Επικαιροτητα

Σε αρκετές επιχειρήσεις του Νομού Δράμας (και σε πολλές πανελλαδικά)
έχουν κοινοποιηθεί αγωγές από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, που στρέφονται και κατά του ΕΤΕΑΝ (ως διάδοχο του
ΤΕΜΠΜΕ) και αφορούν οφειλές από τα παλαιά δάνεια ΤΕΜΠΜΕ. Εφιστούμε την προσοχή στις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν τις αγωγές, για την
αναγραφή της ημερομηνίας παραλαβής και την τήρηση των δικαστικών
προθεσμιών, που είναι αυστηρές. Ενημερώστε άμεσα το Δικηγόρο σας, αλλά
και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Δράμας για να παρακολουθούμε το θέμα.