Displaying items by tag: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ΑΜΘ ορίζονται οι εξής Αντιπεριφερειάρχες:
• Πρόεδρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.
• Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Κουρτίδης, με αναπληρωτή το Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χρήστο Γάκη.
• Τακτικό μέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ, με αναπληρωτή το Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Διοίκησης, Οικονομικών και Διαφάνειας κ. Κωνσταντίνο Ναλμπάντη.
Η άσκηση των καθηκόντων των ανωτέρω Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή θα ξεκινήσει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ορισμού τους στο ΦΕΚ.

 

Στην 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, την Τετάρτη 31/03/2021 και ώρα 12:00 μ.μ., εγκρίθηκαν από αυτήν τέσσερα σημαντικά τεχνικά έργα-παρεμβάσεις και δράσεις στην περιοχή του Νομού Δράμας, των οποίων και η υλοποίηση δρομολογείται.
Πρώτον, έγινε έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο : «Επισκευή Συντήρηση του Κτιρίου του Δημόσιου Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Δράμας», με προϋπολογισμό μελέτης 340.000,00 Ευρώ.
Δεύτερον, έγινε έγκριση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας : «Συντήρηση και αποκατάσταση τμήματος του χειμάρρου Δοξάτου του Νομού Δράμας (δύο χιλιόμετρα άναντι της συμβολής των χειμάρρων Αγίας Βαρβάρας και Δοξάτου)», με προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ.
Τρίτον, έγινε έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης αναδόχου του έργου : «Αποκατάσταση Τμήματος δρόμου από διασταύρωση Πρασινάδας-Διποτάμων προς Πρασινάδα Χ.Θ. 5+870, λόγω καταπτώσεων», προϋπολογισμού 74.000,00 Ευρώ∙ σημαντική παρέμβαση οδικής ασφάλειας και αποκατάστασης της προσβασιμότητας στην απομακρυσμένη αυτή περιοχή.
Τέλος, έγινε έγκριση εξειδίκευσης και υλοποίησης της δράσης «Καταγραφή, ανάδειξη και προβολή παραδοσιακών γεφυριών Π.Ε. Δράμας», που περιλαμβάνεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ ∙ παρέμβαση υψηλής πολιτιστικής και τουριστικής αξίας. Η δράση αφορά την ευρύτερη περιοχή Διποτάμων-Τραχωνίου και περιλαμβάνει τέσσερα χαρακτηριστικά γεφύρια-παραδείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, καθώς και τον εντοπισμό και τη φωτογράφηση και άλλων γεφυριών.
Σκοπός του έργου – δράσης είναι να αναδείξει τμήμα του ορεινού και ημιορεινού όγκου της Π.Ε. Δράμας που διαθέτει έναν απαράμιλλο φυσικό πλούτο και θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης εναλλακτικού τουρισμού. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δράσεις αθλητικού τουρισμού σε αρκετά σημεία της ευρύτερης. Στο Νομό Δράμας κυρίαρχο στοιχείο στη φυσιογνωμία της περιοχής είναι το φυσικό περιβάλλον με τους μοναδικούς βιότοπους και τα εντυπωσιακά δασικά τοπία, τα οποία και αποτελούν σημεία αναφοράς για κάθε δραστηριότητα σε αυτόν.
Σε όλο την περιοχή του ορεινού όγκου και σε σημεία που υπήρχαν οικισμοί υπάρχουν παραδοσιακά πετρόχτιστα γεφύρια που αποτελούν μνημεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Τα γεφύρια αυτά, μικρά σε μέγεθος και κάποια από αυτά βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο και μικρή απόσταση από το οδικό δίκτυο, στην πλειοψηφία τους όμως είναι άγνωστα. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να είναι αξιόλογα δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και αποτελούν σημαντικά ιστορικά τεκμήρια. Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει την προβολή παραδοσιακών πετρόχτιστων γεφυριών στην ΠΕ Δράμας και με τον καθαρισμό, εργασίες συντήρησης και την σήμανση τεσσάρων γεφυριών με πινακίδες σήμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην περιοχή Διποτάμων–Τραχωνίου.
Μετά από αυτήν την έγκριση της δράσης από την Οικονομική Επιτροπή, θα μπορούμε ως Περιφέρεια να προβούμε σε ολοκλήρωση της διαδικασίας με προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.
Στο τέλος της συνεδρίασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ.Γεώργιος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι : «Με την παρούσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για άλλη μία φορά προχωράμε, ως Περιφέρεια, σημαντικά τεχνικά έργα, παρεμβάσεις και δράσεις, παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και οδικής ασφάλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Σημαντική είναι η δράση με τα παραδοσιακά γεφύρια, μία δράση ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και ταυτόχρονα, έλξης εναλλακτικού τουρισμού. Η αγάπη μας για τον τόπο και η προσφορά μας σε αυτόν, φαίνονται με έργα και με πράξεις»

Στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, την Παρασκευή 12/03/2021 και ώρα 12:00 μ.μ., εγκρίθηκαν από αυτήν πέντε σημαντικά τεχνικά έργα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τα οποία και θα δρομολογηθούν περαιτέρω.
Πρώτον, έγινε έγκριση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης για το έργο : «Διευθέτηση χειμάρρου Καλλιφύτου (από το τέλος της επικάλυψης του χειμάρρου μέχρι την σωληνωτή διάβαση)», προϋπολογισμού 4.220.000,00 Ευρώ, έργο που αφορά τα διοικητικά όρια του μητροπολιτικού Δήμου Δράμας.
Δεύτερον, έγινε έγκριση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης για το έργο : «Συντήρηση και αποκατάσταση τμημάτων χειμάρρων Λευκογείων-Χρυσοκέφαλου του Δήμου Νευροοκπίου Ν.Δράμας», με προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ, καθώς και έγκριση του Πρακτικού και κατακύρωσης του αναδόχου του έργου : «Συντήρηση και ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. 57 από διασταύρωση προς Βώλακα έως Κ.Νευροκόπι», με προϋπολογισμό 1.000.000,00 Ευρώ. Επίσης, έγινε έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου : «Κατασκευή αντιπλημμυρικής τάφρου στο αγρόκτημα Βώλακα», προϋπολογισμού μελέτης 80.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση. Τα τρία αυτά έργα αφορούν την χωρική επικράτεια του Δήμου Κ.Νευροκοπίου.
Τέλος, έγινε έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης αναδόχου του έργου : «Συντήρηση-ασφαλτόστρωση δρόμου από χείμαρρο Δοξάτου έως Κεφαλάρι κατά τμήματα», προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ ∙ τεχνικό έργο που αφορά την περιοχή του Δήμου Δοξάτου.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ.Γεώργιος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι : «Με τη σημερινή συνεδρίαση δρομολογούνται από την Περιφέρειά μας σημαντικά τεχνικά έργα για το Νομό Δράμας, έργα υποδομής, ανάπλασης, βελτίωσης του οδικού δικτύου, οδικής ασφάλειας, αντιπλημμυρικής προστασίας. Οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη και υλοποιούνται. Mε επιμονή, μεράκι και αγάπη για τον τόπο, εργαζόμαστε καθημερινά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Νομού μας» !

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr