Επικαιροτητα

 
Η βουλευτής Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου, σχετικά με το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι πατατοπαραγωγοί του Λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου, λόγω των πολύ χαμηλών τιμών πώλησης του προϊόντος τους και της αδυναμίας διάθεσής του στην αγορά.

Στην Αναφορά της η βουλευτής καταθέτει και την επιστολή του Δημάρχου κ. Βασίλη Γιαννόπουλου, ο οποίος με τη σειρά του μεταφέρει την κραυγή αγωνίας των παραγωγών.
Η αναφορά της βουλευτή έρχεται να προστεθεί σε σειρά αναφορών της προς τον αρμόδιο Υπουργό, τις οποίες έχει καταθέσει κατά το παρελθόν και αφορούν στα τεράστια προβλήματα των πατατοπαραγωγών του Κ. Νευροκοπίου.

 Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ
ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Αθήνα, Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Αναφορά

Προς τον: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου
Θέμα: «Σε αδιέξοδο οι πατατοπαραγωγοί του Λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου Δράμας»
Σας υποβάλλω επιστολή του Δημάρχου Κ. Νευροκοπίου, κ. Βασίλη Γιαννόπουλου, στην οποία μεταφέρει την κραυγή αγωνίας των πατατοπαραγωγών του Λεκανοπεδίου της περιοχής, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε απόλυτο οικονομικό αδιέξοδο, λόγω της πολύ χαμηλής τιμής πώλησης του παραγόμενου προϊόντος αλλά και της αδυναμίας διάθεσής του στην αγορά. Κύριε Υπουργέ, η σημερινή μου αναφορά έρχεται να προστεθεί σε σειρά αναφορών που σας έχω καταθέσει κατά το παρελθόν και που όλες αφορούν στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πατατοπαραγωγοί της περιοχής μου (π.χ. εξευτελιστικές τιμές πώλησης, ελληνοποιήσεις, ανάγκη διενέργειας συστηματικών ελέγχων, προστασία προϊόντος ως ΠΟΠ, αποζημιώσεις κλπ).
Συγκεκριμένα, αν και η φετινή παραγωγή κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα και με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτό δεν οδήγησε στην εξασφάλιση καλύτερης τιμής. Οι πατατοπαραγωγοί αναγκάστηκαν να πωλήσουν τα προϊόντα τους σε πολύ χαμηλές τιμές (0,9 - 0,12 Ευρώ το κιλό) και να τα αποθηκεύσουν, ελπίζοντας ότι θα τα πωλήσουν σε καλύτερη τιμή όταν η ζήτηση αυξηθεί. Ακόμη όμως και σήμερα το 35% της παραγωγής τους βρίσκεται καθηλωμένο στις αποθήκες, με ορατό τον κίνδυνο να μείνουν τελικά οι πατάτες αδιάθετες ή να πωληθούν σε ακόμη χαμηλότερη τιμή. Αυτό θα ισοδυναμούσε με πραγματική και οριστική καταστροφή των παραγωγών της περιοχής μας. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα που έχουν ήδη κάνει αλλά και εκείνα που σχετίζονται με τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Η όλη κατάσταση έχει ωθήσει σε ένα πραγματικό αδιέξοδο τους πατατοπαρωγωγούς, οι οποίο δεν έχουν καμία κρατική υποστήριξη ειδικά σήμερα που η ελληνική αγορά έχει καταρρεύσει σε ό,τι αφορά την πατάτα Κ. Νευροκοπίου.
Τέλος, ο Δήμαρχος και οι παραγωγοί ζητούν από εσάς κ. Υπουργέ να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι παραγωγοί του Κ. Νευροκοπίου να αποζημιωθούν μέσω του Προγράμματος χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) ή άλλου σχετικού προγράμματος, λόγω της σημαντικής ζημιάς που έχουν υποστεί. Σας θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος Δήμος είναι ένας ορεινός – απομονωμένος Δήμος, οι κάτοικοι του οποίου ασχολούνται αποκλειστικά με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία. Σήμερα οι 440 πατατοπαραγωγοί της περιοχής καλλιεργούν περίπου 35.000 στρέμματα, που ισοδυναμεί με το 18% της πατάτας που καταναλώνεται σε όλη τη χώρα, με τη μονοκαλλιέργεια να είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος για αυτούς.
Παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

Η Αναφέρουσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου


 Αδιάθετη ποσότητα πατάτας στο Λεκανοπέδιο Κ.Νευροκοπίου

Αγαπητέ κ. Υπουργέ, στην συνέχεια και της προσωπικής επαφής που είχαμε στο γρα-φείο σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω επί του θέματος για τα παρακάτω.
Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Κ.Νευροκοπίου είναι ένας ορεινός – μειονεκτικός Δήμος όπου το εισόδημα των περισσοτέρων κατοίκων προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από την Γεωργία-Κτηνοτροφία-Υλοτομία. Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πατατοπαραγωγοί της πε-ριοχής μας με την τιμή πώλησης της παραγωγής τους καθώς και με την αδιάθετη ποσότητα πατάτας που υπάρχει στο Λεκανοπέδιο.
Συγκεκριμένα αν και η φετινή παραγωγή ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα και με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτό δεν φαίνεται να βοήθησε σε μια καλύτερη τιμή. Οι πατατοπαρα-γωγοί αναγκάστηκαν να πωλήσουν την παραγωγή τους σε πολύ χαμηλές τιμές (9-12 λεπτά το κιλό) προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους και να πληρώσουν τους εργάτες. Οι περισσό-τεροι παραγωγοί αποθήκευσαν όσες ποσότητες μπορούσαν ευελπιστώντας να τις πουλήσουν όταν η ζήτηση θα είναι αυξημένη και με καλύτερη φυσικά τιμή.
Ακόμη όμως και σήμερα ( αρχή της νέας καλλιεργητικής περιόδου ) περίπου το 35% της παραγωγής βρίσκεται στις αποθήκες και δεν είναι απόλυτα σίγουρο πως θα διατεθεί ακό-μη και σε αυτή την χαμηλή τιμή. Ο κίνδυνος δηλαδή να μείνουν πατάτες στις αποθήκες των παραγωγών χωρίς να διατεθούν είναι υπαρκτός ή σε άλλο ενδεχόμενο θα πωλήσουν την α-ποθηκευμένη παραγωγή σε ακόμη χαμηλότερη τιμή.
Πραγματική καταστροφή δηλαδή για τους παραγωγούς μας που έχουν να καλύψουν τα έξοδα που έχουν κάνει καθώς και τα έξοδα για την νέα καλλιεργητική περίοδο ( προμήθεια πα-τατόσπορου, λιπασμάτων, ενοίκια κ.α.). Δεν έχουν την δυνατότητα ούτε τις λειτουργικές δαπά-νες της χρονιάς να καλύψουν αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον τραπεζικό δανεισμό που ήταν απαραίτητος για την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστη-ριότητας.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες και με πολύ μεγάλες ποσότητες πατάτας να βρίσκονται ακόμη στις αποθήκες, οι καλλιεργητές θα πρέπει να προγραμματίσουν την επόμενη καλλιερ-γητική περίοδο. Πραγματικά δύσκολο αφού το ισοζύγιο είναι ελλειμματικό τη φετινή χρονιά.
Η όλη κατάσταση έχει ωθήσει σ’ένα πραγματικό αδιέξοδο τους πατατοπαραγωγούς καθώς αισθάνονται πως δεν έχουν καμία κρατική υποστήριξη σε μια στιγμή που ουσιαστικά έχει καταρρεύσει η ελληνική αγορά σε ότι αναφορά την πατάτα Κ.Νευροκοπίου.
Παρακαλούμε να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι παραγωγοί του Λεκανοπεδίου Κ.Νευροκοπίου τύχουν αποζημίωσης μέσω των ΠΣΕΑ ή μέσω κάποιου άλ-λου προγράμματος λόγω της σημαντικής ζημίας. Προτείνουμε η αποζημίωση να είναι ανάλογη με τα στρέμματα που έχει δηλώσει ο κάθε παραγωγός στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ), με την μέση στρεμματική απόδοση (2800Kgr/στρ) σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΓΑ και τιμή 0,15 λεπτά/κιλό προκειμένου να καλυφθεί το κόστος παραγωγής της καλλιέρ-γειας. Κρίνουμε ότι η παραπάνω αποζημίωση είναι απολύτως αναγκαία, ειδάλλως θα υπάρ-ξουν μεγάλες κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις στο γεωργικό πληθυσμό του Δήμου μας που ασχολείται με την μονοκαλλιέργεια της πατάτας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Την απόγνωση και την απελπισία των πατατοπαραγωγών του Λεκανοπεδίου, αλλά  και την εγκατάλειψή τους από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ φέρει προς συζήτηση με επίκαιρη ερώτηση του ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης στο Κοινοβούλιο.
Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση του φετινού κόστους παραγωγής (λόγω και της ξηρασίας), στη χαμηλή τιμή διάθεσης και της αθρόας εισαγωγής πατάτας που "ελληνοποιείται" και μετονομάζεται στην ελληνική αγορά ως πατάτα Νευροκοπίου, αλλά και στην αθέτηση της δέσμευσης αποζημίωσης από την Κυβέρνηση για τρίτη χρονιά των πληγέντων παραγωγών από τη γνωστή ασθένεια.
Επισυνάπτεται η σχετική επίκαιρη ερώτηση


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον  Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Ευάγγελο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Πέρασε και η τρίτη συνεχόμενη καλλιεργητική περίοδος και οι πληγέντες παραγωγοί πατάτας του Λεκανοπεδίου του Κ. Νευροκοπίου Δράμας εξακολουθούν να βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, από την οποία το μόνον που εισπράττουν είναι φρούδες υποσχέσεις. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε από του βήματος της Βουλής των Ελλήνων δέσμευση για άμεση εύρεση λύσεων και ενίσχυση των πληγέντων πατατοκαλλιεργητών μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος de minimis, καμμία ενέργεια και καμμία δράση δεν ανέπτυξε το Υπουργείο σας. Την απόγνωση και την απελπισία των αγροτών αυτών, οι οποίοι είναι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες, εν όψει και της φετινής αύξησης του κόστους παραγωγής - λόγω και της ξηρασίας - και της χαμηλής τιμής διάθεσης του εν λόγω αγροτικού προϊόντος, αλλά και της αθρόας εισαγωγής πατάτας που ‘’Ελληνοποιείται’’ και μετονομάζεται στην Ελληνική αγορά ως πατάτα Νευροκοπίου, πρέπει επιτέλους να την σεβαστείτε και να μην την αγνοήσετε άλλο. Οφείλει η Πολιτεία, επιτέλους, αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι επί τρία έτη δεινοπαθούν, να τους αποζημιώσει και να τους ενισχύσει με κάθε δυνατό τρόπο σε άμεσο χρόνο. Είναι ντροπή για μια δικαιοκρατούμενη πολιτεία επί 3 χρόνια να υπόσχεται, να τους κτυπά στην πλάτη και εν τέλει να μένει σε ευχολόγια.
Εν όψει των ανωτέρω σκέψεων και παραδοχών, ερωτάσθε κ.  Υπουργέ:
1. Τι θα γίνει, επιτέλους, με τους πληγέντες πατατοκαλλιεργητές; Πότε και πώς θα αποζημιωθούν; Θα υλοποιήσετε τα όσα υποσχεθήκατε για την εφαρμογή ενός προγράμματος ενισχύσεων de minimis;
2.  Τι γίνεται με τις ανθεκτικές ποικιλίες πατάτας που υπέδειξε το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο; Θα επιδοτηθεί η καλλιέργεια τους από το Υπουργείο ούτως ώστε να είναι εφικτή η κάλυψη του αυξημένου κόστους αγοράς και καλλιέργειας; Θα υπάρξει σχετικό κοινοτικό πρόγραμμα ή εν πάσει περιπτώσει συνδρομή της Πολιτείας και στο ζήτημα αυτό;
3. Τι μέτρα έλαβε ή θα λάβει η κυβέρνηση για τον έλεγχο και την αποτροπή της αθρόας Ελληνοποίησης  εισαγόμενης πατάτας και της μετονομασίας αυτής;
Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Ερώτηση προς το Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου κατέθεσε ο βουλευτής της ΝΔ Δράμας κ. Δ. Κυριαζιδης αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πατατοπαραγωγοί του Ν. Δράμας. Στην ερώτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει και η αγωνία που καθημερινά βιώνουν οι πατατοκαλλιεργητές του Κ. Νευροκοπίου Ν. Δράμας δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Η αδυναμία των συμπολιτών μας αυτών να θρέψουν τις οικογένειές τους συνεπεία της αδυναμίας καλλιέργειας των κτημάτων τους λόγω της καραντίνας και του επιβλαβούς μύκητα της πατάτας, τους έχει οδηγήσει κυριολεκτικά στην απελπισία και δυστυχώς η Πολιτεία είναι για μία ακόμη φορά απούσα. Για πολλοστή καλλιεργητική περίοδο, χωρίς ενίσχυση, βοήθεια ή συμπαράσταση από την κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ, τα χωράφια τους παραμένουν αποκλεισμένα και οι ίδιοι χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα. Οι δημόσιες εξαγγελίες που ακούστηκαν ένα σχεδόν έτος πριν για την δρομολογούμενη επίλυση του προβλήματος μέσω της επέκτασης των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και της πολυαναμενόμενης ολοκλήρωσης της έρευνας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016, δυστυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Και ένεκα τούτου, το δράμα των ανθρώπων αυτών συνεχίζεται και η επίσημη Πολιτεία ναι μεν δείχνει να κατανοεί το πρόβλημα, πλην, όμως, δεν πράττει τίποτε απολύτως προς την κατεύθυνση της ανακούφισης των πληγέντων αγροτών.  
Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

1.    Ολοκληρώθηκε η έρευνα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και ποια τα αναλυτικά πορίσματα αυτής; Εάν όχι, για ποιο λόγο υφίσταται αυτή η καθυστέρηση και ανεξήγητη χρονοτριβή με δεδομένο ότι  η όλη διεργασία υποτίθεται ότι θα τέλειωνε αρχικώς τέλη 2015 και μετά από παράταση το πρώτο εξάμηνο του 2016;
2.    Πώς θα βοηθηθούν έμπρακτα οι πληγέντες πατατοκαλλιεργητές; Θα επεκταθούν, ως είχατε αναφέρει, οι ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ σε όλη την φυτική παραγωγή προκειμένου να καλυφθούν και αυτές οι ζημιές; Και αν ναι, πότε;
3.    Εν τέλει, έχει ανεύρει το Υπουργείο σας τρόπο να ενισχύσει ή να αποζημιώσει τους συνανθρώπους μας αυτούς; Πότε και πώς;