Displaying items by tag: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ερώτηση 49 βουλευτών
Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας, τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικής Συμμαχίας κατέθεσε, μαζί με τον βουλευτή Ηρακλείου Σωκρ. Βαρδάκη, ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, ζητώντας να επεκταθεί και στις κατηγορίες των επαγγελματιών, αυτοπασχολούμενων και αγροτών που πλήττονται αποδεδειγμένα από τις συνέπειες της πανδημίας, το μέτρο της μείωσης της φοιτητικής στέγης.
Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση που συνυπογράφουν συνολικά 49 βουλευτές, ένας μεγάλος αριθμός αγροτών, μικροεπαγγελματιών, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, εξακολουθούν να βρίσκονται σε δυσχερή θέση, καθώς είτε πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν ολόκληρο το ενοίκιο για την φοιτητική στέγη των τέκνων τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, καίτοι, έχουν μειωθεί ή στις περισσότερες των περιπτώσεων, μηδενισθεί τα εισοδήματά τους, για αρκετούς μήνες, είτε να διακόψουν την μίσθωση.
Σύμφωνα με τα κυβερνητικά μέτρα, δικαίωμα μείωσης του ενοικίου της φοιτητικής στέγης των τέκνων τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, έχουν μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.
Κατόπιν τούτων οι βουλευτές ερωτούν την κυβέρνηση αν προτίθεται να επεκτείνει την αναλογική μείωση των ενοικίων φοιτητικής στέγης και στους μικροεπαγγελματίες, αυτοπασχολούμενους και αγρότες που έχουν πληγεί από την πανδημία καθώς και αν το μέτρο θα επεκταθεί και σε περισσότερους μήνες της ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-2021.
Επισυνάπτεται η ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Επέκταση του μέτρου της μείωσης του ενοικίου φοιτητικής στέγης σε κατηγορίες οικογενειών που πλήττονται αποδεδειγμένα από τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά μέχρι σήμερα έχουν εξαιρεθεί»

Η πανδημία που βιώνει η χώρα μας τους τελευταίους 8 μήνες, έχει οδηγήσει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών διαδικασιών, προσαρμόζοντας τις ανάγκες στα νέα δεδομένα της τηλεκπαίδευσης.
Δεδομένης της τηλεκπαίδευσης στην συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων, οι φοιτητές επέστρεψαν και διαμένουν την περίοδο της πανδημίας στην οικογενειακή τους εστία, με στόχο προφανώς την οικονομική ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού, που πλήττεται σε μεγάλο βαθμό, το τελευταίο διάστημα.
Στο πλαίσιο ελάφρυνσης των οικογενειακών βαρών, η Κυβέρνηση εφάρμοσε μέτρα μείωσης μισθωμάτων σε φοιτητικές κατοικίες ενώ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρο 3 του ν. 4684/20, απάλλαξε περιορισμένες μόνο κατηγορίες οικογενειών από το 40% του συνολικού μισθώματος.
Με το άρθρο 33 του Ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 227/τ. Α'/18.11.2020), προβλέφθηκε για τον Οκτώβριο η απαλλαγή από την καταβολή μέρους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30% του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί, βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις πληγείσες οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.
Επίσης, επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020, εφόσον ο ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.
Η μερική αυτή εφαρμογή του νόμου, προκαλεί αποκλεισμό άλλων οικογενειών, ακόμα και με μηδενικά εισοδήματα για το 2019.
Το αποτέλεσμα είναι ένας μεγάλος αριθμός αγροτών, μικροεπαγγελματιών, ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, να βρίσκονται σε δυσχερή θέση, καθώς είτε πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλουν ολόκληρο το ενοίκιο για την φοιτητική στέγη των τέκνων τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη, καίτοι, έχουν μειωθεί ή στις περισσότερες των περιπτώσεων, μηδενισθεί τα εισοδήματά τους, για αρκετούς μήνες, είτε να διακόψουν την μίσθωση.
Επειδή, από την απαλλαγή του 40% των ενοικίων φοιτητικής στέγης εξαιρούνται πολλές οικογένειες παρά το γεγονός ότι πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας
Επειδή, ο νόμος που ίσχυε για την απαλλαγή του 40% των ενοικίων της φοιτητικής στέγης είχε εφαρμογή έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, με την επέκτασή του να κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ,
Επειδή, από τις συνέπειες της πανδημίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί πλήττεται σοβαρά, ένας μεγάλος αριθμός αγροτών, μικροεπαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις στοιχειώδεις ανάγκες τους,
Επειδή, τα μέτρα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόζει, ήδη από το πρώτο κύμα της πανδημίας, η κυβέρνηση αποδείχθηκαν παντελώς ανεπαρκή όσον αφορά την κάλυψη των πραγματικών εισοδηματικών απωλειών των πληττόμενων και την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών τους, γεγονός που έχει οδηγήσει την πλειοψηφία εξ αυτών σε απόγνωση,
Επειδή, είναι λογικό και δίκαιο, και η συγκεκριμένη μερίδα πληττόμενων επαγγελματιών, αλλά και πληττόμενων αγροτών να συμπεριληφθούν σε μέτρα μείωσης-επιδότησης του ενοικίου φοιτητικής στέγη, για τα τέκνα τους που φοιτούν σε πόλη άλλη από εκείνη της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους,


Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1.Προτίθεται να επεκτείνει την ισχύ του νόμου 4684/20, ώστε να απαλλαγούν οι πληττόμενες οικογένειες από το ενοίκιο της φοιτητικής στέγης και για την νέα ακαδημαϊκή περίοδο ’20-’21;

2.Προτίθεται να εντάξει, με εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους σε ρυθμίσεις αναλογικής μείωσης του καταβαλλόμενου μισθώματος για την ενοικίαση φοιτητικής στέγης των τέκνων τους που σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από την μόνιμη κατοικία τους, προβλέποντας ταυτόχρονα και σχετική ενίσχυση-επιδότηση των ιδιοκτητών των ακινήτων;

3, Προτίθεται να εντάξει, με εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων, τους αγρότες σε ρυθμίσεις αναλογικής μείωσης του καταβαλλόμενου μισθώματος για την ενοικίαση φοιτητικής στέγης των τέκνων τους που σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από την μόνιμη κατοικία τους, προβλέποντας ταυτόχρονα και σχετική ενίσχυση-επιδότηση των ιδιοκτητών των ακινήτων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βαρδάκης Σωκράτης
Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τριαντανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γεώργιος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

«Oι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Υπάρχουν πολλά κρούσματα, το νοσοκομείο είναι στα όρια του, η ΜΕΘ είναι γεμάτη. Εχουμε σχεδόν 70 θανάτους στη Δράμα εξαιτίας του κορωνοϊού κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας». Αυτά τόνισε μιλώντας «στο Κόκκινο», ο βουλευτής Δράμας, τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος συνόδευσε τον Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσκεψή του στη Δράμα και τις συναντήσεις του με εκπροσώπους των γιατρών και των εργαζομένων στο νοσοκομείο καθώς και με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης.

Ο κ. Ξανθόπουλος, επεσήμανε επίσης, μεταξύ άλλων:

-Ολοι όσοι νοσούν ή έχασαν την ζωή τους είναι γνωστοί μας, άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ένα νέφος απαισιοδοξίας και φόβου έχει απλωθεί πάνω από τη πόλη. Αυτό ανατρέπεται με στοχευμένες κινήσεις.

-Ο κ. Κικίλιας μετά την ατομική ευθύνη επινόησε και την συλλογική ευθύνη μιας πόλης. Κρείττον σιγάν…

-Νοσούν επίσης δεκάδες γιατροί και νοσηλευτές. Χρειάζονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενίσχυση των δομών του ΕΣΥ.

-Η κυβέρνηση από τον Μάιο ως τώρα απλώς παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Δεν έκανε τίποτα, δεν προχώρησε σε μαζικά τεστ. Τώρα τρέχει και δεν προλαβαίνει.

Ο υπουργός Υγείας Β. Κικίλιας, μετά την ατομική ευθύνη των πολιτών ανακάλυψε και την ..συλλογική ευθύνη. Μέχρι τώρα για την ανεξέλεγκτη πορεία της πανδημίας έφταιγαν ατομικά οι πολίτες. Από σήμερα, φταίνε και συλλογικά οι πόλεις!

Την στιγμή που γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Δράμας δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα για να βοηθήσουν τους ασθενείς από τον κορωνοϊό, ο κ. Κικίλιας επιλέγει να αρνηθεί την πραγματικότητα και τις ευθύνες του, προσβάλλοντας συλλήβδην τους Δραμινούς πολίτες και τη κοινή λογική.

Τη ώρα που έχουν αρχίσει αεροκομιδές ασθενών προς τη Ν. Ελλάδα, οι θέσεις νοσηλείας σε κλινικές και τη ΜΕΘ του νοσοκομείου είναι υπερπλήρεις, περισσότεροι από 100 γιατροί και εργαζόμενοι έχουν τεθεί εκτός μάχης, ο κ. υπουργός αποφαίνεται ότι δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο αλλά η πόλη της Δράμας, κουνώντας μάλιστα το δάκτυλο στους πολίτες για το αν τήρησαν τα υγειονομικά μέτρα. Αυτή όμως είναι η μόνιμη τακτική της κυβέρνησης. Όταν η κατάσταση γίνει εκτός ελέγχου, υπεύθυνοι είναι απλώς οι ..άλλοι.

Ο κ. Κικίλιας, με όσα είπε, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στους πολίτες της Δράμας αλλά και όλης της χώρας. Επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ ενδιαφέρεται μόνο για τις εντυπώσεις και την επικοινωνία, αδιαφορώντας για τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα της κοινωνίας. Έδειξε ότι αδυνατεί να δώσει λύσεις σε ζωτικά προβλήματα του νοσοκομείου της πόλης και να ενισχύσει το ΕΣΥ.

Η πόλη της Δράμας έχει πράγματι πρόβλημα. Αλλά από την προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η οριακή κατάσταση του συστήματος υγείας στη μάχη με την πανδημία δυστυχώς επιβεβαιώνεται μέρα με τη μέρα.
Στη Δράμα, μια περιοχή της χώρας που δοκιμάζεται ιδιαίτερα από την πανδημία και από την ανεπαρκή προετοιμασία του συστήματος υγείας το success story της Κυβέρνησης Μητσοτάκη δέχτηκε ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα. Την ώρα που η Κυβέρνηση διπλασιάζει την αποζημίωση των ιδιωτικών κλινικών για το σύνολο των περιστατικών που νοσηλεύουν από το ΕΣΥ, το Νοσοκομείο Δράμας, που έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες νοσηλείας περιστατικών Covid, “ξέμεινε» από οξυγόνο. Όχι δεν είναι κάποιου είδους μακάβριο fake news, αλλά επικίνδυνη πραγματικότητα. Αντιμετωπίζοντας μία πανδημία που βασική ανάγκη των νοσηλευόμενων είναι η χορήγηση οξυγόνου, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Δράμας και οι πολιτικοί της προϊστάμενοι κατάφεραν - γιατί περί κατορθώματος πρόκειται - να αφήσουν το Νοσοκομείο χωρίς οξυγόνο. Κάλυψαν τις ανάγκες με φιάλες που συγκεντρώθηκαν εκ των ενόντων ενώ η ιταλική Εταιρεία, που ανέλαβε το έργο της αναβάθμισης του συστήματος παροχής οξυγόνου, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα! Και φυσικά, αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, εκδίδουν "αισιόδοξα" δελτία τύπου. Προφανώς η δομή αντιμετωπίζει μία πρωτόγνωρη κατάσταση, αλλά η επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα της περιοχής είναι γεγονός εδώ και μέρες.
Με δεδομένες λοιπόν τις απεριόριστες θεσμικές, διοικητικές και οικονομικές δυνατότητες, που παρέχονται λόγω της πανδημίας στο Υπουργείο Υγείας, στις διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών και Νοσοκομείων δεν υπάρχει περιθώριο για την παραμικρή περαιτέρω ολιγωρία. Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης και όχι της απόδοσης ευθυνών. Δυστυχώς όμως σε έναν υγειονομικό πόλεμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, τα λάθη κοστίζουν ζωές.

«Οι δραματικές εξελίξεις όσον αφορά την πανδημία, επιβεβαιώνουν ότι έχει καταρρεύσει η νεοφιλελεύθερη δοξασία πως το ΕΣΥ είναι αχρείαστο και πως ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα», υπογράμμισε ο βουλευτής Δράμας, τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ξεκινώντας την παρέμβασή του, στον Blue Sky και την εκπομπή «Αντιπραθέσεις» με τον Κ. Χαρδαβέλα.

«Εδώ και πολλούς μήνες φωνάζαμε: Θωρακίστε το ΕΣΥ, κάντε προσλήψεις, οργανώστε τον οδικό χάρτη. Δυστυχώς η κυβέρνηση, που ήταν επαναπαυμένη μετά το πρώτο κύμα και επηρεασμένη από τις νεοφιλελεύθεριες δοξασίες της, όταν ξέσπασε το δεύτερο κύμα, που ωστόσο όλοι περιμέναμε, αιφνιδιάστηκε», συμπλήρωσε.

Απαντώντας στις συνεχείς προκλήσεις του επίσης προσκεκλημένου στην εκπομπή, διευθυντή του Γραφείου τύπου της Δ, Ν. Ρωμανού, ο οποίος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν ψεύδη και αθλιότητες με τους νεκρούς, ο κ. Ξανθόπουλος σημείωσε: «Είστε ένας νέος άνθρωπος, και υποτίθεται ότι έχετε ένα νέο λόγο. Είστε όμως εσείς που κάνατε με ανάρτησή σας την αναλογία μεταξύ νεκρών και δημοσκοπικών ποσοστών».

Σχολιάζοντας τις αιτιάσεις της ΝΔ για το άρθρο στην Αυγή, με τίτλο ‘Ο εθελοντισμός ως φερεντζές του νεοφιλελευθερισμού», ο κ. Ξανθόπουλος τόνισε χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνετε το αδιέξοδο της κυβέρνησης. Υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές που δεν έχουν πάρει ακόμη δεδουλευμένα μηνών. Το συγκεκριμένο άρθρο λέει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με τον εθελοντισμό να καλύψει τις ανάγκες του εθνικού συστήματος υγείας. Αυτό είναι ουσιαστικό του περιεχόμενο, Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα της Ευρώπης, να περιμένουμε να καλυφθούν τα κενά του εθνικού συστήματος υγείας από τον εθελοντισμό. Είναι αξιέπαινες οι νοσηλεύτριες, αλλά εδώ χρειάζεται παρέμβαση του κράτους».

Ο κ. Ξανθόπουλος επεσήμανε επίσης ότι το δημόσιο σύστημα υγείας κινδυνεύει με κατάρρευση επικαλούμενος και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο της Δράμας όπου ήδη, δεκάδες γιατροί και νοσηλευτές έχουν τεθεί εκτός μάχης, καθώς είτε έχει νοσήσει είτε έχει τεθεί σε προληπτική καραντίνα.

«Είναι εντυπωσιακό ότι η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να υπεκφύγει από το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Εμείς λέμε ότι το σύστημα δημόσιας υγείας είναι οριακό και δεν θα ανταποκριθεί αν υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων και της πίεσης. Ο Αλ. Τσίπρας, πρότεινε κοινό βηματισμό, σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για την πανδημία, εξάμηνο οδικό χάρτη γα ενίσχυση ΕΣΥ, κοινό υπουργό Υγείας. Αυτά είναι χαρακτηριστικές προτάσεις συναίνεσης. Χρειάζεται συστράτευση όλων, αλλά είναι στο χέρι της κυβέρνησης να τις αποδεχθεί», υπογράμμισε.

«Ο υπουργός Υγείας, έφερε μόλις πριν λίγες ημέρες, τροπολογία στη Βουλή, για μόνιμες προσλήψεις 300 γιατρών. Η ατυχία της χώρας είναι σε αυτές τις κρίσιμες ώρες η κυβέρνηση της ΝΔ δεν αντιλαμβάνεται τις ελλείψεις και τις ανάγκες της¨, κατέληξε ο κ. Ξανθόπουλος.

H 17η Νοέμβρη βρίσκει τη χώρα σε πρωτοφανείς υγειονομικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Η πανδημία αναπτύσσεται ραγδαία, η οικονομία καταρρέει ραγδαία ενώ ο κυβερνητικός αυταρχισμός βρίσκει ευκαιρία να εκδηλωθεί με την αναστολή του άρθρου 11 του Συντάγματος.

Η οφειλόμενη τιμή στους Πολίτες που αντιστάθηκαν φέτος προσαρμόζεται στις επιβαλλόμενες συνθήκες. Η μνήμη όμως παραμένει αλώβητη και τα διδάγματα της παλλαϊκής εξέγερσης αποτελούν οδοδείκτη στη σημερινή πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι ο αγώνας είναι δύσκολος.

Ο Νοέμβρης όμως εξακολουθεί να μας εμπνέει. Και να αποτελεί σύμβολο και σημείο αναφοράς. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω!!! Θα υπερασπίσουμε τις ζωές μας και θα ασκήσουμε όλα τα δικαιώματά μας, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο τις παρακαταθήκες του Νοέμβρη.

Τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ Δράμας τίμησε την επέτειο της 17 Νοέμβρη καταθέτοντας λουλούδια στο μνημείο της ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, στον Δημοτικό Κήπο Δράμας.

Τα μηνύματα της εξέγερσης του Νοέμβρη παραμένουν επίκαιρα καθώς και η διάθεσή μας να παλέψουμε για να γίνουν πράξη.

received 303673137343271

«Ολοι ξέραμε ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η κυβέρνηση είχε στην διάθεσή της ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να προετοιμάσει τη χώρα. Δεν το έκανε. Δεν έχει σχέδιο. Ακολούθησε τη τακτική του βλέποντας και κάνοντας. Για αυτό τώρα, τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Είναι προφανής η ευθύνη της», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» του Kontra Channel, o τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής Δράμας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

«Δεν έφτιαξε νέες λειτουργκές ΜΕΘ, δεν προσέλαβε έγκαιρα ιατρικό προσωπικό για να στηρίξει το ΕΣΥ, δεν έκανε τίποτα με τα σχολεία ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις, άφησε τον κόσμο να συνωστίζεται στα μέσα μεταφοράς», συμπλήρωσε.

Ειδικά για τις ΜΕΘ, η κυβέρνηση έπεσε θύμα και της ιδεοληπτικής της αντίληψης, όπως εκφράσθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε πριν λίγο καιρό, ότι θα πετάγαμε χρήματα αν ακούγαμε τον ΣΥΡΙΖΑ και φτιάχναμε ΜΕΘ, σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η αύξηση του αριθμού των κρεβατιών στις ΜΕΘ όταν δεν υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να υποστηρίξει τη λειτουργία τους, είναι δώρο άδωρο. Αυτό συμβαίνει και στη Δράμα, πρόσθεσε, όπου μπορεί τα κρεβάτια ΜΕΘ να είναι 12, όμως υπάρχουν μόλις 4 γιατροί ενώ 40 άτομα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου είτε νοσούν είτε είναι καραντίνα.

Ο κ. Ξανθόπουλος αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι στην Θεσσαλονίκη, μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα που θα μπορούσαν να προσφέρουν μένουν εκτός του συστήματος υγείας. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει χθες. Γι αυτό λέμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο», κατέληξε.

Ο βουλευτής Δράμας, τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, συνυπέγραψε, με άλλους 49 βουλευτές, ερώτηση για την καταβολή ενός ολόκληρου μισθού ως έκτακτο Δώρου Χριστουγέννων στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ και την αναμόρφωση του ιατρικού μισθολογίου και των μισθολογικών αποδοχών του υπόλοιπου υγειονομικού προσωπικού του ΕΣΥ.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Πέλλας, Θεοδώρας Τζάκρη, κατά το πρώτο lockdown όπου τα κρούσματα του κορωνοϊού κυμαίνονταν ημερησίως στα 60-70 και δεν υπήρχαν οι ασφυκτικές πιέσεις στο ΕΣΥ που ασκούνται σήμερα, δόθηκε έκτακτο δώρο του Πάσχα.

Σήμερα, προστίθεται στην ερώτηση, κατά το δεύτερο γενικό lockdown οι θάνατοι των ασθενών με κορωνοϊό στην χώρα μας ανέρχονται στους 909, με το 1/4 αυτών να έχει σημειωθεί το Νοέμβριο, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση καθώς από τις 496 κλίνες στις ΜΕΘcovid των Νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας οι 335 είναι κατειλημμένες και οι 161 μόνο κενές, ενώ σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ). Ταυτόχρονα, εκατοντάδες είναι οι γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί που έχουν νοσήσει από κορωνοϊό κσι παλεύουν κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Ως εκ τούτου, τονίζουν οι βουλευτές, κρίνεται επιβεβλημένη η καταβολή ενός ολόκληρου μισθού ως εκτάκτο Δώρο Χριστουγέννων στο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ ως ελάχιστη έμπρακτη αναγνώριση από την Πολιτεία του κομβικού ρόλου και της προσφοράς των ανθρώπων αυτών "της πρώτης γραμμής" για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες με πενιχρά μέσα και τεράστιες ελλείψεις και με κίνδυνο την προσωπικής τους υγείας.

Επίσης κρίνεται επιβεβλημένο ως μόνιμο μέτρο για την ενίσχυση του ΕΣΥ να δρομολογηθεί η αναμόρφωση του ειδικού ιατρικού μισθολογίου και των μισθολογικών αποδοχών του υπολοίπου υγειονομικού προσωπικού του ΕΣΥ, σε συνεννόηση με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας , ως ευρύτερη κοινωνική αναγνώριση της προσφοράς τους στην αξιόπιστη φροντίδα υγείας των συμπολιτών μας.

Ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος συνυπέγραψε με άλλους 15 βουλευτές, ερώτηση για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης του τοπικού τύπου της Β. Ελλάδας που έχει εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών μέσων ενημέρωσης δεν έλαβε καμία ή έλαβε ελάχιστη στήριξη. Τα ποσά της “λίστας Πέτσα” για τις περισσότερες ενημερωτικές σελίδες ή τοπικές εφημερίδες ήταν ανύπαρκτα ή απειροελάχιστα, ενώ αντίστοιχη πρακτική ακολουθήθηκε κι από την “λίστα Καράογλου”, η οποία απέκλεισε όλα τα περιφερειακά ΜΜΕ από τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του ΥΜΑΘ», επισημαίνεται στην ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτού Χαλκιδικής και αναπληρώτριας τομεάρχη Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Κυριακής Μάλαμα.

Την ίδια στιγμή, προσθέτουν, πολλά τοπικά ενημερωτικά portal με ΚΑΔ λειτουργίας παροχής υπηρεσιών διαφημίσεων αποκλείστηκαν από κάθε μέτρο στήριξης, τη στιγμή που αποτελούν μικρές ατομικές επιχειρήσεις, αλλά με κομβικό ρόλο για την τοπική ενημέρωση.

Παράλληλα, δεν έχει προχωρήσει ακόμα η δέσμευση της κυβέρνησης για την παράταση της υποχρέωσης δημοσιεύσεων διακηρύξεων στον περιφερειακό Τύπο.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι ο τοπικός και περιφερειακός Τύπος επιτελεί κρίσιμο έργο στην ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων και στην ενημέρωση των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας και επομένως πρέπει να ενισχυθει και να επιβιώσει, οι βουλευτές ερωτούν τους αρμόδιους υπουργούς αν θα ενταχθούν όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης στα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων και αν καθιερωθεί ως μόνιμο μέτρο η υποχρέωση δημοσίευσης διακηρύξεων στον περιφερειακό Τύπο.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιο για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
• Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Ο περιφερειακός και τοπικός Τύπος της Βόρειας Ελλάδας εκπέμπει sos

Από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, ο περιφερειακός και τοπικός Τύπος της Βόρειας Ελλάδας εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών μέσων ενημέρωσης δεν έλαβε καμία ή έλαβε ελάχιστη στήριξη. Τα ποσά της “λίστας Πέτσα” για τις περισσότερες ενημερωτικές σελίδες ή τοπικές εφημερίδες ήταν ανύπαρκτα ή απειροελάχιστα, ενώ αντίστοιχη πρακτική ακολουθήθηκε κι από την “λίστα Καράογλου”, η οποία απέκλεισε όλα τα περιφερειακά ΜΜΕ από τα προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του ΥΜΑΘ. Την ίδια στιγμή, πολλά τοπικά ενημερωτικά portal με ΚΑΔ λειτουργίας παροχής υπηρεσιών διαφημίσεων αποκλείστηκαν από κάθε μέτρο στήριξης, τη στιγμή που αποτελούν μικρές ατομικές επιχειρήσεις, αλλά με κομβικό ρόλο για την τοπική ενημέρωση.
Παράλληλα, δεν έχει προχωρήσει ακόμα η δέσμευση της κυβέρνησης για την παράταση της υποχρέωσης δημοσιεύσεων διακηρύξεων στον περιφερειακό Τύπο. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε παρατείνει αυτή την υποχρέωση μέχρι το τέλος του 2020. Σε σχετική ερώτηση 50 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στις 24 Ιουλίου 2020 (αρ. πρωτ. 8485/24.7.2020), ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε απαντήσει, με το έγγραφο ΑΠ618/6.8.2020 ότι “η Κυβέρνηση προτίθεται να παρατείνει την υποχρέωση δημοσιεύσεων διακηρύξεων στον περιφερειακό τύπο, πέραν της 1/1/2021, με σκοπό να διασφαλίσει ότι τη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο που τα Μέσα λόγω της σημαντικής πτώσης των διαφημιστικών δαπανών, έχουν απωλέσει σημαντικό μέρος των εσόδων τους, συνεχίζουν να έχουν, μέσω των δημοσιεύσεων, πηγή οικονομικής ενίσχυσης. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η ενημέρωση των πολιτών και η διαφάνεια.”.
Επειδή ο τοπικός και περιφερειακός Τύπος επιτελεί κρίσιμο έργο στην ανάδειξη των τοπικών προβλημάτων και στην ενημέρωση των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας.
Επειδή είναι απαράδεκτο οι μικρές επιχειρήσεις του τοπικού Τύπου να αποκλείονται από κάθε μέτρο στήριξης.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Θα ενταχθούν όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που έχουν ΚΑΔ παροχής υπηρεσιών διαφημίσεων, στα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων;
2. Θα νομοθετηθεί ως μόνιμο μέτρο η υποχρέωση δημοσίευσης διακηρύξεων στον περιφερειακό Τύπο;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μάλαμα Κυριακή
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αυγέρη Θεοδώρα
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ζουράρις Κωνσταντίνος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Σκούφα Ελισάβετ
Χαρίτου Δημήτριος

Page 1 of 16
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

koutsiana banner

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr