Displaying items by tag: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο βουλευτής Δράμας, τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, συνυπέγραψε ερώτηση 45 συναδέλφων του, με την οποία ζητείται η λήψη μέτρων στήριξης των ιδιοκτητών ταξί, τα έσοδα των οποίων έχουν μεiωθεί δραματικά κατά την περίοδο του lockdown.

Η Κυβέρνηση έχει αφήσει τον κλάδο των ταξί στην τύχη του, καταγγέλλουν οι βουλευτές με την ερώτηση τους που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου, Σωκράτη Βαρδάκη.

Η λειτουργία των ΤΑΞΙ κατά τη διάρκεια της πανδημίας δε σταμάτησε. Επιβλήθηκαν όμως περιορισμοί στον τρόπο λειτουργίας τους, οι οποίοι, παράλληλα με την απουσία μέτρων στήριξης, οδήγησαν τους περισσότερους ιδιοκτήτες ΤΑΞΙ σε οικονομική ασφυξία.

Σύμφωνα με την Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. και την πρόσφατη επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, η απαγόρευση πλέον του ενός επιβάτη, ακόμα κι αν πρόκειται για μέλη της ίδιας οικογένειας, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας χρήσης του συγκεκριμένου μέσου μεταφοράς, γεγονός που οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση των εσόδων των ιδιοκτητών. Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα πώς άνθρωποι που διαβιούν στην ίδια οικία, μέλη της ίδιας οικογένειας, αδυνατούν από κοινού να χρησιμοποιήσουν το ίδιο ΤΑΞΙ.

Επιπρόσθετα, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης και την επιβολή περιοριστικών μέτρων, οι ιδιοκτήτες ταξί έλαβαν μόνο την επιδότηση των 800 ευρώ, ενώ στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής εντάχθηκαν λίγοι εξ αυτών, συγκεκριμένα το 40% από τους 35.000 ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός, εάν θα λάβει μέτρα στήριξης των ιδιοκτητών ταξί, εάν θα επιτραπεί η μεταφορά μελών της ίδιας οικογένειας με το ίδιο ταξί και να χρηματοδοτηθεί η υποχρεωτική τοποθέτηση προστατευτικού πλαισίου για τους οδηγούς ταξί, όπως και στα αστικά λεωφορεία.

Με τροπολογία που συνυπέγραψε ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ζητείται να καταστεί αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη η ενίσχυση που καταβάλλεται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία μέσω των περιφερειών. Η ενίσχυση καταβάλλεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση), η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους 2014-2020.

Οπως αναφέρεται στην τροπολογία, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Σωκ. Βαρδάκη και συνυπογράφον 62 συνολικά βουλευτές, η ενίσχυση μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, θα καλύψει πραγματικές τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν άλλες πηγές εσόδων, για μεγάλο διάστημα.
Για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της ως άνω ενίσχυσης και λαμβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή ρευστότητα των επιχειρήσεων, κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση ότι το σχετικό ποσό είναι στην διάθεση των επιχειρήσεων στο σύνολό του, ότι είναι ακατάσχετο και δεν επιβάλλεται επί του ποσού αυτού φόρος, κράτηση, παρακράτηση ή συμψηφισμός με οποιεσδήποτε οφειλές φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες.

Ακολουθεί η τροπολογία

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)»

Θέμα: «Αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη η ενίσχυση που καταβάλλεται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, στα πλαίσια υλοποίησης δράσης που αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία Covid19, με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση), η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους 2014-2020»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Οι Περιφέρειες της χώρας, κάνοντας χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουν, προχώρησαν σε δράσεις οικονομικής ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων.
Η ενίσχυση μέσω των συγκεκριμένων προγραμμάτων, θα καλύψει πραγματικές τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν άλλες πηγές εσόδων, για μεγάλο διάστημα.
Για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της ως άνω ενίσχυσης και λαμβάνοντας υπόψη την ανεπαρκή ρευστότητα των επιχειρήσεων, κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση ότι το σχετικό ποσό είναι στην διάθεση των επιχειρήσεων στο σύνολό του, ότι είναι ακατάσχετο και δεν επιβάλλεται επί του ποσού αυτού φόρος, κράτηση, παρακράτηση ή συμψηφισμός με οποιεσδήποτε οφειλές φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες.

Β. Τροπολογία - Προσθήκη

Η ενίσχυση που καταβάλλεται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, στα πλαίσια υλοποίησης δράσης που αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία Covid19, με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση), η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους 2014-2020, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 4172/2013 (Α' 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Του Θεόφιλου Ξανθόπουλου*
Η χώρα ήδη μπήκε στην 3η δεκαετία του 21ου αιώνα και δοκιμάζεται, όπως όλος ο Πλανήτης, από μία διφυή κρίση, υγειονομική & οικονομική. Η κάθε κρίση, όπως είναι γνωστόν, αναδιατάσσει τις κοινωνικές και άρα τις πολιτικές προτεραιότητες. Και όσο πιο έντονη είναι, τόσο εντονότερα είναι τα αιτήματα που διατυπώνονται.
Η αμέσως προηγούμενη κρίση ήταν κρίση οικονομική. Τα Μνημόνια διέλυσαν ό, τι θεωρούσαμε κατάκτηση της Μεταπολίτευσης αλλά έθεσαν επιτακτικά την προτεραιότητα της εποχής. Έξοδος από τα Μνημόνια και χάραξη διαμετρικά αντίθετης Πολιτικής, απ' αυτήν που μας οδήγησε σ' αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε εκείνη την περίοδο, ίσως όχι πλήρως επεξεργασμένα, το αίτημα της Κοινωνίας για αλλαγή πορείας και κατόρθωσε να καταστεί πλειοψηφικό Κόμμα της Ελληνικής Κοινωνίας.
Σήμερα την χαραυγή της νέας χρονιάς η χώρα έχει ανάγκη από μεγάλες Τομές και Ρήξεις, που θα αποτελέσουν το διαβατήριο της Κοινωνίας για τη νέα εποχή. Ως κορυφαίο δίδαγμα της Πανδημίας προκύπτει η ανάγκη επαναθεμελίωσης του ΕΣΥ. Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που υπήρξε εμβληματική μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ της πρώτης περιόδου, λόγω εγγενών προβλημάτων αλλά και της επίθεσης που υπέστη κατά την περίοδο των Μνημονίων, παρά την στήριξη που γνώρισε από τον ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω ανελαστικών Μνημονιακών Υποχρεώσεων, έφτασε στα όρια της αντοχής του. Η πρωτοφανής άρνηση της κυβερνησης Μητσοτάκη να το ενισχύσει αποφασιστικά, εν μέσω πανδημίας, αποδεικνύει τις πραγματικές της προθέσεις. Απαιτείται μία μεγάλη συζήτηση μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας, που αναγνωρίζουν τη σημασία ενός ισχυρού, επαρκώς χρηματοδοτούμενου και πλήρως στελεχωμένου Δημόσιου Συστήματος Υγείας, για την επανεκκίνησή του και τη λειτουργία του στις σύγχρονες συνθήκες, έχοντας την πείρα των 40 περίπου ετών λειτουργίας του.
Περαιτέρω, είναι πλέον αδήριτη ανάγκη να επαναθεμελιωθεί η Δημόσια Διοίκηση. Το «μακρύ χέρι» του Κράτους, το εργαλείο λειτουργίας του βρίσκεται σε ημιθανή κατάσταση. Η Πανδημία ήλθε να το απογυμνώσει τελείως. Υποστελέχωση, έλλειψη μετρήσιμων στόχων, επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, ρουσφετολογικές ρυθμίσεις και προσεγγίσεις, βραδείς ρυθμοί, νωχελικές συμπεριφορές, περιγράφουν αδρομερώς το πλαίσιο αιτιών, που οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικής αποτελεσματικότητας βαλτώνει στα «γραφεία». Η συντηρητική προσέγγιση πατά στα υπαρκτά προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης, που εν πολλοίς οι συντηρητικές πολιτικές δημιούργησαν, για να μιλήσει για την ανάγκη ιδιωτικοποίησης μεγάλων τομέων της κρατικής μηχανής. Και αυτή η προσέγγιση τείνει να γίνει κυρίαρχη στην Κοινωνία. Πρόκειται για ιδεολογική ηγεμονία των δυνάμεων της αγοράς. Η απάντηση της Αριστεράς πρέπει να είναι τεκμηριωμένη, αναλυτική και κυρίως να απαντά, όχι σε μικροσυμφέροντα και επί μέρους διευθετήσεις, αλλά στη συνολική ανάγκη της Κοινωνίας. Για μια Δημόσια Διοίκηση αυτόνομη από την εκάστοτε Κυβέρνηση αλλά και αποδοτικό εργαλείο για την επίτευξη στόχων και σκοπών, που υπηρετούν την πλειοψηφία της Κοινωνίας.
Η νέα οικονομική κρίση, επακόλουθο της υγειονομικής, μας θέτει ξανά μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Ο τρόπος που θα αξιοποιήσουμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και θα ανασυγκροτήσουμε την παραγωγική βάση, χωρίς να την πληρώσουν και πάλι οι αδύναμοι, αποτελεί μια βαθιά ιδεολογικοπολιτική επιλογή. Η προοδευτική απάντηση, το νέο κοινωνικό συμβόλαιο με την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, θα πρέπει να συνδυάζει την δίκαιη οικονομική ανάπτυξη με τις ανάγκες της κλιματικής αλλαγής, την προστασία των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων αλλά και την ταχεία μετάβαση στη ψηφιακή εποχή.

Είναι δεδομένο ότι αυτό που αποτελεί το διαβατήριο της χώρας για τη νέα εποχή είναι οι νέες τεχνολογίες. Οι δυνατότητες που ανοίγονται ψηλαφούνται στα βιβλία επιστημονικής φαντασίας. Η ψηφιακή σύγκλιση με τις αναπτυγμένες ψηφιακά χώρες είναι όρος επιβίωσης. Αυτό είναι μια βαθιά πολιτική επιλογή που η Αριστερά πρέπει να κάνει. Γνωρίζουμε ότι η Τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Θέση της Αριστεράς παραμένει ότι οι νέες μορφές τεχνολογίας δεν πρέπει να είναι αποκλειστικό προνόμιο των «τυφλών δυνάμεων της αγοράς». Η Πολιτεία πρέπει να έχει βαρύνοντα λόγο. Τα Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, είναι οι πυλώνες της τεχνολογικής ανάπτυξης. Η γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας είναι μια προοδευτική πολιτική επιλογή. Και η διάχυση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της σε όλη την Κοινωνία αποτελεί κριτήριο της Ισότητας των Πολιτών και όχι απλώς αύξηση πελατολογίου της οποιασδήποτε εταιρείας υψηλής τεχνολογίας.
Διανύουμε ήδη την πρώτη μέρα του νέου έτους. Ενός έτους που όλοι θέλουμε να είναι καλύτερο απ΄ αυτό που πέρασε. Αλλά για τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις αυτό δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να είναι η αφετηρία δυναμικής πορείας της χώρας, η οποία εξουθενωμένη από την υγειονομική και οικονομική κρίση, οφείλει να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να κάνει τις επιλογές, που θα την εντάξουν στην πρωτοπορεία των Κρατών της νέας εποχής. Χωρίς τις παρεκτροπές αυταρχισμού της σημερινής κυβέρνησης αλλά με απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου, στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Και κυρίως με διαφάνεια και λογοδοσία.
Ολα αυτά δε μπορεί παρά να είναι έργο των προοδευτικών δυνάμεων, που με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να αναλάβουν αυτήν την ευθύνη, ευθύνη απέναντι στην ίδια την ιστορία τους αλλά και στο μέλλον της Πατρίδας.
*Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Δράμας
Τομεάρχη Δικαιοσύνης
Δημοσιεύθηκε στην Ημερηισία

Σε μια πρωτοφανή και απαράδεκτη ταλαιπωρία υποβάλλονται οι πολίτες που προσπαθούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ), προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα που παρατηρήθηκε με τους Ταχυδρομικούς Κώδικες αρκετών ορεινών περιοχών της χώρας, ώστε να λάβουν το επίδομα θέρμανσης.

Χθες, μετά από επικοινωνία του βουλευτή Δράμας Θεόφιλου Ξανθόπουλου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Οικονομικών, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, με την οποία παρέπεμπε όσους έχουν πρόβλημα με τους Τ.Κ, στο τηλεφωνικό κέντρο της ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνεται άμεσα η διόρθωση.

Ωστόσο από το πρωί σήμερα όσοι πολίτες επιχείρησαν να επικοινωνήσουν με το παραπάνω τηλεφωνικό Κέντρο, απέτυχαν οικτρά. Τις πρωινές ώρες και τουλάχιστον ως τις 11 π.μ, το τηλεφωνικό κέντρο ήταν εκτός λειτουργίας και χρειάστηκε νέα παρέμβαση μας για αποκατασταθεί τελικά η …βλάβη. Ομως και στη συνέχεια, οι πολίτες δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν ποτέ με την ΑΑΔΕ. Όπως μας καταγγέλθηκε από κάτοικο του Δήμου Προσοτσάνης, χρειάστηκε να περιμένει στη γραμμή 1 ώρα και 35 λεπτά χωρίς καμία ανταπόκριση και την δεύτερη φορά 35 λεπτά χωρίς πάλι να υπάρξει επικοινωνία και συνεννόηση με την ΑΑΔΕ.

Προφανώς λόγω των ημερών, απασχολείται λιγότερο προσωπικό στο τηλεφωνικό κέντρο της ΑΑΔΕ με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν αδύνατη η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Το θέμα ωστόσο εδώ, εκτός από τον εμπαιγμό και την ταλαιπωρία των πολιτών, είναι ότι την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση του επιδόματος. Και πολλοί κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας αλλά και άλλων περιφερειών της χώρας, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς επίδομα θέρμανσης, εάν δεν γίνει η διόρθωση στους Ταχυδρομικούς Κώδικες.

Κατόπιν τούτων. καλούμε την κυβέρνηση να επιλύσει άμεσα το σοβαρό αυτό πρόβλημα που προέκυψε, επιδεικνύοντας τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους πολίτες. Ταυτόχρονα είναι πλέον αναγκαίο να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης αφού πολλοί κάτοικοι, καίτοι το δικαιούνται, κινδυνεύουν σοβαρά να μην το λάβουν εξ αιτίας της αποκλειστικής ευθύνης του κρατικού μηχανισμού.

Με ερώτηση του στις 3 Δεκεμβρίου 2020 προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο βουλευτής Δράμας, τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος, επεσήμανε την δεινή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι πατατοπαραγωγοί της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας, λόγω της μεγάλης μείωσης της τιμής της πατάτας και ζητούσε την άμεση λήψη μέτρων στήριξης τους. Οι πατατοπαραγωγοί της Δράμας, υπέστησαν πλήγματα τόσο από τις κακές καιρικές συνθήκες όσο και από την πανδημία, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η παραγωγή τους και η πώλησή της να γίνεται σε πολύ χαμηλές τιμές που όχι μόνο δεν καλύπτουν τα έξοδα τους αλλά τους προκαλούν δυσβάστακτη ζημιά.
Στην απάντησή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, λίγο πριν αποχωρήσει για το υπουργείο Εσωτερικών, αφού παραθέτει μια σειρά κυβερνητικών προθέσεων, νομοθετικών πρωτοβουλιών και παλαιότερων μέτρων, αποφεύγει την παραμικρή δέσμευση και περιορίζεται σε αόριστες υποσχέσεις, Μάλιστα παραπέμπει σε δηλώσεις του στη Βουλή, με τις οποίες παραινεί τους παραγωγούς να διαθέσουν τα προϊόντα τους, ακόμα και αν δεν βρίσκουν αγοραστές στις τιμές που επιθυμούν, προκειμένου να αποτυπωθεί η διαταραχή!

Προσθέτει πάντως ότι δεν μπορεί να υπάρξει κρατική ενίσχυση σε περιπτώσεις εμπορικής διαταραχής αλλά στις περιπτώσεις που η μειωμένη ζήτηση οφείλεται στα περιοριστικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση λόγω του κορωνοϊού, τότε θα αναληφθούν οι ανάλογες πρωτοβουλίες». Για να καταλήξει η απάντηση ότι το υπουργείο «παρακολουθεί στενά τις ασυμμετρίες που παρατηρούνται στον πρωτογενή τομέα και στηρίζει εμπράκτως όλους όσοι έχουν υποστεί ζημία από τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης της πανδημίας, παρεμβαίνοντας αποφασιστικά και ουσιαστικά σε κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει, με στοχευμένη λήψη μέτρων».

Η κυβέρνηση με τη στάση της, απέναντι στους πατατοπαραγωγούς της περιοχής μας καταδεικνύει την αδυναμία της να επιλύσει άμεσα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Αποδεικνύει επίσης το έωλο των αισιόδοξων ισχυρισμών που πρόσφατα διατύπωσε ο τοπικός κυβερνητικός βουλευτής για το θέμα αυτό.
Επισυνάπτεται η απάντηση

Ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος, συνυπέγραψε ερώτηση 35 βουλευτών σχετικά με την ανάγκη άμεσου εμβολιασμού ων οδοντιάτρων κατά του κορωνοϊού.
Όπως αναφέρεται στην ερώτηση που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μ. Θραψανιώτη, οι εργαζόμενοι ιδιώτες οδοντίατροι, καλούνται, συχνά, εκτός από την παροχή παροχής υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους ασθενείς, να αντιμετωπίσουν και επείγοντα περιστατικά. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι Οδοντίατροι μπορεί να εργάζονται με «πρωτόκολλο αυξημένης επαγρύπνησης», κατατάσσονται, όμως, στις ομάδες υψηλού κινδύνου μόλυνσης κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.
Με δεδομένο ότι οι οδοντίατροι βρίσκονται στη πρώτη γραμμή υψηλού κινδύνου λόγω της εργασίας τους, εκτιμάται ότι ο εμβολιασμός των εργαζομένων στα οδοντιατρεία σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας, θα προστατεύσει σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους αλλά και τους ασθενείς τους, αναφέρεται στην ερώτηση.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο υπουργός Υγείας, εάν θα ενταχθούν οι οδοντίατροι κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμα των εμβολιασμών, όπως ζητά και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

Ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ολοκλήρωσε τις επισκέψεις του στα Κέντρα Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου, ο κ. Ξανθόπουλος επισκέφθηκε τα Κέντρα Υγείας Προσοτσάνης και Νευροκοπίου όπου διαπίστωσε τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν οι πρωτοβάθμιες μονάδες υγεία, εν μέσω πανδημίας.
κ.υ παρφανεστιου
Την Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, μαζί τους Χρ. Καραγιαννίδη και Δημ. Καρβούνη, επισκέφθηκε το Κ.Υ Δράμας. Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ενημερώθηκε από τον κ. Λεμπιδάκη και την κ. Γαμβρέλη για την εξέλιξη της πανδημίας και τις προετοιμασίες για τον επικείμενο εμβολιασμό.
νευροκοπι κ.υ
Στη συνέχεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. επισκέφθηκε το Κ.Υ. Παρανεστίου, όπου ενημερώθηκε από τον Δ/ντή του Κέντρου κ. Καλυβίνο, για τη λειτουργία του καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, μετά τη μεταφορά των γιατρών του στο Νοσοκομείο της Δράμας.

«Οι επισκέψεις αυτές, εκτός της ενημέρωσης, είχαν και συμβολικό χαρακτήρα, αυτόν της στήριξης των υγειονομικών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι καθιερωμένες φωτογραφίες αποτυπώνουν επίσης και μιαν ευχή. Να ξεπεράσουμε το σοβαρό αυτό πρόβλημα και να ανταμώσουμε ξανά τον νέο χρόνο υγιείς και απαλλαγμένοι από τον κορωνοϊό», δήλωσε ο κ. Ξανθόπουλος.

προσοτσανη

 

«Η κυβέρνηση που απέτυχε στη διαχείριση της δεύτερου κύματος της πανδημίας, προσπαθεί με την επικοινωνιακή εκμετάλλευση του εμβολίου να συσκοτίσει τις ευθύνες της. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Χρειάζεται να μείνουμε προσηλωμένοι στην ανάγκη στήριξης του ΕΣΥ και των ανθρώπων της πρώτης γραμμής». Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων, o βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχίας Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά fm.

Ο κ. Ξανθόπουλος σημείωσε μεταξύ άλλων:

- Το εμβόλιο είναι μια κατάκτηση της επιστήμης και το μόνο όπλο για να αντιμετωπίσει σε βάθος χρόνου τον κίνδυνο. Δεν είναι όμως εικόνα σοβαρής πολιτείας η υποδοχή των πρώτων εμβολίων με απευθείας συνδέσεις υποδοχής, drones κλπ.
- Άλλο είναι η επικοινωνιακή αξιοποίηση του εμβολίου, ώστε να πεισθούν οι πολίτες για την σημασία του εμβολιασμού και άλλο είναι η επικοινωνιακή του εκμετάλλευση, που επιχειρεί η Κυβέρνηση.
- Η κυβέρνηση αφού απέτυχε στη διαχείριση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, προσπαθεί τώρα, με την επικοινωνιακή εκμετάλλευση του θέματος των εμβολίων, να αλλάξει την ατζέντα και να συσκοτίσει τις πολιτικές της ευθύνες στο θέμα αυτό.
-Το εμβόλιο θα αντιμετωπίσει σε βάθος χρόνου το πρόβλημα αλλά δεν πρέπει να μας οδηγεί σε εφησυχασμό, ούτε σε αγνόηση των πολιτικών ευθυνών της κυβέρνησης.
-Πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στην ανάγκη στήριξης του ΕΣΥ, στην ανάγκη υποστήριξης των νοσηλευτών και των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.
-Επίσης, πρέπει να ξέρουν οι πολίτες ότι η ιστορία του εμβολιασμού θα διαρκέσει πολύ. Για να επιτευχθεί ανοσία από το εμβόλιο, θα περάσουν μήνες. Και το διάστημα αυτό θα χρειαστεί να νοσηλευτούν συμπολίτες μας.

Τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης με την παντελή έλλειψη σχεδιασμού στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας ανέδειξε ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σε συνέντευξή του στο τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Star Boρείου Ελλάδος. Ο κ. Ξανθόπουλος, στηλίτευσε την επικοινωνιακή εκμετάλλευση του εμβολίου από την κυβέρνηση ενώ χαρακτήρισε τραγική την κατάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης του ΕΣΥ, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών.
Μιλώντας για τα Κέντρα Υγείας Προσοτσάνης και Νευροκοπίου, τα οποία επισκέφθηκε πρόσφατα, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας στο καιρό της πανδημίας, σημειώνοντας ότι υπάρχουν εργαζόμενοι μέσω του ΟΑΕΔ που δεν είναι μόνιμοι.
Είπε ακόμη ότι:
-Στο Κ.Υ. Νευροκοπίου, που καλύπτει μια άκρως επιβαρυμένη περιοχή, μολονότι υπάρχει η δυνατότητα λήψης μοριακών τεστ, δεν υλοποιείται, γιατί η εταιρεία μεταφοράς των δειγμάτων στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης δεν έχει τις τυπικές προδιαγραφές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Νευροκόπι να μην έχει γρήγορα τα αποτελέσματα των τεστ.
-Στο λεκανοπέδιο Νευροκοπίου που έχει πολλούς θανάτους σε σχέση με τον πληθυσμό υπάρχουν δύο ασθενοφόρα αλλά όχι το προσωπικό που θα τα οδηγήσει και θα τα στελεχώσει.
«Αυτά είναι μερικά χαρακτηριστικά δείγματα της «ανεμελιάς» και της έλλειψης σχεδίου, με την οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το πρόβλημα», τόνισε ο κ. Ξανθόπουλος.
Για το εμβόλιο και την στάση της κυβέρνησης, ο κ. Ξανθόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων:
-Το εμβόλιο νίκη της επιστήμης. Είναι η άμυνα της κοινωνίας απέναντι στον κορωνοϊό. Για να λειτουργήσει θα απαιτηθεί καιρός. Επομένως και η ενίσχυση του ΕΣΥ και τα μέτρα προφύλαξης των πολιτών αλλά και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, θα αποτελέσουν μαζί με το εμβόλιο τη ζώνη άμυνας της ανθρωπότητας απέναντι στον κορωνοϊό.
-Αν έχει περγαμηνές αυτή η κυβέρνηση είναι κυρίως στο επικοινωνιακό επίπεδο. Είδαμε να έρχονται οι πρώτες δόσεις εμβολίου με τιμές αρχηγού κράτους. Η επικοινωνιακή αυτή εκμετάλλευση φοβάμαι ότι αποτελεί το φύλλο συκής για την κυβέρνηση που δεν έχει οργανωμένο και επεξεργασμένο σχέδιο. Θα είναι καταστροφικό να περάσει η αντίληψη ότι είμαστε στο τέλος της πανδημίας, όπως έγινε μετά το τέλος του πρώτου κύματος.
-Στη Δράμα βιώσαμε τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. Πάνω από 300 οι νεκροί τον τελευταίο τρίμηνο. Εδώ δεν ήταν στατιστικό μέγεθος. Ηταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Φίλοι, γείτονες. Αυτό δημιουργεί νέφος φόβου και ανασφάλειας στην πόλη.
-Μιλάω για ευθύνες της κυβέρνησης γιατί μεταξύ Μαΐου-Οκτωβρίου, αμέλησε και δεν έκανε τις προετοιμασίες που απαιτούνταν, δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε. Οι πολιτικές της ευθύνες για τη διαχείριση της πανδημίας παραμένουν στο ακέραιο.
-Ο μοριακός αναλυτής ήρθε στο νοσοκομείο της Δράμας, πολλές βδομάδες αργότερα, με πρωτοβουλία του τοπικού βουλευτή της ΝΔ κι ενώ μέχρι τότε καθυστερούσαν επί μέρες τα αποτελέσματα των τεστ.
-Τι απέγινε το θέμα με το οξυγόνο και την αναβάθμιση παροχής τους στο νοσοκομείο της Δράμας; Δεν έφταιγε η υποδομή αλλά η παράλειψη να καλύψουμε έγκαιρα το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ακόμη δεν έχει γίνει η αναβάθμιση του συστήματος παροχής την οποία επικαλέσθηκε η διοικήτρια του νοσοκομείου.
Για τις επιπτώσεις στην οικονομία:
-Η οικονομία είναι για να υπηρετεί την κοινωνία. Θα ανοίξει όταν το επιτρέψουν οι επιστήμονες. Όμως πρέπει να προβλέψουμε μέτρα προστασίας της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων, της ίδιας της κοινωνίας. Αυτό τον κόσμο εκπροσωπούμε.
--Η κατάσταση στην οικονομία είναι τραγική. Ζητάμε, να μην είναι επιστρεπτέα η έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Να επιδοτηθεί το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος της εργασίας.
-Πομφόλυγα περιωπής το click away, δεν αφορά την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
-Εμείς αφήσαμε γεμάτα ταμεία. Το μαξιλάρι των 37 δις είναι στην ευχέρεια της χώρας.
Για τις Φυλακές Δράμας.: Είναι έτοιμα όλα, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα εδώ και ενάμιση χρόνο για να λειτουργήσουν, παρ' ότι έχει στα χέρια της την προκήρυξη των θέσεων. Τίποτα δεν έχει γίνει επίσης και για την σύνδεση με την Εγνατία.

Ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς την κυβέρνηση, ζητώντας την λήψη άμεσων και ουσιαστικών μέτρων στήριξης των δικηγόρων, ιδίως των μαχόμενων, των νέων και των ασκουμένων, που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν 51 συνολικά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, όσον αφορά τους δικηγόρους, η όλη στάση της κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από ημίμετρα, ανυπαρξία ουσιαστικής στήριξης καθώς και αναξιοπρεπείς επιλογές τύπου «σκόιλ ελικίκου», που προσβάλλουν το δικηγορικό σώμα, προκαλώντας ταυτόχρονα πολλά και εύλογα ερωτηματικά.

Γίνεται επίσης αναφορά στην πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, σύμφωνα με την οποία «το δικηγορικό σώμα αποδοκιμάζει έντονα την πλήρη απαξίωση και αδιαφορία της Κυβέρνησης σε βάρος των δικηγόρων, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης».

Οι βουλευτές, υπογραμμίζουν την σοβαρή μείωση της επαγγελματικής δραστηριότητας που έχει προκαλέσει στους δικηγόρους η υπολειτουργία των δικαστηρίων και των συνδεόμενων δικαστικών και δημοσίων υπηρεσιών και την συνακόλουθη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην εξυπηρέτηση βασικών τους πλέον υποχρεώσεων.
Με δεδομένο ότι η παρουσία και δράση των μαχόμενων δικηγόρων στο χώρο της δικαιοσύνης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί, εάν προτίθενται να συνδράμουν εμπράκτως τους δικηγόρους που χειμάζονται και με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν άμεσα για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και την στήριξή τους.

Eπισυνάπτεται η ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους υπουργούς
Δικαιοσύνης
Οικονομικών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
22-12-2020
Θέμα: Μέτρα στήριξης των δικηγόρων που πλήττονται από την υγειονομική κρίση

Παρά τις θεωρητικές διακηρύξεις της περί προστασίας όλων των επαγγελματικών κατηγοριών που πλήττονται από την υγειονομική κρίση και τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η κυβέρνηση έχει αφήσει πολλούς κλάδους στη τύχη τους.
Ειδικά όσον αφορά τους δικηγόρους, η όλη στάση της κυβέρνησης απέναντί τους, χαρακτηρίζεται από ημίμετρα, ανυπαρξία ουσιαστικής στήριξης ιδίως των νέων δικηγόρων καθώς και αναξιοπρεπείς επιλογές τύπου «σκόιλ ελικίκου», που προσβάλλουν το δικηγορικό σώμα, προκαλώντας ταυτόχρονα πολλά και εύλογα ερωτηματικά.
Το γεγονός ότι τα δικαστήρια της χώρας και συνδεόμενες με αυτά, δικαστικές και δημόσιες υπηρεσίες είτε ανέστειλαν τη λειτουργία τους είτε λειτουργούν μερικώς από τον περασμένο Μάρτιο, έχει δημιουργήσει εξ αντικειμένου, λόγω της μείωσης δραστηριότητας, σοβαρά επαγγελματικά προβλήματα στη μεγάλη πλειοψηφία ιδίως των σκληρά μαχόμενων δικηγόρων. Μάλιστα η συρρίκνωση της επαγγελματικής ύλης είναι τόσο μεγάλη, ώστε πολλοί δικηγόροι, ιδίως οι νέοι, να δυσκολεύονται, πλέον εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας, να διατηρήσουν ανοικτά τα γραφεία τους και να εξυπηρετήσουν τις βασικές υποχρεώσεις τους.
Όπως αναφέρει σε πρόσφατη(18-12-2020) απόφασή της, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, «το δικηγορικό σώμα αποδοκιμάζει έντονα την πλήρη απαξίωση και αδιαφορία της Κυβέρνησης σε βάρος των δικηγόρων, που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης. Η Κυβέρνηση οφείλει να επιδείξει έμπρακτα τη στήριξή της στους δικηγόρους και να υλοποιήσει άμεσα τις εξαγγελίες της. Δεν συγχωρείται πλέον καμία αδράνεια, δεν χωρούν παλινωδίες. Οι αντοχές του κλάδου έχουν εξαντληθεί. Για τους δικηγόρους είναι θέμα πρωτίστως αξιοπρέπειας».
Μάλιστα με την ίδια απόφαση της η Ολομέλεια, ζητά, μεταξύ άλλων από την κυβέρνηση:
-Την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για το μήνα Δεκέμβριο 2020, στο ύψος που έχουν λάβει πληττόμενοι κλάδοι, προς μερική αποκατάσταση της απώλειας εισοδήματος που έχει επιφέρει τόσο η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων όσο και η γενικότερη δυσμενής οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Ιδιαίτερη δε μέριμνα πρέπει να υπάρξει για τους δικηγόρους των περιοχών εκείνων, όπου ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων πριν την 6η Νοεμβρίου 2020.
-Την άμεση καταβολή του χορηγήματος από τον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ του ν. 3986/2011 σε όλους τους δικαιούχους δικηγόρους, ύψους 400 ευρώ.
-Την οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων, μέσω του 5ου και του 6ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με βάση τη μείωση του εισοδήματος κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και χωρίς κανένα συμψηφισμό με το ποσό που έλαβαν οι δικαιούχοι κατά τον 4ο κύκλο αυτής. Στις περιφερειακές ενότητες, που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αυξημένου κινδύνου, δεν θα πρέπει να ισχύει η μείωση του εισοδήματος κατά 20%, όπως ισχύει και για τις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία.
-Την αναστολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
Επειδή, μέχρι τώρα η κυβέρνηση, παρά τα περί αντιθέτου λεγόμενα της, δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία εκείνα μέτρα στήριξης των σκληρά μαχόμενων δικηγόρων και ιδίως των νέων αλλά και των ασκουμένων, που αποδεδειγμένα πλήττονται από τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
Επειδή η ουσιαστική στήριξη των δικηγόρων των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει μειωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες, είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή τους
Επειδή, η παρουσία και δράση των μαχόμενων δικηγόρων στο χώρο της δικαιοσύνης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.
Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί
1. Εάν προτίθενται να στηρίξουν εμπράκτως τους δικηγόρους που έχουν πληγεί καίρια από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και τον περιορισμό της δικαστηριακής ύλης, μετά και το δεύτερο κύμα της πανδημίας
2. Ποια άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης σκοπεύουν να λάβουν, ιδίως όσον αφορά την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και την αναστολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Αβραμάκης Λευτέρης
Αθανασίου Νάσος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Σία
Αποστόλου Βαγγέλης
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Αχτσιόγλου Εφη
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Νατάσσα
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θοδωρής
Ελευθεριάδου Τάνια
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψιανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραίτης Θάνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γιώργος
Παππάς Νίκος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr