Wednesday, 25 October 2023 19:25

Δημόσια ενημέρωση βουλευτή Δ. Κυριαζίδη για την ανάπτυξη οινοτουρισμού

Written by

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου με θέμα: «Διατάξεις για την ενίσχυση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», ο Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης μετείχε ενεργά στην σημερινή συνεδρίαση όπου και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη του οινοτουρισμού – προτάσεις οι οποίες έτυχαν της θετικής ανταπόκρισης της Υπουργού Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη.
Ο κ. Βουλευτής αφού ανέπτυξε τη σημασία του οινοτουρισμού για το Νομό της Δράμας ανέδειξε τη σημασία λήψης ειδικής πρόνοιας εκ μέρους της πολιτείας κυρίως στην ανάγκη χρηματοδότησης και εν γένει ενίσχυσης των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο επιχειρήσεων.
o Χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων του κλάδου όπως πχ για την αγορά εξοπλισμού και τη διαμόρφωση εγκαταστάσεων προκειμένου αυτές να είναι επισκέψιμες, συνάμα και ανταγωνιστικές σε σχέση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού.
o Νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου να μπορούν να διαθέσουν προσωπικό που να ασχολείται ειδικά με την προώθηση του οινοτουρισμού ειδικά εκτός ωραρίου, λόγου χάρη τα Σαββατοκύριακα με παράλληλη διερεύνηση δυνατότητας παροχής σχετικού επιδοτούμενου προγράμματος.
Τέλος, υπογράμμισε τον αυξημένο βαθμό ευελιξίας και ευχέρειας της τοπικής αυτοδιοίκησης που πλέον είναι σε θέση να αναλάβει τις πρωτοβουλίες, ύστερα από τη σχετική ρύθμιση ενεργού συμμετοχής της στο θεσμοθετούμενο συμβούλιο τουρισμού.
Οι προτάσεις αυτές του κ. Βουλευτή βρήκαν θετική ανταπόκριση από την Υπουργό Τουρισμού κ. Κεφαλογιάννη που επεσήμανε τις εξαιρετικές δυνατότητες που προσφέρει ο κλάδος του οινοτουρισμού ειδικά για την ανάδειξη προορισμών με συγκριτικά χαμηλότερη ζήτηση όπως ο Νομός Δράμας. Επιπρόσθετα, δήλωσε αντιμετωπίζει τις προτάσεις πάρα πολύ θετικά σε ότι αφορά τα Οινοποιεία δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πραγματικά να λειτουργήσουν ως κόμβοι περιφερειακής ανάπτυξης.
Παρακολουθήστε τις σχετικές τοποθετήσεις της κ. Υπουργού και του κ. Βουλευτή στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://youtu.be/csk9wIvO0yU
Επισυνάπτονται τα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής.

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 24 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.10΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Χρήστου Μπουκώρου, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).
Στη συνεδρίαση παρέστησαν η Υπουργός Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
…………..

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ(Πρόεδρος της Επιτροπής):
Τον λόγο έχει ο κ. Κυριαζίδης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού θεσπίζει μια σειρά από διατάξεις τις οποίες κατά τη γνώμη μου μόνο θετικά μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Οι καίριες αυτές παρεμβάσεις, θεσμικές ως επί το πλείστον, έρχονται να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανάγονται στον καλύτερο σχεδιασμό της τουριστικής και πολιτικής ανάπτυξης. Και πράγματι η συνδιαμόρφωση του τουριστικού γίγνεσθαι σε ένα κεντρικό πλαίσιο μέσω της ενεργού συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί παρά να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. Συζητήσαμε στην Επιτροπή την αναγκαιότητα αλλά και τις προεκτάσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ακούσαμε τους φορείς οι οποίοι, αν θέλετε, θετικά κινήθηκαν προς το περιεχόμενο του νομοσχεδίου στο σύνολό τους, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες, από πλευράς των φορέων που ακούσαμε, του σημαντικού αυτού κλάδου της εθνικής οικονομίας και τις προοπτικές του, ο οποίος συμβάλλει στην εθνική οικονομία. Άλλωστε είδαμε στις μέρες αυτές, αναφέρεται η αναβάθμιση της οικονομικής θέσης της χώρας μας, που συνέβαλε και ο τουρισμός.
Δεν θα ήθελα να επεκταθώ για λόγους οικονομίας χρόνου στις επιμέρους διατάξεις στις οποίες η κυρία Υπουργός και οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας και ειδικότερα ο Εισηγητής μας ανέπτυξαν αναλυτικότερα. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ, σε μια ρύθμιση η οποία με αγγίζει ιδιαίτερα και είναι αυτή για τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Οινοτουρισμού. Προέρχομαι από έναν νόμο, αυτόν της Δράμας, ο οποίος ήδη από την αρχαιότητα πρωτοπορεί στον τομέα της οινοποίησης και της παραγωγής. Είναι γνωστό ότι αμπελοκαλλιέργεια εμφανίστηκε στη Δράμα πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν κατά τον μύθο ο ίδιος ο Διόνυσος μύησε τους ντόπιους στα μυστικά της αμπέλου, τα οποία ακολούθως διέδωσαν στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Και πράγματι ακόμη και σήμερα, αιώνες μετά, εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στον κλάδο της οινικής παραγωγής, ο οποίος και ανθεί. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφέρουμε ότι η Δράμα είναι σήμερα ένας από τους κύριους άξονες της αμπελουργικής καινοτομίας στη χώρα μας, διαθέτοντας πρότυπους αμπελώνες και καλλιέργειες με εξαιρετικές ποικιλίες και διεθνείς διακρίσεις, φιλοξενώντας κατά γενική παραδοχή μερικά από τα καλύτερα οινοποιεία της επικράτειας.
Στο πλαίσιο αυτό ο εξαιρετικός θεσμός «Δραμοινογνωσίας», ο οποίος από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δράμας έχει αναπτυχθεί, στα επισκέψιμα οινοποιεία και η θετική ανταπόκριση του ελληνικού κοινού, έδωσε μεγάλη αναγνωρισιμότητα στον τόπο μας και συνάμα προοπτικές ανάπτυξης σε έναν απομονωμένο αναπτυξιακά νομό που εξακολουθεί να αγωνίζεται για να βρει τα πατήματά του. Για το λόγο αυτό η καινοτόμος ρύθμιση του άρθρου 4 του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Οινοτουρισμού, αποτελεί μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω και εγώ και όλος ο νομός μου.
Είναι η πρώτη φορά που τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης του οινοτουρισμού και της μέριμνας για την προώθηση και προβολή των αξιοθέατων του τόπου μας είτε ως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, των αμπελώνων, των επισκέψιμων οινοποιείων και των μονάδων παραγωγής τυγχάνουν του επιβαλλόμενου ενδιαφέροντος σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Οι σχετικές προβλέψεις στο άρθρο 4, ως προς τις απαριθμούμενες αρμοδιότητες και τη λειτουργία του συμβουλίου οινοτουρισμού, στο πλαίσιο των οποίων προβλέπεται η αναγκαία συνεργασία όχι μόνο με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και με τους άμεσα εμπλεκόμενους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, είναι πολύ ενθαρρυντικές και κατά κοινή ομολογία ανοίγουν πολύ σημαντικές προοπτικές στον κλάδο, οι οποίες και πρέπει να ενισχυθούν μέσα από ένα επικυρωμένο συνολικό σχέδιο δράσης και προώθησης.
Δοθείσης της ευκαιρίας θα ήθελα να επισημάνω ότι ο οινοτουρισμός χωρίς διαρκή και έμπρακτη στήριξη των οινοπαραγωγών και των οινοποιητικών επιχειρήσεων δεν νοείται. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω κατ’ ιδίαν με τους συγκεκριμένους φορείς σε τοπικό επίπεδο και είμαι υποχρεωμένος να μεταφέρω τις βασικότερες αγωνίες τους, τις οποίες και συμμερίζομαι. Ο οινοτουρισμός έχει την ανάγκη λήψης ειδικής πρόνοιας εκ μέρους της πολιτείας και αναφέρομαι κυρίως στην ανάγκη χρηματοδότησης και εν γένει ενίσχυσης των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο επιχειρήσεων. Λόγου χάρη, για την αγορά εξοπλισμού και τη διαμόρφωση εγκαταστάσεων προκειμένου αυτές να είναι επισκέψιμες, αλλά και ανταγωνιστικές σε σχέση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού. Οι δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου αδυνατούν να διαθέσουν προσωπικό που να ασχολείται ειδικά με τον οινοτουρισμό ειδικά εκτός ωραρίου, κυρία Υπουργέ, ή τα Σαββατοκύριακα και παρακαλώ για τη δική σας παρέμβαση στο ζήτημα αυτό. Γι’ αυτό και πολλά οινοποιεία στην περιοχή μας δεν είναι μονίμως ανοιχτά τα σαββατοκύριακα, κάτι που φυσικά επενεργεί αρνητικά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ένεκα αυτού, θα πρέπει να ερευνηθεί εκ μέρους των συναρμόδιων υπουργείων η δυνατότητα σχετικού επιδοτούμενου προγράμματος. Η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να αναλάβει τις πρωτοβουλίες της, ύστερα και από τη σχετική ρύθμιση συμμετοχής της στο θεσμοθετούμενο συμβούλιο τουρισμού.
Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω και να επεκταθώ και σε μια άλλη σειρά προβλημάτων, που χρήζουν της αναγκαίας κρατικής παρέμβασης. Λόγου χάρη, η λήψη μέτρων προς αποτροπή της επαπειλούμενης αποψίλωσης των αμπελώνων προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα στον τόπο μας. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα φλέγοντα αυτά θέματα και με το υπό σύσταση συμβούλιο οινοτουρισμού.
Κλείνοντας στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλώ να υπερψηφίσουμε το υπό επεξεργασία συζητούμενο νομοσχέδιο, ένα σχέδιο που έρχεται να δώσει μια άλλη μακροπρόθεσμη προοπτική στον ελληνικό τουρισμό. Σας ευχαριστώ.
……….
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ (Προέδρος της Επιτροπής): Στο σημείο αυτό, θα περατωθεί η επεξεργασία του νομοσχεδίου με την τοποθέτηση της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη. Έχετε τον λόγο
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (Υπουργός Τουρισμού): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται σήμερα
……….
Στη συνέχεια στο 4ο άρθρο προτείνουμε την συγκρότηση και λειτουργία Συμβουλίου Οινοτουρισμού το οποίο θα έχει ως σκοπό την ενημέρωση του Υπουργού Τουρισμού για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης του Οινοτουρισμού. Θέλω να θυμίσω εδώ, επειδή αναφέρθηκε και ο Αγροτουρισμός ότι το 2014 με το νόμο 4276 αναγνωρίσαμε για πρώτη φορά και τον Αγροτουρισμό, αλλά και τον Οινοτουρισμό ως ειδική μορφή Τουρισμού εκτιμώντας τις εξαιρετικές δυνατότητες που προσφέρει για την ανάδειξη προορισμών με συγκριτικά χαμηλότερη ζήτηση.
Ερχόμαστε, λοιπόν, τώρα να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα του κλάδου αυτού που δημιούργησε μια πολύ καλή βάση στα έτη που ακολούθησαν, την προγενέστερη αυτή νομοθετική πρωτοβουλία μας. Ακούσαμε και την παρατήρηση του συναδέλφου από την Δράμα και, βεβαίως, με το Υπουργείο Εργασίας θέλουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα αυτή που προτείνατε. Δεν είμαι τώρα έτοιμη να σας απαντήσω πότε μπορεί αυτό να εισαχθεί, αλλά προφανώς είμαστε πάρα πολύ θετικοί, αυτό που ισχύει για τα ξενοδοχεία να το θεσμοθετήσουμε και για τα επισκέψιμα Οινοποιεία δίνοντας έτσι τη δυνατότητα πραγματικά να λειτουργήσουν ως κόμβοι περιφερειακής ανάπτυξης.

……….

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr