rena

rena

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, σε έκτακτη συνεδρίασή του, επικυρώνοντας την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας της 11-11-2023 και με δεδομένο ότι:
Με τα νέα φορολογικά μέτρα η Κυβέρνηση δεν καταπολεμά τη φοροδιαφυγή αντίθετα προστατεύει τους λίγους, τα μεγάλα εισοδήματα, σε βάρος των πολλών.
Με την εισαγωγή φορολογητέου τεκμαρτού εισοδήματος, με τη φορολόγηση δηλαδή εισοδήματος που δεν έχει αποκτηθεί, οδηγείται σε αφανισμό μεγάλο τμήμα ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων.
Αντί η Κυβέρνηση να στηρίξει τους δοκιμαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δίνει τη χαριστική βολή. Υιοθετεί οριζόντια και άδικα μέτρα και επιλέγει την ισοπεδωτική πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς παρά πολλά από λίγους». Η Κυβέρνηση δείχνει ότι αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μετά από την υπερδεκαετή οικονομική και κοινωνική κρίση, λόγω μνημονίων, πανδημίας, ενεργειακής κρίσης και πληθωρισμού.
Η Κυβέρνηση αγνοεί τα στοιχεία, που η ίδια διαθέτει και τα οποία αποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό τμήμα των ελευθέρων επαγγελματιών αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις και έχει σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ το 33% των δικηγόρων βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών ενώ ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός έχει απωλέσει λόγω αδυναμίας, τις ρυθμίσεις, στις οποίες είχε υπαχθεί και βρίσκεται ενώπιον καταδιωκτικών μέτρων. Σημειωτέον δε, ότι 12.977 δικηγόροι συστεγάζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με την κατοικία τους, λόγω της αδυναμίας τους να καλύψουν τα επαγγελματικά τους έξοδα.
Η Κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξει την επιλογή της, χαρακτηρίζει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αδιάκριτα, συλλήβδην, ως φοροφυγάδες και μεταφέρει τη λογική του «Νόμου Κατρούγκαλου» στη φορολόγηση, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια και την πρόσφατη υπέρογκη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, που η ίδια επέβαλε.
Για τους δικηγόρους, τα νέα φορολογικά μέτρα και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί οποιοσδήποτε διάλογος, συνιστούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής και της αγανάκτησης. Έρχονται να προστεθούν ιδίως στην κυβερνητική αδιαφορία για την στήριξη του δικηγορικού επαγγέλματος, κατά την περίοδο της πανδημίας, στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, στην κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια, στην μη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες, στην μη επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ - τη μόνη μνημονιακή υποχρέωση που δεν υλοποιήθηκε - στις καθυστερήσεις καταβολής αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας, στην απορρύθμιση των δικηγορικών αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρείες, στην απαξίωση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων, στην μη επαναρτίωση του λογαριασμού του ΟΑΕΔ, στην μη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
Η Κυβέρνηση αγνοεί επιδεικτικά το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι η μόνη κατηγορία ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων που προκαταβάλει φόρο, ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ για την αμοιβή τους, μέσω των γραμματίων προείσπραξης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2022 οι δικηγόροι προκατέβαλαν ποσό 30.040.525 ευρώ για φόρο, ποσό 42.391.509 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές και ποσό 48.908.146 ευρώ για αναλογούντα ΦΠΑ.
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προϋποθέτει έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των φορέων με στόχο ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, που θα λαμβάνει υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος και θα έχει ως βάση τη συνεισφορά εκάστου ανάλογα με τις δυνάμεις του.
Για εμάς, τους δικηγόρους, είναι πρωτίστως ζήτημα αξιοπρέπειας. Και ως εκ τούτου, ζήτημα αδιαπραγμάτευτο. Διότι χωρίς αξιοπρεπείς δικηγόρους, συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, δεν υφίσταται ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών.
Έχουμε την υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σε κάθε συνάδελφο αλλά και σε κάθε πολίτη που πλήττεται από τις Κυβερνητικές επιλογές που κινδυνεύει με επαγγελματικό αφανισμό που στοχοποιείται γενικά, αδιάκριτα ως φοροφυγάς.
Η αντίδρασή μας θα είναι έντονη, θεσμική, μαζική, διαρκής και στοχευμένη.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
1. Την αποχή των μελών του από δίκες και συνεδριάσεις επιτροπών συμφερόντων του Δημοσίου (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ευρύτερος δημόσιος τομέας όπως καθορίζεται από τον Ν. 4270/2014) μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου.
2. Την αποχή των μελών του από όλες τις δίκες στις 16 και 17/11/2023 και 21 και 22/11/2023.
3. Την αποχή των μελών του από όλες τις δίκες κατά τη διαδικασία ψήφισης των μέτρων στο Κοινοβούλιο.
4. Την αποχή των μελών του από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς επίσης και από εντολές προς εκτέλεση, ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου για τα funds και μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, λαμβανομένης υπόψιν της πάγιας θέσης της Ολομέλειας για την προστασία των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων πολιτών.
Το πλαίσιο της αποχής υπό τα στοιχεία 1, 2, 3 και 4 δεν θα είναι το υφιστάμενο μέχρι σήμερα στις περιπτώσεις αποχής αλλά πολύ αυστηρότερο και θα καθοριστεί με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.
5. Την αποχή των μελών του από τις επιτροπές όπου μετέχουν ως μέλη δικηγόροι (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου κλπ)
6. Τη δημιουργία ενιαίου μετώπου με όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς με σκοπό την απόσυρση των εξαγγελθέντων φορολογικών μέτρων.
8. Τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των θέσεων του δικηγορικού σώματος τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
9. Την αποστολή επιστολών στους βουλευτές Δράμας προκειμένου να τοποθετηθούν δημόσια επί του θέματος.
Οι Δικηγόροι της Δράμας δεν θα μείνουν θεατές μπροστά στην αυταρχική και ανάλγητη επίθεση που δέχονται από τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση εναντίον τους. Ο αγώνας μας θα είναι διαρκής, σκληρός, επίμονος και συλλογικός και θα φροντίσουμε να συμμαχήσουμε με όλους τους άδικα βαλλόμενους κλάδους των συμπολιτών μας. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Δ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Δ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος Στέφανος Γεωργιάδης απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη με την οποία εκφράζει την αντίθεση του στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ανακοινώθηκε μήνα Νοέμβριο, έχοντας αναδρομική ισχύ για τα εισοδήματα του 2023, ενώ δημιουργεί πλέον και σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας στους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται ότι:

Όλοι μας ότι είμαστε υπέρ της πάταξης της φοροδιαφυγής σε όλα τα επίπεδα. Είτε σε μικρές είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα αναφέρει, ότι, ήδη έχουν προχωρήσει μέτρα όπως τα pos, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δαπανών και πολλά άλλα ψηφιακά εργαλεία, πράγμα που δεν αιτιολογεί την επιβολή τεκμηρίων. Επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονη προσέγγιση μείωσης της φοροδιαφυγής και η φιλοσοφία του είναι μιας άλλης εποχής πολλές δεκαετίες πίσω.

Ταυτόχρονα επισημαίνονται τα κάτωθι ως ερωτήματα και διαπιστώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του.

1. ο χρόνος που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί για τα εισοδήματα του 2023, αποτελεί αιφνιδιασμό που δεν αφήνει περιθώρια ειδικότερα σε επαγγελματίες με θέσεις εργασίας, οι οποίες και συμπεριλαμβάνονται στα τεκμήρια.

2. Το νομοσχέδιο προβλέπει ποσό ελάχιστης αμοιβής, αλλά ουσιαστικά δεν είναι. Είναι ελάχιστο ποσό κερδών, πράγμα που απαγορεύει ουσιαστικά την εμφάνιση πιθανής ζημίας.

3. Τα ποσά ελάχιστων κερδών που θα προκύψουν θα είναι στην πλειονότητα τους μεγαλύτερα του ορίου 10.920,00. Αυτό προκύπτει γιατί με την παλαιότητα έναρξης της επιχείρησης αυξάνεται από 10% - 30% και με το μισθοδοτικό κόστος συν 10% αν έχει μισθωτό εργαζόμενο.

4. Θέτει το ερώτημα : γιατί τον πρώτο χρόνο να έρθουν αντιμέτωποι οι επαγγελματίες με αυξημένη προκαταβολή φόρου? Προκαταβολή φόρου σε τεκμήριο?

5. Σε επιδοτούμενο από προγράμματα προσωπικό τι θα γίνει? Θα είναι τεκμήριο και αυτό?
6. ΑΝ μια ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας επενδύσει πχ με άνοιγμα υποκαταστήματος, παρουσιάσει ζημία ή πολύ μειωμένη κερδοφορία θα ενταχθεί στα αντικειμενικά κριτήρια; Βοηθά τις μικρές επενδύσεις το μέτρο ?

7. Αφού η φορολόγηση γίνεται με τεκμήρια, δεν πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και κλείσιμο βιβλίων εφόσον φορολογείται για παραπάνω από αυτά που δηλώνει ?

8. Τι θα αποδέχονται οι Τράπεζες στα κριτήρια τους? Το τεκμαρτό ή το πραγματικό?

9. Πολλές επιχειρήσεις για τους υπαλλήλους θα θεσπίσουν το μπλοκάκι με αποτέλεσμα απώλεια εσόδων από τον ΕΦΚΑ-ΙΚΑ.

10. Τοποθετεί στο ίδιο καλούπι ομοειδής επιχειρήσεις που δουλεύουν με διαφορετικό μικτό κέρδος. Πχ. Κυλικεία σχολείων ή νοσοκομείων σε σύγκριση με αεροδρόμια, πλοία κλπ Επισημαίνω ότι πολλά επαγγέλματα είναι και εποχικά με ότι αυτό συνεπάγεται.

11. Σε περιοχές χωριά κάτω των 500 κατοίκων ένα καφενείο γιατί να δηλώνει το όριο που θεσπίσατε?

12. Και τέλος ένας επαγγελματίας που μέχρι τώρα δεν εξέδιδε αποδείξεις γιατί να εκδίδει και να επιβαρύνεται ή και να επιβαρύνει με ΦΠΑ τον πελάτη του αφού ούτως ή άλλως θα φορολογείται στο τεκμαρτό.

Η επιστολή καταλήγει ότι

Η επιβολή τεκμηρίου παραπέμπει σε εποχές της δεκαετίας 1990 και αντιφάσκει ουσιαστικά στην προσπάθεια και στα σημαντικά βήματα που έχει κάνει μέχρι σήμερα το κράτος, το οποίο τελικά αν μη τι άλλο παραδέχεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει τους φοροφυγάδες. Η άποψη μας είναι ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να οδηγηθεί ο καταναλωτής-πολίτης να ζητά υποχρεωτικά την απόδειξη από τον επαγγελματία. Αυτό σημαίνει παιδεία και κίνητρα ισχυρά που θα τον οδηγήσουν σε αυτή την απαίτηση.

Για τους παραπάνω λόγους και τα ερωτήματα που τέθηκαν ζητούμε να υπάρξει αλλαγή της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου που θα λαμβάνει υπόψη προτάσεις όπως:

1. Να υπάρξουν ισχυρά κίνητρα: Κάθε δαπάνη του καταναλωτή που αφορούν υπηρεσίες όπως πχ τα τεχνικά επαγγέλματα και πληρώνονται ηλεκτρονικά να αφαιρούνται στο 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Ομοίως στα εμπορικά καταστήματα τουλάχιστον κατά 50%. Αυτό μπορείτε να το εξετάσετε ως έναν τρόπο να αυξηθεί η απαίτηση του πολίτη να ζητά απόδειξη και να πληρώνει ηλεκτρονικά.
2. Να ελεγχθούν όλοι όσοι δεν δικαιολογούν με τα εισοδήματα τους τις δαπάνες διαβίωσης τους, σύμφωνα με την δήλωση περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχουν δυνατότητες ελέγχου περιουσιακών στοιχείων και διαβίωσης με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι μόνο.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγωνίστηκαν μέσα σε κρίσεις και τώρα ακόμη προσπαθούν να ορθοποδήσουν. Βεβαίως η προσπάθεια για την μείωση της φοροδιαφυγής μας βρίσκει σύμφωνους. Όχι όμως με τεκμήρια που μας γυρίζουν σε μια άλλη εποχή. Και επιτέλους η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση δεν μπορεί κάθε φορά να είναι στο στόχαστρο την στιγμή που είναι γνωστό την συμβαίνει με την μεγάλη φοροδιαφυγή. Στην εποχή του 2023 δεν μπορούμε να μιλάμε με κανόνες του 1990.

Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας, τα σωματεία και συλλόγους, στον αγώνα για την επιβίωση τους μέσα σε συνεχόμενες δύσκολες συνθήκες. Αγωνιζόμαστε όλοι για την πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά με εργαλεία μια σύγχρονη φιλοσοφία που περιλαμβάνει την παιδεία της φορολογικής συνείδησης και των κινήτρων που δείχνουν ότι το κράτος θα σέβεται τον μικρό επαγγελματία, τον καταναλωτή και τον πολίτη γενικότερα. Τεκμήριο σημάνει παραδοχή αδυναμίας ελέγχου και αυτό δεν τιμά κανέναν, ενώ ταυτόχρονα είναι και αντίφαση στην μέχρι τώρα εφαρμογή των ψηφιακών εργαλείων.

 

Άρθρο του Αναστασίου Νικολαΐδη, Βουλευτή Δράμας ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

Εν όψει της σχετικής δημόσιας συζήτησης που επανήλθε στην επικαιρότητα με αφορμή νέα φορολογικά μέτρα που επιβαρύνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρουσιάζεται μια ευκαιρία να μιλήσουμε και για την εφαρμογή νέων εκσυγχρονισμένων οικονομικών πολιτικών. Η φορολογική αντιμετώπιση σε μια σύγχρονη χώρα δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη αλλά να έχει ευρύτερο ορίζοντα λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Θα ήταν χρήσιμο να εξετάζαμε στο πλαίσιο αυτό τη θέσπιση ειδικού Οικονομικού - Φορολογικού καθεστώτος με πιλοτική εφαρμογή σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας. Όλοι οι νομοί δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ούτε τις ίδιες ανάγκες. Στο Νομό Δράμας θεωρώ πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα ειδικό φορολογικό - οικονομικό καθεστώς σε πρώτο στάδιο, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της περιοχής μας, και των αναγκών του πληθυσμού που κατοικεί ή/και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον νομό. Σημαντικό επίσης είναι και το ζήτημα της ανεργίας που απαιτεί επιμέρους ειδικές φορολογικές πολιτικές για την προώθηση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάκαμψης, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας την χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει την Δράμα από την πρωτεύουσα (αλλά και επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας) της χώρας, Αθήνα. Κάθε προτεινόμενη αλλαγή στο φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι ορθολογικά τεκμηριωμένη και να εξετάζει τις επιπτώσεις της.
Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις εξής προτάσεις: α) Μείωση του ΦΠΑ: Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ εντός του Νομού Δράμας χρειάζεται να εφαρμοστεί σε αγαθά και υπηρεσίες. Στο συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να ληφθεί υπόψη η γειτνίαση του Νομού Δράμας με την Βουλγαρία που παρέχει πολλές οικονομικές ευκαιρίες. Έτσι θα περιοριστεί η εξαγωγή τοπικού κεφαλαίου στη Βουλγαρία, και θα δημιουργήσει συνθήκες για εισαγωγή κεφαλαίων β) Μείωση φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες: Οι μειώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από την απλοποίηση της διαδικασίας φορολόγησης και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας γ) Ειδικά κίνητρα για τη δημιουργία και διατήρηση των Επιχειρήσεων στη περιοχή: προτείνεται η δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, και τη δημιουργία καινοτόμων νέων επιχειρήσεων δ) Ανταποδοτικό Επίδομα Παραμεθορίου στους εργαζόμενους: η δημιουργία ενός ανταποδοτικού επιδόματος παραμεθορίου χρηματοοικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στην περιοχή της Δράμας ε) Αυτοματοποιημένη πληρωμή φόρων και ΦΠΑ με την πληρωμή του τιμολογίου: προτείνεται ένα καινοτόμο σύστημα αυτοματοποίησης που δύναται να προκαλέσει πολλά φορολογικά οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες. Επιπλέον, μειώνει τον φορολογικό έλεγχο και τον αριθμό των φορολογικών παραβάσεων, καθώς τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και είναι ευκολότερο να ελεγχθούν.

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΑΜΟΥΡΗΣ

Όλοι μας έχουμε βιώσει καταστάσεις στις οποίες χρειαζόμασταν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας (στο σχολείο, στον αθλητισμό, στη δουλειά ή στην κοινωνική μας ζωή). Στην πορεία, οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι προπονητές, οι φίλοι και οι συνεργάτες μας προσπάθησαν να μας βοηθήσουν να νιώθουμε πιο σίγουροι για τον εαυτό μας.
Ωστόσο, υπάρχει ένας τομέας της ζωής, στον οποίο τους περισσότερους από εμάς θα μας βοηθούσε να έχουμε λίγο λιγότερη αυτοπεποίθηση…
Όταν πρόκειται για τις πεποιθήσεις και τις απόψεις μας, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από ό,τι θα έπρεπε.

Τα δεδομένα
Σε μια έρευνα, μόνο το 4% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι σε μια διαφωνία είχε δίκιο λιγότερο από τις μισές φορές και μόνο το 14% είπε ότι είχε δίκιο τις μισές φορές. Η συντριπτική πλειονότητα —ένα επιβλητικό 82%— ανέφερε πως, όταν διαφωνούσαν με άλλους ανθρώπους, ήταν συνήθως αυτοί που είχαν δίκιο!
Κάτι το οποίο είναι φυσικά αδύνατο. Δεν γίνεται να έχουμε όλοι πάντα δίκιο…
(Σταμάτησε για μια στιγμή και κάνε την ίδια ερώτηση στον εαυτό σου: Σε ποιο ποσοστό των διαφωνιών που έχεις με άλλους ανθρώπους, πιστεύεις ότι έχεις δίκιο;)
Αυτή η υπερβολική αυτοπεποίθηση σε όσα πιστεύουμε μπορεί να είναι καταστροφική.

Διανοητική ταπεινοφροσύνη (intellectual humility)
Στον αντίποδα, είναι οι άνθρωποι που είναι διανοητικά ταπεινοί (intellectually humble). Αυτοί γνωρίζουν ότι οι πεποιθήσεις και οι απόψεις τους μπορεί και να είναι εσφαλμένες, επειδή συνειδητοποιούν ότι τα στοιχεία στα οποία τις βασίζουν μπορεί να είναι περιορισμένα ή ελαττωματικά ή ότι μπορεί να μην έχουν την τεχνογνωσία ή την ικανότητα να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τα στοιχεία.
Δηλαδή, δεν είναι ειδικοί περί του κορονοϊού, περί της διεθνούς πολιτικής σκηνής ή της στρατηγικής της εθνικής ομάδας μπάσκετ .

Φυσικά, σπάνια νιώθουμε ότι οι πεποιθήσεις μας είναι λανθασμένες και συνήθως πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να είναι αληθινές, διαφορετικά θα παραλύσουμε από την αβεβαιότητα και την αναποφασιστικότητα. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν υψηλή διανοητική ταπεινοφροσύνη έχουν κατά νου πως ό,τι πιστεύουν ότι είναι αληθινό μπορεί να είναι λάθος και, επομένως, μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους ανά πάσα στιγμή.

Εσύ πόσο διανοητικά ταπεινόφρων είσαι;
Για να μετρήσουν οι ψυχολόγοι τη διανοητική ταπεινοφροσύνη δίνουν στους ανθρώπους ερωτήσεις παρόμοιες με τις παρακάτω και οι άνθρωποι βαθμολογούν πόσο καλά τους περιγράφει κάθε δήλωση, σε μια κλίμακα πέντε βαθμών από το “Καθόλου σαν εμένα” έως το “Πολύ σαν εμένα“.
• Αμφισβητώ τις δικές μου θέσεις και απόψεις γιατί μπορεί να είναι λάθος.
• Επανεξετάζω τις απόψεις μου όταν παρουσιάζονται νέα στοιχεία.
• Αναγνωρίζω την αξία σε απόψεις που είναι διαφορετικές από τις δικές μου.
• Αποδέχομαι ότι οι πεποιθήσεις και οι στάσεις μου μπορεί να είναι λανθασμένες.
• Μπροστά σε αντικρουόμενα στοιχεία, είμαι ανοιχτός στο να αλλάξω τις απόψεις μου.
• Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέες πληροφορίες που διαφέρουν από αυτές που ήδη πιστεύω ότι είναι αληθινές.
Αν και δεν υπάρχει βαθμολογία, μπορείς να πάρεις μια ιδέα ίσως σε τι επίπεδα κινείσαι.

Γιατί να είσαι πιο διανοητικά ταπεινόφρων;
Θα είσαι λιγότερο δογματικός
Σε διαφωνίες με άλλους ανθρώπους, τα άτομα με υψηλή πνευματική ταπεινοφροσύνη είναι πιο ανοιχτά στις απόψεις των άλλων και λιγότερο δογματικοί όσον αφορά τις πεποιθήσεις και τις απόψεις τους. Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν ότι οι πεποιθήσεις τους μπορεί και να είναι εσφαλμένες παίρνουν τις απόψεις των άλλων πιο σοβαρά και αναγνωρίζουν την αξία των διαφορετικών απόψεων.
Αρκετές μελέτες δείχνουν επίσης ότι είναι λιγότερο διατεθειμένοι να υποτιμούν τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικές απόψεις από αυτούς.
Αντίθετα, αν έχω ανάγκη να έχω δίκιο, μπορεί να υποτιμήσω τον άλλον για να βγω «από πάνω» αν δεν μπορώ να αντικρούσω την άποψή του. Το να διαφωνείς μαζί μου θα είναι έντονο συναισθηματικά για εμένα, γιατί παίρνω πολύ προσωπικά την αμφισβήτηση των απόψεών μου.

Θα σε συμπαθούν περισσότερο
Δεδομένου ότι είναι πιο ανοιχτοί στις ιδέες των άλλων και λιγότερο επιθετικοί όταν οι άλλοι διαφωνούν μαζί τους, τα άτομα με υψηλότερη διανοητική ταπεινοφροσύνη είναι πιο συμπαθή από αυτά που έχουν χαμηλότερη διανοητική ταπεινοφροσύνη.
Ακόμη και μετά από μόλις 30 λεπτά αλληλεπίδρασης, οι άνθρωποι βαθμολογούν πιο θετικά αυτούς που έχουν υψηλή διανοητική ταπεινοφροσύνη από εκείνους που έχουν χαμηλή.
Η ειρωνεία φαίνεται να είναι, πως οι ξερόλες, ενώ ξέρουν πολλά, συχνά δεν φαίνεται να ξέρουν ότι στους άλλους ανθρώπους δεν αρέσουν οι ξερόλες…

Θα μαλώνεις λιγότερο
Η χαμηλή διανοητική ταπεινοφροσύνη υπονομεύει την προθυμία των ανθρώπων να διαπραγματευτούν ή να συμβιβαστούν. Οι διαφωνίες γίνονται δυσεπίλυτες όταν οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι να εξετάσουν την πιθανότητα οι προσωπικές τους απόψεις να είναι, αν όχι λανθασμένες, τουλάχιστον όχι καλύτερες συνολικά από τις οπτικές άλλων ανθρώπων.
«Αν είμαι βέβαιος ότι έχω απόλυτο δίκιο, γιατί να λάβω υπόψη μου τι λες εσύ;»
Θυμάμαι, παλιότερα ήθελα πολύ να τα ξέρω όλα και να πείθω τους άλλους ότι έχω δίκιο. Δεν άφηνα ένα επιχείρημα εύκολα και έτρωγαν πολύ πρήξιμο οι γύρω μου, μέχρι που θα μου έλεγαν: «Εντάξει μας έπεισες. Παράτα μας τώρα».
Εγώ απογοητευόμουν γιατί καταλάβαινα πως δεν τους είχα πείσει. Τους είχα απλά κουράσει…

Θα απολαμβάνεις τις σχέσεις σου περισσότερο
Σε μια έρευνα για τις σχέσεις διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες που είχαν υψηλότερη διανοητική ταπεινοφροσύνη ήταν πιο ικανοποιημένοι με τους συντρόφους και τις σχέσεις τους από τους άνδρες με χαμηλή διανοητική ταπεινοφροσύνη.
Ίσως το πιο σημαντικό εύρημα να ήταν πως οι γυναίκες σύντροφοι ανδρών με υψηλή πνευματική ταπεινοφροσύνη ήταν επίσης πιο ικανοποιημένες.
Είναι ωραίο να νιώθεις πως ο σύζυγός σου δεν πιστεύει ότι ξέρει τα πάντα! Νιώθεις τη σχέση πιο ισότιμη, υπάρχει διάλογος και νιώθεις πως ακούγεσαι.
Σε συζητήσεις με τη σύζυγό μου είμαι πλέον πολύ ανοικτός στο ενδεχόμενο να κάνω λάθος. Αυτό μας κάνει να είμαστε συνεργάτες στο να βρούμε το κοινό καλό για τη σχέση και όχι αντίπαλοι σε έναν αγώνα για το ποιος έχει δίκιο.
Το να παραδέχεσαι μέσα σου ότι μπορεί να κάνεις και λάθος σε φέρνει πολύ πιο κοντά με τον σύντροφό σου και σε ξεκουράζει από την ανάγκη να γνωρίζεις πάντα το τι γίνεται.
Συχνά μπορεί να μην ξέρεις. Ε, και;

Θα απολαμβάνεις τις φιλίες σου παραπάνω
Οι άνθρωποι που είχαν υψηλότερη διανοητική ταπεινοφροσύνη έδειξαν περισσότερη ενσυναίσθηση, ανησυχούσαν περισσότερο για την ευημερία των άλλων και ήταν πιο αλτρουιστές. Έτσι είχαν περισσότερους φίλους.
Για σκέψου κι εσύ: Θα προτιμούσες να συνομιλήσεις με κάποιον που είναι κατηγορηματικός ότι έχει δίκιο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ποιότητα των επιχειρημάτων του ή τους περιορισμούς του ή με κάποιον που τα λαμβάνει αυτά υπόψη του και είναι ανοιχτός στο πιθανότητα να κάνει λάθος;
Τι γίνεται με κάποιον που δεν βλέπει καμία αξία στις απόψεις και τις πεποιθήσεις σου, θα περίμενες να έχει κατά νου το συμφέρον σου;
Πλέον στις σχέσεις μου συχνά όταν μιλάω θα διατυπώσω την άποψή μου ως:
«Εγώ αυτό νομίζω / θυμάμαι / άκουσα / είδα / κατάλαβα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος».
Αναγνωρίζω τώρα το πόσο επιρρεπής στο λάθος είναι τόσο η κρίση μου όσο και οι αισθήσεις μου, οπότε δε μου κοστίζει τόσο να μην έχω δίκιο. Άνθρωπος είμαι, θα μπερδευτώ κι εγώ κάποιες φορές. Τι να κάνουμε τώρα.
Αυτή η στάση μου κάνει πολύ καλό στις σχέσεις μου. Δεν απειλούμαι πια από το ενδεχόμενο να κάνω λάθος. Και είναι πολύ απελευθερωτικό για εμένα.

Ποιοι έχουν χαμηλή διανοητική ταπεινοφροσύνη;
Άτομα με πιο ακραίες απόψεις (για παράδειγμα, άτομα των οποίων οι πολιτικές απόψεις είναι πιο αριστερές ή δεξιές) τείνουν να έχουν χαμηλότερη διανοητική ταπεινοφροσύνη και, επομένως, λιγότερο πρόθυμοι να θεωρήσουν ότι οι απόψεις τους μπορεί να είναι εσφαλμένες από τους ανθρώπους που έχουν κεντρώες πεποιθήσεις.
Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι πιο κεντρώοι, συχνά αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα και τη διφορούμενη φύση περίπλοκων ζητημάτων.
Δεν είναι εύκολο να πεις ποιος φταίει για την κατάσταση στη Γάζα…
Επίσης όσο περισσότερα κάποιος γνωρίζει για ένα θέμα τόσα περισσότερο βλέπει πόσα πολλά δεν ξέρει και συνειδητοποιεί ότι η γνώση είναι εξαιρετικά περίπλοκη, λεπτή και ατελείωτη.
Από την άλλη πλευρά, όσα λιγότερα γνωρίζεις για ένα θέμα, τόσο πιο απλά σου φαίνονται τα πράγματα. (Θα μας σκοτώσουν οι μηχανές τεχνητές νοημοσύνης…)
Όπως είπε ο φιλόσοφος Bertrand Russel, «Το πρόβλημα με τον κόσμο μας είναι ότι οι ηλίθιοι και οι φανατικοί είναι πάντα πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους και οι πιο σοφοί άνθρωποι είναι μέσα στην αμφιβολία».

Συμπέρασμα
Κανείς από εμάς δεν πιστεύει ότι οι πεποιθήσεις και οι στάσεις μας είναι εσφαλμένες. Αν το κάναμε, προφανώς δεν θα κρατούσαμε αυτές τις πεποιθήσεις και συμπεριφορές. Ωστόσο, παρά την αίσθηση ότι συνήθως έχουμε δίκιο, πρέπει να αποδεχτούμε ότι οι απόψεις μας μπορεί μερικές φορές να αποδειχθούν λανθασμένες. Είμαστε άνθρωποι.
Αυτό το είδος ταπεινότητας δεν είναι απλώς ενάρετο – η έρευνα δείχνει ότι οδηγεί σε καλύτερες αποφάσεις, σχέσεις και αποτελέσματα.
Έτσι, την επόμενη φορά που θα νιώσεις σίγουρος για κάτι, μπορείς να σταματήσεις και να αναρωτηθείς:
Μήπως μπορεί να κάνω λάθος;
Το άρθρο είναι βασισμένο σε άρθρα του site: https://greatergood.berkeley.edu/

 

Άρθρο, του Μαργαρίτη Τζίμα, π. υπουργού

Όλοι οι Έλληνες φιλόσοφοι, και όχι μόνο, έδιναν μεγάλη αξία στην πολιτική.
Πολιτική ιδεολογία και πολιτική πράξη. Δυο πράγματα που πρέπει να πηγαίνουν μαζί.
Η διανόηση παλαιότερα αλλά και στις μέρες μας είναι στενά συνδεδεμένη με τη γνήσια πολιτική έκφραση. Μιλάμε φυσικά για τη διανόηση με αρχές και ιδανικά .Όχι στη διανόηση που αποτελεί το δεκανίκι των μηχανισμών και της διαπλοκής.
Φυσικά τα κόμματα είναι οργανισμοί. Υπάρχουν μέσα τους πολίτες που ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και είναι δύσκολο να βρεθεί η συνισταμένη ιδέα που θα ενώσει όλους τους πολίτες στον αγώνα για την επίτευξη του στόχου. Ενός στόχου που δεν πρέπει να είναι άλλος από την ευημερία του λαού.
Η ιδεολογία σ’ ένα κόμμα είναι το εργαλείο άσκησης πολιτικής πράξης. Στην πολιτική ιστορία είναι καταγραμμένες ιδεολογίες στο όνομα των οποίων διεπράχθησαν εγκλήματα σε βάρος των λαών.
Αυτό όμως δεν ακυρώνει την αναγκαιότητα της ιδεολογίας σε κάθε βήμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Πολύ περισσότερο αν ασκείς κυβερνητική πολιτική.
Έχω τη γνώμη πως αν όλα τα κόμματα αντλούσαν το ιδεολογικό τους περιεχόμενο από την Αγία Γραφή τα πράγματα θα ήταν σαφώς καλύτερα.
Κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, σεβασμός στον άνθρωπο μερικές από τις βασικές έννοιες που υπάρχουν μέσα στο ιδεολογικό περιεχόμενο των κομμάτων αλλά στην πράξη ελάχιστα τα εφαρμόζουν.
Η ασυνέπεια ιδεολογίας και πολιτικής πρακτικής πηγάζει από την ακόρεστη δίψα των κρατούντων για εξουσία και μόνο εξουσία.
Ο ιδεολογικός προσανατολισμός των κομμάτων επιβάλλεται να συμβαδίζει με τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και να μην κινείται σε τροχιές έξω από την πορεία της κοινωνίας των πολιτών.
Το ζήτημα δεν είναι ο Φιλελευθερισμός η ο Σοσιαλισμός με Η δεξιά η η αριστερά η το κέντρο. Αυτές είναι παραπλανητικές ετικέτες, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Το ζήτημα είναι η πολιτική να λύνει προβλήματα του λαού, να υπερασπίζεται τα εθνικά και θρησκευτικά ιδεώδη του λαού της και να δημιουργεί συνθήκες ανοδικής πορείας ενός έθνους.
Η καλύτερη ιδεολογία είναι αυτή που νοιώθει την καθημερινή αγωνία για επιβίωση των πολιτών ,και ασκεί πολιτικές για να κάνει τη ζωή του καλύτερη.
Η ιδεολογία με στοιχεία οράματος και προοπτικής λειτουργεί ως πόλος έλξης για τους πολίτες. Όμως πολλές φορές το εκμεταλλεύονται οι μηχανισμοί των κομμάτων και αντί να εκπροσωπούν το λαό εκπροσωπούν αλλά συμφέροντα που αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις των πολιτών.
Ιδιαίτερα στην Πατρίδα μας είναι καιρός να γίνει συστράτευση όλων των άξιων και ικανών για την επίτευξη του κοινού σκοπού.
Σε όλα τα επίπεδα εξουσίας .
Η διαφορετική κομματική η ιδεολογική τοποθέτηση στο παρελθόν ενός πολίτη δεν μπορεί να είναι φραγμός στην αξιοποίηση του από μια μορφή εξουσίας.
Το δόγμα ''εμείς'' και οι ''άλλοι'' δεν έχει θέση σήμερα στη διακυβέρνηση ενός τόπου η την διοίκηση μιας κοινωνίας.
Γι 'αυτό τα κόμματα πέρα από τον αρχηγό τους επιβάλλεται να αποτελούνται από ο,τι καλλίτερο έχει μια κοινωνία και όχι από ευκαιριακούς τύπους που κολλάνε στην εξουσία για να γίνουν κάποιοι κοινωνικά και οικονομικά.
Χάνονται συνάνθρωποι μας και δεν αξιοποιούνται γιατί δεν ψήφισαν το κόμμα εξουσίας.
Οι περισσότεροι πολίτες απεγνωσμένα αναζητούν από που να πιαστούν και έτσι μπορεί να αλλάζουν κόμματα. Αυτό δε σημαίνει πως παύουν να αγαπούν την Πατρίδα και την κοινωνία.
Ιδεολογία ναι στα κόμματα. Αλλά κυρίως πολιτική πράξη με θετικό αποτέλεσμα.
Τότε αποκαθίσταται η πολιτική και αποκαθίστανται οι πολιτικοί στα μάτια των πολιτών.
Η αξιοπιστία είναι η μεγάλη πρόκληση στη σημερινή εποχή του καταναλωτισμού και της ακραίας επιδημίας παγκοσμιοποίησης.

Μαργαρίτης Τζίμας
Καθηγητής, π. υπουργός

Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου αναφορικά με την ενσωμάτωση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα – Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, όπου από πλευράς του αναφέρθηκαν ενδεικτικά τα εξής :
Το νομοσχέδιο έρχεται να προσθέσει ένα ακόμα πολύ σημαντικό κομμάτι στην Ελληνική νομοθεσία που αφορά την φορολόγηση των εισοδημάτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων και την δημοσιοποίηση τους. Η δημοσιοποίηση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα έχει ουσιώδη επίδραση όχι μόνο στην εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής αγοράς, αλλά και στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε ενίσχυση του δημοσίου ελέγχου σε σχέση με τον καταβαλλόμενο φόρο εισοδήματος εκ μέρους των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Χώρα μας, θα αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και βελτίωσης της εταιρικής διαφάνειας.
Ο Βουλευτής επιπλέον, ύστερα και από σχετική συζήτηση με Βουλευτές της περιφέρειας, μετέφερε στην ολομέλεια κοινό αίτημα τους, αναφορικά με το θέμα που επανάφερε η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου σχετικά με την διατήρηση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων σε εφημερίδες της περιφέρειας, για όλες τις συμβάσεις πάνω από το όριο απευθείας ανάθεσης. Δηλαδή για περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισμών των ΟΤΑ, αλλά και αποκεντρωμένων υπηρεσιών Υπουργείων σε τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες, ανάλογα με τον τόπο εκτέλεσης του έργου, παροχής της υπηρεσίας ή εφαρμογής της αντίστοιχης τεχνικής μελέτης.
Η υποχρέωση αυτή της πολιτείας ισχύει έως την 31-12-2023, ύστερα από σχετική παρέμβαση με νομοθετική ρύθμιση από την προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ, προκειμένου οι επαρχιακές εφημερίδες που καθημερινά δίνουν μάχη να επιβιώσουν.
Ως γνωστό τα έντυπα της Περιφέρειας, ημερήσια ή εβδομαδιαία, δίνουν εδώ και χρόνια έναν δύσκολο αγώνα που δεν αφορά μόνο τις εκδοτικές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα αφορά χιλιάδες εργαζομένους και προμηθευτές αυτών των επιχειρήσεων, όπως επίσης και το σύνολο των τοπικών κοινωνιών, καθόσον έχουν μια ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στο τόπο τους που τους αφορούν άμεσα.

Παρακολουθήστε την σχετική τοποθέτηση του κ. Βουλευτή στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://youtu.be/LRnTV0QGl7k

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπενθυμίζει σε όλους τους πολίτες την ανάγκη για έγκαιρο, εντός του Νοεμβρίου, αντιγριπικό εμβολιασμό, δεδομένου ότι από τα μέσα Δεκεμβρίου ως και τον Μάρτιο παρατηρείται στη χώρα μας έξαρση των κρουσμάτων γρίπης.
Οι πολίτες άνω των 60 ετών, οι υγειονομικοί, όσοι προσέχουν μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, οι διαμένοντες σε κλειστές δομές, οι ανοσοκατασταλμένοι και οι χρόνια και σοβαρά πάσχοντες προηγούνται στον αντιγριπικό εμβολιασμό, ενώ χρήσιμο είναι να συζητήσουν με τον ιατρό τους, το ενδεχόμενο εμβολιασμού, όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες.
Ο ΠΙΣ τονίζει την ανάγκη να έχει συζητήσει ο πολίτης με τον ιατρό του την ανάγκη για κάθε ιατρική πράξη, όπως είναι ο εμβολιασμός, ώστε να δοθεί στον θεράποντα η ευκαιρία να ενημερώσει για τις πιθανές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο κάθε οργανισμός (ενεργή λοίμωξη, ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα κ.ά.) αλλά και να προάγει την ανάγκη για εμβολιασμό όλων των πολιτών. Ο ΠΙΣ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι οι 13.000 εμβολιασμοί την ημέρα κατά του SARS-CoV-2 είναι πολύ λίγοι!
Oι ιατροί οφείλουν να ενημερώσουν τους ασθενείς τους που νόσησαν ή εμβολιάστηκαν προ 6μηνου έναντι του κορωνοϊού, ότι αυτήν τη στιγμή είναι εντελώς ακάλυπτοι. Η διενέργεια του επικαιροποιημένου εμβολίου για τις τελευταίες μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με τη σύσταση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για όλους τους άνω των 60 ετών, τους υγειονομικούς, αλλά και για κάθε άλλο πολίτη που επιθυμεί να προστατευθεί.

Κάθε πολίτης που έχει αμφιβολίες ή απορίες για το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του SARS- CoV-2 μπορεί να επικοινωνήσει με τον ιατρό του για να λάβει εξηγήσεις.

ΑΝΟΙΓΟΥΝ και πάλι τα Οινοποιεία της περιοχής του Νομού Δράμας, προκειμένου να δεχθούν το κοινό και να το ξεναγήσουν, παράλληλα με την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων.

Τα Οινοποιεία ανοίγουν τις πύλες τους στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού καθώς και των εκδηλώσεων με κεντρικό τίτλο: «Οι Δρόμοι του Κρασιού στη Βόρεια Ελλάδα».

Έτσι, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στους «Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» η Δράνα γιορτάζει τον οινοτουρισμό, μαζί με δεκάδες άλλες οινοτουριστικές περιοχές του πλανήτη μας.

Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, θα έχουμε 21 επισκέψιμα οινοποιεία, μέλη της ένωσης «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», που συμμετέχουν στον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού» και προσκαλούν τους φίλους του κρασιού για οινο-ξεναγήσεις και οινο-γευσίες στους χώρους παραγωγής των εξαίρετων οίνων που δημιουργούν.

Πρόκειται για μια θαυμάσια πρόταση για κάθε περιηγητή που αγαπά την ύπαιθρο, τη γαστρονομία και φυσικά τον οίνο, να βιώσει τη μοναδική εμπειρία που ο οινοτουρισμός προσφέρει, γνωρίζοντας όλη τη διαδικασία της παραγωγής κρασιού στις κτιριακές εγκαταστάσεις των οινοποιείων, στους χώρους οινοποίησης, ωρίμασης, παλαίωσης και φυσικά στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο των γευστικών δοκιμών. Η εικόνα συμπληρώνεται με το αμπέλι να ξεκουράζεται μετά τον τρύγο και πριν να ρίξει τα φύλλα του για τη χειμερινή διάρκεια.

Το πρόγραμμα στην περιοχή μας
Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα της διαδρομής του «Κρασιού του Διονύσου» στο Νομό Δράμας θα συμμετέχουν τα παρακάτω Οινοποιεία:

– Κτήμα Βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας.

– Nico Lazaridi στην Αγορά Δράμας με πρόγραμμα, την Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Το οινοποιείο θα είναι ανοιχτό και επισκέψιμο από τις 11.00 έως 17.00 το απόγευμα. Για την συγκεκριμένη ημέρα θα υπάρξουν ξεναγήσεις ανά μισή ώρα, για όλους τους επισκέπτες μια δωρεάν γευσιγνωσία 5 οίνων, έκπτωση 25% σε όλες τις τρέχουσες εσοδείες και special πακέτα με δώρα. Τηλέφωνα: 25210 82049-51, 6976 333740 – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ξεναγήσεις κάθε μισή ώρα, 11:00-16:00 (τελευταία ξενάγηση).

– Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια Δράμας.
Το Κτήμα τ’ Αποστόλη στους Αμπέλους Σερρών. Ωράριο 11:00-18:00

– Domaine Costa Lazaridi – Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη 3 ημέρες.

Για ακόμα μια χρονιά το Οινοποιείο συμμετέχει στην παγκόσμια ημέρα Οινοτουρισμού την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στους επισκέψιμους χώρους του Κτήματος Κώστα Λαζαρίδη στην Αδριανή Δράμας. Ωράριο λειτουργίας 11:00-15:00 και 16:00 (τελευταία ξενάγηση). Ξεναγήσεις πραγματοποιούνται κάθε μισή ώρα.
Παράλληλα ανοίγει τις πόρτες του το Κτήμα Οινότρια Γη & το Μουσείο Οίνου-Κώστα Λαζαρίδη, στο Καπανδρίτι Αττικής. Ωράριο λειτουργίας – Ξεναγήσεις & γευσιγνωσίες – Είσοδος ελεύθερη. Ωράριο λειτουργίας 11:00-15:00. Θα πραγματοποιηθούν 2 ξεναγήσεις 11:30 & 13:30, για προκράτηση θέσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 22950 52213.

Στις γευστικές δοκιμές στα οινοποιεία, αναζητείστε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για την πορεία του τρύγου 2023, ίσως μάλιστα με τη δυνατότητα γευστικής δοκιμής από τις δεξαμενές.

Σίγουρα θα δοκιμάσετε τις τρέχουσες σοδειές, ενώ δεν λείπουν προτάσεις από αρκετά οινοποιεία για κάθετες γευσιγνωσίες με παλαιωμένους οίνους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού
Καθιερώθηκε αρχικά, από το 2009 ως «Πανευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού», από το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Κρασιού» (RECEVIN) και πραγματοποιείται πάντα τη δεύτερη Κυριακή του Νοέμβρη.

Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή και άλλων περιοχών του παγκόσμιου αμπελοοινικού χάρτη, μετονομάστηκε σε «Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού».
Η Ελλάδα συμμετέχει με το οινοτουριστικό δίκτυο «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» από το 2012 ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε πανελλαδική γιορτή.
Η είσοδος στα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος είναι δωρεάν.
Το κοινό ωράριο λειτουργίας είναι 11:00 με 17:00, εκτός από εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω κατά περίσταση.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.
«Τα Ρετρό του Έρωτα» μάγεψαν το φιλόμουσο Δραμινό κοινό
Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου ερμήνευσε νοσταλγικά τραγούδια


Με επιτυχία στέφθηκε η συναυλία με τίτλο «Ρετρό του έρωτα», την οποία οργάνωσε η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. στο πλαίσιο των πολιτιστικών της δράσεων.
Η διεθνούς φήμη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδο με την συνοδεία του κορυφαίου πιανίστα Δαυίδ Ναχμία, ερμήνευσε ρομαντικά τραγούδια του Αττίκ και άλλων καλλιτεχνών των δεκαετιών 1930 – 1960. Το κοινό απόλαυσε την εξαιρετική φωνή της και μαγεύτηκε από τις μελωδικές νότες που έπαιξε στο πιάνο ο Δαυίδ Ναχμίας.
Η συναυλία δεν είχε μόνο τραγούδια αλλά και υπέροχες ιστορίες που εξιστόρησε ο κ. Ναχμίας και οι οποίες αφορούσαν στην έμπνευση αυτών των τραγουδιών. Ανοίγοντας την συναυλία η πρόεδρος Αλίκη Τσιαμούρα μεταξύ άλλων τόνισε: «πιστεύω ότι οι μεγαλύτερες φιλίες ξεκινούν στη ζωή μας απλά, αβίαστα και φυσικά όχι τυχαία. Γνώρισα την Σόνια Θεοδωρίδου το 2021 όταν θα έδινε μία συναυλία στο αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Με εντυπωσίασε η απλότητα, η ειλικρίνεια, η αμεσότητα, η κατανόηση για τον ευάλωτο συνάνθρωπο. Ίσως γιατί, όπως η ίδια είπε σε μία συνέντευξή της: «Ξέρω την φτώχεια πάρα πολύ καλά και μάλιστα έμεινα άστεγη στο Λονδίνο για 2 μήνες».

του Αναστάσιου Νικολαΐδη
Βουλευτή Δράμας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί μια από τις εμβληματικές πολιτικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Η ενίσχυση του τομέα της Δημόσιας Υγείας ως μια ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία αποτελεί άμεση προτεραιότητα, μέσω της αναβάθμισης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που αποτελεί τον πυλώνα για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας σε όλη την επικράτεια. Αναφερόμενος σε πυλώνες, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί είναι η υγεία και η παιδεία σε κάθε σύγχρονο κράτος. Ένας αποτελεσματικός Ε.Ο.Δ.Υ. μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη σχεδίαση και αξιολόγηση των πολιτικών υγείας, την παρακολούθηση των δεικτών υγείας των συμπολιτών μας και τη συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τους ερευνητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον πολύπαθο χώρο της Υγείας.
Οι ανάγκες της Δημόσιας Υγείας, όπως ανέφερα και στην πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Βουλή, στο αντίστοιχο νομοσχέδιο δεν εξυπηρετούνται από την τωρινή κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής. Η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, η αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς, και η γενική κατάσταση του υγειονομικού συστήματος αποτελούν πραγματική απειλή για το σύστημα υγείας. Τα προβλήματα είναι πολλά σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας, με την υποστελέχωση και τις κακές υποδομές να έρχονται ως άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης κονδυλίων αλλά και ενός στρατηγικού σχεδιασμού.
Οι θέσεις μας, όπως ανακοινώθηκαν πρόσφατα και από τον Πρόεδρό μας Νίκο Ανδρουλάκη, αποτελούν μια πολιτική στήριξης σε όλους τους άξονες του δημοσίου συστήματος υγείας. Απαιτείται η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία με τη δημιουργία δικτύου ολοκληρωμένων υπηρεσιών Οικογενειακής Ιατρικής σε όλη τη χώρα, προσφέροντας ακόμα και εξυπηρέτηση στο σπίτι όποτε υπάρχει ανάγκη. Η έμφαση στην πρόληψη μέσω εκστρατειών εμβολιασμού, υγιεινής διατροφής και προσυμπτωματικού ελέγχου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υγεία του πληθυσμού. Εξέχουσας σημασίας είναι η φροντίδα των παιδιών μέσω δωρεάν γονιδιακών ελέγχων και η επέκταση προγραμμάτων, όπως το «Φώφη Γεννηματά», ώστε να μειωθεί το υψηλό όριο ηλικίας. Επίσης, η ενίσχυση της ψυχικής υγείας αποτελεί ουσιώδες τμήμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης της δημόσιας υγείας.
Η Ελλάδα έχει ιδιαιτερότητες ως χώρα, τόσο εξαιτίας των πολλών νησιών της, όσο και τον απομακρυσμένων από την πρωτεύουσα ηπειρωτικών περιοχών που σε πολλά σημεία καθίστανται δύσβατες. Η οριζόντια νομοθέτηση για όλες τις περιοχές της Ελλάδας δεν αρκεί πλέον για να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μετά την πολυετή οικονομική και πανδημική κρίση. Πρέπει να στρέψουμε τα βλέμματά μας σε μία νέα κατεύθυνση που θα αντιμετωπίζει ξεχωριστά τις ανάγκες κάθε περιοχής και θα δημιουργεί πιλοτικές εφαρμογές καθώς και τροποποιήσεις οπότε χρειάζεται.
Ειδικά για τα νησιά, προτείνουμε ένα επαρκώς στελεχωμένο Νοσοκομείο στα μεγάλα νησιά, μονάδα Π.Φ.Υ. σε διασύνδεση με το πλησιέστερο Νοσοκομείο στα μικρά, και περιφερειακό ιατρείο με μόνιμο ιατρό στα μικρότερα. Χρειάζεται ένα προσαρμοσμένο πλαίσιο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Για παράδειγμα, στον νόμο Δράμας από τον οποίο προέρχομαι, μια περιοχή με ιδιαίτερες ανάγκες κοντά στα σύνορα της χώρας μας, πρέπει να εξετάσουμε την αύξηση (ακόμη και στα όρια του διπλασιασμού) του μισθού για τους γιατρούς που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές, προσφέροντας έτσι κίνητρα για την εγκατάστασή τους σε περιοχές με μεγαλύτερες ανάγκες υγειονομικής φροντίδας.
Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας απαιτεί στοχευμένα μέτρα, όπως η κάλυψη των πραγματικών κενών με μόνιμο προσωπικό, αλλά και η αύξηση των αποδοχών του προσωπικού. Επιπλέον, χρειάζονται συγκεκριμένα κίνητρα για την προσέλκυση εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και για την ενίσχυση των ειδικοτήτων με έλλειψη προσωπικού, όπως η ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα-ανθυγιεινά και η παροχή δωρεάν (ή έναντι χαμηλού τιμήματος) κατοικίας για τους γιατρούς και υγειονομικούς. Να δούμε εδώ και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τους κατά τόπους Δήμους έπειτα από ανακαινίσεις σε δημόσια κτήρια και την παράδοσή τους για τη στέγαση του υγειονομικού προσωπικού. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε άλλους τομείς όπως οι εκπαιδευτικοί. Τα κίνητρα δύνανται να ελκύσουν και να διατηρήσουν εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό σε απομακρυσμένες περιοχές.
Για τους συμπολίτες μου στη Δράμα η ανάγκη για τη βελτίωση του οδικού δικτύου μεταξύ Νευροκοπίου - Δράμας, Δράμας - Αμφίπολης, Δράμας - Καβάλας, είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά ασθενών προς τα μεγάλα νοσοκομεία της Περιφέρειας και της Θεσσαλονίκης. Τέτοιες παρεμβάσεις θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος υγείας, ενθαρρύνοντας την προσέλκυση και διατήρηση ιατρικού προσωπικού σε περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες, ενισχύοντας έτσι την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε ολόκληρη τη χώρα.
Τέλος, η δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που θα ελέγχει την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να είναι διαφορετικός από τα όργανα που επιλέγουν την στελέχωση του συστήματος υγείας, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να είναι αξιόπιστα. Αυτό σε συνδυασμό με αξιοκρατική επιλογή Διοικητών μέσω διεθνών διαγωνισμών, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, θα συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες Υγείας για όλες και όλους.

Το άρθρο του κ. Νικολαΐδη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Political

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr