Επικαιροτητα

P1010336

Με επιτυχία διεξήχθη την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 η πρώτη ενημερωτική συνάντηση που διοργανώθηκε από το Δήμο Παρανεστίου και την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. με θέμα «Έναρξη υλοποίησης προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας - Δυνατότητες συνεργασιών και υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση - Έργα Δημόσιου και Ιδιωτικού Χαρακτήρα».
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Δήμαρχος Παρανεστίου κα Αλίκη Σωτηριάδου, ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Παρλόγλου Μιχάλης, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης κος Σταύρος Κεχαγιόγλου, ο ιδρυτής του Peliti Παναγιώτης Σαΐνατούδης  και εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου, του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου και των Μορφωτικών - Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου.
Στη γόνιμη συζήτηση που ακολούθησε μετά τις εισηγήσεις του Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. κου Μανόλη Χατζόπουλου και του στελέχους της εταιρείας κου Νικόλαου Θωμαΐδη, αποσαφηνίστηκαν θέματα που άπτονται της διαδικασίας της αίτησης, της επιλεξιμότητας συγκεκριμένων ενεργειών, της αξιολόγησης, κλπ.
Ακολούθησαν στοχευμένες συσκέψεις με τη Δήμαρχο Παρανεστίου και τα στελέχη του Δήμου Παρανεστίου αλλά και με το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στο Μεσοχώρι.
Επισημαίνεται ότι η ενημερωτική αυτή εκδήλωση αποτελεί την πρώτη από μια σειρά ενεργειών ενημέρωσης - εμψύχωσης των τοπικών φορέων και του πληθυσμού που θα λάβουν χώρα στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER το επόμενο διάστημα με αφορμή την 1η πρόσκληση των έργων δημόσιου χαρακτήρα. Η εν λόγω πρόσκληση είναι ενεργή από την 03η Απριλίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης την 22η Ιουνίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. www.aned.gr.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. θα προχωρήσει εντός των επόμενων μηνών στην δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, δηλαδή για επενδύσεις στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της οικονομίας που αφορούν ιδιώτες και εταιρείες.
Δράμα, 30.04.2018

Ανάργυρος Πατακάκης
Πρόεδρος του ΔΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΡΕΣΣΑ CLLD LEADER

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου και ώρα 11:00  στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.E. Δράμας κου Ανάργυρου Πατακάκη πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER.  
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Αν.Πατακάκης, ο Δήμαρχος Δράμας κος Χρ.Μαμσάκος, ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κος Α.Λύσσελης, ο Δήμαρχος Δοξάτου κος Δ.Δαλακάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κος Στ.Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Δράμας κος Α.Σολάκης, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Νομού Δράμας κος Ι.Καπαντζάκης, ο Πρόεδρος Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.-Α.Μ. κος Δ.Κυριαζίδης και ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. κος Μ.Χατζόπουλος.

    Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Νομού Δράμας και ιδιαίτερα οι εξελίξεις και οι διαδικαστικές λεπτομέρειες αναφορικά με την επικείμενη 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δικαιούχων του Υπομέτρου 19.2  για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 1.765.500,00 €.
Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώθηκε η ετοιμότητα της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. να προχωρήσει εντός της ερχόμενης εβδομάδας στη δημοσίευση της Πρόσκλησης, καθώς έχουμε πλέον τη σχετική σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας ΑΜΘ και αναμένεται η τελική έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η εν λόγω 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα απευθύνεται προς τους φορείς που εμπίπτουν στις ανάλογες κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων, όπως ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα. Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η Ομάδα Τοπικής Δράσης ή μέλος αυτής.
Οι προκηρυσσόμενες δράσεις, στο πλαίσιο των οποίων δύνανται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα, αφορούν βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα και παρεμβάσεις ανάπτυξης και βελτίωσης βιωσιμότητας δασών.
Τέλος, αποφασίστηκε η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. να προχωρήσει συστηματικά σε επικαιροποίηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να έχει μια ρεαλιστική -κατά το δυνατό- καταγραφή του ενδιαφέροντος αυτού στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιδιωτικά έργα, η οποία σε δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσει.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας τόνισε ότι : «Απώτερος στόχος των επικείμενων δράσεων και παρεμβάσεων είναι η άμβλυνση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ύφεσης λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, δια μέσω της ολοκληρωμένης ανάπτυξης και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, στο πλαίσιο των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ενημέρωση, διαβούλευση και συλλογή προτάσεων για τον Φάκελο που θα υποβληθεί από την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1435/14-6-2016 πρόσκλησης (ΦΕΚ 1839 / 22-6-2016) υποβολής προτάσεων  για  την  επιλογή  στρατηγικών  τοπικής ανάπτυξης  με  πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο:  του Μέτρου 19 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24-8-2016, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, κου Ανάργυρου Πατακάκη, συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, το Διευθυντή της Διεύθυνσης Δασών κο Τσίγγη και ομάδα ενδιαφερόμενων πολιτών, με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας για υλοποίηση έργων κατασκευής μονοπατιών, για διοργάνωση αγώνων βουνού, αγώνων προσανατολισμού και ανάλογων αθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Γρανίτη.

Διεξήχθη μια γόνιμη συζήτηση, κατά την οποία εντοπίστηκαν προβλήματα και δυνατότητες, συμφωνήθηκε η πρόβλεψη ανάλογων δράσεων στην πρόταση του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER, ενώ τονίστηκε η ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των απαραίτητων μελετών για την ένταξη και υλοποίηση έργων.  

Ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. κος Ανάργυρος Πατακάκης κλείνοντας τη συνάντηση υποσχέθηκε την αμέριστη υποστήριξη των Υπηρεσιών της Περιφέρειας προκειμένου να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες και να επιτευχθεί ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων.