Επικαιροτητα

Αναφορά προς τους: την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο κατέθεσε η βουλευτής Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, με θέμα: «Μείωση ποσοστών αναπηρίας από 67% σε 50% στα παιδιά με αυτισμό βάσει του νέου Κανονισμού Εκτίμησης Ποσοστού Αναπηρίας»
Σας υποβάλλω την επιστολή του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Νομού Δράμας  «ΑΛΚΥΟΝΗ» στην οποία διαμαρτύρονται για τη μείωση του ποσοστού αναπηρίας από 67% σε 50% για όλα τα παιδιά με αυτισμό.
Στην επιστολή αναφέρουν ότι το 2012 και μετά από πολυετείς αγώνες και διεκδικήσεις με την υποστήριξη πολλών φορέων αλλά και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Δράμας «Αλκυόνη», έγινε η καθιέρωση του 67% ως ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας για όλα τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος.
Σύμφωνα όμως με το νέο Κανονισμό Εκτίμησης Ποσοστού Αναπηρίας (ΦΕΚ 4591/27.12.2017) μειώνεται και πάλι το ποσοστό του Αυτισμού στο 50% παραβιάζοντας τις Διεθνείς Συμβάσεις και χωρίς επιστημονική βάση, αφού ο τρόπος αξιολόγησης του ποσοστού της αναπηρίας δεν προκύπτει από έγκυρους και καταγεγραμμένους πίνακες αξιολόγησης.
Επειδή οι οικογένειές τους αλλά και τα ίδια τα άτομα με αυτισμό, προασπίζουν το δικαίωμά τους για μια ίση και αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινωνία μας παρά την οικονομική ύφεση, παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.
 
Η Αναφέρουσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

 

Δελτίο Τύπου Αλκυόνης
Το 2012 και μετά από πολυετείς αγώνες  και διεκδικήσεις με την υποστήριξη πολλών φορέων αλλά και του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Δράμας «Αλκυόνη», έγινε η καθιέρωση του 67% ως ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας για όλα τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος.
Νόμος που ήρθε σε απόλυτη συμμόρφωση της χώρας μας με τα παγκόσμια και ευρωπαϊκά δεδομένα για την αναπηρία και την αναγνώριση του Φάσματος του Αυτισμού, ως μη αναστρέψιμη αναπηρία σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα μας.
Σήμερα έρχεται  η κυβέρνηση και με το νέο νόμο 4591/27/12/2017 μειώνει και πάλι το ποσοστό του Αυτισμού στο 50% παραβιάζοντας τις Διεθνείς Συμβάσεις τις οποίες είχε υπογράψει και χωρίς επιστημονική βάση, αφού ο τρόπος αξιολόγησης του ποσοστού της αναπηρίας δεν προκύπτει από έγκυρους και καταγεγραμμένους πίνακες αξιολόγησης.  
Η εφαρμογή του νέου νόμου μόνο στις νέες διαγνώσεις, δηλαδή από 1/1/2018 και για άτομα κάτω των 17 ετών από μόνη της παραβιάζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα των παιδιών του αυτιστικού φάσματος στην υγεία και στη σωματική ακεραιότητα, τα οποία προστατεύονται από το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και από το άρθρο 11 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
Η νοημοσύνη δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το ποσοστό αναπηρίας του Αυτισμού, αλλά ούτε και με τον ίδιο τον Αυτισμό. Ο Αυτισμός δεν έχει κανένα πρόβλημα νοητικής υστέρησης, αλλά επικοινωνίας. Τα παιδιά του αυτιστικού φάσματος μπορεί να είναι διάνοιες, αλλά ο Αυτισμός, η αναπηρία και το ποσοστό της παραμένουν ανεξαρτήτως της νοημοσύνης.
Η λειτουργικότητα που αποτελεί μεταβαλλόμενο παράγοντα ο οποίος δεν μπορεί να μετρηθεί με σταθερότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα δεν μπορεί να καθορίσει το ποσοστό αναπηρίας του Αυτισμού, καθώς. Είτε είναι υψηλή, είτε χαμηλή, ο Αυτισμός παραμένει και το ποσοστό ΔΕΝ πρέπει να αλλάζει.
Παράδειγμα: Σε ένα παιδί με ακρωτηριασμένο μέλος και αναπηρία π.χ. της τάξης του 80%, η αναπηρία ΔΕΝ πρόκειται να μειωθεί στο 60% αν φορέσει ξύλινο μέλος, ούτε στο 40% αν φορέσει μεταλλικό μέλος με μηχανισμό κίνησης. Ασφαλώς με αυτά τα μέσα διαχείρισης της αναπηρίας του, αυξάνεται η λειτουργικότητα του ατόμου (της στάσης, της βάδισης κ.λπ.) και γίνεται πράγματι πολύ υψηλότερη, αλλά ο ακρωτηριασμός και το ποσοστό αναπηρίας του παραμένει το ίδιο (80%).
Παραλληλίζοντας με το παραπάνω, το ίδιο συμβαίνει και με τον Αυτισμό.
Κατά συνέπεια αυτές οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της αναπηρίας του αυτισμού δεν μπορούν να είναι σε καμία περίπτωση έγκυρες, αφού εκ των πραγμάτων αποτελούν το ζητούμενο μετά από ένα σταθερό πρόγραμμα παρέμβασης.
Η ηλικία δεν έχει καμία σχέση με το ποσοστό αναπηρίας. Η εκπαίδευση και η επιμέλεια που συσσωρεύονται με την πρόοδο της ηλικίας, βελτιώνουν τη διαχείριση και την εικόνα της αναπηρίας. Αυτό διασφαλίζεται μέσα από ένα σταθερό περιβάλλον, το οποίο όμως δεν εξασφαλίζεται στις οικογένειες των δημοσίων υπαλλήλων, οπού το αμετάθετο της θέσης τους εξασφαλιζόταν μόνο με το 67% της αναπηρίας. Καθώς στην Ελλάδα οποιοδήποτε προνόμιο αναπηρίας δίνεται μόνο σε αναπηρίες με ποσοστό ίσο και μεγαλύτερο του 67%. Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργίας δίνεται και το δικαίωμα συμμετοχής και ένταξης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με Αναπηρία, το οποίο αυτόματα χάνεται χωρίς το 67% της αναπηρίας. Σε μία κοινωνία που δεν γνωρίζει τον αυτισμό και που ωθεί στην  
περιθωριοποίηση των παιδιών και μετέπειτα ενήλικων αυτιστικών, χωρίς το 67% της αναπηρίας χάνεται κάθε δικαίωμα συμμετοχής, ένταξης και ισότιμης και αξιοπρεπής διαβίωσης.
Μετά τις πρόσφατες περικοπές του οικογενειακού και ατομικού εισοδήματος με τις ελάχιστες έως ανύπαρκτες υπηρεσίες υποστήριξης, το επίδομα αποτελεί μοναδικό μέσο επιβίωσης ενός μεγάλου αριθμού παιδιών με Αυτισμό, που με την κατάργησή του οδηγείται στην εξόντωση.
Μόνη σοβαρή και δίκαιη λύση, συμβατή με το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα, είναι η παραμονή του Αυτισμού σταθερά στο ποσοστό αναπηρίας 67% για όλα τα παιδιά του Αυτιστικού Φάσματος, ανεξαρτήτως νοημοσύνης και λειτουργικότητας, εφ  όρου ζωής. Επίσης στο ποσοστό αυτό να προστίθενται (όταν συνυπάρχουν) οι τυχόν συν-νοσηρότητες νοητικής υστέρησης, κινητικών δυσκολιών, κ.λπ., προσαυξάνοντας ανάλογα το ποσοστό αυτό.
Όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ «ΑΛΚΥΟΝΗ» θα συνεχίσει να στηρίζει τις οικογένειες και τα ίδια τα άτομα με αυτισμό, προασπίζοντας το δικαίωμά τους για μια ίση και αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινωνία μας.
Καλούμε όλους τους γονείς, του κηδεμόνες και τους φίλους των ατόμων με αυτισμό να στηρίξουν τον αγώνα μας.

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατέθεσε σήμερα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, σχετικά με επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε στον αρμόδιο Υπουργό, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στην ερώτηση της η κ. Κεφαλίδου αναφέρει τα ακόλουθα:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου

Θέμα: «Νέοι Αγρότες ΑΜΘ: Μεγάλος αριθμός υποψηφίων κινδυνεύουν να μείνουν εκτός Προγράμματος του ΠΑΑ 2014-2020»


Σύμφωνα με επιστολή – διαμαρτυρίας που απέστειλε σε εσάς προσωπικά ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, κ. Χρήστος Μέτιος, η ΑΜΘ αδικείται για ακόμη μια φορά ως προς το ποσό της προγραμματικής υπερδέσμευσης που λαμβάνει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης από Νέους Γεωργούς», μετά από σχετική ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, για τους επιλαχόντες νέους αγρότες.

Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι βάσει στοιχείων το ποσό της υπερδέσμευσης που λαμβάνει η Περιφέρεια ΑΜΘ για το εν λόγω Πρόγραμμα αποτελεί μόλις το 9,57% του αρχικού προϋπολογισμού που της διατέθηκε, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες που λαμβάνουν ποσά αυξημένα από 13,67% έως και 59,29% του αρχικού τους προϋπολογισμού. Επίσης, στην επιστολή του ο κ. Μέτιος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του γιατί η όλη διαδικασία έγινε χωρίς ποτέ να ενημερωθεί ή να ερωτηθεί σχετικά η Περιφέρεια και μάλιστα για ένα τόσο σημαντικό για την περιοχή θέμα.

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά η ΑΜΘ είναι μια αγροτική Περιφέρεια με υψηλά ποσοστά ανεργίας. Βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, όσον αφορά στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ο αγροτικός τομέας αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες που εάν στηριχθεί μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η επιλογή του Υπουργείου σας καταδικάζει για ακόμη μια φορά την Περιφέρεια ΑΜΘ στην απομόνωση και πολύ περισσότερο τον Νομό Δράμας γιατί η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί κύριο αναπτυξιακό πυλώνα της περιοχής μας.

Στο τελευταίο Αναπτυξιακό Συνέδριο στην ΑΜΘ (Νοέμβριος 2017) στην Κομοτηνή ο Πρωθυπουργός, τόνισε ότι η περιοχή της ΑΜΘ μετατρέπεται σε πόλο έλξης σημαντικών εξελίξεων «που αξιοποιούν και ισχυροποιούν τη θέση της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Αναφερόμενος μάλιστα στη νέα γενιά των αγροτών ο κ. Τσίπρας είχε δεσμευτεί ότι θα υπάρξει στήριξή «με κάθε διαθέσιμο τρόπο και μέσο». Ειδικά για το Πρόγραμμα των νέων αγροτών είχε πει «η επιλογή της Κυβέρνησης είναι σε περιοχές ειδικών συνθηκών όπως αυτή εδώ η Περιφέρεια, να ενταχθεί, πέρα από τους ενταγμένους και η μεγάλη πλειοψηφία των 269 επιλαχόντων». Για ακόμη μια φορά ανακολουθία λόγων και πράξεων από την Κυβέρνησή σας κ. Υπουργέ!

Τέλος, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος επισημαίνει τον κίνδυνο να μείνει εκτός Προγράμματος μεγάλος αριθμός υποψήφιων αγροτών. Ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου σας, ώστε οι επιλαχόντες νέοι αγρότες να μην χάσουν το δικαίωμα συμμετοχής σε άλλα προγράμματα που θα προκηρυχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.   


Σε συνέχεια των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.    Ποιες είναι οι ενέργειες του Υπουργείου σας για την επίλυση του θέματος;
2.    Σε ποιες πρωτοβουλίες θα προχωρήσετε ώστε να λυθεί το πρόβλημα έγκαιρα  και πριν τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων στα τέλη Μαρτίου;
3.    Τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να ενταχθούν στο Πρόγραμμα όσο το δυνατό περισσότεροι νέοι αγρότες και επιλαχόντες;
4.    Σε ποιες συγκριμένες ενέργειες θα προχωρήσετε ώστε να στηριχθούν πραγματικά οι νέοι αγρότες της Περιφέρειας ΑΜΘ και ειδικά του Νομού Δράμας;


Η Ερωτώσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

Στην αναφορά της η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ Χαρά Κεφαλίδου προς τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο αναφορικά με τις 120 δόσεις των οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, αναφέρει τα ακόλουθα:
«Σας υποβάλλω επιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας μετά από διαμαρτυρίες πολύ μεγάλου αριθμού μελών του σχετικά με την πολυδιαφημιζόμενη από την Κυβέρνησή σας ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και Δημόσιο.

Στην επιστολή τους οι Δραμινοί επαγγελματίες εκφράζουν την απόγνωσή τους επισημαίνοντας ότι για ακόμη μια φορά η πρόδηλη αποτυχία της ρύθμισης έχει οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες σε αδυναμία. Επίσης, προς αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων που αφορούν τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο, αλλά και προς αποφυγή απώλειας των παλαιότερων ρυθμίσεων και διαβλέποντας έναν τεράστιο κίνδυνο εκτίναξης των οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία με ταυτόχρονη αύξηση των λουκέτων, καταθέτουν σειρά προτάσεων.

Τέλος, τα μέλη του Επιμελητηρίου επισημαίνουν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους σε κάθε κατάσχεση ή πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου οφειλέτη από τα ΚΕΑΟ για οφειλές στον ΟΑΕΕ, διότι αυτές δεν είναι πραγματικές, αλλά έχουν διαμορφωθεί με πολιτικές εξαθλίωσης των ασφαλισμένων, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγείας που δεν αποδόθηκε στον ασφαλισμένο οφειλέτη, ενώ εκκρεμούν και μαζικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη.
«Σε κάθε περίπτωση οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί εναντίον ανθρώπων που εξαθλιώθηκαν με τις εφαρμοσμένες πολιτικές της οικονομικής κρίσης, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οδηγεί σε διάλυση της κοινωνικής συνοχής και σε επικίνδυνες κοινωνικές επιπτώσεις», καταλήγει η επιστολή του Επιμελητηρίου.

Παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και των προτάσεων του Επιμελητηρίου και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας»


Η Αναφέρουσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

Συνέντευξη παραχώρησε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984 και την εκπομπή «Θα χυθεί άπλετο φως» με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη.
Κύρια σημεία συνέντευξης:

-Η Κυβέρνηση έχει μεγάλη αλλεργία στους θεσμούς, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τη Δημοκρατία και την ελεύθερη έκφραση γνώμης. Κατά τα άλλα θέλει να εμφανίζεται ότι είναι υπέρμαχός τους

-Η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων είναι ακόμη μια ωμή κυβερνητική παρέμβαση. Έρχεται να προστεθεί σε σειρά σχετικών δηλώσεων του κ. Κοντονή. Μεθοδευμένη και ξεκάθαρη η τακτική του

-Ο ΣΥΡΙΖΑ λιθαράκι λιθαράκι χτίζει την προπαγάνδα του που περιορίζει ελευθερίες και συνοδεύεται από συγκεκριμένες καθημερινές πρακτικές. Επικίνδυνο γιατί συχνά ξεπερνούν τα εσκαμμένα

- Με τις τακτικές αυτές περνάμε σε μια άλλη εποχή στα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, Δημοκρατίας, σεβασμού των θεσμών. Θα ξημερωθούμε σε μια άλλη Ελλάδα που δεν θα την αναγνωρίζουμε

-Δείτε το χαμηλό επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου, τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής, τον τρόπο αντιπαράθεσης των πολιτικών αρχηγών, τον άκρως διχαστικό λόγο του Πρωθυπουργού «ή εμείς ή αυτοί», «ελάτε να τους τελειώσουμε». Προσπαθεί να συσπειρώσει το ακροατήριό του. Πονηροί και επικίνδυνοι καιροί

-Χτίζεται ένα οικοδόμημα που οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Δεν θα διστάσουν να καταφύγουν ακόμη και στη φίμωση ανεξάρτητων φωνών στο όνομα της επιβίωσής τους

- Αδίστακτη και κυνική η Κυβέρνηση. Δεν έχει κανέναν ενδοιασμό προκειμένου να πετύχει προσωρινά μικρές νίκες. Τρομακτικός και σοκαριστικός κυνισμός, όταν ο Υπουργός Οικονομικών και ο Αναπληρωτής του λένε μέσα στη Βουλή ότι η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει ενσυνείδητα να αποδεκατίσει τη μεσαία τάξη για να σώσει τους χαμηλόμισθους. Δεν λένε όμως ότι στρατηγική τους είναι να φτωχοποιήσουν πρώτα τους πολίτες και μέσα από μια επιδοματική πολιτική να καταφέρουν να κρατήσουν ένα εκλογικό ποσοστό που θα τους επιτρέψει να είναι ρυθμιστικός παράγοντας στις επόμενες εκλογές

-Η φτωχοποίηση των πολιτών πυροδοτεί το κοινωνικό μίσος και αναπαράγει τον κοινωνικό διχασμό. Επικίνδυνα πράγματα που θα τα βρούμε σύντομα μπροστά μας ως κοινωνία

-Μέσα στη Βουλή είναι εμφανής η προσπάθεια της Κυβέρνησης να ελέγξει τα ΜΜΕ και να φιμώσει την αντίθετη άποψη. Μπαίνουμε σε μια περίοδο με πολλά ανοιχτά θέματα που έχουν πολιτικές επιπτώσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό θεωρώ ότι θα βιώσουμε μια περισσότερο τοξική και διχαστική τακτική. Σκοπός της Κυβέρνησης είναι να συσπειρώσει το ακροατήριό της γύρω από ένα success story που δεν φαίνεται να προχωρά

-Τα 82 νέα προαπαιτούμενα είναι ένα νέο Μνημόνιο. Η Κυβέρνηση φέρνει στο τελευταίο κομμάτι της αξιολόγησης όλα τα δύσκολα και ακανθώδη μέτρα. Απορίας άξιον πώς μια αριστερή Κυβέρνηση δέχεται να τα νομοθετήσει και να τα ψηφίσει. Έχουν πει ‘ναι’ σε όλα. Το αριστερό πρόσημο που θέλει ο κ. Τσίπρας για την Κυβέρνησή του έχει εγκαταλειφθεί προ καιρού. Η Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει έστω και μια ώρα παραπάνω στην καρέκλα της εξουσίας.

Published in Άρθρα

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λ. Κονιόρδου κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, σχετικά με τα κατασκευαστικά προβλήματα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας και την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του.
«Το συγκεκριμένο κολυμβητήριο είναι ο μοναδικός αθλητικός χώρος, στον οποίο προπονούνται καθημερινά εκατοντάδες αθλητές της κολύμβησης. Στον ίδιο χώρο προπονείται και ο Κολυμβητικός Όμιλος Δράμας, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη ‘δεξαμενή’ επίλεκτων αθλητών κολύμβησης σε ολόκληρη τη χώρα για την Προ-εθνική Ομάδα» τόνισε η Χαρά Κεφαλίδου.
Στη συνέχεια απευθυνόμενη στον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη, μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αλεξανδρούπολη, πρότεινε: «Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε άμεσα την πόλη μας και σας ρωτάμε, εκφράζοντας και την αγωνία της τοπικής κοινωνίας, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση στα προβλήματα των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, ώστε παιδιά και ενήλικες να έχουν τη δυνατότητα για ασφαλή και αξιοπρεπή άθληση».
Τέλος στην ερώτησή της η Χαρά Κεφαλίδου ερωτά την Υπουργό σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να συνδράμει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και κατασκευαστικών εργασιών για να καταστεί και πάλι ασφαλές το Κολυμβητήριο της Δράμας καθώς και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομού Δράμας.

2017 11 15 erot Kolymvitirio Dramas Page 1

2017 11 15 erot Kolymvitirio Dramas Page 2

της Χαράς Κεφαλίδου*

Μια ψήφος με ιδιαίτερο πολιτικό φορτίο θα είναι αυτή της ερχόμενης Κυριακής.

Μια ψήφος-ορόσημο για την αναγέννηση της Κεντροαριστεράς. Τη συσπείρωση επιτέλους ενός χώρου που εδώ και καιρό πορεύεται κατακερματισμένος, αφήνοντας έδαφος στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να εφαρμόζει μέτρα – λαιμητόμους. Άλλωστε η Κυβέρνηση με την πολιτική της επιχειρεί να καλλιεργήσει αισθήματα μοιρολατρίας, μετατρέποντας την άθλια πολιτική της φτωχοποίησης του κόσμου σε πεδίο ρουσφετολογικών υποσχέσεων και επιδομάτων. Τίποτε καλό δεν προμηνύεται από τη διαιώνιση της μιζέριας, ούτε για την προσωπική ζωή του καθενός μας, αλλά ούτε και για την κοινωνία.

Απέναντι σε αυτήν τη λαίλαπα, με τη ΝΔ να παρακολουθεί αμήχανη, αδυνατώντας να αρθρώσει ουσιαστική εναλλακτική πολιτική πρόταση, η επανασύσταση του Κέντρου είναι αδήριτη ανάγκη. Δεν είναι απλώς μια επιχείρηση «συγκόλλησης» της παράταξης. Δεν είναι μια εφεύρεση της στιγμής. Ο τόπος χρειάζεται μια δυναμική, σύγχρονη, αναγεννημένη Κεντροαριστερά. Πρωταγωνιστή, όχι κομπάρσο, όχι συμπλήρωμα του πολιτικού δίπολου που διαμορφώνεται.

Η αποχή, η αδιαφορία των πολιτών είναι η χειρότερη επιλογή σε αυτήν την κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Η διαδικασία της Κυριακής δεν αφορά μόνον όσους αισθάνονται ότι συνδέονται με το χώρο. Αφορά όλους τους πολίτες.

Επιπλέον, η συμμετοχή θα είναι ένα στοίχημα για την αποδοχή ή όχι των ανοιχτών, δημοκρατικών διαδικασιών που με τόλμη ξεκινήσαμε. Η κάλπη είναι αυτή που θα δώσει το απαιτούμενο κύρος στη νέα ηγεσία. Η εκλογή δεν θα λειτουργήσει μόνο ως σημείο αναφοράς της ενότητας της παράταξης. Θα δώσει στο νέο ηγέτη τη δύναμη να ορθώσει ανάστημα απέναντι στο συνονθύλευμα ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που μας κυβερνά.

Για αυτό η εξίσωση είναι απλή: όσοι περισσότεροι προσέλθουν στην κάλπη, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η δέσμευση για αλλαγές την επόμενη μέρα.

Η ψήφος της Κυριακής είναι πολυτιμότερη όσο ποτέ άλλοτε. Θα καθορίσει το πλαίσιο για το μέλλον της παράταξης, αλλά κυρίως για το μέλλον της χώρας. Και αυτό είναι που προέχει. Μια δύναμη πολιτικά ενωμένη, χωρίς διαφορές και προσωπικές φιλοδοξίες, με πειστική, ρεαλιστική, πολιτική πρόταση, μεταρρυθμιστικό σχέδιο, απαλλαγμένο από τις αγκυλώσεις του ‘χτες’. Μια Κεντροαριστερά, που θα αφουγκράζεται τις αγωνίες της Ελλάδας του σήμερα.

Ας μην χαθεί αυτή η ευκαιρία! Στα σημερινά δεδομένα οι εξελίξεις για εμάς χωρίς εμάς είναι αδιανόητες. Αυτή είναι η πρόκληση της Κυριακής. Θα την απεμπολήσουμε;

 *Η κ.  Κεφαλίδου είναι βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

 

Published in Άρθρα

Της Χαράς Κεφαλίδου*

Μεσαία τάξη, ώρα (υπό το) μηδέν. Δεν το λέμε εμείς. Το ομολόγησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης, με τον κυνισμό που συχνά χαρακτηρίζει τα μέλη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Από το βήμα της Βουλής, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση φορολόγησε συνειδητά τη μεσαία τάξη για να ενισχύσει, όπως ισχυρίστηκε, τους αδύναμους.

Ανάλγητες οι δηλώσεις του κ. Χουλιαράκη. Χωρίς έρμα λογικής τα φληναφήματα του προϊσταμένου του κ. Τσακαλώτου, με το ανεκδιήγητο χιούμορ (;) του περί φθισικής σαρανταποδαρούσας. Γιατί; Γιατί την ώρα που «ανακάλυπτε» ότι τα 25 από τα 40 πόδια της έπασχαν από μηνίσκο, η σκληρή πραγματικότητα ισοπέδωνε το άχαρο αυτό μείγμα κυνισμού και αστεϊσμού. Πάνω από ένας στους τρεις επαγγελματίες, μαγαζάτορες, επιστήμονες, αγρότες αδυνατούν να πληρώσουν τις υπέρμετρες εισφορές που τους αναλογούν. Αποτέλεσμα; Δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δεν μπορούν να λάβουν έστω φορολογική ενημερότητα. Ο αργός και βασανιστικός θάνατος της μεσαίας τάξης σε αριθμούς.

Βέβαια, οι ευφάνταστοι υπουργοί ομολογούν τη μισή αλήθεια. Μιλάνε για συνειδητή επιλογή να αφανίσουν από προσώπου γης τη μεσαία τάξη. Η άλλη μισή, που μας κρύβουν με επιμέλεια, είναι πως η κοινωνική ομάδα, που υποτίθεται ότι θέλουν να στηρίξουν με έκτακτες εισφορές,  ζει από την υπερφορολόγηση άλλων.

Χτυπούν στην καρδιά της οικονομίας. Τσακίζουν τη μεσαία τάξη. Ό,τι υγιές το στραγγαλίζουν φορολογικά, το γονατίζουν επαγγελματικά, το φτωχοποιούν συνειδητά, φτιάχνουν στρατιές εξαρτημένων από το Κράτος πολιτών και στη συνέχεια χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, τάζοντάς τους επιδόματα.

Και αυτός ο φαύλος κύκλος βαφτίζεται αριστερή πολιτική!

Κρύβουν επίσης με επιμέλεια τον επικείμενο δεύτερο θάνατο της μεσαίας τάξης. Την αυγή του 2019 μας περιμένουν μέτρα απίστευτης σκληρότητας. Άγρια περικοπή κύριων και επικουρικών συντάξεων, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και σωρεία δυσβάστακτων μέτρων. Αυτή είναι η δέσμευση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ απέναντι στους δανειστές. Εξωπραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5%! Στον ορίζοντα δεν φαίνεται καμία μεταβολή στη φοροεισπρακτική πολιτική τους.

Ο καλύτερος σύμμαχός τους σε όσα ζούμε είναι η απάθεια των πολιτών. Η κυβέρνηση την εκλαμβάνει ως «ψήφο εμπιστοσύνης» στην πολιτική που εφαρμόζει. Είναι πλέον ζωτικής σημασίας για το μέλλον του τόπου η εναντίωση στις κυβερνητικές «σαρανταποδαρούσες» που μας κάνουν καθημερινά το βίο αβίωτο. Η στρατηγική τους επιλογή είναι η διάχυση της φτώχειας σε ευρύτερες εισοδηματικά ομάδες με γεωμετρική πρόοδο. Και είναι μεγάλη η πρόκληση για την Κεντροαριστερά να σταματήσει τις ομφαλοσκοπήσεις. Να στοχεύσει με ρεαλιστικές προτάσεις στα προβλήματα των μικρομεσαίων και να ρίξει το βάρος της στην προστασία του εισοδήματος των επαγγελματιών πριν να είναι πολύ αργά.

*Η Χαρά Κεφαλίδου είναι βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. 

Published in Άρθρα

Νομοσχέδιο Υπουργείου Οικονομικών για τα τυχερά παίγνια

Στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής μίλησε χθες η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κατά τη Β’ Ανάγνωση του νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα τυχερά παίγνια.
«Το σχέδιο νόμου που φέρνετε το μόνο που ρυθμίζει επαρκώς, είναι τη χασούρα της ΟΠΑΠ Α.Ε από ένα αποτυχημένο business plan που δεν έβγαινε. Αυτή την τακτοποιεί πλήρως!!!» τόνισε η Χαρά Κεφαλίδου και πρόσθεσε «Είναι απορίας άξιο ότι κανείς από την Κυβέρνηση δεν αντιδρά, κανείς δεν παραπονείται! Αυτό δεν είναι χαριστική συμπεριφορά απέναντι στον ΟΠΑΠ από το μπατιρισμένο μεν γαλαντόμο δε με ξένα λεφτά Δημόσιο;».
Συνεχίζοντας την ομιλία της σημείωσε: «Το Νομοσχέδιο σε συνδυασμό με τον ελαστικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΕΕΠ  το μόνο βέβαιο είναι πως αφήνουν έρμαια της τύχης τους, κυρίως τα νέα παιδιά των 17-21 ετών, βάζοντας ένα ‘πειραγμένο’ στοίχημα με τα δεινά της έξης του τζόγου. Δουλειά της Πολιτείας δεν είναι να κάνει χάρες, ούτε τα στραβά μάτια αλλά ούτε και τον Βελιγκέκα! Δουλειά της Πολιτείας είναι η ρύθμιση με σαφείς κανόνες και ο απαρέγκλιτος έλεγχος τήρησής τους».
Απευθυνόμενη στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκ. Τσακαλώτο έθεσε σειρά ερωτημάτων: «Σε τι συνίσταται το ρίσκο που μας είπατε ότι θα πάρετε; Πρέπει να ξέρουμε όλοι και κυρίως οι πολίτες. Κινδυνεύει ο Νόμος να τινάξει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου στον αέρα; Υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί από την Κομισιόν κρατική ενίσχυση; Υπήρξε διαβούλευση με την ΟΠΑΠ; Και ποιος διαπραγματεύτηκε; Το δημόσιο διαπραγματεύτηκε και τι ακριβώς; Ποια ήταν η ομάδα διαπραγμάτευσης από τη μεριά του δημοσίου; Από τη διαπραγμάτευση τι πήρε το δημόσιο;».
Κλείνοντας την ομιλίας της σημείωσε: «Πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμιστεί το ζήτημα του παράνομου τζόγου, δεν έχουμε όμως πεισθεί ούτε για τις ρυθμίσεις, ούτε βέβαια για το δώρο του Κράτους προς μια ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση. Επιφυλασσόμαστε για τη στάση μας στην Ολομέλεια».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα μετά από δυο συζητήσεις στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων φτάσαμε στην Β’ ανάγνωση του Σ/Ν ‘Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων’. Από όλες αυτές τις συζητήσεις και κυρίως με τους φορείς προέκυψαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, ενώ δημιουργήθηκαν και καινούργια που κάνουν ακόμα πιο θολό το τοπίο. Τελικά, το παρόν σχέδιο νόμου το μόνο που σίγουρα ρυθμίζει επαρκώς, είναι τη ‘χασούρα’  της ΟΠΑΠ Α.Ε από ένα αποτυχημένο business plan που δεν έβγαινε. Αυτή την τακτοποιεί πλήρως!!! Επί του θέματος αναφέρθηκα αναλυτικά και στις προηγούμενες συζητήσεις στην Επιτροπή.
Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει συνολικά αυτά τα ζητήματα είναι ο 4002/2011, που εμείς είχαμε φέρει στη Βουλή και μεταξύ άλλων χορηγούσε άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης 35.000  Παιγνιομηχανημάτων, τα ονομαζόμενα VLTs από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
Συγκεκριμένα, τα 16.500 μέσω των πρακτορείων της και τα 18.500 σε τρίτους παραχωρησιούχους. Η ισχύς της άδειας που χορηγήθηκε ήταν 10 χρόνια. Το τίμημα για τη χορήγηση αυτή είχε καθοριστεί με βάση την πρώτη μελέτη της Deloitte στο συνολικό ποσό των 566 εκ. ευρώ που κατέβαλε η ΟΠΑΠ. Με βάση αυτό το τίμημα, η αξία κάθε μηχανήματος εκτιμάται στα 16.000 ευρώ.
Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ήταν στην απέναντι όχθη με καταγγελίες και οργισμένη αντιπολίτευση. Σήμερα, όχι μόνο αποδέχεται και νομιμοποιεί τον Ν. 4002/2011 αλλά καθιστά την ΟΠΑΠ Α.Ε τη μόνη κυρίαρχο στα vlts, προσφέροντάς της ως δώρο 8ετη παράταση αδείας για τη λειτουργία και εκμετάλλευσή τους.
Και είναι άξιο απορίας ότι κανείς από την Κυβέρνηση δεν αντιδρά, κανείς δεν παραπονείται! Αυτό δεν είναι χαριστική συμπεριφορά απέναντι στον ΟΠΑΠ από το μπατιρισμένο μεν γαλαντόμο δε με ξένα λεφτά Δημόσιο;  Με τις νέες ρυθμίσεις του παρόντος Σ/Ν:
•    Επιταχύνεται η υλοποίηση του σχεδίου των vlts
•    Απαλλάσσεται η ΟΠΑΠ Α.Ε από την υποχρέωση να τοποθετήσει το σύνολο των 35.000 μηχανών με διαγωνισμούς αμφίβολης επιτυχίας με άμεση συνέπεια την εγγραφή ζημιών στον ισολογισμό της
•    Μετατρέπονται τα καταστήματα PLAY από μαγαζιά γειτονιάς σε μικρά καζίνο των 50 μηχανών έκαστο και των πρακτορείων με 15 μηχανές, γεγονός που μειώνει τα κόστη και το ρίσκο αναζήτησης συνεργατών και καταστημάτων και αυξάνει την αποδοτικότητα
•    Τέλος, χωρίς ανταγωνιστές, καθίσταται ισχυρό μονοπώλιο στην αγορά vlts, αποκτώντας ακόμη ένα σημαντικό προνόμιο, δωρεάν!!!
•    Άρα η ΟΠΑΠ μια χαρά! Για το δημόσιο συμφέρον όμως;
Οι ρυθμίσεις αυτές σε συνδυασμό με τον νέο ελαστικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΕΕΠ - όπως τελικά διαμορφώθηκε επί προεδρίας του κου Καραγρηγορίου -  το μόνο βέβαιο είναι πως αφήνουν έρμαια της τύχης τους -κυρίως τα νέα παιδιά των 17-21 ετών, βάζοντας ένα ‘πειραγμένο’ στοίχημα με τα δεινά της έξης του τζόγου.
Εμείς στην Δημοκρατική Συμπαράταξη όπως έχω ξαναπεί θεωρούμε ότι δουλειά της πολιτείας δεν είναι να κάνει χάρες, ούτε τα στραβά μάτια αλλά ούτε και τον Βελιγκέκα! Δουλειά της πολιτείας είναι:
•    η Ρύθμιση με κανόνες σαφείς και
•    ο Απαρέγκλιτος Έλεγχος τήρησής τους.
Πρώτοι από όλους αναγνωρίζουμε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί ο χώρος των τυχερών παιγνίων. Σε αυτό κανείς δεν διαφωνεί. Το παρόν Σ/Ν με τα δεδομένα που θέτει δεν καταφέρνει να δημιουργήσει τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες διεξοδικού και αποτελεσματικού ελέγχου.
Η Κυβέρνηση δεν μας έχει πει ακόμη τι σκοπεύει να κάνει με το ζήτημα του ηλεκτρονικού τζόγου που είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος καθώς είναι παντελώς ανεξέλεγκτος και απόλυτα εθιστικός. Το ξέρουμε ότι το παρόν νομοσχέδιο, δεν πραγματεύεται αυτό το ζήτημα που όμως είναι ένα απόλυτα συναφές και καίριο και οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο κ.  Υπουργός παραδέχθηκε ότι έπονται άλλα δύο Σ/Ν για τα καζίνο και τον ηλεκτρονικό τζόγο. Άρα η αποσπασματικότητα είναι δεδομένη και είναι άγνωστο αν και τι εξυπηρετεί. Η ρύθμιση για τον περιορισμό του συνολικού αριθμού των παιχνιδομηχανών από 35.000 σε 25.000 ακούγεται ωραία. Όσοι ασχολούνται όμως ξέρουν ότι αυτά τα 10.000 μηχανάκια δεν θα έμπαιναν ποτέ σε λειτουργία, αφού η επένδυση τους κρίθηκε στην πορεία ως μη κερδοφόρα και επίσης η άδεια εγκατάστασής τους έληγε τον επόμενο Νοέμβρη του 2018.
Με το σχέδιο νόμου όμως που φέρνετε, βρέθηκε ένας εύσχημος τρόπος να καλύψει το ελληνικό δημόσιο τη χασούρα της ΟΠΑΠ ΑΕ από μια ασύμφορη επένδυση. Έτσι η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, κατάφερε να πετύχει διεκδικήσεις ζωτικές για την αύξηση της κερδοφορίας της, αφού σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε είτε να εγγράψει ζημιές από τη ζημιογόνο ανάπτυξη των vlts ή να τα επιστρέψει πίσω στο Δημόσιο αζημίως. Κι επειδή ακούγεται πολύ χοντρό κάτι τέτοιο, ειδικά στους καιρούς που οι συντάξεις και οι μισθοί έχουν γίνει τριψήφια νούμερα, βρήκατε ως ωραίο περιτύλιγμα τον περιορισμό του αριθμού των εν δυνάμει λειτουργούντων vlts και τους το σερβίρατε και έτσι ‘Ζήσαμε εμείς καλά κι ο ΟΠΑΠ καλύτερα’!  Φέρνετε ένα σχέδιο νόμου που:
- Εξυπηρετεί τις διεκδικήσεις της ΟΠΑΠ προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η κερδοφορία των vlts
-Με οκταετή δωρεάν ανανέωση της σύμβασης για τα 25.000 πλέον φρουτάκια, η αξία της οποίας με βάση της προηγούμενη του 2012, ανέρχεται σε 320 εκ. ευρώ. (25.000 1600 8 = 323 εκ. ευρώ) και όχι σε 160 εκ. ευρώ που υπαινίσσεται το Ν/Σ σας
-Η ΟΠΑΠ ΑΕ θα είναι το απόλυτο μονοπώλιο στην αγορά vlts. Αφού το σχέδιο νόμου τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να έχει υπο-παραχωρησιούχους-ανταγωνιστές
-Αυξάνεται ο αριθμός των vlts σε 15 max ανά πρακτορείο και σε 50 max ανά κατάστημα PLAY στους αμιγείς χώρους κι έτσι θα έχουμε τα καζίνο της γειτονιάς μας. Μην τυχόν και μας λείψουν. Ταυτόχρονα έτσι αυξάνεται η κερδοφορία και η ταχύτητα υλοποίησης  του project της ΟΠΑΠ.
Για όλους αυτούς τους λόγους και ακόμη γιατί όπως είναι διατυπωμένο το Σ/Ν θεωρούμε ότι η χώρα μπορεί να μπει σε περιπέτειες, αφού το ζήτημα των vlts βρίσκεται ήδη στα ραντάρ της Κομισιόν που θυμίζω ότι από τον περασμένο Νοέμβριο είχε προειδοποιήσει την ελληνική πλευρά να μην προχωρήσει στην υλοποίηση του Κανονισμού της ΕΕΕΠ. Αντ’ αυτού το ελληνικό Υπουργείο προχωρά με Νόμο ακόμη πιο χαριστικό, κινδυνεύοντας μάλιστα αυτό να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση. Ο κ. Υπουργός μας απάντησε ότι θα αναλάβουμε το ρίσκο όμως ένα τέτοιο ρίσκο μόνο η ανεύθυνη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι ικανή να πάρει. Και επειδή παρόλο που θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμιστεί το ζήτημα του παράνομου τζόγου, δεν έχουμε πεισθεί ούτε για τις ρυθμίσεις, ούτε βέβαια για το δώρο -γιατί περί δώρου πρόκειται -του κράτους προς μια ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση επιφυλασσόμαστε για τη στάση μας στην Ολομέλεια».

Ας απαντήσει επιτέλους το Υπουργείο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα»

Ερώτηση – ΑΚΕ κατάθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Οικονομικών, αναφορικά με τις φυλακές Νικηφόρου.
«Κατέθεσα σήμερα Ερώτηση στους αρμόδιους Υπουργούς και ζητώ το κείμενο του Προεδρικού  Διατάγματος και τη Γνωμοδότηση του ΣτΕ, ώστε να γνωρίζουμε όλοι, και κυρίως η τοπική κοινωνία που περιμένει εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια, ποιο είναι το τελικό χρονοδιάγραμμα λειτουργίας και στελέχωσης των φυλακών. Είναι κρίμα να ρημάζει το υφιστάμενο κτήριο και να καθυστερεί η λειτουργία του», σημείωσε η Χαρά Κεφαλίδου.
Για το θέμα των φυλακών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε (19.10.2017) ένα περίεργα λιτό δελτίο Τύπου, στο οποίο ανακοινώνεται η έγκριση από το ΣτΕ του σχεδίου π.δ. για την ίδρυση του Καταστήματος Κράτησης στη Δράμα, χωρίς να αναφέρεται καμία άλλη περαιτέρω πληροφορία. Παρά τις επανειλημμένες Ερωτήσεις μας για το θέμα οι επίσημες απαντήσεις που έχουμε λάβει από τα συναρμόδια Υπουργεία είναι ασαφείς, γενικόλογες και για να δικαιολογηθούν οι καθυστερήσεις το ‘μπαλάκι’ της ευθύνης πηγαίνει από το ένα Υπουργείο στο άλλο. Είναι καιρός να σταματήσουν τα μισόλογα και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να απαντήσει συγκεκριμένα για τη στελέχωση, τους πόρους και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των φυλακών.

xk Ερώτηση ΑΚΕ Φυλακές Νικηφόρου Page 1

xk Ερώτηση ΑΚΕ Φυλακές Νικηφόρου Page 2

xk Ερώτηση ΑΚΕ Φυλακές Νικηφόρου Page 3

Κατάθεση Αναφοράς σε Υπουργό Υγείας – Επιστολή Ένωσης Ιατρών Γ.Ν. Δράμας

Στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γ.Ν. Δράμας επανέρχεται για ακόμη μια φορά με Αναφορά της η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, την οποία κατάθεσε προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθο. Στην Αναφορά της η βουλευτής τονίζει την ανάγκη αύξησης του Προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας για το 2018, την ψήφιση σε ΦΕΚ του νέου Οργανογράμματος και την προκήρυξη θέσεων γενικών ιατρών, προκειμένου να στελεχωθούν τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Στα ζητήματα αυτά έχει αναφερθεί εκτενώς σε σχετική επιστολή της η Ένωση Ιατρών Γ.Ν. Δράμας την οποία και καταθέτει η κυρία Κεφαλίδου.  
«Δυστυχώς, επανέρχομαι για ακόμη μια φορά στα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γ.Ν. Δράμας, τα οποία παραμένουν άλυτα. Καταβάλλεται υπεράνθρωπη προσπάθεια τόσο από τους γιατρούς όσο και από το νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσει το Νοσοκομείο να λειτουργήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασθενών που έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι περιορισμένες προσλήψεις που ανακοίνωσε ο Διοικητής αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό και σίγουρα δεν λύνουν το τεράστιο θέμα της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου και της γενικότερης απαξίωσής του. Η επιστολή της Ένωσης Ιατρών αποτελεί κραυγή αγωνίας για τη λειτουργία του Νοσοκομείου μας. Ελπίζω αυτή τη φορά να βρεθούν ευήκοα ώτα και επιτέλους να δοθούν οριστικές λύσεις», σημειώνει η Χαρά Κεφαλίδου.  
Τα παραπάνω θέματα παρουσιάζει σε αναλυτική επιστολή της η Ένωση Ιατρών του Γ.Ν. Δράμας, στην οποία οι Ιατροί του Νοσοκομείου τονίζουν την ανάγκη αύξησης του Προϋπολογισμού για το 2018 κατά 1 εκατ. Ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο Προϋπολογισμός του Νοσοκομείου από το 2012 και μετά έχει μειωθεί από περίπου 9 εκατομμύρια Ευρώ που ήταν το 2012, σε 6 εκατομμύρια Ευρώ το 2017. Οι πιστώσεις του Νοσοκομείου έχουν παραμείνει σταθερές τα τελευταία τρία χρόνια, παρόλο που οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, η αύξηση αυτή θα επιτρέψει την πρόσληψη έξι επικουρικών ιατρών, βάσει του νέου Οργανογράμματος του Νοσοκομείου και την προμήθεια φαρμάκων, ειδικά για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε χημειοθεραπείες.
Αναφορικά με την ψήφιση σε ΦΕΚ του νέου Οργανογράμματος, η Ένωση Ιατρών επισημαίνει ότι αυτή εκκρεμεί από τα τέλη Μαΐου, ενώ τονίζει, για ακόμη μια φορά, την ανάγκη επαναλειτουργίας των επί 20 έτη υπαρχόντων δυο Παθολογικών Κλινικών και τη σύσταση θέσεων Αιματολόγου και Ογκολόγου για την αντιμετώπιση των καρκινοπαθών. Υπενθυμίζεται ότι το νέο Οργανόγραμμα διαμορφώθηκε μετά από ομόφωνη συμφωνία του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Σωματείων Ιατρών και Εργαζομένων και αποτυπώνει τις σημερινές πραγματικές ανάγκες αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές του Νοσοκομείου.
Τέλος, οι Ιατροί του Νοσοκομείου ζητούν την προκήρυξη θέσεων γενικών ιατρών για τη στελέχωση των ΤΕΠ και προτείνουν να ζητούνται, κατά προτεραιότητα, θέσεις ιατρών γενικής ιατρικής για τη στελέχωσή τους, αφού η συγκεκριμένη ειδικότητα μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στο τιτάνιο έργο των ΤΕΠ. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει πρώτα τα ΤΕΠ του Γ.Ν. Δράμας να θεσμοθετηθούν ως «Άγονη Ζώνη Τύπου Α’», αφού αυτό αποτελεί το μόνο σοβαρό κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών.
Η Χαρά Κεφαλίδου ζητά να ενημερωθεί από τον κ. Ξανθό για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσει το Υπουργείο του.

 

2017 10 30 anyp Αναφορά για Επιστολή Ένωσης Ιατρών ΓΝ Δράμας

Page 1 of 11