Επικαιροτητα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 6η Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ημέρα Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα που συζητήθηκαν τα εξής:

1. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, εγκρίθηκε ομόφωνα.
2. Έγκριση σχεδίου και σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του έργου : «Προκαταρκτικές ενέργειες για την ένταξη του παραποτάμιου δάσους Κοτζά Ορμάν στο πρόγραμμα ΄΄Ανθρωπος και Βιόσφαιρα΄( Μ.Α.Β.)». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καβάλας κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, εγκρίθηκε ομόφωνα.
3. Έγκριση σχεδίου και σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ  του Δήμου Προσοτσάνης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το  έργο: “Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις Δήμου Προσοτσάνης 2018” . Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Δράμας κ. Λιθηρόπουλος Χρήστος, εγκρίθηκε ομόφωνα.
4. Έγκριση  συμμετοχής  σε  ομάδα  εργασίας στελεχών της Π.Ε. Ξάνθης, για την υλοποίηση  του  έργου: «Interregional Social Enterprise Empowerment» στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής  Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020 από την εταιρία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – Η ΣΤΗΡΙΞΗ». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

5. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.21/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ, που αφορά στον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας  για το έτος 2018 και για μία πενταετία τουλάχιστον, ως προς την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής  άσκησης καθώς και του ποσού που βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους  2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Π.Ε. Δράμας  κ. Λιθηρόπουλος Χρήστος, εγκρίθηκε ομόφωνα.
6. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

7. Έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της          Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

8. Έγκριση καθορισμoύ  ετήσιου τέλους δραστηριοποίησης παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης κα. Κασάπη Αναστασία , εγκρίθηκε ομόφωνα.

9. Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας  για το έτος 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΑΜΘ κ. Κούσανδας Παναγιώτης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

10. Ανάκληση της  αριθμ. 180/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Τσακίρης Γεώργιος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

11. Έγκριση  υποβολής αιτήματος της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  για την παραχώρηση κατά χρήση άνευ ανταλλάγματος, ακινήτου μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στην οδό Δήμητρας 19,   και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη  Α. Μ. Θ για  ενέργειες. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

12. Ανάκληση  της αριθ. 195/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης.  Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

13. Έγκριση  σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., του Δήμου Ιάσμου και του ΤΕΕ Θράκης, για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Πραγματογνωμοσύνη – διερεύνηση αιτιών κατάρρευσης της γέφυρας Κομψάτου και προτάσεις αποκατάστασής της». Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

14. Αποδοχή των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου & Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ως φορέα υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises» / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων» και ακρωνύμιο «+ RESILIENT» του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Interreg MED.  Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

15. Έγκριση  πρόσληψης έμμισθου δικηγόρου, προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα, Κοσμίδου Ζωή, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
16. Έγκριση έκδοσης απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για το έργο:  «Χερσαίος αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ στη θέση CO724 επί της οδού Χαλκερού-Παλαιά Καβάλα». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας  κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

17. Γνωμοδότηση για την  παραχώρησης της χρήσης τριών ακινήτων με τίμημα, συνολικού εμβαδού 45.189,75 τ.μ. Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1962 Αγροκτήματος Οφρυνίου ΠΕ Καβάλας. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας κ. Καστανάς Λεωνίδας, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
18. Έγκριση για υποβολή πρότασης ένταξης  του έργου: «Κατασκευή γέφυρας Μαρμαριάς επί της Ε.Ο. Νο 14 Δράμας-Ξάνθης μετά των προσβάσεων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης  2014-2020». Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

19. Συζήτηση  «σχετικά με την κατασκευή φράγματος Μαριών Θάσου». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας  κ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος, συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.


Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:
http://www.pamth.gov.gr/index.php/2012-10-02-10-53-24/2012-10-02-15-28-54/2012-10-03-05-41-25

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 5η Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε ημέρα Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα που συζητήθηκαν τα εξής:

1.    Έγκριση  Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Άγγελος Αντωνιάδης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

2.    Έγκριση τροποποίησης της αρ. 46/29-3-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που αφορά «την εξουσιοδότηση υπογραφής από συγκεκριμένους υπαλλήλους, όλων των επιταγών, των εντολών πληρωμών τρίτων που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και σε λοιπές Τράπεζες και των εντολών εκτέλεσης αρχείου μεταφορών πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανεξαρτήτως ποσού». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Άγγελος Αντωνιάδης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

3.    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 και έγκριση ισολογισμού-απολογισμού έτους 2017 του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

4.    Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11). Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5.    Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12). Το θέμα που εισηγήθηκε o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6.    Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000,00 €, σε σχετική πρόσκληση στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης εγκρίθηκε ομόφωνα.

7.    Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυ¬κλο¬φο¬ρι¬α¬κών ρυθμίσεων στο σημείο διασταύρωσης της όδευσης του α¬γω¬¬γού TAP με τη Δημοτική Οδό Λεύκης-Ευλάλου (θέση C-0486). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

8.    Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινής τροποποίησης κυκλοφορίας – στένωση λωρίδας - στην Ε.Ο. 53 στο τμήμα Λάδη – Κυπρίνος στην Ανατολική είσοδο του οικισμού Λάδης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» (1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου). Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βενετίδης Κωνσταντίνος εγκρίθηκε ομόφωνα.

9.    Αποδοχή παραίτησης από αναπληρωματικό μέλος της  επιτροπής  Ανάπτυξης και έγκριση τροποποίησης της 36/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης  με τον ορισμό νέου  αναπληρωματικού  μέλους στην επιτροπή  Ανάπτυξης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ζωή  Κοσμίδου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

10.    Γνωμοδότηση για  παραχώρηση  της χρήσης ακινήτων έναντι τιμήματος με δημοπρασία  εμβαδού 98.869,63 τ.μ  που βρίσκονται στο αγρόκτημα  Πολυσύκου, Θόλου και Ξάγναντου του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας  με σκοπό την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου (Υ.Η.Ε) Τεμένους, από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Χρήστος  Γεωργιτσόπουλος εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

11.    Έγκριση ανταλλαγής του αγροτεμαχίου αριθμ. 3065 (εμβαδού 1.500 τ.μ.) του αγροκτήματος Mικρόπολης του Δήμου Προσοτσάνης Δράμας με τμήμα του αγροτεμαχίου αριθμ. 1918 (εμβαδού 3.400 τ.μ.) του ίδιου αγροκτήματος για την υλοποίηση του έργου: «Φράγμα Μικρόπολης». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος  Γεωργιτσόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.

12.    Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στον ποταμό Έβρο και στους λοιπούς Υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων της Π.Ε. Έβρου της περιοχής ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου, λόγω    αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης εγκρίθηκε ομόφωνα.

13.    Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης εγκρίθηκε ομόφωνα.

14.    Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης εγκρίθηκε ομόφωνα.

15.    Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

16.    Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης εγκρίθηκε ομόφωνα.

17.    Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου  Δράμας  και του Δήμου Παρανεστίου για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΔΡΑΜΑ-ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2018». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος εγκρίθηκε ομόφωνα.

18.    Επικύρωση του πρακτικού της 20ης συνεδρίασης έτους 2017 του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, εγκρίθηκε ομόφωνα.

19.    Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος με αφορμή τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το Σκοπιανό. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

20.    Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη εγκρίθηκε ομόφωνα.

21.    Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΑΜΘ  κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης εγκρίθηκε ομόφωνα.                                               
Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:
http://www.pamth.gov.gr/index.php/2012-10-02-10-53-24/2012-10-02-15-28-54/2012-10-03-05-41-25
Συνημμένα, σας αποστέλλουμε και το ψήφισμα με αφορμή τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το Σκοπιανό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις  28-03-2018   ημέρα  Τετάρτη         και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη


1.1.    1. ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
«Λειτουργία Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού»
 Επερωτών :  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

1.2.     «SYNERGEIA 2018»
 Επερωτών :  Ο Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Γεώργιος Ζιμπίδης

1.3.      Σχετικά με την  λειτουργία της  Επιτροπής Ισότητας .
Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»  ο κ. Βασίλειος  Τραιφόρος .

2.1.     2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 Έγκριση  Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης , έτους 2018.
 Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας       και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου.

2.2.    Έγκριση τροποποίησης της αρ. 46/29-3-2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που αφορά «την εξουσιοδότηση υπογραφής από συγκεκριμένους υπαλλήλους, όλων των επιταγών, των εντολών πληρωμών τρίτων που τηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και σε λοιπές Τράπεζες και των εντολών εκτέλεσης αρχείου μεταφορών πίστωσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανεξαρτήτως ποσού»
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας       και  Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου.
 

2.3.    Έγκριση προϋπολογισμού  έτους 2018 και έγκριση ισολογισμού-απολογισμού έτους 2017 του Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. Ξάνθης .
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ.

3.1.    3. ΕΚΦΡΑΣΗΣ  ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ Π.Σ.
Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11)
Εισηγητής : O  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης  Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος   Καλούδης.

3.2.    Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12)
Εισηγητής : O  Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης  Aναπτυξιακού   Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης.

4.1.    4.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΘ
Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ Ο.Σ.Ε. ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ» συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000,00 €, σε σχετική πρόσκληση στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014 - 2020»
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

5.1.    5.ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση  έκδοσης απόφασης προσωρινών κυ¬κλο¬φο¬ρι¬α¬κών ρυθμίσεων στο σημείο διασταύρωσης της όδευσης του α¬γω¬¬γού TAP με την Δημοτική Οδό Λεύκης-Ευλάλου (θέση C-0486)
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

5.2.    Έγκριση  έκδοσης απόφασης προσωρινής τροποποίησης κυκλοφορίας – στένωση λωρίδας - στην Ε.Ο. 53 στο τμήμα Λάδη – Κυπρίνος στην Ανατολική είσοδο του οικισμού Λάδης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ»(1η Συμπληρωματική σύμβαση του έργου).
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

5.3.    Έγκριση  διάθεσης υπαλλήλων της Π.Ε Ξάνθης  στην  εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – Η ΣΤΗΡΙΞΗ» προκειμένου να βοηθήσουν στην υλοποίηση των δράσεων του έργου: «Interregional Social Enterprise Empowerment» και με διακριτικό τίτλο «I SEE», στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020.
Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης.

5.4.    Αποδοχή παραίτησης από αναπληρωματικό  μέλος της  επιτροπής  Ανάπτυξης και έγκριση τροποποίησης της 36/ 2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας  και  Θράκης  με τον ορισμό νέου  αναπληρωματικού  μέλους στην επιτροπή  Ανάπτυξης.
Εισηγήτρια: Η  Εκτελεστική  Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ζωή  Κοσμίδου.

 
6.ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
6.1.   Γνωμοδότηση για  παραχώρηση  της χρήσης ακινήτων έναντι τιμήματος με δημοπρασία  εμβαδού 98.869,63 τ.μ  που βρίσκονται στο αγρόκτημα  Πολυσύκου , Θόλου και Ξάγναντου του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας  με σκοπό την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου(Υ.Η.Ε) Τεμένους , από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εισηγητής: Ο   Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Χρήστος  Γεωργιτσόπουλος .

6.2.    Eγκριση ανταλλαγής του αγροτεμαχίου αριθμ. 3065 (εμβαδού 1.500 τ.μ.) του αγροκτήματος Mικρόπολης του Δήμου Προσοτσάνης  Δράμας με τμήμα του αγροτεμαχίου αριθμ. 1918 (εμβαδού 3.400 τ.μ.) του ίδιου αγροκτήματος για την υλοποίηση του έργου: «Φράγμα Μικρόπολης»
Εισηγητής : Ο   Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Χρήστος  Γεωργιτσόπουλος .

6.3.    Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στον ποταμό Έβρο και στους λοιπούς Υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων της Π.Ε. Έβρου της περιοχής ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου, λόγω    αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής : O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης .

6.4.    Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής : O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης .
    
6.5.    Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας  Ροδόπης  για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.                                                                                                                                  Εισηγητής : O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης .

6.6.    Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής : O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ  κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης .
 

6.7.   Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Ξάνθης για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων.
Εισηγητής : O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της ΠΑΜΘ κ. Νικόλαος  Ευφραιμίδης .


7.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
7.1.   Eγκριση σχεδίου και σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του έργου : «Προκαταρκτικές ενέργειες για την ένταξη του παραποτάμιου δάσους Κοτζά Ορμάν στο πρόγραμμα΄΄Ανθρωπος και Βιόσφαιρα΄΄( Μ.Α.Β.)»                                            
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.


7.2.    Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής  Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  του Δήμου  Δράμας  και του Δήμου  Παρανεστίου για την υλοποίηση της δράσης  με τίτλο «ΔΡΑΜΑ- ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ 2018».
Εισηγήτρια: Η  Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Γεωργία   Χειράκη.
 
 
8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.1.   Επικύρωση του  πρακτικού της  20ης συνεδρίασης έτους  2017  του  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης.
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη.

8.2.  Εγκριση  έκδοσης  ψηφίσματος  με αφορμή τις διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το   Σκοπιανό .
Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε  Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος .

                                                                                                               Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                              ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                                  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

                                                                                                  ΕΛΕΝΗ  ΔΗΜΟΥΔΗ - ΤΖΑΤΖΑΪΡΗ

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 05-03-2017 ημέρα Κυριακή και ώρα
11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, ώστε να διεξαχθεί η
προβλεπόμενη από τα άρθρα 165 και 175 του Ν.3852 /2010:

1. Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα γίνει στις 31-01-2017 ημέρα Τρίτη και
ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, με μοναδικό θέμα ημερήσιας
διάταξης :
Απολογισμός Πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2016.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος .

Στην 12η συνεδρίαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2016, του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η παράταξή μας είχε θέσει ως εκτός ημερησίας διάταξης θέμα την πυρκαγιά στην Θάσο, τις επιπτώσεις, την διαχείριση και αποζημιώσεις των πληγέντων.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης έγινε επιμέρους πρόταση από τον επικεφαλής της Παράταξης μας κ. Καραλίδη για ειδική συνεδρίαση στο νησί της Θάσου με κύριο θέμα τις διεκδικήσεις και εκταμιεύσεις πόρων για την αποκατάσταση των πληγέντων, του περιβάλλοντος καθώς της ηθικής στήριξης των κατοίκων του νησιού.

Κατά την συζήτηση επερώτησης σχετικά με την κατεδάφιση του προπονητηρίου της Ολυμπιονίκη Άννας Κορακάκη στην Δράμα, έγινε πρόταση από τον επικεφαλής κ. Φώτη Καραλίδη και τον Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕ Δράμας κ. Ανέστη Βλαχογιάννη, να γίνει ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην πόλη της Δράμας ώστε να τιμήσει την Ολυμπιονίκη Συμπολίτη μας.