Displaying items by tag: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Υπόμνημα – πρόταση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας για «Θέσπιση Ειδικού Οικονομικού-Φορολογικού Καθεστώτος πιλοτικά για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς»

 

Τη θέσπιση Ειδικού Οικονομικού-Φορολογικού Καθεστώτος πιλοτικά για τον Νομό Δράμας και εν συνεχεία στους όμορους Νομούς προτείνει με υπόμνημά του ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νομού Δράμας κ. Αναστάσιος Νικολαΐδης. Η πρόταση τίθεται στη δημοσιότητα στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει αναπτυχθεί με αφορμή τα νέα φορολογικά μέτρα που θα επιβαρύνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και μετά την παρουσίαση του φορολογικού νομοσχεδίου από την κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα, η υιοθέτηση των οποίων θα συμβάλλει δυναμικά στην αναπτυξιακή προοπτική της Δράμας και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει ο τόπος.
Σε σχετική δήλωσή του, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε τα εξής: «Έχοντας πλήρη αντίληψη των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλες οι Δραμινές και όλοι Δραμινοί, καθώς εδώ και χρόνια αποτελώ ενεργό μέλος της κοινωνίας και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στον τόπο μας, προχώρησα με τους συνεργάτες μου στην εκπόνηση υπομνήματος για τη θέσπιση Ειδικού Οικονομικού-Φορολογικού Καθεστώτος πιλοτικά για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς.
Οι παθογένειες και τα προβλήματα χρόνων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από ουσιαστικές λύσεις. Πέρα από την αντίδραση στη συνεχή υποβάθμιση, απαιτούνται άμεσα καινοτόμες πρακτικές και ένας σύγχρονος σχεδιασμός, ο οποίος θα επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές.
Οι προτάσεις που παρουσιάζω προήλθαν μέσα από τον συνεχή διάλογο που ανέπτυξα με τους συμπολίτες μου και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση συνδιαμόρφωσης περαιτέρω παρεμβάσεων προς όφελος της Δράμας. Θεωρώ ότι είναι κοινά διαμορφωμένη η αντίληψη πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη η λήψη ειδικών μέτρων για την περιοχή μας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Στο πλαίσιο αυτό, είμαι ανοικτός στην ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με όλους, όπως έχω αποδείξει από την πρώτη στιγμή που επέλεξα να τεθώ στην κρίση των Δραμινών.
Προσωπικά, συνεχίζω τη δράση μου, τόσο εντός όσο και εκτός Κοινοβουλίου, με μοναδικό στόχο να βρίσκεται η Δράμα στο προσκήνιο, όπως είχα δεσμευθεί προεκλογικά».

«Θέσπιση Ειδικού Οικονομικού-Φορολογικού Καθεστώτος πιλοτικά για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς»

Αναλυτικά το υπόμνημα – πρόταση του κ. Νικολαΐδη έχει ως εξής:
Με το παρόν υπόμνημα προτείνεται η θέσπιση ειδικού Οικονομικού - Φορολογικού καθεστώτος με πιλοτική εφαρμογή στον Νομό Δράμας σε πρώτο στάδιο και ακολούθως στους όμορους Νόμους. Η αιτία για την οποία ο Νομός Δράμας χρήζει ειδικής οικονομικής - φορολογικής μεταχείρισης συνίσταται στις ξεχωριστές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της και τις ανάγκες του πληθυσμού που κατοικεί ή/και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον Νομό. Παρουσιάζεται έτσι μια ευκαιρία για την εφαρμογή νέων εκσυγχρονισμένων οικονομικών πολιτικών, καθώς η φορολογική αντιμετώπιση σε μια σύγχρονη χώρα δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη αλλά να έχει ευρύτερο ορίζοντα λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Ο Νομός Δράμας αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορεί να αντιμετωπιστούν μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, παροχών ή άλλων κινήτρων. Σημαντικό επίσης είναι και το ζήτημα της ανεργίας ειδικά των νέων που απαιτεί επιμέρους ειδικές φορολογικές πολιτικές για την προώθηση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάκαμψης, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας την χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει τη Δράμα από την πρωτεύουσα (αλλά και επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας) της χώρας, Αθήνα.
Επιπλέον, η φορολογική μεταχείριση πρέπει να προσαρμοστεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και του τοπικού τουρισμού. Συνολικά, η ειδική φορολογική μεταχείριση για τον Νομό Δράμας είναι αναγκαία ώστε να ταιριάξει στις μοναδικές ανάγκες και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η περιοχή, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των κατοίκων της.
Η πρόταση για τη δημιουργία -σε πιλοτικό στάδιο αρχικά- ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς θέτει ένα στρατηγικό προσανατολισμό για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικονομικής ζωής σε αυτήν την περιοχή. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η ανάγκη για επιστημονική ανάλυση και στρατηγικό σχεδιασμό πριν από την υλοποίηση τέτοιων μέτρων, καθώς κάθε προτεινόμενη αλλαγή στο φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι ορθολογικά τεκμηριωμένη και να εξετάζει τις επιπτώσεις της.
Συγκεκριμένα:
Ο Νομός Δράμας, μαζί με τους υπόλοιπους Νομούς που συνορεύουν με τη γείτονα Βουλγαρία, αντιπροσωπεύουν μια ευρεία περιοχή με μεγάλες δυνατότητες, όμως αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης. Η πρόταση δημιουργίας ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ, της μείωσης της φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, της πληρωμής απευθείας του φόρου και του ΦΠΑ με την έκδοση και πληρωμή τιμολογίου, της τεκμηρίωσης για τη διατήρηση επιχειρήσεων και της εφαρμογής ανταποδοτικού επιδόματος παραμεθωρίου, θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν το στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικονομικής ζωής της περιοχής.
Προτεινόμενα μέτρα εφαρμογής της ειδικής φορολογικής – οικονομικής πολιτικής στον Νομό Δράμας είναι τα ακόλουθα:
1. Μείωση του ΦΠΑ
Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ εντός του Νομού Δράμας χρειάζεται να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή η δράση, η οποία μπορεί να θεσπιστεί ως αποτελεσματικό μέσο ανακούφισης του κόστους ζωής αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρέπει να υπάρξει στοχοθετημένη μελέτης για τον κατάλληλο καθορισμό των συντελεστών. Στο συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να ληφθεί υπόψη η γειτνίαση του Νομού Δράμας με τη Βουλγαρία που παρέχει πολλές οικονομικές ευκαιρίες. Με την προτεινόμενη μείωση του ΦΠΑ αφενός θα περιοριστεί η εξαγωγή τοπικού κεφαλαίου στη Βουλγαρία, αφετέρου θα δημιουργήσει συνθήκες για εισαγωγή κεφαλαίων από τη γείτονα χώρα με ευνοϊκούς όρους.
2. Μείωση Φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
Για να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, προτείνεται η μείωση της φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι μειώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από την απλοποίηση της διαδικασίας φορολόγησης και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην περιοχή.
3. Ειδικά κίνητρα για τη δημιουργία και διατήρηση των επιχειρήσεων στη περιοχή
Η προστασία και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, με δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία καινοτόμων νέων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης επιδομάτων ή φορολογικών απαλλαγών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προσφορά στην τοπική ανάπτυξη κ.α.
4. Ανταποδοτικό επίδομα παραμεθορίου
Η δημιουργία ενός ανταποδοτικού επιδόματος παραμεθορίου χρηματοοικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στην περιοχή της Δράμας. Αυτό το επίδομα μπορεί να βασίζεται σε πολλαπλά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος, της οικογενειακής κατάστασης και της εργασιακής θέσης, προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης.
5. Αυτοματοποιημένη πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με την έκδοση και πληρωμή του τιμολογίου
Η αυτοματοποιημένη πληρωμή του φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της έκδοσης και πληρωμής τιμολογίου είναι ένα καινοτόμο σύστημα που δύναται να προκαλέσει πολλά φορολογικά οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες. Ας εξετάσουμε πώς αυτή η πρακτική μπορεί να βοηθήσει και τις δύο πλευρές. Για το κράτος, η αυτοματοποιημένη πληρωμή του φόρου, του ΦΠΑ και συνολικά όλων των υποχρεώσεων του πολίτη απέναντι στο κράτος μέσω των τιμολογίων προσφέρει πολλά οφέλη, μειώνοντας τη φοροδιαφυγή, καθώς οι πληρωμές είναι πλήρως ψηφιακά καταγεγραμμένες και χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.
Επιπλέον, μειώνει τον φορολογικό έλεγχο και τον αριθμό των φορολογικών παραβάσεων, καθώς τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και είναι ευκολότερο να ελεγχθούν. Για τους πολίτες, η αυτοματοποιημένη πληρωμή του φόρου είναι εξίσου επωφελής. Κατ’ αρχάς, απλοποιεί τη διαδικασία της φορολογικής δήλωσης, αφού δεν απαιτείται να συμπληρώνουν περίπλοκες φορολογικές φόρμες. Επιπλέον, με την αυτοματοποιημένη πληρωμή, αποφεύγονται πρόστιμα και ποινές για καθυστερήσεις, καθώς ο φόρος και οι εισφορές είναι πάντα εγκαίρως εξοφλημένα.
Επίσης, η αυτοματοποιημένη πληρωμή μπορεί να επιτρέψει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για τους πολίτες, αφού δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τον υπολογισμό και την πληρωμή του φόρου. Λύνεται επίσης και το μεγάλο ζήτημα των απλήρωτων τιμολογίων, αφού χωρίς την πληρωμή του τιμολογίου δεν εκκινεί η απαίτηση πληρωμής από το κράτος. Συνολικά, η αυτοματοποιημένη πληρωμή του φόρου με την έκδοση και πληρωμή τιμολογίου αποτελεί που μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο το κράτος όσο και τους πολίτες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, τη φοροδιαφυγή και τον φορολογικό φόρτο, ενώ παράλληλα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος και εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών.
Συμπεράσματα
Η προτεινόμενη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς δίνει μια σημαντική λύση προς την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικονομικής ζωής στην περιοχή. Ο συνδυασμός της μείωσης του ΦΠΑ, μείωσης φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, κινητροδότησης των επιχειρήσεων, θέσπισης ανταποδοτικού επιδόματος παραμεθορίου και πληρωμής των υποχρεώσεων απέναντι στο κράτος με την έκδοση και πληρωμή τιμολογίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που μπορεί να βοηθήσει την περιοχή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί το δυναμικό της. Μέσω της σωστής υλοποίησης αυτών των μέτρων, η περιοχή μπορεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να αναπτύξει την ευημερία και την οικονομία της.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης μιας ακόμη επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κ. Αναστάσιου Νικολαΐδη αναγνωρίστηκε από πλευράς κυβέρνησης η σοβαρότητα του θέματος που τέθηκε, καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης άμεσης λύσης.
Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 13 Νοεμβρίου, συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επίκαιρη ερώτηση του κ. Νικολαΐδη σχετικά με τους όρους οικοδομησιμότητας στα εκτός σχεδίου ακίνητα. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα, τόσο για τον Νομό Δράμας όσο και για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, καθώς προκαλούνται σημαντικές καθυστερήσεις σε επενδυτικές προσπάθειες. Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του ο κ. Νικολαΐδης, «μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δημιουργείται πλέον ένα μεγάλο ζήτημα για τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Προκαλείται κίνδυνος και κατάσταση αβεβαιότητας ή παγώματος σε συμφωνίες, αγοραπωλησίες και επενδύσεις σε βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Προκύπτουν σοβαρά προβλήματα σε περίπτωση που ήδη έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες και έχουν υπάρξει οι απαραίτητες εγκρίσεις για την άδεια λειτουργίας τους». Χαρακτηριστικά, ο Βουλευτής του Νομού Δράμας τόνισε πως «είναι αδιανόητο στην Ελλάδα του 2023 να ξεκινάει μια επένδυση και να μην ξέρουμε πότε θα τελειώσει».
Απαντώντας ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Ταγαράς αναγνώρισε πως είναι σημαντικό ζήτημα το θέμα της οικοδομησιμότητας στα εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού ακίνητα μετά από τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και χαρακτήρισε ως εθνικό στοίχημα τη θέσπιση κανόνων σε όλες τις περιοχές. Μάλιστα, ο κ. Ταγαράς δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλους του έτους θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για το θέμα, συμφωνώντας με τον κ. Νικολαΐδη πως απαιτείται άμεση λύση.

Άρθρο του Αναστασίου Νικολαΐδη, Βουλευτή Δράμας ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

Εν όψει της σχετικής δημόσιας συζήτησης που επανήλθε στην επικαιρότητα με αφορμή νέα φορολογικά μέτρα που επιβαρύνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρουσιάζεται μια ευκαιρία να μιλήσουμε και για την εφαρμογή νέων εκσυγχρονισμένων οικονομικών πολιτικών. Η φορολογική αντιμετώπιση σε μια σύγχρονη χώρα δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη αλλά να έχει ευρύτερο ορίζοντα λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Θα ήταν χρήσιμο να εξετάζαμε στο πλαίσιο αυτό τη θέσπιση ειδικού Οικονομικού - Φορολογικού καθεστώτος με πιλοτική εφαρμογή σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας. Όλοι οι νομοί δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ούτε τις ίδιες ανάγκες. Στο Νομό Δράμας θεωρώ πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα ειδικό φορολογικό - οικονομικό καθεστώς σε πρώτο στάδιο, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της περιοχής μας, και των αναγκών του πληθυσμού που κατοικεί ή/και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον νομό. Σημαντικό επίσης είναι και το ζήτημα της ανεργίας που απαιτεί επιμέρους ειδικές φορολογικές πολιτικές για την προώθηση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάκαμψης, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας την χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει την Δράμα από την πρωτεύουσα (αλλά και επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας) της χώρας, Αθήνα. Κάθε προτεινόμενη αλλαγή στο φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι ορθολογικά τεκμηριωμένη και να εξετάζει τις επιπτώσεις της.
Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις εξής προτάσεις: α) Μείωση του ΦΠΑ: Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ εντός του Νομού Δράμας χρειάζεται να εφαρμοστεί σε αγαθά και υπηρεσίες. Στο συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να ληφθεί υπόψη η γειτνίαση του Νομού Δράμας με την Βουλγαρία που παρέχει πολλές οικονομικές ευκαιρίες. Έτσι θα περιοριστεί η εξαγωγή τοπικού κεφαλαίου στη Βουλγαρία, και θα δημιουργήσει συνθήκες για εισαγωγή κεφαλαίων β) Μείωση φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες: Οι μειώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από την απλοποίηση της διαδικασίας φορολόγησης και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας γ) Ειδικά κίνητρα για τη δημιουργία και διατήρηση των Επιχειρήσεων στη περιοχή: προτείνεται η δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, και τη δημιουργία καινοτόμων νέων επιχειρήσεων δ) Ανταποδοτικό Επίδομα Παραμεθορίου στους εργαζόμενους: η δημιουργία ενός ανταποδοτικού επιδόματος παραμεθορίου χρηματοοικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στην περιοχή της Δράμας ε) Αυτοματοποιημένη πληρωμή φόρων και ΦΠΑ με την πληρωμή του τιμολογίου: προτείνεται ένα καινοτόμο σύστημα αυτοματοποίησης που δύναται να προκαλέσει πολλά φορολογικά οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες. Επιπλέον, μειώνει τον φορολογικό έλεγχο και τον αριθμό των φορολογικών παραβάσεων, καθώς τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και είναι ευκολότερο να ελεγχθούν.

του Αναστάσιου Νικολαΐδη
Βουλευτή Δράμας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί μια από τις εμβληματικές πολιτικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Η ενίσχυση του τομέα της Δημόσιας Υγείας ως μια ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία αποτελεί άμεση προτεραιότητα, μέσω της αναβάθμισης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που αποτελεί τον πυλώνα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας σε όλη την επικράτεια. Αναφερόμενος σε πυλώνες, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί είναι η υγεία και η παιδεία σε κάθε σύγχρονο κράτος. Ένας αποτελεσματικός Ε.Ο.Δ.Υ. μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη σχεδίαση και αξιολόγηση των πολιτικών υγείας, την παρακολούθηση των δεικτών υγείας των συμπολιτών μας και τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τους ερευνητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον πολύπαθο χώρο της Υγείας.
Οι ανάγκες της Δημόσιας Υγείας, όπως ανέφερα και στην πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Βουλή, στο αντίστοιχο νομοσχέδιο δεν εξυπηρετούνται από την τωρινή κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής. Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, η αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς, και η γενική κατάσταση του υγειονομικού συστήματος αποτελούν πραγματική απειλή για το σύστημα υγείας. Τα προβλήματα είναι πολλά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας, με την υποστελέχωση και τις κακές υποδομές να έρχονται ως άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης κονδυλίων αλλά και ενός στρατηγικού σχεδιασμού.
Οι θέσεις μας, όπως ανακοινώθηκαν πρόσφατα και από τον Πρόεδρό μας Νίκο Ανδρουλάκη, αποτελούν μια πολιτική στήριξης σε όλους τους άξονες του δημοσίου συστήματος υγείας. Απαιτείται η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία με τη δημιουργία δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών Οικογενειακής Ιατρικής σε όλη τη χώρα, προσφέροντας ακόμα και εξυπηρέτηση στο σπίτι όποτε υπάρχει ανάγκη. Η έμφαση στην πρόληψη μέσω εκστρατειών εμβολιασμού, υγιεινής διατροφής και προσυμπτωματικού ελέγχου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υγεία του πληθυσμού. Εξέχουσας σημασίας είναι η φροντίδα των παιδιών μέσω δωρεάν γονιδιακών ελέγχων και η επέκταση προγραμμάτων, όπως το «Φώφη Γεννηματά», ώστε να μειωθεί το υψηλό όριο ηλικίας. Επίσης, η ενίσχυση της ψυχικής υγείας αποτελεί ουσιώδες τμήμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης της δημόσιας υγείας.
Η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες ως χώρα, τόσο εξαιτίας των πολλών νησιών της, όσο και τον απομακρυσμένων από την πρωτεύουσα ηπειρωτικών περιοχών που σε πολλά σημεία καθίστανται δύσβατες. Η οριζόντια νομοθέτηση για όλες τις περιοχές της Ελλάδας δεν αρκεί πλέον για να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μετά την πολυετή οικονομική και πανδημική κρίση. Πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας σε μία νέα κατεύθυνση που θα αντιμετωπίζει ξεχωριστά τις ανάγκες κάθε περιοχής και θα δημιουργεί πιλοτικές εφαρμογές καθώς και τροποποιήσεις οπότε χρειάζεται.
Ειδικά για τα νησιά, προτείνουμε ένα επαρκώς στελεχωμένο Νοσοκομείο στα μεγάλα νησιά, μονάδα Π.Φ.Υ. σε διασύνδεση με το πλησιέστερο Νοσοκομείο στα μικρά, και περιφερειακό ιατρείο με μόνιμο ιατρό στα μικρότερα. Χρειάζεται ένα προσαρμοσμένο πλαίσιο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Για παράδειγμα, στον νόμο Δράμας από τον οποίο προέρχομαι, μια περιοχή με ιδιαίτερες ανάγκες κοντά στα σύνορα της χώρας μας, πρέπει να εξετάσουμε την αύξηση (ακόμη και στα όρια του διπλασιασμού) του μισθού για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές, προσφέροντας έτσι κίνητρα για την εγκατάστασή τους σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες υγειονομικής φροντίδας.
Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας απαιτεί στοχευμένα μέτρα, όπως η κάλυψη των πραγματικών κενών με μόνιμο προσωπικό, αλλά και η αύξηση των αποδοχών του προσωπικού. Επιπλέον, χρειάζονται συγκεκριμένα κίνητρα για την προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και για την ενίσχυση των ειδικοτήτων με έλλειψη προσωπικού, όπως η ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα-ανθυγιεινά και η παροχή δωρεάν (ή έναντι χαμηλού τιμήματος) κατοικίας για τους γιατρούς και υγειονομικούς. Να δούμε εδώ και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τους κατά τόπους Δήμους έπειτα από ανακαινίσεις σε δημόσια κτήρια και την παράδοσή τους για τη στέγαση του υγειονομικού προσωπικού. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε άλλους τομείς όπως οι εκπαιδευτικοί. Τα κίνητρα δύνανται να ελκύσουν και να διατηρήσουν εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σε απομακρυσμένες περιοχές.
Για τους συμπολίτες μου στη Δράμα η ανάγκη για τη βελτίωση του οδικού δικτύου μεταξύ Νευροκοπίου - Δράμας, Δράμας - Αμφίπολης, Δράμας - Καβάλας, είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά ασθενών προς τα μεγάλα νοσοκομεία της Περιφέρειας και της Θεσσαλονίκης. Τέτοιες παρεμβάσεις θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος υγείας, ενθαρρύνοντας την προσέλκυση και διατήρηση ιατρικού προσωπικού σε περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες, ενισχύοντας έτσι την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε ολόκληρη τη χώρα.
Τέλος, η δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που θα ελέγχει την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι διαφορετικός από τα όργανα που επιλέγουν την στελέχωση του συστήματος υγείας, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να είναι αξιόπιστα. Αυτό σε συνδυασμό με αξιοκρατική επιλογή Διοικητών μέσω διεθνών διαγωνισμών, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, θα συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας για όλες και όλους.

Το άρθρο του κ. Νικολαΐδη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Political

Τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, την υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης σταθερών και οριστικών λύσεων με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ανέδειξε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας κ. Αναστάσιος Νικολαΐδης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή στο πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας.
Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στο Ε.Σ.Υ., ο κ. Νικολαΐδης σημείωσε: «Δυστυχώς φαίνεται πως ούτε η πανδημία covid κατάφερε να πείσει αυτούς που σχεδιάζουν και αποφασίζουν για την υγεία όλων μας ότι χρειάζεται επειγόντως αλλαγή πορείας και στήριξη στο Ε.Σ.Υ. Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι σοβαρές, επηρεάζοντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους ασθενείς και τελικά όλους μας. Οι πολίτες χρειάζονται ασφαλή και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους να τη λαμβάνουν. Οφείλουμε ως Βουλευτές να αναδείξουμε το γεγονός ότι πλέον έχουμε φτάσει σε μια επείγουσα και ζωτική για την υγεία των πολιτών κατάσταση. Οι απαιτήσεις της υγειονομικής φροντίδας στη χώρα μας δεν μπορεί να καλυφθούν από ένα αποδεκατισμένο Σύστημα Δημόσιας Υγείας». Όπως τόνισε ο κ. Νικολαΐδης, «η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, η αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς και η γενική κατάσταση του υγειονομικού συστήματος αποτελούν πραγματική απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών».
Μιλώντας ειδικά για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έλαβε από τον Σύλλογο Νοσοκομειακών Ιατρών Γ.Ν. Δράμας και το Σωματείο Νοσηλευτικού Προσωπικού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Νικολαΐδης παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος της περιοχής μας. Συγκεκριμένα, ο κ. Νικολαΐδης αναφέρθηκε στην οριακή λειτουργία της παθολογικής κλινικής, στην επαναλειτουργία της ΜΕΘ με μη μόνιμη λύση, στις ελλείψεις στο ακτινολογικό τμήμα και στη χειρουργική κλινική, καθώς και στην επικείμενη αποχώρηση γιατρών από την παιδιατρική κλινική. «Είναι τραγικό να γίνονται μετακινήσεις στρατιωτικών γιατρών ή γιατρών από νοσοκομεία της οικείας ΥΠΕ ανά δεκαπενθήμερο, με ανάγκη από πλευράς των ιατρών μας να βρίσκονται σε συνεχή και ανά μήνα έκκληση για ενίσχυση, χωρίς υπαρκτό σχέδιο για μακροπρόθεσμες λύσεις», ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης.
Όσον αφορά τις ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό στο Γ.Ν. Δράμας, ο κ. Νικολαΐδης επεσήμανε ότι από τα μέσα του 2020 υπάρχει ένα μαζικό κύμα συνταξιοδοτήσεων, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εκκρεμότητα η τελευταία προκήρυξη σε προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, επεσήμανε ότι «το 65% του νοσηλευτικού προσωπικού, τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου είναι σε ηλικία 50-55 ετών. Μεγάλος αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού είναι με προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να δουλέψει σε κυκλικό ωράριο». «Δεν υπάρχουν σύγχρονες και ασφαλείς αναλογίες Νοσηλευτών ανά ασθενή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το νοσηλευτικό προσωπικό καλείται να εκτελέσει πολλές φορές άλλα καθήκοντα, ενώ δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη στα νοσηλευτικά τμήματα», πρόσθεσε ο Βουλευτής του Νομού Δράμας.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του και απευθυνόμενος στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε: «Απαιτείται άμεσα η πρόσληψη μόνιμων γιατρών, μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και τραυματιοφορέων, καθώς και η επίλυση ζητημάτων επικουρικού προσωπικού. Το θέμα μας αφορά όλους μας. Η υγεία είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της κοινωνίας μας».

Η αταλάντευτη στάση για ανάδειξη των προβλημάτων του Νομού Δράμας σε κάθε επίπεδο και η μεθοδική άσκηση των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχει στη διάθεσή του, επέφεραν τη δικαίωση για τον Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κ. Αναστάσιο Νικολαΐδη, καθώς η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δεσμευτεί με χρονοδιάγραμμα για τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας με έδρα τον Νικηφόρο.
Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 30 Οκτωβρίου 2023 συζητήθηκε στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση του κ. Νικολαΐδη, σχετικά με το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα εκκινήσει τη λειτουργία του το Κατάστημα Κράτησης στον Νικηφόρο. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκλάβετε ως δεδομένο. Ότι οι φυλακές της Δράμας, επιτέλους, μέχρι τέλους του έτους θα έχουν μπει σε λειτουργία και θα έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους».
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο κ. Νικολαΐδης επεσήμανε ότι «εμείς προσπαθούμε, ασκώντας υπεύθυνη αντιπολίτευση να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και να επιδιώκουμε τη λύση τους», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «εμείς στη Δράμα, τα τελευταία χρόνια το μόνο που ζούμε είναι να ακούμε εξαγγελίες και δεσμεύσεις. Το ίδιο γίνεται και με τη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία τα τελευταία 20-30 χρόνια».
Για το ίδιο θέμα είχε προηγηθεί γραπτή ερώτηση του κ. Νικολαΐδη προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Οικονόμου στις 15 Σεπτεμβρίου, όμως στην απάντησή του ο κ. Οικονόμου, στις 10 Οκτωβρίου, δεν αναφέρθηκε με σαφήνεια στον χρόνο έναρξης λειτουργίας του Σωφρονιστικού Καταστήματος, κάνοντας λόγο για «επικείμενη λειτουργία». Έτσι, ο κ. Νικολαΐδης επανήλθε με επίκαιρη ερώτηση στις 20 Οκτωβρίου, με στόχο να δοθούν επιτέλους σαφείς απαντήσεις από πλευράς κυβέρνησης. Μάλιστα, η ανάδειξη του ζητήματος λειτουργίας του Καταστήματος Κράτησης και η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον κ. Νικολαΐδη, έχουν ως αποτέλεσμα και την προαναγγελία επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υφυπουργού στη Δράμα.
Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη εξαγγελία από την κυβέρνηση της Ν.Δ. για λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης, καθώς στις 30 Μαρτίου 2023 ο τότε Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου είχε δεσμευτεί ότι οι Φυλακές Νικηφόρου θα λειτουργήσουν σε κάθε περίπτωση εντός του Ιουνίου του 2023.
Σε δήλωσή του, μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε τα εξής: «Από την πρώτη ημέρα της θητείας μου προσπαθώ να αναδεικνύω τα προβλήματα του Νομού Δράμας σε κάθε επίπεδο και να συμβάλλω στην επίλυσή τους. Το ζήτημα λειτουργίας του Σωφρονιστικού Καταστήματος στον Νικηφόρο αποτελεί μια πολύπαθη ιστορία περίπου 20 ετών, εκ των οποίων η Ν.Δ. άσκησε τη διακυβέρνηση της χώρας τα 13. Μετά από την κατάθεση δύο ερωτήσεων, μιας γραπτής και μιας επίκαιρης, τελικά η κυβέρνηση παρουσίασε στους πολίτες του Νομού Δράμας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας. Ελπίζω αυτό να τηρηθεί και ο σημερινός Υφυπουργός να αποδειχθεί περισσότερο αξιόπιστος από τον προκάτοχό του. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα και δεν θα σταματήσουμε τις παρεμβάσεις μέχρι να γίνει πραγματικότητα η πλήρης λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης στον Νικηφόρο».

Συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την απουσία ψυχιάτρου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. Δράμας

 

Συζητήθηκε στη Βουλή, τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, η επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κ. Αναστάσιου Νικολαΐδη σχετικά με την έλλειψη ψυχιάτρου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Στην ερώτηση από πλευράς κυβέρνησης απάντησε ο Υφυπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Η επίκαιρη ερώτηση για την έλλειψη ψυχιάτρου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. Δράμας κατατέθηκε από τον κ. Νικολαΐδη στις 23 Σεπτεμβρίου 2023, μόλις έλαβε ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Στην ομιλία του, ο κ. Νικολαΐδης ανέδειξε το πρόβλημα που υπάρχει και αγγίζει τα όρια του παραλογισμού από τη λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στη Δράμα χωρίς την παρουσία ψυχιάτρου για χρονικό διάστημα περίπου τριών χρόνων, με αποτέλεσμα ασθενείς που έχουν ανάγκη από τη συγκεκριμένη ιατρική περίθαλψη να αναγκάζονται να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα.
Στην απάντησή του ο κ. Βαρτζόπουλος απέδωσε δίκιο στον κ. Νικολαΐδη, λέγοντας πως παρότι η διοίκηση του Νοσοκομείου υπέβαλε εγκαίρως την αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση, δεν έχει γίνει επαναπροκήρυξη τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς προτεραιότητα του Υπουργείου ήταν η προκήρυξη θέσεων σχετικών με την πανδημία. Ακόμη, ο κ. Βαρτζόπουλος σημείωσε πως η αρμόδια Υ.ΠΕ. επεξεργάζεται τις αιτήσεις και εντός των επόμενων προκηρύξεων θα περιλαμβάνονται και οι θέσεις του ψυχιάτρου και του παιδοψυχιάτρου για το Γ.Ν. Δράμας. Τέλος, ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε πως υπάρχει ψυχίατρος στο Γ.Ν. Δράμας, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, με τον κ. Νικολαΐδη να επισημαίνει πως δεν επαρκεί και τον κ. Βαρτζόπουλο να συμφωνεί μαζί του.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συζήτησης της επίκαιρης ερώτησής του, ο Βουλευτής του Νομού Δράμας ανέδειξε και το ζήτημα του κλεισίματος της Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου, καθώς πρόκειται για ένα μείζονος σημασίας πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά αφορά τις ίδιες τις ζωές όλων των κατοίκων του Νομού, καθώς και των γύρω περιοχών που εξυπηρετούνται από το νοσηλευτικό ίδρυμα της Δράμας.
Σε δήλωσή του, μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε τα εξής: «Τα ζητήματα που αφορούν την Υγεία στον Νομό Δράμας και τα σημαντικά προβλήματα τα οποία αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν οι συμπολίτες μου όσον αφορά την ιατρική φροντίδα και περίθαλψή τους, αποτελούν για μένα διαρκή και μόνιμη προτεραιότητα. Θεωρώ πως είναι πρώτιστης σημασίας για όλους μας.
Εκτός από το θέμα της απουσίας ψυχιάτρου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, μόλις ενημερώθηκα από δημοσιεύματα για το κλείσιμο της Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου μας, ανέδειξα το συγκεκριμένο πρόβλημα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για να ενημερωθεί και το Υπουργείο Υγείας, αλλά και οι συνάδελφοί μου Βουλευτές. Δεν μένω όμως σε αυτή την παρέμβαση και θα επανέλθω συνεχίζοντας την άσκηση πίεσης σε κάθε επίπεδο. Οφείλουμε να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε οι Δραμινές και οι Δραμινοί να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα από το δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτός ο στόχος πρέπει να μας ενώνει όλους».

Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα παραμένει η κυβέρνηση για τη λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου, όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννη Οικονόμου σε ερώτηση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας κ. Αναστάσιου Νικολαΐδη.
Με την ερώτησή του ο κ. Νικολαΐδης έθετε το συγκεκριμένο ερώτημα για το αν προτίθεται ο κ. Υπουργός να καταθέσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου το οποίο θα τηρηθεί, όμως στην απάντησή του ο κ. Οικονόμου κάνει λόγο για «επικείμενη λειτουργία -μεταξύ άλλων- και του Σ.Κ. Δράμας», χωρίς όμως να αναλάβει τη δέσμευση να αναφέρει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
Ο Βουλευτής του Ν. Δράμας ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταθέσει την ερώτηση, καθώς από τον περασμένο Μάρτιο ο τότε Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου είχε δεσμευτεί ότι οι Φυλακές Νικηφόρου θα λειτουργήσουν σε κάθε περίπτωση εντός του Ιουνίου του 2023, όμως παρά την παρέλευση σημαντικού χρονικού διαστήματος από τον χρονικό ορόσημο που είχε τεθεί, το Κατάστημα Κράτησης ακόμη δεν λειτουργεί.
Ο κ. Νικολαΐδης προτίθεται να επανέλθει με επίκαιρη ερώτηση στο θέμα, έτσι ώστε ο αρμόδιος Υπουργός να εξηγήσει για ποιους λόγους σημειώνεται αυτή η καθυστέρηση και κυρίως για το πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης στο Νικηφόρο που αποτελεί και ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της Δράμας.

Επίσκεψη του Βουλευτή Αναστάσιου Νικολαΐδη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη όλων των πολιτών σε πυροσβέστες και εθελοντές

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας επισκέφτηκε το πρωί της Δευτέρας 31 Ιουλίου 2023, ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής του Νομού Δράμας κ. Αναστάσιος Νικολαΐδης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Δράμας κ. Πασχάλη Χουρτερούδη και τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας κ. Δανιήλ Στούπα, καθώς και με πυροσβέστες.
Ξεκινώντας ένα νέο γύρο επαφών με τοπικούς φορείς, ο κ. Νικολαΐδης επέλεξε συνειδητά να επισκεφτεί το Πυροσβεστικό Σώμα, θέλοντας στο πρόσωπο των στελεχών της Πυροσβεστικής στη Δράμα, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη όλων των πολιτών σε πυροσβέστες και εθελοντές οι οποίοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυτοθυσία, το τελευταίο χρονικό διάστημα, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, καλούμενοι να υπερβούν τους εαυτούς τους για να αντιμετωπίσουν μεγάλο αριθμό πυρκαγιών.
Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Νικολαΐδης ενημερώθηκε για την υφιστάμενη κατάσταση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας και διαπίστωσε πως υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό, καθώς και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Όπως επεσήμανε ο Βουλευτής του Ν. Δράμας, πρόκειται για μια κατάσταση που αφορά τις πυροσβεστικές υπηρεσίες στο σύνολο της πατρίδας μας και οι ευθύνες βαρύνουν την κυβέρνηση, ως συνέχεια της προηγούμενης, παρά τις όποιες προσπάθειες επικοινωνιακής διαχείρισης της κατάστασης.
Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε τα εξής:
«Δυστυχώς, κάθε καλοκαίρι ως χώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, χωρίς να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης από τα ακραία φαινόμενα, τα οποία συνεχώς θα πολλαπλασιάζονται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η έμφαση στην πρόληψη, στην προετοιμασία και στον συντονισμό, καθώς και η εκπόνηση αποτελεσματικών σχεδίων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, είναι αναγκαίες περισσότερο από ποτέ. Το φιλότιμο και η αυταπάρνηση των πυροσβεστών δεν αρκεί».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, στην Ολομέλεια της Βουλής, τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη ψήφο των αποδήμων, ο Βουλευτής Νομού Δράμας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Αναστάσιος Νικολαΐδης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στους συμπατριώτες του, Δραμινούς πολίτες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη.
Όπως είπε ο κ. Νικολαΐδης, «προέρχομαι από τη Δράμα, μια περιοχή που βιώνει έντονα εδώ και δεκαετίες το ζήτημα της μετανάστευσης. Σημαντικός αριθμός Δραμινών, όχι μόνο πρόσφατα στα χρόνια της κρίσης, αλλά και παλιότερα, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στο θέμα της ψήφου. Οι δεσμοί με την πατρίδα πρέπει να ενισχυθούν. Και κυρίως θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή όσων το επιθυμούν».
Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο, ο κ. Νικολαΐδης επεσήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ, αντιμετωπίζει τις σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού πάντα αξιακά και πάντα στη βάση αρχών. Ποτέ με μικροκομματική ματιά και ψηφοθηρική στόχευση». Ακόμη, ο Βουλευτής του Ν. Δράμας σημείωσε πως η «συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται βιαστικά από την κυβέρνηση ως πρώτο νομοσχέδιο στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, χωρίς να υπάρχουν μέχρι σήμερα ασφαλή συμπεράσματα για τα αποτελέσματα των προηγούμενων νομοθετικών αλλαγών επί του ζητήματος».
Επίσης, πέρα από το ζήτημα της ψήφους των αποδήμων, ο κ. Νικολαΐδης στάθηκε στην ιδιαίτερη μέριμνα που θα πρέπει να λάβει η πολιτεία για την πραγματική σύνδεση του απόδημου Ελληνισμού με την Ελλάδα. «Να φροντίσει η πολιτεία για τα Ελληνόπουλα που μεγαλώνουν στο εξωτερικό, για τα σχολεία τους και τη μόρφωσή τους. Για τη διδασκαλία της γλώσσας μας και της ιστορίας μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη όπου μένουν συμπατριώτες μας. Δεν αρκεί λοιπόν η πολιτεία να φροντίζει μόνο για τα ζητήματα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Η διασύνδεσή μας μαζί τους δεν εξαντλείται σε αυτό, αλλά είναι πολλά παραπάνω. Είναι ζήτημα υπαρξιακό για την πατρίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, τόνισε πως θα πρέπει να δημιουργηθεί και πάλι μια πατρίδα σύγχρονη και ανταγωνιστική ώστε η επιστροφή να αποτελεί για αυτούς πραγματική επιλογή.
Λαμβάνοντας για πρώτη φορά τον λόγο μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο κ. Νικολαΐδης ευχαρίστησε τους πολίτες του Νομού Δράμας για την τιμή να τους εκπροσωπεί στη Βουλή. Όπως είπε, «στις Δραμινές και στους Δραμινούς οφείλω την ύψιστη αυτή τιμή αλλά και τη βαριά ευθύνη, να βρίσκομαι εδώ σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Δεσμεύομαι λοιπόν από αυτό το βήμα να τιμήσω αυτήν την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου οι συμπολίτες μου. Ας είναι βέβαιοι ότι θα υπηρετήσω απαρέγκλιτα, σε ολόκληρη την κοινοβουλευτική μου θητεία, το ιερό καθήκον μου για την πατρίδα μας και ειδικά για τον τόπο μου, τη Δράμα».
Τέλος, ο κ. Νικολαΐδης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί και στις δεκάδες δασικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει τις τελευταίες ημέρες τη χώρα μας, εκφράζοντας την αγωνία του την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που έχει συντελεστεί στον τόπο μας και για την απώλεια της περιουσίας συμπατριωτών μας. Παράλληλα, ευχαρίστησε από το βήμα της Βουλής τους πυροσβέστες και όσους συμβάλλουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Page 1 of 3
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr