rena

rena

Η ΤΕ Δράμας του ΚΚΕ καταγγέλλει την παρέμβαση αστυνομικών μας Ασφάλειας το πρωί μας Τρίτης 15 Οκτωβρίου, για να σταματήσει η κατάληψη υπό την οποία τελούσε το 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας από τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, μετά από απόφαση των μαθητών του σχολείου μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Το γεγονός αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του δόγματος «νόμος και τάξη» που προτάσσει η κυβέρνηση μας ΝΔ, με σκοπό να χτυπήσει κάθε εκδήλωση μας λαϊκής δυσαρέσκειας που εναντιώνεται στην πολιτική μας. Θέλει να δημιουργήσει κλίμα νομιμοποίησης μας παρουσίας μας αστυνομίας μέσα κι έξω από μας χώρους μόρφωσης και δουλειάς, ώστε να είναι κάθε στιγμή σε ετοιμότητα να καταστέλλουν μας αγώνες του λαού και μας νεολαίας.

Καλούμε μας μαθητές να μη σκύψουν το κεφάλι μπροστά σε καμιά προσπάθεια τρομοκρατίας και εκφοβισμού. Να βάλουν στο στόχαστρο των διεκδικήσεών μας, μέσα από συλλογικές και μαζικές διαδικασίες, τη συνολική αντιεκπαιδευτική πολιτική μας κυβέρνησης που ευθύνεται για μας τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές και απαραίτητες υποδομές, που κάνει το λύκειο ακόμα πιο «σκληρό εξεταστικό κέντρο», που χωρίζει μας μαθητές ανάλογα με το πορτοφόλι μας.

Καλούμε μας εκπαιδευτικούς να μη δείξουν καμιά ανοχή στον αυταρχισμό και την αστυνομοκρατία μέσα στα σχολεία. Η «κανονικότητα» που θέλει να προστατεύσει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση είναι η καθημερινότητα με τα κενά μας εκπαιδευτικούς, η σύμπτυξη μαθημάτων και ειδικοτήτων, η παραπέρα υποβάθμιση μας όποιας γενικής παιδείας είχε απομείνει, η ελλιπής χρηματοδότηση για απαραίτητο εξοπλισμό και υποδομές, οι ακατάλληλοι και μας φορές επικίνδυνοι σχολικοί χώροι κ.ά.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ο συλλογικός αγώνας για να κατακτήσουμε όσα μας ανήκουν, για να έχουμε ένα σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας τον 21ο αιώνα, ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα «εξοντώνει». Με το παράδειγμά μας να δείξουμε στα νέα παιδιά να μη συμβιβάζονται με τα ψίχουλα, να παλεύουν και να κατακτούν όσα δικαιούνται, βάζοντας τον «πήχη» στο ύψος των σύγχρονων αναγκών.

Ο Βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, συνυπέγραψε μαζί με άλλους 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν νέα τιμολογιακή πολιτική και δίνουν οικονομικά κίνητρα στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απορριμάτων(ΦΟΔΣΑ) και κατ΄ επέκταση στους πολίτες, για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης.
Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων το 2015 (ΕΣΔΑ), αλλά και οι μετέπειτα κυρωμένοι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ, 2016), υπηρετούν την βασική στρατηγική της ΕΕ αλλά και της χώρας μας στη διαχείριση των απορριμάτων, δηλαδή την διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, που είναι πλέον υποχρέωση όλων των ΟΤΑ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των νόμων 4968/2017 & 4555/2018. Επομένως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβολής ή καθυστέρησης στην εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, και φυσικά ο σχεδιασμός για την ανακύκλωση δεν μπορεί να έχει τετραετή διάρκεια, όπως προκύπτει από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού (25/9/19).

Είναι λοιπόν αυταπόδεικτο, ότι οι παραπάνω επιλογές αποτελούν υποχρέωση προς τη χώρα μας, το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές αλλά και τυπική και θεσμική μας δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προηγούμενη κυβέρνηση την περίοδο 2015-2019, προώθησε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων και δρομολόγησε το κλείσιμο των χωματερών, την απομείωση των προστίμων και την ριζική αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε και η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β' 1277/15.04.2019), με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής από 1/1/2020 νέας τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση απορριμμάτων με βάση την απόδοση ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για όλους τους ΟΤΑ, με οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση. Η ΚΥΑ παρέχει δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών για πολίτες και επαγγελματίες που παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις στις δράσεις διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.

Επίσης, με το άρθρο 55 του Ν. 4609/2019 και για την υποστήριξη της εκτροπής από την ταφή θεσπίστηκε περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας.
Μετά από όλα αυτά, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, σε ποιο στάδιο βρισκεται η εφαρμογή της ΚΥΑ και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής των ΟΤΑ και την θέσπιση οικονομικών κινήτρων, όσον αφορά τη διαχείριση απορριμάτων από 1-1-2020.
Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Εσωτερικών

Θέμα: Εφαρμογή οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης
Βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της χώρας μας στη διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης. Με αυτή τη στρατηγική δομήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων το 2015 (ΕΣΔΑ), αλλά και οι μετέπειτα κυρωμένοι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ, 2016).

Την ίδια στρατηγική υπηρετούν και οι πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/850 για ταφή, 2018/851 για απόβλητα, 2018/852 για συσκευασίες, 2018/849 για οχήματα τέλους κύκλου ζωής, μπαταρίες και συσσωρευτές και ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό) που θέτουν αυστηρότερους στόχους και για τη χώρα μας.

Κατά την περίοδο 2015-2019 έγιναν μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων, δρομολογήθηκε το κλείσιμο των χωματερών και η απομείωση των προστίμων αλλά και η ριζική αλλαγή της διαχείρισης απορριμμάτων με πρόληψη και διαλογή στην πηγή. Η διαλογή στην πηγή και η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων είναι πλέον υποχρέωση όλων των ΟΤΑ που απορρέει από τις ρυθμίσεις των νόμων 4968/2017 και 4555/2018.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβολής ή καθυστέρησης στην εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, και φυσικά ο σχεδιασμός για την ανακύκλωση δεν μπορεί να έχει τετραετή διάρκεια, όπως προκύπτει από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού (25/9/19).

Η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή αποτελεί υποχρέωση προς τη χώρα μας, το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές αλλά και τυπική και θεσμική μας δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη, η Ευρ. Επιτροπή, μέσω Έκθεσης Έγκαιρης Προειδοποίησής της (24/09/2018, SWD(2018) 418 final) έχει επισημάνει προς την Ελλάδα ότι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, δίνοντας έμφαση στα οικονομικά κίνητρα και εργαλεία.

Για την υποστήριξη των δράσεων διαλογής στην πηγή και κατ' επέκταση εκτροπής από την ταφή των απορριμμάτων, με βάση το άρθρο 9 του Ν 4496/17, συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β' 1277/15.04.2019), με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής από 1/1/2020 νέας τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση απορριμμάτων με βάση την απόδοση ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για όλους τους ΟΤΑ, με οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση. Επίσης, με το άρθρο 55 του Ν. 4609/2019 και για την υποστήριξη της εκτροπής από την ταφή θεσπίστηκε περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας.

Η θέσπιση κινήτρων για τους ΟΤΑ, και κατ' επέκταση για τους πολίτες και επαγγελματίες σε κάθε Δήμο θα δώσει μια σημαντική ώθηση στην ορθή διαχείριση απορριμμάτων, εφόσον περιλαμβάνει διαμόρφωση τιμολογίων με συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για κάθε μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων σε κάθε ΦΟΔΣΑ της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Συγκεκριμένα, και εντός ενός διαφανούς πλαισίου, ο κάθε ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να τιμολογεί διαφορετικά για την επεξεργασία οργανικών και σύμμεικτων απορριμμάτων, διαφορετικά για την κομποστοποίηση και τη μεταφόρτωση και γενικά για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει, ενώ αντίστοιχα κινητροδοτούνται οι Δήμοι για να αυξήσουν τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα τέλη για τους πολίτες τους.
Η μεταρρύθμιση αυτή υπήρξε επίσης και κεντρικό μέτρο της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας που εγκρίθηκε από το ΚΥΣΟΙΠ την 17.04.2018 (αρ. πρωτ. 81) και παρουσιάστηκε στο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, στις 8-9.04.2019, λαμβάνοντας θετική κριτική από τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ και τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Eπειδή η εκτροπή από την ταφή προβλέπεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών οδηγιών ήδη από το 1999,
Eπειδή η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή προβλέπεται από την οδηγία 2008/98, το Εθνικό Σχέδιο και τα Περιφερειακά Σχέδια,
Eπειδή τα οικονομικά κίνητρα πολλαπλασιάζουν την απόδοση των δράσεων ανακύκλωσης,
Eπειδή η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής εξασφαλίζει τη διαφάνεια στα δεδομένα διαχείρισης απορριμμάτων και ειδικότερα στα παραγόμενα και ανακτόμενα στερεά απόβλητα όλων των ΟΤΑ,
Eπειδή η εφαρμογή οικονομικών εργαλείων προτείνεται στα έγγραφα της ΕΕ και η εφαρμογή της θα βελτιώσει την περιβαλλοντική απόδοση της χώρας μας, αυξάνοντας την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των στερεών αποβλήτων,
Eπειδή η εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών για τους πολίτες και τους επαγγελματίες των ΟΤΑ που παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις στις δράσεις διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης,
Eπειδή στην παρούσα φάση συντάσσονται οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ και των ΦΟΔΣΑ,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί και ζητείται η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 σε κάθε ΦΟΔΣΑ της χώρας, σε ποιο βαθμό έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την εφαρμογή των Κανονισμών Τιμολόγησης και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εισφοράς κυκλικής οικονομίας;
2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να τεθεί η νέα τιμολογιακή πολιτική σε εφαρμογή από την 01/01/2020;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βασιλικός Βασίλειος (Βασίλης)
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Γιάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαρακιώτης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σπίρτζης Χρήστος
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

Ο Δήμος Δράμας καλεί όσους αγαπούν το μπάσκετ να δημιουργήσουν τη δίκη τους ομάδα αποτελούμενη από 10-20 άτομα και να δηλώσουν συμμετοχή στο εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, που θα διοργανωθεί για πρώτη φορά φέτος στη Δράμα. Οι ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται από εργαζόμενους στον ίδιο εργασιακό φορέα (υπηρεσίες δημοσίου, ΟΤΑ, Σώματα Ασφάλειας, Αγροτικούς Συλλόγους, Εμπορικούς Συλλόγους, Επιστημονικούς Συλλόγους, Ιδιωτικές Εταιρείες, Επαγγελματικούς Κλάδους, Εργατικά Κέντρα, Εργατικούς Συλλόγους, Εργατικά Σωματεία κλπ.)
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής η κάθε ομάδα μέχρι την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον στο Παλιό Δημαρχείο στο 2ο όροφο στο γραφείο της Αντιδημάρχου Παιδείας και Αθλητισμού κ. Αναστασία Τόλιου ,στα τηλέφωνα: 25210 27415 και στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., καθώς επίσης και στους Υπεύθυνους της διοργάνωσης: Ραδή Θεοδωρίδη, 6932628621και Αλέξανδρο Ράδο,6947661195. Η δήλωση συμμετοχής δεν είναι δεσμευτική απλά θα βοηθήσει να γνωρίζει η επιτροπή διεξαγωγής των αγώνων τον αριθμό των ομάδων, για να προχωρήσει στην προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος και να διασφαλιστεί η αρτιότερη οργάνωση με όσο το δυνατόν περισσότερες ομάδες.

Project Δράμα 2020: Οι εργαζόμενοι σκοράρουν!
Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι, δικαιωμένοι και προφανώς αποφασισμένοι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, που θα διοργανώσει ο δήμος Δράμας για πρώτη φορά φέτος. Η παράταξή μας είναι άλλωστε αυτή που πρότεινε τη διεξαγωγή αυτού του πρωταθλήματος στην 4η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 20 Μαρτίου του 2017. Μάλιστα, συντάξαμε και έναν πρότυπο κανονισμό λειτουργίας, προκειμένου να ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το οποίο και καταθέσαμε στον αρμόδιο τότε αντιδήμαρχο, στις 29 Οκτωβρίου του 2017.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας αντιδημάρχου κυρίας Τόλιου, επαναφέραμε την πρόταση, επανακαταθέσαμε τον κανονισμό και σήμερα, έπειτα από την άμεση αποδοχή της πρότασής μας από την κυρία Τόλιου, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε μια σημαντική πρόταση για τον μαζικό αθλητισμό, αλλά και για το χώρο του μπάσκετ στη Δράμα, να γίνεται πραγματικότητα.
Το εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ είναι μια διοργάνωση, που έχει γίνει θεσμός σε δεκάδες δήμους στη χώρα, με τεράστια επιτυχία και συμμετοχή εκατοντάδων εργαζομένων. Είναι μάλιστα μια διοργάνωση που δεν κοστίζει ούτε ευρώ στο δήμο Δράμας.
Καλούμε λοιπόν κι εμείς με τη σειρά μας τους εργαζόμενους σε εταιρείες, δημόσιο, σώματα ασφαλείας, τα μέλη των επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων κτλ να αγκαλιάσουν το εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, ώστε να γίνει και στη Δράμα θεσμός.
Ευχαριστούμε θερμά την αντιδήμαρχο Αθλητισμού, που άμεσα δέχτηκε να υλοποιήσει ο δήμος την πρότασή μας, αποδεικνύοντας ότι όταν υπάρχει συνεργασία, που ξεπερνά τις ανούσιες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, μπορούν να γίνουν θετικά βήματα και κινήσεις για τους συνδημότες μας.
Για περισσότερες πληροφορίες για το εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ, όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου του δήμου Δράμας, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία στο παλιό δημαρχείο και στα τηλέφωνα των υπευθύνων, Ραδή Θεοδωρίδη (κιν. 6932628621) και Αλέξανδρο Ράδο (κιν. 6947661195).

Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

Με πρωτοβουλία της Χαράς Κεφαλίδου, βουλευτή Δράμας και Τομεάρχη Παιδείας, κατατέθηκε ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, την οποία συνυπέγραψε το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, με θέμα: «Μετεγγραφές φοιτητών από ευπαθείς ομάδες και πολύτεκνες οικογένειες».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
Θέμα: «Μετεγγραφές φοιτητών από ευπαθείς ομάδες και πολύτεκνες οικογένειες»

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, η χώρα μας καταγράφει νέο αρνητικό ρεκόρ στον αριθμό των γεννήσεων για το 2018, επιβεβαιώνοντας τους επιστήμονες που κάνουν λόγο για μια βραδυφλεγή δημογραφική βόμβα. Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά καταγράφηκε στην Ελλάδα αρνητικό ισοζύγιο στον αριθμό των γεννήσεων σε σχέση με τους θανάτους, γεγονός που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας, η οποία εκτιμάται πλέον ότι είναι μη αναστρέψιμη. Υπενθυμίζεται ότι οι εκτιμήσεις των ειδικών επιστημόνων, με βάση την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών, είναι ότι έως το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί στην καλύτερη περίπτωση κατά 800.000 άτομα και στη χειρότερη κατά 2,5 εκατομμύρια άτομα.

Ο Συνταγματικός Νομοθέτης αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των πολύτεκνων οικογενειών στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος της χώρας, με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος παρέχει ειδική προστασία στις οικογένειες αυτές. Παράλληλα, υποχρεώνει την Πολιτεία να ασκεί δημογραφική πολιτική, αφού ρητά αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Επίσης, το ΣτΕ με σειρά αποφάσεών του έχει αποφανθεί σχετικά: «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στον Νόμο, υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

Ένα από τα καίρια ζητήματα για τις πολύτεκνες οικογένειες αποτελεί το καθεστώς που διέπει τις μετεγγραφές των φοιτητών, τέκνων πολύτεκνων οικογενειών, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 860/1979 και ρητά όριζε: «1. Τέκνα πολυτέκνων, εγγραφέντα ή εγγραφόμενα εις Ανωτάτης ή Ανωτέραν Σχολήν της ημεδαπής κατόπιν εξετάσεων μετεγγράφονται τη αίτησει των εις το πρώτον ή το δεύτερον έτος σπουδών αντιστοίχως Σχολής (ή Τμήματος Σχολής, πλησιεστέρας του τόπου της μονίμου κατοικίας των γονέων των». Το παραπάνω καθεστώς λειτούργησε επί δεκαετίες χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στα ΑΕΙ της χώρας. Το μέτρο αυτό που αποτελούσε ένα ισχυρό δημογραφικό κίνητρο, τα τελευταία χρόνια «ψαλιδίστηκε», ενώ με τον νόμο 4332/2015, στην ουσία οι μετεγγραφές των πολυτέκνων καταργήθηκαν, αφού μοριοδοτούνται μόνο με δυο μόρια.
Η διαδικασία των μετεγγραφών καθορίζεται από εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται συνήθως στο τέλος του Σεπτεμβρίου. Η φετινή εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς θα είναι μεγάλος, λόγω των νέων τμημάτων και της αντιστοιχίας τους με τμήματα που βρίσκονται σε κεντρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ορισμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όμως (π.χ. ΑΠΘ) έχουν ήδη κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, καθώς σε πολλές περιπτώσεις Πανεπιστημιακά τμήματα αντιστοιχούν με έναν μεγάλο αριθμό νέων τμημάτων, που προέκυψαν από τη διαδικασία Πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ που υλοποίησε ο προκάτοχός σας Υπουργός. Όπως μάλιστα, τονίζεται πολλά από αυτά τα τμήματα είτε δεν έχουν ακόμα εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και διδακτικό προσωπικό, είτε προέκυψαν από τη μετονομασία υπάρχοντος τμήματος ΤΕΙ χωρίς καμία ουσιαστική ακαδημαϊκή διαδικασία, ενώ κάνουν λόγο για ανάπτυξη νέων τμημάτων, σε βάρος των ήδη λειτουργούντων.

Πάγια θέση μας αποτελεί η θεσμοθέτηση μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων και πολύτεκνων οικογενειών με παιδιά φοιτητές, ώστε να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι στήριξης. Η ουσιαστική αυτή στήριξη από τη μεριά του Κράτους προς τις πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω υποτροφιών, φοιτητικών δανείων, επιδότησης ενοικίου, φορολογικών εκπτώσεων, αύξησης του αφορολογήτου για γονείς φοιτητών, κατασκευής νέων εστιών, χρήσης πιστωτικών καρτών εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικών κουπονιών. Όσο η Πολιτεία αδυνατεί να σταθεί ουσιαστικός αρωγός προς τις πολύτεκνες οικογένειες, τόσο θα δίνει προσωρινές λύσεις όπως είναι το ευεργέτημα των μετεγγραφών.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:
1. Πότε αναμένεται να εκδοθεί η σχετική με τις μετεγγραφές Εγκύκλιος του Υπουργείου;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο σας αναφορικά με το θέμα των μετεγγραφών των ευπαθών ομάδων και πολύτεκνων οικογενειών; Ειδικά φέτος που θα υπάρξει μεγάλος αριθμός κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο σας για την ουσιαστική στήριξη των ευπαθών ομάδων και των πολύτεκνων οικογενειών με παιδιά που φοιτούν;
4. Πώς σκοπεύει να επιλύσει το Υπουργείο σας τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τις μετεγγραφές μετά την Πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ; Θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους φοιτητές που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες και πολύτεκνες οικογένειες;
5. Στα βασικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται για να πάρει κάποιος μετεγγραφή είναι να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί και στο τμήμα που θέλει να πάρει μετεγγραφή. Τι θα γίνει στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντιστοιχία στον τόπο που επιθυμεί μετεγγραφή φοιτητής και ανήκει σε ευπαθή ομάδα ή είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας;
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2019

Οι ερωτώντες Βουλευτές
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ
ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ
ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Η ΕΙΔΗΣΗ
Μόνο οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που είχαν δηλώσει στη «Διαδικτυακή Πύλη Αλιείας ΟΣΠΑ» τις ποσότητες αλιευμάτων της προηγούμενης διετίας, μπορούν να ανανεώνουν τις επαγγελματικές άδειες αλιείας των σκαφών τους.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης υπενθυμίζει στους επαγγελματίες αλιείς - ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών της περιοχής μας, ότι θα μπορούν να ανανεώνουν τις επαγγελματικές άδειες αλιείας των σκαφών τους μόνο εάν είχαν δηλώσει στη «Διαδικτυακή Πύλη Αλιείας ΟΣΠΑ» τις ποσότητες αλιευμάτων της προηγούμενης διετίας κατά την οποία ήταν σε ισχύ η άδειά του σκάφους τους.
Με το άρθρο 32 του ν. 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α΄/2019), αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 5 του β.δ. 666/66 ως εξής: «Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες Αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωση τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/7-4-2015 (ΦΕΚ 695/Β΄/2015) απόφασης.
Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα ενημερώνει, έως την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειάς τους».
Συνεπώς, κάθε επαγγελματίας αλιέας - ιδιοκτήτης αλιευτικού σκάφους, πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων παραγωγής, προκειμένου να είναι δυνατή η ανανέωση της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους του.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τους.

Η ΕΙΔΗΣΗ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στην Καβάλα το τελικό συνέδριο του έργου Co-Evolve. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα ως προς την προώθηση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, οι δυνατότητες συνεργειών με άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, οι καλές πρακτικές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από τη βιώσιμη διαχείριση παράκτιων Δήμων της ΠΑΜΘ και παράκτιων περιοχών της Περιφέρειας Emilia-Romagna της Ιταλίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 στην Καβάλα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσε ως επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου CO-EVOLVE το Τελικό Συνέδριο του έργου με σκοπό τόσο την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου όσο και τον ανοικτό διάλογο σχετικά με το πως μπορεί το έργο να συνεισφέρει στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου.
Στο Συνέδριο, στο οποίο απηύθυναν χαιρετισμό ο Αντιπερειάρχης Καβάλας κ. Κώστας Αντωνιάδης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Αλέξης Πολίτης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Μάρκος Δέμπας, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων τόσο από την Περιφέρεια ΑΜΘ και την υπόλοιπη Ελλάδα όσο και από την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Γαλλία.
Ενδεικτικά αναφέρονται ο Οργανισμός Λιμένος της Βαλένθια Ισπανίας, η Περιφέρεια Emilia-Romagna Ιταλίας, το Τμήμα Δράσεων Προτεραιότητας του Περιφερειακού Κέντρου Δράσης της Κροατίας (PAP / RAC), το Πράσινο Ταμείο κ.ά., ενώ στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ κ. Κώστας Σιμιτσής και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Πρωτογενούς Τομέα κ. Ανδρέας Καραγιώργης.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκε το έργο CO-EVOLVE και τα αποτελέσματά του ως προς την προώθηση αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου, σύμφωνα με τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) και του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) ενώ παρουσιάστηκαν δυνατότητες συνεργειών με άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα όπως και δυνατότητες συνέχισης του έργου μέσα από νέα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ακόμα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα από τη βιώσιμη διαχείριση παράκτιων Δήμων της ΠΑΜΘ και παράκτιων περιοχών της Περιφέρειας Emilia-Romagna της Ιταλίας όπως και τα αναμενόμενα οφέλη από την ύπαρξη ενός πρωτοκόλλου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης στη Μεσόγειο.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή όλων των παρισταμένων σε ανοικτή συζήτηση και τοποθέτηση επί θεμάτων που αφορούν προτάσεις και πολιτικές προς μία αναπτυξιακή στρατηγική που αναγνωρίζει τον τουρισμό ως βασικό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και που στοχεύει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου εξετάζοντας παράλληλα τη συνέχιση του έργου και τη δημιουργία περαιτέρω συνεργιών.

programma 1

Για πληροφορίες σχετικά με το Co-Evolve, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, μπορείτε να ακολουθήσετε το έργο στα social media:
Co-Evolve project - Interreg MED @CoEVOLVEmed ‏

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΤΠΑ)

Η ΕΙΔΗΣΗ

Χρ. Τοψίδης: «Επιβάλαμε εχθές τον κ. Μέτιο και τους συνοδοιπόρους του μία συνεδρίαση στην οποία συζητήθηκαν όλα τα θέματα, τα οποία ο Περιφερειάρχης ήθελε πάση θυσία να αποφύγει. Πετύχαμε χθες μία σειρά σημαντικών αποφάσεων σε ζητήματα όπως η εξόρυξη χρυσού και το προσφυγικό – μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης δήλωσε κατ' επανάληψη άγνοια και αδυναμία κατανόησης, αυτών των σημαντικών θεμάτων».

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Πραγματοποιήθηκε χθες η έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, την οποία επιβάλαμε στον κ. Μέτιο, την παράταξή του και τους «συνοδοιπόρους» του. Με την πραγματοποίηση της χθεσινής συνεδρίασης επιβεβαιώθηκε μία σημαντική νίκη της Δημοκρατίας και της Αυτοδιοίκησης σε βάρος της αδιαφορίας, του σκοταδισμού και του ωχαδελφισμού που εκπροσωπεί ο κ. Μέτιος, ο οποίος σθεναρά επιδίωξε να μην συζητηθούν τα σημαντικά αυτά θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στην χθεσινή συνεδρίαση λήφθηκαν μία σειρά από σημαντικές αποφάσεις σε καθοριστικής σημασίας θέματα όπως το ζήτημα της εξόρυξης του χρυσού, του προσφυγικού – μεταναστευτικού και της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Σαμοθράκη ώστε να συζητηθούν τα ζητήματα των επιπτώσεων που προκάλεσε ο πρόσφατος αποκλεισμός του νησιού. Μάλιστα σε κάποια εκ των θεμάτων αυτών ο κ. Μέτιος αναγκάστηκε να ψηφίσει (μη μπορώντας να κάνει διαφορετικά) και τις αποφάσεις που προτείναμε.

Πρέπει, επίσης, να σημειωθούν ως γραφικά τα εξής χαρακτηριστικά της διοίκησης:
• η διαρκής προσπάθεια του Περιφερειάρχη για να πετύχει- όπου μπορούσε- αναβολές θεμάτων, λόγω άγνοιας ή αδυναμίας να κατανοήσει το περιεχόμενο της εισήγησης,
• η αδυναμία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου να διαφυλάξει το επίπεδο της συνεδρίασης σε ένα επίπεδο ευπρέπειας, επιδεικνύοντας μία χαρακτηριστική μονομέρεια,
• οι διαρκείς προκλήσεις των συμβούλων της παράταξης του κ. Μέτιου, οι οποίες υπερέβησαν τα όρια.
Ο επικεφαλής της «Περιφερειακής Σύνθεσης» κ. Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε σχετικά:
«Επιβάλαμε εχθές τον κ. Μέτιο και τους συνοδοιπόρους του μία συνεδρίαση στην οποία συζητήθηκαν όλα τα θέματα, τα οποία ο Περιφερειάρχης ήθελε πάση θυσία να αποφύγει. Πετύχαμε χθες μία σειρά σημαντικών αποφάσεων σε ζητήματα όπως η εξόρυξη χρυσού και το προσφυγικό – μεταναστευτικό, παρά το γεγονός ότι ο Περιφερειάρχης δήλωσε κατ' επανάληψη άγνοια και αδυναμία κατανόησης, αυτών των σημαντικών θεμάτων. Πετύχαμε έτσι να ανταποκριθεί η περιφέρεια στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της. Η παράταξή μας θα συνεχίσει να διεκδικεί και να επιβάλλει στην διοίκηση ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και την ανάπτυξη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.»

Η ΕΙΔΗΣΗ

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Παράταξης Project Δράμα 2020. Οι αιτήσεις για τις υποψηφιότητες των μελών για την Συντονιστική Επιτροπή Project θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης πέραν των άλλων θεμάτων θα συζητηθούν και τα επόμενα βήματα της παράταξης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η δημοτική παράταξη Project Δράμα 2020 καλεί τα μέλη, τους φίλους, αλλά και όλους τους δημότες της Δράμας στην ανοιχτή ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο νέο Δημαρχείο Δράμας. Το πρόγραμμα και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης:


11.00-11.30 Εγγραφή νέων μελών και υποστηρικτών
11.00-11.20 Απολογισμός Πεπραγμένων απελθούσας Συντονιστικής Επιτροπής
11.20-11.40 Απολογισμός παρουσίας πρώτων 40 ημερών στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Κοινότητα και τις δημοτικές επιχειρήσεις
11.40-12:00 Εισήγηση-ψήφιση αλλαγών στον Κανονισμό Λειτουργίας
12:00-14:00 Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα της τοπικής επικαιρότητας – Αποτίμηση δημοτικών εκλογών - Συζήτηση για τα επόμενα βήματα της παράταξης - Τοποθετήσεις μελών, υποστηρικτών και δημοτών
12.30-14.00 Ψηφοφορία για την εκλογή νέας Συντονιστικής Επιτροπής Project

Χρήσιμα:
1) Οι προτεινόμενες αλλαγές στον Κανονισμό Λειτουργίας, οι Αιτήσεις Εγγραφής νέων μελών και η Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας για την εκλογή στη νέα Συντονιστική Επιτροπή βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας (στη διεύθυνση www.projectdrama2020.gr ) και στη σελίδα μας στο facebook.
2) Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας μπορεί να κατατεθεί έως και την Παρασκευή 11/10/2019 και ώρα 18:00 ηλεκτρονικά (στην ιστοσελίδα ή το facebook) ή τηλεφωνικώς στα 6973358223 (Κουρσακλής Σταύρος, Πρόεδρος ΣΕ) και 6932486944 (Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής Project). Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένα μέλη του Project ή όσοι εγγραφούν μέχρι τις 11.30 την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και είναι τακτοποιημένοι οικονομικά. Οι υποστηρικτές έχουν δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά όχι του εκλέγεσθαι και επίσης μπορούν να εγγραφούν ως και την ώρα έναρξης της ψηφοφορίας.

 

Η ΕΙΔΗΣΗ

Με αφορμή την ολοκλήρωση των αιτήσεων για την κενή θέση του Διοικητή στο Νοσοκομείο Δράμας ο Σύλλογο; Ιατρών του Νοσοκομείου εύχεται όπως γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή προσώπου που να διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία προκειμένου να δρομολογήσει την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του Ιδρύματος μεταξύ αυτών και τη συμπλήρωση των 49 κενών οργανικών θέσεων μονίμων ειδικών ιατρών και με 50 κενών οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Με αφορμή τη σημερινή ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την επιλογή διοικητών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, ο σύλλογος ιατρών του Γενικού νοσοκομείου Δράμας εύχεται αυτή τη φορά να γίνει η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και την εμπειρία για να διοικήσει το ταλαίπωρο ίδρυμα μας.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι προσιτός σε όλους τους εργαζομένους , με μάτια και αυτιά ανοικτά, και να μην ακολουθήσει τα χνάρια των προκατόχων του, οι οποίοι αγνοώντας το ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο, γινόταν βορά στους " λίγους" και "συγκεκριμένους", οι οποίοι, χρόνια τώρα, προωθούν μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα, αδιαφορώντας για το συνολικό καλό όλων των συναδέλφων ιατρών και κατ' επέκταση για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου μας.

Φανταζόμαστε πως θα γνωρίζει ότι εδώ και 6 μήνες το νοσοκομείο λειτουργεί χωρίς διοικητή, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση και τη μεγέθυνση των χρονίων προβλημάτων μας.
Όσον αφορά στους συναδέλφους ιατρούς, που εκπροσωπούμε ως συνδικαλιστικό όργανο, θα παραθέσουμε ένα και μοναδικό στοιχείο. Το στοιχείο αυτό μιλάει από μόνο του και εύκολα μπορεί ο καθένας, ακόμη και αδαής, να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.
Ο επερχόμενος, λοιπόν, διοικητής του Γ.Ν.Δράμας θα παραλάβει ένα νοσοκομείο με 49 κενές οργανικές θέσεις μονίμων ειδικών ιατρών ( σε σύνολο 107 θέσεων) και με 50 κενές οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ( σε σύνολο 71 θέσεων).

Όσον αφορά τις επιμέρους ειδικότητες ιατρών που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αναφέρουμε τις
5 κενές οργανικές θέσεις ειδικών παθολόγων,
5 κενές θέσεις ειδικών χειρουργών,
4 κενές θέσεις ειδικών αναισθησιολόγων,
4 κενές θέσεις ειδικών καρδιολόγων,
4 κενές θέσεις ειδικών γυναικολόγων,
2 κενές θέσεις ειδικών ακτινολόγων,
2 κενές θέσεις ειδικών ουρολόγων,
2 κενές θέσεις ειδικών ορθοπεδικών,
2 κενές θέσεις ειδικών ωτορινολαρυγγολόγων... Ο
κατάλογος είναι μακρύς ακόμα...
Οι αριθμοί δυστυχώς είναι αμείλικτοι...
Με το καλό λοιπόν να επιλεγεί ο νέος διοικητής μας.
Τον περιμένουμε, εμείς οι λίγοι, που έχουμε απομείνει, επί ποδός!!!

Δράμα 10/10/2019

Σύλλογος Ιατρών ΓΝΔράμας

Η πρόεδρος
Κιόρτεβε Παρθένα

Η γραμματέας
Σπανουδάκη Αθηνά

Συνελήφθησαν δυο Έλληνες 20 και 26 χρονών για παράνομη προώθηση στο εσωτερικό της χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Συνελήφθησαν στις 9-10-2019 το πρωί, στην Εθνική Οδό Ξάνθης - Δράμας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας και του Αστυνομικού Τμήματος Δράμας, δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 26 και 20 ετών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας πέντε (5) μη νόμιμους μετανάστες.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δράστες, διότι τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν, παράνομα, στην ενδοχώρα πέντε (5) μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Νευροκοπίου Δράμας.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr