Displaying items by tag: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑ

Λαμβάνοντας υπ` όψιν τις εξαιρετικές υγειονομικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων ιδιαιτέρως δε, την κατάσταση ασφυξίας, στην οποία έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, λόγω του μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας, οι οποίοι νοσηλεύονται, λόγω προσβολής τους από τον κορονοϊό covid -19, ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, εισηγήθηκα, αφενός στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., (Λογαριασμός Ενίσχυσης Δικηγόρων Επαρχιών - πανελλήνιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στο οποίο κατέχω τη θέση του Γεν. Γραμματέα, αφετέρου στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, στην οποία συμμετέχω ex oficcio, την ενίσχυση των υποδομών του Νοσοκομείου μας. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε την προσφορά δύο ψυγείων για τη διατήρηση - φύλαξη δειγμάτων, ενώ, η Ολομέλεια Προέδρων αποφάσισε την αγορά ενός μηχανήματος αναπνευστήρα για τη Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Οι ενέργειες αυτές των συλλογικών οργάνων των δικηγόρων της χώρας, ακολουθούν αντίστοιχες που έλαβαν χώρα τον περασμένο Μάρτιο, όταν, ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, ενίσχυσε και τότε, τις υποδομές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.

Η δημόσια υγεία είναι σαφώς αρμοδιότητα και καθήκον της πολιτείας. Σε περιόδους κρίσης όμως, οφείλουμε όλοι μας, φορείς και ιδιώτες, να συνδράμουμε με κάθε μέσο στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. Η κοινή προσπάθεια, ατομική και συλλογική, είναι απαραίτητη αλλά και ικανή συνθήκη προκειμένου η κοινωνία μας να καταφέρει να ξεπεράσει την πανδημία που έχει ενσκήψει και να υπερασπίσει το βασικό δικαίωμα του πολίτη, το δικαίωμα στη ζωή.

Οι δικηγόροι, σεβόμενοι τις αξίες του δικηγορικού λειτουργήματος και υπερασπιζόμενοι το κράτος δικαίου, το οποίο όλοι οι κάτοικοι της χώρας μας δικαιούνται και πρέπει να απολαμβάνουν, προασπίζονται, στο μέτρο του εφικτού, το θεμελιώδες αγαθό αυτού, την υγεία και εν τέλει την ίδια τη ζωή.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, ήταν και θα παραμείνει παρών στην προάσπιση των δικαιωμάτων, όχι μόνο των μελών του αλλά και όλων των συμπολιτών μας.

Σχετικός σύνδεσμος: http://olomeleia.gr/el/content/dorea-foritoy-anapneystira-sto-gn-dramas-apo-tin-se-tis-olomeleias-ton-proedron-ton

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κατά τη συνεδρίασή του της 16.10.2020 αποφάσισε ομόφωνα: Την συνέχιση της μη έκδοσης γραμματίων προείσπραξης για υποθέσεις Νομικής Βοήθειας ενώπιον του Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως και στην ανάκριση, με εξαίρεση τις υποθέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, 18μηνου ή συνοδείας. Ειδικότερα από την 16.10.2020 έως 30.10.2020 οι διοριζόμενοι συνήγοροι νομικής βοήθειας θα αναλαμβάνουν μεν τις ανατιθέμενες ποινικές υποθέσεις, σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο που έθεσε η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, πλην όμως δεν είναι εφοδιασμένοι με γραμμάτιο προείσπραξης του Συλλόγου, με όλες τις ντεύθεν συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 61 παρ. 4 ΚωδΔικ.

Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα διά τηλεδιασκέψεως, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, αφού έλαβε υπ όψιν του:
1. Την από 23-4-2020 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στην οποία αναφέρεται: «…..Ενόψει της επαναλειτουργίας των υποθηκοφυλακείων και των δικαστηρίων από 28.4.2020, σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αφού ενημερωθούν, από τους προϊσταμένους των οικείων δικαστικών σχηματισμών και τους υποθηκοφύλακες της περιοχής ευθύνης τους, για τα ληφθέντα από την Πολιτεία προληπτικά μέτρα και για τη διάθεση ή μη των αναγκαίων υλικών γενικής και ατομικής προστασίας από το Υπουργείο, να συνεδριάσουν για τη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή των υπηρεσιών και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, προτείνεται η αποχή από τα καθήκοντά μας από 28 Απριλίου μέχρι και 5 Μαίου»,
2. Το από 23-4-2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για «Τα μέτρα ατομικής προστασίας στα Υποθηκοφυλακεία», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη εγκρίνει τη σύναψη σχετικής σύμβασης με εταιρία υπηρεσιών φύλαξης για την επιτήρηση των χώρων εντός και εκτός των άμισθων υποθηκοφυλακείων Νίκαιας, Μαραθώνα, Κορωπίου, Σπάτων, Π. Φαλήρου, Αμαρουσίου, Λάρισας, Κομοτηνής, Βασιλικών Θεσσαλονίκης και Καλαμαριάς καθώς και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, προς αποφυγή συνωστισμού του συναλλασσόμενου κοινού, λόγω του κορονοϊού COVID-19, για χρονικό διάστημα ενός μήνα, αρχόμενου από 27/4/2020, και για τις εργάσιμες ημέρες (από Δευτέρα ως και Παρασκευή, για τις ώρες από 9:00 ως 14:00). Β. Σχετικά με τη διάθεση υλικού ατομικής προστασίας, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης για τον κορονοϊό που λειτουργεί στο Υπουργείο σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει ήδη διαθέσει μέσα ατομικής προστασίας σε όλα τα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία», στο οποίο καμία αναφορά δεν γίνεται για τα λοιπά άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, όπως αυτό της Δράμας και, συνεπώς, ουδεμία πρόβλεψη γίνεται για την υγιεινή και την ασφάλεια των όσων καλούνται να εργαστούν εντός αυτού (δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογράφων, υπαλλήλων, πολιτών) έχει ληφθεί από την Πολιτεία
3. Την προφορική επικοινωνία που είχε, την 23-4-2020, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας με την Υποθηκοφύλακα Δράμας, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόνοια από την Πολιτεία για την ασφάλεια των εργαζομένων στο Υποθηκοφυλακείο Δράμας αλλά και όσων αναφέρονται ανωτέρω, οι οποίοι θα κληθούν να εργασθούν εντός αυτού, αντιθέτως δε, καλείται να κρίνει κατά το δοκούν η ίδια για τη λήψη των όποιων μέτρων και, μάλιστα, με ίδια μέσα.
4. Το γεγονός ότι έως σήμερα, δεν υπάρχει η έγγραφη γνώμη του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών για τον τρόπο και τη μέθοδο επαναλειτουργίας Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων της χώρας, παρά το γεγονός ότι αυτή ζητήθηκε από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με την από 22-4-2020 σχετική επιστολή του.
5. Το γεγονός ότι το αποσταλέν ήδη υγειονομικό υλικό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς τα κατά τόπους Πρωτοδικεία, δια των οικείων Εφετείων (γάντια και υγρό απολύμανσης), επαρκεί για τις ανάγκες μερικών μόλις ημερών και μόνο για τους δικαστικούς υπαλλήλους,

θεωρεί ότι το «υγειονομικό πείραμα» που επιχειρείται από την Πολιτεία με τη βεβιασμένη επαναλειτουργία Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων και δη μόνο για τις διαδικασίες προσημειώσεων και συντηρητικών κατασχέσεων, οι οποίες αφορούν, κατά κύριο λόγο, τα τραπεζικά ιδρύματα και τα συμφέροντά τους, βάλλει ευθέως κατά της δημόσιας υγείας και, ειδικότερα, κατά της υγείας και της ζωής των συναδέλφων δικηγόρων καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων σε αυτές, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τραπεζικές οικονομικές ανάγκες και όχι δικαιώματα πολιτών, τα οποία και θα έπρεπε να προταχθούν.
Για τους λόγους αυτούς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης του απέναντι στους συναδέλφους δικηγόρους αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, αποφάσισε την αποχή των μελών του από την παράστασή τους ενώπιον των ακροατηρίων όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού των γραμματειών και των υπηρεσιών τους καθώς και από τη διενέργεια οποιασδήποτε εξωδικαστικής ενέργειας ενώπιον όλων των εν γένει υπηρεσιών και αρχών αλλά και ιδιωτικών φορέων, έως και την 5.5.2020, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα εκτεταμένης διάδοσης του κορωνοϊού Covid - 19 και να προστατευθεί η υγεία και η ζωή των συναδέλφων δικηγόρων αλλά και όσων δυνητικά θα εμπλακούν στις ανωτέρω διαδικασίες.

Για το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος Αμαλία Σαλωνίδου

Να ενταχθούν και οι δικηγόροι στην καταβολή του επιδόματος των 800 Ευρώ – Επιστολή Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Κατάθεση Αναφοράς προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης

Αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης κατάθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του Κινήματος Αλλαγής σχετικά με Επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας με θέμα: «Να ενταχθούν και οι δικηγόροι στην καταβολή του επιδόματος των 800 Ευρώ – Επιστολή Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τους Υπουργούς:
– Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα
– Εργασίας κ. Ν. Βρούτση
– Δικαιοσύνης κ. Κ. Τσιάρα

Θέμα: «Να ενταχθούν και οι δικηγόροι στην καταβολή του επιδόματος των 800 Ευρώ – Επιστολή Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας»

Μέχρι σήμερα οι δικηγόροι εξαιρούνται από την καταβολή του επιδόματος των 800 Ευρώ, παρ’ όλο που υπήρξαν ρητές δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και του Πρωθυπουργού, πως δικαιούχοι του επιδόματος είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο δικηγορικός κλάδος έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από το κλείσιμο των δικαστηρίων και την πλήρη παύση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των δικηγόρων. Την ίδια στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν λειτουργικά έξοδα, μισθώματα, μισθοδοσία υπαλλήλων, εισφορές και πάγια έξοδα.

Οι δικηγόροι της Δράμας χαρακτηρίζουν ως κατάφωρη ανακολουθία, ύψιστο ερασιτεχνισμό και απόλυτο εμπαιγμό την εξαίρεσή τους, τονίζουν δε ότι με κλειστά τα δικαστήρια, τα υποθηκοφυλακεία, τα κτηματολογικά γραφεία, με τους πελάτες να αδυνατούν έστω να προσέλθουν στα γραφεία τους λόγω απαγόρευσης της κυκλοφορίας, είναι πασιφανές ότι έχουν σταματήσει να εργάζονται, όχι γιατί το επέλεξαν, αλλά γιατί υποχρεώθηκαν και ορθώς από την Πολιτεία.

Τέλος, θεωρούν τα επιδοτούμενα σεμινάρια που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση ως κακόγουστο αστείο, ενώ καλούν τους αρμόδιους Υπουργούς να παρέμβουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία.

Σας καταθέτω την Επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

Η Αναφέρουσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας σε έκτακτη συνεδρίασή του, επικυρώνοντας την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επαναφορά της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου και μάλιστα με αναδρομική ισχύ και σε εκκρεμείς υποθέσεις.
Αποφάσισε: Την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020.

Επισημαίνουμε ότι η εκδίκαση προσημειώσεων και εξαλείψεων προσημειώσεων θα γίνει χωρίς άδεια.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ
Άδειες θα χορηγούνται για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.-Παραγραφές – Προθεσμίες.
2.-Ποινικές υποθέσεις στα πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής και για πλημμελήματα που από το χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.
3.- Αυτόφωρη διαδικασία.
Δεν απαιτείται άδεια στην κατάθεση των προτάσεων (20ήμερο), 100 ημερών και προσθήκης.
Αναβολές: Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Την ημέρα της αποχής, δεν επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων, καθώς και η διενέργεια κάθε είδους διαδικαστικών πράξεων στις Γραμματείες των Δικαστηρίων (λήψη αντιγράφων, πιστοποιητικών κ.λ.π), επίσης η υπογραφή και επίδοση αποφάσεων, επιταγών προς πληρωμή και εκτέλεση, εξώδικων δηλώσεων, οι παραστάσεις σε Συμβολαιογραφεία, Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία πλην των εξαιρέσεων.

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, σε έκτακτη συνεδρίασή του την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, αποφάσισε, εναρμονιζόμενο με την απόφαση των υπόλοιπων Δικηγορικών Συλλόγων, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, την αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας από την εκδίκαση υποθέσεων σε ακροατήρια από Δευτέρα 15-4-2019 έως και την Παρασκευή 19-4-2019 ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίδρασης για το θέμα της ίδρυσης 4ης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, η οποία προβλέπεται στο τελικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με το οποίο προγραμματίζονται αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων καθώς και η ίδρυση νέων Τμημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με προγραμματισμένη ημερομηνία εισαγωγής και ψήφισης του στη Βουλή την Παρασκευή 19-4-2019.
Εκφράζουμε, για άλλη μια φορά, τη σαφή και κατηγορηματική αντίθεσή μας στην απόφαση αυτή, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά, κοινωνικά και εργασιακά κριτήρια, δηλώνουμε δε την έκπληξη, αλλά και τη δυσφορία μας για την αθέτηση εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου της δέσμευσης που ανέλαβε ότι δεν θα αιφνιδιάσει και ότι οι όποιες αποφάσεις επί του θέματος θα είναι αποτέλεσμα συναινέσεων με την τοπική κοινωνία, το Δ.Π.Θ. και το νομικό κόσμο.
Τέλος επισημαίνουμε ότι η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίασή της, την 1-12-2018, υπενθύμισε την από 3.4.2018 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία έχει εκφράσει την αντίθεσή της στην ίδρυση τέταρτης νομικής σχολής, όπως την εισηγείται σήμερα η Κυβέρνηση, χωρίς την προηγούμενη μελέτη και διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα.
Κατά τη διάρκεια της αποχής οι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, απέχουν από τη συζήτηση υποθέσεων σε όλα τα ακροατήρια όλων των δικαστηρίων πλην των περιπτώσεων χορήγησης άδειας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Δ. Η Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.Δ.
Αναστάσιος Μ. Πούλιος Αμαλία Α. Σαλωνίδου

Η Δημοτική παράταξη «Ενώνουμε τη Δράμα» επισπεύτηκε σήμερα το πρωί τον Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας. Στην συνάντηση αυτή αναπτύχθηκε συζήτηση μεταξύ του προέδρου και των μελών του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου με τον Δήμαρχο και τους υποψήφιους Δημοτικούς συμβούλους που τον συνόδευαν, αναφορικά με τα προβλήματα του δικηγορικού κλάδου και των Δραμινών δικηγόρων. Παράλληλα παρουσιάστηκε από το Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο το έργο που υλοποιήθηκε από την νυν δημοτική αρχή και στη συνέχεια παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Δημοτική Παράταξης «Ενώνουμε τη Δράμα» για τα επόμενα χρόνια.

54437043 1245644515593675 9079964367331524608 o
Ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης ανέφερε: « Τους ευχαριστώ για την υποδοχή τους και για ακόμη μια φορά επιβεβαίωσα την άποψή μου ότι τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας διακρίνονται για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία ως καλοί γνώστες της νομικής επιστήμης και ως συμπράττοντες λειτουργοί της δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών και της δημοκρατίας. Δεσμεύομαι να συνεχισθεί η πολύ καλή συνεργασία μας και θα συνεχίσω να είμαι συμπαραστάτης σε κάθε πρόβλημα του κλάδου»

54517572 1245644485593678 8451910638212481024 o

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr