Tuesday, 12 June 2018 22:12

Αρχαιρεσίες στην Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Written by

Δελτίο Τύπου Αστυνομίας
Στην Κομοτηνή, την 11η του μηνός Ιουνίου, του Έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρες 10:00΄- 12:00΄, μετά από πρόσκληση του Αστυνομικού Υποδ/ντη ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ Αναστάσιου, Β΄ Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας και πρώτου σε αριθμό ψήφων κατά τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 02,03&04 Ιουνίου 2018, συνήλθαν τα νέο-εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, με αποκλειστικό αντικείμενο της συνεδρίασης, την κατανομή θέσεων και αξιωμάτων στο Δ.Σ. αυτής για την χρονική περίοδο 2018-2021, κατά τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της.
Μετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες (άρθρο 13 Καταστατικού ΕΑ.ΑΜΘ) και αφού τέθηκαν οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα, ακολούθησε ψηφοφορία και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο-Προεδρείο της Ένωσης, υπό την ακόλουθη σύνθεση-κατανομή Αξιωμάτων:

1. Πρόεδρος: Αστυν. Υποδ/ντης ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος, της Δ.Α Δράμας
2. Α΄ Αντιπρόεδρος: Αστυν. Υποδ/ντης ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Πέτρος, του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής
3. Β΄ Αντιπρόεδρος: Αστυν.Α΄ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Βασίλειος του Τ.Α Καβάλας
4. Γ΄ Αντιπρόεδρος Αστυν. Υποδ/ντης ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ Σπυρίδων, της Δ.Α Αλεξ/πολης
5. Γεν. Γραμματέας: Αστυν. Β΄ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Άγγελος, του Τ.Τ. Δράμας
6. Αναπλ.Γενικός Γραμματέας Αστυν.Β΄ ΖΟΥΠΗ Κορίνα-Αικατερίνη, της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.
7. Εκτελεστικός Γραμματέας Αστυν.Β΄ ΤΣΙΑΜΗΣ Νικόλαος, του Τ.Α Ξάνθης
8. Οργανωτικός Γραμματέας: Υπαστ.Β΄ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Σταύρος, της Δ.Α Ξάνθης
9. Τ α μ ί α ς: Ανθ/μος ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος, της Ο.Ε.Π.Τ.Α Δράμας

Περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 16 του Καταστατικού ανατίθενται με απόφαση του Προέδρου Α/Υ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ Αναστάσιου, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Α/Υ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Πέτρος, αναπληρωτής Προέδρου και υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Αστυνομικών Σχολών (Κομοτηνής και Διδυμοτείχου)
β. Α/Υ ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ Σπυρίδων, υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Έβρου
γ. Α/Α΄ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Βασίλειος, υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Καβάλας
δ. Α/Β΄ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Άγγελος, υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Δράμας και υπεύθυνος εκδόσεων εφημερίδας ΕΑ.ΑΜΘ
ε. Α/Β΄ ΤΣΙΑΜΗΣ Νικόλαος, υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Ξάνθης και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων ΕΑ.ΑΜΘ
στ. Α/Β΄ ΖΟΥΠΗ Κορίνα – Αικατερίνη, Αναπληρωτής – βοηθός Γενικού Γραμματέα, υπεύθυνη παρακολούθησης θεμάτων Ροδόπης και υπεύθυνη συντονιστής της Γραμματείας Γυναικών ΕΑ.ΑΜΘ
ζ. Υ/Β΄ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Σταύρος, υπεύθυνος εκδηλώσεων ΕΑ.ΑΜΘ και υπεύθυνος συντονιστής θεμάτων Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α [Ν.Δ. 649/1970]
η. Ανθ/μος ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος, υπεύθυνος συντονιστής Γραμματείας Ανθ/μων & Αξιωματικών του Ν.3686/2008 και Υπεύθυνος Ιστοσελίδας ΕΑ.ΑΜΘ.

Συνεχίζουμε δυναμικά και την επόμενη τριετία 2018-2021 με διάθεση για προσφορά, για μια καλύτερη Αστυνομία δίπλα στον πολίτη και τον εργαζόμενο αστυνομικό, ανεξάρτητα από βαθμό και θέση.

 

 «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 02, 03 & 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018»
Γνωρίζεται ότι η Ένωσή μας, μέλη της οποίας είναι το σύνολο σχεδόν των Αξιωματικών της Αστυνομίας που υπηρετούν στην Περιφέρεια ΑΜ&Θ, καθώς και ικανός αριθμός Ανθυπαστυνόμων, πραγματοποίησε στις 02,03&04 Ιουνίου 2018 αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου-Νέων: Α]Διοικητικού Συμβουλίου, Β]Εκπροσώπων της στα υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειάς , Γ]Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και Δ]Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία [Π.Ο.ΑΞΙ.Α.]. Εν προκειμένω σας γνωρίζουμε ακολούθως τα τελικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της Ένωσης Αξιωματικών Α.Μ.Θ.:
• Αριθμός εγγεγραμμένων μελών : 415
• Αριθμός μελών που ψήφισαν: 381
• Άκυρα-Λευκά: 14

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ κατά απόλυτη σειρά εκλογής :

1. ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 275 Δ.Α ΔΡΑΜΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
2. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 229 Τ.Τ ΔΡΑΜΑΣ
3. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 168 Τ.Α ΚΑΒΑΛΑΣ
4. ΖΟΥΠΗ ΚΟΡΙΝΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 158 ΓΕ.Π.Α.Δ.ΑΜ&Θ
5. ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 134 Τ.Δ.Α ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
6. ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 119 Ο.Ε.Π.Τ.Α ΔΡΑΜΑΣ
7. ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 109 Τ.Α ΞΑΝΘΗΣ
8. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 104 Δ.Α ΞΑΝΘΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
9. ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 95 Δ.Α ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή ( Οικονομικών) ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ κατά σειρά εκλογής:
1. ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 181 Τ.Α ΔΡΑΜΑΣ
2. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 134 Δ.Α ΞΑΝΘΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
3. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 101 Τ.Τ ΚΑΒΑΛΑΣ

Γ. Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Π.Ο.ΑΞΙ.Α ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ κατά σειρά εκλογής:

1. ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 271 Δ.Α ΔΡΑΜΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 179 ΓΕ.Π.Α.Δ.ΑΜ&Θ
3. ΚΟΨΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 164 Δ.Α ΚΑΒΑΛΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
4. ΑΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 141 Υ.Α ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 133 Τ.Τ ΔΡΑΜΑΣ
6. ΣΙΜΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 130 Δ.Α ΚΑΒΑΛΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
7. ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 130 Τ.Α ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
8. ΚΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 130 Τ.Σ.Φ ΞΑΝΘΗΣ
9. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 102 Δ.Α ΞΑΝΘΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
10. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97 Δ.Α ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Δ. Για τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Α.Μ.Θ. ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ:

1. Δ.Α. ΔΡΑΜΑΣ: ΤΖΑΤΖΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 139 Α.Τ ΔΡΑΜΑΣ
2. Δ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ: ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 121 Α.Τ ΚΑΒΑΛΑΣ
3. Δ.Α. ΡΟΔΟΠΗΣ: ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 116 Τ.Α ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
4. Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ: ΚΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 103 Τ.Σ.Φ ΞΑΝΘΗΣ
5. Δ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ: ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 101 Α.Τ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
6. Δ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 Υ.Α ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Την επόμενη Δευτέρα 11-6-2018, μετά από πρόσκληση του πρώτου σε αριθμό ψήφων, Α/Υ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, β΄ Υποδιευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας οι νεοεκλεγέντες του Διοικητικού Συμβουλίου θα συγκροτήσουν το νέο Προεδρείο της Ένωσης , οπότε θα ακολουθήσει νεότερο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
Επ’ ευκαιρία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας για την τεράστια συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης εκλέχτηκαν δέκα (10) Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία μας την Π.Ο.ΑΞΙ.Α, πράγμα που συνετέλεσε η εφαρμογή του νέου Καταστατικού της ΕΑ.ΑΜΘ.

 

Αρχαιρεσίες στην Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ.Ανάργυρος Πατακάκης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον κ.Αναστάσιο Δραγουδάκη, Αστυνομικό Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, για την εκλογή του σε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν, επίσης, στον κ.Άγγελο Παπαθεμελή, Υποδιοικητή του Τμήματος Τροχαίας Δράμας, για την εκλογή του σε Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στον κ.Πέτρο Ντεληγιάννη, επικεφαλή της Ο.Ε.Π.Τ.Α. Δράμας, για την εκλογή του σε Ταμία.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας τόνισε ότι : «Εύχομαι καλή δύναμη στους εκλεγέντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, ώστε με διάθεση, δημιουργικότητα και μεράκι να επιτελέσουν με κάθε επιτυχία το έργο τους».

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr