Displaying items by tag: 2019

Πρόσκληση 14ης τακτικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 07-11-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

 

1.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Εγκριση Τεχνικού Πρόγραμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2020.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

2.

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7. Έγκριση επιλογής επί των προτεινόμενων λύσεων αποκατάστασης της γέφυρας Κομψάτου
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ξηροποτάμου 50 νηπίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.

Έγκριση υποβολής για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Διευθέτηση χειμάρρου Καλλιφύτου (από το τέλος της επικάλυψης του χειμάρρου μέχρι την σωληνωτή διάβαση)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» (Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 1198).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Εγκριση τροποποίησης του Eτήσιου Πρόγραμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ,έτους 2019.
Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε » και τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Μ.Θ. Α.Ε ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του, στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ. τ «ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε »
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.

8. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD-LEADER Βορείου Εβρου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.


9.

Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης – Η ΣΤΗΡΙΞΗ »
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης .

10. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Νομαρχιακού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτησης Ξάνθης ».
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης .

11. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης πέντε (5) ακινήτων με τίμημα, συνολικής έκτασης 234.608,46 τ.μ., που βρίσκονται στο Αγρόκτημα Δικαίων, της Κοινότητας Δικαίων, Δήμου Ορεστιάδας της Π.Εβρου , από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε ‘Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

12. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 100/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά «έγκριση των όρων της Διαπιστωτικής Πράξης για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (Ε. Μ. Δ.) από και προς τις σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2019-2020, με μέσα μεταφοράς των εταιρειών:
Α. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ
Β. ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε.
Γ. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν.Ε»
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε ‘Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

13.

 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ελέγχου και καταγραφής άχρηστου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Δ/νσεων της Π.Ε. Ξάνθης.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης .
14. Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Π.Ε Ξάνθης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , για την «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης .

15.

 

Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυ¬κλο¬φο¬ρι¬α¬κών ρυθμίσεων σε Επαρχιακές οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης στα πλαίσια εκτέλεσης του υποέργου «Επισκευές φθορών γεφυρών-τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης»
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης .

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της NORDIA ENERGY A.E.B.E για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 100.000 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μίρνου», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .

17. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, ισχύος 499kWe, της εταιρείας Χ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ – Τ. ΜΗΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., στα αγροτεμάχια με αριθμούς 180, 181, 182 και 183, αναδασμού Μάνδρας, εμβαδού 29.529,76 τ.μ. θέση «ΤΣΙΛΤΙΚΙΑ», στην Τ.Κ. Μάνδρας, του Δήμου Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης.» ΠΕΤ : 1906125529.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης .

18. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Αντιδιαβρωτικό τοιχίο εντός αιγιαλού – παραλίας μπροστά από την ιδιοκτησία του Δημητρίου Μπαλούτσου, στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Π.Ε. Έβρου, που προτείνεται από τον Δ. Μπαλούτσο.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .

19. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του συγκροτήματος παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (της εταιρείας Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγνάντιας του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΠΕ Έβρου ΠΕΤ 1812015822.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .

20. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με ονομασία «ΝΕΑ ΣΝΑΤΑ Χ2 1423908» σε θέση πλησίον Νέας Σάντας, Δήμου Μαρωνείας- Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης και του συνοδού έργου διάνοιξης δασικής οδού μήκους 61,36m. ΠΕΤ: 1904089123.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .

21. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 88ΜW στη θέση «Νεράιδες» των Δήμων Κομοτηνής & Αρριανών, της Π.Ε. Ροδόπης και των συνοδών σε αυτό ,έργων, της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .

22. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών (ζεολίθου) εκτάσεως 98.084,00τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Σκάλωμα » ,Τ.Κ. Σκαλώματος Δήμου Αρριανών της Π.Ε. Ροδόπης της εταιρείας ΑΥΓΗ Ε.Π.E.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .

 

23. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΔΑΝΑΗ Ε.Π.Ε. αναφορικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων 45.501,31 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Μιρνότου», Τ.Κ. Γρανίτη, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π.Ε. Δράμας
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .

24.

 

 

 

Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) με σκοπό την τροποποίηση-ανανέωση των ΑΕΠΟ της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την συνεκμετάλλευση 3 όμορων λατομείων μαρμάρου έκτασης 194.513,82 τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Δροσερό Ρέμα) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.
Εισηγητής : Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ.Γεώργιος Ζιμπίδης .
25. Επικύρωση του πρακτικού της 12ης συνεδρίασης, έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής : O πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

26. Ανάκληση της αριθμ. 108/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

27. Ανάκληση της αριθμ. 109/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

28. Ανάκληση της αριθμ. 110/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου.

29. Συζήτηση σχετικά με τον Θάνατο ψαριών ,την κατάσταση των λιμνοθαλασσών και την ιχθυοπαραγωγή στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατόπιν της από 2-10-2019 επιστολής του κ. Κωνσταντίνου Κατσιμίγα, επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ».

30. Εκδοση ψηφίσματος σχετικά με την « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης (Α’ Κύκλος - Δημόσια Πρόσκληση No 8/2018)».Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στη μεγάλη πανεργατική – πανδημοσιοϋπαλληλική διαδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019, ενόψει της ΔΕΘ.
Το Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ θα μισθώσει λεωφορεία για να διευκολυνθεί η μετακίνηση των συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη.
Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ από το Διοικητήριο Δράμας.
Ως εκ τούτου όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη με τα πούλμαν του Ν.Τ ΑΔΕΔΥ, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στο email του Ν.Τ ΑΔΕΔΥ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και αριθμό τηλεφώνου) ώστε εγκαίρως να κλειστούν οι θέσεις στα λεωφορεία του Ν.Τ ΑΔΕΔΥ.

Σας προσκαλούμε στην τελετή ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου και των μελών του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου "Γεώργιος Παυλίδης", στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 1, στην Κομοτηνή.

 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΔ 43,91
1 ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου 12.131- ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Τριαντάφυλλου 8.139
3 ΜΑΓΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου 1.790
4 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου 1.212
5 ΤΟΥΦΕΚΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Βασιλείου 696

ΣΥΡΙΖΑ 22,69%
1 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα 4.331- ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου 3.094
3 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου 1.813
4 ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Παύλου 609
5 ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του Μιχαήλ 574

ΚΙΝΑΛ 12,34%
1 ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του Δημητρίου 2.815- ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 2.446
3 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη 628
4 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου 468
5 ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ) του Αντ. 415

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 6,70%
1 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αβραάμ 1.050
2 ΤΑΚΦΟΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Σωτηρίου 638
3 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ του Γεωργίου 589
4 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου 467
5 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑ του Δημητρίου 283

ΜΕΡΑ24 3,09%
1 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αναστασίου 410
2 ΤΟΓΓΙΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου 371
3 ΒΡΑΣΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Γεωργίου 279

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 2,97%
1 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Παναγιώτη 643
2 ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Αβραάμ 278
3 ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Άνθιμου 135
4 ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Νικολάου 129
5 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου 92

ΚΚΕ 2,76%
1 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου 287
2 ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου 279
3 ΚΑΨΙΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου 261
4 ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου 186
5 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 142

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1,57%
1 ΣΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Σάββα 507

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 1,37%
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου 189
2 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Χαράλαμπου 83
3 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Στεφάνου 63
4 ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου 60
5 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου 59

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1,04%
1 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ του Θεοδώρου 194
2 ΚΟΥΚΟΥΤΣΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αναστ. 131
3 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ του Παναγιώτη 86

ΕΠΑΜ-ΑΚΚΕΛ 0,54%
1 ΠΛΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Θεοδώρου 80
2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΛΓΑ του Δημητρίου 71
3 ΓΙΑΓΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κυριάκου 40

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ. 0,25%
1 ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου 71

ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 0,22%
1 ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου 56
2 ΚΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη 22
3 ΠΡΟΚΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κυπαρίσση 13

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ-Λ 0,06%
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Περικλή 15

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,03%
1 ΚΟΣΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Παναγιώτη 7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο.Κ.Δ.Ε. 0,02%
1 ΒΟΥΖΑΣ ΗΛΙΑΣ του Λαζάρου 5

του Μ. Μουρατίδη

ΜΕΡΟΣ Α

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εκλογή
Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων στο Ν. Δράμας

1. Ερώτηση: Για να συμμετάσχει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές ένας συνδυασμός με υποψήφιο Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους, είναι απαραίτητο να διαθέτει συνδυασμούς στις Κοινότητες του Δήμου; Απάντηση: Όχι. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογές, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ένας συνδυασμός μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές μόνο με το ψηφοδέλτιο για την εκλογή Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων. Οι διαδικασίες εκλογής Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων αποδεσμεύονται από εκείνες για την εκλογή συμβούλων Κοινότητας. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων είναι διακριτά από εκείνα για την εκλογή συμβούλων Κοινότητας και όχι ενιαία όπως γινόταν μέχρι τώρα, ακόμη και αν φέρουν ίδιο τίτλο συνδυασμού. Κατά την ψηφοφορία λοιπόν χρησιμοποιούνται διακριτά ψηφοδέλτια και δύο διαφορετικές κάλπες.

2. Ερώτηση: Αλλάζουν οι αριθμοί των εκλεγόμενων Συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια (Δημοτική Ενότητα) και συνολικά στο Δημοτικό Συμβούλιο; Απάντηση: Ο συνολικός αριθμός εκλεγόμενων Συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει ίδιος με αυτόν που ισχύει σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των εκλεγόμενων συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια στους Δήμους του Ν. Δράμας. Ως εκλογική περιφέρεια ορίζεται είτε ο δήμος που δεν συνενώθηκε κατά τον Καλλικράτη (Δήμος Κ. Νευροκοπίου), είτε ο πρώην δήμος ή κοινότητα του Καποδίστρια που συνενώθηκε κατά τον Καλλικράτη, δηλαδή η Δημοτική Ενότητα (πρώην κοινότητα Σιδηρονέρου και δήμος Δράμας, πρώην δήμοι Νικηφόρου και Παρανεστίου, Δοξάτου και Καλαμπακίου, Σιταγρών και Προσοτσάνης).

3. Ερώτηση: Τι αλλάζει στα δεδομένα για την κατάρτιση των συνδυασμών εκλογής Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων; Απάντηση: Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στον αριθμό και στις ποσοστώσεις των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Ειδικότερα ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας (Δημοτικής Ενότητας) με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι (π.χ. ΔΕ Σιδηρονέρου), ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1). Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.
Έτσι για το Δήμο Δράμας με τον Κλεισθένη ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 33 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 50. Αντίστοιχα για τους δήμους Δοξάτου και Προσοτσάνης ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει 27 τουλάχιστον έως 41, για τον Δήμο Κ. Νευροκοπίου 21 τουλάχιστον έως 32 και για τον Δήμο Παρανεστίου 17 τουλάχιστον έως 26 υποψηφίους.

20 χρόνια κοντά σας

4. Ερώτηση: Ποιο είναι το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές; Απάντηση: Στους δήμους του Ν. Δράμας που αποτελούνται από δύο εκλογικές περιφέρειες (όλοι πλην Κ. Νευροκοπίου), στο ψηφοδέλτιο, μετά την ονομασία του συνδυασμού, αναγράφονται κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
α. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου,
β. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας (ΔΕ Δράμας, ΔΕ Προσοτσάνης κλπ), με αλφαβητική σειρά,
γ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, της άλλης εκλογικής περιφέρειας του οικείου δήμου (αντίστοιχα ΔΕ Σιδηρονέρου, ΔΕ Σιταγρών κλπ). Στην περίπτωση του Δήμου Κ. Νευροκοπίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία α και β.

5. Ερώτηση: Πώς γίνεται η σταυροδοσία στα ψηφοδέλτια για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων; Απάντηση: Η σταυροδοσία γίνεται κατά εκλογική περιφέρεια (Δημοτική Ενότητα). Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια (Δήμος Κ. Νευροκοπίου), ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες (όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι του Ν. Δράμας έχουν δύο εκλογικές περιφέρειες), ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος (π.χ. ΔΕ Προσοτσάνης) και υπέρ ενός υποψηφίου από την άλλη εκλογική περιφέρεια του οικείου δήμου (π.χ. ΔΕ Σιταγρών). Στις μονοεδρικές περιφέρειες (π.χ. ΔΕ Σιδηρονέρου) ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος (π.χ. ΔΕ Σιδηρονέρου) και υπέρ ενός υποψηφίου στην άλλη εκλογική περιφέρεια του οικείου δήμου (π.χ. ΔΕ Δράμας).

6. Ερώτηση: Ποια είναι η κύρια διαφορά του νέου εκλογικού συστήματος (Κλεισθένης) σε σχέση με το προηγούμενο (Καλλικράτης); Απάντηση: Με τον Καλλικράτη ο επιτυχών συνδυασμός (του εκλεγομένου Δημάρχου κατά τον Α΄ ή και Β΄ γύρο) καταλάμβανε τα 3/5 του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανεξάρτητα από το ποσοστό που έλαβε στον Α΄γύρο. Με τον Κλεισθένη το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α' γύρο.
Ο Β΄γύρος διεξάγεται μόνο για την εκλογή του Δημάρχου, σε περίπτωση που ο συνδυασμός του δεν πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά τον Α΄γύρο.

7. Ερώτηση: Πώς γίνεται η κατανομή εδρών του δημοτικού συμβουλίου στους συνδυασμούς; Απάντηση: Η αναλογική κατανομή των εδρών στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ μικρο 2

8. Ερώτηση: Πώς γίνεται η κατανομή εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια (Δημοτική Ενότητα); Απάντηση: Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου (στο νομό Δράμας μόνο η ΔΕ Σιδηρονέρου). Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον βέβαια αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα. Στη συνέχεια (για τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο (το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει) και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

9. Ερώτηση: Πότε έχουμε επανάληψη ψηφοφορίας; Απάντηση: Ο Β΄γύρος αφορά μόνο στην εκλογή δημάρχου. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων (πλέον του 50%) κατά τον Α΄γύρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β' γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος, που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

10. Ερώτηση: Το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών επηρεάζει τον αριθμό των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων; Απάντηση: Όχι δεν τον επηρεάζει. Όπως προαναφέρθηκε, ο Β΄γύρος αφορά μόνο στην εκλογή δημάρχου, χωρίς να επηρεάζει την κατανομή των δημοτικών συμβούλων στους συνδυασμούς, αφού η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται πλέον στον Α΄ γύρο των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση η παράταξη του επιτυχόντος δημάρχου σε Β΄γύρο των εκλογών με τον Κλεισθένη δεν θα διαθέτει το 50% των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, ενώ με τον Καλλικράτη διέθετε το 60% των εδρών ανεξάρτητα από το ποσοστό που κατέλαβε στον Α΄γύρο.

oneiroupoli allagi xronou 2

Άφθονο παιχνίδι, έντονος χορός, δυνατή μουσική, σκανταλιές και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή της χώρας

Με φαντασμαγορικό τρόπο, παρουσία πλήθους κόσμου, η παραμυθένια Ονειρούπολη υποδέχτηκε το 2019, με όλους τους επισκέπτες να ξεφαντώνουν με τη ψυχή τους! Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της Δράμας, ενώ η δυνατή μουσική έδωσε την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να ξεφαντώσουν με έντονο χορό! Στη σκηνή της μεγαλύτερης χριστουγεννιάτικης γιορτής της Ελλάδας ήταν όλα τα αγαπημένα ξωτικά της εκδήλωσης και φρόντισαν με τις σκανταλιές τους να γεμίσουν με χαρά και αισιοδοξία για τη νέα χρονιά όλους τους παριστάμενους!

oneiroupoli allagi xronou 5
Φυσικά από μια τόσο... επίσημη τελετή, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο... «Δήμαρχος» της Ονειρούπολης Φιρφιρίκος, ο οποίος για ακόμη μια φορά ήταν ξεκαρδιστικός! Βέβαια, ευτυχώς που ο Δήμαρχος Δράμας, Χριστόδουλος Μαμσάκος, είχε το νου του στην αλλαγή του χρόνου, γιατί το 2019 μπορεί να έφτανε και καθυστερημένο... Τόσο ο Δήμαρχος κ. Μαμσάκος, όσο και ο Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, Γιώργος Ψαρράς, εξέφρασαν τις θερμότερες ευχές τους για τη νέα χρονιά, ενώ το πάρτι συνεχίστηκε και μετά την αλλαγή του χρόνου, με μουσική και χορό, στο καλύτερο ποδαρικό για το 2019!

oneiroupoli allagi xronou 1

Πιο αντιαναπτυξιακός γίνεται;
Δεν γίνεται!!!

Καταψηφίστηκε από την παράταξή μας χθες Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου ο Προϋπολογισμός του Δήμου Δράμας για το 2019. Η σημερινή Δημοτική Αρχή κλείνει τον κύκλο της με τον πιο αντιαναπτυξιακό Προϋπολογισμό Δήμου πανελληνίως και διαχρονικά.
Οι Προϋπολογισμοί των Δήμων αποτυπώνουν την πορεία τους την προηγούμενη χρονιά και το συνολικό ετήσιο αναπτυξιακό τους σχέδιο για την επόμενη.
Ο Δήμος Δράμας βγήκε πέρυσι από το 2017 έχοντας «καταφέρει!!!» να αξιοποιήσει 595.000 € από τα 7.600.000 € που είχε στο ταμείο του για δαπάνες επενδύσεων (αξιοποίηση του 7,8%!!!) και βγαίνει από το 2018 έχοντας «καταφέρει!!!» να αξιοποιήσει 601.943 € από τα 8.105.965 € που είχε στο ταμείο του (αξιοποίηση του 7,4%!!!).
Βγήκε πέρυσι από το 2017 έχοντας «καταφέρει!!!» να αξιοποιήσει 15.000 € από τα 901.000 € που είχε στο ταμείο του για δαπάνες μελετών (αξιοποίηση του 1,6%!!!) και βγαίνει από το 2018 έχοντας «καταφέρει!!!» να αξιοποιήσει 12.477 € από τα 663.183€ που είχε στο ταμείο του (αξιοποίηση του 1,8%!!!).
Αυτοί οι αριθμοί αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πλήρη ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής.
Όταν δεν μπορείς να αξιοποιήσεις ούτε το 10% των χρημάτων που ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΟΥ για έργα, όταν δεν μπορείς να αξιοποιήσεις ούτε το 2% των χρημάτων που ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΟΥ για μελέτες, χάνεις ακόμη και το δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι για την υποχρηματοδότηση των Δήμων από το Κράτος.
Ένα ακόμη δείγμα ανικανότητας είναι και η πρόταση για ένταξη έργων αγροτικής οδοποιίας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Ενώ από τις 9 Σεπτεμβρίου είναι ανοικτή η σχετική πρόσκληση και μας δίνεται η δυνατότητα για κατασκευή έργων ύψους 870.000 €, πρόταση θα … υποβληθεί (η προθεσμία λήγει στις 31-12), αλλά για έργα ύψους 663.000 €. Όχι μόνο άργησαν 2,5 μήνες, αλλά χάνονται και 200.000 € που είναι διαθέσιμα από το Κράτος για αγροτική οδοποιία στο Δήμο μας. Και εάν η παράταξή μας δεν τους ενημέρωνε για την παράλειψή τους να συμπεριλάβουν το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, που είναι προϋπόθεση για την ένταξη, και το έργο αυτό θα απορρίπτονταν!
Επίσης, για το σημαντικό έργο της Βιοκλιματικής Ανάπλασης 19ης Μαΐου του οποίου την Μελέτη ολοκληρώσαμε το 2012, και παρά τις διαμαρτυρίες του συνόλου των Δραμινών για τις καθυστερήσεις έναρξης των εργασιών και με απροσδιόριστο ακόμη χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό «αισιοδοξούν» να αξιοποιήσουν μόνο 1.000.000 € το 2019. Είμαστε βέβαιοι ότι το έργο αυτό περιμένει τη νέα Δημοτική Αρχή, αυτή που το εμπνεύστηκε και το σχεδίασε.
Η ανάγκη αλλαγής στο Δήμο Δράμας επιβεβαιώνεται καθημερινά.
Στόχος δικός μας να ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στη βούληση των Δραμινών να χτίσουμε μαζί τη Δράμα του αύριο.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr