rena

rena

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου-Βιστωνίδας και Ροδόπης του ΟΦΥΠΕΚΑ, διοργανώνουν δύο ανοιχτές συναντήσεις συζήτησης-ενημέρωσης με την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE ARCPROM – Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768), για την καφέ αρκούδα. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου 2023 και αφορούν στα λεγόμενα «Έξυπνα Χωριά», που αποτελούν μέρος του νέου στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2023 - 2027).

Τι είναι τα «Έξυπνα Χωριά»;
Τα «Έξυπνα Χωριά» είναι διευρυμένες κοινότητες σε αγροτικές περιοχές οι οποίες, μέσω συμμετοχικών διαδικασιών και της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, επενδύουν στην συνεργασία και την καινοτομία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο. Αυτές οι προκλήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και μεταφορών, την ανεργία, τον χωρικό σχεδιασμό, την απομόνωση, τη μείωση του πληθυσμού, την εξάντληση των φυσικών πόρων, την κλιματική προσαρμογή και τη συνύπαρξη με την άγρια ζωή.

- Η δημιουργία ενός «Έξυπνου Χωριού» βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ).

- Η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας είναι κρίσιμη, τόσο για τον καθορισμό των τοπικών αναγκών, όσο και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ).

Facebook Banner Ροδόπη Ο.Ε. page 0001

Πιο συγκεκριμένα:
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE ARCPROM, προσπαθεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας, δημιουργώντας κοινότητες που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Με αυτή την αφετηρία και μέσα από τις δύο συναντήσεις, η Καλλιστώ και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου-Βιστωνίδας και Ροδόπης του ΟΦΥΠΕΚΑ, επιθυμούν να συμβάλουν στην προώθηση καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, μέσα από νέες συνέργειες και συνεργασίες που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας της τοπικής κοινότητας.
Την πρώτη μέρα, 31 Οκτωβρίου 2023 ώρα 19:00 - 21:00, θα πραγματοποιηθεί στο παραδοσιακό καφενείο του κ. Παναγιώτη Ιωσηφίδη στο Παρανέστι, ανοιχτή ενημέρωση και συζήτηση με την τοπική κοινότητα σχετικά με τα «Έξυπνα Χωριά» και το πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Στη συζήτηση θα συμβάλουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μέλη πρωτοβουλιών για τα «Έξυπνα Χωριά» και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, θα προβληθούν ενημερωτικά βίντεο και φωτογραφίες καλών πρακτικών διαχείρισης της άγριας ζωής από άλλες περιοχές της Ευρώπης.
Την δεύτερη μέρα, 1η Νοεμβρίου 2023 ώρα 11:00 - 13:00, θα πραγματοποιηθεί, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κάτω Θόλου (Παρανέστι), η 4η συνεδρίαση της «Πλατφόρμας Συνύπαρξης Τοπικών Κοινωνιών-Αρκούδας». Η Πλατφόρμα συγκροτείται από εκπροσώπους τοπικών φορέων, οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή και την τοπική οικονομία.

Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν δύο κύρια θέματα:
1. Σχεδιασμός και υλοποίηση Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ)
2. Βελτίωση του κανονισμού αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ
a. Θα παρουσιαστεί βίντεο – συνέντευξη της γενικής διευθύντριας της κεντρικής διοίκησης του ΕΛΓΑ.

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς τους, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Όπως και την 25η Μαρτίου έτσι και την 28η Οκτωβρίου η Ελλάδα γιορτάζει και τιμά την έναρξη του αγώνα κατά του κατακτητή, σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές χώρες που γιορτάζουν τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στις 8 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία συνθηκολόγησε η Γερμανία.
Τρία είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για το γεγονός αυτό:
- η έναρξη του αγώνα βρίσκει τους Έλληνες ενωμένους και με κοινούς στόχους
- οι συνεχόμενες νίκες του Ελληνικού Στρατού στην αρχή του πολέμου σηματοδοτούν την ήττα του Άξονα
- και αυτήν τη φορά οι Έλληνες εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην Παναγία μας, την Υπέρμαχο Στρατηγό, γι΄αυτό και ορίστηκε από την Εκκλησία μας να γιορτάζεται η Αγία Σκέπη την 28η Οκτωβρίου, για να συνδεθεί η Εθνική με την Θεομητορική εορτή.
Όπως ακριβώς και την 25η Μαρτίου με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
Τιμούμε λοιπόν την αυτοθυσία των αγωνιστών του 1940 και σεβόμαστε την παρακαταθήκη που μας άφησαν. Αγωνιζόμαστε για τα εθνικά μας συμφερόντα με οδηγό όλους αυτούς που βροντοφώναξαν το ‘’ΟΧΙ’’.
Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940!
Ζήτω η Ελλάδα και η Δράμα μας!

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αντιπεριφερειάρχης Δράμας

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες!
Ο ελληνικός λαός, ο λαός μας, διακρίνεται για τη φιλοτιμία του, την ευφυία, την ευψυχία, την Αρετή, που πάντοτε συμπλήρωνε και συμπληρώνει την αγάπη του για την Πατρίδα, την εκτέλεση του καθήκοντος, το Χρέος προς αυτήν.
Στους ατέλειωτους και δύσβατους δρόμους των αιώνων ο διαβάτης της Ιστορίας συναντά τους μαχητές του διαρκούς «ΟΧΙ», την άρνηση στην υποταγή στην ανατολική βαρβαρότητα ή στον «Υπεράνθρωπο» της Ευρώπης.
Είναι η συνείδηση του Έθνους, το «τιμιώτερον και πάντων αγιότερον», η Πατριδα, η αφοσίωση και η πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας και της οικογένειας, είναι οι παρακαταθήκες που γαλουχούν συνείδητα τις εναλλασσόμενες γενιές για να αντισταθούν στην Ύβρι.
Δραμινές, Δραμινοί!
Τίποτα δεν χαρίζεται στον συγκρουσιακό κόσμο που ζούμε. Το βιώνουμε στην Περιφέρεια, όχι μακριά από τη Χώρα μας. Ενωμένοι μπορούμε να σταθούμε μπροστά στο μέλλον αντάξιοι των προγόνων μας.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον.
Χρόνια πολλά!

 

Δημήτρης Κυριαζίδης
Βουλευτής Ν. Δράμας

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας 16 με 22 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν στο Ν. Δράμας εκδηλώσεις τιμής και μνήμης των ηρώων προγόνων μας του Μακεδονικού Αγώνα.

Ι.Ναός Εισοδειων Θεοτόκου Προσοτσανη 2023

Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ παρέστη στην Θεία Λειτουργία στον Ι. Ναό των Εισοδείων της Θεοτόκου στην Προσοτσάνη και κατόπιν κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων Μακεδονομάχων προγόνων μας αποδίδοντας έτσι τον ελάχιστο φόρο τιμής για την θυσία τους.

Ι.Μ.Ναος Δραμας. Αγιου Αρτεμιου Γιορτη Αστυνομιας 2023

Παρέστη επίσης και εκκλησιάστηκε στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδείων της Θεοτόκου στην Δράμα , επί τη ευκαιρία της εορτής του Αγίου Αρτεμίου προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μνημειο Πεσόντων το 1941 Λευκόγεια

Κατέθεσε επίσης στεφάνι, στο μνημείο των ηρωικώς πεσόντων προγόνων μας κατά την διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής τον Οκτώβριο του ΄41 στα Λευκόγεια Δράμας .

Την Παγκόσμια ημέρα του ‘’Λευκού Μπαστουνιού ‘’ παρευρέθηκε στην εκδήλωση με δράση, που διοργάνωσε το Σωματείο ΑμεΑ Ν. Δράμας , με μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Αν. Μακεδονίας στην Πλατεία Ελευθερίας της Δράμας .

Νατάσσα Παζαιτη Προληψη Καρκινου Μαστού 2023

 Παρευρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν. Δράμας σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας, στο πλαίσιο της ενημέρωσης της πρόληψης του καρκίνου του Μαστού, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας. Καλεσμένη και ομιλήτρια ήταν η κ. Νατάσσα Παζαιτη, Γενική Χειρουργός – και Ειδική Χειρουργός Μαστού, Ειδική στην Ογκολογική Επανορθωτική Χειρουργική.

Νατάσσα Παζαιτη Προληψη Καρκινου Μαστού 1 2023

 Πυργοι Δράμας Γιορτη Αγουριδας 2023

Παρευρέθηκε στην φετεινή γιορτή γουρίδας στους Πύργους Δράμας που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πύργων με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Δράμας.

 Παρέστη και συμμετείχε στο Συμβούλιο Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ. στην Κομοτηνή.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής νομοσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στην ομιλία του ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας κ. Αναστάσιος Νικολαΐδης ανέπτυξε συγκεκριμένες προτάσεις για την τουριστική ανάπτυξη της Δράμας, μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με τη συμβολή της πολιτείας να κατέχει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του συγκεκριμένου αναπτυξιακού στόχου.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στην ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, «οι τοπικοί φορείς είναι αλήθεια πως προσπαθούν να συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής της Δράμας. Όμως μόνοι τους είναι δύσκολο να τα καταφέρουν. Για αυτό και χρειάζεται η κρατική βοήθεια να είναι άμεση και αποτελεσματική. Υπάρχουν οι δυνατότητες. Υπάρχει θέληση και διάθεση. Με τη συμβολή του Υπουργείου Τουρισμού είμαι βέβαιος πως μπορεί να υπάρξει γρήγορα θετικό αποτέλεσμα. Δείξτε τη μέριμνα που απαιτείται για μια περιοχή της Ελλάδας ακριτική, απομακρυσμένη από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων, αποκομμένη από αυτονόητες συγκοινωνιακές υποδομές. Οι Δραμινές και οι Δραμινοί, στα βόρεια σύνορα της χώρας μας, φυλάττουμε Θερμοπύλες και σίγουρα μας αξίζει ένα πολύ καλύτερο μέλλον».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Νικολαΐδης παρουσίασε τους βασικούς άξονες για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή της Δράμας. Όπως είπε, βασικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση και για αυτό είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για τη φιλοξενία, τις τουριστικές υπηρεσίες και την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο, πρόσθεσε ο κ. Νικολαΐδης, είναι η προσβασιμότητα για αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συγκοινωνιακές συνδέσεις που θα διευκολύνουν τους επισκέπτες να φτάσουν στην περιοχή. Ακόμη, ο Βουλευτής του Νομού Δράμας στάθηκε στην ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για τη διατήρηση της ομορφιάς και της ακεραιότητας της περιοχής. Επιπλέον, επεσήμανε πως καθοριστικός παράγοντας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών για τη δημιουργία θετικής εμπειρίας στους επισκέπτες, είτε αυτό αναφέρεται στη δημιουργία τοπικών γεγονότων και εκδηλώσεων, είτε στην προώθηση του τοπικού πολιτισμού αλλά και των προϊόντων της Δραμινής γης. Όσον αφορά τις υποδομές για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ο κ. Νικολαΐδης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη πεζοπορικών μονοπατιών, πεδίων απογείωσης για αιωροπτερισμό, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού, το μοναδικό στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις ιαματικές πηγές των Θερμιών, στις λίμνες, στα ποτάμια και στις διαδρομές που αναδεικνύουν τον φυσικό πλούτο της Δράμας. Τέλος, ειδική αναφορά έγινε από τον κ. Νικολαΐδη και στον οινοτουρισμό, καθώς η Δράμα είναι γνωστή για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας κρασιών και τα οινοποιεία της.
«Εμείς υποστηρίζουμε ένα ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο σχέδιο ανάπτυξης για έναν βιώσιμο και αειφόρο τουρισμό, βασισμένο στην αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη, με ενεργή συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων», ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Νικολαΐδης.

“Η παρουσία του κόσμου σε δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις σε ένα ΣΥΡΙΖΑ ηττημένο, μας εδωσε το φιλί τη ζωής και μας έβαλε στο πολιτικό προσκήνιο. Αυτή την εντολή των πολιτών πρέπει να την τιμήσουμε. Και ο κόσμος μας λέει προχωρήστε ενωμένοι για να απαλλάξετε τη χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι το μείζον και εδώ θα κριθούμε όλοι”, τόνισε ο βουλευτής Δράμας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο Αttica tv και την εκπομπή “Χωρίς Μακιγιάζ”.
“Σήμερα έχουμε έναν πρόεδρο που εξέλεξαν οι πολίτες με ένα ποσοστό καθαρής νίκης 56%. Εδωσαν όμως και στην Εφη Αχτσιόγλου 44%. Στη πολιτική πρέπει να επιδιώκεις τις βέλτιστες συναινέσεις. Με ανησυχεί γιατί υπάρχει έντονη αντιπαράθεση,που δεν γίνεται με πολιτικούς όρους. Ακριβώς επειδή ο πρόεδρος εξελέγη με διαδικασία μαζικής συμμετοχής του κόσμου δεν τίθεται θέμα ούτε επιτροπείας, ούτε αλλαγής του ούτε μείωσης του ειδικού καταστατικού του ρόλου. Είναι πρωτοφανές για ένα κόμμα της Αριστεράς όλη αυτή η συζήτηση να μην γίνεται στα όργανα, αλλά στα πρωινά της τηλεόρασης και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.¨, συμπλήρωσε.
“Στην ανανεωτική αριστερά έχουμε οδυνηρή εμπειρία από τον αυταρχισμό της κομματικής ηγεσίας. Γι αυτό ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία που επιδιώξαμε και στον ΣΥΡΙΖΑ είναι να μην αποτελεί προνόμιο της ηγετικής ομάδας ή του προέδρου να “αποκεφαλίζει” συντρόφους, να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε οποιαδήποτε απόφαση να είναι προιόν εξαντλητικής διαδικασίας. Έχει μεγάλη σημασία να εκφράζει το μέλος την αιρετική του άποψη χωρίς τον φόβο αυθαίρετων διοικητικών κυρώσεων” εξήγησε.
Οπως σημείωσε τα κομματικά όργανα δεν είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, Σκοπός τους είναι να παρεμβαίνουν και να λύνουν προβλήματα. Και σε αυτή τη φάση πρέπει να παρέμβουν και να λύσουν προβλήματα. Η αγωνία μου είναι η βάση, ο κόσμος. Διότι τα στελέχη που είναι “μπαρουτοκαπνισμένα” και έχουν συνηθίσει σε οξύτατες αντιπαραθέσεις, ενδεχομένως και μέσα από πολιτική συμφωνία να βρούν ένα τρόπο συνεννόησης. Εαν αυτη η τοξικότητα, η οξύτητα, η προσωπική αντιπαράθεση περάσει στη βάση, θα είναι πολύ δύσκολο να μοιράσουμε το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών σε λίγους μήνες. Γι αυτό θεωρω ότι πρέπει να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα γιατί δεν συμφέρει κανέναν και μειώνει περαιτέρω την δυνατότητα παρέμβασης του ΣΥΡΙΖΑ”, υπογράμμισε.
Κάνοντας αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, επικαλέστηκε το γεγονός ότι στη Δράμα η ΜΕΘ του νοσοκομείου είναι κλειστή από τα καλοκαίρι, είναι καλυμμένο μόλις το 50% των οργανικων θέσεων και ενδεχομένως η παθολογική κλινική να μην μπορεί αν επιτελέσει το ρόλο της,

Στα πλαίσια του 5ου κύκλου επιτάχυνσης νεοφυών ομάδων του Lab40, την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου ώρα 20:00, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του αγωνιστικού project «φροντιστής ρομπότ για άτομα με Alzheimer» της σχολής @robot’s education.
H καινοτόμα ιδέα που ανέπτυξαν ο Χάρης, η Κάτια , ο Γιάννης , ο Φίλιππος με εκπαιδευτικό – προπονήτρια την Σαρπότα Μαρία θα ταξιδέψει στον διεθνή διαγωνισμό Robochallenge που θα πραγματοποιηθεί 3-5 Νοεμβρίου στο Βουκουρέστι, Ρουμανία.
Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια καινοτόμα προσέγγιση διδασκαλίας, όπου τα παιδιά καλλιεργούν τις δεξιότητες του 21αιώνα. Εξελίσσουν και αναπτύσσουν την υπολογιστική σκέψη μέσω του προγραμματισμού καθώς τις κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ομαδικότητας.
Η δομή υποστήριξης νεοφυών επιχειρήσεων Lab40, συνεχίζει να συμβάλλει στην κοινωνία της Δράμας, αναδεικνύοντας κάθε καλή πρακτική και ειδικότερα ανοίγοντας τις πόρτες της σε παιδιά και νέους προωθώντας την καινοτομία & την κουλτούρα της γνώσης και της δημιουργίας.

Συνάντηση στην Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και της Ένωσης Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ Α.Ε. - Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ Α.Ε.
Στην συνάντηση αναλύθηκαν τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους Επαγγελματίες Πράκτορες του ΟΠΑΠ, ενώ από πλευράς ΠΑΣΟΚ τονίστηκε ότι η πόρτα του Κινήματος είναι πάντα ανοιχτή για εποικοδομητικό διάλογο και εύρεση λύσεων στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Επισημάνθηκε η διαχρονική σχέση που συνδέει το ΠΑΣΟΚ με την Ένωση και η αποτελεσματική συνεργασία των δυο πλευρών τις περασμένες δεκαετίες.
Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής εκπροσώπησαν ο Βουλευτής Νομού Δράμας και Υπεύθυνος ΚΤΕ Αθλητισμού κ. Αναστάσιος Νικολαϊδης, η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών κα. Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Γραμματέας Τομέα Αθλητισμού κ. Θανάσης Ζαννιάς, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες κ.κ. Χάρης Δημακαρέας και Δημήτρης Μελίδης, ένω απο πλευράς της Ένωσης Επαγγελματιών Πρακτόρων του ΟΠΑΠ παρευρέθηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Πουλημάς - Πρόεδρος ΠΟΕΠΠΠ , Κωνσταντίνος Αγγελάτος - Πρόεδρος της ΕΠΠΑΠ, και Κυριάκος Τοπτσίδης - Ειδικός Σύμβουλος Προέδρου ΠΟΕΠΠΠ.

Από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.
Διανομή δεμάτων ΤΕΒΑ σε 34 ωφελούμενους
Ακόμη 235 ωφελήθηκαν από την Τράπεζα Τροφίμων Δράμας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και η τέταρτη διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου, τριάντα τέσσερις δικαιούχοι έλαβαν τα τρόφιμά τους από το γήπεδο Κραχτίδη όπου έγινε και η τέταρτη διανομή για το 2023. Οι δικαιούχοι παρέλαβαν σημαντικές ποσότητες τροφίμων αναλογικά με τα μέλη της οικογένειας (χυμός ντομάτας, ζυμαρικά, ρύζι, φακές, φασόλια, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ, αλεύρι, ελαιόλαδο, γραβιέρα, φέτα, μήλα) καθώς, επίσης, και προϊόντα καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής (καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, οδοντόκρεμα, σαμπουάν, σκόνη για πλύσιμο ρούχων, υγρό πιάτων) ώστε να καλύψουν πρώτες ανάγκες τους.
Για την αποφυγή συνωστισμού και τήρησης των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης των ιώσεων, στη διαδικασία διανομής, εφαρμόστηκε και αυτή τη φορά η μέθοδος "Drive Through" , κατά την οποία οι δικαιούχοι εξυπηρετήθηκαν πλήρως και δίχως να αποβιβάζονται από το όχημα τους μόνο με την επίδειξη Ταυτότητας και ΑΜΚΑ .
Το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας είναι εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Αλληλεγγύη στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα, τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας.
Παράλληλα, η Τράπεζα Τροφίμων Δράμας πραγματοποίησε, όπως κάθε μήνα, και για το μήνα Οκτώβριο, τη διανομή δεμάτων σε 235 ωφελούμενες οικογένειες του φορέα. Τα πακέτα περιείχαν συσκευασμένα τρόφιμα (ελαιόλαδο, γάλα μακράς διαρκείας, φακές, φασόλια, ρύζι, μακαρόνια, κριθαράκι, αρακάς, ζάχαρη , αλεύρι, σάλτσα ντομάτας, μαρμελάδα, βούτυρο, φρυγανιές, αλάτι) καθώς, επίσης, και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου με θέμα: «Διατάξεις για την ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», ο Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης μετείχε ενεργά στην σημερινή συνεδρίαση όπου και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού – προτάσεις οι οποίες έτυχαν της θετικής ανταπόκρισης της Υπουργού Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη.
Ο κ. Βουλευτής αφού ανέπτυξε τη σημασία του οινοτουρισμού για το Νομό της Δράμας ανέδειξε τη σημασία λήψης ειδικής πρόνοιας εκ μέρους της πολιτείας κυρίως στην ανάγκη χρηματοδότησης και εν γένει ενίσχυσης των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο επιχειρήσεων.
o Χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου όπως πχ για την αγορά εξοπλισμού και τη διαμόρφωση εγκαταστάσεων προκειμένου αυτές να είναι επισκέψιμες, συνάμα και ανταγωνιστικές σε σχέση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού.
o Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου να μπορούν να διαθέσουν προσωπικό που να ασχολείται ειδικά με την προώθηση του οινοτουρισμού ειδικά εκτός ωραρίου, λόγου χάρη τα Σαββατοκύριακα με παράλληλη διερεύνηση δυνατότητας παροχής σχετικού επιδοτούμενου προγράμματος.
Τέλος, υπογράμμισε τον αυξημένο βαθμό ευελιξίας και ευχέρειας της τοπικής αυτοδιοίκησης που πλέον είναι σε θέση να αναλάβει τις πρωτοβουλίες, ύστερα από τη σχετική ρύθμιση ενεργού συμμετοχής της στο θεσμοθετούμενο συμβούλιο τουρισμού.
Οι προτάσεις αυτές του κ. Βουλευτή βρήκαν θετική ανταπόκριση από την Υπουργό Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη που επεσήμανε τις εξαιρετικές δυνατότητες που προσφέρει ο κλάδος του οινοτουρισμού ειδικά για την ανάδειξη προορισμών με συγκριτικά χαμηλότερη ζήτηση όπως ο Νομός Δράμας. Επιπρόσθετα, δήλωσε αντιμετωπίζει τις προτάσεις πάρα πολύ θετικά σε ότι αφορά τα Οινοποιεία δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πραγματικά να λειτουργήσουν ως κόμβοι περιφερειακής ανάπτυξης.
Παρακολουθήστε τις σχετικές τοποθετήσεις της κ. Υπουργού και του κ. Βουλευτή στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://youtu.be/csk9wIvO0yU
Επισυνάπτονται τα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής.

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.10΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Χρήστου Μπουκώρου, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).
Στη συνεδρίαση παρέστησαν η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
…………..

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής):
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού θεσπίζει μια σειρά από διατάξεις τις οποίες κατά τη γνώμη μου μόνο θετικά μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Οι καίριες αυτές παρεμβάσεις, θεσμικές ως επί το πλείστον, έρχονται να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανάγονται στον καλύτερο σχεδιασμό της τουριστικής και πολιτικής ανάπτυξης. Και πράγματι η συνδιαμόρφωση του τουριστικού γίγνεσθαι σε ένα κεντρικό πλαίσιο μέσω της ενεργού συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί παρά να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. Συζητήσαμε στην Επιτροπή την αναγκαιότητα αλλά και τις προεκτάσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ακούσαμε τους φορείς οι οποίοι, αν θέλετε, θετικά κινήθηκαν προς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου στο σύνολό τους, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες, από πλευράς των φορέων που ακούσαμε, του σημαντικού αυτού κλάδου της εθνικής οικονομίας και τις προοπτικές του, ο οποίος συμβάλλει στην εθνική οικονομία. Άλλωστε είδαμε στις μέρες αυτές, αναφέρεται η αναβάθμιση της οικονομικής θέσης της χώρας μας, που συνέβαλε και ο τουρισμός.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ για λόγους οικονομίας χρόνου στις επιμέρους διατάξεις στις οποίες η κυρία Υπουργός και οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας και ειδικότερα ο Εισηγητής μας ανέπτυξαν αναλυτικότερα. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ, σε μια ρύθμιση η οποία με αγγίζει ιδιαίτερα και είναι αυτή για τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Οινοτουρισμού. Προέρχομαι από έναν νόμο, αυτόν της Δράμας, ο οποίος ήδη από την αρχαιότητα πρωτοπορεί στον τομέα της οινοποίησης και της παραγωγής. Είναι γνωστό ότι αμπελοκαλλιέργεια εμφανίστηκε στη Δράμα πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν κατά τον μύθο ο ίδιος ο Διόνυσος μύησε τους ντόπιους στα μυστικά της αμπέλου, τα οποία ακολούθως διέδωσαν στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Και πράγματι ακόμη και σήμερα, αιώνες μετά, εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στον κλάδο της οινικής παραγωγής, ο οποίος και ανθεί. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι η Δράμα είναι σήμερα ένας από τους κύριους άξονες της αμπελουργικής καινοτομίας στη χώρα μας, διαθέτοντας πρότυπους αμπελώνες και καλλιέργειες με εξαιρετικές ποικιλίες και διεθνείς διακρίσεις, φιλοξενώντας κατά γενική παραδοχή μερικά από τα καλύτερα οινοποιεία της επικράτειας.
Στο πλαίσιο αυτό ο εξαιρετικός θεσμός «Δραμοινογνωσίας», ο οποίος από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δράμας έχει αναπτυχθεί, στα επισκέψιμα οινοποιεία και η θετική ανταπόκριση του ελληνικού κοινού, έδωσε μεγάλη αναγνωρισιμότητα στον τόπο μας και συνάμα προοπτικές ανάπτυξης σε έναν απομονωμένο αναπτυξιακά νομό που εξακολουθεί να αγωνίζεται για να βρει τα πατήματά του. Για το λόγο αυτό η καινοτόμος ρύθμιση του άρθρου 4 του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Οινοτουρισμού, αποτελεί μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω και εγώ και όλος ο νομός μου.
Είναι η πρώτη φορά που τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης του οινοτουρισμού και της μέριμνας για την προώθηση και προβολή των αξιοθέατων του τόπου μας είτε ως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, των αμπελώνων, των επισκέψιμων οινοποιείων και των μονάδων παραγωγής τυγχάνουν του επιβαλλόμενου ενδιαφέροντος σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Οι σχετικές προβλέψεις στο άρθρο 4, ως προς τις απαριθμούμενες αρμοδιότητες και τη λειτουργία του συμβουλίου οινοτουρισμού, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται η αναγκαία συνεργασία όχι μόνο με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με τους άμεσα εμπλεκόμενους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, είναι πολύ ενθαρρυντικές και κατά κοινή ομολογία ανοίγουν πολύ σημαντικές προοπτικές στον κλάδο, οι οποίες και πρέπει να ενισχυθούν μέσα από ένα επικυρωμένο συνολικό σχέδιο δράσης και προώθησης.
Δοθείσης της ευκαιρίας θα ήθελα να επισημάνω ότι ο οινοτουρισμός χωρίς διαρκή και έμπρακτη στήριξη των οινοπαραγωγών και των οινοποιητικών επιχειρήσεων δεν νοείται. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω κατ’ ιδίαν με τους συγκεκριμένους φορείς σε τοπικό επίπεδο και είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω τις βασικότερες αγωνίες τους, τις οποίες και συμμερίζομαι. Ο οινοτουρισμός έχει την ανάγκη λήψης ειδικής πρόνοιας εκ μέρους της πολιτείας και αναφέρομαι κυρίως στην ανάγκη χρηματοδότησης και εν γένει ενίσχυσης των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο επιχειρήσεων. Λόγου χάρη, για την αγορά εξοπλισμού και τη διαμόρφωση εγκαταστάσεων προκειμένου αυτές να είναι επισκέψιμες, αλλά και ανταγωνιστικές σε σχέση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού. Οι δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου αδυνατούν να διαθέσουν προσωπικό που να ασχολείται ειδικά με τον οινοτουρισμό ειδικά εκτός ωραρίου, κυρία Υπουργέ, ή τα Σαββατοκύριακα και παρακαλώ για τη δική σας παρέμβαση στο ζήτημα αυτό. Γι’ αυτό και πολλά οινοποιεία στην περιοχή μας δεν είναι μονίμως ανοιχτά τα σαββατοκύριακα, κάτι που φυσικά επενεργεί αρνητικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ένεκα αυτού, θα πρέπει να ερευνηθεί εκ μέρους των συναρμόδιων υπουργείων η δυνατότητα σχετικού επιδοτούμενου προγράμματος. Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να αναλάβει τις πρωτοβουλίες της, ύστερα και από τη σχετική ρύθμιση συμμετοχής της στο θεσμοθετούμενο συμβούλιο τουρισμού.
Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω και να επεκταθώ και σε μια άλλη σειρά προβλημάτων, που χρήζουν της αναγκαίας κρατικής παρέμβασης. Λόγου χάρη, η λήψη μέτρων προς αποτροπή της επαπειλούμενης αποψίλωσης των αμπελώνων προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα στον τόπο μας. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα φλέγοντα αυτά θέματα και με το υπό σύσταση συμβούλιο οινοτουρισμού.
Κλείνοντας στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσουμε το υπό επεξεργασία συζητούμενο νομοσχέδιο, ένα σχέδιο που έρχεται να δώσει μια άλλη μακροπρόθεσμη προοπτική στον ελληνικό τουρισμό. Σας ευχαριστώ.
……….
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ (Προέδρος της Επιτροπής): Στο σημείο αυτό, θα περατωθεί η επεξεργασία του νομοσχεδίου με την τοποθέτηση της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη. Έχετε τον λόγο
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισμού): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται σήμερα
……….
Στη συνέχεια στο 4ο άρθρο προτείνουμε την συγκρότηση και λειτουργία Συμβουλίου Οινοτουρισμού το οποίο θα έχει ως σκοπό την ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης του Οινοτουρισμού. Θέλω να θυμίσω εδώ, επειδή αναφέρθηκε και ο Αγροτουρισμός ότι το 2014 με το νόμο 4276 αναγνωρίσαμε για πρώτη φορά και τον Αγροτουρισμό, αλλά και τον Οινοτουρισμό ως ειδική μορφή Τουρισμού εκτιμώντας τις εξαιρετικές δυνατότητες που προσφέρει για την ανάδειξη προορισμών με συγκριτικά χαμηλότερη ζήτηση.
Ερχόμαστε, λοιπόν, τώρα να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα του κλάδου αυτού που δημιούργησε μια πολύ καλή βάση στα έτη που ακολούθησαν, την προγενέστερη αυτή νομοθετική πρωτοβουλία μας. Ακούσαμε και την παρατήρηση του συναδέλφου από την Δράμα και, βεβαίως, με το Υπουργείο Εργασίας θέλουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα αυτή που προτείνατε. Δεν είμαι τώρα έτοιμη να σας απαντήσω πότε μπορεί αυτό να εισαχθεί, αλλά προφανώς είμαστε πάρα πολύ θετικοί, αυτό που ισχύει για τα ξενοδοχεία να το θεσμοθετήσουμε και για τα επισκέψιμα Οινοποιεία δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πραγματικά να λειτουργήσουν ως κόμβοι περιφερειακής ανάπτυξης.

……….

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr