Displaying items by tag: ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗ

Εγκρίθηκε επιπλέον νέα χρηματοδότηση ποσού 134.688.09 ευρώ για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και συστήματος τηλεφροντίδας και τηλεϊατρικής από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παρανεστίου, στο πλαίσιο του έργου “SMART_MED” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία” 2014 – 2020».
Το νέο σύστημα περιλαμβάνει ιατρικό εξοπλισμό για τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Παρανεστίου και εξοπλισμό και λογισμικό τηλεϊατρικής που θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στις μονάδες «βοήθειας στο σπίτι» όσο και στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, να υποστηρίξουν τον πληθυσμό του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:
- Εξοπλισμός Ιατρείων:
• ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
• ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ
• ΥΠΕΡΗΧΟΣ CONVEX + LINEAR
• ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ
• ΛΑΜΠΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ
• ΛΑΜΠΑ ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
• ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ
• ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
• ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ-ΡΟΟΜΕΤΡΟ
• ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
• ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ
• ABPM 24h
• ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
• ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

Εξοπλισμός και σύστημα τηλειατρικής:
Υποσύστημα 1: Ενιαία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με στόχο την αναβάθμιση των μέσων πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και την έγκαιρη γενική ενημέρωση και πληροφόρηση.
Υποσύστημα 2: Μεταφερόμενο ΚΙΤ Τηλεϊατρικής για τη διενέργεαι βασικών εξετάσεων στο σπίτι των δικαιούχων του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» αλλά και άλλων δημοτών, σε επικοινωνία με τους ιατρούς συμβούλους από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές δομές σε πραγματικό χρόνο .
Υποσύστημα 3: Εγκατάσταση Σταθερής Μονάδας Τηλεϊατρικής, σε χώρο που θα καθορίσει η δημοτική αρχή με βάση τις επιχειρησιακές της ανάγκες, στα όρια του Δήμου Παρανεστίου Δράμας (ΚΑΠΗ ή σε κάποιο από τα Κέντρα Κοινότητας). Η Σταθερή Μονάδα Τηλεϊατρικής θα επιτρέπει τη διενέργεια βασικών ιατρικών εξετάσεων των δημοτών και αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με ιατρούς συμβούλους διαφόρων ειδικοτήτων από τριτοβάθμια νοσοκομεία αναφοράς (όπως λ.χ. το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ή άλλες δημόσιες υγειονομικές δομές που διαθέτουν σταθμούς ΣΤΙΣ[1] του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής - ΕΔΙΤ) που διαθέτουν σήμερα υποδομές υποστήριξης συνεδριάσεων τηλεϊατρικής.
Υποσύστημα 4: Μονάδες Τηλεφροντίδας για κατ’ οίκο παρακολούθηση ασθενών με ανάγκη συστηματικής καθημερινής παρακολούθησης
Υποσύστημα 5: Ανάπτυξη Κέντρου Αναφοράς και παρακολούθησης για όλα τα παραπάνω υποσυστήματα

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Αναστάσιος ανέφερε : «Είμαι πολύ χαρούμενος που μια τέτοια καινοτομία σε θέματα υγείας θα είναι διαθέσιμη πλέον στο Δήμο Παρανεστίου. Μετά από την επιτυχή και γρήγορη ολοκλήρωση της 1ης και 2ης Χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Interreg η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος μας ανταμείβει με την 3η Χρηματοδότηση ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα Πρωτοβάθμιας Υγείας. Με τη λειτουργία του νέου συστήματος δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους μας να έχουν πιο άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και προαγωγής υγείας.».

Το Τμήμα  Νοσηλευτικής  της  Σχολής  Επιστημών Υγείας  του  Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως Εταίρος, διοργάνωσε διήμερη διαδικτυακή διασυνοριακή ημερίδα με θέμα «Πώς η Τηλεϊατρική μπορεί να υποστηρίξει απομακρυσμένες περιοχές και καταστάσεις πανδημίας» στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου, από το Πρόγραμμα Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία" 2014 – 2020, έργου "Έξυπνη Ιατρική" (Smart Medicine – SMART_MED).

Το έργο έχει εγκριθεί στον Άξονα 4: " A  socially  inclusive  cross-border  area" (Μια κοινωνικά εντάξιμη διασυνοριακή περιοχή) και συγκεκριμένα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9a: "Investing in health  and  social  infrastructure  which contributes to national, regional  and  local  development, reducing  inequalities in terms of health  status, promoting social inclusion through improved access to social, cultural  and recreational  services  and  the  transition  from institutional to community-based services" (Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα κοινότητας).

Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

  • Επικεφαλής Εταίρος:
    • Δήμος  Ντιμίντοβγκραντ  της  Βουλγαρίας (Municipality of Dimitrovgrad)
  • Εταίρος Έργου 2:
    • Τμήμα  Νοσηλευτικής  της  Σχολής  Επιστημών Υγείας  του  Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
  • Εταίρος Έργου 3:
    • Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας  Δήμου Παρανεστίου

Η διασυνοριακή διημερίδα πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας ZOOM την Τετάρτη 19/01/2022 καθώς και την Πέμπτη 20/01/2022 κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.  

Στη διασυνοριακή διημερίδα συζητήθηκε ο ρόλος της ψηφιακής εξέλιξης της Ιατρικής επιστήμης και της ΤΗΛΕΙΑΤΡΙΚΗΣ για την Εκπαίδευση, τη Δικτύωση και τις Επιχειρήσεις, καθώς και η αποτελεσματικότητα της, στην υποστήριξη απομακρυσμένων περιοχών καθώς και σε πανδημικές καταστάσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σχεδόν τρία χρόνια τώρα, του SARS COVID-19. Διακεκριμένοι εκπρόσωποι της Ιατρικής και της Τεχνολογίας παρουσίασαν τις απόψεις τους για τα αποτελέσματα του έργου και τις προοπτικές που μπορούν να καταστήσουν την Τηλεϊατρική σημαντικό εργαλείο της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης με σκοπό τη βελτίωση της θεραπείας και της πρόληψης.

Κατά το διήμερο της συνάντησης, έγινε αναφορά στην Τηλεϊατρική και στις σύγχρονες τάσεις στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας και στη δυνατότητα μορφοποίησης των συστημάτων τηλεϊατρικής ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται στην κάθε κοινότητα. Επίσης, συζητήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις της υφιστάμενης κρίσης των υπηρεσιών υγείας που  σχετίζονται  με το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διαχείριση  και  τη λειτουργία  των υπηρεσιών, παρουσιάζοντας το ρόλο που μπορεί να επιτελέσει η Τηλεϊατρική στην βελτιστοποίηση των εν λόγω παροχών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε αναφορά στην αναγκαιότητα της εφαρμογής της Τηλεϊατρικής στην ελληνική επικράτεια, αλλά και στους περιορισμούς και τους κρίσιμους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ευρεία χρήση της ως μέσου παροχής των υπηρεσιών φροντίδας, πρόληψης και υγείας.   

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr