Displaying items by tag: ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου*
Η Μακεδονία από τα αρχαία χρόνια ήταν μία περιορισμένη γεωγραφική περιοχή νοτίως της Πελαγονίας, δηλαδή βρισκόταν νοτιότερα από το σημερινό κράτος των Σκοπίων και σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων του σημερινού ελληνικού κράτους.
Ωστόσο, το μακεδονικό βασίλειο επεκτάθηκε πολύ περισσότερο από τα γεωγραφικά όρια της Μακεδονίας. Για παράδειγμα, ο έβδομος κατά σειρά βασιλιάς, ο Αλέξανδρος Α’ κατέκτησε περιοχές ανατολικά, δυτικά αλλά και βόρεια του βασιλείου που παρέλαβε από τον πατέρα του Αμύντα Α’. Δέκατος έκτος βασιλιάς μετά τον Αλέξανδρο Α’, ο Φίλιππος Β’ επέκτεινε το μακεδονικό βασίλειο ακόμα περισσότερο αφού μεταξύ των άλλων κινήθηκε και βορειότερα προσαρτώντας την Πελαγονία και την Παιονία -φτάνοντας περίπου μέχρι το μέσον του σημερινού κράτους των Σκοπίων- για να συνεχίσει ο Μέγας Αλέξανδρος τις κατακτήσεις με τις οποίες έφτασε μέχρι τις Ινδίες. Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι στρατηγοί του διαμοιράστηκαν την αχανή αυτοκρατορία που δημιούργησε και με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν τα ελληνιστικά βασίλεια. Ένα από αυτά τα βασίλεια ήταν και το μακεδονικό βασίλειο το οποίο κατείχε έκταση πολύ μεγαλύτερη από τα όρια της Μακεδονίας. Ακολούθησε η κατάλυση του μακεδονικού βασιλείου από τους Ρωμαίους, η δημιουργία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και στη συνέχεια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δηλαδή του Βυζαντίου.
Από τον 4ο μ.Χ. αιώνα, η Μακεδονία άρχισε να δέχεται επιθέσεις από διάφορους λαούς. Τον 4ο αιώνα εισέβαλαν οι Βησιγότθοι, ενώ τον 6ο και 7ο αιώνα οι Άβαροι, οι Ούννοι και οι Σλάβοι. Τον 11ο αιώνα εισέβαλαν οι Νορμανδοί, τον 13ο αιώνα οι Φράγκοι και τον 14ο αιώνα οι Σέρβοι και οι Τούρκοι. Αυτοί οι τελευταίοι έμελλε να μείνουν στην περιοχή μέχρι το 1912. Τελικά, η Μακεδονία απελευθερώθηκε, μετά όμως από σκληρούς αγώνες, όπως ήταν ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) και οι δύο βαλκανικοί πόλεμοι (1912, 1913) με τους οποίους εκδιώχθηκαν οι Τούρκοι (1912) και οι Βούλγαροι (1913) κατακτητές. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 η Μακεδονία ενσωματώθηκε στη μητέρα Ελλάδα.
Σε όλη αυτή την ιστορική περίοδο φυσικά υπήρξαν μετακινήσεις και Ελλήνων. Έτσι, Μακεδόνες εγκαταστάθηκαν σε διάφορες περιοχές -κυρίως πέριξ της Μακεδονίας- και ήρθαν σε επαφή με άλλους λαούς που εντωμεταξύ βρέθηκαν εκεί. Αυτοί οι Μακεδόνες είτε διατήρησαν την ελληνικότητά τους είτε αφομοιώθηκαν από τους λαούς αυτούς και σταδιακά απώλεσαν την ελληνική τους συνείδηση (π.χ. Σερμησιάνοι1).
Σημαντικό ρόλο ώστε να μην αποκοπούν από τον ελληνισμό -όσοι τελικά διατήρησαν την ελληνικότητά τους- αποτέλεσε η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας αλλά και της ορθόδοξης πίστης τους. Χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, μιας και υπάρχουν περιπτώσεις Ελλήνων άλλων περιοχών, όπως οι τουρκόφωνοι Έλληνες της Μικράς Ασίας (Μπαφραλήδες, Καραμανλήδες κ.λπ.), οι οποίοι ενώ απώλεσαν την ελληνική γλώσσα ωστόσο διατήρησαν την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική συνείδησή τους. Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν και για κάποιους που αλλαξοπίστησαν μεν, διατήρησαν την ελληνικότητά τους δε (νησιώτες Έλληνες Καθολικοί). Πάντως γεγονός είναι ότι η θρησκευτική πίστη αποτέλεσε ισχυρότερο στοιχείο για τη διατήρηση της ελληνικότητας σε σχέση με τη γλώσσα. Τελικά, υπήρξαν Μακεδόνες οι οποίοι αναμείχθηκαν με άλλους λαούς και έχασαν την ελληνική τους συνείδηση. Φυσικά, οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων δεν θεωρούν ότι είναι Έλληνες.
Ας έρθουμε τώρα στους Σκοπιανούς. Οι Σκοπιανοί είναι ένας λαός ο οποίος μιλάει μια σλαβική γλώσσα. Συγκεκριμένα η σκοπιανή γλώσσα είναι βουλγαροσερβική, μάλιστα είναι περισσότερο βουλγαρική και λιγότερο σερβική, σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια σλαβική γλώσσα. Επίσης, οι Σκοπιανοί ως λαός διεκδικούν σχεδόν όλη την ιστορική κληρονομιά των Βουλγάρων όπως είναι για παράδειγμα τα σημαντικά πρόσωπα της βουλγαρικής ιστορίας (ο Βούλγαρος βασιλιάς Σαμουήλ, ο Βούλγαρος επαναστάτης Γκότσε Ντέλτσεφ κ.λπ.). Η ιστορία τους λοιπόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία των Σλάβων και ειδικότερα των Βουλγάρων. Σε κάθε περίπτωση, οι Σκοπιανοί ακόμα «και εάν είναι γηγενείς Μακεδόνες, έχασαν το νήμα της Ιστορίας δύο φορές, μία με τον εκσλαβισμό τους και μια ακόμη φορά με την ταύτισή τους με το Βουλγαρικό βασίλειο»2.
Οι Σκοπιανοί όμως ισχυρίζονται ότι είναι Μακεδόνες. Σε σκοπιανούς κύκλους είναι πολύ δημοφιλής η θεωρία ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, στην αρχαία Μακεδονία υπήρχε ελληνική διοίκηση η οποία κυβερνούσε έναν μη ελληνικό λαό. Στο επιχείρημα ότι όλες οι επιγραφές που έχουν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή είναι στην ελληνική γλώσσα, απαντούν ότι αυτές οι επιγραφές δεν εκφράζουν τον απλό λαό αλλά μία ελίτ που διοικούσε και επομένως δεν αποτελούν απόδειξη της ελληνικότητας του απλού λαού της Μακεδονίας. Για τους Σκοπιανούς που υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία, ο λαός των αρχαίων Μακεδόνων δεν μιλούσε την ελληνική γλώσσα και επομένως δεν ήταν Έλληνες.
Το 1986, έγινε μια ανακάλυψη στην Πέλλα, η οποία θα συντελούσε σημαντικά στο να αποδειχθεί ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες μιλούσαν ελληνικά. Εκεί λοιπόν, μέσα σε έναν τάφο του αρχαίου νεκροταφείου, βρέθηκε μια εγχάρακτη επιγραφή σε μολύβδινο έλασμα, ένας κατάδεσμος όπως λέγεται, ο οποίος χρονολογήθηκε μεταξύ του 380 και 350 π.Χ.3. Οι κατάδεσμοι περιείχαν μαγικά λόγια με σκοπό να «δέσουν» κάποιον με μάγια. Στην περίπτωση αυτού του κατάδεσμου ο σκοπός ήταν ερωτικός. Η επιγραφή αυτή είναι πολύ σημαντική και παρέχει στοιχεία που δεν μας δίνουν άλλου είδους επιγραφές. Για παράδειγμα, οι επιγραφές σε αγγεία δεν αποτελούν πάντα απόδειξη της καθομιλουμένης γλώσσας της περιοχής όπου βρέθηκαν, επειδή αυτά μπορεί να έχουν μεταφερθεί από αλλού. Επίσης, επιγραφές σε μνημεία, τάφους, ή κατάλογοι κύριων ονομάτων δεν αποτελούν απόδειξη της διαλέκτου μιας περιοχής επειδή αυτά είναι επίσημα κείμενα και πιθανόν να ακολουθούν την επίσημη γλώσσα της διοίκησης της συγκεκριμένης περιοχής και όχι την διάλεκτο του απλού λαού. Αντίθετα, οι κατάδεσμοι γράφονταν στις τοπικές διαλέκτους, αφού προέρχονταν από λαϊκούς ανθρώπους. Η επιγραφή αυτού του κατάδεσμου ανήκει σε τοπική διάλεκτο η οποία διέφερε από την επίσημη γλώσσα της διοίκησης της Μακεδονίας που ήταν η αττικοϊωνική κοινή. Έτσι, οι επιστήμονες -μέσω της φιλολογίας, της γλωσσολογίας, της ιστορίας και της αρχαιολογίας- κατέληξαν ότι στην αρχαιότητα στην περιοχή της Μακεδονίας μιλούνταν η μακεδονική διάλεκτος η οποία ήταν αρχαία ελληνική διάλεκτος και ανήκε στην ευρύτερη ομάδα των δωρικών διαλέκτων4. Έτσι, το επιχείρημα των Σκοπιανών, ότι η αρχαία μακεδονική διάλεκτος δεν ήταν ελληνική, πάει περίπατο. Με αυτόν τον τρόπο το αφήγημά τους ακυρώνεται. Αυτοί ωστόσο, συνεχίζουν να υποστηρίζουν με σθένος ότι είναι Μακεδόνες και ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες.
Τελικά, οι ίδιοι οι Σκοπιανοί θα πρέπει να διαλέξουν τι θεωρούν ότι είναι. Σλαβόφωνοι Μακεδόνες δηλαδή σλαβόφωνοι Έλληνες ή σλαβόφωνοι μη Έλληνες; Εάν επιλέξουν ότι είναι σλαβόφωνοι Έλληνες, τότε δεν μένει παρά να το δηλώσουν επίσημα και να ξεκινήσουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας -όπως έκαναν οι τουρκόφωνοι ελληνικοί πληθυσμοί που ήρθαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία- ώστε να ενσωματωθούν πλήρως στο ελληνικό έθνος. Σε αντίθετη περίπτωση -εάν δηλαδή θεωρούν ότι είναι σλαβόφωνοι Μακεδόνες αλλά όχι Έλληνες- νομοτελειακά θα βουλιάξουν μέσα στη λάσπη της απάτης του ψευδομακεδονισμού τους. Φυσικά, ευθύνη για αυτή την απάτη δεν φέρουν μόνον οι ψευτομακεδόνες Σκοπιανοί αλλά και οι χώρες που τους στηρίζουν, όπως επίσης και οι εγχώριοι πεμπτοφαλαγγίτες, οι δικοί μας, οι Νενέκοι. Ειδικά για αυτούς τους τελευταίους η Νέμεση θα είναι αμείλικτη.
1Ομιλία του Αρχιμ. Ειρ. Δεληδήμου με τίτλο «Μακεδονία-Σερμησιάνοι», 21 Δεκεμβρίου 2018, https://www.youtube.com/watch?v=LwCA8yt-tgY.
2Ι. Σαΐνης, Μακεντόν Ορτοντόξ..., εφημ. Πρωϊνός Λόγος, Ιωάννινα, 15 Μαρτίου 2019.
3Εμμ. Βουτυράς, Ένας διαλεκτικός κατάδεσμος από την Πέλλα, Ελληνική Διαλεκτολογία III, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, 1993, σ. 43-48.
4Αρχαία Μακεδονία: Γλώσσα, ιστορία, πολιτισμός, εκδ. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012, σ. 7-78.
*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΗΓΗ: PRONEWS

Thursday, 19 March 2020 17:05

Μακεδονικά κρασιά

Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου*
«Χόρτασε η ψείρα και βγήκε στον γιακά» έλεγαν οι παλιοί όταν διαπίστωναν συμπεριφορές θράσους και αναίδειας. Ως χορτάτες ψείρες λοιπόν συμπεριφέρονται οι Σκοπιανοί αφού δεν τους αρκεί η πλαστογράφηση της ιστορίας που πέτυχαν με τη βοήθεια των 153 γραικύλων που επικύρωσαν τη Συμφωνία των Πρεσπών στην ελληνική βουλή, έρχονται τώρα και διεκδικούν την αποκλειστικότητα του ονόματος της Μακεδονίας. Κάποιοι από εμάς βέβαια τα ξέραμε και προειδοποιούσαμε, αλλά ας όψονται αυτοί που έβαλαν πλάτη και ξεπούλησαν τρεις χιλιάδες χρόνια ελληνικής ιστορίας.
Ο λόγος αυτή τη φορά για τα κρασιά. Στις αρχές του προηγούμενου μήνα, ο κύριος Φεδερίκος Λαζαρίδης, πρόεδρος της Οινοποιίας NICO LAZARIDI με έδρα την Κοινότητα Αγοράς του Δήμου Δοξάτου Δράμας, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την προπαγάνδα των Σκοπιανών στο θέμα των κρασιών. Όπως διαπίστωσε, οι Σκοπιανοί βρήκαν την ευκαιρία και διαφήμιζαν τα κρασιά τους ως «Μακεδονικά κρασιά» εν όψει της «Prowein 2020» που είναι η μεγαλύτερη Διεθνής έκθεση κρασιού και ήταν προγραμματισμένη να γίνει στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας από τις 15 έως τις 17 Μαρτίου του τρέχοντος έτους.
Έτσι λοιπόν, ο κύριος Λαζαρίδης στις 7 Φεβρουαρίου απέστειλε επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς της Ελλάδας αλλά και της Γερμανίας, στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι «παρά τα διαβήματα διαμαρτυρίας που έχουν γίνει από διάφορους φορείς και επιχειρήσεις προς τους διοργανωτές, συνεχίζουν και παρατηρούνται φαινόμενα όπου υιοθετείται η ψευδεπίγραφη ονομασία “Macedonian Wines”. Δυστυχώς η ασύστολη καπηλεία του όρου “Macedonian Wines” από μέρους της γείτονος χώρας δεν περιορίζεται μόνο στην διεθνή έκθεση αλλά και σε όλα τους τα μέσα επικοινωνίας» και συνεχίζει «προβάλλονται εκδηλώσεις στα πλαίσια της έκθεσης PROWEIN 2020 (Masterclass) όπου γίνεται αναφορά για “Macedonian Wines“, “Macedonian Big Reds” (τίτλος Masterclass) και “Meet us at the Macedonian booth”. Η συγκεκριμένη αναφορά υφίσταται και στο επίσημο site τους με όνομα Wines of Macedonia».
Σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι ο μακεδονικός οίνος είναι κατοχυρωμένος από τη χώρα μας στην κοινοτική νομοθεσία ως προϊόν με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ενδειξη. Επομένως, ο όρος «μακεδονικός οίνος» ανήκει στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι Σκοπιανοί τον χρησιμοποιούν ως δικό τους και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν σύγχυση στο ξένο καταναλωτικό κοινό.
Τελικά, η συγκεκριμένη έκθεση αναβλήθηκε λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19. Τη νόσο αυτή, πριν από λίγες ημέρες (στις 11-3-2020), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την χαρακτήρισε πανδημία και προκειμένου να προφυλαχτεί ο πληθυσμός σε παγκόσμια κλίμακα ακυρώθηκαν προγραμματισμένες εκδηλώσεις όπως και η συγκεκριμένη έκθεση κρασιού.
Πάντως, από παλαιότερα οι Σκοπιανοί προσπαθούσαν να παρουσιάσουν τα κρασιά τους ως μακεδονικά αλλά μετά από αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς αναγκάζονταν να τα αποσύρουν. Μία τέτοια περίπτωση ήταν το 2011 όταν οι Σκοπιανοί τελικά απέσυραν τα κρασιά τους από την αγορά της Γερμανίας μετά από αγωγή που κατέθεσαν στην γερμανική δικαιοσύνη οι Έλληνες οινοπαραγωγοί της Μακεδονίας. Επίσης είχε απαγορευθεί και στην Σλοβενία η κυκλοφορία σκοπιανών κρασιών με την ένδειξη «Μακεδονία».
Μετά την υπογραφή αλλά και την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών οι Σκοπιανοί έχουν ξεσαλώσει και δίνουν ρεσιτάλ στην πλαστογράφηση της ιστορίας. Αυτά να τα βλέπουν όσοι ισχυρίζονταν ότι η πιό πάνω συμφωνία θα εξομάλυνε τις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα.
Εμείς πρέπει να αναδεικνύουμε την μεγάλη παράδοση της Ελλάδας και στον τομέα του οίνου, ο οποίος ειδικά στη Μακεδονία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος μέχρι σήμερα. Τα μακεδονικά κρασιά είναι ελληνικά κρασιά υψηλής ποιότητας. Αυτό το ξέρω πολύ καλά μιας και κατάγομαι από τη Δράμα που διαθέτει εξαιρετικά οινοποιία τα οποία έχουν διακριθεί για την ποιότητα των κρασιών τους. Έχουν κερδίσει παγκόσμια βραβεία και είναι τα πλέον αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο, ως δραμινά, ως μακεδονικά, ως ελληνικά κρασιά.


*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΠΗΓΗ: Pronews

Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου*
Τεράστιες πληγές έχει αφήσει η Συμφωνία των Πρεσπών στο σώμα της πατρίδας μας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δεχόμαστε και ασύμμετρη απειλή από την γείτονα Τουρκία, η οποία εντείνει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ελλάδας στέλνοντάς μας καθημερινά πλήθος παράνομων μεταναστών. Το σχέδιο αυτό της Τουρκίας διευκολύνεται και υποβοηθείται από τους εγχώριους πεμπτοφαλαγγίτες οι οποίοι έχουν εξυπηρετήσει ουκ ολίγες φορές τους πάσης φύσεως εχθρούς της Ελλάδας και ξέρουν πως να κάνουν την προπαγάνδα τους. Άλλωστε, να μην ξεχνούμε ότι: «Πέμπτη φάλαγγα ονομάζεται η εντός πολιορκημένης πόλης, ή και εμπόλεμης χώρας γενικότερα, εκδηλωθείσα προπαγάνδα επ΄ ωφελεία του εχθρού1».
Με το πρόσχημα λοιπόν του ανθρωπισμού, εδώ και καιρό «Έλληνες» υποβοηθούν το σχέδιο κατάληψης της χώρας μας από παράνομους μετανάστες. Είναι αυτοί οι ίδιοι «ανθρωπιστές» που όλα αυτά τα χρόνια μας έλεγαν ότι «οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες» και «όσοι Έλληνες ισχυρίζονται ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, είναι φασίστες και λαϊκιστές». Οι ίδιοι άνθρωποι στο ίδιο πόστο. Απέναντι από τη νομιμότητα, απέναντι από την ιστορία και τελικά απέναντι από την Ελλάδα. Μήπως για αυτούς ο στόχος είναι απλά αυτό το τελευταίο, δηλαδή να βλάψουν την πατρίδα τους; Σε αυτό το σημείο βέβαια «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά», ή μάλλον χρειάζεται η συμβολή μιας συγκεκριμένης επιστήμης, της ψυχιατρικής να μας εξηγήσει που οφείλεται το μένος αυτών των ανθρώπων εναντίον της ίδιας τους της πατρίδας. Να είναι ιδεολογικό; Διόλου απίθανο, μιας και η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ανθρώπων ανήκει ιδεολογικά στον Αριστερό χώρο.
Ποιοί είναι όμως στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περνούν με παράνομο τρόπο τα σύνορα της Ελλάδας; Προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες ή μήπως κινδυνεύουν από τις κυβερνήσεις των χωρών τους; Στην συντριπτική πλειονότητα όχι. Επομένως λίγοι είναι οι πρόσφυγες και όλοι οι υπόλοιποι είναι παράνομοι μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται να διαμένουν στη χώρα μας.
Τι κάνουμε όμως όλοι εμείς; Είμαστε απλοί παρατηρητές αυτής της κατάστασης, ή ενεργοί πολίτες που οφείλουμε να αντισταθούμε; Τι πράττουν οι πολιτικοί μας, πολλοί από τους οποίους προεκλογικά υποσχέθηκαν ότι θα αγωνιστούν εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών και ότι θα επιστρέψουν στην Τουρκία τους παράνομα εισελθόντες στη χώρα μας από την γείτονα; Τίποτα από αυτά δεν έκαναν πράξη.
Ωστόσο από εμάς απαιτείται επαγρύπνηση και αγωνιστικότητα, εάν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως συγκεκριμένη πολιτισμική παράδοση, ως ελληνική κοινωνία, ως ελληνικό έθνος. Οφείλουμε να αγωνιστούμε. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του αγώνα, εμείς ως ομάδα «Μακεδόνες Δραμινοί» την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 καταθέσαμε δύο επιστολές σε όλα τα δημοτικά συμβούλια του Νομού Δράμας, δηλαδή στα δημοτικά συμβούλια των δήμων: Δράμας, Δοξάτου, Προσοτσάνης, Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου. Η μία επιστολή αφορούσε τη Συμφωνία των Πρεσπών και η άλλη τους παράνομους μετανάστες.
Ακολουθεί το περιεχόμενο αυτών των επιστολών προς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δράμας:

1η επιστολή:
Θέμα: «Ψήφισμα για ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών»
Αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας,
Η παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν δηλώσει ότι θα σεβαστούν τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Η συγκεκριμένη συμφωνία για εμάς αλλά και για την πλειονότητα του ελληνικού λαού αποτελεί την μεγαλύτερη προδοσία από συστάσεως του ελληνικού κράτους.
Ως εκ τούτου, σας καλούμε να πάρετε θέση σε αυτό το μέγιστο εθνικό θέμα και να εκδώσετε ψήφισμα στο οποίο να καλείτε την κυβέρνηση να ακυρώσει αυτή την προδοτική συμφωνία.
Με τιμή
Ομάδα «Μακεδόνες Δραμινοί»

2η επιστολή:
Θέμα: «Ψήφισμα για δομές φιλοξενίας παράνομων μεταναστών»
Αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας,
Η παράνομη μετανάστευση αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο αλλοίωσης της ελληνικής κοινωνίας με απρόβλεπτες συνέπειες για τη χώρα και το έθνος μας.
Καθημερινά παρατηρούμε ότι γίνεται προσπάθεια δημιουργίας όλο και περισσότερων δομών φιλοξενίας των παράνομων μεταναστών στη χώρα μας. Οι δομές αυτές ήδη λειτουργούν ως εστίες προβλημάτων και αποτελούν βόμβες στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας.
Ως εκ τούτου, σας καλούμε να πάρετε θέση σε πιθανό αίτημα δημιουργίας τέτοιων δομών στο δήμο σας και να εκδώσετε ψήφισμα στο οποίο να αρνείστε την δημιουργία τους εντός των ορίων του δήμου σας.
Τέλος, σας κοινοποιούμε την επιστολή του International Hellenic Association2 σχετικά με τους κινδύνους από την παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα αλλά και με τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει το υπ’ αριθμόν 1 εθνικό πρόβλημα.
Με τιμή
Ομάδα «Μακεδόνες Δραμινοί»

 final

Τα δημοτικά συμβούλια που θα φέρουν προς συζήτηση το περιεχόμενο αυτών των δύο επιστολών θα αποφασίσουν τι θέλουν να πράξουν και αυτό θα κοινοποιηθεί προς τους πολίτες. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο αυτών των επιστολών δεν συζητηθεί σε κάποιο ή κάποια δημοτικά συμβούλια, τότε πάλι αυτό θα κοινοποιηθεί προς τους πολίτες από την ομάδα μας «Μακεδόνες Δραμινοί» και την ευθύνη θα την έχουν αυτοί που δεν δέχτηκαν να συζητηθεί το περιεχόμενο των επιστολών. Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα πληροφορηθούν για τις προθέσεις και τις ενέργειες των δημοτικών τους συμβουλίων για αυτά τα δύο μέγιστης εθνικής σημασίας θέματα. Μετά από αυτό, κανείς πλέον δεν θα μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε.
Αυτή η ενέργεια καλό θα ήταν να γίνει σε όλους τους δήμους της χώρας από τις διάφορες συλλογικότητες ή και ατομικά. Έτσι θα υπάρξει μαζικότητα στον αγώνα και θα αυξηθεί το κύμα αντίδρασης ενάντια στην πλαστογράφηση της ιστορίας, την ανομία και τον αφελληνισμό. Με αυτό τον τρόπο δεν θα αφήσουμε τη χώρα μας και τον λαό της έρμαιο των ανθελληνικών σχεδιασμών των ξένων χωρών και των εγχώριων πεμπτοφαλαγγιτών.
1. https://el.wikipedia.org/wiki/Πέμπτη_φάλαγγα
2. https://professors-phds.com/2019/11/10/19011/
*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
ΠΙΣΟΔΕΡΙ 2018 – Επιτροπή Αγώνα
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΔΡΑΜΙΝΟΙ
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - [email protected]