rena

rena

Από τη διεύθυνση Τεχνικών έργων της ΠΕ Δράμαςανακοινώνεται ότι οι εργασίες υποστύλωσης επικίνδυνου φατνώματος της γέφυρας Νέστου στο Παρανέστι Δράμας, οι οποίες εκτελέστηκαν από την Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας, έχουν ολοκληρωθεί.
Ως εκ τούτου αίρεται ο περιορισμός διέλευσης οχημάτων που είχε επιβληθεί με προηγούμενη απόφαση, από τις 22.03.2019.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το κοινό αλλά κυρίως τους Δημότες του Δήμου Παρανεστίου για την κατανόησή τους, τον Δ/ντή του συγκροτήματος Νέστου της Δ.Ε.Η κ. Φώτου Φώτη για την άδεια διέλευσης μεγάλων φορτηγών από το φράγμα Πλατανόβρυσης και την Αστυνομική Δ/νση Δράμας-Αστυνομικό Τμήμα Παρανεστίου για την βοήθειά τους στην αστυνόμευση της κυκλοφορίας επί της γέφυρας.

 

Τριάντα τρεις μήνες μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, είναι κοινή παραδοχή πως απέτυχε. Σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται πόρους προκειμένου να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, κονδύλια παραμένουν αδιάθετα λόγω αναποτελεσματικών πολιτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.
Η αναποτελεσματικότητα του όμως, ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενη και την είχαμε υπογραμμίσει ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Δίχως άλλο, ένας νόμος που επιτρέπει να υποβάλλει πρόταση χωρίς εξασφαλισμένο χώρο επένδυσης, χωρίς απαιτούμενες άδειες ή εξασφαλισμένα κεφάλαια με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μην είναι εφικτό να υλοποιηθούν ποτέ ορισμένα από τα επιχειρηματικά σχέδια. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν φτάσει ουσιαστικά χρήματα στην αγορά.
Ακόμη όμως έπειτα και από την πρόσφατη ανακοίνωση για δυνατότητα προκαταβολής της επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 4399, εφ' όσον έχουν υλοποιήσει το 25% της επένδυσης, ο επενδυτικός νόμος παραμένει αποτυχημένος. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και αν υπήρχαν επιχειρήσεις που είχαν ολοκληρώσει το 100% του έργου, στην πραγματικότητα δε μπορούσαν μέχρι πριν λίγες ημέρες να υποβάλλουν αίτημα τελικού ελέγχου, αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα το πληροφοριακό σύστημα.
Η εφαρμογή του ν. 4399 όμως, εγείρει και σημαντικά ερωτήματα. Ενώ στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας απέναντι στη διαφθορά, η παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία τις αφαίρεσε. Ενδεικτικά, παλαιότερα η αξιολόγηση γίνονταν από δύο τυχαίους εξωτερικούς αξιολογητές εγγεγραμμένους στο ειδικό μητρώο, και αν υπήρχε διαφοροποίηση χρησιμοποιούνταν τρίτος αξιολογητής, χωρίς καμία ανάμειξη υπηρεσίας ή της πολιτικής ηγεσίας. Με το νόμο της σημερινής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η αξιολόγηση γίνεται από μόνο έναν ειδικό, του οποίου την επάρκεια κρίνει ειδική επιτροπή που συστήθηκε με δυνατότητα να τροποποιεί κατά το δοκούν την τελική αξιολόγηση.
Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τέτοιες λογικές αφήνουν σημαντικά περιθώρια εξυπηρέτησης ημέτερων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων.
Για τους ανωτέρω λόγους, ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και βουλευτές άλλων νομών της Ν.Δ. προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ώστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις.
Ακολουθεί η σχετική ερώτηση:
«ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Θέμα: Άναποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016
20.03.2019

Τριάντα τρεις μήνες μετά την ψήφιση του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, είναι κοινή παραδοχή πως απέτυχε. Σε μια εποχή που η χώρα χρειάζεται πόρους προκειμένου να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, κονδύλια παραμένουν αδιάθετα λόγω αναποτελεσματικών πολιτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων.
Η αναποτελεσματικότητα του όμως, ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενη και την είχαμε υπογραμμίσει ως αξιωματική αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Δίχως άλλο, ένας νόμος που επιτρέπει να υποβάλλει πρόταση χωρίς εξασφαλισμένο χώρο επένδυσης, χωρίς απαιτούμενες άδειες ή εξασφαλισμένα κεφάλαια με αποτέλεσμα στη συνέχεια να μην είναι εφικτό να υλοποιηθούν ποτέ ορισμένα από τα επιχειρηματικά σχέδια. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν φτάσει ουσιαστικά χρήματα στην αγορά.
Ακόμη όμως έπειτα και από την πρόσφατη ανακοίνωση για δυνατότητα προκαταβολής της επιχορήγησης σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο ν. 4399, εφ' όσον έχουν υλοποιήσει το 25% της επένδυσης, ο επενδυτικός νόμος παραμένει αποτυχημένος. Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και αν υπήρχαν επιχειρήσεις που είχαν ολοκληρώσει το 100% του έργου, στην πραγματικότητα δε μπορούσαν μέχρι πριν λίγες ημέρες να υποβάλλουν αίτημα τελικού ελέγχου, αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα το πληροφοριακό σύστημα.
Η εφαρμογή του ν. 4399 όμως, εγείρει και σημαντικά ερωτήματα. Ενώ στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας απέναντι στη διαφθορά, η παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία τις αφαίρεσε. Ενδεικτικά, παλαιότερα η αξιολόγηση γίνονταν από δύο τυχαίους εξωτερικούς αξιολογητές εγγεγραμμένους στο ειδικό μητρώο, και αν υπήρχε διαφοροποίηση χρησιμοποιούνταν τρίτος αξιολογητής, χωρίς καμία ανάμειξη υπηρεσίας ή της πολιτικής ηγεσίας. Με το νόμο της σημερινής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η αξιολόγηση γίνεται από μόνο έναν ειδικό, του οποίου την επάρκεια κρίνει ειδική επιτροπή που συστήθηκε με δυνατότητα να τροποποιεί κατά το δοκούν την τελική αξιολόγηση.
Όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τέτοιες λογικές αφήνουν σημαντικά περιθώρια εξυπηρέτησης ημέτερων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
α) Θεωρείτε αξιόπιστη την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω;
β) Πόσα επενδυτικά σχέδια έχουν λάβει χρηματοδότηση μέχρι σήμερα; Θεωρείτε επιτυχημένη τη μέχρι τώρα λειτουργία του αναπτυξιακού νόμου; Σε ποιο βαθμό είναι έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί σε αιτήματα τελικού ελέγχου στα καθεστώτα «Νέες και Ανεξάρτητες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»;

γ) Πως έγινε η συγκρότηση του Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών; Είναι αληθές πως έγινε απευθείας ανάθεση σε φυσικό πρόσωπο για την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας με θέμα τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών; Είναι αληθές, πως άμεσος συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα τοποθετήθηκε Πρόεδρος της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης; Γνωρίζετε εάν ισχύει το γεγονός πως Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου κληρώνεται συνεχώς σε συγκροτήσεις οργάνων ελέγχου, ενώ θα έπρεπε τυπικά να κωλύεται από ασυμβίβαστο; Τα μέλη των Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος;
δ) Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη διαφάνεια των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων των επιτροπών αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων, των οργάνων ελέγχου επενδύσεων, της επιτροπής διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών και των γνωμοδοτικών επιτροπών; Πως σκοπεύετε να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια στις διαδικασίες αυτές;
ε) Όπως διαφαίνεται από σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, πρόθεση σας είναι να γίνονται αποσπάσεις προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Με βάση ποια αιτιολόγηση προχωράτε στην κατεύθυνση αυτή;»

Οφείλουμε δημόσια ν’ αναγνωρίσουμε την τεράστια συμβολή αλλά και τη μεγάλη αρνητική προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας, αλλά και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στα θέματα Υγείας του Νομού και ταυτοχρόνως να τους «ευχαριστήσουμε» για την παραίτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου, που κατέβαλε ομολογουμένως κάθε προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, μη υποκύπτοντας και μη ενδίδοντας στις εν πολλοίς αφόρητες πιέσεις του καθεστώτος.
Μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ (131/15-03-2019) και της εν αυτή απόφασης παραίτησης ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ, ως οφείλει άλλωστε το καθεστώς, επιτέλους να διορίσει ένα πιστό μέλος της οικογένειας, προκειμένου να διαπρέψει, όπως και σε όλα τ’ άλλα ζωτικής σημασίας για τον τόπο ζητήματα και για το ζήτημα της υγείας.
Περαστικά μας.

 

Με αφορμή την εορτή του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού, που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου κέρασμα αγάπης στους ωφελούμενους του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία».
Στον αίθριο χώρο της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας οι ηλικιωμένοι ήπιαν τον καφέ τους και γεύτηκαν πλούσια νηστίσιμα εδέσματα. Στην εορτή που πραγματοποιήθηκε η Επίτιμη Πρόεδρος της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας η κα Νόρα Κωνσταντινίδου είπε δύο λόγια για τον Άγιο Αλέξιο και για την ζωή του, ενώ ενημέρωσε τους ωφελούμενους πως η επανάσταση του 1821 ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου, την ημέρα που εορτάζεται ο Άγιος .
Οι ωφελούμενοι δήλωσαν συμμετοχή για το προσκύνημα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου στην Νικήσιανη Καβάλας.
Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας από τον Απρίλιο του 2018 ξεκίνησε εκ νέου συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα με στόχο την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία». Το πρόγραμμα αφορά στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών. Από το πρόγραμμα αυτό ωφελούνται εβδομήντα πέντε (75) οικογένειες και έχει διάρκεια ενός έτους. Παράλληλα στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση των ωφελούμενων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ασφάλειας και υγείας με παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων αλλά και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η ψυχολογική τους ενίσχυση, η κοινωνικοποίησή τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με την αγορά βασικού οικιακού εξοπλισμού.

 

Το Επιμελητήριο Δράμας διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα
με θέμα: «120 Δόσεις προς ΔΟΥ και ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Επιχειρήσεων, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αγροτών»,

Το Σάββατο 23 Μαρτίου και ώρα 13.30,

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Δράμας

(Λαμπριανίδη 40 Δράμα)

Η Ενημερωτική Ημερίδα με κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση, εστιάζει στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Το Μουσικό Σχολείο Δράμας, τηρώντας τη θρησκευτική μας παράδοση και τιμώντας το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα ψάλλει στο πλαίσιο της Ακολουθίας των Χαιρετισμών κάθε Παρασκευή και σε διαφορετικό ναό του νομού μας.
Η Βυζαντινή χορωδία των μαθητών μας, υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Μαΐστωρος τ.Μ.τ.Χ. (της Μεγάλης του Χριστού) Εκκλησίας και καθηγητή, Νίκου Στεφανάκη, θα αποδώσει τους ύμνους των Β΄ Χαιρετισμών την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:00, στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στη Χωριστή.

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε η διανομή δεμάτων του προγράμματος «ΣΥΝ - ΕΝΩΣΙΣ ».
Οι εκατόν είκοσι τρεις (123) ωφελούμενες οικογένειες ενημερώθηκαν για την σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων από τον Ηλιάδη Παναγιώτη, κοινωνιολόγο και δημοσιογράφο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας, που τιμάται στις 19 Μαρτίου. Ο κύριος Ηλιάδης αρχικά αναφέρθηκε στον ορισμό της Κοινωνικής Εργασίας. Στη συνέχεια έθεσε προβλήματα όπως η ένδεια , η μοναξιά του ατόμου και η κοινωνική απομόνωση , ενώ έπειτα έκανε ειδική μνεία στην συνεισφορά της Ένωσης Κυριών Δράμας - Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας σχετικά με τα κοινωνικά ζητήματα που διαχειρίζεται. Κλείνοντας , έκανε αναφορά σε επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα, στον ρόλο και την προσφορά της κοινωνικής εργασίας, καθώς και στην ανάγκη παρέμβασης κοινωνικών λειτουργών στον σχολικό χώρο.
Το πρόγραμμα στήριξης οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ υλοποιείται βάση προκαθορισμένων εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων και αφορά στη χορήγηση πακέτων με βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής που διατίθενται σε μηνιαία βάση. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ιδρύθηκε από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτελεί τον Φορέα Κοινωνικής Προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. Έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών προγραμμάτων, δράσεων ενίσχυσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργων ανθρωπιστικού περιεχομένου και δωρεών ευρύτερου ενδιαφέροντος για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.

Πόλη + Ζωή
Άνθρωπος, Ανάπτυξη, Καθημερινότητα
Στο επίκεντρο της πολιτικής και του προγράμματός μας

Μέρος του προγράμματος και συγκεκριμένα τις θέσεις της παράταξης στον τομέα της καθαριότητας και του πρασίνου, παρουσίασε την Τετάρτη 20/03/2019 ο υποψήφιος Δήμαρχος με την παράταξη «πόλη + ζωή» Κυριάκος Χαρακίδης.
Στη συνέντευξη αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας και τα χωριά μας μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης. Κάδοι απορριμμάτων που ξεχειλίζουν από σκουπίδια, που έχουν να πλυθούν πολύ καιρό και μυρίζουν άσχημα από πολλά μέτρα μακριά. Παράνομοι σκουπιδότοποι σε διάφορα σημεία του Δήμου χωρίς να λαμβάνεται καμιά μέριμνα για λύση του προβλήματος. Πάρκα και χώροι πρασίνου, με τρανό παράδειγμα το δημοτικό μας κήπο, οι οποίοι είναι παραμελημένοι εντελώς. Όλα αυτά βέβαια τα αναγνωρίζουν και οι ίδιοι με δηλώσεις τους στα ΜΜΕ ρίχνοντας όμως τις ευθύνες στους δημότες και όχι στους ίδιους που έχασαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε προσλήψεις και στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Διαγωνισμοί προμηθειών και υπηρεσιών με εκπτώσεις σχεδόν μηδενικές, καθυστέρηση, λόγω ανικανότητας, 5 ετών στην μηχανική διαλογή των απορριμμάτων ώστε να είναι ελάχιστα τα απορρίματα που θα πηγαίνουν στις Σέρρες. Ήδη με την πολιτική αυτή που εφαρμόζουν μας έχουν επιβαρύνει με αύξηση των δημοτικών τελών κατά 52% και είναι μόνο η αρχή συνεχίζοντας το ίδιο τροπάρη στις πλάτες των δημοτών.

Οι προτάσεις της παράταξής μας στον τομέα αυτόν είναι:
• Άμεση στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου με προσωπικό πλήρους απασχόλησης
• Προμήθεια νέων κάδων (υπόγειων, μπλε, καφέ, ανοιχτών)
• Προμήθεια νέων σύγχρονων απορριμματοφόρων
• Βελτιστοποίηση του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων
• Συνεχές πλύσιμο και απολύμανση των κάδων
• Δημιουργία Πράσινων Σημείων
• Μείωση του κόστους λειτουργίας ΚΔΑΥ
• Προώθηση ανακύκλωσης στην πηγή
• Αναβάθμιση της εφαρμογής «δημολύση» για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δημότες
• Συνεργασία με τους δραμινούς επαγγελματίες για καθαρότερη πόλη
• Καθαρισμός όλων των χωρών ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων
• Καθαρισμός όλων των χειμάρρων
• Καθαρισμός και συντήρηση όλων των πάρκων και κήπων
• Ανακατασκευή και συντήρηση του δημοτικού μας κήπου και του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας
• Ανάδειξη, φροντίδα και αξιοποίηση χώρων του άλσους Κορυλόβου και του άλσους Κολυμβητηρίου

Κλείνοντας ο κ. Χαρακίδης αναφέρθηκε: «Εμείς είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι την επόμενη μέρα των εκλογών να συνθέσουμε δυνάμεις και να διεκδικήσουμε για τη ΔΡΑΜΑ μας όλα αυτά που έχει στερηθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Να σταματήσουμε την οπισθοδρόμηση και να βάλουμε πάλι τη Δράμα σε πορεία ανάπτυξης και προόδου. Να ξαναέχουμε ένα Δήμο καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον».

Το link της παρουσίασης των προτάσεων και του τι βιώνουμε ως δημότες
https://wetransfer.com/downloads/1dbee712f3dff2d4ce9b81ff8e746b3420190318132527/5cc6ce8db8864824dd920a79f25e220420190318132527/a77840

Συνέντευξη τύπου παρεχώρησε σήμερα Δευτέρα 18 Μαρτίου ο υποψήφιος Δήμαρχος με την παράταξη «πόλη + ζωή» Κυριάκος Χαρακίδης.
Στη συνέντευξη αναγφέρθηκε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, με το οποίο παρέχεται στους Δήμους η δυνατότητα χρηματοδότησής τους για προμήθειες και κυρίως για κατασκευή έργων.
Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, γιατί είναι ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο, δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικές οι μελέτες για την ένταξη έργων και οι προσκλήσεις ακουμπούν ανάγκες που έχει το σύνολο των Δήμων.
Οι προσκλήσεις είναι τριών κατηγοριών:
• Αυτές για τις οποίες υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη έργων από όλους τους δήμους με χρηματοδότηση ανάλογα με τον πληθυσμό τους
• Αυτές για τις οποίες υπάρχει πρόβλεψη για ένταξη έργων με αξιολόγηση των μελετών και κατά προτεραιότητα μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων
• Αυτές που αφορούν στην ολοκλήρωση έργων που είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και απεντάχθηκαν.
Ο Δήμος Δράμας, εκτός από ένα έργο της ύδρευσης, υπέβαλε προτάσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία, και μάλιστα όχι σε όλες τις προσκλήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί προσκλήσεις για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για τον Δήμο Δράμας και δεν έχει υποβληθεί ακόμη αίτηση για αξιοποίησή τους.
Επίσης, σχετικά με την τρίτη κατηγορία, ο Δήμος Δράμας είναι ο μόνος που αποκλείστηκε από τη δυνατότητα να ενταχθεί στην πρόσκληση για ολοκλήρωση του απενταγμένου έργου της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ, επειδή από εγκληματικά λάθη, για τα οποία η παράταξή μας είχε προειδοποιήσει και προσπάθησε να τα αποτρέψει, είναι σε δικαστική εκκρεμότητα με τον πρώην ανάδοχο. Έτσι, ο Δήμος Δράμας είναι ο μοναδικός που δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, με κίνδυνο να υποχρεωθεί ακόμα και να επιστρέψει στην Ε.Ε. τα 3.300.000 € που ήδη έλαβε.
Η ανικανότητα επιβεβαιώνεται και από τα απανωτά λάθη που έγιναν στην περίπτωση της αγροτικής οδοποιίας, για την οποία αποφάσισαν να υποβάλλουν πρόταση μετά από δημόσια καταγγελία του κ. Χαρακίδη. Συνέταξαν την πρόταση πρόχειρα και βιαστικά και αναγκάστηκαν να την φέρουν 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή κάθε φορά έφτιαχναν και κάποιο λάθος (στην πρώτη ζητούσαν ποσό κατά 230.000 μικρότερο από ό,τι δικαιούται ο Δήμος, στη δεύτερη άλλαξαν το πλάτος των δρόμων που δεν τους είχαν υπολογίσει σωστά αλλά δεν είχαν προβλέψει την εγγραφή του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που είναι υποχρεωτική και τελικά με την τρίτη έχουν υποβάλει πρόταση που σε έναν δρόμο δεν προσδιορίζουν ούτε το πλάτος του. Όλα αυτά ενώ στο πρόγραμμά τους του 2014 η αγροτική οδοποιία αναφερόταν ως έργο προτεραιότητας.
Ο κ. Χαρακίδης αναφέρθηκε και στο σύνολο των εντάξεων που έχουν μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί πανελλήνια, που αγγίζουν το 1 δις €. Κάνοντας σύγκριση με τον όμοιο με τον Δήμο μας Δήμο Τρίπολης, όπου ο Δήμαρχος είναι πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ανέφερε ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει ήδη εντάξει υπερτριπλάσιας αξίας έργα από ό,τι ο Δήμος Δράμας.
Το σημαντικότερο που τόνισε ο κ. Χαρακίδης είναι ότι η δημοτική αρχή του κ. Μαμσάκου δεν είναι ικανή να υποβάλει προτάσεις ούτε για έργα τα οποία παρουσίαζε ως πρώτης προτεραιότητας, παρουσιάζοντας σελίδα – σελίδα τις ψεύτικες υποσχέσεις του κ. Μαμσάκου στο προεκλογικό του πρόγραμμα του 2014. Η αδυναμία του να εκμεταλλευτεί προσκλήσεις για χρηματοδότηση έργων που είχε σε προτεραιότητα, καταδεικνύει και ότι εξαπάτησε τους Δραμινούς με όσα προεκλογικά υποσχέθηκε και ότι είναι ανίκανος να υλοποιήσει έστω τα έργα που θεωρεί άμεσης ανάγκης και προτεραιότητας.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζοντας τις ευκαιρίες που δεν έχουν αξιοποιηθεί, αναφέρθηκε στη δυνατότητα να υποβληθούν αιτήσεις για τα εξής έργα:
• ανέγερση ή επέκταση σχολείων
• σύνδεση των Τοπικών Κοινοτήτων Μαυροβάτου και Μικροχωρίου με τον Βιολογικό Καθαρισμό
• κατασκευή νέων κερκίδων και προπονητηρίου στο Δημοτικό (πρώην Εθνικό) στάδιο
• ανακατασκευή και επανάχρηση του κτηρίου της παλιάς ασφάλειας
• κατασκευή στάσεων για το επιβατικό κοινό της Δράμας και των χωριών
• κατασκευή νέου υδραγωγείου
• κατασκευή κτηρίου για στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών που στεγάζονται εκτός Δημαρχείου (Κοινωνική Υπηρεσία, Πολεοδομία, ΚΕΠ, Βοήθεια στο σπίτι, Διοίκηση ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ-Παιδικών Σταθμών, Σχολικές Επιτροπές κλπ).
Κλείνοντας ο κ. Χαρακίδης τόνισε ότι η Δράμα δεν πρέπει να κάνει άλλα πειράματα, γιατί, όπως καταδεικνύεται και από την ανικανότητα να αξιοποιηθούν τα χρήματα του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, τα αποτυχημένα πειράματα τα πληρώνουμε οι ίδιοι οι Δραμινοί και οι Δραμινές.
Σημασία δεν έχουν τα λόγια εντυπωσιασμού και οι ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά η αποδεδειγμένη γνώση, εμπειρία, θέληση και αποτελεσματικότητα.
Στη σύντομη θητεία του ως Δήμαρχος Δράμας απέδειξε ότι ξέρει, θέλει και μπορεί και κάλεσε τους Δραμινούς και τις Δραμινές να εμπιστευθούν και πάλι τον ίδιο και την παράταξη «πόλη + ζωή».

 

Η δημιουργική δημοσιογραφία και παρέμβαση των μέσων ενημέρωσης αποτέλεσε και αποτελεί ωφέλιμο – χρήσιμο εργαλείο σε μία κοινωνία.
Η πρόσφατη ανάδειξη από πλευράς τους, των τριτοκοσμικών συνθηκών που επικρατούν στα Δικαστήρια Δράμας συνεπεία της ελλιπούς συντήρησης του κτηρίου, “υποχρέωσε” τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, να παρέμβει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μιχάλη Καλογήρου, ο οποίος έλαβε θέση και δεσμεύθηκε για την άμεση επίσπευση των επιβαλλομένων έργων.
Προς δε, σε κατ’ ιδίαν συζήτηση αναφορικά με τις νέες πιστώσεις για το Δικαστικό Μέγαρο Δράμας ανέφερε ότι προώθησε προς έγκριση αυξημένο ποσό πέραν των 250.000 ευρώ που αρχικά είχε αποφασισθεί.
Πιο συγκεκριμένα, εγγράφως ο Υπουργός Δικαιοσύνης απαντά:
«Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 847/22-02-2019 Αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δ. Κυριαζίδης με θέμα την κατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας και αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή ζητήματα που αφορούν στη συντήρηση του εν λόγω κτιρίου, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) εκφράζει σταθερό ενδιαφέρον για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικαστικές υπηρεσίες της Δράμας. Ιδιαίτερα, και μάλιστα πρόσφατα, έχει προβεί μεταξύ άλλων σε ενέργειες εξεύρεσης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων λύσεων ως εξής:
● Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ: Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το ΥΔΔΑΔ), στη 1213/18-10-2018 συνεδρίασή του ενέκρινε πίστωση 257.000,00€ για το έργο: «Συμπλήρωση-Έλεγχος-Επισκευή μέτρων πυροπροστασίας και Ανακατασκευή WC κοινού Δ.Μ. Δράμας». Το εν λόγω έργο, που θα υλοποιηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του προσεχούς διαστήματος.
● Ο προϋπολογισμός Μελέτης και η Τεχνική Περιγραφή Εργασιών, ύψους 250.000,00€, για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση κτιρίου Δικαστικού Μεγάρου Δράμας (μόνωση δώματος)», που περιήλθε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, διαβιβάστηκε στη Δ/νση Οικονομικού του Υπουργείου μας προκειμένου να προωθηθεί στο Δ.Σ. του ΤΑΧΔΙΚ προς έγκριση από τις νέες πιστώσεις του έτους 2019.
● Με την υπ’ αριθ. 26668/5-11-2018 απόφαση του ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ εγκρίθηκε το ποσό των 17.000€ για την προμήθεια έξι (6) νέων κλιματιστικών, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των ακροατηρίων του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας.
● Εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας και με το υπ’ αριθ. 12373/18-02-2019 έγγραφό της διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Οικονομικού, προσφορές που περιήλθαν σε αυτή από το Δικαστικό Μέγαρο Δράμας και αφορούν τη μερική αποκατάσταση της υγρομόνωσης τοπικά, σε σημεία του δώματος του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας, προκειμένου να επιτευχθεί άμεση αντιμετώπιση τοπικών βλαβών έως τη συνολική αντικατάσταση της υγρομόνωσης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η υλοποίηση των εν λόγω δεσμεύσεων, έτσι, ώστε το εγκαταλελειμμένο “Δικαστικό Μέγαρο” Δράμας να ανταποκρίνεται και να υπηρετεί το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε.
Επισυνάπτεται η σχετική αναφορά.

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
κ. Μιχαήλ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Κύριε Υπουργέ,
Η τραγική κατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου Δράμας αποτυπώνεται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο στο συνημμένο δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας. Δυστυχώς, οι τριτοκοσμικές συνθήκες που επικρατούν στα Δικαστήρια της Δράμας συνεπεία της ελλιπούς συντήρησης του κτιρίου δεν τιμούν κανέναν. Κατά τούτο, επιβάλλεται τόσο η επίσπευση των ήδη προγραμματισθεισών εργασιών, όσο και η επέκταση αυτών προκειμένου να μην επαναληφθούν στο μέλλον τέτοιες εικόνες και καταστάσεις. Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, παρακαλώ για την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου και των συναρμοδίων υπηρεσιών για την οριστική επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr