Displaying items by tag: ΚΑΡΟΠΟΙΟΙ

Σημαντική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε ασθενείς με καρκίνο της γλώσσας και της στοματικής κοιλότητας έχουμε την τελευταία δεκαετία χάρις στην εξειδικευμένη ριζική χειρουργική αντιμετώπιση και την βοήθεια της Τρισδιάστατης Ιατρικής Απεικόνισης!
Το ποσοστό της πενταετούς επιβίωσης έχει ξεπεράσει πλέον το 57%, ενώ για πολλές δεκαετίες ο αριθμός επιβίωσης από την ημέρα της διάγνωσης ήταν κάτω του 50%!
Η εξειδικευμένη ριζική χειρουργική, με την βοήθεια της τρισδιάστατης ιατρικής απεικόνισης, στην αντιμετώπιση του καρκίνου της γλώσσας έχει ενισχύσει την φαρέτρα των γιατρών και έχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης αλλά και στην ποιότητα ζωής των ασθενών.
Η δημιουργία νέας λειτουργικής γλώσσας , αλλά και η αποκατάστη μέρους της, μετά από επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικού όγκου, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση (διατροφή) του ασθενή, αλλά και στην ποιότητα (ομιλία) ζωής του.
Μια τέτοια περίπτωση αντιμετώπισαν πριν από λίγες ημέρες με επιτυχία γιατροί στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν , όπου υπάρχει συγκροτημένη διεπιστημονική ομάδα για την αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο γλώσσας και στοματικής κοιλότητας αποτελούμενη από εξειδικευμένους Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς, Πλαστικούς Χειρουργούς, Ογκολόγους, Ακτινοδιαγνωστές και Ακτινοθεραπευτές.

 κ Λαγογιάννης
Η επιτυχημένη επέμβαση για την δημιουργία νέας γλώσσας έγινε από τις επιστημονικές ομάδες των διευθυντών της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν κ Γεωργίου Λαγογιάννη και της Πλαστικής και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής του κ Ανδρέα Γραββάνη.
«Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια καταγράφετε έξαρση του καρκίνου στόματος και γλώσσας στους δυτικούς πολιτισμούς με συνεχώς αυξανόμενη επίπτωση στις νέες ηλικίες» αναφέρει ο διευθυντής της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν Γεώργιος Λαγογιάννης, με πολυετή εξειδίκευση και πείρα στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου.
Στην Ελλάδα κάθε χρόνο καταγράφονται 1500 καινούργια περιστατικά , ενώ στην Αμερική, σύμφωνα με το National Cancer Institute 49.750 ! Αύξηση έχουμε και στο ποσοστό των γυναικών, καθώς ενώ για πολλές δεκαετίες είχαμε 6 άνδρες , 1 γυναίκα, σήμερα έχουμε αναλογία 2 άνδρες σε κάθε γυναίκα.
Στην Αμερική ο καρκίνος του στόματος σκοτώνει κάθε χρόνο πάνω από 9.750 ασθενείς, δηλαδή περίπου 1 άτομο την ώρα.
«Από τα 49.750 νεοδιαγνωσθέντα άτομα, μόνο λίγο περισσότερο από το μισά θα ζουν σε 5 χρόνια (περίπου 57%). Ο αριθμός επιβίωσης σε 5 χρόνια από τη διάγνωση ήταν για πολλές δεκαετίες κάτω του 50%, οπότε το 57% αποτελεί βελτίωση τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτό οφείλεται τόσο στην αύξηση των καρκίνων που προκαλούνται από ιό HPV16, οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι σε υπάρχουσες θεραπευτικές μεθόδους, όσο και στην πιο εξειδικευμένη ριζική χειρουργική προσέγγιση» τονίζει ο κ Λαγογιάννης.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε σύνθετους όγκους της στοματικής κοιλότητας, είναι απαραίτητη η συνεργασία δύο ομάδων: Η ομάδα των ογκολόγων χειρουργών κεφαλής και τραχήλου που είναι υπεύθυνη για την αφαίρεση του όγκου και την διασπορά του στους τραχηλικούς λεμφαδένες και η ομάδα των πλαστικών επανορθωτικών χειρουργών που είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση του ελλείμματος της εκτομής.
«Η συνεργασία των δυο ομάδων είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλισθεί ότι κάθε μια ομάδα επικεντρώνεται στον διακριτό της ρόλο εξασφαλίζοντας την μικρότερη δυνατή διάρκεια χειρουργικής επέμβασης με τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές και κατά συνέπεια ταχύτερη αποθεραπεία του ασθενούς» αναφέρει ο διευθυντής της Πλαστικής και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής του νοσοκομείου Μετροπόλιταν Ανδρέας Γραββάνης.
Τις δυο χειρουργικές ομάδες στο νοσοκομείο Μετροπολιταν, υποβοηθά στον σχεδιασμό και την διεγχειρητική προσέγγιση των ενδοστοματικών όγκων το εργαστήριο Τρισδιάστατης Ιατρικής Απεικόνισης και Εκτύπωσης.
« Έχοντας ως οδηγό την τρισδιάστατη εκτύπωση της γλώσσας γίνεται πιο σαφής η εντόπιση και έκταση της γλωσσεκτομής στον Γναθοπροσωπικό Χειρουργό, αλλά και το είδος του ιστού που πρέπει να μεταμοσχεύσουμε για να πετύχουμε την πιο λειτουργική αποκατάσταση» εξηγεί ο πλαστικός χειρουργός κ Ανδρέας Γραββάνης.
«Η ομάδα μας έχει εξασφαλίσει ποσοστό επιτυχίας 99% στις μικροχειρουργικές μεταμοσχεύσεις, όπου χρησιμοποιούνται ελεύθεροι αγγειούμενοι κρημνοί διατιτραινουσών αρτηριών με ελάχιστη νοσηρότητα για το σώμα του ασθενούς, ενώ με την τρισδιάστατη εκτύπωση έχουμε την ευκαιρία να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό λειτουργικό αποτέλεσμα» καταλήγει ο κ Ανδρέας Γραββάνης.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Τα βασικά συμπτώματα του στοματικού καρκίνου, που πρέπει άμεσα να οδηγήσουν τον ασθενή στο γιατρό, είναι :
 Πληγή στο στόμα που δεν επουλώνεται,
 Διόγκωση ή πάχυνση στην παρειά ή στα χείλη
 Λευκή ή κόκκινη κηλίδα στα ούλα, στη γλώσσα, ή στο βλεννογόνο του στόματος
 Πόνος ή αίσθημα ότι κάτι έχει σφηνωθεί στο φάρυγγα,
 Δυσκολία στη μάσηση ή στην κατάποση,
 Δυσκολία στην κίνηση της κάτω γνάθου ή της γλώσσας,
 Μούδιασμα της γλώσσας ή άλλης περιοχής του στόματος,
 Διόγκωση στη γνάθο το οποίο εμποδίζει την οδοντοστοιχία να εφαρμόζει στη θέση της ή την καθιστά άβολη.

Tηλ: 69444 555 75

Χάρη στους πρόσφυγες καραποιούς η τέχνη αυτή αναπτύχθηκε και στη Δράμα και η φήμη της κυριάρχησε σε τέτοιο σημείο, ώστε σε τουριστικό χάρτη με βασικά προϊόντα της κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας να συμπεριλαμβάνεται και μια ζωγραφισμένη σούστα (αλογόκαρο) στην περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας.
f6ab691fedd1ee4bceaa0a7a99fd795d XL
Οι καροποιοί της Δράμας είχαν τα εργαστήρια τους κοντά στην ξυλένια γέφυρα στο συνοικισμό των Δώδεκα Αποστόλων όπου ήταν και οι στρατιωτικοί φούρνοι. Η περιοχή της Δράμας – Προσοτσάνης, με τα πλούσια δάση της στα βόρεια αι τα μεγάλο κάμπο στα πόδια της, διευκόλυνε την ανάπτυξη του επαγγέλματος, επειδή υπήρχε άφθονη καροξυλεία και επειδή λειτουργούσαν σύγχρονα εργοστάσια επεξεργασίας της που, βέβαια, τροφοδοτούσαν και άλλες πόλεις. Οι καροποιοί των κωμοπόλεων και χωριών προκειμένου να πάρουν κλήρο ως πρόσφυγες, έπρεπε να δηλώσουν ότι είναι γεωργοί, γιατί το επάγγελμα του καροποιού θεωρούνταν παραπληρωματικό και γι’ αυτό δεν αναφέρεται ειδικά.
Στη Δράμα και στην Προσοτσάνη οι καροποιοί είχαν ανεπτυγμένα εργαστήρια με καλφάδες και τσιράκια. Στην ουσία, βέβαια, και αυτό ήταν ένα οικογενειακό κλειστό επάγγελμα με δουλειά για μικρούς και μεγάλους, όπως τα περισσότερα παραδοσιακά επαγγέλματα. Δούλευαν καλά με πολλές παραγγελίες. Είχαν οργανωθεί σε Σωματεία και πραγματοποιούσαν την ημέρα της γιορτής του προστάτη τους Προφήτη Ηλία, πανηγυρικές εκδηλώσεις, που άρχισαν από την Ομοσπονδία Επαγγελμάτων απ’ όπου έπαιρναν τη σημαία και εν πομπή τη συνόδευαν στην εκκλησία όπου γινόταν η Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία και μνημόσυνο. Στη συνέχεια πήγαιναν ημερήσια εκδρομή με τις οικογένειες τους. Αγαπημένη τους τοποθεσία ήταν οι πηγές της Αγ. Βαρβάρας.
“Στην εποχή της ακμής της καροποιΐας κατά το διάστημα 1924-1958 και ειδικότερα ως το 1940, στη Δράμα υπήρχαν 30-40 καροποιοί και περίπου 20 σε Προσοτσάνη, Δοξάτο και Άγιο Αθανάσιο. ”

KARO 1

Ιστορική αναδρομή
Το 192 ήρθε στη Δράμα ένας ολόκληρος οικισμός Αδριανοπουλιτών, ο Κιρσχανέ. Ανάμεσα τους υπήρχαν και καροποιοί. Ήρθαν επίσης Θρακιώτες πρόσφυγες καροποιοί από άλλα μέρη όπως την Ανατολική και Βόρεια Θράκη. δριανοπουλίτες καροποιοί πήγαν και στην Προσοτσάνη, γιατί εκεί δόθηκαν γεωργικοί κλήροι λόγο της καπνοκαλλιέργειας, αλλά επιπλέον γιατί ήταν μεγάλο μέρος, συγκοινωνιακός κόμβος και μπορούσαν να ασκήσουν ένα τέτοιο επάγγελμα που είχε πολλή πέραση τότε. Στις Σαράντα Εκκλησιές έχουμε την ειδικότητα των απλών σιδεράδων καροποιών για σκέτα κάρα και σπανιότερα για σούστες. Παράλληλα κυκλοφορούσε το βοδόκαρο που ήταν γερό αμάξι, χωρίς παραπανίσια στολίδια, προορισμένο να εξυπηρετεί τους χωρικούς στις χοντρές δουλειές του χωραφιού. Με τον καιρό το ξυλένιο κάρο υποχώρησε τελείως και παραχώρησε τη θέση του στο σιδερένιο, όπως το λένε πλέον στο εξής. Όμως το αλογόκαρο είχε ήδη γίνει σιδερένιο από την Πατρίδα. Οι ανάγκες σε ζωήλατα τροχοφόρα μέσα μεταφοράς οδηγούν την καροποιΐα σε ακμή. Την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη Βουλγαρική κατοχή (1941-1945) αρκετοί καροποιοί έφυγαν στη Βέροια ή σε χωριά για λόγους ασφάλειας. Κατά τον Εμφύλιο (1945-50), η Εφορία Υλικού Πολέμου προσελκύει καροποιούς ως υπαλλήλους για τις στρατιωτικές της ανάγκες.
Μετά τη λήξη του, κατά το 1950-55 η ύπαιθρος είχε ανάγκη μεταφορικών μέσων, βοηθητικών της γεωργίας, για να ορθοποδήσει. Η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, δίνει δάνεια στους αγρότες και κάνει μεγάλους διαγωνισμούς για να αναλάβουν τα Σωματεία καροποιών την κατασκευή κάρων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η Θεσσαλονίκη παίρνει τη μερίδα του λέοντος γι’ αυτό και ορισμένοι καροποιοί της επαρχίας πάνε εκεί. Ανάμεσα στις επαρχιακές πόλεις συναγωνίζονται η Κομοτηνή, η Δράμα και η Προσοτσάνη. Τις ζωγραφιές στα κάρα της κάνουν ειδικοί ζωγράφοι. Με χτυπητά χρώματα παριστάνουν λουλούδια και σκηνές από τη φύση, κυνήγι, ζώα, πουλιά και άλλα θέματα σχετικά με το επάγγελμα του αγοραστή. Στην εποχή της ακμής της καροποιΐας κατά το διάστημα 1924-1958 και ειδικότερα ως το 1940, στη Δράμα υπήρχαν 30-40 καροποιοί και περίπου 20 σε Προσοτσάνη, Δοξάτο και Άγιο Αθανάσιο.

KARO 2

Η εκτόπιση των κάρων
“Τις ζωγραφιές στα κάρα της κάνουν ειδικοί ζωγράφοι. Με χτυπητά χρώματα παριστάνουν λουλούδια και σκηνές από τη φύση, κυνήγι, ζώα, πουλιά και άλλα θέματα σχετικά με το επάγγελμα του αγοραστή.”
Ήδη πριν από τον πόλεμο του 40 εμφανίζεται δειλά το τρακτέρ και εκτοπίζει σταδιακά το βοδόκαρο που κυκλοφορεί αργά στους χωματόδρομους και τα χωριά. Συγχρόνως το αλογόκαρο εκτοπίζεται στην αγορά από το τρίκυκλο. Το αυτοκίνητο, επιβατικό ή φορτηγό, μπαίνει δυναμικά στους δρόμους. Ένας άλλος λόγος είναι η μετανάστευση του πληθυσμού τη δεκαετία του 60 στην Γερμανία. Οι καροποιοί χάνουν τις δουλειές τους. Το επάγγελμα πέφτει κατακόρυφα και οι περισσότεροι καροποιοί, για να επιζήσουν αλλάζουν επάγγελμα. Τα παιδιά των καροποιών που είχαν κλήση στις τέχνες ακολουθούν σύγχρονα παρεμφερή επαγγέλματα π.χ. τορναδόρου, ή μορφώνονται και γίνονται δημόσιοι υπάλληλοι.
Γνωστές οικογένειες καροποιών στη Δράμα και τα καροποιΐα τους

KARO 4

Καροποιΐα στη Δράμα υπήρχαν επί των οδών:
1.Ανδριανουπόλεως 18: καροποιΐο Μιχ. Αραμπατζή
2.Σαράντα Εκκλησιών και Προύσης: καροποιΐο Μιχ. Αραμπατζή
“Στη Δράμα και στην Προσοτσάνη οι καροποιοί είχαν ανεπτυγμένα εργαστήρια με καλφάδες και τσιράκια. Στην ουσία, βέβαια, και αυτό ήταν ένα οικογενειακό κλειστό επάγγελμα με δουλειά για μικρούς και μεγάλους, όπως τα περισσότερα παραδοσιακά επαγγέλματα. Δούλευαν καλά με πολλές παραγγελίες”
3.Προύσης 2: καροποιΐο Αθανάσιου Αραμπατζή
4.Σκρά 90: ξυλεμπορικό Αθ. Αραμπατζή
5.Σαράντα εκκλησιών 11: καροποιΐο Γ. Κεσίση
6.Φιλίππου: Καροποιΐο Κεσίση, Δερμεντζή (Θ. Δημάκη), Πετρίδη
Ρένα Τριανταφυλλίδου

 

Published in ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Tagged under
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr