rena

rena

Λόγω της κακής εικόνας που υπάρχει στην πόλη και τα χωριά σχετικά με την έγκαιρη και συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, επίσκεψη στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δράμας από τους επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων στο Δήμο Δράμας (Μιχάλης Μλεκάνης, Παπαεμμανουήλ Γρηγόρης, Ηλιόπουλος Στέργιος, Τσιαμπούσης Αλέξης και Στεφανίδης Γιάννης).
Στην ενέργεια αυτή οδηγηθήκαμε λόγω της κακής εικόνας που υπάρχει στην πόλη και τα χωριά σχετικά με την έγκαιρη και συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων, με τους κάδους να ξεχειλίζουν πολύ συχνά και να παρατηρείται έντονη δυσοσμία σε μεγάλη ακτίνα γύρω τους, παρότι οι δημότες υποχρεώθηκαν σε αύξηση των δημοτικών τελών κατά 55%.

Το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων θα μπορούσε να μειωθεί κατά πολύ με την προμήθεια του εξοπλισμού για την μηχανική επεξεργασία των απορριμμάτων, αν γινόταν έγκαιρη αξιοποίηση του 1.000.000 Ευρώ που δόθηκε από το Κράτος από τις αρχές του 2015 για αυτό το σκοπό. Πέρασαν πάνω από τρία χρόνια και δεν μπόρεσε η Δημοτική αρχή να προμηθευτεί τον προβλεπόμενο μηχανικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα οι ποσότητες απορριμμάτων που μεταφέρονται στις Σέρρες για υγειονομική ταφή να είναι πολύ μεγάλες και το υπέρμετρο κόστος να επωμίζονται οι δημότες. Σήμερα, παρότι έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση για την προμήθεια του εξοπλισμού, η διαδικασία βρίσκεται στον αέρα, επειδή έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος από το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης χρόνος, και η ακύρωσή της είναι σχεδόν βέβαια. Εξάλλου, για τον ίδιο λόγο έχει ακυρωθεί η διαδικασία ακόμη μία φορά. Η ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής πληρώνεται από τους δημότες και μάλιστα πολύ ακριβά.

Από την επίσκεψη στο ΚΔΑΥ διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που προκύπτουν από τη διαλογή είναι πολύ μικρότερες από τις αναμενόμενες.
Αυτό, μεταξύ άλλων, οφείλεται:
α) Στην επιλογή της Δημοτικής Αρχής η πώληση των ανακυκλώσιμων να γίνεται από τη ΔΙΑΑΜΑΘ και όχι από τον ιδιώτη ανάδοχο που έχει την ευθύνη της διαλογής. Με αυτό τον τρόπο, ο ανάδοχος ιδιώτης δεν έχει κίνητρο για αποτελεσματικότερη διαλογή ώστε να προκύπτει μεγαλύτερη ποσότητα ανακυκλώσιμων προς πώληση, αφού δεν πρόκειται να εισπράξει ο ίδιος το κέρδος από την πώληση. Έτσι, μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων «ξεφεύγουν» κατά τη διαλογή και, αντί να αποφέρουν έσοδα, καταλήγουν στα … σκουπίδια.
β) Στην αδιαφορία για την προστασία των ανακυκλώσιμων από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή), αφού έχουν αποσυρθεί τα κιόσκια που είχαν κατασκευαστεί για αυτό τον σκοπό, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων να καταστρέφονται και, αντί να αποφέρουν έσοδα, να καταλήγουν στα … σκουπίδια.
γ) Στην έλλειψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Δράμας, που καθιστά αδύνατη την έγκαιρη και επιμελημένη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων να καταστρέφονται και, αντί να αποφέρουν έσοδα, να καταλήγουν στα … σκουπίδια.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η αποκομιδή του μπλε κάδου με κίτρινο καπάκι (χαρτιά και χαρτόνια) γίνεται με ανεύθυνο τρόπο και με κίνδυνο να αναζητηθούν ευθύνες από ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτε. Απασχολείται προσωπικό που προσελήφθη από τη ΔΙΑΑΜΑΘ και δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αποκομιδή. Ποιος επέτρεψε την εργασία στο απορριμματοφόρο εργαζομένων που δεν εποπτεύονται από τις υπηρεσίες του Δήμου; Τι θα γίνει στην περίπτωση ατυχήματος κατά την αποκομιδή; Και ατυχήματα συμβαίνουν. Και δεν μπορούν όλα να είναι της μορφής «γλίστρησε και έπεσε ο εργαζόμενος», όπως το πρόσφατο ατύχημα στο ΚΔΑΥ.

Ακόμη, διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση στο πλύσιμο των κάδων, οι οποίοι δεν έχουν πλυθεί εδώ και δύο σχεδόν χρόνια. Φέτος προβλέπεται το πλύσιμο να γίνεται από ιδιωτική εταιρεία, παρότι θα μπορούσαν συχνότερα και φθηνότερα να πλένονταν οι κάδοι, αν ο Δήμος Δράμας, που διαθέτει δύο αυτοκίνητα - πλυντήρια κάδων και τα αφήνει να καταστρέφονται από την αχρησία, φρόντιζε έγκαιρα για την πρόσληψη έκτακτου εποχιακού προσωπικού.

Η τελική διαπίστωση είναι ότι την Δημοτική Αρχή δεν την ενδιαφέρει ούτε η καθαριότητα της πόλης και των χωριών την, ούτε η προστασία του περιβάλλοντος, ούτε η μείωση των χρημάτων που πληρώνουν οι δημότες για δημοτικά τέλη. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η ικανοποίηση των συμφερόντων συγγενών, φίλων και συνεργατών, είτε με διορισμούς, είτε με απευθείας αναθέσεις εργασιών που πληρώνονται ακριβά και επιβαρύνουν τους δημότες.

Με τη νέα Δράση "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός" η κυβέρνηση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας κατά προτεραιότητα: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.
Στις επιδοτούμενες Δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων και του εξοπλισμού (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου), τα συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας καθώς και η τυποποίηση και πιστοποίηση των προϊόντων (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου), ενώ επιδοτείται το μισθολογικό κόστος εργαζομένων (για νέο προσωπικό).
Στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ιδιαίτερη θέση έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον λατομικό τομέα, τόσο για την εξορυκτική και λατομική δραστηριότητά τους όσο και για τη μεταποίηση και επεξεργασία των προϊόντων τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις ποτοποιίας και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία ξύλου, σε τομείς δηλαδή που έχουν κομβικό ρόλο στην οικονομία της Δράμας.
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 27η Ιουνίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Η έξοδος από τα μνημόνια, για να έχει αξία και να επιφέρει αποτελέσματα, πρέπει να γίνει με την ενίσχυση του κόσμου της εργασίας. Και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτουμε οφείλουν να στοχεύουν σε αυτόν τον κόσμο.
Επενδύοντας στην πραγματική οικονομία, επενδύουμε στο μέλλον της χώρας.

Το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί το 14ο Αντάμωμα Ηπειρωτών Μακεδονίας - Θράκης, στο κέντρο ΜΥΛΟΣ στην Οινούσσα Σερρών, με τη ''ζυγιά'' του Γιώργου Μπέλλου από τα Γιάννενα.

Αναχώρηση του λεωφορείου στις 6:00 το απόγευμα, από το Πολιτιστικό μας Κέντρο ''Το Σπίτι του Ηπειρώτη'', στην οδό Παγγαίου 1, Δράμα
(περιοχή Ταξιαρχίας).

Παρακαλούνται να παραστούν τα μέλη και οι φίλοι τής Πανηπειρωτικής Ένωσης Δράμας.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6978873035 και 6972776029.

Θετικά αποτιμάται η 4η Θρακο-Mακεδονική «Synergia» Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του διατροφικού τομέα, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το Σάββατο 9 Ιουνίου στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.
Ενενήντα εκθέτες, παραγωγοί και επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα από την Περιφέρεια, είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και να πραγματοποιήσουν επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού, της εστίασης και φορείς της κατανάλωσης από την περιοχή μας με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 30 απευθείας Β2Β συναντήσεις.
Την ίδια ώρα, επισκέπτες και εκθέτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τοπικά πιάτα που ετοιμάστηκαν από μάγειρες ειδικά για αυτόν το σκοπό, να ενημερωθούν από διατροφολόγους για την υγιεινή, μεσογειακή διατροφή και να γνωρίσουν τοπικά προϊόντα και παραδοσιακά σκεύη μαγειρικής στην Έκθεση φωτογραφίας που λειτουργούσε στο χώρο.
Το ενδιαφέρον των εκθετών συγκέντρωσε η ημερίδα ανταλλαγής απόψεων με θέμα την ενδοπεριφερειακή επαγγελματική συνεργασία και τις δικτυώσεις που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή ειδικών σε ζητήματα επιχειρηματικότητας και αγροδιατροφής. Τέλος, πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς.
Την τελετή των εγκαινίων τέλεσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος ο οποίος στον χαιρετισμό του τόνισε τις σημαντικές δυνατότητες της Περιφέρειας ΑΜΘ στον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή, υπογράμμισε την ποιότητα των τοπικών προϊόντων και αναφέρθηκε στον σκοπό της «Synergia»:
«Η Synergia καλύπτει την ανάγκη να γνωρίσουμε και να γίνουμε εμείς οι ίδιοι πρεσβευτές των δικών μας προϊόντων. Στόχος της είναι η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, τους εμπόρους και τους επαγγελματίες του τουρισμού, ώστε τα προϊόντα που παράγονται στην Περιφέρειά μας να διατίθενται προς κατανάλωση από τις τοπικές μας επιχειρήσεις.
Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ένα ενδοπεριφερειακό δίκτυο παραγωγής και κατανάλωσης που έχει οφέλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους επιχειρηματίες καθώς καλλιεργείται η ενδοπεριφερειακή καταναλωτική συνείδηση, προβάλλονται τα τοπικά μας προϊόντα και αναπτύσσεται η τοπική μας οικονομία.
Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε με επιτυχία την αγροδιατροφή, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό ώστε η Περιφέρειά μας να είναι ένας δυναμικός τουριστικός προορισμός με γνήσια τοπικά χαρακτηριστικά.»

Της Χαράς Κεφαλίδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη

Σας υποβάλλω άρθρο τοπικής εφημερίδας της Δράμας (Χρονικά 08.06.2018), σχετικά με την έντονη ανησυχία που υπάρχει σε δεκάδες αγρότες της περιοχής μου, μετά την απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει σε διακοπή της παροχής ρεύματος στις γεωτρήσεις των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που οφείλουν σημαντικά ποσά σε αυτήν.
Σύμφωνα με τον ΤΟΕΒ Ρέμβης στη Δράμα (στην αρμοδιότητά του υπάγονται περίπου 10.000 στρέμματα) δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα με τη διευθέτηση των οφειλών προς της ΔΕΗ. Η Δημόσια Επιχείρηση προχώρησε σε επανασύνδεση σε όλες τις γεωτρήσεις αλλά αυτή θα ισχύσει μέχρι την 16η Ιουνίου. Μετά από επικοινωνία του ΤΟΕΒ Ρέμβης με τη ΔΕΗ, η τελευταία απάντησε ότι μπορεί να προχωρήσει σε διακανονισμό με την καταβολή του 30% της οφειλής και ρύθμιση 18 δόσεων. Με αυτό τον αριθμό δόσεων όμως ο ΤΟΕΒ δεν θα μπορέσει να είναι συνεπής στην αποπληρωμή των οφειλών του. Πρόθεσή του είναι να αποπληρώσει τα χρέη του, αλλά βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων που έχει. «Όταν οι ΤΟΕΒ ζητούν να δώσουν κάποιες προκαταβολές και να ρυθμιστούν οι οφειλές και η ΔΕΗ δεν δέχεται αυτό λέει πολλά», υποστηρίζει ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ρέμβης, ενώ κάνει λόγο για εσκεμμένη απαξίωση της ΔΕΗ, ώστε να πωληθεί με χαμηλό τίμημα.
Πρόσφατα κ. Υπουργέ σε ερώτηση συναδέλφου για το ίδιο θέμα (αφορούσε τους αγρότες της Αργολίδας), απαντήσατε από το βήμα της Βουλής ότι υπάρχει ανάγκη διασφάλισης της ομαλής άρδευσης των γεωργικών καλλιεργειών με την εύρεση μιας δίκαιης λύσης. Μάλιστα για τους ΤΟΕΒ που δείχνουν διάθεση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους είπατε ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια διαλόγου.
Συνεπώς, άμεση είναι η ανάγκη να προχωρήσει μια ρεαλιστική ρύθμιση - συμφωνία μεταξύ του ΤΟΕΒ και της ΔΕΗ. Σε κάθε άλλη περίπτωση είναι ορατός ο κίνδυνος να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα με την άρδευση των καλλιεργειών στην περιοχή, ενώ ακόμη μεγαλύτερα θα είναι τα προβλήματα και σε άλλους ΤΟΕΒ του Νομού, οι οποίοι καλύπτουν μεγαλύτερες εκτάσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη φετινή παραγωγή της Δράμας.
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τις πρωτοβουλίες σας.

Η Αναφέρουσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

Πραγματοποιείται από τη ΔΕΥΑΔ η αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης που εξυπηρετεί 4 Τοπικές Κοινότητες, του Καλού Αγρού, των Κουδουνίων, του Μαυροβάτου και του Μικροχωρίου. Η αντικατάσταση γίνεται σε έκταση 1.100 μέτρων με σωλήνα Φ200 πολυαιθυλενιου 3ης γενιάς και ανέρχεται στο ποσό των 74.000 Ευρώ από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΔ.
Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει: «Η δημοτική μας αρχή στοχεύει να προσφέρει την ποιότητα ζωής σε όλους τους συνδημότες. Οι συχνές βλάβες στην υδροδότηση είχαν ως συνέπεια την όχληση των κατοίκων του Μαυροβάτου, του Μικροχωρίου, του Καλού Αγρού και των Κουδουνίων. Οι εργασίες που γίνονται εξασφαλίζουν νερό σε όλες αυτές τις κοινότητες και παράλληλα εξασφαλίζονται χρήματα από τις επανειλημμένες διαρροές και βλάβες, ενώ προστατεύουμε και το περιβάλλον. Συγχαίρω τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ, κ. Τάσο Χατζηγιάννη, τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΔ, κ. Δημήτρη Σιδηρόπουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δράμας, κ. Νίκο Ηλιάδη, και την Πρόεδρο της Τ.Κ. Καλού Αγρού, κ. Σοφία Σταματιάδου, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κουδουνίων, κ. Χαράλαμπο Ηλιάδη, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μαυροβάτου, κ. Θεόφιλο Κοτανίδη, και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μικροχωρίου, κ. Χρήστο Κυριακίδη, για την άψογη συνεργασία».

Του Θωμά Μαργαρίτη, δικηγόρου, πρώην Δημάρχου Δράμας, τέως Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και νυν Προέδρου του «Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ν. Δράμας» με την επωνυμία «Δραμινή φλόγα».

Επιτέλους ο αγώνας μας για τη βελτίωση του υφισταμένου δρόμου προς Αμφίπολη που ξεκίνησε τα τελευταία δύο χρόνια δικαιώνεται.
Οι εργασίες ύψους 1.000.000 ευρώ έχουν ξεκινήσει. Υπενθυμίζω ότι μετά από πιέσεις μας η Αντιπεριφέρεια Σερρών πέρσι, έκανε μικρές αλλά σημαντικές παρεμβάσεις σε Πρώτη, Μπάφρα, Ροδολίβος και γέφυρα της Παλαιοκώμης. Με την συνεχόμενη πίεσή μας τον περσινό Σεπτέμβριο έγινε δημοπρασία ύψους 1.000.000 ευρώ για διευρυμένες παρεμβάσεις στο τμήμα από Μαυρολεύκη μέχρι και τέλος Παλαιοκώμης μήκους 27,5 χλμ που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στην εργολαβία προβλέπεται η κοπή χόρτων και δέντρων, ο γενικός καθαρισμός του οδοστρώματος, η σήμανση στα σημεία που δεν υπάρχει, η ασφαλτόστρωση των φθαρμένων τμημάτων και η διαγράμμιση όλου του παραπάνω τμήματος. Ο αγώνας μας ήταν απαραίτητος διότι, αν περιμένουμε και άλλο την χάραξη νέου κάθετου άξονα για έξοδό μας στην Εγνατία, που δεκαετίες ακούμε, θα περιμέναμε άδικα γιατί, όπως επανειλημμένα έχω τονίσει, η δική μας γενιά δεν θα ζει για να «περπατήσει» αυτόν τον νέο άξονα. Και φαίνεται ότι έχω δίκιο, αφού όσα λέγονταν τα προηγούμενα χρόνια για έτοιμες μελέτες ήταν κούφια λόγια και γιατί το ποσό του 1.000.000 ευρώ που μας είπαν τελευταία ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση των μελετών της νέας χάραξης και μας υποσχέθηκαν ότι άμεσα θα καταβληθεί, ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ ΑΚΟΜΑ στην μελετήτρια «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.», ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ.
Για να μην περιμένουμε λοιπόν για πάντα όπως δεκαετίες μέχρι σήμερα κάναμε, αρχίσαμε τον αγώνα για την βελτίωση του υφισταμένου δρόμου προς Αμφίπολη, για τον οποίο έχουμε ορατά και απτά αποτελέσματα.
Ήδη, ο εργολάβος Γ. Ταΐρης εγκαταστάθηκε στο έργο και από την προηγούμενη εβδομάδα, συνεργεία του εκτελούν εργασίες κοπής χόρτων και δέντρων, καθώς και διανοίξεις φρεατίων και καθαρισμό των ρείρθρων του οδοστρώματος σε όλο το μήκος των 27,5 χλμ από το τέλος της Μαυρολεύκης (όρια Ν. Δράμας) έως και το τέλος της Παλαιοκώμης (πριν από το κατάστημα «Εννέα οδοί»).
Τα αποτελέσματα είναι ήδη εντυπωσιακά, αφού αποκαλύφθηκαν πολλές πινακίδες σήμανσης που καλύπτονταν από τα δέντρα και την βλάστηση. Εντός της εβδομάδος θα ξεκινήσουν εκτεταμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος στα 27,5 αυτά χλμ, με αφετηρία τα όρια του Νομού Δράμας (κοντά στο χωριό Συμβολή). Οι εργασίες θα διαρκέσουν έναν μήνα περίπου και θα ολοκληρωθούν με την διαγράμμιση του δρόμου, ώστε να μην βαδίζουμε στα τυφλά προς τον θάνατο.
Παρακολουθούμε στενά το θέα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Υπενθυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή, θέσαμε το ζήτημα της διαπεριφερειακής συνεργασίας των Περιφερειών ΑΜ-Θ και Κεντρικής Μακεδονίας για σύμπραξη της πλήρους αποκατάστασης των 27,5 αυτών χλμ που ανήκουν μεν στο Νομό Σερρών, αλλά εξυπηρετούν ολόκληρο το Νομό Δράμας. Προτείναμε λοιπόν την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, ώστε με κοινά χρήματα να αποκατασταθεί πλήρως ο υφιστάμενος δρόμος (διάνοιξη, νέο οδόστρωμα, σημάνσεις, φωτισμός κλπ). Επίσης, την ανάληψη της ευθύνης συντήρησης του συγκεκριμένου τμήματος από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ διά της Αντιπεριφέρειας Δράμας μέχρι να υλοποιηθεί (αν ποτέ υλοποιηθεί) η νέα χάραξη, κάθετου άξονα στην Εγνατία. Έτσι με νόμιμο τρόπο θα λύνονταν το πρόβλημα της επικινδυνότητας του υφιστάμενου δρόμου προς την Αμφίπολη, θα κατασκευάζονταν με κοινά χρήματα ένας αξιοπρεπής δρόμος 27,5 χλμ, ο οποίος θα συντηρούνταν κάθε χρόνο από την Αντιπεριφέρεια Δράμας, χωρίς να παρακαλάμε τους Σερραίους κάθε χρόνο. Δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε από την δική μας Περιφέρεια και Αντιπεριφέρεια Δράμας, σε αντίθεση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Σερρών που ενήργησαν. Αν και η δική μας Περιφέρεια διά της Αντιπεριφέρειας Δράμας, έβαζε όπως η Αντιπεριφέρεια Σερρών άλλο 1.000.000 ευρώ, θα είχαμε με 2.000.000 ευρώ, έναν τέλειο δρόμο.!!!
Όμως είπαμε, εμάς πάντα μας φταίνε οι άλλοι...

Την Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Πολυδύναμου Ιατρείου στο Δοξάτο παρουσία του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρού, του Υποδιοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης κ. Δημήτρη Τσαλικάκη, του πρώην Υφυπουργού Υγείας κ. Μιχάλη Τιμοσίδη και του πρώην Βουλευτή και Δημάρχου Δοξάτου κ. Σταύρου Δαιλάκη.
Το πολυδύναμο Ιατρείο δημιουργήθηκε για την κάλυψη παροχής Α’ βάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή του Δήμου Δοξάτου ώστε να αποσυμφορηθεί το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και στην πλήρη σύνθεσή του θα διαθέτει 20μελές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτριος Δαλακάκης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Το νέο μεγάλο στοίχημα για μας είναι το Πολυδύναμο Ιατρείο να λειτουργήσει πλήρως και να αποτελέσει μία δομή που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ώρο και θα εξυπηρετεί όλους τους δημότες μας τόσο με με όλες τις ιατρικές ειδικότητες όσο και εξειδικευμένες μικροβιολογικές εξετάσεις. Το έργο αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από την προηγούμενη δημοτική αρχή και περνώντας από σαράντα κύματα και μετά από πολλές πιέσεις μας, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να το εγκαινιάζουμε. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν, ώστε σήμερα να ξεκινάει την λειτουργία της μία τόσο αναγκαία δομή, για τον τόπο μας, ιδιαίτερα τον γιατρό μας κ. Αθανάσιο Βήτα, και τα μέλη του Συλλόγου Πρωτοβουλίας και Κοινωνικής Παρέμβασης».

Κατά καιρούς, ο Δήμαρχος Δοξάτου, μη μπορώντας να δικαιολογήσει με άλλους τρόπους την ανυπαρξία του, επιδίδεται συνειδητά στο άθλημα των δελτίων τύπου.
Σας ενημερώνουμε για τα τελευταία του:
• Μείωση δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι:
1. Η μείωση είναι ουσιαστικά υποχρεωτική εκ του νόμου. Δηλαδή κανείς Δημοτικός Σύμβουλος δεν κάνει χάρη στους δικαιούχους μείωσης. Απλά το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το ύψος (ποσό μείωσης)
2. Την απόφαση την έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο με την πλειοψηφία της αντιπολίτευσης και όχι ο Δήμαρχος.
3. Πως λοιπόν διαλαλεί ότι κάνει μείωση; Όλα τα δελτία τύπου προέρχονται από το ¨γραφείο του δημάρχου¨. Όλες οι ανακοινώσεις-δελτία τύπου πολιτιστικών, αθλητικών και φιλανθρωπικών συλλόγων αποστέλλονται από το περίφημο ¨γραφείο του δημάρχου¨. Αλήθεια δεν υπάρχει Δήμος Δοξάτου, μόνο Δήμαρχος;
• Εγκαίνια Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Δοξάτου.
1. Ένας (1) ναι ένας (1) Ιατρός κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή το πρωί.
2. Δήμαρχος, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Διοικητής 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης θα εγκαινιάσουν το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Δοξάτου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός δεν θα παραστούν;
3. Πολυδύναμο σημαίνει πολλοί ιατροί και πολλές ειδικότητες ή όχι;
4. Εύγε σας κύριε Δήμαρχε, μεγάλο έργο ένα αγροτικό Ιατρείο που λειτουργεί τρία πρωινά τη βδομάδα με ένα και μόνο γιατρό κάτι το οποίο συνέβαινε χρόνια τώρα.

Με την ευκαιρία ξανά απευθύνουμε το ερώτημα προς την λαλίστατη Δημοτική μας Αρχή:
Σε ποια φάση εργασιών βρίσκεται το κτηριακό πρόβλημα του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου του Καλαμπακίου;

Καλαμπάκι 8-6-2018 Για την
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ο επικεφαλής
Μιχάλης Γ. Παπάζογλου

Σε κοινό αντιΠΑΜΕ μέτωπο οι εκπρόσωποι της ΔΑΚΕ και της Ενωτικής Κίνησης Δημοσίων Υπάλληλων (πρώην ΠΑΣΚΕ) στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ απέκλεισαν από το προεδρείο, κατά την πρώτη συνεδρίαση της νεοεκλεγμένης Γραμματείας του, τους εκλεγμένους εκπροσώπους με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ, που στήριξε το ΠΑΜΕ.
Δεν σεβάστηκαν την ψήφο των συναδέλφων, που ανέδειξαν στις πρόσφατες εκλογές του ΝΤ την ΔΑΣ δεύτερη δύναμη και μάλιστα με διαφορά μιας ψήφου από την πρώτη παράταξη.
Αρνήθηκαν την πρότασή μας για αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο, με εκπροσώπηση όλων των παρατάξεων σε θέσεις ευθύνης, ανάλογα με την δύναμη και την επιλογή τους (η 1η δύναμη τον πρόεδρο, η 2η…., η 3….) και κατέλαβαν όλες τις θέσεις.
Απέδειξαν και με αυτόν τον τρόπο, για άλλη μια φορά ακόμη την ταύτισή τους σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο, παρά τις κατά καιρούς κοκορομαχίες τους. Εξάλλου αυτό το αποδεικνύουν και με την καθημερινή τους "αδράνεια" και με την καλοστημένη επιχείρηση χειραγώγησης του κινήματος των εργαζομένων, και με την σύμπλευσή τους στη γραμμή υπηρέτησης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλίων και της στήριξης των κυβερνήσεων που υπηρετούν αυτή την πολιτική. Γι’ αυτό και αποκλείουν, όπου μπορούν, τους συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ από τα προεδρεία ΝΤ ΑΔΕΔΥ, Σωματείων και Ομοσπονδιών.
Εξάλλου είναι γνωστή η στάση των ηγεσιών αυτών των παρατάξεων σε μια σειρά συνδικαλιστικούς φορείς, όπως π.χ. στο Εργατικό Κέντρο Δράμας, στο Σωματείο εργαζομένων του Γ.Ν. Δράμας, στον Σύλλογο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου έχουν αποκλείσει από τα προεδρεία τους εκλεγμένους συνδικαλιστές με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΜΕ.
Το ΠΑΜΕ καλεί τους εργαζόμενους να τους απομονώσουν και να συσπειρωθούν με τους εργαζόμενους και τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου, την νεολαία και τις γυναίκες για να απαντήσουν αγωνιστικά στην αντιλαϊκή πολιτική και την κυβερνητική προπαγάνδα. Με το σύνθημα “μπροστά οι δικές μας ανάγκες” να δυναμώσει η πάλη απέναντι σε εργοδοσία -κυβέρνηση - ΕΕ, απέναντι σε νέα και παλιά μέτρα.
Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει τις επόμενες μέρες με τη γνωστή μορφή του κατεπείγοντος, νέο πολυνομοσχέδιο με δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που περιλαμβάνονται στην τέταρτη "αξιολόγηση". Αρκετά από αυτά όχι μόνο διαψεύδουν πανηγυρικά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης περί επαναφοράς τάχα των συλλογικών διαπραγματεύσεων μετά το “τέλος των μνημονίων”, αλλά στερεώνουν το έδαφος της νομιμοποίησης όλων των αντεργατικών μέτρων που έχουν έρθει έως σήμερα με βάση τον “Κώδικα Εργατικού Δικαίου και Κώδικα Ρυθμίσεων Εργασίας”. Δείχνουν καθαρά ότι το τέλος της «επιτροπείας και των μνημονίων», που εξαγγέλλουν όχι μόνο δεν φέρνουν ανάκτηση των απωλειών και ανακούφιση για τον εργαζόμενο λαό, αλλά μονιμοποιούν όλα τα αντεργατικά μέτρα και ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αντιλαϊκή επίθεση με βάση τα μνημόνια επιτήρησης της ΕΕ.
Όλοι στο συλλαλητήριο Πέμπτη 14 Ιουνίου και ώρα 7:00 μμ
Κεντρική Πλατεία Δράμας

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr