Displaying items by tag: ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΣΤΟΥ

 Παρανεστίου επίσκεψη Περιφερειάρχη ΑΜΘ 1

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο η σύμβαση για το έργο υποστήλωσης της γέφυρας του ποταμού Νέστου στο Παρανέστι της Δράμας. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια ΑΜΘ, θα κοστίσει 129.996 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
Η ανάγκη για την πραγματοποίηση εργασιών υποστήλωσης στη γέφυρα του Παρανεστίου διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο στατικής επάρκειας που διενήργησε η Περιφέρεια. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, αποφασίστηκε να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων με βάρος πάνω από 2 τόνους και η κυκλοφορία στη γέφυρα ρυθμίστηκε με ειδική σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών υποστήλωσης, η γέφυρα θα καταστεί και πάλι ασφαλής και η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκατασταθεί.

20 χρόνια κοντά σας

ΣΧΕΤ: Υπ΄ αριθ. 7705 από 27-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ TΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 και 2 του Ν.2696/99 "Περί Κωδικός Οδικής Κυκλοφορίας".
2. Την υπ΄ αριθ. 7705 από 27-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.
4. Το γεγονός ότι η η στατική επάρκεια της γέφυρας είναι πολύ μειωμένη και προκειμένου ληφθούν μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας που επιβάλλονται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, εξαιτίας της κίνησης οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο της γέφυρας και για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας, στη γέφυρα του ποταμού Νέστου στο Παρανέστι Δράμας για όλα τα οχήματα μικτού βάρους άνω των (2) δύο τόνων.
Η κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των κάτωθι παρακαμπτήριων οδών:
α) Την οδό Καπνοφύτου – Χαλεπίου – Δρυμιάς – Πασχαλίας
β) Την Εγνατία οδό μέσω Σταυρούπολης Ξάνθης

2. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Δράμας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους οδηγούς και πεζούς, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ», σύμφωνα με την τεχνική Έκθεση και το Σχέδιο Σήμανσης της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Δράμας, η οποία έχει και την ευθύνη ελέγχου της τοποθέτησης των μέτρων σήμανσης.
3. Σε περίπτωση περάτωσης των εργασιών η γέφυρα θα δοθεί στην κυκλοφορία μόνο μετά την υποβολή σχετικής μελέτης αποκατάστασης στατικότητας αυτής από την αρμόδια Υπηρεσία Π.Ε Δράμας.
4. Οι παραβάτες της παρούσας, η ισχύς της οποίας αρχίζει με τη δημοσίευση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την υλοποίησή της με την προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση από την αρμόδια υπηρεσία, τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των κατά περίπτωση άρθρων του Ν.2696/1999 ¨Περί ΚΟΚ», όπως τροπ. με Ν.3542/2007.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και να αναρτηθεί στους συνήθεις τόπους δημοσίων ανακοινώσεων . –

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΕΡΤΗΣ Αθανάσιος
Αστυν. Διευθυντής

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, στην «Αίθουσα Αυτοδιοίκησης» του κτιρίου της Π.Ε. Δράμας, έλαβε χώρα η δεύτερη σύσκεψη του Έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με το κατεπείγον θέμα της επανεκτίμησης της κατάστασης της γέφυρας του Ποταμού Νέστου, η οποία βρίσκεται στα όρια του οικισμού Παρανεστίου.
Στην σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Χρήστου Μέτιου και υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ.Αργύρη Πατακάκη, συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Π.Α.Μ.Θ. κ.Δημήτριος Παπαλέξης, ο Δήμαρχος Δράμας κ.Χριστόδουλος Μαμσάκος, η Δήμαρχος Παρανεστίου κα Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου, η συνεργάτης του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Δράμας Χρήστου Καραγιαννίδη κα Μάρθα Μαλέζογλου, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Παπαθανασίου, Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Δράμας, καθώς και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.
Αρχικά, τον λόγο πήρε ο ειδικός μελετητής κ.Αργύριος Πλέσιας, ο οποίος αναφέρθηκε τεκμηριωμένα στην τεχνική κατάσταση της γέφυρας και τις αντοχές της.
Στην συνέχεια, σχετικά με τα προβλήματα που θα προκύψουν σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας και μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας κ.Θεόδωρου Σιδηρόπουλου και πρότασης του Προέδρου του Σ.Ο.Π.Π. και Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Δράμας κ.Αργύρη Πατακάκη, αποφασίστηκε η λήψη των αναγκαίων μέτρων, τα οποία συνοψίζονται ως εξής :
Πρώτον, ο περιορισμός της κίνησης των οχημάτων στη γέφυρα με τον έλεγχο του βάρους τους σε δύο (2) τόνους και της ταχύτητάς τους σε δέκα (10) χιλιόμετρα ανά ώρα.
Δεύτερον, η τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης στη γέφυρα.
Τρίτον, η εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών επισκευής και αναβάθμισης στις εναλλακτικές οδούς κυκλοφορίας, προκειμένου για τη διευκόλυνση των πολιτών.

syntonistiko gefyra potamon1

Το κατεπείγον θέμα της εκτίμησης της κατάστασης της γέφυρας του Ποταμού Νέστου, η οποία βρίσκεται στα όρια του οικισμού Παρανεστίου, απασχόλησε την σύσκεψη του Έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που έλαβε χώρα την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018, στην «Αίθουσα Αυτοδιοίκησης» του κτιρίου της ΠΕ Δράμας.
Στην σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Χρήστου Μέτιου και υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ.Αργύρη Πατακάκη, συμμετείχαν ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Π.Α.Μ.Θ. κ.Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, η Δήμαρχος Παρανεστίου κα Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Παπαθανασίου, Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Δράμας, καθώς και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.
Κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας κ.Θεόδωρου Σιδηρόπουλου και πρότασης του Προέδρου του Σ.Ο.Π.Π. και Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Δράμας κ.Αργύρη Πατακάκη, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα προβλήματα που θα προκύψουν αν δεν επισκευαστεί η γέφυρα και διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς και η εξεύρεση λύσεων που πρέπει να δοθούν με την λήψη των αναγκαίων μέτρων.
Αποφασίστηκε προσωρινά έως την Δευτέρα να επιτρέπεται η διέλευση από την γέφυρα μόνο επιβατικών αυτοκινήτων και πολύ ελαφριών φορτηγών, βάρους έως και δέκα (10) τόνων.
Ενόψει των αποτελεσμάτων που θα υποβληθούν από Ειδική Τεχνική Επιτροπή και των πορισμάτων των ειδικών τεχνικών, αποφασίστηκε η σύγκλιση νέου Έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου και ώρα 13:00, προκειμένου για την επανεκτίμηση της κατάστασης έτσι όπως αυτή θα διαμορφωθεί.

Σύγκλιση Νέου Έκτακτου Σ.Ο.Π.Π. της ΠΕ Δράμα για την εκτίμηση της κατάστασης της γέφυρας του Ποταμού Νέστου

Κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της ΠΕ Δράμας και προτάσεως του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ, για την επανεκτίμηση της κατάστασης της γεφύρας του ποταμού Νέστου, συγκαλείται το Έκτακτο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, την 26 Νοεμβρίου 2018 ώρα 13.00, στην αίθουσα Αυτοδιοίκησης του κτιρίου της Π.Ε Δράμας.
2. Τονίζεται ότι η παρουσία των μελών του Σ.Ο.Π.Π. είναι υποχρεωτική ενώ η συμμετοχή των προσκληθέντων φορέων κρίνεται απαραίτητη.
3. Οι συμμετέχοντες στο Σ.Ο.Π.Π. να έχουν έτοιμες τις εισηγήσεις αναφορικά με την επανεκτίμηση της κατάστασης της γεφύρας του πόταμου Νέστου και τις λύσεις που θα πρέπει να δοθούν.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr