Επικαιροτητα
Rena Triantafullidou

Rena Triantafullidou

Στις 22-1-2018 εκδόθηκε από την παράταξή μας «πόλη + ζωή» δελτίο τύπου σχετικά με την καταβολή διπλών αποδοχών και έγιναν δημόσιες δηλώσεις από τον επικεφαλής της παράταξης Μιχάλη Μλεκάνη και σχετική τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24-1-2018.
Το θέμα δημιούργησε ένταση και θόρυβο και διατυπώθηκαν ερωτήματα σχετικά με το ποιους αφορά. Κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο, αφού είναι γνωστή, δικαιολογημένη και κατανοητή η απέχθεια της ελληνικής κοινωνίας στην καταβολή διπλών αποδοχών, ακόμη και όταν είναι νόμιμη, ιδιαίτερα σήμερα, που η ανεργία και η φτώχεια έχει χτυπήσει όλα σχεδόν τα ελληνικά σπίτια.
Επειδή δεν θέλουμε να μείνει καμιά σκιά σχετικά με το θέμα, οφείλουμε να δώσουμε τις εξής διευκρινίσεις, έστω και αν τις θεωρούμε αυτονόητες:
1.    Σύμφωνα με την Πράξη 179/2017 Κλιμακίου του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  τα έξοδα παράστασης που καταβάλλονται σταθερά σε μηνιαία βάση εμπίπτουν στην έννοια των αποδοχών και η καταβολή τους είναι μη νόμιμη αν ο υπάλληλος δεν έχει επιλέξει να λαμβάνει τις αποδοχές από τη θέση του ως Προέδρου του Δ.Σ. έναντι των αποδοχών από την οργανική του θέση (παράγραφος 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015).
2.    Τα παραπάνω αφορούν τους υπαλλήλους που είναι «μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου ...» (άρθρο 7, παρ. 1 του νόμου 4354 ΦΕΚ 176Α/2015).
Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε και ποιους αφορά το δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 22-1-2018, καθώς και όλες οι σχετικές δηλώσεις, και τι είναι νόμιμο και τι παράνομο.
Περιμένουμε την εφαρμογή των νόμων και των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε δημοτικού συμβούλου και δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα περιθώριο να συσχετιστεί με την παράνομη καταβολή διπλών αμοιβών το όνομα οποιουδήποτε δεν ανήκει στις κατηγορίες των υπαλλήλων του νόμου 4354/2015.
Και για να μην ξεχνιόμαστε. Για όσο χρόνο η παράταξή μας «πόλη + ζωή» ήταν δημοτική αρχή, κανένας αιρετός δεν έπαιρνε διπλό μισθό.
Επειδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι !!!

Ασφαλής και αποτελεσματική είναι η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού) με τη χρήση του FEMTOSECOND LASER και της τεχνικής SMILE!
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε τριετής επιστημονική μελέτη που πραγματοποίησε  το ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ  ΠΑΘΗΣΕΩΝ του  Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κλινική του Marburg στη Γερμανία.
Σύμφωνα με τον καθηγητή οφθαλμολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ Βασίλη Κοζομπόλη, που είναι διευθυντής της Παν/κής Οφθ/κής κλινικής του Δ.Π.Θ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ και επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Γλαυκώματος και Laser, η επιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε από το 2011 μέχρι το 2013 σε 50 οφθαλμούς  28 ασθενών που είχαν χειρουργηθεί  με femtosecond λέιζερ.
Τα αποτελέσματα  της μελέτης έχουν ήδη παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευτεί σε ένα από τα πλέον αξιόλογα διεθνή επιστημονικά περιοδικά  ,το περιοδικό “CORNEA”.
«Χωρίσαμε του οφθαλμούς των ασθενών σε δυο ομάδες  υψηλής και χαμηλής μυωπίας» αναφέρει ο κ Κοζομπόλης και προσθέτει « στην  πρώτη ομάδα εντάχτηκαν 23 οφθαλμοί και στην δεύτερη 27».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σκοπός της μελέτης μας ήταν η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αλλαγών για την διόρθωση της μυωπίας που επέρχονται με αυτή την τεχνική, δίνοντας επίσης έμφαση στις μεταβολές των καμπυλοτήτων του κερατοειδούς (πρόσθιας και οπίσθιας) που ουσιαστικά ευθύνονται για εμφάνιση του αστιγματισμού.
Τα δεδομένα της κερατοειδικής καμπυλότητας αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν σε δυο υποομάδες ανάλογα με το μέγεθος της διαθλαστικής διόρθωσης (ομάδα χαμηλής και υψηλής μυωπίας).
«Το αποτέλεσμα από την τριετή παρακολούθηση των ασθενών είναι  ότι η νεότερη αυτή τεχνική είναι ασφαλής και αποτελεσματική αλλά διαπιστώσαμε επίσης ότι οι διάφορες κερατοειδικές παράμετροι (καμπυλότητες – Fourrier) τροποποιούνται με διαφορετικό τρόπο στο πρόσθιο τμήμα του κερατοειδούς από το οπίσθιο τμήμα του και επίσης τροποποιούνται διαφορετικά στην χαμηλή από την υψηλή μυωπία» εξηγεί  ο κ Κοζομπόλης και προσθέτει.
«Αυτές τις αλλαγές που βρήκαμε  - ειδικά στην διόρθωση υψηλής μυωπίας – θα πρέπει να τις λαμβάνει υπ’ όψιν ο χειρουργός για να αποφεύγεται η πιθανότητα υποδιόρθωσης της μυωπίας με αυτή την τεχνική».
 

ΟΙ   ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ   ΣΤΗ   ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉ    ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ
Τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης  πιστοποιούν ότι  τα τελευταία χρόνια η συνεχής εξέλιξη των διαγνωστικών – απεικονιστικών, και των laser μηχανημάτων και των λογισμικών , που χρησιμοποιούνται  για τη διενέργεια επεμβάσεων στη διόρθωση της μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού ακόμη και της πρεσβυωπίας σε ορισμένες περιπτώσεις, δίνει την δυνατότητα στους ασθενείς να απολαμβάνουν λύσεις για την όραση του που στο παρελθόν φάνταζαν μη εφικτές.
Η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού) και η απεξάρτηση από τα γυαλιά αποτελεί σήμερα αδήριτη ανάγκη για πολλούς ασθενείς προκειμένου να σχεδιάσουν επαγγελματικούς προσανατολισμούς ή να βελτιώσουν την επαγγελματική τους απόδοση.
Η διόρθωση αυτών των διαθλαστικών ανωμαλιών πραγματοποιείται με συνδυασμό δύο Laser, το FEMTOSECOND LASER ( για τη δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού) και το γνωστό EXCIMER LASER του οποίου η ασφάλεια και η ακρίβεια έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή είναι η διαδικασία γνωστή στο κοινό ως «διόρθωση της μυωπίας χωρίς να αγγίζεται το μάτι».
Τα τελευταία χρόνια, όμως χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας, επιχειρείται να γίνεται χρήση μόνο του FEMTOSECOND LASER με μια καινούρια τεχνική (SMILE) η οποία μέσα από μια μικρή τομή του κερατοειδούς αφαιρεί με προσχεδιασμένο τρόπο τμήμα του στρώματος του κερατοειδούς αντί της εξάχνωσης που πραγματοποιείται με το EXCIMER LASER.

Μετά από τριάντα πέντε χρόνια πραγματικής Υπηρεσίας στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας  αποστρατεύομαι με το βαθμό Υποστρατήγου και αποχωρώ από τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας .
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς το άξιο προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσεως, για την άψογη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια και να αναγνωρίσω την εργατικότητά τους, τη φιλοτιμία τους, το αμείωτο ενδιαφέρον τους, τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους προς τους κατοίκους του Νομού, ώστε να έχουν την Αστυνομία που επιθυμούν και έχουν ανάγκη.  
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των τοπικών Αρχών, φορέων, Υπηρεσιών, Μ.Μ.Ε. αλλά και όλους τους Δραμινούς πολίτες για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που παρείχαν στην Ελληνική Αστυνομία κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών όπου διατέλεσα Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας.
Εύχομαι στο νέο Αστυνομικό Διευθυντή υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του.
Σε όλο το Αστυνομικό Προσωπικό και τους κατοίκους του Νομού εύχομαι υγεία, δημιουργικότητα και ευημερία.

                                                                        Μετά τιμής
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΠΑΚΗΣ   
                                                             Υποστράτηγος (ε.α.) ΕΛ.ΑΣ.

Στην αναφορά της η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ Χαρά Κεφαλίδου προς τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο αναφορικά με τις 120 δόσεις των οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, αναφέρει τα ακόλουθα:
«Σας υποβάλλω επιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας μετά από διαμαρτυρίες πολύ μεγάλου αριθμού μελών του σχετικά με την πολυδιαφημιζόμενη από την Κυβέρνησή σας ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο.

Στην επιστολή τους οι Δραμινοί επαγγελματίες εκφράζουν την απόγνωσή τους επισημαίνοντας ότι για ακόμη μια φορά η πρόδηλη αποτυχία της ρύθμισης έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες σε αδυναμία. Επίσης, προς αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων που αφορούν τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο, αλλά και προς αποφυγή απώλειας των παλαιότερων ρυθμίσεων και διαβλέποντας έναν τεράστιο κίνδυνο εκτίναξης των οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία με ταυτόχρονη αύξηση των λουκέτων, καταθέτουν σειρά προτάσεων.

Τέλος, τα μέλη του Επιμελητηρίου επισημαίνουν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους σε κάθε κατάσχεση ή πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου οφειλέτη από τα ΚΕΑΟ για οφειλές στον ΟΑΕΕ, διότι αυτές δεν είναι πραγματικές, αλλά έχουν διαμορφωθεί με πολιτικές εξαθλίωσης των ασφαλισμένων, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγείας που δεν αποδόθηκε στον ασφαλισμένο οφειλέτη, ενώ εκκρεμούν και μαζικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη.
«Σε κάθε περίπτωση οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί εναντίον ανθρώπων που εξαθλιώθηκαν με τις εφαρμοσμένες πολιτικές της οικονομικής κρίσης, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οδηγεί σε διάλυση της κοινωνικής συνοχής και σε επικίνδυνες κοινωνικές επιπτώσεις», καταλήγει η επιστολή του Επιμελητηρίου.

Παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και των προτάσεων του Επιμελητηρίου και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας»


Η Αναφέρουσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

Μετά της αρχαιρεσίες τις 22ης Ιανουαρίου 2018 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Μέριμνας Ποντίων Κυριών Δράμας, οι εκλεγείσες συνήλθαν σε σώμα την 24η του ίδιου μήνα και συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Θεοδωρίδου Λίζα

Αντιπρόεδρος: Ανδρεάδου Θέκλα

Γραμματέας: Χαρμπαντίδου Αναστασία

Ταμίας: Αχθοφορίδου-Μπουδακίδου Κατερίνα

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Θεοδωρίδου Σούλα

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Καπαντζόγλου Σοφία

Υπεύθυνη Χειροτεχνικού Τμήματος: Παυλίδου Ελπινίκη

Εξελεγκτική Επιτροπή

Καϊρακτοπούλου Αλίκη

Γεωργιάδου Λέλα

 

Για το ΔΣ

 

Η Πρόεδρος

Λίζα Θεοδωρίδου

Έτος Ιδρύσεως 1990

ΑΘΗΝΑΣ 35 - 66100 ΔΡΑΜΑ

ΤΗΛ .-FAX 25210 39157

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση των δανείων του τ.ΟΕΚ.
Όλοι οι δανειολήπτες από ίδια κεφάλαια του τ.ΟΕΚ, κάνοντας χρήση της ρύθμισης, θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το δάνειό τους με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.
Περισσότεροι από 80.000 εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, ΑμΕΑ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και χήροι με προστατευόμενα μέλη, ωφελούνται συνολικά αλλά και με ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες των πιο ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα. Η ρύθμιση των δανείων του τ.ΟΕΚ ήταν μία ακόμη δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση που γίνεται πράξη.

Μεταξύ άλλων, η ρύθμιση προβλέπει:
•    Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους δανειολήπτες έχουν συνολικό χρέος μικρότερο των 6.000€.
•    Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους δανειολήπτες έχουν καταβάλει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου.
•    Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας για όλους τους δανειολήπτες.
•    Αφαίρεση από το αρχικό ποσό δανείου των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας που έχουν καταβληθεί από τους δανειολήπτες.
•    Διαγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων.
•    Έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών.
•    Επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο ποσό που προκύπτει από την παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες ομάδες (πχ. τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, περιπτώσεις χηρείας, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι).
•    Επιπρόσθετη έκπτωση 20% στο ποσό που προκύπτει από τη μείωση του 15% για τους πολύτεκνους.
•    Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα έτη.
•    Ειδικά μέτρα για τους άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής.
•    Μέτρα γρήγορης αποπληρωμής.

«Για να επιβιώσεις πρέπει να πατήσεις πάνω σε κάποιον άλλο. Η τραγωδία είναι πως ο άλλος θα βρίσκεται ΠΑΝΤΑ σε χειρότερη θέση από `σένα.» Μπρεχτ
stand up comedy και τα μυαλά στα κάγκελα οέοοο

Κάθε ένας νομίζει πως είναι κάτι …και έτσι νομίζει πως μπορεί και να κάνει κάτι , άσχετα αν δεν το προσπαθεί
Άλλος νομίζει πως είναι επαναστάτης και έτσι νομίζει πως κάνει κάθε μέρα και από μια επανάσταση έστω και με λόγια έστω και με π@ρδές , έστω και με φωνές και απουσίες από πίτα κοπές , εορτές, παρελάσεις, πομπές , συναντήσεις υψηλές, αλλά  με συμμετοχές σε πορείες και διαμαρτυρίες για τις οποίες σήμερα ρίχνει ναααα με το συμπάθιο,  τόσες και δη ανεξίτηλες ωραίες υπογραφές ….
Άλλος νομίζει πως είναι αριστερός ωραίος μέχρι και μοιραίος !!
Άλλος νομίζει πως είναι ιδιαίτερα καλλιεργημένος πνευματικά και έτσι πιστεύει πως δικαιούται επί παντός να λαλά βλπ Ζουράρις
Άλλος νομίζει πως μασάει μέχρι και σίδερα σαν άχυρα νάταν μαλακά ή χαρτιά γραμμένα στα αγγλικά βλπ Χρήστος και πάσης Ελλάδος εκ Δράμας ορμώμενος σταθερά και δεν χρειάζεται ούτε καν σόδα για μετά να τα χωνέψει κάπως καλύτερα παιδιά, γιατί πολύ απλά νομίζει, πως έχει για όλα δίκιο πάνω από όλα τελικά …
Πάνω από όλα τα μπινελίκια που εσκεμμένως η ίσως και εκ παραδρομής (λόγω του μεγάλου ύψους από το πουθενά που βρέθηκε έτσι στα ξαφνικά) αμολά και κεντρίζει το μέσο (και λέμε τώρα και κατώτερο;) κοινό αίσθημα γενικά, αλλά μήπως στοχεύει να κερδίσει και σε παιχνίδια εσωκομματικά ;
Όλοι άλλωστε δεν ξέφυγαν από εκείνο το ΄΄το χρήμα πολλοί εμίσησαν την δόξαν ουδείς
 Όμως η δόξα όπως και η δόξα  της ένδοξης πατρίδας μας που δεν έχει στην τσέπη μια, όχι η δική μας η Δόξα Δράμας, που έχει την τσέπη του Μπύρου ,  όπως τελικά σχεδόν όλα και αυτή η δημοκρατία ακόμη, έχει πολλές μορφές.  
Όπως διάβασα κάπου και σας το μεταφέρω, η δόξα για τη δόξα είναι η χειρότερη…. Χρήστο μας
Υπάρχει όμως και η άλλη μορφή, αυτή που έρχεται όταν καταφέρνεις να επηρεάσεις έστω και στο απειροελάχιστο τις ζωές των ανθρώπων (προς το καλύτερο, φυσικά). Όταν αποτελείς έμπνευση, όταν στο τέλος θα σε θυμούνται όχι για το πόσα λεφτά έβγαλες, όχι για τα  σπίτια και τα  αυτοκίνητα που είχες, για τυα ταξίδια που έκανες όσο μάζευες γνώσεις ως βουλευτής ,αλλά για κάτι που δημιούργησες και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο άλλαξε τη ζωή τους, προς το καλύτερο ….
Τώρα θα μου πείτε όπως η δόξα έτσι και το καλύτερο έχει και αυτό πολλές μορφές …

Άλλωστε τι λέει ο Μπρέχττττ;
«Για να επιβιώσεις πρέπει να πατήσεις πάνω σε κάποιον άλλο. Η τραγωδία είναι πως ο άλλος θα βρίσκεται ΠΑΝΤΑ σε χειρότερη θέση από σένα.»

Μια φορά και έναν καιρό
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 το κλίμα στη Γερμανία ήταν ζοφερό. Η παγκόσμια οικονομική ύφεση είχε χτυπήσει ιδιαίτερα σκληρά τη χώρα και εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργα. Έχοντας ακόμα πρόσφατη στη συνείδησή τους την ατιμωτική ήττα της Γερμανίας δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί δεν είχαν πλέον εμπιστοσύνη στην αδύναμη κυβέρνησή τους, που ήταν γνωστή ως η Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Οι συνθήκες αυτές ευνόησαν την άνοδο ενός νέου ηγέτη, του Αδόλφου Χίτλερ, και του κόμματός του.
 Ο Χίτλερ ήταν ένας δεινός και χαρισματικός ρήτορας, που προσέλκυε μεγάλο τμήμα της γερμανικής κοινωνίας το οποίο επιθυμούσε διακαώς μια αλλαγή. Υποσχέθηκε στους απογοητευμένους μια καλύτερη ζωή και μια νέα, ένδοξη Γερμανία. Οι Ναζί απευθύνθηκαν ιδίως στους ανέργους, τους νέους και τα μέλη των κατώτερων και μεσαίων τάξεων (ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων, υπάλληλοι, τεχνίτες και αγρότες).
Η άνοδος του κόμματος μέχρι την κατάκτηση της εξουσίας ήταν ταχύτατη. Πριν ενσκήψει η οικονομική ύφεση, οι Ναζί ήταν ουσιαστικά άγνωστοι. Στις εκλογές του 1924 εξασφάλισαν μόλις το 3% των ψήφων για το Ράιχσταγκ (το γερμανικό κοινοβούλιο). Στις εκλογές του 1932 οι Ναζί κέρδισαν των 33% των ψήφων, περισσότερες από κάθε άλλο κόμμα. Τον Ιανουάριο του 1933 ο Χίτλερ διορίστηκε καγκελάριος, επικεφαλής δηλαδή της γερμανικής κυβέρνησης, και πολλοί Γερμανοί πίστεψαν ότι είχαν βρει ένα σωτήρα για το έθνος τους….


Χρήστο κράτα κάτι και για σένα ….οι καιροί είναι δύσκολοι και τα βαφτιστήρια περισσεύουν …
Μην συνεχίζεις ακάθεκτος να το παίζεις τόσο νονός όχι της νύχτας αλλά δικός μου δικός του  δικός μας δικός τους κλπ  δίνοντας μας και συνοδευτικά ..πχ ναζί .
Χρήστο, πολλά θα χρειαστείς για τα βαφτιστήρια εν όψει Πάσχα ..μια λαμπάδα ένα ζευγάρι παπούτσια πάει η βουλευτική αποζημίωση μηνών, πολλών μηνών
Γιατί πολλά ήτανε τα δίποδα στο συλλαλητήριο στην Σαλονίκη από όσο είπανε παρατηρητές ….

Χρήμα η δόξα ;
Πάλι σε δίλλημα με έριξα …
Χωρίς ποιο από τα δύο δεν μπορώ να ζήσω;
Μέχρι στιγμής προσπαθώ η καψερή να μου καθίσει έστω και ένα μπας και έχω κάποιο σημείο σύγκρισης δηλαδή …όταν μου καθίσει κάποια στιγμή το άλλο, που με αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι !!!
 
Κική Χεριστανίδου σε μαϊμού στερητική φάση
Α-νοησία ,Α-νεργία ,Α-φαγία , Α-φραγκία , Α-κινησία , Α-πραγία κλπ και έτσι μπορεί και δήθεν
Α-προσανατόλιστη… Α-χάριστη, Α-σύδωτη , Α-νειλικρινής, Α-ναξιοπρεπής, Α-μυαλη , Α-νάγωγη Α-γενής, Α- κίνητη αλλά και Α-κούνητη με Α- γύριστη κεφαλή μπορεί ….
 όπως και οι κατά φαντασίαν  Α-νυποχώρητοι και  Α-μετακίνητοι, ότι άλλωστε δηλώνουν οι  αρκετοί σωτήρες, κατά τα λεγόμενα τους, επίδοξοι αυτοί, που σαν Λερναίας Ύδρας κεφάλια φυτρώνουν κάθε στιγμή και την δόξαν μαζί με το χρήμα γεύονται, σε μια έστω χρόνου μικρή ροή και για μια έστω απειροελάχιστη χρόνου στάση, που το όνομά τους θα φανεί .
Εδώ είναι μάθαμε να λέμε ,πως είναι Ελλάδα και μάθαμε να λέμε, πως μπορεί ο καθένας να δηλώνει πως είναι, ότι νομίζει πως είναι!!!
Έτσι !
Άλλη κάνει stand up comedy νομίζοντας πως προκαλεί γέλιο και πως είναι πάνω από όλα έχοντας το θράσος της δηθενιάς για όλα και άλλοι, κάνουν τις πάπιες νομίζοντας πως είναι υπεράνω όλων, όσων κάνουν πως τα πιάνουν όλα μεν, αλλά δεν ασχολούνται με όλα αυτά τα ευτελή δε .
Αφ υψηλού δηλαδή , περπατούν στο δάσος σαν να μην τρέχει τίποτα, που να τους αφορά π.χ.!
Δεν με Νοιάζει Τίποτα, αφού τίποτα δεν με αφορά,(καμία σχέση με εκείνα τα Τίποτα του Καζαντζάκη ) για αυτό την έστησε εδώ για τα καλά η μια και όχι προσωρινά πρώτη φορά , όπου γυρίζει τα πράγματα κατά το πώς τα βλέπει κάθε φορά και μεις χαιρόμαστε που μας λένε, πως όλα γίνονται με ευλάβεια ιδιαίτερα προσεκτικά, για το δικό μας φυσικά καλό μοναχά …
Όταν το ανταμώσω δεν θα διστάσω ειλικρινά να το παραδεχθώ Πότε όμως θα συμβεί αυτό , δεν είμαι και σε θέση …πρώτη, για να μπορώ να το πω !!!

Συνάντηση πραγματοποίησε χθες (24/01) στα Γραφεία της Ν.Δ. στη Βουλή των Ελλήνων με τον Πρόεδρο και Καθηγητή Στάθη Ευσταθόπουλο της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων),  η Βουλευτής Επικρατείας, Τομεάρχης Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ν.Δ. Νίκη Κεραμέως, ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, ο Βουλευτής Έβρου Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος και ο Δήμαρχος Αλεξ/πολης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μακεδονίας και Θράκης,  Ευάγγελος Λαμπάκης.
Πραγματοποιήθηκε μια διερευνητική και παραγωγική συζήτηση για τα προβλήματα που δημιουργεί ο νέος Νόμος 4485/2017 του Υπουργού Παιδείας Γαβρόγλου όπου σύμφωνα με το άρθρο 76 παρέχεται η δυνατότητα σε μέλη ΔΕΠ μετά 15 έτη παραμονής - διδασκαλίας σε περιφερειακά Πανεπιστήμια να μετακινηθούν στα κεντρικά Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι ο Νόμος Γαβρόγλου έχει ανοίξει την πόρτα μαζικής εξόδου των μελών ΔΕΠ προς τα κεντρικά Πανεπιστήμια. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για το ΔΠΘ, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος υποστελέχωσής του αλλά και πιθανού κλεισίματος τμημάτων σε Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Δράμα και Ξάνθη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι, ώστε να μην οδηγηθούν τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια κι ανάμεσά τους και το ΔΠΘ στην πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση.
Παράλληλα εκφράστηκαν αντιρρήσεις και για τις συνενώσεις των ΤΕΙ της Αν. Μακεδονίας και Θράκης με τμήματα του ΔΠΘ, με τα κριτήρια και τις σκοπιμότητες που θέτει το Υπουργείο Παιδείας.
Θα ακολουθήσουν κι άλλες συζητήσεις συναντήσεις  σε πανεπιστημιακό, αλλά και σε περιφερειακό και αυτοδιοικητικό επίπεδο, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία στις τάξεις του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στο Ίδρυμα ο Νόμος Γαβρόγλου αλλά πάνω από όλα στην Κοινωνία γενικά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτή εκφράζεται με τους θεσμικούς παράγοντες αυτής!

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αγαπήσουμε τον εαυτό μας; Μήπως υπάρχει κάτι στην ίδια τη συμβουλή που μας αποτρέπει; Ποιες εναλλακτικές έχουμε αν δεν μπορούμε να μας αγαπήσουμε;
Αγάπα τον εαυτό σου! Είναι η πιο συχνή συμβουλή αυτοβοήθειας που διαβάζουμε και ακούμε και υπάρχει πολύ καλός λόγος γι αυτό. Αν κάποιος άνθρωπος καταφέρει να το πετύχει τότε όλα του τα εσωτερικά προβλήματα θα μειωθούν δραστικά, αν όχι θα εξαφανιστούν.
Γιατί όμως είναι τόσο δύσκολο να ακολουθήσουμε αυτή την τόσο απλή και χρήσιμη συμβουλή;
Ο καθένας θα έχει τους δικούς του λόγους για τους οποίους δυσκολεύεται σαφώς, αλλά ίσως να υπάρχει και κάτι που να σχετίζεται με τη συμβουλή την ίδια και με τον τρόπο που την ερμηνεύει ο εγκέφαλός μας.

Πώς αγαπάμε;
Όταν αγαπάμε το αντικείμενο της αγάπης μας έχει μια θετική αξία για εμάς. Είναι συνήθως κάτι το οποίο μας κάνει και νιώθουμε καλά. Αγαπάμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας γιατί μας δημιουργούν όμορφα συναισθήματα (τις περισσότερες φορές τουλάχιστον!). Άλλοι αγαπούν την ομάδα τους, τη δουλειά τους, τους φίλους τους, ένα φαγητό, καθώς όλα αυτά τους προσφέρουν κατά κανόνα απόλαυση, συμπαράσταση, ενθουσιασμό, ενδιαφέρον, ανάπτυξη, συγκίνηση.
Αυτό είναι άλλωστε η αγάπη στο μυαλό σχεδόν όλων. Ένα πάρα πολύ όμορφο συναίσθημα. Η φυσική μας αντίδραση σε κάτι που μας προσφέρει επανειλημμένα μια ευχάριστη εμπειρία.

Αγάπη και ο εαυτός μας
Πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να είναι πολύ αυστηροί με τον εαυτό τους. Αυτομαστιγώνονται και αυτο-κατηγορούνται όταν κάτι δεν το κάνουν όπως θα ήθελαν (ή μάλλον όπως θα «έπρεπε»).
Δε θα αναλύσω εδώ τις πηγές της αυστηρότητας όσο την ποιότητα του συναισθήματος το οποίο γεννά η αυστηρότητα. Έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως θυμός, κάποιες φορές μίσος, απογοήτευση, απόρριψη και πάντα επίκριση συνοδεύουν τη σχέση των περισσοτέρων από εμάς με τα χαρακτηριστικά μας που μας δυσκολεύουν. Με τις συμπεριφορές μας που δε μας αρέσουν.
Βέβαια, συνήθως δεν τα λέμε έτσι.
Δεν τα λέμε χαρακτηριστικά που μας δυσκολεύουν. Τα λέμε «αδυναμίες»
Δεν τις λέμε συμπεριφορές που δε μας αρέσουν. Τις λέμε «λάθη».
Οι φράσεις που συχνά λέμε στον εαυτό μας είναι:
«Τι βλάκας είσαι και δεν τα καταφέρνεις!»
«Πάλι χάλια τα έκανες. Ποτέ δε θα μάθεις»
«Τι χρειάζεται να γίνει για να το καταλάβεις επιτέλους;»
«Πόσο άχρηστος και ανίκανος είσαι!»
Κάθε άλλο παρά αγάπη δηλαδή…

Η σύγκρουση
Τι γίνεται, λοιπόν, όταν καλούμαστε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας; Τι συμβαίνει όταν μας προτρέπουν να αγαπήσουμε τα «λάθη» μας και τις «αδυναμίες» μας; Πώς εφαρμόζουμε αυτό που συνήθως γνωρίζουμε ως αγάπη, στον εαυτό μας;
Εκείνη τη στιγμή μια τεράστια εσωτερική σύγκρουση λαμβάνει χώρα. Βαθιά ριζωμένα αρνητικά πιστεύω έρχονται αντιμέτωπα με καλοπροαίρετες συμβουλές.
Η αγάπη είναι, όπως προαναφέρθηκε, μια έννοια συνδεδεμένη με ευχάριστα συναισθήματα και οι «αδυναμίες» μας είναι μόνο δυσάρεστες για εμάς. Επιπλέον και μόνο το γεγονός ότι τις χαρακτηρίζουμε ως «αδυναμίες», (όχι μόνο εμείς, η κοινωνία ολόκληρη) καθιστά ακόμα δυσκολότερο το έργο μας για να τις αγαπήσουμε.
Η αγάπη είναι συνδεδεμένη με κάτι «καλό» και οι «αδυναμίες» με κάτι «κακό» στο συλλογικό ασυνείδητο. Αγαπάμε κάτι που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα όμως τα «λάθη» μας έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο επάνω μας. Δεν ξέρουμε να αγαπάμε το «κακό». Δεν γνωρίζει ο εγκέφαλός μας πώς να το κάνει αυτό. Πώς να αγαπήσουμε τις αδυναμίες μας λοιπόν; Υπάρχει πολύ μεγάλη εσωτερική αντίσταση και έτσι η προσπάθειά μας είναι σχεδόν καταδικασμένη.
Είναι απίθανα δύσκολο, σχεδόν αδύνατον θα έλεγα εγώ, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας με τον τρόπο που μας προτείνουν. Είναι τόσο θετικά φορτισμένη η αγάπη και τόσο αρνητικά φορτισμένες οι λέξεις «αδυναμίες», «λάθη», «κουσούρια» και όποια άλλη λέξη χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά μας που δε μας αρέσουν, που το πάντρεμά τους είναι αδιανόητο. Όσο και αν επιμένουν τα βιβλία, τα άρθρα και όλοι όσοι μας συμβουλεύουν.

Μια διαφορετική πρόταση
Γι αυτό εγώ θα ήθελα να προτείνω μια άλλη δράση σε όλους μας.
Ας μην αγαπήσουμε τον εαυτό μας.
Ας κατανοήσουμε τον εαυτό μας. Και μετά θα μπορέσουμε να τον συμπονέσουμε.
Υπάρχει λόγος που φερόμαστε όπως φερόμαστε. Δεν είμαστε βλάκες και άχρηστοι. Πονεμένοι είμαστε. Ταλαιπωρημένοι. Έχουμε υποφέρει μέσα στη ζωή μας.
Μια φορά σε ένα τρένο ήταν δυο παιδιά που έκαναν πολλή φασαρία. Ενοχλημένοι οι επιβάτες εντόπισαν τον πατέρα τους, ο οποίος χάζευε έξω από το παράθυρο και του είπαν:
-Κύριε, σας παρακαλούμε. Κάντε κάτι με τα παιδιά σας. Έχουν αναστατώσει όλο το βαγόνι. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό.
-Δεν το πρόσεξα, συγνώμη, απάντησε αυτός ξαφνιασμένος. Βλέπετε μας ειδοποίησαν και πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και σκεφτόμουν πώς να τους πω ότι πέθανε πριν λίγο η μητέρα τους.
Οι μέχρι πριν λίγο ενοχλημένοι επιβάτες, μόλις κατανόησαν τι συνέβη σταμάτησε να τους πειράζει η συμπεριφορά των παιδιών. Ένιωσαν μόνο συμπόνοια.
Έτσι κι εμείς. Αν αντιδρούμε με «άσχημο» τρόπο κάποιες φορές, αν έχουμε «αδυναμίες», αν κάνουμε «λάθη» δεν είναι επειδή είμαστε «κακοί», «βλάκες», «άχρηστοι», «ανίκανοι». Κάποια στιγμή πονέσαμε κι εμείς στο παρελθόν. Όσο πιο μεγάλες οι «αδυναμίες» μας τόσο πιο πολύ πόνο βιώσαμε.
Αν καταλάβουμε τον εαυτό μας τις δυσκολίες που πέρασε τότε θα σταματήσουμε να τον κατηγορούμε και να τον μαστιγώνουμε. Αντί γι αυτό θα τον συμπονέσουμε. Θα του δώσουμε τη συμπόνοια που έχει ανάγκη. Οι αδυναμίες μας και τα λάθη μας θα μας πάψουν να μας ενοχλούν καθώς θα καταλάβουμε ότι είναι ευθείς συνέπειες των βιωμάτων μας. Μπορεί να αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τις αδυναμίες μας αν θελήσουμε. Αλλά δίχως τις κατηγορίες.

Ας πούμε στον εαυτό μας, λοιπόν:
«Τι έχεις τραβήξει κι εσύ…»
«Πόσο δύσκολα πρέπει να έχεις περάσει…»
«Πόσο έχεις ταλαιπωρηθεί…»
Ας κατανοήσουμε τον εαυτό μας.
Και μετά, ναι. Μετά θα μπορέσουμε και να τον αγαπήσουμε.

 ΦΛΑΜΟΥΡΗΣ

Είμαι ο Δημήτρης Φλαμούρης και με συναρπάζουν οι άνθρωποι. Μεγάλωσα σαν μαθηματικός, ανδρώθηκα σαν οικονομολόγος μέχρι που εξανθρωπίστηκα σαν ψυχολόγος.
Στο blog μου: www.dimitrisfallamouris.com  προσπαθώ να συνδυάζω πρακτικά όλες μου τις ταυτότητες, μιλώντας για την
ευτυχία, την αυτογνωσία, τις σχέσεις, τα ταξίδια μέσα κι έξω.
Αν θέλεις μπορείς να λαμβάνεις δωρεάν όλα τα νέα άρθρα!