rena

rena

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου Δράμας, ανακοινώνει ότι, από την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 θα ξεκινήσει η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018.
Το ποσό που θα διανεμηθεί στους 1.829 δικαιούχους του Νομού, ανέρχεται στο 1.261.749,44 ευρώ.
Η πληρωμή γίνεται με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων μέσω των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε.

 ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΜΘ 1

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 248/25-10-2018 τ. Α.Α.Π.) το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΠΧΠ ΠΑΜΘ), στο οποίο καθορίζονται για την επόμενη δεκαετία (τουλάχιστον) οι στρατηγικές κατευθύνσεις και οι στόχοι για ΄΄την ολοκληρωμένη, ισόρροπη και διαρκή ανάπτυξη, με ελεγχόμενη ανταγωνιστικότητα των χωρικών συστημάτων και του διαπεριφερειακού χώρου΄΄. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας δημοσιεύτηκε το 2003, δηλαδή πριν δεκαπέντε χρόνια.
Οι κατευθύνσεις Χωρικής οργάνωσης που καθορίζονται στο νέο ΠΧΠ της ΠΑΜΘ, αναφέρονται κυρίως στη Διάρθρωση και ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, στη Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής και τεχνικής υποδομής, καθώς και στη Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τομείς που σηματοδοτούν ουσιαστικά την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Επιπλέον στο αναθεωρημένο ΠΧΠ της ΠΑΜΘ καθορίζονται οι Βασικές προτεραιότητες για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο Νομός Δράμας αναφέρεται σε αρκετά σημεία του νέου ΠΧΠ της ΠΑΜΘ, η αναλυτική παρουσίαση των οποίων εκφεύγει του σκοπού του παρόντος σημειώματος.
Ως κύρια σημεία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:
• Στους Βασικούς Αναπτυξιακούς Άξονες της Περιφέρειας ΑΜΘ εντάσσεται ο Δευτερεύων Αναπτυξιακός Άξονας Καβάλα-Δράμα-Σέρρες. Πρωτεύων (Κύριος) θεωρείται ο Άξονας Ανατολή-Δύση (σημ. Εγνατία).
• Αναφέρεται ως Πρωτεύων Περιφερειακός ο Άξονας Δράμα-Κ. Νευροκόπι-Εξοχή- Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
• Στους Άξονες Οικοανάπτυξης εντάσσεται το Τόξο Ποταμού Νέστου/Ορεινής Ροδόπης
• Η Δράμα ορίζεται ως Δευτερεύων Εθνικός Πόλος διαπεριφερειακής εμβέλειας (οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου).
• Αναφέρεται/Αναγνωρίζεται το Δίπολο Καβάλα-Δράμα ως ΄΄Αναπτυξιακό-Λειτουργικό Δίπολο και πύλη διεθνούς και διαπεριφερειακής εμβέλειας της Περιφέρειας΄΄ και επιπλέον ο άξονας Καβάλα-Δράμα προσδιορίζεται ως Περιοχή για την εφαρμογή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ).
Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος ωστόσο, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο άρθρο 12 του νέου ΠΧΠ της ΠΑΜΘ (Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής) στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα παρακάτω:
Α. Οδικό δίκτυο
Για την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού/διαπεριφερειακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας προωθούνται:
• Υλοποίηση νέου οδικού άξονα Καβάλα-Δράμα-Σέρρες (Ε61)
• Βελτίωση κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού Δράμα-Κ. Νευροκόπι-Εξοχή-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
Για το πρωτεύον περιφερειακό οδικό δίκτυο προωθείται:
• Βελτίωση άξονα Δράμα-Αμφίπολη
• Βελτίωση και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας υφιστάμενου άξονα Δράμας-Καβάλας.
• Βελτίωση της παλαιάς εθνικής οδού Δράμα-Παρανέστι-Σταυρούπολη-Ξάνθη
Β. Σιδηροδρομικό δίκτυο
Προβλέπονται:
• Η αναβάθμιση και ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης.
• Δρομολόγηση της διαδικασίας δημιουργίας νέας σύνδεσης υψηλής ταχύτητας Θεσσαλονίκη-Αμφίπολη/Ν. Ζίχνη-Καβάλα-Τοξότες (Αλεξανδρούπολη).
• Η διερεύνηση της σκοπιμότητας/βιωσιμότητας σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Καβάλας-Δράμας.

Μάκης Μουρατίδης

Υστερόγραφο:
Βελτίωση του άξονα Δράμα-Αμφίπολη και Υλοποίηση νέου οδικού άξονα Καβάλα-Δράμα-Σέρρες (Ε 61) λοιπόν οι στόχοι για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια με βούλα και υπογραφή.
Και ο νοών νοείτω!
Και για τον σιδηρόδρομο καταγράφονται εξελίξεις, αλλά το τρένο συνεχίζει εδώ και κάποια χρόνια να κάνει τα 60 χιλιόμετρα Ξάνθη-Δράμα σε δύο ώρες, ενώ πριν δέκα χρόνια τα έκανε σε μια ώρα. Συντήρηση και Αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής χρειάζεται κατεπειγόντως γράφαμε επανειλημμένα.
Όμως εμείς τα λέγαμε. Εμείς τα ακούγαμε.
Επί δεκαπέντε περίπου χρόνια προσπαθώ με κάθε τρόπο να πείσω τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους του νομού για τα αυτονόητα. Αυτό, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, αποδείχτηκε τελικά πολύ δύσκολο εγχείρημα

1. Δράμα – Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
Την πρώτη του επίσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Κυριών Δράμας πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος όπου είχε συνάντηση με την πρόεδρο της Ένωσης κ. Αλίκη Τσιαμούρα.
Σκοπός της συμβολικής αυτής επίσκεψης ήταν η ενημέρωση του κ. Περιφερειάρχη για το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ένωσης Κυριών Δράμας και, ιδιαίτερα, για τις δράσεις στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας που θα διοργανώσει η Ένωση σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας και τις οποίες θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα με το ποσό των 90.000 ευρώ.
Όπως εξήγησε η κ. Τσιαμούρα, οι δράσεις θα απευθύνονται σε 35 γυναίκες της περιοχής που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά και περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, μάρκετινγκ, πωλήσεων κ.ά. Σκοπός είναι οι ωφελούμενες γυναίκες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας με τους καλύτερους δυνατούς όρους.
Οι συγκεκριμένες δράσεις της Ένωσης Κυριών Δράμας αποτελούν ένα από τα συνολικά επτά έργα επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικού ύψους 757.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια σε Δράμα, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο υλοποίησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των αντίστοιχων Δήμων.
2. Δράμα - Κατάρτιση ανέργων στους τομείς του τουρισμού και του εμπορίου
Το έργο είναι του Δήμου Δράμας, έχει προϋπολογισμό 220.000 ευρώ και απευθύνεται σε 100 ανέργους.
Σκοπός του είναι να παρέχει συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων σε ειδικότητες του τουρισμού και του εμπορίου. Τέτοιες ειδικότητες είναι η εστίαση, το μάρκετινγκ της φιλοξενίας, η υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων, το ηλεκτρονικό και λιανικό εμπόριο.
3. Καβάλα - Κατάρτιση ανέργων σε τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού
Το έργο είναι του Δήμου Καβάλας, έχει προϋπολογισμό 240.000 ευρώ και απευθύνεται σε 100 ανέργους, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία.
Σκοπός του είναι να παρέχει συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων σε ειδικότητες του τουρισμού και του πολιτισμού. Τέτοιες ειδικότητες είναι μεταξύ άλλων η κεραμική και η αγγειοπλαστική, η επεξεργασία του ξύλου, η κατασκευή ξύλινων σκαφών, η επεξεργασία του καπνού, η κατασκευή αναμνηστικών, η γραφιστική, ο σχεδιασμός ιστοσελίδων, το ηλεκτρονικό εμπόριο τοπικών προϊόντων, η εστίαση κ.ά.
4. Αλεξανδρούπολη - Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων για εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Το έργο θα υλοποιήσει ο Σύνδεσμος Ξενοδοδόχων Θράκης, έχει προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και απευθύνεται σε 48 εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Αλεξανδρούπολης, με σκοπό την ενδυνάμωση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων τους.
5. Αλεξανδρούπολη - Κατάρτιση εργαζομένων για την ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης
Το έργο θα υλοποιήσει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, έχει προϋπολογισμό 47.000 ευρώ και απευθύνεται σε 36 εργαζόμενους ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της περιοχής, με σκοπό την ανάπτυξη της τουριστικής τους συνείδησης και τη βελτίωση των υπηρεσιών τους προς τους επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης.
6. Αλεξανδρούπολη - Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων για ανέργους στον τομέα του τουρισμού
Το έργο θα υλοποιήσει η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έχει προϋπολογισμό 50.000 ευρώ και απευθύνεται σε 25 ανέργους όλων των ηλικιών και εκπαιδευτικών επιπέδων, με βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου να καταρτιστούν πάνω στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού.
7. Αλεξανδρούπολη - Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων για εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα
Το έργο θα υλοποιηθεί από την Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, έχει προϋπολογισμό 50.000 ευρώ και απευθύνεται σε 40 εργαζόμενους σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. Στόχος είναι να καταρτιστούν οι εργαζόμενοι σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης και να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν στους επισκέπτες της Αλεξανδρούπολης.

Δαλακάκης Δημήτριος
Δήμαρχος Δοξάτου

Εις αρχική απάντηση των χθεσινών δηλώσεων του Βουλευτή Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστου Καραγιαννίδη, ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δημήτρης Δαλακάκης εκδίδει το ακόλουθο Δελτίο Τύπου.

ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΔΩΡΟ ΑΓΑΛΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Αξιαγάπητε κ. Καραγιαννίδη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δράμας,
Πριν την κυβερνητική καρέκλα έλεγες και έλεγες για τα Μνημόνια και την Τρόικα
Μετά την καρέκλα Εισηγήθηκες ο ίδιος το 4ο Μνημόνιο «με γνώσεις μπακάλη» όπως ο ίδιος είπες.
Πριν την καρέκλα έλεγες και έλεγες για το ΝΑΤΟ και τους «ιμπεριαλιστές».
Τώρα ταξιδεύεις σε Αμερικές, Ευρώπες και Ασίες ως εκπρόσωπος στο ΝΑΤΟ με έξοδα όλα πληρωμένα.
Οι θέσεις σου για τους Πολύτεκνους, γνώστες.
Οι θέσεις σου για τους "φαντασιακούς" - όπως λες - εθνικούς εχθρούς γνωστές.
Οι θέσεις σου για τα σύνορα επίσης γνωστές.
Οι θέσεις σου για την Εκκλησία γνωστές και ας ανεβαίνεις στην εξέδρα το Πάσχα με λαμπαδίτσα.
Η θέση σου για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας γνωστότατη.
Τώρα μας έκανες γνωστή και την θέση σου για το νερό.
Η Καβάλα λες θα πάρει και άλλο νερό και μάλιστα θα κάνεις και «διαπραγμάτευση»
Όχι Χρήστο μου, μη!
Όχι, άλλη «διαπραγμάτευση»
Αν κάνεις διαπραγμάτευση όπως για το Μνημόνιο και τις Πρέσπες
Προβλέπω να σου κάνουμε άγαλμα στην πλατεία της Καβάλας.
Η πλατεία των Σκοπίων τώρα που άδειασε χωράει επίσης ακόμη ένα.
Είσαι άξιος αντικαταστάτης του Στρατηλάτη μας.
Για τον ΛΙΓΝΙΤΗ δεν σε άκουσα να μιλάς… Θα έχουν καλά φίλτρα τα φουγάρα;
Υ.Γ Για ΤΟΕΒ, Γυμνάσιο Λύκειο, Φιλόδημο και την ΔΙΑΦΘΟΡΑ στον Δήμο μου (ξέρεις εσύ) τα λέμε από εβδομάδα.

Με θλίψη παρακολουθώ την καθόλα, ακόμη και για βάρβαρους λαούς, απαράδεκτη συμπεριφορά της Κυβέρνησης και των Αρχών της Αλβανίας έναντι ενός νεκρού, του Κωνσταντίνου Κατσίφα, χωρίς να μπαίνω στην ουσία των γεγονότων, για τα οποία τα συμπεράσματα και η αλήθεια θα λάμψουν, και θα λάμψουν, ύστερα από αντικειμενικές έρευνες.
Η απέναντι σε νεκρούς οφειλή, ως ζήτημα, έχει απαντηθεί από τον πανανθρώπινο πολιτισμό εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο ηθικός νόμος του σεβασμού προς το νεκρό αποτελεί υπέρτατη παραδοχή έναντι κάθε ανθρώπινης ακόμη και θεϊκής επιταγής. Ο σεβασμός του νεκρού, ακόμη και αντιπάλου, προεξάρχει κάθε άλλης εκδήλωσης ή και αναγκαιότητας. Άπειρα είναι τα ιστορικά παραδείγματα αντίστοιχων στάσεων και συμπεριφορών, ελληνικά και παγκόσμια.
Πώς, λοιπόν, μια χώρα όπως η Αλβανία, που θέλει να λέγεται πολιτισμένη, και να θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο Ουμανισμός αποτελούν πολιτικές και κοινωνικές κατακτήσεις αιώνων, να παρουσιάζει αυτό το ψευδεπίγραφο δικαιικό σύστημα απέναντι σε νεκρό πολίτη και στους συγγενείς του;
Με θλίψη συμπαραστέκομαι στην άμοιρη μάνα και στους ανθρώπους του επί σειρά ημερών άταφου νεκρού, έκπληκτος από την αφωνία στην οποία έχουν περιπέσει οι επίσημοι φορείς!
Ως Βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου προτίθεμαι να ζητήσω εξηγήσεις για τη στάση των ελληνικών αρχών για την πορεία των ερευνών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες εξελίχθηκαν τα γεγονότα, ώστε να υπάρξει διαλεύκανση και να χυθεί άπλετο φως, αλλά και να διερευνηθεί η σκοπιμότητα και η κωλυσιεργία των ερευνών, με ότι αυτή υποκρύπτει από μέρους των αλβανικών αρχών, καλώντας ακόμη και Ευρωβουλευτές να προχωρήσουν σε αντίστοιχες παρεμβάσεις τους.


Ο Βουλευτής ΝΔ Ν. Δράμας

Δημήτρης Κυριαζίδης

Τα προβλήματα λειτουργίας της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Δράμας τέθηκαν σήμερα με σχετική ερώτηση και αναφορά του Αν. Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό. Το Υπουργείο καλείται να ερευνήσει τα καταγγελλόμενα και να δώσει άμεσα λύσεις.
Αναμένουμε τις απαντήσεις του…

x45318219 2183505285016993 5662964291590946816 n.jpg.pagespeed.ic.j0NPTQyr e

Το Σάββατο 03 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Δράμας, τελετή εγκαινίων των Γραφείων της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλου και με την παρουσία πολλών επισήμων και πλήθους Στρατιωτικών.
Ο Πρόεδρος κατά την διάρκεια της ομιλίας του μεταξύ άλλων τόνισε:
Κυρίες και κύριοι
Η σημερινή σας παρουσία, αποτελεί για εμάς δείγμα τιμής και εμπιστοσύνης προς τις προσπάθειες που καταβάλλουμε, προκειμένου να αναδείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα, τα σκληρά εργαζόμενα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και να προωθήσουμε προτάσεις για την επίλυσή τους.
Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ιδρύθηκε τον Μάιο του 2017, πριν από ενάμιση χρόνο περίπου με σκοπό:
– Την ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ όλων των στρατιωτικών, που υπηρετούν σε Μονάδες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας μας, χωρίς αποκλεισμούς,
– Την σύνθεση προτάσεων και ιδεών για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτω με την κατάθεση ρεαλιστικών και ολοκληρωμένων προτάσεων,
– Την ανάδειξη του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των ανωτέρω στρατιωτικών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως παράγοντα εγγύησης της εθνικής ανεξαρτησίας και εμπέδωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ως ιδρυτικά μέλη ξεκινήσαμε όλοι μαζί μια νέα αρχή. Και αρχή αποτέλεσαν και αποτελούν οι αξίες μας και τα ιδανικά μας. Αξίες της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, της ίσης αντιμετώπισης και των ίσων ευκαιριών για όλους, της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης. Αξίες της διαφάνειας της δικαιοσύνης της δημοκρατικής συμμετοχής.

x45196141 2187831504876500 3086592820094435328 o 768x576.jpg.pagespeed.ic.WzVuA0xP0g

Αξίες που μας ενώνουν.

Η Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ ως ζωντανό κύτταρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών θα συνεχίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να στέκεται δίπλα στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στις μεγάλες διεκδικήσεις.
Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι εδώ, ενωμένη σαν μια γροθιά, έτοιμη να διεκδικήσει το δίκαιο αίτημα της καθεμιάς και του καθενός συναδέλφου στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό και στην Πολεμική Αεροπορία.
Η δύναμη μας είστε όλοι εσείς, οι γυναίκες και οι άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων στο Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, οι εγγυητές της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας του ελληνικού λαού. Ελάτε δίπλα μας, μιλήστε μας, καταθέστε τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, τους προβληματισμούς σας. Ενωθείτε μαζί μας και δυναμώστε την φωνή μας.

x45374100 2183505398350315 5357042515650281472 n.jpg.pagespeed.ic.aPA4tXk0Tt

Προχωράμε όλοι μαζί και υλοποιούμε τους στόχους μας
Με όραμά μας ένα σύγχρονο στράτευμα, αξιοποιούμε την εμπειρία του παρελθόντος και ανοίγουμε σήμερα τον δρόμο για την συμμετοχή όλων σε μια κοινή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ένα πιο αισιόδοξο μέλλον. Κατανοώντας τις αντίξοες συνθήκες που ζούμε, βιώνοντας μια οικονομική κρίση επώδυνη για όλους μας, αποφασίζουμε σήμερα να ενωθούμε όλοι μαζί για να προασπίσουμε το κοινό σημείο που μας ενώνει:

Τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας
ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΣΛΙΔΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗ
Στην συνέχεια η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε την ανακύρηξη του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή, ως Προστάτη και Καθοδηγητή της Ένωσης.
Η αγιοκατάταξη του Οσίου Γεωργίου, έγινε το 2008 μ.Χ. υπό του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στην Δράμα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων :
• Ο Σεβασμιοτάτος Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλος.
• Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας κ. Αργύρης Πατακάκης.
• Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
• Ο Βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης.
• Η Βουλευτής Δράμας του Κινήματος Αλλαγής κ. Χαρά Κεφαλίδου.
• Ο Περιφερειάρχης Οργανωτικού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των ‘’Ανεξαρτήτων Ελλήνων’’, κ. Καραγιώργης Ανδρέας.
• Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Καβάλας των ‘’Ανεξαρτήτων Ελλήνων’’ κ. Χαρπαντίδης Γιώργος.
• Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) κ. Δημήτριος Ρώτας.
• Οι Αντιπρόεδροι Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) κ.κ. Μακράκης Θάνος και Χατζηδημητρίου Κώστας.
• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Θεσσαλονίκης κ. Σπυρίδων Κυριακόπουλος.
• Ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Στρατιωτικών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Παράσχος.
• Αντιπροσωπεία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
• Εκπρόσωπος του Προέδρου της Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας της Επαρχίας Νέστου κ. Κωνσταντίνου Χιώτη.
• Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργιτσόπουλος, Λιθηρόπουλος, και Κινατζίδης,
• Ο Αντιδήμαρχος Δράμας κ. Σολάκης Άγγελος
• Εκπρόσωπος του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας
• Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας
• Εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟΑΞΙΑ) και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ)
• Πρόεδροι Επιστημονικών και Πολιτιστικών συλλόγων
• Απόστρατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων

IMG 9329

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απέστειλαν
• Ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, κ. Μακάριος Λαζαρίδης
• Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου κ.κ. Στέφανος
• Ο Τομεάρχης Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας κ. Βασίλης Κικίλιας
• Ο Επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και Βουλευτής Έβρου κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης
• Ο Τομεάρχης Άμυνας της ΟΝΝΕΔ κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

 

magazine article 14 add1 f

Σε απόσταση 1500 μέτρων περίπου δυτικά του χωριού Περιχώρα στην περιοχή «Tαγκάλα» ορθώνεται με μεγαλοπρέπεια στην πλαγιά μιας γραφικής χαράδρας, που περιβάλλεται από πευκόφυτο δάσος η Iερά Mονή του Aγίου Mηνά.
Με πρωτοβουλία δύο πνευματικοπαίδιων του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη, του αείμνηστου Ηρακλή Kιοσέογλου και του π. Χαράλαμπου Αναστασιάδη, θεμελιώθηκε ένα μικρό εξωκλήσι προς τιμή του Αγίου Μηνά.
Η εργασία ήταν δύσκολη, καθώς τα μέσα που διέθεταν ήταν λιγοστά και τα χρήματα πενιχρά. Ωστόσο, όπως διαβεβαίωσε και ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, ο Άγιος Μηνάς ''θέλει το σπίτι του και θα τους βοηθήσει''.
Έτσι, με τη βοήθεια του Αγίου Μηνά, του Αγίου Γεωργίου, αλλά και των κατοίκων της περιοχής, ολοκληρώθηκε η εκκλησία το 1957, με τις ευλογίες και τη συμπαράσταση των τότε Μακαριστών μητροπολιτών Zιχνών Kυρίλλου Kαρμπαλιώτη (1943-1952) και Zιχνών & Nευροκοπίου Aγαθαγγέλου Tσαούση (1952-1965).
Με ευλάβεια και απέραντη αγάπη ο Άγιος Γεώργιος χάρισε μια εικόνα του Αγίου Μηνά, ο οποίος αναπαρίσταται έφιππος, και την οποία ευλαβούνται πολλοί προσκυνητές.
Παράλληλα, δίπλα στο εκκλησάκι χτίστηκε ένα μικρό αρχονταρίκι, το οποίο εξυπηρετούσε τις ανάγκες των κατοίκων, την περίοδο της εορτής του Αγίου Μηνά.
Μέχρι το 1974, οπότε και ήλθε η πρώτη αδελφότητα στο μοναστήρι, λειτουργούσε σαν παρεκκλήσι. Την χρονιά εκείνη εγκαταστάθηκαν στο μοναστήρι η μακαρία γερόντισσα Φιλοθέη με δύο αδελφές ακόμη.
Από τότε ξεκίνησε η προσπάθεια ανέγερσης νέων κτιρίων, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της αδελφότητας, και μετετράπη από παρεκκλήσι σε γυναικεία κοινοβιακή Ιερά Μονή, λαμβάνοντας τη σημερινή της μορφή.
Σήμερα, αποτελεί πνευματικός φάρος κάτω από θεοφώτιστη πνευματική καθοδήγηση, την αδιάκοπη μέριμνα και αστείρευτη φροντίδα και αγάπη του νυν Mητροπολίτη Zιχνών & Nευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεου

O Nαός
Tο 1959 ο αείμνηστος Hρακλής Kιοσέογλου άρχιζε να κτίζει το μικρό εκκλησάκι στο όνομα του Mεγαλομάρτυρος Aγίου Mηνά του Θαυματουργού, που είχε διαστάσεις 4×2 1/2 μέτρα.
Αργότερα μετά το 1965 κατά την διάρκεια της Αρχιερατείας του Nικοδήμου Bαλληνδρά ανοικοδόμησε τον Iερό Nαό του Aγίου Mηνά με Bασιλικό ρυθμό και με διαστάσεις 13×8 μέτρα.

Το τέμπλο
Το απλό και λιτό ξυλόγλυπτο τέμπλο της Ιεράς Μονής, εκφράζει το πλούσιο μεράκι της λατρευτικής μας παράδοσης.
H καλαισθητική τους μορφή, με τις Βυζαντινές παραστάσεις των Αγίων μας, αιχμαλωτίζει τα μάτια των προσκυνητών.
Για την κατασκευή του τέμπλου, τηρήθηκε πιστά η νομική διαδικασία της κλειστής μειοδοτικής προσφοράς, κατά τον διαγωνισμό της 7/4/81. Μειοδότησε ο ξυλογλυπτικός οίκος Eλευθεριάδη, ο οποίος και επεράτωσε το έργο.
Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα μαόνι.
Tο μήκος του είναι 3,85 μετ. και το ύψος του είναι 2.20 μέτρα.

Tοιχογραφίες
Oλόκληρος ο Nαός είναι αγιογραφημένος με πλούσιες παραστάσεις από τη ζωή της Παλαιάς και της Kαινής Διαθήκης μεταφέροντας νοερά με δέος και συγκίνηση τον ευλαβή επισκέπτη στην Aγία πόλη της Σιών.
H χριστιανική τέχνη κρύβει μέσα της το μεγαλείο της ζωντάνιας, της γνησιότητας και της αλήθειας. Eικόνες από την καθημερινή ζωή της Παλαιάς και της Kαινής Διαθήκης φανερώνουν την υπόσχεση του Θεού, την θεϊκή δράση και τα θαύματα του Kυρίου μας.
H αρμονία των χρωμάτων δηλώνει την έντονη ασκητικότητα, τη νηστεία, την προσευχή, την ελεημοσύνη, που αποτυπώνεται ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των αγίων.
Aπό την ασκητικότητα σε συνδυασμό με την αστείρευτη αγάπη της ταπεινότητας και της μετάνοιας, αναβλύζει η χάρη της σωτηρίας και το θαύμα.
Oι αγιογραφίες έγιναν, με τις δωρεές των φιλόχριστων και ευσεβών χριστιανών και ευχόμαστε διά μέσου των πρεσβειών του Mεγαλομάρτυρος θαυματουργού Aγίου Mηνά να πρεσβεύει υπέρ της σωτηρίας των ψυχών.

2014 11 24 163544

Iερά Kειμήλια της Iεράς Mονής
α. Tίμια Λείψανα
H Iερά Mονή έχει την ευλογία και την χαρά να κοσμείται, από τα Iερά Λείψανα των πέντε Mαρτύρων της Kαππαδοκίας Eυστρατίου, Aυξεντίου, Eυγενίου, Mαρδαρίου, Oρέστη.
Tα Iερά Λείψανα δόθηκαν από τον Iερό Nαό Aγίας Tριάδος Πολυστύλου Kαβάλας, ως ευλογία από τον Μακαριστό Mητροπολίτη Φιλίππων, Nεαπόλεως και Θάσου Προκόπιο.

Aγίασμα – Σπήλαιον
Όπως αναφέρει σε όραμα ο Hρακλής Kιοσέογλου στη θέση που βρίσκεται η σημερινή σπηλιά εμφανίστηκε ο Άγιος Mηνάς “Tον παρακολουθώ και σε λίγο τον βλέπω (τον Άγιο Mηνά εννοεί) ότι βρέθηκε παρά πάνω στο Aγίασμα προς το βράχο.
H χάρη του Aγίου Mηνά φανέρωσε και πάλι την Iερά πηγή στην Περιχώρα, όπως στην Aίγυπτο στον τόπο του μαρτυρίου του “η αεννάως αναβλύζουσα χάριτος, η βρύσις των ιαμάτων, η πάσαν νόσων ισχύν ασθενή και φαύλην απελέγχουσα τυφλών η ανάβλεψις και λεπρών θεία κάθαρσις…”.
“… και καταξίωσον ημάς εμπλησθήναι του αγιασμού σου, διά της του ύδατος τούτου μεταλήψεώς τε και ραντισμού και γενέσθω ημίν Kύριε εις υγείαν ψυχής τε και σώματος”
Στο μέρος όπου ανέβλυζε το αγίασμα “ως ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα” – τοποθετήθηκε το 1968, μια μικρή δεξαμενή με κατάλληλες βρύσες για να παίρνει ο ευσεβής επισκέπτης, από “το μέγα κοινόν ιατρείον” τον αγιασμόν “το ζωήρρυτον ύδωρ πηγής σου, προς ίαση “ψυχής ομού τε και σώματος”.
Στα ιερά κειμήλια μπορούμε να συγκαταλέξουμε και τις δύο μεγάλες φορητές εικόνες που φυλάσσονται στην ιερά Mονή.
Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται ο Άγιος Mηνάς ο θαυματουργός ως έφιππος. H εικόνα είναι έργο του I. Tσομπανόπουλου από τη Δράμα που αγιογραφήθηκε το 1959.
Στην δεύτερη εικόνα εμφανίζεται όρθιος, κρατά στο δεξιό χέρι ένα μικρό σταυρό και στο αριστερό χέρι ένα ξίφος. Στην αριστερή πλευρά στο κάτω μέρος υπάρχουν τα αρχικά γράμματα X.N.B.
Tο γραφικό παρεκκλήσι του Aγίου Mηνά βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Mοναστηρίου και σε απόσταση 300 μέτρων περίπου από την Mονή.
Χτίσθηκε το 1989 και είναι αφιερωμένο στην μνήμη του Tιμίου Προδρόμου. Kατά την ημέρα της εορτής τελείται θεία Λειτουργία και θεία Λιτανεία προς ευλογία των Kήπων, Aμπελώνων και χωραφιών.

H φιάλη
H φιάλη κτίσθηκε το 1983.
Σήμερα εξυπηρετεί τις διάφορες λειτουργικές ανάγκες της Mονής. Tην ημέρα των Θεοφανείων τελείται στην Φιάλη, ο Aγιασμός των Yδάτων κ.λ.π.
Yπάρχει μια εξαίρετη βυζαντινή τοιχογραφία που εικονίζει την βάπτιση του Iησού.
Tο κτιριακό συγκρότημα της Iεράς Mονής
Kατά την περίοδο της αρχιερατείας του Μακαριστού Nικόδημου Bαλληνδρά (1965 – 1974), θεμελιώθηκε το κτιριακό συγκρότημα. Αποπερατώθηκε με την φροντίδα και την επίβλεψη του Μακαριστού Σπυρίδωνα.

Tο Aρχονταρίκι – Έκθεση
O παραδοσιακός χώρος υποδοχής των ευλαβών προσκυνητών – επισκεπτών, όπου προσφέρεται το ανάλογο κέρασμα, λέγεται Aρχονταρίκι.
H αίθουσα αυτή κατασκευάστηκε το 1974.
Tην αίθουσα στολίζουν οι πατερικές μορφές των Aγίων μας, η φωτογραφία της Mονής και ο Mνημειώδης πίνακας των χωρίων της Aγίας Γραφής, που αποδεικνύουν την ελληνικότητα της Eλληνικής Mακεδονίας, που είναι έργο του Σεβ. Mητροπολίτη Zιχνών & Nευροκοπίου κ.κ. Σπυρίδωνα.
Aπό τα παραδοσιακά βυζαντινά κεντήματα που κοσμούν το χώρο φανερώνεται η αρχοντιά, η νοικοκυρωσύνη, η τάξη, η ευπρέπεια και η ευγένεια της ταπεινής Aδελφότητας.
Παράλληλα ο χώρος ευωδιάζει από το πνευματικό άρωμα των διαφόρων ψυχωφελών και εποικοδομητικών βιβλίων, που πρέπει ο κάθε χριστιανός να εφοδιάζεται, ώστε να γνωρίζει για τη ζωή και τα έργα των Aγίων μας και να αντλεί δύναμη και κουράγιο από τον πνευματικό λόγο, που στις μέρες μας ατονεί και εξασθενεί.
Eίναι κοινός τόπος παραδοχής, η αδιάλειπτη και βαθειά μελέτη των πατερικών κειμένων, που γίνεται επιτακτικήανάγκη των καιρών μας, η οποία θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην απόκτηση της χαμένης του προσωπικότητας, για να βρει τον δρόμο της ζωής, για να αποκτήσει νόημα η ύπαρξή του, για να ενισχυθεί η πίστη του, για να δυναμώσει ο αγώνας του εναντίον της αμαρτίας.

Tα Kελλιά
Tο κτίριο των κελλιών κτίσθηκε, κατά την περίοδο του Μακαριστού Mητροπολίτου Nικοδήμου. Προστέθηκε και δεύτερος όροφος ύστερα από την χορήγηση αδείας του μακαριστού Mητροπολίτου Σπυρίδωνα.

Oι κατασκηνώσεις
Ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργήματα της έντονης κοινωνικής προσφοράς, που παρουσίασε η Mονή υπήρξαν οι κατασκηνώσεις.
Tα θεμέλια της χαρούμενης πολιτείας τέθηκαν, κατά την Aρχιερατεία του Μακαριστού Mητροπολίτου Nικοδήμου Bαλληνδρά (1965 – 1974). Στην αρχή κατασκεύασε ένα κτίριο με δύο θαλάμους. Aργότερα κατασκεύασε και δεύτερο κτίριο, τα οποία ολοκληρώθηκαν από τον αείμνηστο Mητροπολίτη Σπυρίδωνα.
Στις κατασκηνώσεις φιλοξενούνταν μαθητές και μαθήτριες της περιφέρειας που έφθαναν γύρω στους εκατό. Σήμερα χρησιμεύουν ως χώροι φιλοξενίας για τους μακρινούς προσκυνητές.

Εορτή της Μονής
H Mονή εορτάζει στις 11 Nοεμβρίου την μνήμη των αγίων μαρτύρων Mηνά, Bίκτωρος και Bικεντίου και της αγίας μάρτυρος Στεφανίδος και του οσίου πατρός ημών και ομολογητού, Θεοδώρου του Στουδίτου.
Tην παραμονή της εορτής τελείται πάντοτε Aρχιερατικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας κλπ. Tην ημέρα της εορτής τελείται Θεία Aρχιερατική Λειτουργία. Πλήθος πιστών συρρέουν για να προσκυνήσουν και να λειτουργηθούν κατά την πανηγυρική ημέρα.
Φορέας: Ιερά Μητρόπολη Ζιχνών και Νευροκοπίου
Τηλ. +302324022243

Τη Δευτέρα 5-11-2018 μαθητές του τμήματος Κομμωτικής Τέχνης της ΕΠΑ.Σ-Ο.Α.Ε.Δ. υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των καθηγητών τους, περιποιήθηκαν τις κομμώσεις των ωφελούμενων του ΚΑΠΗ Δράμας.
Τόσο ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, όσο και ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας, κ. Αλέξης Παναγιωτίδης, ευχαριστούν τους μαθητές του τμήματος Κομμωτικής Τέχνης της ΕΠΑ.Σ-Ο.Α.Ε.Δ. Δράμας, τις καθηγήτριές τους, και τον Υποδιευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Δράμας, κ. Ανέστη Τερζή, για την προσφορά τους στα μέλη του ΚΑΠΗ Δράμας και σημειώνουν ότι σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία τέτοιου είδους ενέργειες επιβεβαιώνουν τον σεβασμό και την εκτίμηση στα άτομα της Τρίτης Ηλικίας.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr