Wednesday, 15 November 2023 19:16

Ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάταξη της οικονομίας της Δράμας με συγκεκριμένα μέτρα από τον Αναστάσιο Νικολαΐδη

Written by

Υπόμνημα – πρόταση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας για «Θέσπιση Ειδικού Οικονομικού-Φορολογικού Καθεστώτος πιλοτικά για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς»

 

Τη θέσπιση Ειδικού Οικονομικού-Φορολογικού Καθεστώτος πιλοτικά για τον Νομό Δράμας και εν συνεχεία στους όμορους Νομούς προτείνει με υπόμνημά του ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νομού Δράμας κ. Αναστάσιος Νικολαΐδης. Η πρόταση τίθεται στη δημοσιότητα στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει αναπτυχθεί με αφορμή τα νέα φορολογικά μέτρα που θα επιβαρύνουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και μετά την παρουσίαση του φορολογικού νομοσχεδίου από την κυβέρνηση. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένα μέτρα, η υιοθέτηση των οποίων θα συμβάλλει δυναμικά στην αναπτυξιακή προοπτική της Δράμας και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει ο τόπος.
Σε σχετική δήλωσή του, ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε τα εξής: «Έχοντας πλήρη αντίληψη των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε όλες οι Δραμινές και όλοι Δραμινοί, καθώς εδώ και χρόνια αποτελώ ενεργό μέλος της κοινωνίας και δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά στον τόπο μας, προχώρησα με τους συνεργάτες μου στην εκπόνηση υπομνήματος για τη θέσπιση Ειδικού Οικονομικού-Φορολογικού Καθεστώτος πιλοτικά για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς.
Οι παθογένειες και τα προβλήματα χρόνων μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από ουσιαστικές λύσεις. Πέρα από την αντίδραση στη συνεχή υποβάθμιση, απαιτούνται άμεσα καινοτόμες πρακτικές και ένας σύγχρονος σχεδιασμός, ο οποίος θα επιφέρει τις αναγκαίες αλλαγές.
Οι προτάσεις που παρουσιάζω προήλθαν μέσα από τον συνεχή διάλογο που ανέπτυξα με τους συμπολίτες μου και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση συνδιαμόρφωσης περαιτέρω παρεμβάσεων προς όφελος της Δράμας. Θεωρώ ότι είναι κοινά διαμορφωμένη η αντίληψη πως αποτελεί επιτακτική ανάγκη η λήψη ειδικών μέτρων για την περιοχή μας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Στο πλαίσιο αυτό, είμαι ανοικτός στην ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων με όλους, όπως έχω αποδείξει από την πρώτη στιγμή που επέλεξα να τεθώ στην κρίση των Δραμινών.
Προσωπικά, συνεχίζω τη δράση μου, τόσο εντός όσο και εκτός Κοινοβουλίου, με μοναδικό στόχο να βρίσκεται η Δράμα στο προσκήνιο, όπως είχα δεσμευθεί προεκλογικά».

«Θέσπιση Ειδικού Οικονομικού-Φορολογικού Καθεστώτος πιλοτικά για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς»

Αναλυτικά το υπόμνημα – πρόταση του κ. Νικολαΐδη έχει ως εξής:
Με το παρόν υπόμνημα προτείνεται η θέσπιση ειδικού Οικονομικού - Φορολογικού καθεστώτος με πιλοτική εφαρμογή στον Νομό Δράμας σε πρώτο στάδιο και ακολούθως στους όμορους Νόμους. Η αιτία για την οποία ο Νομός Δράμας χρήζει ειδικής οικονομικής - φορολογικής μεταχείρισης συνίσταται στις ξεχωριστές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης της και τις ανάγκες του πληθυσμού που κατοικεί ή/και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον Νομό. Παρουσιάζεται έτσι μια ευκαιρία για την εφαρμογή νέων εκσυγχρονισμένων οικονομικών πολιτικών, καθώς η φορολογική αντιμετώπιση σε μια σύγχρονη χώρα δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη αλλά να έχει ευρύτερο ορίζοντα λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Ο Νομός Δράμας αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορεί να αντιμετωπιστούν μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, παροχών ή άλλων κινήτρων. Σημαντικό επίσης είναι και το ζήτημα της ανεργίας ειδικά των νέων που απαιτεί επιμέρους ειδικές φορολογικές πολιτικές για την προώθηση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάκαμψης, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας την χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει τη Δράμα από την πρωτεύουσα (αλλά και επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας) της χώρας, Αθήνα.
Επιπλέον, η φορολογική μεταχείριση πρέπει να προσαρμοστεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και του τοπικού τουρισμού. Συνολικά, η ειδική φορολογική μεταχείριση για τον Νομό Δράμας είναι αναγκαία ώστε να ταιριάξει στις μοναδικές ανάγκες και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αυτή η περιοχή, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των κατοίκων της.
Η πρόταση για τη δημιουργία -σε πιλοτικό στάδιο αρχικά- ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς θέτει ένα στρατηγικό προσανατολισμό για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικονομικής ζωής σε αυτήν την περιοχή. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η ανάγκη για επιστημονική ανάλυση και στρατηγικό σχεδιασμό πριν από την υλοποίηση τέτοιων μέτρων, καθώς κάθε προτεινόμενη αλλαγή στο φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι ορθολογικά τεκμηριωμένη και να εξετάζει τις επιπτώσεις της.
Συγκεκριμένα:
Ο Νομός Δράμας, μαζί με τους υπόλοιπους Νομούς που συνορεύουν με τη γείτονα Βουλγαρία, αντιπροσωπεύουν μια ευρεία περιοχή με μεγάλες δυνατότητες, όμως αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας και της απασχόλησης. Η πρόταση δημιουργίας ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ, της μείωσης της φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, της πληρωμής απευθείας του φόρου και του ΦΠΑ με την έκδοση και πληρωμή τιμολογίου, της τεκμηρίωσης για τη διατήρηση επιχειρήσεων και της εφαρμογής ανταποδοτικού επιδόματος παραμεθωρίου, θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν το στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικονομικής ζωής της περιοχής.
Προτεινόμενα μέτρα εφαρμογής της ειδικής φορολογικής – οικονομικής πολιτικής στον Νομό Δράμας είναι τα ακόλουθα:
1. Μείωση του ΦΠΑ
Η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ εντός του Νομού Δράμας χρειάζεται να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή η δράση, η οποία μπορεί να θεσπιστεί ως αποτελεσματικό μέσο ανακούφισης του κόστους ζωής αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρέπει να υπάρξει στοχοθετημένη μελέτης για τον κατάλληλο καθορισμό των συντελεστών. Στο συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να ληφθεί υπόψη η γειτνίαση του Νομού Δράμας με τη Βουλγαρία που παρέχει πολλές οικονομικές ευκαιρίες. Με την προτεινόμενη μείωση του ΦΠΑ αφενός θα περιοριστεί η εξαγωγή τοπικού κεφαλαίου στη Βουλγαρία, αφετέρου θα δημιουργήσει συνθήκες για εισαγωγή κεφαλαίων από τη γείτονα χώρα με ευνοϊκούς όρους.
2. Μείωση Φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
Για να ενισχυθεί η οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, προτείνεται η μείωση της φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι μειώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από την απλοποίηση της διαδικασίας φορολόγησης και την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής καινοτομίας. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλο σύστημα ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην περιοχή.
3. Ειδικά κίνητρα για τη δημιουργία και διατήρηση των επιχειρήσεων στη περιοχή
Η προστασία και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα, με δημιουργία κινήτρων για τη διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία καινοτόμων νέων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης επιδομάτων ή φορολογικών απαλλαγών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η προσφορά στην τοπική ανάπτυξη κ.α.
4. Ανταποδοτικό επίδομα παραμεθορίου
Η δημιουργία ενός ανταποδοτικού επιδόματος παραμεθορίου χρηματοοικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στην περιοχή της Δράμας. Αυτό το επίδομα μπορεί να βασίζεται σε πολλαπλά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων του εισοδήματος, της οικογενειακής κατάστασης και της εργασιακής θέσης, προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο σύστημα στήριξης.
5. Αυτοματοποιημένη πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών με την έκδοση και πληρωμή του τιμολογίου
Η αυτοματοποιημένη πληρωμή του φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της έκδοσης και πληρωμής τιμολογίου είναι ένα καινοτόμο σύστημα που δύναται να προκαλέσει πολλά φορολογικά οφέλη τόσο για το κράτος όσο και για τους πολίτες. Ας εξετάσουμε πώς αυτή η πρακτική μπορεί να βοηθήσει και τις δύο πλευρές. Για το κράτος, η αυτοματοποιημένη πληρωμή του φόρου, του ΦΠΑ και συνολικά όλων των υποχρεώσεων του πολίτη απέναντι στο κράτος μέσω των τιμολογίων προσφέρει πολλά οφέλη, μειώνοντας τη φοροδιαφυγή, καθώς οι πληρωμές είναι πλήρως ψηφιακά καταγεγραμμένες και χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.
Επιπλέον, μειώνει τον φορολογικό έλεγχο και τον αριθμό των φορολογικών παραβάσεων, καθώς τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και είναι ευκολότερο να ελεγχθούν. Για τους πολίτες, η αυτοματοποιημένη πληρωμή του φόρου είναι εξίσου επωφελής. Κατ’ αρχάς, απλοποιεί τη διαδικασία της φορολογικής δήλωσης, αφού δεν απαιτείται να συμπληρώνουν περίπλοκες φορολογικές φόρμες. Επιπλέον, με την αυτοματοποιημένη πληρωμή, αποφεύγονται πρόστιμα και ποινές για καθυστερήσεις, καθώς ο φόρος και οι εισφορές είναι πάντα εγκαίρως εξοφλημένα.
Επίσης, η αυτοματοποιημένη πληρωμή μπορεί να επιτρέψει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων για τους πολίτες, αφού δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τον υπολογισμό και την πληρωμή του φόρου. Λύνεται επίσης και το μεγάλο ζήτημα των απλήρωτων τιμολογίων, αφού χωρίς την πληρωμή του τιμολογίου δεν εκκινεί η απαίτηση πληρωμής από το κράτος. Συνολικά, η αυτοματοποιημένη πληρωμή του φόρου με την έκδοση και πληρωμή τιμολογίου αποτελεί που μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο το κράτος όσο και τους πολίτες, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, τη φοροδιαφυγή και τον φορολογικό φόρτο, ενώ παράλληλα βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος και εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα των πολιτών.
Συμπεράσματα
Η προτεινόμενη δημιουργία ενός ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τον Νομό Δράμας και τους όμορους Νομούς δίνει μια σημαντική λύση προς την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικονομικής ζωής στην περιοχή. Ο συνδυασμός της μείωσης του ΦΠΑ, μείωσης φορολογίας για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, κινητροδότησης των επιχειρήσεων, θέσπισης ανταποδοτικού επιδόματος παραμεθορίου και πληρωμής των υποχρεώσεων απέναντι στο κράτος με την έκδοση και πληρωμή τιμολογίου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που μπορεί να βοηθήσει την περιοχή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτεί το δυναμικό της. Μέσω της σωστής υλοποίησης αυτών των μέτρων, η περιοχή μπορεί να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να αναπτύξει την ευημερία και την οικονομία της.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr