rena

rena

Η μυωπία είναι εκείνη η διαθλαστική κατάσταση του οφθαλμού, κατά την οποία οι ακτίνες του φωτός αντί να εστιάζονται πάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, εστιάζονται μπροστά από αυτόν. Οι οφθαλμοί που πάσχουν από μυωπία έχουν μεγαλύτερο αξονικό μήκος. Στους μύωπες είναι πιο πιθανό κατά τη διάρκεια της ζωής τους να εμφανιστεί γλαύκωμα ή αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμφανίζουν μυωπία! Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι έχει αυξηθεί αναλογικά και ο αριθμός των ατόμων με υψηλή μυωπία (άνω των 6 διοπτριών). Εκτιμάται μάλιστα, πώς μέχρι το 2050 ο μισός πληθυσμός της γης θα έχει μυωπία. Υπάρχουν τρόποι άραγε που να μπορούν να προλάβουν την εμφάνιση ή την εξέλιξη της μυωπίας;
Οι ερευνητές ανά τον κόσμο, έχουν διεξάγει διάφορες μελέτες τα τελευταία χρόνια σχετικά με τους παράγοντες που μπορούν να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν την εμφάνιση της μυωπίας. Η συνεχώς αυξανόμενη πορεία της μυωπίας έχει προβληματίσει την ιατρική κοινότητα από το 1989. Πιο συγκεκριμένα, ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες μελετούν συνδυασμένες θεραπείες της μυωπίας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την χρήση πολυεστιακών φακών και την ενστάλαξη σταγόνων ατροπίνης χαμηλής δόσης. Η μελέτη της ομάδας CLEERE, η οποία περιελάμβανε πάνω από 4.500 μαθητές συνολικά, διαπίστωσε πως το 9,2% είχαν μυωπία, το 12,8% υπερμετρωπία και το 28,4% αστιγματισμό. Συνολικά, 605 παιδιά που ήταν εμμετρωπικά στην αρχή έγιναν τελικά μυωπικά κατά τουλάχιστον -0,75 D. Αυτό το εύρημα ήταν κοινό σε όλες τις φυλετικές ομάδες και εθνικότητες και μάλιστα παρατηρήθηκε και μια αύξηση της τάξεως των -0,50 D ετησίως.
Αυτή η ετήσια αλλαγή των διοπτριών, σύμφωνα με τον Δρ Michael X. Repka (καθηγητής οφθαλμολογίας και παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, ΗΠΑ), είναι ο βασικός ρυθμός με τον οποίο θα μπορούσαν να συγκριθούν οι θεραπείες ελέγχου μυωπίας.
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό της αξίας της φαρμακολογικής θεραπείας για τη μυωπία. <<Αν και δεν έχει εγκριθεί από το FDA, το 1% της ατροπίνης θεωρείτε από καιρό ως θεραπεία για τη μυωπία και δείχνει πως λειτουργεί καλά>>, σημείωσε ο Δρ Ιωάννης Μάλλιας. Ωστόσο, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με το φάρμακο, όπως είναι για παράδειγμα η φωτοφοβία, έχουν μειώσει τη δημοτικότητά του.

Τα πενταετή αποτελέσματα της μελέτης ATOM2 είχαν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο παρατηρήθηκαν στις ΗΠΑ στις χαμηλές δόσεις ατροπίνης 0,01%. Η μελέτη έδειξε ότι η δόση θεραπείας που θεωρήθηκε η ομάδα εικονικού φαρμάκου ήταν πιο αποτελεσματική από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις φαρμάκων.
Αυτό το εύρημα ενισχύθηκε από τη μελέτη LAMP3 που εξέτασε τρεις δόσεις του φαρμάκου και ένα εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα 1 έτους έδειξαν ότι η δόση 0,05% ήταν ανώτερη από τις δόσεις 0,025% και 0,01%. Όχι μόνο επηρεάστηκαν θετικά τα ποσοστά προόδου, αλλά επηρεάστηκαν και τα αξονικά μήκη.
«Η εξέλιξη του αξονικού μήκους είναι πραγματικά το ζήτημα που θέλουμε να σταματήσουμε, γιατί αυτό σχετίζεται με τη βλάβη του αμφιβληστροειδούς», μας τονίζει ο Δρ Ιωάννης Μάλλιας.
Τα δεδομένα 2 ετών από την μελέτη της εργαστηριακής ομάδας LAMP, έδειξαν επίσης ότι η δόση 0,05% συνέχισε να έχει καλύτερη επίδραση από τις άλλες που δοκιμάστηκαν. Επειδή η μελέτη LAMP διαπίστωσε ότι η θεραπεία 0,01% ήταν λιγότερο αποτελεσματική από ότι στη μελέτη ATOM1, αυτό το εύρημα οδήγησε σε συζήτηση σχετικά με την πιο αποτελεσματική δόση ατροπίνης.
Το 2016, το FDA Center for Devices and Radiolog Health εξέτασε τους φακούς επαφής και άλλες ιατρικές συσκευές για τον πιθανό ρόλο τους στον έλεγχο της μυωπίας. Ο στόχος ήταν να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για αυτό που αποτελούσε κατάλληλο επίπεδο ελέγχου.
Η χρήση διπλοεστιακών όσο και σε πολυεστιακών φακών, σχετίζεται με ορισμένα υποστηρικτικά δεδομένα κλινικών δοκιμών, καθώς φαίνεται πως μειώνουν τη λειτουργία της προσαρμογής και επηρεάζουν θετικά τις αλλαγές που προκαλούνται στο μάτι. Η μελέτη COMET4 συνέκρινε τους πολυεστιακούς φακούς με φακούς μονής όρασης σε διάστημα 3 ετών. Η μυωπία αυξήθηκε και στις δύο ομάδες, κατά -1,25 D και -1,48 D, αντίστοιχα. Συμπερασματικά, οι πολυεστιακοί φακοί επιβραδύνουν σημαντικά την εξέλιξη της μυωπίας, αλλά αυτό το εύρημα από μόνο του δεν επαρκεί για να ληφθούν ως κλινικό στοιχείο.
Οι φακοί επαφής για τον έλεγχο της μυωπίας χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Λίγα δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση μονοεστιακών μαλακών Φ.Ε. Αντιθέτως, η ορθοκερατολογία μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της εξέλιξης της μυωπίας (βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες) και η προσεκτική επιλογή των υποψήφιων ασθενών για τη θεραπεία είναι σημαντική. Έχει διαπιστωθεί ότι οι φακοί επαφής διπλής εστίασης (κεντρική εστίαση και περιφερειακή εστίαση) επιβραδύνουν την εξέλιξη της μυωπίας, πιθανώς προκαλώντας μυωπική περιφερική εστίαση παρέχοντας ταυτόχρονα σαφή όραση, σύμφωνα με τον Δρ Ιωάννη Μάλλια. «Η ιδέα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι η μυωπική εστίαση που προκαλείται από έναν τυπικό φακό προκαλεί οφθαλμική επιμήκυνση και αυτός ο σχεδιασμός του φακού το εξαλείφει τραβώντας την εικόνα στο υαλοειδές, πράγμα που σταματά τη διαδικασία», εξήγησε.
Τα στοιχεία των μέχρι τώρα ερευνών δείχνουν πως τα αποτελέσματα της χρήσης φακών επαφής διπλής εστίασης είναι συγκρίσιμα με αυτό που επιτεύχθηκε με χαμηλή δόση ατροπίνης και πιο ισχυρό από αυτό που παρατηρήθηκε με διπλοεστικά γυαλιά. Η χαμηλή δόση ατροπίνης συνεχίζει να μελετάται στις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει εντοπιστεί η βέλτιστη δόση.
Έχει γίνει και μία μελέτη στη Νέα Ζηλανδία, η οποία στοχεύει στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου διασύνδεσης κολλαγόνου χρησιμοποιώντας διάλυμα γλυκεραλδεΰδης για την πρόληψη της αξονικής επιμήκυνσης. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν κουνέλια ηλικίας επτά εβδομάδων τα οποία χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες: την ομάδα διασύνδεσης (n = 6), την ομάδα μη διασύνδεσης (n = 5) και την ομάδα ελέγχου που δεν υποβλήθηκε σε θεραπεία (n = 5). Τα (δεξιά) μάτια σε ομάδες διασύνδεσης και μη διασύνδεσης υποβλήθηκαν σε θεραπεία με σφαιρικό φακό Diopter -8,00 κατά τη διάρκεια δύο εβδομάδων. Τα αποτελέσματα διασύνδεσης επιτεύχθηκαν με ένεση υπό-Tenon 0,15 ml 0,5 Μ γλυκεραλδεΰδης στα μάτια στην ομάδα Φ.Ε. Οι οφθαλμικές παράμετροι μετρήθηκαν την 1η, 7η και 14η ημέρα. Χρησιμοποιήθηκαν βιομηχανικές δοκιμές, ελαφριά και ηλεκτρονική μικροσκοπία.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα μάτια στην ομάδα που έκαναν θεραπεία με διασύνδεση κολλαγόνου είχαν μικρότερο αξονικό μήκος σε σύγκριση με εκείνα στην ομάδα που δεν έκαναν (ρ = 0,006). Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα ινίδια κολλαγόνου ήταν μεγαλύτερα από 240 nm στην πρώτη ομάδα, ενώ απουσίαζαν στη δεύτερη. Δεν παρατηρείται ιστολογική βλάβη στον αμφιβληστροειδή ή στο χοριοειδή.
Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι η αξονική επιμήκυνση μπορεί να αποκλειστεί αποτελεσματικά με διασύνδεση κολλαγόνου χρησιμοποιώντας γλυκεραλδεΰδη, χωρίς επιβλαβή αποτελέσματα.
Συμπερασματικά λοιπόν, μέχρι στιγμής αυτές είναι οι οπτικές προσεγγίσεις που θεωρούνται πλέον αποδεκτές στις ΗΠΑ για τον έλεγχο της μυωπίας. Σημαντικό ρόλο παίζει η αποφυγή πολύωρης και εκτεταμένης κοντινής εργασίας καθώς και η αφαίρεση των γυαλιών για εργασία κοντά είναι μια άλλη εύκολη μέθοδος για τους ηλικιωμένους ασθενείς, αν και η τήρηση είναι ένα ζήτημα για τα παιδιά. Βέβαια έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά διαβάζουν σε πολύ κοντινή απόσταση, το οποίο μπορεί να σχετίζεται και με την αυξημένη λειτουργία της προσαρμογής. Για αυτό καλό θα ήταν το διάβασμα να γίνεται σε απόσταση 35-40 εκ. όπου η προσαρμογή είναι πιο χαλαρή. Οι αυξημένες υπαίθριες δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης θετικά, καθώς μελέτες έχουν δείξει κάποια θετική επίδραση ειδικά στα παιδιά.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ο αγώνας των Ελλήνων του 1821 μέσα από τις τέχνες του Θεάτρου, της Ζωγραφικής και της Μουσικής

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ

Ο Τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θέλοντας να αναδείξει την τεράστια συμβολή της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, απευθύνθηκε στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο, και σε συνεργασία με τις χριστιανικές ομάδες των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, θα προβάλει μέσω της τηλεόρασης STAR Βορείου Ελλάδος ανήμερα την 25η Μαρτίου στις 3 το μεσημέρι, την ταινία μικρού μήκους «Μεσολόγγι της πατρίδας μου και της ψυχής μου» σε σενάριο της κυρίας Μαρίας Παστουρματζή.
Επίσης, ο Τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΠΑΜΘ σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας, παρουσιάζει την Έκθεση Ζωγραφικής «Μορφές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821» του δραμινού συγγραφέα και ζωγράφου, συνταξιούχου σχολικού συμβούλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωάννη Δεϊρμεντζόγλου. Η έκθεση που αποτελείται από 44 πίνακες-πορτρέτα ηρώων και πολιτικών προσώπων που συνετέλεσαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας από τον Οθωμανικό ζυγό, εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας από τη Δευτέρα 21 Μαρτίου και θα είναι επισκέψιμη για το κοινό μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19.
Με αφορμή τις νέες αυτές πρωτοβουλίες ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού και Αθλητισμού Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ δήλωσε:
« Ο εορτασμός των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι μια γιορτή όλων των Ελλήνων. Με τις νέες αυτές πρωτοβουλίες μας αποδίδουμε την προσήκουσα τιμή στο ιστορικό αυτό γεγονός μέσα από τις τέχνες του Θεάτρου, της Ζωγραφικής και της Μουσικής. Υπάρχουν κάποια σημαντικά γεγονότα του Αγώνα των Ελλήνων ηρώων προγόνων μας του 1821 που δεν πρέπει να λησμονήσουμε ποτέ. Ένα από αυτά είναι η τεράστια συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Φωτισμένοι και φλογεροί Ορθόδοξοι ιεράρχες και απλοί κληρικοί αποδύθηκαν σε σκληρό αγώνα για τη διατήρηση της πίστης και της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης, φροντίζοντας πρωτίστως για την ελληνική γλώσσα και παιδεία με κεντρικό πυλώνα τα κλασικά γράμματα. Η ορθόδοξη εκκλησία υπήρξε η κιβωτός της σωτηρίας του Ελληνικού Γένους που με το ποιμαντικό και εθνικό της έργο προετοίμασε και βοήθησε τον υπόδουλο ελληνισμό να αγωνισθεί και να κερδίσει την ελευθερία του.»

 

 

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ» προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των γονιών σε σχέση με την εφηβεία των παιδιών τους, διοργανώνει κύκλο θεματικών διαδικτυακών συναντήσεων με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που ασχολούνται με τις διαφορετικές όψεις της εξάρτησης.

• Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, ώρα 18:30-20:30
«Όρεξη για ζωή» -Διατροφικές διαταραχές στην εφηβεία
Λίλιαν Αθανασοπούλου, Ψυχίατρος Παιδιών-Εφήβων, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ, Υπεύθυνη Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών- Εφήβων του Γ.Ν. 'Γ. Παπανικολάου'.
• Τρίτη 6 Απριλίου 2021, ώρα 18:30-20:30
«Το Διαδίκτυο και οι Εφαρμογές του-Χρήση και Παθολογική Χρήση»
Κάκια Νικολάου, Ψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Επιστημονικά υπεύθυνη Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ
Προϊσταμένη Τομέα Εξαρτήσεων.
Γ.Ν. Θ.,' Γ. Παπανικολάου'- Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Γεωργία Ζιούτα, Ψυχολόγος, Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ
Γ.Ν. Θ.,' Γ. Παπανικολάου'- Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

• Τρίτη 27 Απριλίου, ώρα 18:30-20:30
«Εξαρτήσεις από ουσίες και νέοι την εποχή του covid-19»
Αμαλία Ατσαλάκη, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας-Ψυχοθεραπεύτρια
Μονάδα Εφήβων Αθήνας ΟΚΑΝΑ Ατραπός.

Συντονισμός:
Ευθυμία Αγαθαγγελίδου, Κοινωνιολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια.
Δηλώσεις συμμετοχής στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή στο τηλ.2521030053 από 9:00-14:00 (όνομα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Ζoom.
Θα χρειαστεί να έχετε ήδη εγκατεστημένη την πλατφόρμα στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο.
Οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ» είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Η ιστορία είναι το χθες και αυτό αποτελεί τη γέφυρα με το αύριο. Καταγράφει με ανεξίτηλη μελάνη μικρές και μεγάλες στιγμές με κορυφαία την Επανάσταση του 1821.
Με πυξίδα τον αγώνα αυτό καλούμαστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την υπέρβαση κάθε διχαστικής συμπεριφοράς. Ιδιαίτερα στις κρίσιμες στιγμές που βιώνουμε λόγω πανδημίας ως λαός αλλά και ανθρωπότητα, οφείλουμε να σταθούμε αντάξιοι των θυσιών των προγόνων μας. Το χρωστάμε σ΄ αυτούς! Το οφείλουμε στα παιδιά μας!
Χρόνια πολλά!

Δημήτρης Κυριαζίδης

Ο φετινός εορτασμός της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821 συμπίπτει με την συμπλήρωση διακοσίων ετών από την Ελληνική Επανάσταση.
Λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που βρίσκονται σε ισχύ στο σύνολο της Επικράτειας, θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας οι παρακάτω εκδηλώσεις:

-Γενικός σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών από της 8ης πρωινής ώρας της 23ης Μαρτίου μέχρι και την Δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2021

-Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2021.

 

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

 7:30 π.μ. Οι καμπάνες των Ιερών Ναών θα σημάνουν χαρμόσυνα.

Oι κάτωθι επετειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό παρευρισκόμενων λόγω των έκτακτων μέτρων, τα οποία ουδόλως μειώνουν το σεβασμό και τις οφειλόμενες τιμές στους αγωνιστές, ήρωες της Επανάστασης.

 

 11:30 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Δράμας, όπου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κκ. Παύλος, μαζί με τον Ιερό κλήρο της πόλης.

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εντός του Ιερού Ναού, κατά την Δοξολογία, θα παραστούν, με βάση το πρωτόκολλο, μόνο οι εξής επίσημοι προσκεκλημένοι: o Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., οι Βουλευτές Ν.Δράμας, ο Δήμαρχος Δράμας, ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Δράμας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας.

 

 Μετά το πέρας της δοξολογίας, θα ακολουθήσει μετάβαση επισήμων στο Άγαλμα της Ελευθερίας, στον Δημοτικό Κήπο Δράμας.

- Έναρξη τελετής

- Επιμνημόσυνη Δέηση

- Επετειακή Ομιλία από την εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου Ν.Δράμας κα Αναστασία Αβράμη.

- Κατάθεση στεφάνων (σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β ́1119/22.03.2021, σελ.13602, αποφάσεις τροποποίησης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας») : από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., τους Βουλευτές Ν. Δράμας, τον Δήμαρχο Δράμας, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Δράμας και εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων.

- Τήρηση ενός λεπτού σιγής

- Εθνικός Ύμνος

- Λήξη τελετής

 

Τα σχετικά με τη δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση παρακαλείται να ρυθμίσει η Ιερά Μητρόπολη Δράμας.
Τα σχετικά με το τη φωταγώγηση και τον σημαιοστολισμό των κτιρίων ο Δήμος Δράμας.
Τα σχετικά με την τήρηση της τάξης γενικώς η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας.
Υπεύθυνο για την τελετή που θα ακολουθήσει μετά τη δοξολογία στο χώρο του Ηρώου στο Άγαλμα της Ελευθερίας ορίζουμε τον κο Μιχάλη Ελευθεριάδη, υπάλληλο του Δήμου Δράμας.

Λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε να παραστεί μόνο ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα.

 


Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας


Γεώργιος Παπαδόπουλος

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΑΜΟΥΡΗΣ on 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2017
Όλοι θέλουμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Όλοι θέλουμε να γίνονται οι γύρω μας όλο και καλύτεροι. Ποιες είναι οι παγίδες, όμως, αυτού του συνεχούς αγώνα; Ένας μαχητής αφηγείται την πορεία του…
Αγαπημένο μου ημερολόγιο,
Μπούχτισα…. Κουράστηκα να έχω ανάγκη διαρκώς να γίνομαι «καλύτερος». Κουράστηκα να πρέπει να «βελτιώνομαι» και να «προοδεύω». Να μη σταματάω να αγωνίζομαι να πετύχω το «ιδανικό». Να μη σταματάω να πασχίζω να δημιουργήσω αυτή την άπιαστη «τέλεια» εικόνα, η οποία δεν είμαι καθόλου σίγουρος ποια είναι. Για το μόνο που είμαι σίγουρος είναι ότι ΔΕΝ είναι η εικόνα της ζωής μου σήμερα…
Κουράστηκα να προσπαθώ να ικανοποιήσω έναν κόσμο για τον οποίο, εξ ορισμού, τίποτα δεν είναι αρκετό. Έναν κόσμο στον οποίο η πιο συνηθισμένη ευχή σε κάθε επιτυχία είναι: «Άντε, και εις ανώτερα…» . Γιατί κόσμε; Δε σου φτάνουν αυτά;;
Δεν τον αδικώ τον κόσμο. Έτσι μας έχουν μάθει. Υπνωτισμένοι, οι περισσότεροι, ακολουθούμε τον μπούσουλα που λέει ότι πρέπει διαρκώς να προσπαθείς για να πετύχεις. Να πετύχεις να αποκτήσεις κι άλλα αγαθά. Να αποκτήσεις «καλύτερη» δουλειά. Να αποκτήσεις «καλύτερο» σπίτι, «καλύτερο» αυτοκίνητο, «καλύτερο» μέλλον. Να αποκτήσεις ο,τιδήποτε, φτάνει να μη σταματήσεις να προσπαθείς. Ή μάλλον να μη σταματήσεις γενικώς.
Γιατί αν σταματήσεις, θα αναγκαστείς να σκεφτείς εσύ για σένα. Να σκεφτείς τι πραγματικά επιθυμείς, τι σε γεμίζει. Να σκεφτείς αν σου αρέσει εδώ που είσαι (μπορεί και να σου αρέσει…). Το φοβάται αυτό ο κόσμος. Το φοβάμαι κι εγώ. Κι έτσι, συνεχίζουμε στην αέναη αναζήτηση του «καλύτερου», συντηρώντας με αυτόν τον τρόπο, μια κατάσταση έλλειψης.
Το αντιλαμβάνεσαι αυτό; Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ως κινητήριο δύναμη τη δίψα του ανικανοποίητου. Μια αδιόρατη ανάγκη για να γίνουμε «πιο» πλούσιοι, «πιο» μορφωμένοι, «πιο» ευτυχισμένοι, «πιο», «πιο, «πιο». Λες και έχουμε εξετάσει συνειδητά αυτό που τώρα έχουμε και το βρήκαμε σκάρτο. Λες και η λύση στα πάντα είναι το… «πιο».
Δεν έχω τίποτα ενάντια στη δράση για την αλλαγή των συνθηκών ζωής μας. Ποια είναι, όμως, η φύση του κινήτρου πίσω από τη δράση μας; Είναι κίνητρο επιθυμίας ή έλλειψης; Θέλω να πάω κάπου ή θέλω να φύγω από εδώ που είμαι; Νιώθω καλά με τον εαυτό μου όπως είμαι, αλλά θα μου άρεσε να έχω και κάτι διαφορετικό, ή νιώθω ελλιπής και νομίζω ότι αν αποκτήσω «πιο» πολλά θα είμαι περισσότερο πλήρης.
Στη δεύτερη περίπτωση θα συνεχίσω να νιώθω ελλιπής ακόμα και αν αποκτήσω αυτό το οποίο ψάχνω. Όπως είπε ο Σωκράτης, «Όποιος δεν είναι ικανοποιημένος με αυτά που έχει, δε θα είναι ικανοποιημένος και με αυτά που θα ήθελε να έχει». Γιατί η έλλειψη είναι μέσα του. Η έλλειψη τον τρέφει. Γι αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν μια αίσθηση κενού παρά τα επιτεύγματά τους.
Γνωρίζω πως δεν είναι εύκολο να αλλάξω από τη μια στιγμή στην άλλη και να ζήσω τη ζωή μου αλλιώς. Να ζήσω τη στιγμή, να ζήσω με πάθος και όλα τα σχετικά ονειροπαρμένα που ακούγονται… Είναι πιο πιθανό να νιώσω ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη αν νομίζω ότι θα το πετύχω με τη μία, αφού το πιο φυσικό είναι να μην το καταφέρω. Δεν έχω προπονηθεί στο να κάνω αυτό που επιθυμώ. Δεν έχω καν προπονηθεί να ξέρω τι επιθυμώ, ίσως.
Γι αυτό θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο στο να βρω ποιος είμαι. Να γίνω πιο συνειδητός. Θα αφιερώσω περισσότερη ενέργεια στο να αναγνωρίσω την έλλειψη μου και να την αντικαταστήσω σταδιακά με επιθυμία. Να την αντικαταστήσω με αποδοχή του ποιος είμαι.
Θα ζητήσω βοήθεια στην προσπάθειά μου. Μπορεί να συνεχίσω να ζω την ίδια ακριβώς ζωή όπως και πριν, όμως, σιγά σιγά θα αρχίσω να την ψηφίζω. Δε θα μου έχει «επιβληθεί». Μπορεί και να τα αλλάξω όλα. Μπορεί και όχι. Σημασία έχει το κίνητρο πίσω από τη δράση, όχι η δράση η ίδια. Εκεί πρέπει να επέμβω. Το τι θα κάνω τελικά είναι δευτερεύον. Νιώθω ήδη καλύτερα, καλό μου ημερολόγιο. …. Άδειασα !.

Κείμενο του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Παπαθεοδώρου για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Το 2021 είναι μια ιστορική χρονιά, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η πανδημία δε μας επιτρέπει να τιμήσουμε τους ήρωες της Εθνικής Παλιγγενεσίας, κατά τον προσήκοντα τρόπο και με την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια. Ωστόσο -παρά τα μέτρα και τους περιορισμούς λόγω covid- οργανώθηκαν σε όλη τη Χώρα σημαντικές εκδηλώσεις τιμής των αγώνων του Έθνους και ήδη γράφτηκαν πολλά, όχι μόνο για τα ιστορικά γεγονότα, αλλά κυρίως για το νόημα της Επανάστασης και τη σημασία της στη διαμόρφωση του Ελληνικού Κράτους.
Φυσικά μια επισκόπηση των σχετικών κειμένων στο διαδίκτυο καταδεικνύει τον πλουραλισμό των απόψεων που διατυπώνονται, τις έντονες διαφωνίες ιστορικών, κοινωνιολόγων και λοιπών πολιτικολογούντων και την ιδεολογική ρευστότητα που επικρατεί ακόμα και στην κορυφαία ιστορική διαδρομή των ετών, λίγο πριν και λίγο μετά το 1821, που θα έπρεπε να μας ενώνει όλους. Έτσι, χάρη σ’ αυτόν τον πλουραλισμό απόψεων που η Δημοκρατία μας, επιτρέπει, ενισχύει και ενίοτε επιβάλλει, μπορεί κάθε Έλληνας να επιλέξει εκείνα τα στοιχεία της Επανάστασης που τον εκφράζουν: Για κάποιους, οι Ραγιάδες, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς ξεσηκώθηκαν και μόνοι τους κατατρόπωσαν την πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για άλλους η Ελληνική Επανάσταση ήταν απότοκο του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Για κάποιους η Εκκλησία είχε καθοριστική συμβολή στον Αγώνα, ενώ για κάποιους άλλους ουσιαστικό ρόλο διαδραμάτισε ο ξένος παράγοντας. Για πολλούς η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και η αναγνώριση του από τη Διεθνή Κοινότητα ήταν το σπουδαιότερο επίτευγμα του ξεσηκωμού, ενώ μερικοί εστιάζουν στον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε μόλις δύο χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης, για να αναδείξουν τα ελαττώματα της Φυλής. Έκαστος εξ’ ημών μπορεί να επιλέξει σε ποιο από τα στοιχεία της Επανάστασης επιθυμεί να εστιάσει.
Προσωπικά, επιλέγω να σταθώ στο στίχο του μεγάλου ποιητή Ανδρέα Κάλβου: «θέλει Αρετήν και Τόλμην η Ελευθερία». Και αυτό γιατί η επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης μπορεί να ήταν πολυπαραγοντική, αλλά τίποτα καλό δε θα συνέβαινε, αν οι Έλληνες της εποχής δεν επεδείκνυαν «Αρετήν» και «Τόλμην».
Η Αρετή ήταν αυτή που απέτρεψε τον αφανισμό του Ελληνικού Έθνους, όταν επί 400 χρόνια δεν υπήρχε Ελληνικό Κράτος. Η Αρετή ήταν αυτή που κράτησε βαθιά και αλώβητη την έννοια της Ελληνικής Πατρίδας, αυτή που λειτούργησε τα κρυφά σχολειά, κρατώντας ζωντανή τη γλώσσα μας, αυτή που οδήγησε στη μυστική επί χρόνια δράση της Φιλικής Εταιρίας και στην πίστη των μελών της προς την «Αόρατο Αρχή».
Και η Τόλμη των στρατιωτικώς ανοργάνωτων Ελλήνων της εποχής, ήταν αυτή που χάρισε τις νίκες στα Δερβενάκια, στο Βαλτέτσι και στα υπόλοιπα σημεία της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Η Ελληνική Τόλμη που αψήφησε το Δράμαλη και τον Ιμπραήμ, που οδήγησε τον Αθανάσιο Διάκο στην Αλαμάνα και τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι.
Η Αρετή και η Τόλμη οδήγησαν στην Ελευθερία. Αυτές όπλισαν με αυτοθυσία τους Έλληνες, τους έκαναν να αντέξουν τα δεινά της σκλαβιάς, ενέπνευσαν τους Ευρωπαίους λόγιους, στρατολόγησαν Φιλέλληνες, κινητοποίησαν τις Μεγάλες Δυνάμεις της Εποχής και εν τέλει οδήγησαν στη διάσωση του Έθνους, στην ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, στην ψήφιση Ελληνικού Συντάγματος. Γι’ αυτήν την Ελληνική Αρετή και Τόλμη μίλησα στον 8χρόνο γιο μου, προσπαθώντας να του δώσω να καταλάβει τι γιορτάζουμε φέτος.
Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση, εύλογα γεννάται η συζήτηση αναφορικά με την Ελλάδα του 2021 και τις ομοιότητες που εμφανίζουν οι δύο εποχές. Το 2021 μας βρίσκει σε περίοδο μεγάλης έντασης με την Τουρκία, με το Κράτος μας να πιέζεται από τις μεταναστευτικές ροές, με την κοινωνία να δοκιμάζεται οικονομικά από τις συνέπειες της πανδημίας, με τον ξένο παράγοντα να καθορίζει εξελίξεις, με την έννοια της Ελευθερίας επικαιροποιημένη να αποτελεί θέμα συζήτησης. Κατά κάποιον τρόπο υπάρχουν ομοιότητες των δύο εποχών και αυτή η διαπίστωση οδηγεί στην ανάγκη να επιδείξουμε και σήμερα την Αρετή και την Τόλμη των προγόνων μας στη σύγχρονη εκδοχή τους.
Αρετή στην Ελλάδα του 2021 σημαίνει περισσότερη Δημοκρατία, διατήρηση και βελτίωση της έννοιας του Κράτους Δικαίου, άμεμπτη λειτουργία των Θεσμών, χρηστή άσκηση εξουσίας, ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή άλλων επιλογών των, απονομή δικαιοσύνης, επένδυση στην παιδεία.
Τόλμη στην Ελλάδα του 2021 σημαίνει διατήρηση της εδαφικής μας ακεραιότητας, αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά δικαιώματα του Κράτους, αμυντική θωράκιση και άρτια οργάνωση του στρατού, ευρεία Συνταγματική Αναθεώρηση, καινοτόμες μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάδειξη καλών πρακτικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Για να επιδείξουμε όμως, ως Έλληνες, τέτοια χαρακτηριστικά, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Να θυμόμαστε και να τιμούμε τους νεκρούς μας, αφού η πορεία ενός Έθνους περιλαμβάνεται σ’ αυτούς. Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί την κορωνίδα της ιστορικής μας εξέλιξης και τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν γι’ αυτήν. Η Επανάσταση συνιστά καταστατικό στοιχείο της Ελληνικής Ιστορίας και κομμάτι της Παγκόσμιας Ιστορίας. Ο Γιώργος Σεφέρης έγραψε: «Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον». Η Ελλάδα του σήμερα λοιπόν, πρέπει να διατηρεί συνεχώς αναμμένο το Φως, που της χάρισαν ο Κολοκοτρώνης και η παρέα του με τη θυσία τους.
Χρόνια Πολλά!!!

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Χρήστος Θ. Παπαθεοδώρου


200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, η συμβολή των Θρακιωτών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα δυστυχώς δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Για τον λόγο αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Θρακικής Εστίας Δράμας αποφάσισε να τιμήσει τους Θρακιώτες αγωνιστές της Ανεξαρτησίας με το παρόν ιστορικό σημείωμα. Η οργάνωση και η ευρεία εξάπλωση απελευθερωτικού κινήματος στην Ανατολική Θράκη συναντούσαν πάντα μεγάλες δυσκολίες λόγω της γεωμορφολογίας και της στρατηγικής θέσης της. Και αυτό επειδή η Θράκη είχε το μειονέκτημα να βρίσκεται πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και επειδή στις θρακικές πόλεις στάθμευαν μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις των Τούρκων. Παράλληλα, και η γεωμορφολογία της περιοχής δεν βοηθούσε την ανάπτυξη μαζικού επαναστατικού κινήματος μη παρέχοντας δυνατότητα ανάπτυξης κλεφτοπόλεμου και διαφυγής στα βουνά. Παρόλα αυτά, η συμβολή του Θρακικού Ελληνισμού στην Επανάσταση του 1821 υπήρξε σημαντική, καθώς πολλοί Θρακιώτες συμμετείχαν στη μάχη του Δραγατσανίου, στις μάχες της Επανάστασης στη Νότια Ελλάδα αλλά και σε επαναστατικές ενέργειες στη Σωζόπολη και στην Αίνο. Οι επιχειρήσεις των Ελλήνων επαναστατών στη Θράκη είχαν χαρακτήρα αντιπερισπασμού και απασχολούσαν μεγάλες δυνάμεις των Οθωμανών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάπνιξη της Επανάστασης, εν τη γενέσει της, στην Πελοπόννησο και τη Στερεά.
Καταρχάς, πολλοί Θρακιώτες έγιναν μέλη της Φιλικής Εταιρείας, ενώ άλλοι, κυρίως νέοι, υπήρξαν Ιερολοχίτες. Ταυτόχρονα, σημαντική ήταν η συμμετοχή των Θρακιωτών αγωνιστών στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο της ξηράς όσο και της θάλασσας, ενώ πολλοί από τους αγωνιστές αυτούς συνέχισαν τον αγώνα στην Πελοπόννησο. Ανάμεσα στις απελευθερωτικές ενέργειες των κατοίκων της Θράκης συμπεριλαμβάνονται η εξέγερση στη Σωζόπολη (17 Απριλίου 1821) και επαναστατικά κινήματα στις περιοχές της Φιλιππούπολης, της Αδριανούπολης, της Βάρνας, της Αγχιάλου, της Μαρώνειας και της Κεσσάνης. Η Αίνος έμεινε ελεύθερη έναν μήνα περίπου και στις ναυμαχίες που ακολούθησαν στο Αιγαίο διακρίθηκε η οικογένεια Βισβίζη και κυρίως η Δόμνα Βισβίζη, η Μπουμπουλίνα της Θράκης, μετά τον θάνατο του συζύγου της Χατζή Αντώνη Βισβίζη.
Θρακιώτες από τη Μεσημβρία, την Αγχίαλο, τη Σωζόπολη, τη Βάρνα, τη Φιλιππούπολη και τη Στενήμαχο συμμετείχαν και στη Φιλική Εταιρεία, όπως ο ιεροδιάκονος Ιωαννίκιος Μαρώνειας, που μυήθηκε από τον Παπαφλέσσα, ο Μαρωνίτης έμπορος Μηχανίδης, οι Αναγνώστης Αυξεντιάδης και Αναστάσιος Κομνηνός από τη Μεσημβρία, οι Δημήτριος Κώνστας, Αντώνιος και Παναγιώτης Παλαιολόγος, Ζαφείρης και Κωνσταντίνος Νέστωρ και ο Γεώργιος Σγουρός από την Αγχίαλο, ο έμπορος Κωνσταντινίδης από τη Σωζόπολη, οι Αδάμ Κέλκος, Θεόδωρος Αθανασίου και Ιωάννης και Κωνσταντίνος Παπά Νίκογλου από τη Φιλιππούπολη, οι Ιωάννης Ελευθερίου, Παρασκευάς Νικολάου από τη Βάρνα κ.ά. Στη Φιλική Εταιρεία καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος του μεγαλέμπορου Γρηγορίου Μαρασλή από τη Φιλιππούπολη. Μετά την εκλογή του στη νέα εφορεία της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό αποφάσισαν μαζί με τον Σταμάτη Κούμπαρη να μετονομάσουν τη Φιλική Εταιρεία σε Φιλανθρωπική Εταιρεία. Το σπίτι του Μαρασλή στην Οδησσό στην Κόκκινη πάροδο, γνωστό σήμερα ως το Κόκκινο Σπίτι, αποτέλεσε έδρα συναντήσεων και συνεδριάσεων των Φιλικών.
Τα αντίποινα των Τούρκων κατά των Θρακιωτών αγωνιστών ήταν πολύ σκληρά τόσο στην Αδριανούπολη, όπου απαγχονίστηκαν ο Αδριανουπολίτης πρώην οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος Στ΄ και ο μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Δωρόθεος, όσο και στο Ορτάκιοϊ και σε άλλες περιοχές της Θράκης. Την 1η Σεπτεμβρίου 1821 οι Τούρκοι συγκέντρωσαν τους κατοίκους της Σαμοθράκης στη θέση Εφκάς, έσφαξαν 700 Σαμοθρακιώτες και αιχμαλώτισαν τα γυναικόπαιδα του νησιού, ανάμεσα στους αιχμαλώτους ήταν και οι 5 Νεομάρτυρες της Σαμοθράκης.
Οι 5 Νεομάρτυρες, Μανουήλ Παλογούδας, Θεόδωρος Δημητρίου, Γεώργιος Κουρούνης και ο νεότερος Γεώργιος Καλακίκος κατάγονταν από τη Σαμοθράκη, ο δε Μιχαήλ από την Κύπρο, και μαρτύρησαν στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα του Θωμά 6 Απριλίου 1835. Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο την Κυριακή του Θωμά. Όταν έγινε η Επανάσταση του 1821 πολλοί Τούρκοι από τις γύρω περιοχές επέδραμαν στη Σαμοθράκη και κατέσφαξαν το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων, ιδιαίτερα τους άνδρες, τις δε γυναίκες και τα παιδιά τους πούλησαν σκλάβους στην Ανατολή, στην Ευρώπη και στην Αίγυπτο. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι Άγιοι μάρτυρες, οι οποίοι σκλαβώθηκαν και με τη βία αρνήθηκαν τον Χριστό και έγιναν μουσουλμάνοι. Μετά από χρόνια επέστρεψαν στη Σαμοθράκη και εγκαταλείποντας την πλάνη μέσα από ειλικρινή μετάνοια, ζούσαν πλέον ως χριστιανοί. Αλλά όταν στο νησί ήρθε νέος καδής, τους συνέλαβε, τους φυλάκισε στη Μάκρη Αλεξανδρούπολης και τους βασάνισε για να αλλαξοπιστήσουν. Τελικά μαρτύρησαν στις 6 Απριλίου 1835 στη Μάκρη.
Στις παραμονές της Επανάστασης του 1821 οι θρακικές κοινότητες δραστηριοποιήθηκαν δυναμικά με τη μύηση Ελλήνων στη Φιλική Εταιρεία. Ο έμπορος της Μόσχας με καταγωγή από τη Φιλιππούπολη Αντώνιος Κομιζόπουλος το 1815 εγγράφτηκε ως τέταρτο μέλος της Φιλικής Εταιρείας μαζί με τους Εμμανουήλ Ξάνθο από την Πάτμο, Αθανάσιο Τσακάλωφ από τα Ιωάννινα και Νικόλαο Σκουφά από την Άρτα. Μάλιστα ο Αντώνιος Κομιζόπουλος αναφέρεται από τον Ξάνθο ως χρηστοήθης και έντιμος, και σε ολόκληρη τη διάρκεια της Επανάστασης συνέχισε να συμβάλει ηθικά και υλικά για την ευόδωση του αγώνα από τη Μόσχα, που ήταν η έδρα των επιχειρήσεών του. Το σπίτι του σώζεται στη Φιλιππούπολη και λειτουργεί ως εθνογραφικό μουσείο.
Γνωστά μέλη της Φιλικής Εταιρείας υπήρξαν οι Θρακιώτες αδελφοί Κυριάκος, Σταμάτης και Αλέξανδρος Κούμπαρης από τη Μεσημβρία, έμποροι που δραστηριοποιούνταν στην Οδησσό. Μετά τη σύσταση της νέας εφορείας της Οδησσού από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο Αλέξανδρος Κούμπαρης συμμετείχε ενεργά στη δράση της. Ο Υψηλάντης, δυσαρεστημένος από την περιορισμένη οικονομική υποστήριξη των πλουσίων Φιλικών της Οδησσού, ανέθεσε στον Σταμάτη Κούμπαρη να βρει χρήματα και αυτός άρχισε να μυεί μαζικά τους κατοίκους της Οδησσού στη Φιλική Εταιρεία προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομική υποστήριξη. Ο Κωνσταντίνος Κούμπαρης υπήρξε επόπτης των εφορειών της Φιλικής Εταιρείας, ενώ στα βασικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας της Οδησσού συγκαταλέγεται και ο Γρηγόριος Μαρασλής από τη Φιλιππούπολη.
Οι αδελφοί Θεόδωρος, Πασχάλης, Αθανάσιος και Κωνσταντίνος Ξενοκράτης κατάγονταν από το Σαμάκοβο. Ο Κωνσταντίνος Ξενοκράτης κατατάχτηκε στον Ιερό Λόχο, συμμετείχε και διακρίθηκε στη μάχη του Δραγατσανίου και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Βουκουρέστι. Ο Ξενοκράτης διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για την ίδρυση σχολείων στη γενέτειρά του Σαμάκοβο, στη Βιζύη, αλλά και στο Μεσολόγγι (Ξενοκράτειο Παρθεναγωγείο) και μετέτρεψε το σπίτι του στο Βουκουρέστι σε νοσοκομείο για την περίθαλψη των Ελλήνων.
Το κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στη Μολδοβλαχία, στο οποίο συμμετείχαν Θρακιώτες φοιτητές και εργαζόμενοι σε ευρωπαϊκές χώρες πλαισιώνοντας τον Ιερό Λόχο και συμμετέχοντας ηρωικά μαχόμενοι στη μάχη στο Δραγατσάνι, αποτέλεσε τον αντιπερισπασμό ώστε να ξεσπάσει και να εδραιωθεί η Επανάσταση στη Νότια Ελλάδα. Οι Τούρκοι, λοιπόν, έστειλαν στρατεύματα για να συντρίψουν το κίνημα στη Μολδοβλαχία, λόγω του ονόματος και της τόλμης του Αλέξανδρου Υψηλάντη, αλλά απασχόλησαν αναγκαστικά στρατιωτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την αιματηρή κατάπνιξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο και τη Στερεά.
Στην επανάσταση στη Μολδοβλαχία συμμετείχε και ο Αθανάσιος Καραμπελιάς ή Μπελιάς από την Κορνοφωλιά του Έβρου. Αρχικά, είχε σχηματίσει δικό του αντάρτικο σώμα στο Σουφλί, αλλά αργότερα, αφού το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία, αναχώρησε μέσω του Αίμου για τη Ρουμανία και τάχθηκε στο πλευρό του Αλέξανδρου Υψηλάντη, τον οποίο και ακολούθησε σε πολλές μάχες. Όταν ο Υψηλάντης διέφυγε στην Αυστρία, ο Καραμπελιάς κατευθύνθηκε προς τον Νότο, αλλά διασχίζοντας την οροσειρά της Ροδόπης, έπεσε σε τουρκική ενέδρα, τραυματίστηκε σοβαρά, συνελήφθη, μεταφέρθηκε σιδηροδέσμιος στην Αδριανούπολη όπου και απαγχονίστηκε. Η ηρωική μορφή του Καραμπελιά απαθανατίστηκε σε δημοτικά τραγούδια.
Στις παραμονές της Επανάστασης του 1821 και για να ενισχύσει τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στις παραδουνάβιες περιοχές ο αρχιεπίσκοπος Λιτίτσης Σωφρόνιος συγκρότησε επαναστατικό σώμα από κατοίκους του Ορτακίου και της Μανδρίτσας με αρχηγό τον Δερέμπεη. Οι αγωνιστές αυτοί πολέμησαν στις παραδουνάβιες περιοχές μέχρι την καταστολή του κινήματος του Αλέξανδρου Υψηλάντη και έλαβαν μέρος στην επανάσταση της Μολδοβλαχίας, στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην Ήπειρο και από εκεί βρέθηκαν στη Ρούμελη για να συνεχίσουν τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Το 1821 λόγω των επαναστατικών κινήσεων και της οργάνωσης απελευθερωτικού κινήματος στην περιοχή του Ορτακίου εκτελέστηκαν προύχοντες στη θέση που πήρε το όνομα Παλουκωμένοι, μεταξύ Ορτακίου και Λίτιτσας, λόγω αυτής της εκτέλεσης.
Στις 18 Απριλίου 1821 απαγχονίστηκαν στην Αδριανούπολη 26 Έλληνες πρόκριτοι δίπλα στην πόρτα του μητροπολιτικού ναού. Ο πρώην οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος Στ΄ (ο κατά κόσμον Κωνσταντίνος Σερπετζόγλου από την Αδριανούπολη) συνελήφθη στην Αδριανούπολη, διαπομπεύτηκε στους δρόμους της πόλης από γενιτσάρους και απαγχονίστηκε από κιγκλίδωμα παραθύρου του μητροπολιτικού μεγάρου. Το σκήνωμά του, όπως και των προκρίτων, ρίχτηκε στον ποταμό Έβρο, περισυνελέγη στο Χειμώνιο από κατοίκους του Πυθίου και ενταφιάστηκε στο σπίτι του μυλωνά Χρήστου Αργυρίου.
Ο μητροπολίτης Αδριανουπόλεως Δωρόθεος απουσίαζε από την Αδριανούπολη όταν οι Τούρκοι σφάγιασαν τους προκρίτους της και τον πρώην οικουμενικό πατριάρχη Κύριλλο Στ΄. Λίγο αργότερα ο μητροπολίτης Δωρόθεος συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και απαγχονίστηκε. Παράλληλα με την περίοδο της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης 3.000 περίπου κάτοικοι της Σωζόπολης με ηγέτη τον μητροπολίτη Σωζοπόλεως Παΐσιο εξεγέρθηκαν. Μετά την αποφασιστική μάχη στη θέση Κιούπκιοϊ κοντά στον ποταμό Ροπόταμο, ανάμεσα στην Αγαθούπολη και στη Σωζόπολη, στις 25 Απριλίου 1821 η Σωζόπολη καταλήφθηκε από τα τουρκικά στρατεύματα. Οι Έλληνες πρόκριτοι συνελήφθησαν και απαγχονίστηκαν στην πλατεία της πόλης, ανάμεσά τους και μετά από βασανιστήρια ο μητροπολίτης Παΐσιος, ο οποίος αρνήθηκε να αποκηρύξει το επαναστατικό κίνημα. Το σκήνωμά του ρίχτηκε στο Ροπόταμο, αλλά Έλληνες ψαράδες το περισυνέλεξαν και το έθαψαν κρυφά στην τοποθεσία Κουρνιά, που πήρε την ονομασία ο τάφος του Δεσπότη.
Μετά την έναρξη της Επανάστασης του 1821 επαναστατικές ενέργειες παρατηρήθηκαν και στην Αίνο (τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου 1821), όταν οι Αινίτες κατέλαβαν προσωρινά το κάστρο. Στην απελευθέρωση της πόλης βοήθησαν πλοία των Ψαριανών και των Αινιτών και διακρίθηκε ο πλοίαρχος Χατζή Αντώνης Βισβίζης, ο οποίος διοικούσε το μπρίκι του Καλομοίρα με πλήρωμα 140 ναύτες μαζί με τη γυναίκα του, Δόμνα Βισβίζη. Η Αίνος παρέμεινε για αρκετές μέρες ελεύθερη. Μετά από τα γεγονότα της Αίνου, ο Χατζή Αντώνης Βισβίζης επιβίβασε στο καράβι τη γυναίκα του Δόμνα και τα 5 παιδιά του και ενώθηκε με τον ελληνικό στόλο. Υποστήριξε με το καράβι του την επανάσταση του Εμμανουήλ Παπά στη Χαλκιδική, συμμετείχε στις ναυμαχίες του Άθω, της Λέσβου και της Σάμου και το 1822 υποστήριξε με τα κανόνια του τις επιχειρήσεις των Δημητρίου Υψηλάντη, Οδυσσέα Ανδρούτσου και Νικηταρά στην Αγία Μαρίνα Λαμίας για να σταματήσουν την κάθοδο του Μαχμούτ Δράμαλη πασά νοτιότερα. Μετά τον θάνατό του σε μάχη (21 Ιουλίου 1822), το έργο του συνέχισε η ηρωίδα γυναίκα του, Δόμνα Βισβίζη, συμμετέχοντας στην πολιορκία του Ευρίπου, όπου και διακρίθηκε. Μάλιστα, ο γιος τους Θεμιστοκλής Βισβίζης που φιλοξενήθηκε στο Παρίσι από Γάλλους φιλέλληνες αποτέλεσε το πρότυπο για μία ωδή του Βίκτωρος Ουγκώ. Η οικογένεια Βισβίζη θυσίασε στον αγώνα της Ανεξαρτησίας μέλη της, όλη την περιουσία της και το επιβλητικό πλοίο της Καλομοίρα, το οποίο έκανε το τελευταίο του ταξίδι ως πυρπολικό για να ανατιναχθεί, από τον πυρπολητή Ανδρέα Πιπίνο στα στενά του Τσεσμέ, η φρεγάτα Χαζνέ Γκεμισί, το θησαυροφυλάκιο του τουρκικού στόλου.
Ο μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος υπήρξε ένα από τα ενεργά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας, δραστηριοποιήθηκε στη Θάσο και συνέβαλε με τις ενέργειές του και με τη συνεργασία του προέδρου του νησιού Χατζή Γιώργη. Ο τελευταίος είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία από τον συμπατριώτη του αγωνιστή αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Σταματιάδη, για να επαναστατήσουν οι Θασίτες την άνοιξη του 1821. Στη συνέχεια, ο μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος ξεκίνησε από τη Θάσο μαζί με Μαρωνίτες, κατοίκους της Μάκρης και μερικούς Θασίτες για το Άγιον Όρος προκειμένου να συναντηθεί με τον Εμμανουήλ Παπά, ο οποίος βρισκόταν στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου. Στο Πρωτάτο των Καρυών τον Μάιο του 1821, μαζί με τον Εμμανουήλ Παπά, ο μητροπολίτης Κωνστάντιος ευλόγησε τα όπλα των επαναστατών της Χαλκιδικής και έχασε τη ζωή του στη μάχη της Ρεντίνας.
Τέλος, σημαντικό ρόλο στους ναυτικούς αγώνες των Θρακιωτών διαδραμάτισαν οι Αινίτες Χατζή Φραντζής Κούταβος, ο γιος του Μαργαρίτης Κούταβος και ο ανιψιός του Κωνσταντίνος Κούταβος. Ο Χατζή Φραντζής Κούταβος διακρίθηκε για τη γενναιότητά του σε πολλές μάχες και άφησε σημαντικές μαρτυρίες για τον αγώνα στην αλληλογραφία του και στα επίσημα έγγραφα που αντάλλασσε με την ελληνική διοίκηση. Ο γιος του Μαργαρίτης Κούταβος με το πλοίο τους Ποσειδών συμμετείχε στην εκστρατεία του Ολύμπου και της Χαλκίδας, ενώ έσωσε πολλές ζωές συμπατριωτών του στην καταστροφή της Χίου και στην Εύβοια κατά την εκστρατεία του Μαχμούτ Δράμαλη πασά το 1822.

Κατάλογος Θρακιωτών οπλαρχηγών και αγωνιστών
Ανατολική Ρωμυλία: Αντώνιος Κομιζόπουλος, Αδάμ Κέλκος, Θεόδωρος Αθανασίου, Ιωάννης Παπανίκογλου, Κωνσταντίνος Παπανίκογλου (Φιλιππούπολη), Κυριάκος, Σταμάτης και Αλέξανδρος Κούμπαρης, Αναγνώστης Αυξεντιάδης, Αναστάσιος Κομνηνός (Μεσημβρία), Δημήτριος Κώνστας, Αντώνιος Παλαιολόγος, Παναγιώτης Παλαιολόγος, Ζαφείριος Νέστωρ, Κωνσταντίνος Νέστωρ, Γεώργιος Σγουρός (Αγχίαλος), Ιωάννης Ελευθερίου, Παρασκευάς Νικολάου (Βάρνα), μητροπολίτης Σωζοπόλεως Παΐσιος, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Παναγιώτου, Δημήτριος Βάρης (Σωζόπολη).
Ανατολική Θράκη: Κωνσταντίνος Ξενοκράτης (Σαμάκοβο), Κάρπος Παπαδόπουλος, Σωτήριος Κώκιας, Δημήτριος Χατζηστάνου, Δημήτριος Λέτζογλου, Γεώργιος Παπάς Κούρτογλους, Αθηναίος Κυνηγός, Κωνσταντίνος Δεληολάνης, Σταύρος Σταμούλης, Χριστόφορος Σταυράκης, Παναγιώτης Μπάχαρης, Χατζηγιώργης Δημητρίου, Νικόλαος Καραχονισενλής, Μιχαήλ Φουντουκλής (Αδριανούπολη), Χατζή Αντώνης Βισβίζης, Δόμνα Βισβίζη, Βασίλειος Χριστοφόρου, Κωνσταντίνος Κοζάζογλου, Ευστράτιος Σκάρδος, Χατζή Φραντζής Κούταβος, Μαργαρίτης Κούταβος, Κωνσταντίνος Κούταβος, Ιωάννης Καραβέλας, Ελευθέριος Παλιός, Χατζηεμμανουήλ Τέρογλου, Γρηγόριος Κομνηνός, Αγγελής Αργυρίου (Αίνος), Ιωάννης Τσατλίκαρης (Ραιδεστός)
Δυτική Θράκη: μητροπολίτης Μαρωνείας Κωνστάντιος, ιεροδιάκονος Ιωαννίκιος, Άγγελος Κίρζαλης, Σταύρος Κομπένος (Κομοτηνή), Παναγιώτης Μηχανίδης, Γεώργιος Γεβίδης (Μαρώνεια), Αθανάσιος Καραμπελιάς, Γεώργιος Γιαννακούδης (Κορνοφωλιά), Μαριγώ Σαραφοπούλου, Ανδρέας Ματσιάνης, Ευάγγελος Ματσιάνης (Λάβαρα), Γεώργιος Δημητρίου (Ξάνθη), Γεώργιος Λιόλογλου (Ισαάκιο).

Βιβλιογραφία
• Avramea, A., Aikaterinidis, G., Arvanitidou, Sm., Vakalopoulos, K., Bakirtzis, Ch., Delopoulos, G., Papoulia, V., Pavlopoulou, A., Pelikidis, Ch., Svolopoulos, K. & Triantaphyllos, D. (1994). Thrace. Athens: General Secretariat of the Region of East Macedonia-Thrace.
• Βακαλόπουλος Θ., (2009). Ορτάκιοϊ και Λίτιτσα. Τεκμήρια ζωής της οικογένειας των α/φών Βακαλόπουλων. Αλεξανδρούπολη: Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.
• Βακαλόπουλος, Κ. Α. (1990). Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. Θράκη. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη.
• Γεωργιάδης Ν. Θ. (2013), «Η Λίτιτσα και το Ορτάκιοϊ από τους βυζαντινούς χρόνους μέχρι τον ξεριζωμό». Μικρασιατική Σπίθα 18, 181-204.
• Γεωργιάδης Ν. Θ. (2015). Θρακική Εστία Δράμας 1955-2015. 60 χρόνια διατηρούμε την παράδοση. Δράμα: Θρακική Εστία Δράμας.
• Ευθυμιάδης, Α. Π. (2005). Η συμβολή της Θράκης εις τους απελευθερωτικούς αγώνας του Έθνους (από του 1361 μέχρι του 1920). Αλεξανδρούπολις.
• Κούκος, Μ. (1981). «Οι Θράκες στους αγώνες του ‘21». Θρακική Επετηρίδα 2, 85-161.
• Μαλκίδης, Θ. «Η Θράκη στην Επανάσταση». Αφιέρωμα: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Μακεδονία, 24-25.03.2012.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7.

Ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, συνυπέγραψε ερώτηση 38 βουλευτών σχετικά με την υποβάθμιση των πτυχίων των σπουδαστών στις ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και τη ανάγκη νομοθέτησης μεταβατικής διάταξης, προκειμένου να διορθωθεί η κατάφωρη αδικία που έχουν υποστεί οι περίπου 8000 εν ενεργεία φοιτούντες στις σχολές ΕΠΑ.Σ. του ΟΑ.Ε.Δ., οι οποίοι εισήχθησαν με το προηγούμενο καθεστώς.

«Η θέση της Κυβέρνησης, ως πολεμίου, απέναντι στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι γνωστή εδώ και χρόνια, όμως, η συγκεκριμένη επιλογή υποβάθμισης των πτυχίων, αποδεικνύει ότι πρόθεσή της είναι να μετατρέψει τους σπουδαστές σε «επαγγελματίες εργάτες». Παράλληλα, εγείρει εύλογες αμφιβολίες για το κατά πόσο η συγκεκριμένη διάταξη είναι συνταγματική, ειδικά για την περίπτωση όπου δεν προβλέπεται καμία μεταβατική περίοδος εφαρμογής της διάταξης», επισημαίνεται στην ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, Ζεϊμπέκ Χουσείν.
Όπως σημειώνουν οι βουλευτές, «οι τωρινοί φοιτούντες στις σχολές ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ έχουν εισαχθεί και φοιτούν βάσει του προηγούμενου, ευνοϊκότερου νομικού πλαισίου, όπως περιγράφηκε παραπάνω από τον Ν. 3475/2006 και τον Ν.4186/2013. Φυσικά, οι αλλαγές που θεσπίστηκαν στα τέλη τον Δεκεμβρίου του 2020, ανατρέπουν ολόκληρο τον προγραμματισμό των σπουδαστών. Μάλιστα, η επιλογή των ΕΠΑ.Σ. πλέον μοιάζει ατυχής, καθώς δεν προσθέτει στα ατομικά τους προσόντα, μιας και οι περισσότεροι φοιτούντες, έχοντας απολυτήριο Λυκείου, κατέχουν ήδη πτυχίο επιπέδου 4.»
Η απουσία νομοθετικής πρόβλεψης για τους φοιτούντες στα ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μόνο ως κατάφορη παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης του κράτους μπορεί να ιδωθεί, τονίζουν και ερωτούν, τους υπουργούς Παιδείας και Εργασίας, για ποιους λόγους υποβάθμισαν τα πτυχία των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ, εάν η υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή καθώς και εάν προτίθενται να αποκαταστήσουν την κατάφωρη αδικία σε βάρος των περίπου 8.000 που φοιτούν ήδη στις σχολές και οι οποίοι εισήχθησαν εκεί με το προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή πριν την υποβάθμισή τους.

Την Παρασκευή 26 Μαρτίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του αείμνηστου Αντώνη Παπαδόπουλου και το Φεστιβάλ Δράμας τιμά με ένα online αφιέρωμα την μνήμη και την προσφορά του επί δεκαετίες καλλιτεχνικού του διευθυντή και μεγάλου υποστηρικτή της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους.
Θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία για το έργο και την δράση του Αντώνη Παπαδόπουλου που πρωτοπαρουσιάστηκε, τιμής ένεκεν, μετά τον πρόωρο χαμό του, κατά την διάρκεια της τελετής ονοματοδοσίας της κεντρικής αίθουσας του Δημοτικού Ωδείου Δράμας σε «Αίθουσα Αντώνης Παπαδόπουλος» στην έναρξη του 43ου Φεστιβάλ Δράμας. Την ταινία υπογράφει ο Δημήτρης Νάκος.

Αντώνης Παπαδόπουλος
Θα προβληθεί επίσης το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Αντώνη Παπαδόπουλου «Η Γενοκτονία της μνήμης» (2009, 52΄). Το ντοκιμαντέρ αφορά τη γερμανό-ιταλική Κατοχή στην Ελλάδα και την κατάδειξη ενός συγκλονιστικού γεγονότος: του λιμού τον χειμώνα του 1941-42 που έπληξε κυρίως την Αθήνα και οδήγησε στον θάνατο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της πρωτεύουσας. Μέσα από πλούσιο αρχειακό υλικό και μαρτυρίες διερευνάται η αναζήτηση των ενόχων και οι ευθύνες των γερμανικών και ιταλικών στρατευμάτων. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ειδική έρευνα σε Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία και Ελβετία.
Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, μέσα από το λινκ https://www.dramafilmfestival.gr/papadopoulos/ το οποίο θα είναι διαθέσιμο την Παρασκευή 26/3 στις 00:00 και μόνο για 24 ώρες. Επίσης θα μπορεί ο καθένας να το βρει στην ελληνική version της σελίδας του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, κάτω από το μενού "ΔΡΑΣΕΙΣ" με τον τίτλο: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Αντώνης Παπαδόπουλος 3

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μετρούσε τριάντα χρόνια στο τιμόνι του Φεστιβάλ Δράμας. Παρέλαβε ένα περιφερειακό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους και το έκανε θεσμό, γνωστό και σεβαστό στις πέντε ηπείρους, μετέτρεψε την Δράμα σε μια κινηματογραφούπολη που κάθε Σεπτέμβριο σφύζει από ζωή, κι έδωσε βήμα σε χιλιάδες νέους δημιουργούς, που σε πείσμα των δυσκολιών, συνεχίζουν να συρρέουν στην πόλη της Δράμας με τη χειμαρρώδη ενέργειά τους, εγγράφοντας υποθήκες για το μέλλον.
Ο Αντώνης Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1956. Πήρε το πτυχίο του και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στην Ακαδημία του Κιέβου. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε στη σχολή κινηματογράφου Χατζίκου. Στενή υπήρξε και η συνεργασία του με τη δημόσια τηλεόραση, για την οποία γύρισε αρκετά ντοκιμαντέρ. Η φιλμογραφία του περιλαμβάνει πολλές και βραβευμένες ταινίες τεκμηρίωσης, όπως τη «Γενοκτονία της μνήμης» (2000) και τη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του «Βαρέα ανθυγιεινά» (2003).

agori dog Genocide
Από το 2003 ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ διετέλεσε επίσης μέλος της κριτικής επιτροπής των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1999 έως το 2009 και από το 2005 έως το 2006 συνεργάστηκε με το ΥΠΠΟΑ ως Ειδικός Σύμβουλος Κινηματογραφίας.

genoktonia mnimis 500
Σεμνά και αθόρυβα, παρέμεινε ο φύλακας άγγελος των "μικρομηκάδων", διακρίνοντας τη δυναμική και το επίπεδο της ελληνικής μικρού μήκους ταινίας, και υπογραμμίζοντας το συνεργατικό πνεύμα παραγωγής της στα χρόνια της κρίσης, πολύ πριν το ελληνικό σινεμά γίνει της μόδας στο εξωτερικό. Βαθιά καλλιεργημένος και λάτρης της κλασικής μουσικής, πίστευε με πάθος πως η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει "αιμοδότη" του κινηματογράφου - γι' αυτό και εισήγαγε τα "Αίθρια Λογοτεχνικά Μεσημέρια" στο Φεστιβάλ, ενώ άπλωσε τη δράση της διοργάνωσης σ’ ολόκληρο τον χρόνο μέσω του επιτυχημένου προγράμματος "Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει", που έφτασε σε όλον τον κόσμο.

genoktonia
Η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει τη νέα ταινία μυθοπλασίας του «Άγουρα πορτοκάλια». Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ζήσει την μετεγκατάσταση του Φεστιβάλ στην Καπναποθήκη της Οδού Περδίκα, αίτημα και όραμά του ετών, ούτε να δει την υλοποίηση του οράματός του για λειτουργία Τμήματος Κινηματογραφικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην αγαπημένη του Δράμα -κι ας πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις και για τα δύο.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr