rena

rena

Από το βιβλίο της Ρένας Τριανταφυλλίδου

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1978-1987. Ο ρόλος τη Κ.Λ.Δ. στην ίδρυση και εξέλιξη του θεσμού»

Έκδοση «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» 2017

 

 1

 

 1980 3o

3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους
5-9 Νοεμβρίου 1980

Στις 18 Ιανουαρίου 1980 η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας συγκαλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τρία νέα μέλη εισέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έρχεται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Θωμάς Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Δερμεντζόγλου
Γ. Γραμματέας: Ιορδάνης Κουντούρης
Ταμίας: Τάντος Ηρακλής
Κοσμήτωρ: Κωνσταντίνος Καραβαγγέλης
Μέλος: Σταυρούλα Κυριακίδου
Μέλος: Χρυσανθόπουλος Χρύσανθος


Το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη διοργάνωση της Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου, αλλά και του 3ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους. Απαιτούνται πολλά χρήματα, ιδιαίτερα για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, τα οποία και δεν υπάρχουν. Για τον λόγω αυτό, στις 27-6-1980 το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίζει όπως απευθυνθεί σε φορείς της πόλης, για την οικονομική ενίσχυση της Λέσχης, προκειμένου να γίνει δυνατή η διεκπεραίωση του 3ου Φεστιβάλ.
Ο πρόεδρος της Λέσχης, Θωμάς Γεωργόπουλος, συντάσσει επιστολή στην οποία αναφέρει, ποιοί είναι οι σκοποί του 3ου Φεστιβάλ και ποιά είναι τα κέρδη της πόλης από τη διοργάνωση του. Η επιστολή αυτή απευθύνεται σε φορείς της πόλης και σε ανθρώπους που έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν οικονομικά τη Λέσχη. Στις 22-8-1980 το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίζει τον ορισμό Επιτροπής, που θα επισκεφτεί τους αποδέκτες της προαναφερόμενης επιστολής, για περεταίρω ενημέρωση.
Στους δύο παραπάνω στόχους της Κ.Λ.Δ. έρχεται να προστεθεί ένας ακόμη. Στις 15-2-1980, ο πρόεδρος της Λέσχης, Θωμάς Γεωργόπουλος, καταθέτει στο Δ.Σ. πρόταση για τη δημιουργία ταινίας λαογραφικού περιεχομένου για το Νομό Δράμας. Προτείνει, όπως η ταινία αυτή γυριστεί από τον Δραμινό Σκηνοθέτη Άρη Καραϊσκάκη. Ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος Δράμας, αρχικά δέχθηκαν όπως ενισχύσουν οικονομικά και ηθικά το εγχείρημα αυτό, όπως αναφέρεται στο πρακτικό της Λέσχης με ημερομηνία 7-3-1980. Το κόστος της ταινίας υπολογίζεται στις 350.000 δραχμές. Σε μεταγενέστερο πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης, στις 11-4-1980, για το θέμα αυτό αναφέρεται ότι, σε επαφή που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κινηματογραφικής Λέσχης με τον Νομάρχη Δράμας, για την χρηματοδότηση της ταινίας, ενημερώθηκαν πως για τους επόμενους τέσσερις μήνες, δεν θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση της ταινίας. Ο στόχος αυτός προσωρινά παγώνει. Άμεση προτεραιότητα είναι η επιτυχής διοργάνωση και του 3ου Φεστιβάλ.
Στις 20-9-1980 το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίσει την προκήρυξη διαγωνισμού για την αφίσα του 3ου Φεστιβάλ. Επίσης, αποφαίνεται για την προσέλκυση ειδικών από την Αθήνα, για την στελέχωση της Κριτικής Επιτροπής, τον ορισμό αντιπροέδρου του Φεστιβάλ στην Αθήνα και τη δημοσιοποίηση στον Τύπο, του κανονισμού του Φεστιβάλ.

 

 14 20 9 80

 

Στις 17-10-1980 το Δ.Σ. της Λέσχης ορίζει τους: Άρη Καραϊσκάκη, Αντώνη Κούφαλη, Αλέκο Δερμεντζόγλου και Κώστα Μελιάδη, ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής, εκτιμώντας ότι θα χρειαστούν και αναπληρωματικά.
Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζεται όπως, η διάρκεια του Φεστιβάλ είναι πενθήμερη, λόγω οικονομικής στενότητας.
Τέλος, επικυρώνεται ως αφίσα του 3ου Φεστιβάλ, αυτή που φιλοτέχνησε ο Δραμινός ζωγράφος Γιάννης Νάνου, η οποία και πρώτευσε κατά τον διαγωνισμό που διεξήχθη.

 

 16 17 10 80


Λίγες μέρες αργότερα (24-10-1980) το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίζει όπως πραγματοποιηθούν και απογευματινές προβολές, λόγω της μεγάλης συμμετοχής ταινιών. Συνολικά κατατέθηκαν στην Οργανωτική Επιτροπή είκοσι τέσσερις (24) ταινίες των 16 m/m και SUPER 8. Οι τελευταίες αποφασίστηκε όπως προβληθούν την Κυριακή 9-11-1980 και η είσοδος να είναι ελεύθερη για το κοινό. Επίσης, ανακοινώνεται ότι δήλωσαν συμμετοχή, μέχρι στιγμής, για την Κριτική Επιτροπή οι: Χρήστος Χριστοδούλου, Σιράκος Δάναλης και Δημήτρης Σταύρακας.
Στο ίδιο πρακτικό της Λέσχης γίνεται γνωστό ότι η Εθνική Τράπεζα επιχορηγεί στη Λέσχη το ποσό των 5.000 δραχμών για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, ενώ άλλη μια χορηγία, αυτή της Λαϊκής Τράπεζας, ύψους 3.000 δραχμών, καταγράφεται στο πρακτικό της Λέσχης με ημερομηνία 14-11-1980.

 

 17 α 24 10 80

 17 β 24 10 80


Τι έγραψαν οι εφημερίδες

Την πρώτη ενημερωτική καταχώρηση για τους φίλους του κινηματογράφου την βρίσκουμε στο φύλλο της Κυριακής 2 Νοεμβρίου 1980 στην εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ». Πρόκειται για μια μονόστηλη καταχώρηση σε πλαίσιο, στο μέσο της 3ης σελίδας, που αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στη χρονική περίοδο διεξαγωγής του 3ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους (5-9 Νοεμβρίου 1980).

Προ των πυλών το 3ο Φεστιβάλ
Μια μέρα πριν την έναρξη του 3ου κατά σειρά Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1980 στην εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», στην 3η σελίδα, υπάρχει ένα λεπτομερέστατο ρεπορτάζ, για τον αριθμό των ταινιών που θα προβληθούν, για τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, για τη σχεδίαση της αφίσας, το κόστος του εισιτηρίου, καθώς και για τα βραβεία που θα απονεμηθούν.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟ 3ο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
«Τελείωσαν όλες οι προετοιμασίες για το 3ο φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, που αρχίζει αύριο και τελειώνει την Κυριακή, με οργανωτή την Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
Έχουν τυπωθεί τα προγράμματα που στο εξώφυλλο τους έχουν την αφίσα του φεστιβάλ, η οποία είναι δημιουργία του συμπολίτη ζωγράφου και αρχιτέκτονα Γιάννη Νάνου.
Τελικά συμμετέχουν 32 ταινίες μικρού μήκους, από τις οποίες οι 8 είναι σούπερ-οχτώ.
Η κριτική επιτροπή είναι εφταμελής. Δεν είναι ακόμη γνωστό το έβδομο μέλος της. Τα υπόλοιπα έξη μέλη είναι οι: Άρης Καραϊσκάκης, Δημήτρης Σταύρακας (σκηνοθέτες), Δάναλης Συράκος (οπερατέρ) και Χρήστος Χριστοδούλου, Αλέξης Δερμεντζόγλου και Αντώνης Κούφαλης (κριτικοί Κινηματογράφου).
Οι τιμές των εισιτηρίων για τις βραδινές προβολές που θ’ αρχίζουν στις 8μ.μ. (εκτός από την αυριανή, που θα αρχίσει στις 7.45μ.μ.), καθορίστηκαν σε 70 δρχ. για το κοινό και 50 δρχ. τα μαθητικά, φοιτητικά και στρατιωτικά. Για τις απογευματινές προβολές (ώρα ενάρξεως 3.30μ.μ.) γενική είσοδος 50 δρχ.
Συνολικά θα δοθούν δέκα βραβεία (τρία από το κοινό και εφτά από την κριτική επιτροπή). Από αυτά, τα έξη θα είναι χρυσά και τα τέσσερα αργυρά. Ακόμη, σ’ όσους σκηνοθέτες που θα πάρουν μέρος στο φεστιβάλ θα απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα.
Με την ευκαιρία του φεστιβάλ, η Κ.Λ.Δ. υπενθυμίζει στους συμπολίτες ότι οι μεγαλύτεροι Έλληνες σκηνοθέτες σήμερα Θ. Αγγελόπουλος, Π. Βούλγαρης, Γ. Παναγιωτόπουλος, Π. Τάσιος κ.α. ξεκίνησαν από ταινίες μικρού μήκους».

 

14 001

Η Κριτική Επιτροπή του 3ου Φεστιβάλ. Από αριστερά: Κωστής Μελιάδης, Σκηνοθέτης, Συρ. Δανάλης, Δ/ντής Φωτογραφίας, Δημ. Σταύρακας, Σκηνοθέτης, Αλέξης Δερμεντζόγλου, Κριτικός, Δημ. Χριστοδούλου, Κριτικός, Αντ. Κούφαλης, Κριτικός Κινηματογράφου.

 

 

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής
Σημαντικές πληροφορίες για την 3η διοργάνωση του Φεστιβάλ στη Δράμα αντλούμε και από την εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ». Συγκεκριμένα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1980 στην 1η της σελίδα, η εφημερίδα αναφέρει τα ονόματα των μελών της Κριτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους: Χρήστο Χριστοδούλου, Κριτικό Κινηματογράφου, Δάναλη Σιράκο, Οπερατέρ, Δημήτριο Σταύρακα, Σκηνοθέτη, Άρη Καραϊσκάκη, Σκηνοθέτη, Αντώνη Κούφαλη, Κριτικό και Αλέξη Δερμεντζόγλου, Κριτικό.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
ΤΟ 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Στον Κινηματογράφο «Αστέρια» αρχίζει αύριο το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας.
Όπως ανακοινώθηκε από την Κινηματογραφική Λέσχη, έχουν ολοκληρωθεί οι οργανωτικές διαδικασίες του Φεστιβάλ και τα πάντα είναι έτοιμα για την έναρξη του.
Δηλώθηκαν τελικά προς συμμετοχή 24 ταινίες «Σούπερ 8».
Την Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ θα αποτελέσουν οι παρακάτω:
Χρήστος Χριστοδούλου, κριτικός κινηματογράφου, Δάναλης Σιράκος, οπερατέρ, Δημήτριος Σταύρακας, σκηνοθέτης, Άρης Καραϊσκάκης, σκηνοθέτης, Αντώνης Κούφαλης, κριτικός, Αλέξης Δερμεντζόγλου, κριτικός, εκκρεμεί η συμπλήρωση της 7ης θέσης της επιτροπής.
Οι τιμές εισιτηρίων ορίσθηκαν για τις βραδινές προβολές σε 70 δρχ και 50 δρχ για εισιτήρια φοιτητικά, μαθητικά και στρατιωτικά και για τις απογευματινές προβολές 50 δρχ γενική είσοδος. Αναλυτικά προγράμματα του Φεστιβάλ, έχουν ήδη τυπωθεί και διατίθενται.
Θα απονεμηθούν 10 βραβεία από τα οποία 7 βραβεία της κριτικής επιτροπής και 3 βραβεία κοινού.
Αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν εξ άλλου σ’ όλες τις ταινίες που θα συμμετάσχουν.
Προς εμπλουτισμό του προγράμματος, θα προβάλλονται κάθε μέρα και μία από τις παρακάτω πέντε εμπορικές ταινίες μεγάλου μήκους:
«Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν», γερμανική, «Οι διεφθαρμένοι», αμερικανική, «Κάτω τα κεφάλια», αμερικανική, «Η πυγμή», αμερικανική, και «Το χτύπημα της Μέσουσας», αγγλική, καθώς επίσης και οι «Μπανάνες» με τον Γούντι Άλλεν και «Κάτω τα χέρια από τη λευκή γυναίκα» του Μάρκο Φερέρι.

Οι πρώτες προβολές και οι χορηγοί
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 1980 η εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» στην 3η σελίδα, κάνει μια σύντομη αναφορά στην πρώτη μέρα του Φεστιβάλ, στις ταινίες που θα προβληθούν, καθώς επίσης και στους χορηγούς της διοργάνωσης.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
«Σήμερα στις 7.45 το βράδυ στον κινηματογράφο «Αστέρια» αρχίζει το 3ο φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή με τη διοργάνωση της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας.
Η τιμή του εισιτηρίου είναι 70 και 50 δρχ. (μαθητικό, φοιτητικό, στρατιωτικό).
Την έναρξη του φεστιβάλ θα κηρύξει ο Δήμαρχος Δράμας κ. Αν. Μακρής.
Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ταινίες:
1) «Σε φόντο νυχτερινό» Μάγδας Βιτσέντζου, διάρκειας 8΄.
2) «Αντιά» του Ιωάννου Σταύρου, διάρκειας 30΄.
3) «Η ματαίωση» του Κώστα Αυγέρη, διάρκειας 45΄.
Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η Δυτικογερμανική ταινία μεγάλου μήκους: «Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν», του Ρ. Β. Φοσμπίντερ.
Από τη διοίκηση της Κ.Λ.Δ. γίνεται γνωστό ότι εκτός των άλλων, για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ βοήθησαν και τα υποκαταστήματα πόλεως μας των Τραπεζών, Εμπορικής και Ιωνικής- Λαϊκής».

 

Οι Δραμινοί στηρίζουν τον θεσμό
Τη δεύτερη αναφορά της εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» τη συναντάμε ανήμερα της έναρξης του φεστιβάλ, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 1980, στην 1η της σελίδα. Η εφημερίδα συγχαίρει διοργανωτές και Δραμινούς, που στήριξαν τη διοργάνωση και πληροφορεί το κοινό για τις ταινίες που θα προβληθούν, την πρώτη μέρα της διοργάνωσης.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η Κ.Λ. ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 3ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Μικρού Μήκους.
Οργανωτής η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, που παρά τις αντιξοότητες που της παρουσιάστηκαν δεν δίστασε και φέτος να μας προσφέρει τις αξιολογότερες ελληνικές ταινίες. Μια προσφορά που αξίζει κάθε έπαινο για την διοίκηση της Λέσχης, καθώς και εκείνους που πλαισίωσαν τη διοίκηση ώστε η παρουσίαση του Φεστιβάλ να γίνει με όσο το δυνατό λιγότερες ατέλειες.
Επίσης θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους Δραμινούς που έσπευσαν να ενισχύσουν οικονομικά την Κινηματογραφική Λέσχη.
Δραμινοί, Σερραίοι, Καβαλιώτες και από άλλους γειτονικούς νομούς, θα έχουν από σήμερα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ελληνικές ταινίες που βραβεύτηκαν στον ελληνικό χώρο.
Ιδιαίτερα όμως ο Δραμινός λαός, καλείται να βρεθεί στο πλευρό της Κινηματογραφικής Λέσχης και να συμπαρασταθεί, όπως μπορεί, ώστε το Φεστιβάλ στη Δράμα, να ζήσει και εδραιωθεί.
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σημερινό πρόγραμμα με ώρα έναρξης 7.45 περιλαμβάνει τις παρακάτω ταινίες:
«Σε φόντο Νυχτερινό», της Μάγδας Βιντσέντζου, διάρκειας 8΄.
«Αντιά» του Γιάννη Σταύρου, διάρκειας 30΄και την
«Ματαίωση», του Κώστα Αυγέρη.
Επίσης, θα προβληθεί η ταινία μεγάλου μήκους: «Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν», του Ράϊντερ Βέρνερ Φασμπίντερ, που πήρε επτά βραβεία, στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
Την έναρξη του 3ου Φεστιβάλ θα κηρύξει ο δήμαρχος κ. Αν. Μακρής.
Επίσης, θα μιλήσουν ο πρόεδρος της Λέσχης κ. Θωμάς Γεωργόπουλος και ο αντιπρόεδρος κ. Αλ. Δερματζόγλου.

Ο Δήμαρχος Δράμας κήρυξε την έναρξη του Φεστιβάλ
Χωρίς παραλειπόμενα, για την πρώτη μέρα της διοργάνωσης, η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1980 στην 4η σελίδα, αναφέρει ότι, ο Δήμαρχος Δράμας κήρυξε την έναρξη του Φεστιβάλ και παραθέτει το πρόγραμμα προβολών της ημέρας.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 4η σελίδα
ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
ΤΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου «Αστέρια» άρχισε χθες το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών στη Δράμα.
Την έναρξη του φεστιβάλ κήρυξε ο δήμαρχος κ. Μακρής, ο οποίος αφού συνεχάρη τη διοίκηση της Κινηματογραφικής Λέσχης, για την προσφορά αυτή στο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, ευχήθηκε όπως οι προσπάθειες συνεχισθούν υποσχόμενος την πλήρη συμπαράσταση του Δήμου.
Στη συνέχεια μίλησαν για τον θεσμό του Φεστιβάλ ο πρόεδρος της Λέσχης κ. Θ. Γεωργόπουλος και ο αντιπρόεδρος κ. Αλ. Δερμεντζόγλου και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν για την παρουσίαση του Φεστιβάλ.
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σημερινό πρόγραμμα με ώρα ενάρξεως την 8μ.μ. προβλέπει την προβολή των ταινιών μικρού μήκους «Αδούλωτη Γη», διάρκειας 21’, «Ένα ντοκιμαντέρ», διάρκειας 22’ και το «Διήμερο», διάρκειας 35’ .
Επίσης θα προβληθεί η ταινία μεγάλου μήκους: «Οι διεφθαρμένοι» με την Τζέην Φόντα και τον Ντόναλντ Σόδελλαντ.

Οι ταινίες
Αντίστοιχο δημοσίευμα υπάρχει και στο φύλλο της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 1980 στην Εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» και στην 3η σελίδα, το οποίο και αναφέρεται στις ταινίες που θα προβληθούν τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1980, Εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
«Δεύτερη μέρα η σημερινή του 3ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, που διοργανώνει στο κινηματογράφο τ’ Αστέρια, η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
Οι σημερινές προβολές θ’ αρχίσουν στις 8 το βράδυ και η τιμή των εισιτηρίων είναι 70 και 50 δρχ.
Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω:
1.«ΤΙΚ-ΤΑΚ», του σκηνοθέτη Χριστόφορου Ζώτου, διάρκειας 6΄.
2.«Αδούλωτη γη», του σκηνοθέτη Νίκου Δρακουλάκου, διάρκειας 21΄.
3. «Ένα ντοκιμαντέρ», του σκηνοθέτη Νίκου Κουτελιδάκη, διάρκειας 22’.
4.«Το διήμερο», της σκηνοθέτιδας Δέσποινας Καρβελά, διάρκειας 35΄.
Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η αμερικανική μεγάλου μήκους ταινία: «Οι διεφθαρμένοι», σκηνοθεσίας Άλαν Μόγιερσον. Πρωταγωνιστούν Τζέην Φόντα και Ντόναλτς Σάδερλαντ».

Κριτική, εν μέσω της διοργάνωσης
Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΘΑΡΡΟΣ», την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 1980 και στην 3η σελίδα, γίνεται αναφορά στα «στραβά» της διοργάνωσης, αλλά και στο πρόγραμμα προβολών της τρίτης μέρας του Φεστιβάλ. Επίσης, πληροφορούμαστε τη συμμετοχή του Δραμινού Σκηνοθέτη, Κωστή Μελιάδη, στην Κριτική Επιτροπή, ως έβδομο μέλος της.
Από την προσέλευση του κόσμου στην κινηματογραφική αίθουσα συμπεραίνεται ότι ο μεγαλύτερος όγκος προσήλθε στην προβολή της ταινίας μεγάλου μήκους: «Η πυγμή», σκηνοθεσίας Μόρμαν Τζιούσον, με πρωταγωνιστές τους Ρόντ Στάιγκερ και Συλβεστερ Σταλλόνε, που ήταν εκτός συναγωνισμού. Οι τιμές δε των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ των 50 και 70 δρχ, σε απογευματινές και βραδινές προβολές.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
Άρχισε και συνεχίζεται το τρίτο Φεστιβάλ Ελλην. Ταινιών Μικρού Μήκους
«Άρχισε προχθές το βράδυ, στον κινηματογράφο «Αστέρια», το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, που διοργανώνει η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
Στην έναρξη, από τους επισήμους παρευρέθηκαν ο εκπρόσωπος του Νομάρχη, κ. Σπυρίδων Μπαστούνης, Σύμβουλος Νομαρχίας Δράμας, ο Δήμαρχος Μακρής και ο Διοικητής Χωροφυλακής Ν. Δράμας, αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργ. Φλωρόπουλος.
Στην αρχή μίλησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. κ. Θωμάς Γεωργόπουλος, που αναφέρθηκε στο φεστιβάλ, στο οποίο παρουσιάζονται ταινίες του Ελληνικού χώρου από νέους σκηνοθέτες και που έγινε πια θεσμός. Ευχαρίστησε τους Δραμινούς για την οικονομική και ηθική τους συμπαράσταση και ευχήθηκε στο επόμενο να υπάρξει και συμπαράσταση από τη μεριά της πολιτείας, ώστε η διοργάνωση να είναι τέλεια και να λείψουν οι ατέλειες, λόγω οικονομικών δυσχερειών.
Ο κ. Δήμαρχος κηρύσσοντας την έναρξη του φεστιβάλ, συγχάρηκε τη διοίκηση της Λέσχης για τη διοργάνωση, κάλεσε όλους να της συμπαρασταθούν και ευχήθηκε καλή επιτυχία.
Λίγα λόγια είπε για το φεστιβάλ και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. κ. Αλέκος Δερμεντζόγλου.
Από τα «στραβά» της πρεμιέρας παραθέτουμε:
Α) Η έναρξη αργοπόρησε μισή ώρα.
Β) Η ταινία μικρού μήκους: «Ματαίωση», που περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα, τελικά δεν προβλήθηκε, ενώ ακούστηκαν διάφορες δικαιολογίες.
Γ) Απαγορεύτηκε σε θεατές που προσήλθαν έγκαιρα, να καθίσουν σε καθίσματα μιας ορισμένης σειράς και στις δυο πτέρυγες, γιατί προορίζονταν για τους επισήμους. Τελικά οι θέσεις καταλήφθηκαν από ανεπίσημα πρόσωπα.
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει απογευματινή και βραδινή προβολή, είναι το παρακάτω:
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ώρα ενάρξεως 3.30μ.μ.
1.Εγκοκουάλιτυ», του σκηνοθέτη Σάκη Μουρέλη, διάρκειας 12΄. Θέμα: Η αποσύνθεση και η ανασύνθεση του πιο κινηματογραφικού οργάνου, του ματιού.
2.«Βαγγέλης Γαληνός, ψηφιδωτό, το τραγούδι της πέτρας», του σκηνοθέτη Μάκη Πιτσαλίδη, διάρκειας 15΄Θέμα: Η τέχνη του ψηφιδωτού, οι τρόποι κατασκευής του, παράλληλα με το έργο και την τέχνη του Βαγγέλη Γαληνού.
3.«Η μοναχική ζωή του Ιωάννη Καγκαλέση», της σκηνοθέτιδας Θεοδώρας Στυλιανίδου, διάρκειας 20’. Θέμα: Ο μαθητής Ιωάννης Καγκαλέσης ζει καταπιεσμένος σε μια μικρή πόλη. Είναι ένας κλειστός και μοναχικός τύπος.
4.«Τριάντα χρόνια ύστερα», της σκηνοθέτιδας Άννας Μπαλαμπάνη, διάρκειας 20΄.
5.«Σε λευκή σελίδα», του σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, διάρκειας 21΄. Η ταινία αναφέρεται σ’ ένα ζευγάρι δυο νεαρών ανθρώπων. Είναι το στάδιο της προετοιμασίας του γάμου τους. Αυτός είναι ένα άτομο έντονα προσκολλημένο στο παρελθόν και ειδικά στην εποχή της παιδικής ηλικίας.
Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η Ιταλο-Αμερικανική ταινία μεγάλου μήκους «Κάτω τα κεφάλια», σκηνοθεσίας Σέρτιο Λεόνε, με πρωταγωνιστές τους Ρόντ Στάιγκερ και Τζέημς Κόμπερν. Η μουσική είναι του Έννιο Μαρρικόνε.
ΒΡΑΔΙΝΗ: Ώρα ενάρξεως 8μ.μ.
1.«Σάντα Ιρένε», της σκηνοθέτιδας Φρίντας Λιάππα, διάρκειας 25΄. Οι φοβίες και φαντασιώσεις μιας έφηβης που έχει μείνει μόνη της στο σπίτι για να διαβάσει Ιστορία.
2.«Τα μανικετόκουμπα», του σκηνοθέτη Περικλή Χουρσόγλου, διάρκειας 37΄. Ένα ζευγάρι Γερμανών, η Μπριγκίττε και ο Κάρλ, φτάνει στην Αθήνα την ημέρα της Εθνικής γιορτής. Μια οικογένεια Ελλήνων, η Τασία, ο Μιχάλης και η κόρη τους Νότα, αναλαμβάνει να τους ξεναγήσει. Η βόλτα είναι αφορμή για μια σειρά από γεγονότα, που παίρνουν μια νέα διάσταση στα μάτια της Νότας.

 

Οι ταινίες

Στο φύλλο της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 1980, στην 4η σελίδα του «ΠΡΩΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ», γίνεται εκτενής αναφορά στις ταινίες που θα προβληθούν, κατά την απογευματινή και βραδινή προβολή.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 4η σελίδα
ΣΤΑ «ΑΣΤΕΡΙΑ» ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
8 ΤΑΙΝΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Σε δύο παραστάσεις.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή δεύτερη μέρα του 3ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στη Δράμα, όπου θα προβληθούν οκτώ Ελληνικές Ταινίες Μικρού Μήκους.
Το σημερινό πρόγραμμα προβλέπει δύο παραστάσεις την απογευματινή και βραδινή.
Στην απογευματινή με ώρα ενάρξεως 3.30μ.μ. θα προβληθούν οι ταινίες:
“EGOQUALITY» σκηνοθεσία Παρ. Μαυρέλη διάρκειας 8΄, «Βαγγέλης Γαληνός, ψηφιδωτό το τραγούδι της πέτρας», σκηνοθεσία του Μάκη Πιτσαλίδη, διάρκειας 15΄, «Η μοναχική ζωή του Ιωάννη Καγκαλέση», σκηνοθεσία της Θεοδ. Στυλιανίδου, διάρκεια 20΄, «Τριάντα χρόνια ύστερα», σκηνοθεσία Αν Μπαλαμπάνη, διάρκειας 20, και «Σε λευκή σελίδα», διάρκειας 21΄.
Στη συνέχεια θα προβληθεί η ταινία μεγάλου μήκους αμερικανικής παραγωγής του Φέρτζιο Λεόνε, «Κάτω το κεφάλια», με τους Ρόντ Στοϊγκερ και τον Τζέιμς Κόμπερν.
Στην βραδινή με ώρα ενάρξεως 8μ.μ. θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες:
«Σάντα Ιρένε», του Πλαϊτάκη, διάρκειας 24΄, «Απεταξάμην», της Φρ. Λιάππα διάρκειας 25΄. Στην ταινία αυτή παρουσιάζονται οι φοβίες και οι φαντασιώσεις μιας έφηβης που έχει μείνει μόνη της στο σπίτι για να διαβάσει ιστορία. «Μανικετόκουμπα», του Περ. Κούρσογλου, διάρκειας 37΄. Στην ταινία αυτή ένα ζευγάρι Γερμανών φθάνει στην Αθήνα την ημέρα της εθνικής γιορτής. Μια οικογένεια Ελλήνων με την κόρη τους Νόρα, αναλαμβάνει να τους ξεναγήσει. Η βόλτα είναι αφορμή για μια σειρά από γεγονότα που παίρνουν μια νέα διάσταση στα μάτια της Νόρας.
Τέλος, θα προβληθεί η Αμερικανικής παραγωγής ταινία του Τζιούσον, «Η πυγμή», με τους Ρόντ Στάϊγκερ και Σιλβέστερ Σταλόνε.

Της ίδιας θεματολογίας και η επόμενη αναφορά της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΎΠΟΣ», το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 1980, στην 1η σελίδα. Το δημοσίευμα αναφέρεται αποκλειστικά στις ταινίες που θα προβληθούν, χωρίς όμως κριτική για όσα διαδραματίζονται στην κινηματογραφική αίθουσα.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Στη Δράμα
Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία
Το φεστιβάλ Κινηματογράφου
Τέταρτη μέρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους σήμερα στη Δράμα και βάσει του προγράμματος θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες:
Στην απογευματινή παράσταση με ώρα ενάρξεως 3.30μ.μ.
«Απαγορεύεται», σκηνοθεσία του Γιάννη Ξανθόπουλου, διάρκειας 11’.
«Μια ευτυχισμένη Μπαλάντα», διάρκειας 14’.
«Ο τοίχος», σκηνοθεσία Γιώργου Κρούσταλλη, διάρκειας 30΄.
«Ο τοίχος», αναφέρεται γύρω από μια κρίσιμη καμπή της ζωής ενός νέου και κατά πόσο αυτός την έχει ξεπεράσει ή όχι.
«Τα Αμπέλια»- η κοινή Συντροφιά», σκηνοθεσία Γιάννη Προκόβα, διάρκειας 45΄. Η ταινία αναφέρεται στην ιστορία του χωριού Αμπελάκια Θεσσαλίας, όπου στα 1780 ιδρύθηκε ο πρώτος συνεταιρισμός της Ευρώπης.
Εξ άλλου, θα προβληθεί η Αγγλική ταινία μεγάλου μήκους του Τζακ Γκόλντ, «Το κτύπημα της Μέδουσας», με τον Τίτσαρντ Μπάρντον.
Στην βραδινή παράσταση με ώρα ενάρξεως 8μ.μ. θα προβληθούν:
«Τυπογραφικά», σκηνοθεσία του Γιώργου Ψαρέλη, διάρκειας 15΄.
«Δ. Κακουλίδης», σκηνοθεσία του Δημ. Αρβανίτη, διάρκειας 18΄.
«Μια καθημερινή Ιστορία», σκηνοθεσία του Κλ. Φλέσσα, διάρκειας 25΄.
«Στο δρόμο», σκηνοθεσία του Φρ. Βιανέλλη, διάρκειας 27΄.
Τέλος θα προβληθεί η Ιταλογαλλική ταινία μεγάλου μήκους «Κάτω τα χέρια, από την λευκή γυναίκα», σκηνοθεσία του Μάρκου Φερρέρι, με πρωταγωνιστές τους Μαρ. Μαστρογιάννη, Ούγκο Τονιάτσι., Κατρίν Ντενέβ και Φιλίπ Νουαρέ.

 

Κριτική για το συμπιεσμένο πρόγραμμα προβολών

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1980, στην εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» και στην 3η σελίδα, γίνεται αναφορά στον συμπιεσμένο χρόνο προβολής των ταινιών, τις δύο προηγούμενες μέρες, που όπως επισημαίνει ο συντάκτης, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την παρακολούθηση όλων των ταινιών προβολής από τους θεατές. Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στις 8 συνολικά ταινίες που θα προβληθούν την τελευταία μέρα της διοργάνωσης, πριν από την απονομή των βραβείων.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 3Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
«Τελειώνει σήμερα το 3ο φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, που διοργανώνει, στον κινηματογράφο «Αστέρια», η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
Σήμερα θα γίνει πρωινή προβολή με ώρα ενάρξεως 10.30 π.μ. και θα προβληθούν οχτώ ταινίες σούπερ 8, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Οι ταινίες αυτές είναι οι:
1.«Δικαίωση», του σκηνοθέτη Δημήτρη Βασματζή, διάρκειας 7΄. Η ανεπτυγμένη δημοσιολογία της νέας ηθοποιού Βέρας Αλεξανδρή και του νέου αλλά ευέλικτου σκηνοθέτη Κώστα Κυριακού, δεν έχουν τελική ανταπόκριση στην επιτροπή ενός φεστιβάλ κινηματογράφου. Όταν γίνεται το φεστιβάλ επιβραβεύεται η αξία και το ταλέντο του νεαρού συμμετέχοντος σκηνοθέτη Πέτρου Αλεξανδρή, που μέχρι την τελική απονομή των βραβείων πολεμούνταν από μερικούς ανεύθυνους δημοσιογράφους. Η αξία δικαιώνεται περίτρανα.
2.«Πρόβλημα πορνό», του σκηνοθέτη Άγγελου Δελή, διάρκειας 12΄. Έρευνα στο πορνό έντυπο και πορνό φιλμ και προσπάθεια εμβαθύνσεως στα αίτια που τα προκαλούν.
3.«Ξύπνημα», του σκηνοθέτη Γιώργου Ρήγου, διάρκειας 14΄.
4.«Το είδωλο», των σκηνοθετών Τάσου Μολοχίτη και Εύρου Χατζηκρανιώτη, διάρκειας 19’.
5.«Στη χώρα του Αυγείου», του σκηνοθέτη Ξύδου Μάνου, διάρκειας 19΄. 1980 Αττική. Η ρύπανση και η μόλυνση του περιβάλλοντος.
6.«Ρεμπέτικο», του σκηνοθέτη Θανάση Δημητριάδη, διάρκειας 25’ .
7.«Ψιτ, φιλαράκο», του σκηνοθέτη Νίκου Ζινατσάκη, διάρκειας 35’ .
8.«Τέσσερα και ένα δεν κάνουν πέντε», του σκηνοθέτη Παναγιώτη Φλαμουρίδη, διάρκειας 35΄.
Με την προβολή των παραπάνω ταινιών ολοκληρώνεται το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ.
Στις 8 το βράδυ θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού η μεγάλου μήκους Αμερικανική ταινία, «Οι μπανάνες», με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Γούντυ Άλλεν.
Θα επακολουθήσει η απονομή των βραβείων και θα πέσει η αυλαία και του 3ου φεστιβάλ.
Οι τιμές των εισιτηρίων για τη βραδινή προβολή είναι 50 και 70 δρχ.
Η «συμπίεση» του προγράμματος χθες και προχθές, με τις απογευματινές προβολές, ίσως για οικονομικούς λόγους («κέρδος» δυο ημερών) «βάρυνε» το πρόγραμμα. Παράλληλα, εμπόδισε όσους τυχόν ήθελαν να παρακολουθήσουν το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ, για να κρίνουν τις ταινίες και να τις βαθμολογήσουν (ψηφίσουν). Τελικά, πως θα βραβεύσει το κοινό; Νομίζουμε ότι οι ταινίες των δυο απογευματινών προβολών «αδικήθηκαν», σε σχέση με τις άλλες, και αυτό κατά τη γνώμη μας αποτελεί οργανωτική αδυναμία. Γιατί, τελικά, είναι πολύ δύσκολο ν’ απαιτήσει κάποιος από τους θεατές να «στηθούν» στα καθίσματα του κινηματογράφου από τις 3.30 μ.μ. μέχρι αργά το βράδυ, δηλαδή πάνω-κάτω οχτώ ώρες συνολικά και μάλιστα όταν το απόγευμα της Παρασκευής η αγορά ήταν ανοιχτή».

 

18 001

Ο τότε Υφυπουργός Γεωργίας Δ. Κεφαλίδης κατά την απονομή των βραβείων, το οποίο παραλαμβάνει ο εκπρόσωπος της Κ.Λ.Δ. Ηρακλής Τάντος.

 

Στέφθηκε από επιτυχία
Επιτυχημένη χαρακτηρίζει την 3η διοργάνωση της Κινηματογραφικής Λέσχης η Εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στην 1η της σελίδα με παραπομπή στην 4η, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 1980, χωρίς σχολιασμούς και κριτικές. Απλά αναφέρει τις βραβευμένης ταινίες της διοργάνωσης, αυτές που επέλεξε η Κριτική Επιτροπή και το κοινό.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Σημείωσε επιτυχία
Έληξε το 3ο Φεστιβάλ Ταινιών στη Δράμα
Με την βράβευση των καλλιτέρων ταινιών έληξε την Κυριακή το βράδυ το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Δράμα. Τα βραβεία απένειμαν ο Δήμαρχος κ. Αν Μακρής, ο Στρατιωτικός Διοικητής κ. Χαρ. Μιχαλόπουλος και ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Γεωρ. Φλορόπουλος.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ανέγνωσε το σκεπτικό βάσει του οποίου η Κριτική Επιτροπή βράβευσε τις ταινίες.
ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Η κριτική Επιτροπή βράβευσε τις παρακάτω ταινίες:
1)Βραβείο καλλίτερης ταινίας ασχέτων κατηγοριών, στη σκηνοθέτη Φρίντα Λιάππα, για την ταινία της «Απεταξάμην», παμψηφεί.
2)Βραβείο καλλίτερης ταινίας Ντοκιμαντέρ, στον Νίκο Κοντενιδάκη, για την ταινία του «Ένα Ντοκιμαντέρ». Η ταινία βραβεύτηκε με ψήφους 4 υπέρ και 2 κατά.
3)Βραβείο καλλίτερης ταινίας μικρού μήκους με υπόθεση, στο «Διήμερο» της Δέσποινας Καρβέλα. Η ταινία βραβεύτηκε με 3 ψήφους. Επίσης δυο ψήφους πήρε η ταινία «Τα Μανικετόκουμπα» και μια ψήφο, «Μια καθημερινή Ιστορία».
Επίσης τιμητικές διακρίσεις δόθηκαν:
1)Βραβείο καλλίτερης ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στον Περ. Χούσαγλου, για την ταινία του «Τα Μανικετόκουμπα», παμψηφεί.
2)Βραβείο καλλίτερης ταινίας που εισάγει νέα εκφραστικά μέσα στον Κινηματογράφο, στον σκηνοθέτη Δημ Αρβανίτη, για την ταινία του «Δ. Κακουλίδης». Η ταινία βραβεύτηκε με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά.
Επίσης, τιμητικές αναφορές έκανε η επιτροπή στον Παντελή Βούλγαρη, για το σενάριο του «Τα Μανικετόκουμπα» και στην Κλεονίκη Φλέσσα για το (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ 4)
«Μια καθημερινή ιστορία».
Τέλος, η Κριτική Επιτροπή δεν έδωσε χρυσά βραβεία καλλίτερης ταινίας Σούπερ 8, γιατί έκρινε ότι υπήρχε προχειρότητα σ’ αυτές και παμψηφεί αποφάσισε να δώσει το βραβείο στην Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ
1.Το κοινό ψήφισε ως καλλίτερη ταινία το «Απεταξάμην», της Φρίντας Λιάπα με μέσον όρο βαθμολογία 4.333 με άριστα το 5.
2.Το δεύτερο βραβείο κοινού στον σκηνοθέτη Δρακουλάκο, για το φιλμ «Αδούλωτη γη Μάνη», με μέσω όρο βαθμολογίας 4.063.
3.Τρίτη ταινία στις προτιμήσεις του κοινού ήλθε η ταινία της σκηνοθέτιδας Άννας Μπαλαμπάνη «Τριάντα χρόνια ύστερα», με μέσω όρο ψήφων 3.786, η οποία πήρε και έπαινο.

 

20

Η συμβολή του Φεστιβάλ της Δράμας στα Κινηματογραφικά δρώμενα της χώρας.


Η Ιστορία περνά δίπλα από τους Δραμινούς

Στο φύλο της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 1980, η εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» στη 2η σελίδα, κάνει εκτενή αναφορά στις ταινίες που απέσπασαν τα βραβεία του 3ου Φεστιβάλ, τόσο από την Κριτική Επιτροπή, όσο και από το κοινό. Επίσης, καταθέτει την άποψη της για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του Φεστιβάλ για τη Δράμα, αλλά και τον κινηματογραφικό χώρο της χώρας μας, γεγονός που η Ιστορία θα επιβεβαιώσει.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 2η σελίδα
Που έγινε στη Δράμα
Τελείωσε το 3ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Απονομή των βραβείων
Το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, που διοργάνωσε η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, τελείωσε το βράδυ της περασμένης Κυριακής.
Το πρωί της Κυριακής, πριν από την προβολή των ταινιών Σούπερ -8, μίλησε για το είδος αυτό ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αρναβίτης. Το χαρακτήρισε παραμελημένο είδος, οικονομική βιοτεχνία κινηματογράφου (2,5’ κοστίζουν 500 δρχ) και έκανε γνωστό ότι λειτουργούν στην Αθήνα δυο Λέσχες, για προβολή ταινιών Σούπερ 8.
Το βράδυ έγινε η απονομή των βραβείων. Μίλησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΛΔ κ. Θωμάς Γεωργόπουλος που ευχαρίστησε το κοινό για τη συμπαράστασή που έδειξε στο Φεστιβάλ, ώστε να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσκολίες και οι οργανωτικές αδυναμίες.
Η υλική ενίσχυση και η ηθική υποστήριξη, ήσαν σημαντικές. Ευχαρίστησε τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τον Δήμαρχο Δράμας κ. Αναστάσιο Μακρή και τις αρχές του τόπου και ανακοίνωσε τα βραβεία του κοινού.
Το πρώτο βραβείο πήρε η ταινία της Φρίντας Λιάππα, «Απεταξάμην», (μέσος όρος βαθμολογίας 4,33 με άριστα το 5), το δεύτερο βραβείο η ταινία του Νίκου Δρακουλάκου, «Αδούλωτη γη» (Μάνη), (Μ.Ο. 4,89) και έπαινο η ταινία της Άννας Μπαλαμπάνη, «Τριάντα χρόνια νεότερα», (ΜΟ 3,78). Τέταρτη ήρθε η ταινία «Αντιά», του Σταύρου Ιωάννου, πέμπτη «Τα μανικετόκουμπα», του Περικλής Χούρσαγλου και στην έκτη θέση ισοψήφησαν οι ταινίες «Αμπελάκια- Η κοινή συντροφιά», του Γιάννη Προσόβα και «ΤΥΠΟγραφικά», του Γιώργου Ψαρέλη.
Οι σκηνοθέτες δεν ήσαν παρόντες για να πάρουν τα βραβεία τους. Τα παρέλαβε για λογαριασμό τους ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Δημήτριος Σταύρακας, σκηνοθέτης.
Το πρώτο βραβείο απένεμε ο Δήμαρχος και το δεύτερο ο Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής Φρουράς Δράμας, Συνταγματάρχης κ. Χαρίλαος Μιχαλόπουλος. Τον έπαινο απένειμε στην παρούσα Φρ. Λιάππα, ο Διοικητής Χωροφυλακής Ν. Δράμας, Αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Φλωρόπουλος.
Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΛΔ, κ. Αλέκος Δερμεντζόγλου, παρουσίασε στους θεατές τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής από τα οποία έλειπε ο συμπολίτης σκηνοθέτης Άρης Καραϊσκάκης, που δεν παρακολούθησε το Φεστιβάλ. Η απουσία του, κατά τον Δερμεντζόγλου οφειλόταν σε βαρειά αμυγδαλίτιδα. Ο κ. αντιπρόεδρος τόνισε ότι, οι συμπολίτες βοήθησαν με τη προσέλευση τους, κόπηκαν περισσότερα εισιτήρια, κατά ποσό, από πέρυσι, η ΚΛΔ είναι «μέσα» κοντά στις 100.000 δρχ. Η αναγκαστική περιστολή των δαπανών οδήγησε σε οργανωτικά προβλήματα. Το Φεστιβάλ δε βοηθήθηκε από πουθενά και ανήκει στο λαό. Μετά την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, ίσως να είναι το μοναδικό Εθνικό Φεστιβάλ. Η Ιστορία (με το Ι κεφάλαιο) περνάει δίπλα από τους Δραμινούς. Τέλος, δικαιολόγησε τη προβολή των ταινιών «Η ματαίωση» (προέκυψε χρηματικό πρόβλημα με τον παραγωγό). «Εγκοκουάλιτν» και μια δημιουργία του Σπαθάρη για τον καραγκιόζη (δεν είχε άδεια προβολής). Η τελευταία ταινία δεν υπήρχε στο πρόγραμμα.
Ο πρόεδρος της εξαμελούς Κριτικής Επιτροπής, κ. Δ Σταύρακας, ανακοίνωσε τις ταινίες που βράβευσε η επιτροπή, μετά από μια ήρεμη συνεδρίαση και με το σκεπτικό για την κάθε περίπτωση. Γενικές διαπιστώσεις υπήρξαν, το βελτιωμένο επίπεδο των ταινιών, η αρτιότερη τεχνική και η θριαμβευτική επιτυχία των γυναικών σκηνοθετών.
Το βραβείο καλύτερης ταινίας, ασχέτως κατηγοριών, δόθηκε παμψηφεί στη σκηνοθέτιδα Φρ. Λιάππα, για την ταινία της «Απεταξάμην».
Το βραβείο της καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ, στο σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη, για την ταινία του «Ένα ντοκιμαντέρ». Ψήφοι 4 υπέρ, 1 κατά, 1 να μη δοθεί βραβείο.
Το βραβείο της καλύτερης ταινίας με υπόθεση, σκηνοθεσίας Δέσποινα Καρβέλο, για την ταινία της «Το διήμερο». Ψήφοι 3 υπέρ 2 για «Τα μανικετόκουμπα» και 1 για το «Μια καθημερινή ιστορία».
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, στον Περικλή Χούρσογλου, για την ταινία του «Τα Μανικετόκουμπα».
Στον σκηνοθέτη Δημήτρη Αρβανίτη, για την ταινία του, «Δ. Κακουλίδης».
Στο διευθυντή φωτογραφίας Λευτέρη Παυλόπουλο, για τη δουλειά του στην ταινία, «Ένα ντοκιμαντέρ».
Τιμητική αναφορά έγινε ακόμη για τον Περικλή Βούλγαρη, για το σενάριο του στην ταινία «Τα Μανικετόκουμπα» και στην Κλεονίκη Φλίσσα για το «Μια καθημερινή ιστορία».
Στις ταινίες Σούπερ 8, το βραβείο κοινού δόθηκε στην ταινία του Νίκου Σινατσούκη, «Ψιτ φιλαράκι», με μέσο όρο βαθμολογίας 3,75 με άριστα το 5. Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε να μην απονείμει βραβείο, λόγω της χαμηλής ποιοτικής στάθμης των ταινιών. Βράβευσε όμως την Κ.Λ.Δ. για την πρωτοπορία της στον επαρχιακό χώρο, να προβάλει ταινίες σούπερ 8.
Πριν από την προβολή της ταινίας του Γούντυ Άλλεν, «Μπανάνες», προβλήθηκε τιμητικά η δημιουργία του συμπολίτη, Κώστα Μελιάδη, για το Καρά Ντερέ.
Το φεστιβάλ έκλεισε με συζήτηση γύρω από τον ελληνικό κινηματογράφο.
Η «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΓΗ»
Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας, που έγινε στις 6 με 9 Νοεμβρίου, το πρώτο βραβείο πήρε το «Απεταξάμην», από τις ταινίες με υπόθεση. Το δεύτερο από τα βραβεία κοινού, που είναι και τα πιο ουσιαστικά, απονεμήθηκε στην ταινία Μικρού Μήκους του Αλέκου Δρακουλάτου, «Η αδούλωτη γη» (Μάνη), που άρεσε ιδιαίτερα στο κοινό. Η ταινία αυτή που παίχθηκε την πρώτη μέρα, είναι λαογραφικού περιεχομένου και περιγράφει την ζωή των ανθρώπων, σ’ αυτό το ξέμακρο κομμάτι της ελληνικής γης, που δεν τόλμησε ποτέ να το βεβηλώσει τουρκικό ποδάρι και που είναι τριγυρισμένο από τα απομεινάρια της ένδοξης ιστορίας του.
Οι πύργοι και τα κάστρα της Μάνης, τα σπήλαια και οι Βυζαντινές εκκλησίες της, έχουν αποτυπωθεί σε μια θαυμάσια φωτογραφία από τον Νίκο Δρακουλάκο, που είναι παραγωγός και σκηνοθέτης συγχρόνως του ντοκιμαντέρ αυτού. Από την Μάνη εμπνεύστηκε την Ρωμιοσύνη και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, που την απαγγέλει ο ίδιος στην ταινία. Το σενάριο είναι του Γιώργου Μυλωνά και η μουσική, που δένει με μαεστρία τις σκηνές του Τάσου Διακογιώργη. Γενικά ήταν μια άριστη δουλειά από κάθε άποψη.
Σ.Π.


Αυστηρή κριτική …χωρίς συνέχεια.
Σχόλιο της Εφημερίδας «Θάρρος», για το 3ο Φεστιβάλ, προβληματίζει τα μέλη του Δ.Σ. της Λέσχης, αναφορικά με το αν θα πρέπει να απαντήσουν σ’ αυτό ή όχι. Τελικώς, σύμφωνα με το πρακτικό της 14ης Νοεμβρίου 1980, αποφασίζεται να μη δοθεί συνέχεια, με την αιτιολογίας ότι: «και στο παρελθόν η εφημερίδα αυτή έδειξε ότι διακατέχεται από εμπάθεια και δεν αναγνωρίζει σχεδόν καθόλου, το έργο της Κινηματογραφικής Λέσχης».

 

 20 14 11 80

 
Το επίμαχο σχόλιο δημοσιεύτηκε μετά τη λήξη του 3ου Φεστιβάλ, στην 3η σελίδα της εφημερίδας «Θάρρος», την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 1980, με τίτλο: «Το φεστιβάλ τελείωσε, λίγη κριτική δε βλάπτει».
Ο συντάκτης του άρθρου υποστηρίζει ότι, όσο κι αν μας κολακεύει το γεγονός ότι στην πόλη μας γίνεται ένα Φεστιβάλ αυτού του είδους, αυτό στερείται στόχου και παρά τα οργανωτικά προβλήματα του, αν δεν καταφέρει να αποκτήσει τη δική του προσωπικότητα, θα παραμείνει μια απλή επαρχιακή εκδήλωση. Επίσης, αναφορά γίνεται και στο μειωμένο ενδιαφέρον του κοινού, για την παρακολούθηση ταινιών μικρού μήκους, σε αντίθεση με του μεγάλου μήκους. Μειωμένο εμφανίστηκε στην τρίτη χρονιά και το ενδιαφέρον των σκηνοθετών, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που δεν επανήλθαν στις Δραμινές κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ αποχή απ’ αυτές είχαν ακόμη και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Τέλος, καυστική ήταν η κριτική του συντάκτη και για την ποιότητα των ταινιών που προβλήθηκαν, οι οποίες ήταν κάτω του μετρίου, ενώ τελικά προβλήθηκαν οι μισές απ’ αυτές που ανακοινώθηκαν.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΛΙΓΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕ ΒΛΑΦΤΕΙ…
«Την περασμένη Κυριακή το βράδυ, «έπεσε» η αυλαία του 3ου Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, που διοργάνωσε η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας. Η τελική εντύπωση το προσδιορίζει σα μια πολύ φιλόδοξη εκδήλωση που όμως, κυρίως λόγω οργανωτικών αδυναμιών και από έλλειψη συγκεκριμένων πολιτιστικών στόχων, παρέμεινε μια «επαρχιακή» εκδήλωση, που έσβησε βιαστικά όσο ένα πυροτέχνημα, χωρίς να προκαλέσει τίποτε, πέρα από τον κρότο μερικών συζητήσεων.
Θα μας άρεζε πολύ σα Δραμινούς να «κοκορευόμαστε» ότι η πόλη μας διοργανώνει και φεστιβάλ και γι’ αυτό, παρά τις αντιρρήσεις μας για τα στραβά της διοργάνωσης, θα έπρεπε να συγχαίραμε για (την εκδήλωση).
Όμως, εκείνο που μετράει σ’ αυτές τις εκδηλώσεις, δεν είναι οι προθέσεις ή η έπαρση μερικών μεγαλόσχημων, αλλά η επικοινωνία του θεσμού με τη βάση και τους καλλιτέχνες. Φέτος και στους δυο τομείς τα πράγματα πήγαν χειρότερα από πέρυσι. Οι θεατές απέφυγαν συστηματικά να παρακολουθήσουν τις ταινίες μικρού μήκους και προσέρχονταν καθυστερημένοι στη βραδινή προβολή, της εκτός συναγωνισμού ταινίας μεγάλου μήκους. ( Η ΚΛΔ καθυστερούσε τις προβολές από 10΄ως 30΄με σκοπό να συγκεντρωθούν οι θεατές και να «εξαναγκαστουν» να δουν τις μικρές ταινίες.
Οι σκηνοθέτες, κριτικοί κλπ άνθρωποι του ελληνικού σινεμά «σνόμπαραν φέτος την εκδήλωση. Οι περσινές παρουσίες των Τάσσιου, Φέρρη, Ραφαηλίδη, Μικελίδη, Βακαλόπουλου, Αχτσόγλου κ.ά. που έδωσαν αίγλη στο θεσμό, φέτος δεν επαναλήφθηκαν.
Οι γνωστοί Αγγελόπουλος, Μπακογιαννόπουλος, Χασάπης, Κρούσκα Ρούμπου κ.ά. δεν τίμησαν το φεστιβάλ, όπως άλλωστε δεν το τίμησαν πέρυσι, οι αδελφοί Ταβιάνι κ.ά.
Αποτέλεσμα ήταν η κριτική επιτροπή να απαρτίζεται κατά 50% από αναπληρωματικά μέλη. (Κούφαλης, Δερμεντζόγλου, Μελιάδης) και να μη συμπληρωθεί καν με έβδομο μέλος, γιατί είχαν… τελειώσει οι αναπληρωματικοί.
Μήπως θα έπρεπε η οργανωτική επιτροπή να αναθεωρήσει τις ιδέες της για την περιβόητη «επιτροπή των ειδικών», μια και το αποτέλεσμα είναι «σνομπάρισμα» ή σπατάλη χρημάτων κατά την περυσινή εμπειρία; (Ας σημειωθεί ότι εκτιμούμε τον κ. Σταύρακα, σκηνοθέτη της «Μπέττυ» και φίλο της Λέσχης, αλλά δεν μας βγαίνει η ιδέα από το νου ότι, τιμάει το φεστιβάλ γιατί τον τίμησε πέρυσι με βραβείο).
Κι ας έρθουμε στη συμμετοχή των ταινιών μικρού μήκους. Μιλούσανε για 42 ταινίες, μείναν 32 και προβλήθηκαν τελικά 21 (των 16 ή 35 χιλ) και 8 Σούπερ-οχτώ.
Η ποιότητα των ταινιών ήταν τόσο χαμηλή, που οι θεατές τις απόφευγαν συστηματικά και κάποιος ή κάποιοι της επιτροπής κριτών, πρότειναν να μη δοθούν ορισμένες κατηγορίες βραβείων. (Τελικά δεν δόθηκαν βραβεία για τις Σούπερ-οχτώ και η Λέσχη τιμήθηκε από την επιτροπή ευλογώντας τα… γένια της).
Κυριολεκτικά μελανή η σελίδα, σε σχέση με πέρυσι αποτέλεσε η επιλογή των ταινιών μεγάλου μήκους που εκτός από 2ή3 όλες κι όλες οι υπόλοιπες υπήρξαν από κακές μέχρι ανυπόφορες και από αδιάφορες μέχρι αντιδραστικές.
Αναγνωρίζουμε την επιθυμία της Λέσχης να καλυφθεί οικονομικά, δεχόμενη δωρεάν προσφορές ταινιών από γραφεία εισαγωγής. Δεν έπρεπε, όμως, να δεχθεί τόσο κακές ταινίες.
Αν η προβολή κακών ταινιών από μια Λέσχη, όλο το χρόνο, επιδέχεται ψόγο, η προβολή τόσο κακών ταινιών μαζεμένων σε πέντε μέρες, είναι άξια κατακραυγής.
Κι ας ρίξουμε μια ματιά στα πολύκλαυστα οικονομικά της Λέσχης. Μένει αβοήθητη από παντού και τα περιμένει όλα από τους θεατές της. Φασούλι το φασούλι, μαζεύει λίγα λεφτουδάκια για να τα σπαταλήσει σε μια εκδήλωση, που εδώ που τα λέμε, πληρώνει «βιτρίνα».
(Κάποιος θα έλεγε ότι για να τιμήσουμε τους δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους, θα μπορούσαμε να προβάλλουμε ταινίες τους, πριν από τις κανονικές προβολές της τρίτης, μια κάθε φορά και να μη διοργανώνουμε φεστιβάλ.
Εμείς θα λέγαμε, να γίνει το φεστιβάλ, αλλά να μην ξεπερνούν τα πόδια το πάπλωμα ή τα πόδια να πατούν στη γη και να μην πετούν στα σύννεφα ή τα μυαλά να μην παίρνουν αέρα…
Το φεστιβάλ, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης, ανήκει στον τόπο και ο τόπος πρέπει να αγωνιστεί για να το αναστήσει.
Χρειάζεται σωστή οργάνωση και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια δείχνει την ποιότητα της δουλειάς και ενισχύει το θεσμό. Δεν φτάνουν τα μεγάλα λόγια, ούτε καν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Τα φεστιβάλ είναι όμορφα, μόνο όταν εξυπηρετούν κάποιο πολιτιστικό σκοπό. Αλλιώς, είναι βιτρίνα και έπαρση και φλυαρία. Δεν φτάνει να γράφουμε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ ότι, στόχος μας είναι η ίδρυση Κινηματογραφικού Μουσείου, Αρχαιολογικού Μουσείου, Πνευματικού Κέντρου κ.ά. ... κι από την άλλη μεριά να μη μπορούμε να αρχίσουμε μια προβολή στην ώρα της ή να μη βρίσκουμε έβδομο μέλος για την κριτική επιτροπή. Και στο κάτω… κάτω, τι σχέση έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο, τι σχέση έχει το Αρχαιολογικό Μουσείο με την Κινηματογραφική Λέσχη.
Ποιος ψηλός εγκέφαλος εμπνεύστηκε και το υπαγόρευσε;
Ένα φεστιβάλ που χάνει το στόχο του, που δε λειτουργεί πολιτιστικά, είναι καταδικασμένο να γίνει επίδειξη και βαυκαλισμός ότι κάτι κάνουμε… ή πάμε καλά. (Καταντάει σαν το φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσ/νίκης που όλοι το βρίζουν, είτε τα παρακολουθούν ζωντανό, είτε από την τηλεόραση, κι όμως εκείνο υπάρχει σε πείσμα τους και για θρίαμβο της κακογουστιάς, γιατί κατάντησε πια το σπορ της εποχής, να το παρακολουθεί κανείς και να το βρίζει… Ποιος μαζοχισμός και ποια διαστροφή…)
Είναι καιρός η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας να λειτουργήσει σαν πολιτιστικός φορέας και να φροντίσει να ενεργοποιήσει μέλη και να προσφέρει στον τόπο πνευματική καλλιέργεια κι όχι μόνο φεστιβάλ.
Αυτό που ξεγελιόμαστε να το λέμε σήμερα Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, είναι μια εικοσάδα μέλη, που οι άνθρωποι ξέρουν από σινεμά, ένας άνθρωπος που αγωνίζεται να στηρίξει ολόκληρο μηχανισμό διοίκησης.
Το σημείωμα αυτό δεν γράφεται για να καταγγείλει τη Λέσχη και τη διοίκησή της. Γράφεται για να καταγγείλει όλους τους Δραμινούς που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις της Λέσχης και το Φεστιβάλ χωρίς να είναι μέλη της.
Γράφεται για τους Δραμινούς που πανηγυρίζουν άκριτα, γιατί η Δράμα έχει το δικό της φεστιβάλ. Ίσως να ξυπνήσει μερικούς ευαίσθητους να δουν την ευθύνη τους.
Γράφεται για να βοηθήσει τη Λέσχη.
Γι’ αυτό και πρέπει να κλείσει με μερικές αισιόδοξες διαπιστώσεις.
Μπράβο στο κοινό και στην Κριτική Επιτροπή, που βράβευσαν ομόφωνα την πραγματικά άξια ταινία μικρού μήκους «Απεταξάμην»
Μπράβο στο αντιπρόεδρο της Λέσχης Αλέκο Δερμεντζόγλου, που τουλάχιστον όσο είναι στην πόλη, αγωνίζεται να στηρίξει συζήτηση, μετά την προβολή της ταινίας.
Μπράβο στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Μάκη Γεωργόπουλο, που τον έβρισκες «μέσα» σ’ όλες τις δυσκολίες, μιας Πανελλήνιας διοργάνωσης.
Και του χρόνου…
Υ.Γ. Καλή είναι η ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο φεστιβάλ, όμως, επίσης καλό θα ήταν να κρατούσαν και λίγο τους τύπους όσοι απευθύνονται από το μικρόφωνο στο κοινό των προβολών, ώστε να μην παίρνουν οι συζητήσεις προσωπικό ύφος, καθώς και χαρακτήρα κουτσομπολιού σε καφενείο, όταν συζητιούνται θέματα σοβαρά, όπως το μέλλον του Ελληνικού σινεμά».

Βραβεία 3ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, Δράμας 1980

Η Κριτική Επιτροπή επέλεξε και απένειμε τρία ισότιμα πρώτα βραβεία
«Απεταξάμην», της Φρίντας Λιάππα.
«Ένα ντοκυμανταίρ», του Νίκου Κουτελιδάκη.
«Το διήμερο», της Δέσποινας Καρβέλα.

Τιμητικές διακρίσεις
Βραβείο καλλίτερης ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη
«Τα Μανικετόκουμπα», του Περ. Χούσαγλου.

Βραβείο καλλίτερης ταινίας που εισάγει νέα εκφραστικά μέσα στον Κινηματογράφο
«Δ. Κακουλίδης», του Δημ Αρβανίτη.

Βραβεία κοινού
«Απεταξάμην», της Φρίντας Λιάππα.
«Αδούλωτη γη Μάνη», του Δρακουλάκου.
«Τριάντα χρόνια ύστερα», της Άννας Μπαλαμπάνη.

 

Συμμετοχές ταινιών
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.shortfilm.gr είκοσι δύο (22) ταινίες προβλήθηκαν στο 4ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, αν και είχαν δηλώσει συμμετοχή 32 μικρού μήκους. Πρόκειται για τις ταινίες:

«Ego quality», του Παρ. Μαυρέλη.
«Αδούλωτη γη», του Νίκου Δρακουλάκου.
«Αμπελάκια - η κοινή συντροφιά», του Γιάννη Προκόβα.
«Αντιά», του Γιάννη Σταύρου.
«Απαγορεύεται», του Γιάννη Ξανθόπουλου.
«Απεταξάμην», της Φρίντας Λιάππα.
«Βαγγέλης Γαληνός - ψηφιδωτό: το τραγούδι της πέτρας», του Μάκη Πιτσαλίδη.
«Δ. Κακουλίδης», του Δημήτρη Αρβανίτη.
«Ένα ντοκιμαντέρ», του Νίκου Κουτελιδάκη.
«Η ματαίωση», του Κώστα Αυγέρη.
«Η μοναχική ζωή», του Ιωάννη Καγκελέση.
«Μια καθημερινή ιστορία», του Κλ. Φλέσσα.
«Ο τοίχος», του Γιώργου Κρούσταλλη.
«Σάντα Ιρένε», του Πλαϊτάκη.
«Σε λευκή σελίδα», του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου.
«Σε φόντο νυχτερινό», της Μάγδας Βιντσέντζου.
«Στο δρόμο», του Φρ. Βιανέλλη.
«Τα μανικετόκουμπα», του Περ. Κούρσογλου.
«Τικ-τακ», του Χριστόφορου Ζώτου.
«Το διήμερο», της Δέσποινα Καρβελά.
«Τριάντα χρόνια ύστερα», του Αν. Μπαλαμπάνη.
«ΤΥΠΟγραφικά», του Γιώργου Ψαρέλη.

Οι Οκτώ ταινίες Σούπερ 8 που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 3ου Φεστιβάλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΘΑΡΡΟΣ» ήταν οι:
«Δικαίωση», του Δημήτρη Βασματζή.
«Πρόβλημα πορνό», του Άγγελου Δελή.
«Ξύπνημα», του Γιώργου Ρήγα.
«Το είδωλο», του Τάσου Μολοχίτη.
«Στη χώρα του Αυγείου», του Ξύδου Μάνου.
«Ρεμπέτικο», του Θανάση Δημητριάδη.
«Ψιτ, φιλαράκο», του Νίκου Ζινατσάκη.
«Τέσσερα και ένα δεν κάνουν πέντε», του Παναγιώτη Φλαμουρίδη.

Ευχαριστήριο
Τρεις μέρες μετά την αυλαία, η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», το Σάββατο 15-11-1980 δημοσιεύει στην 3η της σελίδα ένα ευχαριστήριο της Κινηματογραφικής Λέσχης.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 1980, «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 3η σελίδα
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με τη λήξη του 3ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, ταινιών μικρού μήκους, η Κινηματογραφική Λέσχη αισθάνεται υποχρεωμένη να ευχαριστήσει:
Το κοινό της Δράμας για τη συμπαράστασή του στην εκδήλωση, που μεταφράσθηκε με την αθρόα παρουσία του στις προβολές, πράγμα που αποτέλεσε τον κύριο συντελεστή της επιτυχίας.
Τους εκπροσώπους διαφόρων τοπικών αρχών για την ηθική τους συμπαράσταση στο Φεστιβάλ. Ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. Αναστάσιο Μακρή, για την κήρυξη της ενάρξεως και λήξεως του Φεστιβάλ, καθώς επίσης και τους κ.κ. Διοικητή Φρουράς Δράμας και Διοικητή Χωροφυλακής Δράμας, για την ενεργό παρουσία τους.
Τους ιδιώτες, διάφορες επιχειρήσεις και Τράπεζες της Δράμας, που με διαφόρους τρόπους ενίσχυσαν οικονομικά την εκδήλωση.
Καθώς επίσης και τον Τοπικό Τύπο, για την διεξοδική κάλυψη της οργανωτικής προσπάθειας και αυτής καθ’ εαυτής της εκδηλώσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Απολογισμός και προετοιμασία του επόμενου Φεστιβάλ
Μετά τον απολογισμό της διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ, το Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης εκτιμώντας τις οργανωτικές αδυναμίες του, αποφασίζει όπως άμεσα ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ. Έτσι στις 12-12-1980 αποφασίζει ποιά θα είναι τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα ορίζει τους: Ηρακλή Τάντο, Χρύσανθο Χρυσανθόπουλο, Ρούλα Κυριακίδου, Νούλη Κουτσούρη, Θωμά Γεωργόπουλο, Κωστή Μελιάδη, Βασίλη Τσιαμπούση, Στέλιο Μακρή και Αλέκο Δερμεντζόγλου.

  22 12 12 80

Από το βιβλίο της Ρένας Τριανταφυλλίδου

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1978-1987. Ο ρόλος τη Κ.Λ.Δ. στην ίδρυση και εξέλιξη του θεσμού»

Έκδοση «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» 2017

 1

 

 1981 4o

4ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους
4-8 Νοεμβρίου 1981

Η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, με γνώμονα την καλύτερη διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ, του οποίου οι αξιώσεις πλέον έχουν ξεπεράσει τις οικονομικές δυνατότητες της, απευθύνεται στις 9-4-1981, για άλλη μια φορά, στο Υπουργείο Πολιτισμού με αίτημα την οικονομική ενίσχυσή του. Μάλιστα, το αίτημα αυτό συνοδεύεται από μια αναλυτική αιτιολογική έκθεση, όπου καταγράφονται οι δράσεις της Λέσχης και αναλύονται τα οικονομικά της μεγέθη.

 

1

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ εναγωνίως προτείνει ονόματα για την στελέχωση της Κριτικής Επιτροπής. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν, πόσο μάλλον, όταν στο κάλεσμα της Οργανωτικής Επιτροπής δεν υπάρχει ευρεία αποδοχή. Κάποιοι δηλώνουν αδυναμία να συμμετάσχουν στην Κριτική Επιτροπή λόγω επαγγελματικών τους υποχρεώσεων και άλλοι απλώς δεν αποδέχονται την πρόσκληση. Η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα προς:
-Τον ηθοποιό Παντελή Βούλγαρη, ο οποίος τελικώς δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση λόγου φόρτου εργασίας.
-Τον σκηνοθέτη Κώστα Φέρρη, ο οποίος ειδοποίησε ότι δεν μπορεί να έρθει λόγω γυρισμάτων.
-Τον σκηνοθέτη Γιώργο Αρώνη, ο οποίος δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση.
-Τον οπερατέρ και Διευθυντή Φωτογραφίας Σταύρο Χασάπη.
-Τον σκηνοθέτη Νίνο Φένεκ Μικελίδη
-Την ηθοποιό Γεωργία Ζώη και
-Την σκηνοθέτιδα Φρίντα Λιάππα.
Την αρχική αυτή πρόσκληση της Κ.Λ.Δ. αποδέχθηκαν μόνο τρία πρόσωπα, δύο εκ των οποίων στην πορεία ακύρωσαν τη συμμετοχή τους (Μικελίδης-Λιάππα). Οι διοργανωτές στην προσπάθεια στελέχωσης της Κριτικής Επιτροπής, απευθύνεται στον Άγγελο Βεζυρόπουλο και στον Φαίδωνα Πατρικαλάκη, ο οποίος και δεν αποδέχθηκε την πρόσκληση. Το Δ.Σ. της Λέσχης προκειμένου να κλείσει το θέμα, προτείνει το μέλος της, Δημήτρη Σαμαρά, όπως συμμετάσχει στην Κριτική Επιτροπή και μέσω του αντιπροέδρου της Αλέκου Δερμεντζόγλου, βολιδοσκοπεί τον κριτικό Αντώνη Μοσχοβάκη και τη σκηνοθέτιδα Δέσποινα Καρβέλα.
Μπορεί να υπάρχουν οργανωτικές δυσκολίες, οι διοργανωτές όμως του 4ου Φεστιβάλ βλέπουν μπροστά και δεν πτοούνται από τις πρόσκαιρες δυσκολίες. Εκτιμούν ότι μια πρόσκληση και κατ’ επέκταση παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στη Δράμα, θα δώσει κύρος στη διοργάνωση και φυσικά θα ανοίξει το δρόμο για την πολυπόθητη χρηματοδότησή του. Έτσι, το Δ.Σ. της Λέσχης, στις 2-10-1980 αποφασίζει όπως προσκαλέσει στο Φεστιβάλ την Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, Μελίνα Μερκούρη. Παράλληλα, προτείνει, σύμφωνα με το πρακτικό του Δ.Σ. της 29ης Οκτωβρίου1981, όπως τις τελετές έναρξης και λήξης του Φεστιβάλ, πραγματοποιήσει ο Δήμαρχος Δράμας Αναστάσιος Μακρής.

 

Στους ιδιώτες, τις διάφορες επιχειρήσεις και Τράπεζες της Δράμας, (Εμπορική, Εθνική, Λαϊκή- Ιονική), που με διαφόρους τρόπους ενίσχυσαν οικονομικά την Κ.Λ.Δ. προστέθηκε το 1981 και η Αγροτική Τράπεζα του Κ. Νευροκοπίου. Η Τράπεζα με έγγραφο της προς τη Διοίκηση της Λέσχης, κάνει γνωστή την πρόθεσή της να καλύψει τις δαπάνες αγοράς των αναμνηστικών πλακετών, που θα προσφερθούν στους νικητές του 4ου Φεστιβάλ. Την έγγραφη προσφορά υπογράφει, ο τότε Διευθυντής της Τράπεζας, Τηλέμαχος Τσελεπίδης.

   ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 

 

Τι έγραψαν οι εφημερίδες
Πολύ φτωχά τα δημοσιεύματα των εφημερίδων για την 4η διοργάνωση. Συνολικά υπήρξαν δύο δημοσιεύματα, ένα πριν την έναρξη του Φεστιβάλ, αυτό της Οργανωτικής Επιτροπής, όπου λυτά και επιγραμματικά αναφέρεται στη διοργάνωση και ένα μετά τη λήξη του, όπου δημοσιοποιούνται οι βραβευμένες ταινίες.
Στις 2 Οκτωβρίου 1981, η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ δίνει στη δημοσιότητα δελτίο τύπου, το οποίο δημοσιεύεται στις εφημερίδες, «Πρωινός Τύπος» και «Θάρρος», στην 4η σελίδα τους.

2 Οκτωβρίου 1981, εφημερίδες: «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» & «ΘΑΡΡΟΣ», 4η σελίδα
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Από τις 2 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου
Από την Οργανωτική Επιτροπή του Δ΄ Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:
Η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας διοργανώνει στη Δράμα το Δ΄ Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, που έχει πλέον καθιερωθεί σαν ετήσιος θεσμός της Λέσχης και γενικότερα της πόλης Δράμας. Η Οργανωτική 9μελής Επιτροπή, η οποία ανέλαβε τη διοργάνωση, αποφάσισε το Φεστιβάλ να γίνει από τις 2-8 Νοεμβρίου 1981. Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε επίσης, τη σύσταση, όπως πάντα, 7μελούς Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται μόνο από ειδικούς του Κινηματογράφου. Ήδη άρχισε να βολιδοσκοπεί διάφορα πρόσωπα, τα οποία θα ήθελαν να συμμετάσχουν στην Κ.Ε. και σύντομα θα ανακοινωθούν τα ονόματα τους.
Κατά τον διαγωνισμό αφίσας, που έγινε στις 16 Σεπτεμβρίου, ανακηρύχθηκε η καλύτερη, η οποία και τυπώθηκε.
Η Ο.Ε. προγραμματίζει τον πλουτισμό του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ και με άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, με σκοπό να πάρει διαστάσεις η βασική εκδήλωση και να μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά σαν Φεστιβάλ της Δράμας.
Για την κάλυψη μέρους των εξόδων του Φεστιβάλ, προσέφεραν οικονομική ενίσχυση διάφοροι ιδιώτες, καθώς και οι Τράπεζες Εμπορική, Εθνική, Λαϊκή- Ιονική.
Παρατήρηση: Στην αφίσα της 4ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ αναγράφεται ως χρόνος διεξαγωγής του Φεστιβάλ, 4-8 Νοεμβρίου. Στις εφημερίδες, «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» και «ΘΑΡΡΟΣ», υπάρχει δημοσίευμα της Οργανωτικής Επιτροπής, όπου αναγράφεται ως χρόνος διεξαγωγής του Φεστιβάλ, 2-8 Νοεμβρίου 1981.

Τα βραβεία

Στις 10 Νοεμβρίου 1981 και στην 1η σελίδα της η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», κάνει μια σύντομη αναφορά στις βραβευμένες ταινίες, χωρίς περαιτέρω σχόλια.

10 Νοεμβρίου 1981, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Τελείωσε την Κυριακή, το 4ο φεστιβάλ Δράμας, ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
Τα βραβεία κοινού, τα οποία απένειμε ο δήμαρχος Δράμας κ. Μακρής, πήραν :
Η ταινία «Κατάκτηση της φυγής», του Κ. Κωνσταντινίδη.
Η ταινία «Το σπίτι με τα παράθυρα», του Βαγ. Χατζίκου.
Βραβείο καλύτερης ταινίας με υπόθεση στην ταινία «Κατάκτηση της φυγής».
Βραβείο καλύτερης ταινίας-ντοκιμαντέρ, δόθηκαν στις ταινίες, «Υπό την προστασία του κράτους», του Γ. Αναστασιάδη και το «Σπίτι με τα παράθυρα», του Βαγγ. Χατζίκου.
Βραβείο καλύτερης ταινίας, που δεν υπάγεται στις δυο παραπάνω κατηγορίες, στο οδοιπορικό, «Τα περίχωρα», του Τ. Βουλνιώτη.
Η κριτική επιτροπή επίσης απένειμε ειδικά βραβεία παμψηφεί στην ταινία, «Πέρα από τους λόγους με τα σκουπίδια».
Τέλος, απονεμήθηκαν τρεις τιμητικές διακρίσεις:
α. Στην ταινία «Μεταστάσεις», του Δ. Αρβανίτη
β. Στην ταινία «Επίσημος προσκεκλημένος», του Μάρκου Χολέβα και
γ. Στην ταινία «Η Λεμονιά», του Νικ. Λυκίδη.

 

19 001

 Γενική άποψη της αίθουσας του Κιν/φου «ΑΣΤΕΡΙΑ» κατά την έναρξη του φεστιβάλ

 

Βραβεία 4ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας 1981

Καλύτερη ταινία με υπόθεση:
«Κατάκτηση της φυγής», του Κ. Κωνσταντινίδη.

Καλύτερη ταινία-ντοκιμαντέρ:
«Υπό την προστασία του κράτους», του Γ. Αναστασιάδη και
«Το σπίτι με τα παράθυρα», του Βαγγ. Χατζίκου.

Καλύτερης ταινίας που δεν υπάγεται στις δυο παραπάνω κατηγορίες στο οδοιπορικό:
«Τα περίχωρα», του Τ. Βουλνιώτη.

Τρεις τιμητικές διακρίσεις
«Μεταστάσεις», του Δ. Αρβανίτη
«Επίσημος προσκεκλημένος», του Μάρκου Χολέβα
«Η Λεμονιά», του Νικ. Λυκίδη.

Βραβεία κοινού
«Κατάκτηση της φυγής», του Κ. Κωνσταντινίδη.
«Το σπίτι με τα παράθυρα», του Βαγ. Χατζίκου.

 

40

 Διακρίνονται, ο αείμνηστος Δήμαρχος Δράμας Αναστάσιος Μακρής, και ο αείμνηστος πρόεδρος της Κ.Λ.Δ. Θωμάς Γεωργόπουλος.

 

Συμμετοχές ταινιών
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.shortfilm.gr οι ταινίες που προβλήθηκαν στο 4ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, είναι 20 στον αριθμό. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν πληροφορίες, για τους δημιουργούς των ταινιών αυτών, ενώ δυο ταινίες που βραβεύτηκαν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», δεν εμφανίζονται στην κατάσταση των ταινιών που προβλήθηκαν. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ταινίες:
«Τα περίχωρα», του Τ. Βουλνιώτη και
«Η Λεμονιά», του Νικ. Λυκίδη.

Οι υπόλοιπες ταινίες είναι οι κάτωθι:

«Αντικατοπτρισμός»

«Γυρισμός»

«Η κατάκτηση της Πηγής», του Κ. Κωνσταντινίδη.

«Η λησμονιά»

«Η πόλη»

«Η πρόβα»

«Η20»

«Ήλθον είδον και απήλθον»

«Θάλασσα αγάπη μου»

«Κυριακάτικος περίπατος

«Λίβια» «Μεταστάσεις», του Δ. Αρβανίτη.

«Ο επίσημος προσκεκλημένος», του Μάρκου Χολέβα.

«Ο πεζοπόρος του αέρα»

«Οδοιπορικό στα περίχωρα»

«Οθόνη»

«Πέρα από τους λόφους με τα σκουπίδια»

«Πρωινό»

«Το σπίτι με τα παραμύθια», του Βαγγέλη Χατζίκου.

«Υπό την προστασίαν του κράτους», του Γ. Αναστασιάδη.

 

 ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

 31

Έκδοση εντύπου, για τις Εβδομαδιαίες προβολές

Το Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης εκτιμά ότι θα ήταν χρήσιμο να προχωρήσει στην έκδοση ενός εντύπου, σε σχήμα μικρής εφημερίδας, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι αναλύσεις και οι κριτικές των έργων που θα προβάλει η Λέσχη, το δεύτερο εξάμηνο του 1981.
Το κόστος της έκδοσης του εντύπου εκτιμάται στις 28.000 δραχμές. Προς ενίσχυση της έκδοσης, ο πρόεδρος απευθύνθηκε στην Αθηναϊκή Χαρτοποιία, η οποία και προσέφερε δωρεάν 160 κιλά χαρτί. Για την περεταίρω μείωση του κόστους εκτύπωσης, αποφασίστηκε όπως στο φυλλάδιο καταχωρηθούν διάφορες διαφημίσεις από καταστήματα και επιχειρήσεις της πόλης. Το φυλλάδιο αυτό θα πωλείται προς 50 δραχμές στους θεατές.

 43

 

Η κοινωνική προσφορά της Λέσχης

Η ΧΙ Μεραρχία αποφασίζει την ανέγερση στη θέση «ΛΙΣΣΕ» μεγαλοπρεπούς Μνημείου-Μαυσωλείο, το οποίο θα συμβολίζει το ιστορικό γεγονός της καθολικής αντίστασης των Ελλήνων κατά της Χιτλερικής Επιδρομής. Η Νομαρχία Δράμας με έγγραφο της προς την Κ.Λ.Δ. ζητά την υλική και ηθική στήριξη της Μεραρχίας για την επίτευξη του στόχου. Για τον σκοπό αυτό έχουν ανοιχτεί τραπεζικοί λογαριασμοί, στους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν χρήματα, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Η Κ.Λ.Δ. ανταποκρινόμενη στο αίτημα, καταθέτει υπέρ της ανέγερσης του μνημείο το ποσό των 2.850 δραχμών.

 ΝΟΜΑΡΧΗ ΓΙΑ ΛΥΣΣΕ

 

  ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΙΑ ΛΥΣΣΕ

 

 16 001

Φωτο 16 001

Από το βιβλίο της Ρένας Τριανταφυλλίδου

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1978-1987. Ο ρόλος τη Κ.Λ.Δ. στην ίδρυση και εξέλιξη του θεσμού»

Έκδοση «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» 2017

  1

 

 

1982 5o

5 Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους
1-7 Νοεμβρίου 1982

Αν και το Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. το 1982 αναιρεί προγενέστερη απόφαση του, για τήρηση διαφορετικών πρακτικών για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, απ’ αυτά της Κ.Λ.Δ., εντούτοις, δεν υπάρχουν αξιόλογες αναφορές για το 5ο Φεστιβάλ, ούτε κατά την περίοδο της διεξαγωγής του, αλλά και για μετά τη λήξη του. Οι μόνες πληροφορίες που αντλούμε αφορούν τα αιτήματα που καταθέτει η Κ.Λ.Δ. για χρηματοδότησή της, τις εβδομαδιαίες προβολές των ταινιών που θα κάνει και διάφορα άλλα διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της Λέσχης.
Αντιθέτως, πλούσιο είναι το ρεπορτάζ των εφημερίδων για το 5ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, όπου καταγράφονται οι δυσκολίες για την στελέχωση της Κριτικής Επιτροπής, ενώ υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ για τις ταινίες που έλαβαν μέρος στο διαγωνιστικό τμήμα και όχι μόνο. Αξιοσημείωτες είναι οι αναφορές των εφημερίδων «Θεσσαλονίκη» και «Αυγή», στη διοργάνωση του Φεστιβάλ της Δράμας, ενώ ασκείται σκληρή κριτική στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.

Με την έναρξη της νέας χρονιάς, η Κινηματογραφική Λέσχη προχωρά σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της. Από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 28-1-1982 εκλέγονται τρία νέα μέλη και η κατανομή των αξιωμάτων που ακολούθησε της εκλογικής διαδικασίες, διαμόρφωσε το Δ.Σ. ως εξής:
Πρόεδρος: Θωμάς Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αλέκος Δερμεντζόγλου
Γεν. Γραμματέας: Δημήτρης Σαμαράς
Ταμίας: Ηρακλής Τάντος
Κοσμήτορας: Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος
Μέλος: Ιορδάνης Ξανθόπουλος
Μέλος: Ρούλα Κυριακίδου

 

 1 28 1 82


Το νέο Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. με την ανάληψη των καθηκόντων του, αποστέλλει (5 -2-1982) αίτημα χρηματοδότησης του Φεστιβάλ προς το Υπουργείο Πολιτισμού συνοδευόμενο, εκ νέου, από αιτιολογική έκθεση.

   χρηματοδοτηση 1982

Η εξεύρεση πόρων για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ αποτελεί πρωταρχικό μέλημα κάθε Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Λ.Δ. Στις 4-3-1982 το Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης αποφασίζει να επισκεφθεί το Νομάρχη Δράμας, προκειμένου να ζητήσει οικονομική ενίσχυση, για τη διοργάνωση του 5ου Φεστιβάλ.
Οι προσπάθειες επιτέλους καρποφορούν. Η πρώτη επίσημη χορηγία του Δήμου Δράμας για το Φεστιβάλ καταγράφεται στο πρακτικό Νο 14 της 6-9-1982: «Αποφασίστηκε ότι ο Δήμος Δράμας θα φέρεται ως συνδιοργανωτής σ’ όλες τις διαφημίσεις του Φεστιβάλ, αφού θα διαθέσει το ποσό των 100.000 δραχμών, όμως δεν θα μετάσχει στην Οργανωτική Επιτροπή».
Παράλληλα, με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. αναγορεύεται, ως Επίτιμος Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος Δράμας.
Λαμβάνεται δε απόφαση όπως, απονεμηθεί ως βραβείο στον νικητή του διαγωνισμού για την κατασκευή της αφίσας του 5ου Φεστιβάλ, ένα χρυσό ειδώλιο.
Το Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. δεν αφήνει στην τύχη του το αίτημα για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Επανέρχεται ζητώντας επιπλέον την χορήγηση μιας κινηματογραφικής μηχανής προβολής 16m/m. Ταυτόχρονα, προσκαλεί την Υπουργό Μελίνα Μερκούρη να παραστεί στην τελετή έναρξης ή λήξης του Φεστιβάλ, καθώς επίσης και τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος.
Οι προσπάθειες επιβραβεύονται στις 8-10-1982. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποστέλλει 100.000 δραχμές για τη διοργάνωση του 5ου Φεστιβάλ.
Τα έσοδα αυξάνονται και από τις ετήσιες χορηγίες των Τραπεζών: Ιονικής (5.000 δρχ. στις 6-11-1982), Εθνικής (5.000 δρχ. στις 23-8-1982) και Εμπορικής Τράπεζας.


 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1982 ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Δεύτερη προτεραιότητα της Κ.Λ.Δ. πέρα από τη χρηματοδότησή της, είναι η καταξίωση του Φεστιβάλ στη συνείδηση των κινηματογραφιστών και απόκτηση εγνωσμένου κύρους. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. στις 14-7-1982 αποστείλει έγγραφα προς στην Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, την ΕΤΕΚΤ καθώς και την Ένωση Κριτικών, ζητώντας τη συμπαράσταση τους, στην προβολή του 5ου Φεστιβάλ.
Με το αυτό σκεπτικό, προκειμένου να έρθουν στη Δράμα όσο το δυνατόν πιο καταξιωμένοι άνθρωποι της 7ης τέχνης, αποστέλλει στις 26-10-1982 προσκλήσεις προς τους κ.κ. Αντώνη Κούρτη, Αντώνη Πεκλάρη και Γιάννη Μυλαράκη. Η παρουσία τους στη διοργάνωση αναμφίβολα θα πρόσθετε κύρος.


Τι έγραψαν οι εφημερίδες

Οργανωτικός πυρετός
Η εφημερίδα «Πρωινός Τύπος» στις 26 Σεπτεμβρίου 1982, δημοσιεύει δελτίο τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής στο οποίο γίνεται αναφορά στην προετοιμασία του 5ου Φεστιβάλ. Στα άτομα που απαρτίζουν την Οργανωτική Επιτροπή, τη Γραμματεία του Φεστιβάλ, αλλά και στα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής, για την επιλογή της αφίσας. Επίσης, αναφορά γίνεται και στις προσπάθειες στελέχωσης της Κριτικής Επιτροπής από ανθρώπους του κινηματογραφικού χώρου. Μια προσπάθεια, που όπως είδαμε ξεκίνησε σχετικά νωρίς, αλλά αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες.

26 Σεπτεμβρίου 1982, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε΄ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΦΙΣΣΑΣ

Από την Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ε΄ Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και SUPER 8, που θα γίνει στην πόλη μας, από 1-7 Νοεμβρίου 1982, συνεχίζει με έντονο ρυθμό την προετοιμασία του Φεστιβάλ.
Τα εφτά μέλη της (Θωμάς Γεωργόπουλος, Δημήτριος Σαμαράς, Ηρακλής Τάντος, Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος, Ιορδάνης Ξανθόπουλος και Ραδής Βεζιρτζόγλου), δραστηριοποιούνται προς κάθε κατεύθυνση ρυθμίζοντας λεπτομέρειες για την καλύτερη οργάνωση του θεσμού.
Ήδη συγκροτήθηκε η Γραμματεία του Φεστιβάλ, που την απαρτίζουν (κατ’ αλφαβητική σειρά) οι: Δέσποινα Αποστολίδου, Κυριακή Ιγνατιάδου, Κων. Κυριαζής-Κηπουρός, Ιορδάνης Καντσούρης, Ρούλα Κυριακίδου, Ιωάννης Ματσίνης, Δέσποινα Ορφανίδου και Αικατερίνη Παντούδη).
Ζωηρό ενδιαφέρον για την εκδήλωση έδειξαν και άλλα μέλη και φίλοι της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας. Όσοι άλλοι συμπολίτες θέλουν να βοηθήσουν, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια των τακτικών εβδομαδιαίων προβολών της Τρίτης.
Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Θ. Γεωργόπουλος βρίσκεται στην Αθήνα για συνεννόηση με ανθρώπους του κινηματογράφου της πρωτεύουσας, καθώς και αρμόδιους του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη επιτυχία του Φεστιβάλ.
Παράλληλα, η Οργανωτική Επιτροπή άρχισε τις βολιδοσκοπήσεις της με ανθρώπους της 7ης τέχνης, για την πιο σωστή συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής.
Όπως είναι γνωστό, ο διαγωνισμός αφίσας του Φεστιβάλ παρατάθηκε μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 1982 και όσοι προτίθενται να παραδώσουν αφίσες, να τις φέρουν στα γραφεία της Λέσχης ή στο κατάστημα Χρυσανθόπουλου (πλατεία Ελευθερίας).
Την κριτική επιτροπή αφίσας αποτελούν (κατ’ αλφαβητική σειρά) οι: Φωτεινή Αδακτύλου, μαθήτρια Λυκείου, Νικόλαος Γεωργιάδης Ζωγράφος, Δημήτριος Μανθόπουλος δάσκαλος, Κων. Μελιάδης φωτογράφος, Χαράλαμπος Μουρότογλου, ελαιοχρωματιστής, Χρήστος Τσάκας συνταξιούχος έμπορος και ένας αρχιτέκτονας που θα ορίσει η Διοίκηση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν. Δράμας .

26 9 1982


Το Υπουργείο Πολιτισμού χρηματοδοτεί το Φεστιβάλ

Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, αναφορικά με τις διεργασίες του 5ου Φεστιβάλ, εκδίδει νέο δελτίο τύπου το οποίο δημοσιεύει η εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» στις 24 Οκτωβρίου 1982. Σ’ αυτό γίνεται λόγος, για πρώτη φορά, στον αριθμό των ταινιών που ήδη δήλωσαν συμμετοχή, αλλά και στις ταινίες μεγάλου μήκους που η Οργανωτική Επιτροπή κατάφερε να εξασφαλίσει για την 5η διοργάνωση. Αναφορά γίνεται και στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, η οποία δεν έχει στελεχωθεί ακόμη, παρά το γεγονός ότι απομένουν μόνο δύο εβδομάδες για την έναρξη του Φεστιβάλ. Επίσης, στο δελτίο τύπου κοινοποιείται η 1η χρηματοδότηση του Φεστιβάλ από το Υπουργείο Πολιτισμού, ύψους 100 χιλ δρχ.

24 Οκτωβρίου 1982, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ», 1η σελίδα
Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους
Δελτίο Τύπου
Της οργανωτικής επιτροπής
Μια βδομάδα έμεινε για την έναρξη του 5ου ρεσιτάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και σούπερ 8 που θα διοργανώσει η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, με τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας, 1-7 Νοεμβρίου, στον κινηματογράφο «ΑΣΤΕΡΙΑ» της πόλεως μας.
Τελικά, δήλωσαν συμμετοχή 19 ταινίες μικρού μήκους και 8 ταινίες σούπερ 8, που θα προβληθούν κατά την διάρκεια του φεστιβάλ.
Το πρόγραμμα θα συμπληρωθεί με εφτά ταινίες μεγάλου μήκους. Ήδη εξασφαλίστηκαν οι ελληνικές «Στο δρόμο του Θεού», του Αρβανίτη και «Περί έρωτος», των Μ. Γαβαλά και Θ. Σούμα, που «κόπηκαν» από το πρόσφατο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για την εξασφάλιση των «κομμένων» ταινιών του ίδιου φεστιβάλ. «Αναμέτρηση», του Γιώργου Καρυπίδη, με τη Ζωή Λάσκαρη και τον Άρη Ρέτσο και «Το αίμα των αγαλμάτων», του Τώνη Λυκουρέση, με τη Βέρα Κρούσκα. Οι υπόλοιπες μέρες θα καλυφθούν με ξένες ταινίες.
Οι Κώστας Σιμιτσής (δημοσιογράφος, εκπρόσωπος της Κ.Λ.Δ.), Πάνος Παπακυριακόπουλος (κινηματογραφιστής) και Βεγγάλης Χατζίκος (σκηνοθέτης- παραγωγός ) είναι τα τρία πρώτα μέλη της εφταμελούς κριτικής επιτροπής ταινιών. Η οργανωτική επιτροπή συνεχίζει τις επαφές της για την εξεύρεση των άλλων τεσσάρων προσώπων, που θα επανδρώσουν την επιτροπή και που θα προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο της 7ης τέχνης. Ο κ. Σιμιτσής είναι από την Καβάλα και ο Β. Χατζίκος συμμετέχει, σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση της οργανωτικής επιτροπής, γιατί μοιράστηκε το περσινό βραβείο της κριτικής επιτροπής με την ταινία του, «Το σπίτι με τα παράθυρα». Ο σκηνοθέτης Παύλος Τάσιος και ο ηθοποιός Γιώργος Φούντας, απάντησαν αρνητικά στην πρόταση που τους έγινε, λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Πάντως, ελπίζεται ο Π. Τάσιος να έρθει στην πόλη μας τις δύο τελευταίες μέρες του φεστιβάλ, για να δώσει διάλεξη.
Η οργανωτική επιτροπή προσκάλεσε με έγγραφο την Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών κ. Μελίνα Μερκούρη και τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος κ Βασίλη Ιντζέ, να τιμήσουν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις του θεσμού.
Επίσης, με άλλο έγγραφο παρακάλεσε τις διευθύνσεις τηλεοράσεων των ΕΡΤ-1 και ΕΡΤ-2 να στείλουν συνεργεία τους για την τηλεοπτική κάλυψη του φεστιβάλ.
Υπάρχει πιθανότητα να παραστεί στις προβολές και διευθυντής του ΥΠ.Π.Ε.
Η αφίσα του φεστιβάλ της οποίας η εμφάνιση προκάλεσε ευνοϊκά σχόλια, κυκλοφόρησε στην πόλη και στάλθηκε στους Δήμους και σε Κοινότητες του Νομού, σε Δήμους άλλων πόλεων, σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Κινηματογραφικές Λέσχες.
Στα πλαίσια των προσπαθειών της οργανωτικής επιτροπής για την κατά το δυνατό καλύτερη ρεκλάμα του φεστιβάλ, ετοιμάστηκαν τέσσερα διαφημιστικά πανό μεγάλων διαστάσεων, που θ’ αναρτηθούν σε κεντρικά σημεία των πόλεων.
Η οργανωτική επιτροπή επιθυμώντας την μαζικότερη συμμετοχή θεατών στις προβολές της, διατήρησε την τιμή των εισιτηρίων στα γνωστά επίπεδα, δηλαδή 70 δρχ. γενική είσοδο και 20 δρχ. για τα μέλη της Κ.Λ.Δ.
Τέλος, στο Δημόσιο Ταμείο Δράμας ήρθε το ποσό των 100.000 δρχ. που έστειλε στη Λέσχη το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, για οικονομική ενίσχυση του φεστιβάλ.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24 10 1982

 

Έξι ομάδες εργασίας
Σε δημοσίευμα της εφημερίδα «Νέος Άνθρωπος» στις 25 Οκτωβρίου 1982, ο συντάκτης του ρεπορτάζ, αναφέρεται στα πρόσωπα που προσέγγισε η Οργανωτική Επιτροπή για να στελεχώσει την Κριτική Επιτροπή, ενώ για πρώτη φορά αντλούμε, έστω και επιγραμματικά, την πληροφορία ότι η Οργανωτική Επιτροπή, για την αποτελεσματική διεξαγωγή του φεστιβάλ, σχημάτισε έξι ομάδες εργασίας.

25 Οκτωβρίου 1982, εφημερίδα «ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ», 1η σελίδα
Την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζει το 5ο φεστιβάλ ελληνικών ταινιών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ Η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΡΑΜΑΣ
Οι μέρες για την έναρξη του Ε΄ Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και Σούπερ 8 στην πόλη μας λιγοστεύουν. Την πρώτη βδομάδα του Νοεμβρίου, στον κινηματογράφο «ΑΣΤΕΡΙΑ» η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας θα πραγματοποιήσει τις προβολές της, που αναμένονται με ζωηρό ενδιαφέρον από το κινηματογραφικό κοινό.
Η αφίσα του φεστιβάλ τυπώθηκε στην Θεσσαλονίκη και τις προσεχείς μέρες θα κάνει την εμφάνιση της. Συντάχθηκε ο κανονισμός για τον τρόπο λειτουργίας της κριτικής επιτροπής των ταινιών. Για την συγκρότηση της επιτροπής προσκλήθηκαν με έγγραφο ο σκηνοθέτης Γιώργος Καρύπης, οι κριτικοί κινηματογράφου Νίνος Φένεκ- Μικελίδης και Ροζίτα Σώκου και ο ηθοποιός Γιώργος Φούντας.
Παράλληλα, έγιναν επαφές με τους σκηνοθέτες Παύλο Τάσιο, Τώνη Λυκουρέση, Κώστα Αριστόπουλο και Παντελή Βούλγαρη, την ηθοποιό Βέρα Κρούσκα και άλλους ανθρώπους του κινηματογράφου.
Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλη της Λέσχης, σχημάτισαν έξη ομάδες εργασίας για την καλύτερη διεξαγωγή του Φεστιβάλ.
Τρία υποκαταστήματα τραπεζών της πόλεώς μας, ενίσχυσαν μέχρι τώρα την Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας στην προσπάθεια της, με τα παρακάτω χρηματικά ποσά: 10.000 δραχμές η Εμπορική Τράπεζα, 5.000 δρχ. η Εθνική και 5.000 δρχ η Ιονική-Λαϊκή.
Όσον αφορά στη συμμετοχή ταινιών του φεστιβάλ, μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί 15 ταινίες Μικρού Μήκους και 8 ταινίες Σούπερ-8.
Από την Οργανωτική Επιτροπή προσεκλήθη η υπουργός Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη και ο υπουργός Βορ. Ελλάδος κ. Βασ. Ιντζές, για να κάνουν έναρξη του φεστιβάλ, στο οποίο θα προβληθούν συνολικά 19 ταινίες.

 

25 10 1982


28 κινηματογραφιστές δήλωσαν συμμετοχή

Την ίδια μέρα (26 Οκτωβρίου 1982), η εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» σε δημοσίευμα της αναφέρεται στις 28 συνολικά ταινίες που δήλωσαν συμμετοχή στο 5ο Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συγκεκριμένα συμμετοχή δήλωσαν 18 ταινίες μικρού μήκους και 10 ταινίες Σούπερ 8.

 

26 Οκτωβρίου 1982, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ», 1η σελίδα
Οι ταινίες που θα προβληθούν από το 5ο Φεστιβάλ Δράμας
Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ στον Κινηματογράφο «ΑΣΤΕΡΙΑ» της πόλεως μας, η Κινηματογραφική Λέσχη του Δήμου Δράμας θα αρχίσει την προβολή των ταινιών του 5ου Φεστιβάλ, Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και Σούπερ-8, που θα τελειώσει την Κυριακή 7 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής που έφτασαν στην Οργανωτική Επιτροπή, θα προβληθούν οι παρακάτω 20 ταινίες, Μικρού Μήκους και 10 Σούπερ-8.
ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
«Στα Τουρκοβούνια», του Λευτέρη Ξανθόπουλου.
«Κατεστημενικές καταστάσεις», του Κώστα Φωτόπουλου.
«37΄και 2΄΄», του Φοίβου Κωνσταντινίδη.
«Εργαστήρι 82΄», της ομάδας μαθητών του Νίκου Ξυθάλη.
«Διαδρομή», του Αλέξη Τσάφα.
«Ο κύκλος», του Ιορδάνη Ανανιάδη.
«Σε δεύτερο πρόσωπο», του Νίκου Ζερβού.
«Εφιάλτες», του Αντώνη Ίντα.
«Σόσυφις», του Ηλία Κωνσταντόπουλου.
«Φυγή», του Παναγιώτη Κακαβιά.
«Σιλωάμ», του Γιώργου Μαρή.
«Είναι κεφάτος», του Γιάννη Παρασκευόπουλου.
«Σύβρος είναι εν χωρίον», του Νίκου Φατούρα.
«Συνοδεία», του Μαρίνου Κάσσου.
«Κενταύρων 29 Α», του Στέφανου Χατζημιχαήλ.
«Βιογραφία» ,του Χαράλαμπου Φορτοτήρα.
«Κατ’ άλλα», του Αιμίλιου Αδαμόπουλου.
«Η πηγή της Αφροδίτης», του Τάκη Καμπερίδη.
SOUPER 8
«Κάτι μέσα μου έχει μείνει», του Μανώλη Κάττα.
«Πάντα φεύγουν τα τραίνα», του Νίκου Σούλη.
«Το καθήκι», του Φάνη Αναβάλογλου.
«Αλλαγή-αλλαγή», του Άγγελου Δελή.
«Η στιγμή», του Πέτρου Γαβριηλίδη.
«Μηχάνευμα παράλληλης μηχανοκρατίας», του Στέφανου Κάτη.
«Περιμένοντας», της Ελένης Γιόκαρη.
«Τα παιδιά της τηλεόρασης», της Χαρίκλειας Πάντζου.
«Πάνω στο ξερό χώμα της καρδιάς μου», του Γιάννη Ηλιόπουλου.
«Νέα Αφρική», του Δημήτρη Μουρτζόπουλου.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 26 10 1982

 

Ενημέρωση Οργανωτικής Επιτροπής
Πρόγραμμα προβολών
Στις 30 Οκτωβρίου 1982 η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ δίνει στη δημοσιότητα το ημερήσιο πρόγραμμα προβολών των ταινιών Μικρού Μήκους και Σούπερ-8 και των ταινιών Μεγάλου Μήκους, που θα προβληθούν στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 5ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Επίσης, ανακοινώνει τα ονόματα των πέντε μελών της Κριτικής Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ότι για τον καταρτισμό της υπήρξαν δυσκολίες. Ωστόσο, όπως θα δούμε σε μεταγενέστερα δημοσιεύματα, θα υπάρξουν εκ νέου ανακατατάξεις, παρά το γεγονός ότι η έναρξη του Φεστιβάλ είναι προ των πυλών.
Η Οργανωτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι, στη φετινή διοργάνωση θα δοθούν τέσσερα ισότιμα μεταξύ τους βραβεία. Συγκεκριμένα, στην καλύτερη ταινία με υπόθεση, χωρίς υπόθεση (ντοκιμαντέρ), ειδικής τεχνικής (κινούμενα σχέδια, πλαστελίνες κ.α.) και Σούπερ-8. Επίσης, θα δοθούν τρεις τιμητικές διακρίσεις, σε ισάριθμες ταινίες, για ειδικές τους αρετές. Παράλληλα, το κοινό, μετά από ψηφοφορία θα βραβεύσει μια ταινία Μικρού Μήκους και μια Σούπερ-8 και θα δώσει μια τιμητική διάκριση σε ταινία Μικρού Μήκους.

30 Οκτωβρίου 1982, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ», 1η σελίδα
Από τη Δευτέρα αρχίζουν
οι προβολές των ταινιών του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ
Πως έχει το πλήρες πρόγραμμα
Μεθαύριο στις 8 το βράδυ στον Κινηματογράφο «ΑΣΤΕΡΙΑ», θ’ ανοίξει η αυλαία του 5ου Φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και σούπερ-8, που θα διοργανώσει-για μία εβδομάδα-η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, με τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας.
Στην κριτική επιτροπή των ταινιών, εκτός από τους Π. Παπακυριακόπουλο, Κ. Σιμιτσή και Β. Χατζίκο, εξασφαλίστηκε η συμμετοχή των: Μπάμπη Αχτσόγλου, κριτικού κινηματογράφου στο μηνιάτικο περιοδικό «Κινηματογραφικά Τετράδια» και Βασίλη Μπουγιουκλάκη, ηθοποιου.
Για τον καταρτισμό της επιτροπής αντιμετωπίζονται δυσχέρειες. Σε σχετικές έγγραφες προσκλήσεις της Οργανωτικής Επιτροπής, απάντησαν αρνητικά ο σκηνοθέτης Γιώργος Καρυπίδης και ο κριτικός κινηματογράφου Νίνος Φένεκ- Μικελίδης, ενώ δεν απάντησε η κριτικός Ροζίτα Σιώκου.
Την περασμένη Τρίτη, στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή «Κάθε μέρα παντού», ο πρόεδρος της Διοικήσεως της Λέσχης Θωμάς Γεωργόπουλος, μίλησε για τη δραστηριότητα της Κ.Λ.Δ. και το Φεστιβάλ.
Με σκοπό την όσο γίνεται καλύτερη διοργάνωση του Φεστιβάλ, η Οργανωτική Επιτροπή, σε καθημερινές συνεδριάσεις, προσπαθεί να επιλύσει τα επιμέρους προβλήματα που παρουσιάζονται και καθορίζει τις τελικές λεπτομέρειες.
Το πρόγραμμα προβολών είναι έτοιμο και το 16σέλιδο σχετικό έντυπο θα μοιράζεται στην είσοδο του κινηματογράφου.
Καθημερινά θα προβάλλονται 4-6 ελληνικές ταινίες μικρού μήκους και σούπερ-8 με ώρα ενάρξεως 8μ.μ. και τιμές εισιτηρίου 70 δρχ. (γενική είσοδος) και 20 δρχ. για τα μέλη και θ’ ακολουθεί μια ταινία μεγάλου μήκους, εκτός συναγωνισμού, σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου
Ταινίες μικρού μήκους
«Εφιάλτης», του Αντώνη Ίντα.
«37΄και 2΄΄», του Φοίβου Κωνσταντινίδη.
«Σόσυφις», του Ηλία Κωνσταντακόπουλου.
«Στα Τουρκοβούνια», του Λευτέρη Ξανθόπουλου.
«Σύβρος είναι εν χωρίον», του Νίκου Φατούρα.
«Στο δρόμο του Θεού», του Δημήτρη Αρβανίτης.

Τρίτη 2 Νοεμβρίου
Ταινίες μικρού μήκους
«Η δίκη», του Οδυσσέα Λάππα.
«Η πηγή της Αφροδίτης», του Τάκη Καμπερίδη.
«Διαδρομές», του Αλέξη Τσάφα.
«Συνοδεία», του Μαρίνου Κάσσου.
«Ο κύκλος», του Ιορδάνη Ανανιάδη.
«Εργαστήρι 82΄», ομάδα μαθητών (δάσκαλος Σ. Στασινός).
Ταινία μεγάλου μήκους
«Μοντενέγκρο, Γουρούνια και διαμάντια» του Γιουγκοσλάβου Ντούσαν Μακαβέγιεφ.

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου
Ταινίες μικρού μήκους
«Βιογραφία», του Χαράλαμπου Φορτοτήρα.
«Κατεστημένες καταστάσεις», του Κώστα Φωτόπουλου.
«Κενταύρων 29Α», του Στέφανου Χατζημιχαήλ.
«Σιλωάμ», του Γιάννη Παρασκευόπουλου.
Ταινία μεγάλου μήκους
«Περί έρωτα», των Μαρίας Γαβαλά και Θόδωρου Σούμα.

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου
Ταινίες σούπερ-8
«Μηχάνευμα παράλληλης μηχανοκρατίας», του Στέφανου Κατή.
«Πάνω στο ξερό χώμα της καρδιάς μου», του Γιάννη Ηλιόπουλου.
«Περιμένοντας», της Ελένης Γιόκαρη.
«Πάντα φεύγουν τα τραίνα», του Νίκου Σούλη.
«Κάτι μέσα μου έχει μείνει», του Μανώλη Κόττα.
Ταινία μεγάλου μήκους
«Ο άνθρωπος από σίδερο», του Πολωνού Αντρέι Βάιντα.

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου
Ταινίες σούοερ-8
«Νέα Αφρική», του Δημήτρη Μουρτζόπουλου.
«Η στιγμή», του Πέτρου Γαβριηλίδη.
«Το καθήκι», του Φάνη Αναβάλογλου.
«Αλλαγή-Αλλαγή», του Άγγελου Δελή.
«Τα παιδιά της τηλεόρασης», της Χαρίκλειας Πλάντζου.
Ταινία μεγάλου μήκους
«Μεφίστο», του Ούγγρου Ιστβάν Ζάμπο

Σάββατο 6 Νοεμβρίου
Ταινίες μικρού μήκους
«Φυγή», του Παναγιώτη Καβαδία.
«Σε δεύτερο πρόσωπο», του Νίκου Ζερβού.
«Κατά τα’ άλλα», του Αιμίλιου Αδαμόπουλου.
«Ο υποψήφιος», του Νίκου Ξυθάλη.
Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, μετά την απονομή των βραβείων, θα προβληθεί ελληνική ταινία μεγάλου μήκους του Γιώργου Καρυπίδη, «Αναμέτρηση». Μετά θα γίνει συζήτηση για τον ελληνικό κινηματογράφο, μεταξύ σκηνοθετών, κριτικών κινηματογράφου και ηθοποιών (που θα προσκαλέσει η οργανωτική επιτροπή) και του κοινού.
Το πρωινό της ίδιας μέρας στα «ΑΣΤΕΡΙΑ», πάντοτε, χάρη των μικρών φίλων της Κ.Λ.Δ. θα προβληθεί παιδική ταινία και στη συνέχεια θα κουβεντιάσει μαζί τους ο γνωστός σκηνοθέτης Παύλος Τάσιος.
Οι ταινίες που θα συναγωνιστούν, (20 μικρού μήκους και 10 σούπερ-8), είναι 16 χιλ, 35 χιλ και σούπερ-8 χιλ, χρωματιστές και ασπρόμαυρες, με υπόθεση, ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια και διάρκειας 5΄-37’ . Για την πραγματοποίηση τους δούλεψαν σκηνοθέτες, παραγωγοί σεναριογράφοι, σκηνογράφοι, μουσικοί και ηθοποιοί.
Υπενθυμίζεται ότι η κριτική επιτροπή θ’ απονείμει τέσσερα ισότιμα μεταξύ τους βραβεία στην καλύτερη ταινία: με υπόθεση, χωρίς υπόθεση (ντοκιμαντέρ), ειδικής τεχνικής (κινούμενα σχέδια, πλαστελίνες κ.α.) και σούπερ-8, καθώς και τρεις τιμητικές διακρίσεις σε ισάριθμες ταινίες για ειδικές τους αρετές. Παράλληλα, το κοινό, μετά από ψηφοφορία, θα βραβεύσει μια ταινία μικρού μήκους και μια σούπερ-8 και θα δώσει μια τιμητική διάκριση σε ταινία μικρού μήκους.
Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

30 10 1982

 

Δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» με τίτλο «Αξιόλογες ελληνικές και ξένες ταινίες», αναφέρει τις ταινίες που θα προβληθούν στο 5ο Φεστιβάλ, ασκώντας θετική κριτική, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώνει η Κ.Λ.Δ.

Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
Ε’ Φεστιβάλ Δράμας
Αξιόλογες ελληνικές και ξένες ταινίες
Προσωπικότητες του κινηματογράφου θα μεταβούν στην ακριτική πόλη. Τερματίζονται οι προετοιμασίες. Οι μέρες που διαγωνίζονται οι ταινίες των Σαλονικιών κινηματογραφιστών.
Για την διευκόλυνση των Σαλονικιών κινηματογραφιστών, που οι ταινίες τους διαγωνίζονται στο πρόγραμμα και τυχόν θέλουν να μεταβούν εκεί, οι πληροφορίες είναι οι ακόλουθες: Την Δευτέρα διαγωνίζεται η «Πηγή της Αφροδίτης», του Τάκη Καμπερίδη. Την Τρίτη η «Βιογραφία», του Φορτωτήρα και «Κενταύρων 29 Α», του Στέφανου Χατζημιχαηλίδη. Τέλος, το Σάββατο το «Κατά τα άλλα», του Αιμίλιου Αδαμόπουλου.
Γνωστές ελληνικές ταινίες του πληροφοριακού και μεγάλου μήκους ταινίες θα καλύψουν την εκδήλωση με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Την εναρκτήρια μέρα του Φεστιβάλ θα παιχθεί το «Στο δρόμο του Θεού», του Δημ. Αρβανίτη.
Την Τρίτη το «Μοντενέγκρο», του Γιουγκοσλάβου Ντουσάν Μακάγκεφ.
Την Τετάρτη, «Περί έρωτα», των Μαρίας Γαβαλά, Θεόδωρου Σούμα.
Την Πέμπτη, «Ο άνθρωπος από σίδερο», του Αντρέι Βάιντα, Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ 1981.
Την Παρασκευή «Μεφίστο», του Ούγγρου Ίστβαν Ζάμπο, ταινία που κέρδισε το φετινό ξενόγλωσσο Όσκαρ.
Το Σάββατο, κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν βρεθεί ταινία του Φασμπίντερ, θα προβληθεί «Το παιχνίδι της τύχης», του Ράιντα Βένερ Φασμπίντερ, σε πρώτη προβολή για την επαρχία.
Την Κυριακή που δεν υπάρχει διαγωνιστικό πρόγραμμα και θα γίνει απονομή των βραβείων, θα προβληθεί η ελληνική μήκους ταινία του Γιώργου Καρυπίδη «Η αναμέτρηση», με τους Άρη Ρέτσο, Σπύρο Φωκά και Ζωή Λάσκαρη.
Παράλληλες εκδηλώσεις
Διευκρινίζεται ότι, κάθε μέρα το διαγωνιστικό πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το βράδυ. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, εξάλλου, θα παιχτούν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα ταινίες Σούπερ-8. Εξάλλου, μέχρι στιγμής η κριτική επιτροπή δεν φαίνεται να συμπληρώνει στην πλειοψηφία της άτομα μεγάλου κύρους, κάτι το οποίον είναι σημαντικό για ένα φεστιβάλ. Αντίθετα μεταβαίνουν γνωστές προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου για να οργανώσουν συζητήσεις. Το Σαββατοκύριακο θα βρίσκονται στη Δράμα, οι γνωστοί κριτικοί, Μίνως Φενέκ Μικελίδης, που θα συμμετάσχει στη συζήτηση για τον Ελληνικό Κινηματογράφο και ο Βασίλης Ραφαηλίδης, που θα συμμετάσχει τόσο στη συζήτηση για το Ελληνικό κινηματογράφο, όσο και θα κάνει ανάλυση της ταινίας του Καρυπίδη «Αναμέτρηση». Το πρωί της Κυριακής θα γίνει προβολή παιδικής ταινίας πιθανώς του Μικρού πρίγκιπα», δωρεά για τα παιδιά και εν συνεχεία ο Έλληνας σκηνοθέτης Τάσιος, θα μιλήσει στους μικρούς θεατές. Το ίδιο βράδυ, ο γνωστός σκηνοθέτης θα μιλήσει και θα συμμετάσχει και στη συζήτηση για τον ελληνικό κινηματογράφο. Τέλος καταβάλλονται προσπάθειες να κατέβουν στη Δράμα, οι γνωστοί κριτικοί της Αριστεράς Αντώνης Μοσχοβάκης και Δημήτρης Δανίκας.

IMGP0699

Βασικός στίβος ανάπτυξης του Ελληνικού Κινηματογράφου,
το Φεστιβάλ της Δράμας
Σε δεύτερο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», το οποίο υπογράφει ο κριτικός κινηματογράφου Αλέξης Δερμεντζόγλου, προχωρά σε μια γενικότερη αναφορά στους στόχους της διοργανώτριας αρχής, στα επιτεύγματά της, παρά την ισχνή χρηματοδότηση, αλλά και στις προοπτικές που υπάρχουν για την εξέλιξη του θεσμού, ο οποίος δεν αντιμάχεται το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, αντιθέτως συμβάλει στην ανάπτυξη του κινηματογράφου στον ελλαδικό χώρο.

Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
Ε΄ Φεστιβάλ Δράμας
Αφετηρία Νέων προοπτικών

Η κορωνίδα των επιτευγμάτων των επαρχιακών λεσχών είναι δυνατό να οδηγήσει σε πρωτοφανείς ριζοσπαστικές ελπιδοφόρες πρωτοπορίες. Η Δράμα μπορεί να λειτουργήσει, μέσα στην πλήρη αυτονομία της, ως ο δεύτερος διαγωνιστικός και συμπληρωματικός στίβος, σε σχέση με την μεγάλη του κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Βελτιωμένη η φετινή διοργάνωση. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η σημαντική συζήτηση.
Αρχίζει σήμερα στις 8 το βράδυ, με επισημότητα και με μεγάλες προσδοκίες, το Ε΄ Διαγωνιστικό φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, με την παρουσίαση 20 φιλμς 16 και 35 μιλιμέτρ και 10 «Σούπερ-8». Η έντονη δραστηριότητα των οργανωτών, που είναι βασικά η ιστορική Κινηματογραφική Λέσχη της Δράμας, σε συνεργασία με το δήμο της πόλης, δίνει φέτος μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με πέρυσι.
Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, έχει εκδηλώσει, πέρα από την οικονομική αρωγή και τις εισηγήσεις του σε άλλους φορείς, ζωηρό ενδιαφέρον για τον θεσμό. Το φεστιβάλ είναι δυνατό να ενισχύσει τον θεσμό της αυτοδιοίκησης αποτελεί την κορωνίδα των επιτευγμάτων των επαρχιακών Λεσχών.
Γίνεται φανερό πως τέτοιες εκδηλώσεις, που άσχετα αν γίνονται στη Δράμα, εκπροσωπούν τις ανάγκες και τις δυνατότητες όλης της ελληνικής επαρχίας και πυροδοτούν τις κρυμμένες ικανότητες και φιλοδοξίες της να γίνουν αφορμή, ώστε ο λαός να αποχτήσει επί τέλους την άποψη για το σινεμά, τερματίζοντας έτσι την χρόνια πολιτιστική έκπτωση του, που είχε καλλιεργηθεί φυσικά από την κυρίαρχη τάξη, στο παρελθόν, που της βόλευε αυτή η κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν και παρατηρητές του Υπουργείου Πολιτισμού και της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου για να βοηθήσουν με τις μετέπειτα εκτιμήσεις τους, τη δυνατότητα κλιμάκωσης του φεστιβάλ. Εξ άλλου καλώς πληροφορημένοι κύκλοι αναφέρουν ότι, η Δράμα μπορεί με αυξημένη επαγγελματική οργάνωση να αποτελέσει τον δεύτερο στίβο του ελληνικού σινεμά, μετά την Θεσσαλονίκη, όπου όλες οι «κομμένες» ταινίες (δηλαδή και οι μεγάλου μήκους), θα προβάλλονται σε κοινό, κάτι που είναι ανάγκη των δημιουργών.
Από το πρώτο φεστιβάλ οι διοργανωτές διαβεβαίωσαν (και το απέδειξαν), πως δεν δρουν ανταγωνιστικά προς την μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Τώρα με τις σημαντικές δημοκρατικές τροποποιήσεις στο φεστιβάλ της συμπρωτεύουσας, το μίνι φεστιβάλ της Δράμας, μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην αυτονομία του, συμπληρωματικά προς το πρώτο, σαν μια συνέχιση του, έχοντας πάντα βέβαια τη δική του προσωπικότητα και ταυτότητα.
Από την επιτυχία της οργάνωσης θα φανεί και το περαιτέρω μέλλον των φεστιβάλ της Δράμας. Συμμετοχή φιλμς υπάρχει ικανοποιητική, οι μεγάλου μήκους ταινίες που θα υποστηρίξουν την εκδήλωση είναι γνωστές και αξιόλογες, ορισμένων μάλιστα η εξασφάλιση της προβολής της θεωρείται επιτυχία πρώτου μεγέθους. Μένει στο λαό της Δράμας, της περιοχής και των κοντινών πόλεων, να συνειδητοποιήσουν πως η συμμετοχή τους είναι ουσιαστικά μια ψήφος, για να ξαναδοθεί ζωή στην στερημένη επαρχία. Παράλληλα, τέτοιες εκδηλώσεις δεν είναι για λίγους, αλλά απευθύνονται στον λαό, σ’ όλες του τις στρωματώσεις.
Σημαντική συζήτηση
Συνεχίζοντας, είναι σκόπιμο να αναφέρουμε για μια ακόμη φορά πως από τη Δράμα ξεκίνησαν και συνεχίζονται μεγάλες πρωτοτυπίες, που ήταν παντοτινά αιτήματα των Ελλήνων κινηματογραφιστών.
Στο μεταξύ, όπως είναι γνωστό, οι κριτικές επιτροπές των ειδικών, σ’ όλα τα μεγάλα φεστιβάλ έχουν αυξημένες δικαιοδοσίες και δικαιώματα παρεμβάσεων. Είναι δυνατό λοιπόν, τα μέλη της φετινής κριτικής επιτροπής της Δράμας, χωρίς να παρακάμπτουν την οργάνωση και τον κανονισμό να δώσουν κάποιο έκτακτο ειδικό βραβείο, αν θεωρήσουν βέβαια, ότι κάποια από τις μεγάλου μήκους ελληνικές ταινίες, που παίχτηκαν και στο πληροφοριακό της Θεσσαλονίκης, διαθέτει εκείνες ακριβώς τις προδιαγραφές και αρετές, που την κάνουν ικανή να το διεκδικήσει.
Πάντως, πέρα από το διαγωνιστικό τμήμα και τα μεγάλου μήκους φίλμς, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται βασικά στο προσεχές Σαββατοκύριακο, όπου το σύνολο σχεδόν των γνωστών Ελλήνων προοδευτικών κριτικών κινηματογράφου, θα συζητήσει για το εθνικό σινεμά. Διευκρινίζεται ότι κάθε μέρα μετά το τέλος των προβολών θα ακολουθεί συζήτηση (ενώ θα έχει προηγηθεί εισήγηση). Για την μεγάλη μήκους ταινία δεν θα γίνονται αναφορές στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, για να μην επηρεαστεί η ψηφοφορία του κοινού…
Το σημερινό πρόγραμμα είναι το ακόλουθο: 8μ.μ. «Εφιάλτης», «37΄+2΄΄», «Σόφυσις», «Σύμβρος είναι εν χωρίον» και «Τουρκοβούνια» (βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο 32ο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης). Εκτός συναγωνισμού η ελληνική μεγάλου μήκους ταινία «Στο δρόμο του Θεού», του Δημ. Αρβανίτη.
Αύριο: ένα φιλμ του Οδυσσέα Λάππα (άγνωστου τίτλου), «Διαδρομή», «Συνοδεία». «Ο κύκλος», (κινούμενα σκίτσα, βραβείο στο 22ο Φεστιβάλ), «Εργαστήρι ‘82» (κινούμενα σκίτσα, βραβείο στο 23ο φεστιβάλ), «Η πηγή της Αφροδίτης». Εκτός συναγωνισμού η εξαιρετική ταινία του Ντούσαν Μακαβέγιεφ, «Μοντενέγκρο» Αλ. Ν. Δερμεντζόγλου

 IMGP0700

 

54

Διακρίνεται στη δεύτερη σειρά ο τότε Νομάρχης Ευάγγελος Ρογκάκος και ο Δήμαρχος Σωκράτης Δημητριάδης

 

Οι υποθέσεις των ταινιών
Αναφορά στις ταινίες που θα προβληθούν τη δεύτερη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη μέρα της διοργάνωσης, με μια σύντομη αναφορά στην ιστορία που η κάθε ταινία πραγματεύεται, κάνουν στις 2, 4 και 6 Νοεμβρίου, οι εφημερίδες «Πρωινός Τύπος» και «ΔΡΑΜΙΝΗ».

2 Νοεμβρίου 1982, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΑΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Συνεχίζεται απόψε στις 8 το βράδυ στ’ «Αστέρια» το Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Στην αποψινή προβολή συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω ταινίες:
1)»Η ΔΙΚΗ». Ασπρόμαυρη ταινία 16 χιλ με υπόθεση διάρκειας 7 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Οδυσσέα Λάππα και η παραγωγή του ιδίου. Η ταινία αφορά τη δίκη ενός ναρκομανούς, στην πορεία της οποίας θα αποδειχθεί πως κατηγορούμενος δεν είναι ένοχος, θα δημιουργηθεί μια σύγκρουση ανάμεσα στο δικηγόρο και το δικαστήριο, με αποτέλεσμα να βρεθεί κι αυτός κατηγορούμενος.
2) «Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΗΤΗΣ», χρωματιστή ταινία 16 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 26 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Τάκη Καμπερίδη και η παραγωγή του ιδίου. Σύντομη ιστορία της ταινίας. Στο μέσο περίπου της κοιλάδας των Τεμπών, σε μια τοποθεσία ειδυλλιακή, βρίσκεται η Πηγή της Αφροδίτης. Από χιλιάδες χρόνια τώρα, τα νερά της ξεπηδούν ορμητικά και χύνονται δίπλα στον Πηνειό. Η παράδοση μαζί με το όνομα της πηγής διατήρησε και τον εξής μύθο: Η θεά του έρωτα μια φορά το μήνα, όταν «αδιαθετούσε» όπως όλες οι γυναίκες, κατέβαινε από τον Όλυμπο και όσο διατηρούσε η αδιαθεσία της, έμενε εκεί να ξεκουράζεται από τον ερωτικό της κάματο, των άλλων μερών, και για να πλένεται στη δίνη της πηγής. Με το πλύσιμο της, όμως θόλωναν τα γάργαρα νερά της και απ’ αυτά θόλωναν κατόπιν και τα νερά του Πηνειού.
3) «ΔΙΑΔΡΟΜΗ», χρωματιστή ταινία 16 χιλ ντοκιμαντέρ, διάρκειας 37 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Αλέξη Τσάφα και η παραγωγή είναι του ιδίου, του Γιώργου Εμιρτζά και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Η ταινία είναι μια ιστορική κοινωνική και αισθηματική ανασκόπηση της εξέλιξης της παλιότερης συνοικίας της Αθήνας, από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα.
4) «ΣΥΝΟΔΕΙΑ», χρωματιστή ταινία 35 χιλ πειραματικό κινούμενο σχέδιο, διάρκειας 5 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι Μαρίνου Κάσσου, και η παραγωγή του ίδιου. Η ταινία κινείται από χώρο μη παραδοσιακών τρόπων κινηματογραφικής έκφρασης με την απ’ ευθείας χάραξη και σχεδίαση μορφών και σχημάτων, πάνω στην επιφάνεια του φιλμ, χωρίς τη μεσολάβηση κινηματογραφικής μηχανής λήψεως. Βασικό στοιχείο της ταινίας είναι η μουσική που βασίζεται πάνω στα πλήκτρα και μέσα στο εσωτερικό του πιάνο, είτε απ’ ευθείας, με τα χέρια, είτε με τη χρησιμοποίηση διαφόρων οργάνων, που διαφοροποιούν την ποιότητα του ήχου. Η παράλληλη πορεία της εικόνας προς τον ήχο, που χωρίς να τον αποκαθιστά τον μεταφέρει στο οπτικό επίπεδο, στοχεύει στη δημιουργία ενός εσωτερικού διαλόγου ρυθμών.
5) «Ο ΚΥΚΛΟΣ», χρωματιστή ταινία 35 χιλ κινούμενο σχέδιο διάρκειας 4.45 δεύτερα, η σκηνοθεσία είναι του Ιορδάνη Ανανιάδη και η παραγωγή του ίδιου και του Αναστασίου Ανανιάδη. Η ταινία αναφέρεται σ’ ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο και καθώς μεγαλώνει βλέπουμε όλα τα πράγματα, που επηρεάζουν το παιδί (σχολείο-ναρκωτικά-στρατός-Πόλεμος-Γάμος-Παιδιά-Γηρατειά-Θάνατος).
6) «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 82», χρωματιστή ταινία 35 χιλ κινούμενου σχεδίου, διάρκειας 7 λεπτών. Την ταινία σκηνοθέτησε μια ομάδα μαθητών με δάσκαλο τον Σταύρο Στασινό, η παραγωγή είναι του Στράτου Στασινού και «Το εργαστήρι» ΕΠΕ. Πρόκειται για μια ταινία κινούμενων σχεδίων από 10 παιδιά της έκτης δημοτικού του ιδιωτικού σχολείου «Το εργαστήρι» και αποτελείται από δέκα σύντομα χιουμοριστικά επεισόδια. Κάθε μαθητής έχει την ιδέα του επεισοδίου του, την ιδέα του τίτλου του και την ευθύνη της ολοκλήρωσης.

3 Νοεμβρίου 1982, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» 1η σελίδα
Το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ
Το αποψινό πρόγραμμα και άλλα σχετικά νέα
Συνεχίζεται με επιτυχία
Συνεχίζεται απόψε στις 8 το βράδυ στ’ «ΑΣΤΕΡΙΑ» το 5ο Φεστιβάλ Δράμας ελληνικών ταινιών μικρου μήκους. Στην αποψινή προβολή συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω ταινίες:
«Βιογραφία», χρωματιστή (και μονόχρωμη) ταινία 16 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Μπάμπη Φορτσήρα και η παραγωγή του ίδιου. Η ταινία αφορά τη ζωή ενός ανθρώπου και μέσα σ’ αυτή θίγονται προβλήματα καθημερινά.
«Κατεστημενικές καταστάσεις», 16 χιλ με υπόθεση διάρκειας 17 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Φωτόπουλους και η παραγωγή του ιδίου. Η ταινία είναι μια συνηθισμένη ερωτική ιστορία δημιούργημα του σύγχρονου κατεστημένου, που εκφυλίζεται και οδηγείται σε αδιέξοδο.
«Κενταύρων 29Α», μαυρόασπρη ταινία 16 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 18 λεπτών. Η ταινία αναφέρεται στη ζωή ενός εργένη ανθρωπάκου που προσπαθεί να γλυτώσει από τον κατά φαντασία δολοφόνο του.
«Σιλωάμ», χρωματιστή ταινία 16 χιλ Ντοκιμαντέρ, διάρκειας 20 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Μαρή και η παραγωγή του ιδίου. Η ταινία έχει θέμα τα ιαματικά λουτρά.
«Είμαι κεφάτος», χρωματιστή ταινία 16 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 15 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Παρασκευόπουλου και η παραγωγή του Απόστολου Μιχαλάκη.
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Τελικά η κριτική επιτροπή ταινιών που πρέπει ν’ αποτελείται από ειδικούς του κινηματογράφου έμεινε πενταμελής, παρά τις μεγάλες προσπάθειες της οργανωτικής επιτροπής να την κάνει εφταμελής.
Από τα ονόματα που ανακοινώθηκαν δε θα συμμετάσχει ο Πάνος Παπακυριακόπουλος κινηματογραφιστής. Το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, δυο μέρες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Χατζίκος (!) και του είπε ότι ο κ. Παπακυριακόπουλος δε θα έρθει γιατί αρχές Νοεμβρίου θα κάνει μοντάζ σε ταινία του.
Αρνητικά απάντησαν σε άλλες προσκλήσεις οι σκηνοθέτες: Τώνης Λυκουρέζης, Πάνος Γλυκοφρίδης (γυρίζει ταινία στην Πελοπόννησο), Άρης Καραϊσκάκης (από 1 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στην Αθήνα για μοντάρισμα ταινιών του για την τηλεόραση) και Τώνια Μαρκελάκη, καθώς και ο οπερατέρ Γιάννης Σμαγδής (έχει γυρίσματα).
Το βράδυ του Σαββάτου 6/11 η ταινία μεγάλου μήκους που θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού, θα είναι «Το παιχνίδι της τύχης», του πρόσφατα αδικοχαμένου προικισμένου Γερμανού σκηνοθέτη Ράινερ Βέρνερ Φασμάιντερ.
Η ταινία μικρού μήκους «Στα Τουρκοβούνια», του Λευτέρη Ξανθόπουλου, για καθαρά τεχνικούς λόγους, θα προβληθεί το Σάββατο, ενώ είχε προγραμματιστεί για την πρώτη μέρα του φεστιβάλ.
Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών συλλόγων, στο φουαγιέ του κινηματογράφου «ΑΣΤΕΡΙΑ», σε ειδικό ταμπλό θ’ αναρτηθούν οι φωτογραφίες που βραβεύτηκαν στην πρόσφατη έκθεση φωτογραφίας, «Η Δράμα του χθες και του σήμερα»
 IMGP0710

 

4 Νοεμβρίου 1982, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝ/ΦΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Συνεχίζεται απόψε στις 8 το βράδυ στα «ΑΣΤΕΡΙΑ» το 5ο Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
Στην αποψινή προβολή συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω ταινίες.
-«ΜΗΧΑΝΕΥΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ», χρωματιστή ταινία Σούπερ 8 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 5 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Στέφανου Κατή, και η παραγωγή του ιδίου.
Η ταινία είναι μια παράλληλη μεταφορά του πραγματικού γεγονότος της 4ης Ιουλίου 1947, εισβολή μοτοσικλετιστών σε χωριό του Σαν Φραντσίσκο, στα ελληνικά δεδομένα της 25ης Μαρτίου.
-«ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΞΕΡΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ», χρωματιστή ταινία σούπερ 8 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 8 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Γιάννη Ηλιόπουλου και η παραγωγή του ίδιου.
-«ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ», χρωματιστή ταινία σούπερ 8 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 8 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι της Ελένης Γιάμαρη και η παραγωγή της ίδιας.
-«ΠΑΝΤΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΑ ΤΡΑΙΝΑ», χρωματιστή ταινία σούπερ 8 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 16 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Σούλη και η παραγωγή του ίδιου.
Μια σύντομη περίληψη του φιλμ: Το τραίνο ξεκινάει. Μαζί και η παρέα των «5» ατόμων. Ο «ένας» περισσεύει. Σταθμός επαρχιακός-σπίτι εξοχικό-πάρτι. Ο ένας νοιώθει πάλι να ξεχωρίζει. Μια σκιά εκτελείται. Οι άλλοι πλένουν τα χέρια τους και ρίχνονται σε μια γκροτέσκο φυγή. Γίνονται τραίνα, το σπίτι ρημάδια και ο «ένας» νεκρός. Τα τραίνα φύγανε. Το σταθμό τον δέρνει ο άνεμος. Όλα αυτά σε κάποια γενέθλια.
-«ΚΑΤΙ ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ». Ασπρόμαυρη ταινία σούπερ 8 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 30 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Μανώλη Κόττα και η παραγωγή του ίδιου.
Η ταινία είναι μια δραματοποιημένη αναδρομή στην Παλιά Αθήνα, από το 1920 μέχρι την απελευθέρωση.

5 Νοεμβρίου 1982, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» 1η σελίδα
Στην αίθουσα «Αστέρια»
Οι πέντε μικρές ταινίες που θα προβληθούν
σήμερα στα πλαίσια του Φεστιβάλ
Συνεχίζεται απόψε στις 8 το βράδυ στ’ «ΑΣΤΕΡΙΑ» το 5ο Φεστιβάλ Δράμας ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Στην αποψινή προβολή συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω ταινίες.
«Νέα Αφρική», μαυρόασπρη ταινία Σούπερ-8 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 8.5 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Μουρτζόπουλου και η παραγωγή του Γιάννη Μουρτζόπουλου.
«Η στιγμή», χρωματιστή ταινία Σούπερ-8 με υπόθεση, διάρκειας 13 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Πέτρου Γαβριηλίδη και η παραγωγή του ίδιου. Η ταινία είναι μια σύντομη ματιά πάνω στον πόθο και την στέρηση. Η απόλαυση των καταναλωτικών αγαθών αποκλείεται από την ίδια την κοινωνία. Οι πινακίδες-ερινύες της, ευνουχίζουν τον κάθε πόθο. Τελικά όμως αυτό είναι το «άλλοθι» για την ύπαρξη της ταινίας. Πρωταρχικός της σκοπός είναι η καταγραφή ενός ασφυκτικά κλειστού χώρου 2χ3 και η υπέρβαση της μυθοπλασίας, που προκαλεί ένα σοκ στο θεατή, χωρίς να αποκλείει ελπίζω την απόλαυση.
«Το καθήκι», χρωματιστή ταινία Σούπερ-8 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 13 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Φάνη Αναβάλογλου και η παραγωγή του ίδιου.
«Αλλαγή- αλλαγή», χρωματιστή ταινία σούπε-8 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 18 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Άγγελου Δελή και η παραγωγή του ίδιου. Η ταινία είναι μια σάτιρα της προ και μετεκλογικής κατάστασης του Οκτώβρη 1981. Η αλλαγή είναι κάτι που όλοι θέλουν. Με την νοοτροπία όμως, που δεν αλλάζει τίποτε, τι γίνεται; Η ταινία θα πρέπει να ιδωθεί σαν να βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν. Ήταν απόλυτα επίκαιρη τότε και ίσως έχει αξία και αρκετά χρόνια αργότερα.
«Τα παιδιά της τηλεόρασης», χρωματιστή ταινία ντοκιμαντέρ με διάρκεια 20 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι της Χαρίκλειας Πλάντζου και η παραγωγή του Εθνικού Ιδρύματος Νεότατος. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ ρεπορταζιακού χαρακτήρα που ερευνά τη σχέση παιδιού και τηλεόρασης.

 5 11 1982

 

6 Νοεμβρίου 1982, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝ/ΦΟΥ
ΟΙ ΘΕΑΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Συνεχίζεται απόψε στις 8 το βράδυ στ’ «ΑΤΕΡΙΑ» το 5ο Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
Στην αποψινή προβολή συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω ταινίες. «ΦΥΓΗ», Ασπρόμαυρη ταινία 16 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 15 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Παναγιώτη Κακαβιά και η παραγωγή του ίδιου. Η ταινία αναφέρει την ιστορία ενός νεαρού εργάτη, σε κάποια επαρχιακή κωμόπολη. Οι σχέσεις του με το αφεντικό του, τους φίλους και γενικότερα οι σχέσεις του μέσα στο συγκεκριμένο χώρο (χωριό) και οι ψυχικές διακυμάνσεις, μέχρι να φτιάξει τη δική του φυγή.
«ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ», χρωματιστή ταινία 16 χιλ με υπόθεση, διάρκειας 17 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Ζερβού και η παραγωγή του ίδιου και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Η ταινία αποτελεί ένα παιχνίδι ήχου και εικόνας, με θέμα τον απωθημένο ερωτισμό μιας καταπιεσμένης κοπέλας.
«ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ», μαυρόασπρη ταινία 16 χιλ ντοκιμαντέρ με διάρκεια 24 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Αιμίλιου Αδαμόπουλου και η παραγωγή της COMET FILM. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στη μόλυνση του περιβάλλοντος.
«Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ», χρωματιστή ταινία 16 χιλ ντοκιμαντέρ με διάρκεια 37 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Νίκου Ξυφάλη και η σκηνοθεσία του ίδιου. Η ταινία αναφέρεται στον υφηγητή Γιάννη Πάτροκλο, ο οποίος την ημέρα της εκλογής του, ως καθηγητής, δέχεται την επίσκεψη του υπαστυνόμου Αναστασίου για έλεγχο νομιμοφροσύνης.
«ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ». Χρωματιστή ταινία 16 χιλ ντοκιμαντέρ, διάρκειας 23 λεπτών. Η σκηνοθεσία είναι του Λευτέρη Ξανθόπουλου και η παραγωγή της Γ. Εμιρζάλ ΕΠΕ Κινηματογράφου. Στην υψηλότερη κορυφή της λοφοσειράς των Τουρκοβουνίων ενεφανίσθησαν πριν από 30 περίπου χρόνια τα πρώτα αυθαίρετα κτίσματα. Με τον καιρό οι λόφοι εποικίσθηκαν κανονικά από οικογένειες εσωτερικών μεταναστών.

 

20 001Ο Σύμβουλος κινηματογραφίας του Υπουργείου πολιτισμού Μάνου Ζαχαρία

 

Οι βραβευμένες ταινίες
Στις ταινίες που βραβεύτηκαν, αλλά και στα παραλειπόμενα του Φεστιβάλ κάνει αναφορά η εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ», τονίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν, η 5η διοργάνωση του Φεστιβάλ στέφτηκε από επιτυχία.

9 Νοεμβρίου 1982, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ», 1η σελίδα

Με την απονομή των βραβείων
Έληξε την Κυριακή με επιτυχία
Το 5ο Κιν/φικό Φεστιβάλ Δράμας
Αντικειμενική και δίκαιη η βράβευση των ταινιών.
Έληξε με επιτυχία το πέμπτο Φεστιβάλ κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους που οργάνωσε στην πόλη μας η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, σε συνεργασία με το δήμο Δράμας.
Την τελετή της απονομής των βραβείων του έγινε το βράδυ της Κυριακής στην αίθουσα του Κινηματογράφου «Αστέρια» τίμησε με την παρουσία του ο Νομάρχης κ. Βαγγέλης Ρογκάκος, παραβρέθηκαν δε, ο νέος Δήμαρχος της πόλεως κ. Σωκράτης Δημητριάδης και πολύς κόσμος.
Η βράβευση των ταινιών κρίνεται αντικειμενική από την κριτική επιτροπή και τα βραβεία του κοινού εκφράζουν αυξημένο αισθητήριο και θεωρούνται πολύ πετυχημένα.
Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Η τελετή της βράβευσης έγινε με την έναρξη της βραδιάς, ενώ το κοινό επιδοκίμαζε με ενθουσιώδη και παρατεταμένα χειροκροτήματα.
Αναλυτικά τα βραβεία απονεμήθηκαν ως εξής:
1ο Βραβεία καλύτερης εργαστηριακής δουλειάς.
Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε κινούμενο σκίτσο. Στο φιλμ «Κύκλος», βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ και στο γνωστό από το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης φιλμ, «Σύμβρος είναι εν χωρίον».
Βραβείο ταινίας με υπόθεση στο φιλμ «Σόσυφις».
Τέλος το βραβείο για την καλύτερη ταινία Σούπερ-8 το απένειμε στο φιλμ του Δραμινού Δημήτρη Μουρτζόπουλου, «Νέα Αφρική». Δόθηκαν για διάφορους λόγους, ηθοποιίας, τεχνικής κλπ , τιμητικές διακρίσεις με αργυρά μετάλλια στα φιλμς «Συνοδεία», «Υποψήφιος» και «Διαδρομή» και απλές τιμητικές διακρίσεις στα φιλμς «Εργαστήρι 82», «Κενταύρων 29Α», «Σε δεύτερο πρόσωπο» και «Αλλαγή-αλλαγή», ταινία Σούπερ-8.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ
Ο «Κύκλος». κέρδισε και το πρώτο χρυσό βραβείο κοινού με 4,20 με άριστα το 5.
Το αργυρό βραβείο κοινού, δηλαδή το δεύτερο, το κέρδισε το φιλμ, «Κεναταύρων 29Α» με 3,66 του Σαλονικιού Στέφανου Χατζημιχαηλίδη. Έτσι ο πολύ καλός και ικανός αυτός σκηνοθέτης που χρόνια τώρα παραγκωνίζεται, δικαιώνεται στο φεστιβάλ της Δράμας τόσο με ένα βραβείο κοινού, όσο και με μια εύφημη μνεία από την κριτική επιτροπή. Το βραβείο κοινού στο «Σούπερ-8» κέρδισε το φιλμ του Δελή, «Αλλαγη-αλλαγή» με 4, με άριστα το 5.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Από το Σαββατοκύριακο πρόγραμμα, μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα για την τεχνική της, αλλά και την πρόοδο που έχει κάνει ο σκηνοθέτης Νίκος Ζερβός, η ταινία «Σε δεύτερο πρόσωπο», όπου μπολιάζονται αισθητικές του «αντερκράουντ σινεμά», με μια αίσθηση των προβλημάτων της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Το εκτός συναγωνισμού φιλμ του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, «Το παιχνίδι της τύχης», δίχασε το κοινό της Δράμας, αλλά γενικά άρεσε.
Στην τελετή της απονομής των βραβείων εκτός από τους επισήμους παραβρέθηκε και ο γνωστός σκηνοθέτης της «Μπέττυ», Δημήτρης Σταύρακας, σαν εκπρόσωπος του τμήματος Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο πολύ γνωστός Έλληνας σκηνοθέτης διηύθυνε μετά την απονομή των βραβείων και την προβολή της εξαιρετικής ταινίας μεγάλου μήκους «Αναμέτρηση», του Γιώργου Καρυπίδη, τη συζήτηση για το μέλλον του ελληνικού σινεμά και τις νέες προδιαγραφές του. Το πρωινό της Κυριακής, ο γνωστός ηθοποιός κ. Μπουγιουκλάκης και ο σκηνοθέτης κ. Χατζίκος, μέλη της κριτικής επιτροπής, σε μια ομάδα παιδιών που περνούσε τα 300 άτομα, προ της προβολής της ταινίας «Τόμ Σώγιερ», οργάνωσαν ένα όμορφο «χάπενινγκ» ο πρώτος και μια ανάλυση εννοιών του κινηματογράφου ο δεύτερος.
Το φεστιβάλ της Δράμας λοιπόν έληξε με πολύ καλή οργάνωση φέτος, με ανεβασμένο σε σχέση με πέρυσι αριθμό θεατών και με σχετικά ικανοποιητικά σχόλια.

 

  9 11 1982


Συμπεράσματα και προοπτικές ενός Φεστιβάλ
Για συνέπεια, στον σκοπό της υπηρεσίας του Κινηματογράφου, κάνει λόγο η εφημερίδα «Αυγή» αναφερόμενη στην 5η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Δράμας, το οποίο χαρακτηρίζεται από δημοκρατικότητα και τιμιότητα, έναντι αυτού της Θεσσαλονίκης, όπου επικρατούν οι μεθοδεύσεις στον καταρτισμό των επιτροπών και οι αδικίες έναντι των δημιουργών. Το δημοσίευμα ουσιαστικά μέμφεται το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και εξυμνεί αυτό της Δράμας, το οποίο παραμένει ελεύθερο προς κάθε δημιουργό, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Για το λόγο αυτό, πρέπει να βρει επιτέλους, μια ουσιαστική πρακτική υποστήριξης.
Η εφημερίδα «Αυγή» κάνει επίσης αναφορά και στις ταινίες που βραβεύτηκαν και ιδιαίτερα σ’ αυτές, που στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης κόπηκαν και αποκαταστάθηκαν ηθικά στο Φεστιβάλ της Δράμας. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Αντώνης Μοσχοβάκης.

10η Νοεμβρίου 1982, εφημερία «ΑΥΓΗ»
Συμπεράσματα και προοπτικές ενός Φεστιβάλ
Η ενδιαφέρουσα εμπειρία το Φεστιβάλ της Δράμας
Του Αντώνη Μοσχοβάκη
Το φεστιβάλ της Δράμας βρίσκεται στον 5ο χρόνο της λειτουργίας του, και αποδείχνει συνέπεια στο σκοπό της υπηρεσίας του κινηματογράφου, δίκαιη, ανεπηρέαστη κρίση και καλή οργάνωση. Οι τυχόν ελλείψεις του δεν οφείλονται παρά στην ένδεια των μέσων, αφού το Φεστιβάλ είναι φτωχό, με μικρή ενίσχυση από το Δήμο Δράμας και-φέτος-από το κράτος, και δεν λειτουργεί παρά με την μέχρι αυτοθυσίας προσπάθεια και μόχθο της τοπικής Κινηματογραφικής Λέσχης, που το οργανώνει.
Το φεστιβάλ, με τη δημοκρατικότητα και την τιμιότητα που το χαρακτηρίζει, παίρνει ένα χαρακτήρα «Αντιφεστιβάλ» ή Κριτικού Φεστιβάλ απέναντι σ’ εκείνο της Θεσσαλονίκης. Ενώ δηλαδή στο τελευταίο επικράτησαν οι μεθοδεύσεις στον καταρτισμό των επιτροπών και στα αποτελέσματα-χωρίς σ’ αυτό δυστυχώς να εξαιρεθεί και το φετινό, όπου ο επηρεασμός έγινε στο κομματικό επίπεδο, μέσα από τα σωματεία-στη Δράμα αποφεύχθηκαν πάντα οι αδικίες και ταινίες που είχαν αδικηθεί στη Θεσσαλονίκη, βρήκαν εκεί αποκατάσταση. Από τη μια μεριά, το φεστιβάλ, καταργώντας την πρόκριση, παραμένει ελεύθερο στον κάθε δημιουργό που φιλοδοξεί να απασχολήσει το κοινό μ’ ένα έργο του, και από την άλλη η κριτική επιτροπή του επιλέγεται από την οργανωτικής επιτροπή, που έχει πρωταρχικό της μέλημα να διαφυλάξει το κύρος του Φεστιβάλ.
Έτσι, εκλεγμένα, χωρίς παρεμβάσεις κρατικές ή κομματικές (αδιάφορο από ποιο κόμμα) τα μέλη αυτής της κριτικής επιτροπής, όσο μέτρια κι αν είναι συχνά σε διασημότητα-αφού οι μεγάλες (ή αυτοθεωρούμενες μεγάλες) φίρμες δεν καταδέχονται τη Δράμα-έχουν ωστόσο το προσόν, πέρα από τη γνώμη και την πείρα που πάντα διαθέτουν, να ενεργούν αποκλειστικά σύμφωνα με τη συνείδησή τους.
Έτσι, στο φετινό Φεστιβάλ-όπως και στο περσινό-βραβεύτηκαν ή διακρίθηκαν ταινίες που είτε είχαν απορριφθεί, είτε είχαν παραμεριστεί στη Θεσσαλονίκη.
Η «ΣΟΣΥΦΙΣ» του Ηλία Κωνσταντακόπουλου, που τιμήθηκε με το βραβείο ταινίας με υπόθεση, είναι ένα έργο ευαίσθητο, πηγαίο, με συμπόνια για τα ανθρώπινα, νεανικά απλοϊκό βέβαια στον απαισιόδοξο στοχασμό του, αλλά επιδέξιο να επισημαίνει τους στόχους του, την καταπίεση, την απάνθρωπη πραγματικότητα, τη μοναξιά και πραγματοποιημένο με λιτή κινηματογραφικότητα.
Το «ΣΥΜΒΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΧΩΡΙΟΝ», του Νίκου Φατούρου, βραβείο ντοκιμαντέρ, αγνοήθηκε από την κριτική επιτροπή στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκφράζει αποτελεσματικά, στην εικόνα του και στο σχόλιο του, την απομόνωση, την πλήξη, τη νέκρωση των ενδιαφερόμενων της ελληνικής επαρχίας.
Ο «ΚΥΚΛΟΣ» του Ιορδάνη Ανανιάδη, είχε δίκαια βραβευτεί στο προπέρσινο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και απέσπασε στη Δράμα το διπλό βραβείο Κριτικής Επιτροπής και κοινού, αφού είναι ένα εξαίρετο κινούμενο σχέδιο, εύστοχο στη σάτιρά του της αλλοτριωμένης ζωής του «καθημερινού» ανθρώπου, γεμάτο χιούμορ, πλούσια περιεκτική λιτότητα και άψογο στην τεχνική του.
Το βραβείο ταινίας Σούπερ 8-που πρώτη φορά στεγάζεται σ’ ένα επίσημο φεστιβάλ-δόθηκε στη «ΝΕΑ ΑΦΡΙΚΗ», του Δημήτρη Μουρτζόπουλου, που μ’ επαινετική δεξιότητα για το τεχνικά δύσκολο σχήμα της, εκφράζει εμπνευσμένα την έλλειψη επικοινωνίας και τη μοναξιά των νέων στη σύγχρονη μεγαλούπολη.
Τιμητικές διακρίσεις δόθηκαν στις ταινίες «ΣΥΝΟΔΕΙΑ», του Μαρίνου Κάσσου, «ΔΙΑΔΡΟΜΗ», του Αλέξη Τσάφα, «Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ», του Νίκου Ξυθάλη (για το παίξιμο του Ιάκωβου Ψαρρά), στις Σούπερ-8 «ΑΛΛΑΓΗ- ΑΛΛΑΓΗ» του Άγγελου Δελή και εύφημες μνείες απέσπασαν οι ταινίες «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 82΄» των παιδιών μιας τάξης δημοτικού, με την καθοδήγηση του Στράτου Στασινού, «ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» του Νίκου Ζερβού και «ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 29», του Στέφανου Χατζημιχαήλ. Οι μισές απ’ αυτές είχαν απορριφθεί από την προκριματικής της Θεσσαλονίκης.
Αλλά η αποκατάσταση-εκτός από τις μικρού μήκους ταινίες, που είναι το κύριο αντικείμενο του Φεστιβάλ Δράμας-έγινε, σ’ ένα βαθμό, και στις μεγάλου μήκους ταινίες, με την προβολή, εκτός διαγωνισμού, τριών από τις απορριφθείσες της Θεσσαλονίκης, που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αξιοπρόσεκτες.
Η ταινία «ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ», του Δημήτρη Αρβανίτη, παρά τις αδυναμίες της μελοδραματισμού και σύμμειξης του ρεαλισμού με το φανταστικό ύφος, φανερώνει κινηματογραφική γνώση (στο χειρισμό της εικόνας και του μοντάζ) και ικανότητα στο φανταστικό είδος.
«Το περί έρωτος» της Μαρίας Γαβαλά και του Θεόδωρου Σούκα ζημιώνεται από την «ανισότητα» (όπως υποστηρίχτηκε γενικά από τους κριτικούς) των δυο μερών του δίπτυχου της. ‘Η, πιο σωστά (κατά την αντίληψη του γράφοντος) από τη χτυπητή ανομοιογένεια ύφους ανάμεσά τους.
Γιατί ασφαλώς, το κομμάτι Γαβαλά είναι ένα μικρό αριστούργημα με την ευαισθησία του και το λεπτό και εμπνευσμένο χειρισμό της κινηματογραφικής γραφής στην έκφραση της καταπιεσμένης κατάστασης της γυναίκας στην περιοχή του έρωτα, αλλά το κομμάτι του Σούμα δουλεύει σ’ ένα άλλο είδος κινηματογράφου, τον κινηματογράφο-δοκίμιο, με θεωρητική, διανοητική γραφή (πρότυπο ο Έρικ Ρομμέρ) ώστε να μην επιτρέπεται η σύγκριση του μ’ εκείνο. Συμβαίνει ωστόσο, ο Σούμας, δουλεύοντας σε μια ασυνήθιστη περιοχή, να μην έχει κατακτήσει ακόμα την αυστηρότητα και ακριβολογία που επιβάλλει το είδος, να πέφτει σε πλατειασμούς, επαναλήψεις, ώστε το έργο του να παρουσιάζεται σχετικά πιο αδύνατο.
Αλλά πιο ξεχωριστά επιβλήθηκε στη Δράμα η ταινία του Γιώργου Καρυπίδη, «ΑΝΑΜΕΤΗΣΗ», που η αρτιότητα, η τεχνική μαεστρία της, ο λεπτός συγκερασμός ρεαλιστικού και ονειρικού που τη διακρίνουν, η διάχυτη ατμόσφαιρα ερωτισμού και μυστηρίου, την επιβάλλουν σε διεθνές επίπεδο, όπου μόνο η «Λάουρα» του Όττο Πρέμινγκερ και «Εξαφάνιση» του Άλαν Πάκουλα συναντώνται ανάλογές της.
Οι ταινίες αυτές-όπως και οι 4 ξένες που συνόδευσαν τα προγράμματα μικρών ταινιών-συζητήθηκαν διεξοδικά με το κοινό και δεν είναι από τα μικρότερα ενδιαφέροντα αυτού του φεστιβάλ οι συζητήσεις που βοηθούν τους θεατές να οξύνουν το κριτήριο τους και τους συνηθίζουν να ερευνούν σε βάθος ένα έργο.
Όπως στη Θεσσαλονίκη διαπιστώθηκε και στη Δράμα το χαμηλό γενικά επίπεδο, σχετικά με τις άλλες χρονιές, των μικρού μήκους ταινιών. Είναι κάτι που πρέπει ν’ απασχολήσει ξεχωριστά το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
Το Φεστιβάλ της Δράμας που ανταποκρίνεται στη διπλή αποστολή να υπηρετεί τον ελληνικό κινηματογράφο και να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, πρέπει να βρει επιτέλους μια ουσιαστική πρακτική υποστήριξης. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να το ρίξει στην εξάρτηση από την γραφειοκρατία του κέντρου, αλλά να παραμείνει στην πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κινηματογραφικής Λέσχης της Δράμας που το ίδρυσε και το διατηρεί με τον ακούραστο ζήλο της.

Βραβεία 5ου Φεστιβάλ
Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 1982

Πρώτα βραβεία
Καλύτερη ταινία με υπόθεση:
«ΣΟΣΥΦΙΣ», του Ηλία Κωσταντόπουλου.

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων:
«Ο ΚΥΚΛΟΣ», του Ιορδάνη Ανανιάδη.

Καλύτερο ντοκιμαντέρ:
«ΣΥΜΒΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΧΩΡΙΟΝ», του Νίκου Φατούρου (ντοκιμαντέρ).

Καλύτερη ταινία Σούπερ-8
«ΝΕΑ ΑΦΡΙΚΗ», του Δημήτρη Μουρτζόπουλου.

Τιμητικές διακρίσεις
«ΣΥΝΔΕΙΑ», του Μαρίνου Κάσσου.
«ΔΙΑΔΡΟΜΗ», του Αλέξη Τσάφα.
«Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ», του Νίκου Ξυθάλη.
«ΑΛΛΑΓΗ- ΑΛΛΑΓΗ», του Άγγελου Δελή (Σούπερ-8).

Εύφημες μνείες
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 82΄», των παιδιών μας τάξης δημοτικού, με την καθοδήγηση του Στράτου Στασινού.
«ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ», του Νίκου Ζερβού και
«ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ 29», του Στέφανου Χατζημιχαήλ.

Βραβεία κοινού
Χρυσό βραβείο κοινού
«Ο ΚΥΚΛΟΣ», του Ιορδάνη Ανανιάδη,

Αργυρό βραβείο κοινού
«ΚΕΝΑΤΑΥΡΩΝ 29Α», του Σαλονικιού Στέφανου Χατζημιχαηλίδη.

Βραβείο κοινού στις «Σούπερ-8»
«ΑΛΛΑΓΗ-ΑΛΛΑΓΗ», του Άγγελου Δελή

 

Συμμετοχές ταινιών
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, υποβλήθηκαν οι ακόλουθες ταινίες:

Ταινίες μικρού μήκους

«Στα Τουρκοβούνια», του Λευτέρη Ξανθόπουλου.
«Κατεστημενικές καταστάσεις», του Κώστα Φωτόπουλου.
«37΄και 2΄΄», του Φοίβου Κωνσταντινίδη.
«Εργαστήρι 82΄», της ομάδας μαθητών του Νίκου Ξυθάλη.
«Διαδρομή», του Αλέξη Τσάφα.
«Ο κύκλος», του Ιορδάνη Ανανιάδη.
«Σε δεύτερο πρόσωπο», του Νίκου Ζερβού.
«Εφιάλτες», του Αντώνη Ίντα.
«Σόφυσις», του Ηλία Κωνσταντόπουλου.
«Φυγή», του Παναγιώτη Κακαβιά.
«Σιλωάμ», του Γιώργου Μαρή.
«Είναι κεφάτος», του Γιάννη Παρασκευόπουλου.
«Σύβρος είναι εν χωρίον», του Νίκου Φατούρα.
«Συνοδεία», του Μαρίνου Κάσσου.
«Κενταύρων 29 Α», του Στέφανου Χατζημιχαήλ.
«Βιογραφία», του Χαράλαμπου Φορτσήρα.
«Κατ’ άλλα», του Αιμίλιου Αδαμόπουλου.
«Η πηγή της Αφροδίτης», του Τάκη Καμπερίδη.

Souper 8
«Κάτι μέσα μου έχει μείνει», του Μανώλη Κάττα.
«Πάντα φεύγουν τα τραίνα», του Νίκου Σούλη.
«Το καθήκι», του Φάνη Αναβάλογλου.
«Αλλαγή-αλλαγή», του Άγγελου Δελή.
«Η στιγμή», του Πέτρου Γαβριηλίδη.
«Μηχάνευμα παράλληλης μηχανοκρατίας», του Στέφανου Κάτη.
«Περιμένοντας», της Ελένης Γιόκαρη.
«Τα παιδιά της τηλεόρασης», της Χαρίκλειας Πάντζου.
«Πάνω στο ξερό χώμα της καρδιάς μου», του Γιάννη Ηλιόπουλου.
«Νέα Αφρική», του Δημήτρη Μουρτζόπουλου.

Αποκατάσταση της αλήθειας
Σε δημοσίευμα της η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στις 22 Σεπτεμβρίου 1982, εκφράζει τις επιφυλάξεις της για το κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει φέτος η διοργάνωση του Φεστιβάλ. Οι επιφυλάξεις της αφορούν πέραν των οικονομικών δυσχερειών, και την ελλιπή προβολή του Φεστιβάλ Πανελλαδικά. Το Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης ενοχλημένο από την αυστηρή κριτική της εφημερίδας αποφασίζει να απαντήσει αποκαθιστώντας την αλήθεια.

(Δείτε την απάντηση στο παράρτημα 3)

 OMOSPONDIA 1

OMOSPONDIA 2

OMOSPONDIA3

OMOSPONDIA 4

Ίδρυση Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών
Οι θέσεις της Κ.Λ.Δ.
Ταυτόχρονα με τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, ένα εξίσου σοβαρό θέμα απασχολεί τα μέλη της Κ.Λ.Δ. Η ίδρυση Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών. Το εγχείρημα του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δημιουργία μιας Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών, θορυβεί τα μέλη της Δραμινής Λέσχης, οι οποία στις 5-3-1982 αποστέλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών τις προτάσεις της, επί του θέματος.

 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΣΧΩΝ


Αναδιάρθρωση Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Λ.Δ.
Στις 24-11-1982 το Δ.Σ. προχωρεί στην εκκρεμούσα από τον Αύγουστο του 1981 αναδιάρθρωσή του, μετά και την παραίτηση του μέλους του, Ρούλα Κυριακίδου. Την θέση της καταλαμβάνει ο Ραδής Βεζιρτζόγλου και η κατανομή των αξιωμάτων έχει πλέον ως εξής:
Πρόεδρος: Θωμάς Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Σαμαράς
Γεν. Γραμματέας: Ραδής Βεζιρτζόγλου
Ταμίας: Ιορδάνης Ξανθόπουλος
Έφορος: Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος
Μέλος: Αλέκος Δερμεντζόγλου
Μέλος: Ηρακλής Τάντος
Στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων προβολών της η Κ.Λ.Δ. συζητά το ενδεχόμενο πραγματοποίησης διαλέξεων, μια φορά το μήνα, στο τέλος των θεματικών κύκλων των προβολών. Για το σκοπό αυτό ζητούν την παραχώρηση της αίθουσας του Επιμελητηρίου Δράμας. Παράλληλα, διερευνά εκ νέου το ενδεχόμενο έκδοσης ενός εντύπου, για τις ταινίες που θα προβληθούν. Το αυτό επιχειρήθηκε και το 1981, αλλά δεν κατέστη δυνατό.

 50

 

 

 

 

Από το βιβλίο της Ρένας Τριανταφυλλίδου

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

 1978-1987. Ο ρόλος τη Κ.Λ.Δ. στην ίδρυση και εξέλιξη του θεσμού»

Έκδοση «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» 2017

  1

 

1983 6o

6ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους 31 Οκτωβρίου-6 Νοεμβρίου 1983

Μπορεί τα φώτα της ράμπας του 5ου φεστιβάλ να έκλεισαν με πολλούς προβληματισμούς, οι άοκνοι όμως πρωτεργάτες της θεμελίωσης του θεσμού, παρά τα πολλά εσωτερικά τους θέματα, κατάφεραν να κάνουν ένα αξιοπρεπές Φεστιβάλ, ίσως το καλύτερο όλων των προηγούμενων ετών. Δεν εφησυχάζουν και δεν αρκούνται στα μέχρι τώρα κεκτημένα τους. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ακόμη δρόμος πολύς, μέχρι την επίτευξη του μεγάλου τους στόχου, που δεν είναι άλλος από την επισημοποίηση του Φεστιβάλ, πολύ περισσότερο τώρα που «άνοιξαν» οι πόρτες της χρηματοδότησης του, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, και το Δήμο Δράμας.
Στις 23-8-1983 το Δ.Σ. συντάσσει και αποστέλλει έγγραφο προς το Δήμο Δράμας με το οποίο τον καλεί σε συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ. Εκτίμηση των μελών του Δ.Σ. είναι ότι, η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης θα προσδώσει επιπλέον κύρος στο θεσμό.
Τρεις μέρες αργότερα, στις 26-8-1983 η Κ.Λ.Δ. αποστέλλει νέο αίτημα προς τον Δήμο Δράμας, ζητώντας την οικονομική του στήριξη, για τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ. Εκτιμά ότι το ύψος του προϋπολογισμού της διοργάνωσης θα ανέλθει στις 520.000 δραχμές. Παραθέτει αναλυτική κατάσταση δαπανών και ζητά από τον Δήμο της Δράμας, όπως καλύψει το ως άνω ποσό.


(Δείτε το αίτημα για επιχορήγηση από το Δήμο Δράμας, στο Παράρτημα 4)

 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1

 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2

Αντίστοιχο αίτημα καταθέτει και προς το Υπουργείο Πολιτισμού στις 6-9-1983. Στο αίτημα της η Κ.Λ.Δ. αναφέρει ότι η περσινή επιχορήγηση του Φεστιβάλ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών: «έδωσε ζωογόνα πνοή και αναπτέρωσε τις ελπίδες των δημιουργών του, για μια επιτυχημένη από κάθε άποψη πορεία». Η οικονομική ενίσχυση που αιτείται για το 1983 ανέρχεται στις 500-600 χιλ δραχμές. Παράλληλα, στις 15-10-1983 η Λέσχη αποστέλλει επίσημο αίτημα προς την Υπουργό Πολιτισμού και Επιστημών, Μελίνα Μερκούρη, προσκαλώντας την να τιμήσει με την παρουσία της το Φεστιβάλ.

(Δείτε το αίτημα προς το Υπουργείο Πολιτισμού στο Παράτημα 5)

 YPOYRGEIO 1

YPOYRGEIO 22

 

 

 

Σημαντική καινοτόμα πρωτοβουλία, με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων στην κινηματογραφική αίθουσα, την περίοδο της διεξαγωγής του Φεστιβάλ, λαμβάνει η Κ.Λ.Δ. Με έγγραφο της στις 22-9-1983 ζητά από τον ΟΑΕΔ Δράμας την έγκριση του, για την χορήγηση 1000 εισιτηρίων προς τους μαθητές, προκειμένου να παρακολουθήσουν δωρεάν στις προβολές των ταινιών του 6ου Φεστιβάλ.

 

48

 

Τι έγραψαν οι εφημερίδες

Κάτω από την «ομπρέλα» του δήμου Δράμας το Φεστιβάλ

Ένα γεμάτο ελπιδοφόρα μηνύματα δημοσίευμα συναντάμε στη εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στην 1η σελίδα, την 21η Οκτωβρίου 1983, όπου μετά από πέντε συνεχείς διοργανώσεις, το Φεστιβάλ μπαίνει κάτω από την αιγίδα του Δήμου Δράμας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Και φυσικά, τυγχάνει και μιας γενναίας χρηματοδότησης, που θα του επιτρέψει να ανοίξει τα «φτερά» του. Επίσης, στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για έλευση της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη στη Δράμα, καθώς κι άλλων επισήμων, όπως και δημοσιογράφων, από πανελλαδική εμβέλειας μέσα ενημέρωσης.

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 1983, «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Υποβλήθηκαν ήδη για συμμετοχή 18 ταινίες
Με τις καλύτερες προϋποθέσεις
αρχίζει το Φεστιβάλ Δράμας
κλήθηκε να παραστεί η υπουργός πολιτισμού
Πλησιάζουν οι μέρες που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας το 6ο κατά σειρά Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και SUPER 8. Όπως είναι ήδη γνωστό, φέτος το Φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από την Κιν/κή Λέσχη και το Δήμο Δράμας. Θα αρχίσει δε την 31η Οκτωβρίου και θα τελειώσει τη 6η Νοεμβρίου.
Η Οργανωτική Επιτροπή εργάζεται εντατικά από καιρό και όλα δείχνουν ότι το φετινό Φεστιβάλ δεν θα έχει προηγούμενο σε επιτυχία.
Η πεποίθηση αυτή στηρίζεται βασικά σε δυο σημαντικούς λόγους. Ο ένας είναι η γενναία οικονομική ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, που για πρώτη φορά ανέρχεται στο ποσό των 500.000 δρχ. και ο δεύτερος, η συγκινητική ανταπόκριση γνωστών και σημαντικών ανθρώπων του Ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίοι δέχτηκαν πρόθυμα να έλθουν στην πόλη μας είτε για να πλαισιώσουν την κριτική επιτροπή, είτε σαν καλεσμένοι.
ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
Από πλευρά επισήμων προσκλήθηκαν η Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών κ Μελίνα Μερκούρη, ο Γενικός Γραμματέας του ίδιου Υπουργείου κ. Αλαβάνος και ο αρμόδιος για θέματα κινηματογράφου κ. Μάνος Ζαχαρίας. Ακόμη, προσκλήθηκαν ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ Βασ. Βασιλικός, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Παύλος Ζάννας, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ και της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεσ/νίκης κ. Αντώνης Κούρτης, ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του ίδιου Φεστιβάλ κ. Νίκος Κούνδουρος, και φυσικά οι αρχές της πόλης μας.
Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ήδη έχει καταρτισθεί η Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ από σημαίνοντα άτομα που εκφράζουν όλους τους οργανωμένους φορείς του Ελληνικού Κινηματογράφου (σκηνοθέτες, ηθοποιοί, κριτικοί, τεχνικοί) τα δε ονόματα τους θα δοθούν ταυτόχρονα σ’ όλο τον Ελληνικό τύπο τη Δευτέρα 24-10-1983.
ΓΝΩΣΤΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ
Ένα καινούργιο όσο και σημαντικό στοιχείο του φετινού Φεστιβάλ είναι ότι προσκλήθηκαν και ήδη έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση, να έλθουν στη Δράμα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, γνωστοί και μεγάλοι δημιουργοί Ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους, φέρνοντας μαζί τους και τις τελευταίες τους ταινίες που διαγωνίστηκαν στο πρόσφατο Φεστιβάλ κιν/φου της Θεσ/νίκη, έτσι ώστε στη Δράμα να γίνει η πρώτη πανελλήνια προβολή τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Κώστας Φέρρης με την ταινία του «Ρεμπέτικο» (παμψηφεί βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους μαζί με την «Ρεβάνς» και ακόμη τέσσερα βραβεία και διακρίσεις, ο Γιώργος Σταμπουλόπουλος με την ταινία του «Προσοχή Κίνδυνος» (α΄ και β΄ βραβείο ερμηνείας, ανδρικού ρόλου, βραβείο μουσικής), ο Δημήτρης Σταύρακας με την ταινία του «Η παρεξήγηση» (πρωταγωνιστές Σπύρος Φωκάς, Μιμή Ντενίση), ο Νίκος Ζερβός με την ταινία του «Ντελίριο». Μετά από κάθε προβολή θα επακολουθεί συζήτηση με τους σκηνοθέτες των ταινιών. Ακόμη εξασφαλίστηκε η πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας του Νίκου Βεργίτη «Η ρεβάνς», που απέσπασε τα περισσότερα βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσ/νικης (βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους μαζί με το ρεμπέτικο βραβείο σκηνοθεσίας. Βραβείο ερμηνείας γυναικείου ρόλου, βραβείο μοντάζ, βραβείο μοντάζ, βραβείο β΄ ανδρικού ρόλου.
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ Λ. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η Οργανωτική Επιτροπή θέλοντας να τιμήσει τους μεγάλους χαμένους του Ελληνικού Κινηματογράφου Έλλη Λαμπέτη και Λάμπρο Λιαρόπουλο, αποφάσισε ακόμη να προβάλλει από μια τους ταινία, να γίνουν ομιλίες σχετικές με το έργο τους, καθώς επίσης και έκθεση έντυπου υλικού από τη ζωή και το έργο του Λιαρόπουλου.
Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Ένα από τα βασικά μελήματα της Επιτροπής είναι η διαμόρφωση του χώρου μέσα και έξω από τον κιν/φο «ΑΣΤΕΡΙΑ» όπου θα γίνονται οι προβολές, έτσι ώστε να αλλάξει η όψη της περιοχής και να πάρει φεστιβαλικό χρώμα. Ήδη έχει εγκριθεί η πεζοδρόμηση της οδού Ζερβού, και έχουν αρχίσει οι εργασίες για την φωταγώγηση της και τον ανθοστολισμό της. Το βάρος της ευθύνης για την διακόσμηση της αίθουσας, την κατασκευή πανό κλπ ανέλαβε ο συμπολίτης αρχιτέκτονας Γιάννης Νάνου, έργο του οποίου είναι και η αφίσα του φετινού φεστιβάλ που ήδη τυπώνεται. Η φετινή αφίσα συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τα τρία στοιχεία του φεστιβάλ (κιν/φος, Δράμα, Ελληνικότητα). Μερικές ακόμη από τις καινοτομίες του φετινού Φεστιβάλ είναι η καθιέρωση διαρκών εισιτηρίων, μαθητικών και εργατικών καθώς και η δωρεά είσοδος στους στρατιώτες.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Από καιρό έχει καταρτισθεί η 7μελής Γραμματεία του Φεστιβάλ που αποτελείται από τους Κώστα Χουρμουζιάδη, Ελένη Τερζή, Στέλλα Αμπαρτζίδου, Μαρία Τσελεπίδου, Κική Μουτίδου, Δέσποινα Ζαχαριάδου και Γεωργία Τσαπέκου.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμετοχή ταινιών μικρού μήκους προβλέπεται αθρόα. Ήδη μέχρι στιγμής δηλώθηκαν 18 στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα φετινά βραβεία του Φεστιβάλ Θεσ/νικης.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Τέλος η Οργανωτική Επιτροπή επιδιώκοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερη προβολή του φεστιβάλ σ’ όλη την Ελλάδα μέσα από τα Μέσα Ενημέρωσης κάλεσε την ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 να το καλύψουν τηλεοπτικά, καθώς επίσης και δημοσιογράφους κιν/φου για δημοσιογραφική κάλυψη, εξασφαλίζοντας τους όλα τα έξοδα.

 

Πρόσωπα κύρους, στη Κριτική Επιτροπή
Εκτενή αναφορά στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, κάνει η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 25 Οκτωβρίου 1983 στην 1η σελίδα, με παραπομπή στην 4η. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σημαντικά πρόσωπα από το χώρο του έβδομης τέχνης, με περγαμηνές ο καθένας στις αποσκευές του, θα προσέλθουν στην πόλη της Δράμας, για να εκλέξουν τις καλύτερες από τις διαγωνιζόμενες ταινίες.

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα, παραπομπή στην 4η
Με πασίγνωστα ονόματα
Καταρτίστηκε η κριτική
Επιτροπή του Φεστιβάλ Δράμας
Από την Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και super 8, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα, στον κιν/φο «ΑΣΤΕΡΙΑ», δόθηκαν στη δημοσιότητα, όπως είχε προγραμματιστεί, τα ονόματα των μελών της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ.
Φέτος για πρώτη φορά η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη, για την επιλογή των οποίων πρυτάνευσαν δυο λογικές.
Πρώτο, η σημαντική προσφορά στην εξελικτική πορεία της έβδομης τέχνης στην Ελλάδα και δεύτερον, η αντιπροσώπευση ενός συγκεκριμένου χώρου κιν/φου.
Με βάση τα ανάλογα κριτήρια η Οργανωτική Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τους οργανωμένους φορείς του Ελληνικού Κινηματογραφικού χώρου (Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών, Ένωση Κριτικών Κιν/φου Αθηνών, Σωματείο Ηθοποιών και Ένωση Τεχνικών) και σε συνεργασία μαζί τους, κατάρτισε από καιρό την Κριτική Επιτροπή του 6ου Φεστιβάλ, που αποτελείται από τους παρακάτω:
Από πλευράς σκηνοθετών ο ΠΑΝΟΣ ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ, βραβείο Φεστιβάλ Θεσ/νίκης για την ταινία του «Με την λάμψη στα μάτια», ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΡΥΩΝΑ, δυο βραβεία Φεστιβάλ Θεσ/νίκης για τις ταινίες του «Οι άνεμοι» και «Οι εντός των τοιχών», ο ΝΙΚΟΣ ΖΕΪΒΟΣ γνωστός για τις ταινίες του «Ο εξόριστος της Κεντρικής Λεωφόρου», «Σουβλίστε τους», «Ο Δράκουλας των Εξαρχείων», «Ντελίριο».
Από πλευράς ηθοποιών, ο ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΚΑΣ γνωστός από τις ταινίες «Ο Ρόκκο και τ’ αδέλφια του», «Ένας άνθρωπος για κάψιμο», «Αναμέτρηση», «Παρεξήγηση», και πολλές άλλες Ελληνικές και ξένες και η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΜΑΝΙΤΟΥ, α’ βραβείο γυναικείου ρόλου στην βραβευμένη από το Φεστιβάλ Θεσ/νίκης ταινία του Νίκου Κούνδουρου «1922».
Στην 4η σελίδα το ρεπορτάζ φέρει τον τίτλο:
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Συνέχεια από την 1η σελίδα.
Από πλευράς της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών, ο Αλέξης Δερμεντζόγλου, κριτικός κιν/φου της εφημερίδας «Θεσ/νίκη» και συντάκτης του κιν/κού περιοδικού «ΟΡΟΝΗ» και ο Ανδρέας Τύρος κριτικός κιν/φου της Εφημερίδας «ΒΗΜΑ» και συντάκτης του κιν/κού περιοδικού «Κινηματογραφικά τετράδια».
Από την Ένωση κριτικών Κινηματογράφου Αθηνών ο Ζήσης Τσιριγκούλης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΚΑ και κριτικός κιν/φου στην εφημερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ».
Τέλος από πλευράς τεχνικών (ΕΤΕΚΤ) στην κριτική επιτροπή θα συμμετέχει ο Γρηγόρης Δανάλης, διευθυντής φωτογραφίας σε πολλές παραγωγές.

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6 ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του 6ου Φεστιβάλ. Από αριστερά: Π. Γλυκοφρύδης, Ν. Ζερβός, σκηνοθέτης, Α. Αμανίτου, ηθοποιός, Αλέξης Δερμεντζόγλου, κριτικός κινηματογράφου, Γρ. Δανάλης, Δ/ντης φωτογραφίας.

 

Πλούσια συμμετοχή ταινιών

Παραμονή της έναρξης του 6ου Φεστιβάλ, Κυριακή 30 Οκτωβρίου 1983, η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» αναφέρεται στις ταινίες που θα προβληθούν την πρώτη μέρα της διοργάνωσης. Την έναρξη του Φεστιβάλ θα κηρύξει ο Δήμαρχος Δράμας. Επίσης, πληροφορούμαστε ότι οι διοργανωτές εξέδωσαν εβδομαδιαία εισιτήρια για το κοινό, στην τιμή των 400 δραχμών.

Κυριακή 30 Οκτωβρίου 1983, «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 3η σελίδα
Με πλούσια συμμετοχή
Ταινιών αρχίζει αύριο
Το 6ο Φεστιβάλ Δρ.
Ανοίγει αύριο την αυλαία του στις 7.30μ.μ. στον κιν/φο «ΑΣΤΕΡΙΑ», το 6ο Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και SUPER 8. Οι ταινίες που θα διαγωνιστούν είναι συνολικά 36 (21 μικρού μήκους και 15 SUPER 8). Παράλληλα θα προβληθούν και επτά ταινίες μεγάλου μήκους. Όπως είναι γνωστό διατίθενται και διαρκή εισιτήρια των 400 δρχ που ισχύουν για ολόκληρη την εβδομάδα.
Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
α) κήρυξη του φεστιβάλ από τον Δήμαρχο Δράμας.
β) προβολή των παρακάτω πέντε ταινιών μικρού μήκους:
«ΑΠΟΔΡΑΣΗ», του Δημήτρη Κερασίδη διάρκειας 5΄
«ΕΝΑ ΦΙΛΜ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ», της Άννας Χρηστάκου, διάρκειας 6΄.
«ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ», της Μίλλυ Γιαννακάκη διάρκειας 10΄
«ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΓΕΙΑ», του Δημήτρη Αρβανίτη διάρκειας 29΄.
«ΣΑΨΩΝ», της Μαρίας Μαυρίκου, διάρκειας 30΄.
Γ) προβολή της μεγάλου μήκους ελληνική ταινία του Νίκου Βεγρίτη «ΡΕΒΑΝΣ», που παίχτηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσ/νίκης και απέσπασε παμψηφεί βραβείο καλύτερης ταινίας, βραβείο σκηνοθεσίας, α’ βραβείο γυναικείου ρόλου Γιώτα Φέστα, βραβείο μοντάζ, βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου, Δημήτρης Πουλυκάκος και ειδικό βραβείο ηθοποιίας Αντώνης Καφετζόπουλος. Η ταινία απέσπασε επίσης το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Μετά την προβολή της ταινίας θα επακολουθήσει συζήτηση.

Ουδέτερο έδαφος κινηματογραφικής «ζύμωσης», η Δράμα.
Με αφορμή την αναβάθμιση του Φεστιβάλ και την καθιέρωση του στη συνείδηση των κινηματογραφιστών, ως έναν πολύ παραγωγικό θεσμό, την 1η Νοεμβρίου 1983 η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στην 1η σελίδα και στην στήλη της έκδοσης με τίτλο: «Γεγονότα και Σχόλια», κάνει εκτενή αναφορά στην πορεία του θεσμού, κριτικάρει χωρίς περιστροφές τα τεκταινόμενα από το Δ.Σ. της Λέσχης, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι, το μέλλον θα είναι ελπιδοφόρο. Μια αισιοδοξία που ο συντάκτης του άρθρου την στηρίζει σε δύο σημαντικούς παράγοντες. Στη φυσιολογική φθορά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και στο κέρδισμα της εμπιστοσύνης των ανθρώπων του κινηματογράφου, από το Φεστιβάλ της Δράμας.

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Το Φεστιβάλ της Δράμας
Παραμονές του άλματος
Αυλαία χθες του 6ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου για ταινίες μικρού μήκους που διοργανώνει η Κινηματογραφική Λέσχη. Από φέτος, μάλιστα, μαζί με τον δήμο της Δράμας.
Είναι χρήσιμο να γνωρίζει ο κόσμος αλλά και όλοι οι ξένοι συντελεστές του Φεστιβάλ ότι δεν υπάρχει περίπτωση πολιτιστικού σωματείου και άλλης κινηματογραφικής λέσχης ειδικότερα που ιδρύθηκε και ανδρώθηκε μέσα σε τέτοια πλαίσια αυθορμητισμού και γνησιότητας εξελικτικής πορείας όπως η Κινηματογραφική Λέσχη της Δράμας.
Όσοι εντρυφούν στα πολιτιστικά πράγματα και στο χώρο των κινηματογραφικών λεσχών οπωσδήποτε θα κατανοούν ότι δεν υπάρχει ιδανικότερη εξελικτική διαδικασία από την περίπτωση της μικρής συντροφιάς του 1976, με κοινό πνευματικό σύνδεσμο της προσέλευση στο μύθο και στην πραγματικότητα του κινηματογράφου, που με ιδιωτικές προβολές μετασχηματίζεται σ’ ένα χρόνο σε κινηματογραφόφιλο κοινωνικό πλαίσιο, σε ενάμισι χρόνο υλοποιείται σε «σωματείο υπό την επωνυμία κινηματογραφική λέσχη Δράμας», στον ίδιο χρόνο προβάλλεται με την πρώτη κινηματογραφική διοργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας, την Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου, και που από το δεύτερο χρόνο προσαποκτά την ικανότητα και εκδηλώνει έμπρακτα την πρόθεση να παίξει αποφασιστικά ρόλο στήριξης του περιθωριακού αναντίρρητα πνευματικού-κινηματογραφικού είδους των ταινιών μικρού μήκους και αργότερα των ερασιτεχνικών σούπερ 8.
Δυστυχώς, οι κατακτήσεις του θεσμού του φεστιβάλ της Δράμας δεν μπορούν να θεωρηθούν σήμερα ανάλογες σε μέγεθος με τον αριθμό των έξη συνεχών διοργανώσεων, με δεδομένο φυσικά το μέγεθος των κατακτήσεων της μιας-δυο αρχικών διοργανώσεων. Το Φεστιβάλ δεν προχώρησε όσο θα μπορούσε να έχει προχωρήσει, αξιοποιώντας στο μέγιστο τη διάθεση προσφοράς των μελών των Δ.Σ. της Λέσχης που παρήλασαν μέχρι σήμερα αλλά και των επιδιώξεων των επώνυμων και αφανών δημιουργών ταινιών μικρού μήκους, του μοναδικού μέλλοντος του Ελληνικού κινηματογράφου.
Οι λόγοι είναι εξωγενείς αλλά και εγγενείς. Θα πρέπει να αναζητηθούν στις ουσιαστικές συγκεντρωτικές και όχι αποκεντρωτικές αντιλήψεις των παραγόντων του Υπουργείου Βιομηχανίας και αργότερα του Υπουργείου Πολιτισμού, έστω κι αν διακηρύσσονταν επανειλημμένα από τους ίδιους η αναγκαιότητα της αποκέντρωσης. Το γεγονός ότι και φέτος η Υπουργός Πολιτισμού αρνήθηκε ευγενικά την πρόσκληση παρουσίας της στη Δράμα αποτελεί δείγμα δυσαρμονίας μεταξύ υπογραμμισμού της ανάγκης πολιτιστικής αποκέντρωσης και ενδόμυχων αλλά ουσιαστικών προθέσεων.
Στις εγγενείς ντόπιες αδυναμίες περιλαμβάνονται αρκετές καταστάσεις. Οι κατά καιρούς διοικητικοί μετασχηματισμοί του Δ.Σ. της Λέσχης δεν διήρκεσαν ποτέ σε βαθμό που να μπορεί να μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα του εμπλουτισμού με «νέο αίμα». Άλλωστε, από τα κατά καιρούς Δ.Σ. της Λέσχης δεν έγινε ποτέ αντιληπτό, είτε αν έγινε δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί, ότι η πρωτοβουλία διοργάνωσης μιας εκδήλωσης πανελλήνιας εμβέλειας, σε χώρο πολύ απομακρυσμένο από τα κέντρα καλλιέργειας του αντικειμένου της επιβάλει έναρξη της οργανωτικής προσπάθειας από ΠΟΛΛΟΥΣ μήνες νωρίτερα, με έμφαση στην ανάπτυξη ικανών σχέσεων με τα κέντρα αυτά, αλλά και στην υπεραναγκαία δημοσιότητα και προβολή. Φυσικά η οικονομική δυσπραγία ήταν πάντα αρνητικός καταλύτης σ’ όλα τα παραπάνω.
Αναντίρρητα, το πνεύμα που διαπιστώνεται φέτος από το περιεχόμενο στα δελτία τύπου που εκδίδει η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ είναι σαφέστατα αισιόδοξο, αναγεννητικό και πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Δεν είναι τόσο τα «για πρώτη φορά» που υπογραμμίζονται στο κείμενο, όπως η συνδιοργάνωση με τον Δήμο και η κρατική ενίσχυση των 500.000 δραχμών. Γιατί ο Δήμος ελαχιστότατα μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά μπροστά στην κτισμένη εμπειρία της Λέσχης από τις 5 προηγούμενες διοργανώσεις, πέρα από την προσαύξηση του κύρους και της αίγλης της εκδήλωσης. Ούτε οι 500.000 είναι κανένα ποσόν εκθαμβωτικό, σε σχέση με το παρελθόν, όταν πριν τρία και τέσσερα χρόνια, όταν το χρήμα είχε δυο-τρεις φορές μεγαλύτερη αξία, ο Δήμος επιχορηγούσε το Φεστιβάλ με 10.000 δραχμές, ενώ η Λέσχη συγκέντρωνε από εισφορές ιδιωτών και Τραπεζών άλλες 50-100.000 δραχμές. Για να μη γίνει λόγος για πολλαπλάσιες επιχορηγήσεις του υπουργείου σε άλλα πολιτιστικά σωματεία της Αθήνας με ασύγκριτα μικρότερες δραστηριότητες. Παράδειγμα, μόλις πριν μερικές μέρες δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ομοσπονδία Συλλόγων Ξηρομεριτών επιχορηγήθηκε φέτος με 200.000 δραχμές και της εγκρίθηκαν άλλες 500!
Αλλά είναι τα στοιχεία που στοιχειοθετούν την αισιοδοξία για τη μελλοντική τύχη του Φεστιβάλ. Είναι η φυσιολογική φθορά του κατεστημένου του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το κέρδισμα της εμπιστοσύνης των ανθρώπων του κινηματογράφου από το φεστιβάλ της Δράμας που διακρίνεται από την αγνότητα του και την απουσία συμφερόντων, το λιγοστό σχετικά κρατικό ενδιαφέρον για αποτελεσματική στήριξη των δημιουργών ταινιών μικρού μήκους, η αποτυχία προσπαθειών άλλων κινηματογραφικών λεσχών και Δήμων να οργανώσουν ανάλογα είτε παραπλήσια Φεστιβάλ, μιμούμενοι τη Δράμα, η αίσθηση παραγκωνισμού των δημιουργών από καθιερωμένους χώρους προβολής των έργων τους που αναπόφευκτα τους οδηγεί σε αναζήτηση εναλλακτικής λύσης για «στέγη», δημοσιότητα και καταξίωση του έργου τους, κ.α. Όλα τα παραπάνω μετακινούν το Φεστιβάλ της Δράμας ολοένα και περισσότερο κοντά στο επίκεντρο του γενικού κινηματογράφου ενδιαφέροντος και προσαυξάνουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις της Κινηματογραφικής Λέσχης της Δράμας, σαν «ουδέτερο έδαφος» κινηματογραφικής ζύμωσης και τίμιου συναγωνισμού δημιουργημάτων.
Από την άποψη αυτή μπορεί ανεπιφύλακτα να λεχθεί ότι ο θεσμός του φεστιβάλ βρίσκεται πλησιέστερα στις παραμονές πραγμάτωσης του μεγάλου άλματος που θα το αναδείξει στην κυριότερη συλλογική κινηματογραφική εκδήλωση συναγωνίστρια της κυριότερης κρατικής και γενναία επιχορηγούμενης (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), με βάσιμες αξιώσεις υπερκάλυψης ενδιαφέροντος. Μια τέτοια προοπτική πέρα από τα οφέλη που θα προσδώσει στον Ελληνικό κινηματογράφο, θα προσδώσει ανυπολόγιστα οικονομικά κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη στη Δράμα.
Το Δ.Σ. και οι υπόλοιποι παράγοντες της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας δείχνουν ικανοί και πρόθυμοι να ανταποκριθούν στα κελεύσματα αυτού του οραματισμού. Με δεδομένη την οργανωτική συμπαράσταση του Δήμου και την επιβαλλόμενη συμπαράσταση των οικονομικών παραγόντων της πόλης, των τοπικών αρχών και του τοπικού τύπου και με ουσιαστικό στήριγμα στο Δραμινό κόσμο μπορούν να προκύψουν θεαματικά αποτελέσματα, πρωτόγνωρα με τα τοπικά δεδομένα.

 

Γνωριμία με το Φεστιβάλ

Την ίδια μέρα, Τρίτη 1η Νοεμβρίου 1983, στην 4η σελίδα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» βρίσκουμε ακόμη μια αναφορά, αυτή τη φορά από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, με την οποία επιχειρείται ένα άνοιγμα προς τον κόσμο της Δράμας με στόχο την καλύτερη γνωριμία του Φεστιβάλ.

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 4η σελίδα
Γνωρίστε το Φεστιβάλ κινηματογράφου της πόλης μας
Τις μέρες κάτι ξεχωριστό γίνεται στη Δράμα. Για μια βδομάδα οι ειδικοί και οι φίλοι της έβδομης τέχνης θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην απομακρυσμένη πόλη μας, όπου θα χτυπά έντονα ο κινηματογραφικός παλμός ολόκληρης της Ελλάδος. Για μια εβδομάδα η ακριτική Δράμα θα γίνει το επίκεντρο ενός κινηματογραφικού πανοράματος που θα λούζεται άπλετα από το φως της δημοσιότητας και θα κοσμείται από μεγάλα ονόματα του Ελληνικού σινεμά. Αλλά στ’ αλήθεια τι να γίνεται σε τούτο τον «μακρινό και αρυτίδωτο» τόπο που προσπαθεί να αυτοπροσδιοριστεί μέσα στην πολιτιστική μοναξιά του; Γιατί τόσα φώτα, τόσες αφίσες, τόσα πανό, γιατί τόσα εντυπωσιακά ντεκόρ που προβάλλουν διαρκώς ένα μεγάλο 6;
Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό το 6ο. Γιατί είναι το νούμερο της ενηλικίωσης του φεστιβάλ της Δράμας, είναι το ξεκίνημα μιας νέας πενταετίας που προοιωνίζει ένα πιο ευοίωνο μέλλον για τον θεσμό.
-Έξι χρόνια πέρασαν από τότε που λίγοι Δραμινοί, μέλη της νεοφώτιστης Κιν/κης Λέσχης, συνέλαβαν το τολμηρό όνειρο της διοργάνωσης του πρώτου Φεστιβάλ. Μοναδικό τους εφόδιο στο τόλμημα αυτό η αγάπη τους για τον κινηματογράφο και η φλόγα της ψυχής τους. Ξεκίνησαν χωρίς καμιά βοήθεια από το κράτος στηριζόμενοι αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις και σε μικρές οικονομικές ενισχύσεις του Δήμου, ορισμένων Τραπεζών, και ιδιωτών, δίνοντας υπόσχεση για μονιμοποίηση του θεσμού. Και να που η υπόσχεση αυτή γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Το φεστιβάλ της Δράμας αποτελεί πλέον καθιερωμένο θεσμό με πανελλήνια καταξίωση.
-Ποιοι είναι όμως οι λόγοι της γέννησης του Φεστιβάλ Δράμας και ποια τα κύρια γνωρίσματά του;
Είναι γνωστό ότι κάθε χρόνο διοργανώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στη Θεσ/νίκη Εθνικό Φεστιβάλ Ελληνικού κινηματογράφου όπου διαγωνίζονται ελληνικές ταινίες και μεγάλου μήκους, κυρίως όμως το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στις ταινίες μεγάλου μήκους.
Κι είναι επίσης γνωστό ότι στο Φεστιβάλ της Θεσ/νίκης υπάρχει προκριματική επιτροπή, διορισμένη από το κράτος, η οποία σε ένα βαθμό λογοκρίνει τις ταινίες σύμφωνα φυσικά με τις διαθέσεις των κρατούντων που την διόρισαν.
Το Φεστιβάλ της Δράμας τόλμησε πρωτοφανέρωτες καινοτομίες που οριοθετούν την ξεχωριστή του φυσιογνωμία.
Προβάλλονται όλες οι ταινίες μικρού μήκους που θα δηλωθούν χωρίς να περάσουν από προκριματική επιτροπή, έχει κριτική επιτροπή που αποτελείται μόνο από ειδικούς του κιν/φου, καθιερώνει βραβεία κοινού και στο διαγωνιστικό του μέρος περιλαμβάνει και ταινίες super 8, είδος παραμελημένο στην Ελλάδα, που αποτελεί όμως φυτώριο νέων δημιουργών.
Η κριτική επιτροπή, της οποίας τα μέλη είναι ισότιμα, απονέμει τρία βραβεία α) στην καλύτερη ταινία με υπόθεση β) στην καλύτερη ταινία χωρίς υπόθεση (ντοκιμαντέρ) και γ) στην καλύτερη ταινία ειδικής τεχνικής (κινούμενα σχέδια, πλαστελίνες κλπ). Απονέμει επίσης τρεις τιμητικές διακρίσεις για ειδικές αρετές ταινιών. Ακόμη η κριτική επιτροπή απονέμει ένα βραβείο για την καλύτερη ταινία super 8.
Το κοινό ψηφίζει με ψηφοδέλτια και δίνει ένα βραβείο και μια τιμητική διάκριση σε δυο ταινίες μικρού μήκους και ένα βραβείο σε μια ταινία SUPER 8.
Παράλληλα με τις διαγωνιζόμενες μικρού μήκους ταινίες, προβάλλονται και μεγάλου μήκους, κυρίως Ελληνικές, που έγιναν την τελευταία χρονιά και γίνονται εισηγήσεις από ειδικούς του κιν/φου και συζητήσεις μαζί τους και με το κοινό για την πορεία του σύγχρονου Ελληνικού κινηματογράφου.
Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το Φεστιβάλ της Δράμας, που άντεξε στον χρόνο και καταξιώθηκε σαν μόνιμος και πετυχημένος θεσμός με πανελλήνια απήχηση.
-Το Φεστιβάλ της Δράμας μπαίνει από φέτος σε μια νέα, πιο ελπιδοφόρα φάση της ζωής του.
Οι αγώνες μιας πενταετίας δεν πήγαν χαμένοι. Το επίσημο κράτος, αυτός ο μεγάλος απών απ’ όλες τις διοργανώσεις, άρχισε από πέρυσι να συλλαμβάνει τα ελπιδοφόρα μηνύματα του Φεστιβάλ της Δράμας και, έστω δειλά, να το στηρίξει οικονομικά.
Φέτος για πρώτη φορά το αγκαλιάζει με στοργή διαθέτοντας 500.000 δρχ, ποσό που καλύπτει τα μισά περίπου έξοδα του Φεστιβάλ. Ο συνεχής αγώνας και η πίστη στον θεσμό είναι βέβαιο ότι του χρόνου θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη κρατική ενίσχυση και φυσικά μεγαλύτερη επιτυχία.
-Αλλά το πιο σημαντικό ίσως στοιχείο, που δίνει νέα διάσταση στο θεσμό είναι η ουσιαστική παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη φετινή διοργάνωση. Ο δήμος Δράμας, συνειδητοποιώντας πλέον την τεράστια συμβολή του φεστιβάλ στην προβολή της πόλης μας και πιστός στις διακηρύξεις του για πολιτιστική αναγέννηση, γίνεται από φέτος ουσιαστικός συνδυοργανωτής του Φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν δήμος Δράμας και κινηματογραφική Λέσχη ενώνουν τις δυνάμεις τους και χαράσσουν χέρι-χέρι μια νέα πιο λαμπρή πορεία του θεσμού, εστιάζοντας τις μελλοντικές τους προσπάθειες στην υλοποίηση του οράματος ενός Βαλκανικού Φεστιβάλ, ταινιών μικρού μήκους που θα κάνει γνωστή την πόλη μας διεθνώς.
-Η μάχη για την επιτυχία του φετινού Φεστιβάλ, που θα βάλει τις βάσεις για την πραγματοποίηση του παραπάνω οράματος, πρέπει οπωσδήποτε να κερδηθεί. Πεδίο αυτής της μάχης θα είναι ο χώρος των προβολών και μαχητές του Δραμινοί πολίτες που θα πρέπει να τον κατακλύσουν. Είναι καιρός πλέον να γίνει συνείδηση ότι το Φεστιβάλ της Δράμας αφορά όλους τους Δραμινούς.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ειδικά αφιερώματα

Σε επόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 1983, στην 1η σελίδα βρίσκουμε εκτενή αναφορά στις ταινίες που θα προβληθούν, ενώ ταυτόχρονα πληροφορούμαστε ότι η τρίτη μέρα της διοργάνωσης είναι αφιερωμένη σε δυο μεγάλους καλλιτέχνες, τον σκηνοθέτη Λάμπρο Λιαρόπουλο και την ηθοποιό Έλλη Λαμπέτη. Στο πλαίσιο του αφιερώματος προβλήθηκαν δύο ταινίες: «Το κορίτσι με τα μαύρα», με την Έλλη Λαμπέτη και η βραβευμένη ταινία: «Γράμμα από το Σαρλερουά», σε σκηνοθεσία του Λάμπρου Λιαρόπουλου.

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα

Αφιερωμένη στην Έλλη Λαμπέτη
Και στο Λάμπρο Λιαρόπουλο
Η σημερινή μέρα του Φεστιβάλ
Στη μνήμη δυο μεγάλων του Ελληνικού κινηματογράφου που έφυγαν τελευταία, του σκηνοθέτη Λάμπρου Λιαρόπουλου και της ηθοποιού Έλλης Λαμπέτη, είναι αφιερωμένη η σημερινή τρίτη μέρα του Φεστιβάλ Δράμας.
Πέρα από την έκθεση έντυπου κινηματογραφικού υλικού το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
-Την προβολή της ταινίας, «Το κορίτσι με τα μαύρα», κινηματογραφική αποθέωση της Λαμπέτη, με σενάριο και σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη. Πρόκειται για παραγωγή της «Ερμής φίλμ» του 1956. Παίζουν ακόμα ο Δημήτρης Χορν, η Ελένη Ζαφειρίου, ο Στέφανος Στρατηγός, ο Γιώργος Φούντας, ο Ανέστης Βλάχος κ.α Θα γίνει σχετική εισήγηση του κριτικού Ανδρέα Τύρου.
-Την προβολή της αντιπροσωπευτικής ταινίας του Λιαρόπουλου «Γράμμα από το Σαρλερουά». Καταγραφή και διείσδυση στην υπόσταση του Έλληνα μετανάστη στο εξωτερικό, κάτι που αφορά για ένα ακόμα πρόσθετο λόγο τη Δράμα, με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μετανάστευσης (μετά την Αιτωλοακαρνανία την περίοδο 1961-1971).
Η ταινία έγινε με παραγωγή σενάριο και σκηνοθεσία του Λάμπρου Λιαρόπουλου. Βραβεύτηκε το 1965 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και στο διεθνές φεστιβάλ Λειψίας.
Θα γίνει σχετική εισήγηση του κριτικού κινηματογράφου και μέλους της κριτικής επιτροπής του φετινού φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Δραμινού Αλέξη Δερμεντζόγλου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Λάμπρος Λιαρόπουλος στήριξε με θέρμη τις πρώτες πανελλήνιας εμβέλειας εκδηλώσεις της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας, με την παρουσία του στη Δράμα, και τη προβολή της παραπάνω ταινίας του στην Εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου το 1977 αλλά και αργότερα από τη θέση του στο συνδικαλιστικό όργανο των Ελλήνων σκηνοθετών.
-Σύμφωνα άλλωστε με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ προβάλλονται οι μικρού μήκους ταινίες «Το σπιτικό μας», σε σκηνοθεσία Τζένης Μαλκότση, Παραγωγή Αντ. Ιντας, σενάριο Χρ. Σαντάτσογλου, με πρωταγωνιστές τους Ν. Λαγκέρη και Μαρ. Σταμπούλη.
Επίσης το «Σύγχρονο» σε σκηνοθεσία Α. Μαριάνου. Παραγωγής της Στεφ-φιλμ και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σενάριο του σκηνοθέτη και πρωταγωνιστές τους Δ. Τσιάπο και Ράνια Παπακώστα.
Ακόμα το «Γεγονός» του Γ. Πετσίβα, «Σκιές» σε σκηνοθεσία Π. Ευθυμίου, σενάριο και παραγωγή του ίδιου, με πρωταγωνιστές τους Γ. Κιμούλη και Αθηνά Παπά.
Οι δυο τελευταίες, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Από τα αρχαιότυπα έως τις εικόνες» σε σκηνοθεσία Δ. Γιατζουλάκη, σενάριο και παραγωγή του ιδίου και το «Και μετά ξημέρωσε» του Μάριου Κουτσουρέλη, με πρωταγωνιστές τους Γ. Μακρή, Α. Κουτσουρέλη και Ελ. Τουσάνη.
-Χθες προβλήθηκαν οι «Ρουμπογιάτ» του Πάνου Θωμαϊδη, «Πόστ-ρεστάντ Ομόνοια» του Χάρη Παπαδόπουλου «Μέτρα ενάντια στη βία» της Μάρας Λεβίδη Παπακωνσταντίνου (WUNSCH για το «ΑΣΝ» του Νίκου Διαμαντή. Τέλος προβλήθηκε η μεγάλου μήκους ταινία «Ντελίριο» του Νίκου Ζερβού.
-Οι προβολές αρχίζουν από τις 7.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «Αστέρια».

Με το βλέμμα στραμμένο στα Βαλκάνια

Την ίδια μέρα, Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 1983, στην 4η σελίδα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» συναντάμε ρεπορτάζ με την υπογραφή του «ΠΑΡΙΣ» για την 6η διοργάνωση του Φεστιβάλ με τίτλο: «Με τους καλύτερους οιωνούς άρχισε χθες στα Αστέρια Δράμας το 6ο Φεστιβάλ Μικρού Μήκους ταινιών Ελληνικού Κινηματογράφου».
Στο δημοσίευμα αυτό γίνεται για πρώτη φορά λόγος για επέκταση του Φεστιβάλ στα Βαλκάνια, ενώ αποσπάται επίσημα η διαβεβαίωση από τον Δήμαρχο Δράμας, Δημητριάδη Σωκράτη, ότι ο δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει το Φεστιβάλ που ξεκίνησε από το μεράκι ολίγων ανθρώπων και σήμερα αποτελεί καλλιτεχνικό γεγονός για όλη τη χώρα.

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 4η σελίδα
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΙΟΝΟΥΣ
ΑΡΧΙΣΕ ΧΘΕΣ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ ΤΟ 6Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Με τους καλύτερους οιωνούς και ευρύτερες προοπτικές άνοιξε χθες την αυλαία του το 6ο φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου ταινιών μικρού μήκους που ως γνωστόν διοργανώνει και παρουσιάζει η κινηματογραφική Λέσχη Δράμας με συνδιοργανωτή εφέτος και τον δήμο Δράμας.
Το φεστιβάλ αυτό που ξεκίνησε από λίγους ένθερμους συμπολίτες μας προς την 7η τέχνη και οι οποίοι κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες καταξιώνεται σαν ένας θεσμός στην πόλη μας και τείνει να επεκταθεί και εκτός των ορίων της.
Έχει καταξιωθεί σαν καλλιτεχνικός θεσμός και δίκαια πρέπουν τόσα συγχαρητήρια τόσο στην διοίκηση της κινηματογραφικής μας Λέσχης, όσο και στα μέλη του. Εφέτος σαν καταξιωμένος πλέον θεσμός υποστηρίχθηκε και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Οι ταινίες προβάλλονται στον Κινηματογράφο «ΑΣΤΕΡΙΑ» της πόλης μας. Η αίθουσα είχε κατακλεισθεί από κόσμο ενώ προβλήθηκαν σαν πρεμιέρα οι ταινίες μικρού μήκους «Ο Δραπέτης», «Ένα φιλμ χωρίς περιεχόμενο», «Τα παπούτσια» και ο «Σαμψών», ενώ εκτός διαγωνισμού προβλήθηκε η ταινία μεγάλου μήκους «Ρεβάνς».
Η ΕΝΑΡΞΗ
Γύρω στις 8 το βράδυ και ενώ όλα ήταν έτοιμα από απόψεως προβολής και κριτών με την άφιξη των επισήμων που ήταν ο Νομάρχης Δράμας κ. Ρογκάκος, ο διοικητής Χωροφυλακής κ Παπαδόπουλος, άλλοι επίσημοι και πολύς κόσμος άρχισε η εκδήλωση.
Ο πρόεδρος της κινηματογραφικής Λέσχης κ. Θωμάς Γεωργόπουλος σε σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στο ιστορικό του θεσμού και εγκωμίασε τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού όσο και το δήμο Δράμας που αγκάλιασαν το θεσμό που καταξιώθηκε σαν καλλιτεχνικό γεγονός στην πόλη μας. Υπογράμμισε ακόμη ότι ύστερα από την επιτυχία του αυτή το φεστιβάλ φιλοδοξεί να γίνει Βαλκανικό, αγκαλιάζοντας τους δημιουργούς των μικρών ταινιών και κάλεσε τον δήμαρχο Δράμας κ. Δημητριάδη να κηρύξει την έναρξη της καλλιτεχνικής εκδήλωσης.
Ο κ. Δήμαρχος χαιρετίζοντας το φεστιβάλ εξήρε δημόσια την τόλμη και την ισχυρή θέληση των ολίγων, στην αρχή, συμπολιτών μας που ξεκίνησαν το θεσμό και καταξιώθηκε σαν καλλιτεχνικό γεγονός. Και είναι γεγονός σημαντικό γιατί προβάλλει τον τόπο μας και καλλιεργεί τις πολιτιστικές αξίες. Τέλος, διαβεβαίωσε ότι ο Δήμος σαν συνδιοργανωτής θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση των στόχων που έθεσε και ανέπτυξε ο πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης κ Γεωργόπουλος. Και με αυτές τις διαβεβαιώσεις και τις καλύτερες ευχές κήρυξε την έναρξη του 6ου Φεστιβάλ που φέτος ανοίγει την αυλαία του με τους καλύτερους οιωνούς.
ΠΑΡΙΣ

 

 46

 

Οι ταινίες

Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 1983 η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στην 1η σελίδα αναφέρεται στις ταινίες που θα προβληθούν στην κινηματογραφική αίθουσα την τέταρτη μέρα της διοργάνωσης.

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα
Ενδιαφέρον το σημερινό
πρόγραμμα του φεστιβάλ
ταινιών μικρού μήκους
Συνεχίζεται σήμερα για τέταρτη μέρα το 6ο Φεστιβάλ Δράμας ταινιών μικρού μήκους και σούπερ 8.
Το σημερινό πρόγραμμα προβλέπει την προβολή των φιλμ «Καληνύχτα» του Βασ. Κάπουλα διάρκειας 4΄, «Τοίχος» σε σκηνοθεσία Π. Δημητριάδη-Πασχ Ρεκάρη. Παίζει, εκτός των δύο σκηνοθετών η Νικολ. Γιουρούκη. Τέλος, το «Ατέλειωτες νύχτες» σε παραγωγή, σενάριο και σκηνοθεσία Γ. Σοφούλη, διάρκειας 9΄.
-Προβάλλονται επίσης σήμερα πέντε ταινίες σούπερ 8. Ειδικότερα:
«Το τίμημα της λευτεριάς» του Χρυσόστ. Λιάρου, διάρκειας 15΄.
«Αντισταθείτε» του Πάνου Κέκο, διάρκειας 8΄. Παίζουν οι: Δημ. Δρούβης, Ι. Μαυράκη.
«Σιδέρης» της Λένας Βέλλιου διάρκειας 17΄.
«Μας συγχωρείτε, εκπομπή!», του Άγγελου Δελή, διάρκειας 18΄.
«Ταχυδράματα» του Αστέρ. Τόπη διάρκειας 25΄.
Εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, θα προβληθεί η μεγάλου μήκους πολυβραβευμένη διεθνώς ταινία «Αραμπάς» του Τούρκου σκηνοθέτη Μπέη Οκάν. Πρόκειται για διαπραγμάτευση μιας τραγικής περίπτωσης Τούρκων μεταναστών στο εξωτερικό.
Διάρκεια προβολών του διαγωνιστικού προγράμματος μιάμιση ώρα περίπου και της τουρκικής ταινίας 100 λεπτών. Οι προβολές αρχίζουν από τις 7.30μ.μ. στον κινηματογράφο «Αστέρια».

 

Παρουσία του Μάνου Ζαχαρία η απονομή των βραβείων

Στο φύλλο της Κυριακής 6 Νοεμβρίου 1983 της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στην 4η σελίδα γίνεται αναφορά στην επιτυχημένη πορεία της διοργάνωσης, εκτίμηση που τεκμηριώνεται από μια σειρά γεγονότα, όπως η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, η πρώτη προβολής τριών ελληνικών ταινιών στην κινηματογραφική αίθουσα της Δράμας, αλλά και η παρουσία, για πρώτη φορά, εκπροσώπων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Φεστιβάλ. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το δημοσίευμα στις συζητήσεις που ακολουθούν τις προβολές των ταινιών, μεταξύ κοινού και δημιουργών.

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 4η σελίδα
Δίνονται σήμερα βράδυ
Τα βραβεία του Φεστιβάλ
Ταινιών μικρού μήκους
Σήμερα το βράδυ κλείνει την αυλαία του το 6ο Φεστιβάλ Κιν/φου οι εκδηλώσεις του οποίου κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των Δραμινών που κατακλύζουν κάθε βράδυ την αίθουσα προβολών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το τελευταίο τριήμερο που χαρακτηρίστηκε «οριακό» για την τύχη του φεστιβάλ, με την προβολή σε πανελλήνια πρώτη τριών χαρακτηριστικών ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους, που οριοθετούν το νέο στίγμα και τις αναζητήσεις των Ελλήνων δημιουργών.
Ένα σημαντικό στοιχείο του Φεστιβάλ ήταν η εμφάνιση αξιόλογων ταινιών SUPER 8, που διαγωνίστηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή και απέσπασαν τα ευνοϊκά σχόλια του κοινού και των ειδικών, δεδομένου ότι οι ταινίες αυτές γίνονται από ερασιτέχνες.
Σήμερα στις 7.30μ.μ. θα γίνει η απονομή των βραβείων της κριτικής επιτροπής και του κοινού και θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία του Νίκου Νικολαϊδη «Γλυκά Συμμορία» που εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ της Θες/νίκης. Η ιστορία της Γλυκιάς Συμμορίας είναι το ημερολόγιο της ζωής και του θανάτου μιας ομάδας «ανήθικων» ατόμων μιας ομάδας που ‘χει φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή και που ζητάει, κάτι για να πιστέψει πολύ και να πεθάνει γι’ αυτό.
Στη συζήτηση που θα επακολουθήσει θα πάρει μέρος ο σκηνοθέτης της ταινίας και ο πρωταγωνιστής της (Βραβείο ανδρικού ρόλου) Τάκης Σπηριδάκης. Αμέσως μετά θα γίνουν σύντομες εισηγήσεις από τους Πάνο Γλυκοφρύδη, Αλέξη Δερμεντζόγλου, Δημήτρη Σταύρακα με στόχο να δώσουν ερεθίσματα για μια γενικευμένη συζήτηση ειδικών και κοινού για την πορεία της Ελληνικού κινηματογράφου. Τη συζήτηση θα διευθύνει ο γνωστός σκηνοθέτης Νίκος Κούνδουρος που βρίσκεται από χθες στην πόλη μας.
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην παρουσία για πρώτη φορά στα πλαίσια του Φεστιβάλ, του κ. Μάνου Ζαχαρία, υπεύθυνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών για θέματα κινηματογράφου και της δ. Λουκίας Ρικάκη σαν εκπροσώπου του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς. Η παρουσία της πολιτείας με εκπροσώπους της, που εκδηλώνουν με κάθε τρόπο το ενδιαφέρον τους για το Φεστιβάλ της πόλης μας, πιστοποιεί τις προβλέψεις ότι το μέλλον του Φεστιβάλ Κιν/φου της Δράμας, προοιωνίζεται λαμπρό.

 

Ηθική δικαίωση και αισιοδοξία

Στον σχολιασμό του, ο συντάκτης του άρθρου της στήλης «ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ», της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στο φύλλο της Τρίτης 8 Νοεμβρίου 1983 και στην 1η σελίδα, αφού αναφέρεται στην ομολογουμένως πετυχημένη 6η διοργάνωση του Φεστιβάλ, εστιάζει πλέον το ενδιαφέρον του στο μέλλον του θεσμού, επισημαίνοντας ότι ένα Φεστιβάλ σαν αυτό της Δράμας, που βρίσκεται έξω από το παρηκμασμένο κέντρο, μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στον χώρο της 7ης τέχνης. Αναφέρει χαρακτηριστικά : «Ωρίμασαν οι συνθήκες προκειμένου το Φεστιβάλ Δράμας να διεκδικήσει με πανίσχυρες αξιώσεις τον τίτλο της σημαντικότερης εκδήλωσης στο χώρο του Ελληνικού κινηματογράφου που προηγείται της απόλυτης εμπορευματοποίησης».

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Η συμβατική και απόλυτη
Επιτυχία του φεστιβάλ
Με την απονομή των βραβείων της κριτικής επιτροπής και του κοινού στις μικρού μήκους ταινίες που διακρίθηκαν, έπεσε προχθές βράδυ η αυλαία του 6ου Φεστιβάλ Δράμας, μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα ηθικής δικαίωσης και αισιοδοξίας για το μέλλον. Ως αναμένονταν και ως άλλωστε διαπιστώθηκε, η εκδήλωση κράτησε ψηλά το ενδιαφέρον των φανατικών κινηματογραφόφιλων και των ανθρώπων του κινηματογράφου, επικεντρωμένο για μια εβδομάδα στη Δράμα. Ζωηρό οπωσδήποτε το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και του ευρύτερου κοινού, προσαυξημένο μάλιστα από την ευθύνη και τις διαδικασίες απονομής των δικών του βραβείων.
Θα ήταν εκλαϊκευμένη απλοποίηση η υπογράμμιση της επιτυχίας της εκδήλωσης. Η εμπειρία των πέντε προηγούμενων διοργανώσεων, ο ζήλος και το μεράκι των οργανωτικών συντελεστών, το προσαυξημένο κύρος και αίγλη από τη συνδιοργάνωση του Δήμου, η διαγωνιστική, κριτική και τιμητική συμμετοχή πολλών και αξιόλογων ανθρώπων του κινηματογράφου και το ενδιαφέρον του κοινού αποτελούν, αναντίρρητα, στοιχεία προεξοφλητικά της επιτυχίας.
Για το λόγο αυτό η επικέντρωση του ενδιαφέροντος της υπόθεσης δεν βρίσκεται στο παρόν, αλλά στο μέλλον, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο. Έχει υπογραμμιστεί λίγο παλιότερα ότι οι προοπτικές εξέλιξης του φεστιβάλ τις Δράμας μπορούν να αναδειχθούν σε λαμπρές. Όπως ειπώθηκε παλιότερα, η αισιοδοξία των οργανωτών για το μέλλον δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από τα επισημασμένα «για πρώτη φορά» στα κείμενα των δελτίων τύπου που εκδόθηκαν. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που συνιστούν λαμπρές προοπτικές; Από τη μια μεριά είναι η φθορά των περισσότερων κέντρων κινηματογραφικού ενδιαφέροντος της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και μερικών επαρχιακών. Τα κέντρα αυτά έχουν χάσει την αξιοπιστία τους σε μεγάλο βαθμό για οι συμμετάσχοντες διαβλέπουν παιχνίδι πολλών και διαφόρων συμφερόντων. Διαβλέπουν δηλαδή ότι περισσότερο χρησιμοποιούνται απ’ ότι χρησιμοποιούν οι ίδιοι τις εκδηλώσεις για τις προσωπικές τους ευγενείς δημιουργικές επιδιώξεις. Από την άλλη μεριά το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και σούπερ 8 της Δράμας διατηρεί στο ακέραιο την αγνότητα του. Δεν έχει πάρει ακόμα διαστάσεις τέτοιες που να προσφέρεται για παιχνίδι συμφερόντων.
Δηλαδή, το Φεστιβάλ τις Δράμας αποτελεί τη μοναδική ίσως εναλλακτική λύση στο αδιέξοδο που έχει συστήσει η φθορά των άλλων κινηματογραφικών κέντρων. Κι αυτό αποτελεί προϋπόθεση απρόσκοπτης καλλιέργειας του είδους της μικρού μήκους ταινίας ώστε να ξεφύγει κάποτε από την περιθωριακότητα της και να παίξει τον πραγματικό ρόλο της στο πειραματικό σχολείο εντρύφησης και ανάδειξης ολοκληρωμένων κινηματογραφικών δημιουργών όλων των ειδικοτήτων. Από το αφανές μοντάζ, τη φωτογραφία και τη μουσική μέχρι την ηθοποιία και τη σκηνοθεσία, την κορύφωση τις κινηματογραφικής δημιουργίας.
Για να αποκτήσουν τις προοπτικές αυτές, τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση τους χρειάζεται άλλου είδους αντίληψη της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας. Πρώτα και κύρια χρειάζεται σαφής αντίληψη και συνειδητοποίηση των δεδομένων του Ελληνικού κινηματογραφικού χώρου και του ρόλου που μπορεί να παίξει η Λέσχη με το καθιερωμένο της Φεστιβάλ. Από το σημείο αυτό και έπειτα χρειάζονται κατάλληλη δραστηριοποίηση. Αρχής μάλιστα δεδομένης από τη λήξη της φετινής διοργάνωσης για την επόμενη. Τελείωσε το ένα Φεστιβάλ; Αρχίζουν οι διαδικασίες οργάνωσης του επομένου. Και όχι να υπάρχει αναμονή μέχρι ένα μήνα για τη λήψη αποφάσεων και δέκα-δεκαπέντε μέρες πριν τις κύριες οργανωτικές διαδικασίες της επόμενης.
Στην πράξη κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτα και κύρια με την εκστρατεία πρόσδωσης δημοσιότητας και προβολής του Φεστιβάλ. Παράδειγμα, τίποτα δεν εμποδίζει την Κινηματογραφική Λέσχη να κάνει τον καθιερωμένο διαγωνισμό αφίσας η αφού θεσπίσει κάποιο ελκυστικό βραβεία τουλάχιστον ένα εξάμηνο νωρίτερα. Και φυσικά, να κυκλοφορήσει αυτή η αφίσα σ’ όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, δημόσιους, ημικρατικούς, σωματειακούς και ιδιωτικούς. Ακόμα η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων με όλους τους χώρους και κύρια με τα μέσα ενημέρωσης δημόσια και ιδιωτικά, ώστε να μην υπάρχει ένα μόλις δεκαπενθήμερο, νωρίτερα του φεστιβάλ προβληματισμός των παραληπτών των δελτίων τύπου για το «ποιοι είναι αυτοί, τι κάνουν και τι θέλουν».
Σε τελευταία ανάλυση πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ωρίμασαν οι συνθήκες προκειμένου το φεστιβάλ Δράμας να διεκδικήσει με πανίσχυρες αξιώσεις τον τίτλο της σημαντικότερης εκδήλωσης στο χώρο του Ελληνικού κινηματογράφου που προηγείται της απόλυτης εμπορευματοποίησης. Στον κινηματογραφικό χώρο δηλαδή όπου τα καλλιτεχνικό-πνευματικό στοιχείο υπερτερεί του εμπορευματικού-οικονομικού. Αλλά για την επιδίωξη αυτή που θα συνεπάγεται τεράστια οφέλη τόσο για τον Ελληνικό κινηματογράφο όσο και για τη Δράμα, χρειάζεται σαφής αντίληψη της Λέσχης πάνω στα κινηματογραφικά δεδομένα, συνειδητοποίηση της δυναμικής της, της υπόθεσης και κατάλληλη δραστηριοποίηση όπως προαναφέρθηκε.
Η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, με την υπόσταση και την όλη δραστηριοποίηση της, έχει αυτοδημιουργήσει ένα πανίσχυρο ατού. Απόλυτη επιτυχία θα είναι η διαχείριση του κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί τις προοπτικές που διανοίγονται για την επιβολή του Φεστιβάλ μικρού μήκους και σούπερ 8 στο βαθμό που μπορεί να επιβληθεί στον Ελληνικό κινηματογραφικό χώρο.

 

Έπεσε ο «σπόρος» για μετατροπή του Φεστιβάλ σε Βαλκανικό

Σε άρθρο στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στο φύλλο της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου 1983 στην 1η σελίδα, ο κ. Τ. Τσελεπίδης εξυμνεί τη σημαντική παρουσία του θεσμού στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και παράλληλα εκφράζει την πεποίθησή του ότι το Φεστιβάλ θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο, επ’ ωφελεία της πόλης, αν μετατραπεί και σε Βαλκανικό, σύμφωνα και με την πρόταση της υπευθύνου του Υπουργείου Νέας Γενιάς Λουκίας Ρικάκη, η οποία παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις όπως και ο Διευθυντής Κινηματογραφίας του ΥΠΠΕ κ. Μάριος Ζαχαρίας.

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 6Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ Τ. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ
«Τα φώτα της ράμπας» έπεσαν για το κινηματογραφικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Τώρα το 6ο έτος του ανήκει στην ιστορία ενώ άφησε πίσω του τις καλλίτερες εντυπώσεις. Η Δράμα έγινε για μια βδομάδα το επίκεντρο των κινηματογραφικών εκδηλώσεων της χώρας. Εδραιώθηκε στη συνείδηση όλων σε φεστιβαλική πόλη. Οι τελευταίες κινηματογραφικές δημιουργίες περάσανε σε πρώτη προβολή μέσα από την πόλη μας πριν τις αγκαλιάσει όλη η άλλη Ελλάδα. Ύστερα μάλιστα κι από τις διαβεβαιώσεις της επίσημης πολιτείας και των ειδικών του κινηματογράφου της ΠΟΘΑ και ΕΤΕΚΤ ότι θα στηρίξουν «ηθικά και οικονομικά» την ετήσια εκδήλωση του φεστιβάλ οι Δραμινοί κινηματογραφόφιλοι έβγαιναν χαρούμενοι από το κατάμεστο κινηματογράφο «ΑΣΤΕΡΙΑ».
Ναι, είναι αλήθεια, η πόλη μας έδωσε το παρόν της και τον έντονο προβληματισμό της μέσα στην όμορφη και μεγάλη αίθουσα του κεντρικού μας κινηματογράφου από 31/10 μέχρι και 6-11/83. Η λαϊκή συμμετοχή ιδιαίτερα των νέων, που ευαγγελίστηκαν οι ιδρυτές της κινηματογραφικής Λέσχης της Δράμας έγινε πέρα για πέρα πραγματικότητα.
Οι καλλιτέχνες, ηθοποιοί και δημιουργοί έκαναν αισθητή την παρουσία τους ανάμεσα μας και είδαμε μια ευχάριστη εικόνα. Ο λαός η βάση ήρθε σε επαφή με τους πνευματικούς δημιουργούς και τα έργα τους. Κι από το πλησίασμα ακούσαμε έντονους προβληματισμούς όλων των ενδιαφερομένων πάνω στις τελευταίες σύγχρονες κινηματογραφικές δημιουργίες. Μέσα από τη μικρή μας πόλη πέρασε η δημιουργική συμμετοχή της επαρχίας και προβλημάτισε τους επίσημους εκπροσώπους του ΥΠΠΕ διευθυντή κινηματογραφίας κ. Μάριο Ζαχαρία και του Υπουργείου Νέας Γενιάς κα. Λουκία Ρηκάκη. Η τελευταία μάλιστα θεώρησε το φεστιβάλ της Δράμας σαν θεσμό για τα κινηματογραφικά πράγματα της χώρας. Δεν δίστασε μάλιστα να ενθαρρύνει την οργανωτική επιτροπή στον προβληματισμό της να καθιερώσει ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ κινηματογραφικό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα. Και σε όλους είναι γνωστό πόσο ευεργετική για την πόλη μας θα είναι μια τέτοια οργάνωση.
Οι γνωστοί και μεγάλοι σκηνοθέτες κ.κ. Νίκος Κούνδουρος, Δημήτρης Σταύρακας, Νίκος Ζερβός, Γιώργος Σταμπουλόπουλος και Πάνος Γλυκοφρύδης είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν με έκπληξη ότι στην πόλη μας το κοινό ξεπέρασε τη στατική θέση του απλού θεατή κι έδειξε περισσότερο ενδιαφέρον πάνω στα αντικείμενα της δουλειάς τους που με τόση αγάπη υπηρετούν. Η παρουσία εκλεκτών κριτικών και τεχνικών του σινεμά (Αλέξης Δερμεντζόγλου, Ανδρέας Τύρου, Μπράμος, Τιμογιαννάκης, Κούφαλης, Τζιότζιος, Ζήσης Τσιριγκούλης, Γρηγόρης Δανάλης κλπ) και τα ερωτήματα που υπέβαλε η πλατεία έδωσα την ευκαιρία να διατυπωθούν ολοκληρωμένες απόψεις πάνω στα συμβαίνοντα και την εξέλιξη του κινηματογράφου.
Οι δημιουργοί των ταινιών μικρού μήκους, Δήμος Αβδελιώτης, Ιορδάνου Ανανιάδης κ.α. καθώς και οι εκλεκτοί ηθοποιοί Σπύρος Φωκάς, Αντιγόνη Αμανίτου και Ανδρέας Σπυριδάκης έδωσαν άλλο τόνο στην αίθουσα. Κι έτσι που συναντήθηκαν μαζί αρκετοί συντελεστές-δημιουργοί κινηματογραφικών έργων (λίγες φορές γίνεται αυτό) δεν μπόρεσαν να μην περάσουν σε μια γόνιμη κριτική ανάλυση της κινηματογραφικής τέχνης να προσφέρουν στο ωραίο κοινό πολύτιμες και άγνωστες πτυχές του σινεμά μέχρι τα σημερινά του βήματα. Ήταν μια ευχάριστη συγκέντρωση όσο κι αν λίγες στιγμές έγινε έντονη συζήτηση. Άλλωστε μέσα από πιεστικές καταστάσεις κι έντονες διεργασίες βγαίνει κι αποκαλύπτεται η δύναμη και έκταση της δημιουργίας. Απολαύσαμε την ακούραστη συμμετοχή του λαού πάνω στα ειδικά θέματα του κινηματογράφου μέχρι τις μεταμεσονύχτιες ώρες όπως και την καλοσυνάτη ανταπόκριση για σωστή πληροφόρηση των ειδικών του σινεμά. Και νομίζω ότι αυτό το πάντρεμα της βάσης με τους δημιουργούς και συντελεστές της κάθε κινηματογραφικής ταινίας ήτανε ένα ανεκτίμητο και αδιαφιλονίκητο κέρδος για τα πνευματικά πράγματα της Δράμας. Έτσι από αυτή την πλευρά, η προσπάθεια των οργανωτών (Λέσχη-Δήμος) θεωρείται πέρα για πέρα πετυχημένη.
Θα μπορούσα να πω ότι όλα πήγαν καλά μέχρι άριστα. Όμως είχαμε οργανωτικές αδυναμίες και ορισμένα άλλα κενά που παρουσιάζονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε σε άλλο σημείωμά μας.

 

Οι οργανωτικές αδυναμίας

Πολύ ενδιαφέρον είναι το άρθρο του Τ. Τσελεπίδη συνεργάτη της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στο φύλλο της Παρασκευής 11 Νοεμβρίου 1983, το οποίο ξεκινά από την 1η σελίδα με παραπομπή στην 4η. Στο άρθρο του ο κ. Τσελείπδης αναφέρεται στις οργανωτικές αδυναμίες του 6ου Φεστιβάλ. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι υπάρχει έλλειμμα στις δημόσιες σχέσεις της διοργάνωσης, επισημαίνει δε, ότι είναι εγκληματικό λάθος να μη καταγράφονται οι τόσο σημαντικές εισηγήσεις-παρεμβάσεις πνευματικών ανθρώπων της 7ης τέχνης, που παραβρέθηκαν στο Φεστιβάλ, ενώ τονίζει μεταξύ άλλων ότι, δεν θα πρέπει να δίνεται τόση βαρύτητα στις ταινίες μεγάλου μήκους, όταν ο θεσμός είναι αφιερωμένος στις ταινίες μικρού μήκους. Οι παρατηρήσεις όλες συνοψίζονται σε μια φράση: « Η Λέσχη πρέπει να έχει ιστορία και ταυτότητα χειροπιαστή. Η Λέσχη πρέπει να ανατρέχει στο παρελθόν για να οριστικοποιεί το μέλλον». Και καταλήγει ο συντάκτης του άρθρου με την ευχή όπως, ξεκινήσουν έγκαιρα οι διεργασίες για το 7ο Φεστιβάλ προκειμένου να αποφευχθούν λάθη παλαιοτέρων ετών.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 1983, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα, παραπομπή στην 4η
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΕΣΤΙΒΑΛΙΚΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ Τ. ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ
Είχαμε υποσχεθεί πως θα επανέλθουμε στο φεστιβάλ για μα μιλήσουμε για τις αδυναμίες του. και τα ερωτήματα:
-Είχε αδυναμίες η οργάνωση; Θα απαντήσουμε, ναι.
-Είχε αδυναμίες η υποδομή; Και πάλι θα πούμε, ναι.
Ναι θα πούμε και πάλι, παρά την αυξημένη για φέτος, συμμετοχή των κινηματογράφων. Αν ρίξουμε μια ματιά στον τύπο που αυτόβουλα ασχολήθηκε με τα Φεστιβαλικά της Δράμας, θα δούμε ότι δικαιώθηκε το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Αλλά και από τους φιλοξενούμενους είχαμε κολακευτικές υπογραμμίσεις.
Όμως εμείς θα περάσουμε στο παρασκήνιο και στην υποδομή. Εκεί που θα πρέπει να συναντήσουμε και να συγχαρούμε τους αγωνιστές αυτής της μεγάλης δουλειάς. Είδαμε τους οργανωτές στο πρόγραμμα και τους αναζητήσαμε στις επάλξεις, στο πεδίο της μάχης και της επίπονης δουλειάς… Εκεί είδαμε ένα ή δυο πρόσωπα κι ένα αφανή υπάλληλο του Δήμου… Κανέναν άλλο! Μην ξαφνιάζεστε… Κανέναν άλλο! Το Φεστιβάλ όμως πέτυχε…
Γι’ αυτό συγχαίρουμε για να μην είμαστε Φαρισαίοι, όλους εκείνους όσους προσέφεραν με αυτοθυσία και υπεύθυνα για την επιτυχία του Φεστιβάλ. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που δούλεψαν μέχρι τέλους δεν έφταναν… Να γιατί δημιουργήθηκαν οι αδυναμίες για τις οποίες αμέσως θα αναφερθούμε.
1.Έλλειψε από τη Λέσχη το άλφα και το ωμέγα κάθε οργανωμένης δημόσιας εκδήλωσης. Οι Δημόσιες Σχέσεις. Όλοι οι ξένοι (συνέχεια σελ 4) όλοι οι κινηματογραφόφιλοι που προσέρχονταν να παρακολουθήσουν τις ταινίες ήθελαν άλλη μεταχείριση. Έλλειπε το όργανο που θα έδιδε άλλη νότα στην εκδήλωση και στις κραυγαλέες λεπτομέρειες. Μια γεύση ευχάριστης υποδομής. Οι ξένοι μεταξύ τους δεν γνωρίζονταν. Αλλά και το Δ.Σ. καλά-καλά δεν τους γνώριζε. Ιδιαίτερα οι παραγωγοί ταινιών μικρού μήκους ήταν… τελείως άγνωστοι και εγκαταλελειμμένοι… Την συζήτηση διεύθυνε ο κ. Αλέξης Δερμεντζόγλου. Εξαίρετος κριτικός και πνευματικός άνθρωπος αλλά ακατάλληλος συντονιστής.
Στην υπεύθυνη θέση του συντονιστή χρειάζονται άλλα προσόντα. Καθαρή φωνή, ηρεμία, παρατηρητικότητα, δίκαια διανομή του λόγου, όχι προσωπικές παρεμβάσεις και αντεγκλήσεις και όχι βέβαια κατ’ ιδία συζητήσεις. Είναι μια λεπτή θέση για την οποία έπρεπε να προβληματιστεί η Λέσχη.
2.Το κοινό είχε απαίτηση και δίκαιο να ακούει τους ομιλητές και όσους υπέβαλαν ερωτήματα. Και δεν τους άκουγε. Και δυσανασχετούσε. Και έφευγε. Γιατί; Τόσα έξοδα γίνανε, χάθηκαν τα μικρόφωνα; Οι θαυμάσιες ομιλίες στο διοικητήριο δεν προβλημάτισαν τους οργανωτές;
3.Έγιναν θαυμάσιες ομιλίες και εισηγήσεις από τους εξαίρετους καλλιτέχνες. Ακούστηκε και θαυμάστηκε η πνευματικότητα και η προβληματικότητα των Δραμινών φίλων του σινεμά. Θα ήταν έγκλημα να χαθεί τέτοιος πνευματικός θησαυρός. Κι όμως χάθηκε! Δεν χρησιμοποιήθηκαν μαγνητόφωνα. Ήταν λάθος αυτό. Η Λέσχη πρέπει να έχει ιστορία και ταυτότητα χειροπιαστή. Η Λέσχη πρέπει να ανατρέχει στο παρελθόν για να οριστικοποιεί το μέλλον. Ακόμη η όλη εκδήλωση έπρεπε να φωτογραφηθεί σε συνεργασία με τη φωτογραφική Λέσχη, να μαγνητοσκοπηθεί όπου χρειαζόταν και να ηχογραφηθεί.
4.Πρέπει επιτέλους να κατανοηθεί από όλους ότι η οργάνωση ενός Φεστιβάλ οποιαδήποτε εκδήλωσης είναι ένα δύσκολο πράγμα. Χρειάζεται σωστή μεθόδευση ευσυνειδησία εργασία καταμερισμό εργασίας και συνέπεια. Η σοβαρότητα και οι ευθύνες, που συνεπάγεται μια τέτοια δουλειά, έπρεπε έγκαιρα να προβληματίσουν τη Διοίκηση. Και να ζητήσει νε επιστρατευθούν όλα τα μέλη της και να οριοθετήσει ευθύνες δουλειάς. Ας το έχει υπόψη της για το 7ο Φεστιβάλ η διοίκηση.
5.Ήταν άστοχη η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο σε άλλο χώρο την ίδια ώρα που λειτουργούσε το Φεστιβάλ . Το λιγότερο ήταν αποδυνάμωσή του. Χάθηκαν μέρες.
6.Θα ήταν ευχής έργο, η οργανωτική επιτροπή, να είχε και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις αφιερωμένες στον κινηματογράφο. Την Κυριακή το πρωί, μετά την εκκλησία, να γίνει ομιλία και συζήτηση πάνω στην ιστορία και την τέχνη του σινεμά. Έχουμε τόσους διακεκριμένους δημιουργούς, ήρθαν και εδώ, που θα θεωρούσαν τιμή τους να παρουσιάσουν μπροστά σ’ ένα τόσο προβληματισμένο κοινό όπως αποδείχθηκε το κοινό της Δράμας.
7.Η ενημέρωση του λαού της Δράμας και του νομού (ακόμα και τις γειτονικές πόλεις όλης της Ελλάδας) δεν ήτανε ολοκληρωμένη κι αποτελεσματική, παρά την άριστη δουλειά του συμπολίτη καλλιτέχνη κ. Νάνου. Και ξαναγυρίζουμε στα χέρια και στην μεθόδευση που έλειπαν.
8.Και φτάνω στις ταινίες μικρού μήκους. Το Φεστιβάλ έγινε για αυτές αλλά αγνοήθηκαν και καπελώθηκαν από τις μεγάλου μήκους. Παρόλο που οι τελευταίες είναι απαραίτητες.
Όμως οι δημιουργοί των ταινιών μικρού μήκους τελείως αγνοήθηκαν (χωρίς πρόθεση). Γύριζαν άγνωστοι… μεταξύ αγνώστων και έμειναν πικραμένοι. Η Λέσχη έπρεπε να δώσει έμφαση στις ταινίες μικρού μήκους. Ήταν απαραίτητη η αναφορά στη δουλειά των δημιουργών των ταινιών αυτών. Ο λαός χρειάζεται ενημέρωση και οι δημιουργοί ηθική συμπαράσταση. Και βέβαια ήταν λάθος που δεν βραβεύτηκε ταινία SUPER 8.
Θα έλεγα ότι αυτές οι παραλήψεις κατά τη γνώμη μας, ήταν φυσιολογικές για ένα μεγάλο έργο όπως το φεστιβάλ. Όμως ας ετοιμαστούμε για το 7ο Φεστιβάλ σήμερα. Όσο νωρίτερα ξεκινήσουν με τόσο άψογη και αψεγάδιαστη δουλειά θα επιτύχουμε. Την κινηματογραφική Λέσχη Δράμας την αγκάλιασε με αγάπη ο λαός της Δράμας γιατί είναι και υπερκομματική. Αυτό λέει πολλά για τους οργανωτές.
Και κάτι ακόμη. Για να το έχουμε υπ’ όψη μας. Στη χώρα μας (σήμερα, χθες και δεν ξέρω πόσο ακόμη θα διατηρηθεί αυτή η κατάσταση) πάσχουμε από έλλειψη συντονισμού ενεργειών προγραμματισμού και ομαδικής δουλειάς στους συλλόγους, στους συνεταιρισμούς κλπ πάντα προσφέρουν οι λίγοι. Τα μέλη φορτώνουν τη δουλειά στα Δ.Σ. και τα διοικητικά μέλη σε λίγους δραστήριους συναδέλφους τους. Αυτοί είναι οι ήρωες ή τα κορόιδα. Το βέβαιο είναι ότι αυτοί οι ωραίοι, κατά τη γνώμη μας, άνθρωποι κάποτε αποθαρρύνονται παίρνουν το καπέλο τους και φεύγουν. Όλοι οι σύλλογοι, αλλά περισσότερο η Λέσχη ας προσέξει αυτή τη λεπτομέρεια. Ας μην αφήσουν να φύγουν τα δημιουργικά τους μέλη.

  51

 

Βραβεία 6ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 1983

Πρώτα ισότιμα βραβεία
«Αθέμιτος συναγωνισμός», του Δήμου Αβδελιώτη (με υπόθεση).
«Απόδραση», του Δημήτρη Κερασίδη (με υπόθεση).
«Η τρύπα», του Ιορδάνη Ανανιάδη (κινούμενα σχέδια).

Οι ταινίες που υποβλήθηκαν
Δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για τις ταινίες που συμμετείχαν στην 6η διοργάνωση. Τις μοναδικές πληροφορίες που αντλούμε είναι μέσα από τα διάφορα ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ». Οι ταινίες που φέρεται να δήλωσαν συμμετοχή στο Φεστιβάλ, αριθμούς τις18 και είναι οι:

«ΑΠΟΔΡΑΣΗ», του Δημήτρη Κερασίδη διάρκειας 5΄.
«ΕΝΑ ΦΙΛΜ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ», της Άννας Χρηστάκου, διάρκειας 6΄.
«ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ», της Μίλλυ Γιαννακάκη διάρκειας 10΄.
«ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΓΕΙΑ», του Δημήτρη Αρβανίτη διάρκειας 29΄.
«ΣΑΨΩΝ», της Μαρίας Μαυρίκου, διάρκειας 30΄.
«ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΜΑΣ», της Τζένης Μαλκότση.
«ΣΥΓΧΡΟΝΟ», της Α. Μαριάνου.
«ΓΕΓΟΝΟΣ», του Γ. Πετσίβα.
«ΣΚΙΕΣ», του Π. Ευθυμίου.
«ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΤΥΠΑ ΕΩΣ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ», του Δ. Γιατζουλάκη.
«ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΗΜΕΡΩΣΕ», του Μάριου Κουτσουρέλη.
«ΡΟΥΜΠΟΓΙΑΤ», του Πάνου Θωμαϊδη.
«ΠΟΣΤ-ΡΕΣΤΑΝΤ ΟΜΟΝΟΙΑ», του Χάρη Παπαδόπουλου.
«ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ», της Μάρας Λεβίδη Παπακωνσταντίνου.
«ΑΣΝ», του Νίκου Διαμαντή.
«ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ», του Βασ. Κάπουλα διάρκειας 4΄.
«ΤΟΙΧΟΣ», των Π. Δημητριάδη-Πασχ Ρεκάρη.
«ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΝΥΧΤΕΣ», του Γ. Σοφούλη, διάρκειας 9΄.

SOUPER 8
Στην κατηγορία SOUPER 8 συμμετείχαν οι ταινίες:
«ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ», του Χρυσόστ. Λιάρου, διάρκειας 15΄.
«ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ», του Πάνου Κέκο, διάρκειας 8΄
«ΣΙΔΕΡΗΣ», της Λένας Βέλλιου διάρκειας 17΄.
«ΜΑΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ, ΕΚΠΟΜΠΗ!», του Άγγελου Δελή, διάρκειας 18΄.
«ΤΑΧΥΔΡΑΜΑΤΑ», του Αστέρ. Τόπη διάρκειας 25΄.

Μεγάλου μήκους ταινίες
Οι ταινίες μεγάλου μήκους που προβλήθηκαν ήταν:
«Αραμπάς», του Τούρκου σκηνοθέτη Μπέη Οκάν.
«ΡΕΒΑΝΣ», του Νίκου Βεγρίτη.
«Γλυκά Συμμορία», του Νίκου Νικολαϊδη.
«Ντελίριο», του Νίκου Ζερβού.

 

24 001

Απολογισμός και προσπάθεια κάλυψης οικονομικού ανοίγματος
Το 6ο Φεστιβάλ έχει περάσει πλέον στην ιστορία, οι διοργανωτές του όμως θα πρέπει να βρουν τους οικονομικούς πόρους για να καλύψουν τις οικονομικές υπερβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Το Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. μη έχοντας πολλές επιλογές απευθύνεται με έγγραφο του στις 2-12-1983 στο Δήμο Δράμας, ζητώντας οικονομική ενίσχυση. Εκθέτει το οικονομικό άνοιγμα που προέκυψε από τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ και ζητά όπως αυτό καλυφθεί, έστω και υπό μορφή δανείου. Στο αιτιολογικό αναφέρει ότι ο Δήμος Δράμας συμμετέχει στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ και φυσικά στη διαμόρφωση των αποφάσεων της, τονίζοντας ότι η όποια υπέρβαση του προϋπολογισμού έγινε μετά τη δέσμευση του Δημάρχου ότι ο Δήμος θα καλύψει τα τυχόν υπάρχοντα ελλείμματα.

(Δείτε το αίτημα προς τον Δήμο Δράμας στο Παράρτημα 6)

PARARTHMA 1 1

PARARTHMA 1 2

Ευχαριστήριο, αλλά και αίτημα για κάλυψη ελλείμματος από το Υπουργείο Πολιτισμού
Η Κινηματογραφική Λέσχη με την ολοκλήρωση του 6ου Φεστιβάλ αποστέλλει ευχαριστήρια επιστολή προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τη χρηματοδότησή του Φεστιβάλ αλλά και προς τον κ. Μάνο Ζαχαρία εκπρόσωπο του τμήματος Κινηματογράφου του Υπουργείου, ευχαριστώντας τον για την ηθική συμπαράστασή του, τη ζεστή παρουσία του, καθώς και της συνεργάτιδας του Χρυσάνθης Σωτηροπούλου, στις εργασίες του 6ου Φεστιβάλ. Στην ίδια επιστολή το Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ ενημερώνει τον κ. Ζαχαρία για το οικονομικό έλλειμμα του Φεστιβάλ και ζητά όπως συμβάλει και ο ίδιος για την κάλυψη του.

(Δείτε το αίτημα της Κ.Λ.Δ. προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την κάλυψη ελλειμμάτων στο παράρτημα 7)

 1

 2

 

«Τριγμοί» στο Δ.Σ. της Λέσχης
Μπορεί η 6η διοργάνωση του Φεστιβάλ να στέφθηκε με επιτυχία, όμως ο δρόμος για την επίτευξη του στόχου αυτού, δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, για τα μέλη της Διοίκησης της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας. Η συνοχή της κλυδωνίστηκε πολλές φορές, από τις αρχές Ιανουαρίου 1983.
Αφορμή της ρήξης υπήρξε η εισήγηση του αντιπροέδρου του Δ.Σ. Δημήτρη Σαμαρά, ο οποίος επικαλούμενος τα άρθρα του καταστατικού 23 και 9, ζήτησε τη διαγραφή του Αλέκου Δερμεντζόγλου, από μέλος της Διοίκησης. Ως αιτιολογία της πρότασης του αυτής, οι συνεχείς απουσίες του Αλ. Δερμεντζόγλου από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αλλά και η παρεμβολή εμποδίων στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
Στην εισήγησή του ο Δ. Σαμαράς αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η καινούργια αφορμή δόθηκε από την τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ2 για το Ε’ Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους στις 13-1-1983. Σ’ αυτήν ο Αλ. Δερμεντζόγλου εμφανίστηκε και μίλησε ως αντιπρόεδρος της Λέσχης, χωρίς να ξέρει τίποτα η Διοίκηση. Προβλήθηκε ο ίδιος, αγνοήθηκαν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., δεν πέρασαν θέσεις της ΚΛΔ και δεν ενημέρωσε καν το ΔΣ για τη συνέντευξη που έδωσε. Η Κ.Λ.Δ. που έμενε μακριά από κομματικές διαμάχες και επιρροές «καπηλεύτηκε» από ένα άτομο, κάτι που είναι μειωτικό και βαρύ για την ίδια τη Λέσχη και τη ζημιώνει, αφού δεν ακούγεται συλλογικά η φωνή της. Ο κ. Δερμεντζόγλου έκανε το ίδιο και στο παρελθόν, του αποδόθηκε τότε μομφή για τις ενέργειες του και δεν υπάρχει περιθώριο για δεύτερη μομφή».
Επίσης, ο Δ. Σαμαράς στηλιτεύει τη συνέντευξη για τις Super 8 ταινίες που έδωσε ο Σωκράτης Μπάχλας, στην ίδια εκπομπή και προτείνει να διακοπεί η συνεργασία μαζί του και να αναζητηθεί άλλος εκπρόσωπος της Λέσχης στην Αθήνα, για την προετοιμασία του Φεστιβάλ.
Ο Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος συμφωνεί με τη διπλή πρόταση του Δ. Σαμαρά, το αυτό και οι: Ηρακλής Τάντος και Ραδής Βεζιρτζόγλου. Ο Θωμάς Γεωργόπουλος διαφωνεί με τη διαγραφή του Αλ. Δερμεντζόγλου και ζητά όπως κληθεί να παραστεί ο ίδιος στη Γεν. Συνέλευση, όπου θα τεθεί το θέμα της διαγραφής του.
Τελικώς, με ψήφους 4-1 (λευκή ψήφος από τον Θ. Γεωργόπουλο) αποφασίστηκε η διαγραφή του Αλ. Δερμεντζόγλου από μέλος του Δ.Σ. και η παραπομπή του θέματος της διαγραφής του, από μέλος της Κινηματογραφικής Λέσχης, στη Γεν. Συνέλευση της 19ης Ιανουαρίου 1983, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού.

  14 1 1983 α

14 1 1983 β

14 1 1983 γ

Στις 18-1-1983 συνεδριάζει εκ νέου το Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. για την καλύτερη διεξαγωγή της Γεν. Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος Θ. Γεωργόπουλος διαβάζει στο σώμα τα τηλεγραφήματα των Τάσου Ψαρά και Χρήστου Αρώνη, παραγωγού και σκηνοθέτη αντίστοιχα, της τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤ 2 για το Ε΄ Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, που εστάλησαν προσωπικά στον ίδιο. Τα κείμενα απευθύνονται στη Γεν. Συνέλευση των μελών της Κ.Λ.Δ. και αναφέρουν την γνώμη των συντακτών τους, για το ζήτημα Δερμεντζόγλου. Ταυτόχρονα αποφασίζεται όπως, μετά τη διαγραφή του Αλ. Δερμεντζόγλου προκηρυχθούν συμπληρωματικές εκλογές ενός μέλους του Δ.Σ.


18 1 1983 α

18 1 1983 β
Στις 30-1-1983 ο Πρόεδρος της Κ.Λ.Δ. Θ. Γεωργόπουλος επικαλούμενος την ασυμφωνία που παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση, προτείνει όπως το σώμα προχωρήσει σε νέες αρχαιρεσίες. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε με ψήφους 4-1 (υπέρ: Γεωργόπουλος, Χρυσανθόπουλος, Ξανθόπουλος, Βεζιρτζόγλου και κατά Τάντος), να επιφυλαχθεί η Διοίκηση να κάνει δεκτές τις παραιτήσεις των Χρυσανθόπουλου, Γεωργόπουλου, για να είναι σε θέση να προκηρύξει εκλογές-λόγω έκτακτης ανάγκης-ώστε να μη γίνει προσφυγή στο Πρωτοδικείο και εμπλακούν σε χρονοβόρες διαδικασίες.
Επί του θέματος ο Ηρακλής Τάντος αναφέρει: «Δεν συμφωνώ μ’ αυτή τη μεθόδευση των εκλογών. Η Κ.Λ.Δ. δεν πρόκειται να υποστεί μεγαλύτερη ζημία με την παρεμβολή του Πρωτοδικείου, από αυτή που έχει ήδη υποστεί. Η δήλωση παραίτηση του κ. Χρυσανθόπουλου που έγινε για να δημιουργηθεί διοικητική κρίση, με κάνει να λυπάμαι. Προτείνων να γίνουν δεκτές οι παραιτήσεις των Γεωργόπουλου, Χρυσανθόπουλου και το όλο θέμα να λυθεί με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος».
Τελικώς, μετά την γραπτή υποβολή των δύο παραιτήσεων αποφασίστηκε η Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τις 6-2-1983.

(Δείτε τα πρακτικά της συνεδρίασης στο παράρτημα 8)

 30 1 1983 α

30 1 1983 β

30 1 1983 γ

30 1 1983 δ

 

Το νέο Δ.Σ. της Κινηματογραφικής

Στις 9-2-1983 συνεδριάζει το σώμα υπό την προεδρία του Κ. Κυριαζή-Κηπουρού που ήταν ο σύμβουλος της πλειοψηφίας, μετά από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 6-2-1983. Στη συνεδρίαση αυτή κατανέμονται τα αξιώματα ως εξής:
Πρόεδρος: Θωμάς Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος: Σαμαρτζίδης
Γεν. Γραμματέας: Κώστα Κυριαζής-Κηπουρός
Ταμίας: Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος
Κοσμήτορας: Αναγνωστόπουλος Στέλιος
Μέλος: Ηρακλής Τάντος
Μέλος: Ραδής Βεζιρτζόγλου

Απάντηση σε δημοσίευμα του περιοδικού «Τέχνη και Πολιτισμός»
Το νέο Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση του στις 23-2-1983 συζητά τα όσα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Τέχνη και Πολιτισμός» (τεύχος 14ο 1982) περί χρηματοδότησης του 5ου Φεστιβάλ από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας. Τα σώμα καταγράφει στα πρακτικά του, το σχετικό δημοσίευμα ως ψευδές, ενώ επισημαίνει ότι συντάκτης του άρθρου αυτού είναι ο Αλ. Δερμεντζόγλου. Στο ίδιο δημοσίευμα καταγράφεται μομφή και κατά της ίδιας της Λέσχης και της Διοίκησής του, περί μη επαρκούς προβολής του Φεστιβάλ στα Αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης.
Ο Ρ. Βεζιρτζόγλου που έθεσε το θέμα προς συζήτηση στο Δ.Σ. ζητά όπως δοθούν από την Κ.Λ.Δ. σχετικές απαντήσεις και για τα δύο σημεία του δημοσιεύματος. Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και ελήφθη απόφαση να μη δοθεί περαιτέρω επέκταση.


(Δείτε την απάντηση σε Δημοσίευμα του Περιοδικού «Τέχνη και Πολιτισμός» στο παράρτημα 9)

 23 2 1983 α

 

23 2 1983 β

23 2 1983 γ

 

 23 2 1983 δ

23 2 1983 ε

 

Διαγραφών και παραιτήσεων συνέχεια

Οι αντιδράσεις στο πρόσωπο του Αλ. Δερμεντζόγλου δεν καταλαγιάζουν. Και σε επόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται αναφορές στο όνομά του. Ωστόσο, κατατίθεται από φίλα προσκείμενους προς αυτόν, πρόταση όπως ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της Κ.Λ.Δ. η οποία απορρίπτετε λόγω πρότερης μομφής προς το πρόσωπο του. Ανοιχτό αφήνουν όμως το ενδεχόμενο να θέσουν το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Λέσχης. Παράλληλα, το Δ.Σ. δεν άρει την απόφαση του, για εκπροσώπηση της Λέσχης στην υπό ίδρυση Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών, με έδρα την Αθήνα, στον Αλ. Δερμεντζόγλου.
Δύσκολη χρονιά για το Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. Η ηρεμία τελικώς δεν επήλθε παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες των ψυχραιμότερων.
Στις 17-8-1983 κοινοποιείτε στο Δ.Σ. η παραίτηση του Ρ. Βεζιρτζόγλου, για άγνωστους λόγους, ενώ αισθητή είναι η απουσία του Σαμαρτζίδη, ο οποίος και εξέφρασε προφορικά την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Από την πλευρά του ο Η. Τάντος δηλώνει ότι θα παραιτηθεί κι αυτός, αν παραιτηθεί ο Σαμαρτζίδης.
Προ των ευθυνών τους θέτει όλους, ο Κ. Κυριαζής-Κηπουρός τονίζοντας τους ότι: «οι παραιτήσεις πριν την διεξαγωγή του Φεστιβάλ είναι φυγομαχία» και αναρωτιέται, αν κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει φέτος το Φεστιβάλ. Ωστόσο, κι αυτός οδηγείται σε παραίτηση από το Δ.Σ. της Λέσχης, όπως και ο Ευάγγελος Παπαθανασίου. Αμφότεροι εκφράζουν δυσαρέσκεια για μια σειρά από ζητήματα τα οποία αδυνατούν να επιλύσουν από κοινού.

 

(Δείτε το χρονικό της αποπομπής του Αλέκου Δερμεντζόγλου καθώς και την απολογία του ιδίου στο παράρτημα 10)

ALEKOS 1

ALEKOS 2

ALEKOS 3

ALEKOS 4

ALEKOS 5

ALEKOS 6

 

(Δείτε την επιστολή παραίτησης του Κυριαζή- Κηπουρού στο παράρτημα 11)

PARAITHSH KYRIAZH 1

PARAITHSH KYRIAZH 2

PARAITHSH KYRIAZH 3

(Δείτε την επιστολή παραίτησης Ευάγγελου Παπαθανασίου στο παράρτημα 12)

 PARAITHSH 1

PARAITHSH 2

PARAITHSH 3ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 1

 

26 001

 49

Από το βιβλίο της Ρένας Τριανταφυλλίδου

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1978-1987. Ο ρόλος τη Κ.Λ.Δ. στην ίδρυση και εξέλιξη του θεσμού»

Έκδοση «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» 2017

  1

 

 

1984 7o

7ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους
5-11 Νοεμβρίου 1984

Οι περγαμηνές της 6ης διοργάνωσης δεν στάθηκαν ικανές να καταλαγιάσουν την ένταση και τη διαμαρτυρία μελών της Κ.Λ.Δ. Οι επιλογές της Οργανωτικής Επιτροπής, η αδυναμία ικανοποίησης οικονομικών υποχρεώσεων της προς τρίτους, η επιφόρτιση ευθυνών σε ελαχίστους, αλλά και μια σειρά από άλλα εσωτερικά ζητήματα, οδήγησαν αρκετούς, είτε να παραιτηθούν από το Δ.Σ., είτε να εκφράσουν την πρόθεσή τους να το πράξουν, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν την Κ.Λ.Δ. για άλλη μια φορά σε εκλογές.
Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1984 κατά τη διάρκεια της οποίας, εν μέσω διαξιφισμών, επικυρώνεται η τροποποίηση του καταστατικού της Λέσχης, ψηφίζεται ο απολογισμός και εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 25-1-1985 με ρεπορτάζ της καταγράφει το κλίμα που επικράτησε στη Γενική Συνέλευση.

 

25 Ιανουαρίου 1984, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα

Πετυχημένη η γενική συνέλευση της Κ.Λ. Δράμας
Περίπου 350.000 χρέος άφησε στην Λέσχη το Φεστιβάλ Δράμας με συνδιοργανωτή τον Δήμο.
Εκλέχθηκε η νέα διοίκηση για το 1984-1985
Η ένταση που δημιουργήθηκε στην προχθεσινή γενική συνέλευση της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας από διαξιφισμούς μελών της απερχόμενης διοίκησης δεν οδήγησε τελικά σε έκρηξη, ενώ η σταδιακή εκτόνωση από εξηγήσεις που δόθηκαν μέσα σε πλαίσια κατανόησης συντέλεσαν στην ομαλή διεξαγωγή αρχαιρεσιών και σε ήρεμη κατάληξη.
Αιτία της όξυνσης των πνευμάτων η συζήτηση πάνω στα οικονομικά προβλήματα που δημιούργησε στη Λέσχη η συμμετοχή του Δήμου στην οργάνωση του τελευταίου Φεστιβάλ και αφορμή η κατηγορία κατά μελών της απερχόμενης διοίκησης και της οργανωτικής επιτροπής του Φεστιβάλ, από μέλος του Δ.Σ. και της οργανωτικής επιτροπής (Κυριαζή-Κηπουρού) για πλήρη αδιαφορία στα καθήκοντά τους.
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
Όπως ανακοινώθηκε στο οικονομικό απολογισμό το Φεστιβάλ άφησε στη Λέσχη ένα παθητικό γύρω στις 350.000 δρχ ποσόν που έχουν να παίρνουν διάφοροι ιδιώτες για προσφορά υπηρεσιών στη διοργάνωση. Από τα χρέη αυτά ο συνδιοργανωτής Δήμος δέχθηκε να καλύψει τμήμα 150.000 δρχ που διέθεσε σαν δάνειο (!) στη Λέσχη, με την υπογραφή του Γεν. Γραμματέα κ. Κυριαζή-Κηπουρού, προκειμένου να καλυφθούν πιεστικές απαιτήσεις πιστωτών που πρόσφεραν υπηρεσίες. Δεδομένου ότι από το δημοτικό ταμείο βγήκαν τελικά για το Φεστιβάλ 174.000 δρχ και αφαιρουμένων των 150.000 που διατέθηκαν με την μορφή δανείου και θα επιστραφούν τελικά στο δημοτικό ταμείο (άγνωστο αν επιστραφούν άτοκα είτε έντοκα) σημαίνει ότι η οικονομική συμμετοχή του συνδιοργανωτή Δήμου στα 1.213.000 συνολικά έξοδα του Φεστιβάλ ήταν 24.000 δρχ!
Από εξηγήσεις που δόθηκαν από ένα-δύο μέλη του Δ.Σ. και την οργανωτικής Επιτροπής, το πρόβλημα (παθητικό) δημιουργήθηκε από υπέρβαση κατά πολύ του αναγραφόμενου στον προϋπολογισμό σκέλους των εξόδων του Φεστιβάλ από την Οργανωτική Επιτροπή (επίτιμος πρόεδρος ο κ. Δήμαρχος και ουσιαστική δημοτική εκπροσώπηση από δυο δημοτικούς συμβούλους (Κεφαλίδη-Καρατζόγλου) συν ένας δημοτικός σύμβουλος (Σαμαρτζίδης) που συμμετείχε στην οργανωτική Επιτροπή σαν μέλος του Δ.Σ. της Λέσχης).
Και έμμεσα αποδόθηκε στην αδιαφορία (και την απουσία) των περισσοτέρων μελών της Οργανωτικής Επιτροπής από τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Φεστιβάλ που είχε σαν αποτέλεσμα το βάρος της διοργάνωσης να πέσει στις πλάτες δύο-τριών ατόμων πράγμα που οδήγησε κατά κάποιο τρόπο σε κακές συνεννοήσεις που με τη σειρά τους, μεταξύ άλλων, συντέλεσαν στις υπερβάσεις.
Από την πλευρά του Δήμου, όπως ειπώθηκε αρμόδια στη γενική συνέλευση, δηλώθηκε ότι (ο Δήμος) δεν έχει τυπικό δικαίωμα να διαθέσει χρήματα και προκειμένου να καλυφθεί τα παθητικό της διοργάνωσης (και το τμήμα του παθητικού για το οποίο υπέγραψε δάνειο ο κ. Κυριαζής) θα εισηγηθεί και πάλι στο Υπουργείο Πολιτισμού (εισήγηση έγινε και πριν από καιρό αλλά απάντηση δεν υπήρξε) να χρηματοδοτηθεί η Λέσχη από το Υπουργείο για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο έχει ήδη επιχορηγήσει τη Λέσχη με 500.000 δρχ. Η σχετική υπόσχεση είχε δοθεί από παράγοντες του υπουργείου το Μάιο του 1983, δηλαδή 4 με 5 μήνες πριν μπει θέμα συμμετοχής στη διοργάνωση του Δήμου. Πραγματικά, το Υπουργείο φάνηκε συνεπές και απέστειλε τα χρήματα έγκαιρα.
Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τελικά, επί οικονομικού προβλήματος (παθητικό) και της συμμετοχής του Δήμου στη διοργάνωση δεν πέρασε πρόταση του κ. Μακρή να κλείσει η συζήτηση για αναζήτηση ευθυνών μεταξύ Οργανωτικής Επιτροπής και Δήμου, να απαλλαγεί η απερχόμενη (και παραιτηθείσα) διοίκηση των ευθυνών για το παθητικό του Φεστιβάλ και να ενταλθεί η νέα διοίκηση, σε συνεργασία με το δήμο να εξεύρει τρόπους επιχορήγησης της λέσχης για κάλυψη του παθητικού.
Στη συνέχεια μάλιστα, η γενική συνέλευση έγκρινε τον οικονομικό απολογισμό, έστω και με το αυτό το έλλειμμα. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Θεοδωρίδου και Βεζυρτζόγλου.
ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης εκλέχθηκε ο κ. Γ. Τσάλτας και γραμματέας η κ. Κωνσταντινίδου. Σ’ αυτούς προστέθηκε και ο κ. Τάντος, σαν τρίτο μέλος της εφορευτικής επιτροπής. Τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό διάβασε ο πρόεδρος της απερχόμενης διοίκησης κ. Γεωργόπουλος. Στη συνέλευση μίλησαν οι κ.κ. Κηπουρός, Σταυρακούδης, Καραγιώργης, Βεζυρτζόγλου, Μακρής, Θεοδωρίδου, Μελιάδης, Χρυσανθόπουλος κ.α.
Στις αρχαιρεσίες που έγιναν οι υποψήφιοι πήραν κατά σειρά τους παρακάτω ψήφους
Για το Δ.Σ. Γεωργόπουλος Θ. 22, Κυριαζής-Κηπουρός Κ. 20, Ματσίνης Ι. 20, Αποστολίδου Δ. 19, Χρυσανθόπουλος Χρ. 16, Σταυρακούδης Απ. 15, Αναγνωστόπουλος Σ. 13, Μελιάδης Κ. 11 και Ξανθόπουλος Ιορδ. 11.
Εκλέγονται οι 7 πρώτοι με αναπληρωματικό τον κ. Μελιάδη.
Για την Εξ. Επιτροπή, Καραγιώργης Α. 18, Χρυσανθοπούλου Ν 13, και Μανδαλά Ελ. 12. Εκλέγονται και οι τρεις.
Παραβρέθηκαν 31 ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και ψήφισαν 28.
 25 1 1984

Το Νέο Δ.Σ. τη Λέσχης
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. έρχεται άμεσα σε σώμα κατανέμοντας τις αρμοδιότητες ως εξής:
Πρόεδρος: Θωμάς Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Ματσίνης
Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κυριαζής-Κηπουρός
Ταμίας: Στέλιος Αναγνωστόπουλος
Κοσμήτορας: Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος
Μέλος: Δέσποινα Αποστολίδου
Μέλος: Απόστολος Σταυρακούδης

 

Δύο μήνες μετά, το νεοεισελθέν μέλος της, η Δέσποινα Αποστολίδου, δηλώνει παραίτηση και τη θέση της καταλαμβάνει, ο πρώτος επιλαχών σύμβουλος, Κωστής Μελιάδης.

 IMGP0025

Ο Δήμος Δράμας σηκώνει το «γάντι»…

Το δημοσίευμα της 25ης Ιανουαρίου 1984 του «ΠΡΩΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» αναφορικά με το έλλειμμα που παρουσιάζει το ταμείο της Κ.Λ.Δ. ενοχλεί το Δήμο της Δράμας, ο οποίος με έγγραφο του προς την εφημερίδα στις 10-2-1985, επιχειρεί να αποκαταστήσει το όνομα του, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Κ.Λ. Δ.
Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι δεν είχε άμεση σχέση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, επισημαίνει ότι τα χρήματα που δάνεισε στην Λέσχη, θα πρέπει να επιστραφούν. Παράλληλα τονίζει πως η όποια χρηματοδότηση της Λέσχης από το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε χάρις των προσωπικών επαφών του Δημάρχου και όχι των μελών της Λέσχης.
Πρόκειται για μια σκληρή απάντηση, με πολλά κωδικοποιημένα μηνύματα προς τους ιδρυτές του θεσμού. Αν θέλουν, ουσιαστική στήριξη από τον Δήμο Δράμας, θα πρέπει αυτός να έχει και τον πρώτο λόγο, κι όχι ρόλο επίτιμου…

10 Φεβρουαρίου 1984, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΑΝΤΑ
ΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Από το δημαρχείο πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω απάντηση σε διάφορα σημεία του περιεχομένου του ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε παλαιότερα για την τελευταία γενική συνέλευση της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας.
«Στο φύλλο μας της 25-1-1984 και στο ρεπορτάζ σας για τη γενική Συνέλευση της Κιν. Λέσχης, με πολύ έκπληξη διαβάσαμε τις κατηγορίες εναντίον του Δήμου.
Για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις-ίσως σκόπιμα παραπλανητικές και για να ενημερωθείτε τόσο εσείς όσο και τα μέλη της Λέσχης, αλλά και οι συμπολίτες μας γενικότερα, επιθυμούμε να γνωρίζετε τα παρακάτω:
Ιστορικά θα αναφέρουμε ότι, η αξιέπαινη προσπάθεια της Κιν. Λέσχης με τις όποιες εξωγενείς αδυναμίες και αν είχε (ανύπαρκτες επιχορηγήσεις-αδιαφορία της πολιτείας) έγινε μπορούμε να πούμε θεσμός στο χώρο της τέχνης του Κινηματογράφου, αλλά και της πολιτιστικής ζωής της Δράμας.
Το 6ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, πραγματικά ξεπέρασε σε επιτυχία από κάθε άποψη (οργάνωση-συμμετοχή-λαμπρότητα) κάθε προηγούμενο.
Εδώ όμως δε θα μπορούσε κανείς όσο κακόπιστος και αν είναι, και φαίνεται να υπάρχουν αρκετοί να μην αναγνωρίσει και να μη χρεώσει ένα μέρος της επιτυχίας στο Δήμο.
Την πρόταση για συμμετοχή του στο Φεστιβάλ ο Δήμος τη δέχθηκε με πολύ χαρά και ευαισθησία και θα ανταποκρίνεται πάντα σε τέτοια καλέσματα, μια και δε μπορεί να μένει αδιάφορος στα πολιτιστικά πράγματα του τόπου μας.
Άλλωστε όλα αυτά, είναι και στις επιδιώξεις του και στην αντίληψη του και στη φιλοσοφία του.
Στη συνεργασία του ο Δήμος, έδειξε μια ιδιαίτερη ευαισθησία και δέχθηκε ακόμη τον ίδιο τον δήμαρχο σας Επίτιμο Πρόεδρο της Επιτροπής και όχι σαν Πρόεδρος όπως θα ήταν πιο σωστό.
Αποδέχθηκε έτσι ο Δήμος σε κάποιο βαθμό τις κακώς εννοούμενες φιλοδοξίες και τάσεις αυτοπροβολής ορισμένων μελών της Λέσχης και τις αυθαίρετες ίσως λειτουργίες τους, μόνο για να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας της επιτροπής, πριν καν αρχίσει το φεστιβάλ.
Η οργανωτική επιτροπή στην οποία συμμετείχε ο Δήμος πέρα από το Δήμαρχο και με δυο ακόμη Δημ. Συμβούλους, δέχθηκε τον προϋπολογισμό τον οποίο συνέταξε και πρότεινε η ίδια η Λέσχη.
Και θα είναι βέβαια αφελής να πιστεύει κανείς ότι, η για πρώτη φορά τόσο γενναία επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού οφείλεται σε ενέργειες της Λέσχης.
Πρέπει εδώ να αναφερθεί-αν και με άλλες συνθήκες δε θα ήταν απαραίτητο-ότι οι 500.000 δρχ χορηγήθηκαν από το Υπουργείο με προσωπικές παρεμβάσεις του δημάρχου Δράμας, και με την προϋπόθεση της συμμετοχής του Δήμου στο φεστιβάλ.
Αν τώρα τα έξοδα του φετινού φεστιβάλ ξεπέρασαν κατά πολύ τον προϋπολογισμό, αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί ή στην αδυναμία να υπολογισθούν σωστά οι ανάγκες ή σε λαθεμένη διαχείριση από μέρους των υπευθύνων διαχειριστών. Ίσως έτσι να εξηγείται και το γεγονός ότι, με τη λήξη του φεστιβάλ, παρά την επιθυμία μας δεν έγινε κανένας οικονομικός απολογισμός από την οργανωτική επιτροπή όπως και θα ήταν απαραίτητο.
Πέρα όμως από όλα αυτά, θα σημειώσουμε ότι, ο Δήμος ανταποκρίθηκε σε όλες τις υποχρεώσεις του ανέλαβε. Σαν τέτοιες θα σημειώσουμε:
-Τον ειδικό φωτισμό-πεζοδρόμηση-καλλωπισμό της Γ. Ζερβού
-Τη διαμόρφωση και διακόσμηση της αίθουσας.
-Αναγραφή και ανάρτηση πανό
-Προσωπικό για οποιαδήποτε εργασία.
-Και βέβαια το αναμφισβήτητο κύρος του.
Όσο για το οικονομικό μέρος, ποτέ δε μας έγιναν επίσημα γνωστές ποιες ήταν οι υποχρεώσεις που καλώς ή κακώς άφησε το φεστιβάλ.
Παρόλα αυτά πρέπει να γνωρίζουν όλοι, ότι ο Δήμος παρά τη δικαιολογημένη του πικρία, κατάφερε να εξασφαλίσει και πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού, ένα σοβαρό ποσό για τις ανάγκες της Κιν. Λέσχης.
Σε ότι αφορά την οφειλή της Λέσχης προς το Δήμο, αυτή θα μπορεί να επιστραφεί από την επιχορήγηση που προαναφέρουμε.
Και αν ακόμη η Λέσχη δε θα ήταν σε θέση να επιστρέψει το οφειλόμενο ποσό ας είναι βέβαιοι όλοι, ο Δήμος μας θα βρει και πάλι την πιο σωστή λύση.
Θα επιθυμούσαμε λοιπόν για όλα τα παραπάνω να είχαμε δώσει τις εξηγήσεις στη Γεν. Συνέλευση της Λέσχης και όχι να κατηγορείται σ’ αυτή ο Δήμος αν και απών.
Αυτό άλλωστε επιβάλλουν στοιχειώδεις κανόνες της Δημοκρατίας, τις λειτουργιές της οποίας κάποιοι προφανώς αγνοούν».
10 2 1984

 

Οι ισορροπίες…
Την επομένη της δημοσιοποίησής της επιστολής του Δήμου στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στη στήλη με τίτλο: «Γεγονότα και Σχόλια», η εφημερίδα σχολιάζει την επιστολή του Δήμου επιχειρώντας να κρατήσει ισορροπίες, αφήνει ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο απάντησης, από πλευράς Κινηματογραφικής Λέσχης.

11 Φεβρουαρίου 1985, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΟΣ-ΛΕΣΧΗ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Κατάπληξη προκαλεί η πρόθεση του Δήμου να «φορτώσει» ευθύνες προϋπολογιστικών και διαχειριστικών λαθών στην Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας για τη διοργάνωση του φεστιβάλ Κινηματογράφου, εκδήλωση στην οποία υπήρξε συνδιοργανωτής!
Αυτό φαίνεται από το περιεχόμενο απάντησης του Δήμου που δημοσιεύσαμε χθες σχετικά με ρεπορτάζ που είχαμε δημοσιεύσει την μεθεπόμενη της τελευταίας γενικής συνέλευσης της Λέσχης. Η έκπληξη είναι δικαιολογημένη γιατί από κανένα στοιχείο της οργανωτικής προσπάθειας και της λειτουργίας του Φεστιβάλ δε φάνηκε ούτε καθ’ υποψία ότι δεν υπήρχε αρμονικότατη συνεργασία Λέσχης-Δήμου. Άλλωστε η οργανωτική επιτροπή συναποτελούνταν από μέλη του ΔΣ της Λέσχης και δύο δημοτικούς συμβούλους με επίτιμο πρόεδρο τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε ενεργά (και προς τιμή του) σε διάφορες συνεδριάσεις.
Εκτός αυτών πρέπει να σημειωθεί ότι η όλη στάση του Δήμου στην οργανωτική συμμετοχή του ήταν ορθότατη. Δεδομένου ότι η Λέσχη διέθετε την εμπειρία από τις προηγούμενες διοργανώσεις, οι άνθρωποι της γνώριζαν άριστα πρόσωπα, πράγματα, λεπτές καταστάσεις, ιδιόμορφες και όλες τις απαραίτητες εργασίες που έπρεπε να γίνουν για τη μέγιστη δυνατή αρτιότητα και την αποφυγή πιθανών λαθών. Ο Δήμος εξουσιοδότησε περίπου εν λευκώ τη Λέσχη για τα οργανωτικά. Με τους δύο δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο απλά διατύπωσε μερικές καινούρξιες ιδέες έκανε χρήσιμες παρατηρήσεις και προτάσεις και γενικά συνέβαλε σ’ ένα πληρέστερο «καλούπωμα» της όλης οργάνωσης, αναλαμβάνοντας φυσικά τους δικούς του τομείς εργασίας, στους οποίους ανταποκρίθηκε με πληρότητα.
Η αρμονικότητα συνεργασίας καταδείχθηκε και από τα δελτία τύπου της οργανωτικής επιτροπής, που σε όλα ανεξαίρετα υπογραμμίζονταν και εξαίρονταν η δημοτική συμμετοχή, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλά «για πρώτη φορά» και άλλα τέτοια.
Στη συνέχεια το Φεστιβάλ άρχισε, λειτούργησε και έληξε με επιτυχία, αναγνωρισμένη απ’ όλες τις πλευρές.
Κι’ αυτό ακριβώς είναι που τείνει να χαρακτηρισθεί «κεραυνός εν αιθρία» τις βολές του Δήμου για πρόσωπα και πράγματα της Λέσχης όχι μόνον αναφορικά με την τελευταία γενική συνέλευση, αλλά και για την οργάνωση, τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση του Φεστιβάλ!
Βέβαια ήταν σφάλμα της Λέσχης μα μην καλέσει επίσημα και κάποιον εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση, αφού γνωστό ήταν ότι θα συζητούσαν το Φεστιβάλ στο οποίο ο Δήμος υπήρξε συνδιοργανωτής.
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο Δήμος ενεργεί ορθά όταν βάλλει και εναντίον μελών της Λέσχης που θέλησαν στη συνέλευση να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, και για την ορθότητα είτε όχι της συνδιοργάνωσης με το Δήμο και τα αποτελέσματά της. Είχαν κάθε δικαίωμα να το πράξουν γιατί η συνδιοργάνωση με το Δήμο αποφασίστηκε ΜΟΜΟΝ από το Δ.Σ. της Λέσχης και όχι από γενική συνέλευση όπως έπρεπε να γίνει, δεδομένου ότι πρόκειται για θέμα πολύ μεγάλης και κεφαλαιώδους σημασίας για το σωματείο.
Άλλωστε σε παλαιότερη γενική συνέλευση αποφασίστηκε ότι το Φεστιβάλ αποτελεί ΘΕΣΜΟ Της ΛΕΣΧΗΣ και ένας θεσμός δεν είναι δεοντολογικό να διαμορφώνεται έστω και προς το καλύτερο με απόφαση διοικητικού συμβουλίου. Και φυσικά ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ σαφέστατα διαφοροποιείται όταν υπάρχει συνδιοργάνωση με ένα πολιτικοδιοικητικό φορέα εκατονταπλάσιου τουλάχιστον κύρους που το όνομά του βαραίνει συντριπτικά περισσότερο στις κοινές αναγγελίες των δύο συνδιοργανωτών.
Αυτά από τη σκοπιά μας, ενώ για διάφορα επιμέρους στοιχεία της απάντησης όπως:
-αφέλεια όποιου πιστεύει ότι η Λέσχη επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο χωρίς τη μεσολάβηση του Δήμου,
-επιχορήγηση της Λέσχης για πρώτη φορά από δημόσιο είτε δημοτικό φορέα
-πρόθεση αυτοπροβολής μερικών ανθρώπων της Λέσχης και αυθαίρετη δράση τους
-λαθεμένη διαχείριση από τους διαχειριστές (;) της εκδήλωσης (Φεστιβάλ)
-μη γνωστοποίησης της Λέσχης στο Δήμο για το συνολικό έλλειμμα κ.ά.
Δεν είναι αρμοδιότητα δική μας να σχολιάσουμε αλλά της ίδιας της Κινηματογραφικής Λέσχης, της οποίας δεν έχουμε την πρόθεση να γίνουμε συνήγοροι.


11 2 1984

 

Η αδημοσίευτη απάντηση της Κινηματογραφικής Λέσχης

Τα παραπάνω δημοσιεύματα, τόσο της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», όσο και του Δήμου Δράμας, ενοχλούν και προσβάλουν το Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης η οποία αν και αρχικά αποφάσισε όπως απαντήσει, στη συνέχεια δεν το έπραξε εκτιμώντας ότι η συνέχιση του θέματος θα κάνει περισσότερη ζημιά στο Φεστιβάλ. Ωστόσο, η απάντησή καταγράφηκε στα πρακτικά της Λέσχης.
(Δείτε την αδημοσίευτη απάντηση της Κ.Λ.Δ. στο παράρτημα 13)

1

2 2

3 3

4 4

5 5
Λέσχη και Δήμος ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ με το Δήμο Δράμας είναι πλέον μονόδρομος. Τα όποια ζητήματα, διαδικαστικά ή μη, τυπικά ή ουσιαστικά, παραμερίζονται επ’ ωφελεία του Φεστιβάλ.
Στις 17-5-1984 το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίζει να αποστείλει γραπτό αίτημα προς τον Δήμο Δράμας, για εκ νέου συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ. Ο Δήμος Δράμας αποδέχεται την πρόσκληση και φυσικά παίρνει και τις τιμές που του αναλογούν…
Η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 10 Οκτωβρίου 1984 αναφέρει χαρακτηριστικά:

10 Οκτωβρίου 1984, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Η Λέσχη και ο Δήμος Δράμας συνδιοργανωτές και φέτος
στο 7ο φεστιβάλ Δράμας
Το έβδομο κατά σειρά φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και SUPER-8 θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην πόλη μας κατά το διάστημα από 5 μέχρι και 11 Νοεμβρίου. Ήδη το Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης, στα πλαίσια της παλιάς απόφασης του για συνδιοργάνωση του φεστιβάλ με τον Δήμο Δράμας, είχε τις σχετικές επαφές με τον Δήμαρχο κ. Δημητριάδη.
Και αποφασίστηκε οριστικά να συνδιοργανωθεί και φέτος το φετινό φεστιβάλ κατά τα παραπάνω χρονικό διάστημα.
Μετά την μεγάλη επιτυχία της περυσινής διοργάνωσης, την οποία παρακολούθησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, η Πολιτεία δια του Υπουργείου Πολιτισμού υποσχέθηκε τον διπλασιασμό της οικονομικής ενίσχυσης του φετινού φεστιβάλ, από 500.000 πέρσι σε 1.000.000 δρχ. φέτος.
Το γεγονός της επίσημης αναγνώρισης της σημασίας του κινηματογραφικού φεστιβάλ της Δράμας η οργανωτική εμπειρία του παρελθόντος και η οικονομική αυτοδυναμία του δημιουργούν εύλογα τις προϋποθέσεις για μια πιο πετυχημένη φετινή διοργάνωση και μεγαλύτερο αγκάλιασμα από το Δραμινό λαό.
Ήδη έχει καταρτισθεί και συγκροτήθηκε σε σώμα η οργανωτική επιτροπή του Φεστιβάλ, στην οποία φέτος εκτός από μέλη του ΔΣ της Λέσχης και εκπροσώπους του Δήμου συμμετέχουν και απλά μέλη της Λέσχης.

Τα μέλη της Επιτροπής είναι:
1.Σωκράτης Δημητριάδης, πρόεδρος, Δήμαρχος Δράμας
2.Θωμάς Γεωργόπουλος, αντιπρόεδρος, πρόεδρος της Κ.Λ.Δ.
3.Κων/νος Κυριαζής-Κηπουρός, γραμματέας, γραμματέας της Κ.Λ.Δ.
4.Παναγιώτης Ηλιάδης, β’ γραμματέας, μέλος της Κ.Λ.Δ.
5.Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος, ταμίας, μέλος του ΔΣ της Κ.Λ.Δ.
6.Απόστολος Σταυρακούδης, μέλος του ΔΣ της Κ.Λ.Δ.
7.Κώστας Μελιάδης, μέλος του ΔΣ της Κ.Λ.Δ.
8.Γιάννης Ματσίνης, μέλος του ΔΣ της Κ.Λ.Δ.
9.Αλέξης Δερμεντζόγλου, μέλος της Κ.Λ.Δ.
10.Μιχάλης Γαλανόπουλος, δημοτικός σύμβουλος
Η επιτροπή συνεδρίασε την 8-10-1984 και πήρε τις βασικές αποφάσεις για την φετινή διοργάνωση. Επίσης εξέλεξε την αφίσα του φεστιβάλ.
Πλήρη στοιχεία για τις συμμετοχές και τους νικητές θα δημοσιευτούν στο αυριανό μας φύλλο.

 
10 10 1984 ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ

Η πρώτη μεγάλη χρηματοδότηση, από το Υπουργείο Πολιτισμού
Στις 19 Οκτωβρίου 1984 το Υπουργείο Πολιτισμού αποστέλλει προς την Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας επείγουσα απόφασή του με την οποία της κοινοποιεί τη χρηματοδότηση του φεστιβάλ με το ποσό του 1.000.000 δραχμών.
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 1984

 

IMGP0444

 

Τι έγραψαν οι εφημερίδες

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις ταινίες Μικρού Μήκους

Δέκα μέρες πριν την έναρξη του 7ου κατά σειρά Φεστιβάλ, η εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» δημοσιεύει δελτίο τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ όπου δίνονται οι πρώτες ενημερωτικές πληροφορίες αναφορικά με τη διοργάνωση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι, εντός των ημερών θα δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα της Κριτικής Επιτροπής, κι ότι φέτος το Φεστιβάλ θα δώσει βαρύτητα στις ταινίες μικρού μήκους. Για τον λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι σκηνοθέτες που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ, να έρθουν στη Δράμα, το τελευταίο διήμερο της διοργάνωσης. Επίσης, η εφημερίδα αναφέρει ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, προγραμμάτισε δυο αφιερώματα στους μεγάλους έλληνες ηθοποιούς τους Μ. Κατράκη και Δ. Παπαγιαννόπουλο, που πρόσφατα έφυγαν από τη ζωή.

25 Οκτωβρίου 1984, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ»
Το Φεστιβάλ Κιν/φου
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προβολή ταινιών
μικρού μήκους και στους σκηνοθέτες.
Καταρτίσθηκε η Κριτική Επιτροπή
Λήγει το Σάββατο 27-10-1984 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνιστικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και SUPER-8 που συνδιοργανώνεται για έβδομη συνεχή χρονιά στη Δράμα από 5 έως 11 Νοεμβρίου από την Κινηματογραφική Λέσχη και τον Δήμο Δράμας.
Ήδη έχει καταρτισθεί η επταμελής κριτική επιτροπή από γνωστά ονόματα του κινηματογραφικού χώρου και η σύνθεση της θα δοθεί στη δημοσιότητα την επόμενη εβδομάδα.
Στην φετινή διοργάνωση θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή των ταινιών μικρού μήκους και των δημιουργών τους. Για τον σκοπό αυτό έχουν κληθεί όλοι οι σκηνοθέτες ταινιών μικρού μήκους που θα συμμετάσχουν, να έλθουν στην Δράμα, φιλοξενούμενοι της Λέσχης, για το τελευταίο διήμερο δηλαδή 10 και 11 Νοεμβρίου και για να πάρουν μέρος στην μεγάλη συζήτηση που θα γίνει την τελευταία μέρα, μετά από σχετική εισήγηση του σκηνοθέτη Λευτέρη Ξανθόπουλου.
Στο πληροφοριακό τμήμα του Φεστιβάλ θα παιχτούν Ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους που προβλήθηκαν στο τελευταίο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Τις οποίες θα παρουσιάσουν οι σκηνοθέτες τους, μετά δε από κάθε προβολή θα επακολουθεί συζήτηση με το κοινό.
Την τελευταία μέρα θα γίνει αφιέρωμα στον Κατράκη και τον Παπαγιαννόπουλο με την προβολή της ταινίας του Αγγελόπουλου «Ταξίδι στα Κύθηρα» και σχετική ομιλία από τον κριτικό Αλέξη Δερμεντζόγλου. Συγχρόνως όλη την εβδομάδα θα λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, έκθεση με έντυπο υλικό από την ζωή και το έργο των δύο μεγάλων ηθοποιών που χάθηκαν πρόσφατα.
Τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν πλήθος επισήμων καθώς επίσης πολλοί σκηνοθέτες, ηθοποιοί και κριτικοί κινηματογράφου.
Το φετινό φεστιβάλ προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει σε επιτυχία κάθε προηγούμενο διότι εκτός από την συσσωρευμένη εμπειρία του παρελθόντος, λύθηκε κι ένα άλλο μεγάλο, ίσως το πιο μεγάλο θέμα, δηλαδή το Οικονομικό.
Για πρώτη φορά το Υπουργείο Πολιτισμού επιχορηγεί έγκαιρα το Φεστιβάλ με το ποσό του 1.000.000 δρχ που είναι διπλάσιο από την περσινή επιχορήγηση. Ακόμη οικονομική επιχορήγηση θα δοθεί και από το Υπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό το ύψος της.
Το γεγονός αυτό καθώς και η εκπροσώπηση της πολιτείας από αρμόδιους των δύο παραπάνω Υπουργείων δείχνουν ότι το φεστιβάλ της Δράμας έγινε πλέον καταξιωμένος θεσμός που αγκαλιάζεται από το Δραμινό λαό αλλά και την επίσημη πολιτεία.


25 10 1984 ΔΡΑΜΙΝΗ

 

Η Κριτική Επιτροπή
Στο φύλλο της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Τετάρτης 31 Οκτωβρίου 1984 και στην 3η σελίδα δημοσιεύονται τα ονόματα της 7μελούς Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ αποτελούμενη από δυο σκηνοθέτες, δυο ηθοποιούς, δυο κριτικούς κινηματογράφου και ένα διευθυντή φωτογραφίας. Αναφορά γίνεται επίσης στην πρόθεση της Οργανωτικής Επιτροπής να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις ταινίες μικρού μήκους και στους δημιουργούς τους. Το αυτό δημοσίευμα συναντάμε και στην εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» την ίδια μέρα.

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 1984, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 3η σελίδα
Έναρξη τη Δευτέρα στον κινηματογράφο «Αστέρια»
Καταρτίστηκε η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ και πρόγραμμα εκδηλώσεων
Πλούσια συμμετοχή ταινιών και αφιερώματα
Αρχίζει τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, με τους καλύτερους οιωνούς το 7ο Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και SUPER 8, που συνδιοργανώνουν και φέτος ο Δήμος και η Κινηματογραφική Λέσχη.
Ήδη καταρτίσθηκε η εφταμελής κριτική επιτροπή, που αποτελείται από τους Μάνο Ευστρατιάδη, Λευτέρη Ξανθόπουλο, σκηνοθέτες, Μαίρη Χρονοπούλου, Βέρα Κρούσκα, ηθοποιούς, Νίνο- Φενέκ Μικελίδη και Γιώργο Μπράμο, κριτικούς κινηματογράφου και Κώστα Νάστο διευθυντή φωτογραφίας.
Το φετινό φεστιβάλ περιλαμβάνει κατά τα διεθνή πρότυπα, τέσσερα μέρη.
Α) Το διαγωνιστικό, όπου θα πάρουν μέρος συνολικά 44 ταινίες μικρού μήκους και SUPER 8 οι οποίες θα διεκδικήσουν τα βραβεία της κριτικής επιτροπής και του κοινού, που ψηφίζει σε ειδική κάλπη.
Β)Το πληροφοριακό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει καθημερινές προβολές Ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους, που παίχτηκαν για πρώτη φορά στο πρόσφατο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Γ)Το μέρος των ειδικών εκδηλώσεων, που φέτος περιλαμβάνει αφιερώματα στους δυο μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς, που χάθηκαν πρόσφατα, τον Μάνο Κατράκη και τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Στα πλαίσια αυτών των αφιερωμάτων θα λειτουργεί στο φουαγιέ του κινηματογράφου «ΑΣΤΕΡΙΑ» για μια εβδομάδα, έκθεση φωτογραφιών από την ζωή και το έργο του Μάνου Κατράκη και θα γίνει ομιλία μετά από σχετική προβολή από τον κριτικό κινηματογράφου Αλ. Δερμεντζόγλου.
Δ)Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει συζητήσεις με τους σκηνοθέτες των ταινιών μεγάλου μήκους με το κοινό, μετά από κάθε προβολή.
Η οργανωτική επιτροπή έδωσε φέτος ιδιαίτερη βαρύτητα στον τονισμό της φυσιογνωμίας του Φεστιβάλ σαν διοργάνωσης ταινιών μικρού μήκους και αποφάσισε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή τους και των δημιουργών τους, καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
Για τον λόγο αυτό προσκάλεσε όλους τους σκηνοθέτες ταινιών μικρού μήκους που διαγωνίζονται να τους φιλοξενήσει στη Δράμα κατά το τελευταίο διήμερο, έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να πάρουν μέρος στην μεγάλη συζήτηση που θα γίνει την τελευταία μέρα, μετά από εισήγηση του θεωρητικού και σκηνοθέτη Λευτέρη Ξανθόπουλου, για την ταινία μικρού μήκους σήμερα στην Ελλάδα. Ακόμη προσκλήθηκαν όλοι οι σκηνοθέτες που πέρυσι βραβεύτηκαν από την κριτική επιτροπή και το κοινό, οι ταινίες των οποίων θα ξαναπαιχτούν σε ειδική προβολή.
31 10 1984

 

 

 ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Μέλη της κριτικής Επιτροπής από αριστερά οι ηθοποιοί: Βέρα Κρούσκα, Μαίρη Χρονοπούλου, ο σκηνοθέτης Λευτέρης Ξανθόπουλος, και ο Δ/ντής Φωτογραφίας Κώστας Νάστος.

 

Ρεκόρ συμμετοχών, σε ταινίες μικρού μήκους,

Η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 1984 και στην 4η σελίδα, αλλά και η εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» την ίδια μέρα, φιλοξενούν δελτίο τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ το οποίο δίδει έμφαση στη διπλάσια επιχορήγηση του φεστιβάλ από το Υπουργείο Πολιτισμού, γεγονός που θα του δώσει μεγαλύτερη ώθηση. Γίνεται λόγος για ρεκόρ συμμετοχών, σε ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες έφτασαν τις 48. Ακόμη λαμβάνουμε την πληροφορία ότι στη Δράμα θα έρθει ο Κώστας Βουτσάς και η Μαρία Αλιφέρη, οι οποίοι και θα συμμετέχουν στη συζήτηση που θα ακολουθήσει της προβολής της ταινίας, «Ο Έρωτας του Οδυσσέα».

Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 1984, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 4η σελίδα
Ρεκόρ συμμετοχής οι 48 ταινίες μικρού μήκους
Με καλούς οιωνούς αρχίζει τη Δευτέρα στη Δράμα το φεστιβάλ μικρών ταινιών
Θα προβληθούν και οι βραβευμένες της Θεσ/νικης
Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι προετοιμασίες της Οργανωτικής Επιτροπής του 7ου Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, που αρχίζει τη Δευτέρα και που φέτος προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει σε επιτυχία κάθε προηγούμενο. Η πρόβλεψη αυτή οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην γενναία οικονομική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο διαπιστώνοντας από την ζωντανή παρουσία εκπροσώπων του στο προηγούμενο φεστιβάλ, ότι κάτι σημαντικό γίνεται στη Δράμα, ενέταξε το φεστιβάλ της πόλης μας στην πολιτιστική του πολιτική, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό της ενίσχυσης, που φέτος ανέρχεται σε 1.000.000 δρχ εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομική του αυτοδυναμία.
Η χάραξη αυτής της πολιτικής και η κατάλληλη αξιοποίηση της από τους οργανωτές του είχε εμφανή τα αποτελέσματα της στη φετινή διοργάνωση.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από ονόματα κύρους που με μεγάλη προθυμία δέχθηκαν να την πλαισιώσουν, τα δε ονόματα τους δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.
Ήδη ο συνολικός και τελικός αριθμός των ταινιών που θα διαγωνισθούν ανήλθε στις 48, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής για το φεστιβάλ Δράμας και που δείχνει ότι όλες οι ταινίες μικρού μήκους που γυρίστηκαν την προηγούμενη χρονιά στην Ελλάδα θα παιχθούν κατά την διάρκεια του φεστιβάλ.
Θα προβληθούν σε πανελλήνια πρώτη προβολή σε βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τις οποίες θα παρουσιάσουν οι δημιουργοί τους.
Έτσι τη Δευτέρα πρώτη μέρα του φεστιβάλ θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία του Βασίλη Βαφέα «Ο Έρωτας του Οδυσσέα» με πρωταγωνιστή τον Κώστα Βουτσά. Την ταινία θα παρουσιάσει ο ίδιος ο δημιουργός της μαζί με τον Κώστα Βουτσά που έρχεται στη Δράμα στην πόλη μας, συνοδευόμενος από την Μαρία Αλιφέρη, για να πάρουν μέρος στη συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά την προβολή της.
Μεγάλη επιτυχία της Οργανωτικής Επιτροπής μπορεί να χαρακτηριστεί η εξασφάλιση της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ταξίδι στα Κύθηρα».
Η ταινία αυτή θα προβληθεί στις 11 το πρωί της Κυριακής, τελευταίας μέρας του φεστιβάλ στα πλαίσια του αφιερώματος στον Μάνο Κατράκη και Διονύση Παπαγιαννόπουλου, που πρωταγωνιστούν και θα παρουσιαστεί από τον δημιουργό της τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.
Στην συζήτηση που θα επακολουθήσει θα πάρουν μέρος η Ελ. Καραΐνδρου που έγραψε την μουσική και η Μαίρη Χρονοπούλου που πρωταγωνιστεί και είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ.
Υπενθυμίζεται ότι όλη την εβδομάδα και στα πλαίσια του πιο πάνω αφιερώματος, θα λειτουργεί στο φουαγιέ του κιν/φου «ΑΣΤΕΡΙΑ» έκθεση με σπάνιες και ανέκδοτες φωτογραφίες του Μάνου Κατράκη, που ευγενώς παραχωρήθηκαν από την σύζυγό του Άλμα Κατράκη, η οποία κλήθηκε να παραβρεθεί στο αφιέρωμα.

1 11 1984 ΔΡΑΜΙΝΗ

Επίσης, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου η εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» αναφέρεται στη διοργάνωση και στο πρόγραμμα των ταινιών που θα προβληθούν

 

Πρόσκληση προς την Υπουργό Πολιτισμού Μ. Μερκούρη

Την πρώτη πολύ σημαντική είδηση που επιβεβαιώνει τα θετικά δημοσιεύματα για αναβάθμιση του Φεστιβάλ, είναι η πρόσκληση της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρης στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ. Η είδηση δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στις 4 Νοεμβρίου 1984 στην 3η σελίδα. Παράλληλα μέσω του δημοσιεύματος αυτού ενημερώνεται το κοινό για τις ταινίες μεγάλου μήκους που θα προβληθούν στην αίθουσα του κινηματογράφου «ΑΣΤΕΡΙΑ», συνολικά εννέα στον αριθμό. Σε επόμενο δημοσίευμα προστίθεται άλλη μια ταινία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις δέκα.

 

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 1984 εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 3η σελίδα
Αξιόλογες ταινίες στο φεστιβάλ Δράμας
Όλα πλέον έτοιμα για την έναρξη του 7ου φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και SUPER 8 που από τη Δευτέρα, ώρα 7.30μ.μ. ανοίγει την αυλαία του, στον κιν/φο «ΑΣΤΕΡΙΑ» Την έναρξη του έχει κληθεί να κηρύξει η Υπουργός Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη.
Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την πεζοδρόμηση της οδού Ζερβού, η οποία θα διακομισθεί και θα φωτισθεί κατάλληλα, όπως επίσης και η αίθουσα προβολών. Τα διαφημιστικά πανό έχουν αναρτηθεί στις εισόδους της πόλης και στην πλατεία Ελευθερίας και η αφίσα του φεστιβάλ έχει γεμίσει τους δρόμους της πόλης μας.
Πάνω στην πλατεία έχει στηθεί ειδική παράγκα, όπου θα πωλούνται εισιτήρια του φεστιβάλ που τιμώνται στις 120 δρχ για τα μη μέλη και 50 δρχ για τα μέλη. Επίσης προπωλούνται εισιτήρια διαρκείας που ισχύουν για όλες τις προβολές του φεστιβάλ αξίας 500 δρχ.
Τέλος οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα προβολής τόσο των διαγωνιζόμενων ταινιών, που ανέρχονται στις 48, όσο και των ταινιών μεγάλου μήκους.
Έτσι τη Δευτέρα θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα η βραβευμένη στο πρόσφατο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ταινία του Βασίλη Βαφέα «Ο έρωτας του Οδυσσέα» με πρωταγωνιστή τον Κώστα Βουτσά, που θα συζητήσει με το κοινό το νέο πρόσωπό του στον κινηματογράφο.
Την Τρίτη θα προβληθεί η ταινία του Π. Τάσσιου «Τα βαποράκια»
Την Τετάρτη η βραβευμένη στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ταινία του Δημ Αρβανίτη «Έλληνες σουρεαλιστές Ζωγράφοι», που θα παρουσιαστεί από τον δημιουργό της. (Πανελλήνια πρώτη προβολή)
Την Παρασκευή η ταινία του Αν. Τσιλιφώνη «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται» που μετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Την ταινία θα παρουσιάσει ο σκηνοθέτης της (Πανελλήνια πρώτη προβολή).
Το Σάββατο η ταινία του Β. Μπουντούρη «Εδώ είναι Βαλκάνια» που θα παρουσιαστεί από τον δημιουργό της.
Την Κυριακή βράδυ θα προβληθεί η ταινία του Στ. Τορνέ «Καρκαλού» που πήρε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών. Η ταινία παίζεται σε πανελλήνια πρώτη προβολή και θα παρουσιαστεί από τον δημιουργό της.
Την Παρασκευή το απόγευμα θα προβληθεί η ταινία του Βασίλη Βαφέα «Ρεπώ» και το Σάββατο το απόγευμα η ταινία του Ν. Περάκη «Αρπα-κόλλα»
Τέλος την Κυριακή το πρωί στα πλαίσια του αφιερώματος στον Μάνο Κατράκη και Διονύση Παπαγιαννόπουλο θα προβληθεί η ταινία του Θ. Αγγελόπουλου «Ταξίδι στα Κύθηρα»
4 11 1984

55

 

Πανελλήνια εκδήλωση κύρους και προβολής

Η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» σε δημοσίευμα της την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 1984 στην 1η της σελίδα, κάνει ιδιαίτερη μνεία στην Κινηματογραφική Λέσχη και στους πρωτοπόρους οραματιστές της, που κατάφεραν να αναδείξουν την εβδομάδα κινηματόγραφου σε μια πανελλήνια εκδήλωση κύρους και προβολής.

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 1984, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα
7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Αυλαία χθες στο Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους που έκλεισε ήδη έξη χρόνια ζωής και μπήκε αίσια στο έβδομο. Η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας δικαιούται να υπερηφανεύεται ότι και στη φεστιβαλική δράση πρωτοπορεί των κινηματογραφικών Λεσχών που ξεφύτρωσαν σαν μανιτάρια ακόμα και σε μέρη όπου δύσκολα βρίσκεται αίθουσα για κινηματογραφική προβολή, Και βέβαια η Φεστιβαλική πρωτοπορία δεν αφορά μόνο την ηλικία αλλά πολύ περισσότερο την ποιότητα. Όχι βέβαια την ποιότητα των προβαλλομένων ταινιών, γιατί αυτή είναι σχετική αλλά την ποιότητα οργάνωσης.
Το σημαντικό στην οργανωτική ποιότητα είναι ότι το επίπεδο της δεν έφθασε ψηλά από τη δραστηριότητα ειδικών οργανωτών αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας συνεχούς ζύμωσης και διαδικασίας που ακολούθησε έναν εξελικτικό ρυθμό με αναγνώριση των λαθών κάθε προσπάθειας και καταβολή προσπαθειών για την αποφυγή τους στο μέλλον. Μάλιστα οι ένθερμοι κινηματογραφόφιλοι της Δράμας διατηρούν καλές αναμνήσεις από την πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση της Λέσχης τον πρώτο μάλιστα χρόνο της ίδρυσής της. Δηλαδή την εβδομάδα Ελληνικού Κινηματογράφου εκδήλωση που όχι μόνο από τον τίτλο αλλά και από την πρακτική της απέκτησε εμβέλεια πανελληνίου ενδιαφέροντος. Έστω για μια μόνο χρονιά, αφού την «εβδομάδα» διαδέχθηκε το φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
Κοινή είναι σήμερα η αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του Φεστιβάλ στην πολιτιστική αλλά και κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης καθώς επίσης και στο σπουδαίο κινηματογραφικό είδος της ταινίας μικρού μήκους. Σπουδαίο από την άποψη ότι αποτελεί φυτώριο στελεχών που θα επανδρώσουν και θα υπηρετήσουν την τέχνη, τον Κινηματογράφο, μια τέχνη που κοστίζει πανάκριβα στους δημιουργούς γεγονός που δικαιολογεί την εμπορευματοποίηση με την προϋπόθεση της καλλιτεχνικής αξίας.

 

Η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε τις προσδοκίες

Στο φύλλο της Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 1984 η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στην 1η της σελίδα αναφέρει ότι η συμμετοχή του κόσμου στις κινηματογραφικές αίθουσες ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 1984, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Πετυχημένη συνέχεια του 7ου Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους
Με πρωτοφανή κοσμοσυρροή, που έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο στην ιστορία του θεσμού, συνεχίζεται το έβδομο φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και SUPER 8 στον κιν/φο «ΑΣΤΕΡΙΑ» κάθε μέρα στις 7.30 το βράδυ.
Σήμερα θα προβληθούν έξι ταινίες μικρού μήκους και αμέσως μετά η βραβευμένη στο πρόσφατο φεστιβάλ Θεσ/νίκης ταινία του Δ. Αρβανίτη «Ο Σουρεαλισμός στην Ελληνική Ζωγραφική» διάρκειας 65΄.
Με την ταινία γίνεται μια απόπειρα καταγραφής των τάσεων που επικράτησαν στη ζωγραφική στη σύντομη ιστορία του σουρεαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα.
Αμέσως μετά την προβολή θα γίνει συζήτηση με τον δημιουργό της Δ. Αρβανίτη και το κοινό.

 57

 

Σε πρώτη προβολή η «Αντίστροφη μέτρηση»

Η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στο πλαίσιο της αναφοράς της στην 7η διοργάνωση του Φεστιβάλ στο φύλλο της Πέμπτης 8 Νοεμβρίου 1984 και στην 3η σελίδα της, αναφέρει ότι συνεχίζεται η κοσμοσυρροή στην κινηματογραφική αίθουσα, ενώ κάνει αναφορά και στην πρώτη προβολή της ταινίας μεγάλου μήκους του Π. Παπακυριακόπουλου, «Αντίστροφη μέτρηση».

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 1984, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 3η σελίδα
Η «αντίστροφη μέτρηση» του Παπακυριακόπουλου
πλαισιώνει το φεστιβάλ
Με αμείωτο ενδιαφέρον που μεταφράζεται σε μια πρωτοφανή προσέλευση θεατών, συνεχίζεται το 7ο Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και SUPER 8 στον κινηματογράφο «ΑΣΤΕΡΙΑ’ κάθε βράδυ στις 7.30
Σήμερα στο διαγωνιστικό μέρος θα προβληθούν όλες οι ταινίες SUPER 8 που συμμετέχουν και αμέσως μετά θα προβληθεί η ταινία μεγάλου μήκους του Πάνου Παπακυριακόπουλου «Αντίστροφη μέτρηση» με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Βόγλη και την Κίττυ Αρσένη.
Η ταινία αποκλείσθηκε από την προκριματική επιτροπή του φεστιβάλ Θεσ/νίκης και παίχτηκε μόνο στο πληροφοριακό του μέρος αποστάζοντας θετικές κρίσεις από όλους σχεδόν τους κριτικούς κινηματογράφου.
Η ταινία εντάσσεται στο χώρο της Αριστεράς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα σε επίπεδο πολιτικό κοινωνικό ή και προσωπικό. ‘Ένας αριστερός διανοούμενος με επιτυχημένη καριέρα στο εξωτερικό, επιστρέφει μετά από 30 χρόνια αυτοεξορίας για να αναλάβει μια θέση καθηγητή σε κάποιο ΑΕΙ. Τον κινεί η θέλησή του να συμμετάσχει στο χτίσιμο μιας ελληνικής κοινωνίας. Η πραγματικότητα, ωστόσο, που αντιμετωπίζει είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχει αφήσει, αλλά και αντίθετη από τα δικά του οράματα. Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις με τους παλιούς φίλους με τους νέους φοιτητές επανατοποθετούνται μέσα σε μια οδυνηρή διαδικασία που δημιουργεί διαρκώς νέα ερωτηματικά.
Η σημερινή προβολή είναι πρώτη στην Ελλάδα μετά το Φεστιβάλ της Θεσ/νίκης, μετά δε απ’ αυτήν θα γίνει συζήτηση με τον σκηνοθέτη της, που αναμένεται στη Δράμα και το κοινό.

 

60

 59


Εν αναμονή της απονομής των βραβείων
Να επισημάνουμε ότι αν και σε προηγούμενα δημοσιεύματα, είτε ως ρεπορτάζ των εφημερίδων, είτε ως αναπαραγωγή δελτίων τύπων της Οργανωτικής Επιτροπής, γίνεται λόγος για στήριξη της ταινίας μικρού μήκους, ιδιαίτερα στην 7η διοργάνωση του θεσμού, εντούτοις, δεν υπάρχει καμιά αναφορά στις ταινίες που προβλήθηκαν. Αντιθέτως εστιάζουν και πάλι το ενδιαφέρον τους στις ταινίες μεγάλου μήκους.

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 1984, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Απονομή βραβείων σήμερα στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ
Πέφτει σήμερα βράδυ η αυλαία του 7ου κινηματογραφικού φεστιβάλ Δράμας ταινιών μικρού μήκους, με την απονομή των βραβείων κριτικής επιτροπής και κοινού στις ταινίες που διακρίθηκαν.
Το 7ο φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε δεύτερη φορά φέτος από Δήμο και την Κινηματογραφική Λέσχη, ενώ μέχρι πρόπερσι η τελευταία αποτελούσε τον αποκλειστικό διοργανωτή. Πρόσθετα και για τον εμπλουτισμό του προκειμένου να εξασφαλισθεί οικονομική επιτυχία, προβλήθηκαν αρκετές πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες μεγάλου μήκους, αντιπροσοπευτικές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.
Η επιτυχία του φεστιβάλ ήταν εντυπωσιακή και προσμετράτε με τις χιλιάδες παρουσίες θεατών και με τη μη διατύπωση παραπόνων σχετικά με την οργάνωση. Σίγουρα αν δεν υπάρξουν παράπονα με τη σημερινή διαδικασία κρίσης και απονομής βραβείων, η επιτυχία θα είναι απόλυτη.

27 001

 

Βραβεία 7ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας 1984

Η Κριτική Επιτροπή απένειμε τα εξής τρία ισότιμα βραβεία:
«Αξέχαστες βραδιές», του Κώστα Αγγελάκου (με υπόθεση).
«Τυφλό σύστημα», του Περικλή Χούρσογλου (με υπόθεση).
«Ιπποδρομίες έχει καλώς», της Κατερίνας Αθανασίου.

 

 65


Συμμετοχές ταινιών
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.shortfilm.gr οι ταινίες που προβλήθηκαν στο 7ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους είναι οι εξής 32 στον αριθμό:

«48 ώρες πριν»
«Flash»
«Homo βάλιουμ»
«Αξέχαστες βραδιές»
«Βεράντες»
«Διάδρομος 600 Volt»
«Διακόσιες δεκαπέντε και μία»
«Ερωτική φαντασία»
«Ευτυχώς»
«Η απειλή της Μορμώνας»
«Η ιπποδρομία έχει καλώς»
«Η μεταγλωσσική ενάντια στην ενδοσκόπηση»
«Η Πιερό»
«Ηλεκτρικό δράμα»
«Ήρεμη διαδρομή»
«Θαλασσογραφία»
«Κάτι ζεύγη νεοελληνικά»
18.«Μια Κυριακή»
«Νυχτερινές αφηγήσεις»
«Ο Αθηναίος»
«Ο διαγραμμένος»
«Ο νικητής λαός»
«Ο χαφιές»
«Όνειρο»
«Παιδική Χαρά»
«Πηλός και δημιουργία»
«Ραντεβού»
«Σκηνές»
«Τα ίχνη»
«Το κάνουν κάθε μέρα»
«Το πλάνο No 80»
«Τυφλό σύστημα»

Οι ταινίες μεγάλου μήκους που προβλήθηκαν στο 7ο Φεστιβάλ είναι οι εξής 10 στον αριθμό:

«Ο Έρωτας του Οδυσσέα», του Βασίλη Βαφέα.
«Ταξίδι στα Κύθηρα», του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
«Τα βαποράκια», του Π. Τάσσιου.
«Έλληνες σουρεαλιστές Ζωγράφοι», του Δημ Αρβανίτη.
«Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται», του Αν. Τσιλιφώνη.
«Εδώ είναι Βαλκάνια», του Β. Μπουντούρη.
«Καρκαλού», του Στ. Τορνέ.
«Ρεπώ», του Βασίλη Βαφέα.
«Αρπα-κόλλα», του Ν. Περάκη.

 

58

Αλλαγές εκ νέου στο Δ.Σ. της Λέσχης
Μαζί με τη λήξη του Φεστιβάλ, έληξε και η θητεία του Γεν. Γραμματέα της Λέσχης, Κωνσταντίνου Κυριαζή-Κηπουρού. Στις 17-11-1984 το Δ.Σ. συνεδριάζει και κάνει αποδεκτή την από 9-11-1984 παραίτηση του Κ. Κυριαζή-Κηπουρού, τόσο από το Δ.Σ., όσο και από τη Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Την θέση του καταλαμβάνει ο Σταυρακούδης Απόστολος. Γίνεται πρόταση στον Ιορδάνη Ξανθόπουλο, ως πρώτο αναπληρωματικό να εισέλθει στο Δ.Σ., ωστόσο, αυτός δεν αποδέχεται την πρόσκληση. Ως εκ τούτου, το σώμα οδηγείται εκ νέου σε εκλογές, ο οποίες και προγραμματίζονται για τις 18 Ιανουαρίου 1985. Μαζί με την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα γίνει και η εκλογή ενός μέλους της διοίκησης και δύο αναπληρωματικών.

Χρηματοδοτήσεις
Στο πρακτικό της Κ.Λ.Δ. με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 1984 καταγράφονται τρεις χρηματοδοτήσεις του φεστιβάλ από τις τράπεζες Εμπορική, Εθνική και Μακεδονίας Θράκης, χωρίς όμως να αναγράφεται το ύψος της χρηματοδότησης. Σε εντολή πληρωμής της Εθνικής Τραπέζης με ημερομηνία 18-12-1985 διαπιστώνουμε ότι η τράπεζα χρηματοδότησε το 7ο Φεστιβάλ με το ποσό των 20.000 δρχ. Επίσης η Κ.Λ.Δ. αποστέλλει ευχαριστήριο προς την Ο.Κ.ΛΕ. για την οικονομική στήριξη του φεστιβάλ με το ποσό των 50.000 δρχ.
Και στο πρακτικό με ημερομηνία 28-12-1984 υπάρχει ένα ευχαριστήριο της Λέσχης προς την ΟΚΛΕ για την οικονομική ενίσχυση της με το ποσό των 50.000 δραχμών για τη διοργάνωση του 7ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους.

 

  ΤΡΑΠΕΖΑ 1984

 

Παράλληλη δράση

Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου
Η κινηματογραφική Λέσχη Δράμας πέρα από τη διοργάνωση του φεστιβάλ, συνεχίζει ανελλιπώς τις εβδομαδιαίες προβολές ταινιών για τα μέλη και τους φίλους του σινεμά. Παράλληλα, μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών (στις 22-6-1984) προχωρά στη διοργάνωση Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου στην πόλη της Δράμας.
Ως χρόνος διεξαγωγής της εκδήλωσης αποφασίστηκε το διάστημα 16 με 19 Αυγούστου, και χώρος διεξαγωγής του ο θερινός κινηματογράφος «ΧΛΟΗ». Το ύψος της διοργάνωσης προϋπολογίστηκε στις 150.000 δραχμές.
22 6 1984

 

Το φεστιβάλ, από άλλο πρίσμα…
Πολυσέλιδο δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» με τίτλο «Από άλλο πρίσμα. Το Κινηματογραφικό φεστιβάλ σαν πολιτιστική δραστηριότητα», του μέλους της Κινηματογραφικής Λέσχης Παναγιώτη Ηλιάδη, δημοσιεύεται σε τρεις συνέχειες, 2-3 και 4 Νοεμβρίου 1985. Πρόκειται για μια ανάλυση μέσα από το πρίσμα της κοινωνιολογίας για τον ρόλο του φεστιβάλ ως πολιτιστική δραστηριότητα.
(Ολόκληρο το δημοσίευμα στο παράρτημα 14)

27 11 1986

27 11 1986 β

27 11 1986 γ

 

Από το βιβλίο της Ρένας Τριανταφυλλίδου

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1978-1987. Ο ρόλος τη Κ.Λ.Δ. στην ίδρυση και εξέλιξη του θεσμού»

Έκδοση «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» 2017

 

8ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους
4-10 Νοεμβρίου 1985

 

Με την εμπειρία προηγούμενων ετών και τον αέρα της οικονομικής άνεσης που προσφέρει στην Κινηματογραφική Λέσχη η έγκαιρη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, για την 8η διοργάνωση του Φεστιβάλ, η Οργανωτική Επιτροπή δικαιούται πλέον να ευελπιστεί σε ένα Φεστιβάλ που θα αφήσει το στίγμα του, στα κινηματογραφικά δρώμενα της χώρας.
Η αισιοδοξία αυτή πηγάζει και από ένα ακόμη γεγονός. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Νέας Γενιάς, Στέφανος Μανίκας, απέστειλε τηλεγράφημα προς τον πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Δήμαρχο Δράμας, Σωκράτη Δημητριάδη, στο οποίο αναφέρει ότι, θεωρεί την 8η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Δράμας ως πολυσήμαντο πολιτιστικό γεγονός με Πανελλήνια εμβέλεια και απήχηση. Τονίζει δε πως πρόκειται για μια προσπάθεια που κρατά ανοιχτό το μέλλον του Ελληνικού Κινηματογράφου.
Οι άνθρωποι της Κ.Λ.Δ. έλαβαν πολύ θετικά το μήνυμα αυτό υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη αυτή τιμή και αναγνώριση του Φεστιβάλ της Δράμας και η συμβολή του στη διαμόρφωση ενός Εθνικού Κινηματογράφου, αποτελεί την μεγαλύτερη αναγνώριση που έγινε ποτέ σε πολιτιστικό θεσμό, στα χρονικά της πόλης της Δράμας και της Ελληνικής επαρχίας γενικότερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο τηλεγράφημά ο Γ. Γραμματέας εκφράζει την θερμή και ολόπλευρη συμπαράστασή του, εκφέροντας παράλληλα τη βεβαιότητα επιτυχούς διεξαγωγής του Φεστιβάλ.
Πέραν της οικονομικής και ηθικής υποστήριξης, αναμφίβολα, η αποδοχής της πρόσκλησης για παρουσία της Υπουργού Μελίνας Μερκούρη και του Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Αλαβάνου στο 8ο Φεστιβάλ Δράμας, προσδίδει μια άλλη αίγλη.
Η Μελίνα Μερκούρη, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο τύπο, θα βρίσκεται στη Δράμα το Σάββατο 9-11-1985 και την Κυριακή 10-11-1985 θα μιλήσει στο Φεστιβάλ για τον θεσμό, ενώ τα τηλεοπτικά συνεργεία της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 2 θα καλύψουν την εκδήλωση. Επίσης αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και ο υφυπουργός Πολιτισμού κ. Γιώργος Παπανδρέου.
Αν και δεν υπάρχει καμιά ξεκάθαρη αναφορά στα πρακτικά της Κινηματογραφικής Λέσχης, για αποδοχή της πρόσκλησης να παραστεί στο 8ο Φεστιβάλ η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, αυτό γίνεται γνωστό μέσα από μια έμμεση αναφορά του Δ.Σ., το οποίο και αποφάσισε κατά την συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 1985 όπως λάβει: «απόφαση συμπαράστασης για την επιστροφή των Ελγινείων μαρμάρων, με την ευκαιρία της παρουσίας της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη στη Δράμα».

ΕΛΓΙΝΙΑ

Η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Λέσχης για τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 11-6-1985. Κατά τη συνεδρίαση αυτή αποφασίζεται όπως σταλεί αίτημα συνδιοργάνωσης προς τον Δήμο Δράμας, και στα Υπουργεία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, για οικονομική ενίσχυση.

IMGP0032

Επίσης, το Δ.Σ. της Λέσχης δεν αποδέχεται την πρόταση της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος για συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ, δεν παραλείπει όμως να τονίσει την υλική και ηθική βοήθεια που προσφέρει στην Κ.Λ.Δ. η Ο.Κ.Λ.Ε.

 IMGP0033

Η ανταπόκριση του Υπουργείου Πολιτισμού προς το αίτημα χρηματοδότησης του 8ου Φεστιβάλ ήταν άμεση. Στις 23-7-1985 το Υπουργείο χρηματοδοτεί το Φεστιβάλ με 1.200.000 δρχ.

 χρηματοδοτηση 1

χρηματοδοτηση 2

 

 

Τι έγραψε ο τύπος

Η Δράμα κρατά ανοικτό το μέλλον του Κινηματογράφου
Το ενθουσιώδες ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 1985, που ξεκινά από την 1η σελίδα και ολοκληρώνεται στην 4η, κάνει λόγο για ρεκόρ συμμετοχών, ενώ εκτενής είναι η αναφορά του στο τηλεγράφημα του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Στέφανου Μανίκα, ο οποίος εξήρε την προσφορά του Φεστιβάλ της Δράμας στο κινηματογραφικά πράγματα της χώρας και δήλωσε την αμέριστη στήριξη του στο θεσμό.
Παράλληλα λαμβάνουμε την πληροφορία ότι στην τελετή λήξης θα παραστεί η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη. Τέλος, κάνοντας μια σύγκριση των ταινιών που δήλωσαν συμμετοχή, μ’ αυτές των προηγούμενων ετών, διαπιστώνουμε ότι η αύξηση είναι αλματώδης.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 1985, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα
Με άριστους οιωνούς και ρεκόρ συμμετοχής το Φεστιβάλ Δράμας
Η Υπουργός Πολιτισμού στην τελετή της λήξης
Με τους καλύτερους όρους αρχίζει το 8ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και SUPER 8 για 8η συνεχή χρονιά από την Κιν/κή Λέσχη και τον Δήμο Δράμας.
Οι προετοιμασίες της Οργανωτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν ενώ φέτος η συμμετοχή ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ. 61 ταινίες μικρού μήκους και SUPER 8 πρόκειται να προβληθούν ενώ παράλληλα πρόκειται να προβληθούν σε πρώτη προβολή οι σημαντικότερες ταινίες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Κάθε βράδυ θα γίνεται συζήτηση με τους σκηνοθέτες των ταινιών μικρού μήκους αποκλειστικά για τις ταινίες αυτές οι δε σκηνοθέτες των ταινιών αυτών είναι καλεσμένοι για ένα διήμερο.
Πλήθος καλεσμένων πρόκειται να πλαισιώσουν το φεστιβάλ εκπρόσωποι της πολιτείας του ΥΠΠΕ της ΓΓ Νέας Γενιάς καθώς επίσης και εκπρόσωποι απ’ όλο το φάσμα του Ελληνικού Κινηματογράφου και ιδιαίτερα την ΟΚΛΕ ( Ομοσπονδία Κιν/κών Λεσχών Ελλάδος), που συμμετέχει φέτος ενεργά στην διοργάνωση. Φέτος προβλέπονται στο πρόγραμμα που δίνεται στην δημοσιότητα αύριο συζητήσεις εισηγήσεις με συγκεκριμένο θεματολόγιο, συγκεκριμένα προβλέπεται μια συζήτηση για τις ταινίες μικρού μήκους δυο για το SUPER 8 και μια στο τέλος του φεστιβάλ για τα ρεύματα που επικρατούν στον ελληνικό κινηματογράφο.
Οι σημαντικότερες ταινίες του φεστιβάλ μεγάλου μήκους που πρόκειται να προβληθούν είναι:
«Τα παιδιά του Κρόνου», συνέχεια σελ. 4 του Κόρρα, ο «Τόπος» της Αγγελίδου, «Μια τόσο μακρινή απουσία» του Τσίολη, «Το άρωμα της βιολέτας» της Γαβαλά και ο «Βιασμός της Αφροδίτης» του Πάντζη που τιμήθηκε με ειδικό βραβείο πρόσφατα στο εξωτερικό. Επίσης πρόκειται να προβληθούν οι ταινίες «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα» του Ν. Νικολαϊδη, «Η τιμή της Αγάπης», της Μαρκετάκη και τα «Εργοστάσιο» του Τ. Ψαρά.
Το πιο ευχάριστο μέχρι στιγμής μήνυμα που φέρνει την πραγμάτωση των στόχων μας για επισημοποίηση του Φεστιβάλ ήρθε από την Γ.Γ. Ν. Γενιάς και τον Γ.Γ. αυτής κ. Στέφανο Μανίκα με ένα τηλεγράφημα, που εστάλη στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Δήμαρχο κ. Σ. Δημητριάδη. Στο τηλεγράφημα του ο Γ.Γ. αναφέρει ότι θεωρεί τη 8η διοργάνωση του Φεστιβάλ της Δράμας ότι αποτελεί ένα πολυσήμαντο πολιτιστικό γεγονός με πανελλήνια εμβέλεια και αντήχηση και ότι πρόκειται για μια προσπάθεια που κρατά ανοιχτό το μέλλον του Ελληνικού Κιν/φου. Η μεγάλη αυτή τιμή και αναγνώριση του γίνεται στο Φεστιβάλ της Δράμας και την συμβολή του στη διαμόρφωση ενός εθνικού κινηματογράφου αποτελεί την μεγαλύτερη αναγνώριση που έγινε για πολιτιστικό θεσμό στα χρονικά της πόλης της Δράμας και της ελληνικής επαρχίας γενικότερα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τηλεγράφημα του ο Γ.Γ. κλείνει με την θερμή και ολόπλευρη συμπαράστασή του και με την αίσθηση της βεβαίας επιτυχίας του Φεστιβάλ, και με την βεβαιότητα της συνεχούς συνεργασίας. Μετά από όλα αυτά για το Φεστιβάλ Δράμας μαζί με την καταξίωση του και της αναγνώρισης του ρόλου του στην ανάπτυξη του Κινηματογράφου και στον πολιτισμό ανοίγονται νέες προοπτικές και το μέλλον του είναι ευοίωνο.
Η Υπουργός Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη θα έλθει στη Δράμα για το Φεστιβάλ στις 10 Νοεμβρίου, δηλαδή την ημέρα της τελετής λήξης.

 

29 001

Σημαντικές διαλέξεις για τον κινηματογράφο

Από το φύλλο της Κυριακής 3 Νοεμβρίου 1985 της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» αντλούμε δυο επιπλέον πληροφορίες. Η μια αφορά τον κύκλο των συζητήσεων, που πέρα των καθιερωμένων θα προστεθούν κι άλλες που θα αφορούν όχι στενά τις ταινίες προβολής, αλλά γενικότερα τον κινηματογράφο, τα ρεύματα και οι τάσεις που επικρατούν στον ελλαδικό χώρο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στο 2ο όροφο του κινηματογράφου «ΑΣΤΕΡΙΑ» θα λειτουργήσει γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων του Φεστιβάλ.

 

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 1985 , εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα
Αρχίζει αύριο το 8ο Φεστιβάλ Δράμας στον κιν/φο «Αστέρια»
Πολλές καινοτομίες με προτεραιότητα στην παρουσίαση των ταινιών μικρού μήκους και SUPER 8 υπάρχουν φέτος στο πρόγραμμα του 8ου Φεστιβάλ. Πρόκειται να γίνουν 3 βασικές εισηγήσεις, συζητήσεις εκτός από τις καθιερωμένες συζητήσεις με τους σκηνοθέτες μετά τις προβολές.
Το θεματολόγιο αυτών των εκδηλώσεων είναι:
Μια συζήτηση για τις ταινίες μικρού μήκους, μια για το SUPER 8 και μια για τα ρεύματα του ελληνικού κιν/φου και τις επιδράσεις που επικρατούν στον ελληνικό χώρο της 7ης τέχνης.
Σημειώνεται επίσης ότι οι οργανωτικές και τεχνικές εργασίες ολοκληρώθηκαν ενώ από σήμερα (χθες) Σάββατο και Κυριακή καταφθάνουν οι καλεσμένοι. Τα βραβεία 3 χρυσά και 4 αργυρά πρόκειται να απονείμει η Υπουργός Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη. Στον 2ο όροφο του κινηματογράφου «Αστέρια» θα λειτουργήσει ειδικό γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων. Ώρα έναρξης καθορίστηκε για τη Δευτέρα η 19.30. Την έναρξη θα τιμήσει με την παρουσία του εκτός των άλλων και ο υπεύθυνος Πολιτιστικών του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Χατζηνούσκας.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος απονέμεται το βραβείο κοινού. Όλα δείχνουν φέτος και για αυτό επικρατεί αισιοδοξία στους οργανωτές ότι ο πολιτιστικός θεσμός του Φεστιβάλ θα επισημοποιηθεί από την Πολιτεία και ότι το 8ο Φεστιβάλ, το οποίο αρχίζει αύριο θα στεφθεί από ιδιαίτερη επιτυχία ενώ η Δράμα γίνεται επίκεντρο όλης της Ελλάδας για μια εβδομάδα.

 

Ρεκόρ συμμετοχής και χρηματοδότησης

Η 8η πολλά υποσχόμενη διοργάνωση ξεκίνησε και σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 1985 στην 1η σελίδα, η συμμετοχή του κόσμου είναι τόσο μεγάλη που « η διοργάνωση θα αυτοχρηματοδοτηθεί σε αρκετό βαθμό από τις εισπράξεις του Φεστιβάλ, κυρίως μέσω των εισιτηρίων που θα διατεθούν στις παραστάσεις». Επίσης, σχολιάζει ευμενώς την προσφορά του Δημάρχου Δράμας και προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Σ. Δημητριάδη στη διοργάνωση του Φεστιβάλ.

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 1985, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Με ρεκόρ συμμετοχής και χρηματοδότησης το 8ο Φεστιβάλ Δράμας
Στον κινηματογράφο «Αστέρια» άρχισε χθες βράδυ το 8ο Φεστιβάλ Δράμας κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους και SOUPER 8 με οργανωτές την Κινηματογραφική Λέσχη και το Δήμο.
Σύμφωνα με τα δελτία τύπου που έχει εκδώσει μέχρι στιγμής η οργανωτική επιτροπή, η φετινή διοργάνωση ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς για επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχής ταινιών. Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από μέλη της Λέσχης και δημοτικούς παράγοντες, είναι ο Δήμαρχος κ. Δημητριάδης, ο οποίος εργάστηκε σκληρά και φρόντισε προσωπικά πολλές οργανωτικές λεπτομέρειες.
Η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι σημαντική, ενώ μέρος των εξόδων αναμένεται να καλύψει και το Υπουργείο Νέας Γενιάς.
Επίσης, η διοργάνωση θα αυτοχρηματοδοτηθεί σε αρκετό βαθμό από τις εισπράξεις του Φεστιβάλ, κυρίως μέσω των εισιτηρίων που θα διατεθούν στις παραστάσεις.
Η τελετή λήξης και η απονομή των βραβείων (κριτικής επιτροπής και κοινού) θα γίνει την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Όπως έγινε γνωστό από την οργανωτική επιτροπή, την τελευταία μέρα θα έλθει στη Δράμα η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη.

 

Πρόθεση της πολιτείας η επισημοποίηση του Φεστιβάλ

Ο θεσμός άρχισε να αποκτά ιστορική σημασία, δήλωσε ο δήμαρχος Δράμας Σ. Δημητριάδης αναφερόμενος στην πορεία του Φεστιβάλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στο φύλλο της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 1985 στην 1η σελίδα με παραπομπή στην 4η. Το αυτό υποστήριξε και ο Νομάρχης Δράμας κ. Ρογκάκος, ο οποίος τόνισε ότι το ενδιαφέρον της πολιτείας για τον θεσμό φαίνεται από το ύψος της χρηματοδότησης του, που φέτος συνολικά ξεπερνά τα 2 εκ. δρχ.

 

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 1985, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 1η σελίδα με παραπομπή στην 4η
Πρόθεση της πολιτείας η επισημοποίηση του Φεστιβάλ της Δράμας
-Ο Νομάρχης κήρυξε την έναρξη του Φεστιβάλ
-Ο δήμαρχος περιέγραψε το ρόλο και τη συμβολή του
Στην αίθουσα του κινηματογράφου «Αστέρια» της κατάλληλα διακοσμημένης και πεζοδρομημένης οδού Γ. Ζερβού, άρχισε προχθές η 8η διοργάνωση του Φεστιβάλ Δράμας κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους και σούπερ 8, με οργανωτές την Κινηματογραφική Λέσχη και το Δήμο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος κ. Σωκράτης Δημητριάδης, ο οποίος προσδιόρισε το ρόλο του Φεστιβάλ στην πολιτιστική ζωή του τόπου και στον κινηματογράφο, λέγοντας τα παρακάτω:
«Χαιρετίζοντας το 8ο Φεστιβάλ σαν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του, θα πρέπει να τονίσω ότι ο θεσμός αυτός μετά από μία μακρόχρονη πορεία αρχίζει να αποκτά Ιστορική σημασία.
Το Φεστιβάλ σαν Πολιτικός θεσμός έχει πια καταξιωθεί στη συνείδηση όλων των φίλων του Κινηματογράφου και του Δραμινού Λαού κι αποτελεί ένα πολιτιστικό γεγονός υψίστης σημασίας γιατί συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτική αποκέντρωση και ανάπτυξη του τόπου.
Γι’ αυτό το φεστιβάλ αυτό είναι ένα φεστιβάλ του λαού της Δράμας και ανήκει σ’ αυτόν γιατί με την συμμετοχή του και την ζωντανή παρουσία του το καταξίωσε και του έδωσε Πανελλήνια υπόσταση.
Για δυο όμως συγκεκριμένους λόγους θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία για το Φεστιβάλ.
-Ο πρώτος είναι ότι το Φεστιβάλ αυτό δίνει ζωή στον Κινηματογράφο να αποκτήσει νέα διάσταση με την προώθηση των ταινιών μικρού μήκους.
-Ο δεύτερος είναι ότι ο πολιτισμός, η Τέχνη, και ο Κινηματογράφος ειδικότερα, συνδέονται με την καθημερινή ζωή κάνοντας έτσι το Φεστιβάλ χώρο ανθρώπινης συνάντησης και επικοινωνίας.
Αντικρίζοντας όμως όλους εσάς εδώ δεν θα έπρεπε να παραλείψω να ευχαριστήσω το λαό της Δράμας την Ο.Ε. για τις συγκινητικές της προσπάθειες για να πραγματοποιηθεί αυτό το Φεστιβάλ.
Επίσης να ευχαριστήσω το ΥΠΠΕ την Γ.Γ. Νέας Γενιάς για την γενναία οικονομική και ηθική συμπαράσταση. Να καλωσορίσω όλους τους φιλοξενούμενους μας τους σκηνοθέτες ελληνικών ταινιών μικρού μήκους την κριτική επιτροπή, τους δημοσιογράφους ευχόμενος καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ.
Κι εδώ θέλω να τονίσω κάτι ιδιαίτερα. Είναι η εκτίμηση μας για την κάθε δημιουργική προσπάθεια που εκδηλώνει μέσα από αυτές τις ταινίες μικρού μήκους που είναι το φυτώριο του Ελληνικού Κινηματογράφου και επιβραβεύεται από τον ίδιο τον Λαό με το βραβείο του κοινού.
Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω ότι τι Φεστιβάλ είναι ελεύθερο και ακηδεμόνευτο, είναι λαϊκό κινηματογραφικό πανηγύρι, όπως το θέλει και το στηρίζει ο ίδιος ο λαός της Δράμας.
Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία ελπίζω κι όλες τις άλλες ημέρες να συμμετέχετε με τον ίδιο τρόπο».
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Στη συνέχεια ο Νομάρχης Δράμας κ. Ρογκάκος κηρύσσοντας την έναρξη του φεστιβάλ, αναφέρθηκε στο έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας και στις προθέσεις της για το ρόλο του θεσμού αυτού στο μέλλον. Ο κ. Νομάρχης μεταξύ άλλων είπε:
«Χαιρετίζω το 8ο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Το φεστιβάλ αυτό αποτελεί σχολείο κινηματογραφικής παιδείας και εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτιστικής αποκέντρωσης. Η κυβέρνηση επέδειξε έμπρακτα ενδιαφέρον με τη χρηματοδότηση Συνέχεια σελ 4 της φετινής διοργάνωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού με 1.200.000 δρχ. και την προσφορά κινηματογραφικής μηχανής αξίας 300.000 δρχ. Επίσης το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς θα καλύψει το υπόλοιπο των εξόδων, περίπου 800.000 δρχ. πρόθεση της πολιτείας είναι να επισημοποιηθεί ο θεσμός αυτός, αφού με την πρακτική του καταξιώθηκε και απόκτησε πανελλήνια εμβέλεια. Συγχαίρω τους δημιουργούς και τους οργανωτές και εύχομαι καλή επιτυχία στους κριτικούς»
ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Η προβολή των ταινιών μικρού μήκους άρχισε αφού πρώτα ο Αλέξης Δερμεντζόγλου μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής επεξήγησε τη διαδικασία βαθμολογίας των ταινιών από τους θεατές για τη χορήγηση του βραβείου κοινού. Προβλήθηκαν οι ταινίες «Καμπαρντίνα» του Γιώργου Μπαγάνα, «2 συν 2» του Λάμπρου Κουμανού, «3.5 τρεις ήμισυ» του Κώστα Καπακά, «Κίτρινο γάντι» της Σοφίας Σφυρόερα, «Και πάλι ωραίοι είμαστε» του Εύρη Παπανικόλα, «Σε στάση γαλήνης» του Μάκη Μαξιόπουλου, «Μυστική παράδοση», του Γιώργου Λουβερδη, «Σχόλια για την περίπτωση» του Γιώργου Αραμπατζή και «Μια φορά στις τόσες» του Νίκου Σούλη. Το πρόγραμμα έκλεισε η μεγάλου μήκους ταινία «Μια τόσο μακρινή απουσία» του Σταύρου Τσιόλη παρουσία του δημιουργού της ο οποίος την προλόγισε. Η ταινία είχε αποσπάσει 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε συζήτηση.
Χθες βράδυ επρόκειτο να προβληθούν οι μικρού μήκους ταινίες «Παράθυρο στον κόσμο» του Ζήνωνος Ράμου, «Τατουάζ με βελόνες» του Πάνου Ζενέλη, «Καλή μια μέρα» του Τάκη Δημόπουλου, «όνειρο» του Λάκη Αλογογιάννη, «Παρωδία» της Ελένης Γιοκάρη και «Μετακόμιση» του Γιάννη Ξανθόπουλου.
Σήμερα θα προβληθούν οι ταινίες «πλημμυρίδα» του Σπύρου Πετρόπουλου, «Έκλειψη» του Πάνου Κένα και «Στρόφαλος» του Κώστα Καρνασιώτη (παραγωγή ΕΤΕΒΑ)
Υπενθυμίζεται ότι οι προβολές αρχίζουν στις 7.30 μ.μ.

 

69

Πολιτικές παρουσίες στο Φεστιβάλ

Μερκούρη, Αλαβάνος, Χατζηνούσκας, Ζαχαρίας, πολιτικά πρόσωπα από το υπουργείο Πολιτισμού έρχονται στη Δράμα για να παραβρεθούν στην τελετή λήξης της 8ης κατά σειρά διοργάνωσης, αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 1985 στην 1η σελίδα. Στο υπόλοιπο μέρος του ρεπορτάζ γίνεται λόγος στις ταινίες που θα προβληθούν, μικρού και μεγάλου μήκους το Σαββατοκύριακο.

 

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 1985, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Η Υπουργός Πολιτισμού έρχεται στη Δράμα για το 8ο Φεστιβάλ
Το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής
Έρχεται σήμερα στη Δράμα η Υπουργός Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη μαζί με άλλους εκπροσώπους του ΥΠΠΕ και του Γ. Γραμματέα κ. Ν. Αλαβάνο και τους κ.κ. Χατζηνούσκα Ζαχαρία Θωμά.
Η κ. Υπουργός τιμώντας το 8ο Φεστιβάλ πρόκειται να παραμείνει ένα διήμερο θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις του και θα απονείμει τα βραβεία.
Απ’ ότι φαίνεται πρόθεση του Υπουργείου είναι να επισημοποιήσει το φεστιβάλ και να γίνει εθνικός θεσμός φυσικά αφού γίνουν οι απαραίτητες επαφές για τις τεχνικές και οργανωτικές προϋποθέσεις με τους φορείς.
Το πρόγραμμα συνεχίζεται ενώ χθες προβλήθηκαν οι ταινίες μεγάλου μήκους «Η τιμή της αγάπης» και τα «Άρωμα βιολέτας», 4 Σούπερ 8 και 5 μικρού μήκους.
Το πρόγραμμα των δυο υπολοίπων ημερών έχει ως εξής:
Σάββατο: 10 σούπερ 8 και 8 μικρού μήκους. Απογευματινή προβολή της ταινίας του Τ. Ψαρά «Το εργοστάσιο», 7 ταινίες μικρού μήκους και η βραδινή προβολή που τιμήθηκε με ειδικό βραβείο στο Μανχάιμ ώρα έναρξης 14.45 «Ο βιασμός της Αφροδίτης». Την ταινία θα προλογίσει ο ίδιος ο σκηνοθέτης.
Κυριακή 10/11/1985 προβάλλονται 2 ταινίες μικρού μήκους εκτός συναγωνισμού και η ταινία μεγάλου μήκους «Τα παιδιά του Κρόνου» του Γ. Κάρρα που βραβεύτηκε φέτος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

33 001

 

Η Μελίνα νίκησε τον… εγκέλαδο

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν, κυρίως τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, στην έλευση της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη στην πόλη της Δράμας. Χαριτολογώντας και διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις, αναφέρουν ότι η έλευσή της προκάλεσε σεισμό. Μεταφορικά και κυριολεκτικά, αφού την Κυριακή, ο εγκέλαδος «συνόδευσε» την Μελίνα Μερκούρη μέχρι τη Δράμα, βγάζοντας έντρομους του Δραμινούς από τα σπίτια τους, γύρω στις 1.30 το βράδυ. Γράφει επί του θέματος η εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» της Καβάλας στις 10 Νοεμβρίου 1985.


10 Νοεμβρίου 1985, εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ»
Η ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ… ΕΓΚΕΛΑΔΟ
Το Σαββατοκύριακο ξανά στην Καβάλα
Σεισμό προκάλεσε η Μελίνα στη Δράμα.
Το χαριτολόγημα αυτό, που έγινε πράξη ρεαλιστική βγάζοντας γύρω στις 1.30 το πρωί της Κυριακής τους Δραμινούς από τα σπίτια τους αντανακλούσε την ευεργετική επίδραση της υπουργού Πολιτισμού στο φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ζωηρή, ευθυτενής, ξεκούραστη, εξαιρετικά κεφάτη η Μελίνα έφθασε στην αίθουσα προβολών γύρω στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου και αρνήθηκε να περιμένει να ανάψουν τα φώτα. Γλίστρησε στο σκοτάδι στη θέση της έχοντας πλάι της τον Δήμαρχο Δράμας, τον γραμματέα του υπουργείου της κ. Αλαβάνο, τη Δέσπω Διαμαντίδου και τη γραμματέα της, δίνοντας μάθημα σοσιαλιστικής και αντι-βενετικής συμπεριφοράς. Όταν όμως τα φώτα άναψαν, ο κόσμος που κατέκλισε την αίθουσα, της επεφύλαξε ένα θερμό χειροκρότημα.
Η κ. Μερκούρη έφθασε στην Καβάλα με την μεσημεριανή πτήση της Ολυμπιακής και στο αεροδρόμιο την περίμεναν όλοι οι πολιτικοί της Καβάλας και της Δράμας μαζί με τα μέλη της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας.
Η υποδοχή που της επιφυλάχθηκε ήταν εξαιρετικά θερμή και από τους παριστάμενους στην αίθουσα του αερολιμένα.
Στη Δράμα έφτασε το απόγευμα και αμέσως είχε τις πρώτες επαφές για τα θέματα της Λέσχης, τα πολιτιστικά του Δήμου και άλλα παρεμφερή. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της γειτονικής πόλης που σχετίζεται με το φεστιβάλ είναι πώς από του χρόνου παύει να λειτουργεί το διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους στη Θεσσαλονίκης και μεταφέρεται στη Δράμα. Έτσι, το ενδιαφέρον των νέων δημιουργών κεντρώνεται αποκλειστικά στην πόλη αυτή και η ζύμωση θα είναι μεγαλύτερη.
Η προβολή του Σαββάτου εξάντλησε την υπομονή των θεατών. Οι φετινές ταινίες παραήταν κακές, σε σημείο που να προσκαλούν αγανάκτηση και πολλές διακοπές θεατών στη διάρκεια των προβολών. Πολλοί μάλιστα καλεσμένοι του Φεστιβάλ , δημοσιογράφοι, κριτικοί κλπ δεν τα κούνησαν από το ξενοδοχείο τους. Έβγαιναν μόνο για μάσες, λέγοντας πως τάχουν δει τα φιλμ στη Θεσσαλονίκη.
Έτσι, οι ήρωες αποδείχθηκαν οι θεατές που με το εισιτήριο τους ενίσχυσαν τον θεσμό, ενώ οι νέοι σκηνοθέτες που συνόδευαν τις ταινίες τους , έμπαιναν στις δικές τους ταινίες και έφευγαν μόλις άρχιζε η προβολή κάποιου άλλου φιλμ.


IMGP0775

 

30 001

Ο Δήμαρχος Δράμας Σωκράτης Δημητριάδης προσφωνεί την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη

 

Αίσθηση προκάλεσε το 1ο βραβείο

Η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 11 Νοεμβρίου 1985 αναφέρεται στα βραβεία που δόθηκαν, αλλά και σ’ αυτά που δεν δόθηκαν λόγω κακής ποιότητας. Αίσθηση πάντως προκαλεί η απονομή του πρώτου βραβείου σε ταινία που απορρίφθηκε από το Φεστιβάλ Θεσ/νίκης.

11 Νοεμβρίου 1985, εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
Σε ταινία που απορρίφθηκε, το α΄ βραβείο της Δράμας
Με την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη και τον διευθυντή κινηματογράφου Μάνο Ζαχαρία παρόντες, έληξε χτες το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας.
Η επιτροπή έδωσε πρώτο βραβείο στην ταινία «Η Μαρία και οι φτερωτές νύχτες» της Ελένης Αλεξανδράκη (καλύτερη ταινία με υπόθεση), η οποία είχε απορριφθεί από την προκριματική του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Δεν έδωσε βραβείο ντοκιμαντέρ, κάνοντας μόνο μνεία τια το φιλμ του Βασίλη Τριτάκη «Μεγαλεξάνδρου κόρες» κι έδωσε ειδικό βραβείο για την κινηματογραφική του τεχνική στο φιλμ των Στράτου Στασινού-Νάσου Μυρμιρίδη τον «Κολυμβητή».
Δεν απένειμε επίσης, ομόφωνα, βραβείο καλύτερης ταινίας SUPER-8, λόγω χαμηλού επιπέδου των ταινιών που μετείχαν κι έδωσε τρεις ισότιμες τιμητικές διακρίσεις στις ταινίες: «Ανατολικά της ΕΔΕΜ», του Λευτέρη Δανίκα, «Πλημμυρίδα» του Σπύρου Πετρόπουλου και στο φιλμ «Η καπαρντίνα» (κινούμενο σχέδιο) του Γ. Μπαγάνα.
Το βραβείο του κοινού δόθηκε στο φιλμ «Μεγαλέξανδρου κόρες»

 

31 001
 

Αγανάκτηση λόγω ποιότητα ταινιών και καπνιστών…
Καυστικό το σχόλιο της εφημερίδας «ΕΒΔΟΜΗ» στις 12 Νοεμβρίου 1985. Με ρεαλισμό, χωρίς περιστροφές και τακτ, ο συντάκτης του ρεπορτάζ καυτηρίασε την κακή ποιότητα των ταινιών που προβλήθηκαν στην 8η διοργάνωση του Φεστιβάλ, αλλά και την συμπεριφορά των νέων σκηνοθετών, τους οποίους χαρακτήρισε ψώνια, που ήρθαν και καπηλεύτηκαν απλά τη φιλοξενία των Δραμινών. Καυστικό το σχόλιο επίσης και για τους καπνιστές, εντός της αιθούσης, γεγονός που όπως γράφει η εφημερίδα οδήγησε την υπουργό να υποδείξει σε έναν εξ αυτών να σβήσει το τσιγάρο, πριν συνεχίσει την ομιλία του.

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 1985, εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ»
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΑΝ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Ο επίλογος στη Δράμα με πολλά ευτράπελα.
Με μια μάλλον ανεκδιήγητη βραδιά, όπου οι μισοί κάπνιζαν εντός της αίθουσας και οι άλλοι μισοί έβηχαν από τον καπνό, έκλεισε το 8ο φεστιβάλ κινηματογράφου Δράμας. Η παρουσία της Μελίνας Μερκούρη που έλαμψε με την κορμοστασιά της και την γοητεία που μόνιμα εκπέμπει έσωσε την κατάσταση και έδωσε κάποια ζωή στην «αγγαρίλα» που κατέκλισε φέτος την πόλη με τόσα άθλια φιλμάκια και τόσο «άχρωμους» δημιουργούς.
Ένας μάλιστα ανέβηκε τρέχοντας από το τρακ να μιλήσει κρατώντας στο ένα χέρι το χαρτί διαμαρτυρίας και στο άλλο το άφιλτρο τσιγάρο, σε σημείο που να ξεσηκώσει διαμαρτυρίες από κάτω και να αναγκάσει την υπουργό πολιτισμού να του πει «Σβήσε το τσιγάρο και μίλα μετά»
Η προχειρότητα των ανθρώπων υπερκέρασε τη φιλοτιμία των Δραμινών οργανωτών που χάνουν βέβαια την αποκλειστικότητα της διοργάνωσης, αλλά κερδίζουν σε προβολή και σε κονδύλια από το αρμόδιο υπουργείο. Παιδιά χωρίς υποδομή, με μόνο στοιχείο το ψώνιο τους και περίσσιο θράσος κατέκλυσαν τη Δράμα και απόλαυσαν την φιλοξενία του φεστιβάλ. Το θράσος συμβαδίζει βέβαια με την άγνοια κι έτσι είχαμε κι από τα δυο σε μπόλικες δόσεις.
Αναφορές για την προσέλευση της Υπουργού Πολιτισμού στη Δράμα συναντάμε επίσης στις εφημερίδες «ΔΡΑΜΙΝΗ» και «ΕΒΔΟΜΗ».
(Δείτε τα σχετικά δημοσιεύματα στο παράρτημα 15)

 IMGP0779

IMGP0785

IMGP0776

 111125 247453

 

Παρασκήνιο με μπόλικο χιούμορ

Το περιοδικό «ΕΙΚΟΝΕΣ» στο πλαίσιο της αναφοράς του στο Φεστιβάλ της Δράμας δημοσιοποιεί και κάποια πιπεράτα παρασκηνιακά δρώμενα, τα οποία έχουν να κάνουν με την έλευση της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη στη Δράμα.

Φεστιβάλ και ντέρμπι
Ένα εξ αυτών έλαβε χώρα στο αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια της πτήσεις της Υπουργού και της συνοδείας της, από την Αθήνα στο αεροδρόμιο της Καβάλας με προορισμό τη Δράμα.
«Στις έξι εμπρός θέσεις κάθονται: η Μελίνα με τη γραμματέα της, ο γεν. Γραμματέας του ΥΠΠΕ κ. Αλαβάνος, ο Δ/ντής Κινηματογράφου Μ. Ζαχαρίας, άλλοι παράγοντες και η Δέσπω Διαμαντίδου. Η ώρα έχει πάει τρεις σχεδόν και το αεροπλάνο δεν έχει φτάσει. Ακόμα προβλέπεται μιάμιση ώρα ταξίδι: Αεροδρόμιο-Καβάλα-Δράμα. Μ’ άλλα λόγια το μεσημεριανό φαγητό θα πρέπει να το υπολογίσει κανείς λίγο πριν τις πέντε.
Η Μελίνα καθισμένη πάνω στα αναδιπλωμένα πόδια της (στάση οικεία) ομολογεί:
-Πεινάω. Θα ‘πρεπε κάτι να ‘χουμε φάει. Φοβάμαι ότι το στομάχι μου…
-Θα φάμε στη Δράμα, την πληροφορώ.
-Καλύτερα να τρώγαμε κάπου παραθαλάσσια στην Καβάλα που να ΄χει και τηλεόραση να δούμε το ματς (Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού) παρεμβαίνει ο Αλαβάνος.
-Ποτέ, χαμογελάει ο Ζαχαρίας. Αν γινόταν κάτι τέτοιο ο δήμαρχος της Δράμας που μας περιμένει… θα αυτοκτονούσε από αγωνία…
Κατάληξη: Έφαγαν με το Δραμινό δήμαρχο. Απόδειξη το ότι πουθενά δεν διαβάσατε… περί αυτοκτονίας τους, μια που έτσι θα το μαθαίνατε. Το μόνο που ασφαλώς δεν μάθατε είναι αν ο Κ. Αλαβάνος έφαγε με όρεξη μετά την ήττα του Ολυμπιακού, καθ’ ότι είναι φανατικός θαυμαστής του «θρύλου», που πιστεύει ότι θα ξεπεράσει τις δύσκολες ώρες του».

 

Το θέατρο «έφαγε» την πολιτική…
Το περιστατικό που καταγράφεται στη συνέχεια διαδραματίστηκε μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα «ΑΣΤΕΡΙΑ», με πρωταγωνιστεί έναν ανώνυμο θεατή και τη Δέσποινα Διαμαντίδου.
«Και πάλι από τη Δράμα, που τα Φεστιβάλ της πάει να καθιερωθεί θεσμός.
Το βράδυ του Σαββάτου ο σπίκερ αναγγέλλει την παρουσία στην αίθουσα της Μελίνας, του Γεν. Γραμματέα, των Δ/ντών του ΥΠΠΕ και της Δέσπως Διαμαντίδου. Το κοινό χαιρετίζει τους παραβρισκόμενους με το χειροκρότημά του. Ζωηρό στην αρχή, λίγο-λίγο φθίνει. Όμως, με την αναγγελία του ονόματος της Δέσπως το χειροκρότημα της γεμάτης αίθουσας γίνεται ιδιαίτερα ζωηρό. Κι ενώ η Μελίνα δείχνει πως στ’ αλήθεια χαίρεται για την υποδοχή που κάνουν στην επιστήθια από χρόνια φίλη της και η Δέσπω Διαμαντίδου ανασηκώνεται για να χαιρετίσει τους θεατές, ο θυμόσοφος της παρέας, πιο πίσω, σχολιάζει δυνατά
-Γι’ άλλη μια φορά το θέατρο έφαγε την πολιτική.
Κι επειδή κάποιος δείχνει να το αμφισβητεί, ο ίδιος συνεχίζει:
-Αν διαφωνείς μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, ποιος ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας, όταν μεσουρανούσε η Σάρα Μπερνάρ;
Οι γύρω γέλασαν και αυθόρμητα τον χειροκρότησαν. Και τα παλαμάκια αυτά «πιστώθηκαν»… στη Δέσπω».

 

despo diamantidou

Προφητικός ο σεισμός για τον θεσμό…
Ευχή, προφητεία, ευσεβής πόθος, δεν έχει καμιά σημασία, όταν οι φυσικές δυνάμεις συμπράττουν με τα «θέλω» των διοργανωτών.
«Φέτος το φεστιβάλ της Δράμας», είπε ένας από τους οργανωτές του, «πρέπει να είναι σεισμός… γιατί έτσι μόνο θα γίνει θεσμός». Και ω του θαύματος- το ίδιο βράδυ, μετά την τελευταία προβολή του Σαββάτου έγινε σεισμός, που συντάραξε τη Δράμα 5.4 βαθμών Ρίχτερ.
Και ο αισιόδοξος παρατήρησε:
-Το πρώτο, ο σεισμός, επαληθεύτηκε. Μένει τώρα να επιβεβαιωθεί και το δεύτερο: το φεστιβάλ να γίνει θεσμός…
Εμείς αυτό το ευχόμαστε. Η Δράμα, που με συνέπεια και πάθος συντηρεί αυτή την εκδήλωση (για όγδοη χρονιά φέτος) έδειξε ότι μπορεί και της αξίζει να κερδίσει τον επίζηλο τίτλο της επίσημης διοργανώτριας ενός «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους».
Και οι διοργανωτές (η Κινηματογραφική Λέσχη και ο Δήμος Δράμας) και το δραμινό κοινό, με τη θερμή και πληθωρική παρουσία του στις προβολές, απέδειξε ότι τι δικαιούται.

 

68

Η επισημοποίηση του Φεστιβάλ
Την επισημοποίηση του Φεστιβάλ υποσχέθηκε η υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στο φύλλο της Τρίτης 12 Νοεμβρίου 1985 στην 1η σελίδα.
«Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες συναινετικές διαδικασίες με όλους τους φορείς του κινηματογραφικού χώρου από το ΥΠΠΕ και να βρεθεί μια κατάλληλη φόρμουλα», συμπληρώνει η εφημερίδα.

 

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 1985, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 4η σελίδα
Έληξε με επιτυχία η φετινή 8η διοργάνωση
Η Μελίνα υποσχέθηκε την επισημοποίηση του Φεστιβάλ της Δράμας
-Τα βραβεία της κριτικής επιτροπής και του κοινού
Με την υπόσχεση αυτή της κ. Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη για επισημοποίηση (θεσμοθέτηση) του άτυπου θεσμού έληξε την Κυριακή το 8ο φεστιβάλ Δράμας ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
Η κ. Μερκούρη στο λόγο της τόνισε πως το Φεστιβάλ αυτό ανοίγει πραγματικά το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου και πως για να επισημοποιηθεί το φεστιβάλ χρειάζεται να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις εκείνες από τεχνική και οργανωτική πλευρά, φυσικά με την βοήθεια της πολιτείας. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες συναινετικές διαδικασίες με όλους τους φορείς του κινηματογραφικού χώρου από το ΥΠΠΕ και να βρεθεί μια κατάλληλη φόρμουλα.
Η κ. Υπουργός απένειμε επίσης τα βραβεία στους δημιουργούς σκηνοθέτες μετά από την ανακοίνωση των βραβείων από την Κριτική Επιτροπή από την ηθοποιό κ. Λύδια Λενώση.
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν με το σκεπτικό της Επιτροπής είναι τα εξής:
Η κριτική Επιτροπή διαπιστώνοντας ορισμένες αδυναμίες στην παραγωγή των ταινιών μικρού μήκους από πλευράς ποιότητας απένειμε τα εξής βραβεία:
Α. Βραβείο καλύτερης ταινίας με υπόθεση στην ταινία της Ε. Αλεξανδράκη «Η Μαρία και η φτερωτές νύχτες»
Β. Βραβείο καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ δεν απονέμεται διότι διαπιστώθηκε ένας ερασιτεχνισμός στις ταινίες που προβλήθηκαν. Επισημαίνει όμως την ταινία του Β Τριτάκη «Μεγαλέξανδρου Κόρες»
Γ. Βραβείο καλύτερης ταινίας κινηματογραφικής τεχνικής στην ταινία «Κολυμβητής» του Σ. Στασινού και Ν. Μυρμιρίδη.
Δ. Βραβείο καλύτερης ταινίας SUPER 8 δεν απονέμεται ομόφωνα διότι το επίπεδο ήταν εξαιρετικά χαμηλό. Προτάθηκε μάλιστα στην Οργανωτική Επιτροπή η κατάργηση του διαγωνισμού τμήματος των ταινιών αυτών. Η κριτική επιτροπή απένειμε επίσης τρεις ισότιμες τιμητικές διακρίσεις στην ταινία του Λ. Δανίκα «Ανατολικά της Εδέμ», στην ταινία «Πλημμυρίδα» και στην ταινία του Γ. Μπαγάνα «Η καμπαρντίνα».
Ο κ. ΝΙΚΕΛΙΔΗΣ
Εκ μέρους της Κριτικής Επιτροπής μίλησε και ο κριτικός Ν. Φ. Μικελίδης, ο οποίος επισήμανε τα θετικά και αρνητικά σημεία του φεστιβάλ, κάνοντας προτάσεις και τονίζοντας πως η διοργάνωση από την Κινηματογραφική Λέσχη και το Δήμος Δράμας υπήρξε άριστη.
Ο κ. ΜΕΛΙΑΔΗΣ
Ο εκπρόσωπος του ΔΣ της Κινηματογραφικής Λέσχης κ. Κωστής Μελιάδης στην ομιλία του αναφέρθηκε στο ιστορικό της Λέσχης του φεστιβάλ τονίζοντας πως ο χώρος διεξαγωγής ενός επίσημου Φεστιβάλ για ταινίες μικρού μήκους είναι η Δράμα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο δήμαρχος Δράμας κ. Σ. Δημητριάδης, μίλησε εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής για την σημασία του θεσμού και απένειμε ένα αναμνηστικό στην κ. Υπουργό καθώς επίσης και ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα που διεξάγει η κυβέρνηση για την επιστροφή των καλλιτεχνημάτων του Παρθενώνα, γνωστών σαν Ελγινείων από την Αγγλία.
Ο κ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
Αξίζει να σημειωθεί με ιδιαίτερο τρόπο ότι ο εκπρόσωπος των σκηνοθετών μικρού μήκους ταινιών κ. Λάκης Μαθιόπουλος, ότι χαρακτήρισε το φεστιβάλ σημαντικό και με ανθρώπινο πρόσωπο και ότι δίνει την δυνατότητα προβολής της παραγωγής τους. Η μεγάλη λαϊκή συμμετοχή και απήχηση της φετινής προσπάθειας με το 8ο φεστιβάλ φαίνεται και από την μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε στην ψηφοφορία για το «Βραβείο Κοινού» υπήρχε μάλιστα σύμπνοια και με τις εκτιμήσεις της Κριτικής Επιτροπής πράγμα που δείχνει το υψηλό επίπεδο κινηματογραφικής γνώσης του Δραμινού λαού.
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ
Τα βραβεία κοινού ήταν:
Α. «Πλημμυρίδα» του Σ. Πετρόπουλου, Β. «Μεγαλέξανδρου Κόρες» του Β. Τριτάκη και Γ. «Και πάλι ωραίοι είμαστε» του Εύρη Παπανικόλα.
Στην τελετή λήξης παρευρέθησαν, εκτός από την κ. Υπουργό ο κ. Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕ Ν. Αλαβάνος και οι κ.κ. Μάνος Ζαχαρίας και Χατζηνούσκας. Επίσης ο Νομάρχης κ. Ρογκάκος, οι βουλευτές κ.κ. Μ. Κεφαλίδης και Γ. Τσακλίδης (Καβάλας) καθώς και εκπρόσωποι της στρατιωτικής και της αστυνομικής ηγεσίας.
Η τελετή τελείωσε με την καθιερωμένη δεξίωση.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ
Σήμερα η Κινηματογραφική Λέσχη προβάλλει δωρεάν την ταινία «Ο κλέψας του Κλέψαντος» για τα 9χρονα γενέθλια της

 

Όροι και προϋποθέσεις της επισημοποίησης
Στους όρους και τις προϋποθέσεις επισημοποίησης του Φεστιβάλ αναφέρεται μεταξύ άλλων σε δημοσίευμα της η εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», στις 11 Νοεμβρίου 1985. Αναφέρει συγκεκριμένα ο συντάκτης του άρθρου Αλ. Δερμεντζόγλου:

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 1985, εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
Φεστιβάλ Δράμας: Μετά από 3 μήνες η επισημοποίηση
»….
Η αναγγελία της επισημοποίησης
« Σχετικά με την πορεία προς την επισημοποίηση του Φεστιβάλ της Δράμας είχαμε συνοπτικά τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα. Το βράδυ του Σαββάτου η υπουργός Πολιτισμού κ. Μερκούρη μετά από μακρά σύσκεψη με τους υπεύθυνους της οργανωτικής Επιτροπής της Λέσχης της Δράμας αλλά και του δήμου της Δράμας
1.Υποσχέθηκε ότι σε καμιά άλλη ελληνική πόλη δεν θα γίνει επίσημο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους.
2.Τόνισε την προοπτική και την ευχή της επισημοποίησης του θεσμού.
Αργότερα οι υπεύθυνοι κατέληξαν περίπου στο γενικό σχήμα να συζητηθούν οι γνώμες των φορέων και πάνω από όλα των σκηνοθετών των ταινιών που διαγωνίζονται.
Να ακολουθηθούν συναινετικές διαδικασίες και μέσα σε τρεις μήνες το αργότερο να γίνει το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της επισημοποίησης του θεσμού.
Βασική απαράβατη αρχή να είναι φορέας του πάντα η Κινηματογραφική Λέσχη της Δράμας και ο δήμος της Δράμας. Χθες κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων που γινόταν από την ίδια την υπουργό Πολιτισμού, και στο τέλος αυτής, ο λόγος με τον οποίον έκλεισε το Φεστιβάλ ήταν εκείνος που χάραξε τον δρόμο για την επισημοποίηση.
Παράλληλα, έγιναν και ομιλίες από τον δήμαρχο της Δράμας και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και εκπρόσωπο της Κινηματογραφικής Λέσχης.
Να σημειώσουμε ότι της κ. Μερκούρη της δόθηκε ειδικό χρυσό αγαλματίδιο απ’ αυτά που απονέμονται ως βραβεία για την συμμετοχή της στην επισημοποίηση του Θεσμού»

 IMGP0774

Ιδιαίτερη αναφορά για την επισημοποίηση του Φεστιβάλ κάνει και η εφημερίδα» ΔΡΑΜΙΝΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΛΟΙ» των Εν Αθήναις Δραμινών.

IMGP0786 

32 001
Βραβεία 8ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας 1985

Η Κριτική Επιτροπή διαπιστώνοντας ορισμένες αδυναμίες στην παραγωγή των ταινιών μικρού μήκους από πλευράς ποιότητας απένειμε τα εξής βραβεία:

Πρώτο βραβείο καλύτερης ταινίας με υπόθεση:

«Η Μαρία και οι φτερωτές νύχτες», της Ελένης Αλεξανδράκη.

Πρώτο βραβείο καλύτερης ταινίας με ειδική τεχνική:

«Ο Κολυμβητής», του Στασινού και Μυρμυρίδη.

Τρεις ισότιμες τιμητικές διακρίσεις στις ταινίες

«Ανατολικά της Εδέμ», του Λ. Δανίκα.
«Πλημμυρίδα», του Σ. Πετρόπουλου.
«Η καμπαρντίνα», του Γ. Μπαγάνα.

Τα βραβεία κοινού ήταν:

«Πλημμυρίδα», του Σ. Πετρόπουλου.
«Μεγαλέξανδρου Κόρες», του Β. Τριτάκη.
«Και πάλι ωραίοι είμαστε», του Εύρη Παπανικόλα.

Βραβείο καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ δεν απονέμεται διότι διαπιστώθηκε ένας ερασιτεχνισμός στις ταινίες που προβλήθηκαν.
Επίσης, βραβείο καλύτερης ταινίας SUPER 8 ομόφωνα δεν απονεμήθηκε, διότι το επίπεδο ήταν εξαιρετικά χαμηλό. Προτάθηκε μάλιστα στην Οργανωτική Επιτροπή η κατάργηση του διαγωνισμού τμήματος των ταινιών αυτών.
Απαράδεκτες συνθήκες προβολής, ακατάλληλη ώρα προβολής των ταινιών SUPER-8, απαξίωση της Κριτικής Επιτροπής, υποβάθμιση των ταινιών από τους διοργανωτές και μια σειρά από άλλα θέματα, που οι δημιουργοί των ταινιών SUPER-8 πρόβαλαν διαμαρτυρόμενοι αλλά και στηρίζοντας τις ταινίες SUPER-8.

(Δείτε το κείμενο της διαμαρτυρίας των δημιουργών ταινιών SUPER-8 στο Παράρτημα 16)

SOUPER 1

SOUPER 2

SOUPER 3

SOUPER 4

 

Συμμετοχές ταινιών
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική ταινιοθήκη του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, οι ταινίες που προβλήθηκαν στο 8ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους είναι οι εξής:
«2 συν 2», του Λάμπρου Κουμανού.
«3.5 τρεις ήμισυ», του Κώστα Καπακά.
«Si minore»

«Spot»

«Άλλη μια μέρα»

«Βερνταλάκ»

«Έκλειψη», του Πάνου Κένα.
«Ερμηνεία»

«Η καρέκλα»

«Η Μαρία και οι φτερωτές νύχτες», της Ελένης Αλεξανδράκη.
«Ίος Β-23»

«Και πάλι ωραίοι είμαστε», του Εύρη Παπανικόλα.
«Καλώς ήρθατε στο... Λαύριο»

«Καμπαρντίνα», του Γιώργου Μπαγάνα.
«Κατάθεση»

«Μεγαλέξανδρου Κόρες», του Β. Τριτάκη.
«Μετακόμιση», του Γιάννη Ξανθόπουλου.
«Μια φορά στις τόσες», του Νίκου Σούλη.
«Μισόγιομο φεγγάρι»

«Μυστική παράδοση», του Γιώργου Λουβερδη.
«Νυχτερινό πείραμα»

«Οι γυναίκες στη γλάστρα»

«Όνειρο», του Λάκη Αλογογιάννη.
«Παράθυρο στον κόσμο», του Ζήνωνος Ράμου.
«Παρωδία», της Ελένης Γιοκάρη.
«Πλημμυρίδα», του Σπύρου Πετρόπουλου.
«Πράξη διαδοχής»

«Σε στάση γαλήνης», του Μάκη Μαξιόπουλου.
«Στο Καστελόριζο»

«Στρόφαλος», του Κώστα Καρνασιώτη (παραγωγή ΕΤΕΒΑ)
«Τατουάζ με βελόνες», του Πάνου Ζενέλη.
«Κίτρινο γάντι», της Σοφίας Σφυρόερα.
«Ο Κολυμβητής», του Στασινού και Μυρμυρίδη.
«Φανταστικό είδωλο»

«Χτιστές καλημέρες»

«Χωρίς πρόβα»

«Σχόλια για την περίπτωση», του Γιώργου Αραμπατζή.
«Καλή μια μέρα», του Τάκη Δημόπουλου.
«Το εργοστάσιο», του Τ. Ψαρά.
«Ανατολικά της Εδέμ», του Λ. Δανίκα.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠ.ΠΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ Λ. ΛΕΝΩΣΗ

Γενική Συνέλευση Κ.Λ.Δ.
Στις 8-1-1985 κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Κινηματογραφικής Λέσχης, το Δ.Σ. καταθέτει τον απολογισμό εξόδων της διοργάνωσης του Φεστιβάλ, καθώς επίσης και τον αναλυτικό πίνακα εσόδων-εξόδων του 7ου Φεστιβάλ.

1

2

Οι συμπληρωματικές εκλογές πραγματοποιούνται, ως απεφασίσθη από το Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης, όμως, κατά τη συνεδρίαση του Σώματος στις 18-11-1985 ανακοινώνεται η παραίτηση του Στέλιου Αναγνωστόπουλου, για προσωπικούς λόγους. Τη θέση του στο Δ.Σ. καταλαμβάνει, ο Κώστας Γκατίδης.
Παράλληλα, ο Αλέκος Δερμεντζόγλου που εκτελεί χρέη εκπροσώπου της Κ.Λ.Δ. στην Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος, αν και αντεπιστέλλων μέλος, κάνει αίτηση για εγγραφή του ως κανονικό μέλος στην Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας και το αίτημα του γίνεται αποδεκτό από το Δ.Σ.

Ευχαριστήρια
Στις 5-1-1985 η Κ.Λ.Δ. αποστέλλει ευχαριστήριο προς την Εθνική Τράπεζα, για την οικονομική ενίσχυση της τάξεως των 20.000 δραχμών. Καθώς επίσης, ευχαριστήριο προς την Εμπορική Τράπεζα, για την οικονομική ενίσχυση των 10.000 δραχμών. Στις 7-1-1985 η Κ.Λ.Δ. ευχαριστεί επίσημα το Υπουργείο Πολιτισμού για την γενναία επιχορήγηση του Φεστιβάλ ύψους 1.000.000 δραχμών. Παράλληλα, το Υπουργείο Νέας Γενιάς εγκρίνει τη χρηματοδότηση του 7ου Φεστιβάλ με το ποσό των 250.000 δραχμών, σύμφωνα με τα πρακτικά της 27ης Μαρτίου 1985.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

YP POLITISMOY 1986

 

Από το βιβλίο της Ρένας Τριανταφυλλίδου

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1978-1987. Ο ρόλος τη Κ.Λ.Δ. στην ίδρυση και εξέλιξη του θεσμού»

Έκδοση "Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους" Δράμας 2017

 

9ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους
3-9 Νοεμβρίου 1986


Η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών Μελίνας Μερκούρη στην 8η διοργάνωση του Φεστιβάλ και το «άνοιγμα» της συζήτησης για την επισημοποίησή του θεσμού από την Πολιτεία, ανέβασε τον «πήχη» ψηλά. Οι απαιτήσεις για τη νέα χρονιά είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Οι διοργανωτές έχουν να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και πρέπει να φανούν αντάξιοι των περιστάσεων.
Αρχές του έτους (11-1-1986) το Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης αποφασίζει όπως συγκαλέσει Γενική Απολογιστική Συνέλευση στις 22-1-1986, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την ίδια μέρα γίνεται και καταμερισμός των αρμοδιοτήτων ως εξής:


Πρόεδρος: Θωμάς Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος: Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Ηλιάδης
Κοσμήτορας: Απόστολος Σταυρακούδης
Ταμίας: Ξένια Κακουλίδη
Μέλος: Τάσος Καραγιώργης
Μέλος: Γ. Ματσίνης


22 1 1986

Αυστηρή κριτική και αγωνία για την τύχη του Φεστιβάλ

Αυστηρή κριτική ασκεί η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 29 Μαΐου 1986 στους διοργανωτές του Φεστιβάλ εκφράζοντας την ανησυχία της για το μέλλον του θεσμού. Όπως αναφέρει δεν έχει γίνει καμία κίνηση αναφορικά με την επισημοποίηση του Φεστιβάλ, ενώ οι διοργανωτές του επαναπαύονται μέχρι και την ύστατη στιγμή της διοργάνωσης. Όλα αυτά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την φθίνουσα πορεία του Φεστιβάλ, εκτιμά η εφημερίδα.

29 Μαΐου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»
ΠΡΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Ανεφάρμοστες παραμένουν μέχρι σήμερα ορισμένες σοβαρές αποφάσεις της τελευταίας γενικής συνέλευσης της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να δρομολογηθεί φθίνουσα πορεία του γνωστού κινηματογραφικού Φεστιβάλ της πόλης.
Όπως θα θυμούνται τα μέλη του σωματείου, η προς εκλογήν τότε διοίκηση είχε ενταλθεί από τη Γενική Συνέλευση να συνεργαστεί με εκπροσώπους του Δήμου προκειμένου να εξευρεθεί η νέα φυσιογνωμία του «επισημοποιημένου» σύμφωνα με εξαγγελία της Υπουργού Πολιτισμού, Φεστιβάλ της Δράμας. Δυστυχώς για το αν και πως υλοποιείται κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καμιά πληροφορία.
Όμως το χειρότερο είναι ότι ΔΕΝ συγκλήθηκε ακόμη γενική συνέλευση για συζήτηση και κριτική πάνω στο τελευταίο Φεστιβάλ σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, παρά το ότι πέρασαν ΜΗΝΕΣ. Κι αυτό σημαίνει ότι το κινηματογραφικό φεστιβάλ της Δράμας για ταινίες μικρού μήκους, γίνεται αντικείμενο ενδιαφέροντος ακόμα και από τον συνδιοργανωτή φορέα, μόλις μερικές μέρες πριν την έναρξη του!!

ΠΡΟΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 

Λεπτές ισορροπίες
Στις 30-5-1986 συγκαλείται εκ νέου Γενική Συνέλευση των μελών της Κ.Λ.Δ. με θέμα το Φεστιβάλ. Ως ημερομηνία διεξαγωγής ορίζεται η 25η Ιουνίου 1986. Δυστυχώς, τα μέλη της Λέσχης δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση.
Ένα μήνα αργότερα (31-6-1986), ο Κώστας Κυριαζής Κηπουρός ζητά τη διαγραφή του από μέλος της Κ.Λ.Δ. Το αίτημα γίνεται αποδεκτό από το Σώμα.

Η χρηματοδότηση

Βασικό μέλημα των διοργανωτών παραμένει η εξοικονόμηση χρημάτων. Ως εκ τούτου αποστέλλει αιτήματα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Πολιτισμού, και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Τα αιτήματα αποστέλλονται 1η και 3η Ιουλίου 1986 αντίστοιχα. Οι διοργανωτές, εκτιμώντας ότι η διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ θα ξεπεράσει κατά πολύ τις οικονομικές απαιτήσεις του 8ου ζητούν όπως η χρηματοδότηση είναι μεγαλύτερη των προηγούμενων ετών.
Το Υπουργείο Πολιτισμού ανταποκρινόμενο στις δεσμεύσεις του, εγκρίνει το αίτημα της Κινηματογραφικής Λέσχης και στις 22-9-1986 επιχορηγεί με το ποσό του 1.200.000 δραχμών την 9η διοργάνωση του Φεστιβάλ. Τέλος του έτους η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς επιχορηγεί την Κ.Λ.Δ. με το ποσό των 300.000 δραχμών.

IMGP0037

 YP POLITISMOY 1986IMGP0038

 

 

Η επισημοποίηση

Το θέμα της επισημοποίησης του Φεστιβάλ απασχολεί έντονα τα μέλη του Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. κατά τη συνεδρίασή του στις 12-9-1986. Εκτιμούν ότι, για την επίτευξη του στόχου απαιτείται η στήριξη της πολιτείας.
Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης, να μη συμμετέχει στην Οργανωτική Επιτροπή εκπρόσωπος της Ο.Κ.Λ.Ε. Αντίθετα, για την επιτυχή διοργάνωση του 9ου Φεστιβάλ, αποφασίστηκε όπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. να συμμετάσχουν στην Οργανωτική Επιτροπή, με καταμερισμό ευθυνών, αλλά και τεχνική επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Δράμας, για την καλύτερη διεκπεραίωση των τεχνικών εργασιών.
Δύο μήνες αργότερα στις 12-11-1986 το Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. καλεί εκ νέου Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Λέσχης, με θέμα τη συζήτηση των προτάσεων για το Φεστιβάλ, καθώς έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει επίσημο. Κατά τη διαλογική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, τα μέλη της Κ.Λ.Δ. παραδέχονται ότι υπήρξαν ορισμένες οργανωτικές ατέλειες κατά τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, όχι όμως στο βαθμό που τις παρουσίασε ο σύμβουλος του Υπουργείου.

 

Τα επτά σημεία
Εκτενής συζήτηση πραγματοποιείται κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 27-11-1986 αναφορικά με τις προτάσεις που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Δράμας, Σωκράτης Δημητριάδης, μετά από συζήτηση του ιδίου με το Υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για τα εξής επτά σημεία όπως καταγράφονται στα πρακτικά του Δ.Σ. της Λέσχης:
1.Το Φεστιβάλ να γίνεται αρχές Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου.
2.Οι βραβευμένες ταινίες να προβάλλονται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τον μήνα Οκτώβριο, εκτός συναγωνισμού.
3.Η Οργανωτική Επιτροπή να είναι επταμελής και να αποτελείται από τρείς εκπροσώπους της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας, ένα εκπρόσωπο του Δήμου Δράμας, ένα εκπρόσωπο της ΟΚΛΕ και δυο εκπροσώπους της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.
4.Η Οργανωτική Επιτροπή να ορίζει την επταμελή Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ.
5.Σε περίπτωση που θα υπάρχει Διευθυντής του Φεστιβάλ να είναι από τη Δράμα και να ορίζεται από την Κ.Λ.Δ. και το Δήμο Δράμας.
6.Να υπάρχει μόνιμη ή ημιμόνιμη γραμματεία του Φεστιβάλ, με έδρα τη Δράμα.
7.Για τυχόν περισσότερα Οργανωτικά του Φεστιβάλ ή απόρριψη των προτάσεων του Δ.Σ. από το Υπουργείο Πολιτισμού, να γίνει κοινή σύσκεψη μεταξύ Υπουργείου, Λέσχης και Δημάρχου Δράμας.

 

(Δείτε τα πρακτικά της Κ.Λ.Δ. με τα επτά σημεία-προτάσεις ενόψει της επισημοποίησης του Φεστιβάλ στο Παράρτημα 17)

 27 11 1986

27 11 1986 β

27 11 1986 γ

Τι έγραψαν οι εφημερίδες

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Γενικές πληροφορίες για τους σκοπούς και τους στόχους της 9ης διοργάνωση του Φεστιβάλ, καθώς και τους όρους συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ για τους σκηνοθέτες ταινιών μικρού μήκους, δίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 1986 με δημοσίευμά της η εφημερίδα της Καβάλας «ΕΒΔΟΜΗ»

22 Σεπτεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ»
9ο Φεστιβάλ Δράμας από 3 έως 9 Νοεμβρίου
Η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας αποφάσισε να συνδιοργανώσει και φέτος μαζί με το Δήμο Δράμας για 9η συνεχή χρονιά και κατά τα διάστημα 3-9 Νοεμβρίου το 9ο Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
Το Φεστιβάλ αυτό είναι γνωστό στο πανελλήνιο έχει καταξιωθεί στους φίλους του κινηματογράφου και αποτελεί για την πόλη της Δράμας το σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός.
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του φεστιβάλ είναι να συμβάλλει στην άνοδο του Πολιτιστικού επιπέδου της Δράμας, να φέρει το κοινό της σε επαφή με τις ταινίες μικρού μήκους και να δώσει τη δυνατότητα σε δημιουργούς τέτοιων ταινιών να προβάλλουν τη δουλειά τους.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ταινίες που έγιναν το τελευταίο δωδεκάμηνο και συγκεκριμένα από 1-10-1985 μέχρι 30-9-1986.
Η προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 18 Οκτωβρίου 1986. Οι ενδιαφερόμενοι σκηνοθέτες μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, περίληψη της ιστορίας της ταινίας τους, φωτογραφίες και διαφημιστικό υλικό της ταινίας τους, διεύθυνση κατοικίας και αριθ. Τηλεφ. Αν υπάρχει.
¨Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται στα γραφεία της Λέσχης Λάμπρου Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ. 66100 Δράμα τηλ 052125860 ή στα γραφεία της ΟΚΛΕ στην Αθήνα Μπότσαρη 6 τηλ 3627045 ή στα γραφεία της ΟΚΛΕ Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 126 τηλ. 031224212
Η κόπια της ταινίας συνοδεύεται από άδεια προβολής και πρέπει να έχει παραδοθεί το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου στα γραφεία της Λέσχης ή στους αντιπροσώπους της στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.
Κάθε σκηνοθέτης έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο με μια κόπια.
ΕΒΔΟΜΗ

 

(Αντίστοιχα δημοσιεύσεις συναντάμε στις εφημερίδες: «ΠΡΩΙΝΗ», «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» και «ΔΡΑΜΙΝΗ». Δείτε τα δημοσιεύματα αυτά στο παράρτημα 18)

IMGP0789

IMGP0790

IMGP0791

 

 

Αέρας ανανέωσης στο Φεστιβάλ

Η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στο φύλλο του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου 1986, στην 1η σελίδα, αναφέρεται στην επικείμενη έναρξη του 9ου Φεστιβάλ Δράμας προεξοφλώντας την επιτυχία του. Παράλληλα, ανακοινώνει ότι, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να πλαισιώσει τη διοργάνωση και με άλλες εκδηλώσεις.

 

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Προσανατολισμένο στην επιτυχία το φεστιβάλ Δράμας
Μεγάλος είναι και φέτος ο αριθμός των ταινιών μικρού μήκους που έχουν δηλωθεί για να συμμετάσχουν στο 9ο Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους που θα διαγωνισθούν.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στο πληροφοριακό πρόγραμμα θα προβληθούν οι ταινίες του 27ου Φεστιβάλ Θεσ/νικης
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζήτηση με σκηνοθέτες μετά τις προβολές ενώ έχει καλεστεί να κηρύξει την έναρξη του Φεστιβάλ η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη
Επίσης σε λίγες μέρες η Οργανωτική Επιτροπή θα δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των μελών της κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ.
Μέχρι στιγμής είναι βέβαιο ότι η Κριτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί από πασίγνωστα ονόματα του κινηματογραφικού χώρου.
Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να πλαισιωθεί φέτος το Φεστιβάλ και από άλλες εκδηλώσεις (ομιλίες, μουσικό πρόγραμμα και ειδική λειτουργία του Γραφείου τύπου).
Η επιτυχία του 9ου Φεστιβάλ προβλέπεται να είναι μεγαλειώδης.
Οι Δραμινοί αναμένουν με ενδιαφέρον την έναρξη του Φεστιβάλ.

 

Γνωστά ονόματα πλαισιώνουν την Κριτική Επιτροπή
Από τις 3 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, η Δράμα θα είναι το επίκεντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος όλης της Ελλάδος, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» στις 31 Οκτωβρίου 1986 δίνοντας στη δημοσιότητα και τα ονόματα της 7μελούς κριτικής επιτροπής.

31 Οκτωβρίου 1986, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ»
Συνεχίζονται
Εντατικές προετοιμασίες για την επιτυχία του
Κινηματογραφικού Φεστιβάλ
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Φεστιβάλ Δράμας ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και συνδιοργανώνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη και το Δήμο Δράμας. Όσον αφορά τις ταινίες μικρού μήκους έχουν δηλωθεί και συμμετάσχουν 47 ταινίες.
Εν τω μεταξύ καταρτίσθηκε η Κριτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από γνωστά ονόματα του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου.
Η σύνθεση της 7μελούς Επιτροπής είναι: Δύο ηθοποιοί, Σοφία Ρούμπου και Δήμητρα Χατούπη. Δύο κριτικοί, Αλέκος Δερμεντζόγλου και Ανδρέας Παγουλάτος. Ένας τεχνικός, Κώστας Νάστος και δύο σκηνοθέτες, Νίκος Κανάκης και Απόστολος Κρυωνάς.
Μεγάλη θα είναι επίσης και η προσφορά στους κινηματογραφόφιλους δραμινούς σε ταινίες μεγάλου μήκους. Θα προβληθούν οι σημαντικότερες ταινίες του 27ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ενώ έχουν καλεστεί αρκετοί σκηνοθέτες, κριτικοί, δημιουργοί για να παρακολουθήσουν τις 7ήμερες εκδηλώσεις και να τις καλύψουν τηλεοπτικά και δημοσιογραφικά.
Ήδη ενδιαφέρον εκδήλωσε ο πανελλήνιος τύπος αλλά και οι φορείς του κινηματογραφικού χώρου οι οποίοι συμπαραστέκονται στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, όπως συγκεκριμένα η ΟΚΛΕ (η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος) κ.ά.
Είναι επίσης πιθανό σύμφωνα με τις ενδείξεις και το αυξημένο ενδιαφέρον του Υπουργείου Πολιτισμού ότι στην λήξη του Φεστιβάλ θα παραβρεθεί η Υπουργός Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη.
Το Φεστιβάλ άλλωστε όπως και πέρυσι έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό του 1 εκατομμυρίου 200 χιλιάδων δραχμών, ενώ η ηθική συμπαράσταση υπήρξε αμέριστη. Επίσης το Φεστιβάλ χρηματοδοτεί και ο Δήμος Δράμας.
Μ’ αυτά τα δεδομένα και την αναμενόμενη μεγάλη λαϊκή συμμετοχή στις προβολές και τις συζητήσεις η επιτυχία του 9ου Φεστιβάλ θεωρείται βέβαιη.
Από τις 3 μέχρι τις 9 Νοεμβρίου η Δράμα θα είναι το επίκεντρο του πολιτιστικού ενδιαφέροντος όλης της Ελλάδος.
IMGP0792

 

Αφιέρωμα στον Μίμη Φωτόπουλο
Δυο μέρες πριν την έναρξη του 9ου Φεστιβάλ (Σάββατο 1η Νοεμβρίου 1986) διαβάζουμε στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» και στην 4η σελίδα ότι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα γίνει ειδικό αφιέρωμα στον πρόσφατα εκλιπόντας μεγάλο ηθοποιό Μίμη Φωτόπουλο. Παράλληλα, αναφέρονται όλες οι ταινίες μεγάλου μήκους που θα προβληθούν, για πρώτη φορά, στην κινηματογραφική αίθουσα της Δράμας, μετά το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης.

Σάββατο 1η Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 4η σελίδα
Πανηγυρική αρχή τη Δευτέρα στο 9ο φεστιβάλ Δράμας
Αρχίζει τη Δευτέρα στις 7.30 με πανηγυρική εκδήλωση το Φεστιβάλ Δράμας των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε μετά τον θάνατο του δημοφιλούς κωμικού ηθοποιού Ελληνικού κινηματογράφου Μίμη Φωτόπουλου να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της ειδικό αφιέρωμα στον αξέχαστο ηθοποιό που μας άφησε πρόσφατα.
Για το σκοπό αυτό το άλλο Σάββατο θα προβληθούν δυο παλιές γνωστές και αξέχαστες επιτυχίες με πρωταγωνιστή το Μίμη Φωτόπουλο. Την ίδια μέρα θα μιλήσει για τη ζωή και το έργο του Μίμη Φωτόπουλου ο συγγραφέας Αλέκος Σακελάριος.
Το πρόγραμμα διαμορφώνεται μετά την πρόσθεση του αφιερώματος ως εξής για τις ταινίες μεγάλου μήκους
ΔΕΥΤΕΡΑ: «Κουρεμένα κεφάλια» του Δημήτρη Μακρή
ΤΡΙΤΗ: «Καλή πατρίδα σύντροφε» του Λ. Ξανθόπουλου
ΤΕΤΑΡΤΗ: «Ντανίλο Τρέλες» του Στ Τορνέ
ΠΕΜΠΤΗ: «Πόθος Ιουλίου» του Λ. Λάσκαρη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Δύο προβολές. Απογευματινή: «Σχετικά με το Βασίλη» του Στ. Τσιώλη. Βραδινή: «Άλκηστη» του Τ. Λυκουρέζη.
Το Σάββατο θα γίνει το προαναφερθέν αφιέρωμα στον αξέχαστο Μίμη Φωτόπουλο και θα προβληθούν ταινίες: «Λατέρνα φτώχεια και γαρούφαλλο» και «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Την ίδια μέρα όπως προαναφέρθηκε θα μιλήσει και ο Αλέκος Σακελάριος.
Το πρόγραμμα θα κλείσει με την προβολή της ταινίας «Ο Μελισσοκόμος» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Την ίδια μέρα θα γίνει και η απονομή βραβείων από την Κριτική Επιτροπή.
Υπενθυμίζεται ότι στο 9ο Φεστιβάλ που συνδιοργανώνει η Κινηματογραφική Λέσχη και ο Δήμος Δράμας θα διαγωνιστούν 47 ταινίες μικρού μήκους κι ότι το κοινό με ψηφοφορίες θα απονείμει το δικό του βραβείο, το λεγόμενο βραβείο κοινού.
Επίσης οι μεγάλου μήκους ταινίες που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα προβάλλονται σε πρώτη προβολή μετά το 27π φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Η Οργανωτική Επιτροπή αισιοδοξεί ότι και φέτος το Φεστιβάλ θα στεφθεί από επιτυχία και καλεί όλους τους Δραμινούς να πλαισιώσουν τις εκδηλώσεις του.
IMGP0793

(Στην πανηγυρική έναρξη του φεστιβάλ αναφέρεται με δημοσίευμά της και η εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ». Δείτε τη δημοσίευση στο παράρτημα 19)
IMGP0794

 

Μοναδική ευκαιρία για τις «αδικημένες» ταινίες

Η Εφημερίδα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» αναφερόμενη στην έναρξη του Φεστιβάλ, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αυτό το φεστιβάλ αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για τις «αδικημένες» ταινίες μικρού μήκους, να προβληθούν αυτοτελώς, αποδεσμευμένες από την «καταπιεστική» παρουσία των ταινιών μεγάλου μήκους, όπως γίνεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

4 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»
Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους
Και δυο ταινίες με τον Μίμη Φωτόπουλο στη Δράμα
Άρχισε χτες και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή το 9ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που γίνεται στη Δράμα. Στο φεστιβάλ, που είναι διαγωνιστικό και συμμετέχουν σκηνοθέτες απ’ όλη την Ελλάδα, έχουν δηλωθεί 47 ταινίες μικρού μήκους που θα διαγωνιστούν επίσημα.
Στο φεστιβάλ θα γίνει αφιέρωμα για τη μνήμη του Μίμη Φωτόπουλου με δύο ταινίες, ενώ για τη ζωή και το έργο του θα μιλήσει ο Αλέκος Σακελλάριος.
Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας και από το δήμο της πόλης.
Να πούμε ακόμα πως αυτό το φεστιβάλ αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για τις «αδικημένες» ταινίες μικρού μήκους, να προβληθούν αυτοτελώς, αποδεσμευμένες από την «καταπιεστική» παρουσία των ταινιών μεγάλου μήκους, όπως γίνεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
Ο θεσμός είναι γόνιμος, με την προϋπόθεση βέβαια να ενισχυθεί και να στεριωθεί με τα κατάλληλα οικονομικά και ηθικά «βοηθήματα», πολιτείας και φορέων.

 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2


Ο θεσμός του Φεστιβάλ είναι ακηδεμόνευτος

Η εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» αναφερόμενη στην έναρξη του Φεστιβάλ υπογραμμίζει την τοποθέτηση του δημάρχου Σωκράτη Δημητριάδη ότι, ο θεσμός του Φεστιβάλ είναι ακηδεμόνευτος, έξω από κυκλώματα και με ένα και μοναδικό σκοπό, να συμβάλλει στην πολιτιστική άνοδο και να προσφέρει πολιτισμό και επικοινωνία.

4 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
Άρχισαν χθες οι εκδηλώσεις στη Δράμα
Φεστιβάλ με… ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα
Άρχισε χθες σε μια ανοιξιάτικη στην κυριολεξία ατμόσφαιρα, το ένατο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας, που όλα δείχνουν σύμφωνα μάλιστα με τις ομιλίες που προηγήθηκαν της επισήμου έναρξης του πως μπαίνει πια για την επισημοποίηση την Κυριακή της απονομής των βραβείων.
Η εκδήλωση που άρχισε στις 8 το βράδυ στο κινηματοθέατρο «ΑΣΤΕΡΙΑ» είχε σαν πρώτο ομιλητή της τον γενικό γραμματέα της Κινηματογραφικής Λέσχης κ. Παναγιώτη Ηλιάδη. Ο τελευταίος αφού ανέπτυξε με συντομία το ιστορικό της διοργάνωσης του φεστιβάλ από την Κινηματογραφική Λέσχη και τον Δήμο της Δράμα, αφού σημείωσε τους στόχους, τις καινοτομίες και τις επιδόσεις του θεσμού, κατέληξε σε μια άποψη ότι η πολιτιστική αποκέντρωση στην επαρχία δείχνει να υλοποιείται μέσα από την συγκεκριμένη εκδήλωση.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και δήμαρχος της Δράμας κ. Σωκράτης Δημητριάδης ανέπτυξε στο σύντομο λόγο του μερικά ενδιαφέροντα θέματα για το θεσμό. Απ’ αυτά που είπε σταχυολογούμε τις απόψεις του πως το φεστιβάλ της Δράμας προσφέρει έργο στην προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου, στην κινηματογραφική παιδεία και στην πολιτιστική αποκέντρωση και ανάπτυξη. Ο κ. δήμαρχος διευκρίνισε με έμφαση πως «Ο θεσμός του φεστιβάλ είναι ακηδεμόνευτος, έξω από κυκλώματα και με ένα και μοναδικό σκοπό να συμβάλλει στην πολιτιστική άνοδο και να προσφέρει πολιτισμό και επικοινωνία».
Το σημερινό πρόγραμμα
Το σημερινό πρόγραμμα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν στην κυριολεξία το πρόγραμμα στο οποίο κυριαρχούν οι γυναίκες.
Συγκεκριμένα, στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, θα διαγωνιστούν οι εξής ταινίες γυναικών σκηνοθετών:
«Ζεύς-Άρης: Σύγκρουση» της Ευαγγελίας Παπαγιαννίδου, το «Ηλεκτρονική Αθήνα» της Αλίκης Θρουμουλοπούλου., «Πάθος εικόνων» της Ρούλας Ελευθερίου. Επίσης διαγωνίζονται οι ταινίες «Τίποτε εκτός από δεματά» του Τάσου Κολιόπουλου, «Η πίσω πόρτα» του Γιάννη Γουριώτη και «Μικρού μήκους είναι θα περάσει» του Κώστα Καμπάκα.
Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί το μεγάλου μήκους φιλμ του Λευτέρη Ξανθόπουλου «Καλή πατρίδα σύντροφε» ταινία που διαθέτει και εκπληκτική μουσική από την Ελένη Καραϊνδρου, κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο 27ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και ειδικό βραβείο διάκρισης στο Διεθνές Φεστιβάλ του Λακάρνο.
Α.Ν.Δ.

 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1

 

Με το βλέμμα στραμμένο στα Βαλκάνια

Η εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» στη στήλη της με τίτλο: «Καθημερινές κουβεντούλες» επαναφέρει την υπόσχεση ή την πρόβλεψη του δημάρχου Δράμας Σωκράτη Δημητριάδη κατά την 6η διοργάνωση του θεσμού, για επέκταση του φεστιβάλ στα Βαλκάνια.

5 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ»
Καθημερινές κουβεντούλες
Πως περνούν τα χρόνια… στο 9 κινηματογραφικό φεστιβάλ φτάσαμε και θαρρείς πως ήταν χτες ακόμα όταν άρχισε από μια ομάδα ανθρώπων που είχαν και έχουν αγάπη στον κινηματογράφο.
Έτσι, λοιπόν, νάμαστε και φέτος στο φεστιβάλ που έγινε πλέον θεσμός και γνωστό σ’ όλη την Ελλάδα, άσχετα αν δεν ξεπέρασε τα εθνικά όρια για να πάρει, τουλάχιστον, παμβαλκανικό χαρακτήρα όπως είχε υποσχεθεί ή προβλέψει κατά την έναρξη του 6ου φεστιβάλ ο κύριος δήμαρχος. Το είχε πει με το δικαίωμα του συνδιοργανωτή, αφού από τότε ο Δήμος συμμετείχε στο φεστιβάλ, σαν συνδιοργανωτής μαζί με την Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, με την πρωτοβουλία της οποίας ξεκίνησε το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην πόλη μας.
----
Με τη λειτουργία του φεστιβάλ ζωντανεύει η κίνηση στην πόλη μας την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου κάθε χρόνο.
Έτσι και φέτος δεν υστερεί η εβδομάδα αυτή σε κίνηση και πανηγυρική ατμόσφαιρα που αρχίζει με την πεζοδρόμηση της Γ. Ζερβού στην οποία στήθηκαν και τα απαραίτητα, όπως ζαρντινιέρες, πλακάτ, αφίσες, προβολείς και τέτοια που τονίζουν το γεγονός και κάνουν πιο έντονη την παρουσία της καλλιτεχνικής εκδήλωσης που ανεβάζει την πολιτιστική στάθμη στην πόλη μας.

 

 Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 Σ. Δημητριάδης εκφωνεί λόγο πριν την έναρξη του φεστιβάλ

 

Ο Στ. Τορνέ «κλέβει» την παράσταση

Η εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» στις 5 Νοεμβρίου 1986 αναφερόμενη στο Φεστιβάλ της Δράμας δίνει βαρύτητα στην προβολή της ταινίας μεγάλου μήκους «Ντανίλο Τρέλλες» του Στ. Τορνέ και ανακοινώνει το αφιέρωμα των διοργανωτών, στη μνήμη του αξέχαστου ηθοποιού Μίμη Φωτόπουλου.

Εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» 5 Νοεμβρίου 1986
Σήμερα η ταινία «Ντανίλο τρέλλες» του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΡΝΕ
Συνεχίζεται στη Δράμα το 9ο Φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνει η κινηματογραφική λέσχη της πόλης και ο δήμος Δράμας.
Το φεστιβάλ είναι για ταινίες μικρού μήκους ενώ θα προβληθούν και ταινίες μεγάλου μήκους.
Την Τετάρτη θα προβληθεί η ταινία «Ντανίλο Τρέλλες» του Στ. Τορνέ.
Το Σάββατο θα γίνει αφιέρωμα στον αξέχαστο Μίμη Φωτόπουλο, όπου θα προβληθούν οι ταινίες του «Λατέρνα φτώχια και γαρούφαλλο» και «Λατέρνα φτώχια και φιλότιμο», ενώ θα μιλήσει για τη ζωή και το έργο του ο Αλέκος Σακελλάριος.

 

ΔΡΑΜΙΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

Ελπιδοφόρα μηνύματα
Ελπιδοφόρα μηνύματα, μέσα από μικρά σχόλια τους, τόσο η εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» όσο και η εφημερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ», στέλνουν για το μέλλον του θεσμού στη Δράμα, στις 5 Νοεμβρίου 1986. Και οι δύο εφημερίδες εκτιμούν ότι, ο θεσμός αυτός μπορεί να αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα.

5 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ»
ΣΧΟΛΙΟ
«Αυτό εδώ το φεστιβάλ ήδη είναι ολοκληρωμένο και πρέπει να αποτελέσει ένα οριστικό και οριακό άνοιγμα προς τα έξω. Πέρα από τα πολύ συμπαθητικά και όμορφα μικρά μεγέθη του είναι σίγουρο πως μπορεί να μετατραπεί σ’ ένα διεθνή στίβο, στην αρχή βαλκανικού επιπέδου. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιο διεθνές Φεστιβάλ»
5 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ»
ΣΧΟΛΙΟ
Αντίστοιχο σχόλιο συναντάμε και στην εφημερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ» στις 5-11-1986 όπου ο κριτικός κινηματογράφου Αλέκος Δερμεντζόγλου μεταξύ άλλων αναφέρεις «Πιστεύω πως αυτή η εκδήλωση θα διατηρηθεί σ’ αυτή την ποιότητα σ’ αυτό το ήθος και σ’ αυτά τα μικρά μεγέθη λόγου, αλλά πάντα με τις δυνατότητες να καταλήξει πολύ σύντομα σ’ ένα διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που μας λείπει από την Ελλάδα».

 

ΑΥΡΙΑΝΗ

 

Οι ταινίες

Η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» κάνει εκτενή αναφορά στις ταινίες μικρού μήκους που θα προβληθούν την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1986, αλλά και σ’ αυτές που προβλήθηκαν την προηγούμενη μέρα.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1986 εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» σελ 3η
Με ενδιαφέρουσες ταινίες συνεχίζεται το Φεστιβάλ, Δράμας
Κάθε μέρα από τις 7.30μ.μ. στα «Αστέρια»
Συνεχίζεται στον κινηματογράφο «Αστέρια» το 9ο Φεστιβάλ Δράμας, κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους, το οποίο συνδιοργανώνουν η Κινηματογραφική Λέσχη και ο Δήμος. Όπως είναι γνωστό, το φετινό Φεστιβάλ ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα και θα συνεχισθεί μέχρι την αρχόμενη Κυριακή.
Χθες βράδυ από τις 7.30μ.μ. σύμφωνα με το πρόγραμμα, επρόκειτο να προβληθούν οι μικρού μήκους ταινίες «Συνάντηση στην άκρη του νερού» του Σπύρου Δομαζάκη, «Αφίσα» του Πάτροκλου Στελάκη, «Χρώμα καφέ» του Μιχάλη Αναστασίου, «Μια ιστορία ενός τυχαίου θανάτου» του Νότη Νικολαϊδη, «Χωρισμός» της Κανέλας Κολιοπούλου και «Απαλή νύχτα» της Δάφνης Ρόκου. Επίσης η μεγάλου μήκους ταινία DANI LO TRELES του Σταύρου Τρονέ.
Σύμφωνα πάντα με το πρόγραμμα σήμερα Πέμπτη από τις 7.30μ.μ. προβλέπεται να προβληθούν οι παρακάτω ταινίες μικρού μήκους:
«TLAMIRA» Σκηνοθεσία Μέμου Γιαννούλη Παρασκευή. Σενάριο Μέμου Γιαννούλη, Τζένα Καββαδία. Φωτογραφία Γιώργος Καβαγιάς. Διάρκεια 21΄Ελεύθερη διασκευή από το ποίημα του Ν. Καββαδία, «ΓΥΝΑΙΚΑ» από τη συλλογή του Τραβερσό. Στο φιλμ βλέπουμε τη θέση που παίρνει ο ποιητής απέναντι στη γυναίκα. Στη γυναίκα των λιμανιών την οποία θεωρεί κάτι πάνω από το είναι του.
«ΔΕΝ ΜΕ ΛΕΝΕ ΟΙΔΙΠΟΔΑ» σκηνοθεσία Ανδρέα Ταρνανάς. Φωτογραφία Γιάννης Δασκαλοθανάση. Διάρκεια 19΄Περί θανάτου γενικώς.
«ΧΩΡΙΣ ΑΥΡΙΟ» σκηνοθεσία Αντώνης Μπάκαλος. Σενάριο Αντώνης Μπάκαλος. Φωτογραφία Α. Κασίτας Γ. Μπορομπόκας. Διάρκεια 19΄41’’ Τα τελευταία δευτερόλεπτα ενός σκόπιμα τυφλού και γερασμένου ατόμου από τις αντιδραστικές και διεστραμμένες «νέες ιδέες» του.
«ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ» Σκηνοθεσία Χαράλαμπος Σπανός. Φωτογραφία Μαριλένα Ξανθού. Διάρκεια 11΄Τη νύχτα εκείνη η Άννα προτίμησε να μείνει σπίτι της, μόνη με τις σκέψεις και τις φοβίες της. Αυτές δηλαδή τις ανιαρές καταστάσεις που κυκλοφορούν στους δρόμους του υποσυνείδητου και βρίσκουν που και που την έξοδο. Περνούν την πύλη του εφιάλτη και εισχωρούν στο μυαλό-όνειρο. Οι ονειρικοί εφιάλτες υπάρχουν παντού. Δημιουργούνται καθημερινά, ζυμώνονται με τις λογής εμπειρίες και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για την έξοδο.
«ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ» σκηνοθεσία Σιβύλλα Κατσουρίδη. Σενάριο Δημήτρης Φραγκούλης. Φωτογραφία Κωστής Γκίκας. Διάρκεια 7΄ ένας νέος άνδρας περιπλανιέται στην πόλη με το αναπηρικό τυ καροτσάκι. Χαζεύει τις βιτρίνες παρατηρεί τους ανθρώπους γύρω του σχεδιάζει κάτι σε ένα μπλοκ σχεδίου. Την ίδια νύχτα φτάνοντας σπίτι του ξεφυλλίζει το μπλοκ πάνω στο σχεδιαστήριο. Τότε βλέπουμε ότι σχεδιάζει παπούτσια.
«ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» σκηνοθεσία Αλέξης Πιττίδης. Σενάριο Αλέξης Πιττίδης. Φωτογραφία Δημήτρης Αρβανίτης. Διάρκεια 11΄Η ταινία πραγματεύεται τα γεγονότα που οδηγούν την ηρωίδα σε αδιέξοδο μέσα σε μια σύγχρονη πόλη (ΑΘΗΝΑ).
Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει η μεγάλου μήκους ταινία «ΠΟΘΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ» του Νίκου Λάσκαρη.


IMGP0800

 

 ΜΕΛΗ ΤΗΣ

 Μέλη της κριτικής επιτροπής Αλ. Δερμεντζόγλου, κριτικός κινηματογράφου, Σόφια Ρούμπου ηθοποιός, Ανδρέας Παγουλάτος θεωρητικός κινηματογράφου

 

Ανεβασμένο επίπεδο
Ως ανεπανάληπτη αλλά και ιστορικής σημασίας χαρακτηρίζει την 9η διοργάνωση του φεστιβάλ, η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε και δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 1986 στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στην 4η σελίδα.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 4η σελίδα
Ανεβασμένο επίπεδο ποιότητας-οργάνωσης στο φεστιβάλ Δράμας
Η υπουργός πολιτισμού στην τελετή λήξης
Από την Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Φεστιβάλ Δράμας εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Σαν ανεπανάληπτη μπορεί να χαρακτηριστεί η έναρξη του 9ου Φεστιβάλ Δράμας των Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους που συνδιοργανώνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη και το Δήμο Δράμας.
Ένα νέο κύμα ευφορίας επικράτησε ήδη από την έναρξη του Φεστιβάλ αμέσως με τη κήρυξη του. Την έναρξη κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Β. Ελλάδας κ. Χατζηπέτρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμού και επαίνεσε την οργάνωση του Φεστιβάλ.
Επίσης μίλησαν κατά την έναρξη από πλευράς Οργανωτικής Επιτροπής ο εκπρόσωπος της Κινηματογραφικής Λέσχης Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Ηλιάδης ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό της ίδρυσης της Κινηματογραφικής Λέσχης και του φεστιβάλ.
Επεσήμανε επίσης την πολιτιστική αξία που έχει ο θεσμός αυτός για την πόλη της Δράμας αλλά και για ολόκληρο τον κινηματογραφικό χώρο με την προσφορά πολιτισμού και γνώσης.
Στη συνέχεια μίλησε ο Δήμαρχος κ. Σωκράτης Δημητριάδης σαν πρόεδρος της οργανωτικής Επιτροπής. Χαρακτηριστικά είπε ο δήμαρχος η προσφορά για τους σκηνοθέτες των ταινιών μικρού μήκους είναι πανελλήνια ενώ η συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη και αποκέντρωση του θεσμού αυτού της πόλης της Δράμας είναι σημαντική.
Μπορεί μετά βεβαιότητας να τονιστεί πως η φετινή έναρξη η άρτια διοργάνωση, αλλά και η συνέχεια του φεστιβάλ ότι είχε χαρακτήρα επίσημο ήδη από την έναρξη, ότι όλα αυτά προμηνύουν την επισημοποίησή του.
Αν κρίνουμε μάλιστα από τις συζητήσεις που ακολούθησαν μετά τις προβολές των ταινιών μπορούμε κάλλιστα να ισχυριστούμε πως προβληματισμός η αναζήτηση και ο ποιοτικός ανεβασμένος διάλογος χαρακτήρισε το φεστιβάλ τις πρώτες μέρες δίνοντας του ένα χρώμα και μια διάσταση ελεύθερης έκφρασης και καλλιτεχνικής συμμετοχής.
Ειδικά για τις ταινίες μικρού μήκους οφείλουμε να επισημάνουμε πως έτυχαν ευνοϊκής υποδοχής. Οι ταινίες αυτές αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των θεατών πράγμα που δείχνει πως οι ταινίες είναι ποιοτικά ανεβασμένες από αισθητική άποψη.
Όπως είναι γνωστό άλλωστε οι ταινίες που θα βραβευτούν από την Κριτική Επιτροπή είναι τρεις:
Μια ταινία θα βραβευθεί σαν η καλύτερη από αισθητική άποψη, μια με καλύτερη υπόθεση και μια ντοκιμαντέρ. Επίσης όπως κάθε χρόνο το κοινό θα έχει τη δυνατότητα με δική του ψηφοφορία να εκλέξει την πρώτη ταινία. Θα υπάρξει δηλαδή και βραβείο κοινού.
Όπως είναι επίσης γνωστό το Σάββατο θα γίνει ειδικό αφιέρωμα στον αξέχαστο ηθοποιό Μίμη Φωτόπουλο που θα συμπεριλαμβάνει προβολές ταινιών και ομιλία για τη ζωή και το έργο του Μίμη Φωτόπουλου από το γνωστό θεατρικό συγγραφέα Αλέκο Σακελάριο.
Η επισημότητα και η πανηγυρικότητα της φετινής εκδήλωσης θα επισφραγιστεί με τη παρουσία στη λήξη του φεστιβάλ της υπουργού Πολιτισμού κ. Μελίνας Μερκούρη και κλιμακίου της ΥΠΠΟ. Όλα δείχνουν πως φέτος το φεστιβάλ θα επισημοποιηθεί αυτό δείχνει άλλωστε και το αυξημένο ενδιαφέρον της Πολιτείας καθώς και η ενεργητική παρουσία των φορέων της Πολιτείας, του Πανελλήνιου τύπου (ο οποίος εκφράστηκε στο σύνολο του με κολακευτικά σχόλια) και του κοινού.
Χθες Πέμπτη, 4η μέρα του φεστιβάλ προβλήθηκαν 6 ταινίες μικρού μήκους και η μεγάλου μήκους «Πόθος Ιουλίου» του Ν. Λάσκαρη. Όπως και τις προηγούμενες ημέρες ακολούθησε συζήτηση με το δημιουργό της ταινίας.
Στην προχθεσινή προβολή της ταινίας του Σταύρου Τορνέ «Ντανίλο Τρέλες» ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον ίδιο το δημιουργό και υπήρξε άμεση επικοινωνία με τους θεατές. Αυτή η μορφή της επικοινωνίας αποτελεί τον κατ’ εξοχήν στόχο του φεστιβάλ.
Σήμερα Παρασκευή θα γίνουν δυο προβολές μια απογευματινή και μια βραδινή.
Η ταινία του Σταύρου Τσιώλη «Σχετικά με τον Βασίλη» και η «Άλκηστη» του Τ. Λυκουζέλη.
Την Κυριακή όπως ανακοινώθηκε θα προβληθεί η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ο Μελισσοκόμος».
Όλα δείχνουν ότι η φετινή διοργάνωση του φεστιβάλ εκτός του ότι θα είναι ανεπανάληπτη, θα παραμείνει σαν ιστορική».
IMGP0801

 

Αξιοσημείωτη η συμμετοχή του κοινού στις προβολές

Στη συμμετοχή του κοινού στις προβολές των ταινιών μικρού μήκους, που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αναφέρεται η εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ» σε δημοσίευμα της στις 8 Νοεμβρίου 1986. Έμφαση δίνει επίσης και στις ταινίες μεγάλου μήκους και στις συζητήσεις που ακολούθησαν των προβολών. Τέλος επισημαίνει για άλλη μια φορά πως όλα δείχνουν ότι το Φεστιβάλ της Δράμας θα επισημοποιηθεί κι ότι θα αποκτήσει Εθνική ή Διεθνή χαρακτήρα.

 

8 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ»
Με επιτυχία συνεχίζεται το 9ο Φεστιβάλ ταινιών
Συνεχίζεται με επιτυχία το 9ο Φεστιβάλ Δράμας των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους που συνδιοργανώνεται από την κινηματογραφική Λέσχη και το Δήμο Δράμας για 9η συνεχή χρονιά. Χθες προβλήθηκαν συνολικά 12 ταινίες μικρού μήκους και 2 μεγάλου μήκους «Σχετικά με τον Βασίλη» του Σταύρου Τσιώλη και «Άλκηστη» του Τ. Λουκουρέση.
Η συμμετοχή του κοινού στις προβολές ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Επίσης χθες έγινε συζήτηση μακράς διάρκειας με τους παρευρισκόμενους στο Φεστιβάλ σκηνοθέτες των ταινιών μικρού μήκους. Προηγήθηκε εισήγηση του αρχισυντάκτη του κινηματογραφικού περιοδικού «ΟΘΟΝΗ» και μέλους της ΠΕΚΚ Αλέξανδρου Μουμπτζή.
Σήμερα θα γίνει ειδικό αφιέρωμα στον αξέχαστο Μίμη Φωτόπουλο και θα προβληθούν δυο ταινίες με πρωταγωνιστή τον ίδιο «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» και «Λατέρνα φτώχεια και γαρούφαλλο».
Επίσης θα γίνει ομιλία-αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Μίμη Φωτόπουλου από τον θεατρικό σκηνοθέτη και συγγραφέα των ταινιών Αλέκο Σακελάριο.
Στη σημερινή φεστιβαλική βραδιά θα τιμήσει με την παρουσία του ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ θα παραβρίσκεται κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού και ο υπεύθυνος του τμήματος κινηματογραφίας κ. Μάνος Ζαχαρίας.
Το πλούσιο πρόγραμμα της βραδιάς αυτής πιστεύεται ότι θα παρακολουθήσει πλήθος κόσμου.
Αύριο θα γίνει η προβολή της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ο Μελισσοκόμος» και η απονομή των βραβείων. Όλα δείχνουν ότι το Φεστιβάλ της Δράμας θα επισημοποιηθεί κι ότι θα αποτελέσει θεσμό Εθνικού ή διεθνούς χαρακτήρα.

 

 8 11 1986

Ειδική αναφορά στον αείμνηστο έλληνα ηθοποιό Μίμη Φωτόπουλο κάνει επίσης η εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ» στις 8 Νοεμβρίου 1986

 

Σύντομα το Φεστιβάλ θα αποκτήσει Εθνικό χαρακτήρα
Ανήμερα της λήξης του 9ου Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1986, η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στην 1η σελίδα φιλοξενεί ρεπορτάζ στο οποίο αναφέρεται εν τάχη στα τεκταινόμενα των ημερών, τονίζοντας ότι όλα δείχνουν πως το Φεστιβάλ θα επισημοποιηθεί και θα αποκτήσει εθνικό χαρακτήρα ή διεθνή.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» σελ 1η
Κλείνει η αυλαία του 9ου Φεστιβάλ Δράμας στα «Αστέρια»
-Με την απονομή βραβείων στις ταινίες
-Και ο «Μελισσοκόμος» του Αγγελόπουλου
Λήγει σήμερα με αναγνωρισμένη επιτυχία το 9ο Φεστιβάλ Δράμας των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους που συνδιοργανώθηκε από την Κινηματογραφική Λέσχη και το Δήμο Δράμας για 9η συνεχή χρονιά. Προχθές προβλήθηκαν συνολικά 12 ταινίες μικρού μήκους και δυο μεγάλου μήκους «Σχετικά με τον Βασίλη» του Σταύρου Τσιώλη και η «Άλκηστη» του Τ. Λυκουρέση. Η συμμετοχή του κοινού στις προβολές ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Επίσης έγινε συζήτηση μακράς διάρκειας με τους παρευρισκόμενους στο Φεστιβάλ σκηνοθέτες των ταινιών μικρού μήκους. Προηγήθηκε εισήγηση του αρχισυντάκτη του κινηματογραφικού περιοδικού «ΟΘΟΝΗ» και μέλους της ΠΕΚΚ Αλέξανδρου Μουμπτζή.
Χθες έγινε επίσης ειδικό αφιέρωμα στον αξέχαστο ηθοποιό Μίμη Φωτόπουλο. Προβλήθηκαν δυο ταινίες με πρωταγωνιστή τον ίδιο «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο», «Λατέρνα φτώχεια και γαρύφαλλο».
Επίσης έγινε ομιλία- αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Μίμη Φωτόπουλου από τον θεατρικό σκηνοθέτη και συγγραφέα των ταινιών Αλέκο Σακελάριο.
Το πλούσιο πρόγραμμα της βραδιάς παρακολούθησε πλήθος κόσμου. Σήμερα θα γίνει η προβολή της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Ο Μελισσοκόμος» και η απονομή των βραβείων. Όλα δείχνουν ότι το Φεστιβάλ της Δράμας θα επισημοποιηθεί κι ότι θα αποτελέσει θεσμό Εθνικό ή διεθνούς χαρακτήρα.

IMGP0803

Προκριματικός στίβος για τις ταινίες μικρού μήκους το Φεστιβάλ της Δράμας
Στην απονομή των βραβείων αναλώνει το ρεπορτάζ της η εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» στις 10 Νοεμβρίου 1986. Ενώ ολοκληρώνει την αναφορά της εκτιμώντας ότι εντός των ημερών αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις για το Φεστιβάλ της Δράμας που ενδέχεται από του χρόνου να λειτουργήσει ως ο προκριματικός στίβος και προθάλαμος για τις ταινίες μικρού μήκους, σε σχέση με την προβολή τους αργότερα, στο Φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

 

Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 10 Νοεμβρίου 1986
Στη Δράμα δικαιώθηκαν οι παραγνωρισμένοι σκηνοθέτες
Απονεμήθηκαν χθες τα βραβεία της κριτικής επιτροπής και του κοινού για τις ταινίες που διαγωνίστηκαν στο 9ο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής υπήρξε η ακόλουθη:
Έδωσε τα τρία χρυσά βραβεία στις ακόλουθες ταινίες:
-«Αξελερέ», του Γιώργου Μουζακίτη.
«Σχέδιο ντοκιμαντέρ», της Σούλας Δρακοπούλου.
«Χωρίς ταυτότητα», του Αλέξη Πιττίδη.
Η κριτική επιτροπή έδωσε τα ακόλουθα αργυρά βραβεία που ισοδυναμούν με τιμητικές διακρίσεις
«Μικρές παραλλάξεις», της Μάρθας Μακρή.
«Εύα», του Μάρκ και της Χαράν Γκαστίν
«Στην κόψη του ονείρου», του Χαράλαμπου Σπανού.
Σημειώνεται ότι το βραβείο στην ταινία «Αξελερέ» απενεμήθη παμψηφεί ενώ στα άλλα φίλμς με σχετική πλειοψηφία.
Η επιτροπή έδωσε βραβεία στις ταινίες «Πρόβα», «Το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης», «Άλτερ έγκο», «Χρώμα καφέ».
Το βράδυ του Σαββάτου ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Αλέκος Σακελλάριος έκανε μια πολύ εύστοχη εισήγηση σχετικά με τον αείμνηστο Μίμη Φωτόπουλο και το έργο του ενώ στη συνέχεια προβλήθηκε η ταινία «Λατέρνα φτώχεια και γαρύφαλλο».
Εντός των ημερών αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις για το φεστιβάλ της Δράμας που ενδέχεται από του χρόνου να λειτουργήσει ως ο προκριματικός στίβος και προθάλαμος για τις ταινίες μικρού μήκους σε σχέση με την προβολή τους αργότερα στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.
Α.Ν.Δ.

 

Το 10ο πια Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δράμας θα είναι κρατικό

Στα βραβεία που απονεμήθηκαν στο 9ο Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους αναφέρεται και η εφημερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ» στις 10 Νοεμβρίου 1986, ενώ ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ της αναφέρει ότι σε δηλώσεις του ο Υπουργός Β. Ελλάδος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παραβρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην πόλη της Δράμας και συμμετείχε στις εκδηλώσεις, ανέφερε ότι «το 10ο πια Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δράμας θα είναι κρατικό».

 

10 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ»
Τα βραβεία του φεστιβάλ Δράμας
Με την προβολή της ταινίας «Ο Μελισσοκόμος» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στην οποία πρωταγωνιστεί ο διάσημος ηθοποιός Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, καθώς και με την διανομή των βραβείων έκλεισε χθες τις πύλες του το 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Δράμας.
Τα βραβεία απονεμήθηκαν στις ακόλουθες ταινίες μικρού μήκους:
-«Αξελερέ», του Γιώργου Μουζακίτη
-«Σχέδιο Ντκιμαντέρ», της Σούλας Δρακοπούλου
-Και «Χωρίς ταυτότητα» του Αλέξη Πιττίδη
Επίσης δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις στις ταινίες:
-«Εύα» του Μάρκ και της Χαράν Γκαστίν
-«Μικρές παραλλάξεις» της Μάρθας Μακρή
-Και στην «Κόψη του Ονείρου», του Χαράλαμπου Σπανού.
Την κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ αποτέλεσαν οι κριτικοί κινηματογράφου και θεωρητικοί της τέχνης: Αλέξης Δερμεντζόγλου και Ανδρέας Παγουλάτος, οι σκηνοθέτες Νίκος Κανάκης και Απόστολος Κρυωνάς, οι ηθοποιοί Σοφία Ρούμπου και Δημήτρης Χατούπης, καθώς και ο διευθυντής φωτογραφίας Κώστας Νάσκος.
Με την ευκαιρία της απονομής των βραβείων ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Αλέξης Δερμεντζόγλου, μας είπε:
«Το Φεστιβάλ φέτος κατοικήθηκε από αντιφατικές ταινίες. Σε μια γενικά μεγάλη μετριότητα είναι ενδεικτικό ότι ξεχώρισαν τουλάχιστον 8 σημαντικά φίλμς, με έξυπνες ιδέες, που είναι για μένα το κυριότερο και σωστό κινηματογραφικό βλέμμα».
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι με το κλείσιμο του 9ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Δράμας, ο υπουργός Βόρειας Ελλάδας Γιάννης Παπαδόπουλος που παραβρέθηκε το Σαββατοκύριακο στην πόλη και συμμετείχε στις εκδηλώσεις έκανε τη δήλωση ότι το 10ο πια Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Δράμας θα είναι κρατικό.

10 11 1986

Τα «φάλτσα» της διοργάνωσης

Με την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ, αλλάζοντας εντελώς ρότα η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στο φύλλο της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 1986 κάνει λόγο για «φάλτσα» της διοργάνωσης, για οριακά σημεία, αλλά και για το χειρότερο φεστιβάλ όλων των διοργανώσεων. Το τελευταίο μάλιστα εμφανίζεται να το εκφράζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ ο Υπουργός Β. Ελλάδας να λαμβάνει το λόγο και να βάζει πολλά, αμφιλεγόμενα πράγματα στη θέση τους…

 

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Σε οριακό σημείο το φεστιβάλ Δράμας μετά 9 διοργανώσεις
-Οι βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους
Έπεσε την Κυριακή βράδυ η αυλαία του 9ου Φεστιβάλ Δράμας, συνδιοργάνωση από δυο χρόνια της Κινηματογραφικής Λέσχης και του Δήμου με αρκετά «φάλτσα» αλλά και ορισμένες ελπίδες για αναβάθμιση, αφού όπως διαπίστωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, το φετινό φεστιβάλ, το χειρότερο όλων, έφθασε σε οριακό σημείο και κατά συνέπεια είτε θα αναβαθμιστεί πραγματικά, είτε θα εξαφανιστεί. Και βέβαια κοινή είναι η απαίτηση των Δραμινών αλλά και η ευχή για αναβάθμιση, η οποία ασφαλώς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ευχολόγια αλλά με πολύ και, κυρίως, σωστή δουλειά.
Η Κριτική Επιτροπή απένεμε τα εξής 3 ισότιμα χρυσά βραβεία στις ταινίες:
«Χωρίς ταυτότητα», σε σκηνοθεσία του Αλέξη Πιττίδη (4 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 2 λευκές)
«Σχέδιο ντοκιμαντέρ» σε σκηνοθεσία της Σούλας Δρακοπούλου (6 ψήφοι υπέρ, 1 κατά)
«Αξελερέ» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Μουζακίτη (παμψηφεί)
Επίσης απένειμε τις ακόλουθες 3 ισότιμες διακρίσεις που ισοδυναμούν με 3 αργυρά βραβεία στις ταινίες:
«Εύα» σε σκηνοθεσία Μάρκ Γκαστίν και Χαράς Γκαστίν
«Στην κόψη του ονείρου» σε σκηνοθεσία Χαράλαμπου Σπανού
«Μικρές παραλλάξεις» σε σκηνοθεσία της Μάρθας Μακρή
Η κριτική Επιτροπή εκτός από τα κύρια βραβεία κάνει μνεία στις ακόλουθες ταινίες:
«Πρόβα» σε σκηνοθεσία του Γιάννη Καρυπίδη
«35 51ο Βόρεια, 24 05ο ανατολικά το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης» σε σκηνοθεσία του Κώστα Νταντινάκη
«Αλτερ έγκο» σε σκηνοθεσία του Στάθη Μαυρόπουλου
«Απαλή νύχτα» σε σκηνοθεσία της Δάφνης Ρόκου
«Χρώμα καφέ» σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Αναστασίου
Το Σάββατο παραβρέθηκε ο Υπουργός Βόρειας Ελλάδας κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε για λίγο στην αίθουσα του κινηματογράφου, βάζοντας πολλά, αμφιλεγόμενα, πράγματα στη θέση τους, σε ότι φορά τις προοπτικές του φεστιβάλ.

IMGP0807

 

ΔΡΑΜΙΝΗ 11 11 1986 

Αντίστοιχο δημοσίευμα υπάρχει και στην εφημερίδα «ΔΡΑΜΙΝΗ»

 

Κριτική για το 9ο Φεστιβάλ Δράμας
Στο φύλλο του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου 1986 της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» και στην 1η σελίδα, διαβάζουμε ένα δελτίο τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, το οποίο αμέσως μετά τη λήξη της 9ης διοργάνωσης συνεδρίασε για να λάβει καθοριστικές αποφάσεις για το μέλλον του 10ου Φεστιβάλ.
Αποφασίστηκε η προσέγγιση, μέσω του Δημάρχου Σωκράτη Δημητριάδη, του Υπουργείου Πολιτισμού για την επισημοποίηση του θεσμού και η κατάθεση πρότασης προς τις βαλκανικές χώρες, να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ με τις βραβευμένες ταινίες των χωρών τους.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Κριτική για το 9ο Φεστιβάλ Δράμας
Από την Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Φεστιβάλ Δράμας κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:
Υπό την Προεδρία του Δημάρχου Δράμας κ. Σωκράτη Δημητριάδη και παρόντων των μελών κ.κ. Θωμά Γεωργοπούλου πρόεδρο της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας 2) Σταυρακούδη Απόστ. 3) Καραγιώργη Αν. 4) Ματσίνη Γιάννη και Δ. Μανδάλα πραγματοποιήθηκε προχθές απόγευμα σύσκεψη στο γραφείο του κ. Δημάρχου με μοναδικό θέμα κρίσεις από το 9ο Φεστιβάλ Δράμας και προτάσεις για το 10ο Φεστιβάλ.
Από την σύσκεψη που συζητήθηκαν συγκεκριμένα και λεπτομερειακά όλα όσα συνέβησαν στο 9ο Φεστιβάλ, αλλά που δόθηκαν νέες προτάσεις για το 10 Φεστιβάλ, η Επιτροπή ξεχώρισε στο τέλος και υιοθέτησε τις παρακάτω απόψεις τις οποίες και θα φροντίσει να πραγματοποιηθούν, προς όφελος του θεσμού.
1)Με την προσέγγιση του κ. Δημάρχου Δράμας κ. Σωκράτη Δημητριάδη στο Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό την επισημοποίηση από το κράτος του θεσμού και υπάρχει δυνατότητα επιτυχίας του σκοπού αυτού, διότι έχουν ωριμάσει πλέον όλες οι συνθήκες για την ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ.
Διαπιστώθηκαν ασήμαντες οργανωτικές δυσκολίες του 9ου Φεστιβάλ και κατέληξαν ύστερα από δυο αλλεπάλληλες συσκέψεις του ΔΣ της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας να προταθεί ώστε το 10 Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Δράμας να γίνει εορταστικό κλείνοντας τα δέκα του χρόνια ζωής. Και να ζητηθεί η συμμετοχή και των Βαλκανικών χωρών στο Φεστιβάλ Δράμας με τις βραβευμένες ταινίες των χωρών τους.
Έτσι καταληκτικά η Οργανωτική Επιτροπή του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Δράμας με πρόεδρο της το Σωκράτη Δημητριάδη θέτει τα θεμέλια ενός ξεκινήματος για το 10ο Φεστιβάλ με υψηλούς στόχους που θα εκφράζουν τελικά ένα μεγάλο όραμα της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας και που είναι απαίτηση των Δραμινών
κριτικη

Σκέψεις και προτάσεις, για το παρόν και το μέλλον του Φεστιβάλ
Αν θέλαμε να συνοψίσουμε τα 9 χρόνια λειτουργίας του θεσμού, αναφέροντας τα καλώς αλλά και τα κακώς κείμενα, τότε σίγουρα θα επιλέγαμε το άρθρο του συμπολίτη δικηγόρου Κώστα Κυριαζή-Κηπουρού, ο οποίος με άριστα τεκμηριωμένο λόγο ανοίγει τον δρόμο για μια ουσιαστική αναβάθμιση του Φεστιβάλ, με την αλλαγή της φιλοσοφίας του και την εδραίωσή του στο κινηματογραφικό χώρο της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Και πραγματικά τα χρόνια που ακολούθησαν και οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν, με σταθερά βήματα, δικαίωσαν τον κ. Κώστα Κυριαζή-Κηπουρό στο έπακρον.

 

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 4η σελίδα
Σκέψεις και προτάσεις για το παρόν και το μέλλον του κινηματογραφικού φεστιβάλ της πόλης μας
Από τον Κώστα Κυριαζή-Κηπουρό
Α΄ Μέρος
Ένα ακόμη Φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους το ένατο κατά σειρά αποτελεί πλέον παρελθόν. Την περασμένη Κυριακή έκλεισε την αυλαία του και μαζί μ’ αυτήν ένα σημαντικό κύκλο ζωής του, που το βρίσκει σε οριακή θέση, απόλυτα καθοριστική για την μελλοντική του ύπαρξη και ζωή.
Το σημαντικό στοιχείο του φετινού Φεστιβάλ ήταν η δραματική διαπίστωση της κριτικής του επιτροπής λίγο πριν την απονομή των βραβείων, ότι μετά από μια οκτάχρονη σταθερή ανοδική πορεία του, είναι εμφανής από φέτος μια διαδικασία «υποστροφής» μια «φθίνουσα πορεία» του, με στοιχεία «εκφυλισμού» του, που λογικά οδηγούν στην σταδιακή υποβάθμιση του κα στην μείωση της κατακτημένης εμβέλειάς του τόσο στον χώρο της Δράμας όσο και πανελλήνια.
Δυστυχώς η διαπίστωση αυτή δεν έγινε μόνο από την κριτική επιτροπή αλλά και από τον εκπρόσωπο της πολιτείας τον κ. Μάνο Ζαχαρία, αρμόδιο για θέματα κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού την Κυριακή κατά την τελετή λήξης γεγονός που σ’ ένα βαθμό προδικάζει την μελλοντική στάση της Πολιτείας απέναντι στο Φεστιβάλ της πόλης μας.
Και βέβαια η πιο πάνω διαπίστωση είναι κοινός τόπος για όλους όσους έχοντας μια σχετική εμπειρία από τα προηγούμενα φεστιβάλ, παρακολούθησαν το φετινό, κύρια χαρακτηριστικά του οποίους ήταν η μικρή σε σχέση με το παρελθόν προσέλευση κόσμου, η κακή ποιότητα των ταινιών μεγάλου μήκους, η υποβάθμιση των ταινιών μικρού μήκους και η οργανωτική του ανεπάρκεια.
Το τραγικό όμως σ’ αυτή την ιστορία δεν είναι οι πιο πάνω διαπιστώσεις, οι οποίες μπορούσαν και να μην είχαν γίνει φανερές, αλλά η εξοργιστική μακαριότητα των διοργανωτών του, οι οποίοι μ’ ένα απαράδεκτα αυτάρεσκο ύφος, κρίνουν με ανακοινώσεις στον τύπο, σαν «ανεπανάληπτη την επιτυχία του φετινού Φεστιβάλ» και θεωρούν με αξιοθαύμαστη ομολογουμένως εθελοτυφλία ότι το «φετινό φεστιβάλ σημείωσε εξαιρετική επιτυχία από κάθε άποψη».
Δεν είχα καμιά πρόθεση να ασχοληθώ και μάλιστα δημόσια με την διοργάνωση του φεστιβάλ παρ ότι αισθάνομαι δεμένος με το θεσμό και ποθώ ειλικρινά όπως κάθε Δραμινός, την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία του. Θεωρώ όμως ότι η τακτική του στρουθοκαμηλισμού, της κενής θριαμβολογίας και της μόνιμης επανάπαυσης σε ψεύτικες δάφνες εγκυμονεί με βεβαιότητα πιο σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον του θεσμού και χρειάζεται ένα δυνατό ταρακούνημα, έτσι ώστε στην θέση της να μπει η αυτοκριτική, ο σκεπτικισμός, και ο σοβαρός προγραμματισμός.
Αρχικά θα διατυπώσω τις απόψεις μου για τις αιτίες που οδήγησαν σ’ αυτή την πορεία «υποστροφής», δηλαδή την πορεία προς τα πίσω και μετέπειτα τις προτάσεις που κατά την γνώμη μου, μπορούν να συντελέσουν στην αναστροφή της πορείας προς τα μπρός.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η άνδρωση του φεστιβάλ με την αυξημένη οικονομική ενίσχυση της πολιτείας και την συμμετοχή του Δήμου επέβαλαν σ’ αυτό την αναζήτηση και την κατάκτηση μιας «ταυτότητας» του, μέσα στον ελληνικό κινηματογραφικό χώρο.
Βασικό στοιχείο αυτής της ταυτότητας δεν μπορούσε παρά να είναι το κύριο γνώρισμα του, που δικαιολογούσε και την παρουσία του, δηλαδή η παρουσίαση και προβολή με τον καλύτερο τρόπο των Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και SUPER 8, δεδομένης μάλιστα της ανυπαρξίας άλλου χώρου αυτόνομης προβολής τους σ’ όλη την Ελλάδα αφού όπως είναι γνωστό, συνθλίβονται και υποβαθμίζονται από τις μεγάλου μήκους ταινίες του φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσ/νίκης.
Είναι φανερό λοιπόν ότι η σύλληψη της ιδέας να γίνει η Δράμα χώρος διαγωνιστικής προβολής των ταινιών μικρού μήκους, μπορούσε εύκολα να ριζώσει και να αναπτυχθεί από την δραστήρια Κινηματογραφική Λέσχη που ήταν και ο φυσικότερος φορέας για την υλοποίηση.
Αλλά η εξασφάλιση της μονιμότητας του θεσμού και της καθιέρωσης της πόλης μας σαν μοναδικού χώρου προβολής των ταινιών μικρού μήκους, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς την ουσιαστική παρέμβαση της πολιτείας, η οποία πέρα από την οικονομική και ηθική ενίσχυση θα πρέπει να αναγνωρίσει έμπρακτα την σημασία του θεσμού με την επίσης αναγνώριση του και την ένταξή του στα εθνικά φεστιβάλ της χώρας μας.
Η ανάγκη αυτή έγινε ορατή από το 6ο φεστιβάλ και από τότε δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες που θα τις υλοποιούσαν στα επόμενα χρόνια. Δόθηκε δηλαδή με κάθε τρόπο, μια σημαντική ώθηση και προβολή στις ταινίες μικρού μήκους και επιτεύχθηκε μια πρώτη επαφή με τους δημιουργούς τους, γεγονός απαραίτητα μαζί με την συναίνεση τους, για την μελλοντική εξέλιξη του φεστιβάλ στην πιο πάνω κατεύθυνση.
Συγχρόνως έγιναν και οι πρώτες επαφές με τα αρμόδια όργανα της πολιτείας που όμως εξαρτούσαν και δικαιολογημένα την όποια απόφασή τους για το μέλλον του θεσμού από την σοβαρότητα της διοργάνωσης, την εξασφάλιση της συναίνεσης των δημιουργών και την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων προκειμένου να αρχίσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες, που θα εξασφάλιζαν και την εθνικότητα του θεσμού και την ουσιαστική διαχείριση του από τους Δραμινούς.
Φαντάζομαι να θυμούνται όλοι ότι οι παραπάνω επισημάνσεις έγιναν ξεκάθαρα από την ίδια την Υπουργό Πολιτισμού πέρσι στην τελετή λήξης όταν οι διοργανωτές του Φεστιβάλ ελαφρά τη καρδία διαλαλούσαν ότι ήλθε η ώρα της «επισημοποίησης» του.
Αλλά το ίδιο έγινε και φέτος από τον Υπουργό Βόρειας Ελλάδας το περασμένο Σάββατο, ο οποίος όταν προκλήθηκε από τον κ. Δήμαρχο και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του φεστιβάλ για την «εδώ και τώρα» «επισημοποίησή» του, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, επισημαίνοντας ότι πολλά άλλα προαπαιτούνται για μια τέτοια απόφαση και ο νοών νοείτω.
Και ενώ οι πιο πάνω έγκυρες επισημάνσεις θα έπρεπε να είχαν γίνει συνείδηση και πυξίδα σωστής πορείας για την οργανωτική επιτροπή, από την επόμενη μέρα του περσινού φεστιβάλ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου που χαράχτηκε, οι οργανωτές που αδράνησαν τελείως για ολόκληρο χρόνο και θυμήθηκαν ότι γίνεται φεστιβάλ λίγες μέρες πριν την έναρξή του.
Ερωτάται στ’ αλήθεια ο Δήμος Δράμας που φέρεται σαν ουσιαστικός συνδιοργανωτής του φεστιβάλ να μας πει πότε ασχολήθηκε σοβαρά και τι έκανε για την επιτυχία του στόχου της «επισημοποίησης» του.
Και βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία το λεχθέν από τον κ. Δήμαρχο ότι ανέλαβε δήθεν το Υπουργείο από μόνο του να έλθει σε επαφή με τους δημιουργούς ταινιών, μικρού μήκους γεγονός που δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του, διότι δεν είναι δυνατόν να διατυμπανίζουμε από τη μια ότι το φεστιβάλ είναι του Δραμινού λαού και από την άλλη να αφήνουμε τις τύχες του σε κάποιους τρίτους.
Αλλά τι έκανε στ’ αλήθεια και η Κινηματογραφική Λέσχη, που είναι η άλλη συνδιοργανώτρια του φεστιβάλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 9ο φεστιβάλ αποτελούσε θέμα της ημερήσιας διάταξης στην ΓΣ του Ιανουαρίου δεν συζητήθηκε καν, γιατί βλέπετε, πολλά από τα αξιότιμα μέλη της που προσήλθαν το μόνο ενδιαφέρον που είχαν ήταν να εκλέξουν τους «ημέτερους» και να αποχωρήσουν, αναβάλλοντας την συζήτηση και την λήψη αποφάσεων για το 9ο φεστιβάλ στο απώτερο μέλλον.
Και προκηρύχθηκε, με καθυστέρηση βέβαια μια έκτακτη ΓΣ αλλά τότε προτίμησαν το Μουντιάλ και παρουσιάστηκαν μόνο 2 από το ΔΣ και 4 μέλη.
Κι όμως πολλά μπορούσαν να γίνουν την χρονιά που μας πέρασε, που απαιτούσαν μόνο στοιχειώδη διάθεση, όπως σοβαρή ζύμωση από τους οργανωτές, αποφάσεις, έγγραφες προτάσεις, αυξημένη επιχορήγηση, άρτια διοργάνωση κλπ στα οποία θα αναφερθώ με λεπτομέρειες πιο κάτω τα οποία είναι βέβαιο ότι θα εξασφάλιζαν την έγκριση της πολιτείας στην υλοποίηση του στόχου που τέθηκε.

 

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»,
1η σελίδα με παραπομπή στην 4η
Β’ Μέρος
Εκτός όμως από κακό χειρισμό από πλευράς οργανωτών στο θέμα της επίσημης αναγνώρισης του φεστιβάλ της πόλης μας από την πολιτεία και της ένταξης του στα εθνικά κινηματογραφικά φεστιβάλ δεν αντιμετωπίστηκαν με την απαιτούμενη σοβαρότητα και ορισμένα βασικά άλλα θέματα που αποτελούν κομβικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η επιτυχία ή αποτυχία μιας παρόμοιας διοργάνωσης. Τα θέματα αυτά είναι:
Α)η σύνθεση της κριτικής Επιτροπής του φεστιβάλ Β) η ποιότητα των ταινιών του και κυρίως των ταινιών μεγάλου μήκους όπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής Γ)η δημοσιότητα και προβολή του και Δ) η οργανωτική αρτιότητα και σοβαρότητα.
Α) ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Είναι σαφές ότι η ποιότητα της κριτικής Επιτροπής ανεβάζει το κύρος και την εμβέλεια ενός φεστιβάλ. Όταν το φεστιβάλ αυτό είναι κινηματογραφικό, όπως το δικό μας, είναι αυτονόητο ότι στην σύνθεσή της θα πρέπει να βρίσκονται άτομα καταξιωμένα και με γενική αναγνώριση στον κινηματογραφικό χώρο, έτσι ώστε η όποια κρίση τους να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και απήχηση. Δυστυχώς και η φετινή σύνθεση ήταν κατά την γνώμη μου αποτυχημένη. Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που όμως αποτελούν διαρκείς επαναλήψεις, λες και στέρεψε ο χώρος από αξιόλογες προσωπικότητες, που σίγουρα με την παρουσία τους, θα συνέβαλαν στην αναβάθμισή του.
Β)Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Με βάση τον κανονισμό του φεστιβάλ δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής στις διαγωνιζόμενες ταινίες μικρού μήκους και επομένως καλώς προβάλλονται, όσες αποστέλλονται. Εξ άλλου είναι κοινή διαπίστωση ότι το επίπεδο των ταινιών μικρού μήκους κάθε χρόνο ανεβαίνει.
Υπάρχει όμως δυνατότητα και έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να προβάλλονται στο πληροφοριακό τμήμα του φεστιβάλ, ταινίες μεγάλου μήκους που προβλήθηκαν για πρώτη φορά στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Οι ταινίες αυτές είναι εκείνες που κυρίως έλκουν τον κόσμο και δημιουργούν το απαραίτητο φεστιβαλικό κλίμα. Δυστυχώς φέτος η επιλογή αυτή ήταν, κατά κοινή ομολογία, αποτυχημένη πλην του «Μελισσοκόμου» παρότι υπήρχαν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης αξιόλογες ταινίες.
Γ)ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΒΟΛΗ
Για πρώτη φορά ίσως τα τελευταία χρόνια προβλήθηκε τόσο λίγο και με τόσο κακό τρόπο το φεστιβάλ στην πόλη μας αλλά και πανελλήνια. Τόσο ο τοπικός τύπος όσο και ο πανελλήνιος ασχολήθηκε λιγότερο από κάθε άλλη φορά με το Φεστιβάλ και την προβολή του, γεγονός που χρεώνεται οπωσδήποτε στην οργανωτική Επιτροπή.
Είναι χαρακτηριστικό ότι κι αυτή η κακότεχνα τυπωμένη αφίσα του φεστιβάλ κυκλοφόρησε ελάχιστα και μάλιστα μόλις την παραμονή της έναρξης του.
Δ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Στον κρίσιμο αυτό τομέα ήταν εμφανή τα σημάδια της τσαπατσουλιάς και την προχειρότητας από την αρχή μέχρι το τέλος του φεστιβάλ.
Παρά την μεγάλη χρηματική ενίσχυση η φτώχεια της διαμόρφωσης της αίθουσας προβολών και του χώρου έξω από αυτήν ήταν φανερή και πολύ κατώτερη από προηγούμενες εκδηλώσεις (αλήθεια τι έγιναν τόσες ειδικές κατασκευές που υπήρχαν από το 6ο φεστιβάλ;)
Η διαμόρφωση του χώρου των δημοσιογράφων απαράδεκτη. Η ενημέρωση για τις εκδηλώσεις ελλιπής και πλημμελής.
Το πρόγραμμα τυπωμένο με αφίσα του 5ου φεστιβάλ και χωρίς περιλήψεις και στοιχεία των ταινιών μεγάλου μήκους.
Αποκορύφωμα της οργανωτικής προχειρότητας αποτέλεσε η τελετή λήξης με την απονομή των βραβείων, ώστε λόγω των αδικαιολόγητων και ανεξήγητων χασμάτων αποχώρησε αγανακτισμένος ο περισσότερος κόσμος πριν την απονομή.
Και βέβαια αυτές ήταν μερικές από τις φανερές πλευρές της οργανωτικής προχειρότητας που μπορούσε να διαπιστώσει εύκολα ο κάθε τρίτος.
Δεν θάθελα να υιοθετήσω τις φήμες για οργανωτικό φιάσκο και στις αφανείς πλευρές του φεστιβάλ, όπως είναι η υποδοχή και η φιλοξενία των καλεσμένων κ.α.
Είναι φανερό ότι οι πιο πάνω διαπιστώσεις που γίνονται με πικρία, οδήγησαν με νομοτελειακό τρόπο στην αποτυχία του φετινού φεστιβάλ γεγονός που μεταφράστηκε κύρια εκτός από τα δυσμενή σχόλια και κρίσεις του κοινού, στην μικρότερη από κάθε άλλη φορά στο πρόσφατο παρελθόν, προσέλευση κόσμου έτσι ώστε να έχουμε ένα «φεστιβάλ της Δράμας» ερήμην των Δραμινών.
Ευτυχώς ήλθαν οι τρεις προβολές του «Μελισσοκόμου» την τελευταία μέρα για να δούμε έστω και μια φορά γεμάτη την αίθουσα προβολών. Κι όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή που λογικά θα έπρεπε να υπάρξει η μεγαλύτερη επιτυχία από κάθε άλλη χρονιά, λόγω της μεγάλης οικονομικής ενίσχυσης της συσσωρευμένης εμπειρίας του παρελθόντος και της κατακτημένης εμβέλειας κυρίως στο χώρο των Δραμινών.
Το πιο λυπηρό όμως σ’ όλη αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό που είναι «φαεινότερο του ηλίου» φαίνεται να μην έγινε αντιληπτό από τους οργανωτές οι οποίοι συνεχίζουν αυτοβαυκαλιζόμενοι να μιλούν για «εξαιρετική επιτυχία του φεστιβάλ από κάθε άποψη».

 

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»,
1η σελίδα με παραπομπή στην 4η

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Γ’ Μέρος
Τι πρέπει όμως να γίνει στο μέλλον ώστε το φεστιβάλ της πόλης μας να ξαναβρεί την ανοδική του πορεία και να κατακτήσει τους στόχους του;
Διότι καλή και εποικοδομητική είναι η κριτική όταν συνοδεύεται από συγκεκριμένες προτάσεις που ίσως συμβάλλουν στην υπέρβαση των σημερινών αδυναμία του.
Το πρώτο πράγμα που, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνει είναι το ξεκαθάρισμα του επιδιωκόμενου σκοπού από τους οργανωτές του. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να πάρει θέση τόσο η ΚΛΔ όσο και ο Δήμος για την λεγόμενη «επισημοποίηση» του φεστιβάλ, λόγω της σοβαρότητας της επιλογής, που θα κρίνει και το μέλλον του.
Αυτό προϋποθέτει μια αποσαφήνιση του πιο πάνω όρου τόσο στα μέλη της ΚΛΔ σε μια ειδική ΓΣ τους, όσο και στους δημοτικούς συμβούλους σε ένα ειδικό Δημοτικό συμβούλιο. Τι θα γίνει δηλαδή το Φεστιβάλ ελεγχόμενο απόλυτα από το κράτος με οργανισμό, νομοθετικά κατοχυρωμένα με διορισμένο διευθυντή και οργανωτική επιτροπή όπως συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη ή θα είναι ημικρατικό με οργανωτική επιτροπή από φορείς της Δράμας;
Αυτό και άλλα πολλά θέματα θα πρέπει με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής να γίνουν συνείδηση στους οργανωτικούς φορείς έτσι ώστε με δημοκρατικές διαδικασίες να παρθεί η καταρχήν απόφαση για το μέλλον του θεσμού. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική διότι είναι χαρακτηριστικό ότι σε κατ’ ιδία συζητήσεις παρουσιάζονται πολλά μέλη τόσο του ΔΣ της ΚΛΔ όσο και μέλη της οργανωτικής επιτροπής που είναι κατηγορηματικά αντίθετα με την προοπτική της «επισημοποίησης» παρά την κατά κόρο επανάληψη του αντιθέτου από τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής και τα γραπτά της κείμενα.
Η γνώμη μου είναι ότι η σοβαρή και η χωρίς συναισθηματικές εξάρσεις αντιμετώπιση του θέματος, επιβάλλει στους οργανωτές να πορευτούν στο στόχο που χάραξαν, γιατί με δεδομένες τις κρατούσες συνθήκες στο χώρο, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και προοπτική για το φεστιβάλ της πόλης μας.
Αυτό όμως πρέπει να γίνει με ορισμένες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση κι αυτό αποτελεί πρόταση είναι η οργανωτική επιτροπή να ελέγχεται στην πλειοψηφία της από φορείς της Δράμας έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος καπελώματος από το κράτος.
Θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει μια επταμελής οργανωτική επιτροπή που θα αποτελείται από τρία μέλη της ΚΛΔ έναν εκπρόσωπο της πολιτείας, έναν εκπρόσωπο του Δήμου, έναν εκπρόσωπο της ΟΚΛΕ και έναν εκπρόσωπο των σκηνοθετών ταινιών μικρού μήκους.
Η οργανωτική επιτροπή να έχει την δυνατότητα εκλογής μιας τριμελούς γραμματείας (έμμισθης) που θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση ολόκληρο το χρόνο και θα έχει την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων της.
Έτσι μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται τόσο ο έλεγχος του Φεστιβάλ από τους Δραμινούς όσο και η άρτια διοργάνωση του.
Πριν από όλα αυτά όμως θα πρέπει να προηγηθούν διαδικασίες, με πρωτοβουλία της τωρινής οργανωτικής επιτροπής που θα συμβάλλουν στην επιτυχία του πιο πάνω σκοπού. Σαν τέτοιες προτείνονται:
Η άμεση δημιουργία μετά την λήψη των σχετικών αποφάσεων από τους οργανωτικούς φορείς, μιας τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο της οργανωτικής επιτροπής, έναν εκπρόσωπο της πολιτείας και έναν εκπρόσωπο των σκηνοθετών ταινιών μικρού μήκους, προκειμένου να συζητήσει προτάσεις για το μελλοντικό θεσμικό πλαίσιο του φεστιβάλ και κυρίως να εξασφαλίσει την συναίνεση των δημιουργών στην καθιέρωση της Δράμας σαν μοναδικού διαγωνιστικού εθνικού χώρου φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους.
Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της οργανωτικής επιτροπής και την υποβολή συγκεκραμένων εγγράφων προτάσεων, έτσι ώστε η σοβαρότητα της προσπάθειας να δώσει ευκαιρία στην Πολιτεία να υλοποιήσει την επανειλημμένα εκφρασθείσα βούλησή της και να πιέσει σε κάθε κατεύθυνση ώστε να αρθούν οι τυχόν δυσκολίες που ενδεχόμενα θα παρουσιαστούν από πλευράς δημιουργών.
Θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλιστούν τέτοιες δυνατότητες σοβαρής παρουσίας και προβολής στη Δράμα των ταινιών μικρού μήκους έτσι ώστε η πόλη μας να αποτελεί την βδομάδα του φεστιβάλ το επίκεντρο του πανελλήνιου ενδιαφέροντος αλλά και διεθνώς.
Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η πολλαπλάσια οικονομική ενίσχυση που θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τώρα.
Όσο αφορά την εκδήλωση αυτή καθ’ αυτή του φεστιβάλ και του χαρακτήρα του θα πρέπει να σημειωθούν τα παρακάτω που αποτελούν συγχρόνως και προτάσεις.

 

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 1986, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»,
1η σελίδα με παραπομπή στην 4η
Δ΄ Μέρος
Το φεστιβάλ Δράμας πρέπει να αποβάλλει τον ερμαφρόδιτο χαρακτήρα και την αντιφατικότητα που το χαρακτηρίζει από την δημιουργία του μέχρι σήμερα. Πρέπει δηλαδή να αποκτήσει ξεκάθαρη ταυτότητα και αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη, έτσι όπως εξελίχτηκε από την προβολή προς το παρόν, των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους κάθε χρονιάς.
Δυστυχώς μέχρι τώρα σε αντίθεση με την διακηρυγμένη ονομασία του, έχει γίνει χώρος παρουσίας και προβολής ταινιών μεγάλου μήκους, που ουσιαστικά θάβουν στην κυριολεξία τις μικρού μήκους.
Το «θάψιμο» αυτό πέρα από τις εύλογες αιτίες του επιτείνεται και από την ίδια την οργανωτική επιτροπή του φεστιβάλ, διότι:
Α)οι ταινίες μικρού μήκους προβάλλονται σε ακατάλληλες ώρες ενώ οι μεγάλου μήκους σε ώρες αιχμής.
Β)δεν καλλιεργήθηκε ποτέ το κατάλληλο κλίμα για την αξιόλογη προβολή τους
Γ)δεν δόθηκε η επαρκής δυνατότητα στους δημιουργούς τους να υπερασπιστούν τις ταινίες τους και να αναλύσουν τους προβληματισμούς τους. Είναι χαρακτηριστικό το «κόμπλεξ» που διακατέχει την οργανωτική επιτροπή να μην συζητούνται οι ταινίες αυτές μετά την προβολή τους, από φόβο δήθεν επηρεασμού του κοινού, την στιγμή που αυτό γίνεται σ’ όλα σχεδόν τα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Μια κάποια σωστή προσπάθεια που άρχισε πέρσι προς αυτή την κατεύθυνση και διατυμπανίστηκε, εγκαταλείφτηκε φέτος ανεξήγητα και παραχώρησε τη θέση της σε μια μόνο γενικόλογη συζήτηση γι’ αυτές τις ταινίες.
Θα πρέπει νομίζω να γίνει συνείδηση στους οργανωτές, ότι από την στιγμή που διοργανώνεται φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους θα πρέπει να εξαντλούνται όλες οι προσπάθειες για την πιο αποτελεσματική προβολή τους. Αλλιώς ας καταργηθεί το φεστιβάλ και ας παραχωρήσει την θέση του σε μια «εβδομάδα» ελληνικού κινηματογράφου»
Προς την παραπάνω κατεύθυνση, δηλαδή της ουσιαστικής προβολής των ταινιών μικρού μήκους, έχω την γνώμη ότι πρέπει να συζητηθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες προτάσεις.
Α)θα πρέπει οι ταινίες μικρού μήκους να προβάλλονται σε πιο κατάλληλες ώρες.
Β)Θα πρέπει να προβάλλονται μαζί μ’ αυτές και στην θέση των ταινιών μεγάλου μήκους οι βραβευμένες από προηγούμενες χρονιές ταινίες.
Συγχρόνως θα πρέπει να προβάλλονται ελληνικές και ξένες ταινίες μικρού μήκους που έγιναν κατά καιρούς από μεγάλους σκηνοθέτες και έτυχαν ευνοϊκής αντιμετώπισης και να καλούνται οι δημιουργοί τους για να τις παρουσιάσουν.
Γ)θα πρέπει να προσκαλούνται στη Δράμα όλοι οι διαγωνιζόμενοι σκηνοθέτες για ολόκληρη την εβδομάδα και να γίνονται καθημερινά συζητήσεις για τις ταινίες που προβλήθηκαν με τους δημιουργούς τους και το κοινό.
Δ)Θα πρέπει στην κριτική Επιτροπή να συμμετέχουν σκηνοθέτες που καθιερώθηκαν με ταινίες μικρού μήκους, οι δε υπόλοιποι να έχουν κάποια προσφορά στον χώρο αυτό.
Ε)θα πρέπει συγχρόνως με τις προβολές και τις συζητήσεις να διοργανώνονται ολόκληρη την εβδομάδα παράλληλες εκδηλώσεις με θέματα συναφή με τις ταινίες μικρού μήκους, την φιλοσοφία τους και τις αναζητήσεις τους.
Ζ)Θα πρέπει ακόμη να καθιερωθούν σημαντικά χρηματικά βραβεία για τις βραβευμένες ταινίες και να δίνεται η δυνατότητα για την εμπορική διακίνηση στις αίθουσες προβολών της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Θα μπορούσαν να γίνουν πολλές ακόμη προτάσεις και από πολλούς, πάντα στην προοπτική της καλύτερης προβολής ταινιών μικρού μήκους. Η πρόταση που έγινε από την Κριτική Επιτροπή κατά την λήξη του φεστιβάλ να μεταφερθεί ο χρόνος διεξαγωγής πριν από αυτό της Θεσσαλονίκης θα ήταν ολοκληρωμένη και θα είχε νόημα μόνο αν προτεινόταν το φεστιβάλ της Δράμας μα ανακηρυχθεί σαν ο μοναδικός εθνικός διαγωνιστικός χώρος ελληνικών ταινιών μικρού μήκους έτσι ώστε οι ταινίες αυτές να προβάλλονται στο πληροφοριακό και όχι στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ Θεσ/νικης.
Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω ακόμη μια φορά ότι στη Δράμα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός μόνιμου και μοναδικού εθνικού φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους με διαγωνιστικό χαρακτήρα. Υπάρχουν ακόμη οι προϋποθέσεις και οι βάσιμες ελπίδες να εξελιχθεί στο μέλλον σε βαλκανικό έτσι ώστε να γίνει η πόλη μας πόλος έλξης κινηματογραφόφιλων και στίβος κινηματογραφικής δημιουργίας και όμιλος σε διεθνές επίπεδο.
Αυτό που χρειάζεται είναι σοβαρότητα και δουλειά, αγκαλιασμένη από όλους τους Δραμινούς που αγάπησαν τον θεσμό και μπορούν να προσφέρουν στην αναζωογόνησή του.
Ελπίζω και εύχομαι το κλείσιμο της αυλαίας του 9ο φεστιβάλ να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας ελπιδοφόρας πορείας στους στόχους που χαράχτηκαν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ-ΚΗΠΟΥΡΟΣ

 

Βραβεία 9ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 1986

Η Κριτική Επιτροπή απένειμε τα εξής τρία ισότιμα χρυσά βραβεία:
«Αξελερέ», του Γιώργου Μουζακίτη
«Σχέδιο ντοκιμαντέρ», της Σούλας Δρακοπούλου
«Χωρίς ταυτότητα», του Αλέξη Πιττίδη

Επίσης, απένειμε τις ακόλουθες τρεις ισότιμες διακρίσεις που ισοδυναμούν με τρία αργυρά βραβεία στις ταινίες:
«Εύα», σε σκηνοθεσία Μάρκ Γκαστίν και Χαράς Γκαστίν.
«Στην κόψη του ονείρου», σε σκηνοθεσία Χαράλαμπου Σπανού.
«Μικρές παραλλάξεις», σε σκηνοθεσία της Μάρθας Μακρή.

Η κριτική Επιτροπή εκτός από τα κύρια βραβεία κάνει μνεία στις ακόλουθες ταινίες:
«Πρόβα», σε σκηνοθεσία του Γιάννη Καρυπίδη
«35 51ο Βόρεια, 24 05ο ανατολικά το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης», σε σκηνοθεσία του Κώστα Νταντινάκη
«Αλτερ έγκο», σε σκηνοθεσία του Στάθη Μαυρόπουλου
«Απαλή νύχτα», σε σκηνοθεσία της Δάφνης Ρόκου
«Χρώμα καφέ», σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Αναστασίου

 

Συμμετοχές ταινιών
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.shortfilm.gr, αλλά και τις αναφορές των εφημερίδων στις προβολές των ταινιών, οι ταινίες που προβλήθηκαν στο 9ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, είναι οι εξής:
«ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ»

«MOTEL ΑΡΙΩΝ - ΜΟΤΕΛ ΑΡΙΩΝ»

«NO PROBLEM»

«ΑΔΑΜ»

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ»

«ΒΡΕ ΈΛΛΗ»

«ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ»

«ΕΙΡΗΝΗ»

«ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΔΥΜΟ»

«ΘΗΤΕΙΑ»

«ΜΑΡΛΕΝ»

«Ο ΡΟΛΟΣ»

«ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΓΑΜΟΥ»

«ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑΣ»

«ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

«ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΞΟΑΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΤΟΥ Σ»

«ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΗ»

«ΑΞΕΛΕΡΕ», του Γιώργου Μουζακίτη
«ALTER EGO», του Στάθη Μαυρόπουλου «ΑΠΑΛΗ ΝΥΧΤΑ», της Δάφνης Ρόκου
«ΑΦΙΣΑ», του Πάτροκλου Στελάκη
«TLAMIRA», του Μέμου Γιαννούλη
«ΕΥΑ», του Μάρκ και της Χαράν Γκαστίν
«ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΞΕΙΣ», της Μάρθας Μακρή
«ΠΡΟΒΑ», του Γιάννη Καρυπίδη
«ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ», του Χαράλαμπος Σπανός.
«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ», του Σπύρου Δομαζάκη «ΣΧΕΔΙΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ», της Σούλας Δρακοπούλου
«ΧΡΩΜΑ ΚΑΦΕ», του Μιχάλη Αναστασίου
«ΧΩΡΙΣ ΑΥΡΙΟ», του Αντώνης Μπάκαλος
«ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ», του Αλέξης Πιττίδης «ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ», της Σιβύλλα Κατσουρίδη «ΧΩΡΙΣΜΟΣ», της Κανέλας Κολιοπούλου
«ΓΥΝΑΙΚΑ», του Τραβερσό
«ΔΕΝ ΜΕ ΛΕΝΕ ΟΙΔΙΠΟΔΑ», του Ανδρέα Ταρνανάς
«ΤΙΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΜΑΤΑ», του Τάσου Κολιόπουλου
«ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΥΧΑΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ», του Νότη Νικολαϊδη
«ΖΕΥΣ-ΆΡΗΣ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ», της Ευαγγελίας Παπαγιαννίδου
«ΠΑΘΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ», της Ρούλας Ελευθερίου «ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ», του Κώστα Καμπάκα.
«35Ο50΄ ΒΟΡΕΙΑ - 24Ο05΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ. ΓΑΥΔΟΣ, ΤΟ ΝΟΤΙΟΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ», του Κώστα Νταντινάκη
«ALTAMIRA», του Μέμου Γιαννούλη
«Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΑΓΑΠΗΣ» «Η ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ», του Γιάννη Γουριώτη
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ», της Αλίκης Θρουμουλοπούλου

(Για ορισμένες ταινίες δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους δημιουργούς τους)

 

 

Από το βιβλίο της Ρένας Τριανταφυλλίδου

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1978-1987. Ο ρόλος τη Κ.Λ.Δ. στην ίδρυση και εξέλιξη του θεσμού»

Έκδοση "Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους" Δράμας 2017

---------------------------------------------------------------------------

1ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους
16-20 Σεπτεμβρίου 1987

Το Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, συμπλήρωσε δέκα χρόνια ζωής. Ένας πραγματικά δύσβατος δρόμος για τους πρωτοπόρους και οραματιστές μιας διοργάνωσης, που ξεκίνησε από την ανάγκη κάποιων εραστών της 7ης τέχνης, για προβολές επιλεγμένων ταινιών. Δέκα χρόνια μετά, κατάφερε να γίνει ένας επίσημος θεσμός, πολλά υποσχόμενος για τα επόμενα χρόνια.
Οι προσπάθειες για επισημοποίηση του Φεστιβάλ, επιτέλους καρποφόρησαν. Το 10ο Φεστιβάλ, που περνά πλέον κάτω από την «ομπρέλα» του Δήμου Δράμας με αρωγό το Υπουργείο Πολιτισμού, αποκτά άλλη οντότητα. Μετονομάζεται σε 1ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους και ανοίγει τα πανιά του.

Το Δ.Σ. της Λέσχης, μετά τις εξελίξεις που αφορούν την επισημοποίησή του, συγκαλεί εκ νέου Γενική Συνέλευση για τις 21-1-1987 και σε περίπτωση μη απαρτίας επαναληπτική για τις 28-1-1987. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, καταγράφεται η αμέλεια και η αδιαφορία των μελών της Λέσχης, για το μέλλον του Φεστιβάλ.
Το Δ.Σ. της Λέσχης καταγράφει στα πρακτικά του, τον αναλυτικό πίνακα εσόδων και εξόδων του 9ου Φεστιβάλ, όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει αποθεματικό ύψους 135.467 δραχμές.

IMGP0039

IMGP0040

Παρόλα αυτά, τα ενδογενή προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Η ταμίας του Δ.Σ. Ξένια Κακουλίδου στις 6-1-1987 καταθέτει την παραίτηση της και τη θέση της αναπληρώνει η Ελένη Μανδάλα.

 

Στις 26-2-1987 το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίζει, λόγω μη απάντησης του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο του, Θωμά Γεωργόπουλο, για περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με την διαδικασία επισημοποίησης του Φεστιβάλ.
Στις 19-3-1987 ο Θωμάς Γεωργόπουλος ενημερώνει το σώμα για τις επαφές που είχε με τον Σύμβουλο του Υπουργείου Πολιτισμού Μάνο Ζαχαρία, ο οποίος και του διαβεβαίωσε ότι το Φεστιβάλ θα μονιμοποιηθεί και θα γίνεται στη Δράμα, κατόπιν απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρης. Μάλιστα, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στις 22 Μαρτίου.

 

19 3 1987

Ενόψει της συζήτησης αυτής, το Δ.Σ. της Λέσχης αποστέλλει προς τον Μάνο Ζαχαρία, στις 27-3-1987, τις προτάσεις της Κινηματογραφικής Λέσχης.

 

 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 27 3 1987

 

Στις 5-5-1987 το Δ.Σ. της Λέσχης λαμβάνει απόφαση όπως, στη επικείμενη σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτισμού για την επισημοποίηση του Φεστιβάλ, παραστούν από κοινού ο πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης και ο Δήμαρχος Δράμας.
Οι θέσεις του Δ.Σ. επί του θέματος είναι οι εξής:
1.Η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ να έχει έδρα τη Δράμα.
2.Σε περίπτωση που θα υπάρχει Γραμματεία του Φεστιβάλ να είναι ανεξάρτητη και να μην υπάγεται στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
3.Αν υπάρχει Διευθυντής να είναι από τη Δράμα.
4.Να διευκρινιστεί ο ρόλος της Γραμματείας. Αν δηλαδή διορίζεται από το κράτος ή από την Οργανωτική Επιτροπή.
5.Να μην υπάρχει Προκριματική Επιτροπή για τις προβαλλόμενες ταινίες Μικρού Μήκους.

 

5 5 1987 α

5 5 1987 β

Την 1η Ιουνίου 1987 ο πρόεδρος της Κ.Λ.Δ. μεταφέρει στο σώμα τις προτάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού σε θέματα Κινηματογράφου, ο οποίος δηλώνει ότι είναι υπέρ της διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα και προτείνει όπως:
1.Η Οργανωτική Επιτροπή να αποτελείται από τους: Δήμαρχο Δράμας, εκπρόσωπο της Κ.Λ.Δ., εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, από εκπρόσωπο της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και από εκπρόσωπο της ΕΤΕΚΤ.
2.Ο Διευθυντής του φεστιβάλ θα είναι από τη Δράμα και να αποφασίζει γι’ αυτόν, ο Δήμος Δράμας και η Κινηματογραφική Λέσχη.
3.Αποφασίστηκε όπως υπάρξει Προκριματική Επιτροπή του Φεστιβάλ, παρόλο που ο πρόεδρος της Λέσχης και ο Δήμαρχος Δράμας εξέφρασαν την άποψη ότι δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη της.

Μετά τις παραπάνω αποφάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, το Δ.Σ. της Λέσχης πρότεινε όπως, Διευθυντής του Φεστιβάλ γίνει, ή ο Θωμάς Γεωργόπουλος ή ο Αλέκος Δερμεντζόγλου.
Άλλος αέρας πνέει πλέον για την Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας μετά την επισημοποίηση του Φεστιβάλ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ενοικιάστηκαν γραφεία που επιπλώθηκαν με τη βοήθεια του Δημάρχου Δράμας. Τοποθετήθηκε τηλέτυπος και οκτώ τηλεφωνικές γραμμές.
Την 1η Δεκεμβρίου 1987 ο πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Θωμάς Γεωργόπουλος και ο Δήμαρχος Δράμας Σωκράτης Δημητριάδης μεταβαίνουν στην Αθήνα όπου συναντούν την Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, η στάση της οποίας είναι θετική στο να γίνει Οργανισμός το Φεστιβάλ και μάλιστα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου.
Στο πλαίσιο της καθόδου τους στην Αθήνα, ο πρόεδρος της Κ.Λ.Δ. και ο Δήμαρχος Δράμας, πέραν των επαφών που είχαν με το Υπουργείο Πολιτισμού, συναντήθηκαν και με τον Διευθυντή της ΕΡΤ1 κ. Συφουνάκη, ο οποίος τους είπε ότι θα χρηματοδοτήσει το 1ο Φεστιβάλ με 1.000.000 δραχμές, ενώ η ΕΡΤ1 θα αγοράσει για λογαριασμό της τις βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ.
Επίσης. το Νομαρχιακό Ταμείο Δράμας στις 14-1-1987 χρηματοδοτεί τη Λέσχη για τις εκδηλώσεις της, με το ποσό των 160.000 δραχμών και με άλλες 100.000 δραχμές στις 5-8-1987. Το Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας στις 9-9-1987 ενισχύει την Κ.Λ.Δ. με το ποσό των 500.000 δραχμών για τη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους.

 

NOMARXIA 1

NOMARXIA 2

Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν αντιδράσεις για τη έδρα του Φεστιβάλ στη Δράμα. Μάλιστα, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Δημογεροντάκης, με έκθεση του ζητά όπως η Κ.Λ.Δ. εξαιρεθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, και ο Δήμος Δράμας να είναι μόνο τιμητικά σ’ αυτήν.
Κατηγόρησε ευθέως τον καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ, Αλέξη Δερμεντζόγλου, αλλά και τον πρόεδρο της Κ.Λ.Δ., Θωμάς Γεωργόπουλο, ότι δεν εργάστηκαν για την Οργάνωση του Φεστιβάλ, προβάλλοντας μη ευσταθεί επιχειρήματα.
Τη στάση του Δημήτρη Δημογεροντάκη, απέδωσε ο πρόεδρος της Λέσχης στο γεγονός ότι ήθελε να αναλάβει την Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Φεστιβάλ.

 

Τι έγραψε ο Τύπος

Σουηδικό ενδιαφέρον
Την πρώτη αναφορά για την διοργάνωση του 1ο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, τη συναντάμε στο φύλλο της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 1987, στην εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στην 3η σελίδα, όπου πληροφορούμαστε ότι εκπρόσωποι της Σουηδικής τηλεόρασης θα επισκεφτούν τη Δράμα την περίοδο του Φεστιβάλ για να δουν, να αξιολογήσουν και να αγοράσουν ταινίες που θα τους αρέσουν.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 1987, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» 3η σελίδα
Η Σουηδική τηλεόραση στο φεστιβάλ ταινιών στη Δράμα
Εκπρόσωποι της Σουηδικής τηλεόρασης θα παρακολουθήσουν το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που ξεκινά την άλλη εβδομάδα στη Δράμα.
Απ’ ότι έγινε γνωστό, οι Σουηδοί θα παρακολουθήσουν τις ταινίες με κύριο στόχο ν’ αγοράσουν για την τηλεόρασή τους σε περίπτωση που κρίνουν κάποια ή κάποιες κατάλληλες.
Την αποστολή των Σουηδών ηγείται κάποιος Έλληνας ονόματι Γιώργος Μάτζαρης. Εν τω μεταξύ τόσο από πλευράς Δήμου όσο και από την Κιν/κη Λέσχη, οι προετοιμασίες του πρώτου επίσημου φεστιβάλ συνεχίζεται και στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το πλήρες πρόγραμμα της όλης οργάνωσης.

 

Η σπουδαιότερη πολιτιστική εκδήλωση της χρονιάς

Στο φύλλο της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 1987 στην 1η σελίδα γίνεται αναφορά στο ενδιαφέρων που δόθηκε από τους φορείς για την επιτυχή εξέλιξη του θεσμού που «επισημοποιήθηκε». Ωστόσο, ο κίνδυνος για αφαίρεση της διοργάνωσης από τη Δράμα είναι ορατός, γι’ αυτό και γίνεται ιδιαίτερη μνεία, για το πώς θα πρέπει να προστατευτεί ο θεσμός από τον κίνδυνο αυτό.

 

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 1987, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Η σπουδαιότερη πολιτιστική εκδήλωση της χρονιάς

Η ΔΡΑΜΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ 1Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Σκηνοθέτες από ξένες χώρες στην πόλη μας
Η Δράμα θα ζει αυτή την εβδομάδα στη δόξα του Κινηματογράφου.

Θα έχει την ευκαιρία αλλά και την τιμή να φιλοξενήσει με επίσημο πλέον χαρακτήρα το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που σήμερα γίνεται πραγματικότητα μετά από κόπους και θυσίες μιας δεκαετίας περίπου.
Γιατί τόσα χρόνια πέρασαν όταν πέντε-δέκα Δραμινοί που ήταν και κύριος μοχλός της νεοϊδρυθείσης τότε Κινηματογραφικής Λέσχης τόλμησαν να ξεκίνησαν, έστω ερασιτεχνικά, την προσπάθεια αυτή.
Και βέβαια έβρισκαν πάντοτε συμπαραστάτες τον δήμο αλλά και το κοινό της πόλης μας που χωρίς αμφιβολία και δισταγμό αγκάλιασαν και συμπαραστάθηκαν την προσπάθεια αυτή.
Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, κριτικοί κινηματογράφου, δημοσιογράφοι και τηλεόραση θα στρέψουν αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον τους στη Δράμα μια και σ’ αυτόν τον τόπο η έβδομη τέχνη της χώρας μας θα παρουσιάσει την καινούργια της δουλειά.
Φέτος όμως, η εκδήλωση αυτή για πρώτη φορά, προσελκύει και το παγκόσμιο ενδιαφέρον θα μπορούσαμε να πούμε.
Σκηνοθέτες ταινιών μικρού μήκους από την Αμερική, την Ρωσία, τη Σουηδία, την Ουγγαρία, τη Τσεχοσλοβακία και την Βουλγαρία θα είναι στη Δράμα για να παρακολουθήσουν τους Έλληνες συναδέλφους τους.
Γι’ αυτό και πολύ σωστά στη προχθεσινή σύσκεψη όλων των τοπικών παραγόντων, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Δημητριάδης κάλεσε τον Δραμινό Λαό διαμέσου των φορέων του, αν δραστηριοποιηθεί και να στηρίξει αυτόν τον θεσμό.
Γιατί, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, αυτή την εβδομάδα η Δράμα θα δώσει εξατάσεις.
Η ΣΥΣΚΕΨΗ
Στην σύσκεψη που έγινε στη Δημαρχεία παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης κ. Θωμάς Γεωργόπουλος, οι Πρόεδροι των ΕΒΕ κ.κ. Εξάρχου και Σημιτλιώτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματο-Βιοτεχνών κ. Κων. Παπαδόπουλος, εκπρόσωποι του διδασκαλικού και ιατρικού κόσμου, εκπρόσωποι Τραπεζών και άλλων φορέων.
Στόχος της σύσκεψης αυτής ήταν η ενημέρωση τους από πλευράς του κ. Δημάρχου αλλά και η συμμετοχή τους καθ’ οιανδήποτε τρόπο ώστε το πρώτο επίσημο φεστιβάλ να θεωρηθεί πετυχημένο.
Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ενημερώνοντας τους παρισταμένους ο κ. Δήμαρχος μεταξύ άλλων είπε και τα εξής:
«Το Φεστιβάλ είναι γεγονός για τη Δράμα και ίσως η πιο σπουδαία πολιτιστική εκδήλωση της χρονιάς. Η προσπάθεια αυτή, ξεκίνησε πριν 10 χρόνια και πρόσφατα η Κινηματογραφική Λέσχη γιόρτασε αυτό το γεγονός.
Στην πορεία της αυτή αντιμετωπίσθηκαν πολλές δυσκολίες μια και δεν υπήρχε η οικονομική ευχέρεια. Σήμερα όμως, η Πολιτεία έρχεται να αναγνωρίσει τους κόπους αυτούς όχι μόνο ηθικά αλλά και υλικά».
ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ
Από τις 37 ταινίες που κατατέθηκαν για να διαγωνιστούν, έχουν προκριθεί οι 26. Πέρα απ’ αυτό όμως θα υπάρχει ανοιχτή οθόνη στην οποία θα προβληθούν και οι 37 ώστε να δοθεί η ευκαιρία στο κοινό να τις δει όλες αλλά και για να κάνει την δική του επιλογή μια και θα κληθεί να βραβεύσει την δική του ταινία.
Οι ταινίες που θα βραβευτούν, θα προβληθούν και στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
«Μερικοί σκηνοθέτες-ευτυχώς πολύ λίγοι» συνέχισε ο κ. δήμαρχος, «αντέδρασαν στην απόφαση της Πολιτείας να γίνει το Φεστιβάλ στη Δράμα και απειλούν με αντιφεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Οι ισχυρισμοί που προβάλλουν είναι ότι το κοινό της Δράμας είναι περιορισμένο ότι η Θεσσαλονίκη τους προσφέρει μεγαλύτερα μέσα προβολής των ταινιών τους, καλύτερες αίθουσες Κινηματογράφων κλπ
Τις αμφιβολίες τους αυτές θα τις εξαλείψει το κοινό της πόλης μας με την παρουσία του όλες τις μέρες των προβολών.
Η Δράμα είναι αποφασισμένη να αγκαλιάσει όλους τους δημιουργούς της τέχνης του Κινηματογράφου ανεξάρτητα από τα πιστεύω τους»
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της εκδήλωσης φθάνει στα 12 εκατομμύρια. Ήδη από πλευράς Πολιτείας έχει εγκριθεί πίστωση 8 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ η Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης θα ενισχύσει την προσπάθεια με το ποσό των 150-250 χιλιάδων δραχμών. Εξάλλου, η SOFTEX διέθεσε 500 χιλιάδες δραχμές αλλά και υλικό, ενώ αναμένεται η ανάλογη οικονομική βοήθεια και από άλλες Τράπεζες της πόλης μας.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Για την ενημέρωση των δημοσιογράφων αλλά και του κοινού θα υπάρχει ειδικό Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το οποίο ήδη έχει επανδρωθεί και διαθέτει τέλεξ, τηλέφωνο κλπ
ΟΙ ΔΡΑΜΙΝΟΙ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Τελειώνοντας την ενημέρωση ο κ. Δήμαρχος, οι εκπρόσωποι όλων των φορέων, διαβεβαίωσαν ότι όλος ο Δραμινός Λαός θα αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή και πρότειναν:
-Την καθημερινή ενημέρωση της κοινής γνώμης δια του τοπικού και Πανελλήνιου Τύπου
-την διάθεση εισιτηρίων στους χώρους που εκπροσωπούν
-την άψογη φιλοξενία των Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών- δημοσιογράφων κλπ

 

Μήνυμα ενότητας, αλλά και επισήμανση αδυναμιών

Ακολουθούν δυο δημοσιεύσεις της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» στις 17 και 22 Σεπτεμβρίου 1987, στην στήλη της εφημερίδας με τίτλο: «ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΧΟΛΙΑ» ο συντάκτης τους με το δικό του ύφος γραφής, προσπαθεί να επισημάνει τις αδυναμίες, αλλά και να στείλει μήνυμα ενότητας, για το κοινό συμφέρον.

1ο δημοσίευμα

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 1987, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΧΟΛΙΑ
Φεστιβάλ Δράμας
Με ανυπομονησία και ενδιαφέρον αναμενόταν χθες στη Δράμα η «αυλαία» του φεστιβάλ κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους, το οποίο από φέτος προσδιορίζεται ως επίσημο από την άποψη ότι το κράτος (Υπουργείο Πολιτισμού) δεσμεύεται για την αποκλειστική αναγνώρισή του και τη θεσμική του προστασία. Πρόκειται για μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική τόσο για τον κινηματογραφικό χώρο όσο και για τη Δράμα. Για τον κινηματογράφο έχει τη σημασία της δημόσιας προβολής και του διαγωνισμού των ταινιών μικρού μήκους μ’ άλλα λόγια της δημόσιας δοκιμασίας και του συναγωνισμού των συντελεστών των ταινιών μικρού μήκους που αποτελούν ασφαλές πρόκριμα για τις ταινίες μεγάλου μήκους δηλαδή για το προϊόν αιχμής της κινηματογραφικής τέχνης. Για τη Δράμα το φεστιβάλ έχει τη σημασία ευρύτερης προβολής της πόλης και των ενδιαφερόντων της και του εμπλουτισμού της πολιτιστικής κοινωνικής και οικονομικής της ζωής.
Η «Ιστορία» του φεστιβάλ Δράμας είναι μακρά και ενδιαφέρουσα. Στην αρχή αποτέλεσε μόνιμη εκδήλωση της Κινηματογραφικής Λέσχη Δράμας, σαν αλματώδη και ασφαλώς τολμηρή εξέλιξη της «Εβδομάδας Ελληνικού κινηματογράφου» που είχε διοργανώσει και πάλι η Λέσχη τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της, πριν περίπου 9 χρόνια. Η ίδια η ίδρυση της Κινηματογραφικής Λέσχης αποτέλεσε προϊόν έντονων πολιτιστικών και κοινωνικών αναζητήσεων κινηματογραφόφιλων της Δράμας, σαν ξέσπασμα που ακολούθησε τον κοινωνικοπολιτικό «στραγγαλισμό» της περιόδου της «επταετίας». Τις περιόδου διεξαγωγής του φεστιβάλ η Δράμα αποκτούσε κάποια κίνηση, ενώ η συνύπαρξη εδώ ανθρώπων του κινηματογράφου με προωθημένες, ανεξάρτητα ποιότητας, αντιλήψεις για τον κινηματογράφο, δημιουργούσε ένα ύψιστο πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.
Από φέτος, το φεστιβάλ θα τελείται ως επίσημο, από την άποψη που αναφέρθηκε. Η «επισημοποίηση» βέβαια δεν καθιερώθηκε αυτόματα. Αλλά σαν αποτέλεσμα «ζυμώσεων» μεταξύ Δήμου, Λέσχης, Υπουργείου Πολιτισμού και ανθρώπων του κινηματογράφου. Η διεκδίκηση της «επισημοποιημένης» μορφής πέρασε μέσα από «συμπληγάδες» αντιδράσεων και απειλών «σαμποταρίσματος» από διαφωνούντες με τον καθορισμό της Δράμας μόνιμο τόπο τέλεσης της εκδήλωσης. Τελικά χάρη στην επιμονή του Δήμου και της Λέσχης αλλά και χάρη στην αποφασιστικότητα της γνωμοδοτικής επιτροπής του Υπουργείου και των αρμοδίων κινηματογραφίας, η επιλογή της Δράμας κατέστη τελεσίδικη.
Τώρα, στο χέρι των Δραμινών είναι να μείνει το φεστιβάλ στη Δράμα και κυρίως να «ευδοκιμήσει». Διαφορετικά είτε θα «μεταφερθεί» αλλού σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή και θα χαθεί για την πόλη είτε θα εκφυλισθεί και θα «σβήσει». Από την πλευρά μας, πέρα από την ευνόητη ευχή για καλή επιτυχία, θεωρούμε χρησιμότερο να επισημάνουμε και να υπενθυμίσουμε την εμπειρία του παρελθόντος. Αρκετές πόλεις στο παρελθόν επιχείρησαν τέτοιες κινηματογραφικές εκδηλώσεις. Και όλες απέτυχαν επειδή η υπόθεση πέρασε σε χέρια άσχετων με το αντικείμενο (φορείς, παραφορείς, υποφορείς κ.α) δηλαδή ασχέτων με την ιδιόμορφη ιδιοσυγκρασία, την ψυχοσύνθεση και τις προωθημένες αντιλήψεις, αναζητήσεις και επιδιώξεις των ανθρώπων της 7ης Τέχνης, με τους ειδικούς των κινηματογραφικών πραγμάτων να έχουν απλά συμβουλευτικό ρόλο.

 

2ο δημοσίευμα

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 1987, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΣΧΟΛΙΑ
Αυλαία φεστιβάλ
Την Κυριακή βράδυ έπεσε η αυλαία του 1ου «επισημοποιημένου» φεστιβάλ Δράμας κινηματογραφικών ταινιών μικρού μήκους. Όπως γράψαμε και την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, με τον «επισημοποίηση» νοείται η κρατική αναγνώριση και θεσμική προστασία της εκδήλωσης, στοιχεία που δεσμεύουν το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού για την οικονομική του στήριξη, πράγμα που άλλωστε έγινε.
Σημειώνεται ότι προηγήθηκαν εννέα διοργανώσεις του ίδιου φεστιβάλ Δράμας, ένα μέρος των οποίων με διοργάνωση του Δήμου (επίσης, πέρα από την αυτοχρηματοδότηση, οικονομική ενίσχυση και από άλλους τοπικούς φορείς) και ένα μέρος, ειδικότερα οι τελευταίες διοργανώσεις, με συνδιοργανωτές την Κινηματογραφική Λέσχη και το Δήμο. Από φέτος εφ’ όσον υπάρχει δέσμευση για χρηματοδότηση από το κράτος εύλογα υπάρχει συμμετοχή στην οργάνωση και του Δημοσίου με διορισμό εκπροσώπων του στα όργανα του φεστιβάλ, τα οποία έτσι εξελίσσονται από οργανωτικά σε διοικητικά. Με καθήκοντα μεταξύ άλλων, τις εκάστοτε οργανωτικές διαδικασίες.
Υπενθυμίζεται ότι η «επισημοποίηση» του φεστιβάλ δεν προέκυψε αυτόματα. Αποτέλεσε προϊόν αφ’ ενός μεν της «ωρίμανσης» του θεσμού αυτού της Λέσχης, με όλες τις ευχάριστες και δυσάρεστες εξελίξεις αφ’ ετέρου δε της επίμονης και ανυποχώρητης διεκδίκησης του Δήμου και της Λέσχης, μέσα από τις «συμπληγάδες» αντιδράσεων ορισμένων ανθρώπων «κλειδί» στην επιθυμητή για τη Δράμα κατάληξη αποτέλεσε η αποφασιστική στάση του Υπουργείου Πολιτισμού (Υπουργού, Γνωμοδοτικής Επιτροπής και υπευθύνων κινηματογραφίας) το οποίο δεν υπέκυψε σε εκβιασμούς (οργάνωση αντιφεστιβάλ) και άλλες αρνητικές πιέσεις.
Όπως γράψαμε προ ημερών, είναι τώρα στο χέρι των Δραμινών (κοινού και τοπικών φορέων) να μείνει οριστικά το φεστιβάλ στην πόλη μας, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει το «ο αγώνας τώρα δικαιώνεται», αλλά σαφώς ότι «ο αγώνας συνεχίζεται». Γιατί όσοι διαφωνούσαν με τέλεση αυτού του φεστιβάλ στη Δράμα θα συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για τη μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα, Δυστυχώς μια από τις ιδιομορφίες μερικών δημιουργών ταινιών μικρού μήκους που υποτίθεται ότι ασκούνται στο είδος πρωτολειακά και προπαιδευτικά για το άλμα στον κινηματογράφο αιχμής, δηλαδή τα μεγάλου μήκους ταινία, είναι να θεωρούν εαυτούς φτασμένους εκπρόσωπους της 7ης τέχνης. Και κατά συνέπεια να θεωρούν ότι η Δράμα τους «πέφτει λίγη».
Δεν θα είχε ουσιαστικό περιεχόμενο να μιλήσει κανείς για επιτυχία είτε αποτυχία, είτε βαθμό επιτυχίας, είτε αποτυχίας της εκδήλωσης με την «επισημοποίηση» πλέον μορφή της. Κι αυτό επειδή επρόκειτο για την πρώτη διοργάνωση. Της οποίας μάλιστα ο προδιοργανωτικός χρόνος συμπιέσθηκε αφόρητα, δεδομένου ότι η απόφαση μέσα από τις «ζυμώσεις» για τη διεκδικούμενη «επισημοποίηση» πάρθηκε σχετικά πρόσφατα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αντικειμενική επιτυχία θα συνιστούσε μια θαρραλέα, λεπτομερής και σωστή επισήμανση, καταγραφή και μελέτη των ατελειών, των λαθών και όλων, γενικά των αρνητικών στοιχείων καθώς επίσης μια μεθοδική προσπάθεια να αποφευχθούν στην επόμενη διοργάνωση. Μαζί με ιδέες για κάποια νέα στοιχεία προς εμπλουτισμό της διοργάνωσης του χρόνου.

 

Βραβεία 1ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Η Κριτική Επιτροπή απονέμει ισότιμα τα εξής βραβεία:

1ο Βραβείο Ντοκυμανταίρ
«Σεμνών Θεών», του Φίλιππου Κοτσάφτη.

1ο Βραβείο Μυθοπλασίας:
«Σκοπός του να πετά», του Παναγιώτη Μαρούλη

Τιμητικές Διακρίσεις
«Μοναξιά», του Θανάση Παπαθανασίου.
«Το Παλιό Εργοστάσιο», του Μένιου Δίτσα.
«Περσεφόνη», της Αγγελικής Αντωνίου.

 

 ΡΟΓΓΑΚΟΣ
 Ο Ευάγγελος Ρογγάκος βραβεύει τον σκηνοθέτη Παναγιώτη Μαρουλή

 

 

 ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΓΓΑΛΟΣ
 Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τράγγαλος και τα μέλη της κριτικής επιτροπής (Σταύρος Χασάπης Δν/της Φωτογ, οι σκηνοθέτες Βασίλης Μάρος Απόστολος Κρυωνάς και Αλίκη Δημητρίου και ο Κριτικός Κιν. Αλ. Μουμτζής.

 

35 001

 

37 001

Συμμετοχές ταινιών
Να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε καμιά δημοσιογραφική αναφορά, για το ποιες ταινίες προβλήθηκαν, πέραν του ότι ήταν 26 στον αριθμό. Έτσι, πέραν των ταινιών που βραβεύτηκαν, δεν έχουμε καμιά άλλη πληροφορία για τις ταινίες που προβλήθηκαν και τους δημιουργούς τους.
«Περσεφόνη», της Αγγελικής Αντωνίου.
«Το παλιό Εργοστάσιο», του Μένιου Δίτσα.
«Μοναξιά», του Θανάση Παπαθανασίου.
«Σκοπός του να πετά», του Παναγιώτη Μαρούλη.
«Σεμνών Θεών», του Φίλιππου Κοτσάφτη.

Μετά τη λήξη του 1ου Επίσημου Φεστιβάλ, στα πρακτικά της Κινηματογραφικής Λέσχης (29-9-1987), με αφορμή και τους δυσμενείς σχολιασμούς εκ μέρους μερίδας σκηνοθετών, ο πρόεδρος της Λέσχης αναφέρει: «Παρόλο που υπήρχε η αντίδραση ορισμένων σκηνοθετών Μικρού Μήκους, να μη γίνει το Φεστιβάλ στη Δράμα και ότι θα κάνουν ένα είδος αντιφεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, το Φεστιβάλ είχε επιτυχία». Προσθέτει επίσης: «Το Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους δεν έγινε Οργανισμός και η προσπάθεια της Λέσχης και του Δήμου πρέπει να στραφεί προς την κατεύθυνση αυτή, για να μπορέσει ο θεσμός αυτός να στεριώσει στη Δράμα».


(Δείτε το σχετικό πρακτικό της Κ.Λ.Δ στο παράρτημα 20)

29 9 1987 α

29 9 1987 β

29 9 1987 γ

36 001

 

38 001

76

80

 79

56

78

85

Στο Παγονέρι κατά την ημέρα των φώτων «παλαιότερα και του Αη Γιαννιού» ιστορικά και παραδοσιακά θυμίζουν διονυσιακές και θρακικές γιορτές. Η λατρεία του Διόνυσου λέγεται ότι ξεκίνησε από τη Θράκη. Θυμίζουν επίσης και τον μυθικό βασιλιά της Θράκης Ρήσο που με το άσπρο άλογο του και άλλα μαγικά έδιωχνε τις αρρώστιες κτλ
«Δεν πρέπει να ξεχνούμε όλοι οι Παγονερίτες έλκουν την καταγωγή τους από την Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Οι τραγόμορφοι αράπηδες, (χαράπια) με σπαθιά και μεγάλα κουδούνια, η γύφτισσα «αγκούπκα» που τους συνόδευε με το παιδί στην αγκαλιά της, η πολυβαμμένη νύφη (πιθανόν αδελφή των χαράπιδων) και ο χατλής (γιατρός) με το αλογάκι του είναι οι ήρωες των Παγονερίτικων δρωμένων. Σ’ αυτά τα δρώμενα ενεργώς συμμετέχουν και οι θεατές λ.χ. (κλέβοντας την νύφη ή το παιδί της γύφτισσας, αρρωσταίνουν για να τους θεραπεύσει ο χατλής κτλ), πρόκειται δηλαδή για συνολικά δρώμενα.
«Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία ψυχική, σωματική, οικονομική. Και για αποκτηθεί αυτή η υγεία πρέπει όλοι μας να συμμετέχουμε στα δρώμενα των χωριών αναφέρει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παγονερίου κ. Μόνιος Δημήτριος, προσθέτοντας: «Στον Παγονέρι, ανήμερα των Φώτων στις 12 το μεσημέρι μετά τον καθαγιασμό των υδάτων, και καθώς έρχεται το εκκλησίασμα από τις κάτω βρύσες στην πλατεία του χωριού συναντιέται με το θίασο. Τον θίασο τον αποτελούν οι Αράπηδες, τραγόμορφοι ήρωες με σπαθιά και κουδούνια, η γύφτισσα με το μωρό στο χέρι, η νύφη, πανέμορφη πάντα έτοιμη για κλέψιμο και ο χακλής, ο γιατρός με το άλογο του να επέμβει και να βοηθήσει όποιον υποδύεται τον ασθενή.
Σας περιμένουμε όλους στο Παγονέρι με τους ήχους της Γκάιτας, του Νταχαρέ και των κουδουνοφόρων να περάσουμε αξέχαστες στιγμές. Ο Σύλλογος προσφέρει δωρεάν τσίπουρο, κρασί και λουκάνικα»

Τριήμερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 6 και 7 Ιανουαρίου και στους Πύργους, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Ηλίας Τσάννης. «Στις 6 το απόγευμα των Θεοφανείων θα βγει στους δρόμους η «Νταβανίσκα». Μια νύχτα αγρυπνίας για όλο το χωριό, με χορό και τραγούδι συνοδεία των παραδοσιακών οργάνων. Το πρωί θα γίνει η γύρα του χωριού και ο καθένας θα δώσει όσα χρήματα μπορεί, από το υστέρημα του, για το χωριό, για τις εκδηλώσεις, για τα δρώμενα, αλλά και εδέσματα. Το απόγευμα συγκεντρώνονται όλοι στην πλατεία όπου ντύνονται και οι αρκουδιάρηδες και ξεκινά ο μεγάλος χορός.
Στις 8 Ιανουαρίου θα γίνει ο παραδοσιακός σατιρικός γάμος με διάφορα ευτράπελα. Όποιος θέλει να ζήσει από κοντά τα ξεχωριστά αυτά δρώμενα να έρθει στους Πύργους, προσφέρουμε άφθονο κρασί και πολλά εδέσματα, και να είναι σίγουρος ότι θα περάσει καλά. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά»

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr