Displaying items by tag: ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, αναφορικά με την ανάγκη άρσης της αδικίας στη μοριοδότηση των 20.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
Θέμα: «Ανάγκη άρσης της αδικίας στη μοριοδότηση των 20.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών».

Οι περίπου 20.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που εργάζονται και στηρίζουν κατά την τελευταία δεκαετία το δημόσιο σχολείο επέλεξαν κι επιλέγουν να στηρίζουν τον νευραλγικό αυτόν πυλώνα της κοινωνίας μας, τη δημόσια Παιδεία.
Μεταξύ αυτών των εκπαιδευτικών, όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες εδώ και έναν περίπου χρόνο έχουν αδικηθεί κατάφωρα από το ενιαίο σύστημα πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όπως ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η επιλογή της θητείας των εκπαιδευτικών σε δυσπρόσιτες ή και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες από το 2014 και μετά πραγματοποιούταν με αποκλειστικό γνώμονα τον Νόμο 3848/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4283/2014 που προσέθεσε το άρθρο 5 Α.
Η εν λόγω προσθήκη διέκρινε τα εγχώρια σχολεία σε α) δυσπρόσιτα (κατηγορίας Α έως Η) και β) σε δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα (κατηγορίας Θ και Ι). Η δεύτερη ομάδα σχολείων προβλεπόταν να διπλασιάζει τα μόρια προϋπηρεσίας λόγω δυσμενών συνθηκών διαβίωσης για τους ενιαίους πίνακες πρόσληψης και των αναπληρωτών και των μόνιμων εκπαιδευτικών, ενώ η πρώτη ομάδα σχολείων διπλασίαζε τα μόρια προϋπηρεσίας μόνον για τους πίνακες από όπου θα προσλαμβάνονταν ως αναπληρωτές.
Στη συνέχεια η Υπουργική Απόφαση 133529/ΓΔ4/2018 αναμοριοδότησε τα σχολεία και επεξέτεινε τον χαρακτηρισμό των εκάστοτε σχολικών μονάδων της ελληνικής επικράτειας ως δυσπρόσιτων, εντάσσοντας τες στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ. Αυτές οι κατηγορίες συμπεριέλαβαν αρκετές σχολικές μονάδες που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν στην κλίμακα από Α έως Θ, αποδίδοντας τους δηλαδή μεγαλύτερη αξιολογική βαρύτητα ως δυσπρόσιτων.
Ταυτόχρονα, όμως δεν έγινε καμία αναφορά στη μοριοδότηση που θα είχαν αυτά τα σχολεία, δημιουργώντας έτσι νομοθετικό κενό για ζητήματα που είχαν διευθετηθεί κατά το παρελθόν και δη στον Νόμο 3848/2010, παράγραφος 5Α, προκαλώντας έτσι μεγάλη αδικία, ανομία και ζημία εις βάρος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που επέλεξαν να υπηρετήσουν σε τέτοιες σχολικές μονάδες.
Επίσης, με τροπολογία στον Νόμο 4574/2018, στο άρθρο 8, παράγραφος 2 προβλέφθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ο διπλασιασμός των μορίων λόγω συνθηκών διαβίωσης μόνον των μόνιμων εκπαιδευτικών, έπειτα από θητεία τους στις ανωτέρω σχολικές μονάδες εφόσον αυτή έχει διαρκέσει κάθε φορά τουλάχιστον δύο έτη, χωρίς να συμπεριλάβει και τους αναπληρωτές συναδέλφους τους, παρά την καθ’ όλα περαιτέρω ισχύ του Νόμου 3848/ 2010 (παρ. 5Α). Στη συγκεκριμένη τροπολογία, ο νομοθέτης δεν συμπεριέλαβε καμία αναφορά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία αυτά.
Επειδή, δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα στην κανονική, εύρυθμη και ολοκληρωμένη λειτουργία των σχολικών μονάδων στις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές μετά την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης για κατάργηση της διπλής μοριοδότησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχε ως συνέπεια να μην προτιμώνται και να αποφεύγονται από αυτούς οι περιοχές αυτές.
Επειδή, η διπλή μοριοδότηση αποτελούσε σοβαρό κίνητρο για τον εκπαιδευτικό κόσμο, και η απόφαση για την κατάργησή της στέρησε χιλιάδες θέσεις εκπαίδευσης στα απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα.
Επειδή, τη φετινή χρονιά 2019 -2020 ήταν αθρόες και πολυπληθείς οι μη αναλήψεις υπηρεσίας και οι παραιτήσεις και στις δύο βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διότι πολλοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να εργασθούν κάτω από ακραίες και δυσμενείς συνθήκες χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα.
Επειδή, δεν δίνεται κανένα κίνητρο στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε σύγκριση με το ανάλογο κίνητρο που παρέχεται και δικαίως στους μόνιμους συναδέλφους τους και στους νεοδιόριστους για να εργαστούν σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες περιοχές.
Επειδή, από το 2014 μέχρι και πέρυσι που ίσχυσε η διπλή μοριοδότηση μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών είχε αποδώσει στην πράξη καρπούς με συνέπεια τα σχολεία να ήταν επανδρωμένα το συντομότερο δυνατόν.
Περαιτέρω
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:
1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η επαναφορά της διπλής μοριοδότησης και για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για να λυθούν τα ανωτέρω δημιουργηθέντα προβλήματα και να καλυφθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας;
2. Ποια περαιτέρω κίνητρα θα θεσπίσετε για να γίνουν ελκυστικές και να προτιμώνται και οι σχολικές μονάδες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας;
3. Αποτελεί προτεραιότητά του Υπουργείου σας να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα έγκαιρα, ώστε την επόμενη χρονιά τα σχολεία απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών που δεν είναι επιθυμητά στους εκπαιδευτικούς να γίνουν πιο ελκυστικά και για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην υπάρχουν κενά και να χάνονται χιλιάδες ώρες διδασκαλίας;
Ιδιαίτερα δε σε αυτά τα σχολεία των ορεινών, νησιωτικών κλπ. περιοχών που εκ των πραγμάτων είναι σε μειονεκτική θέση και χρειάζονται την ευαισθησία και την πρόνοια της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και να είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου.
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου προς τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και Παιδείας σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε επιτέλους να προσφερθούν στους μαθητές των δημοτικών σχολείων του Νομού Δράμας τα σχολικά γεύματα.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
- Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση
- Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων στα δημοτικά σχολεία του Νομού Δράμας»

Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος των σχολικών γευμάτων επιτέλους για πρώτη φορά φέτος εντάχθηκαν σε αυτό, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, και τα σχολεία του Νομού Δράμας. Συνολικά, 10 σχολικές μονάδες από διάφορους Δήμους του Νομού μας επιλέχθηκαν για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα για τη δωρεάν διανομή 1.100 γευμάτων, που ισοδυναμούν με αντίστοιχο αριθμό μαθητών. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο Πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα σχολικά γεύματα έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς διατροφολόγους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μαθητών στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Ο θεσμός αυτός έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει κυρίως στα παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να συμβάλλει στην αποφυγή του φαινομένου της σχολικής διαρροής.

Δυστυχώς, έχουμε φτάσει ήδη λίγες ημέρες πριν την έναρξη των σχολικών διακοπών των Χριστουγέννων και ΚΑΝΕΝΑ γεύμα δεν έχει ακόμη δοθεί στους μαθητές των σχολείων της Δράμας που επιλέχθηκαν για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Θυμίζουμε ότι στο Νομό μας η ανεργία ξεπερνά, με βάση τα επίσημα στοιχεία, το 25%, ενώ κατέχουμε το θλιβερό ρεκόρ του χαμηλότερου κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΜΘ). Πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θέσεις εργασίας που χάνονται και τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται. Επίσης, έχουμε από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην Περιφέρεια ΑΜΘ και από τα μεγαλύτερα ποσοστά μετανάστευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ώστε επιτέλους να προσφερθούν στους μαθητές των δημοτικών σχολείων του Νομού Δράμας τα σχολικά γεύματα;
2. Έχουμε φτάσει στις εορτές των Χριστουγέννων και ακόμη δεν έχει δοθεί ούτε ένα σχολικό γεύμα στα δημοτικά σχολεία του Νομού μας! Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία σας ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η υλοποίηση του Προγράμματος;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν τα Υπουργεία σας για να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες για την επόμενη σχολική χρονιά και να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της τεράστιας καθυστέρησης στην υλοποίηση του Προγράμματος στα δημοτικά σχολεία της περιοχής μας;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Σε απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκης στην Ερώτηση που είχε καταθέσει η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με την ανάγκη έγκρισης συμπληρωματικής πίστωσης για το Πρόγραμμα κάλυψης ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα στο Ν.Δράμας, αναφέρει τα ακόλουθα:.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»
ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 819/23-9-2019 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ.Κεφαλίδου Χαρά, σας γνωστοποιούμε ότι: Οι πιστώσεις που διατίθενται ετησίως στον ΑΛΕ 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται μαζί με άλλους ΚΑΕ και ο πρώην ΚΑΕ 0878 «Αμοιβές εκτέλεσης υλοτομικών εργασιών» εγγράφονται «απευθείας» στον Τακτικό Προϋπολογισμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, οι περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες υπάγονται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Έτσι, με Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατανέμονται σε κάθε Δασική Υπηρεσία ποσά στον εν λόγω ΑΛΕ για την κάλυψη των αναγκών για την διάθεση καυσόξυλων στους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από την οικεία Α.Δ. η χρηματοδότηση υλοτομικών εργασιών στο Ν. Δράμας για το έτος 2019 ανήλθε στο ύψος των 597.000 €.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανελαστικές υποχρεώσεις τις οποίες έχει κάθε χρόνο, ενισχύει τον σχετικό ΑΛΕ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601025 «Πιστώσεις για δαπάνες δασοπροστασίας». Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΝ ζήτησε την
αύξηση ποσοστού διάθεσης του ΑΛΕ 2910601025 και το αίτημα του Υπουργείου ικανοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2/66907/16.09.2019 Αρ. 200 1031 000069 Απόφαση του Υπ. Οικονομικών (ΓΛΚ). Αναμένεται η έγκριση του ΓΛΚ για τη μεταφορά χρηματικού ποσού ύψους 300.000 € στον ΑΛΕ 2420989001 της Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων της σε καυσόξυλα.

Ερώτηση κατάθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια για την άμεση ανάγκη ίδρυσης Αιματολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο της Καβάλας, ώστε να μπει ένα τέλος στην ψυχική ταλαιπωρία και την οικονομική επιβάρυνση ασθενών με σοβαρές αιματολογικές παθήσεις που αναγκάζονται να μετακινούνται για τις θεραπείες τους σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια
Θέμα: «Άμεση ανάγκη ίδρυσης Αιματολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Καβάλας
Το Νοσοκομείο της Καβάλας όπως γνωρίζετε δεν είναι πλήρως στελεχωμένο, έχει σοβαρές ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με αποτέλεσμα κάποια τμήματα και κλινικές του να υπολειτουργούν. Σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν χορηγούνται παραπεμπτικά προς τα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης σε απόσταση 200 χιλιομέτρων που ισοδυναμεί με δυο ώρες για τη μετάβαση.
Μετά από καταγγελίες πολλών κατοίκων της περιοχής μας, σας αναφέρω ότι στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δράμα, την Καβάλα και τη Θάσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Αιματολογική Κλινική που να μπορεί να περιθάλπει ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές παθήσεις, με αποτέλεσμα να παραπέμπονται για (π.χ. 5λεπτη) νοσηλεία και ενέσιμη θεραπεία στα Νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης και Θεσσαλονίκης. Να αναφέρω εδώ τη μεγάλη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία τόσο των ασθενών συμπατριωτών/ σσών μου καθώς και των συνοδών τους, που αναγκάζονται να διαμένουν για όσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία τους σε ξενώνες και ξενοδοχεία των πόλεων αυτών, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον τόπο κατοικίας τους. Παράλληλα, δυσβάσταχτη είναι η οικονομική τους επιβάρυνση που αυτό συνεπάγεται, καθότι πολλοί από αυτούς είναι χαμηλο-συνταξιούχοι και μεγάλης ηλικίας.
Επίσης, ασθενείς που χρειάζονται π.χ. επταήμερη θεραπεία, επειδή τα Νοσοκομεία εργάζονται πενθήμερο, αναγκάζονται να διακόπτουν τη θεραπεία τους την Παρασκευή και να την συνεχίζουν την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη με αποτέλεσμα οι - υπέργηροι ιδίως - ασθενείς να παραμένουν στο Νοσοκομείο το Σαββατοκύριακο και να ταλαιπωρούνται, διότι, εκτός των μεγάλων αποστάσεων, δεν μπορούν να πηγαινοέρχονται με τις συγκοινωνίες ή να φεύγουν και να επιστρέφουν σε δύο ημέρες για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους.
Αναφέρω εδώ ότι στο Νοσοκομείο της Καβάλας υπάρχει μεν Αιματολογικό Τμήμα, στελεχωμένο με δύο αιματολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά μόνο για αιματολογικούς ελέγχους ρουτίνας και όχι για σοβαρά περιστατικά και θεραπείες. 2
Όπως είναι ξεκάθαρο άμεση είναι η ανάγκη να αποκτήσει επιτέλους και το Νοσοκομείο της Καβάλας Αιματολογική Κλινική σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, εξυπηρετώντας έτσι όλους τους ασθενείς της Ανατολικής Μακεδονίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο, ώστε να ιδρυθεί και να στελεχωθεί άμεσα για να λειτουργήσει οργανωμένα Αιματολογική Κλινική στο Νοσοκομείο Καβάλας, δίνοντας ένα τέλος στην ταλαιπωρία και την οικονομική αφαίμαξη των ασθενών και των συνοδών τους;
2. Θα μπορούσε να προβλεφθεί ως προσωρινή λύση από το Υπουργείο για τους ασθενείς των πλέον απομακρυσμένων περιοχών που χρειάζονται επταήμερη ενέσιμη θεραπεία να την συνεχίζουν και το Σαββατοκύριακο, με την απασχόληση του βασικού προσωπικού που απαιτείται;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

«Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η πρωτοτυπία στη σημερινή συζήτηση δεν είναι ότι συζητάμε μια ΠΝΠ. Η πρωτοτυπία σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι συζητάμε για δυο διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας. Μια αφορά στο άρθρο 9 και μια νυχτερινή τροπολογία. Μέχρι σήμερα, πέντε μήνες από τότε που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση, δεν έχει έρθει ούτε ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Ό,τι διατάξεις έχουν περάσει είναι μέσα σε άλλα, άσχετα Νομοσχέδια.
Αυτά τα είχαμε συνηθίσει επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και τα στιγμάτιζε τότε θυμάμαι και η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά φαίνεται ότι είναι κολλητικό το σύνδρομο της νομοθέτησης στο πόδι, του αιφνιδιασμού του Κοινοβουλίου, του νομοθετικού έργου μέσω ΠΝΠ και τροπολογιών.
Όμως, επιτρέψτε μου με κάθε σοβαρότητα να σας πω ότι δεν είναι μια τακτική που τιμά κάποιον. Και δεν τιμά ούτε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Εκθέτει δε και τον Πρωθυπουργό, που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στιγμάτιζε –και δικαίως- αυτή τη μέθοδο που είχε εφαρμόσει ο κ. Τσίπρας και η Κυβέρνησή του.
Θυμάμαι με πόσο πολύ μεγάλη σοβαρότητα ακούσαμε όλοι την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, που συμβολικά είχε να κάνει με την ορθή νομοθέτηση και δυστυχώς καθημερινά αποδομείται από εσάς τους ίδιους. Είναι φόβος ή επιπολαιότητα;
Εμείς πάντως στο Κίνημα Αλλαγής τονίζουμε για χιλιοστή φορά ότι τα ζητήματα Παιδείας δεν προσφέρονται για γονατογραφήματα και αποσπασματική νομοθέτηση. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικές πολιτικές, που δεν θα ανατρέπονται την επόμενη μέρα και πολιτικές με μακρόχρονο σχεδιασμό και ευρύτατες, όσο το δυνατόν, συναινέσεις. Για αυτό επιμένουμε –και θα το λέμε με κάθε ευκαιρία- και για την ανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ).
Θα μιλήσω αποκλειστικά για θέματα Παιδείας, διότι εδώ έχουμε το άρθρο 9 που κάθε παράγραφός του είναι και ένα διαφορετικό νομοθέτημα, είναι και μια διαφορετική ρύθμιση. Και θα δεχθώ ότι υπάρχει η αναγκαιότητα να ρυθμιστούν θέματα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, γιατί η προηγούμενη Κυβέρνηση κατάφερε μέσα σε τεσσεράμισι χρόνια να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον χώρο της Παιδείας. Η γενική παρατήρηση είναι ότι εδώ έχουμε ετερόκλητα ζητήματα, τακτοποιήσεις και διευθετήσεις, τα οποία όμως τείνουν να δημιουργήσουν μια στρεβλή εικόνα. Και περιμένουμε επιτέλους από το Υπουργείο την ολοκληρωμένη παρέμβαση, γιατί μέσα από αυτές τις αποσπασματικές μέχρι τώρα λύσεις και τις σοβαρές ελλείψεις που βλέπουμε, οι στρεβλώσεις στον χώρο της Παιδείας συνεχίζονται.
Πρώτη παράγραφος: έχουμε τον ανακαθορισμό του χρονικού διαστήματος έναρξης του προγράμματος μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας. Κανονικά ξεκινούσε από την αρχή του σχολικού έτους και ήταν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Έρχεται και αλλάζει και γίνεται 15 Νοεμβρίου. Είναι απολύτως φυσικό, διότι καθυστέρησε πάρα πολύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση. Υπογράφηκε μόλις στις 22 Οκτωβρίου και χωρίς να υπάρχει αυτή η απόφαση δεν μπορεί να ξεκινήσει καμία από τις συμβάσεις μαθητείας.
Όμως, θέλω να θέσω ένα ερώτημα στην Κυβέρνηση σε σχέση με τα Εσπερινά Λύκεια. Ξέρετε ότι ήταν τετραετούς θητείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους ήρθε και τα μετέτρεψε σε τριετούς διάρκειας. Και ξέρετε πολύ καλά ότι κινδυνεύουν με την τριετία οι ισοτιμίες των πτυχίων.
Θυμίζω ακόμη ότι η τετραετής διάρκεια είχε ένα νόημα. Οι περισσότεροι από τους μαθητές ήταν εργαζόμενοι που σημαίνει ότι δεν είχαν τον χρόνο να παρακολουθήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα για αυτό και επεκτάθηκε στον τέταρτο χρόνο. Η ερώτηση είναι ότι η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με τα εσπερινά λύκεια είναι κάτι το οποίο ακόμη περιμένουμε.
Δεύτερη παράγραφος: διαδικαστικό θέμα. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να υπάρξει επιχορήγηση των ΕΛΚΕ, τόσο του Καποδιστριακού όσο και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, για να μπορέσουν να προχωρήσουν δράσεις, εργασίες και προμήθειες που σχετίζονται με τις εξετάσεις που γίνονται τον Νοέμβριο και αφορούν στο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ευτυχώς, βρέθηκε η λύση μέσα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για να καλυφθεί αυτό το κονδύλι.
Τρίτη παράγραφος: Σας λέω ότι είναι απολύτως διαφορετικά θέματα μεταξύ τους. Πάρα πολύς λόγος έγινε για τους 475 φοιτητές του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας του παραρτήματος Μουδανιών. Ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στον αέρα κυριολεκτικά. Δεν ήταν πουθενά γραμμένοι και το σύστημα δεν μπορούσε να τους εντοπίσει πουθενά. Η ερώτηση που καταθέσαμε προς την Υπουργό Παιδείας δεν απαντήθηκε ποτέ. Το θέμα έρχεται λοιπόν, σήμερα να τακτοποιηθεί και οι άνθρωποι αυτοί θα μεταγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα στο Μεσολόγγι.
Όλα αυτά τι δείχνουν; Ότι οι αλχημείες της προηγούμενης Κυβέρνησης όντως έχουν ναρκοθετήσει το τοπίο. Πρόταση, όμως, από την Κυβέρνηση για το πώς θα έλθουμε να διαχειριστούμε όλο το θέμα της ανωτατοποίησης των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια ακόμη, πέντε μήνες μετά, δεν έχουμε δει.
Τέταρτη παράγραφος: στο μοναδικό άρθρο 9 του νομοσχεδίου. Εδώ λοιπόν, έχουμε το μεγάλο θέμα, το οποίο θα ζήσουμε τις επόμενες μέρες, με τις μεταγραφές των φοιτητών. Η προηγούμενη Κυβέρνηση στη βιασύνη της δεν σκέφτηκε ότι πρέπει να αντικαταστήσει τη Σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ και την άφησε να υπάρχει μέσα στο θεσμικό σώμα που ασχολείται με το θέμα των μεταγραφών. Επιτέλους, λίγη σοβαρότητα θα βοηθούσε όλους μας περισσότερο.
Θέλω να μιλήσω και για το θέμα της τροπολογίας, που αφορά στη ρύθμιση των προσλήψεων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Είναι αυτές οι 4.500 που περιμένουμε να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν. Εδώ υπάρχει μια ηθική και μια θεσμική αντίφαση. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με κριτήρια που η Κυβέρνηση όταν ήταν Αξιωματική Αντιπολίτευση είχε καταγγείλει. Εμείς εξακολουθούμε ως Κίνημα Αλλαγής να λέμε ότι είναι μεγάλη αδικία για τους αναπληρωτές που υπηρέτησαν στις εσχατιές της Ελλάδας, με βάση την προκήρυξη που ουσιαστικά πατάει πάνω στον «Νόμο Γαβρόγλου», να μοριοδοτούνται με έναν τρόπο που μηδενίζονται, λόγω της υπερβολικής πριμοδότησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.
Και κοιτάξτε τώρα το θέατρο του παραλόγου. Η σημερινή Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα φέρει νομοθετική αλλαγή για τον Νόμο αυτόν, σπεύδει όμως να προχωρήσει στην εφαρμογή του και από την άλλη μας λέει ότι ετοιμάζεται να τον αλλάξει. Γι’ αυτό μιλάμε για μεγάλη προχειρότητα. Βεβαίως, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι μια θετική εξέλιξη, το γεγονός ότι επιτέλους έγινε κατανοητό ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε προσλήψεις -όχι μόνο στην Ειδική Αγωγή, οπουδήποτε-, χωρίς να προσδιοριστούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό. Βέβαια, αυτά ήταν η κανονικότητα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Τώρα η θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων είναι η μόνη λύση που υπάρχει για να προχωρήσουν οι προσλήψεις, παρόλο που γίνεται πρόχειρα και αποσπασματικά και σε αυτό δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
Εμείς θα στηρίξουμε αυτήν την τροπολογία, διότι δεν μπορούν οι μαθητές με ειδικά μαθησιακά προβλήματα και ανάγκες να περιμένουν άλλο. Είμαστε θετικοί. Περιμένουμε όμως, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας περισσότερη σοβαρότητα, περισσότερη σύνεση, διάλογο για τα ζητήματα τα οποία όλοι θεωρούμε διακηρυγμένα μέχρι σήμερα ότι είναι εθνικά θέματα και πρώτης προτεραιότητας. Σας θυμίζω ότι όλοι κρινόμαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή».

της Χαράς Κεφαλίδου*

Ο καταιγισμός τίτλων στα ΜΜΕ για θέματα Παιδείας δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες. Από τη νέα Κυβέρνηση, που επαίρεται ότι έχει ένα εμβληματικό εθνικό πρόγραμμα για την Παιδεία, περιμέναμε περισσότερα. Περιμέναμε, με το ξεκίνημα της νέας βουλευτικής περιόδου, το άνοιγμα ενός σοβαρού διαλόγου για την εκπαίδευσή μας.
Οι αποσπασματικές ρυθμίσεις που έφερε το Υπουργείο Παιδείας στον Νόμο πλέον «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» πασπαλισμένες με χρυσόσκονη διαφήμισης, ήταν τελικά κατώτερες των περιστάσεων και προσδοκιών της κοινωνίας.
Πού πήγε το συγκροτημένο σχέδιο; Πού είναι οι άξονες, η ώθηση που χρειάζεται η εκπαίδευση για «ένα άλμα προς τα εμπρός»;
Η διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων, δεν γίνεται με πρόχειρα «μπαλώματα» που θα οδηγήσουν την αρμόδια Υπουργό (αν θεωρήσουμε ειλικρινή την πρόθεσή της για εθνικό διάλογο) να φέρει νομοσχέδια ξεψηφίσματος σε λίγους μήνες.
Στον νέο Νόμο με τον βαρύ κι ασήκωτο τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», βρήκαμε διατάξεις για την Παιδεία, χαμένες σε πλήθος ετερόκλητων θεμάτων χωρίς σχέδιο, χωρίς εθνικό διάλογο.
Για παράδειγμα: η δυνατότητα στους παλιούς αποφοίτους, να επιλέξουν τη συμμετοχή τους στις φετινές Πανελλαδικές, είτε με το παλιό είτε με το νέο σύστημα, που τόσο διαφημίστηκε στα ΜΜΕ, είναι πρόχειρη και προβληματική. Το ποσοστό επιτυχίας όσων επιλέξουν το παλιό σύστημα, θα αποφασίζεται από το Υπουργείο κατόπιν εορτής. Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση νομοθέτησε την παγίδευση των αποφοίτων -υποψήφιων, καλώντας τους να επιλέξουν «στα τυφλά» για ένα άγνωστο ποσοστό θέσεων που θα μάθουν όταν θα είναι αργά.
Αυτό που υπερηφανεύεται η Υπουργός Παιδείας ως επίτευγμα, είναι ο λογαριασμός της ανικανότητας της Πολιτείας, τον οποίο στέλνει να πληρώσουν νέα παιδιά, στην πρώτη κρίσιμη αναμέτρηση με τον εαυτό τους, την προσπάθεια δώδεκα χρόνων εκπαίδευσης και το μέλλον τους.
Στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία («σημαία» της νέας Κυβέρνησης για ανάδειξη της αριστείας) το Υπουργείο ξεκίνησε με διατάξεις τριτεύουσας σημασίας, την ίδια ώρα που παραιτείτο σύσσωμη η Επιστημονική Επιτροπή τους. Περιμέναμε περισσότερη σοβαρότητα από μια κυβέρνηση που «η Παιδεία είναι προτεραιότητα».
Την ώρα που οι μισοί απόφοιτοι Λυκείου εμφανίζονται λειτουργικά αναλφάβητοι (έρευνα Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας για την Α' βάθμια και Β' βάθμια Εκπαίδευση), το Υπουργείο Παιδείας συμπυκνώνει την αριστεία στο κράτημα της σημαίας στις παρελάσεις.
Στη χώρα που ο πληθωρισμός τυπικών προσόντων και Μεταπτυχιακών, έχει χτυπήσει κόκκινο, οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν εξειδικευμένα στελέχη και το εκπαιδευτικό σύστημα -ακόμη και στην καλύτερη εκδοχή του- εμφανίζεται παντελώς ακατάλληλο. Στη χώρα που τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα είναι παραπάνω από ακριβά για το βαλάντιο του μέσου Έλληνα και ακριβότερα από άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως π.χ. η Ολλανδία, η Υπουργός Παιδείας «απελευθερώνει τα Μεταπτυχιακά προγράμματα» και περιορίζεται στη ρύθμιση των οικονομικών απαιτήσεων των διδασκόντων (εύλογες σε έναν βαθμό).
Στο όνομα της ταχύτητας και του άγχους της νέας Υπουργού, να πιάσει τους στόχους και τους ρυθμούς που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, γίνονται λάθη. Λάθη που δεν ξεχνιούνται. Κάθε αστοχία, μπορεί σήμερα να μην φέρνει την καταστροφή, αθροίζεται όμως στον τελικό λογαριασμό, ο οποίος στους ταχείς πολιτικούς χρόνους που ζούμε δεν αργεί.
Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Οι συναινέσεις επιτυγχάνονται με διάλογο. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως προϋποθέτει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Προϋποθέτει και η νέα ηγεσία να μπορεί και να θέλει «να σκεφτεί πάνω και πέρα από κόμματα». Πόσο έτοιμη είναι; Tα πρώτα δείγματα νομοθέτησης που ο πολιτικός κόσμος μαθαίνει από τους πηχυαίους τίτλους των ΜΜΕ, θυμίζουν Ίψεν: «Το μεγάλο μυστικό της εξουσίας είναι να μη θέλεις ποτέ να κάνεις περισσότερα από όσα μπορείς να πετύχεις».

 

* Η Χαρά Κεφαλίδου είναι βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής

«Η πρόσφατη τουρκική εισβολή στη Συρία, η χλιαρή αντιμετώπισή της από τις Μεγάλες Δυνάμεις και τα πολιτικά κέρδη που φέρνουν τη γείτονα χώρα ενισχυμένη στο εσωτερικό της, αλλά και με μεγάλη διαπραγματευτική δυνατότητα στο εξωτερικό, πρέπει να μας προβληματίσουν και να μας κρατούν σε εγρήγορση. Όλα όσα συμβαίνουν είναι δίπλα μας, στη γειτονιά μας.

Η εθνική ομοψυχία και ετοιμότητα είναι όρος επιβίωσης για την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι κάθε ημέρα όχι μόνο στις εθνικές επετείους».

Σε συνέχεια της Αναφοράς με τίτλο: "Επιστολή Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Δράμας - Άμεση ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό" που είχε καταθέσει (στις 26.09.2019) η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σας στέλνουμε την Απάντηση του Υπουργείου.
Υπενθυμίζεται ότι η Χαρά Κεφαλίδου με την Αναφορά της επεσήμανε στον αρμόδιο Υπουργό την άμεση ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας και ειδικά του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών στο Παρανέστι.

Απάντηση στην από 11-10-2019 με αριθμό 153 αναφορά της Βουλευτή
κας. Χ. ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι η διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου απόδοσης των αστυνομικών Υπηρεσιών αποτελεί διαρκή επιδίωξη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Αρχηγείο καταβάλλει προσπάθειες για την πλέον επαρκή στελέχωση των περιφερειακών αστυνομικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό, αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες που προκύπτουν από την ορθολογική κατανομή της συνολικής δύναμης του Σώματος, σε συνάρτηση με τις ειδικές προβλέψεις
του κανονισμού που διέπει τις μεταθέσεις και τις εν γένει μετακινήσεις του ένστολου προσωπικού.
Στην κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δράμας,
επισημαίνεται ότι, έχουν ήδη καλυφθεί στο σύνολό τους οι προκηρυχθείσες, κατά τις τακτικές μεταθέσεις τ.ε., θέσεις.
Υπενθυμίζεται δε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 19 του π.δ/τος 100/2003 και 15 του
π.δ/τος 211/2005, παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, καθώς και στο Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, να αποσπούν το προσωπικό τους μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι, το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλλει συνεχή
προσπάθεια για την ισομερή και ισόρροπη κατανομή του προσωπικού αυτής σε όλες τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος, ώστε αυτές να λειτουργούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, προσαρμοζόμενη στις ανακύπτουσες, κάθε φορά, αυξημένες ή ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες. Στο ως άνω πλαίσιο, το Προαναχωρησιακό Κέντρο Kράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) Δράμας ενισχύεται με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού, προς τον σκοπό της βέλτιστης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 53ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού, Παιδείας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας, Κισινάου.
Στις εργασίες συμμετείχε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας & Θρησκευμάτων του Κινήματος Αλλαγής και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού, η οποία τοποθετήθηκε επί του θέματος «Η αντιμετώπιση της ανεργίας στις χώρες μέλη της ΟΣΕΠ». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον ρόλο του κράτους στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η κυρία Κεφαλίδου, στην εισήγησή της, αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο της παιδείας, στις πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Όπως υπογράμμισε, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, η εκπαίδευση οφείλει να ανταποκριθεί στη ζήτηση για νέες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να συμβάλλει στην ενδογενή και βιώσιμη ανάπτυξη κι ευημερία σε όλες τις κοινωνίες των χωρών που συναπαρτίζουν τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

parxarides triantafillos banner

koutsiana banner

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr