Wednesday, 24 January 2018 18:45

3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους 5-9 Νοεμβρίου 1980

Written by

Από το βιβλίο της Ρένας Τριανταφυλλίδου

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1978-1987. Ο ρόλος τη Κ.Λ.Δ. στην ίδρυση και εξέλιξη του θεσμού»

Έκδοση «Πολιτιστικός Οργανισμός-Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» 2017

 

 1

 

 1980 3o

3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους
5-9 Νοεμβρίου 1980

Στις 18 Ιανουαρίου 1980 η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας συγκαλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τρία νέα μέλη εισέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έρχεται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Θωμάς Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Δερμεντζόγλου
Γ. Γραμματέας: Ιορδάνης Κουντούρης
Ταμίας: Τάντος Ηρακλής
Κοσμήτωρ: Κωνσταντίνος Καραβαγγέλης
Μέλος: Σταυρούλα Κυριακίδου
Μέλος: Χρυσανθόπουλος Χρύσανθος


Το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη διοργάνωση της Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου, αλλά και του 3ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους. Απαιτούνται πολλά χρήματα, ιδιαίτερα για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, τα οποία και δεν υπάρχουν. Για τον λόγω αυτό, στις 27-6-1980 το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίζει όπως απευθυνθεί σε φορείς της πόλης, για την οικονομική ενίσχυση της Λέσχης, προκειμένου να γίνει δυνατή η διεκπεραίωση του 3ου Φεστιβάλ.
Ο πρόεδρος της Λέσχης, Θωμάς Γεωργόπουλος, συντάσσει επιστολή στην οποία αναφέρει, ποιοί είναι οι σκοποί του 3ου Φεστιβάλ και ποιά είναι τα κέρδη της πόλης από τη διοργάνωση του. Η επιστολή αυτή απευθύνεται σε φορείς της πόλης και σε ανθρώπους που έχουν την δυνατότητα να βοηθήσουν οικονομικά τη Λέσχη. Στις 22-8-1980 το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίζει τον ορισμό Επιτροπής, που θα επισκεφτεί τους αποδέκτες της προαναφερόμενης επιστολής, για περεταίρω ενημέρωση.
Στους δύο παραπάνω στόχους της Κ.Λ.Δ. έρχεται να προστεθεί ένας ακόμη. Στις 15-2-1980, ο πρόεδρος της Λέσχης, Θωμάς Γεωργόπουλος, καταθέτει στο Δ.Σ. πρόταση για τη δημιουργία ταινίας λαογραφικού περιεχομένου για το Νομό Δράμας. Προτείνει, όπως η ταινία αυτή γυριστεί από τον Δραμινό Σκηνοθέτη Άρη Καραϊσκάκη. Ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος Δράμας, αρχικά δέχθηκαν όπως ενισχύσουν οικονομικά και ηθικά το εγχείρημα αυτό, όπως αναφέρεται στο πρακτικό της Λέσχης με ημερομηνία 7-3-1980. Το κόστος της ταινίας υπολογίζεται στις 350.000 δραχμές. Σε μεταγενέστερο πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης, στις 11-4-1980, για το θέμα αυτό αναφέρεται ότι, σε επαφή που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κινηματογραφικής Λέσχης με τον Νομάρχη Δράμας, για την χρηματοδότηση της ταινίας, ενημερώθηκαν πως για τους επόμενους τέσσερις μήνες, δεν θα είναι δυνατή η χρηματοδότηση της ταινίας. Ο στόχος αυτός προσωρινά παγώνει. Άμεση προτεραιότητα είναι η επιτυχής διοργάνωση και του 3ου Φεστιβάλ.
Στις 20-9-1980 το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίσει την προκήρυξη διαγωνισμού για την αφίσα του 3ου Φεστιβάλ. Επίσης, αποφαίνεται για την προσέλκυση ειδικών από την Αθήνα, για την στελέχωση της Κριτικής Επιτροπής, τον ορισμό αντιπροέδρου του Φεστιβάλ στην Αθήνα και τη δημοσιοποίηση στον Τύπο, του κανονισμού του Φεστιβάλ.

 

 14 20 9 80

 

Στις 17-10-1980 το Δ.Σ. της Λέσχης ορίζει τους: Άρη Καραϊσκάκη, Αντώνη Κούφαλη, Αλέκο Δερμεντζόγλου και Κώστα Μελιάδη, ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής, εκτιμώντας ότι θα χρειαστούν και αναπληρωματικά.
Στην ίδια συνεδρίαση αποφασίζεται όπως, η διάρκεια του Φεστιβάλ είναι πενθήμερη, λόγω οικονομικής στενότητας.
Τέλος, επικυρώνεται ως αφίσα του 3ου Φεστιβάλ, αυτή που φιλοτέχνησε ο Δραμινός ζωγράφος Γιάννης Νάνου, η οποία και πρώτευσε κατά τον διαγωνισμό που διεξήχθη.

 

 16 17 10 80


Λίγες μέρες αργότερα (24-10-1980) το Δ.Σ. της Λέσχης αποφασίζει όπως πραγματοποιηθούν και απογευματινές προβολές, λόγω της μεγάλης συμμετοχής ταινιών. Συνολικά κατατέθηκαν στην Οργανωτική Επιτροπή είκοσι τέσσερις (24) ταινίες των 16 m/m και SUPER 8. Οι τελευταίες αποφασίστηκε όπως προβληθούν την Κυριακή 9-11-1980 και η είσοδος να είναι ελεύθερη για το κοινό. Επίσης, ανακοινώνεται ότι δήλωσαν συμμετοχή, μέχρι στιγμής, για την Κριτική Επιτροπή οι: Χρήστος Χριστοδούλου, Σιράκος Δάναλης και Δημήτρης Σταύρακας.
Στο ίδιο πρακτικό της Λέσχης γίνεται γνωστό ότι η Εθνική Τράπεζα επιχορηγεί στη Λέσχη το ποσό των 5.000 δραχμών για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, ενώ άλλη μια χορηγία, αυτή της Λαϊκής Τράπεζας, ύψους 3.000 δραχμών, καταγράφεται στο πρακτικό της Λέσχης με ημερομηνία 14-11-1980.

 

 17 α 24 10 80

 17 β 24 10 80


Τι έγραψαν οι εφημερίδες

Την πρώτη ενημερωτική καταχώρηση για τους φίλους του κινηματογράφου την βρίσκουμε στο φύλλο της Κυριακής 2 Νοεμβρίου 1980 στην εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ». Πρόκειται για μια μονόστηλη καταχώρηση σε πλαίσιο, στο μέσο της 3ης σελίδας, που αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στη χρονική περίοδο διεξαγωγής του 3ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους (5-9 Νοεμβρίου 1980).

Προ των πυλών το 3ο Φεστιβάλ
Μια μέρα πριν την έναρξη του 3ου κατά σειρά Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1980 στην εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», στην 3η σελίδα, υπάρχει ένα λεπτομερέστατο ρεπορτάζ, για τον αριθμό των ταινιών που θα προβληθούν, για τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, για τη σχεδίαση της αφίσας, το κόστος του εισιτηρίου, καθώς και για τα βραβεία που θα απονεμηθούν.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟ 3ο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝ. ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
«Τελείωσαν όλες οι προετοιμασίες για το 3ο φεστιβάλ Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, που αρχίζει αύριο και τελειώνει την Κυριακή, με οργανωτή την Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
Έχουν τυπωθεί τα προγράμματα που στο εξώφυλλο τους έχουν την αφίσα του φεστιβάλ, η οποία είναι δημιουργία του συμπολίτη ζωγράφου και αρχιτέκτονα Γιάννη Νάνου.
Τελικά συμμετέχουν 32 ταινίες μικρού μήκους, από τις οποίες οι 8 είναι σούπερ-οχτώ.
Η κριτική επιτροπή είναι εφταμελής. Δεν είναι ακόμη γνωστό το έβδομο μέλος της. Τα υπόλοιπα έξη μέλη είναι οι: Άρης Καραϊσκάκης, Δημήτρης Σταύρακας (σκηνοθέτες), Δάναλης Συράκος (οπερατέρ) και Χρήστος Χριστοδούλου, Αλέξης Δερμεντζόγλου και Αντώνης Κούφαλης (κριτικοί Κινηματογράφου).
Οι τιμές των εισιτηρίων για τις βραδινές προβολές που θ’ αρχίζουν στις 8μ.μ. (εκτός από την αυριανή, που θα αρχίσει στις 7.45μ.μ.), καθορίστηκαν σε 70 δρχ. για το κοινό και 50 δρχ. τα μαθητικά, φοιτητικά και στρατιωτικά. Για τις απογευματινές προβολές (ώρα ενάρξεως 3.30μ.μ.) γενική είσοδος 50 δρχ.
Συνολικά θα δοθούν δέκα βραβεία (τρία από το κοινό και εφτά από την κριτική επιτροπή). Από αυτά, τα έξη θα είναι χρυσά και τα τέσσερα αργυρά. Ακόμη, σ’ όσους σκηνοθέτες που θα πάρουν μέρος στο φεστιβάλ θα απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα.
Με την ευκαιρία του φεστιβάλ, η Κ.Λ.Δ. υπενθυμίζει στους συμπολίτες ότι οι μεγαλύτεροι Έλληνες σκηνοθέτες σήμερα Θ. Αγγελόπουλος, Π. Βούλγαρης, Γ. Παναγιωτόπουλος, Π. Τάσιος κ.α. ξεκίνησαν από ταινίες μικρού μήκους».

 

14 001

Η Κριτική Επιτροπή του 3ου Φεστιβάλ. Από αριστερά: Κωστής Μελιάδης, Σκηνοθέτης, Συρ. Δανάλης, Δ/ντής Φωτογραφίας, Δημ. Σταύρακας, Σκηνοθέτης, Αλέξης Δερμεντζόγλου, Κριτικός, Δημ. Χριστοδούλου, Κριτικός, Αντ. Κούφαλης, Κριτικός Κινηματογράφου.

 

 

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής
Σημαντικές πληροφορίες για την 3η διοργάνωση του Φεστιβάλ στη Δράμα αντλούμε και από την εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ». Συγκεκριμένα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1980 στην 1η της σελίδα, η εφημερίδα αναφέρει τα ονόματα των μελών της Κριτικής Επιτροπής, η οποία αποτελείται από τους: Χρήστο Χριστοδούλου, Κριτικό Κινηματογράφου, Δάναλη Σιράκο, Οπερατέρ, Δημήτριο Σταύρακα, Σκηνοθέτη, Άρη Καραϊσκάκη, Σκηνοθέτη, Αντώνη Κούφαλη, Κριτικό και Αλέξη Δερμεντζόγλου, Κριτικό.

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
ΤΟ 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Στον Κινηματογράφο «Αστέρια» αρχίζει αύριο το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας.
Όπως ανακοινώθηκε από την Κινηματογραφική Λέσχη, έχουν ολοκληρωθεί οι οργανωτικές διαδικασίες του Φεστιβάλ και τα πάντα είναι έτοιμα για την έναρξη του.
Δηλώθηκαν τελικά προς συμμετοχή 24 ταινίες «Σούπερ 8».
Την Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ θα αποτελέσουν οι παρακάτω:
Χρήστος Χριστοδούλου, κριτικός κινηματογράφου, Δάναλης Σιράκος, οπερατέρ, Δημήτριος Σταύρακας, σκηνοθέτης, Άρης Καραϊσκάκης, σκηνοθέτης, Αντώνης Κούφαλης, κριτικός, Αλέξης Δερμεντζόγλου, κριτικός, εκκρεμεί η συμπλήρωση της 7ης θέσης της επιτροπής.
Οι τιμές εισιτηρίων ορίσθηκαν για τις βραδινές προβολές σε 70 δρχ και 50 δρχ για εισιτήρια φοιτητικά, μαθητικά και στρατιωτικά και για τις απογευματινές προβολές 50 δρχ γενική είσοδος. Αναλυτικά προγράμματα του Φεστιβάλ, έχουν ήδη τυπωθεί και διατίθενται.
Θα απονεμηθούν 10 βραβεία από τα οποία 7 βραβεία της κριτικής επιτροπής και 3 βραβεία κοινού.
Αναμνηστικά διπλώματα θα απονεμηθούν εξ άλλου σ’ όλες τις ταινίες που θα συμμετάσχουν.
Προς εμπλουτισμό του προγράμματος, θα προβάλλονται κάθε μέρα και μία από τις παρακάτω πέντε εμπορικές ταινίες μεγάλου μήκους:
«Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν», γερμανική, «Οι διεφθαρμένοι», αμερικανική, «Κάτω τα κεφάλια», αμερικανική, «Η πυγμή», αμερικανική, και «Το χτύπημα της Μέσουσας», αγγλική, καθώς επίσης και οι «Μπανάνες» με τον Γούντι Άλλεν και «Κάτω τα χέρια από τη λευκή γυναίκα» του Μάρκο Φερέρι.

Οι πρώτες προβολές και οι χορηγοί
Την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 1980 η εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» στην 3η σελίδα, κάνει μια σύντομη αναφορά στην πρώτη μέρα του Φεστιβάλ, στις ταινίες που θα προβληθούν, καθώς επίσης και στους χορηγούς της διοργάνωσης.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
«Σήμερα στις 7.45 το βράδυ στον κινηματογράφο «Αστέρια» αρχίζει το 3ο φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, που θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή με τη διοργάνωση της Κινηματογραφικής Λέσχης Δράμας.
Η τιμή του εισιτηρίου είναι 70 και 50 δρχ. (μαθητικό, φοιτητικό, στρατιωτικό).
Την έναρξη του φεστιβάλ θα κηρύξει ο Δήμαρχος Δράμας κ. Αν. Μακρής.
Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ταινίες:
1) «Σε φόντο νυχτερινό» Μάγδας Βιτσέντζου, διάρκειας 8΄.
2) «Αντιά» του Ιωάννου Σταύρου, διάρκειας 30΄.
3) «Η ματαίωση» του Κώστα Αυγέρη, διάρκειας 45΄.
Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η Δυτικογερμανική ταινία μεγάλου μήκους: «Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν», του Ρ. Β. Φοσμπίντερ.
Από τη διοίκηση της Κ.Λ.Δ. γίνεται γνωστό ότι εκτός των άλλων, για την πραγματοποίηση του φεστιβάλ βοήθησαν και τα υποκαταστήματα πόλεως μας των Τραπεζών, Εμπορικής και Ιωνικής- Λαϊκής».

 

Οι Δραμινοί στηρίζουν τον θεσμό
Τη δεύτερη αναφορά της εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» τη συναντάμε ανήμερα της έναρξης του φεστιβάλ, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 1980, στην 1η της σελίδα. Η εφημερίδα συγχαίρει διοργανωτές και Δραμινούς, που στήριξαν τη διοργάνωση και πληροφορεί το κοινό για τις ταινίες που θα προβληθούν, την πρώτη μέρα της διοργάνωσης.

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Η Κ.Λ. ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 3ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Μικρού Μήκους.
Οργανωτής η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, που παρά τις αντιξοότητες που της παρουσιάστηκαν δεν δίστασε και φέτος να μας προσφέρει τις αξιολογότερες ελληνικές ταινίες. Μια προσφορά που αξίζει κάθε έπαινο για την διοίκηση της Λέσχης, καθώς και εκείνους που πλαισίωσαν τη διοίκηση ώστε η παρουσίαση του Φεστιβάλ να γίνει με όσο το δυνατό λιγότερες ατέλειες.
Επίσης θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στους Δραμινούς που έσπευσαν να ενισχύσουν οικονομικά την Κινηματογραφική Λέσχη.
Δραμινοί, Σερραίοι, Καβαλιώτες και από άλλους γειτονικούς νομούς, θα έχουν από σήμερα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ελληνικές ταινίες που βραβεύτηκαν στον ελληνικό χώρο.
Ιδιαίτερα όμως ο Δραμινός λαός, καλείται να βρεθεί στο πλευρό της Κινηματογραφικής Λέσχης και να συμπαρασταθεί, όπως μπορεί, ώστε το Φεστιβάλ στη Δράμα, να ζήσει και εδραιωθεί.
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σημερινό πρόγραμμα με ώρα έναρξης 7.45 περιλαμβάνει τις παρακάτω ταινίες:
«Σε φόντο Νυχτερινό», της Μάγδας Βιντσέντζου, διάρκειας 8΄.
«Αντιά» του Γιάννη Σταύρου, διάρκειας 30΄και την
«Ματαίωση», του Κώστα Αυγέρη.
Επίσης, θα προβληθεί η ταινία μεγάλου μήκους: «Ο γάμος της Μαρίας Μπράουν», του Ράϊντερ Βέρνερ Φασμπίντερ, που πήρε επτά βραβεία, στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.
Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΚΗΡΥΞΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
Την έναρξη του 3ου Φεστιβάλ θα κηρύξει ο δήμαρχος κ. Αν. Μακρής.
Επίσης, θα μιλήσουν ο πρόεδρος της Λέσχης κ. Θωμάς Γεωργόπουλος και ο αντιπρόεδρος κ. Αλ. Δερματζόγλου.

Ο Δήμαρχος Δράμας κήρυξε την έναρξη του Φεστιβάλ
Χωρίς παραλειπόμενα, για την πρώτη μέρα της διοργάνωσης, η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1980 στην 4η σελίδα, αναφέρει ότι, ο Δήμαρχος Δράμας κήρυξε την έναρξη του Φεστιβάλ και παραθέτει το πρόγραμμα προβολών της ημέρας.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 4η σελίδα
ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
ΤΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου «Αστέρια» άρχισε χθες το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών στη Δράμα.
Την έναρξη του φεστιβάλ κήρυξε ο δήμαρχος κ. Μακρής, ο οποίος αφού συνεχάρη τη διοίκηση της Κινηματογραφικής Λέσχης, για την προσφορά αυτή στο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, ευχήθηκε όπως οι προσπάθειες συνεχισθούν υποσχόμενος την πλήρη συμπαράσταση του Δήμου.
Στη συνέχεια μίλησαν για τον θεσμό του Φεστιβάλ ο πρόεδρος της Λέσχης κ. Θ. Γεωργόπουλος και ο αντιπρόεδρος κ. Αλ. Δερμεντζόγλου και στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν για την παρουσίαση του Φεστιβάλ.
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σημερινό πρόγραμμα με ώρα ενάρξεως την 8μ.μ. προβλέπει την προβολή των ταινιών μικρού μήκους «Αδούλωτη Γη», διάρκειας 21’, «Ένα ντοκιμαντέρ», διάρκειας 22’ και το «Διήμερο», διάρκειας 35’ .
Επίσης θα προβληθεί η ταινία μεγάλου μήκους: «Οι διεφθαρμένοι» με την Τζέην Φόντα και τον Ντόναλντ Σόδελλαντ.

Οι ταινίες
Αντίστοιχο δημοσίευμα υπάρχει και στο φύλλο της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου 1980 στην Εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» και στην 3η σελίδα, το οποίο και αναφέρεται στις ταινίες που θα προβληθούν τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης.

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1980, Εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
«Δεύτερη μέρα η σημερινή του 3ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, που διοργανώνει στο κινηματογράφο τ’ Αστέρια, η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
Οι σημερινές προβολές θ’ αρχίσουν στις 8 το βράδυ και η τιμή των εισιτηρίων είναι 70 και 50 δρχ.
Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω:
1.«ΤΙΚ-ΤΑΚ», του σκηνοθέτη Χριστόφορου Ζώτου, διάρκειας 6΄.
2.«Αδούλωτη γη», του σκηνοθέτη Νίκου Δρακουλάκου, διάρκειας 21΄.
3. «Ένα ντοκιμαντέρ», του σκηνοθέτη Νίκου Κουτελιδάκη, διάρκειας 22’.
4.«Το διήμερο», της σκηνοθέτιδας Δέσποινας Καρβελά, διάρκειας 35΄.
Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η αμερικανική μεγάλου μήκους ταινία: «Οι διεφθαρμένοι», σκηνοθεσίας Άλαν Μόγιερσον. Πρωταγωνιστούν Τζέην Φόντα και Ντόναλτς Σάδερλαντ».

Κριτική, εν μέσω της διοργάνωσης
Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΘΑΡΡΟΣ», την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 1980 και στην 3η σελίδα, γίνεται αναφορά στα «στραβά» της διοργάνωσης, αλλά και στο πρόγραμμα προβολών της τρίτης μέρας του Φεστιβάλ. Επίσης, πληροφορούμαστε τη συμμετοχή του Δραμινού Σκηνοθέτη, Κωστή Μελιάδη, στην Κριτική Επιτροπή, ως έβδομο μέλος της.
Από την προσέλευση του κόσμου στην κινηματογραφική αίθουσα συμπεραίνεται ότι ο μεγαλύτερος όγκος προσήλθε στην προβολή της ταινίας μεγάλου μήκους: «Η πυγμή», σκηνοθεσίας Μόρμαν Τζιούσον, με πρωταγωνιστές τους Ρόντ Στάιγκερ και Συλβεστερ Σταλλόνε, που ήταν εκτός συναγωνισμού. Οι τιμές δε των εισιτηρίων κυμαίνονται μεταξύ των 50 και 70 δρχ, σε απογευματινές και βραδινές προβολές.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
Άρχισε και συνεχίζεται το τρίτο Φεστιβάλ Ελλην. Ταινιών Μικρού Μήκους
«Άρχισε προχθές το βράδυ, στον κινηματογράφο «Αστέρια», το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, που διοργανώνει η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
Στην έναρξη, από τους επισήμους παρευρέθηκαν ο εκπρόσωπος του Νομάρχη, κ. Σπυρίδων Μπαστούνης, Σύμβουλος Νομαρχίας Δράμας, ο Δήμαρχος Μακρής και ο Διοικητής Χωροφυλακής Ν. Δράμας, αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργ. Φλωρόπουλος.
Στην αρχή μίλησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. κ. Θωμάς Γεωργόπουλος, που αναφέρθηκε στο φεστιβάλ, στο οποίο παρουσιάζονται ταινίες του Ελληνικού χώρου από νέους σκηνοθέτες και που έγινε πια θεσμός. Ευχαρίστησε τους Δραμινούς για την οικονομική και ηθική τους συμπαράσταση και ευχήθηκε στο επόμενο να υπάρξει και συμπαράσταση από τη μεριά της πολιτείας, ώστε η διοργάνωση να είναι τέλεια και να λείψουν οι ατέλειες, λόγω οικονομικών δυσχερειών.
Ο κ. Δήμαρχος κηρύσσοντας την έναρξη του φεστιβάλ, συγχάρηκε τη διοίκηση της Λέσχης για τη διοργάνωση, κάλεσε όλους να της συμπαρασταθούν και ευχήθηκε καλή επιτυχία.
Λίγα λόγια είπε για το φεστιβάλ και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Λ.Δ. κ. Αλέκος Δερμεντζόγλου.
Από τα «στραβά» της πρεμιέρας παραθέτουμε:
Α) Η έναρξη αργοπόρησε μισή ώρα.
Β) Η ταινία μικρού μήκους: «Ματαίωση», που περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα, τελικά δεν προβλήθηκε, ενώ ακούστηκαν διάφορες δικαιολογίες.
Γ) Απαγορεύτηκε σε θεατές που προσήλθαν έγκαιρα, να καθίσουν σε καθίσματα μιας ορισμένης σειράς και στις δυο πτέρυγες, γιατί προορίζονταν για τους επισήμους. Τελικά οι θέσεις καταλήφθηκαν από ανεπίσημα πρόσωπα.
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το σημερινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει απογευματινή και βραδινή προβολή, είναι το παρακάτω:
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: ώρα ενάρξεως 3.30μ.μ.
1.Εγκοκουάλιτυ», του σκηνοθέτη Σάκη Μουρέλη, διάρκειας 12΄. Θέμα: Η αποσύνθεση και η ανασύνθεση του πιο κινηματογραφικού οργάνου, του ματιού.
2.«Βαγγέλης Γαληνός, ψηφιδωτό, το τραγούδι της πέτρας», του σκηνοθέτη Μάκη Πιτσαλίδη, διάρκειας 15΄Θέμα: Η τέχνη του ψηφιδωτού, οι τρόποι κατασκευής του, παράλληλα με το έργο και την τέχνη του Βαγγέλη Γαληνού.
3.«Η μοναχική ζωή του Ιωάννη Καγκαλέση», της σκηνοθέτιδας Θεοδώρας Στυλιανίδου, διάρκειας 20’. Θέμα: Ο μαθητής Ιωάννης Καγκαλέσης ζει καταπιεσμένος σε μια μικρή πόλη. Είναι ένας κλειστός και μοναχικός τύπος.
4.«Τριάντα χρόνια ύστερα», της σκηνοθέτιδας Άννας Μπαλαμπάνη, διάρκειας 20΄.
5.«Σε λευκή σελίδα», του σκηνοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπουλου, διάρκειας 21΄. Η ταινία αναφέρεται σ’ ένα ζευγάρι δυο νεαρών ανθρώπων. Είναι το στάδιο της προετοιμασίας του γάμου τους. Αυτός είναι ένα άτομο έντονα προσκολλημένο στο παρελθόν και ειδικά στην εποχή της παιδικής ηλικίας.
Εκτός συναγωνισμού θα προβληθεί η Ιταλο-Αμερικανική ταινία μεγάλου μήκους «Κάτω τα κεφάλια», σκηνοθεσίας Σέρτιο Λεόνε, με πρωταγωνιστές τους Ρόντ Στάιγκερ και Τζέημς Κόμπερν. Η μουσική είναι του Έννιο Μαρρικόνε.
ΒΡΑΔΙΝΗ: Ώρα ενάρξεως 8μ.μ.
1.«Σάντα Ιρένε», της σκηνοθέτιδας Φρίντας Λιάππα, διάρκειας 25΄. Οι φοβίες και φαντασιώσεις μιας έφηβης που έχει μείνει μόνη της στο σπίτι για να διαβάσει Ιστορία.
2.«Τα μανικετόκουμπα», του σκηνοθέτη Περικλή Χουρσόγλου, διάρκειας 37΄. Ένα ζευγάρι Γερμανών, η Μπριγκίττε και ο Κάρλ, φτάνει στην Αθήνα την ημέρα της Εθνικής γιορτής. Μια οικογένεια Ελλήνων, η Τασία, ο Μιχάλης και η κόρη τους Νότα, αναλαμβάνει να τους ξεναγήσει. Η βόλτα είναι αφορμή για μια σειρά από γεγονότα, που παίρνουν μια νέα διάσταση στα μάτια της Νότας.

 

Οι ταινίες

Στο φύλλο της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου 1980, στην 4η σελίδα του «ΠΡΩΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ», γίνεται εκτενής αναφορά στις ταινίες που θα προβληθούν, κατά την απογευματινή και βραδινή προβολή.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 4η σελίδα
ΣΤΑ «ΑΣΤΕΡΙΑ» ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
8 ΤΑΙΝΙΕΣ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Σε δύο παραστάσεις.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή δεύτερη μέρα του 3ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στη Δράμα, όπου θα προβληθούν οκτώ Ελληνικές Ταινίες Μικρού Μήκους.
Το σημερινό πρόγραμμα προβλέπει δύο παραστάσεις την απογευματινή και βραδινή.
Στην απογευματινή με ώρα ενάρξεως 3.30μ.μ. θα προβληθούν οι ταινίες:
“EGOQUALITY» σκηνοθεσία Παρ. Μαυρέλη διάρκειας 8΄, «Βαγγέλης Γαληνός, ψηφιδωτό το τραγούδι της πέτρας», σκηνοθεσία του Μάκη Πιτσαλίδη, διάρκειας 15΄, «Η μοναχική ζωή του Ιωάννη Καγκαλέση», σκηνοθεσία της Θεοδ. Στυλιανίδου, διάρκεια 20΄, «Τριάντα χρόνια ύστερα», σκηνοθεσία Αν Μπαλαμπάνη, διάρκειας 20, και «Σε λευκή σελίδα», διάρκειας 21΄.
Στη συνέχεια θα προβληθεί η ταινία μεγάλου μήκους αμερικανικής παραγωγής του Φέρτζιο Λεόνε, «Κάτω το κεφάλια», με τους Ρόντ Στοϊγκερ και τον Τζέιμς Κόμπερν.
Στην βραδινή με ώρα ενάρξεως 8μ.μ. θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες:
«Σάντα Ιρένε», του Πλαϊτάκη, διάρκειας 24΄, «Απεταξάμην», της Φρ. Λιάππα διάρκειας 25΄. Στην ταινία αυτή παρουσιάζονται οι φοβίες και οι φαντασιώσεις μιας έφηβης που έχει μείνει μόνη της στο σπίτι για να διαβάσει ιστορία. «Μανικετόκουμπα», του Περ. Κούρσογλου, διάρκειας 37΄. Στην ταινία αυτή ένα ζευγάρι Γερμανών φθάνει στην Αθήνα την ημέρα της εθνικής γιορτής. Μια οικογένεια Ελλήνων με την κόρη τους Νόρα, αναλαμβάνει να τους ξεναγήσει. Η βόλτα είναι αφορμή για μια σειρά από γεγονότα που παίρνουν μια νέα διάσταση στα μάτια της Νόρας.
Τέλος, θα προβληθεί η Αμερικανικής παραγωγής ταινία του Τζιούσον, «Η πυγμή», με τους Ρόντ Στάϊγκερ και Σιλβέστερ Σταλόνε.

Της ίδιας θεματολογίας και η επόμενη αναφορά της εφημερίδας «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΎΠΟΣ», το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 1980, στην 1η σελίδα. Το δημοσίευμα αναφέρεται αποκλειστικά στις ταινίες που θα προβληθούν, χωρίς όμως κριτική για όσα διαδραματίζονται στην κινηματογραφική αίθουσα.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Στη Δράμα
Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία
Το φεστιβάλ Κινηματογράφου
Τέταρτη μέρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους σήμερα στη Δράμα και βάσει του προγράμματος θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες:
Στην απογευματινή παράσταση με ώρα ενάρξεως 3.30μ.μ.
«Απαγορεύεται», σκηνοθεσία του Γιάννη Ξανθόπουλου, διάρκειας 11’.
«Μια ευτυχισμένη Μπαλάντα», διάρκειας 14’.
«Ο τοίχος», σκηνοθεσία Γιώργου Κρούσταλλη, διάρκειας 30΄.
«Ο τοίχος», αναφέρεται γύρω από μια κρίσιμη καμπή της ζωής ενός νέου και κατά πόσο αυτός την έχει ξεπεράσει ή όχι.
«Τα Αμπέλια»- η κοινή Συντροφιά», σκηνοθεσία Γιάννη Προκόβα, διάρκειας 45΄. Η ταινία αναφέρεται στην ιστορία του χωριού Αμπελάκια Θεσσαλίας, όπου στα 1780 ιδρύθηκε ο πρώτος συνεταιρισμός της Ευρώπης.
Εξ άλλου, θα προβληθεί η Αγγλική ταινία μεγάλου μήκους του Τζακ Γκόλντ, «Το κτύπημα της Μέδουσας», με τον Τίτσαρντ Μπάρντον.
Στην βραδινή παράσταση με ώρα ενάρξεως 8μ.μ. θα προβληθούν:
«Τυπογραφικά», σκηνοθεσία του Γιώργου Ψαρέλη, διάρκειας 15΄.
«Δ. Κακουλίδης», σκηνοθεσία του Δημ. Αρβανίτη, διάρκειας 18΄.
«Μια καθημερινή Ιστορία», σκηνοθεσία του Κλ. Φλέσσα, διάρκειας 25΄.
«Στο δρόμο», σκηνοθεσία του Φρ. Βιανέλλη, διάρκειας 27΄.
Τέλος θα προβληθεί η Ιταλογαλλική ταινία μεγάλου μήκους «Κάτω τα χέρια, από την λευκή γυναίκα», σκηνοθεσία του Μάρκου Φερρέρι, με πρωταγωνιστές τους Μαρ. Μαστρογιάννη, Ούγκο Τονιάτσι., Κατρίν Ντενέβ και Φιλίπ Νουαρέ.

 

Κριτική για το συμπιεσμένο πρόγραμμα προβολών

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1980, στην εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» και στην 3η σελίδα, γίνεται αναφορά στον συμπιεσμένο χρόνο προβολής των ταινιών, τις δύο προηγούμενες μέρες, που όπως επισημαίνει ο συντάκτης, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την παρακολούθηση όλων των ταινιών προβολής από τους θεατές. Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στις 8 συνολικά ταινίες που θα προβληθούν την τελευταία μέρα της διοργάνωσης, πριν από την απονομή των βραβείων.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 3Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
«Τελειώνει σήμερα το 3ο φεστιβάλ ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, που διοργανώνει, στον κινηματογράφο «Αστέρια», η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
Σήμερα θα γίνει πρωινή προβολή με ώρα ενάρξεως 10.30 π.μ. και θα προβληθούν οχτώ ταινίες σούπερ 8, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Οι ταινίες αυτές είναι οι:
1.«Δικαίωση», του σκηνοθέτη Δημήτρη Βασματζή, διάρκειας 7΄. Η ανεπτυγμένη δημοσιολογία της νέας ηθοποιού Βέρας Αλεξανδρή και του νέου αλλά ευέλικτου σκηνοθέτη Κώστα Κυριακού, δεν έχουν τελική ανταπόκριση στην επιτροπή ενός φεστιβάλ κινηματογράφου. Όταν γίνεται το φεστιβάλ επιβραβεύεται η αξία και το ταλέντο του νεαρού συμμετέχοντος σκηνοθέτη Πέτρου Αλεξανδρή, που μέχρι την τελική απονομή των βραβείων πολεμούνταν από μερικούς ανεύθυνους δημοσιογράφους. Η αξία δικαιώνεται περίτρανα.
2.«Πρόβλημα πορνό», του σκηνοθέτη Άγγελου Δελή, διάρκειας 12΄. Έρευνα στο πορνό έντυπο και πορνό φιλμ και προσπάθεια εμβαθύνσεως στα αίτια που τα προκαλούν.
3.«Ξύπνημα», του σκηνοθέτη Γιώργου Ρήγου, διάρκειας 14΄.
4.«Το είδωλο», των σκηνοθετών Τάσου Μολοχίτη και Εύρου Χατζηκρανιώτη, διάρκειας 19’.
5.«Στη χώρα του Αυγείου», του σκηνοθέτη Ξύδου Μάνου, διάρκειας 19΄. 1980 Αττική. Η ρύπανση και η μόλυνση του περιβάλλοντος.
6.«Ρεμπέτικο», του σκηνοθέτη Θανάση Δημητριάδη, διάρκειας 25’ .
7.«Ψιτ, φιλαράκο», του σκηνοθέτη Νίκου Ζινατσάκη, διάρκειας 35’ .
8.«Τέσσερα και ένα δεν κάνουν πέντε», του σκηνοθέτη Παναγιώτη Φλαμουρίδη, διάρκειας 35΄.
Με την προβολή των παραπάνω ταινιών ολοκληρώνεται το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ.
Στις 8 το βράδυ θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού η μεγάλου μήκους Αμερικανική ταινία, «Οι μπανάνες», με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Γούντυ Άλλεν.
Θα επακολουθήσει η απονομή των βραβείων και θα πέσει η αυλαία και του 3ου φεστιβάλ.
Οι τιμές των εισιτηρίων για τη βραδινή προβολή είναι 50 και 70 δρχ.
Η «συμπίεση» του προγράμματος χθες και προχθές, με τις απογευματινές προβολές, ίσως για οικονομικούς λόγους («κέρδος» δυο ημερών) «βάρυνε» το πρόγραμμα. Παράλληλα, εμπόδισε όσους τυχόν ήθελαν να παρακολουθήσουν το διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ, για να κρίνουν τις ταινίες και να τις βαθμολογήσουν (ψηφίσουν). Τελικά, πως θα βραβεύσει το κοινό; Νομίζουμε ότι οι ταινίες των δυο απογευματινών προβολών «αδικήθηκαν», σε σχέση με τις άλλες, και αυτό κατά τη γνώμη μας αποτελεί οργανωτική αδυναμία. Γιατί, τελικά, είναι πολύ δύσκολο ν’ απαιτήσει κάποιος από τους θεατές να «στηθούν» στα καθίσματα του κινηματογράφου από τις 3.30 μ.μ. μέχρι αργά το βράδυ, δηλαδή πάνω-κάτω οχτώ ώρες συνολικά και μάλιστα όταν το απόγευμα της Παρασκευής η αγορά ήταν ανοιχτή».

 

18 001

Ο τότε Υφυπουργός Γεωργίας Δ. Κεφαλίδης κατά την απονομή των βραβείων, το οποίο παραλαμβάνει ο εκπρόσωπος της Κ.Λ.Δ. Ηρακλής Τάντος.

 

Στέφθηκε από επιτυχία
Επιτυχημένη χαρακτηρίζει την 3η διοργάνωση της Κινηματογραφικής Λέσχης η Εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», στην 1η της σελίδα με παραπομπή στην 4η, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 1980, χωρίς σχολιασμούς και κριτικές. Απλά αναφέρει τις βραβευμένης ταινίες της διοργάνωσης, αυτές που επέλεξε η Κριτική Επιτροπή και το κοινό.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1η σελίδα
Σημείωσε επιτυχία
Έληξε το 3ο Φεστιβάλ Ταινιών στη Δράμα
Με την βράβευση των καλλιτέρων ταινιών έληξε την Κυριακή το βράδυ το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στη Δράμα. Τα βραβεία απένειμαν ο Δήμαρχος κ. Αν Μακρής, ο Στρατιωτικός Διοικητής κ. Χαρ. Μιχαλόπουλος και ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Γεωρ. Φλορόπουλος.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ανέγνωσε το σκεπτικό βάσει του οποίου η Κριτική Επιτροπή βράβευσε τις ταινίες.
ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
Η κριτική Επιτροπή βράβευσε τις παρακάτω ταινίες:
1)Βραβείο καλλίτερης ταινίας ασχέτων κατηγοριών, στη σκηνοθέτη Φρίντα Λιάππα, για την ταινία της «Απεταξάμην», παμψηφεί.
2)Βραβείο καλλίτερης ταινίας Ντοκιμαντέρ, στον Νίκο Κοντενιδάκη, για την ταινία του «Ένα Ντοκιμαντέρ». Η ταινία βραβεύτηκε με ψήφους 4 υπέρ και 2 κατά.
3)Βραβείο καλλίτερης ταινίας μικρού μήκους με υπόθεση, στο «Διήμερο» της Δέσποινας Καρβέλα. Η ταινία βραβεύτηκε με 3 ψήφους. Επίσης δυο ψήφους πήρε η ταινία «Τα Μανικετόκουμπα» και μια ψήφο, «Μια καθημερινή Ιστορία».
Επίσης τιμητικές διακρίσεις δόθηκαν:
1)Βραβείο καλλίτερης ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στον Περ. Χούσαγλου, για την ταινία του «Τα Μανικετόκουμπα», παμψηφεί.
2)Βραβείο καλλίτερης ταινίας που εισάγει νέα εκφραστικά μέσα στον Κινηματογράφο, στον σκηνοθέτη Δημ Αρβανίτη, για την ταινία του «Δ. Κακουλίδης». Η ταινία βραβεύτηκε με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά.
Επίσης, τιμητικές αναφορές έκανε η επιτροπή στον Παντελή Βούλγαρη, για το σενάριο του «Τα Μανικετόκουμπα» και στην Κλεονίκη Φλέσσα για το (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ 4)
«Μια καθημερινή ιστορία».
Τέλος, η Κριτική Επιτροπή δεν έδωσε χρυσά βραβεία καλλίτερης ταινίας Σούπερ 8, γιατί έκρινε ότι υπήρχε προχειρότητα σ’ αυτές και παμψηφεί αποφάσισε να δώσει το βραβείο στην Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ
1.Το κοινό ψήφισε ως καλλίτερη ταινία το «Απεταξάμην», της Φρίντας Λιάπα με μέσον όρο βαθμολογία 4.333 με άριστα το 5.
2.Το δεύτερο βραβείο κοινού στον σκηνοθέτη Δρακουλάκο, για το φιλμ «Αδούλωτη γη Μάνη», με μέσω όρο βαθμολογίας 4.063.
3.Τρίτη ταινία στις προτιμήσεις του κοινού ήλθε η ταινία της σκηνοθέτιδας Άννας Μπαλαμπάνη «Τριάντα χρόνια ύστερα», με μέσω όρο ψήφων 3.786, η οποία πήρε και έπαινο.

 

20

Η συμβολή του Φεστιβάλ της Δράμας στα Κινηματογραφικά δρώμενα της χώρας.


Η Ιστορία περνά δίπλα από τους Δραμινούς

Στο φύλο της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 1980, η εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» στη 2η σελίδα, κάνει εκτενή αναφορά στις ταινίες που απέσπασαν τα βραβεία του 3ου Φεστιβάλ, τόσο από την Κριτική Επιτροπή, όσο και από το κοινό. Επίσης, καταθέτει την άποψη της για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά και το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του Φεστιβάλ για τη Δράμα, αλλά και τον κινηματογραφικό χώρο της χώρας μας, γεγονός που η Ιστορία θα επιβεβαιώσει.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 2η σελίδα
Που έγινε στη Δράμα
Τελείωσε το 3ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Απονομή των βραβείων
Το 3ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, που διοργάνωσε η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, τελείωσε το βράδυ της περασμένης Κυριακής.
Το πρωί της Κυριακής, πριν από την προβολή των ταινιών Σούπερ -8, μίλησε για το είδος αυτό ο σκηνοθέτης Δημήτρης Αρναβίτης. Το χαρακτήρισε παραμελημένο είδος, οικονομική βιοτεχνία κινηματογράφου (2,5’ κοστίζουν 500 δρχ) και έκανε γνωστό ότι λειτουργούν στην Αθήνα δυο Λέσχες, για προβολή ταινιών Σούπερ 8.
Το βράδυ έγινε η απονομή των βραβείων. Μίλησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΛΔ κ. Θωμάς Γεωργόπουλος που ευχαρίστησε το κοινό για τη συμπαράστασή που έδειξε στο Φεστιβάλ, ώστε να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσκολίες και οι οργανωτικές αδυναμίες.
Η υλική ενίσχυση και η ηθική υποστήριξη, ήσαν σημαντικές. Ευχαρίστησε τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τον Δήμαρχο Δράμας κ. Αναστάσιο Μακρή και τις αρχές του τόπου και ανακοίνωσε τα βραβεία του κοινού.
Το πρώτο βραβείο πήρε η ταινία της Φρίντας Λιάππα, «Απεταξάμην», (μέσος όρος βαθμολογίας 4,33 με άριστα το 5), το δεύτερο βραβείο η ταινία του Νίκου Δρακουλάκου, «Αδούλωτη γη» (Μάνη), (Μ.Ο. 4,89) και έπαινο η ταινία της Άννας Μπαλαμπάνη, «Τριάντα χρόνια νεότερα», (ΜΟ 3,78). Τέταρτη ήρθε η ταινία «Αντιά», του Σταύρου Ιωάννου, πέμπτη «Τα μανικετόκουμπα», του Περικλής Χούρσαγλου και στην έκτη θέση ισοψήφησαν οι ταινίες «Αμπελάκια- Η κοινή συντροφιά», του Γιάννη Προσόβα και «ΤΥΠΟγραφικά», του Γιώργου Ψαρέλη.
Οι σκηνοθέτες δεν ήσαν παρόντες για να πάρουν τα βραβεία τους. Τα παρέλαβε για λογαριασμό τους ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Δημήτριος Σταύρακας, σκηνοθέτης.
Το πρώτο βραβείο απένεμε ο Δήμαρχος και το δεύτερο ο Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής Φρουράς Δράμας, Συνταγματάρχης κ. Χαρίλαος Μιχαλόπουλος. Τον έπαινο απένειμε στην παρούσα Φρ. Λιάππα, ο Διοικητής Χωροφυλακής Ν. Δράμας, Αντισυνταγματάρχης κ. Γεώργιος Φλωρόπουλος.
Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΛΔ, κ. Αλέκος Δερμεντζόγλου, παρουσίασε στους θεατές τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής από τα οποία έλειπε ο συμπολίτης σκηνοθέτης Άρης Καραϊσκάκης, που δεν παρακολούθησε το Φεστιβάλ. Η απουσία του, κατά τον Δερμεντζόγλου οφειλόταν σε βαρειά αμυγδαλίτιδα. Ο κ. αντιπρόεδρος τόνισε ότι, οι συμπολίτες βοήθησαν με τη προσέλευση τους, κόπηκαν περισσότερα εισιτήρια, κατά ποσό, από πέρυσι, η ΚΛΔ είναι «μέσα» κοντά στις 100.000 δρχ. Η αναγκαστική περιστολή των δαπανών οδήγησε σε οργανωτικά προβλήματα. Το Φεστιβάλ δε βοηθήθηκε από πουθενά και ανήκει στο λαό. Μετά την ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ, ίσως να είναι το μοναδικό Εθνικό Φεστιβάλ. Η Ιστορία (με το Ι κεφάλαιο) περνάει δίπλα από τους Δραμινούς. Τέλος, δικαιολόγησε τη προβολή των ταινιών «Η ματαίωση» (προέκυψε χρηματικό πρόβλημα με τον παραγωγό). «Εγκοκουάλιτν» και μια δημιουργία του Σπαθάρη για τον καραγκιόζη (δεν είχε άδεια προβολής). Η τελευταία ταινία δεν υπήρχε στο πρόγραμμα.
Ο πρόεδρος της εξαμελούς Κριτικής Επιτροπής, κ. Δ Σταύρακας, ανακοίνωσε τις ταινίες που βράβευσε η επιτροπή, μετά από μια ήρεμη συνεδρίαση και με το σκεπτικό για την κάθε περίπτωση. Γενικές διαπιστώσεις υπήρξαν, το βελτιωμένο επίπεδο των ταινιών, η αρτιότερη τεχνική και η θριαμβευτική επιτυχία των γυναικών σκηνοθετών.
Το βραβείο καλύτερης ταινίας, ασχέτως κατηγοριών, δόθηκε παμψηφεί στη σκηνοθέτιδα Φρ. Λιάππα, για την ταινία της «Απεταξάμην».
Το βραβείο της καλύτερης ταινίας ντοκιμαντέρ, στο σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη, για την ταινία του «Ένα ντοκιμαντέρ». Ψήφοι 4 υπέρ, 1 κατά, 1 να μη δοθεί βραβείο.
Το βραβείο της καλύτερης ταινίας με υπόθεση, σκηνοθεσίας Δέσποινα Καρβέλο, για την ταινία της «Το διήμερο». Ψήφοι 3 υπέρ 2 για «Τα μανικετόκουμπα» και 1 για το «Μια καθημερινή ιστορία».
ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, στον Περικλή Χούρσογλου, για την ταινία του «Τα Μανικετόκουμπα».
Στον σκηνοθέτη Δημήτρη Αρβανίτη, για την ταινία του, «Δ. Κακουλίδης».
Στο διευθυντή φωτογραφίας Λευτέρη Παυλόπουλο, για τη δουλειά του στην ταινία, «Ένα ντοκιμαντέρ».
Τιμητική αναφορά έγινε ακόμη για τον Περικλή Βούλγαρη, για το σενάριο του στην ταινία «Τα Μανικετόκουμπα» και στην Κλεονίκη Φλίσσα για το «Μια καθημερινή ιστορία».
Στις ταινίες Σούπερ 8, το βραβείο κοινού δόθηκε στην ταινία του Νίκου Σινατσούκη, «Ψιτ φιλαράκι», με μέσο όρο βαθμολογίας 3,75 με άριστα το 5. Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε να μην απονείμει βραβείο, λόγω της χαμηλής ποιοτικής στάθμης των ταινιών. Βράβευσε όμως την Κ.Λ.Δ. για την πρωτοπορία της στον επαρχιακό χώρο, να προβάλει ταινίες σούπερ 8.
Πριν από την προβολή της ταινίας του Γούντυ Άλλεν, «Μπανάνες», προβλήθηκε τιμητικά η δημιουργία του συμπολίτη, Κώστα Μελιάδη, για το Καρά Ντερέ.
Το φεστιβάλ έκλεισε με συζήτηση γύρω από τον ελληνικό κινηματογράφο.
Η «ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΓΗ»
Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας, που έγινε στις 6 με 9 Νοεμβρίου, το πρώτο βραβείο πήρε το «Απεταξάμην», από τις ταινίες με υπόθεση. Το δεύτερο από τα βραβεία κοινού, που είναι και τα πιο ουσιαστικά, απονεμήθηκε στην ταινία Μικρού Μήκους του Αλέκου Δρακουλάτου, «Η αδούλωτη γη» (Μάνη), που άρεσε ιδιαίτερα στο κοινό. Η ταινία αυτή που παίχθηκε την πρώτη μέρα, είναι λαογραφικού περιεχομένου και περιγράφει την ζωή των ανθρώπων, σ’ αυτό το ξέμακρο κομμάτι της ελληνικής γης, που δεν τόλμησε ποτέ να το βεβηλώσει τουρκικό ποδάρι και που είναι τριγυρισμένο από τα απομεινάρια της ένδοξης ιστορίας του.
Οι πύργοι και τα κάστρα της Μάνης, τα σπήλαια και οι Βυζαντινές εκκλησίες της, έχουν αποτυπωθεί σε μια θαυμάσια φωτογραφία από τον Νίκο Δρακουλάκο, που είναι παραγωγός και σκηνοθέτης συγχρόνως του ντοκιμαντέρ αυτού. Από την Μάνη εμπνεύστηκε την Ρωμιοσύνη και ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, που την απαγγέλει ο ίδιος στην ταινία. Το σενάριο είναι του Γιώργου Μυλωνά και η μουσική, που δένει με μαεστρία τις σκηνές του Τάσου Διακογιώργη. Γενικά ήταν μια άριστη δουλειά από κάθε άποψη.
Σ.Π.


Αυστηρή κριτική …χωρίς συνέχεια.
Σχόλιο της Εφημερίδας «Θάρρος», για το 3ο Φεστιβάλ, προβληματίζει τα μέλη του Δ.Σ. της Λέσχης, αναφορικά με το αν θα πρέπει να απαντήσουν σ’ αυτό ή όχι. Τελικώς, σύμφωνα με το πρακτικό της 14ης Νοεμβρίου 1980, αποφασίζεται να μη δοθεί συνέχεια, με την αιτιολογίας ότι: «και στο παρελθόν η εφημερίδα αυτή έδειξε ότι διακατέχεται από εμπάθεια και δεν αναγνωρίζει σχεδόν καθόλου, το έργο της Κινηματογραφικής Λέσχης».

 

 20 14 11 80

 
Το επίμαχο σχόλιο δημοσιεύτηκε μετά τη λήξη του 3ου Φεστιβάλ, στην 3η σελίδα της εφημερίδας «Θάρρος», την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 1980, με τίτλο: «Το φεστιβάλ τελείωσε, λίγη κριτική δε βλάπτει».
Ο συντάκτης του άρθρου υποστηρίζει ότι, όσο κι αν μας κολακεύει το γεγονός ότι στην πόλη μας γίνεται ένα Φεστιβάλ αυτού του είδους, αυτό στερείται στόχου και παρά τα οργανωτικά προβλήματα του, αν δεν καταφέρει να αποκτήσει τη δική του προσωπικότητα, θα παραμείνει μια απλή επαρχιακή εκδήλωση. Επίσης, αναφορά γίνεται και στο μειωμένο ενδιαφέρον του κοινού, για την παρακολούθηση ταινιών μικρού μήκους, σε αντίθεση με του μεγάλου μήκους. Μειωμένο εμφανίστηκε στην τρίτη χρονιά και το ενδιαφέρον των σκηνοθετών, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που δεν επανήλθαν στις Δραμινές κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ αποχή απ’ αυτές είχαν ακόμη και τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Τέλος, καυστική ήταν η κριτική του συντάκτη και για την ποιότητα των ταινιών που προβλήθηκαν, οι οποίες ήταν κάτω του μετρίου, ενώ τελικά προβλήθηκαν οι μισές απ’ αυτές που ανακοινώθηκαν.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 1980, εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ», 3η σελίδα
ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΛΙΓΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΕ ΒΛΑΦΤΕΙ…
«Την περασμένη Κυριακή το βράδυ, «έπεσε» η αυλαία του 3ου Φεστιβάλ Δράμας Ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, που διοργάνωσε η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας. Η τελική εντύπωση το προσδιορίζει σα μια πολύ φιλόδοξη εκδήλωση που όμως, κυρίως λόγω οργανωτικών αδυναμιών και από έλλειψη συγκεκριμένων πολιτιστικών στόχων, παρέμεινε μια «επαρχιακή» εκδήλωση, που έσβησε βιαστικά όσο ένα πυροτέχνημα, χωρίς να προκαλέσει τίποτε, πέρα από τον κρότο μερικών συζητήσεων.
Θα μας άρεζε πολύ σα Δραμινούς να «κοκορευόμαστε» ότι η πόλη μας διοργανώνει και φεστιβάλ και γι’ αυτό, παρά τις αντιρρήσεις μας για τα στραβά της διοργάνωσης, θα έπρεπε να συγχαίραμε για (την εκδήλωση).
Όμως, εκείνο που μετράει σ’ αυτές τις εκδηλώσεις, δεν είναι οι προθέσεις ή η έπαρση μερικών μεγαλόσχημων, αλλά η επικοινωνία του θεσμού με τη βάση και τους καλλιτέχνες. Φέτος και στους δυο τομείς τα πράγματα πήγαν χειρότερα από πέρυσι. Οι θεατές απέφυγαν συστηματικά να παρακολουθήσουν τις ταινίες μικρού μήκους και προσέρχονταν καθυστερημένοι στη βραδινή προβολή, της εκτός συναγωνισμού ταινίας μεγάλου μήκους. ( Η ΚΛΔ καθυστερούσε τις προβολές από 10΄ως 30΄με σκοπό να συγκεντρωθούν οι θεατές και να «εξαναγκαστουν» να δουν τις μικρές ταινίες.
Οι σκηνοθέτες, κριτικοί κλπ άνθρωποι του ελληνικού σινεμά «σνόμπαραν φέτος την εκδήλωση. Οι περσινές παρουσίες των Τάσσιου, Φέρρη, Ραφαηλίδη, Μικελίδη, Βακαλόπουλου, Αχτσόγλου κ.ά. που έδωσαν αίγλη στο θεσμό, φέτος δεν επαναλήφθηκαν.
Οι γνωστοί Αγγελόπουλος, Μπακογιαννόπουλος, Χασάπης, Κρούσκα Ρούμπου κ.ά. δεν τίμησαν το φεστιβάλ, όπως άλλωστε δεν το τίμησαν πέρυσι, οι αδελφοί Ταβιάνι κ.ά.
Αποτέλεσμα ήταν η κριτική επιτροπή να απαρτίζεται κατά 50% από αναπληρωματικά μέλη. (Κούφαλης, Δερμεντζόγλου, Μελιάδης) και να μη συμπληρωθεί καν με έβδομο μέλος, γιατί είχαν… τελειώσει οι αναπληρωματικοί.
Μήπως θα έπρεπε η οργανωτική επιτροπή να αναθεωρήσει τις ιδέες της για την περιβόητη «επιτροπή των ειδικών», μια και το αποτέλεσμα είναι «σνομπάρισμα» ή σπατάλη χρημάτων κατά την περυσινή εμπειρία; (Ας σημειωθεί ότι εκτιμούμε τον κ. Σταύρακα, σκηνοθέτη της «Μπέττυ» και φίλο της Λέσχης, αλλά δεν μας βγαίνει η ιδέα από το νου ότι, τιμάει το φεστιβάλ γιατί τον τίμησε πέρυσι με βραβείο).
Κι ας έρθουμε στη συμμετοχή των ταινιών μικρού μήκους. Μιλούσανε για 42 ταινίες, μείναν 32 και προβλήθηκαν τελικά 21 (των 16 ή 35 χιλ) και 8 Σούπερ-οχτώ.
Η ποιότητα των ταινιών ήταν τόσο χαμηλή, που οι θεατές τις απόφευγαν συστηματικά και κάποιος ή κάποιοι της επιτροπής κριτών, πρότειναν να μη δοθούν ορισμένες κατηγορίες βραβείων. (Τελικά δεν δόθηκαν βραβεία για τις Σούπερ-οχτώ και η Λέσχη τιμήθηκε από την επιτροπή ευλογώντας τα… γένια της).
Κυριολεκτικά μελανή η σελίδα, σε σχέση με πέρυσι αποτέλεσε η επιλογή των ταινιών μεγάλου μήκους που εκτός από 2ή3 όλες κι όλες οι υπόλοιπες υπήρξαν από κακές μέχρι ανυπόφορες και από αδιάφορες μέχρι αντιδραστικές.
Αναγνωρίζουμε την επιθυμία της Λέσχης να καλυφθεί οικονομικά, δεχόμενη δωρεάν προσφορές ταινιών από γραφεία εισαγωγής. Δεν έπρεπε, όμως, να δεχθεί τόσο κακές ταινίες.
Αν η προβολή κακών ταινιών από μια Λέσχη, όλο το χρόνο, επιδέχεται ψόγο, η προβολή τόσο κακών ταινιών μαζεμένων σε πέντε μέρες, είναι άξια κατακραυγής.
Κι ας ρίξουμε μια ματιά στα πολύκλαυστα οικονομικά της Λέσχης. Μένει αβοήθητη από παντού και τα περιμένει όλα από τους θεατές της. Φασούλι το φασούλι, μαζεύει λίγα λεφτουδάκια για να τα σπαταλήσει σε μια εκδήλωση, που εδώ που τα λέμε, πληρώνει «βιτρίνα».
(Κάποιος θα έλεγε ότι για να τιμήσουμε τους δημιουργούς ταινιών μικρού μήκους, θα μπορούσαμε να προβάλλουμε ταινίες τους, πριν από τις κανονικές προβολές της τρίτης, μια κάθε φορά και να μη διοργανώνουμε φεστιβάλ.
Εμείς θα λέγαμε, να γίνει το φεστιβάλ, αλλά να μην ξεπερνούν τα πόδια το πάπλωμα ή τα πόδια να πατούν στη γη και να μην πετούν στα σύννεφα ή τα μυαλά να μην παίρνουν αέρα…
Το φεστιβάλ, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης, ανήκει στον τόπο και ο τόπος πρέπει να αγωνιστεί για να το αναστήσει.
Χρειάζεται σωστή οργάνωση και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια δείχνει την ποιότητα της δουλειάς και ενισχύει το θεσμό. Δεν φτάνουν τα μεγάλα λόγια, ούτε καν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Τα φεστιβάλ είναι όμορφα, μόνο όταν εξυπηρετούν κάποιο πολιτιστικό σκοπό. Αλλιώς, είναι βιτρίνα και έπαρση και φλυαρία. Δεν φτάνει να γράφουμε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ ότι, στόχος μας είναι η ίδρυση Κινηματογραφικού Μουσείου, Αρχαιολογικού Μουσείου, Πνευματικού Κέντρου κ.ά. ... κι από την άλλη μεριά να μη μπορούμε να αρχίσουμε μια προβολή στην ώρα της ή να μη βρίσκουμε έβδομο μέλος για την κριτική επιτροπή. Και στο κάτω… κάτω, τι σχέση έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο, τι σχέση έχει το Αρχαιολογικό Μουσείο με την Κινηματογραφική Λέσχη.
Ποιος ψηλός εγκέφαλος εμπνεύστηκε και το υπαγόρευσε;
Ένα φεστιβάλ που χάνει το στόχο του, που δε λειτουργεί πολιτιστικά, είναι καταδικασμένο να γίνει επίδειξη και βαυκαλισμός ότι κάτι κάνουμε… ή πάμε καλά. (Καταντάει σαν το φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσ/νίκης που όλοι το βρίζουν, είτε τα παρακολουθούν ζωντανό, είτε από την τηλεόραση, κι όμως εκείνο υπάρχει σε πείσμα τους και για θρίαμβο της κακογουστιάς, γιατί κατάντησε πια το σπορ της εποχής, να το παρακολουθεί κανείς και να το βρίζει… Ποιος μαζοχισμός και ποια διαστροφή…)
Είναι καιρός η Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας να λειτουργήσει σαν πολιτιστικός φορέας και να φροντίσει να ενεργοποιήσει μέλη και να προσφέρει στον τόπο πνευματική καλλιέργεια κι όχι μόνο φεστιβάλ.
Αυτό που ξεγελιόμαστε να το λέμε σήμερα Κινηματογραφική Λέσχη Δράμας, είναι μια εικοσάδα μέλη, που οι άνθρωποι ξέρουν από σινεμά, ένας άνθρωπος που αγωνίζεται να στηρίξει ολόκληρο μηχανισμό διοίκησης.
Το σημείωμα αυτό δεν γράφεται για να καταγγείλει τη Λέσχη και τη διοίκησή της. Γράφεται για να καταγγείλει όλους τους Δραμινούς που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις της Λέσχης και το Φεστιβάλ χωρίς να είναι μέλη της.
Γράφεται για τους Δραμινούς που πανηγυρίζουν άκριτα, γιατί η Δράμα έχει το δικό της φεστιβάλ. Ίσως να ξυπνήσει μερικούς ευαίσθητους να δουν την ευθύνη τους.
Γράφεται για να βοηθήσει τη Λέσχη.
Γι’ αυτό και πρέπει να κλείσει με μερικές αισιόδοξες διαπιστώσεις.
Μπράβο στο κοινό και στην Κριτική Επιτροπή, που βράβευσαν ομόφωνα την πραγματικά άξια ταινία μικρού μήκους «Απεταξάμην»
Μπράβο στο αντιπρόεδρο της Λέσχης Αλέκο Δερμεντζόγλου, που τουλάχιστον όσο είναι στην πόλη, αγωνίζεται να στηρίξει συζήτηση, μετά την προβολή της ταινίας.
Μπράβο στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής Μάκη Γεωργόπουλο, που τον έβρισκες «μέσα» σ’ όλες τις δυσκολίες, μιας Πανελλήνιας διοργάνωσης.
Και του χρόνου…
Υ.Γ. Καλή είναι η ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα που επικρατεί στο φεστιβάλ, όμως, επίσης καλό θα ήταν να κρατούσαν και λίγο τους τύπους όσοι απευθύνονται από το μικρόφωνο στο κοινό των προβολών, ώστε να μην παίρνουν οι συζητήσεις προσωπικό ύφος, καθώς και χαρακτήρα κουτσομπολιού σε καφενείο, όταν συζητιούνται θέματα σοβαρά, όπως το μέλλον του Ελληνικού σινεμά».

Βραβεία 3ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, Δράμας 1980

Η Κριτική Επιτροπή επέλεξε και απένειμε τρία ισότιμα πρώτα βραβεία
«Απεταξάμην», της Φρίντας Λιάππα.
«Ένα ντοκυμανταίρ», του Νίκου Κουτελιδάκη.
«Το διήμερο», της Δέσποινας Καρβέλα.

Τιμητικές διακρίσεις
Βραβείο καλλίτερης ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη
«Τα Μανικετόκουμπα», του Περ. Χούσαγλου.

Βραβείο καλλίτερης ταινίας που εισάγει νέα εκφραστικά μέσα στον Κινηματογράφο
«Δ. Κακουλίδης», του Δημ Αρβανίτη.

Βραβεία κοινού
«Απεταξάμην», της Φρίντας Λιάππα.
«Αδούλωτη γη Μάνη», του Δρακουλάκου.
«Τριάντα χρόνια ύστερα», της Άννας Μπαλαμπάνη.

 

Συμμετοχές ταινιών
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.shortfilm.gr είκοσι δύο (22) ταινίες προβλήθηκαν στο 4ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, αν και είχαν δηλώσει συμμετοχή 32 μικρού μήκους. Πρόκειται για τις ταινίες:

«Ego quality», του Παρ. Μαυρέλη.
«Αδούλωτη γη», του Νίκου Δρακουλάκου.
«Αμπελάκια - η κοινή συντροφιά», του Γιάννη Προκόβα.
«Αντιά», του Γιάννη Σταύρου.
«Απαγορεύεται», του Γιάννη Ξανθόπουλου.
«Απεταξάμην», της Φρίντας Λιάππα.
«Βαγγέλης Γαληνός - ψηφιδωτό: το τραγούδι της πέτρας», του Μάκη Πιτσαλίδη.
«Δ. Κακουλίδης», του Δημήτρη Αρβανίτη.
«Ένα ντοκιμαντέρ», του Νίκου Κουτελιδάκη.
«Η ματαίωση», του Κώστα Αυγέρη.
«Η μοναχική ζωή», του Ιωάννη Καγκελέση.
«Μια καθημερινή ιστορία», του Κλ. Φλέσσα.
«Ο τοίχος», του Γιώργου Κρούσταλλη.
«Σάντα Ιρένε», του Πλαϊτάκη.
«Σε λευκή σελίδα», του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου.
«Σε φόντο νυχτερινό», της Μάγδας Βιντσέντζου.
«Στο δρόμο», του Φρ. Βιανέλλη.
«Τα μανικετόκουμπα», του Περ. Κούρσογλου.
«Τικ-τακ», του Χριστόφορου Ζώτου.
«Το διήμερο», της Δέσποινα Καρβελά.
«Τριάντα χρόνια ύστερα», του Αν. Μπαλαμπάνη.
«ΤΥΠΟγραφικά», του Γιώργου Ψαρέλη.

Οι Οκτώ ταινίες Σούπερ 8 που προβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 3ου Φεστιβάλ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΘΑΡΡΟΣ» ήταν οι:
«Δικαίωση», του Δημήτρη Βασματζή.
«Πρόβλημα πορνό», του Άγγελου Δελή.
«Ξύπνημα», του Γιώργου Ρήγα.
«Το είδωλο», του Τάσου Μολοχίτη.
«Στη χώρα του Αυγείου», του Ξύδου Μάνου.
«Ρεμπέτικο», του Θανάση Δημητριάδη.
«Ψιτ, φιλαράκο», του Νίκου Ζινατσάκη.
«Τέσσερα και ένα δεν κάνουν πέντε», του Παναγιώτη Φλαμουρίδη.

Ευχαριστήριο
Τρεις μέρες μετά την αυλαία, η εφημερίδα «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», το Σάββατο 15-11-1980 δημοσιεύει στην 3η της σελίδα ένα ευχαριστήριο της Κινηματογραφικής Λέσχης.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 1980, «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ», 3η σελίδα
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με τη λήξη του 3ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, ταινιών μικρού μήκους, η Κινηματογραφική Λέσχη αισθάνεται υποχρεωμένη να ευχαριστήσει:
Το κοινό της Δράμας για τη συμπαράστασή του στην εκδήλωση, που μεταφράσθηκε με την αθρόα παρουσία του στις προβολές, πράγμα που αποτέλεσε τον κύριο συντελεστή της επιτυχίας.
Τους εκπροσώπους διαφόρων τοπικών αρχών για την ηθική τους συμπαράσταση στο Φεστιβάλ. Ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. Αναστάσιο Μακρή, για την κήρυξη της ενάρξεως και λήξεως του Φεστιβάλ, καθώς επίσης και τους κ.κ. Διοικητή Φρουράς Δράμας και Διοικητή Χωροφυλακής Δράμας, για την ενεργό παρουσία τους.
Τους ιδιώτες, διάφορες επιχειρήσεις και Τράπεζες της Δράμας, που με διαφόρους τρόπους ενίσχυσαν οικονομικά την εκδήλωση.
Καθώς επίσης και τον Τοπικό Τύπο, για την διεξοδική κάλυψη της οργανωτικής προσπάθειας και αυτής καθ’ εαυτής της εκδηλώσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Απολογισμός και προετοιμασία του επόμενου Φεστιβάλ
Μετά τον απολογισμό της διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ, το Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης εκτιμώντας τις οργανωτικές αδυναμίες του, αποφασίζει όπως άμεσα ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ. Έτσι στις 12-12-1980 αποφασίζει ποιά θα είναι τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα ορίζει τους: Ηρακλή Τάντο, Χρύσανθο Χρυσανθόπουλο, Ρούλα Κυριακίδου, Νούλη Κουτσούρη, Θωμά Γεωργόπουλο, Κωστή Μελιάδη, Βασίλη Τσιαμπούση, Στέλιο Μακρή και Αλέκο Δερμεντζόγλου.

  22 12 12 80

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr