rena

rena

Η Ένωση Κυριών Δράμας- Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο διαγωνισμό βραβείων “Bravo Sustainability Dialogue & Awards”, αυτήν τη φορά με την Πρωτοβουλία «Κοινωνικό Φροντιστήριο».
Ο Θεσμός BRAVO αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους θεσμούς που στόχο έχει την ενημέρωση, αφύπνιση και ενεργοποίηση της Ελληνικής Κοινωνίας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της δημιουργίας μιας Βιώσιμης Οικονομίας & Κοινωνίας, με βάση τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται στη χώρα μας από Φορείς- Επιχειρήσεις - Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ένωσης Κυριών Δράμας- Σ.Α.Φ. λειτουργεί φέτος για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ομάδα στόχου της συγκεκριμένης δράσης είναι τα παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του σχολείου. Τα παιδιά του Κοινωνικού Φροντιστηρίου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα από εθελοντές εκπαιδευτικούς και τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Οι οικογένειες των παιδιών υποστηρίζονται ολικά μέσω των προγραμμάτων και των δράσεων που υλοποιεί ο Φορέας. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου πραγματοποιούνται παράλληλες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις. Η καινοτομία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου έγκειται στο γεγονός, πως δεν αφορά μόνο την φροντιστηριακή μάθηση των παιδιών αλλά και την ψυχο-κοινωνική τους αναπτέρωση. Για το λόγο αυτό πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις που έχουν στόχο την περιβαλλοντική συνείδηση και την οικολογία, διαγενεακές δράσεις, εκπαιδευτικούς περιπάτους στην πόλη, ενώ από το 2019 δημιουργήθηκε τμήμα παιδικής όπερας, το οποίο έχει ως στόχο την αλλαγή της κουλτούρας και της νοοτροπίας των παιδιών, μετατρέποντας το τραγούδι της όπερας σε μια προσιτή και τακτική δραστηριότητα, την εξάσκηση των αγγλικών, την αναζήτηση ταλέντων, αλλά και την προβολή των θεραπευτικών ιδιοτήτων της εκμάθησης της όπερας. Μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου βρίσκουν διέξοδο στη μάθηση παιδιά που ειδάλλως θα ήταν αποκλεισμένα από την εξωσχολική ενισχυτική διδασκαλία. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με ανοιχτή ψηφοφορία κοινού στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του BRAVO και θα τρέχει μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γ. Βρούτση, κατέθεσε ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής στους δικαιούχους, της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντικαθιστά το απολεσθέν ποσό του ΕΚΑΣ.

Η ενίσχυση αυτή δίδεται σε κοινωνικά ευάλωτους πολίτες και η καθυστέρηση της καταβολής της έως τώρα, για όλο το 2019, τους δημιουργεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι «σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχει απολεσθεί».

Λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος του θέματος, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εκδώσει σχετική προς τον ΕΦΚΑ, εγκύκλιο για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, από τον Δεκέμβριο του 2018.

Μόνο στην περιοχή της Δράμας υπάρχον περίπου 12 συνταξιούχοι που υπάγονται στην παραπάνω ευαίσθητη κοινωνική κατηγορία και αδυνατούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση, λόγω καθυστερήσεων ή προβλημάτων στην μηχανογραφική εκκαθάριση και την απογραφή των δικαιούχων του ΕΚΑΣ.

Σημειώνεται πάντως, ότι οι ίδιοι δικαιούχοι είχαν λάβει για το έτος 2018 την ανισταθμιστική αυτή οικονομική ενίσχυση.

Το θέμα είναι όμως πολύ σοβαρό καθώς αφορά του πλέον ευάλωτους των συμπολιτών μας σε όλη τη χώρα και για αυτό απαιτείται άμεση απάντηση και λύση από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας.
Ακολουθεί η ερώτηση:

 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής στους δικαιούχους, της οικονομικής ενίσχυσης που υποκαθιστά την απώλεια του ΕΚΑΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4411/2016 και της οικείας ΚΥΑ (Β’2909/2016), ορίζεται μεταξύ άλλων, πως «σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ για το έτος 2019, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχει απολεσθεί».

Η παραπάνω προβλεπόμενη αντισταθμιστική ενίσχυση, εφαρμόσθηκε για το έτος 2018 και οι δικαιούχοι, έλαβαν κανονικά την έκτακτη μηνιαία ενίσχυση υποκατάστασης του απολεσθέντος ΕΚΑΣ, έως τις 31-12-2018.

Ωστόσο, για το έτος 2019 παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στην απρόσκοπτη εφαρμογή όσων προβλέπει ο νόμος. Παρά την έγκαιρη αποστολή σχετικής εγκυκλίου προς τον ΕΦΚΑ, από τον πρώην υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Α. Πετρόπουλο(Φ11321/18-12-2018) καθώς και σχετικής επείγουσας εγκυκλίου από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του ΕΦΚΑ (4/31-1-2019), οι δικαιούχοι των παραπάνω οφειλόμενων αντισταθμιστικών ενισχύσεων, δεν τις έχουν λάβει ακόμη.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, σύμφωνα με τον τοπικό ΕΦΚΑ, υπάρχουν τουλάχιστον 12 δικαιούχοι του έκτακτου ποσού υποκατάστασης του ΕΚΑΣ, οι οποίοι, αν και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν μπορούν να εισπράξουν την έκτατη αυτή ενίσχυση, που ισούται με το απολεσθέν ποσό του ΕΚΑΣ.

Και αυτό γιατί, όπως μας ενημερώνουν, εκκρεμεί ο μηχανογραφικός έλεγχος των εισοδηματικών δεδομένων σχετικά με το ΕΚΑΣ, με αποτέλεσμα να μην δύνανται έως τώρα, οι τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να προχωρήσουν στην εκκαθάριση και απονομή του μηνιαίου έκτακτου βοηθήματος στους δικαιούχους για το έτος 2019

Επειδή η όποια καθυστέρηση εφαρμογής όσων προβλέπει ο νόμος για την οικονομική ενίσχυση των παραπάνω ειδικών κατηγοριών συνταξιούχων που έχασαν το ΕΚΑΣ, δημιουργεί προβλήματα στους πιο αδύναμους εκ των συμπολιτών μας.

Επειδή, η απόδοση της έκτακτης ενίσχυσης ως αντιστάθμισμα στην απώλεια του ΕΚΑΣ, είναι ζωτικής σημασίας για τους ανθρώπους αυτούς,

Επειδή δεν νοείται οποιαδήποτε προβλήματα τεχνικής ή άλλης φύσεως να ακυρώνουν ή να αναβάλουν την άμεση εφαρμογή ευνοϊκών διατάξεων για κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικά συμπολιτών μας, τα οποία θέσπισε ως απολύτως αναγκαία, η πολιτεία.

Επειδή, η καθυστέρηση αυτή, εκτιμάται ότι αφορά εκ των πραγμάτων, το σύνολο των δικαιούχων του παραπάνω ποσού, σε όλη την χώρα

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι προτίθεται να πράξει ώστε να ξεπερασθούν οι καθυστερήσεις στο μηχανογραφικό έλεγχο του ΕΚΑΣ και να αποδοθεί ΑΜΕΣΑ η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους του ποσού, όπως και πέρσι;
2. Πως θα εξασφαλίσει στο μέλλον, την έγκαιρη καταβολή των απαραίτητων οικονομικών αυτών ενισχύσεων στους πλέον αδύναμους εκ των συνταξιούχων;

 Ο ερωτών βουλευτής

 Θεόφιλος Ξανθόπουλος

 

Γράφει ο Γιώργος Τσακίρης
Είναι άραγε απορίας άξιο πώς τόσα άρθρα, τόσος διάλογος, τόσες απόψεις, δεν έχουν καταφέρει μέχρι και σήμερα να δώσουν μία οριστική απάντηση στο ζήτημα;
Πώς χαρακτηρίζεται κάποιος που εγκαταλείπει τη χώρα του και περνά τα σύνορα μιας άλλης; Πρόσφυγας ή Μετανάστης;
Η απάντηση λοιπόν, δεν μπορεί να είναι μία και οριστική, ακριβώς επειδή εκείνος που θα επιχειρήσει να την δώσει, θα το κάνει χρησιμοποιώντας την δική του, αποκλειστικά και μόνον, οπτική.
Εάν επιχειρήσει να το κάνει ένας νομικός, θα δώσει το σαφή ορισμό του «πρόσφυγα», όπως αυτός αναφέρεται στη Σύμβαση της Γενεύης, απορρίπτοντας ταυτόχρονα να δώσει τον ίδιο, ή κάποιο παρόμοιο, ορισμό, για τον «μετανάστη», ακριβώς επειδή ένας τέτοιος, -αποδεκτός από όλους τους νομικούς κύκλους- ορισμός, δεν υπάρχει σε κανένα απολύτως κείμενο που να δεσμεύει νομικά εκείνον ή εκείνους που θα τον χρησιμοποιήσουν.
Με δυο λόγια. Ενώ υπάρχει νομικά αποδεκτός ορισμός του «πρόσφυγα», δεν υπάρχει για τον «μετανάστη». Και αυτό, είναι κάτι που αποδέχεται ακόμη και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Εάν τον ίδιο «διαχωρισμό» των χαρακτηρισμών, επιχειρήσει να τον κάνει κάποιος που εξετάζει το όλο ζήτημα αποκλειστικά και μόνο υπό την οπτική του «ανθρωπισμού» και της «αλληλεγγύης των λαών», τότε δεν πρόκειται να μπει καν στον «κόπο» να το πράξει, μιας και -για τον ίδιο- είτε «πρόσφυγας» είτε «μετανάστης», έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι, από πού κατάγεται, τι τον οδήγησε στο να εγκαταλείψει τη χώρα του, ή ό,τι άλλο. Κατά συνέπεια, δε χρειάζεται καν να υπάρξει τέτοιος διαχωρισμός.
Εάν πάλι για το ίδιο ζήτημα, επιχειρηθεί μία προσέγγιση από κάποιον που εξετάζει τα πάντα κάτω από το πρίσμα του «πατριωτισμού» και της αναλλοίωτης διατήρησης της προσωπικής, οικογενειακής ή και -γενικότερα- της πολιτισμικής και εθνολογικής του ταυτότητας, τότε είναι σχεδόν βέβαιο πως το βάρος της αξιολόγησής του, θα τον στρέψει προς την κατεύθυνση του χαρακτηρισμού των πάντων, ή τουλάχιστον των συντριπτικά περισσότερων, ως «μεταναστών».
Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τρία διαφορετικά συμπεράσματα.
Κι εάν κάποιος αναγνώστης σκεφτεί πως, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που νομικοί εξετάζουν το ζήτημα είτε υπό το πρίσμα του «ανθρωπισμού», είτε υπό αυτό του «πατριωτισμού», τότε, κατά τη γνώμη μου, ναι μεν θα δώσουν την τεκμηριωμένη (ως άνω) νομική τους άποψη επί του θέματος, θα την «χωρέσουν» όμως ερμηνεύοντάς την, μέσα στο «κουτί των συναισθημάτων τους».
Γιατί, στο τέλος, ο ήδη διαμορφωμένος από τις εμπειρίες, τις επιρροές και τα διαβάσματα που επιλέγουμε χαρακτήρας μας, επικρατεί -στις περισσότερες των περιπτώσεων- των θεωρητικών επιστημονικών μας γνώσεων.
Κι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μόνο στο απλό επίπεδο μιας καθημερινής συζήτησης, μετατρέπεται σε πρόβλημα προς επίλυση, όταν συμβαίνει στο επίπεδο μιας πολιτικής συζήτησης, πόσω δε μάλλον όταν αυτή η συζήτηση έχει ως στόχο της την καθιέρωση συγκεκριμένης πολιτικής στρατηγικής.
Γι’ αυτό λοιπόν, μην απορείτε.
Στο ερώτημα «πρόσφυγας ή μετανάστης», δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση.
Πάντα θα παίζει ρόλο ο «χαρακτήρας» αυτού που απαντά, ακόμη κι εάν αυτός είναι… Διεθνής Οργανισμός.

Ελλιπή ενημέρωση, ανεξάρτητα της μόρφωσης του, έχει ένας στους δυο Έλληνες σχετικά με την πρόληψη των ματιών από την πάθηση του γλαυκώματος, αλλά και ότι η πάθηση αυτή οδηγεί σε τύφλωση!
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε επιστημονική μελέτη, η οποία έγινε την περασμένη Άνοιξη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών -Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία- και διοργανώθηκε από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ του Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
«Σκοπός της μελέτης, σύμφωνα με το χειρουργό οφθαλμίατρο, καθηγητή Οφθαλμολογίας του ΔΠΘ κ Βασίλη Κοζομπόλη, που είχε την επίβλεψη μαζί με την Κατερίνα Καστανιώτη, Αναπλ Καθηγήτρια Διοίκησης ΥΥ, Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου , ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων των πολιτών ηλικίας 18 χρόνων και άνω σχετικά με την πρόληψη της πάθησης του γλαυκώματος. Βασικό κίνητρο για τη συγγραφή της αποτέλεσε η ανάγκη καταπολέμησης της άγνοιας των πολιτών ως προς την πάθηση αυτή».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Για τη διεξαγωγή της επιστημονικής μελέτης, πραγματοποιήθηκε δειγματοληπτική έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου, η οποία διήρκησε από τα μέσα Μάρτη μέχρι τα τέλη του Μαΐου του 2019.
Μοιράστηκαν συνολικά 140 ερωτηματολόγια, σε άντρες και σε γυναίκες, ηλικίας άνω των 18 μέχρι 70 χρόνων, εκ των οποίων τα 90 επιλέχθηκαν με την μέθοδο απλής τυχαίας δειγματοληψίας με την προϋπόθεση να είναι πλήρως συμπληρωμένα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα.
Το ερωτηματολόγιο συμπεριελάμβανε συνολικά 20 ερωτήσεις, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει των Ευρωπαϊκών Κατευθυντήριων Οδηγιών για το γλαύκωμα, σε συνδυασμό με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που υλοποιήθηκε στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας.
Το ερωτηματολόγιο, αποτελούνταν από δυο μέρη, το πρώτο στο οποίο επισημαίνονταν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του κάθε πολίτη και το δεύτερο, στο οποίο εξετάζονταν οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των πολιτών για το γλαύκωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία στη μελέτη συμμετείχαν 41 άνδρες και 49 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας περίπου τα 40 χρόνια. Ανύπαντροι με ποσοστό 53,3% και παντρεμένοι με ποσοστό 37,8%, ενώ ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι διαζευγμένοι (6,7%) και οι χήροι (5,6%). Το 71,1% των ερωτηθέντων επιπρόσθετα, κατοικεί σε πόλεις της Ελλάδας με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων, ενώ το 20% κατοικεί σε κωμοπόλεις.
Σχεδόν το μισό δείγμα των συμμετεχόντων κατείχε Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ), ενώ ακολουθούν οι ερωτηθέντες που κατέχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. οι απόφοιτοι λυκείου, οι απόφοιτοι ΙΕΚ και οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στην ερώτηση αν το γλαύκωμα οδηγεί σε τύφλωση αποδείχθηκε ότι λιγότερο από το μισό δείγμα με ποσοστό 48,9% γνώριζε την δυσμενή αυτή εξέλιξη της πάθησης.
Επίσης μόνο το 43,3%, γνώριζε ότι το γλαύκωμα προκαλεί αλλοιώσεις στο οπτικό νεύρο καθώς και σε ποσοστό 53,3% ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί μέρος της χαμένης όρασης.
Τέλος, το 55,6% των ατόμων που συμπεριλήφθηκε στην έρευνα, πιστεύει ότι το γλαύκωμα εκδηλώνεται κυρίως σε άτομα άνω των 50 χρόνων.
Επίσης παρατηρήθηκε ότι το 63,3% του συνόλου των συμμετεχόντων ανέφερε ότι γνωρίζει ότι η βασική αιτία του γλαυκώματος είναι η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, ενώ ένα επίσης υψηλό ποσοστό (53,3%) επισήμανε την κληρονομική αιτία της εν λόγω πάθησης.
Το 44,4% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ηλικία επηρεάζει την εκδήλωση του γλαυκώματος, όπως και ο σακχαρώδης διαβήτης με αντίστοιχο ποσοστό 43,3%. Επιπρόσθετα, το 23,3% του δείγματος δήλωσε ότι το βασικό αίτιο της εν λόγω πάθησης είναι η λανθασμένη χορήγηση φαρμάκων, καθώς και τα αγγειακά προβλήματα.
Ακόμη το 13,3% του δείγματος ισχυρίστηκε ότι η μυωπία και η θυροειδοπάθεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση της πάθησης αυτής.

Σύμφωνα με τα γενικά συμπεράσματα:
 Το οικογενειακό εισόδημα, είναι καθοριστικός παράγοντας για τον βαθμό που απασχολεί τους ανθρώπους, η κατάσταση της όρασής τους,
 Η εκπαίδευση δεν αποτέλεσε παράγοντα που να ωθεί τους ανθρώπους να επισκέπτονται τον οφθαλμίατρο συχνότερα,
 Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και εκείνοι που έχουν αντιμετωπίσει κάποιο οφθαλμολογικό πρόβλημα ανησυχούν και ενδιαφέρονται περισσότερο για την κατάσταση των οφθαλμών τους,
 Όσον αφορά την γνώση για το γλαύκωμα ως πάθηση κληρονομική, μόνον τα μισά άτομα απάντησαν θετικά και φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών πρόκειται για ανθρώπους επίσης μεγαλύτερης ηλικίας,
 Αναφορικά με τις μεθόδους διάγνωσης οι νεοι φάνηκε να επιλέγουν την ψηφιακή απεικόνιση του οπτικού νεύρου ως την καλύτερη του γλαυκώματος. Γεγονός που δικαιολογείται απόλυτα, αφού τα άτομα αυτά έρχονται καθημερινά σε επαφή με την τεχνολογία,
 Το δείγμα, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και μορφωτικού επιπέδου δεν γνώριζε ότι το γλαύκωμα είναι μια από τις κυριότερες αιτίες τύφλωσης παγκοσμίως.
«Μέσα από τη διεξαγωγή της παρούσας μελέτης ,την οποία πραγματοποίησε η Οπτικός – Οπτομέτρης κυρία Γεωργία Καραβά-Τσελέπη , διαπιστώθηκε το ουσιαστικό ενδιαφέρον των ανθρώπων να πληροφορηθούν για την πάθηση του γλαυκώματος, γεγονός που δείχνει την επιτατική ανάγκη για την ουσιαστική ενημέρωσή τους για θέματα υγείας που ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπίσουν στο μέλλον» ανέφερε ο κ Κοζομπόλης.

http://elkethop.alex.duth.gr Τηλ. 25510 30991 - 2551030990 - 2551039891

http://www.glaucoma-laser-eyecenter.gr. Τηλ. 2130325910

 ΜΑΚΗΣ

Οι πρώτες Κοινότητες του Νομού Δράμας αναγνωρίστηκαν επίσημα ως μέρος του ελληνικού διοικητικού συστήματος με το Βασιλικό Διάταγμα ΄΄Περί συστάσεως κοινοτήτων εν τω νομώ Δράμας και ενώσεως συνοικισμών τινων εις τον δήμον Δράμας και τας κοινότητας τούτου΄΄, που υπογράφτηκε στις 13 Νοεμβρίου 1919 και δημοσιεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου 1919 (ΦΕΚ 251/20-11-1919 τ. Α). Το Βασιλικό αυτό Διάταγμα αποτελεί ουσιαστικά τη ΄΄Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης΄΄ των τότε κοινοτήτων του νομού Δράμας και σηματοδοτεί την επίσημη ένταξή τους στον θεσμό της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με το συγκεκριμένο Βασιλικό Διάταγμα που αφορούσε στον τότε νομό Δράμας, αναγνωρίστηκαν 30 κοινότητες στην Υποδιοίκηση Δράμας (βλ. σχετικό πίνακα), 8 κοινότητες στην Υποδιοίκηση Καβάλας, 11 κοινότητες στην Υποδιοίκηση Πραβίου και 7 κοινότητες στην Υποδιοίκηση Νέστου.
Με το Νομοθετικό Διάταγμα ΄΄Περί διαιρέσεως διοικητικώς εις δύο Νομούς της Δυτικής Θράκης΄΄, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 349/3-12-1923 τ. Α, αποσπάστηκαν από το Ν. Δράμας οι κοινότητες Σταυρουπόλεως, Κοζλούτσης (Καρυόφυτου) και Σαρνίτσης (Κρωμνικού), οι οποίες εντάχθηκαν στην υποδιοίκηση Ξάνθης του νομού Ροδόπης.
Οι υπόλοιπες Κοινότητες του Ν. Δράμας αναγνωρίστηκαν ή εντάχθηκαν στο νομό αργότερα.
Από την ημερομηνία των αρχικών αναγνωρίσεων (20 Νοεμβρίου 1919) μέχρι σήμερα καταγράφονται αρκετές Διοικητικές Μεταβολές στο Νομό Δράμας με αναγνωρίσεις, καταργήσεις, προσαρτήσεις, αποσπάσεις, μετονομασίες Κοινοτήτων και οικισμών.
Οι κυριότερες πάντως Διοικητικές Μεταβολές στις Κοινότητες του Ν. Δράμας καταγράφονται στην αρχή και στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου (σύσταση Κοινοτήτων μέχρι σήμερα).
Ειδικότερα, αμέσως μετά τη σύστασή τους και κατά τη δεκαετία 1920-1930 καταγράφονται μαζικές μετονομασίες Κοινοτήτων και οικισμών, όπου είχαν αποδοθεί προγενέστερα ονομασίες μη ελληνικές.
Με την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ι. Καποδίστριας (Ν. 2539/1997) και Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) καταργήθηκαν σταδιακά όλες οι Κοινότητες ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), τα οποία προσδιορίστηκαν ως Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, μετονομάστηκαν σε Κοινότητες με τον πρόσφατο Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης), χωρίς ωστόσο αυτές να διαθέτουν ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα, λειτουργώντας ως μονάδες ενδοδημοτικής αποκέντρωσης των δήμων με εκλεγόμενα Συμβούλια Κοινοτήτων.

Δράμα Νοέμβριος 2019
Μάκης Μουρατίδης

Με ικανοποίηση υποδεχθήκαμε όλοι οι Δραμινοί την είδηση για την απόφαση της Πολιτείας να διατεθούν 950.000 Ευρώ για την ολική αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης. Εγώ δε προσωπικά είναι λογικό ότι έχω και ιδιαίτερους λόγους…. Η χρηματοδότηση αυτή όμως δεν ήλθε ως «κεραυνός εν αιθρία». Ήταν αποτέλεσμα των ενεργειών που προηγήθηκαν επί σειρά ετών, από την Διοίκηση του Πρωτ/κείου Δράμας, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Δράμας, από τον Δικηγορικό Σύλλογο καθώς και από την προηγούμενη διοίκηση του ΤΑΧΔΙΚ (ταμείο χρηματοδότησης δικαστικών μεγάρων), η οποία και ουσιαστικά αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο έργο. Σήμερα ήλθε η ώρα της εκταμίευσης και προφανώς το τελευταίο αυτό τμήμα το πιστώνεται και ο κυβερνητικός βουλευτής αλλά ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ. Όσα δε προηγήθηκαν τα πιστώνονται επίσης οι υπηρεσιακοί παράγοντες καθώς και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

Δράστης είναι 49χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη

 

Εξιχνιάστηκε άμεσα από το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας η ανθρωποκτονία 59χρονου ημεδαπού, η οποία διαπράχθηκε στις 10-11-2019 το απόγευμα, σε σημείο της Εθνικής Οδού Καβάλας – Δράμας.

Αναλυτικότερα ο 59χρονος βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένος στην επιχείρηση του, φέροντας τραύματα από κυνηγετικό όπλο.

Στο σημείο μετέβησαν και πραγματοποίησαν εξερεύνηση - επιστημονική διερεύνηση του χώρου αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, εγκληματολογικό συνεργείο της Ελληνικής Αστυνομίας και Ιατροδικαστής.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που επακολούθησε ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος δράστης, ο οποίος συνελήφθη στις 11-11-2019, στην Καβάλα και κατά την εξέταση του ομολόγησε την πράξη του.

Όπως προέκυψε ο δράστης βρισκόταν στην επιχείρηση του 59χρονου και μετά από λογομαχία που είχαν αποχώρησε, ενώ στη συνέχεια επέστρεψε και τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Από το σημείο του συμβάντος κατασχέθηκαν δύο κάλυκες κυνηγετικών φυσιγγίων, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 49χρονου, βρέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα, η όποια και κατασχέθηκε.

 

Συγχαρητήριο μήνυμα Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΜΘ

Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, θέλουμε να εκφράσουμε δημόσια τα θερμά συγχαρητήριά μας στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας Ταξίαρχο κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Ιωάννη, στον Διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας Αστυν.Α΄ κ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ Βασίλειο καθώς και σε όλους τους Αξιωματικούς και το αστυνομικό προσωπικό του Τ.Α Καβάλας που με τις συντονισμένες προσπάθειές τους, και εντός ενός 24ωρου, κατάφεραν να προβούν στην άμεση εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας 59χρονου ημεδαπού, η οποία διαπράχτηκε απογευματινές ώρες της 10-11-2019, επί της Ε.Ο Καβάλας-Δράμας, από 49χρονο ημεδαπό δράστη , ο οποίος και συνελήφθη.

Το γεγονός αυτός καταδεικνύει περίτρανα ότι παρά τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν διαχρονικά το κλάδο μας, τις υφιστάμενες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομία γενικότερα, εργάζονται με αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης, πολλές φορές μάλιστα και πέραν κάθε θεσμοθετημένου ωραρίου, εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr