rena

rena

Σε αδιέξοδο βρίσκονται 517.00 οφειλέτες του ΟΑΕΕ στις μέρες μας -λόγω της κρίσης- με τις οφειλές τους να ανέρχονται στα 13 δις ευρώ.
Επί σειρά πολλών ετών η πλειοψηφία των οφειλετών του ΟΑΕΕ επιβαρύνθηκε με δυσανάλογες ως προς το εισόδημά της εισφορές. Οι εισφορές έως και το τέλος του 2016, οπότε και άλλαξε ο Νόμος, ήταν τεκμαρτές, δηλαδή, για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος με 25 χρόνια ασφάλιση θα πλήρωνε μηνιαίες εισφορές περίπου 450 ευρώ τον μήνα, 5.400 ευρώ το έτος, ανεξαρτήτου εισοδήματος.
Στα τέλη του 2016, με την αλλαγή του Νόμου Κατρούγκαλου, έγινε γνωστό ότι το 80% των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ δήλωναν εισοδήματα κάτω των 10.000€. Συνεπώς για κάποιον με εισόδημα 10.000€ το έτος 2011 και με εισφορές 5.400€, η ετήσια επιβάρυνσή του για ασφαλιστικές εισφορές ήταν 54%.
Ενώ οι εισφορές, με βάση την προηγούμενη Νομοθεσία, αυξάνονταν ετησίως με βάση την αύξηση του ΑΕΠ (έως και το 2008), από το 2009 και μετά όταν το ΑΕΠ άρχισε να κατρακυλά, οι εισφορές παρέμειναν σταθερές με Πολιτική απόφαση για να μην καταρρεύσει το Ταμείο.
Επιπλέον αυτών, όσοι όφειλαν εισφορές δεν απολάμβαναν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ενώ χρεωνόντουσαν μηνιαίως περίπου 100 ευρώ για αυτήν.
Για τα δυο παραπάνω θέματα έχει εκδοθεί Γνωμοδότηση στα τέλη του 2014 από τον Ακρίτα Καϊδατζή (νυν γενικός γραμματέας της Κυβέρνησης) και τον Αντώνη Μανιτάκη που συνηγορούν προς το δίκαιο των θεμάτων (υπερ των ασφαλισμένων).
Συνέπεια των ανωτέρω ήταν η υπερδιόγκωση του χρέους των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ τα έτη 2009-2016.
Με το νόμο Κατρούγκαλου οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό του εισοδήματος (20%) συν ένα ποσοστό περίπου 7% για την περίθαλψη.
Η αιτιολογική έκθεση του Νόμου Κατρούγκαλου διαπίστωσε ότι το προηγούμενο καθεστώς δεν ήταν δίκαιο και το νέο καθεστώς, εισφορές ως ποσοστό του πραγματικού εισοδήματος, είναι το πλέον δίκαιο. Επιπλέον την θεωρία της Κυβέρνησης περί εισφορών αναλογικών με το εισόδημα την αποδέχτηκαν και οι Δανειστές.
Όσον αφορά την περίθαλψη προς τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, αυτή παρέχεται μέσω της πρόνοιας της Κυβέρνησης για τους ανασφάλιστους με συνέπεια να αμβλύνεται το πρόβλημα που υπήρχε επί σειρά ετών όπου οι οφειλέτες ενώ χρεωνόντουσαν εισφορές για περίθαλψη, τελικά δεν την απολάμβαναν.
Από τα αναλυτικά στατιστικά που εκδίδει το ΚΕΑΟ κάθε τρίμηνο προκύπτει ότι ο κύριος όγκος οφειλών των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ δημιουργήθηκε μετά το 2009, οπότε και ξεκίνησε η κρίση. Δηλαδή, με βάση τις εκτιμήσεις, από τα 13 δις χρέος που οφείλουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ (κύρια οφειλή και τόκοι και προσαυξήσεις), περίπου το 80% αφορά την περίοδο 2009-2017.
Άλλωστε θα ήταν εξαιρετικά παράδοξο το αντίθετο, δηλαδή το 80% των οφειλών να αφορά περίοδο προ Κρίσης, παράδοξο διότι θα σήμαινε ότι εντός Κρίσης οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ κατάφεραν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, την ώρα που η Οικονομία και η χώρα κατέρρεε. Σε κάθε περίπτωση, η πρότασή μας αναφέρεται στα χρέη που δημιουργήθηκαν από το έτος 2009 και μετά.
Το πνεύμα του ισχύοντος ασφαλιστικού συστήματος είναι τέτοιο που μας δίνει το έναυσμα να προτείνουμε μία λύση συμφέρουσα για ΕΦΚΑ, ασφαλισμένους- οφειλέτες και κυβέρνηση.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αφορά 517.000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (εκ των οποίων περίπου 220.000 μη ενεργά επαγγελματικά ΑΦΜ), η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών μικρομεσαίοι επαγγελματίες και έμποροι. Ένα κοινό που ξεπερνάει το 1.000.000 άτομα, μαζί με τις οικογένειές τους.
Η πρόταση μας είναι απλή και οικονομικά λογική. Κύριο στόχο έχει:
1. Την επανένταξη εκατοντάδων χιλιάδων ενεργών ΑΦΜ στην Κανονική Οικονομία
2. Την ένταξη χιλιάδων Μη ενεργών ΑΦΜ σε βιώσιμη διαδικασία αποπληρωμής οφειλών
3. Την αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ
4. Την ηθική αποκατάσταση των ασφαλισμένων που χρεώθηκαν με υπερβολικές εισφορές επί σειρά ετών
Α) Προτείνουμε για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, τον επαναυπολογισμό των οφειλών τους, λαμβάνοντας υπόψη ως ετήσια εισφορά που πρέπει να καταβάλουν το 20% του εισοδήματός τους, από το έτος 2009 και μετά.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ με ετήσια εισφορά 5.400 ευρώ και εισόδημα 10.000 ευρώ ετησίως, οφείλει τις εισφορές για 5 έτη. Δηλαδή οφείλει 25.700€. Επί αυτού του ποσού προσθέτουμε τόκους και προσαυξήσεις και υποθέτουμε ότι το σημερινό χρέος ανέρχεται σε 30.000€.
Κάνοντας τον επαναυπολογισμό του χρέους με βάση τον Νέο Νόμο Κατρούγκαλου, ο ασφαλισμένος θα χρεωθεί για κάθε έτος 2.750€ (27,5% επί του εισοδήματος), δηλαδή τελική οφειλή προ τόκων και προσαυξήσεων 13.750, δηλαδή με τόκους και προσαυξήσεις περίπου 18.000€.
Β) Προτείνουμε την διαγραφή των τόκων και των προσαυξήσεων.
Γ) Για την οφειλόμενη εισφορά της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης η πρόταση μας είναι να αφαιρεθούν πλήρως από την βασική Οφειλή, για όλο το διάστημα για το οποίο οι οφειλέτες όφειλαν εισφορές με συνέπεια να μην τους παρείχε περίθαλψη το Ταμείο.
Ο επαναυπολογισμός αποκλείει από την ευνοϊκή ρύθμιση τους στρατηγικούς κακοπληρωτές καθώς εάν διαπιστωθεί ότι είχαν τα εισοδήματα αλλά δεν πλήρωναν, δεν πρόκειται να μειωθεί η οφειλή τους.
Η νέα μειωμένη εισφορά θα επηρεάσει την τελική τους οφειλή αλλά και αναλογικά την προσδοκώμενη σύνταξη. Με άλλα λόγια θα «τιμωρηθεί» ο οφειλέτης με χαμηλότερες συντάξιμες αποδοχές, έναντι όσων πλήρωναν κανονικά όλο το επίμαχο διάστημα. Εκτός αν στο μέλλον ο οφειλέτης μπορέσει και πληρώσει την διαφορά εθελοντικά για να αποκατασταθεί η σύνταξη του.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
Για την ικανοποίηση του των βασικών στόχων της πρότασής μας, οι οποίοι είναι η βιώσιμη λύση για τον οφειλέτη, σε συνδυασμό με την σταθερότητα του Ασφαλιστικού συστήματος και την αύξηση των Εσόδων του ΕΦΚΑ, δεν προτείνουμε μια και μοναδική λύση αναφορικά με την αποπληρωμή της νέας οφειλής αλλά διαφορετικές λύσεις ανάλογα με το προφίλ κάθε Ασφαλισμένου.
Σήμερα ο ΕΦΚΑ έχει ορθοποδήσει οπότε δεν πιέζεται ασφυκτικά για είσπραξη από κατασχέσεις αλλά για υγιή είσπραξη των τρεχουσών εισφορών και για ανεκτή αποπληρωμή των οφειλόμενων.
Για τις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος διατηρεί την Ρύθμιση. Για τα ποσά που βρίσκονται σε ρύθμιση και με σκοπό να προστατευθεί η ταμειακή επάρκεια του ΕΦΚΑ, προτείνουμε την υποχρέωση καταβολής των υφιστάμενων δόσεων για διάστημα 12 ή 24 μηνών, ως προϋπόθεση για τη μείωση της οφειλής από τον επαναυπολογισμό, και εν συνεχεία η ένταξη τους σε ένα ευνοϊκότερο καθεστώς. Ενδεχομένως η κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων να θεωρηθεί ως αδικημένη, συνεπώς η Διοίκηση θα μπορούσε να αποφασίσει μέτρα επιβράβευσης αυτών.
Για τους Οφειλέτες που είναι ενεργοί ή Μη ενεργοί αλλά εκτός ρύθμισης, ενεργά και μη ενεργά ΑΦΜ, προτείνουμε εναλλακτικά σενάρια ανάλογα με την ηλικία, την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα κάθε οφειλέτη.
Η βάση της πρότασης είναι όπως παγώσουν πλήρως οι οφειλές, αφού επαναυπολογισθούν, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (0-5 χρόνια), με την προϋπόθεση ο οφειλέτης να αρχίσει να πληρώνει πάλι τις τρέχουσες εισφορές. Όταν λήξει η περίοδος παγώματος της οφειλής, ο οφειλέτης θα ενταχθεί σε περίοδο αποπληρωμής μακράς διάρκειας (έως 120 δόσεις) ανάλογα με το τότε εισόδημά του.
Η ανωτέρω πρόταση θα διαμορφωθεί διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία, την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα κάθε οφειλέτη. Αν δηλαδή τα παρόντα εισοδήματα του Οφειλέτη επιτρέπουν μικρότερη περίοδο παγώματος της οφειλής, αυτή θα περιοριστεί. Ο έλεγχος μπορεί να γίνεται ετησίως από το ΚΕΑΟ ή την ΕΓΔΙΧ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η νέα ρύθμιση μπορεί να βασιστεί στην Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για να διαπιστωθούν με ευκολία τα εισοδήματα του παρελθόντος και τυχόν άλλες παράμετροι που θα θέσει η Κυβέρνηση.
Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό οφειλετών που θα ενταχθούν στην νέα ρύθμιση, ενδεχομένως να δημιουργηθεί σημαντική καθυστέρηση εάν απαιτηθεί αίτηση στα πλαίσια της Πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Στην περίπτωση αυτή η δυνατότητα αυτόματου επαναυπολογισμό των οφειλών με βάση τα επιδόματα του παρελθόντος θα διευκόλυνε σημαντικά την διαδικασία.
ΟΦΕΛΟΣ
Χιλιάδες άνθρωποι - επαγγελματίες και μικρομεσαίοι - θα επωφεληθούν από το μέτρο και θα μπορέσουν να επανέλθουν στην κανονικότητα, αφού θα ρυθμίσουν ένα σοβαρό χρέος τους.
Μέρος των οφειλετών θα επανέλθει στην «άσπρη» Οικονομία καθώς σήμερα είναι αποκλεισμένοι λόγω οφειλών και οδηγούνται στην «μαύρη» Οικονομία.
Πλέον οι δαπάνες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων επανέλθουν στην κανονικότητα θα καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ με συνέπεια να μην επιβαρύνουν το Πρόγραμμα Κάλυψης των ανασφάλιστων της Κυβέρνησης.

 

Ο Πρόεδρος της Ο Πρόεδρος του Εμπορικού
Ο.Ε.Β.Ε. Δράμας Συλλόγου Δράμας

Μουρμούρης Όθων Σκουλίδης Αντώνιος

(τηλ. 6974417456) (τηλ. 6942841053)

Δημήτρης Φλαμούρης Ph.D.
Μαθηματικός – Θετικός Ψυχολόγος

Όλα για κάποιο λόγο γίνονται; Ποιος είναι τελικά αυτός ο λόγος;;
Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούμε πολλοί από εμάς όταν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε κάτι που μας έχει συμβεί. Κάτι το οποίο μας έχει επηρεάσει συνήθως αρνητικά και έχουμε ανάγκη να βρούμε την αιτία πίσω από την «ατυχία» μας.
Η ανάγκη μας για νόημα
Οι άνθρωποι ανέκαθεν είχαν την ανάγκη να εξηγούν και να καταλαβαίνουν τις καταστάσεις γύρω τους και έτσι συνήθιζαν να θεοποιούν ό,τι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Ο ήλιος, ο άνεμος, η θάλασσα, όλα έχουν αποτελέσει αντικείμενο λατρείας σε πολλούς πολιτισμούς λόγω της σημαντικής επίδρασης στη ζωή των ανθρώπων και της ανάγκης για εύρεση νοήματος.
Μας αρέσει να πλάθουμε ιστορίες ώστε να εξηγούμε τα φαινόμενα, ανεξάρτητα με το αν οι ιστορίες αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Φτάνει να δίνουν μια εξήγηση.
Πχ, μια φυλή Ινδιάνων για να εξηγήσει το φαινόμενο του Βόρειου Σέλαος πίστευε ότι ήταν τα πνεύματα των νεκρών συγγενών και φίλων που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους κάτω στη γη. Μπορεί να μην είναι πραγματικότητα (το Βόρειο Σέλας είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης φορτισμένων ηλιακών σωματιδίων με την ατμόσφαιρα της γης) αλλά μια ικανοποιητική εξήγηση για τη φυλή αυτή.
Έδωσαν το δικό τους νόημα.
Πίσω στη δική μας ζωή…
Έτσι κι εμείς χρησιμοποιούμε τη φράση «όλα για κάποιο λόγο γίνονται» ώστε να καταφέρουμε να βρούμε νόημα σε μια στιγμή πόνου ή δυσκολίας.
Ποιος είναι όμως ο πραγματικός λόγος που γίνονται τα πράγματα;
Η απάντηση σε μια τόσο γενική ερώτηση δεν είναι δυνατόν να δοθεί επακριβώς και πιθανώς να μην μπορούμε να εξηγήσουμε όλες τις καταστάσεις που μας συμβαίνουν. Πολλά πράγματα όντως δεν είναι στο χέρι μας.
Ταυτόχρονα, ίσως να υπάρχει μια εξήγηση η οποία να καλύπτει τις περισσότερες καταστάσεις.
Ο λόγος για τον οποίο μας συμβαίνουν αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή, λοιπόν, είμαστε ΕΜΕΙΣ.
Όσο συνεχίζω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος που είμαι, θα συνεχίζω να έλκω τις ίδιες καταστάσεις.
Ακόμα καλύτερα
Όσο συνεχίζω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος που είμαι, θα προκαλώ τις ίδιες καταστάσεις.
Όσο συνεχίζω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος θα έλκω τις ίδιες σχέσεις.
Ακόμα καλύτερα
Όσο συνεχίζω να είμαι ο ίδιος άνθρωπος θα προκαλώ τις ίδιες σχέσεις.
Όλα για κάποιο λόγο γίνονται στις σχέσεις
Ειδικά στον τομέα των σχέσεων, στον τομέα που μας αγγίζει περισσότερο από όλους τους άλλους, ο λόγος που τα μοτίβα των σχέσεων μας τείνουν να επαναλαμβάνονται είναι το γεγονός ότι ο καθένας μας γνωρίζει ένα συγκεκριμένο τρόπο να σχετίζεται. Εμείς νιώθουμε πως έχουμε χημεία με κάποιους και όχι με κάποιους άλλους, αλλά είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο αυτό που ονομάζουμε χημεία. Αυτό το μοτίβο σχετιζεσθαι το επαναλαμβάνουμε μέχρι να το αντιληφθούμε. Αν ποτέ το αντιληφθούμε δηλαδή…
Πολλοί άνθρωποι λένε:
«Η ζωή θα σου τα φέρνει έτσι μέχρι να πάρεις το μάθημα το οποίο έχεις να πάρεις»
Και αυτό είναι αλήθεια. Εν μέρει.
Ζούμε τις ίδιες καταστάσεις όχι επειδή υπάρχει μια πρόθεση από τη ζωή για να μας διδάξει κάτι. Η επαναληψιμότητα αυτή είναι το ευθύ αποτέλεσμα του δικού μας ψυχισμού.
Αν ρίξεις ένα γυάλινο ποτήρι στο πάτωμα θα σπάσει. Όχι για να πάρεις κάποιο μάθημα. Θα σπάσει επειδή το έριξες.
Εμείς είμαστε στο κέντρο της ζωή μας και όχι κάποιος ο οποίος θέλει να γίνει ο δάσκαλός μας. Όσο παραμένουμε ίδιοι, αναγκαστικά θα βιώνουμε τις ίδιες καταστάσεις. Γιατί εμείς τις προκαλούμε.
Ο μόνος τρόπος για να πάρουμε το μάθημά μας είναι να εξετάσουμε το τι μας συμβαίνει και να το αναλύσουμε. Να σκεφτούμε πάνω σε αυτό και να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας.
Αλλιώς Γιάννης θα πάμε και Γιάννης θα έρθουμε.
Η δυσκολία
Δεν είναι εύκολο, βέβαια, να το χωνέψουμε αυτό. Είναι σαφώς λιγότερο επώδυνο αν κάποιος άλλος ευθύνεται για τις αναποδιές που μας βρίσκουν. Έτσι οι άνθρωποι είμαστε πολύ πρόθυμοι να εναποθέσουμε την ευθύνη μας σε κάτι έξω από εμάς, καθώς είναι πολύ φυσιολογικό να πονάει η συνειδητοποίηση πως εμείς είμαστε το κέντρο του σύμπαντός μας. Η συνειδητοποίηση ότι εμείς προκαλούμε την πλειονότητα των καταστάσεων της ζωής μας.
Η ευθύνη μας όμως συνεπάγεται και δύναμη. Συγκεκριμένα, εμείς έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε όσα μας συμβαίνουν. Είναι στο χέρι μας. Φτάνει να θελήσουμε να τα επεξεργαστούμε τις πράξεις και τον ψυχισμό μας ώστε να εξελιχθούμε. Φτάνει να έχουμε τη θέληση να γνωρίσουμε και να μάθουμε τον εαυτό μας.
Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα για κάποιο λόγο σου συμβαίνουν. Εσύ είσαι αυτός ο λόγος. Εσύ μπορεί να γίνεις ο μεγαλύτερος δάσκαλος του εαυτού σου.
Φτάνει να σου το επιτρέψεις.
Ψυχολογικό blog
Ευτυχία, σχέσεις, αυτογνωσία, ταξίδια μέσα έξω
http://dimitrisflamouris.com

 εικόνα 2

Με απόφαση που υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το ΠΧΠ.
Η διαδικασία αναθεώρησης των ΠΧΠ θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα για ακόμα εννέα περιφέρειες της χώρας (εκτός Αθήνας-Αττικής και Ν. Αιγαίου), με δεδομένο ότι το ΠΧΠ της Κρήτης έχει ήδη θεσμοθετηθεί.
Κεντρικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, με την επικαιροποιημένη θεσμοθέτηση των σχεδίων σε όλα τα επίπεδα. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) για το σύνολο των δήμων, ώστε να καλυφθεί όλη η επικράτεια με νέα πολεοδομικά σχέδια, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τις χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης σε όλη την έκταση του δήμου.
Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο έκφρασης και υλοποίησης του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, στο δρόμο προς την επανεκκίνηση της οικονομίας και της εργασίας. Πρόκειται για μια σημαντική παράμετρο στον καθορισμό της ασφάλειας δικαίου και άρα στην προσέλκυση επενδύσεων, με ισορροπημένο και οργανωμένο τρόπο. Ανοίγει το δρόμο ώστε να υπάρξουν εκείνα τα χωροταξικά εργαλεία που έχουν ουσιαστική δημοκρατική και αποκεντρωμένη διάσταση και τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν την οικονομία και την κοινωνία.
Υπό αυτό το πρίσμα, η θεσμοθέτηση των περιφερειακών πλαισίων, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, διασφαλίζει τη συγκρότηση ενός επίκαιρου κατευθυντήριου περιγράμματος, απαραίτητου για την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας.
Για πολλά χρόνια, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, ήταν δύσκαμπτος, πολύπλοκος, δυσλειτουργικός, στοιχεία που επέτρεψαν την ανισοτιμία. Στόχος είναι να επικρατήσει η ισονομία και η διαφάνεια, ξηλώνοντας παθογένειες και στρεβλώσεις δεκαετιών, ώστε να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό κάθε περιοχής, με ιδιαίτερη μέριμνα στην προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου.

Ενημερωτικό: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης παρουσιάζει διαχρονικά χαμηλά ποσοστά σύγκλισης ως προς τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται ως «βραδυπορούσα», με χαμηλούς ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης ως προς τη χώρα.
Όμως, η Περιφέρεια κατέχει κομβική γεωγραφική θέση. Διαθέτει σημαντικές προοπτικές στους τομείς της ενέργειας καθώς και του διαμετακομιστικού εμπορίου, του τουρισμού και της τόνωσης του εξαγωγικού προσανατολισμού της. Επιπλέον, διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ένα σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα και ένα δυναμικό αξιόλογων τοπίων.

1. Προτεραιότητες του ΠΧΠ Αν. Μακεδονίας – Θράκης
• Η ενίσχυση της θέσης και του ρόλου της Περιφέρειας στον διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο στα πλαίσια πολιτικών εδαφικής συνοχής για την ολοκληρωμένη, ισόρροπη και διαρκή ανάπτυξη.
• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η διασφάλιση διατηρήσιμης οικονομικής ευημερίας.
• Η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, μέσω της συγκρότησης βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων και της ισόρροπης και αλληλοσυμπληρούμενης κατανομής των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον χώρο.
• Η συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού πόρου, προωθώντας την ενίσχυση των μεταξύ τους συνεργιών, την ανακύκλωση και την επανάχρηση τόσο στην παραγωγική διαδικασία όσο και στην οικιστική ανάπτυξη.
• Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τομέων ενέργειας και μεταφορών δίδοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στον επανασχεδιασμό του συστήματος μεταφορών στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού.
• Η προστασία, συνδυασμένη ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, και του τοπίου, που αναγνωρίζονται ως σημαντικοί αναπτυξιακοί πόροι και συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας.
• Η βιώσιμη διαχείριση του χώρου και παροχή κατευθύνσεων προς τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια που θα ακολουθήσουν από τους δήμους, για την οργάνωση του χώρου και την ισόρροπη ανάπτυξη των παραγω¬γικών δραστηριοτήτων.

2. Το χωρικό πρότυπο της Περιφέρειας
Προωθείται η δημιουργία ενός πλέγματος αξόνων και πόλων ανάπτυξης, οι οποίοι αναλαμβάνουν διακριτούς, αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματικούς, ρόλους για την ενίσχυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Περιφέρειας αλλά και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης οργανώνεται γύρω από τον παραδοσιακό άξονα ανάπτυξης της Περιφέρειας, Ανατολής – Δύσης (Εγνατία Οδός), και συμπληρώνεται από την ισχυροποίηση των τριών κάθετων αξόνων (άξονας Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο, άξονας Καβάλα - Δράμα - Σέρρες, άξονας Κομοτηνή - Νυμφαία), ώστε να εκφραστεί η διασυνοριακή και διαπεριφερειακή δυναμική της Περιφέρειας. Ταυτόχρονα, ισχυροποιούνται οι κάθετοι άξονες (Βορρά - Νότου), ήτοι οι άξονες Δράμα - Εξοχή και Ξάνθη - Εχίνος - ελληνοβουλγαρικά σύνορα. (Βλ. Χάρτη)
Στους κόμβους των κυρίων κάθετων αξόνων με τον βασικό διαμήκη άξονα βρίσκονται οι διεθνείς λιμενικές πύλες της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, που ενισχύουν τον ρόλο των αξόνων αυτών ως απόληξη των διασυνοριακών δικτύων, ενώ η σύνδεση της Κομοτηνής με τη Βουλγαρία αυξάνει τις ροές προς τις δύο πύλες. Από αυτές τις πύλες πραγματοποιείται η κύρια σύνδεση με τα νησιά της Θάσου και της Σαμοθράκης, αλλά και με το Βόρειο Αιγαίο. Κατά μήκος του διαμήκη άξονα Ανατολής - Δύσης, σε άμεση σχέση με τους κάθετους διασυνοριακούς άξονες, αναπτύσσονται τα πέντε σημαντικότερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, που αποτελούν και τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων (Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη). Ιδιαίτερο ρόλο στο χωρικό πρότυπο της Περιφέρειας κατέχουν τα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη.
Επιπλέον, προωθείται η συγκρότηση τριών αξόνων οικοανάπτυξης, ως τόξα συνδυασμένης ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κατά μήκος των σημαντικότερων υδατικών πόρων της Περιφέρειας.
• Τόξο Υγροβιοτόπων και Αρχαιολογικών Χώρων, που αναπτύσσεται κατά μήκος του παράκτιου χώρου της Περιφέρειας. Περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο ΑΜΘ και επεκτείνεται μέχρι και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ζώνης.
• Τόξο Ποταμού Νέστου / Ορεινής Ροδόπης, γύρω από το νοητό άξονα του ποταμού Νέστου, που συνδέει τους ορεινούς θύλακες του Εθνικού Πάρκου της Οροσειράς της Ροδόπης με τα Στενά του Νέστου και την ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού.
• Οικολογικό - Πολιτιστικό Τόξο Ποταμού Έβρου, που ακολουθεί τον ρου του ποταμού Έβρου ως τις εκβολές του ποταμού και το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου.

3. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης για την Περιφέρεια
(α) Οικιστικό δίκτυο
Για τη συγκρότηση ενός ισόρροπου και διαφοροποιημένου δικτύου πόλων, τη συγκρότηση λειτουργικών αναπτυξιακών ενοτήτων και την εσωτερική συγκρότηση του αναπτυξιακού και χωρικού προτύπου της Περιφέρειας, προωθείται η ενίσχυση, αναβάθμιση και ισχυροποίηση των αστικών κέντρων όλων των επιπέδων με την απόδοση συγκεκριμένων ρόλων στο καθένα, με τελικό στόχο τη διάχυση των ωφελειών στο σύνολο της Περιφέρειας.
Η θέση κάθε οικιστικού κέντρου καθορίζεται σύμφωνα με τον ρόλο του ως προς τις διοικητικές και κοινωνικές υποδομές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις αναπτυξιακές του προοπτικές, τη δυναμική και τη γενικότερη «βαρύτητα» που κατέχει στην ιεραρχία του οικιστικού δικτύου.
Στρατηγική κατεύθυνση είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, με συγκράτηση του πληθυσμού και αναβάθμιση υποδομών, δημόσιων χώρων, οικιστικού αποθέματος και παρεχόμενων υπηρεσιών στα μεγάλα αστικά κέντρα.
(β) Παραγωγικές δραστηριότητες
Οι κατευθύνσεις για τη χωρική διάρθρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων ορίζονται ως εξής:
• Πρωτογενής τομέας: Ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα, με μείωση της εξάρτησης από τις επιδοτήσεις, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας και τη διασύνδεση με τον δευτερογενή τομέα με σκοπό την παραγωγή και εμπορία προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας. Προώθηση της πολυκαλλιέργειας στη γεωργία, αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας στην κτηνοτροφία και περεταίρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων ως προς την αλιεία.
• Δευτερογενής τομέας: Ανασυγκρότηση του δευτερογενή τομέα – μετασχηματισμός σε σημαντικό βιομηχανικό πόλο, με αναγνώριση κλάδων διασύνδεσης με τον πρωτογενή τομέα, περιφερειακής εξειδίκευσης και εξαγωγικού χαρακτήρα. Προωθείται η ενίσχυση της οργανωμένης χωροθέτησης και η περιβαλλοντική εξυγίανση και λειτουργική αναβάθμιση των υφιστάμενων συγκεντρώσεων, με βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδοχέων και δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Για την ενίσχυση του ρόλου της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας ως διαμετακομιστικών εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών προκρίνεται η οργάνωση και η χωροθέτηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) και χονδρεμπόριο, Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, εντός ή σε άμεση σχέση με τις χερσαίες λιμενικές ζώνες.
• Εξορυκτικές δραστηριότητες: Βιώσιμη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου με ανασυγκρότηση και βελτιστοποίηση των μεθόδων εξόρυξης του κύριου κλάδου της Περιφέρειας, αυτού του μαρμάρου, και παράλληλη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο επίπεδο της προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος και του τοπίου. Όσον αφορά τα λατομεία μαρμάρου, προωθείται η βιώσιμη περαιτέρω ανάπτυξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων (ξεχωρίζουν τα λατομεία μαρμάρου στις ΠΕ Καβάλας, Θάσου, Δράμας), με τη θέσπιση οργανωμένων ζωνών.
• Ενέργεια: Αξιοποίηση ενεργειακών πόρων και δυναμικού, με στροφή σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα μεγιστοποιούν τα οφέλη των ενεργειακών πηγών, υποδομών και δικτύων. Ως προς τα δίκτυα και τις υποδομές φυσικού αερίου, προωθείται η ανάπτυξη συνεργιών και υλοποίηση των επενδύσεων που αφορούν τόσο στην κατασκευή των μεγάλων αγωγών, σε επίπεδο διακρατικών συμφωνιών, όσο και στη δημιουργία τερματικών σταθμών εκφόρτωσης, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (TAP, IGB, FSRU Αλεξανδρούπολη). Η χωροθέτησή τους σταθμίζεται με αυστηρά κριτήρια ως προς τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καθώς η Περιφέρεια βρίσκεται στο σταυροδρόμι δύο ηπείρων αναδεικνύεται σε σημαντικό διαμετακομιστικό ενεργειακό κόμβο και εξελίσσεται σταδιακά σε ενεργειακό κέντρο της χώρας και της ευρύτερης περιοχής με ποικιλία διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Οι διαφοροποιημένοι ενεργειακοί πόροι, είτε συμβατικοί είτε από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και η αξιόλογη ενεργειακή υποδομή της Περιφέρειας, παρέχουν δυνατότητες για την ενίσχυση της θέσης της στον εθνικό χώρο. Σε αυτή τη κατεύθυνση, αυξάνει την ενεργειακή της κάλυψη σε ΑΠΕ και προωθείται η ανάπτυξη της έρευνας ώστε να κεφαλαιοποιηθεί η εμπειρία για την παραγωγή τεχνογνωσίας ΑΠΕ. Αξιοποιείται ιδιαίτερα η γεωθερμία και η βιομάζαγια την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος παράλληλα με την κάλυψη αναγκών θέρμανσης.
• Εμπόριο: Προωθείται η ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου, με ενίσχυση των εμπορευματικών υποδομών (λιμένες Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, άξονας Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, αξιοποίηση Εγνατίας Οδού και κάθετων αξόνων). Ανάπτυξη της εξωστρέφειας του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα και διασύνδεση με ευρύτερες αγορές. Για τις συγκεντρώσεις που αφορούν κυρίως σε υπερτοπικό εμπόριο, χονδρεμπόριο, εκθέσεις και εμπορικά κέντρα λιανικού εμπορίου, στις περιμετρικές ζώνες των σημαντικών αστικών κέντρων, υποστηρίζεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων και η συνεκτικότερη σχέση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.
• Τουρισμός: Ανάπτυξη του τουρισμού με μεγέθυνση του γενικού τουριστικού προϊόντος σε συνδυασμό με τη στροφή στον ποιοτικό και θεματικά διαφοροποιημένο τουρισμό, τόνωση του υφιστάμενου τουριστικού ρεύματος από την ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία, την προώθηση ειδικών μορφών ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού και την αναθέρμανση του εσωτερικού τουρισμού και κοινωνικού τουρισμού. Προωθείται η δημιουργία ενιαίας τουριστικής ταυτότητας με αναφορά στο ενδογενές δυναμικό και τις ιδιαιτερότητες κάθε χωρικής ενότητας. Η προώθηση του κλασικού τουρισμού συνεπάγεται την αναβάθμισή του σε ένα προϊόν με ποιοτικά χαρακτηριστικά και την ένταξή του σε ένα πολυκεντρικό και πολυθεματικό δίκτυο. Κρίσιμη παράμετρος είναι η ανάπτυξη του «πράσινου» τουρισμού, με προστασία και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος.
(γ) Φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και Τοπίο
Προωθείται η συγκρότηση ενός ευρύτατου δικτύου συνδυασμένης ανάδειξης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας για την προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου, καθώς και για την ανάληψη των επιμέρους δράσεων αποκατάστασης, ανάπλασης και διαχείρισης τοπίων, φυσικών στοιχείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων.
Για τον σκοπό αυτό, οι περιοχές του δικτύου Natura 2000, τα θεσμοθετημένα Εθνικά Πάρκα, οι σημαντικότεροι πολιτιστικοί πόροι και τα αξιόλογα τοπία της ΠΑΜΘ συνδυάζονται σε δίκτυα χωρικών ενοτήτων, με σημαντική προτεραιότητα ανάδειξης και προστασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται και σε κατευθύνσεις στρατηγικής για το Τοπίο.
Εντοπίζονται για κάθε αναγνωρισμένο τοπίο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, φυσικά και πολιτιστικά στοιχεία του και η δυναμική του και δίνονται κατευθύνσεις για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των πιέσεων αλλά και την ανάδειξή του.
 Επιπλέον, το ΠΧΠ παρέχει μια σειρά από κατευθύνσεις Χωρικής Οργάνωσης σε συμφωνία με άλλες εθνικές και τομεακές πολιτικές που αφορούν τη χωρική διάρθρωση τόσο των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, συνδυασμένες μεταφορές) όσο και των βασικών δικτύων τεχνικής υποδομής (ενέργεια, δίκτυα και υποδομές τηλεπικοινωνιών, δίκτυα ύδρευσης και διαχείριση αστικών λυμάτων, διαχείριση υδάτων, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία και διάβρωση ακτών, στερεά απόβλητα).

4. Εφαρμογή και περαιτέρω κατευθύνσεις
Ως προς την εφαρμογή του ΠΧΠ, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οργανώνονται σε ένα Πρόγραμμα Δράσης ανά θεματική κατηγορία σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επιμερίζονται σε παρεμβάσεις που αφορούν: την αστική, οικιστική και χωρική ανάπτυξη, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και το τοπίο, την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τις τεχνικές υποδομές, τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και δράσεις στήριξης του πληθυσμού.
Όσον αφορά περαιτέρω κατευθύνσεις, το ΠΧΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:
• Παρέχει ένα πλαίσιο και κατευθύνει τη μελλοντική εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων από τους Δήμους της Περιφέρειας.
• Καθορίζει Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων, ως περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα χωρικής ανάπτυξης, τα οποία απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και ρυθμίσεις. Ανάμεσά τους: για το «Τόξο Υγροβιοτόπων και Αρχαιολογικών Χώρων», το «Τόξο ποταμού Νέστου – Ορεινός όγκος Ροδόπης», την ορεινή Ροδόπη, τον άξονα Δράμας – Καβάλας, τον Βόρειο Έβρο, τα ανατολικά παράλια της Καβάλας και τα ανατολικά Παράλια της Αλεξανδρούπολης.
• Προτείνει Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων για τον αστικό και περιαστικό χώρο των σημαντικών αστικών κέντρων της Περιφέρειας (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα).
• Ιδιαίτερη, σε πρώτη προτεραιότητα προωθείται το «Τόξο υγροβιότοπων και αρχαιολογικών χώρων» στον παράκτιο χώρο, με εξειδικευμένες κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης των επιμέρους ζωνών. Το Τόξο περιλαμβάνει το σύνολο του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ (από τις εκβολές του ποταμού Νέστου έως το λιμάνι του Ίμερου) και τις παράκτιες ζώνες από το λιμάνι του Ίμερου έως και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ζώνης μέχρι τα όρια της αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής στα δυτικά της Αλεξανδρούπολης, στο δυτικό άκρο της παραλίας Δικέλλων.

PAGONERI 3

Το Παγονέρι βρίσκεται σε υψόμετρο 672 μ. Πρόκειται για ένα ξεχωριστής ομορφιάς και αισθητικής οικισμός. Οι ηπειρώτες μάστορες σμιλεύοντας την πέτρα δημιούργησαν στην περιοχή ένα οικιστικό περιβάλλον ξεχωριστό και ιδιαίτερο.
Το χωριό πήρε το όνομα του από τις πολλές παγωμένες βρύσες που έχει.
Ξεχωριστής ομορφιάς είναι το πολυσυζητημένο καμπαναριό του ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Επίσης πολλά έχουν ειπωθεί για τα στενά σοκάκια του οικισμού, που ξυπνούν μνήμες μιας άλλης εποχής.

 eksoklisi agias triadas

Για το Παγονέρι Ν. Δράμας
του Γιάννη Μόνιου, καταθέσεις κάποιες

Μέχρι το 1927 λεγόταν Τσερέσοβο (=Κερασοχώρι). Τότε, όπως έγινε για όλα τα χωριά, μετονομάσθηκε σε Παγονέρι. Η ονομασία οφείλεται στις δύο κρύες (σχεδόν παγωμένες) βρύσες, που έχουν κοινή πηγή στην κάτω άκρη του χωριού. Στην μία από αυτές υπάρχει ακόμη εντοιχισμένη η πλάκα με χρονολογία 27 Ιουλίου 1870 και τα ονόματα των προυχόντων, των κτιστών, των δωρητών. Αξίζει ο κάθε επισκέπτης να κατηφορίζει προς αυτές, για να δοκιμάζει το «μπούζι» νερό, να «παγονερώνεται», ιδίως το καλοκαίρι.
Εκτός από αυτές τις δύο βρύσες υπήρχαν σε απόσταση περίπου 600 μέτρων και οι «πέρα βρύσες». Το νερό αυτών, εδώ και πολλά χρόνια, διοχετεύεται σε παρακείμενο αντλιοστάσιο από όπου τροφοδοτείται η δεξαμενή στην πάνω άκρη του χωριού και από εκεί υδροδοτούνται όλα τα σπίτια.
Σε άλλο σημείο της κάτω άκρης υπάρχει ακόμη μια βρυσούλα, η «τσεσμίνκα», ίσως υποκόρισμα του «τσεσμέ». Στο νερό αυτής της βρυσούλας έδειχναν την προτίμηση τους αρκετοί παλιοί Παγονερίτες.

 πλατεια του χωριου

Η πλατεία του χωριού

Το Παγονέρι βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 750 μέτρων και παρότι απέχει 20 χιλ. από το Κάτω Νευροκόπι το κλίμα του είναι κατά πολύ ηπιότερο και υγιεινότερο. Σε αυτό συμβάλλει το ολημερίς προσήλιον του, αφού είναι κτισμένο σε προς ανατολάς πλαγιά.
Από τον Νομό Δράμας δύο μόνο χωριά είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακοί οικισμοί: Το Παγονέρι και το Περιθώρι. Η ιστορική παραδοσιακότητα του Παγονερίου από πάμπολλα στοιχεία αποδεικνύεται.
Οι κάτοικοι είναι ντόπιοι, σε γόνιμη αντίθεση με τους κατοίκους των όμορων χωριών. Είναι ορεινό χωριό και βρίσκεται έξω από τον άξονα του αμαξιτού δρόμου Κάτω Νευροκοπίου-Αχλαδιάς-Μικροκλεισούρας-Ποταμών-Μικρομηλιάς. Εξυπηρετείται από παρακαμπτήριο δρόμο. Αυτός ίσως κράτησε για πολλά χρόνια μακριά κάποιους άλλους «πολιτισμένους» γλωσσικούς εισβολείς και άφησε σχεδόν ανόθευτο το λαλούμενο ιδίωμα των Παγονεριτών, όπως λ.χ. τον έντονο τσιτακισμό (π.χ. Παγονερίτες-Παγονερίτσες).

 παγονερι
Παραδίδεται ότι οι πρώτοι κάτοικοί του ήταν διωγμένοι (από τους Τούρκους) Ηπειρώτες, κυρίως κτίστες-πετράδες και Έλληνες διωγμένοι επίσης από την Ανατολική Θράκη. Στην ηπειρώτικη προέλευση των περισσότερων Παγονεριτών συνηγορεί και το ότι πολλά από τα επωνύμια είναι δισύλλαβα (λ.χ. Μόνιος, Βλάχος, Τότνιος, Νέδιος, Σίμος, Γκρόζος, Σιούσκας, Μπασλής, Γιώτης, Μπόσκος, Τερζής, Πέντσας κτλ).
Όντας κτίστες-πετράδες έκτιζαν τα σπίτια τους με σχέτη ντόπια πέτρα και έστρωναν τα στενά δρομάκια με καλαίσθητα και λειτουργικά καλντερίμια. Τα περισσότερα σπίτια ήταν ακουμπισμένα το ένα με το άλλο και δεν είχαν μπροστά τους μπαχτσέ (σχεδόν όλα τα μπαχτσεδάκια ήταν έξω από το χωριό). Ο μπροστά χώρος προοριζόταν για τα γιδοπρόβατα κτλ. Τα έτσι κτισμένα, διώροφα σπίτια έμοιαζαν αλληλέγγυα μεταξύ τους. Πολλά είχαν το σχήμα του «πι», Π. Αυτό το Π λέγεται ότι συμβόλιζε την Πίστη, την Πατρίδα, την Παράδοση, το Πατριαρχείο. Είχαν αρκετά μεγάλες αυλές για τα ζώα είπαμε και πολλά διέθεταν το «σαχνισί», δηλ. προέκταση προς την πλευρά της αυλής ή του δρόμου.

  σπιτι

Πετρόκτιστο σπίτι

Μιλήσαμε για τον επίσημο χαρακτηρισμό του χωριού ως παραδοσιακού. Όμως ίσαμε σήμερα δεν είδαμε καμιά επίσημη πρωτοβουλία, για να κρατηθεί αυτή η δεδομένη παραδοσιακότητα. Μέρα τη μέρα γίνονται πολλές αλλοιώσεις, γκρεμίζονται πολλά σπίτια και το ατόφιο, πετρόκτιστο Παγονέρι έχει ήδη αρχίσει να «μοντερνοποιείται» με την ακάθεκτη τσιμεντοποίησή του. Κρίμα!
Πλείστες θετικές αναφορές για τις προσφορές των Τσερεσοβιτών κατά τον Μακεδονικό Αγώνα υπάρχουν στις προς το Πατριαρχείο Εκθέσεις των Μητροπολιτών Νευροκοπίου Νικοδήμου και Θεοδωρήτου, του Χρυσοστόμου Δράμας-Σμύρνης και του προξένου Σερρών Σαχτούρη. Σ’ αυτές το Παγονέρι χαρακτηρίζεται «(Πατριαρχική) όασις εν τη σχισματική ερήμω». Στο βιβλίο του Αθανασίου Ε. Καραθανάση με τίτλο : «Ο Ελληνισμός και η Μητρόπολη του Νευροκοπίου κατά τον Μακεδονικό Αγώνα», εκδόσεις ΙΜΧΑ, που στηρίζεται κυρίως σε αυτές τις Εκθέσεις, αφιερώνονται αρκετές σελίδες για το Τσερέσοβο. Στο βιβλίο με τον τίτλο : «Αφανείς γηγενείς Μακεδονομάχοι (1903-1913)» μνημειώνονται ως τέτοιοι ο Αθάνασιος Βλάχος (Μόνιος), που υπηρετούσε στο σώμα του Δ. Δούκα και ο Δημήτριος Πέντσας, που υπηρετούσε στο σώμα του Κ. Νταή (Τσάρα). Ο Βλάχος (Μόνιος) έλαβε μέρος και στους Βαλκανικούς Πολέμους. Σκοτώθηκε από εκδικούμενους ενεδρεύοντες Βουλγάρους. Το κεφάλι του, ως τρόπαιο για επίδειξη, μεταφέρθηκε στην Βουλγαρία, αφού ήταν επικηρυγμένος, εξαιτίας της έντονης αντιβουλγαρικής δράσης του κατά τον Μακεδονικό Αγώνα.

PAGONERI
Πέρα από την μάλλον μικρής διάρκειας πρώτη βουλγαρική κατοχή κατά το 1912-1913, το Παγονέρι υπέστη πολλά δεινά κατά την δεύτερη βουλγαρική κατοχή του 1916-1918 (Ομηρείες κτλ.). Τα δεινά αυτά έντονα αποτυπώνονται σ’ ένα δημοτικό τραγούδι του 1917, που από τότε οι Παγονερίτες θέλουν να λένε ότι είναι δικό τους δημιούργημα. Για την ποιητικότητα και ιστορικότητα αυτού του τραγουδιού γίνεται αρκετά εκτενής λόγος από τον Γιάννη Μόνιο στο βιβλίο με τίτλο : «Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», (Δ΄Επιστημονική Συνάντηση, Δράμα, 16-19 Μαϊου 2002), εκδόσεις Δήμου Δράμας.
Και η τρίτη βουλγαρική κατοχή (1941-1944) ήταν αδυσώπητη, με εκδικήσεις (αφού πολλοί Παγονερίτες είχαν ενταχθεί σε ανταρτικά σώματα, άλλοι ήταν τροφοδότες των ανταρτών) με πάλι ομηρείες, με βιασμούς, με κάψιμο σπιτιών και αχυρώνων, με πλιάτσικο, με προσπάθειες αφελληνισμού κτλ.
Στον εμφύλιο πόλεμο 1946-49 ήταν παρόντες οι Παγονερίτες στο πλευρό του τακτικού, εθνικού στρατού, κατά των Ελασιτών. Στο χωριό υπήρχε λόχος στρατού. Έδρα του λόχου ήταν η κορυφή του λόφου (εκεί υπάρχουν ακόμη υπολείμματα των κτηρίων, πολυβολεία κτλ. Πολυβολεία βρίσκονται και σε άλλες θέσεις του χωριού).
Οφείλουμε να μην παραλείψουμε την συμμετοχή αρκετών Παγονεριτών στην Μικρασιατική Εκστρατεία. Πολλοί δεν επέστρεψαν.

 παραδοσιακου οικιμΕσωτερικό παραδοσιακού σπιτιού


Το Παγονέρι, όντας ορεινό, πετρώδες και άρα άγονο χωριό, δεν προσφέρεται για ικανές γεωργικές καλλιέργειες. Μικρά και σκόρπια τα όποια χωράφια. Η στενή γεωγραφική του ιδιαιτερότητα ίσως συνετέλεσε στον πλουτισμό των κατοίκων του με μιαν άφθονη γλωσσοπλαστική ικανότητα, καθαρά ενστικτώδη. Μπορεί ο Παγονερίτης να αναρριχάται δύσκολα στο χωραφάκι του, αλλά δεν μπερδεύεται, το βρίσκει με ασφάλεια, αφού οι πολλές και ποικίλες ονοματοθεσίες τον κατευθύνουν στο σωστό γεωγραφικό στίγμα. Τα πολλά μικροτοπωνύμια είναι μεγάλες επιγραφές που είναι «γεγλυμμέναι επί του εδάφους». Αυτός ο μικροτοπωνυμικός πλούτος προσφέρει πολλά στην γλώσσα, στην ιστορία, στον πολιτισμό κτλ. Στο βιβλίο με τον τίτλο : «Η Δράμα και η Περιοχή της, Ιστορία και Πολιτισμός», Α΄Επιστημονική Συνάντηση, 1992, εκδόσεις του Δήμου Δράμας υπάρχει εισήγηση του Γιάννη Μόνιου με θέμα : «Μικροτοπωνυμικό Παγονερίου Ν. Δράμας».
Το ορεινόν και άγονον του χωριού, ενισχυμένα από την από παλιά μαθημένη τέχνη του Παγονερίτη, του κτίστη-πετρά, συντελούσαν στον ξενιτεμό πολλών ανδρών σε άλλα κοντινά και μακρινά χωριά (Νευροκόπι, Πεντάπολη, Ροδολείβος, Κορμίστα, Νικήσιανη κτλ.) για κτίσιμο πέτρινων σπιτιών, συντήρηση Εκκλησιών κτλ. Ο ξενιτεμός αυτός ξεκινούσε από την γιορτή του Αγίου Αθανασίου (18 Ιανουαρίου) και τελείωνε στα μέσα φθινοπώρου του κάθε έτους. Αυτή η μακρόμηνη απουσία των ανδρών υποχρέωνε τις γυναίκες να κάνουν τις όποιες αγροτικές δουλειές (όργωμα, σκάψιμο, θέρισμα κτλ.) στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Ίσως για αυτόν τον λόγο πολλά κορίτσια των όμορων χωριών δεν πολυήθελαν να παντρεύονται με Παγονερίτες, αφού ένα τέτοιο πάντρεμα σήμαινε γι’ αυτά και όργωμα και σκάψιμο και…

pagonerivradia
Δεν πρέπει και δεν μπορούμε να μιλούμε για την ομορφιά της φύσης του Παγονερίου. Αυτή απλώς νιώθεται. Όλες τις εποχές του έτους ο κάθε επισκέπτης νιώθει «αγρίαν ηδονήν». Οι μεσιτείες της Ελεούσας Παναγίας στον Θεό για τους πιστούς Παγονερίτες έφεραν πολλούς καρπούς. Γι’ αυτό τα χέρια του Θεού, όταν έπλαθαν αυτήν την φύση, δούλευαν με μεράκι και είχανε τα κέφια τους.
Αυτές οι κάποιες για το Παγονέρι καταθέσεις μου δεν καθόλου το αλάθητο διεκδικούνε. Ας λογισθούν κυρίως ως ανάθημα για το χωριό που με μεγάλωσε, ως «δόσις ολίγη τε και φίλη». Αυτήν την «δόσιν» είθε κάποιος (πολύ θα ήθελα να είναι ομοχώριος) μεταπτυχιακός φοιτητής να την μπολιάσει, για να ‘χουμε περισσότερους και ωριμότερους καρπούς. Και σίγουρα προσφέρεται το Παγονέρι για μιαν μεστή διδακτορική διατριβή.
Γιάννης Μόνιος

PAGONERI 4

PAGONERI 5

IMGP9829

Ανατολικά του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου μέσα σένα καταπράσινο τοπίο βρίσκεται το χωριό Μικροκλεισούρα.
Έχει υψόμετρο 444 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, με υπέροχο κλίμα και φιλόξενους ανθρώπους.
Μια βόλτα στο χωριό θα δείτε όμορφα περιποιημένα σπίτια, αλλά και εγκαταλελειμμένα παραδοσιακά κτίσματα, απομεινάρια μιας άλλης εποχής όταν το χωριό έσφυζε από ζωή.
Σήμερα στην Μικροκλειστούρα κατοικούν μόνιμα 141 κάτοικοι κι όλοι τους είναι περήφανοι για τον τόπο τους.
Οι εναπομείναντες κάτοικοι ασχολούνται σήμερα αποκλειστικά με τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες.
Το παρήγορο στην απειλούμενη από ερήμωση ύπαιθρο της χώρας μας είναι ότι υπάρχουν ακόμη νέοι που αγαπούν τον τόπο τους και θέλουν να γυρίσουν πίσω για να βάλουν ένα λιθαράκι στην ανοικοδόμηση του τόπου τους, μετατρέποντας ξανά τα μικρά πανέμορφα χωριά της χώρας μας σε πυρήνες ανάπτυξης.
Ας περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια της Μικροκλεισούρας κι ας «αναπνεύσουμε» τον καθαρό και ζωογόνο αέρα της…

IMGP9800

IMGP9801

IMGP9802

IMGP9804

IMGP9805

IMGP9808

IMGP9809

IMGP9810

IMGP9811

IMGP9813

IMGP9814

IMGP9816

IMGP9818

IMGP9821

IMGP9822IMGP9823

IMGP9824

IMGP9826

IMGP9827

IMGP9832

IMGP9834

Με την υπ’ αριθμ. 395/2018 Απόφαση του Δημ. Συβουλίου, για 15η χρονιά για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στο Δήμο Δράμας, θα πραγματοποιηθεί η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ 2018-2019» και εντός του χώρου του Δημοτικού Κήπου θα λειτουργήσει Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Για τις ανάγκες λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, πρόκειται να χορηγηθούν εγκρίσεις συμμετοχής στους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Με την υπ’. αριθμ. 52/2018 ΑΔΣ (κανονισμός λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς), καθορίστηκαν τα επιτρεπόμενα είδη πώλησης καθώς και ο αριθμός των αδειών συμμετοχής και το τέλος ανά κατηγορία είδους.
Σημειώνεται δε, ότι οι εγκρίσεις συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο, θέση και διάστημα.
Οι εγκρίσεις συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, που θα διατεθούν σε όσους αναδειχθούν δικαιούχοι και θα δραστηριοποιηθούν ΕΝΤΟΣ του Δημοτικού Κήπου στους ξύλινους οικίσκους είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Κρύα Σάντουιτς, Hot Dog ,πίτσα, τοστ, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, τοπική μπύρα
(3) Τρεις εγκρίσεις–Θέσεις, Τέλος: 3.000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Πίτες παραδοσιακές, σφολιατοειδή, πιροσκί, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, τοπική μπύρα
(2) Δύο εγκρίσεις–Θέσεις, Τέλος: 3.000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Παραδοσιακό Δραμινό Ρόδι (Χυμός)
(1) Μία έγκριση–Θέση, Τέλος: 1.500€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. Παραδοσιακά Δραμινά προϊόντα – Bluberry
(1) Μία έγκριση–Θέση, Τέλος: 1.500€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. Αποξηραμένες ενεργειακές υπερτροφές, ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, βότανα
(2) Δύο εγκρίσεις–Θέσεις, Τέλος: 2.000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6. Είδη Λαϊκής Τέχνης, αναμνηστικά δώρα
(6) Έξι εγκρίσεις–Θέσεις, Τέλος: 2.000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7. Χειροποίητα αρωματικά είδη (σαπούνια & αρώματα)
(1) Μία έγκριση-Θέση, Τέλος: 1.500€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8. Καφέδες, τσάι, σοκολάτες, σαλέπι, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, τοπική μπύρα
(3) Τρείς εγκρίσεις-Θέσεις, Τέλος: 3.000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9. Γλυκές κρέπες, γλυκές βάφλες, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, χωνάκι σοκολάτας
(2) Δύο εγκρίσεις-Θέσεις, Τέλος: 3.000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10. Ζαχαρώδη, ζαχαρωτά, καραμέλες, σοκολατάκια, σοκολάτες
(4) Τέσσερις εγκρίσεις-Θέσεις, Τέλος: 2.500€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11. Τοπικός παραγόμενος οίνος
(1) Μία έγκριση-Θέση, Τέλος: 1.500€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12. Καραμελωμένοι ξηροί καρποί
(2) Δύο εγκρίσεις-Θέσεις, Τέλος: 2.000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13. Παραδοσιακά είδη γλυκού (σιροπιαστά, λουκουμάδες, τουλουμπάκια), χύμα παγωτό
(2) Δύο εγκρίσεις-Θέσεις, Τέλος: 2.000€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14. Χειροποίητα αναμνηστικά προϊόντα Δράμας – Ονειρούπολης
(2) Δύο εγκρίσεις-Θέσεις, Τέλος: 2.000€
Οι εγκρίσεις συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, που θα διατεθούν σε όσους αναδειχθούν δικαιούχοι και θα δραστηριοποιηθούν ΠΕΡΙΞ του Δημοτικού Κήπου είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Κάστανα
(2) Δύο εγκρίσεις-Θέσεις, Τέλος: 500€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Ποπ κορν, μαλλί της γριάς
(4) Τέσσερις εγκρίσεις–Θέσεις, Τέλος: 500€
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 05 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή έως και 12 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή.
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (1ης Ιουλίου & Βερμίου γωνία- 1ος όροφος, γραφείο 112). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2521350686, για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του πωλητή-φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Όταν πρόκειται για εταιρίες ή συνεταιρισμούς κλπ τότε προσκομίζεται καταστατικό και πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου.
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας με τις μεταβολές από το ΤΑΧΙS και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο που συνάδει με το αντικείμενο δραστηριότητας (πρόσφατη εκτύπωση).
3. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση.
4. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου
5. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων–ποτών Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας ελέγχου θα εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων για την Χριστουγεννιάτικη Υπαίθρια Αγορά, ο οποίος θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δράμας, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και κατόπιν να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής είτε στο Ταμείο του Δήμου Δράμας είτε με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα). Για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση του διπλότυπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Δράμας και η βεβαίωση μεταβολής από την οικεία Δ.Ο.Υ/Δήλωση υποκαταστήματος όπου προβλέπεται και απόδειξη της ταμειακής μηχανής που θα χρησιμοποιηθεί στην υπαίθρια αγορά.

Για τα ακίνητα της Δράμας που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ
Μεγάλο άγχος φαίνεται να έχει καταλάβει τους 2 βουλευτές της αντιπολίτευσης στη Δράμα, σχετικά με τα ακίνητα που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Για αρχή, θα ήταν χρήσιμο να εντοπίσουν πρώτα τα ακίνητα, γιατί με τις λαθεμένες πληροφορίες που δίνουν στη δημοσιότητα θα συμπεριλάβουν και το Γκότσε Ντέλτσεφ σε λίγο. Στη συνέχεια, ας διαβάσουν τι είναι η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου και τι καθεστώς την διέπει.
Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ανακάλυψαν προσφάτως από δημοσιεύματα στις εφημερίδες την ΕΤΑΔ και την ακίνητη περιουσία που έχει περιέλθει σε αυτήν. Οι απαντήσεις έχουν δοθεί σε αυτά τα δημοσιεύματα από το υπουργείο Οικονομικών αλλά επειδή δε βολεύουν το αφήγημα των βουλευτών απλά δε τις λαμβάνουν υπόψη.
Δίνουμε μια μικρή ενημέρωση των εξαιρέσεων που υπάρχουν για τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου που δε μπορούν να τύχουν οποιασδήποτε εκμετάλλευσης/αξιοποίησης από την ΕΤΑΔ.
Οι εξαιρέσεις αυτές είναι:
α. Αιγιαλοί, παραλίες και παρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι,
β. περιοχές Ramsar,
γ. περιοχές Natura,
δ. αρχαιολογικοί χώροι,
ε. αμιγώς δασικές εκτάσεις, και λοιπά πράγματα εκτός συναλλαγής. (Όπως πλατείες, πεζοδρόμια , δρόμοι, γιαλοί, λιμάνια, όρμοι, λίμνες, κτλ, καθώς και όλα τα κοινόχρηστα, δηλαδή όλα όσα είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών)”.
Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω καμία πλατεία, δημαρχείο, μουσείο, εκκλησία, αρχαιολογικός χώρος, ιδιωτική περιουσία κ.ο.κ. δε πρόκειται να περάσουν στην ΕΤΑΔ.
Έχει συγκροτηθεί διυπουργική επιτροπή η οποία θα εξετάσει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που έχει περιέλθει στην ΕΤΑΔ έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί η χρήση της, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της αλλά και οι όποιες απαγορεύσεις μπορούν προκύπτουν από την ελληνική νομοθεσία.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΠ) ΑΕ, που ο κύριος σκοπός της είναι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της δημόσιας περιουσίας και όχι αποκλειστικά η πώληση.
Όπως (ίσως) γίνεται κατανοητό οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, μην έχοντας να συνεισφέρουν σε τίποτα στον τόπο τους, ασχολούνται με ζητήματα που διαβάζουν στα ΜΜΕ της χώρας.
Θα μπορούσαν, βέβαια, οι προσφάτως αγχωμένοι για τη τύχη της δημόσιας περιουσίας να μας απαντήσουν τι έκαναν όταν πωλήθηκαν ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Ολυμπιακή Αεροπορία, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας και άλλα πολλά έναντι πινακίου φακής.
Υ.Γ. Στα ακίνητα της Δράμας περιλαμβάνεται και το στρατόπεδο Ανδρικάκη, για το οποίο σε συνεννόηση μου με το δήμο Δράμας έγινε προσπάθεια να αποκτηθεί έναντι μικρού τιμήματος σε σχέση με την έκταση και την τοποθεσία του ακινήτου. Για την ολοκλήρωση ή όχι αυτής της προσπάθειας θα αποφασίσει ο δήμος Δράμας. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης συμφωνούν με αυτή τη προσπάθεια ή θα καταγγείλουν πάλι το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας;

Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος πριν από μήνες προχώρησε στη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και αξιολογεί την πραγματική και περιουσιακή κατάσταση ευπαθών καταναλωτών του Δήμου μας για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος. Συντονιστής της επιτροπής είναι ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Αριστείδης Μωυσιάδης με έναν εκπρόσωπο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και έναν του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Σύμφωνα με την αριθμ. ΗΛ/Γ/ΟΙΚ.179148/10-9-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4189/24-09-2018) ΚΥΑ, η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ ειδικού βοηθήματος και η επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος επεκτείνεται σε συμπολίτες μας που τους έγινε διακοπή ηλεκτροδότησης της κύριας κατοικίας τους μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018 κι εφ’ όσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
Το ύψος του ειδικού βοηθήματος κυμαίνεται από 30% έως και 100% ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής. Για το εναπομείναν ποσό οι καταναλωτές εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού που θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 4ο όροφο του Διοικητηρίου γραφείο 435 και στο τηλέφωνο 2521351435 από 9.00π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Η χειρουργική θεραπεία με μερική ή ολική αφαίρεση του υπογλωσσίου σιελογόνου αδένα, δίνει λύση στην αντιμετώπιση του βατράχιου (κυστική αλλοίωση στο έδαφος του στόματος) που πλήττει παιδιά και ενήλικες.
Αυτό τόνισε μιλώντας στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθήσεων των Σιελογόνων Αδένων (28-29 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη) ο διαπρεπής Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Τραχήλου-Θυρεοειδούς Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ κ Μηνάς Ν. Αρτόπουλος
«Το βατράχιο , όπως ανέφερε ο κ Αρτόπουλος, είναι κυστική αλλοίωση στο έδαφος του στόματος, προβάλλει ετερόπλευρα της μέσης γραμμής και προσομοιάζει με κοιλιά βατράχου, απ όπου πήρε και το όνομα.
Προκαλεί δε δυσκαταποσία, δυσφαγία και διαταραχή στην άρθρωση λόγω παρεκτόπισης της γλώσσας»

Σύμφωνα με τον διαπρεπή Έλληνα γιατρό ο παθογενετικός μηχανισμός των βατραχίων έχει συσχετιστεί με:
-Τραυματισμούς,
-συγγενείς ανωμαλίες,
-παθήσεις του υπογλώσσιου αδένα

Οι περισσότερες των περιπτώσεων οφείλονται σε :
-τραυματισμό και ρήξη του εκφορητικού πόρου (κύστη από έκχυση βλέννης),
-απόφραξη (κύστη από κατακράτηση) κάποιου από τους πόρους του υπογλώσσιου σιελογόνου αδένα

Υπάρχουν τριών ειδών βατράχια
- το απλό ή ενδοστοματικό, εμφανίζεται αριστερά σε παιδιά και γυναίκες)
-το τραχηλικό ή καταδυόμενο εμφανίζεται δεξιά σε άνδρες
-το μικτό

Η διάγνωση γίνεται αρχικά με την κλινική εικόνα του ασθενούς αλλά ταυτόχρονα απαιτούνται και ιατρικές εξετάσεις όπως.
-Υπερηχοτομογραφία,
-αξονική και μαγνητική τομογραφία,
-συμβατική σιελαδενογραφία,
- βιοψία με λεπτή βελόνη

ΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΑΤΡΑΧΙΟΥ
Η θεραπεία του βατραχίου μπορεί να γίνει με συντηρητική αντιμετώπιση και χειρουργείο.
Η συντηρητική θεραπεία γίνεται, όπως εξήγησε ο κ Αρτόπουλος «με ενδοκυστική έγχυση του σκληρωτικού παράγοντα ΟΚ-432. Σε παιδιατρικούς ασθενείς είχε ποσοστά επιτυχίας άνω του 60%, με το ποσοστό υποτροπής να αγγίζει το 20%. Τα αισθητικά πλεονεκτήματα, οι λίγες επιπλοκές και το χαμηλό κόστος είναι σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της χειρουργικής θεραπείας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει τη σκληροθεραπεία με ΟΚ-432 σε θεραπεία εκλογής με συμπληρωματική ίσως χειρουργική αφαίρεση του υπολειπόμενου βατραχίου»
Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει

 Μαρσιποποίηση-αφαίρεση της κύστης
- Με ψυχρά εργαλεία (69.3% επιτυχία στο απλό και 38% στο καταδυόμενο)
-Με τοποθέτησης γάζας (82% για τα απλά και 100% για τα καταδυόμενα
-Με LASER (100% στα απλά )

Ολική ή μερική αφαίρεση υπογλωσσίου σιελογόνου αδένα
-Με 98,9% επιτυχία για το απλό (195/197 περιστατικά)
- Με 96,13% για το τραχηλικό -(341/354 περιστατικά_
www.artopoulos.com.gr, Τηλ. 6937673736

Παρουσίαση βιβλίου Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, ώρα 20.00, Δημοτική Βιβλιοθήκη

Τα ορεινά χωριά της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων του Δήμου Καβάλας (το Κρανοχώρι, οι Κορυφές, το Λυκόστομο, η Παλιά Καβάλα) γίνονται το πεδίο μιας σκληρής αστυνομικής εμπλοκής που αποτυπώνεται με καθηλωτικό τρόπο στο νέο αστυνομικό μυθιστόρημα του Γρηγόρη Αζαριάδη, ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ.
Ο Γρηγόρης Αζαριάδης, ένας από τους καλύτερους σήμερα Έλληνες συγγραφείς αστυνομικού μυθιστορήματος, μεταφέρει τον αναγνώστη μέσα από την πλοκή του βιβλίου του στην Καβάλα, δημιουργώντας εικόνες και διαλόγους που γοητεύουν τον αναγνώστη. Είναι από τις λίγες φορές που ένας καταξιωμένος και αναγνωρισμένος συγγραφέας αστυνομικού μυθιστορήματος, κάνει εκτενή αναφορά στην Καβάλα δίνοντας το στίγμα της πόλης και της υπαίθρου της.
Περιοχές γνωστές και πρόσωπα οικεία για την τοπική μας κοινωνία μπαίνουν στο κάδρο του συγγραφέα και βοηθούν στη συναρπαστική εξέλιξη του μυθιστορήματος που σταδιακά λαμβάνει για την ηρωίδά του διαστάσεις αρχαίας αρχαίας που αναζητάει την κάθαρση του παρελθόντος για να κάνει ένα νέο ξεκινήματα στο μέλλον.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ παρουσιάζουν το νέο αστυνομικό μυθιστόρημα του Γρηγόρη Αζαριάδη «ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (4ος όροφος)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν, ο Υποδιευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας Κωνσταντίνος Σιμούδης και ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ Βασίλης Λωλίδης.

Αποσπάσματα θα αναγνώσουν η Μέλη Μίχα και ο Χρήστος Τσίρκας μέλη της «Ομάδας Μελέτης, Διατήρησης και Διάδοσης του Λαϊκού Παραμυθιού και Παιχνιδιού» .

 

Λίγα λόγια για το συγγραφέα…

Ο Γρηγόρης Αζαριάδης γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα όπου και ζει. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο Μάρκετινγκ και στις Πωλήσεις πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών. Είναι παντρεμένος με την Π. Βραχνίδου και έχει ένα γιο και μια κόρη από τον πρώτο του γάμο.
Είναι μέλος της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Έχει εκδώσει τρία ακόμα αστυνομικά μυθιστορήματα τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης (Το μοτίβο του δολοφόνου το 2015, Παλιοί λογαριασμοί το 2012 και Η τελευταία παράσταση της Μαρίνας Φιλίππου το 2013). Ο Σκοτεινός λαβύρινθος (2017) είναι το τέταρτο αστυνομικό του μυθιστόρημα. Λατρεύει τη γαλλική σχολή (Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ) και ιδιαίτερα το πολάρ (το ζεύγος των Σουηδών Σγιεβάλ-Βαλέε) και το κλασικό νουάρ (Ρέιμοντ Τσάντλερ).

Λίγα λόγια για το βιβλίο…

24 Σεπτέμβρη 2014. Σ' ένα απομονωμένο αγρόκτημα έξω από τον Μαραθώνα, η αστυνομία ανακαλύπτει τα πέντε πτώματα της οικογένειας Μαυρονικόλα. Παντού γύρω αίμα... Πολύ αίμα. Το σκηνικό της αποτρόπαιης δολοφονίας παραπέμπει σε συμβόλαιο θανάτου από επαγγελματίες εκτελεστές. Για ποιο λόγο όμως κάποιος να πληρώσει ένα τέτοιο συμβόλαιο για μια συνηθισμένη οικογένεια;

Η αστυνόμος Τρύπη και η πρώτη ομάδα ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής αποδύονται σ' έναν απεγνωσμένο αγώνα για να εξιχνιάσουν το σκοτεινό, μυστηριώδες έγκλημα. Κι από τη στιγμή που διαπιστώνουν ότι η θυγατέρα του Μαυρονικόλα είναι ακόμη ζωντανή, συνειδητοποιούν ότι πρέπει να εντοπίσουν το ταχύτερο δυνατό ποιος κρύβεται πίσω από την εφιαλτική ομαδική δολοφονία.

Σ' ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, όπου διεφθαρμένοι επιχειρηματίες με απόλυτα νόμιμες επιχειρήσεις, μπράβοι, ενδιάμεσοι και επαγγελματίες εκτελεστές κινούνται στο σκοτάδι, ακολουθώντας πιστά τους σκληρούς νόμους της νύχτας, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και το έδαφος μοιάζει με κινούμενη άμμο...

Ένα νουάρ αστυνομικό μυθιστόρημα που ξετυλίγεται σαν πορεία σε λαβύρινθο φωτογραφίζοντας μια διαφορετική όψη του υποκόσμου.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr