Επικαιροτητα

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018. Ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς καθώς με την πρόσληψη 15371 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, για πρώτη χρονιά από ποτέ τόσο έγκαιρα, τα σχολεία από την πρώτη εβδομάδα θα λειτουργήσουν με πλήρες ωράριο, ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα μέρη της πατρίδας μας. Στο νομό Δράμας υπάρχει πλήρης κάλυψη σε εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ενώ για πρώτη φορά και τα ολιγοθέσια σχολεία του νομού μας δύνανται να λειτουργήσουν ως ολοήμερα, ώστε και γι αυτούς τους μαθητές να υπάρχει ισότητα ευκαιριών.  Παράλληλα και όλα τα βιβλία έχουν διατεθεί στα σχολεία, ενώ εγκρίθηκαν και 25.000.000 ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Τα έργα και οι ημέρες όσων κυβέρνησαν τον τόπο επί σαράντα συναπτά έτη δεν ξεχνιούνται εύκολα ,όσο κι αν θέλουν να το νομίζουν ορισμένοι. Οι διαφορετικοί τύποι δημοτικού σχολείου, το γυμνάσιο-εξεταστικό κέντρο, η διάλυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κυρίως η αντικατάσταση του Λυκείου από τα φροντιστήρια και την παραπαιδεία είναι «κατορθώματα» του παλιού πολιτικού συστήματος.

Η σημερινή  κυβέρνηση κάτω υπό πιεστικές οικονομικές συνθήκες:
-    Καθιέρωσε έναν ενιαίο τύπο ολοήμερου Δημοτικού σχολείου  ίδιο για όλα τα παιδιά, με ειδικότητες εκπαιδευτικών ακόμα και στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία.
-    Στήριξε και στηρίζει την ειδική αγωγή με δημιουργία νέων δομών με δυνατότητα ολοήμερου στα σχολεία ειδική αγωγής και στελέχωση τους με όλες τις ειδικότητες από την αρχή του σχολικού έτους.
-    Αφαίρεσε τον εξεταστικό χαρακτήρα του Γυμνασίου.
-    Αναβάθμισε την επαγγελματική εκπαίδευση ,και έδωσε τη δυνατότητα εισαγωγής μαθητών από τα ΕΠΑΛ και στα ΑΕΙ, εκτός από τα ΑΤΕΙ.
-   Καθιέρωσε και επεκτείνει το θεσμό της μαθητείας στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

 Αναφορικά με την πρόταση του υπουργείου για το νέο Λύκειο, αναμένοντας αντί για άναρθρες μικροπολιτικές κραυγές να δούμε τις όποιες αντιπροτάσεις τους, τούς συστήνουμε να διαβάσουν με λίγο μεγαλύτερη προσοχή την πρόταση για να δουν τα πολύ σημαντικά στοιχεία που αφορούν:
1. Στη σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα 14 χρόνια,
2. στη μείωση των μαθημάτων και στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας,
3. στην αναβάθμιση του Λυκείου με την συμμετοχή του στο βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
4. στην για πρώτη φορά εισαγωγή του δίωρου συλλογικών δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα με ξεχωριστό ρόλο στις μαθητικές κοινότητες.

Ως προς τις «διπλές» εξετάσεις» σημειώνουμε ότι:
α) Η απόδοση του Ιανουαρίου θα συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό μόνον αν βελτιώνει τον βαθμό του Ιουνίου, άρα είναι μία εξέταση που θα λειτουργεί ευνοϊκά για τους μαθητές,  β) Λειτουργεί, ως ένας «αντικειμενικός» δείκτης για την αξιολόγηση του υποψηφίου από τον εκπαιδευτικό, συμβάλλει συνεπώς στην εγκυρότητα της βαθμολογίας του τετραμήνου και γ) βοηθά τους μαθητές/τριες να αντιληφθούν κατά πόσο η προετοιμασία τους βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση, ενώ παράλληλα μειώνει τις πιέσεις των γονιών προς τους/τις εκπαιδευτικούς για υψηλούς βαθμούς που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιδόσεις των παιδιών τους.

Δεν πανηγυρίζουμε για τίποτα. Πασχίζουμε για τη στήριξη και αναβάθμιση της Δημόσιας εκπαίδευσης, για ένα σχολείο ισότητας και ποιότητας. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόμα. Όμως παρά τις οικονομικές δυσκολίες, με σχέδιο, γίνονται αλλαγές, λιγότερο ή περισσότερο σημαντικές αλλά σίγουρα προωθητικές. Το πιο σημαντικό όμως που κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι καταφέρνει αυτό που για πολλές δεκαετίες και σε περιόδους πραγματικά «παχιών αγελάδων» δεν κατάφερε καμιά κυβέρνηση, να ανοίξει δηλαδή τα σχολεία στην ώρα τους με τα βιβλία και τους εκπαιδευτικούς να περιμένουν τα παιδιά και όχι το αντίθετο.
    Καλή σχολική χρονιά, καλή πρόοδο!

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, στο νομοσχέδιο για την Ανώτατη Παιδεία,  τροποποιείται το άρθρο 13 του ν. 1069/1980 για τις ΔΕΥΑ και δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων ύδρευσης και αποχέτευσης από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έως και 100%, καταργώντας τον περιορισμό που προέβλεπε χρηματοδότηση τέτοιων έργων μόνο μέχρι ποσοστό 35%.
Με την άρση του περιορισμού χρηματοδότησης από το Εθνικό ΠΔΕ όπου οι ΔΕΥΑ καλούνταν να συμμετάσχουν με 65% ίδια συμμετοχή στα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης «ξεκλειδώνει» η χρηματοδότηση σημαντικών έργων, απαραίτητων για την εξασφάλιση υδροδότησης, την αναβάθμιση της ποιότητας του νερού και την κατασκευή και αναβάθμιση δικτύων αποχέτευσης, αποσκοπώντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.
40 χρόνια δίκτυο
Στο πρόβλημα της υδροδότησης οικισμών με ανεπαρκείς ποσότητες και επιβαρυμένης ποιότητας νερό, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις, δεν πληροί τα όρια της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, πρέπει να συνυπολογιστεί ότι οι ανάγκες υδρευτικών έργων έχουν πολλαπλασιαστεί καθώς οι υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης έχουν ήδη ολοκληρώσει την 40ετία που αποτελεί τον κύκλο ζωής και την περίοδο σχεδιασμού ενός υδρευτικού έργου στη χώρα μας.
Προκειμένου να δοθεί διέξοδος στις ΔΕΥΑ να εκτελέσουν τα σημαντικά και απαραίτητα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης στις περιοχές ευθύνης τους, κατατέθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, τροπολογία η οποία καταργεί τη συμμετοχή των ΔΕΥΑ, ύψους 65% στα αντίστοιχα έργα.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ
«Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιούμε ένα πάγιο αίτημα των δήμων και εξασφαλίζουμε στις τοπικές κοινωνίες την απαραίτητη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών στην ύδρευση και αποχέτευση. Υποδομές που προστατεύουν την υγεία των πολιτών και διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ισορροπία.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών αίρουμε τον περιορισμό του 35% στη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης που ίσχυε από το 1980 και ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιηθούν μεγάλα έργα υποδομών στους συγκεκριμένους τομείς λόγω έλλειψης πόρων, ιδίως στην  περιφέρεια. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν, τη χρηματοδότηση αυτών των έργων, με τρόπο αντίστοιχο με αυτό του ΕΣΠΑ.
Τα έργα αυτά θα μπορούν πλέον να χρηματοδοτούνται έως και 100% από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων δίνοντας τη δυνατότητα στους δήμους να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ή να κατασκευάσουν νέα σύγχρονα, ικανοποιώντας τις τοπικές ανάγκες και προστατεύοντας το περιβάλλον.
Με έναν ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό και σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση χρηματοδοτούμε όλες τις αναγκαίες υποδομές που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και πολλαπλασιάζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών».

Ο βουλευτής Δράμας της Ν.Δ. κ. Δ. Κυριαζίδης, δημοσίευσε απαξιωτικά σχόλια στην απάντηση που του έδωσε το Υπουργείο Υγείας σε ερώτηση, που είχε υποβάλλει για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Δράμας, χαρακτηρίζοντάς την ότι διακρίνεται από μια γενικόλογη υποσχεσιολογία με πολλά «θα» στα όρια της φενάκης (φενάκη= εξαπάτηση, εσκεμμένη απάτη). Κατόπιν δε, αποφαίνεται ο κ. βουλευτής ότι η σημερινή κυβέρνηση «διάκειται εχθρικά» στα προβλήματα των πολιτών και είναι ανίκανη να τα λύσει!

Χρειάζεται να διαθέτει κανείς πολύ θράσος, για να διατυπώνει τέτοιου είδους σχόλια και να διαστρεβλώνει σε τέτοιο βαθμό την πραγματικότητα! Χρειάζεται πράγματι πολύ θράσος για να απαξιώνει την τιτάνια προσπάθεια της σημερινής Κυβέρνησης να αποκαταστήσει τις δομές Υγείας, στην κατεδάφιση των οποίων και ο ίδιος με τη στάση του και την ψήφο του έχει συμβάλει.

Δεν γνωρίζουμε αν ο ίδιος είναι αμνήμων, πρέπει να γνωρίζει όμως, ότι δεν απευθύνεται σε αμνήμονες. Γι’ αυτό θα του θυμίσουμε κάποια πράγματα:

Εδώ και δυο χρόνια, που είναι στη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ,  ο κάθε πολίτης που πηγαίνει στο νοσοκομείο δεν πληρώνει 5 ευρώ επίσκεψη, όπως πριν.

Εδώ και δυο χρόνια, που είναι στη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι πολίτες ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι ασφαλιστική κάλυψη, πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Εδώ και δυο χρόνια τα τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λειτουργούν χωρίς προσκόμματα στη χορήγηση των απαραίτητων υλικών. Θυμούνται όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τις καταστροφικές χρονιές 2012, 2013, 2014, όταν ακόμη και το βαμβάκι και οι γάζες είχαν γίνει είδη πολυτελείας.

Αυτό έγινε βέβαια, γιατί εδώ και δυο χρόνια, που είναι στη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ,  ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου άρχισε να αυξάνεται παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Και αυξάνεται, όπως γενικά στο χώρο της Υγείας, γιατί είναι επιλογή της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Επτά εκατομμύρια ευρώ το 2016, 7.200.000 φέτος, σχεδόν ένα εκατομμύριο περισσότερο από το 2013.

Από το 2015 και μετά γίνεται συστηματική προσπάθεια να επαναστελεχωθεί το απαξιωμένο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις Νοσοκομείο της Δράμας.

Έχει στελεχωθεί με γιατρούς και προσωπικό και λειτουργεί απρόσκοπτα η ΜΕΘ. Όλοι θυμόμαστε τις περιόδους υπολειτουργίας της και τα διαστήματα κατά τα οποία η ΜΕΘ ήταν κλειστή και τους διάχυτους φόβους που είχε προξενήσει εκείνη η κατάσταση στην δραμινή κοινωνία.

Προσλήφθηκαν φαρμακοποιοί (πληθυντικός αριθμός!) και λειτουργεί απρόσκοπτα το φαρμακείο του νοσοκομείου, όταν  από το 2008 το φαρμακείο λειτουργούσε χωρίς φαρμακοποιό!

Μετά από δέκα και πλέον χρόνια, το 2016, καλύφθηκε η θέση του νευρολόγου. Προσλήφθηκε ουρολόγος και η ουρολογική κλινική καλύπτει πλήρως τις εφημερίες της.

Ενισχύθηκαν με προσλήψεις μόνιμων ιατρών η μονάδα τεχνητού νεφρού, το Ακτινολογικό, η παθολογική κλινική, που φέρουν μεγάλο όγκο εξυπηρετούμενων ασθενών. Τμήματα όπως η Αιμοδοσία ή το Μικροβιολογικό, που βρέθηκαν να λειτουργούν με ένα ή δύο γιατρούς, κατάσταση που δημιουργούσε δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον τους,  έχουν στελεχωθεί πλήρως.

Αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, ιδίως στη διοικητική έχει προσληφθεί προσωπικό και οι λειτουργίες των τμημάτων αποκαθίστανται, γεγονός που γεμίζει με  ανακούφιση και αισιοδοξία τους εργαζόμενους ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλλίτερα.

Βεβαίως και εξακολουθούν να υπάρχουν δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως ο μεγάλος αριθμός προσέλευσης ασθενών στα τακτικά ιατρεία. Αυτό όμως δημιουργήθηκε επειδή και στη Δράμα «έκλεισε» η δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ΠΕΔΥ). Χρειάζεται μήπως να υπενθυμίσουμε στον κ. Κυριαζίδη ποιος Υπουργός Υγείας ευθύνεται για το τρομερό αυτό επίτευγμα; Είναι σήμερα αντιπρόεδρος στο κόμμα του, τη Ν.Δ.!

Ή να του υπενθυμίσουμε τίνος ιδέα ήταν οι συγχωνεύσεις των τμημάτων στα νοσοκομεία; Έφτασαν με τη συγχώνευση των δύο παθολογικών κλινικών του νοσοκομείου να καταντήσουν δυσλειτουργική τη μοναδική υπάρχουσα παθολογική κλινική! Ή να του θυμίσουμε ότι το Νοσοκομείο Δράμας έφτασε να διαθέτει το πρωτότυπο τμήμα (άκουσον! άκουσον!) «αισθητηρίων οργάνων» από τη συγχώνευση της οφθαλμολογικής και της ΩΡΛ κλινικής! Οι φωστήρες του νεοφιλελευθερισμού δεν ξεχωρίζουν τα μάτια από τη μύτη!

Ο κ. Κυριαζίδης συνειδητοποιεί ότι η κυβέρνηση, που εδώ και δυο χρόνια κυβερνά, δεν αποτελεί παρένθεση και ανίκανος να καταλάβει ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη πολιτική, διαφορετική από νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες, «διάκειται εχθρικά» απέναντι στην αποκατάσταση των ζημιών, που επιχειρεί αυτή η κυβέρνηση, ζημιές για τις οποίες ευθύνεται και η παράταξή του!

Τμήμα Υγείας της ΝΕ Δράμας ΣΥΡΙΖΑ
17/2/2017

Την προηγούμενη Κυριακή (5/2) η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Δράμας, πιστή στις αρχές της που απορρέουν από την ιδεολογία της και την ολοκληρωτική αντίληψη που διακρίνει την Αριστερά, ότι πέραν των άλλων το κράτος ανήκει στο κόμμα, μετέτρεψε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη σε κομματικό-πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποιώντας σύσκεψη με "πρωτοβουλία" της, όπου κάλεσε να παραστούν εκπρόσωποι φορέων, Δ/ντες Υπηρεσιών κ.α.

Αντί λοιπόν η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει μια δημόσια συγνώμη για το αντιδημοκρατικό ολίσθημά της επιβεβαίωσε  με χθεσινή δημόσια ανακοίνωση-απάντηση και με ωμό τρόπο " ότι ναι είμαστε το Κράτος", ψελλίζοντας τα γνωστά πλέον αριστερά φληναφήματα, ότι επέλεξε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη αντί τα κομματικά της γραφεία, γιατί κατ' αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται "πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα" προς όφελος των αγροτών-κτηνοτρόφων, ως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το δυστύχημα όμως για τον αγροτοκτητροφικό κόσμο είναι ότι βιώνει καθημερινά την οδυνηρή πραγματικότητα που επιβάλει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Αλλά, ως φαίνεται αποτελεί κοινή πεποίθηση ΣΥΡΙΖΑ, ως δημόσια ανέφερε και ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλος, ότι ο κόσμος ζητάει και άλλα μέτρα, ζητάει να πληρώσει και άλλες εισφορές.

Το μόνο θετικό της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ότι η ελληνική κοινωνία έμαθε πλέον, τί σημαίνει ΑΡΙΣΤΕΡΑ.