Displaying items by tag: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Τα σοβαρά προβλήματα στις φυλακές, που εντείνονται από την επιλογή της κυβέρνησης να μην συγκροτεί επί 3 μήνες την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών(ΚΕΜ), αναδεικνύει η ερώτηση που συνυπέγραψε μαζί με 25 ακόμη συναδέλφους του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
Με την στάση αυτή της κυβέρνησης, να μην συγκροτεί την ΚΕΜ, έχει απονεκρωθεί ένα κεντρικό όργανο άσκησης της σωφρονιστικής πολιτικής της χώρας, με καίριο ρόλο για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και ζωτική αξία για την άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων, επισημαίνεται στην ερώτηση.
Οι βουλευτές σημειώνουν πως «οι κρατούμενοι διαμαρτύρονται γιατί τα αιτήματά τους για μεταγωγή δεν εξετάζονται, στερούνται το δικαίωμα μεταγωγής τους σε αγροτική φυλακή για εργασία ενώ και τα Καταστήματα κράτησης δεν μπορούν να διαχειριστούν τον πληθυσμό των κρατουμένων που βρίσκονται σ’ αυτά. Ειδικότερα, στις 16/10/2019, στις 4 αγροτικές φυλακές κρατούνταν συνολικά 596 κρατούμενοι ενώ, με βάση την επίσημη χωρητικότητα, υπάρχουν 1062 θέσεις. Την ίδια στιγμή δηλ. που πολλές κλειστές φυλακές είναι υπερπλήρεις, οι αγροτικές φυλακές είναι άδειες, καθώς η πληρότητά τους δεν υπερβαίνει το 56%, με αρνητικές συνέπειες και στην παραγωγική δραστηριότητά τους.
Παράλληλα, όσες μεταγωγές πραγματοποιούνται, αποφασίζονται αποκλειστικά από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χωρίς δηλ. την εγγύηση που προσφέρει ένα συλλογικό όργανο και ιδίως η συμμετοχή εισαγγελικού λειτουργού σ’ αυτό.
Μετά από αυτά, οι βουλευτές ερωτούν πότε προτίθεται η κυβέρνηση να συγκροτήσει την ΚΕΜ, ποιες αποφάσεις μεταγωγών κρατουμένων έχουν ληφθεί ως τώρα καθώς και τι θα πράξει για την συνέχιση της λειτουργίας των αγροτικών φυλακών.
Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: «Μεταγωγές κρατουμένων-Λειτουργία Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών»

Η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.), η οποία παραγγέλλει τις μεταγωγές των κρατουμένων από μια φυλακή σε άλλη, ορίζεται, στο άρθρο 9 του ισχύοντος Σωφρονιστικού Κώδικα (ν.2776/1999), ως ένα από τα «Όργανα άσκησης της σωφρονιστικής πολιτικής». Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής και συγκροτείται από τον Γεν. Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, τον Εισαγγελέα επόπτη των φυλακών Κορυδαλλού και τον Πρόεδρο του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, συνεδριάζει δε, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 Σωφρ. Κ., «δύο φορές το μήνα τουλάχιστον». Με την λειτουργία αυτού του συλλογικού οργάνου εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα στις υποθέσεις μεταγωγής που είναι σημαντικά τόσο για την καλή λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος όσο και για τη δίκαιη αντιμετώπιση των κρατουμένων. Όπως μάλιστα αναφέρεται στην Εισηγ. Έκθεση του Σωφρ. Κώδικα (§ 16) «είναι θεσμός που θέτει το ευαίσθητο θέμα των μεταγωγών των κρατουμένων σε μια ορθή βάση, που προστατεύει την ηγεσία του Υπουργείου, αποκλείει παρεμβάσεις και προσφέρει εχέγγυα αμεροληψίας». Επιπλέον, με τον Εσωτ. Κανονισμό των καταστημάτων κράτησης Α΄και Β΄ τύπου ρητώς κατοχυρώνεται (άρθρ. 31 παρ. 39) το δικαίωμα των κρατουμένων «να ζητούν τη μεταγωγή του σε άλλο κατάστημα για λόγους προσωπικούς, οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς και για τοποθέτηση σε εργασία». Κατ’ εξαίρεση, πάντως, είναι δυνατή η παραγγελία μεταγωγής είτε από τον αρμόδιο Υπουργό είτε από τον Γεν. Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής (άρθρ. 9 παρ. 3 Σωφρ. Κ.) όταν υπάρχει «ζήτημα κατεπείγοντος ή όταν απειλείται η διασάλευση της τάξης και ασφάλειας του καταστήματος» το ζήτημα όμως εισάγεται το ταχύτερο δυνατόν στην Κ.Ε.Μ. που αποφασίζει σχετικά».
Από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης, μετά την παρέλευση τριών μηνών, δεν έχει συγκροτηθεί η αρμόδια Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών. Μ’ αυτή τη στάση έχει απονεκρωθεί ένα κεντρικό όργανο άσκησης της σωφρονιστικής πολιτικής της χώρας, με καίριο ρόλο για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και ζωτική αξία για την άσκηση των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Οι κρατούμενοι διαμαρτύρονται γιατί τα αιτήματά τους για μεταγωγή δεν εξετάζονται, στερούνται το δικαίωμα μεταγωγής τους σε αγροτική φυλακή για εργασία ενώ και τα Καταστήματα κράτησης δεν μπορούν να διαχειριστούν τον πληθυσμό των κρατουμένων που βρίσκονται σ’ αυτά. Ειδικότερα, με βάση στοιχεία της 16ης Οκτωβρίου 2019 στις τέσσερις (4) Αγροτικές φυλακές κρατούνταν συνολικά 596 κρατούμενοι ενώ, με βάση την επίσημη χωρητικότητα, υπάρχουν 1062 θέσεις. Την ίδια στιγμή δηλ. που πολλές κλειστές φυλακές είναι υπερπλήρεις, οι Αγροτικές φυλακές είναι άδειες, καθώς η πληρότητά τους δεν υπερβαίνει το 56%, με αρνητικές συνέπειες και στην παραγωγική δραστηριότητά τους.
Παράλληλα, όσες μεταγωγές πραγματοποιούνται, αποφασίζονται αποκλειστικά με την εξαιρετική διαδικασία της διαταγής Γεν. Γραμματέα, χωρίς δηλ. την εγγύηση που προσφέρει ένα συλλογικό όργανο και ιδίως η συμμετοχή εισαγγελικού λειτουργού σ’ αυτό.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Γιατί, μετά την παρέλευση τριών (3) και πλέον μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης, δεν έχει συγκροτηθεί η αρμόδια Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών; Πότε προτίθεστε να συγκροτήσετε την ΚΕΜ;
- Πόσες αποφάσεις Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα έχουν ληφθεί για μεταγωγή κρατουμένων και πόσων, από τις 10.7.2019 μέχρι τις 10.10.2019;
- Στις ως άνω αποφάσεις μεταγωγής του Γεν. γραμματέα ποιοι λόγοι συνέτρεχαν; Πώς υποβάλλονται «το ταχύτερο δυνατόν» στην ΚΕΜ για να αποφασίσει οριστικά; Εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις αυτές; Πώς διασφαλίζεται η νομιμότητα και η αμεροληψία;
- Πόσα αιτήματα κρατουμένων για μεταγωγή έχουν εξεταστεί, από τις 10.7.2019 μέχρι τις 10.10.2019;
- Πόσοι κρατούμενοι έχουν μεταχθεί σε αγροτικές φυλακές, από τις 10.7.2019 μέχρι τις 10.10.2019;
- Τι προτίθεστε να κάνετε με τις αγροτικές φυλακές; Θα συρρικνωθούν; Θα συνεχίζουν να μετάγονται σ’ αυτές κρατούμενοι;
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Οι Ερωτώντες βουλευτές

Λάππας Σπύρος

Bαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Πούλου Γιώτα

Σκούφα Μπέττυ

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

Ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, συνυπέγραψε ερώτηση 18 συνολικά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τον κίνδυνο να σταματήσει η λειτουργία του ΝΠΙΔ «Γραμμής Ζωής» που παρέχει σημαντικές υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, δεν έχει εκταμιευθεί ακόμη η ειδική έκτακτη χρηματοδότηση 64.000 ευρώ για το 2019, που είχε εγκριθεί στις 4-7-2019, από την τότε Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.
Η Γραμμή Ζωής, σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες, όπως το “silver alert”, το «κόκκινο κουμπί», όπου ηλικιωμένοι με προβλήματα υγείας, πατώντας απλώς το κουμπί του μενταγιόν που φορούν, συνδέονται 24 ώρες το 24ωρο με ένα συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, η γραμμή SOS 1065, η διευρωπαϊκή γραμμή 116123 ψυχολογικής υποστήριξης ηλικιωμένων, τη διαχείριση περιστατικών βίας και κακοποίησης ηλικιωμένων, την πανελλαδική τράπεζα αίματος, τη διανομή τροφίμων σε άπορους ηλικιωμένους κ.ά
Οι βουλευτές ερωτούν γιατί έχει καθυστερήσει η εκτέλεση της απόφασης της προηγούμενης αναπληρώτριας υπουργού και σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο για την άμεση εκταμίευση της εγκεκριμένης επιχορήγησης προς την «Γραμμή Ζωής».
Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Κινδυνεύει η λειτουργία του «silver alert» από την ολιγωρία του Υπουργείου Εργασίας

Η υπηρεσία «silver alert» που κινητοποιεί τους πολίτες σε εθνικό επίπεδο για την αναζήτηση ηλικιωμένων και ενηλίκων οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, όπως και η υπηρεσία τηλεειδοποίησης «κόκκινο κουμπί» όπου ηλικιωμένοι που έχουν προβλήματα υγείας, πατώντας απλώς το κουμπί του μενταγιόν που φορούν, συνδέονται 24 ώρες το 24ωρο με ένα συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων, είναι οι δύο πιο γνωστές δράσεις του ΝΠΙΔ «Γραμμή Ζωής» το οποίο σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει δράσεις για άτομα τρίτης ηλικίας.
H «Γραμμή Ζωής» έχει επείγοντα οικονομικά προβλήματα και κινδυνεύουν, τόσο οι δύο υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν, όσο και οι υπόλοιπες εξαιρετικά σημαντικές λειτουργίες της. Διότι ο φορέας υλοποιεί την εθνική γραμμή SOS 1065 για ηλικιωμένους, τη διευρωπαϊκή γραμμή 116123 ψυχολογικής υποστήριξης ηλικιωμένων, τη διαχείριση περιστατικών βίας και κακοποίησης ηλικιωμένων, την πανελλαδική τράπεζα αίματος, τη διανομή τροφίμων σε άπορους ηλικιωμένους κ.ά.
Η «Γραμμή Ζωής είναι φορέας που:
- Είναι πιστοποιημένος από το Υπουργείο Εργασίας ως ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
- Έχει εγγραφεί στο Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
- Είναι καταχωρημένος στο Ειδικό Μητρώο εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων
- Είναι κάτοχος πιστοποίησης διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ
- Είναι εταίρος του Υπουργείου Υγείας στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη γήρανση και τους ηλικιωμένους.

Η «Γραμμή Ζωής» υπέβαλε, στις 7-6-2019, προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης αίτημα για ειδική επιχορήγηση, στο πλαίσιο του Ν. 2731/1999, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα αυξημένα λειτουργικά του έξοδα κατά το τρέχον έτος 2019.
Με την υπ’ αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ 30240/4-7-2019 απόφαση της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης που αναρτήθηκε στη διαύγεια χορηγήθηκε ειδική έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της «Γραμμής Ζωής» με ποσό 64.000 € για το έτος 2019.
Έκτοτε, και παρά το ότι ο φορέας προσκόμισε, τόσο στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας από 11/7/2019, όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο από 16/7/2019, όλα τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση, η εκταμίευση δεν έχει ακόμη συντελεστεί, με άμεσο κίνδυνο για τη συνέχιση της λειτουργίας του φορέα και του έργου του.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1)Ποιος ο λόγος μη εκτέλεσης, μέχρι στιγμής, της από 4-7-2019 απόφασης έγκρισης ειδικής επιχορήγησης στο κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο «Γραμμή Ζωής» που επιτελεί εξαιρετικό έργο για τους ηλικιωμένους;

2)Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο κ. Υπουργός ώστε να εκταμιευτεί άμεσα η εγκεκριμένη επιχορήγηση προς το εν λόγω σωματείο και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας του silver alert και της τηλεειδοποίησης (κόκκινο κουμπί) των ηλικιωμένων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φωτίου Θεανώ
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκαρά Νατάσα
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Καρασαρλίδου Φρόσω
Μάρκου Κώστας
Μπάρκας Κώστας
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Πούλου Παναγιού
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Ψυχογιός Γιώργος

 

Με τη χθεσινοβραδινή θετική τους ψήφο στο άρθρο 3 του πολυνομοσχεδίου, που προβλέπει για πρώτη φορά την επιδότηση των εξορύξεων χρυσού από το ίδιο το ελληνικό κράτος, οι βουλευτές της ΝΔ στο σύνολό τους, αλλά ιδιαίτερα οι βουλευτές της ΝΔ στη Θράκη, στη πραγματικότητα αρνήθηκαν να συνταχθούν με την εκπεφρασμένη θέση της τοπικής κοινωνίας ενάντια στις εξορύξεις χρυσού.
Αναλαμβάνουν με αυτή τους τη στάση τεράστια ευθύνη απέναντι στους πολίτες , αν το επόμενο διάστημα διαπιστωθεί επέκταση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων εξόρυξης χρυσού και στη Θράκη.
Οι κάτοικοι, οι φορείς, οι συλλογικότητες, οι ενεργοί πολίτες θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και εγρήγορση απέναντι σε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη προκύψει για τον τόπο μας. Τη γη μας, τα δάση, το νερό, την υγεία των παιδιών, το μέλλον μας, δεν τα διαπραγματευόμαστε.
Ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες ώστε να έρθει στο προσκήνιο η καθολική εναντίωση της τοπικής κοινωνίας της Θράκης στις χθεσινές εξελίξεις, με παρεμβάσεις και στη Βουλή.

Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Γκαρά Αναστασία
Ελευθεριάδου Τάνια
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Χαρίτου Δημήτρης

Ερώτηση του βουλευτή Δράμας Θ. Ξανθόπουλου προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για την πρόσληψη 258 μονίμων υπαλλήλων στις φυλακές Δράμας: «Θα προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στη προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ; ‘Η σχεδιάζει την παράκαμψή του με αδιαφανείς διαδικασίες;

Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σχετικά με το τι έχει πράξει ως τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ για την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης, 258 μονίμων υπαλλήλων στις φυλακές Νικηφόρου Δράμας, μέσω ΑΣΕΠ, κατέθεσε ο βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος.
Στην ερώτηση, η οποία συνυπογράφεται και από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι μέλη της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής σωφρονιστικού συστήματος και λοιπών δομών εγκλεισμού κρατουμένων, επισημαίνεται ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δρομολογήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την προκήρυξη του διαγωνισμού, ο οποίος ανακόπηκε από την εκλογική διαδικασία. .
Η σημερινή κυβέρνηση όμως δεν έχει ενεργοποιήσει ως τώρα την διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού από τον ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη των υπαλλήλων. Η μεταφορά μάλιστα της αρμοδιότητας και των υπηρεσιών της σωφρονιστικής πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκαλεί εκ των πραγμάτων, περαιτέρω καθυστερήσεις και προβλήματα στις εν εξελίξει διαδικασίες στελέχωσης τόσο των φυλακών Νικηφόρου Δράμας όσο και των άλλων σωφρονιστικών καταστημάτων.
Οι φυλακές Νικηφόρου Δράμας, άρχισαν να ανεγείρονται το 2002 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία καθώς δεν έχει προσληφθεί το αναγκαίο λειτουργικό και φυλακτικό προσωπικό.
Πρόσφατα, η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπ. Προστασίας του Πολίτη κ. Σ. Νικολάου, κατά την ενημέρωση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής σωφρονιστικού συστήματος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, είπε χαρακτηριστικά πως «κοιτάζουμε και το ενδεχόμενο να παρακάμψουμε χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Θα το δούμε στη πορεία. Πρέπει οι φυλακές να έχουν προσωπικό..».
Ωστόσο, η θέση της αυτή, με το πρόσχημα της παράκαμψης χρονοβόρων διαδικασιών υπονοεί προσπάθεια παράκαμψης του ΑΣΕΠ, σε βάρος της διαφάνειας και της ισότητας των πολιτών, παραπέμποντας σε πελατειακές λογικές.
Μετά από όλα αυτά, ερωτάται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εάν προτίθεται η κυβέρνηση να ολοκληρώσει άμεσα την προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη 258 μόνιμων υπαλλήλων στις φυλακές Δράμας και ποιες ενέργειες έχει κάνει για αυτό. Επίσης ερωτάται ένα σχεδιάζει να παρακάμψει τον ΑΣΕΠ, στην διαδικασία προσλήψεων στις φυλακές και με ποιο τρόπο.
Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Θέμα: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την λειτουργία του Καταστήματος Κράτησης Δράμας μέσω ΑΣΕΠ-Θέσεις και ενέργειες της κυβέρνησης

Με την απόφασή της στις 31-1-2019, η Επιτροπή της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 33/06(άρθρο 2, παρ. 1), ενέκρινε την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 258 μονίμων υπαλλήλων διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων στο Κατάστημα Κράτησης Νικηφόρου Δράμας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού ορίστηκε να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, για την σύσταση και λειτουργία του ΑΣΕΠ, ενώ η αναγκαία δαπάνη, σύμφωνα με το 2/660/11-1-2019 έγγραφο του Γ.Λ.Κ, προβλέφτηκε να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και από πιστώσεις του υπουργείου Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά το από, 19-12-2018, αίτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την κατ’ εξαίρεση έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας.
Η απόφαση κατανομής των θέσεων προσωπικού σε όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας και επομένως και των 258 θέσεων στο Κατάστηματης Δράμας, εκδόθηκε στις 26-2-2019 από τον τότε Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ευτύχη Φυτράκη.
Εξάλλου με υπ’ αριθμ. 35349/611/9-8-2019 (ΦΕΚ Β 3290)απόφαση του Υπ. Εργασίας καθορίστηκαν και κατανεμήθηκαν οι θέσεις στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998.
Οι φυλακές του Νικηφόρου Δράμας άρχισαν να ανεγείρονται το 2002 αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία καθώς απουσιάζει το αναγκαίο λειτουργικό και φυλακτικό προσωπικό.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τις διαδικασίες για την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού πρόσληψης του προσωπικού των φυλακών Δράμας, οι οποίες όμως ¨πάγωσαν’ μετά την εκκίνηση των εκλογικών διαδικασιών.
Και ενώ θα περίμενε κανείς, η νέα κυβέρνηση, να πιάσει το νήμα από την προηγούμενη στο συγκεκριμένο, ώριμο από κάθε πλευρά, θέμα και να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς τις διαδικασίες προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, παρατηρούνται τα εξής περίεργα φαινόμενα:
1. Η σωφρονιστική πολιτική, για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της χώρας, μεταφέρθηκε ως αρμοδιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ετσι οι φυλακές αντιμετωπίζονται πλέον, πρωταρχικά, ως ζήτημα ασφάλειας και όχι σωφρονισμού, ενώ η μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχει εξ αντικειμένου επιπτώσεις στην άμεση και ταχεία διεκπεραίωση των εκκρεμών διαδικασιών στελέχωσης των Καταστημάτων Κράτησης.
2. Σε πρόσφατη τοποθέτησή της στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Σωφρονιστικού Συστήματος και Λοιπών Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων της Βουλής η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Σ. Νικολάου, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μας, σχετικά με τις προκηρύξεις των θέσεων στο Κατάστημα Κράτηση Δράμας, είπε επί λέξει τα εξής:
«Κοιτάζουμε και το ενδεχόμενο να παρακάμψουμε χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Θα το δούμε στη πορεία. Πρέπει οι φυλακές να έχουν προσωπικό. Το θέμα της υποστελέχωσης τους είναι πολύ σοβαρό και θα κάνουμε οτιδήποτε δυνατόν να στελεχωθούν. Εξάλλου υπάρχουν πολλές κενές οργανικές θέσεις».

Επειδή από τα παραπάνω διαφαίνονται περαιτέρω καθυστερήσεις στην άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης του διαγωνισμού για την κάλυψη 258 μονίμων θέσεων στις φυλακές Νικηφόρου Δράμας
Επειδή, από τις δηλώσεις της Γ.Γ Αντεγκληματικής Πολιτικής, με το πρόσχημα της αποφυγής χρονοβόρων διαδικασιών, υπονοείται προσπάθεια παράκαμψης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, γεγονός που πλήττει την διαφάνεια και την ισότητα των πολιτών, παραπέμποντας σε πελατειακές λογικές
Επειδή, το Κατάστημα Κράτησης Δράμας είναι δυνατό να λειτουργήσει και οι διαδικασίες πρόσληψης του αναγκαίου στελεχιακού δυναμικού είχαν εισέλθει από την προηγούμενη κυβέρνηση, στη τελική ευθεία,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη:
1.Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει και να ολοκληρώσει άμεσα τις διαδικασίες πρόσληψης των 258 μονίμων υπαλλήλων, όπως αυτές είχαν εκκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ;
2. Σε ποιές ενέργειες έχει προβεί ως τώρα για την άμεση προκήρυξη του διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ;
2. Υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση για παράκαμψη του ΑΣΕΠ όσον αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις φυλακές Δράμας αλλά και σε άλλα σωφρονιστικά καταστήματα; Και αν ναι, με ποια διαδικασία θα γίνουν οι προσλήψεις αυτές;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Λάππας Σπύρος
Γκιόλας Γιάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Μάρκου Κωνσταντίνος

Ο Βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, συνυπέγραψε με άλλους 43 συναδέλφους του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ , ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με θέμα το υψηλό κόστος συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών στις Τράπεζες και τα αναγκαία μέτρα για την αποκλιμάκωση του.

Οι βουλευτές στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι σύμφωνα με στοιχεία των τραπεζών, το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που περιλαμβάνει το επιτόκιο για αγορές με πιστωτικές κάρτες, κυμαίνεται ακόμη σε πολύ υψηλά επίπεδα, μεταξύ 12,13% και 19,2% ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα, την στιγμή που το μέσο ονομαστικό επιτόκιο για τις καταθέσεις βρίσκεται στο 0,26%.

Επίσης, σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι μεσοσταθμικές τραπεζικές χρεώσεις για χρήση τερματικών POS από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ανέρχονται μεταξύ 0,6% και 0,8% για το 2018.

Παράλληλα οι συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προχωρούν σε ανεξέλεγκτες πρακτικές, χρεώνοντας τους πελάτες τους υπηρεσίες, όπως η ανανέωση κάρτας και η έκδοση PIN, που έως τώρα παρέχονταν δωρεάν, με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των κερδών τους από χρέωση τραπεζικών συναλλαγών σε βάθος τριετίας.

Την ίδια στιγμή, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020 προβλέπει αυξημένο συντελεστή 30% όσον αφορά το εισόδημα που πρέπει να δαπανηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, προκειμένου να «χτιστεί» το αφορολόγητο. Με τα παραπάνω δεδομένα όμως, η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, δεν αποτελεί κίνητρο αλλά λειτουργεί αποτρεπτικά και οδηγεί σε περαιτέρω επιβάρυνση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων.

Για τους λόγους αυτούς, ερωτώνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ποιες πρωτοβουλίες θα προβούν τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ένωση Τραπεζών & την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποκλιμάκωση των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών και του κόστους παροχής υπηρεσιών συναλλαγών με ηλεκτρονικά.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

«Πρόσφατα κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020. Στο δεύτερο κεφάλαιο του προσχεδίου, μεταξύ των προτιθέμενων δημοσιονομικών παρεμβάσεων, περιλαμβάνεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ως του αποδεδειγμένα πιο αποτελεσματικού μέτρου. Ειδικότερα, προβλέπεται αυξημένος συντελεστής 30% κατά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανάμεσα σε αυτά και οι συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες» σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
«Με την πρωτοβουλία αυτή η Κυβέρνηση ευελπιστεί ότι θα υπάρχει αύξηση των συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα. Οι συναλλαγές αυτές ωστόσο συνεπάγονται κόστος τόσο για τους καταναλωτές, οι οποίοι - ανάλογα με το μέσο που επιλέγουν - επιβαρύνονται με τόκους επί των συναλλαγών, όσο και για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι επιβαρύνονται για την λήψη υπηρεσιών αποδοχής ηλεκτρονικών συναλλαγών από τα πιστωτικά ιδρύματα.
» Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των τραπεζών το ΣΕΠΠΕ των πιστωτικών καρτών (συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης που περιλαμβάνει το επιτόκιο για αγορές με πιστωτικές κάρτες) κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα από 12,13% - 19,2% ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα. Από την άλλη, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), το μέσο ονομαστικό επιτόκιο για καταθέσεις βρίσκεται στο 0,26%.
» Ταυτόχρονα οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα συνεπάγονται κόστος για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που προκύπτει από τις παρεχόμενες από τα πιστωτικά ιδρύματα υπηρεσίες αποδοχής συναλλαγών με χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ (Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας) οι μεσοσταθμικές τραπεζικές χρεώσεις για τη χρήση τερματικών POS από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, κυμάνθηκαν στα επίπεδα του 0,6% – 0,8% για το έτος 2018.
» Επιπλέον, τις τελευταίες μέρες γίναμε κοινωνοί μιας, ως φαίνεται, ανεξέλεγκτης πρακτικής των τραπεζών, σχετικά με την χρέωση τραπεζικών υπηρεσιών, ακόμη και όσων μέχρι πρόσφατα παρέχονταν δωρεάν. Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε άρθρο της «Καθημερινής» της 9.10.2019 με τίτλο «Τράπεζες: Χρεώνουν την έκδοση του PIN και την ανανέωση της κάρτας» στο οποίο χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι: «Η πίεση για βελτίωση της κερδοφορίας από τη μια και η προσπάθεια να στρέψουν την πελατεία τους στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών, που έχουν χαμηλότερα λειτουργικά κόστη από τα παραδοσιακά, έχουν ωθήσει τις τράπεζες να επιβάλλουν πλήθος χρεώσεων. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, τα έσοδα από προμήθειες ως ποσοστό της συνολικής οργανικής κερδοφορίας αυξάνονται».
» Από τα παραδείγματα που αναφέρονται προκύπτει ότι οι τράπεζες χρεώνουν 3 ευρώ για την επανέκδοση του PIN, ενώ με προμήθεια 5 ή 6 ευρώ επιβαρύνεται η ανανέωση της χρεωστικής κάρτας, ακόμη και αν αυτή οφείλεται σε κλοπή! Με βάση δε το γράφημα που παρατίθεται στο άρθρο, σε βάθος τριετίας οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν καταφέρει μέχρι και τον διπλασιασμό της κερδοφορίας από τη χρέωση τραπεζικών συναλλαγών (ως ποσοστό των συνολικών λειτουργικών τους εσόδων), συναλλαγών που αφορούν και την χρήση εκ μέρους των πολιτών ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγής.
» ΕΠΕΙΔΗ είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση ευελπιστεί μέσω της ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών να αυξηθούν τα έσοδα, προκειμένου να καλυφθεί μέρος από το δημοσιονομικό κενό.
» ΕΠΕΙΔΗ για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα προβεί στην αύξηση του ορίου των ηλεκτρονικών συναλλαγών για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου.
» ΕΠΕΙΔΗ, τα ύψος των επιτοκίων των καρτών όχι μόνο δεν αποτελεί κίνητρο αλλά λειτουργεί εντέλει αποτρεπτικά για αγορές μέσω πιστωτικών καρτών και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνοντας υπόψη και την μεγάλη απόκλιση μεταξύ του ύψους του επιτοκίου για αγορές μέσω πιστωτικών καρτών και του επιτοκίου καταθέσεων.
» ΕΠΕΙΔΗ, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συνεπάγονται υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
» ΕΠΕΙΔΗ, σημειώνεται ταυτόχρονη «εναρμόνιση» όλων των τραπεζών στην ίδια τιμολογιακή πολιτική, φαινόμενο που θα πρέπει να εξεταστεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:
1. Σε ποιες πρωτοβουλίες θα προβούν τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ένωση Τραπεζών & την ΤτΕ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποκλιμάκωση των επιτοκίων των πιστωτικών καρτών και του κόστους παροχής υπηρεσιών συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής αλλά και να απαλλαχθούν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από υπερβολικές επιβαρύνσεις;
2. Θα ληφθούν μέτρα έναντι της «εναρμόνισης» των τραπεζών στην ίδια τιμολογιακή πολιτική που υπονομεύει κάθε έννοια ανταγωνισμού, σε βάρος των κατόχων καρτών των ελληνικών τραπεζών;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυγέρη Θεοδώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος(Σάκης)
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Παππάς Νικόλαος
Πέρκα Θεοπίστη
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα Μπέττυ
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτσης Αλέξανδρος
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος

Ο Βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, παραχώρησε συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό "Στο Κόκκινο", σχετικά με την ερώτηση 43 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις νέες χρεώσεις υπηρεσιών από τις τράπεζες και το υψηλό κόστος των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Δεν μπορεί να αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο ότι ουσιαστικά οι τράπεζες βάζουν κεφαλικό φόρο σε κάθε συναλλαγή ακόμη και σε διαδικασίες που τελικά διασφαλίζουν το δικό τους σύστημα συναλλαγών, που ωφελεί κυρίως τις ίδιες, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Ξανθόπουλος.
Όπως παρατήρησε πρόκειται για απαίτηση των τραπεζών για ¨ζεστό χρήμα" και αποκατάσταση απωλειών σε βάρος των πολιτών που συναλλάσσονται για την καθημερινή τους επιβίωση. Σημείωσε ότι οι τράπεζες έχουν ήδη ανακεφαλαιοποιηθεί 3 φορές με οδυνηρό τρόπο από το υστέρημα του ελληνικού λαού και τόνισε ότι η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος και επομένως όταν ανοίξει αυτή η ιστορία οι τράπεζες θα μπουν εμφατικά και επιθετικά και δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο.

Ο Βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, συνυπέγραψε μαζί με άλλους 46 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που ορίζουν νέα τιμολογιακή πολιτική και δίνουν οικονομικά κίνητρα στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απορριμάτων(ΦΟΔΣΑ) και κατ΄ επέκταση στους πολίτες, για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης.
Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων το 2015 (ΕΣΔΑ), αλλά και οι μετέπειτα κυρωμένοι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ, 2016), υπηρετούν την βασική στρατηγική της ΕΕ αλλά και της χώρας μας στη διαχείριση των απορριμάτων, δηλαδή την διαλογή στην πηγή και τη χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, που είναι πλέον υποχρέωση όλων των ΟΤΑ σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των νόμων 4968/2017 & 4555/2018. Επομένως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβολής ή καθυστέρησης στην εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, και φυσικά ο σχεδιασμός για την ανακύκλωση δεν μπορεί να έχει τετραετή διάρκεια, όπως προκύπτει από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού (25/9/19).

Είναι λοιπόν αυταπόδεικτο, ότι οι παραπάνω επιλογές αποτελούν υποχρέωση προς τη χώρα μας, το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές αλλά και τυπική και θεσμική μας δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προηγούμενη κυβέρνηση την περίοδο 2015-2019, προώθησε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων και δρομολόγησε το κλείσιμο των χωματερών, την απομείωση των προστίμων και την ριζική αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε και η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β' 1277/15.04.2019), με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής από 1/1/2020 νέας τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση απορριμμάτων με βάση την απόδοση ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για όλους τους ΟΤΑ, με οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση. Η ΚΥΑ παρέχει δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών για πολίτες και επαγγελματίες που παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις στις δράσεις διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.

Επίσης, με το άρθρο 55 του Ν. 4609/2019 και για την υποστήριξη της εκτροπής από την ταφή θεσπίστηκε περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας.
Μετά από όλα αυτά, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, σε ποιο στάδιο βρισκεται η εφαρμογή της ΚΥΑ και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής των ΟΤΑ και την θέσπιση οικονομικών κινήτρων, όσον αφορά τη διαχείριση απορριμάτων από 1-1-2020.
Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Εσωτερικών

Θέμα: Εφαρμογή οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης
Βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της χώρας μας στη διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης. Με αυτή τη στρατηγική δομήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων το 2015 (ΕΣΔΑ), αλλά και οι μετέπειτα κυρωμένοι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ, 2016).

Την ίδια στρατηγική υπηρετούν και οι πρόσφατες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/850 για ταφή, 2018/851 για απόβλητα, 2018/852 για συσκευασίες, 2018/849 για οχήματα τέλους κύκλου ζωής, μπαταρίες και συσσωρευτές και ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό εξοπλισμό) που θέτουν αυστηρότερους στόχους και για τη χώρα μας.

Κατά την περίοδο 2015-2019 έγιναν μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων, δρομολογήθηκε το κλείσιμο των χωματερών και η απομείωση των προστίμων αλλά και η ριζική αλλαγή της διαχείρισης απορριμμάτων με πρόληψη και διαλογή στην πηγή. Η διαλογή στην πηγή και η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων είναι πλέον υποχρέωση όλων των ΟΤΑ που απορρέει από τις ρυθμίσεις των νόμων 4968/2017 και 4555/2018.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αναβολής ή καθυστέρησης στην εφαρμογή της διαλογής στην πηγή, και φυσικά ο σχεδιασμός για την ανακύκλωση δεν μπορεί να έχει τετραετή διάρκεια, όπως προκύπτει από την πρόσφατη συνέντευξη τύπου του αρμόδιου Υπουργού (25/9/19).

Η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή αποτελεί υποχρέωση προς τη χώρα μας, το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές αλλά και τυπική και θεσμική μας δέσμευση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη, η Ευρ. Επιτροπή, μέσω Έκθεσης Έγκαιρης Προειδοποίησής της (24/09/2018, SWD(2018) 418 final) έχει επισημάνει προς την Ελλάδα ότι χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, δίνοντας έμφαση στα οικονομικά κίνητρα και εργαλεία.

Για την υποστήριξη των δράσεων διαλογής στην πηγή και κατ' επέκταση εκτροπής από την ταφή των απορριμμάτων, με βάση το άρθρο 9 του Ν 4496/17, συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ Β' 1277/15.04.2019), με την οποία καθορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής από 1/1/2020 νέας τιμολογιακής πολιτικής στη διαχείριση απορριμμάτων με βάση την απόδοση ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για όλους τους ΟΤΑ, με οικονομικά κίνητρα για την ανακύκλωση. Επίσης, με το άρθρο 55 του Ν. 4609/2019 και για την υποστήριξη της εκτροπής από την ταφή θεσπίστηκε περιβαλλοντική εισφορά για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας.

Η θέσπιση κινήτρων για τους ΟΤΑ, και κατ' επέκταση για τους πολίτες και επαγγελματίες σε κάθε Δήμο θα δώσει μια σημαντική ώθηση στην ορθή διαχείριση απορριμμάτων, εφόσον περιλαμβάνει διαμόρφωση τιμολογίων με συνυπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για κάθε μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων σε κάθε ΦΟΔΣΑ της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Συγκεκριμένα, και εντός ενός διαφανούς πλαισίου, ο κάθε ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να τιμολογεί διαφορετικά για την επεξεργασία οργανικών και σύμμεικτων απορριμμάτων, διαφορετικά για την κομποστοποίηση και τη μεταφόρτωση και γενικά για όλες τις υπηρεσίες που παρέχει, ενώ αντίστοιχα κινητροδοτούνται οι Δήμοι για να αυξήσουν τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση προκειμένου να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα τέλη για τους πολίτες τους.
Η μεταρρύθμιση αυτή υπήρξε επίσης και κεντρικό μέτρο της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας που εγκρίθηκε από το ΚΥΣΟΙΠ την 17.04.2018 (αρ. πρωτ. 81) και παρουσιάστηκε στο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας, στις 8-9.04.2019, λαμβάνοντας θετική κριτική από τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς αλλά και από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ και τους προσκεκλημένους ομιλητές.

Eπειδή η εκτροπή από την ταφή προβλέπεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών οδηγιών ήδη από το 1999,
Eπειδή η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή προβλέπεται από την οδηγία 2008/98, το Εθνικό Σχέδιο και τα Περιφερειακά Σχέδια,
Eπειδή τα οικονομικά κίνητρα πολλαπλασιάζουν την απόδοση των δράσεων ανακύκλωσης,
Eπειδή η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής εξασφαλίζει τη διαφάνεια στα δεδομένα διαχείρισης απορριμμάτων και ειδικότερα στα παραγόμενα και ανακτόμενα στερεά απόβλητα όλων των ΟΤΑ,
Eπειδή η εφαρμογή οικονομικών εργαλείων προτείνεται στα έγγραφα της ΕΕ και η εφαρμογή της θα βελτιώσει την περιβαλλοντική απόδοση της χώρας μας, αυξάνοντας την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των στερεών αποβλήτων,
Eπειδή η εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 θα δώσει τη δυνατότητα μείωσης των δημοτικών τελών για τους πολίτες και τους επαγγελματίες των ΟΤΑ που παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις στις δράσεις διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης,
Eπειδή στην παρούσα φάση συντάσσονται οι προϋπολογισμοί των ΟΤΑ και των ΦΟΔΣΑ,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί και ζητείται η κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 σε κάθε ΦΟΔΣΑ της χώρας, σε ποιο βαθμό έχουν ληφθεί οι απαραίτητες αποφάσεις και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την εφαρμογή των Κανονισμών Τιμολόγησης και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εισφοράς κυκλικής οικονομίας;
2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν τα αρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να τεθεί η νέα τιμολογιακή πολιτική σε εφαρμογή από την 01/01/2020;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βασιλικός Βασίλειος (Βασίλης)
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Γιάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλης
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Κατερίνα
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαρακιώτης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σπίρτζης Χρήστος
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζούφη Μερόπη
Φωτίου Θεανώ
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

Ο Βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, συνυπέγραψε με άλλους 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ερώτηση προς κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία τον καλούν να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με το αν θα ενισχύσει οικονομικά τις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας(ΚΑΛΟ).
Οπως αναφέρεται στην ερώτηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε δρομολογήσει την επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ, με ποσό ύψους 47.878.854 ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.
Επιπλέον, υπήρχε σχεδιασμός από την κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να ακολουθήσει πρόγραμμα επιχορήγησης νέων φορέων ΚΑΛΟ, το οποίο θα έτρεχε από τις Διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 82 εκ. ευρώ.
Ωστόσο στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης απουσίαζαν παντελώς αναφορές στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία με αποτέλεσμα να βρίσκεται κυριολεκτικά τον αέρα το πρόγραμμα ενίσχυσης των φορέων της.
Για τους λόγους αυτούς ερωτάται ο κ. Υπουργός Εργασίας, εάν προτίθεται να προχωρήσει στην οικονομική ενίσχυση των φορέων ΚΑΛΟ και ποιο σχέδιο έχει η κυβέρνηση για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση

Στις 5 Νοεμβρίου 2018 η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΑπΚΟ προδημοσίευσε πρόσκληση για την επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.). Με τον προηγούμενο προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις ανάγκες του προγράμματος είχαν προδεσμευτεί πόροι ύψους 47.878.654 € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Από την προδημοσίευση (5/11/2018) έως και λίγες μέρες πριν τις εκλογές έγιναν διάφορες θεσμικές ενέργειες για να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε σχέση με το ονομαζόμενο «απλοποιημένο κόστος» (βάσει σχετικής Οδηγίας της ΕΕ), το οποίο οδήγησε στην πρωτοβουλία για την δυνατότητα δέσμευσης έως και 20.000.000 από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η πρόσκληση τον Ιούνιο του 2019 είχε πολύ υψηλό βαθμό ωριμότητας, και απαιτούσε 2-4 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.
Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση το πρόγραμμα θα ενίσχυε υφιστάμενα εγχειρήματα στον τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Δικαιούχοι του προγράμματος θα ήταν φορείς εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων του Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία ένταξης προ του Ιουλίου του 2018, ενώ μέρος της κοινωνικής ανταποδοτικότητας του μέτρου αποτελούσε και η πρόβλεψη για υποχρέωση των δικαιούχων να δημιουργήσουν έναν ελάχιστο αριθμό θέσεων εργασίας σε περίπτωση που θα χρηματοδοτούνταν από την συγκεκριμένη δράση.
Επιπλέον, υπήρχε σχεδιασμός από την κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. να ακολουθήσει πρόγραμμα επιχορήγησης νέων φορέων ΚΑΛΟ, το οποίο θα έτρεχε από τις Διαχειριστικές αρχές των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 82 εκ. €.
Επειδή κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης απουσίαζε οποιαδήποτε αναφορά στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, γεγονός που δημιουργεί εύλογες ανησυχίες στους σχετικούς φορείς και επιχειρήσεις,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1) Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στην δημοσίευση της δράσης για την επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;
2) Ποιος είναι ο γενικότερος σχεδιασμός της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας για την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη χώρα μας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Μαμουλάκης Χάρης

Αχτσιόγλου Έφη

Θεανώ Φωτίου
Αβραμάκης Λευτέρης

Αγαθοπούλου Ειρήνη

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Νατάσα

Ελευθεριάδου Τάνια

Ζεΐμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κώστας

Μωραΐτης Θάνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπανάτσιου Κατερίνα

Πούλου Γιώτα

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκούφα Μπέτυ

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος

Με αυταρχισμό και προσφυγή στους ιδιώτες βλέπει η ΝΔ τις φυλακές

Με εμμονή στη ρητορεία της ασφάλειας και την εξαγγελία πειθαρχικής φυλακής, αλλά χωρίς σχέδιο και συνεκτική σωφρονιστική πολιτική, επιχειρεί η ΝΔ να διοικήσει τις φυλακές. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελ. Οικονόμου, κατά τη σημερινή παρουσία του στην Επιτροπή Σωφρονιστικού συστήματος της Βουλής, κραδαίνοντας το φόβο της «απειθαρχίας», επανέλαβε το δόγμα «τάξη και ασφάλεια» μεταφέροντας έτσι την αυταρχική πολιτική της ΝΔ και στις φυλακές. Υποβάθμισε ωστόσο την ανθρωπιστική μεταχείριση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων.

Από την πλευρά τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Σπ. Λάππας, Ι. Γκιόλας, Κ. Μάρκου, Θ. Ξανθόπουλος, Τ. Ελευθεριάδου) εξέφρασαν τη σταθερή δέσμευση του κόμματός για την επιστροφή του Σωφρονιστικού συστήματος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που το μετέφερε η κυβέρνηση της ΝΔ, αντιγράφοντας την πολιτική Όρμπαν.

Παράλληλα εξέφρασαν την κάθετη αντίρρηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ιδιωτικοποίηση των φυλακών, που επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του συστήματος ΣΔΙΤ για τη νέα φυλακή στην Αττική. Η φυλακή, για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι και πρέπει να παραμείνει υπόθεση δικαιοσύνης και όχι αστυνομίας ή επιχειρηματικότητας.

 

Ο Βουλευτής Δράμας, ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, με αναφορά του προς τον κ. Υπουργό Υγείας Β. Κικίλια, κατέθεσε την από 20 Σεπτεμβρίου 2019 επιστολή του Συνδέσμου Εργαστηριακών Ιατρών Ν. Δράμας(Σ.Ε.Ι.Ν.Δ), με την οποία αιτείται η άμεση έκδοση της υπουργικής απόφασης που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ρύθμισης των 120 δόσεων για τις οφειλές των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, με την διάταξη του άρθρου 81 του Ν. 4623/2019, δίδεται η δυνατότητα της ευνοϊκής ρύθμισης έως 120 δόσεων και των οφειλών των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ από rebate και clawback για τα έτη 2013-2018. Ωστόσο, όπως προστίθεται στη διάταξη, με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.

Από την διατύπωση του ως άνω άρθρου, είναι προφανές ότι χωρίς την έκδοση Υπουργικής απόφασης από τον κ. Υπουργό Υγείας, που θα ρυθμίζει του όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η διάταξη, με αποτέλεσμα ούτε οι πολίτες να μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ούτε η πολιτεία να μπορεί να εισπράξει τα αναμενόμενα. Μέχρι σήμερα η ως άνω υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί ενώ η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Με την κατάθεση της επιστολής του Συνδέσμου Εργαστηριακών Ιατρών του Ν. Δράμας, ο κ. Ξανθόπουλος ζητά από τον κ. Υπουργό Υγείας απάντηση και εξηγήσεις για την αβελτηρία του υπουργείου να προχωρήσει στην έγκαιρη έκδοση της αναγκαίας υπουργικής απόφασης, καθώς η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση απειλεί να ακυρώσει την ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές των εργαστηριακών ιατρών παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr