Displaying items by tag: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Τριάντα τρεις μήνες μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, είναι κοινή παραδοχή πως απέτυχε. Σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται πόρους προκειμένου να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, κονδύλια παραμένουν αδιάθετα λόγω αναποτελεσματικών πολιτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.
Η αναποτελεσματικότητα του όμως, ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενη και την είχαμε υπογραμμίσει ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Δίχως άλλο, ένας νόμος που επιτρέπει να υποβάλλει πρόταση χωρίς εξασφαλισμένο χώρο επένδυσης, χωρίς απαιτούμενες άδειες ή εξασφαλισμένα κεφάλαια με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μην είναι εφικτό να υλοποιηθούν ποτέ ορισμένα από τα επιχειρηματικά σχέδια. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν φτάσει ουσιαστικά χρήματα στην αγορά.
Ακόμη όμως έπειτα και από την πρόσφατη ανακοίνωση για δυνατότητα προκαταβολής της επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 4399, εφ' όσον έχουν υλοποιήσει το 25% της επένδυσης, ο επενδυτικός νόμος παραμένει αποτυχημένος. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και αν υπήρχαν επιχειρήσεις που είχαν ολοκληρώσει το 100% του έργου, στην πραγματικότητα δε μπορούσαν μέχρι πριν λίγες ημέρες να υποβάλλουν αίτημα τελικού ελέγχου, αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα το πληροφοριακό σύστημα.
Η εφαρμογή του ν. 4399 όμως, εγείρει και σημαντικά ερωτήματα. Ενώ στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας απέναντι στη διαφθορά, η παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία τις αφαίρεσε. Ενδεικτικά, παλαιότερα η αξιολόγηση γίνονταν από δύο τυχαίους εξωτερικούς αξιολογητές εγγεγραμμένους στο ειδικό μητρώο, και αν υπήρχε διαφοροποίηση χρησιμοποιούνταν τρίτος αξιολογητής, χωρίς καμία ανάμειξη υπηρεσίας ή της πολιτικής ηγεσίας. Με το νόμο της σημερινής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η αξιολόγηση γίνεται από μόνο έναν ειδικό, του οποίου την επάρκεια κρίνει ειδική επιτροπή που συστήθηκε με δυνατότητα να τροποποιεί κατά το δοκούν την τελική αξιολόγηση.
Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τέτοιες λογικές αφήνουν σημαντικά περιθώρια εξυπηρέτησης ημέτερων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων.
Για τους ανωτέρω λόγους, ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και βουλευτές άλλων νομών της Ν.Δ. προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις.
Ακολουθεί η σχετική ερώτηση:
«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Θέμα: Άναποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
20.03.2019

Τριάντα τρεις μήνες μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, είναι κοινή παραδοχή πως απέτυχε. Σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται πόρους προκειμένου να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, κονδύλια παραμένουν αδιάθετα λόγω αναποτελεσματικών πολιτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.
Η αναποτελεσματικότητα του όμως, ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενη και την είχαμε υπογραμμίσει ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Δίχως άλλο, ένας νόμος που επιτρέπει να υποβάλλει πρόταση χωρίς εξασφαλισμένο χώρο επένδυσης, χωρίς απαιτούμενες άδειες ή εξασφαλισμένα κεφάλαια με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μην είναι εφικτό να υλοποιηθούν ποτέ ορισμένα από τα επιχειρηματικά σχέδια. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν φτάσει ουσιαστικά χρήματα στην αγορά.
Ακόμη όμως έπειτα και από την πρόσφατη ανακοίνωση για δυνατότητα προκαταβολής της επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 4399, εφ' όσον έχουν υλοποιήσει το 25% της επένδυσης, ο επενδυτικός νόμος παραμένει αποτυχημένος. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και αν υπήρχαν επιχειρήσεις που είχαν ολοκληρώσει το 100% του έργου, στην πραγματικότητα δε μπορούσαν μέχρι πριν λίγες ημέρες να υποβάλλουν αίτημα τελικού ελέγχου, αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα το πληροφοριακό σύστημα.
Η εφαρμογή του ν. 4399 όμως, εγείρει και σημαντικά ερωτήματα. Ενώ στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας απέναντι στη διαφθορά, η παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία τις αφαίρεσε. Ενδεικτικά, παλαιότερα η αξιολόγηση γίνονταν από δύο τυχαίους εξωτερικούς αξιολογητές εγγεγραμμένους στο ειδικό μητρώο, και αν υπήρχε διαφοροποίηση χρησιμοποιούνταν τρίτος αξιολογητής, χωρίς καμία ανάμειξη υπηρεσίας ή της πολιτικής ηγεσίας. Με το νόμο της σημερινής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η αξιολόγηση γίνεται από μόνο έναν ειδικό, του οποίου την επάρκεια κρίνει ειδική επιτροπή που συστήθηκε με δυνατότητα να τροποποιεί κατά το δοκούν την τελική αξιολόγηση.
Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τέτοιες λογικές αφήνουν σημαντικά περιθώρια εξυπηρέτησης ημέτερων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
α) Θεωρείτε αξιόπιστη την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω;
β) Πόσα επενδυτικά σχέδια έχουν λάβει χρηματοδότηση μέχρι σήμερα; Θεωρείτε επιτυχημένη τη μέχρι τώρα λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου; Σε ποιο βαθμό είναι έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί σε αιτήματα τελικού ελέγχου στα καθεστώτα «Νέες και Ανεξάρτητες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»;

γ) Πως έγινε η συγκρότηση του Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών; Είναι αληθές πως έγινε απευθείας ανάθεση σε φυσικό πρόσωπο για την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με θέμα τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών; Είναι αληθές, πως άμεσος συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα τοποθετήθηκε Πρόεδρος της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης; Γνωρίζετε εάν ισχύει το γεγονός πως Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου κληρώνεται συνεχώς σε συγκροτήσεις οργάνων ελέγχου, ενώ θα έπρεπε τυπικά να κωλύεται από ασυμβίβαστο; Τα μέλη των Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος;
δ) Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη διαφάνεια των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, των οργάνων ελέγχου επενδύσεων, της επιτροπής διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών και των γνωμοδοτικών επιτροπών; Πως σκοπεύετε να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές;
ε) Όπως διαφαίνεται από σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, πρόθεση σας είναι να γίνονται αποσπάσεις προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Με βάση ποια αιτιολόγηση προχωράτε στην κατεύθυνση αυτή;»

Οφείλουμε δημόσια ν’ αναγνωρίσουμε την τεράστια συμβολή αλλά και τη μεγάλη αρνητική προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας, αλλά και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στα θέματα Υγείας του Νομού και ταυτοχρόνως να τους «ευχαριστήσουμε» για την παραίτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που κατέβαλε ομολογουμένως κάθε προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, μη υποκύπτοντας και μη ενδίδοντας στις εν πολλοίς αφόρητες πιέσεις του καθεστώτος.
Μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ (131/15-03-2019) και της εν αυτή απόφασης παραίτησης ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ως οφείλει άλλωστε το καθεστώς, επιτέλους να διορίσει ένα πιστό μέλος της οικογένειας, προκειμένου να διαπρέψει, όπως και σε όλα τ’ άλλα ζωτικής σημασίας για τον τόπο ζητήματα και για το ζήτημα της υγείας.
Περαστικά μας.

 

MHTSOTAKHS JANUH 2

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και συγκεκριμένα σε δυο Νομούς αυτής (Ροδόπης, Ξάνθης) συνοδευόμενος από τον Γραμματέα της Ν.Δ. κ. Λευτέρη Αυγενάκη, τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και τον Αν. Τομεάρχη Άμυνας της Ν.Δ και Βουλευτή Έβρου. κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη.
Η περιοδεία πέρα από την άμεση επικοινωνία και σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες που επισκέφθηκε είχε διττό περιεχόμενο.
Από πλευράς του Προέδρου της Ν.Δ. τονίσθηκαν δυο βασικά ζητήματα:

MHTSOTAKHS JANUH 3
1. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης είναι στρατηγικής σημασίας με τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά και με μεγάλες διαφοροποιήσεις. Είναι άλλες οι ανάγκες της Δράμας (ανέφερε), άλλες της Καβάλας, της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου.
Μεταξύ άλλων πρόσθεσε με έμφαση «πιστεύω ότι αυτό το τελευταίο που χρειάζεται η Ανατ. Μακεδονία – Θράκη είναι να έρθω εδώ με έναν κατάλογο έργων, τα οποία θα τα παρουσιάσω, χωρίς να τα έχω κοστολογήσει και χωρίς να ξέρω αν μπορούν να υλοποιηθούν.
Όμως, έργα, τα οποία αφορούν, παραδείγματος χάριν, το σπάσιμο της απομόνωσης της Δράμας, τον οδικό άξονα Δράμα – Καβάλα, ο οποίος ήδη απ’ ότι γνωρίζω, βρίσκεται και στον περιφερειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας, είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα, γιατί δεν γίνεται σήμερα καμία πρωτεύουσα Περιφερειακής Ενότητας να είναι απομονωμένη και αποκομμένη από τους κεντρικούς άξονες.»

MHTSOTAKHS JANUH 4
2. Η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή, έδωσε πολιτική χροιά και πολιτικό χαρακτήρα στη μάχη των περιφερειακών εκλογών και γι’ αυτό το λόγο με την παρουσία του δίνει την άμεση και έμπρακτη στήριξη του στον σημερινό Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, έτσι, ώστε η επόμενη κυβερνητική μέρα από τη Νέα Δημοκρατία να έχει κοινή πλεύση και συμπόρευση για καλύτερα αποτελέσματα.
Η αναγκαιότητα αυτή τονίσθηκε και από πλευράς του Αν. Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη κατά την τοποθέτησή του στην κεντρική ομιλία του Προέδρου της Νέα Δημοκρατία που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη.

Αναφορά κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, ύστερα από τα αιτήματα παράτασης εργασίας των ωφελούμενων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. καθώς και των συμμετεχόντων στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.
Εν όψει των ιδιαιτέρων συνθηκών της περιοχής μας, αλλά και ένεκα των πολλαπλών αναγκών της ακριτικής αυτής Περιφέρειας σε ανθρώπινο δυναμικό λόγω αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεων κτλ. μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, επιβάλλεται, κατ’ αποδοχήν του δικαίου και ευλόγου αυτού αιτήματος των συμπολιτών μας, να ληφθεί ειδική μέριμνα από τους συναρμοδίους φορείς προκειμένου να επεκταθεί ή να παραταθεί η χρονική διάρκεια της απασχόλησης για άλλους οκτώ (8) μήνες από της λήξεως της συμβάσεώς τους.

Επισυνάπτεται η σχετική αναφορά.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019
Α.Π.: 1854

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: 1) Τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Αλέξανδρο ΧΑΡΙΤΣΗ
2) Την Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης,
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ευτυχία ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Κύριοι Υπουργοί,
Συνημμένως υποβάλλονται το από 6/3/2019 «αίτημα παράτασης εργασίας των ωφελούμενων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα» του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. και το από 27/2/2019 αίτημα των συμμετεχόντων στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για την «Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2014 – 2020», οι οποίοι και τοποθετήθηκαν, κατόπιν αποφάσεων του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.. Εν όψει των ιδιαιτέρων συνθηκών της περιοχής μας αλλά και ένεκα των πολλαπλών αναγκών της ακριτικής αυτής Περιφέρειας σε ανθρώπινο δυναμικό λόγω αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεων κτλ. μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, επιβάλλεται, κατ’ αποδοχήν του δικαίου και ευλόγου αυτού αιτήματος των συμπολιτών μας, να ληφθεί ειδική μέριμνα από τους συναρμοδίους φορείς προκειμένου να επεκταθεί ή να παραταθεί η χρονική διάρκεια της απασχόλησης για άλλους οκτώ (8) μήνες από της λήξεως της συμβάσεώς τους.

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Η προκλητική δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν περί «συμμοριών Ποντίων» που πετάχτηκαν στη θάλασσα μόνο θυμό, οργή και αγανάκτηση προκαλεί στον απανταχού ποντιακό και όχι μόνο Ελληνισμό.
Στην άμεση αντίδραση του Αν. Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος στο μόνο που απαντά είναι ότι η χώρα μας αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, αποφεύγοντας να μας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ούτως ώστε να απαντήσει στην πρόκληση αυτή.
Ο καθένας μας κρίνεται…
Επισυνάπτεται η σχετική απάντηση.

1853 att ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 1 Page 1

1853 att ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 1 Page 2

Από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και τους βουλευτές Έβρου κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη και Καβάλας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο κατατέθηκε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διότι η Περιφέρεια μας, για μια ακόμα φορά αδικείται.
Ενώ προκηρύσσεται νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας ύψους 120 εκ. Ευρώ, για την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. έχει εγκριθεί το ποσό των 5.931.300 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 4,9% των διαθέσιμων πιστώσεων της πρόσκλησης. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η κατανομή των πιστώσεων έγινε με κριτήρια ασαφή και απροσδιόριστα, γεγονός που αποτυπώνεται ότι σε ισοδύναμες Περιφέρειες, αλλά και σε άλλες με μικρότερες εκτάσεις κατανεμήθηκαν πολύ μεγαλύτερες πιστώσεις.

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση.

«Αθήνα, 27/02/2019
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ : Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: Αδικημένη και παραγκωνισμένη η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης στις πιστώσεις για τις βιολογικές καλλιέργειες

Στις 31/12/2018 με Αρ. Πρωτ.: 4075/182059 πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο μέτρο 11<<Βιολογικές Καλλιέργειες>> του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και με την τελική τροποποίηση στις 18/02/2019 με Αρ.Πρωτ. : 551/33033 προκηρύσσεται το νέο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας ύψους 120 εκ. ευρώ.
Στην τελική τροποποίηση επί του συνόλου των δράσεων έχετε κάνει και την κατανομή του ποσού που θα δοθεί ανά Περιφέρεια.
Για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης έχει εγκριθεί το ποσό των 5.931.500 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί μόλις στο 4.9% των διαθέσιμων πιστώσεων της πρόσκλησης.
Το ποσό αυτό που έχει πιστωθεί στην Περιφέρειά μας αναλογεί, εμπειρικά ,για περίπου 20.000 στρέμματα, όταν οι αιτήσεις για βιολογικές καλλιέργειες αναμένεται να είναι πολύ περισσότερες.
Πρέπει, επίσης, να συνυπολογιστεί ότι η ενασχόληση με τη γεωργία αποτελεί μια από τις κυρίαρχες οικονομικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, όπως αποτυπώνεται και σε πραγματικά μεγέθη (7,25% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 11,30% των γεωργικών εκτάσεων της χώρας).
Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε ότι η κατανομή των πιστώσεων έγινε με κριτήρια ασαφή και απροσδιόριστα, γεγονός που αποτυπώνεται ότι σε ισοδύναμες Περιφέρειες, αλλά και σε άλλες με μικρότερες εκτάσεις κατανεμήθηκαν πολύ μεγαλύτερες πιστώσεις.
Επίσης, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, εξαιρούνται καλλιέργειες όπως η Ροδιά, τα Μηλοειδή, τα Πυρηνόκαρπα, η Ακτινιδιά, ο Ηλίανθος, τα Αρωματικά-Φαρμακευτικά, το Βαμβάκι και ο Καπνός οι οποίες αναπτύσσονται στην Περιφέρεια μας και για τις οποίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για βιολογικές μεθόδους παραγωγής.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:
1. Με ποια κριτήρια προχωρήσατε στις πιστώσεις για τις βιολογικές καλλιέργειες στις διάφορες Περιφέρειες; Θα επανεξετάσετε το ποσό που πιστώνεται στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς είναι εμφανές ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες της;
2.Για ποιο λόγο εξαιρέσατε καλλιέργειες όπως η Ροδιά, τα Μηλοειδή, τα Πυρηνόκαρπα, η Ακτινιδιά, ο Ηλίανθος, τα Αρωματικά-Φαρμακευτικά, το Βαμβάκι και ο Καπνός, που αναπτύσσονται ιδιαίτερα στην Αν. Μακεδονία και Θράκη;
3. Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, που ευαγγελίζεται το Υπουργείο σας, από τη στιγμή που δεν δίνετε κίνητρα σε παραγωγούς, αποκλείοντας συγκεκριμένες καλλιέργειες από τις βιολογικές μεθόδους;»

 

Από το γραφείο ενημέρωσης

 

Με επιστολή του ο βουλευτής Δράμας της ΝΔ κ. Δημήτρης Κυριαζίδης προς τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ, τον Πρύτανη ΔΠΘ, τον Πρύτανη ΤΕΙ ΑΜΘ, τους βουλευτές, τους Αντιπεριφερειάρχες και τους Δημάρχους
Αξιότιμοι,

1. Ως σας είναι γνωστό από πλευράς του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατατέθηκε προς «δημόσια» διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».
Η προσχηματικού χαρακτήρα διαβούλευση, ως ήταν αναμενόμενο, πριν ξεκινήσει, περατώθηκε.

2. Σύμφωνα με το εν λόγω Νομοσχέδιο δημιουργούνται σαράντα μία (41) Σχολές και Τμήματα που εντάσσονται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙ.Π.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Το εν λόγω Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3391/2005. Οργανώθηκε δε και λειτουργεί ως αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με τη διεθνή διακριτική ονομασία International Hellenic University.
Το ΔΙ.Π.Ε. έχει ως αποστολή να παρέχει ανώτατη εκπαίδευση ιδίως σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
Για την επίτευξη της αποστολής του οργανώνει και πραγματοποιεί προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χρήση της διδασκαλίας στα αγγλικά, προσελκύοντας ξένους φοιτητές, αλλά και καθηγητές διεθνούς φήμης.
Το ΔΙ.Π.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με λοιπά Πανεπιστήμια της χώρας και με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τώρα, πώς οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4485/2017, ως αναφέρεται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου, μόνον ο Κ. Γαβρόγλου μπορεί να μας το εξηγήσει! Προφανώς υπήρξε «έντεχνη» συσχέτιση για τη σύνδεση με την επιχειρούμενη σήμερα μετάλλαξή του.

afaleia 1 001

3. Η επιχειρούμενη δια του νομοσχεδίου «συγχώνευση - απορρόφηση» του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο ΔΙ.Π.Ε. μεθοδεύτηκε εντέχνως από τον κ. Υπουργό Παιδείας, ο οποίος προσέφερε ορισμένα «δωράκια» για συνηγορία.
Ενώ δηλαδή κάθε λογικός άνθρωπος θα περίμενε το εγχείρημα – πρόταση να περιλαμβάνει την «συγχώνευση» του Δ.Π.Θ. και του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ., όλως «παραδόξως» επιχειρείται η ένταξη του δεύτερου (Τ.Ε.Ι.) στο ΔΙ.Π.Ε.
Δηλαδή, οι μέχρι σήμερα συγχωνεύσεις, παρά τις αντιδράσεις του συνόλου των φορέων, στις περιφέρειες (Ήπειρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας), που νομοθετήθηκαν, αλά ΣΥΡΙΖΑ, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ακολουθήθηκε άλλη τακτική-πρακτική και ευλόγως γεννώνται ερωτηματικά.
Επιπλέον η συσταθείσα επιτροπή από τον Υπουργό Παιδείας «όλως παραδόξως» εξαίρεσε της συμμετοχής στην επιχειρούμενη αλλοτρίωση το Δ.Π.Θ..
Στο εν λόγω εγχείρημα βεβαίως «αλλοτρίωσης» αντέδρασε δια της παραίτησής του ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.Π.Ε. καθηγητής εγνωσμένου κύρους εντός και εκτός της χώρας, κος Κ. Γραμμένος.
Επίσης το όλο εγχείρημα που έχει ιδεοληπτικά χαρακτηριστικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά αποτελεί μια ανεύθυνη ιδέα, καθότι επιχειρείται ένας «αχταρμάς» μοναδικός στον κόσμο.
Την άναρχη αυτή διάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας «καταδίκασε» και η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (Α.Δ.Ι.Π).
Για το λόγο αυτό άλλωστε ο Πρόεδρός της «αντικαταστάθηκε» από Σύμβουλο του κ. Υπουργού Παιδείας.

4. Το ότι οι συγχωνεύσεις – απορροφήσεις πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς μελέτες σκοπιμότητας, χωρίς να λαμβάνονται υπ‘ όψη τα αποτελέσματα αξιολόγησης και βεβαίως χωρίς μέριμνα για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων, αυτό αποδεικνύεται και παρουσιάζεται εύγλωττα και από το περιεχόμενο των ήδη ψηφισμένων νομοθετημάτων, αλλά και του ειρημένου νομοσχεδίου.
Τα μέλη ΔΕΠ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δεν εντάσσονται απ’ ευθείας στα νέα τμήματα και διοχετεύονται στα γενικά τμήματα, όπου θα περάσουν από αξιολογήσεις κλπ. κλπ.. Προς δε τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται και σε μη συναφή τμήματα. Αυτό βεβαίως δεν ίσχυσε στην απορρόφηση των Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
- Επίσης η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για το Τ.Ε.Ι. της Κρήτης ομιλεί για αυτοδύναμη ανάπτυξη και μετεξέλιξη του σε Πανεπιστήμιο Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Κρήτης (τρίτο Πανεπιστήμιο στη Κρήτη).
- Ομοίως δημιουργούνται τμήματα με τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, αλλά και Σχολές χωρίς τμήματα (π.χ. Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης με έδρα τη Θεσσαλονίκη).
Επιπλέον ερωτήματα:
α) Πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τμήματα σε Καβάλα και Δράμας με λιγότερα από 70 μέλη ΔΕΠ;
β) Τι τύχη έχουν τα τμήματα στη Δράμα, όταν τα Γεωπονικά Τμήματα της χώρας έχουν φτάσει σε διψήφιο αριθμό και τα Δασολογικά σε πέντε (5), όταν η Γερμανία έχει τέσσερα (4) με τετραπλάσια έκταση;
γ) Για πιο λόγο αφαιρείται το υφιστάμενο Τμήμα Αρχιτεκτονικής από τη Δράμα και μεταφέρεται στις Σέρρες; Δεν αρκούν επτά (7) Τμήματα στις Σέρρες;
δ) Πώς στην Καβάλα προτείνεται Τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής και ταυτόχρονα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στις Σέρρες με σοβαρές επικαλύψεις ;
ε) Πώς είναι δυνατόν το ίδιο Πανεπιστήμιο να έχει Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Καβάλα και Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων στη Θεσσαλονίκη;
στ) Πώς είναι δυνατόν το ίδιο το Πανεπιστήμιο να έχει Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και στη Θεσσαλονίκη και Τμήμα Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Καβάλα.

5. Το θνησιγενές ¨των συγχωνεύσεων – απορροφήσεων¨ ομολογείται από τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας, καθότι στο ήδη νομοθέτημα απορρόφησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, του ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συνιστά (άρθρο 34) «Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας με έδρα τη Λαμία», προκειμένου να μελετήσει τις προϋποθέσεις ίδρυσης Α.Ε.Ι. και Ερευνητικών Κέντρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να εκπονήσει σχετική Έκθεση βιωσιμότητας και να εισηγηθεί μέχρι τις 31/12/2020 στο Υπουργείο Παιδείας την ίδρυσή τους, εξετάζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές, την αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας, τις δυνατότητες για συνέργειες των οικονομικών δραστηριοτήτων της περιοχής (αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός κλπ) με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής κλπ. Κάτι αντίστοιχο, όχι βεβαίως εκ των υστέρων, δεν έπρεπε να δρομολογηθεί σε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. Εθνικά), αλλά και σε μια Περιφέρεια από τις φτωχότερες όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, ως είναι αυτή της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης;
Επιβαρυντικό και δυσοίωνο για την επιβίωση και καρποφορία του όλου αστόχαστου εγχειρήματος αποτελεί το γεγονός ότι και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις προηγούμενες νομοθετήσεις «απορροφήσεις» επέμενε ότι «η ετήσια δαπάνη για τη λειτουργία των νέων σχολών και τμημάτων δεν μπορεί να υπολογισθεί».
Ως εκ τούτου και η ανυπαρξία χρηματοδότησης έρχεται να προστεθεί σε όσα αναφέρονται στην παράγραφο (4).

6. Τέλος με το προς νομοθέτηση νομοσχέδιο αποδυναμώνεται – υποβαθμίζεται εισέτι περισσότερο το Δ.Π.Θ., το οποίο στα 41 χρόνια από την ίδρυσή του έχει καταφέρει να είναι το 3ο Πανεπιστήμιο στη χώρα με ισχυρές σχολές, με 218 τμήματα προπτυχιακών σπουδών και 53 μεταπτυχιακών σπουδών, με 31000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 7 Πανεπιστημιούπολεις (Campuses). Παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική εξωστρέφεια με συνεργασίες και συμπράξεις με Πανεπιστήμια εξωτερικού, ενώ παρά τον υποδιπλασιασμό των χορηγούμενων από ΥΠΕΠΘ πόρων καταφέρνει μέσα από ευρωπαϊκές δράσεις, αλλά και εξορθολογισμό των δαπανών ν’ αναπτύσσει συνεχώς τον τομέα παροχής των υπηρεσιών του σε κοινωνικές κυρίως δράσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αναγνωρίζουν στο Δ.Π.Θ. εκτός από τον από ίδρυσή του σημαντικό αναπτυξιακό μηχανισμό και το βασικό συστατικό της πολιτιστικής και κοινωνικής αναβάθμισης της περιοχής ενσωματωμένο στον κοινωνικό ιστό.
Στο όλο εγχείρημα ως αναφέρθηκε η Κυβέρνηση αγνόησε επιδεικτικά – μεθοδευμένα τον αποκλεισμό του Δ.Π.Θ. Προς δε χωρίς καμία μελέτη ανακοίνωσε την ίδρυση 4ης Νομικής Σχολής στην Πάτρα παρά τις αντιδράσεις του Νομικού κόσμου, γεγονός που θα συρρικνώσει την Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ.
Επιπλέον κατάργησε τα τρία νέα ερευνητικά ινστιτούτα που θα λειτουργούσαν σε συνεργασία με το Δ.Π.Θ.. Προς δε επέτρεψε τις μετακινήσεις καθηγητών από τα περιφερειακά Πανεπιστήμια, αν και οι καθηγητές των Πανεπιστημίων εκλέγονται στο ίδρυμα και στο Τμήμα που υπηρετούν.
Οι εν λόγω δράσεις σε πρώτη φάση θα συρρικνώσουν το Δ.Π.Θ. πάνω από 50%, το οποίο εκτός από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του θα χάσει και τη δυναμική του και τη δυνατότητα να διαδραματίσει στην περιοχή το ρόλο που ιδρύθηκε.
Δυστυχώς και μακάρι να διαψευστώ το αυτό θα συμβεί και με το Τ.Ε.Ι. της Α.Μ.Θ.

7. Αξιότιμοι,
είχα χρέος, αλλά και ανάγκη να σας καταστήσω κοινωνούς ενός ζητήματος ζωτικής σημασίας, με ποικίλες προεκτάσεις και συνέπειες για τον τόπο που υπηρετούμε και παρακαλώ για την κατανόησή σας.
Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση είναι το απαραίτητο εργαλείο στην οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας και αναγκαία προϋπόθεση ενός νέου παραγωγικού και καινοτόμου μοντέλου ανάπτυξης διασφαλίζοντας και ένα τεράστιο κομμάτι των επαγγελματικών επιδιώξεων και διασφαλίσεων της νεολαίας μας.

Αυτή πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η κοινή επιδίωξή μας για την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση στην περιφέρειά μας, απαιτώντας από την Κυβέρνηση τη δημιουργία ενός αυτοτελούς και πλήρως αυτοδιοικούμενου Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος Πανεπιστημιακού χαρακτήρα, με έδρα την Καβάλα.
«Έκαστος, ας αναλάβει τις ευθύνες του».

 

Ο επιχειρούμενος εκφοβισμός της κοινωνίας με μεθόδους και πρακτικές Λατινικής Αμερικής από την κυβέρνηση ΤΣΙΠΡΑ (ΜΑΔΟΥΡΟ) εκπνέει.
Ο Ελληνικός λαός ζυγό δεν υπομένει και αυτό απέδειξε και ο Δραμινός λαός, χύνοντας ποτάμια αίμα, για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία.
Κομμάτι αυτού του λαού είναι και ο εργαζόμενος Αστυνομικός, ο οποίος ήταν από τους πρώτους στη χώρα που αγωνίστηκε για τη Δημοκρατία, για τη Δικαιοσύνη, για τις ελευθερίες σ’ ένα εργασιακό χώρο που επικρατούσαν «μεσαιωνικές» συνθήκες. Γι’ αυτό και τιμάται Πανελλαδικά και όχι μόνο.
Η πρόσφατη δημοκρατική στάση και η αποφυγή εντεταλμένης βίας (χρήση δακρυγόνων) κατά των συμπολιτών του που διαδήλωναν δημοκρατικά και ειρηνικά κατά την πρόσφατη επίσκεψη του κ. Τσακαλώτου στην πόλη ΔΥΣΤΥΧΩΣ είχε συνέπειες.
Ο εργαζόμενος αστυνομικός στον τόπο μας, με αυξημένο το στοιχείο της προσφοράς και του καθήκοντος προς τον πολίτη που υπηρετούν κατέστη ο δημόσιος εκείνος λειτουργός που αγκαλιάστηκε από τη Δραμινή κοινωνία με ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη.
Οι ίδιοι εργαζόμενοι αστυνομικοί μέσω της συλλογικής τους έκφρασης από το 1988 μέχρι και χθες είχαν διασφαλίσει μια εργασιακή ειρήνη και έργο, με μια ψυχική συνένωση και αλληλεγγύη, μακριά από οποιαδήποτε μικροπολιτική – μικροκομματική πρακτική.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ η κατάκτηση αυτή απειλείται, καθόσον επιχειρείται ο εκφοβισμός τους, όπως άλλωστε συνέβη και σε βάρος δεκάδων συμπολιτών μας που οδηγούνται είτε στην Εισαγγελία, είτε στην Αστυνομία, είτε σε Δημόσιες Υπηρεσίες, για συμμόρφωση – υπακοή, «συμφώνως προς τα υποδείξεις», άλλως θα έχουν συνέπειες, ως είχε συγκεκριμένη Ομάδα Αστυνομικών.
Ο «κοινοβουλευτικός» εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ του Νομού που δήλωσε στη Βουλή και δημοσιώς, «ότι δεν φοβάται κανένα» και ορθώς δεν πρέπει να φοβάται, την επομένη των δηλώσεών του κατέφυγε στην Εισαγγελία, καταγελώντας ότι οι διαμαρτυρίες σε βάρος του «προκάλεσαν σ’ αυτόν φόβο και ανησυχία» και ως ήταν επακόλουθο η εντολή δόθηκε και άρχισαν οι ανακρίσεις και οι φρουρήσεις του «μεγαλοσχήμονος».
Όλα όμως αυτά δεν τρομάζουν και δεν πτοούν τον αγωνιστή Δραμινό λαό και τους Αστυνομικούς που υπηρετούν αυτόν. Αντιθέτως τους δυναμώνουν και τους ενώνουν. Έμαθαν να πολεμούν κάθε είδους φασισμού.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 15.3.2019 μέχρι 15.5.2019 οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας θα κληθούν να προχωρήσουν στην υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης - ΕΑΕ.
Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία βελτίωση από πλευράς του Υπουργείου σας, σε ό,τι αφορά στο θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου), των αγροτοτεμαχίων, που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.
Θυμίζουμε ότι το 2018, μπροστά στα τεράστια προβλήματα, που είχαν δημιουργηθεί, ο πρώην Υπουργός κ. Βαγγέλης Αποστόλου προχώρησε σε άτυπη παράταση της εν λόγω υποχρέωσης αναγραφής, για έναν χρόνο. Οι δε δηλώσεις ΟΣ∆Ε μπόρεσαν πέρυσι να ολοκληρωθούν µε την προϋπόθεση ότι, πριν από τις νέες δηλώσεις, δηλαδή αυτές του 2019, θα έχουν βρεθεί όλοι οι ΑΤΑΚ, όλων των αγροτεµαχίων και θα καταχωρηθούν στο σύστηµα. Σε αντίθετη μάλιστα περίπτωση, οι φετινές δηλώσεις καλλιέργειας δεν θα µπορέσουν να ολοκληρωθούν και συνεπώς δεν θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις.
Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που έχουν δημιουργηθεί στους αγρότες από τα προβλήματα που πρέπει να διευθετηθούν ώστε να μην χάνονται πολύτιμες κοινοτικές επιδοτήσεις και να μην υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων στους αγρότες, οδήγησε τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και βουλευτές άλλων νομών της ΝΔ να καταθέσουν σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ακολουθεί η σχετική ερώτηση
«26/2/2019

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς
Τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κον Σταύρο Αραχωβίτη

Θέμα: Τί μέλλει γενέσθαι με την αναγραφή του ΑΤΑΚ στις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ;
Κύριε Υπουργέ,
Στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από 15.3.2019 μέχρι 15.5.2019 οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας θα κληθούν να προχωρήσουν στην υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης - ΕΑΕ.

Δυστυχώς, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία βελτίωση από πλευράς του Υπουργείου σας, σε ό,τι αφορά στο θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής του ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου), των αγροτοτεμαχίων, που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.
Θυμίζουμε ότι το 2018, μπροστά στα τεράστια προβλήματα, που είχαν δημιουργηθεί, ο πρώην Υπουργός κ. Βαγγέλης Αποστόλου προχώρησε σε άτυπη παράταση της εν λόγω υποχρέωσης αναγραφής, για έναν χρόνο. Οι δε δηλώσεις ΟΣ∆Ε μπόρεσαν πέρυσι να ολοκληρωθούν µε την προϋπόθεση ότι, πριν από τις νέες δηλώσεις, δηλαδή αυτές του 2019, θα έχουν βρεθεί όλοι οι ΑΤΑΚ, όλων των αγροτεµαχίων και θα καταχωρηθούν στο σύστηµα. Σε αντίθετη μάλιστα περίπτωση, οι φετινές δηλώσεις καλλιέργειας δεν θα µπορέσουν να ολοκληρωθούν και συνεπώς δεν θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις.
Μάλιστα, στην πρόσφατη συνάντησή σας με εκπροσώπους των αγροτών, στις 14 Φεβρουαρίου 2019, δηλώσατε χαρακτηριστικά «…και για τη φετινή χρονιά το ΑΤΑΚ θα ενέχει τη θέση πληροφοριακού στοιχείου και τα αγροτεμάχια θα δηλώνονται και θα υπάρχουν κανονικά στο ΟΣΔΕ, φτάνει να δηλώνεται κανονικά η ιδιοκτησία…» δήλωση, που σαφώς χρήζει διευκρινίσεων, αφού προκάλεσε τεράστια ανησυχία στον αγροτικό κόσμο.
Δεδομένου ότι :
1) Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου δεν έχει προχωρήσει σε όλη την επικράτεια αφού βρίσκονται σε εκκρεμότητα 50 ακόμη περιοχές της χώρας, οι οποίες καλύπτουν πάνω από το 50% της ιδιοκτησίας, αφού μόλις τον Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε η διαδικασία και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι είναι κάτοχοι αγροτοτεμαχίων ή ενοικιάζουν αγροτεμάχια να μην έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του ΑΤΑΚ αφού δεν υπάρχει ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Για τους δε δεύτερους ελλοχεύει ο κίνδυνος πέραν των δικαιωμάτων, που θα χάσουν, να επιβαρυνθούν και με το κόστος των ενοικίων.
2) Η ανάρτηση των οριστικών δασικών χαρτών σε αρκετές περιοχές και η μερική κύρωση πολλών εξ αυτών, έχει θέσει υπό αμφισβήτηση όχι μόνο τη χρήση γης αλλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πολλές από τις υποθέσεις, που αφορούν στους δασικούς χάρτες βρίσκονται σε εκκρεμότητα καθώς δεν έχουν ακόμη εξετασθεί από την αρμόδια Επιτροπή, που θα αποφασίσει ή όχι για τον αποχαρακτηρισμό τους, ενώ αρκετές από αυτές τις υποθέσεις έχουν οδηγηθεί στην Επιτροπή εξαιτίας πρόδηλων σφαλμάτων, σφαλμάτων δηλαδή της δημόσιας διοίκησης. Την ίδια στιγμή πολλοί από τους ενιστάμενους παραμένουν απλήρωτοι από την πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης το 2018.
3) Στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας δεν έχουν ολοκληρωθεί όχι τα οριστικά αλλά ούτε καν τα προσωρινά σχέδια βόσκησης. Πρόσφατα μάλιστα με το άρθρο 32 του Νομοσχεδίου «Δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» τροποποιήσατε τις διατάξεις του δικού σας Νόμου 4351/2015 και δώσατε εκ νέου διετή παράταση μέχρι τις 31/01/2021, στην ολοκλήρωση των οριστικών σχεδίων βόσκησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επιλεξιμότητα των δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων ενόψει της νέας ΚΑΠ.
4) Αρκετοί κληρονόμοι αγροτικής γης δεν έχουν προχωρήσει σε αποδοχή κληρονομιάς, με αποτέλεσμα πολλά αγροτεμάχια να δηλώνονται από περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες με συνεπακόλουθο σε πολλές περιπτώσεις πχ. να υπάρχουν διπλοεγγραφές στο σύστημα της ΕΑΕ, γεγονός που συνεπάγεται τη μείωση της επιδότησης λόγω ποινών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5) Σε πολλές περιπτώσεις η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης(ΕΑΕ) είναι πρακτικά αδύνατη. Πολλές καλλιέργειες, όπως αυτές του βαμβακιού, δηλώνονται ως μία ενιαία έκταση στην ΕΑΕ ενώ αποτελούνται από πολύ μικρότερες ιδιοκτησίες για κάθε μία από τις οποίες θα χρειαστεί ο ΑΤΑΚ. Φανταστείτε μια πλάκα βαμβάκι 150 στρεμμάτων, που αποτελείται από 50 αγροτεμάχια – ιδιοκτησίες της διανομής. Χρειάζεται να δηλωθούν στο σύστημα 50εγγραφές με στοιχεία ιδιοκτήτη και τον ΑΤΑΚ για μια και μόνο εγγραφή στην ΕΑΕ! Επίσης καλείται ο παραγωγός να γίνει δικηγόρος και τοπογράφος για να εντοπίσει αυτούς τους 50 ιδιοκτήτες αλλά και την ακριβή τους θέση σε μια περιοχή χωρίς κτηματολόγιο!
6) Η Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης είναι η αίτηση, που υποβάλλεται κάθε χρόνο από τον παραγωγό για την καταβολή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτή, που θα υποκαταστήσει το κτηματολόγιο ή αυτή, που θα συντελέσει στην ολοκλήρωσή του. Με την υποχρεωτική εγγραφή του ΑΤΑΚ μέσω της ΕΑΕ επιχειρείται να ταυτοποιηθεί κάθε έκταση γης σε όλη την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση του κτηματολογίου εκτός εάν η Κυβέρνησή σας επιθυμεί τη μη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και την απώλεια μεγάλου ποσού χρημάτων για τους παραγωγούς της.

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε Κύριε Υπουργέ:

1. Τί μέλλει γενέσθαι φέτος με την αναγραφή του ΑΤΑΚ;
2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε και με ποιο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να διευθετηθούν τα παραπάνω προβλήματα ώστε να μην χάνονται πολύτιμες κοινοτικές επιδοτήσεις και να μην υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής προστίμων στους αγρότες;»

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του Αν. Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη στη χθεσινή δημόσια, προσβλητική και όλως προκλητική δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν περί «συμμοριών Ποντίων» που πετάχτηκαν στην Μαύρη Θάλασσα. Μόνον θυμό, οργή και αγανάκτηση προκαλεί στον απανταχού ποντιακό και όχι μόνο Ελληνισμό, ο οποίος και δικαιολογημένα απαιτεί την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η προσβολή αυτή της ιερής μνήμης των σφαγιασθέντων Ελλήνων του Πόντου, από την γενοκτονία των οποίων συμπληρώνονται φέτος 100 έτη, δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Δεν είναι δυνατόν να εκθειάζονται και να εξυμνούνται οι φρικαλεότητες που διέπραξαν οι Τούρκοι στους προγόνους μας και η επίσημη Πολιτεία να παρακολουθεί τις δηλώσεις αυτές άπραγη. Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει άμεσα να παρέμβει διπλωματικά, διαμαρτυρόμενη για αυτές τις ανοίκειες αναφορές, απαιτώντας από την γείτονα χώρα επανορθωτική δήλωση και σεβασμό στην μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων Ποντίων αδελφών που κατασφαγιάστηκαν συστηματικά από το τότε καθεστώς των Νεοτούρκων. Δεν είναι δυνατόν να επαίρεται η ηγεσία της γείτονος χώρας για το ειδεχθές αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και η πατρίδα μας να μην αντιδρά.
Επισυνάπτεται η σχετική ερώτηση.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
Α.Π.: 1845
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εξωτερικών
κ. Γεώργιο ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ

Κύριε Υπουργέ,
Η πρόσφατη δημόσια, προσβλητική και όλως προκλητική δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν περί «συμμοριών Ποντίων» που πετάχτηκαν στην Μαύρη Θάλασσα, μόνον θυμό, οργή και αγανάκτηση προκαλεί στον απανταχού Ποντιακό και όχι μόνο Ελληνισμό, ο οποίος και δικαιολογημένα απαιτεί την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών. Η προσβολή αυτή της ιερής μνήμης των σφαγιασθέντων Ελλήνων του Πόντου, από την γενοκτονία των οποίων συμπληρώνονται φέτος 100 έτη, δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Δεν είναι δυνατόν να εκθειάζονται και να εξυμνούνται οι φρικαλεότητες που διέπραξαν οι Τούρκοι στους προγόνους μας και η επίσημη Πολιτεία να παρακολουθεί τις δηλώσεις αυτές άπραγη. Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει άμεσα να παρέμβει διπλωματικά, διαμαρτυρόμενη για αυτές τις ανοίκειες αναφορές, απαιτώντας από την γείτονα χώρα επανορθωτική δήλωση και σεβασμό στην μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων Ποντίων αδελφών που κατασφαγιάστηκαν συστηματικά από το τότε καθεστώς των Νεοτούρκων. Δεν είναι δυνατόν να επαίρεται η ηγεσία της γείτονος χώρας για το ειδεχθές αυτό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και η πατρίδα μας να μην αντιδρά.
Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Προτίθεται το Υπουργείο Εξωτερικών να απευθύνει διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία για τα όσα απρεπώς και προκλητικώς ανάφερε ο Ερντογάν; Εάν όχι, σε ποιες άλλες ενδεδειγμένες διπλωματικές ενέργειες θα προβεί ούτως ώστε να απαντήσει στην πρόκληση αυτή;
2. Εν όψει της συμπλήρωσης φέτος 100 ετών από την σύγχρονη αυτή γενοκτονία, η οποία και καταγράφεται από τους ιστορικούς ως η δεύτερη μεγαλύτερη του 20ου αιώνα, τι προτίθεται να πράξει το ΥΠΕΞ και η Ελληνική Κυβέρνηση ούτως ώστε να αναδειχθεί η φρικαλεότητα αυτή και να διατηρηθεί άσβεστη η μνήμη της ανθρωπότητας και της διεθνούς κοινότητας μπρος στο έγκλημα αυτό;

 

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Page 5 of 9
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

sxoli odigon georgiadis

parxarides triantafillos banner

koutsiana banner

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr