Επικαιροτητα
Rena Triantafullidou

Rena Triantafullidou

Παγκόσμια ημέρα υγείας σήμερα 7 Απριλίου 2016 και θα αναφερθούμε στα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί ο σακχαρώδης διαβήτης στην όραση των διαβητικών. Όπως μας ενημέρωσε ο διακεκριμένος χειρουργός οφθαλμίατρος κος.Ιωάννης Μάλλιας, η συχνότητα του σακχαρώδους διαβήτη στη χώρα μας αυξάνεται συνεχώς με ανησυχητικούς ρυθμούς. Όπως είναι γνωστό, ο σακχαρώδης διαβήτης χαρακτηρίζεται από έλλειψη ή ελαττωμένη δράση μιας ορμόνης που παράγεται στο πάγκρεας και  λέγεται ινσουλίνη.

Όπως σημείωσε ο δόκτωρ Ιωάννης Μάλλιας, ο οποίος είναι Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σακχαρώδης διαβήτης εμφανίζεται με δύο τύπους: ο τύπος Ι ή νεανικός διαβήτης ή ινσουλινοεξαρτώμενος (ΣΔ1), ο οποίος προσβάλει ως επί το πλείστον νεαρά άτομα και στον οποίον παρατηρείται μεγάλη έλλειψη της παραγωγής ινσουλίνης. Και 2ον ο τύπος ΙΙ ή διαβήτης των ενηλίκων (ΣΔ2) στον οποίον παρατηρείται αντίσταση στην ινσουλίνη.  Ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να προσβάλει τους οφθαλμούς, τους νεφρούς, τα κάτω άκρα (διαβητικό πόδι), καθώς επίσης τα αγγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου.
    
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, όπως μας εξήγησε ο Δρ.Μάλλιας, προσβάλλονται δηλαδή τα μικρά αγγεία του αμφιβληστροειδούς χιτώνα του οφθαλμού (αρτηρίδια, τριχοειδή, φλεβίδια).

Η βλάβη αυτή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
 
Α. Απόφραξη των μικρών αγγείων, η οποία επιφέρει ισχαιμία (ελλειμματική αιμάτωση) και υποξία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα  την δημιουργία ενός αγγειογενετικού παράγοντα από τον ισχαιμικό αμφιβληστροειδή σε μία  προσπάθεια του οργανισμού να επαναιματώσει τις περιοχές του αμφιβληστροειδούς που δεν αιματώνονται ικανοποιητικά. Αυτός ο αγγειογενετικός παράγοντας έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νεόπλαστων αγγείων στον αμφιβληστροειδή, στην κεφαλή του οπτικού νεύρου και στην ίριδα.

Β. Διαρροή των μικρών αγγείων, η οποία επιφέρει διάχυτο ή εστιακό οίδημα του αμφιβληστροειδούς. Όταν το οίδημα αυτό εντοπίζεται στην ωχρά κηλίδα, η οποία είναι το σημείο της ευκρινούς όρασης στο κέντρο του ματιού, τότε η οπτική οξύτητα του ασθενούς μειώνεται.

Ο επιπολασμός της οπτικής δυσλειτουργίας λόγω ΔΟΩ ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και τη διάρκεια του διαβήτη.
Στους διαβητικούς ασθενείς το ποσοστό επιπολασμού του κλινικά σημαντικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας (CSME) είναι περίπου 6-10%.

Από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι το 0,6% του γενικού πληθυσμού πάσχει από κλινικά σημαντικό οίδημα της ωχράς.

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια  εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (40%) και στο 20% των πασχόντων από σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Δυστυχώς η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί τη συχνότερη αιτία νομικής τύφλωσης στο δυτικό κόσμο σε ασθενείς ηλικίας 20 έως 65 ετών.  Αυτό οφείλεται στην αύξηση της συχνότητας του σακχαρώδους διαβήτη στις χώρες του δυτικού κόσμου.

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια χωρίζεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: την διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια υποστρώματος  και την παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Α. Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια υποστρώματος: Χαρακτηρίζεται από αιμορραγίες, μικροανευρίσματα, σκληρά εξιδρώματα και οίδημα αμφιβληστροειδούς. Στην κατηγορία αυτή δεν αναπτύσσονται νεοαγγεία. Όταν το οίδημα του αμφιβληστροειδούς προσβάλει την ωχρά κηλίδα  ή την γύρω περιοχή, τότε η αντιμετώπιση γίνεται με φωτοπηξία με ακτίνες LASER, που σκοπό έχει την ελάττωση του οιδήματος  και την διατήρηση της κεντρικής όρασης.

Β.Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Χαρακτηρίζεται από την παρουσία νεοαγγείων στην κεφαλή του οπτικού νεύρου ή σε άλλη περιοχή του αμφιβληστροειδούς. Ο κίνδυνος απώλειας της όρασης από αιμορραγία των νεοαγγείων είναι άμεσος. Οι ασθενείς με παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια  είναι δυνατόν να πάθουν ελκτική αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς από έλξεις ινοαγγειακών μεμβρανών. Στους ασθενείς  με παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια εφαρμόζεται φωτοπηξία με ακτίνες LASER. Σκοπός μας σ΄αυτές τις περιπτώσεις είναι η καταστροφή των ισχαιμικών περιοχών του αμφιβληστροειδούς, η οποία επιφέρει υποστροφή των νεοαγγείων.

Από τι εξαρτάται η εμφάνιση και εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας;

1.Η χρονική διάρκεια της νόσου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Σε ασθενείς νεότερους των 30 ετών, η πιθανότητα να αναπτύξουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι 50% στα πρώτα 10 χρόνια, ενώ μετά τα 30 χρόνια η πιθανότητα  αγγίζει το 90%.

2.Είναι διαπιστωμένο ότι ο καλός μεταβολικός έλεγχος μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την εμφάνιση διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.

3.Η αρτηριακή υπέρταση, η αναιμία και η προσβολή των νεφρών είναι παράγοντες που μπορούν να επιταχύνουν ή να επιδεινώσουν την εμφάνιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας.
Πώς όμως ένας ασθενής θα καταλάβει και θα αναγνωρίσει ότι το ΔΟΩ του κρούει τον κώδωνα κινδύνου; <<Στα συμπτώματα του διαβητικού οιδήματος περιλαμβάνονται: η παραμόρφωση της εικόνας, η μείωση της ευαισθησίας στην αντίθεση (contrast sensitivity), η φωτοφοβία, οι διαταραχές της αντίληψης των χρωμάτων και τα παράκεντρα σκοτώματα (ελλείμματα του οπτικού πεδίου). Το ΔΟΩ μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και διάφοροι παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με την εμφάνιση και την πορεία του. Ο κυριότερος παράγοντας είναι τα αυξημένα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης ΗbAIc>>, μας ενημερώνει ο κος.Μάλλιας.

Η οπτική δυσλειτουργία λόγω ΔΟΩ επιβαρύνει σημαντικά τον ίδιο τον ασθενή. Για τον ασθενή, η απώλεια της ανεξαρτησίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μειωμένης ικανότητας εκτέλεσης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως είναι το διάβασμα ή  η οδήγηση, γεγονός που οδηγεί σε επιδείνωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης του ΔΟΩ ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα η φωτοπυξία του αμφιβληστροειδούς με  Argon laser. Στις περιπτώσεις εστιακού οιδήματος γίνεται φωτοπηξία των μικροανευρυσμάτων. Στις περιπτώσεις διάχυτου οιδήματος εφαρμόζεται laser δίκην δικτύου (grid laser) ή συνδυασμός (modified grid laser).

Τους τελευταίους μήνες έχει προστεθεί στη θεραπευτική μας φαρέτρα για το ΔΟΩ οι αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες, όπως η ρανιμπιζουμάμπη. Πρόκειται για ένα μικρό τμήμα πλήρως ανθρωποποιημένου μονοκλωνικού αντισώματος, το οποίο δεσμεύει και αναστέλλει πολλαπλές ισομορφές βιολογικά ενεργού αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF)-A, ο οποίος ευθύνεται για την ανάπτυξη του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας.

Το φάρμακο χορηγείται με ενδοϋαλοειδική ένεση υπό άσηπτες συνθήκες σε χειρουργική αίθουσα από χειρουργό οφθαλμίατρο εκπαιδευμένο στη διενέργεια ενδοϋαλοειδικών ενέσεων και καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η θεραπεία χορηγείται μηνιαία και συνεχίζεται έως ότου επιτευχθεί μέγιστη οπτική οξύτητα, δηλαδή οπτική οξύτητα σταθερή για τρεις διαδοχικές μηνιαίες αξιολογήσεις. Συνεπώς, αν δεν υπάρχει βελτίωση  στην οπτική οξύτητα  κατά τη διάρκεια του χρόνου χορήγησης τριών ενέσεων, η συνέχιση της θεραπείας δεν συνιστάται.

Στη συνέχεια οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται κάθε μήνα ως προς την οπτική τους οξύτητα.

Η θεραπεία επαναλαμβάνεται όταν η παρακολούθηση δείχνει απώλεια οπτικής οξύτητας, που οφείλεται σε  ΔΟΩ. Τότε θα πρέπει να χορηγούνται μηνιαίες ενέσεις, έως ότου επιτευχθεί ξανά σταθερή οπτική οξύτητα για τρεις συνεχόμενες αξιολογήσεις (υποδηλώνοντας δύο ενέσεις κατ’ελάχιστο).

Η αποτελεσματικότητα των ενέσεων μπορεί να εκτιμηθεί με την μέτρηση της οπτικής οξύτητας και τη μέτρηση του πάχους του κεντρικού αμφιβληστροειδούς με την OCT.
Στις μέρες μας γίνονται πολλές μελέτες που συγκρίνουν τα αποτελέσματα της φωτοπηξίας με την ενδουαλοειδική χορήγηση ρανιμπιζουμάμπης καθώς και τον συνδυασμό και των δύο θεραπειών.

Το συμπέρασμα, καταλήγει ο δόκτωρ Μάλλιας είναι ότι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μία από τις συχνότερες και σοβαρότερες οφθαλμικές παθήσεις που οδηγεί το διαβητικό ασθενή στην τύφλωση αν μείνει χωρίς παρακολούθηση και θεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι καθοριστικής σημασίας για τον ασθενή. Για τον λόγο αυτό ακολουθούν κάποιες συμβουλές που είναι σημαντικές για να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών του σακχαρώδους διαβήτη.

Ο ασθενής λοιπόν χρειάζεται:

•    Να ρυθμίσει το σάκχαρό του.

•    Να καταναλώνει πολλά δημητριακά πλούσια σε φυτικές ίνες & να μειώσει την κατανάλωση κόκκινου κρέατος.


•    Να αποφεύγει το κάπνισμα. Ιδιαίτερα οι γυναίκες να αποφεύγουν και το ‘’παθητικό’’ κάπνισμα.

•    Να τρέφεται προσεκτικά και να αποφεύγει τα γλυκά.


•    Να κάνει τακτικό έλεγχο της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης.

•    Να περπατάει, ώστε να μειωθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.


•    Να επισκέπτεται τον οφθαλμίατρό του για τακτικό οφθαλμολογικό έλεγχο, ο οποίος ανάλογα με την περίπτωση, θα είναι ανά 6 μήνες ή ανά ένα έτος.

Επιπλέον, η καλή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης καθυστερεί την εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Γι αυτό η καλή συνεργασία του οφθαλμιάτρου με τον διαβητολόγο είναι επιβεβλημένη.  

ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 1

Με αρωγούς την Ιερά Μητρόπολη Δράμας, το ίδρυμα Χαριλάου Κ. Κεραμέως , την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και το Δήμο Δράμας, η Θρακική Εστία Δράμας πραγματοποίησε  τις διήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία των Θρακών, με αποκορύφωμα το μνημόσυνο στις 3 Απριλίου 2016 στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλου.

Με την παρουσία στο μνημόσυνο της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κας Κόλλιας-Τσαρουχά Μαρίας, του βουλευτή Δράμας κου Κυριαζίδη Δημήτριου, του αντιπεριφερειάρχη Δράμας κου Πατακάκη Ανάργυρου, του Δημάρχου Δράμας κου Μαμσάκου Χριστόδουλου, της Αστυνομικής, Πυροσβεστικής και Στρατιωτικής Αρχής της Δράμας, της προέδρου της ΠΟΣΑΡ κας Παπαχρηστούδη Ευδοκίας, αντιπροσώπων συλλόγων και πλήθους κόσμου, ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο ένα και μοναδικό μνημείο στην Ελλάδα της Γενοκτονίας των Θρακιωτών στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού.

Ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τους προσφυγικούς συλλόγους που παρευρέθηκαν στο μνημόσυνο, Θρακική Εστία Καβάλας, Θρακική Εστία Σερρών, Θρακική Εστία Βέροιας, των συλλόγων Νεροφράκτη, Νικοτσάρας, Αδριανής, Δοξάτου, Μαυρολεύκης, Νέας Ηρακλείτσας, ΘρακοΜικρασιατών Προσοτσάνης, Καλού Αγρού, Μικρόπολης και Σκουτάρεως.

Την προηγούμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση βιβλίου με θέμα «Ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων στην Ανατολική Θράκη 1913-1918» από την συγγραφέα κα Τσακόγλου Βασιλική με την πολύτιμη βοήθεια του εκπαιδευτικού κου Καζάκη Δημήτριου, και φυσικά την παρουσία των τοπικών Αρχών της Δράμας, εκπροσώπων συλλόγων και πλήθους κόσμου.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η παραδοσιακή χορωδία  και η παραδοσιακή ορχήστρα της Θρακικής Εστίας Δράμας υπό την διεύθυνση του κου Καλαβρινού Γεώργιου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση με μπουφέ στο  Δημαρχείο Δράμας.

Η Θρακική Εστία Δράμας ως προσφυγικός Σύλλογος έχει καθιερώσει τις διήμερες εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Θρακιωτών ως ένδειξη τιμής σε αυτούς που θυσιάστηκαν για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι!!! Και φυσικά να γνωρίζουν μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις οι νεότεροι την Ιστορία μας.

Στη ΦΕΞ χρησιμοποιούμε το απόφθεγμα του Φώτη Κόντογλου «καλό πράγμα είναι να υπάρχεις, αλλά να ζεις είναι άλλο πράγμα»
Κι όχι μόνο το χρησιμοποιούμε αλλά προσπαθούμε και να απολαμβάνουμε την ύπαρξη μας στην Ξάνθη, με τις καλύτερες παρέες, κάνοντας τις μέρες μας γιορτή, ζωή…

Το Φεστιβάλ κλασικής μουσικής στην Ξάνθη είναι μια πραγματική γιορτή για μας. Όχι γιατί στην Ξάνθη είμαστε λάτρεις της κλασικής μουσικής, αν και η πόλη έχει μια παράδοση, με πιάνο στο σπίτι, ωδεία, συλλόγους, ρεσιτάλ… αλλά γιατί, όπως σχεδόν πάντα συμβαίνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, κάποιος δημιούργησε τις προϋποθέσεις για κάτι σπουδαίο κι αληθινό.

Έτσι πριν από 10 χρόνια μια συναυλία του Λάμπη Βασιλειάδη έγινε αφορμή για μια σειρά προγραμματισμένων δράσεων  σε συνεργασία με το Ιόνιο πανεπιστήμιο, τμήμα μουσικών σπουδών, ώστε να οδηγηθούμε σ’ ένα φεστιβάλ που μας δίνει τη δυνατότητα ν’ απολαμβάνουμε την μουσική, τις γνώσεις τους και την φιλία των ανθρώπων που φιλοξενούμε στην πόλη μας.
Ο Λάμπης, για μας στη ΦΕΞ και την Ξάνθη είναι η ψυχή του φεστιβάλ.
Ακούραστα προσφέρουν 10 χρόνια τώρα, με τους φοιτητές του που έχουν μεγαλώσει, κι έρχονται τώρα ως μουσικοί   – αλλά που για μας είναι ο Ανδρέας, η Ελένη, ο Γιώργος, η Juliane, η Δήμητρα …
 
Χάρη σ’ αυτόν, ακούσαμε στην Ξάνθη συναυλίες με ιδιαίτερα έργα, με εξαιρετικούς μουσικούς, ορχήστρες δωματίου και  συμφωνικές ορχήστρες, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους μαθητές μουσικής και όχι μόνο.

Το ευχαριστώ είναι λίγο…
Παρότι γνωρίζουν όμως πως δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε τίποτε άλλο από το σεβασμό και την εκτίμησή μας,   συνεχίζουν …

Λάμπη, σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

για την ΦΕΞ και τους συνδιοργανωτές στην Ξάνθη
 Χατζημηλιούδης Νικόλαος, πρόεδρος ΦΕΞ

* Θ’ ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες δημοσιεύσεις επιστολών φίλων του φεστιβάλ..

Συνδιοργάνωση: Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης  / Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τ.Μ.Σ. /  Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης / Δήμος Ξάνθης / Δήμος Αβδήρων  
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στην σελίδα μας www.fex.org.gr   ή https://www.facebook.com/FEXANTHI/

Κάρτα εισόδου για όλες τις συναυλίες (4) – ενίσχυση του Φεστιβάλ  10€ στη ΦΕΞ – στο Μουσείο – και στα βιβλιοπωλεία ΔΥΟ &  Πυργελή  & Σπανίδη

Για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή απέδειξε πως είναι οπαδός της «κλασσικής» σχολής, η οποία αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό και τους φορείς του, ως πελατειακή δεξαμενή ψήφων.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Απριλίου η συζήτηση σχετικά με το θέμα των επιχορηγήσεων πολιτιστικών, αθλητικών κλπ συλλόγων κατέληξε να εξελιχθεί όπως το παιδικό παιχνίδι της κολοκυθιάς «και γιατί να πάρει ο Χ σύλλογος τόσο κι όχι τόσο? …και ποιος θα πάρει αν δεν πάρει ο Ψ σύλλογος?».

Απολύτως κατανοητή τακτική, την οποία όμως δεν μπορούμε παρά να την καταγγείλουμε αλλά και να καταθέσουμε συγκεκριμένη πρόταση για τον τρόπο κατανομής της επιχορήγησης στους συλλόγους. Η πρόταση μας, που στηρίζεται στις αρχές της ίσης μεν αλλά ταυτόχρονα και της δίκαιης μεταχείρισης, συνίσταται στο να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο έναν «κώδικα αξιολόγησης» της δράσης και της παρουσίας του κάθε συλλόγου, με όρους που θα είναι γνωστούς εκ των προτέρων σε κάθε σύλλογο.

Με την εφαρμογή συγκεκριμένων και προκαθορισμένων κριτήριων (πχ πλήθος ενεργών μελών, αριθμό εκδηλώσεων σε συνδυασμό με την συμμετοχή του κόσμου σε αυτές κλπ) θα απονέμεται δίκαια και με διαφάνεια, αναλογικά με την προσφορά του στον κάθε σύλλογο η πολυπόθητη επιχορήγηση.
Φυσικά τα κριτήρια και η μέθοδος αξιολόγησης μπορούν να αποτελέσουν  αντικείμενο δημόσιας, ανοικτής διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους.

Προμήθειες, υπηρεσίες και άλλες ιστορίες….

Με αφετηρία τις ίδιες αρχές (τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη) θα έπρεπε να διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή και την «καυτή πατάτα» των αναθέσεων (είτε αυτές αφορούν δημόσιους διαγωνισμούς είτε απ’ευθείας αναθέσεις) έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Σαν Αυτοδιοίκηση Πολιτών θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεση μας στον τρόπο που η Δημοτική Αρχή επιλέγει να αναθέτει προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες, καθώς έχει περάσει ήδη 1,5 χρόνος θητείας και μπορεί ο καθένας να έχει μια σαφή εικόνα των προθέσεων της.

Φαινόμενα «φωτογραφικών» διαγωνισμών (στους οποίους τα κριτήρια συμμετοχής λειτουργούν ως φίλτρο προκειμένου να «επιτευχθεί» ο επιθυμητός ανάδοχος-πχ υπερβολική προαπαιτούμενη προϋπηρεσία, για αντικείμενο που δε δικαιολογεί ιδιαίτερα «ειδικές» γνώσεις και «προσόντα»), φαινόμενα διασταλτικής ερμηνείας των νόμων για τον χαρακτηρισμό μιας υπηρεσίας, εργασίας, προμήθειας ή έργου, κλπ.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να εξηγήσει και στο Δημοτικό συμβούλιο αλλά και στο Δραμινό πολίτη πως αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί τις αναθέσεις.  Επιτέλους, η δημοτική αρχή ας αποδείξει ότι δεν φοβάται τη διάφανεια, τον κοινωνικό έλεγχο στη διαχείριση των χρημάτων των δραμινών πολιτών.

Την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 θα ξεκινήσει  διανομή ειδών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ/FEAD» για όλη την Κοινωνική Σύμπραξη “Αλληλεγγύη στην ΠΕ Δράμας”.

Στον Δήμο Δράμας θα ξεκινήσει την Τρίτη 12 Απριλίου 2016 και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016.

Θα διατεθούν τα εξής είδη σε όλη την Κοινωνική Σύμπραξη:
•     Νωπό κοτόπουλο
•     Ελαιόλαδο
•     Λαχανικά και φρούτα
•     Βρεφικές τροφές
•     Βρεφικά είδη

Οι ωφελούμενοι  θα ενημερωθούν με μήνυμα ή τηλεφώνημα,  στα τηλέφωνα που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους, για την ακριβή ημέρα και ώρα παραλαβής τους από τις κερκίδες του Γηπέδου Κραχτίδη στην Δράμα.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την εγκεκριμένη αίτηση και την ταυτότητα τους.

Για την αποφυγή συνωστισμού και την διευκόλυνση της διαδικασίας διανομής,  λόγω του μεγάλου αριθμού των ωφελούμενων, παρακαλούμε ΟΛΟΙ να προσέρχονται σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν λάβει.
                Εάν για σοβαρούς λόγους δεν μπορεί να παραλάβει ο ωφελούμενος, μπορεί να παραλάβει μέλος της οικογένειας  με την αίτηση και το ΑΜΚΑ του. Σε διαφορετική περίπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο)  απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.
                Παρακαλούμε οι ωφελούμενοι για την διευκόλυνση τους να διαθέτουν μέσο μεταφοράς
(π.χ. τροχήλατο καροτσάκι).

Επίκαιρη Επερώτηση 52 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο Τομεάρχης Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, σχετικά με την αναγκαιότητα για δημιουργία ενός Νέου Στρατηγικού Παραγωγικού Μοντέλου, κατατέθηκε σήμερα προς τους  κ.κ. Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι Βουλευτές με την επερώτησή τους τονίζουν την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός νέου στρατηγικού αναπτυξιακού μοντέλου που θα στηρίζεται στους πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού, της ενέργειας, της ναυτιλίας, των υποδομών, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, των μεταφορών, προκειμένου να μπορέσει και πάλι, η χώρα και η οικονομία της να σταθεί στα πόδια της.

Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της ερώτησης


ΕΠΙΚΑΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:
- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
- Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Εθνική αναγκαιότητα η δημιουργία ενός Νέου Στρατηγικού Παραγωγικού Μοντέλου

Η ελληνική οικονομία στα τέλη του 2014, μετά από αρκετά χρόνια σωρευτικής ύφεσης είχε εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι και σήμερα έχει προκαλέσει πρωτοφανή, για τα πολιτικά μεταπολιτευτικά χρονικά, αρνητικά πεπραγμένα που έχουν οδηγήσει στη σύνθλιψη της οικονομίας και την αποδυνάμωση της κοινωνίας, η οποία πλέον κινείται στα όρια των αντοχών της.

Η αδράνεια, η ολιγωρία, η αδιαφορία, οι καθυστερήσεις της κυβέρνησης, και τελικά η υπαναχώρηση των τελευταίων 14 μηνών, έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση σε σχέση την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, και συνολικά με τον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια συνεχιζόμενη υποβάθμιση και αποσάρθωση κεντρικών πυλώνων της οικονομίας τη στιγμή που θα έπρεπε η κυβέρνηση να εργάζεται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας του νέου παραγωγικού μοντέλου.

Επειδή η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:

-Αδυνατεί να αντιληφθεί, εγκλωβισμένη σε ιδεοληπτικά σχήματα και χρεωκοπημένα οικονομικά μοντέλα ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί παλαιές και γηρασμένες πρακτικές σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει και αλλάζει με έντονους ρυθμούς.

-Λειτουργεί αρνητικά σε κάθε διάσταση της ανάπτυξης, εξακολουθεί και υποστηρίζει την παγκοσμίως αποτυχημένη καθολική παρουσία του κράτους στην οικονομία.

-Αντιμάχεται κατά τρόπο δογματικό οτιδήποτε μπορεί να τονώσει την πραγματική οικονομία.

-Πάσχει από έλλειψη γνώσης και αδυναμία στόχευσης για τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

-Είναι αναποτελεσματική ως προς την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παραγνωρίζοντας ότι και ο χρόνος αποτελεί αποφασιστικής σημασίας παράγοντα για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Επειδή η Ελλάδα:

Έχει ανάγκη από ένα νέο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο ανταγωνιστικής, δίκαιης και εξωστρεφούς οικονομίας κάτι που αποτελεί άλλωστε συμβατική υποχρέωση που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είχε συμφωνήσει (άρθρο 3, παράγραφος Γ, «Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, «Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα» υποπαράγραφος 1 «Προοπτική και στρατηγική» του ν.4336/2015) και θα έπρεπε έως και τον Μάρτιο του 2016 να είχε οριστικοποιηθεί.

Επερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νέου στρατηγικού αναπτυξιακού μοντέλου που θα στηρίζεται στους πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού, της ενέργειας, της ναυτιλίας, των υποδομών, του περιβάλλοντος, της καινοτομίας, των μεταφορών, προκειμένου να μπορέσει και πάλι να σταθεί στα πόδια της, μετά τους κυριολεκτικά καταστροφικούς μήνες που καταρράκωσαν κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια και ακύρωσαν πολύχρονες και επώδυνες προσπάθειες του ελληνικού λαού;

2.Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση προκειμένου να αξιοποιήσει την αυτόνομη αλλά και οριζόντια διασύνδεση των παραπάνω πυλώνων της οικονομίας;

3.τι προτίθεται να κάνει η Κυβέρνηση σχετικά με το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων;

4.Ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης σχετικά με την Ανάπτυξη και την Ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ, την υγιή επιχειρηματικότητα;

5.Πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τις καθυστερήσεις, την αδιαφάνεια και τις αβελτηρίες στο χώρο των Υποδομών και των Δικτύων και να αξιοποιήσει τη δυναμική τους;

6.Ποιο είναι το σχέδιο της για τον Τουρισμό, και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος;

7.Τι προτίθεται να πράξει για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα πεδία του Περιβάλλοντος, της Κλιματικής Αλλαγής και της Ενέργειας και να αξιοποιηθεί το σημαντικό δυναμικό τους;

8.Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση για να αξιοποιήσει την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή που είναι απαραίτητη για τη στήριξη της αυτάρκειας, της λειτουργίας του τομέα μεταποίησης και την αύξηση των εξαγωγών; Πώς προτίθεται η Κυβέρνηση να αξιοποιήσει τον πλούτο του πρωτογενούς τομέα;

9. Πώς θα δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και τα κίνητρα για την αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού της χώρας καθώς και για την επιστροφή των νέων Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό;

10.Τι προτίθεται τελικά να πράξει η κυβέρνηση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, για να σταθεί ισότιμα η Ελλάδα μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και να ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπιστία;

Έγινε προχθές, Δευτέρα 4 Απριλίου, η παρουσίαση του 9ου τεύχους του εξαιρετικού περιοδικού λογοτεχνίας και τέχνης Δίοδος 66100.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, παρουσιάστηκαν από τους συντελεστές του περιοδικού οι συνεργασίες του 9ου τεύχους. Όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την τύχη να ακούσουν από ποιητές, λογοτέχνες, ζωγράφους, ιστορικούς και άλλους συνεργαζόμενους στο 9ο τεύχος, καθώς και στα παλαιότερα τεύχη, να διαβάζουν κείμενά τους και να παρουσιάζουν το έργο τους.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου περιοδικού, που σιγά σιγά αναγνωρίζεται σε ολόκληρη τη χώρα ως σημαντικό πόνημα στο χώρο του, οφείλεται αφενός στην, αφιλοκερδώς, ακούραστη προσπάθεια των συντελεστών του και αφετέρου στην ΠΛΗΡΗ χρηματοδότηση του περιοδικού από την εταιρεία RAYCAP του κου Αποστολίδη.

Δυστυχώς, η εμπλοκή του δήμου, μέσω της ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι από μικρή ως ελάχιστη, παρότι το περιοδικό εκδίδεται θεωρητικά από τη ΔΕΚΠΟΤΑ.

Αντί της έμπρακτης στήριξης τέτοιων προσπαθειών από πλευράς δήμου Δράμας, επιλέγεται η λύση της επιχορήγησης όσων πολιτιστικών σωματείων το ζητούν δίχως συγκεκριμένη στρατηγική από πλευράς Δήμου. Αυτή η απουσία σχεδίου όμως οδηγεί με βεβαιότητα στην μικροπολιτική εξυπηρέτηση ημετέρων, καθώς έτσι βρίσκουν χώρο να γίνουν διάφορες πολιτικές χάρες. Εξυπηρέτηση που επιπλέον ενδυναμώνεται από την έλλειψη κοινωνικής λογοδοσίας για αυτά τα θέματα. Με αυτήν την τακτική, αδικούνται σύλλογοι με μακρόχρονη ιστορία στα πολιτιστικά δρώμενα της Δράμας και με συνεχή δράση έναντι συλλόγων-σφραγίδων (σε ορισμένες περιπτώσεις), που η δράση τους τελειώνει σε ένα πανηγύρι ή μια γιορτή ανά έτος. Και φυσικά αδικούνται προσπάθειες σαν αυτή της Διόδου.

Η τακτική αυτή βρίσκει το Project Δράμα 2020 εντελώς αντίθετο και για αυτό το λόγο καταψηφίσαμε και φέτος την επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων, στο θέμα που έφερε η δημοτική αρχή στο προχθεσινό (04-04-2016) Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο, προφανώς έπειτα από φαεινή ιδέα του προεδρείου, σε συνεννόηση με το δήμαρχο, μπήκε ακριβώς την ίδια ώρα με την παρουσίαση του 9ου τεύχους της Διόδου.

Το Project είχε ζητήσει από το δήμο Δράμας πριν 14 περίπου μήνες να συνταχθεί φάκελος για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης από τη Δράμα και είχε πάρει ως απάντηση ότι χρειάζονται πολλά χρήματα και περισσότερος χρόνος, δίχως στην πραγματικότητα να πηγάζουν αυτά από κάποια μελέτη. Η απόρριψη αυτής της πρότασής μας όμως συνοδεύτηκε από την υπόσχεση της δημοτικής αρχής να συστήσει διαπαραταξιακή επιτροπή για το πολιτιστικό προϊόν του δήμου μας. Ακόμη την περιμένουμε...

Ο πολιτισμός ήταν και είναι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας τόσο στην παραγωγή, με πλήθος καλλιτεχνών, συγγραφέων, ιστορικών κτλ όσο και στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με πολιτιστικούς συλλόγους και ομάδες με αδιάλειπτη δράση και όρεξη. Η δημοτική αρχή έχει αποτύχει παταγωδώς να εκμεταλλευτεί την παρουσία αυτών των δημιουργικών δυνάμεων της Δράμας για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας προϊόντος και τη σύνδεσή του ακόμη και με την τουριστική προβολή του τόπου μας τόσο σε επίπεδο δήμου όσο και σε επίπεδο  ΔΕΚΠΟΤΑ.

Ήδη από τη θέση της ελάσσονος αντιπολίτευσης που βρισκόμαστε τώρα, αλλά και από όποια θέση μας δώσετε την επόμενη δημοτική περίοδο, είμαστε σε συνεχή επαφή με τους καθ’ ύλην αρμόδιους για τον πολιτισμό και εμπιστευόμαστε σε αυτούς το πολιτιστικό προϊόν της Δράμας. Αν μάλιστα μας εμπιστευθείτε το πολιτικό πρόσταγμα, θα προσπαθήσουμε ο πολιτισμός να αποτελέσει από τα βασικότερα στοιχεία στη διαμόρφωση του brand name της περιοχής μας.

Μετά τις εκλογές της 19ης Μαρτίου  συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Δράμας Γαλαξίας ως εξής

1)    Πρόεδρος                                                    Γκουτιούδης Ζήσης

2)    Α΄ Αντιπρόεδρος                                      Κεραμιτσόπουλος Ευστάθιος

3)    Β΄ Αντιπρόεδρος                                      Χωματίδης Στέφανος

4)    Γενικός Γραμματέας                                  Χατζηθεοδώρου Δημήτριος

5)    Ταμίας                                                    Περπερίδου Ευλαμπία

6)    Έφορος Αγώνων                                     Καρυοφυλλίδης Βασίλειος

7)    Ειδικός Γραμματέας                                  Κασάπης Νικόλαος

8)    Ειδικός Ταμίας                                        Γρηγοριάδης Ιωάννης

9)    Έφορος Υλικών Εγκαταστάσεων                 Καρτσόγλου Χαράλαμπος

Εκ μέρους του ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Γκουτιούδης Ζήσης

Το Μουσικό Σχολείο Δράμας σάς καλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελική Συναυλία των Συνόλων Ευρωπαϊκής Μουσικής, που σκοπό έχει να παρουσιάσει τις ολοκληρωμένης μορφής δραστηριότητές τους κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Συμμετέχουν η Ορχήστρα Συμφωνικής Μουσικής, το Σύνολο Κιθάρας, το Σύνολο κλασικών κρουστών, η Μπάντα, η Big Band, η Χορωδία a cappella, το Covers (φωνητικό σύνολο γυμνασίου και λυκείου), το αντίστοιχο φωνητικό σύνολο Junior Covers Α΄ γυμνασίου, καθώς και η Χορωδία Α΄ γυμνασίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Απριλίου 2016 και ώρα 19:00 στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Δράμας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.