rena

rena

Για ένα στα δύο νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα διαρκεί μόλις για 19 ημέρες
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους τα νοικοκυριά είναι η πλέον ανησυχητική Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία για ένα στα δύο νοικοκυριά, το μηνιαίο εισόδημα διαρκεί μόλις για 19 ημέρες, ενώ το 43,9% των νοικοκυριών δήλωσε μείωση των εισοδημάτων το 2018 σε σχέση με το 2017. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που αναδεικνύει και μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία το 82% των νοικοκυριών δεν θα καταφέρει να αποταμιεύσει ούτε ένα ευρώ τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 62% των καταναλωτών δηλώνει πως «μόλις που τα βγάζει πέρα».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ιστοσελίδα της (https://cohesiondata.ec.europa.eu) παρουσιάζει ότι η Ελλάδα είναι σήμερα 23η στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων (δαπάνες) και 16η στις συμβασιοποιημένες δαπάνες ΕΣΠΑ 2014-2020. Δηλαδή ενώ υπάρχουν εξασφαλισμένοι ευρωπαϊκοί πόροι ικανοί να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας, τη διασφάλιση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αυτοί λιμνάζουν αναξιοποίητοι. Πρόκειται για ανεπίτρεπτη στασιμότητα, ειδικά αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η χώρα μας επωφελήθηκε από την εμπροσθοβαρή προ-χρηματοδότηση των προγραμμάτων (την οποία διαπραγματεύτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση στη βάση της οικονομικής κρίσης), την πρόσθετη προ-χρηματοδότηση για την Ελλάδα, τη σημαντική προκαταβολή που προβλέπουν οι Κανονισμοί (υπερδιπλάσια για την Ελλάδα) και το μεγάλο αριθμό έργων που είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (έργα-«ουρές»). Πρόσφατα μάλιστα ανώτεροι κοινοτικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν σε δηλώσεις τους την ανησυχία τους για την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαχειρίστηκε εξ’ ολοκλήρου την προγραμματική αυτή περίοδο και φέρει την πλήρη ευθύνη για τα αποτελέσματα.
Πρέπει λοιπόν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης να απαντήσει στην ερώτηση του Αν. Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και βουλευτών άλλων Νομών της Ν.Δ., οι οποίοι ζητούν να ενημερωθούν για τις προβλέψεις, την απορρόφηση και το χρονοδιάγραμμα δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ (2014-2020).

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση:

«ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Θέμα: Απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων ΕΣΠΑ 2014-2020

04.04.2019
κ. Υπουργέ,
πρόσφατη έρευνα που παρουσίασε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), απεικονίζει με τον πλέον ανησυχητικό τρόπο την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αλλά και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους τα νοικοκυριά.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία για ένα στα δύο νοικοκυριά, το μηνιαίο εισόδημα διαρκεί μόλις για 19 ημέρες, ενώ το 43,9% των νοικοκυριών δήλωσε μείωση των εισοδημάτων το 2018 σε σχέση με το 2017. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που αναδεικνύει και μελέτη του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία το 82% των νοικοκυριών δεν θα καταφέρει να αποταμιεύσει ούτε ένα ευρώ τους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 62% των καταναλωτών δηλώνει πως «μόλις που τα βγάζει πέρα».
Προφανώς όλη αυτή η εικόνα, δε συνάδει με το αφήγημα περί επιστροφής στην κανονικότητα, αλλά καθιστά αναγκαία την επίσπευση κάθε δυνατής συνδρομής στην ανάπτυξης της αγοράς και της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των επιχειρήσεων μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα και να οδηγήσει σε περισσότερες, βιώσιμες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
Μετά την αποτυχία του «αναπτυξιακού» ν.4399/16 και την υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που βρίσκεται σε χαμηλά δεκαετίας, θα ανέμενε κανείς πως τουλάχιστον θα υπήρχε διαφορετική εικόνα στην απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων. Είναι γνωστό πως οι εξασφαλισμένοι ευρωπαϊκοί πόροι για την επιχειρηματικότητα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος που σήμερα πλήττεται.

Αξίζει να αναφέρουμε πως συνολικά η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκούς πόρους 20,382 δις (20 Επιχειρησιακά Προγράμματα) + 0,370 δις (Διακρατικά Προγράμματα) + 0,970 δις (αύξηση προϋπολογισμού) = 21,722 δις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που μαζί με την εθνική συμμετοχή συνιστούν ένα ποσό 26 δις. προσανατολισμένο σε δράσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης. Κοινοτικοί πόροι, οι οποίοι μπορούν να διοχετευθούν στην αγορά με ταχείς ρυθμούς, καθώς όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο (ν.4314/2014) είναι ψηφισμένο ήδη από το 2014.
Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://cohesiondata.ec.europa.eu η Ελλάδα είναι σήμερα 23η στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων (δαπάνες) και 16η στις συμβασιοποιημένες δαπάνες ΕΣΠΑ 2014-2020. Δηλαδή ενώ υπάρχουν εξασφαλισμένοι ευρωπαϊκοί πόροι ικανοί να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας, τη διασφάλιση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αυτοί λιμνάζουν αναξιοποίητοι. Πρόκειται για ανεπίτρεπτη στασιμότητα, ειδικά αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι η χώρα μας επωφελήθηκε από την εμπροσθοβαρή προ-χρηματοδότηση των προγραμμάτων (την οποία διαπραγματεύτηκε η προηγούμενη κυβέρνηση στη βάση της οικονομικής κρίσης), την πρόσθετη προ-χρηματοδότηση για την Ελλάδα, τη σημαντική προκαταβολή που προβλέπουν οι Κανονισμοί (υπερδιπλάσια για την Ελλάδα) και το μεγάλο αριθμό έργων που είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (έργα-«ουρές»). Πρόσφατα μάλιστα ανώτεροι κοινοτικοί αξιωματούχοι εξέφρασαν σε δηλώσεις τους την ανησυχία τους για την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Επιπλέον, με μια απλή ανάγνωση των στοιχείων της ιστοσελίδας http://anaptyxi.gov.gr, της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την πορεία του ΕΣΠΑ 2014-2020, αντιλαμβάνεται πως η Κυβέρνηση έχει πράξει ελάχιστα στους τομείς του Περιβάλλοντος και των Ψηφιακών Υπηρεσιών- τομείς κρίσιμοι για τον αναγκαίο παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας- ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτούν τις υποδομές των μεγάλων μεταφορικών έργων αλλά και κυρίως την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η αποεπένδυση στην ελληνική οικονομία με τις επενδύσεις να καταγράφουν διαρκή πτώση (σε ετήσια βάση το δ΄ τρίμηνο 2018- δ΄ τρίμηνο 2017 οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν ενώ η έλλειψη ρευστότητας στραγγαλίζει κύρια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός πως η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαχειρίστηκε εξ’ ολοκλήρου την προγραμματική αυτή περίοδο και κατά συνέπεια φέρει την πλήρη ευθύνη για τα αποτελέσματα της, ερωτάσθε:
α) Για ποιο λόγο καταγράφονται οι τόσο απογοητευτικές επιδόσεις της χώρας στο ΕΣΠΑ 2014-2020;
β) Ποια ήταν η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων για το έτος 2018 αλλά και σωρευτικά και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα; (παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες).
γ) Σε τι ποσοστό επετεύχθη ο δημοσιονομικός στόχος που είχε τεθεί το 2018 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και συνολικά;
δ) Ποιες είναι οι προβλέψεις για την απορρόφηση (και όχι την εισροή) κοινοτικών πόρων για το έτος 2019 από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτός δηλώθηκε στην Ε.Ε. στις αρχές του έτους; Ποιες δράσεις που αφορούν την τόνωση της επιχειρηματικότητας έχουν προγραμματιστεί για το 2019;
ε) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ (2014-2020); Σε ποια φάση βρίσκονται οι τρέχουσες δράσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των σταδίων τους;
Οι Ερωτώντες βουλευτές»

Οι νέες βραβεύσεις του Κτήματος Βιβλία Χώρα ανεβάζουν ψηλά το Παγγαίο και μαζί ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι βραβεύσεις επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι που επιχειρούν στην Περιφέρειά μας.

Αποτελούν ένα παράδειγμα αριστείας, συνεχίζοντας μια κουλτούρα που άρχισε από τη Δράμα από πρωτοπόρους οινοποιούς με μοναδικά εφόδια το μεράκι και την επιστημονική οργάνωση της δουλειάς χωρίς στήριξη από το κράτος, και η οποία σταδιακά επεκτάθηκε και στους άλλους νομούς.

Σήμερα παράγεται κορυφαίο σε ποιότητα κρασί σε όλες τις γωνιές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι παραγωγοί της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης προσπαθούν, παράγουν, δημιουργούν θέσεις εργασίας, διαφημίζουν την περιοχή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αξίζουν να στηριχτούν οργανωμένα μιας και η ανάπτυξη του κλάδου θα αυξήσει το εισόδημα ανθρώπων και περιοχών, θα μας βγάλει από το τέλμα της «πιο φτωχής περιφέρειας».

Η πρώτη ύλη υπάρχει και είναι εξαιρετική, χάρη στο κλίμα και τα εδάφη μας. Αυτό που δεν υπήρξε ποτέ ήταν η αρωγή της Αυτοδιοίκησης σε έναν κλάδο που έχει αποδείξει ότι είναι ανταγωνιστικός και εξωστρεφής.

Εκεί εστιάζουν και οι προτάσεις του συνδυασμού μας «Περιφέρεια σε Δράση» που παρουσιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες σε Καβάλα και Δράμα, για την προστασία της αμπελουργίας και των αμπελουργικών εκτάσεων. Το δικό μας σχέδιο έχει στόχο να παίξει η Περιφέρεια ΑΜΘ το ρόλο του οργανωτή και του συντονιστή προγραμμάτων που θα δώσουν πραγματικά κίνητρα ανάπτυξης, αποτελεσματικά εργαλεία για έρευνα και βελτίωση, για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κρασιών μας. Έτσι θα ανέβει «η Περιφέρεια ψηλά».

Κωστής Σιμιτσής
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Επικεφαλής Συνδυασμού «Περιφέρεια σε Δράση»

Με στόχο την δημιουργία και παρουσίαση της όπερας Κάρμεν
Σε συνεργασία με την Βασιλική Όπερα του Λονδίνου
Πραγματοποιήθηκε το πρώτο μάθημα της παιδικής χορωδίας της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, το απόγευμα της Πέμπτης 4 Απριλίου 2019.
Με την καθοδήγηση της καταξιωμένης μουσικού κας. Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, 17 μαθητές των τάξεων του δημοτικού αποτελούν την ομάδα που θα παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο του εκπαιδευτικού μουσικού προγράμματος παιδικής όπερας της ΕΚΔ-ΣΑΦ.
Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου, το οποίο στοχεύει στο να φέρει σε επαφή τους μαθητές με την κλασική μουσική και την όπερα. Η Ένωση Κυριών Δράμας είναι ο πρώτος οργανισμός στην Ευρώπη που έχει λάβει την απαραίτητη άδεια από την Όπερα του Λονδίνου αλλά και την απαραίτητη εκπαίδευση ώστε να πραγματοποιήσει σωστά το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει με μαθήματα από έμπειρους μουσικολόγους και κινησιολόγους, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την μεθοδολογία της Βασιλικής Όπερας του Λονδίνου. Με στόχο την καλύτερη απόδοση των συμμετεχόντων μαθητών το πρόγραμμα έχει χωριστεί σε 2 μέρη. Το πρώτο αφορά τα προπαρασκευαστικά μαθήματα, ώστε όλοι οι μαθητές να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο ενώ το δεύτερο είναι το πρόγραμμα «Create and Sing Carmen» το οποίο και θα καταλήξει με την δημιουργία και παρουσίαση της όπερας Κάρμεν.
Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλους τους μαθητές δημοτικού ανεξαρτήτου μουσικού υποβάθρου, ενώ πρόθεση του προγράμματος είναι να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν μαθητές που δεν έχουν κανένα υπόβαθρο.

Πόλη + Ζωή
Άνθρωπος, Ανάπτυξη, Καθημερινότητα
Στο επίκεντρο της πολιτικής και του προγράμματός μας
Οι θέσεις μας για τον Παιδεία

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα Παρασκευή 05/04/19 ο υπ. Δήμαρχος Κυριάκος Χαρακίδης συνεχίζοντας την παρουσίαση του προγράμματος της παράταξής μας. Σήμερα παρουσίασε τις θέσεις μας στον τομέα της Παιδείας.
Στη συνέντευξη αναφέρθηκε ότι και στον χώρο της Παιδείας όπως και σε όλο μας το πρόγραμμα διατυπώνουμε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, χωρίς να χαϊδεύουν αυτιά και χωρίς να έχουν ψηφοθηρικούς σκοπούς κάτι που βέβαια το έχουμε αποδείξει και στην πράξη ως Δημοτική Αρχή από το 2011-2014.
Συγκεκριμένα ανέφερε:
«Τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν στον χώρο της παιδείας δεν μπορούν να λυθούν χωρίς την άμεση και ουσιαστική συνεισφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».
Οι προτάσεις μας για την Παιδεία είναι :
• Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των σχολικών κτηρίων
• Κατασκευή νέου κτηριακού συγκροτήματος για στέγαση όλων των βαθμίδων Ειδικής Αγωγής (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, ΕΕΕΚ, ΕΕΕ Γυμνάσιο-Λύκειο)
• Κατασκευή νέου Βρεφονηπιακού σταθμού στη νότια πλευρά της πόλης
• Κατασκευή σχολικών γυμναστηρίων
• Ανακατασκευή των χώρων υγιεινής των σχολικών μας μονάδων
• Διαμόρφωση σχολικών αυλών
• Ενισχυμένη, απρόσκοπτη και έγκαιρη χρηματοδότηση των σχολείων για λειτουργικές δαπάνες και μικροεπισκευές
• Εκτεταμένο πρόγραμμα συντηρήσεων και επισκευών των διδακτηρίων
• Υλικοτεχνική υποστήριξη των σχολείων στην εισαγωγή καινοτομιών
• Λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους
• Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου από την πρώτη μέρα
• Άμεση ένταξη όλων των σχολείων στο Πρόγραμμα Παροχής Σχολικών Γευμάτων δωρεάν στους μαθητές
Κλείνοντας ο κ. Χαρακίδης ανέφερε: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να βρίσκεται δίπλα στους δημότες της και να δίνει άμεσες λύσεις σε όλα τα προβλήματα όσο σύνθετα κι αν είναι. Πόσο δε μάλλον στα θέματα παιδείας στα οποία δεν χωράει δεν μπορώ ούτε αναβολές. Η παιδεία είναι υποχρέωση προς τη νέα γενιά και επένδυση για το μέλλον τόπου μας».

Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων σήμερα.
Το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων είναι για το δήμο μας ένα άλυτο πρόβλημα εδώ και αρκετά χρόνια. Η λύση του δεν αποτελεί απλά απάντηση σε ένα θέμα καθημερινότητας, αλλά, στην πραγματικότητα, είναι ζήτημα πολιτισμού. Να θυμίσουμε μάλιστα ότι ο δήμαρχος Δράμας έχει ορίσει θέση Αντιδημάρχου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τα αποτελέσματα που βλέπουμε όλοι γύρω μας.
Το Project Δράμα 2020 έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις διαχείρισης του θέματος τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πρόσφατο παρελθόν όσο και σήμερα μέσω του προγράμματός του.
Ειδικότερα οι θέσεις μας που έχουν ως στόχο τα λιγότερα αδέσποτα στους δρόμους:
1.Δράσεις ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας ζωοφιλικής παιδείας των δημοτών.
2.Εκπαιδευτικα πρόγραμμα σε μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τα ζώα, τα δικαιώματα τους και την ορθή προσέγγιση των παιδιών με τα ζώα συντροφιάς σκύλους και γάτες.
3.Βελτίωση εγκαταστάσεων και λειτουργίας του κυνοκομείου, διαφάνεια και απολογισμός για το έργο του.
4.Προώθηση υπεύθυνων υιοθεσιών αδέσποτων σκύλων από το κυνοκομείο.
5.Εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα ζώα συντροφιάς με ελέγχους από τη Δημοτική Αστυνομία και τήρηση των σχετικών κανόνων στον Δήμο Δράμας.
6.Αυστηρός έλεγχος και εφαρμογή της νομοθεσίας για περιπτώσεις εγκατάλειψης ή κακοποίησης ζώων που θα υποπέσουν στην αντίληψη της δημοτικής αστυνομίας .
7.Επανασχεδιασμός της πολιτικής για τη στείρωση των αδέσποτων ζώων.
8.Στενή συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις.

Περιφερειακοί σύμβουλοι
Στον Β΄ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα στην περιφέρεια ΑΜΘ
το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ θα πρέπει να έχει συνολικά 51 περιφερειακούς συμβούλους.
Σύμφωνα με τον πληθυσμό κάθε νομού οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
Δράμας : 8 Περιφερειακοί σύμβουλοι (πληθυσμός 98.287 κατ.)
Έβρου: 13 Περιφερειακοί Σύμβουλοι (πληθυσμός 147.947 κατ.)
Θάσου: 1Περιφερειακός Σύμβουλος (Πληθυσμός 13.770 κατ.)
Καβάλας: 11 Περιφερειακοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 124.917 κατ.)
Ξάνθης: 9 Περιφερειακοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 111.222 κατ.)
Ροδόπης: Περιφερειακοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 112.039 κατ.)
Σύνολο: 51 Περιφερειακοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 608.182 κατ.)

Δημοτικοί σύμβουλοι Δήμων Π.Ε. Δράμας
Οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται στους Δήμους της Π.Ε. Δράμας είναι:

Δήμος Δοξάτου: 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 14.516 κατ.)
Α. Δημοτική Ενότητα Δοξάτου: 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 8.943 κατ.)
Β. Δημοτική Ενότητα Καλαμπακίου: 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 5.573 κατ.)

Δήμος Δράμας : 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 58.944 κατ.)
Α. Δημοτική Ενότητα Δράμας : 32 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 58.532 κατ.)
Β. Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου: 1 Δημοτικός Σύμβουλος (Πληθυσμός 412 κατ.)

Δήμος Κάτω Νευροκοπίου: 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 7.860 κατ.)

Δήμος Παρανεστίου: 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 3.901 κατ.)
Α. Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου: 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 2.805κατ.)
Β. Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου: 5 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 1.096 κατ.)

Δήμος Προσοτσάνης: 27 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 13.066 κατ.)
Α. Δημοτική Ενότητα Προσοτσάνης : 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 9.065 κατ.)
Β. Δημοτική Ενότητα Σιταγρών: 8 Δημοτικοί Σύμβουλοι (Πληθυσμός 4.κατ.)

 

Το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, στις 8 το βράδυ, διοργανώνεται ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον Φώντα Λάδη.
Στον Φώντα Λάδη, τον ποιητή, συγγραφέα, διανοούμενο.
Στην εκδήλωση οι διοργανωτές θα ξεδιπλώσουν την βιογραφική του διαδρομή.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει επίσης ανέκδοτα ποιήματα του και μουσικά ακούσματα επάνω σε έργα του. Στην διάρκεια της εκδήλωσης θα ξεδιπλωθούν αναμνήσεις και στιγμές από το πέρασμα του στην Δράμα.

content 16

 

Φυσική όραση στους ασθενείς, μετά τη χειρουργική αφαίρεση καταρράκτη, χαρίζουν οι τριπλοεστιακοί ενδοφακοί σύμφωνα με διεθνείς (ευρωπαϊκές και αμερικανικές) επιστημονικές μελέτες!
«Κι αυτό γιατί οι τριπλοεστιακοί ενδοφακοί ενισχύουν την ενδιάμεση όραση σε σύγκριση με τους διπλοεστιακούς ενδοφακούς, λόγω της προσθήκης ενός τρίτου εστιακού σημείου, διατηρώντας παράλληλα καλή μακρυνή και κοντινή όραση» αναφέρει ο διαπρεπής χειρουργός οφθαλμίατρος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και επιστημονικός υπεύθυνος του Οφθαλμολογικού Κέντρου Γλαυκώματος & Laser Αθηνών κ. Βασίλειος Κοζομπόλης.
Σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους τα τελευταία 10 χρόνια η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία στους ενδοφακούς (υλικά, σχεδιασμός και κατασκευαστική) έχει φέρει επανάσταση στη χειρουργική επέμβαση καταρράκτη, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες προσδοκίες των ασθενών για άριστη μακρυνή, ενδιάμεση και κοντινή όραση.
« Η επιλογή του φακού μετά την αφαίρεση του καταρράκτη θα πρέπει να εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε ασθενούς μετά από ενδελεχή διερεύνηση του τρόπου ζωής, της εργασίας και των καθημερινών συνηθειών (π.χ. χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συσκευών, νυκτερινή δραστηριότητα, οδήγηση κ.λπ.) τονίζει ο κ Κοζομπόλης. Η αξιολόγηση του τρόπου ζωής των ασθενών είναι ένα σημαντικό στάδιο της προεγχειρητικής διαδικασίας προκειμένου να αναζητηθεί ο καλύτερος για τον κάθε ασθενή ενδοφακός.
Οι κύριοι τύποι ενδοφακών που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν τους διπλοεστιακούς, τους τριπλοεστιακούς και τους EDOF ενδοφακούς.
Οι παράμετροι που αξιολογούνται μετεγχειρητικά είναι η οπτική οξύτητα για μακρινά αντικείμενα, για ενδιάμεσα και κοντινά αλλά και η ευαισθησία στις αντιθέσεις που εκφράζει το ποιοτικό στοιχείο της όρασης και είναι η ικανότητα διάκρισης ερεθισμάτων – αντικειμένων όλο και μικρότερης αντίθεσης. Η αυξημένη ευαισθησία στις αντιθέσεις εξασφαλίζει καλή όραση σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού.
Σε γενικές γραμμές, τριπλοεστιακοί ενδοφακοί ενισχύουν την ενδιάμεση όραση σε σύγκριση με τους διπλοεστιακούς ενδοφακούς, λόγω της προσθήκης ενός τρίτου εστιακού σημείου, διατηρώντας παράλληλα καλή μακρυνή και κοντινή όραση.
Οι ενδοφακοί EDOF παρέχουν καλύτερη απόδοση στο θέμα της ευαισθησίας στις αντιθέσεις και μειώνουν την εξάρτηση των γυαλιών για την μακρυνή και την ενδιάμεση όραση, ενώ παράλληλα συνδέονται με λιγότερα οπτικά φαινόμενα σε σχέση με τους τριπλοεστιακούς ενδοφακούς.
Ωστόσο, οι φακοί EDOF είναι κατώτεροι από τους τριπλοεστιακούς ως προς την κοντινή όραση, αν και αυτή η διαφορά δεν φαίνεται να μεταβάλλει τα επίπεδα ικανοποίησης των ασθενών.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ-ΤΡΙΠΛΟΕΣΤΙΑΚΟΙ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ

Ο καταρράκτης είναι μια από τις κύριες αιτίες της μείωσης της όρασης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Με την χειρουργική διαδικασία αφαίρεσης, όπως εξηγεί ο κ Κοζομπόλης, του καταρρακτικού φακού και την αντικατάσταση του με έναν τεχνητό ενδοφθάλμιο φακό, μέχρι πρόσφατα είχαμε ως κύριο σκοπό την αποκατάσταση της όρασης, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουμε τα ανακύπτοντα προβλήματα που αφορούν στην «πρεσβυωπική» όραση για διάβασμα, παρακολούθηση υπολογιστή, tablet, κινητού τηλεφώνου.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η πρόοδος στην τεχνολογία κατασκευής των ενδοφακών είναι τεράστια και στόχευσε στην αντιμετώπιση συνολικά της λειτουργίας της όρασης τόσο για μακριά όσο και για τις κοντινές (διάβασμα) αλλά και για τις ενδιάμεσες αποστάσεις (υπολογιστές, κινητά κλπ).
Με το δεδομένο ότι η σύγχρονη χειρουργική του καταρράκτη επιβάλλει την χειρουργική αντιμετώπιση του σε πρωιμότερη φάση (και όχι όταν «ωριμάσει ο καταρράκτης» όπως λεγόταν παλαιότερα) συν το γεγονός ότι η πρόοδος όπως είπαμε στην τεχνολογία κατασκευής ενδοφακών είναι τεράστια, έχει μετατρέψει την επέμβαση του καταρράκτη από επέμβαση απλής αποκατάστασης της όρασης (για μακριά) σε μια εν δυνάμει διαθλαστική επέμβαση όπου αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα αποκατάστασης της όρασης, επιδιώκοντας να χαρίσει φυσική όραση-την χαμένη νιότη.
Έτσι όλο και περισσότεροι ασθενείς αποφασίζουν πρωιμότερα την αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού. Ειδικά οι κατηγορίες ασθενών που έχουν ανάγκη και την μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης όπως είναι οι υπερτονικοί ή ασθενείς με στενή γωνία προσθίου θαλάμου έχουν διπλό όφελος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συγκριτικές μελέτες μεταξύ EDOF ενδοφακών και τριπλοεστιακών ενδοφακών που είχαν ως σκοπό να συγκρίνουν αυτές τις κατηγορίες ενδοφακών εξετάζοντας την μακρινή, την ενδιάμεση αλλά και την κοντινή όραση. Στην μελέτη των Cochener και συνεργατών δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του φακού EDOF Tecnis Symfony και του τριπλοεστιακού ενδοφακού AcrySof IQ PanOptix (Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, TX, ΗΠΑ) και της FineVision Micro F (PhysIOL SA, Liege, Βέλγιο) σχετικά με την μη διορθούμενη μακρυνή όραση.
Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν επίσης στη μελέτη των Mencucci και συνεργατών εξετάζοντας την μη διορθωμένη μακρυνή όραση μετά από επέμβαση καταρράκτη με τοποθέτηση των τριπλοεστιακών ενδοφακών AT LISA tri839MP και AcrySof IQ PanOptix και του φακού EDOF Tecnis Symfony.
Επιπλέον, σε μια προοπτική μελέτη 97 ασθενών που πραγματοποίησε ο Savini και συνεργάτες ο φακός Mini Well EDOF (SIFI, Catania, Ιταλία) αξιολογήθηκε εξαιρετικά για τα αποτελέσματα του τόσο στο οπτικό αποτέλεσμα όσο και στην παράμετρο της ευαισθησίας στις αντιθέσεις.
Η απόδοση των τριπλοεστιακών ενδοφακών και EDOF φαίνεται να είναι παρόμοια και στην ενδιάμεση όραση σύμφωνα με άλλη συγκριτική μελέτη της Cochener και συν.
«Σε κάθε περίπτωση ο οφθαλμίατρος αφού αξιολογήσει τον ασθενή, τον τρόπο ζωής του και τις προσδοκίες του, θα πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο συζητώντας αναλυτικά μαζί του για να εξασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα» καταλήγει ο κ Κοζομπόλης.

http://www.glaucoma-laser-eyecenter.gr. Τηλ. 2130325910

Η Θρακική Εστία Δράμας μας με αφορμή τη Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης το Σάββατο 06 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας με τίτλο «Η Γενοκτονία της Ανατολής ξεκινά από τη Θράκη» και κεντρικό ομιλητή τον ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα κο Γεώργιο Μάνο. Η εκδηλώσεις μνήμης συνεχίζονται την Κυριακή 14 Απριλίου 2019 με επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό των Αγίων 12 Αποστόλων και ώρα 09:00 χοροστατούντος του Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού που υπάρχει στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.

Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, που θα απαρτίζεται από τους κ. Δημήτρη Σταμάτη, τέως Υπουργό και Βουλευτή Επικρατείας, τον κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη πρώην Υπουργό και Ευρωβουλευτή και τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή κ. Νικόλαο Δούκα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Νομό Δράμας την Κυριακή 07/04/2019.
Οι ανωτέρω, συνοδευόμενοι και από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη θα παρευρεθούν αρχικά στην εκδήλωση εορτασμού της 78ης επετείου της Μάχης των Οχυρών «ΛΙΣΣΕ».
Περί ώρας 14:00 θα συναντηθούν με την ΔΗΜ.Τ.Ο Προσοτσάνης.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ» στις 18:00 ομιλία και ανοικτή συζήτηση με τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, τα οποία παρακαλούνται για την παρουσία τους για το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ. με τίτλο «Για μια καλύτερη ζωή»

Ο Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε. Δράμας.
Αθανάσιος Ανδρούτσος

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr