Επικαιροτητα

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις   30-05-2018   ημέρα  Τετάρτη         και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
1.    Σχετικά με την  λειτουργία της  Επιτροπής Ισότητας .
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ο κ. Βασίλειος  Τραϊφόρος .

2. Σχετικά με το  Βιομηχανικό Πάρκο Καβάλας  (ΒΙΟ.ΠΑ Καβάλας).
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ο κ. Βασίλειος    Τραϊφόρος.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       
1. Έγκριση  καθορισμού  τρόπου ανάθεσης έργων, της  Περιφερειακής  Ενότητας  Δράμας .
 Εισηγητής : O  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης  Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

2.Έγκριση τροποποίησης  της  αριθμ. 38/2018 απόφασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου , με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο και η σύναψη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ του  Δήμου Παρανεστίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου» ως προς τα  έχοντας υπόψη και ως προς το άρθρο 3 και 4 αυτής.  
Εισηγητής : O  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος.  

3. Έγκριση εισηγητικής  έκθεσης  επί  της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το  Δ΄ Τρίμηνο 2017.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου .

4.Έγκριση εισηγητικής  έκθεσης  επί  της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το  Α΄ Τρίμηνο 2018.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου .

5. Έγκριση εισηγητικής  έκθεσης   επί της 1ης  Αναμόρφωσης  του  Προϋπολογισμού  της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2018.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου .

6. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 46/2017 (ΑΔΑ:7Η327ΛΒ-Ζ9Λ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορούσε την εξουσιοδότηση υπογραφής επιταγών, εντολών πληρωμών  και εντολών μεταφορών πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης  και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης, ως προς το σκέλος που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα  Δράμας .
Εισηγητής: Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Λιθηρόπουλος .

7. Έγκριση σχεδίου και σύναψης  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του έργου: «Εργαστηριακός Έλεγχος Μικροβιολογικών και Φυσικοχημικών παραμέτρων δειγμάτων πόσιμου ύδατος και νερών αναψυχής καθώς και λυμάτων βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας της Π.Α.Μ.Θ.».
Εισηγητής: Ο  Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας κ. Λουκάς Γεωργίου.

8. Έγκριση  σχεδίου  και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Ιερός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου Δράμας» για την εκπόνηση της μελέτης:  «Μελέτη περιβάλλοντος χώρου Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας».
Εισηγητής: Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Χρήστος  Γεωργιτσόπουλος .

9. Έγκριση  σχεδίου  και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της  Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου   (ΔΗΚΕΔΗΔ) και του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση : “Πολιτιστικές και Εκδηλώσεις Δήμου Δοξάτου 2018” .
Εισηγητής: Ο    Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Χρήστος  Λιθηρόπουλος.
    
10. Έγκριση σχεδίου και σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την διάθεση τεχνικού υπαλλήλου Π.Ε. ειδικότητας Περιβαλλοντολόγου, για την υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαμοθράκης, στην υλοποίηση υποδομών διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (Πράσινα σημεία) που περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Σαμοθράκης και στην υλοποίηση του έργου ‘’ Εγκατάσταση 3ου βάθμιου  βιολογικού σφαγείου’’.
Εισηγητής : O  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης  Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

11. Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της  Περιφέρειας Ανατολικής     Μακεδονίας και Θράκης , του Δήμου Καβάλας, του Δήμου Παγγαίου, του Επιμελητηρίου Καβάλας, της     Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», για το έργο: «7th KAVALA AIR SEA SHOW 2018», «Pageo Flying Day».
Εισηγητής : O  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος

12. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης   για την συγκρότηση  γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Εισηγητής :  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης .

13. Επικύρωση πρακτικών   1ης,   2ης και  3ης συνεδρίασης, έτους  2018  του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.
Εισηγήτρια : Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη  Δημούδη – Τζατζαΐρη.

14. Συζήτηση :«Σχετικά με τις πλημμύρες του 2018, στον Έβρο» .
Εισηγητής :  Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος  Πέτροβιτς.

15. Συζήτηση : «Για την έκδοση αδειών εγκατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων στην  περιφέρεια».
 Εισηγητής : O Αν. Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής   Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Τσακίρης.
      
                                                                                                               Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                              ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

                                                                                                  ΕΛΕΝΗ  ΔΗΜΟΥΔΗ – ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκφράζοντας το σύνολο των πολιτών της Περιφέρειας, τάσσεται υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας και αρμονικής συνύπαρξης ανάμεσα στα όμορα κράτη της περιοχής μας ως εγγύηση ευημερίας και ανάπτυξης για τους λαούς μας.
Βασική προϋπόθεση των ειρηνικών σχέσεων είναι η αμοιβαία κατανόηση, ο σεβασμός της ιστορίας και το απαραβίαστο των συνόρων κάθε χώρας.
Με αυτό ως δεδομένο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλεί την ελληνική Κυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ ώστε:
•     η ΠΓΔΜ να απαλείψει από το Σύνταγμα, από τα επίσημα έγγραφα και από οπουδήποτε αλλού κάθε αναφορά, άμεση ή έμμεση, αλυτρωτικού χαρακτήρα κατά της Ελλάδας, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ως προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας
•      και στη συνέχεια να επιτευχθεί η καθιέρωση μίας κοινά αποδεκτής ονομασίας για την ΠΓΔΜ, για κάθε χρήση, η οποία θα απέχει σαφώς από αλυτρωτισμούς και την παραχάραξη της ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η λέξη Μακεδονία δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στην ονομασία της γειτονικής χώρας.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 11 - 05 -2016 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο)
1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) είναι τα εξής:

1. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 2017 ΩΣ «2017: ΕΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ».
Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιος Παυλίδης

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 και Ισολογισμού - Απολογισμού έτους 2015 του
Νομαρχιακού Κ.Ε. Κ. Ξάνθης.
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Τσιλιγγίρης .

3. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.170/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που
αφορά την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας
Ξάνθης « Η ΣΤΗΡΙΞΗ».
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιρφάν Χατζηγκενέ

3.2. Εγκριση δωρεάν μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου (όπου έχει ανεγερθεί το 8ο Δημοτικό
Σχολείο και το 8ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής ) και των επ’ αυτού κτισμάτων, της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον Δήμο Κομοτηνής .
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος.

3.3. Έγκριση τροποποίησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού του κάθετου άξονα Νο 78 (Β.Ι.Π.Ε.
Αλεξ/πολης - Λιμάνι Αλεξ/πολης).
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

3.4. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού
πλαισίου ωραρίου στην πόλη της Ελευθερούπολης , για την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016.
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

3.5. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού
πλαισίου ωραρίου στην πόλη της Καβάλας, για την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016
Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Ιωσηφίδης.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Παρακολούθηση τοξικών η / και
δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλίευσης δίθυρων μαλακίων της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής κ. Αχιλλέας Σαχπατζίδης.

4.2. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ξάνθης για την υλοποίηση του έργου:
«ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 2ου-3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

4.3. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αβδήρων για την υλοποίηση του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΣΕΑΣ»
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

4.4. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ξάνθης για την υλοποίηση του
έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΤΕΛ» .
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

4.5. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Αρχαιολογική Τεκμηρίωση και Ανάδειξη
περιοχής Ποταμών»
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.6. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου:«Δοκιμαστικές Τομές στην Μεγάλη Τούμπα
περιοχής κ. Βρύσης»
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.7. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου:« Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη
Ακρόπολης και Πολίσματος Πλατανιάς»
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.8. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ανάδειξη Ακρόπολης Κεφαλαρίου και Ρωμαϊκού
Αγωγού»
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.9. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη
ευρύτερου χώρου Ακρόπολης Μααρά»
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

4.10. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ANAΓΛΥΦΟΥ ΜΙΘΡΑ ΤΑΥΡΟΚΤΟΝΟΥ
ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ»
Εισηγήτρια : Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου.

4.11. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΞΑΝΘΕΙΑΣ».
Εισηγήτρια : Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου.

5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επικύρωση τoυ απομαγνητοφωνημένου πρακτικού 4ης συνεδρίασης έτους 2016 του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης .__