Friday, 18 August 2023 18:00

Στις 03 Σεπτεμβρίου 2023 ο αγώνας δρόμου VIA EGNATIA Αμφίπολη-Δράμα-Φίλιπποι

Written by

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας προκηρύσσει Λαϊκό Αγώνα Δρόμου σε δημόσια οδό, υπό τον τίτλο «VIA EGNATIA Αμφίπολη-Δράμα-Φίλιπποι 2023» (στα χνάρια της Αρχαίας Εγνατίας Οδού), την Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:30π.μ. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών για τον αγώνα ορίζεται η 25η Αυγούστου 2023, ενώ όλες οι παροχές προς τους συμμετέχοντες, θα είναι εντελώς δωρεάν.
Ειδικότερα, θα γίνουν δύο λαϊκοί αγώνες δρόμου επί ασφάλτου, σε δημόσια οδό και συγκεκριμένα:
α) Λαϊκός Αγώνας Δρόμου 10.000 μέτρων για άνδρες & γυναίκες
Έχει προβλεφθεί ο μέγιστος αριθμός των 100 δρομέων, ενώ ως αφετηρία της διαδρομής έχει ορισθεί η επαρχιακή οδός Δράμας-Πρώτης (στην οδό προς Θεσσαλονίκη, στη θέση Μαυρολεύκη, του Δήμου Προσοτσάνης) και ως τερματισμός, η Κεντρική Πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου, του Δήμου Δοξάτου.
β) Λαϊκός Περιπατητικός Δρόμος 800 μέτρων για οικογένειες και παιδιά
Ως αφετηρία και τερματισμός έχει ορισθεί η Κεντρική Πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου, του Δήμου Δοξάτου.

γ) Παράλληλες εκδηλώσεις (μουσικοί ήχοι, ζωγραφική προσώπου για παιδιά, εικαστικές παρεμβάσεις) θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν την όλη διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον ιστοχώρο https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/component/sppagebuilder/?view=page&id=101 της Π.Α.Μ.Θ., προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ
«VIA EGNATIA Αμφίπολη-Δράμα-Φίλιπποι 2023»
ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10χλμ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ

Χρόνος διεξαγωγής : Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2023
Τόπος συνάντησης : Γραμματεία-Κεντρική Πλατεία Καλαμπακίου Ώρα 9:00 π.μ.
Σημείο εκκίνησης : Μαυρολεύκη 10:30 π.μ.
Σημείο τερματισμού : Κεντρική Πλατεία Καλαμπακίου 12:00 π.μ.
ΛΑΪΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 800μ. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΔΟ

Χρόνος διεξαγωγής : Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2023
Τόπος συνάντησης : Γραμματεία-Κεντρική Πλατεία Καλαμπακίου Ώρα 9:00 π.μ.
Σημείο εκκίνησης : Κεντρική Πλατεία Καλαμπακίου Ώρα 10:30 π.μ.
Σημείο τερματισμού : Κεντρική Πλατεία Καλαμπακίου 12:00 π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:

α) Λαϊκός Αγώνας Δρόμου 10.000 μέτρων για άνδρες & γυναίκες
 Η διαδρομή είναι μήκους 10.000 μέτρων, επί ασφάλτου σε δημόσιο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
 Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν οι δρομείς με μικρή ή μεγάλη εμπειρία, άνδρες και γυναίκες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.
 Έχει ως αφετηρία την Επαρχιακή οδό Δράμας – Πρώτης (μετά τη Μαυρολεύκη προς Θεσσαλονίκη) και ως τερματισμό την Κεντρική Πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου, του Δήμου Δοξάτου.
 Η ως άνω διαδρομή έχει μικρό βαθμό δυσκολίας και δεν παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές.
 Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
β) Λαϊκός Περιπατητικός Δρόμος 800 μέτρων για οικογένειες και παιδιά
 Η διαδρομή είναι μήκους 800 μέτρων, επί ασφάλτου σε δημόσιο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
 Έχει ως αφετηρία και τερματισμό την Κεντρική Πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου, του Δήμου Δοξάτου.
 Έχει περιπατητικό χαρακτήρα και απευθύνεται στον γενικό πληθυσμό, σε οικογένειες και παιδιά.
 Η ως άνω διαδρομή έχει μικρό βαθμό δυσκολίας και δεν παρουσιάζει υψομετρικές διαφορές.
 Όλοι οι δρομείς αγωνίζονται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, είτε των γονέων/κηδεμόνων τους, για την καλή σωματική τους υγεία.
 Οι συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών θα λάβουν μέρος μόνον κατόπιν υποβολής ενυπόγραφης υπεύθυνης δήλωσης συναίνεσης του γονέα/κηδεμόνα στη Γραμματεία.
 Οι δρομείς συμμετέχουν στον αγώνα αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και απαλλάσσουν τους διοργανωτές και κάθε εμπλεκόμενο στον αγώνα (κριτές, εθελοντές κ.ά.) από κάθε ευθύνη για οτιδήποτε τους συμβεί κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον αγώνα.
 Οι συμμετέχοντες συναινούν στη επεξεργασία και διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και στη χρήση της εικόνας τους για τους σκοπούς της διοργάνωσης.
 Ο διοργανωτής φορέας του αγώνα, ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλο είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στην διοργάνωση ή θεατής αυτής.
 Ο διοργανωτής φορέας, ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κλοπής ή ζημίας προσωπικών αντικειμένων.
 Ο διοργανωτής φορέας διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε μεταβολής (αλλαγή ημερομηνίας τέλεσης, αλλαγή των σημείων των σταθμών, αλλαγή ώρας, κλπ) , ακόμη και αναβολής της διαδρομής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 Ο διοργανωτής φορέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, έπειτα από σχετική ανάρτηση στη ιστοσελίδα του αγώνα.
 Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 10:30 π.μ.
 Όλοι οι συμμετέχοντες, δρομείς, συνοδοί, εθελοντές, κριτές, κλπ. θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το περιβάλλον και να το προστατεύουν από κάθε ρύπανση.
 Μετάλλια συμμετοχής θα δοθούν σε όλα τα παιδιά που θα τερματίσουν τον αγώνα.
 Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10χλμ.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
 Η μετάβαση των δρομέων από το σημείο συνάντησης (πλατεία Καλαμπακίου) προς το χώρο εκκίνησης του αγώνα (Μαυρολεύκη) θα γίνει με λεωφορεία για τα οποία έχει φροντίσει η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, με ώρα αναχώρησης 9:30 π.μ.
 Σημειώνεται ότι για τους δρομείς που θα μεταβούν με δικό τους μεταφορικό μέσο στο χώρο εκκίνησης του αγώνα (Μαυρολεύκη), δεν προβλέπεται η μεταφορά τους στο σημείο που έχουν αφήσει το αυτοκίνητό τους.
 Συνιστάται η μετάβαση των δρομέων με τα λεωφορεία για τα οποία μερίμνησε η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ:
 Σε κάθε χιλιόμετρο θα υπάρχει ένδειξη του χιλιομέτρου με σπρέι επί του οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ:
 Θα υπάρχουν κριτές – εθελοντές στα σημεία που θα αλλάζει η πορεία καθώς και σήμανση με βελάκι που θα δείχνει την πορεία των αθλητών.
 Οι δρομείς θα πρέπει να επιδείξουν προσοχή και υπευθυνότητα και να μην αλλάζουν πορεία αν δεν τους υποδείξει κριτής ή εθελοντής.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:
 Στην διάρκεια του αγώνα θα υπάρχει ένας (1) σταθμός υποστήριξης με νερό (500ml) στο 5ο χιλιόμετρο της διαδρομής, ενώ στα 500 μέτρα μετά από κάθε σταθμό υποστήριξης, θα υπάρχει κάδος για τη ρήψη των πλαστικών φιαλών.
 Επισημαίνεται ότι θα παρέχεται στους δρομείς εμφιαλωμένο νερό (500 ml) και ισοτονικό ποτό (500 ml) στον τερματισμό της διαδρομής (Κεντρική Πλατεία Καλαμπακίου).

ΠΑΡΟΧΕΣ:
 Πριν την εκκίνηση και στο σημείο συνάντησης του αγώνα (Κεντρική Πλατεία Καλαμπακίου), θα δοθεί από τη Γραμματεία στους δρομείς, η ειδική αρίθμηση του αγώνα.
 Επίσης και εφόσον το επιθυμούν οι συμμετέχοντες, θα τους δοθεί μία τσάντα – πουγκί πλάτης, για τη φύλαξη του ιματισμού τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ:
 Τριάντα (30) λεπτά πριν την εκκίνηση και στο σημείο συνάντησης του αγώνα (Κεντρική Πλατεία Καλαμπακίου), οι δρομείς εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παραδώσουν τον ιματισμό τους σε τσάντα – πουγκί πλάτης που θα δοθεί από τους διοργανωτές και η οποία τσάντα – πουγκί θα φέρει τον αριθμό της συμμετοχής τους.
 Η τσάντα-πουγκί ιματισμού θα παραληφθεί από το δρομέα στο χώρο του τερματισμού, με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής.
 Ο διοργανωτής φορέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια προσωπικών αντικειμένων.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
 Κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα υπάρχει ιατρική υποστήριξη, από τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δράμας.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ – ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ:
 Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 10:30 π.μ. και το χρονικό όριο τερματισμού είναι 1 ώρα και 30 λεπτά.
 Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου, οι δρομείς θα τρέχουν με δική τους ευθύνη.

ΑΠΟΝΟΜΕΣ – ΕΠΑΘΛΑ:
 Η απονομή των επάθλων θα γίνει μετά και τον τερματισμό του τελευταίου δρομέα (εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου).
 Στους τρεις (3) πρώτους νικητές κατηγορίας Ανδρών και στις τρεις (3) πρώτες νικήτριες κατηγορίας Γυναικών του αγώνα θα απονεμηθεί έπαθλο – κύπελλο και μετάλλιο.
 Σε όλους τους δρομείς του αγώνα που θα τερματίσουν θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο και σχετική βεβαίωση συμμετοχής.
 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
 Δικαίωμα συμμετοχής, στον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων έχουν οι δρομείς με μικρή ή μεγάλη εμπειρία, άνδρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 Η συμμετοχή στον αγώνα είναι ΔΩΡΕΑΝ
 Δηλώσεις συμμετοχής για τον αγώνα 10χλμ. θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του αγώνα https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9aNaob683sdIMWYBib-XJhwKGCPy5zof0uVzD2WH3pYpwCA/viewform ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (100 θέσεις).
 Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών για τον αγώνα ορίζεται η 25η Αυγούστου 2023
 Εγγραφή μετά τις 25 Αυγούστου δεν είναι δυνατή, εκτός αν συμπληρωθεί νωρίτερα ο ανώτατος αριθμός συμμετοχών.
 Όλοι οι δρομείς θα παραλαμβάνουν τον αριθμό συμμετοχής τους την ημέρα του αγώνα στο σημείο συνάντησης, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμπακίου, από τη Γραμματεία Αγώνα της διοργάνωσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΓΗΓΙΕΣ:
1. Όλοι οι δρομείς του αγώνα των 10 χιλιομέτρων 18>ετών, με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν εξετασθεί ιατρικώς και είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για την καλή σωματική τους υγεία.
2. Οι δρομείς συμμετέχουν στον αγώνα αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και απαλλάσσουν τους διοργανωτές και κάθε εμπλεκόμενο στον αγώνα (κριτές, εθελοντές κ.ά.) από κάθε ευθύνη για οτιδήποτε τους συμβεί κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τον αγώνα.
3. Απαγορεύεται καθ΄ όλη τη διαδρομή η επιβίβαση ή η μεταφορά δρομέων με όχημα. Στην περίπτωση που θα υποπέσει δρομέας στην παράβαση αυτή, θα αποκλείεται από τον αγώνα.
4. Οι δρομείς που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον αγώνα, πρέπει να το δηλώσουν στον πρώτο σταθμό ελέγχου που θα συναντήσουν, ή στον πρώτο αρμόδιο της διαδρομής, προκειμένου να παραδώσουν τους αριθμούς τους.
5. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται πως δεν θα εκχωρήσουν σε άλλο άτομο τον αριθμό συμμετοχής που θα τους δοθεί από τη Γραμματεία του αγώνα και η χρήση του αριθμού θα γίνει μόνο στο αγώνισμα για το οποίο έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση.
6. Οι συμμετέχοντες συναινούν στη επεξεργασία και διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και στη χρήση της εικόνας τους για τους σκοπούς της διοργάνωσης.
7. Ο διοργανωτής φορέας του αγώνα, ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλο είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στην διοργάνωση ή θεατής αυτής.
8. Ο διοργανωτής φορέας, ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κλοπής ή ζημίας προσωπικών αντικειμένων.
9. Ο διοργανωτής φορέας διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε μεταβολής (αλλαγή ημερομηνίας τέλεσης, αλλαγή των σημείων των σταθμών, αλλαγή ώρας, κλπ) , ακόμη και αναβολής του αγώνα, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
10. Ο διοργανωτής φορέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, έπειτα από σχετική ανάρτηση στη ιστοσελίδα του αγώνα.
11. Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 10:30 π.μ. και το χρονικό όριο τερματισμού είναι η 1 ώρα και 30 λεπτά. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού ορίου, οι δρομείς θα τρέχουν με δική τους ευθύνη.
12. Όλοι οι συμμετέχοντες, δρομείς, συνοδοί, εθελοντές, κριτές, κλπ. θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το περιβάλλον και να το προστατεύουν από κάθε ρύπανση.
13. Η ανωτέρω δράση διοργανώνεται με την επιφύλαξη των όρων των εκάστοτε υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 

Συνοπτικά Στοιχεία Αγώνα 10χλμ.
Ημερομηνία: Κυριακή 03 Σεπτεμβρίου 2023
Ώρα εκκίνησης αγώνα : 10:30 π.μ.
Σημείο εκκίνησης : Επαρχιακή Οδός Δράμας – Πρώτης (από τη Μαυρολεύκη προς Θεσσαλονίκη)
Σημείο τερματισμού : Κεντρική Πλατεία Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου, Δήμου Δοξάτου
Πληροφορίες : 2521351322
Ηλεκτρονική εγγραφή : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9aNaob683sdIMWYBib-XJhwKGCPy5zof0uVzD2WH3pYpwCA/viewform

Λήξη εγγραφών : Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr