rena

rena

Το Σωματείο Καταστημάτων Εστίασης, Καφέ, Κέντρων Διασκέδασης & η Ομοσπονδία ΕΒΕ Δράμας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας ( 3ος όροφος), σε συνάντηση εργασίας με την «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», που είναι ένας από τους δύο ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων, με θέμα «Ενημέρωση για τα Πνευματικά δικαιώματα –Υφιστάμενο θεσμικό Πλαίσιο & Κόστος επιχειρήσεων»
Η ενημερωτική εκδήλωση γίνεται με την ευγενική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Δράμας.

Ηλίας Ηλιάδης                                Όθων Μουρμούρης
Πρόεδρος Σωματείου                Πρόεδρος ΟΕΒΕ Δράμας

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Μετά και από τα όσα συνέβησαν την Παρασκευή 22/02/2019 στο Επιμελητήριο Δράμας κατά την παρουσία του υπουργού Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτου, όπου η πόλη της Δράμας για πολλοστή φορά έγινε "διάσημη" στο Πανελλήνιο με αρνητικό τρόπο και ο διχασμός κτυπά την πόρτα της Δράμας, η δημοτική παράταξη "ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΡΑΜΑΣ" και ο υποψήφιος Δήμαρχος Ανέστης Τερζής δηλώνουν:
"Φανατικά, στην συντριπτική της πλειοψηφία, απέναντι στην Συμφωνία των Πρεσπών, για λόγους Ιστορικούς και επιστημονικούς, εκφράζοντας το δημόσιο αίσθημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού και των Δραμινών ενεργών πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση κι επειδή αρκετοί εκμεταλλεύονται πολιτικά – λόγω και της προεκλογικής περιόδου – το δημόσιο αίσθημα καλούμε τις παρατάξεις του Δήμου Δράμας να απαντήσουν ΔΗΜΟΣΙΑ αν είναι ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Να γνωρίζουν οι Δραμινοί Πολίτες τι εκφράζει κάθε παράταξη και ο επικεφαλής σε αυτό το μείζον Εθνικό μας θέμα. Να γνωρίζουν οι Δραμινοί τη θέση των παρατάξεων "Ενώνουμε τη Δράμα" του κ. Μαμσάκου, "Πόλη+Ζωή" του κ. Χαρακίδη , "Αυτοδιοίκηση Πολιτών" του κ. Ηλιόπουλου, "Προτζεκτ" του κ. Τσιαμπούση, "Λαϊκή Συσπείρωση" του κ. Μήτρου."

Απαντήστε στους Δραμινούς κύριοι !

Θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω τον σύντροφο “Βουλευτή” ΣΥΡΙΖΑ Δράμας για όσους Δραμινούς τον γνωρίζουν (όσοι δηλαδή οδηγήθηκαν από μέρους του στην Εισαγγελία, Αστυνομία και κάθε Δημόσια Αρχή, επειδή του άσκησαν δημόσια κριτική κλπ), για το ενδιαφέρον του αναφορικά με το πρόσωπό μου κατά την πρόσφατη μεγαλειώδη σε όγκο και περιεχόμενο επίσκεψη του συντρόφου Υπουργού Οικονομικών, στην αστυνομοκρατούμενη Δράμα από την Αριστερά.
Επιπρόσθετα πληροφορήθηκα ότι από πλευράς του, έγινε και μία αναφορά για τον οδικό άξονα Δράμας-Αμφίπολης. Στο σημείο αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι έχει δίκιο, καθότι, ως δημόσια δεσμεύθηκε (Αύγουστο 2017) οι εργασίες κατασκευής του τμήματος Μαυρολεύκης – Ν.Μπάφρας, αφού βρέθηκαν τα 45 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνταν για την δημοπράτηση του έργου, ξεκίνησαν τον προηγούμενο χρόνο (2018).
Τώρα γιατί:
1. Δεν το γνώριζε και δεν το γνωρίζει αυτό ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζης, ως ανέφερε πρόσφατα στη Βουλή απαντώντας σε σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία (Επίκαιρη Ερώτηση μου 20/2/2019).
2. Δεν το γνώριζε και δεν το γνωρίζει το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που έχει την ευθύνη για την χρηματοδότηση ανάλογων έργων που μόλις τις προηγούμενες ημέρες (20 και 21/2/2019) με τα υπ. αριθμ. 22266 και 22591 έγγραφα του (επισυνάπτονται) απαντά ότι:
α. “Προκειμένου ένα έργο να τύχει συγχρηματοδότησης από Τομεακό ή Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πρέπει να περιλαμβάνεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 (ΣΠΕΜ). Το έργο «οδικός άξονας Δράμας-Αμφίπολης» δεν περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα στο Στρατηγικό Πλαίσιο επενδύσεων Μεταφορών”. Έχει υποβληθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ με π/υ 200 εκ. ευρώ ώστε να ενταχθεί στο υπό αναθεώρηση ΣΠΕΜ. Σε ότι αφορά την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης η συγχρηματοδότηση της από Τομεακό ή Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι εφικτή εφόσον ενταχθεί ως υποέργο ενός κυρίως έργου. Στην παρούσα φάση επιπλέον οι αντίστοιχοι άξονες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δεν έχουν διαθέσιμους πόρους τους ώστε να είναι εφικτή η ένταξη του συγκεκριμένου έργου για συγχρηματοδότηση. Ειδικότερα: Σε ότι αφορά στο τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και σύμφωνα με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π., το αναφερόμενο στην Ερώτηση έργο δεν είναι επιλέξιμο από το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, δεδομένου του ότι δεν αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου”.
β. Το έργο “οδικός άξονας Δράμας-Αμφίπολης”, για την ένταξη του ως νέου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένης πρότασης από τον αρμόδιο φορέα χρηματοδότησης, που είναι τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους δύνανται να ζητήσουν, τεκμηριωμένα, τη χρηματοδότηση έργων δημοσίων επενδύσεων, που συνδέονται με την άσκηση της τομεακής πολιτικής τους ή υλοποιούνται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειάς τους.
Εν συνεχεία η πρόταση αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι όροι που τίθενται στην εκάστοτε ισχύουσα, Εγκύκλιο για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ, εκδίδεται Υπουργική απόφαση εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Ειδικότερα για το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ (ΕΣΠΑ) θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση ένταξης πράξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του νόμου 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020……», αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.
Σημειώνουμε ότι για το συγκεκριμένο έργο δεν έχει υποβληθεί πρόταση μέχρι σήμερα για την ένταξή του στο ΠΔΕ.
3. Δεν το γνώριζε και δεν το γνωρίζει η Δραμινή κοινωνία και όχι μόνο.
Την απάντηση μπορεί να δώσει μόνο ένας επιφανής διανοούμενος και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στο ΝΑΤΟ. Τον ευχαριστούμε για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από πλευράς του.

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Γνωστός συμπολίτης μας χρηματοδότησε την αποκατάσταση μνημείου της πόλης μας που οικοδομήθηκε κατά την οθωμανική περίοδο.
Στην συνέχεια χρηματοδότησε την αγορά και την κατεδάφιση δύο πολυκατοικιών που βρισκόταν στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο με το μνημείο και έπεται συνέχεια για την κατεδάφιση τρίτου.
Ο λόγος για τις κατεδαφίσεις αυτές είναι πολύ απλός: να αναπνεύσει το μνημείο, να είναι ορατό πανταχόθεν, να αναδειχθεί η ιστορία της πόλης μας!
Ελπίζουμε η αντίληψη αυτή να διακατέχει τους δημοτικούς συμβούλους του τόπου μας και για ένα άλλο σημαντικό μνημείο της νεώτερης ιστορίας της πόλης μας μέσα στο ιστορικό κέντρο : το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Το έτος 1931, χριστιανοί, ντόπιοι δραμινοί πολίτες, με χρήματα που συνέλεξαν με έρανο, οικοδόμησαν δίπλα στις πηγές της πόλης μας παρεκκλήσι που το αφιέρωσαν στην πολιούχο της πόλης μας στην Αγία Βαρβάρα.
Στην αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως το 1994 το οικόπεδο του μικρού παρεκκλησιού περιορίστηκε στο περιτύπωμα του έτσι ώστε να διασφαλιστεί από οποιαδήποτε προσθήκη και να αναδειχτεί μέσα σε ένα ελεύθερο από κτίσματα χώρο όπως οφείλει να περιβάλλεται ένα μνημείο.
Πριν από δέκα περίπου χρόνια, έγινε απόπειρα αυθαίρετης θεμελίωσης βοηθητικού κτηρίου, περίπου 50μ2 πίσω ακριβώς από τον παρεκκλήσι της Άγιας Βαρβάρας, μέσα στον δημόσιο χώρο. Με παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών οι εργασίες διεκόπησαν και το σκάμμα της θεμελίωσης επιχώθηκε εκ νέου.
Στις μέρες, μας επιχειρείται όχι μόνο ανέγερση του ακυρωθέντος κτηρίου αλλά επιπλέον κατασκευή στεγάστρου στην νότια όψη του μνημείου και ανακατασκευή μεγαλύτερου ιερού!
Για την ‘νόμιμη’ υλοποίηση του έργου απαιτείται αλλαγή του σχεδίου της πόλης από τις υπηρεσίες της περιφέρειας με επισπεύδουσα αρχή τον Δήμο της Δράμας.
Μετά τη συνάντηση του Μητροπολίτη κ.κ Παύλου με τους επικεφαλείς όλων των δημοτικών παρατάξεων και αφού μας ενημέρωσε για τις προθέσεις του, οι επικεφαλείς όλων των άλλων παρατάξεων, σε πλήρη αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη προστασίας και προβολής του μνημείου έσπευσαν να συναινέσουν στο εγχείρημα.
Η παράταξή μας διαφωνεί προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
• Το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας αποτελεί μνημείο της Δραμινής ιστορίας και της Ορθοδοξίας και οφείλουμε να το προστατεύσουμε.
• Οποιαδήποτε δόμηση στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο ταπεινώνει το μνημείο και μειώνει την συμβολική και ιστορική του αξία.
• Οποιαδήποτε αλλοίωση του περιτυπώματος του είτε με μεγέθυνση του ιερού είτε με προσθήκη στεγάστρου προσβάλλει την ιστορική του φυσιογνωμία.
• Ως παρεκκλήσι προσέφερε και προσφέρει περιορισμένη λειτουργική δυνατότητα και έτσι οφείλει να παραμείνει.
• Είναι αντιπαιδαγωγικό το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να αποπειράται να αλλάξει την νομοθεσία (σχέδιο πόλης) για να υλοποιήσει επιθυμίες από όπου κι αν προέρχονται.
• Αποτελεί εμβληματικό τοπόσημο της πόλης για το οποίο οι γηγενείς και όχι μόνο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και οφείλουμε να το σεβαστούμε.

  ΒΑΡΒΑΡΑ

 

Αν υπάρχει ανάγκη να στεγαστούν βοηθητικές υπηρεσίες υπάρχουν παραπλήσιες ιδιοκτησίες που μπορούν να αξιοποιηθούν.
Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να μην συναινέσει σε αυτά τα σχέδια, αντίθετα να συμβάλλει για την αποκατάσταση του παρεκκλησιού στην πρωταρχική του μορφή.
Από το βήμα της αίθουσας του δημοτικού συμβουλίου καλούμε όλους τους σχετικούς φορείς να πάρουν θέση.
Το αστικό τοπίο τέλος είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο αγαθό που οφείλουν να προστατεύουν οι αρμόδιοι φορείς.


Οι Ιατρικού Σύλλογοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΑΘ), με αφορμή το θλιβερό περιστατικό ξυλοδαρμού γιατρού από συνοδό ασθενή στο Νοσοκομείο Καβάλας, τονίζουν προς κάθε κατεύθυνση τα εξής:
• Καταδικάζουμε απερίφραστα την άνανδρη και βάρβαρη επίθεση εναντίον συναδέλφου μας στο Νοσοκομείο Καβάλας.
• Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή βίας (λεκτική ή σωματική) εναντίον εργαζομένων σε δομές υγείας.
• Οι εργαζόμενοι, των οποίων ο αριθμός τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί δραματικά στα Δημόσια Νοσοκομεία, καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες εργαζόμενοι υπό αντίξοες συνθήκες, με εξευτελιστικές αμοιβές, προσπαθώντας να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα, στον αυξημένο στα χρόνια της κρίσης αριθμό ασθενών που προσέρχονται στα νοσοκομεία.
• Οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν τουλάχιστον τον έπαινο και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τους προσβάλλει ή να ασκεί εναντίον τους οποιαδήποτε μορφή βίας.
Ζητούμε από την Πολιτεία και δη το Υπουργείο Υγείας, να διασφαλίσει τις συνθήκες εργασίας μας και να μας προστατεύσει αποτελεσματικά από παρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον.
Απαραίτητα πρέπει σε κάθε δομή υγείας, σε κάθε Κλινική, Τμήμα ή Εργαστήριο να υπάρχουν μηχανισμοί αφενός πρόληψης και αποτροπής και αφετέρου άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων.
Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια του νοσοκομείου, ικανή σε αριθμό και με δικαιοδοσία για ανάλογη και άμεση δράση για την προστασία και τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων.
Φύλακες οι οποίοι, όχι μόνο δεν επεμβαίνουν σε τέτοια περιστατικά για να προστατέψουν τους συναδέλφους, αλλά ούτε και την άμεσο δράση καλούν, θεωρούμε ότι άσκοπα υπάρχουν.
Απαιτούμε αποτελεσματική φύλαξη, σε 24ωρη βάση όλων των χώρων και του προσωπικού των δομών υγείας, με δικαίωμα άμεσης παρέμβασης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης κρουσμάτων βίας στο προσωπικό.
Ο κάθε χρήστης Δημόσιων υπηρεσιών υγείας, έχει σαφή δικαιώματα τα οποία όμως έχουν όρια, ενώ δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα σε άσκηση βίας.
Θα προστατέψουμε τους εαυτούς μας με κάθε νόμιμο μέσο, καλώντας την πολιτεία να πράξει το καθήκον της.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Έβρου
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Ροδόπης
ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Ξάνθης
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Πρόεδρος Ι.Σ. Δράμας

Στην σύσκεψη των φορέων με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, το Επιμελητήριο Δράμας επανέλαβε την ομόφωνη απόφαση του ενάντια στην συμφωνία των Πρεσπών. Ταυτόχρονα παραδόθηκε υπόμνημα για αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και τις αναγκαίες ρυθμίσεις των οφειλών.
Στην συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22/02/2019 και ώρα 18.00, παρευρέθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, οι διοικήσεις της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και του Εμπορικού Συλλόγου και εκπρόσωποι επαγγελματικών σωματείων.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, επανέλαβε για ακόμη μια φορά την ομόφωνη απόφαση του Επιμελητηρίου Δράμας, που αντιτίθεται στην Συμφωνία των Πρεσπών. Αναφερόμενος στα ιστορικά στοιχεία και το έντονο συναίσθημα των κατοίκων της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας, δεν μπορούμε είπε να αποδεχθούμε την συμφωνία. Ειδικότερα αναφέρθηκε στον κίνδυνο που διατρέχουν 4.000 και πλέον προϊόντα από επιχειρήσεις στην Ελλάδα και κυρίως από την Μακεδονία, εξαιτίας της χρήσης του όρου Μακεδονικός/Μακεδονική από επιχειρήσεις των Σκοπίων. Είναι γνωστό ήδη ότι μετά από πρόταση του Προέδρου Στέφανου Γεωργιάδη, το θέμα εισήχθη & συζητήθηκε στην Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ, ενώ το αμέσως προσεχές διάστημα θα αποσταλεί και συγκεκριμένη πρόταση σύμφωνα με την απόφαση που έχει ληφθεί. Όπως είπε δεν μπορούμε να μείνουμε σε δηλώσεις πολιτικών παραγόντων. Αντιθέτως όπως προβλέπεται στην συμφωνία, τρία χρόνια είναι το περιθώριο επίλυσης των διαφορών για την χρήση του όρου μακεδονικός/κη, μέσα από επιτροπή πραγματογνωμόνων μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων και επομένως το Επιμελητήριο θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα, αφού θα το ζήτημα τίθεται για συζήτηση.
Ο Πρόεδρος παρέδωσε υπόμνημα θέσεων που αφορά το φορολογικό σύστημα και τις ρυθμίσεις των οφειλών στο Δημόσιο. Οι θέσεις αυτές είναι πάγιες και οι περισσότερες διεκδικούνται σε επίπεδο χώρας από τα Επιμελητήρια και την ΚΕΕΕ, ενώ στοχεύουν στην μείωση των συντελεστών φορολογίας, μέσα από ένα δίκαιο και σταθερό σύστημα. Οι φορείς και εκπρόσωποι των επαγγελματικών σωματείων, αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τους κλάδους τους. Θέματα που τέθηκαν ήταν: οι ρυθμίσεις στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), οι παλαιές οφειλές των αγροτικών συνεταιρισμών και ειδικότερα του λεκανοπεδίου Νευροκοπίου, τα κόκκινα δάνεια και η συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος, το κόστος των εργοδοτικών εισφορών, οι οφειλές του δημοσίου και των ΟΤΑ προς τους ιδιώτες και η λειτουργία του τελωνείου στην ΒΙΠΕ Δράμας.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιούνται εδώ και μερικές εβδομάδες εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για ηλικιωμένους ωφελούμενους της Ένωσης Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.
Με αφορμή τη γιορτή των Αγίων της αγάπης Ακύλα και Πρισκίλλης, τα στελέχη του φορέα προσκάλεσαν ηλικιωμένους ωφελούμενους να φτιάξουν ευχετήριες κάρτες. Οι ηλικιωμένοι ανταποκρίθηκαν, όπως πάντα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό κι έτσι το πρώτο εργαστήρι δημιουργικής απασχόλησης έγινε πραγματικότητα.
Πιστοί στο εβδομαδιαίο πια ραντεβού τους, παρευρέθηκαν στο χώρο της Ένωσης Κυριών Δράμας και την περασμένη εβδομάδα, με σκοπό να διακοσμήσουν γυάλινα μπουκάλια, φτιάχνοντας στολίδια με πηλό.
Σε συνέχεια του προηγούμενου εργαστηρίου, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου χρωματίστηκαν τα στολίδια από πηλό, ενώ σε ένα εξαιρετικά ευχάριστο και ζεστό κλίμα οι συμμετέχοντες γνωρίστηκαν καλύτερα μεταξύ τους, δηλώνοντας μεταξύ των άλλων, πως η συγκεκριμένη ενασχόληση και συντροφιά λειτουργεί θεραπευτικά στους ίδιους.
Η διαπίστωση αυτή μας ενθαρρύνει να καθιερώσουμε τα εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία είναι ανοιχτά προς όλους τους ωφελούμενους του φορέα μας.

Ο Δήμαρχος Δράμας και Επικεφαλής της Παράταξης «Ενώνουμε τη Δράμα», κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, συνοδευόμενος από υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης επισκέφθηκε την Κυριακή 24-2 την Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου. Αμέσως μετά τον εκκλησιασμό συναντήθηκε με φορείς και κατοίκους του χωριού στο κτήριο της Κοινότητας, παρουσίασε τα πολλά και σημαντικά έργα που προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τη δημοτική αρχή, αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε όλα αυτά τα χρόνια με τον Πρόεδρο της Κοινότητας και με όλους τους φορείς και κατοίκους του Μοναστηρακίου και μέσα από ένα γόνιμο και παραγωγικό διάλογο κατέγραψε τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προτάσεις των κατοίκων προκειμένου να διαμορφωθεί το πρόγραμμα για την επόμενη περίοδο. Ο Δήμαρχος σημειώνει ότι η Δράμα και τα χωριά της άλλαξαν σελίδα, κυριαρχεί η ανάπτυξη και όλοι μαζί βαδίζουμε Ενωμένοι σε ένα δυναμικό παρόν και μέλλον, όπου οι Τοπικές Κοινότητες έχουν τον πρώτο λόγο.

52770493

Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, επικεφαλής της παράταξης «Περιφερειακή Σύνθεση» επισκέφθηκε σήμερα την Π.Ε. Καβάλας και στα πλαίσια της επίσκεψής του πραγματοποίησε συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΟΛΚ κ. Χρήστο Ηλιάδη και τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θόδωρο Μαρκόπουλο.
Ο Πρόεδρος του Ο.Λ. Καβάλας ενημέρωσε τον Υποψήφιο Περιφερειάρχη για τα έργα, τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν στο κεντρικό λιμάνι «Απόστολος Παύλος» της Καβάλας, στο εμπορικό λιμάνι «Φίλιππος Β', ο Μακεδών» και στις υπόλοιπες λιμενικές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Καβάλας.
Μετά την συνάντηση ο κ. Τοψίδης δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ από τον Πρόεδρο του Ο.Λ. Καβάλας για τα έργα που δρομολογούνται στο κεντρικό λιμάνι «Απόστολος Παύλος». Πρέπει να τονίσω, με κάθε έμφαση, ότι τόσο για μένα ως Υποψήφιο Περιφερειάρχη, όσο και για την παράταξή μας, την «Περιφερειακή Σύνθεση», οι λιμένες και οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Π.Ε. Καβάλας έχουν κεφαλαιώδη αναπτυξιακή σημασία. Η δρομολόγηση έργων σ' αυτά αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα γιατί επιδρούν και συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη όλης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Θεωρώ ότι αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας να δρομολογήσει όλα τα αναγκαία έργα στον τομέα αυτό για να μπορέσουν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Καβάλας να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό ρόλο που έχει ανάγκη και η Καβάλα αλλά και η περιφέρειά μας στο σύνολό της. Για εμάς κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί η σιδηροδρομική σύνδεση του εμπορικού λιμανιού «Φίλιππος Β'» με τους Τοξότες, όπως και η ανάπτυξη εγκαταστάσεων yaghting στο κεντρικό και στα άλλα λιμάνια της Καβάλας.»
Το απόγευμα ο κ. Τοψίδης συνοδευόμενος από μέλη και υποψηφίους της «Περιφερειακής Σύνθεσης» θα συναντηθεί με το σωματείο καθαριστριών της Καβάλας, ενώ θα παρακολουθήσει και σχετική εκδήλωση της Ε.Π.Σ.Καβάλας σχετικά με τον κίνδυνο εθισμού των νέων στο διαδίκτυο.

Monday, 25 February 2019 16:10

Πανδραμινό Μνημόσυνο

Το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 (Ψυχοσάββατο), θα τελεσθεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Παύλο Πανδραμινό Μνημόσυνο «υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των απ’ αρχής έως εσχάτως κοιμηθέντων συμπολιτών μας Δραμινών».
Α’ Κοιμητήρια
Ώρα 07.30 Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων του Α΄Κοιμητηρίου
Ώρα 10.15 Επιμνημόσυνη δέηση (Στρατιωτικά Κοιμητήρια)
Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών.
Ώρα 10.30 Προσκλητήριο νεκρών.
«Υπέρ των πεσόντων στους αγώνες του έθνους»
Κατάθεση στεφάνων
Τήρηση 1 λεπτού σιγής
Εθνικός Ύμνος

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr