rena

rena

της Δήμητρας Πατρωνίδου

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


H Ιστορία και η Δημόσια Ιστορία είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο παρελθόν. Η επιστημονική ή ακαδημαϊκή Ιστορία στηρίζεται στην ακαδημαϊκή έρευνα, ελέγχει διαρκώς τη μέθοδό της, όπως και τη γνησιότητα και την αξιοπιστία των πηγών της. Η Δημόσια Ιστορία αναπτύσσεται ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή έρευνα. Πεδίο της είναι συνήθως τα τραύματα, οι διαιρεμένες και τραυματισμένες μνήμες. Θέτει ζητήματα ηθικής, παραδειγματισμού και συναισθήματος, που δεν έχουν θέση στην Ιστορία των ιστορικών. Στην παραγωγή της Δημόσιας Ιστορίας συνεισφέρουν δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, λογοτέχνες, υπεύθυνοι αρχείων και μουσείων, ξεναγοί του ιστορικού τουρισμού, και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Χ. Φλάισερ, «επιπροσθέτως, ανακατεύονται και ταχυδακτυλουργοί, τσαρλατάνοι ή αρνητές. Δηλαδή όχι μόνο ιστοριοδίφες, συγγενείς εξ αγχιστείας, ερασιτέχνες, εραστές, αλλά και βιαστές της ιστορίας.»
Είναι καλή η Δημόσια Ιστορία: αφυπνίζει ιστορικά το κοινωνικό σώμα, εκλαϊκεύει, καταγράφει την τραυματική μνήμη, συνδέει τη μνήμη με την ταυτότητα, παραμυθεί, ψυχαγωγεί (με την πραγματική έννοια της ψυχαγωγίας ως αγωγή της ψυχής). Είναι όμως και κακή η Δημόσια Ιστορία: εκμεταλλεύεται λαϊκίστικα την τραυματική μνήμη με όρους τηλεμάρκετινγκ, στοχοποιεί, διασύρει πρόσωπα και πολιτικές απόψεις, διχάζει την κοινή γνώμη προκαλώντας «συμβολικούς πολέμους».
Όλα εξαρτώνται από την καλή ή κακή «χρήση».
Ωστόσο, έναν τέτοιο «συμβολικό πόλεμο» βιώσαμε στον Δήμο Δράμας μέσα στον μήνα Δεκέμβριο του 2018 σχετικά με το αν θα έπρεπε τότε να γιορταστούν ή όχι τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Δράμας. Το ζήτημα άνοιξε η Δημοτική Παράταξη του Δήμου Δράμας "Πόλη και Ζωή". Την ιδέα την παρείχε η γειτονική Καβάλα, η οποία το τριήμερο 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2018 γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου.
Γνώμη μου είναι πως είναι δικαίωμα του γειτονικού Δήμου να αυτο-προσδιορίζεται κατά το δοκούν και να χτίζει τη δική του Δημόσια Ιστορία. Και μάλιστα το εορταστικό τριήμερο 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2018 απέδωσε τιμές και βραβεία στους δημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων. Βέβαια παρόμοιες βραβεύσεις είχε ήδη κάνει και στις 18 Φεβρουαρίου 2013, σε μία γιορτή που είχε διοργανώσει προς τιμήν των 100 χρόνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τιμώντας συμβολικά όλους τους δημάρχους και όλους τους δημοτικούς συμβούλους που υπηρέτησαν τον Δήμο Καβάλας από το 1913. Επέτειοι, λοιπόν, και τιμές για τα 100 χρόνια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 2013 και το 2018 (εξαιρετικό παράδειγμα του τι σημαίνει ότι πεδίο της Δημόσιας Ιστορίας είναι οι διαιρεμένες και τραυματισμένες μνήμες).
Ωστόσο δικό μου θέμα δεν είναι η διαίρεση, αλλά η γεφύρωση, και συγκεκριμένα εάν μπορεί να γεφυρωθεί η Ιστορία με τη Δημόσια Ιστορία. Κι ας γυρίσω στα καθ’ ημάς, κι ας ξεκινήσω με το καίριο ερώτημα: Από πότε υπάρχει Δήμος Δράμας; Ας δούμε τι λένε οι πρωτογενείς πηγές:
Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 14 Φεβρουαρίου 1912 (ΦΕΚ 58/Α/1912) δημοσιεύεται ο Νόμος ΔΝΖ΄ (υπ’ αριθ. 4057) «περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων», ο οποίος ξεκινάει ως εξής:

Άρθρον 1
Δήμοι είνε: α΄) αι πρωτεύουσαι των Νομών, β΄) αι πόλεις αι έχουσαι άνω των 10,000 κατοίκων.


Τον επόμενο χρόνο στην Απαρίθμηση των κατοίκων των νέων επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913 που ετοιμάζει η Διεύθυνση Στατικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών αμέσως μετά την ενσωμάτωση των νέων χωρών στο ελληνικό κράτος, βλέπουμε ότι η διαίρεση των νέων χωρών σε νομούς γίνεται ήδη από το 1913. Ο Πίνακας Α΄, Πληθυσμός κατά Νομούς (σ. 5), μας πληροφορεί πως στην Ανατολική Μακεδονία έχουμε δύο νομούς, Σερρών και Δράμας, με πληθυσμό 135.284 και 204.404 αντίστοιχα. Η επαρχία Καβάλας εντάσσεται στον Νομό Δράμας, όπως και οι επαρχίες Θάσου και Σαρή Σαμπάν (Πίνακας Β΄, σ. 6).
Με βάση τον ισχύοντα Νόμο ΔΝΖ΄ η πόλεις της Δράμας και των Σερρών, ως πρωτεύουσες των νομών, είναι εξ ορισμού δήμοι. Δήμο όμως σχηματίζει και η πόλη της Καβάλας, με πληθυσμό 23.378 κατοίκους (σ. 50), ως πόλη με πάνω από 10.000 κατοίκους.
Γύρω στα μέσα Οκτωβρίου του 1913 ο υπουργός Εσωτερικών, Εμμ. Ρέπουλης, επισκέπτεται το μαρτυρικό Δοξάτο. Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δράμας εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και παρουσιάζεται στον υπουργό διεκδικώντας την έδρα του Πρωτοδικείου από τη γειτονική Καβάλα, παράλληλα με άλλα αιτήματα. Στην αθηναϊκή εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ στις 19.10.1913 (αριθ. φ. 6.106, σ. 5), διαβάζουμε:

[…] Το δημοτικόν συμβούλιον Δράμας εκ των κ.κ. Βασιλείου Δερμετζόγλου, δημάρχου, Ν. Βαλάνη, Δ. Κωνσταντίνου, Ν. Παρμενίονος, συμβούλων, παρουσιάσθη εις τον κ. υπουργόν και έκαμε την κατάλληλον ανάπτυξιν δια το ζήτημα του πρωτοδικείου, καθώς και δια το ζήτημα της προαγωγής της πόλεως, και δια το ζήτημα της αποπερατώσεως της προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν μεγάλης γεφύρας, της οποίας τα βάθρα κατεσκευάσθησαν επί Τουρκοκρατίας, υπολείπεται δε μόνον το κατάστρωμα. Τούτον τον χειμώνα δια την έλλειψιν της γεφύρας είνε αδύνατον να επικοικοινωνήση η Δράμα με τον σιδηροδρομικόν σταθμόν. […]
Ο επόμενος χρόνος βρίσκει Δήμαρχο στο Δημαρχείο Δράμας τον τέως δημοτικό σύμβουλο, Ν. Βαλάνη. Διαβάζουμε στην αθηναϊκή εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ στις 22.04.1914 (αριθ. φ. 6.287, σ. 2):

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΔΡΑΜΑΣ


Αριθ. πρωτ. 200
Διεκπ. 146


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Διακηρύττει ότι


Προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιον της πόλεως Δράμας, ως νυν υπάρχει, συμφώνως ταις διατάξεσι ταις ισχυούσαις παρά τοις Δημοσίοις έργοις του Κράτους και της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας,
Προσκαλεί τους βουλομένους να υποβάλλωσι μέχρι μεσημβρίας της 25ης Μαρτίου 1914, αιτήσεις, εν αις να γνωρίζωσι την κατά στρέμμα ζητουμένην παρ’ αυτών τιμήν δια την υποτύπωσιν, ως και τα πιστοποιητικά ικανότητος δια την εκτέλεσιν παρομοίων εργασιών, δεόντως κεκυρωμένα.


Εν Δράμα τη 18 Απριλίου 1914

Ο Δήμαρχος Δράμας
Νίκλης Ν. Βαλάνης

Στη συνέχεια Δήμαρχος Δράμας διορίζεται ο Δ. Βάντσης, και μετά την παραίτησή του, ο Μ. Φέσσας. Στην Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 31.08.1915 (ΦΕΚ 172/Β/1915) διαβάζουμε στη σ. 2, υπό τον τίτλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ότι με Βασιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε στη Δεκέλεια στις 28 Ιουλίου 1915, με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών:

[…] διωρίσθησαν δήμαρχοι Πρεβέζης ο κ. Κωνσταντίνος Τόλιας, αντί του κ. Βασιλ. Μπάλκου, ούτινος εγένετο αποδεκτή η εκ της υπηρεσίας παραίτησις, Κοζάνης ο κ. Νικόλαος Ρεπανάς […] Δράμας ο κ. Μιχαήλ Φέσσας, αντί του κ. Δ. Βάντση, παραιτηθέντος, [..] και Ζηλιοχώβης ο κ. Γ. Παπαδόπουλος.

Ο Υπουργός
Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ

 

Τον Μιχαήλ Φέσσα στο τιμόνι του Δημαρχείου θα βρει η Β΄ Βουλγαρική Κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Στις 5 Οκτωβρίου 1916 το Γενικό Επιτελείο του βουλγαρικού στρατού (Действующата армия) που έχει έδρα το Κιουστεντίλ ιδρύει τη Στρατιωτική Επιθεώρηση της περιοχής Δράμας (Драмска Областна Военна Инспекция) που αποτελείται από εδάφη του ελληνικού κράτους ανατολικά του ποταμού Στρυμόνα και τα οποία είχαν καταληφθεί από τα βουλγαρικά στρατεύματα από κοινού με τα γερμανικά στρατεύματα. Δηλαδή όλη η Ανατολική Μακεδονία αποτέλεσε μια στρατιωτική διοίκηση με έδρα τη Δράμα. Για να μην προκληθεί χάος και να έχει αποτελεσματικότητα η βουλγαρική διοίκηση, έπρεπε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις ελληνικές διοικητικές αρχές είτε να δημιουργήσει νέες εκεί που υπήρχε διοικητικό κενό. Ο Δήμαρχος της Δράμας Μ. Φέσσας, όπως και ο Νομάρχης Δράμας Ν. Μπακόπουλος, δεν εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Συνέχισαν να διοικούν τον Δήμο και τον Νομό Δράμας αντίστοιχα, αλλά βρίσκονται υπό την πλήρη εξουσία του επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιθεώρησης της περιοχής Δράμας, ταξίαρχου Τάνεφ (Διάταγμα του Γενικού Επιτελείου του βουλγαρικού στρατού με αριθ. 566, με τίτλο «Пροσωρινή κατάσταση για τη διοίκηση της Στρατιωτικής Επιθεώρησης της περιοχής Δράμας», Κρατικό Ιστορικό Αρχείο Πολέμου, Β. Τύρνοβο, Φ 1545, оп.1, а.е. 1, σ. 5-6).
Με την αποχώρηση του Βουλγάρων στα τέλη του Οκτώβρη του 1918 η χώρα μας ανακαταλαμβάνει την Ανατολική Μακεδονία. Στη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας, στην ελεύθερη Ελλάδα έχει ήδη δημοσιευτεί ο νόμος 1051 της 6/10 Νοεμβρίου 1917 «περί συστάσεως και διοικήσεως δήμων και κοινοτήτων εν ταις Νέαις Χώραις» (ΦΕΚ 259/Α/13.11.1017). Ο νόμος αυτός διατάσσει τον ακριβή καθορισμό των δήμων και κοινοτήτων των νέων χωρών, προκειμένου ο Νόμος ΔΝΖ΄ (υπ’ αριθ. 4057) του 1912 να έχει καθολική και πλήρη ισχύ και στις νέες χώρες και στη συνέχεια να διαταχθούν δημοτικές και κοινοτικές εκλογές (σε ορισμένα διαμερίσματα των νέων χωρών, σ. 4).
Στις 29 Σεπτεμβρίου 1918, και πριν ολοκληρωθεί η αποχώρηση των βουλγαρικών στρατευμάτων, με απόφαση (με αριθ. 191) του υπουργού Εσωτερικών ως Αντιπροσώπου της κυβέρνησης στην Ανατολική Μακεδονία:

διωρίσθη Δήμαρχος Δράμας ο Δημήτριος Βάντσης, αντί του τέως τοιούτου Μιχαήλ Φέσσα, απαλλαγέντος.

 

Η παραπάνω απόφαση της 29ης Σεπτεμβρίου 1918 δημοσιεύεται στην Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 16 Ιανουαρίου 1919 (ΦΕΚ 8/Γ/1919, σ. 2) και περιλαμβάνει και τα ονόματα των δραμινών δημοτικών συμβούλων που διετέλεσαν τέτοιοι πριν την βουλγαρική κατοχή αλλά και των νέων (όπως και όλων των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ανατολικής Μακεδονίας).
Οι Δήμοι της Ανατολικής Μακεδονίας νομοθετικά επανεντάσσονται στον εθνικό κορμό μετά τη στρατιωτική κατοχή τους από το βουλγαρικό κράτος και συστήνονται ως Δήμοι έναν μήνα αργότερα, με το Βασιλικό Διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 1918 (ΦΕΚ 248/Α/03.12.1918). Η διοικητική αυτή σύσταση γίνεται δυνάμει του νέου νόμου 1051 της 6/10 Νοεμβρίου 1917, για τον οποίο έγινε λόγος παραπάνω και ο οποίος προετοιμάζει το διοικητικό σύστημα για τις επερχόμενες δημοτικές και κοινοτικές εκλογές.
Ωστόσο, στον «συμβολικό πόλεμο» για το πότε ιδρύθηκε ο Δήμος βάζει οριστικό τέλος, ξεκαθαρίζοντας πλήρως τα πράγματα, ο νόμος 91 της 12ης Μαΐου 1943 (ΦΕΚ 129/Α/1943), ο οποίος ορίζει επακριβώς ποιοι Δήμαρχοι δικαιούνται να λάβουν δια βίου και μηνιαίως δημαρχιακό επίδομα (χορηγία). Το επίδομα αυτό, σύμφωνα με τον νόμο 91, θα λαμβάνουν όσοι διετέλεσαν Δήμαρχοι για οκτώ (8) χρόνια. Το άρθρο 2 ορίζει ότι επίδομα Δημάρχου δικαιούται να λάβει όποιος διετέλεσε σε υπηρεσία Δημάρχου σε Δήμο των Νέων Χωρών, πριν την απελευθέρωσή του (το 1918), η οποία όμως υπηρεσία φυσικά δεν μπορεί να ξεπεράσει την πενταετία (αφού οι νέες χώρες ενσωματώθηκαν το 1913) και εφόσον η υπηρεσία αυτή συνεχίστηκε όσο οι νέες χώρες ήταν στρατιωτικά κατεχόμενες, και μέχρι να εφαρμοστούν σε αυτές οι διατάξεις του νόμου 1051 της 6/10 Νοεμβρίου 1917 «περί συστάσεως και διοικήσεως δήμων και κοινοτήτων εν ταις Νέαις Χώραις» (οι οποίες εφαρμόστηκαν, όπως ήδη ειπώθηκε, με το Βασιλικό Διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 1918 - ΦΕΚ 248/Α/1918).

  εικόνα 3

 εικόνα 4

Στον νόμο, λοιπόν, 91 της 12ης Μαΐου 1943 βλέπουμε και ξεκάθαρα γραμμένο (το αυτονόητο) ότι οι Δήμοι της Ανατολικής Μακεδονίας ήταν Δήμοι και πριν από τον νόμο 1051 της 6/10 Νοεμβρίου 1917 και πριν από το Βασιλικό Διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 1918 (ΦΕΚ 248/Α/1918), το οποίο ουσιαστικά προβαίνει σε ενσωμάτωση, ανασύσταση και διοίκηση των δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον νόμο 1051 του 1917. Το ευχάριστο είναι ότι ο κ. Φέσσας το πιθανότερο έλαβε δια βίου και μηνιαίως δημαρχιακή χορηγία.

Που συναντιέται, όμως, η Ιστορία με τη Δημόσια Ιστορία;
Σ’ ένα λάθος, στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Στις διοικητικές μεταβολές δήμων και κοινοτήτων (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=dkmet_details&id=2975) η Ε.Ε.Τ.Α.Α. αναφέρει ότι η σύσταση του Δήμου Δράμας με έδρα τον οικισμό Δράμας γίνεται με το ΦΕΚ 248 Α/ - 03.12.1918, παραγράφοντας έτσι όλη την (πονεμένη) ιστορία της Ανατολικής Μακεδονίας των ετών 1913-1918. Από το λάθος αυτό ξεκινάει όλη η «Δημόσια Ιστορία» των «γενεθλίων» και της «εκατονταετηρίδας» του Δήμου στις 03.12.2018.
Αν θέλουμε μια έγκυρη Ιστορία και μια δίκαιη Δημόσια Ιστορία, που σέβεται τον εαυτό της και το ελληνικό κράτος, πρέπει όλοι/ες μαζί ως πολίτες αυτού του Δήμου να κινητοποιηθούμε, ώστε να διορθωθεί αυτό το λάθος στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Όλοι/ες που ασχολούνται και ασχολήθηκαν με το ζήτημα της σύστασης του Δήμου Δράμας -ντόπιοι, πρόσφυγες, ετεροδημότες που τίμησαν τον Δήμο Δράμας περισσότερο από τον Δήμο καταγωγής τους- έχουν αποδείξει με τον βίο και την πολιτεία τους της αγάπη τους για τη Δράμα. Είναι ώρα να κοινωνήσουμε αυτήν την αγάπη και προς την κεντρική κρατική διοίκηση. Και όσο το Μακεδονικό Ζήτημα έχει σηκωμένο το αιματοβαμμένο του κεφάλι, με τη δέουσα προσοχή και ταπεινά πρέπει να μελετούμε την περίπλοκη και γεμάτη αντιφάσεις ιστορία μας. Κι ας παλεύουμε για τη Μακεδονία «έκαστος εφ ω ετάχθη»: ο παπάς παπάς κι ο ζευγάς ζευγάς.

Έξαρση ρινοκολπίτιδας σε παιδιά και ενήλικες λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς έχουμε στην Ελλάδα!
Σύμφωνα με τους ωτορινολαρυγγολόγους (Ω.Ρ.Λ), που συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, η έξαρση οφείλεται στις απότομες αλλαγές του καιρού, στη μεγάλη αυξομείωση της θερμοκρασίας αλλά και στις αλλεργίες που εμφανίζονται κατά την διάρκεια των εορτών!
«Το κρύωμα, η γρίπη, η μούχλα, το αλκοόλ, τα τρόφιμα και τα τεχνητά αρώματα φαίνεται να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας για τις χειμερινές αλλεργίες που προκαλούν ρινοκολπίτιδα» αναφέρει ο Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, Διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς της ΩΡΛ κλινικής του «ΜΗΤΕΡΑ» και εξηγεί.
«Στην αρχή υπάρχει το κρύωμα ή η γρίπη. Αυτό αναγκάζει το βλεννογόνο στο εσωτερικό της μύτης και των κόλπων να διογκωθεί. Τα ιγμόρεια και γενικά όλοι οι κόλποι δεν μπορούν να αεριστούν σωστά και η βλέννα αρχίζει να εγκλωβίζεται. Αυτή η παγιδευμένη βλέννα είναι το ιδανικό περιβάλλον για την αναπαραγωγή των βακτηρίων με αποτέλεσμα τη μόλυνση των κόλπων. Η χειμερινή ρινοκολπίτιδα μπορεί επίσης να οφείλεται και σε ρινικούς πολύποδες»

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑΣ- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:
-παχύρευστες βλεννοπυώδεις εκκρίσεις από τη μύτη,
-μπούκωμα ,
-πυρετό,
-βήχα και πονοκέφαλο.

Σύμφωνα με τον κ Αρτόπουλο «πολλοί άνθρωποι βιώνουν τα ίδια συμπτώματα αλλεργίας όπως την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η μούχλα, το αλκοόλ, τα τρόφιμα και τα τεχνητά αρώματα φαίνεται να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας για τις χειμερινές αλλεργίες. Μερικοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι τα συμπτώματα τους προκαλούνται από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Πολλά χριστουγεννιάτικα δέντρα έχουν μούχλα που αναπτύσσεται πάνω τους, ενώ τεχνητά δέντρα και οι διακοσμήσεις τους μπορούν να συγκεντρώσουν μούχλα κατά τη φύλαξή τους για 11 μήνες».
Βασικά μέτρα για προφύλαξη από τις αλλεργίες των εορτών είναι:

-Διατηρείτε τα επίπεδα υγρασίας χαμηλά - Χρησιμοποιήστε έναν αφυγραντήρα σε υγρές περιοχές του σπιτιού σας,
-Ξεφορτωθείτε τα χαλιά - Τα χαλιά μπορούν να φιλοξενήσουν αλλεργιογόνα και σκόνη. Μια εναλλακτική λύση είναι να κρατήσετε μικρά χαλιά που μπορούν να πλυθούν και να καθαριστούν σε όλο το σπίτι. Εάν δεν θέλετε να απαλλαγείτε από τα χαλιά σας, βεβαιωθείτε ότι καθαρίζονται τακτικά,
-Καλύψτε τα κρεβάτια και τα μαξιλάρια σας - Καλύψτε το στρώμα και τα μαξιλάρια για να αποφύγετε την επαφή τους με αλλεργιογόνο υλικό,
-Διαχειριστείτε τα κατοικίδια ζώα σας - Κρατήστε τα κατοικίδια ζώα έξω από την κρεβατοκάμαρά σας και χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο αέρα για να βοηθήσετε στην κάθαρση της ατμόσφαιρας στο σπίτι,
-Φαγητό και το ποτό με μετριοπάθεια, Για να αποφύγετε τις αλλεργίες που προκαλούν.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Σε περίπτωση οξείας ρινοκολπίτιδας, οι Ω.Ρ.Λ συνιστούν να χορηγούνται:
-Πολλά υγρά, για να ρευστοποιούνται και να αποβάλλονται οι βλέννες ευκολότερα,
-Φυσιολογικός ορός και αποσυμφορητικά από τη μύτη ώστε να παραμείνει ανοικτή και να μην γίνεται η αναπνοή από το στόμα,
-Αντιβιοτικά φάρμακα από του στόματος για 10-14 ημέρες είναι η θεραπεία εκλογής,
-Σε περίπτωση γνωστής αλλεργικής ρινίτιδας θα πρέπει να χορηγηθεί συμπληρωματικά και ένα αντιισταμινικό φάρμακο.
Στη χρόνια ρινοκολπίτιδα:
-Η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να διαρκέσει από 2 με 6 εβδομάδες.
Ισότονα και υπέρτονα διαλύματα ορού (πλύσεις) μπορούν να μειώσουν τις ρινικές εκκρίσεις και το οίδημα,
-Η τοποθέτηση τοπικών κορτικοστεροειδών και συμφορητικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 7-10 ημέρες, όχι όμως για μεγαλύτερο διάστημα,
-Η αντιμετώπιση τόσο της αλλεργικής ρινίτιδας όσο και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, που είναι αιτίες της νόσου, αποτελεί το σημείο κλειδί για την αντιμετώπιση της χρόνιας ιγμορίτιδας,
-Η χειρουργική αντιμετώπιση αφορά στις περιπτώσεις εκείνες όπου αποτυγχάνει η συντηρητική-φαρμακευτική αγωγή.
«Μόνιμη λύση στη χρόνια ρινοκολπίτιδα και επίσης σε προβλήματα όπως το στραβό διάφραγμα, οι ρινικοί πολύποδες, οι υπερτροφικές αμυγδαλές και τα κρεατάκια δίνει πλέον η ενδοσκοπική χειρουργική» τονίζει ο κ Αρτόπουλος και καταλήγει.
«Ένα ακόμη πλεονέκτημα της ενδοσκοπική χειρουργικής είναι ότι με μία επέμβαση μπορούν να διορθωθούν περισσότερες παθήσεις χωρίς πόνο , με γρήγορη επούλωση και άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες».
www.artopoulos.com Τηλ. 6937673736

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30/τ.Α΄/22-2-2018), με θέμα «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις».
2.Την με αριθμ. Δ12α/Γ.Π. οικ.68856/2202/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5855/τ.Β΄/28-12-2018) ΚΥΑ (ΑΔΑ:ΩΘΜ8465Θ1Ω-7ΞΟ), με θέμα «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων».
3. Το αριθμ. πρωτ. 09-15/2-1-2019 έγγραφο του Διοικητή, του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με θέμα «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με το οποίο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την «Υποβολή Νέων Αιτήσεων», τις «Εκκρεμείς Αιτήσεις», κ.λ.π.
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Δράμας, σας γνωστοποιεί ότι:
α) Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4520/2018, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μετονομάζεται σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΟΠΕΚΑ) και μετεξελίσσεται σε φορέα υλοποίησης και διαχείρισης προνοιακών παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικών ενισχύσεων, κοινωνικών υπηρεσιών, για την οικονομική στήριξη και κοινωνική ένταξη οικογενειών και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
β) Με τις διατάξεις της αριθ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/28-12-2018 (ΦΕΚ 5855/τ.Β/2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, από 1-1-2019 και εφεξής, ανατίθεται στον ΟΠΕΚΑ και η αρμοδιότητα χορήγησης του «διατροφικού επιδόματος», που έως 31-12-2018 ασκούνταν από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Δράμας, για τους δικαιούχους της Π.Ε. Δράμας.

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών σας γνωστοποιούμε ότι:
1. Από 1-1-2019 και εφεξής, τα άτομα που εντάσσονται στην κατηγορία των δικαιούχων του «διατροφικού επιδόματος» (νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι, κ.λ.π.) και υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, θα πρέπει να απευθύνονται:
α) ή στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων του τόπου κατοικίας τους
β) ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ταχ. Δ/νση: Πολυφήμου 1, Τ.Κ 69132 Κομοτηνή, Τηλέφωνο: 25313 55208).

2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθμ. Δ12α/Γ.Π.Οικ. 68856/2202 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5855/τ.Β΄/28-12-2018), τροποποιείται η μέχρι σήμερα διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και ορίζεται ότι για την υποβολή των νέων αιτήσεων:
-Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου του τόπου κατοικίας τους, γνωρίζοντας τον ΑΜΚΑ τους και έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους ή σε περίπτωση που είναι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, τα αντίστοιχα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα) και ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).
-Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου του ατόμου, η αίτηση δύναται να υποβάλλεται μέσω άλλου προσώπου (γονέας, εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών ανάπηρων τέκνων) προσκομίζοντας, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.
-Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο σε συνεργασία με τον αιτούντα, ο οποίος προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
3. Η υλοποίηση καταβολής του «διατροφικού επιδόματος» του διμήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018, στους δικαιούχους που προέκυψαν έως και 31-12-2018, θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ, στον οποίο η υπηρεσία μας έχει αποστείλει «Καταστάσεις δικαιούχων» κατόπιν ένταξης και των αιτήσεων που κατατέθηκαν έως και 31-12-2018.
Οι δικαιούχοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους, μπορούν να απευθύνονται στα κάτωθι Κέντρα Κοινότητας:
1.Του Δήμου Δράμας, στο Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας (Ισόγειο παλαιού Δημαρχείου), τηλέφωνα επικοινωνίας: 25210 57207 & 57206.
2.Του Δήμου Δοξάτου, στο Καλαμπάκι, τηλέφωνα επικοινωνίας: 25213 52416 & 52418.
3.Του Δήμου Κ. Νευκοκοπίου, στο Κ. Νευροκόπι, τηλέφωνα επικοινωνίας: 25233 50170, 50171 & 50172.
4.Του Δήμου Παρανεστίου, στο Παρανέστι, τηλέφωνο επικοινωνίας: 25243 50161.
5.Του Δήμου Προσοτσάνης, στην Προσοτσάνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 25220 21156.
Εκ της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Δράμας και του θεσμικού μου ρόλου, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκομένους αρμόδιους υπαλλήλους και φορείς, για την άψογη έως σήμερα συνεργασία τους με την υπηρεσία μας, διευκολύνοντας το έργο της (όποτε προέκυπτε αναγκαιότητα), προς όφελος των εν λόγο δικαιούχων και κατ’ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος.
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.

Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Τα σχολεία δεν έκλεισαν την Τρίτη και Τετάρτη, που ήταν οι χειρότερες και πιο κρύες ημέρες.
Αποτέλεσμα ένας μαθητής του Μουσικού Σχολείου να σπάσει το χέρι του.
Έκλεισαν όμως χθες Πέμπτη.
Για σήμερα, ενώ από χθες ανακοινώθηκε ότι θα λειτουργήσουν κανονικά και οι μαθητές προσήλθαν το πρωί στα σχολεία, ο Δήμαρχος, καθυστερημένα όπως συνήθως, αποφάσισε τελικά να μην λειτουργήσουν τα σχολεία.
Οι εκπαιδευτικοί περίμεναν τους μαθητές που με κόπο έφταναν στα σχολεία, για να τους διώξουν πίσω στα σπίτια τους!!!
Όταν χθες ο Δήμαρχος αποφάσιζε να λειτουργήσουν τα σχολεία τι δεν γνώριζε;
-σε ποια κατάσταση είναι τα σχολεία;
-σε ποια κατάσταση είναι οι δρόμοι;
-ότι και η κατάσταση των σχολείων και η κατάσταση των δρόμων (εκτός από τον άξονα Ευξείνου Πόντου-Πατρ. Διονυσίου- 1ης Ιουλίου) είναι δική του ευθύνη;
Τον απασχόλησε καθόλου τι θα κάνουν οι γονείς που αίφνης έπρεπε να εξασφαλίσουν τη φροντίδα των παιδιών τους που γυρνούσαν απροειδοποίητα στα σπίτια;
Δεν περιμένουμε ότι θα υπάρξει απάντηση στα αμείλικτα ερωτήματα!
Την απάντηση θα την δώσουν οι Δραμινοί τον Μάιο!

Οι αντιπολιτεύσεις διαχρονικά σε όλο τον κόσμο (όχι μόνο στην Ελλάδα), αλλά και σε όλους τους δήμους (όχι μόνο στη Δράμα) εκμεταλλεύονται ακραία καιρικά φαινόμενα ή και φαινόμενα που δεν είναι τόσο ακραία, αλλά δημιουργούν προβλήματα στην εύρυθμη ζωή των πολιτών, για να ασκήσουν κριτική στην εκάστοτε διοίκηση.
Σκοπεύουμε να αποφύγουμε να αποδώσουμε ευθύνες είτε μέσω δελτίων τύπου είτε με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το κάνουμε αφενός γιατί διαχρονικά ο μηχανισμός της δημόσιας διοίκησης δείχνει διαχρονικά δείγματα πλημμελούς προετοιμασίας για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και αφετέρου γιατί θέλουμε να ξεφύγουμε από τα τετριμμένα και την ανέξοδη κριτική.
Θα καταθέσουμε όμως μερικές σκέψεις για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων:
1. Να γίνεται ενημέρωση των πολιτών για τα φαινόμενα που αναμένονται προκειμένου να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και δράσεις που μπορούν να δυσκολέψουν τους ίδιους, αλλά και τους συμπολίτες τους. Οι προβλέψεις του καιρού τουλάχιστον είναι συνεχείς και έγκυρες και είναι δυνατό να προετοιμαστούμε όλοι. Δεν είναι δυνατό στο δελτίο τύπου που βγάζει ένας δήμος να μην υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός στον δήμο για έκτακτες περιπτώσεις και βοήθεια των δημοτών.
2. Να προλαμβάνουμε. Στην περίπτωση του χιονιά, που ζήσαμε δύο φορές την τελευταία εβδομάδα, μπορούσε ο δήμος να ρίξει προληπτικά αλάτι στους δρόμους, όπως γίνεται σε κάθε σοβαρή δυτική ευρωπαϊκή χώρα. Όταν σε μια ώρα όλοι οι δρόμοι είναι κάτασπροι, προφανώς και δεν είναι δυνατό με δύο αυτοκίνητα να προλάβεις να τους κρατήσεις όλους ανοιχτούς. Άρα, προλαμβάνεις.
3. Να λαμβάνουμε αποφάσεις γρήγορα και έγκαιρα. Το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι μια απόφαση, που σίγουρα δυσκολεύει, κυρίως, τους γονείς. Όμως, όταν η εικόνα δεν είναι ίδια για όλες τις σχολικές μονάδες και περιμένεις νέο κύμα κακοκαιρίας, αντιδράς και ενημερώνεις έγκαιρα για να μπορέσουν οι οικογένειες να κάνουν τον απαραίτητο προγραμματισμό.
4. Να δημιουργείς στον δημότη την αίσθηση ότι είσαι κοντά του, ώστε να του ζητάς και ο ίδιος του από την πλευρά του να κάνει όσα του αναλογούν. Ο δήμος δεν μπορεί να καθαρίζει τα πεζοδρόμια στην πόλη και τα χωριά. Αλλά, αν κάθε δημότης φτυάριζε το χιόνι μπροστά από το σπίτι του, δεν θα υπήρχε τόσο έντονο πρόβλημα στα πεζοδρόμια.
Οι προτάσεις αυτές δεν είναι σοφές. Είναι απλές σκέψεις, που δημιουργούνται από την εμπειρία του καθενός μας και από καλές πρακτικές από χώρες που το χιόνι που θα ρίξει όλο το χειμώνα στη Δράμα, θα το ρίξει στις πόλεις αυτών των χωρών σε 3 μέρες.
Οι δημότες θέλουν κοντά τους τον δήμο αυτές τις στιγμές, αλλά κυρίως πριν δημιουργηθούν προβλήματα. Οι φωτογραφίες στα αυτοκίνητα εκχιονισμού και στις αλατιέρες είναι πολιτική άλλων εποχών και αποδεικνύουν ότι κάτι δεν πάει καλά στην οργάνωση της διοίκησης.

Κατόπιν των πρόσφατων σχετικών ανακοινώσεων -των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – για τη νέα ρύθμιση που έρχεται το Μάρτιο με τις 120 δόσεις και τον συνυπολογισμό παλαιών οφειλών προς τα ταμεία, που οδηγεί σε “κούρεμα” ακόμη και 70% για οφειλές ασφαλισμένων, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Δράμας εκφράζει την ικανοποίηση της καθώς η πρόταση που είχε κάνει από κοινού με τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας, πριν από τρεις μήνες περίπου και αφορούσε την ανακούφιση χιλιάδων ασφαλισμένων ελεύθερων επαγγελματιών, έχει κοινά σημεία με τη νέα επερχόμενη ρύθμιση που είναι υπό συζήτηση. Ειδικότερα, η κοινή πρόταση της Ο.Ε.Β.Ε. Νομού Δράμας και του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, η οποία συζητήθηκε και με τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο είχε ως στόχο:
1. Την επανένταξη εκατοντάδων χιλιάδων ενεργών ΑΦΜ στην Κανονική Οικονομία
2. Την ένταξη χιλιάδων Μη ενεργών ΑΦΜ σε βιώσιμη διαδικασία αποπληρωμής οφειλών
3. Την αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ
4. Την ηθική αποκατάσταση των ασφαλισμένων που χρεώθηκαν με υπερβολικές εισφορές επί σειρά ετών.
Στην κοινή προτεινόμενη λύση της Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Δράμας και του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, ο επαναυπολογισμός των οφειλών των ασφαλισμένων, λαμβάνοντας υπόψη ως ετήσια εισφορά που πρέπει να καταβάλουν το 20% του εισοδήματός τους, από το έτος 2009 και μετά. Επίσης η πρόταση περιλάμβανε τη διαγραφή των τόκων και των προσαυξήσεων. Ακόμη, προτείνονταν η υποχρέωση καταβολής των υφιστάμενων δόσεων για διάστημα 12 ή 24 μηνών, ως προϋπόθεση για τη μείωση της οφειλής από τον επαναυπολογισμό, και εν συνεχεία η ένταξη τους σε ένα ευνοϊκότερο καθεστώς. Για τους οφειλέτες που είναι ενεργοί ή Μη ενεργοί αλλά εκτός ρύθμισης, ενεργά και μη ενεργά ΑΦΜ, προτάθηκαν εναλλακτικά σενάρια ανάλογα με την ηλικία, την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα κάθε οφειλέτη. Η βάση της πρότασης είναι όπως παγώσουν πλήρως οι οφειλές, αφού επαναυπολογισθούν, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (0-5 χρόνια), με την προϋπόθεση ο οφειλέτης να αρχίσει να πληρώνει πάλι τις τρέχουσες εισφορές. Όταν λήξει η περίοδος παγώματος της οφειλής, σύμφωνα με την πρόταση, ο οφειλέτης θα ενταχθεί σε περίοδο αποπληρωμής μακράς διάρκειας (έως 120 δόσεις) ανάλογα με το τότε εισόδημά του.
Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ
Η νέα ρύθμιση που έρχεται το Μάρτιο- σύμφωνα με ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων- αφορά οφειλέτες των πρώην ασφαλιστικών ταμείων που είχαν δημιουργήσει χρέη έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Συνολικά απευθύνεται σε 958.000 μη μισθωτούς και ειδικότερα 584.000 του πρώην ΟΑΕΕ, 356.000 του πρώην ΟΓΑ και 18.000 του πρώην ΕΤΑΑ. Μέσω της ρύθμισης αναμένεται να "απεγκλωβιστούν" 70.000 ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους. Στόχος είναι να δοθεί λύση σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι παλιές οφειλές που υπάρχουν με βάση τεκμαρτά εισοδήματα θα επανυπολογιστούν με βάση το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα, γεγονός που θα οδηγήσει την πλειονότητα σε σημαντικό όφελος. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο επανυπολογισμός να γίνει με βάση την ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ. Οι προσαυξήσεις θα “κουρεύονται” κατά 85% στα πρότυπα του εξωδικαστικού. Μετά το “κούρεμα” και τον επαναπροσδιορισμό θα προκύπτουν οι δόσεις. 36 για οφειλές έως 3.000 ευρώ και έως 120 ή 120 για οφειλές άνω των 3.000 ευρώ. Για την ένταξη στη ρύθμιση θα ισχύουν κανόνες, κυρίως με περιουσιακά κριτήρια. Η ένταξη θα γίνεται με αίτηση του οφειλέτη. Ο επανυπολογισμός θα επηρεάζει το ύψος της συνταξιοδοτικής δαπάνης αφού οι ασφαλισμένοι θα λάβουν αναλογική σύνταξη, σύμφωνα με το ύψος των εισφορών που θα αποπληρώσουν.
Η ρύθμιση οφειλών αφορά σχεδόν ένα εκατομμύριο οφειλέτες, μεταξύ των οποίων και ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης.

Για ακόμα μια φορά ο o Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης επανέρχεται με αναφορά του προς τον Υπουργό Υγείας για την δυσλειτουργία του Γ.Ν. Δράμας.
Υποβάλλοντας ο κ. Bουλευτής την επιστολή διαμαρτυρίας των υπηρετούντων ειδικών ιατρών της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου μας στον κ. Υπουργό, αναμένει την άμεση επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε συνέπεια της αδυναμίας στελέχωσης του Γ.Ν. με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του υπό τις αναγκαίες συνθήκες ομαλότητας και ασφάλειας.

Επισυνάπτεται η σχετική αναφορά.

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: Σον Τπουργό Τγείας
κ. Ανδρέα ΞΑΝΘΟ

Κύριε Τπουργέ,
Συνημμένως σας υποβάλλω επιστολή των υπηρετούντων ειδικών ιατρών της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Πρόκειται για μία κραυγή αγωνίας – απελπισίας, η οποία αναδεικνύει τις δυσλειτουργίες του Γ.Ν. Δράμας σε όλη τους την έκταση και προεχόντως την εγκατάλειψή του από την επίσημη Πολιτεία και το
αρμόδιο Τπουργείο. Δεν είναι δυνατόν το υπηρετούν ιατρικό προσωπικό, το οποίο υπερβάλλει κυριολεκτικά εαυτόν προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών, να φθάνει στα όρια της φυσικής και πνευματικής εξάντλησης συνεπεία της αδυναμίας του
Τπουργείου να στελεχώσει το Γ.Ν. με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του υπό τις αναγκαίες συνθήκες ομαλότητας και ασφάλειας.
Αναμένω τις ενέργειές σας για την άμεση επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας
Δημήτρης ΚΤΡΙΑΖΙΔΗΣ

 ΒΙΑΝC MONTE ΔΡΑΜΑ

Θέλει την νίκη με τον Δούκα και θα παλέψει σκληρά παρά τα προβλήματα. Ο κόσμος άλλη μια φορά δίπλα στην ομάδα.

Το Σάββατο 12/1/2019 στις 18:00 στο Κραχτίδης αρχίζει ο β΄ γύρος με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Bianco Monte Δράμα 1986 αντιμετωπίζει τον 4ο στην βαθμολογία Δούκα αλλά ελπίζει σε πολύ καλή εμφάνιση για να μπορέσει να πάρει την νίκη. Οι Δραμινοί λόγω της κακοκαιρίας προετοιμάστηκαν μόνο με βάρη αφού ήταν κλειστά τα γυμναστήρια του Δήμου Δράμας αλλά το κίνητρο της νίκης είναι πολύ μεγάλο. Ο Σάκης Βαλαβάνης δεν θα έχει στην διάθεσή του τον φορμαρισμένο Κουρουτζίδη αφού κανένας δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την απόσπασή του από το Χαλάνδρι όπου εργάζεται. Ο Κοβογλανίδης συνεχίζει να έχει ενοχλήσεις με τον ώμο του ενώ ο Παπάζογλου και Γιαννακόπουλος δεν κατάφεραν να γυμναστούν τον καινούργιο χρόνο λόγω σπουδών. Οι Δραμινοί το θέλουν πολύ το παιχνίδι και όλοι θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για μια μεγάλη νίκη.

 

Οι συνέπειες για τους Δραμινούς ήδη ορατές
Δεν θα πληρωθούν τα χρέη του Φεστιβάλ σε Δραμινούς Επιχειρηματίες

Οι συνέπειες της διάλυσης που εμφανίζει η δημοτική αρχή του κ. Μαμσάκου είναι ήδη εμφανείς στη λειτουργία του Δήμου Δράμας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τραγική εικόνα της πλειοψηφίας κατά τη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για την αποδοχή της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους.
Η επιχείρηση έκλεισε το 2011 και άφησε χρέη εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ, από τα οποία τα περισσότερα σε Δραμινούς Επιχειρηματίες. Επισημαίνεται ότι τα χρέη αφορούν το διάστημα από το 2010 και πριν, όταν στη διοίκηση του Δήμου συμμετείχαν ο κ. Μαμσάκος και οι συν αυτώ και λειτουργούσαν όπως και σήμερα πληρώνοντας μόνο κατά το δοκούν, δηλαδή μόνο τους αρεστούς.

Η παράταξή μας με Δήμαρχο τον Κυριάκο Χαρακίδη από το 2011:
• Φρόντισε για την απόλυτα νόμιμη και διαφανή λειτουργία του Φεστιβάλ
• Προσπάθησε να πληρώσει τις οφειλές που κληρονόμησε, αλλά τα εντάλματα πληρωμής απορρίφθηκαν από τον Επίτροπο λόγω παρατυπιών που είχαν γίνει από την προηγούμενη διοίκηση
• Αποφάσισε την εκκαθάριση της πρώην δημοτικής επιχείρησης για να αποκαλυφθούν οι παρατυπίες, να δρομολογηθεί η λύση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση και να εξοφληθούν όλες οι οφειλές που θα μπορούσαν να πληρωθούν:
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας επί της Έκθεσης ενδιάμεσης εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» την 20.12.2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας με την απόφαση υπ’ αριθμόν 08/28.01.2014 (απόσπασμα της 28.01.2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας) αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
α) την έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» της 14ης/12/2011,
β)την έγκριση του Ισολογισμού Ενδιάμεσης Εκκαθάρισης της Επιχείρησης της 20/12/2013 και
γ)την ανάληψη των υποχρεώσεων της Επιχείρησης προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στην προκειμένη περίπτωση ΔΟΥ και ΙΚΑ καθώς και το κόστος των σχετικών τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων .

Η δημοτική αρχή του κ. Μαμσάκου κωλυσιεργούσε για 5 χρόνια, σκόπιμα θεωρούμε, και εξάντλησε χωρίς αποτέλεσμα όλα τα περιθώρια για να λυθεί το πρόβλημα.
Από την εκκαθάριση προέκυψε ότι οι περισσότερες δαπάνες γίνονταν χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες αποφάσεις και τα αναγκαία παραστατικά.

Τελικά, στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα ήρθε:
• Ως κατεπείγον, αφού η δημοτική αρχή, κωλυσιεργώντας με αποκλειστικά δική της ευθύνη, έφτασε, εντελώς απροετοίμαστη, να συζητάει για λύση ενός δύσκολου προβλήματος μία ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας.
• Χωρίς την παρουσία νομικού συμβούλου, για ένα θέμα που έχει νομικά μπλεξίματα (νομιμοποίηση δαπανών που δεν έγιναν με νόμιμη διαδικασία και παραστατικά).
• Με εισήγηση από το Γραφείο Δημάρχου (με υπογραφή του κ. Μαμσάκου) και όχι από την Οικονομική Υπηρεσία, ως όφειλε.
• Με πρόταση για αποδοχή της εκκαθάρισης, που αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή των οφειλών στους Δραμινούς επιχειρηματίες και τους βραβευθέντες διαγωνιζόμενους.
• Με τον κ. Μαμσάκο να απουσιάζει από τη συνεδρίαση και με παρόντες στη συζήτηση μόνο 4 από τους 20 συμβούλους της πλειοψηφίας.
• Με τον Αντιδήμαρχο κ. Σολάκη, που τελικά αυτός υποστήριξε την εισήγηση, να διαφοροποιείται από την αρχική πρόταση και να ζητά να εγκριθεί η πληρωμή ορισμένων μόνο δαπανών.

Τελικά συνέβη το εξής ανεπανάληπτο για δημοτική αρχή!
Από τους Δημοτικούς Συμβούλους που παραβρέθηκαν, κανείς σύμβουλος της δημοτικής αρχής δεν ψήφισε την αρχική εισήγηση και την διαφοροποιημένη του κ. Σολάκη την ψήφισε μόνο ο ίδιος!!!
Γνωρίζουν ότι δεν θα είναι ξανά δημοτική αρχή και δεν ήθελαν να αναλάβουν την ευθύνη για την οποιαδήποτε πληρωμή χωρίς να έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Η απόλυτη διάλυση!

Το αποτέλεσμα;
Οι οφειλές του Δήμου από το 2010 και πριν σε Δραμινούς επιχειρηματίες (δεκάδων χιλιάδων Ευρώ για ορισμένους) δεν θα πληρωθούν, καθώς και οι βραβευθέντες του Φεστιβάλ δεν θα παραλάβουν τα χρηματικά τους βραβεία!!!
Με τη διάλυση να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και με θύματα τους Δραμινούς, που καμιά ευθύνη δεν έχουν, βαδίζουμε προς τις εκλογές του Μαΐου.
Όσο για τους αμετροεπείς φιλόδοξους που θέλουν να παρουσιάζονται ως κάτι νέο και να απαξιώνουν τη δική μας διοίκηση, μάλλον ούτε οι ίδιοι ακούν αυτά που λένε. Αλλιώς πώς να εξηγηθεί ότι προσπαθούν να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό τους με πρώην μη εκλεγμένους υποψηφίους μας ή με υποψηφίους που συμμετείχαν ενεργά στην διοίκησή μας, οι οποίοι πίστεψαν σε μας και είναι υπερήφανοι για το έργο μας!
Οι Δραμινοί γνωρίζουν πολύ καλά το έργο μας και κανείς δεν μπορεί να το απαξιώσει!

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και ολισθηρότητας του οδοστρώματος, με σκοπό την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
Συγκεκριμένα από σήμερα 9 Ιανουαρίου 2019, ώρα 17:00 και μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών φαινομένων:
Α) Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων στα εξής σημεία:
• στην Ε.Ο. Δράμας – Εξοχής, από το 17ο χλμ
(δ/ση Κοκκινογείων) έως το 53ο χλμ (Τελωνείο Εξοχής)
• στην Ε.Ο. Δράμας – Σερρών, από τη Δράμα έως το 18ο χλμ.
• στην Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας, από τη Δράμα έως το 18ο χλμ.
• στην Ε.Ο. Δράμας – Παρανεστίου, από τη Δράμα έως το 45ο χλμ

Β) Απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων που δεν φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες στα παραπάνω σημεία καθώς και στην Επ. Ο. Δράμας – Σιδηρόνερου, από το 13ο χλμ. έως το 42ο χλμ. (Σιδηρόνερο).

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και να συμμορφώνονται με τα σήματα κυκλοφορίας και τα σήματα των τροχονόμων.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr