rena

rena

Με την χρηματοδότηση του προγράμματος Active citizens fund

Την Τετάρτη 9 και την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου η εταιρεία παραγωγής Anemon Productions θα βρίσκεται στην Δράμα προκειμένου να πραγματοποιήσει τα γυρίσματα του τριετούς έργου της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. «Το Mobile School Ταξιδεύει».
Το παραχθέν υλικό θα προβληθεί στην τελετή λήξης του προγράμματος Active citizens fund το 2024, με στόχο την ανάδειξη του έργου και τα αποτελέσματα της ενδυνάμωσης των παιδιών Ρομά στο πεδίο. Το «Ντοκιμαντέρ Active citizens fund» ανατέθηκε στην Anemon Productions μετά από πρόσκληση που απεύθυνε ο Διαχειριστής Επιχορήγησης του προγράμματος για την Ελλάδα, που είναι από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now,
H Anemon Productions είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που είναι αφιερωμένη στην παραγωγή ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων projects που συνδυάζουν διαφορετικές πλατφόρμες πολυμέσων. Τα προγράμματα της Anemon λειτουργούν ως καταλύτης για συζήτηση, έμπνευση και δράση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε projects που προωθούν τη διαπολιτισμική και ιστορική κατανόηση σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αειφόρο διαβίωση.
Έπειτα από τρία χρόνια παρεμβάσεων μόνο εντός της Δράμας, το Mobile School από το 2020 έως και σήμερα βρίσκεται τρεις φορές την εβδομάδα σε περιοχές της Δράμας, της Καβάλας και της Ξάνθης, προκειμένου να προσεγγίσει παιδιά Ρομά που είτε για κοινωνικούς είτε για οικογενειακούς λόγους είναι αποκλεισμένα από τις σχολικές κοινότητες και δεν μπορούν να έχουν κανονική φοίτηση.
Το έργο «Το Mobile School Ταξιδεύει» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Κυριών Δράμας – Σ.Α.Φ. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarity Now. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ είναι η καταχώριση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) Συλλογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τα άρθρα 74 επ. του Κανονισμού 2017/1001), με ονομασία “Μ MΑCEDONIA THE GREAT” που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

Το συλλογικό σήμα αποτελεί ένα εργαλείο για την οργάνωση και τον συντονισμό της δράσης επιχειρήσεων που αποτελούν μέλη του δικαιούχου φορέα, του ΣΕΒΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοινές δράσεις και διαφημιστική εκστρατεία που βασίζεται στο συλλογικό σήμα αναμφισβήτητα βοηθούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των μελών της δικαιούχου οργάνωσης.

Με δεδομένο ότι ένα συλλογικό σήμα της ΕΕ αποτελεί δικαίωμα που εκτείνεται στην επικράτεια όλων των κρατών μελών της ΕΕ, τα μέλη της δικαιούχου ένωσης απολαμβάνουν ένα πλεονέκτημα στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Ειδικά τα συλλογικά σήματα της ΕΕ με γεωγραφική ένδειξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όχημα για την διάδοση των προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από ορισμένη γεωγραφική περιοχή και να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις
επιχειρήσεις της εν λόγω γεωγραφικής περιοχής, λόγω των ιδιαίτερων xαρακτηριστικών της.

Η δημιουργία του Μακεδονικού Σήματος έχει σκοπό την προστασία των ελληνικών προϊόντων που παράγονται στην Μακεδονία – και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχονται -, συνδυάζοντας την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και ποιοτικά προϊόντα των μελών του ΣΕΒΕ.
Το Σήμα στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας-μελών του ΣΕΒΕ και των προϊόντων τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος της εξωστρέφειας, της ασφάλειας δικαίου και του υγιούς ανταγωνισμού.

Επιδίωξη του ΣΕΒΕ – και μέσα από εγκεκριμένο έργο* - είναι η όσο το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή επιχειρήσεων της Μακεδονίας που, αφού ενημερωθούν και εκπαιδευθούν σχετικά, θα μπορούν να υιοθετήσουν το Μακεδονικό Σήμα δωρεάν.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν το πλεονέκτημα του να
περιλαμβάνονται σε ειδική Πύλη (Portal) που θα δημιουργηθεί με κύριο στόχο την προβολή των ίδιων και των προϊόντων τους προς πιθανούς αγοραστές.

Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Χρήσης του Συλλογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΣΕΒΕ, σας αποστέλλουμε
συνημμένες τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Χρήσης του Συλλογικού Σήματος «Μ MACEDONIA THE GREAT» (Μακεδονικό Σήμα).

Εξυπακούεται ότι η χρήση του Συλλογικού σήματος μπορεί να γίνεται παράλληλα με τη χρήση των ατομικών σημάτων/διακριτικών γνωρισμάτων της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Χρήσης.

Ειδικότερα, ο αδειούχος χρήσης του Συλλογικού Σήματος δύναται να το τοποθετεί στα μέσα συσκευασίας ή/και να τοποθετεί ετικέτα που συνδέεται μ’ αυτά των προσυσκευασμένων προϊόντων, καθώς και των μη προσυσκευασμένων προϊόντων που διατίθενται στην κατανάλωση, όπως επίσης δύναται να το χρησιμοποιεί στη διαφήμιση.

Η χρήση του Συλλογικού Σήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ιδίως ως προς την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Την ευθύνη για την ορθή χρήση του Συλλογικού Σήματος φέρει το μέλος στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης, για προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία του.

Τα μέλη στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης του Συλλογικού Σήματος οφείλουν να χρησιμοποιούν αυτό αυτούσιο και κατά τρόπο ομοιόμορφο.
Για λόγους λοιπόν που σχετίζονται με τη στήριξη της εξωστρέφειάς σας αλλά και την ανάγκη στήριξης σημάτων/διακριτικών γνωρισμάτων με εθνικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα, σας καλούμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας για απονομή και υιοθέτηση του Σήματος από την επιχείρησή σας, εφόσον πληροίτε τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για τη χορήγηση Άδειας Χρήσης του Συλλογικού Σήματος «Μ ΜΑCEDONIA THE GREAT» (εντελώς δωρεάν) ή/και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

EΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ
Τηλ: 2310 804 035, 804 196, 804 123.
Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Αρμόδιοι: Μαρία Αλατσιάνου, Παντελής Μάνης, Θάνος
Παπότης

*Για να καταστεί εφικτή η εν λόγω πρωτοβουλία, ο ΣΕΒΕ έχει ήδη καταφέρει να εξασφαλίσει μία πρώτη σχετική
χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του εγκεκριμένου έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της
Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» (κωδικός ΟΠΣ: 5104602),
με φορέα υλοποίησης τον ΣΒΕ.
Πρόκειται για έργο που βασικό σκοπό έχει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού στήριξης της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα αυτών που εδρεύουν στη
γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και
μέρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης), με την υιοθέτηση του Μακεδονικού Σήματος,
προκειμένου να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους και την εξαγωγική τους ικανότητα. Σημειώνεται ότι
το εν λόγω έργο ΣΕΒΕ ξεκίνησε ουσιαστικά να υλοποιείται από την 1 Ιουνίου 2022 και αναμένεται να
ολοκληρωθεί το 2023.

Καβάλα, Δράμα (11-13 Νοεμβρίου 2022)

Με αφορμή την εκατονταετηρίδα από τη Μικρασιατική Καταστροφή, τον μεγάλο κύκλο δράσεων και εκδηλώσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, και το γεγονός ότι η Δράμα και η Καβάλα είναι οι περιοχές της χώρας με τη μεγαλύτερη εγκατάσταση προσφύγων, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, ο δήμος Καβάλας και ο δήμος Δράμας διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο στις δύο πόλεις, στις 11-13 Νοεμβρίου 2022
με θέμα: «100 χρόνια μετά: οι πρόσφυγες του 1922 και η δημιουργία της νέας Ανατολικής Μακεδονίας».
Μέσα από εισηγήσεις των ομιλητών θα αναλυθούν ζητήματα γύρω από την ανταλλαγή, τις νομικές, πολιτικές, ηθικές διαστάσεις της, και την εγκατάσταση των προσφύγων σε κάθε μια από τις δύο περιοχές. Θα παρουσιαστεί η βιωματική διάσταση, η πολιτική εκπροσώπηση της Καβάλας και της Δράμας από το 1923 έως και το 1936, οι κοινωνικές εξελίξεις στην Ανατολική Μακεδονία από το 1923 έως και
τις παραμονές του Β ́ Παγκοσμίου Πολέμου, η νέα οικονομία της περιοχής μέσα από μεγάλα τεχνικά έργα όπως η αποξήρανση στα τενάγη των Φιλίππων.
Θα συζητηθούν επιμέρους θέματα όπως η δημόσια υγεία, η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων και τα πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν. Τέλος θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση της μνήμης και εμπειρίας της ανταλλαγής.

Καβάλα: Μεγάλη Λέσχη - Κύπρου 12-14
Δράμα: Δημοτικό Ωδείο Δράμας, Πολιτιστικός Οργανισμός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, Βεργίνας 218

Περισσότερες πληροφορίες: https://foundation.parliament.gr/

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ page 0001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ page 0003ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ page 0002

 

Γράφει η Ρένα Τριανταφυλλίδου

Γεφύρια που άλλοτε συνέδεαν τους παλιούς οικισμούς και τα οδικά δίκτυα, συναντά διάσπαρτα ο επισκέπτης μέσα στο ορεινό σύμπλεγμα του Παρανεστίου.
Τα λίθινα αυτά γεφύρια γενικότερα είναι ρωμαϊκού τύπου, καθώς η τεχνική τους είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Η χρήση των γεφυριών φαίνεται να σταματά κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα όπου το οδικό δίκτυο της χώρας αναπτύχθηκε ραγδαία. Παρόλα αυτά, ορισμένες γέφυρες συνεχίζουν να είναι χρήσιμες μέχρι και σήμερα κυρίως σε δύσβατες και ορεινές περιοχές.

16
Για τη κατασκευή των πέτρινων γεφυριών εργάσθηκαν ειδικευμένοι τεχνίτες (πολλοί από τους οποίους μάλιστα φοίτησαν σε ειδικές σχολές της πέτρας στην περιοχή της Ηπείρου), όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο αλλά και τα Βαλκάνια.
Εντυπωσιακά μονότοξα γεφύρια στον ορεινό όγκο του Παρανεστίου συναντάμε στον οικισμό Κρήνης, στον οικισμό Πρασινάδας κάτω από το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο ρέμα της Πεύκης στην περιοχή Ζαρκαδιάς, στο Πεχάν και ειδικότερα στο ρέμα Θερμιών, στο Στραβόρεμα (πέντε γεφύρια), στο ρέμα Φαρασινού (τρία γεφύρια), στο Τσουκάλι ρέμα της περιοχής Διποτάμων ένα μονότοξο γεφύρι, στον ακατοίκητο Μαχαλά, και στον Κάτω Μαχαλά, στο Τραχώνι, ενώ στο Αρκουδόρεμα βρίσκεται το πρώτο μονότοξο γεφύρι το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο του είδους του στην Ανατολική Μακεδονία.

 60

Η ΘΟΛΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ

Η μεγάλη θολωτή γέφυρα των Διποτάμων βρίσκεται βόρεια στο Δασικό Σύμπλεγμα Τραχωνίου-Διποτάμων (δάσος Λεπίδα), 20 χιλιόμετρα από το Παρανέστι και 1 χιλιόμετρο πριν τον εγκαταλειμμένο οικισμό των Διποτάμων.
Τα παλιά χρόνια, η γέφυρα αυτή εξυπηρετούσε τους κατοίκους των εγκαταλελειμμένων πλέον σήμερα οικισμών, Διποτάμων και Τραχωνίου.
Η κατασκευαστική λεπτομέρεια της θολωτής γέφυρας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή και αξίζει κανείς να την επισκεφτεί και να απολαύσει ταυτόχρονα την πλούσια Παρανέστια φύση, με τις υπέροχες διαδρομές για πεζοπορία, καθώς πολύ κοντά στην περιοχή υπάρχουν οι καταρράκτες της Αγίας Βαρβάρας, του Λεπίδα και του Τραχωνίου ή Λειβαδίτη.

 Η θολωτή γέφυρα Διποτάμων 3

 

 Η θολωτή γέφυρα Διποτάμων 4

 διποταμα

 

ΤΟ ΜΟΝΟΤΟΞΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

Το μονότοξο πέτρινο γεφύρι Τραχωνίου αποτελεί δείγμα ιδιαίτερης τέχνης. Άγνωστο παραμένει το έτος κατασκευής του. Είναι ένα ιστορικό μνημείο, που άντεξε στο χρόνο χωρίς καμιά συντήρηση. Τα παλιά χρόνια ήταν μέσο επικοινωνίας των κατοίκων της περιοχής καθώς ένωνε τις δυο όχθες του Αρκουδορέματος. Πρόκειται για το μεγαλύτερο του είδους του μονότοξο γεφύρι στην Ανατολική Μακεδονία.

 ΤΡΑΧΩΝΙ 2

 

 ΤΡΑΧΩΝΙ ΜΙΚΡΗ ΓΕΦΥΡΑ

 

ΤΟ ΦΑΡΑΣΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ

Μετά από πορεία 3 ωρών περίπου, μέσα σε ένα πυκνό δάσος από οξυές, σφενδάμους, γαύρους, σημύδες, σκλήθρα κ.α., συναντάμε το περίφημο μονότοξο γεφύρι του Φαρασινού, από τα πιο πολυφωτογραφημένα σημεία της περιοχής. Λίγο πιο κάτω από το γεφύρι ξεπροβάλλει η κοίτη του Αετορέματος, το οποίο χύνεται στο Φαρασινό.

 

 ΦΑΡΑΣΙΝΟ ΓΕΦΥΡΙ 1

 

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Μετά τους οικισμούς Διποτάμων και Αγ. Νικόλαου, πριν την φάρμα Αυγητίδη, υπάρχει μονοπάτι με νότια κατεύθυνση, μήκους ενός περίπου χιλιομέτρου, που οδηγεί στο μονότοξο γεφύρι Παλιού Φυλακίου. Στη διαδρομή, η θέα της κοιλάδας του Αρκουδορέματος είναι μοναδική, ενώ οι βραχώδεις εξάρσεις συμπληρώνουν το τοπίο.

 Γεφύρι Φυλάκιου

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΞΟΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (Φ.Δ.Ο.Ρ.), πρόκειται να συνεργαστούν για την προστασία, ανάδειξη και προβολή τεσσάρων πέτρινων τοξωτών γεφυριών στην ορεινή περιοχή του Δήμου Παρανεστίου κοντά στους οικισμούς Διποτάμων και Τραχωνίου.
Πρόκειται για το γεφύρι στο ρέμα Τσουκάλι, το γεφύρι στο Βαθύρεμα (γνωστό ως γεφύρι Μπαλαμπάν), το γεφύρι του παλιού φυλακίου στο Αρκουδόρεμα και το γεφύρι των Διποτάμων κοντά στο εξωκλήσι του Αγίου Πνεύματος.

ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

Τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια έχουν χαρακτηριστεί από τους ειδικευμένους επιστήμονες ως μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της αρχιτεκτονικής. Αποτελούν τον πρώτο μεγάλο σταθμό στην εξελικτική πορεία της παγκόσμιας γεφυροποιίας. Συνήθως, είναι χτισμένα σε μια ιδιαίτερη, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις δυσπρόσιτη θέση. Βρίσκονται σε κομβικά σημεία και συχνά, πάνω στη χάραξη αρχαίων και μεταγενέστερων δρόμων και άλλων υπερτοπικών διαδρομών.
Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την τοπική και την εθνική ιστορία. Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικά επιτεύγματα και συγχρόνως αντιπροσωπευτικά δείγματα της Ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, αφού τα περισσότερα απ’ αυτά είναι έργα ανώνυμων και ασπούδαστων μαστόρων. Αποτελούν πηγή λαογραφικού υλικού, που περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια, θρύλους, παροιμίες, έθιμα, δοξασίες κ.ά Χρήζουν επιστημονικής έρευνας και συχνά, ανακηρύσσονται διατηρητέα μνημεία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Τέλος, θα έλεγε κανείς ότι είναι ίσως η καλύτερη «χρονομηχανή» που σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο και σου αποκαλύπτει πτυχές της καθημερινής ζωής, τόσο των εμπειροτεχνών μαστόρων που τα έχτισαν, όσο και του πλήθους των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούσαν για αιώνες.

διποταμα 2
Δυστυχώς, αρκετά απ’ αυτά τα γεφύρια έχουν καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς. Στέκουν αχρησιμοποίητα ή μισογκρεμισμένα και κινδυνεύουν διαρκώς με κατάρρευση, τόσο από φυσικά αίτια, όσο και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά κυρίως, από την έλλειψη συντήρησης.
Κύριο μέλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Τουρισμού, άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, αλλά και κυβερνητικών και μη οργανισμών που ασχολούνται με την πολιτιστική και την τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας, θα έπρεπε να είναι η ακριβής καταγραφή, η διεπιστημονική μελέτη, η συντήρηση-επισκευή, η προστασία και τέλος, η ανάδειξη των πέτρινων τοξωτών γεφυριών ως μοναδικά δείγματα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.

nestos11

 

64

 

Το Σάββατο 12/11/22 θα επισκεφτεί την πόλη μας η κ. Έφη Αχτσιόγλου, βουλ. Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Τομεάρχισσα Οικονομικών της ΚΟ.
Το απόγευμα στις 6.30 θα μιλήσει σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Δημαρχείο Δράμας ( αίθουσα πολλαπλών χρήσεων )

Στις 13.00 θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου στα ΜΜΕ.
Η Συνέντευξη θα δοθεί στα Γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΔΡΑΜΑΣ

AhtsioglouDRAMA

    Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Δράμας θα συμμετέχει στην απεργιακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 στις 11 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Δράμας στο πλαίσιο της πανεθνικής ημέρας δράσης και κινητοποίησης.

Η ραγδαία αύξηση, ιδίως των τιμών ενέργειας, σε συνδυασμό με τη συσσώρευση υποχρεώσεων λόγω της πανδημίας έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο σημαντικό αριθμό μικρών, πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων καθίσταται αναγκαία για τη βιωσιμότητα τους. Τα μέχρι τώρα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση έναντι της καλπάζουσας ακρίβειας δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Η λογική των οριζόντιων επιδοτήσεων ουσιαστικά προσφέρει πόρους σε ελάχιστες μεγάλες επιχειρήσεις που έτσι μπορούν να αυξάνουν τις τιμές τους και να διατηρούν τα κέρδη τους. Από την άλλη μεριά είναι προφανές ότι η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει όσους βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, όπως είναι οι χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Καλούμε όλους τους εμπόρους και επαγγελματίες του Ν. Δράμας  να συμμετέχουν ενεργά στην απεργιακή κινητοποίηση της 9ης  Νοεμβρίου στις 11 το πρωί  στην κεντρική πλατεία της Δράμας. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε όσα διεκδικούμε.

POSTER APERGEIA page 0001

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022.
Συμμετέχουμε στην απεργία για να ακουστεί η φωνή μας δυνατά ενάντια στην ανεργία και την ακρίβεια που μαστίζει την ελληνική κοινωνία.

Διεκδικούμε:
- συλλογικά δικαιώματα που εγγυώνται την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και όλων των εργαζομένων της Ενημέρωσης.
- δουλειά, αξιοπρεπείς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση για όλους και σοβαρή, αξιόπιστη ενημέρωση.
-ίση μεταχείριση και δικαίωμα στην εργασία όλων των δημοσιογράφων.
Στόχος είναι η διασφάλιση της ελευθερίας και της ισότητας.

Σεβόμενοι τις αρχές της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου, αλλά και κανόνες δεοντολογίας της δημοσιογραφίας, ενισχύουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία.

Για το ΔΣ της ΕΣΕΤ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κουλουράς

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΑΜΟΥΡΗΣ


«Κάθε πότε πρέπει να κάνει σεξ ένα ζευγάρι;» «Κάθε πότε πρέπει να βγαίνουν έξω;» «Πόσες φορές να αφήνουν τα παιδιά (αν υπάρχουν) και να πηγαίνουν εκδρομές μόνοι τους;» «Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να βρίσκονται; (αν είναι στην αρχή);» «Πόσες φορές να κοιμούνται μαζί;» «Σε πόσο χρόνο πρέπει να συγκατοικήσουν;»
Ακούω πολύ συχνά ερωτήσεις σαν αυτές. Προέρχονται από ανθρώπους που θέλουν να δουν αν τα πηγαίνουν καλά με τη σχέση τους. Κάνουν άραγε αυτά που «πρέπει»; Είναι «καλοί» στο σχετίζεσθε;
Ακριβώς στο ίδιο πνεύμα είναι και όσοι επικρίνουν άλλους για το πώς φέρονται σε μια σχέση. Θα πουν: «Δεν είναι φυσιολογικό να βγαίνουμε μόνο μια φορά στις δεκαπέντε μέρες». «Τα καλά ζευγάρια κάνουν σεξ τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα». «Το νορμάλ είναι να στέλνουμε ‘Καλημέρα’ και ‘Καληνύχτα’ γιατί αλλιώς σημαίνει πως δε νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον. Έτσι κάνουν στις καλές σχέσεις».

Η Απάντηση
Πώς πρέπει λοιπόν να φερόμαστε σε μια καλή σχέση; Υπάρχουν ξεκάθαροι πρακτικοί κανόνες;
Η απάντηση είναι… ΟΧΙ
Δεν υπάρχεις ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ για το πώς πρέπει να φερόμαστε σε μια σχέση.
Δεν υπάρχει συνταγή. Δεν υπάρχει το «φυσιολογικό» απέναντι στο οποίο θα κριθούμε (πχ θα βγαίνουμε δυο φορές την εβδομάδα) και θα αποφασιστεί αν είμαστε «σωστοί» ή «λάθος» μετά από τη σύγκριση.
Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες χρήσης. Δεν υπάρχει manual.
Και γι αυτό το λόγο οι σχέσεις είναι τόσο δύσκολες. Γιατί ο καθένας κουβαλάει τα δικά του «φυσιολογικά» από τα δικά του βιώματα (ή από ό,τι έχει ακούσει, βιώσει και δει) και θεωρεί πως έτσι «πρέπει» να είναι τα πράγματα για όλους. Όταν όμως δυο διαφορετικοί άνθρωποι συναντηθούν, τότε δυο διαφορετικά «φυσιολογικά» αναγκαστικά έρχονται σε επαφή.
Το τι θα γίνει μετά εξαρτάται από τον ένα και μοναδικό κανόνα που ορίζει μια καλή σχέση. Από το ένα και μοναδικό πράγμα που κάνουν τα «καλά ζευγάρια».

Ο ένας κανόνας
Ο μοναδικός κανόνας που ακολουθούν δυο σύντροφοι σε μια καλή σχέση είναι η καλή επικοινωνία. Συζητάνε και ακούνε ο ένας τον άλλον. Κατανοούν ότι κανείς από τους δυο τους δεν είναι ο κάτοχος της μοναδικής αλήθειας και κάνουν χώρο για την αλήθεια του άλλου.
Όπως έχω ξαναγράψει τα συναισθήματά μας δεν είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια μας. Είναι υποκειμενικά. Αντίστοιχα σε μια σχέση δεν υπάρχει το «φυσιολογικό», το «νορμάλ», το «σωστό». Υπάρχει το φυσιολογικό για εμάς, το νορμάλ για εμάς, το σωστό για εμάς.
Όσο λιγότερο απόλυτοι είμαστε, τόσο περισσότερο σχετιζόμαστε. Διότι τόσο περισσότερο χώρο κάνουμε και για την αλήθεια του άλλου. Συζητάμε, διαπραγματευόμαστε, μοιραζόμαστε, ανοιγόμαστε, σχετιζόμαστε.
Όσο περισσότερο απόλυτοι είμαστε, τόσο πιο μόνοι μας είμαστε.

Τα μοντέλα
Σε μια σχέση δεν ισχύει ούτε το δικό σου, ούτε το δικό μου. Ισχύει το δικό μας. Όποιο συμφωνήσουμε εγώ και εσύ ότι θα είναι το δικό μας.
Δεν υπάρχει το αντικειμενικά «σωστό» μοντέλο σχέσης. Υπάρχουν δυο υποκειμενικά μοντέλα που έρχονται σε επαφή και προσπαθούν να κάνουνε χωριό.
Δυο υποκειμενικοί κόσμοι συναντώνται και το ζητούμενο είναι να δημιουργήσουν έναν νέο υποκειμενικό κόσμο. Το κόσμο της σχέσης μας.
Έχω ακούσει για σχέσεις όπου είναι παντρεμένοι και μένουν σε διαφορετικά σπίτια. Αρκετοί δε θα το επέλεγαν, αλλά για εκείνους δουλεύει και είναι ευχαριστημένοι. Μια χαρά.
Ξέρω ζευγάρια που τους αρέσει να κάνουνε τα πάντα μαζί. Κάποιους μπορεί να τους πνίγει η ιδέα, αλλά για εκείνους δουλεύει. Μια χαρά.
Ξέρω ζευγάρια που τους αρέσει να πηγαίνουν και ξεχωριστά διακοπές καμιά φορά. Σε κάποιους μπορεί να τους ακούγεται περίεργο, αλλά για εκείνους δουλεύει. Μια χαρά.
Έχω ακούσει από πρώτο χέρι για ετεροφυλοφιλική σχέση όπου και ο άντρας και η γυναίκα βρίσκουν άλλα άτομα για να κάνει σεξ ο άλλος. Δεν είναι το συνηθισμένο, αλλά για εκείνους δουλεύει. Μια χαρά.
Ξέρω ένα ζευγάρι στη Σουηδία, Σουηδέζα με κάποιον από Μεσογειακή χώρα, που του είπε: «Ξέρω ότι σου αρέσει να βγαίνεις και εγώ δε θέλω. Είναι οκ για μένα να βγαίνεις, να φλερτάρεις και να φιλήσεις κάποια. Αν όμως κάνεις σεξ τότε θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε τι επιτρέπεται στη σχέση μας». Είναι κάτι που δεν μας είναι οικείο, και για εκείνους δουλεύει. Μια χαρά. Εντελώς Σουηδία…

Νο1 η επικοινωνία
Σε μια σχέση δεν ισχύει ούτε το δικό σου, ούτε το δικό μου. Ισχύει το δικό μας. Όποιο συμφωνήσουμε εγώ και εσύ ότι θα είναι το ΔΙΚΟ ΜΑΣ.
Το σημαντικότερο πράγμα σε μια σχέση είναι η επικοινωνία. Όχι μόνο η αγάπη. Σχέσεις με καλή επικοινωνία και χωρίς πολλή αγάπη μπορούν να επιβιώσουν και να γίνουν και πολύ καλές σχέσεις. Όμως έχω δει πολλές σχέσεις με πολλή αγάπη αλλά χωρίς επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση που δεν είχαν καμία τύχη να επιβιώσουν.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δυο σύντροφοι μπορεί να αγαπάνε ο ένας τον άλλον, αλλά ταυτόχρονα έχουν κάποια μεγάλη δυσκολία που τους εμποδίζει. Είναι πολύ πιθανό να φτάσουν ακόμα και να χωρίσουνε αλλά η αγάπη τους μπορεί να τους κάνει να πουν το γνωστό: «Να το προσπαθήσουμε άλλη μια φορά».
Το κλειδί όμως βρίσκεται πάντα στην επικοινωνία.
Τις αρχές της αποτελεσματικής συναισθηματικές επικοινωνίας περιγράφω με ακρίβεια στο Κεφάλαιο 16 του νέου μου βιβλίου.

Νέα εικόνα 5
Γιατί αποτυγχάνουν οι προσπάθειες;
Οι «προσπάθειες» αυτές αποτυγχάνουν διότι γενικώς οι άνθρωποι δυστυχώς δεν ξέρουν να προσπαθούν. Συνήθως το να το προσπαθήσουν στο μυαλό τους σημαίνει να δώσουν λίγο παραπάνω χρόνο στη σχέση. Αναγκαστικά, τα ίδια δυναμικά τα οποία έφεραν το ζευγάρι στη δύσκολη θέση θα προκύψουν ξανά και φυσικά θα επακολουθήσει το ίδιο σενάριο. Το έχω δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές και το έχω ζήσει και εγώ. Προσπάθεια δεν είναι δίνω χρόνο.
Προσπάθεια είναι συζητάω και κατανοώ τι δεν πήγε καλά και αποφασίζουμε ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ τι να κάνουμε ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ώστε να μην γίνουνε ξανά τα ίδια. Κυρίως όμως, προσπάθεια είναι κάνω δουλειά με τον εαυτό μου για να δω πώς συνέβαλα στο ότι η σχέση δεν πήγε καλά την πρώτη φορά.
Όπως συζήτησα σε προηγούμενο άρθρο θέλει αρκετή αυτογνωσία ώστε να κατανοήσει ο καθένας με ποιον τρόπο συμβάλει ο ίδιος στο να μην πηγαίνει καλά η σχέση. Και εκεί είναι η προσπάθεια που καλείται ο κάθε σύντροφος να καταβάλει. Να προσπαθήσει να αλλάξει τον εαυτό του. Όχι τον άλλον. Θα ακούσει τι του λέει ο σύντροφός του και θα το λάβει υπ όψιν του, και θα στρέψει τον φακό στον εαυτό του. Όχι στον άλλον.

Και αυτό θα το κάνουν ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ.

Στο επίκεντρο η σχέση
Σχέση είναι η επικοινωνία. Όχι μόνο η αγάπη. Μπορούμε να αγαπάμε μόνοι μας κάποιον και αυτός να μην το γνωρίζει. Δεν είναι αυτό σχέση. Σχέση είναι η συνδιαλλαγή που έχουμε με τον άλλον. Η επικοινωνία καθώς δημιουργούμε έναν κοινό κόσμο.
Σκοπός δεν είναι να επιβάλουμε τον δικό μας κόσμο, ούτε να υποταχθούμε στον κόσμο του άλλου. Σε κανένα από τα δυο αυτά σενάρια δε σχετιζόμαστε. Όταν επιβάλω το δικό μου «σωστό» τότε σε αγνοώ, ενώ όταν υποτάσσομαι στο δικό σου «σωστό» τότε με αγνοώ. Και στις δυο περιπτώσεις κάποιος μένει μόνος και δε σχετιζόμαστε.
Σχέση είναι το πώς και το πόσο γινόμαστε ομάδα και από κοινού αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που αναπόφευκτα θα προκύψουν. Με ανοικτό μυαλό και επίγνωση ότι ο καθένας φέρνει τον δικό του υποκειμενικό κόσμο. Κανείς κόσμος δεν είναι σωστός ή λάθος. Είναι απλά διαφορετικοί.
Είναι σαν να λέμε ότι εμένα μου αρέσουν τα σουτζουκάκια με κανέλα και εσένα χωρίς. Δεν έχω εγώ δίκιο και εσύ άδικο. Έχουμε απλά διαφορετικά γούστα. Δεν είναι ο δικός μου τρόπος «σωστός» ή «φυσιολογικός» και ο δικός σου «λάθος» ή «απαράδεκτος». Αν όμως θέλουμε να μαγειρέψουμε και να φάμε και οι δυο, θα χρειαστεί να συζητήσουμε πώς θα τα κάνουμε. Ίσως βάλουμε, λίγη κανέλα, ίσως καθόλου αλλά θα βάλουμε μπαχάρι ή κύμινο. Δεν έχει σημασία όπως έγραψα ξανά τι θα κάνουμε.
Σχέση είναι το κλίμα μέσα στο οποίο συζητάμε. Όχι το τι κάνουμε στο τέλος.

Συμπέρασμα
Μην ψάχνεις για το αν κάνεις τα πράγματα «σωστά» ή «λάθος» σε μια σχέση. Μόνο εσύ ξέρεις αν η σχέση σου κάνει καλό. Αν την απολαμβάνεις. Δεν υπάρχει «σωστή» και «λάθος» γεύση στα σουτζουκάκια. Μόνο η γεύση που σου αρέσει.
Σχέση είναι η επικοινωνία και το κλίμα μέσα στο οποίο συζητάμε τις διαφορετικές προτιμήσεις, συνήθειές και τα βιώματά μας .
Αν θέλεις μια όμορφη σχέση, τότε το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να φροντίσεις αυτό το κλίμα.
Το κλίμα είναι η σχέση.

Νέα εικόνα 4 

Γράφει η Ρένα Τριανταφυλλίδου

Το Δημοτικό Σχολείο Αδριανής ιδρύθηκε το 1915 επί εποχής Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Σ’ αυτό λειτουργούσε Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης Βουλγαρικής κατοχής (1916-1918) αναστέλλεται η λειτουργία του, καθώς και κατά τη δεύτερη Βουλγαρική κατοχή (1941-1944).
Το 1959 προάγεται σε 5/θέσιο και το 1965 σε 6/θέσιο. Το 1970 υποβιβάζεται σε 5/θέσιο και το 1972, σε 4/θέσιο. Στη συνέχεια, το 1986, υποβιβάζεται σε 3/θέσιο, για να συγχωνευτεί στη συνέχεια με το 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Νικηφόρου σ’ ένα 6/θέσιο με την ονομασία, Δημοτικό Σχολείο Αδριανής-Νικηφόρου, με έδρα την Αδριανή. Συγκεκριμένα, στην Αδριανή λειτουργεί ένα 4/τάξιο Δημοτικό Σχολείο, από την πρώτη έως και την τετάρτη τάξη, ενώ στο Νικηφόρο λειτουργούν η πέμπτη και η έκτη τάξη του Σχολείου.
Πριν την εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή, ως διδακτήριο χρησιμοποιούνταν μια διώροφη παλιά και ετοιμόρροπη κατοικία, των κληρονόμων Χατζημημητρίου. Το υπάρχον Δημοτικό Σχολείο θεμελιώθηκε το 1927 και παραδόθηκε προς χρήση το 1929. Για την κατασκευή του δαπανήθηκαν 700.000 δρχ. Το κράτος προσέφερε τις 400.000 δρχ. και οι κάτοικοι της Αδριανής τις 300.000 δρχ. με ερανική φορολογία.
Κατά τη Βουλγαρική κατοχή του 1941-1944, το διδακτήριο υπέστη σοβαρές ζημιές. Η γενική επισκευή και συντήρηση του διδακτηρίου έγινε από την Κοινότητα του χωριού.
Στον αυλόγυρο του Σχολείου, από την μπροστινή πλευρά του, υπάρχει γήπεδο καλαθοσφαίρισης, το οποίο κατασκεύασε η Κοινότητα Αδριανής το 1990, ενώ από την πίσω πλευρά του Σχολείου, υπάρχει γήπεδο πετοσφαίρισης, το οποίο κατασκεύασε η Σχολική Επιτροπή, το 1995

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΑΥΛΗ

Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) στα πλαίσια του αφιερώματός της για εξαιρετικές πρωτοβουλίες τις οποίες στηρίζει με την βοήθεια των υποστηρικτών της, αναφέρθηκε στην δράση της Ένωσης Κυριών Δράμας - Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας και το πολύπλευρο έργο της, όπως και για τον αντίκτυπο που έχει η Τράπεζα Τροφίμων Δράμας στην κάλυψη των επισιτιστικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας.
Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για την Ένωση Κυριών Δράμας - ΣΑΦ να αναγνωρίζεται ο αγώνας της για την στήριξη των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας και να προβάλλεται το έργο της στη διεθνή ελληνική κοινότητα από μια τόσο σημαντική Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με παγκόσμια εμβέλεια όπως η Hellenic Initiative. Όσοι εργάζονται σε οργανισμούς με σκοπό την στήριξη των μη προνομιούχων μελών της κοινωνίας γνωρίζουν πως υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να διαχειρίζονται και χρειάζεται μεγάλη καρδιά και αγάπη για τον συνάνθρωπο προκειμένου να ανταπεξέλθουν.
Η Τράπεζα Τροφίμων Δράμας αποτελεί την 4η πανελλαδικά Τράπεζα Τροφίμων, η οποία ιδρύθηκε από την Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, τον Οκτώβριο του 2019. Αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων (FEBA) κι έχει ως πρωταρχικό σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης τροφίμων. Η Τράπεζα Τροφίμων Δράμας συλλέγει προϊόντα με σύντομη ημερομηνία λήξης και προϊόντα από χορηγίες εταιριών τα οποία διανέμει στους ωφελούμενους του σωματείου καθώς και σε φορείς όλου του νομού. Συνολικά από το 2019 η Τράπεζα τροφίμων έχει διαθέσει 195 τόνους τροφίμων. Κατά το έτος 2022 μέχρι τον Σεπτέμβριο κατάφερε να διαθέσει 77 τόνους τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής. Εξυπηρετεί μηνιαίως 1900 ωφελούμενα μέλη οικογενειών της Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας και ενισχύει τις κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού, καθώς και μονάδες κοινωνικής φροντίδας. Καθημερινά επεκτείνει το εύρος των δράσεων της και το πλήθος των φορέων που εξυπηρετεί.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που φέρνει κοντά έλληνες της διασποράς και φιλέλληνες, με σκοπό να επενδύσουν στο μέλλον της Ελλάδας μέσω προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανακούφιση των πληγέντων της οικονομικής κρίσης, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην οικονομική ανάπτυξη.Η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative) στηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά την Τράπεζα Τροφίμων της Ένωσης Κυριών Δράμας.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr