rena

rena

Την Πέμπτη 30-8 σε ένα ιδιαιτέρως χαρούμενο κλίμα ολοκληρώθηκε το φετινό πρόγραμμα του Δήμου Δράμας «Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών κατά την περίοδο των θερινών διακοπών». Για ακόμη μια χρονιά στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και ειδικότερα των δράσεων που αφορούν στο παιδί και την οικογένεια, και κυρίως των εργαζόμενων γονέων με παιδιά, ο Δήμος Δράμας υλοποίησε με απόλυτη επιτυχία το πρόγραμμα «Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» κατά τους θερινούς μήνες. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε παιδιά σχολικής ηλικίας 6-12 ετών, περιλάμβανε ποικίλες δραστηριότητες στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του 15ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας και γινόταν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας (δωρεάν). Στην γιορτή λήξης παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο οποίος συνομίλησε με τους μικρούς συνδημότες, τους χάρισε διάφορα αναμνηστικά και τόνισε ότι μέσω της δημιουργικής απασχόλησης, οι μικροί συνδημότες είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς που εμπιστεύτηκαν το Πρόγραμμα, στο προσωπικό του Δήμου Δράμας, στους φορείς, στα σωματεία και σε συμπολίτες που συνέδραμαν στην άρτια πραγματοποίηση του Προγράμματος, καθώς και στους χορηγούς, Νεογάλ και Πελίτι.

D 1

D 2

3

D 4

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 30 -08-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Σχετικά με την ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΜ-Θ Α.Ε.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ.
Φώτιος Καραλίδης.

2. Σχετικά με τις κατασκηνώσεις των παιδιών των υπαλλήλων της ΠΑΜΘ.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση» κ.
Χρήστος Τρέλλης.

3. Σχετικά με τα πυροσβεστικά οχήματα και τον εξοπλισμό καμερών ανίχνευσης πυρκαγιών που αγοράστηκαν με το πρόγραμμα Interreg κατά το έτος 2012 στην ΠΕ Ξάνθης.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτιος Καραλίδης.

4. Σχετικά με τον έλεγχο δειγμάτων αίματος για τον Ιό του Δυτικού Νείλου και άλλων μολυσματικών ασθενειών.
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ. Φώτιος Καραλίδης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες κατασκευής του έργου : «Βελτίωση
Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών - ορίων Ν. Έβρου»
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την υλοποίηση του Έργου «Υποστύλωση 6ου φατνώματος γέφυρας ποταμού Νέστου στο Παρανέστι Δράμας επί της Ε.Ο. Νο 14», σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν.4412/2016.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

3. Έγκριση σχεδίου και σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Μύκης γα την επίβλεψη των δασοτεχνικών έργων: 1."Κατασκευή Αγροδασικού δρόμου Σμίνθης, συνολικού μήκους 221,81 μέτρων και προϋπολογισμού 8.184,00 ευρώ με ΦΠΑ" και 2. "Κατασκευή οδού πρόσβασης – εσωτερική οδοποιία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Κενταύρου, συνολικού μήκους 2.939,00 μέτρων και προϋπολογισμού 830.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ".
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

4. Συζήτηση σχετικά μετά τα προβλήματα αγροτικού εξηλεκτρισμού.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

5. Έγκριση των όρων της Διαπιστωτικής Πράξης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Ε. Μ. Δ.) από και προς τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με μέσα μεταφοράς των εταιρειών:
Α. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ
Β. ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Γ. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν.Ε
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε ‘Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

6. Έγκριση των όρων της Διαπιστωτικής Πράξης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο υποχρεωτικό πρόγραμμα κολύμβησης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Ε. Μ. Δ.) του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ από τις σχολικές μονάδες στο Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης και αντίστροφα για το σχολικό έτος 2018-2019.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε ‘Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο εσωτερικό και το εξωτερικό για το 2018».
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

8. Παροχή αιτιολογημένης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα ζητήματα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 αναφορικά με την ανεπάρκεια υλικών από τις ήδη καθορισμένες λατομικές περιοχές στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τον καθορισμό νέας λατομικής περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.
Εισηγητής: Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ κα. Αναστασία Κασάπη.

9. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 109/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο και η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών (εργασίες) με τίτλο: «ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΜΠΑΖΑ, ΚΛΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ».
Εισηγητής : O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος.

10. Έγκριση 1ης παράτασης κατά ένα έτος της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τίτλο «Άσκηση αρμοδιοτήτων συντήρησης επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου με την παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος έργου ΜΕ 122158 ΙΧ Ισοπεδωτή Γαιών (Grader) από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης/ ΠΕ Δράμας στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου».
Εισηγητής : O Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος.

11. Συζήτηση σχετικά την αναδιάρθρωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών κέντρων και τις συνενώσεις των ΤΕΙ με τις πανεπιστημιακές κοινότητες.
Εισηγητής : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Γνώση και Συνεργασία»
κ. Βασίλειος Τραϊφόρος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥΔΗ – ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων, σας συγχαίρω για την προσπάθεια σας ανεξάρτητα από το όποιο αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες σας αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε να αποτελέσουν την αφετηρία για ένα παραγωγικό αύριο, για ένα μέλλον με επιτυχίες σε ότι στοχεύετε και ονειρεύεστε. Σε όποιον δρόμο κι αν διαλέξατε ή θα διαλέξετε να είστε θετικοί και δημιουργικοί.

Οι προσπάθειες μας θα συνεχιστούν και θα έχουν ως γνώμονα τη στήριξη και αναβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, τη συνεχή δημιουργία θέσεων απασχόλησης με ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην παραγωγική διαδικασία.

Την Τρίτη 28 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η όγδοη διανομή επισιτιστικής βοήθειας που υλοποιεί η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σε συνεργασία με την Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.
Η πρόεδρος της Ένωσης Κυριών Δράμας, αφού καλωσόρισε τον κόσμο, ενημέρωσε τους ωφελούμενους του προγράμματος, πως πρέπει να προσκομίσουν τα νέα τους δικαιολογητικά για την επικαιροποίηση των φακέλων τους, ενώ ενημέρωσε τις γυναίκες που ήταν παρούσες στη συζήτηση ότι από τις 28 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου μέσω του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δράμας μπορούν να κάνουν δωρεάν εξετάσεις οστικής πυκνότητας.
Το πρόγραμμα υλοποιείται τους τελευταίους οχτώ μήνες και υποστηρίζει συνολικά 123 οικογένειες με ανήλικα παιδιά. Όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι ωφελούμενοι «το πρόγραμμα είναι βοήθεια, αλληλεγγύη, στήριγμα, νοιάξιμο, ενδιαφέρον για μένα και το παιδί μου. Ευχής έργον να συνεχιστεί η μεγαλειώδης αυτή πράξη. Το ευχαριστώ είναι πάντα φτωχό… Να είστε όλοι υγιείς». Μία ακόμη άποψη αποτυπωμένη στο χαρτί δείχνει την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει το πρόγραμμα: «Ευτυχώς σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε, υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για να μας ανακουφίζει από την μεγάλη ανασφάλεια του αύριο. Ευχαριστώ, πάρα πολύ που είμαι ενταγμένη σε αυτό το πρόγραμμα και με κάνει να νιώθω ανακούφιση σε στιγμές απελπισίας και φόβου».
Το πρόγραμμα στήριξης οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ υλοποιείται βάση προκαθορισμένων εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων και αφορά στη χορήγηση πακέτων με βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής που διατίθενται σε μηνιαία βάση. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ιδρύθηκε από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτελεί τον Φορέα Κοινωνικής Προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. Έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών προγραμμάτων, δράσεων ενίσχυσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργων ανθρωπιστικού περιεχομένου και δωρεών ευρύτερου ενδιαφέροντος για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.
Η δράση στηρίζεται από το Ίδρυμα Λεβέντη, καθώς και από εθελοντές του Φορέα.

Από τη Διεύθυνση του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Δράμας γνωστοποιείται ότι κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2018 Β, Έτος Κατάρτισης 2018 - 2019, εγκρίθηκαν από την Γ.Γ.Ν.Γ.& Δ.Β.Μ να λειτουργήσουν οι παρακάτω νέες ειδικότητες στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δράμας :

1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
2. ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
5. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
6. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

στο σύνδεσμο:
https://diek.it.minedu.gov.gr
γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το εξάμηνο κατάρτισης 2018 Β.
Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 και ώρα 17:00 και θα κλείσει τη Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δράμας ανήκει στην Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση για νέους ηλικίας 18+, που δυσκολεύονται να εισαχθούν στο κόσμο της εργασίας, για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους αλλά και τους ήδη εργαζόμενους οι οποίοι χρειάζονται τεκμηριωμένα γνωστικά εφόδια πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους.

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Δράμας είναι το μοναδικό Δημόσιο Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Νομό Δράμας. Μέσω της δημιουργίας τμημάτων διαφόρων ειδικοτήτων επιδιώκει την παροχή κάθε είδους επαγγελματικής κατάρτισης, αρχικής ή συμπληρωματικής, καθώς και την εξασφάλιση στους εκπαιδευομένους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη στην κοινωνία και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.
Η κατάρτιση περιλαμβάνει 5 εξάμηνα, τέσσερα αφορούν την κατάρτιση με θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το πέμπτο και τελευταίο εξάμηνο φοίτησης το οποίο αφορά στην πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων σε χώρους εργασίας.

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι η έξυπνη επιλογή. Η φοίτηση είναι δωρεάν οι καταρτιζόμενοι αποκτούν κρατικό δίπλωμα και μένουν στον τόπο τους.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
MSc ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Από το κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης ξεκίνησε η σεζόν 2018-19. Η εκδήλωση για την κλήρωση των πρωταθλημάτων της Handball Premier είχε πολλή λάμψη από τους πρωταγωνιστές της προηγούμενης χρονιάς με κυρίαρχες τις παγκόσμιες πρωταθλήτριες του μπιτς χάντμπολ αλλά και του δικού μας Ευγένιου Τουνγκελίδη ο οποίος βραβεύτηκε ως πρώτος σκόρερ της Handball Premier 2017-2018. Οι αθλητές που βραβεύθηκαν ήταν:
Τερματοφύλακας: Τσιλιμπάρης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Δεξί εξτρέμ: Τζηράς (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Δεξί ίντερ: Λόκεν (ΑΕΚ)
Πλέι μέικερ: Αργυρού (ΑΕΚ/Διομήδης Άργους)
Πίβοτ: Κοκκώνης (ΠΑΟΚ ΒΕΡΓΙΝΑ TV)
Αριστερό ίντερ: Σανίκης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Αριστερό εξτρέμ: Ζαμπούνης (ΑΕΚ)
Προπονητής: Ζαραβίνας (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Καλύτερος νέος αθλητής: Καραμπουρνιώτης (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Πρώτος σκόρερ: Τουνγκελίδης (Χιλιώτης Δράμα 1986)
MVP: Κώστας Τσιλιμπάρης και Δημήτρης Τζηράς (Ολυμπιακός ΣΦΠ/Όμιλος Ξυνή)
Όλοι οι βραβευθέντες ήταν αθλητές του Ολυμπιακού της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και μόνο ο Δραμινός αθλητής ήταν ο εκπρόσωπος της επαρχίας.
Να σημειωθεί ότι το Δραμινό handball βγάζει πρώτο σκόρερ στην Α1 μετά από 24 χρόνια όπου τότε τον τίτλο είχε κατακτήσει ο Αχιλλέας Χατζόπουλος με τα χρώματα του Γ.Σ.Δ.
Ο Τουνγκελίδης μόλις 21 χρονών με σταθερά βήματα πλησιάζει μια μεγάλη μεταγραφή σε σύλλογο του εξωτερικού, έχει κληθεί στην Εθνική Ανδρών, και όλα δείχνουν ότι ένας ακόμη παίκτης του ΔΡΑΜΑ 1986 θα στολίσει κάποια Ευρωπαϊκή ομάδα.

Ο Δραμινός άσσος δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να πάω φέτος σε άλλο σύλλογο, όμως επέλεξα να μείνω στη Δράμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έφτανα στην κορυφή των σκόρερ. Είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους τους αθλητές με υγεία και χωρίς τραυματισμούς».

Ολοκληρώθηκαν τα φιλικά με τα τμήματα ανάπτυξης της SCM CRAIOVA.
Μετά την παρουσία της γυναικείας ομάδας SCM CRAIOVA που κατέκτησε το κύπελλο Ευρώπης στην Δράμα για 10 μέρες, για μια εβδομάδα φιλοξενήθηκαν τα ηλικιακά τμήματα της Ρουμάνικης ομάδας. Οι δύο σύλλογοι όπως είναι γνωστό έχουν ξεκινήσει μια συνεργασία από πέρυσι η οποία συνεχίζεται και σε επίπεδο Ακαδημιών. Έτσι οι Παμπαίδες και οι κορασίδες είχαν την δυνατότητα να παίξουν από 4 πολύ ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια. Την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων ο Δραμινός σύλλογος θα μεταβεί με τρία τμήματα στην Craiova για φιλικούς αγώνες.

Από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας
Οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στην παράσταση «ΧΕΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ»

Την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018, οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας επισκέφτηκαν το Αρχαίο θέατρο των Φιλίππων με σκοπό να παρακολουθήσουν την παιδική παράσταση «Χένσελ και Γκρέτελ».
Το γνωστό παραμύθι των αδελφών Γκρίμ αποδοσμένο με τρυφερότητα για τα παιδιά, αναπτύσσεται με διαλόγους γεμάτους χιούμορ, ενώ είναι πλημμυρισμένο από υπέροχες μελωδίες, τραγούδια και χορογραφίες. Οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου ψυχαγωγήθηκαν και τραγούδησαν και αυτοί μαζί με τους ηθοποιούς τα τραγούδια της παράστασης και επέστρεψαν γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις και εντυπώσεις. Η επίσκεψη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ένωσης Κυριών Δράμας- Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας σηματοδοτεί μια νέα στροφή προς την καλλιτεχνική επιμόρφωση των μαθητών του Φροντιστηρίου. Από τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές μας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παιδική χορωδία της ΕΚΔ-ΣΑΦ με σκοπό να αναπτύξουν και την καλλιτεχνική τους πλευρά. Για την πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης η Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας θέλει να ευχαριστήσει τον χορηγό της, ο οποίος θέλει να παραμένει ανώνυμος, για την κάλυψη των εισιτήριων των μαθητών αλλά και της μετακίνησης τους.

Εν’ όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της παρουσίας του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη 15 και 16 Σεπτεμβρίου σ’ αυτή, κλιμάκια Βουλευτών και Στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα διατρέξουν και θα συζητήσουν με τους πολίτες και φορείς Νομών της Μακεδονίας.
Προς δε θα υπάρξουν και συζητήσεις με τους εκπροσώπους και τα στελέχη του κόμματος.
Πιο συγκεκριμένα:
1. Την προσεχή Τρίτη (4/9) στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας του Νομού θα πραγματοποιηθεί κοινή συνεδρίαση των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών Δράμας και Καβάλας, όπου θα παρευρεθούν οι Βουλευτές των Νομών κ.κ. Δημήτρης Κυριαζίδης και Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Γραμματέας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας κος Στέλιος Κονταδάκης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού Βορείου Ελλάδος κ. Άνθιμος Αμανατίδης, ο Αν. Γραμ. Οργαν. Αιγαίου κ. Θεμιστοκλής Καρινιωτάκης, Αν. Γραμ. Οργ. Ηπείρου κ. Βασίλης Σμπόνιας και ο Αν. Γραμ. Social Media κ. Κυριάκος Μπουλινάκης.
2. Την προσεχή Τετάρτη (5/9) με επίκεντρο τα θέματα της Υγείας, της Οικονομίας – Ανάπτυξης και της Ασφάλειας του Νομού, κλιμάκια υπό των Τομεαρχών και Αναπληρωτών (κ.κ. Βασίλη Οικονόμου, Χρίστο Δήμα, και Κώστα Κοντογεώργο) της Νέας Δημοκρατίας, συνοδευόμενα από τον Βουλευτή του Νομού κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, τον πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ανδρούτσο και στελέχη της ΝΟΔΕ Δράμας και των κατά τόπους ΔΗΜΤΟ θα διατρέξουν τον Νομό για θέματα της αρμοδιότητάς των.
Τέλος την αυτή ημέρα (5/9) και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση στο Επιμελητήριο Δράμας.
Το λεπτομερές πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες

Ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Δράμας.

Αθανάσιος Ανδρούτσος

Αγαπητά μου παιδιά!
Ως πατέρας τεσσάρων παιδιών, που βίωσαν τον αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων και την αγωνία των αποτελεσμάτων και επειδή κάθε σταθμός της ζωής δεν είναι παρά η συνέχεια στο ταξίδι και όχι ο προορισμός της, εύχομαι σε όλες και όλους καλή συνέχεια.
Το Μέλλον σας ανήκει.
Εμείς, η γενιά μας, ως τοξότες το σημαδεύουμε. Εσείς αποτελείτε το βέλος! Όσο κι αν τοξεύσουμε ευθύβολα, το βέλος (εσείς) ακολουθείστε την δική σας πορεία, που αυτή δεν προδιαγράφεται!
Ακολουθείστε την πορείας σας.

Δημήτρης Κυριαζίδης

Βουλευτής
Ν. Δράμας

Ο Δήμος Προσοτσάνης σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Προσοτσάνης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης, την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 διοργανώνει στην Προσοτσάνη τους Βαλκανικούς αγώνες Αναρρίχησης BALKAN YOUTH CHAMPIONSHIP – BOULDER και τον 19ο Πανελλήνιο αγώνα Bouldering.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr