Επικαιροτητα

Η απομόνωση της περιοχής μας από την Εγνατία Οδό παίρνει τέλος! Ένα έργο ζωτικότατης σημασίας για την περιοχή μας, επιτέλους δρομολογήθηκε. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων Χρ. Σπίρτζη η σύνδεση της Δράμας με τον Άξονα της Εγνατίας Οδού θα γίνει ανατολικά μεν μέσω της υφιστάμενης Εθνικής Οδού 12 προς Καβάλα, δυτικά δε με χρήση των κατά σειρά υφισταμένων οδών 12 & 59 προς Αμφίπολη.
Ήδη εκπονούνται μελέτες, ώστε αυτές οι οδοί να αποκτήσουν χαρακτηριστικά αυτοκινητοδρόμου.
Η σύνδεση προς Αμφίπολη, λόγω της προχωρημένης ωριμότητας των μελετών, τίθεται ως άμεση προτεραιότητα και τον Φεβρουάριο 2016 θα υποβληθεί πρόταση για χρηματοδότηση, ύψους 0,4 δις, με ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ, ΣΕΣ 2014-2020 & στο Εθνικό Πρόγραμμα Περιβάλλον-Μεταφορές.”

Αυτά είχε δεσμευτεί η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν δύο χρόνια. Ύστερα  όμως από δύο (2) χρόνια και τρία (3) και πλέον χρόνια διακυβέρνησης δεν προχώρησε το όλο έργο ούτε ένα (1) πόντο σε κάθε επίπεδο.
Αυτό δυστυχώς αποτυπώνεται και στην επισυναπτόμενη σχετική απάντηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου Μεταφορών κ. Violeta Bulc, με την οποία δυστυχώς μας ‘’προσγειώνει’’ στη σκληρή  πραγματικότητα  και στην ωμή εγκληματική αδιαφορία και ανικανότητα μίας κυβέρνησης του διαρκούς ψεύδους και παραπλάνησης.
Τι μας λέει η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών: ‘’…δεν προβλέπεται κανένα έργο μεταξύ Σερρών και Δράμας-Καβάλας ούτε στο Εθνικό, ούτε στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα…’’.  Κοντολογίς δηλαδή, η κυβέρνηση σας κοροϊδεύει.
Οι εκτός χώρας τους πήραν χαμπάρι.  Οι εντός;;;;;

Βρυξέλλες,
AC/Ares (2018) 12. 03. 2018

K. Δημήτριο ΚΥΡΙΑΖΙΔΗ
Βουλευτή της Βουλής των Ελλήνων
Βουλής 4
105 62 Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αξιότιμε κ. Κυριαζίδη,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας σχετικά με την ολοκλήρωση του οδικού άξονα
EOI2 (Ε61) Σερρών - Δράμας - Καβάλας.
Ο εν λόγω οδικός άξονας ανήκει στο εκτεταμένο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Το εκτεταμένο δίκτυο πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2050 σε
αντίθεση με το κεντρικό δίκτυο, το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 2030.
Δαμβανομένων δεόντως υπόψη των προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, η χρηματοδότηση έχει εστιαστεί στην ολοκλήρωση των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου και στα άλλα τμήματα του κεντρικού δικτύου. Οι ελληνικές αρχές δεν αμφισβήτησαν τις προτεραιότητες αυτές.
Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), κατά την
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (2014-2020) δεν προβλέπεται κανένα έργο μεταξύ Σερρών και Δράμας/Καβάλας ούτε στο εθνικό ούτε στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτό αντικατοπτρίζει επίσης τις επιλογές που έγιναν από τις ελληνικές αρχές. Εάν πιστεύετε ότι αυτό χρήζει περαιτέρω εξέτασης, θα σας συνιστούσα να έλθετε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές για να συζητήσετε περαιτέρω το θέμα.

Με εκτίμηση.

VIOLETA ®У1С
Mitglied der Europδischen Kommission