Επικαιροτητα

Σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν στις 2 Ιουλίου 2018 ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Δράμας με την παρουσία των Προέδρων των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Ομοσπονδίας, συζήτησαν το θέμα της παράνομης εργασίας ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας για την επιχείρησή τους. Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αυτή η παράνομη δραστηριότητα έχει ως συνέπεια την ύπαρξη αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και φυσικά δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης των νόμιμων επαγγελματιών που τηρούν την κείμενη νομοθεσία και όλα τα προβλεπόμενα για τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Ακόμη, οι παραβάσεις εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
Η διοίκηση της Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Δράμας και οι Πρόεδροι των Σωματείων ζητούν από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τη δημόσια διοίκηση να γίνονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και να εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία ώστε να εκλείψει η παράνομη εργασία των επαγγελματιών άνευ αδειών. Η Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Δράμας προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να συμβάλλει στην αποτροπή αυτής της παράνομης δραστηριότητας.