Friday, 27 October 2023 19:53

Ανοιχτές συναντήσεις συζήτησης-ενημέρωσης με την τοπική κοινωνία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE ARCPROM, για την καφέ αρκούδα στις 31 Οκτωβρίου &1 Νοεμβρίου 2023

Written by

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου-Βιστωνίδας και Ροδόπης του ΟΦΥΠΕΚΑ, διοργανώνουν δύο ανοιχτές συναντήσεις συζήτησης-ενημέρωσης με την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «LIFE ARCPROM – Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768), για την καφέ αρκούδα. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου 2023 και αφορούν στα λεγόμενα «Έξυπνα Χωριά», που αποτελούν μέρος του νέου στρατηγικού σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2023 - 2027).

Τι είναι τα «Έξυπνα Χωριά»;
Τα «Έξυπνα Χωριά» είναι διευρυμένες κοινότητες σε αγροτικές περιοχές οι οποίες, μέσω συμμετοχικών διαδικασιών και της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών, επενδύουν στην συνεργασία και την καινοτομία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σε τοπικό επίπεδο. Αυτές οι προκλήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και μεταφορών, την ανεργία, τον χωρικό σχεδιασμό, την απομόνωση, τη μείωση του πληθυσμού, την εξάντληση των φυσικών πόρων, την κλιματική προσαρμογή και τη συνύπαρξη με την άγρια ζωή.

- Η δημιουργία ενός «Έξυπνου Χωριού» βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ).

- Η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας είναι κρίσιμη, τόσο για τον καθορισμό των τοπικών αναγκών, όσο και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ).

Facebook Banner Ροδόπη Ο.Ε. page 0001

Πιο συγκεκριμένα:
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE ARCPROM, προσπαθεί να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας, δημιουργώντας κοινότητες που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Με αυτή την αφετηρία και μέσα από τις δύο συναντήσεις, η Καλλιστώ και η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου-Βιστωνίδας και Ροδόπης του ΟΦΥΠΕΚΑ, επιθυμούν να συμβάλουν στην προώθηση καινοτόμων λύσεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης, μέσα από νέες συνέργειες και συνεργασίες που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας της τοπικής κοινότητας.
Την πρώτη μέρα, 31 Οκτωβρίου 2023 ώρα 19:00 - 21:00, θα πραγματοποιηθεί στο παραδοσιακό καφενείο του κ. Παναγιώτη Ιωσηφίδη στο Παρανέστι, ανοιχτή ενημέρωση και συζήτηση με την τοπική κοινότητα σχετικά με τα «Έξυπνα Χωριά» και το πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας. Στη συζήτηση θα συμβάλουν εξειδικευμένοι επιστήμονες από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, μέλη πρωτοβουλιών για τα «Έξυπνα Χωριά» και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, θα προβληθούν ενημερωτικά βίντεο και φωτογραφίες καλών πρακτικών διαχείρισης της άγριας ζωής από άλλες περιοχές της Ευρώπης.
Την δεύτερη μέρα, 1η Νοεμβρίου 2023 ώρα 11:00 - 13:00, θα πραγματοποιηθεί, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κάτω Θόλου (Παρανέστι), η 4η συνεδρίαση της «Πλατφόρμας Συνύπαρξης Τοπικών Κοινωνιών-Αρκούδας». Η Πλατφόρμα συγκροτείται από εκπροσώπους τοπικών φορέων, οργανώσεων και άλλων ενδιαφερομένων μερών που σχετίζονται με την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή και την τοπική οικονομία.

Στη συνεδρίαση θα εξεταστούν δύο κύρια θέματα:
1. Σχεδιασμός και υλοποίηση Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης (ΣΤΑ)
2. Βελτίωση του κανονισμού αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ
a. Θα παρουσιαστεί βίντεο – συνέντευξη της γενικής διευθύντριας της κεντρικής διοίκησης του ΕΛΓΑ.

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς τους, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr