Επικαιροτητα

Επειδή τον τελευταίο καιρό, μετά την άφιξη των προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας  στην βιομηχανική περιοχή της Δράμας, πολλά ακούγονται και λέγονται, χωρίς να υπάρχει μια  έγκυρη και σωστή ενημέρωση από πλευράς κρατικών φορέων,  που εμπλέκονται στο θέμα των μεταναστών, σχετικά με την ιατροφαρμακευτική τους φροντίδα και δεδομένου ότι ο ιατρικός σύλλογος είναι ο υπεύθυνος σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα δημόσιας υγείας και έχει την αρμοδιότητα της αδειοδότησης ιατρείων και τον έλεγχο για την ασφαλή παροχή ιατρικών υπηρεσιών στα όρια του Ν. Δράμας, απέστειλε έγγραφό προς τον υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:.     
     
      
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Σας γνωστοποιούμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2016,  όταν για πρώτη φορά φιλοξενηθήκαν πρόσφυγες στην βιομηχανική περιοχή της Δράμας, έως τον Ιούνιο του ίδιου έτους, τα μέλη μας υπό την εποπτεία του Δ.Σ. του ιατρικού συλλόγου συμμετείχαν  εκ περιτροπής  στα 3  πλήρως εξοπλισμένα ιατρεία (παθολογικό, παιδιατρικό και γυναικολογικό) προσφέροντας εθελοντική παροχή ιατρικών υπηρεσιών καθημερινά και επί μονίμου βάσης, στηριζόμενοι αποκλειστικά στις παραδόσεις μας (ελληνική φιλοξενία, όρκο του Ιπποκράτη, αλληλεγγύη, ορθοδοξία  κλπ).
Αυτές μας οι ενέργειες αναγνωρίσθηκαν και επαινεθήκαμε  από όλους τους εμπλεκομένους φορείς   (Περιφέρεια ΑΜΘ, Αντιπεριφέρεια Δράμας, ΕΚΕΠΥ, Δήμο Δράμας ακόμα και από  διεθνείς οργανώσεις). Όταν όμως πληροφορηθήκαμε ότι έρχονται ειδικοί  γιατροί   από ευρωπαϊκές χώρες μέσω ΜΚΟ αποστείλαμε το υπ’ αριθμό 348/07-07-2016 έγγραφο μας, όπου προτείναμε την ανάληψη της εξυπηρέτησης των προσφύγων από ιατρικής πλευράς από τα μέλη του συλλόγου μας με αμοιβή το ήμισυ των αποδοχών των ιατρών από οργανώσεις του εξωτερικού. (επισυνάπτεται το έγγραφο).

Όταν τον Νοέμβριο του 2016 η  Αντιπεριφέρεια και ο  Δήμος Δράμας μας γνωστοποίησαν ότι ο οργανισμός   "German Doctors" πρότεινε να έρθουν ιατροί από την Γερμανία, έναντι αμοιβής, για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο κέντρο φιλοξενίας της περιοχή μας, εμείς αντιπροτείναμε να αναλάβουν τα μέλη μας την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και οι εκπρόσωποι τους μετά από συνάντηση με τον Ιατρικό σύλλογο αποδέχτηκαν την χρηματοδότηση 2 θέσεων ιατρικού προσωπικού 4ωρης  απασχόλησης και δυο θέσεων  νοσηλευτικού προσωπικού 4ωρης και 8ωρης απασχόλησης καθημερινώς.  Εξάλλου ήταν γνώστες των υπηρεσιών που προσέφεραν αφιλοκερδώς οι  εθελοντές ιατροί μας επί 5 μήνες και ζήτησαν  την τελική εποπτεία των ιατρείων να την έχει ο ιατρικός σύλλογος Δράμας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαμε θέσεις  εργασίας σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, δεσμευόμενοι για την καθημερινή παρουσία ιατρών στο κέντρο και ταυτόχρονα την εκ περιτροπής παρουσία ιατρών και άλλων ειδικοτήτων, όταν αυτό θα εκρίνετο αναγκαίο. Ταυτόχρονα διασφαλίζουμε την νομιμότητα στην λειτουργία των ιατρείων, δεδομένου ότι  ο ιατρικός σύλλογο είναι ο φορέας αδειοδότησης  ιατρείων, βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Οι ιατρικοί σύλλογοι, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δίκαιου, δεν μπορούν βάση νόμου  να λάβουν χορηγίες και  ως εκ τούτου  ζητήσαμε από το Ινστιτούτο του Πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου να μεσολαβήσει και να δεχτεί την χορηγία για την Δημόσια υγεία για τον νομό Δράμας      (όπερ και εγένετο ). Και ενώ περιμέναμε την υλοποίηση του προγράμματος πληροφορηθήκαμε από την αρμόδια διοικήτρια του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) στη Βόρεια Ελλάδα, κα.Τζίνα Λεπτοκαρίδου, ότι η ιατροφαρμακευτική φροντίδα των προσφύγων στα κέντρα φιλοξενίας ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση του υπουργού μετανάστευσης κ, Μουζάλα, που τυγχάνει να είναι και ένα από τα ιδρυτικά μέλη των «Γιατρών του Κόσμου», έχει ανατεθεί  αποκλειστικά σε αυτήν την ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» και μας ενημέρωσε ότι δεν μπορεί ο ιατρικός σύλλογος Δράμας να εμπλακεί στην ιατρική φροντίδα των προσφύγων. Την αδειοδότηση της λειτουργίας των ιατρείων, με υπεύθυνους τους Γιατρούς του Κόσμου, την έχει δώσει το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής και μας γνωστοποίησε ότι την ευθύνη  για οτιδήποτε συμβεί θα την αναλάβει το ίδιο το υπουργείο και μας ζήτησε να συνεργαστούμε επικουρικά με τους συναδέλφους μας από την ΜΚΟ, αλλά την όλη εποπτεία θα την έχουν εκείνοι. Με απλά λόγια μας ζήτησαν να γίνει ο ιατρικός σύλλογος φόρου υποτελής στην ΜΚΟ.  Τα ζητήματα φροντίδας υγείας των μεταναστών αποτελούν «πεδίον δόξης λαμπρό» για τις ΜΚΟ, που καλύπτουν σε περιορισμένη έκταση και αποσπασματικά κάποιες στοιχειώδεις ανάγκες υγείας των μεταναστών, όμως σε καμία περίπτωση δε λύνουν το πρόβλημα της έλλειψης ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας. Λειτουργούν κυρίως επικουρικά επιβαρύνοντας με επιπλέον φορτίο τις δημόσιες δομές  υγείας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω γεννιούνται τα κάτωθι ερωτήματα:
1.    κατά πόσο είναι αρμόδιο το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής σε  θέματα δημόσιας  υγείας, ιατροφαρμακευτικής  φροντίδας μεταναστών και αδειοδότησης ιατρείων;
2.    μέσα από  ποιες διαδικασίες έγινε η επιλογή και ανάθεση στους «Γιατρούς του Κόσμου» χωρίς να ερωτηθεί ο ιατρικός σύλλογος του νομού μας για το κέντρο προσφύγων στην περιοχή Δράμας;
3.    το μεταναστευτικό καταργεί κανόνες ιατρικής δεοντολογίας, διαφάνειας, νόμους και θεσμούς, όπως ορίζει το ελληνικό σύνταγμα ;

Επειδή πιστεύουμε ότι δεν έγινε σωστός συντονισμός  όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ζητούμε, κατ’ εξαίρεσιν,  να ανατεθεί στον Ιατρικό σύλλογο Δράμας (μέσω του Ινστιτούτου του Πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου) η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των προσφύγων στην περιοχή μας, που έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τα μέλη μας (παθολόγων-Γεν.ιατρών-παιδιάτρων-γυναικολόγων).
Δεδομένου ότι ως ιατρικός σύλλογος ασχολούμεθα με το θέμα αυτό από 7μήνου, ενεργώντας με πλήρη διαφάνεια, σύμφωνα με τους νόμους και την ιατρική δεοντολογία, και ταυτόχρονα επιτυγχάνοντας χρηματοδότηση από χορηγούς του εξωτερικού (German Doctors), ευελπιστούμε ότι θα ικανοποιήσετε το αίτημά μας και να γνωρίζετε ότι θα σας επαινέσουμε γι’ αυτό.
Εάν αντιθέτως δεν το πράξετε, τότε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το προσωπικό σας παρελθόν, ανήκετε στους διαπλεκόμενους.
Έκαστος κρίνετε από τα έργα του και όχι από τα λόγια του».

O Yπ. του Τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, για την κατάσταση που διαμορφώνεται στους χώρους παραμονής προσφύγων – μεταναστών, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αδυνατώντας να διαχειριστεί το πρόβλημα που η ίδια  εδώ και ένα χρόνο δημιούργησε με την πολιτική των ανοικτών συνόρων και την αθρόα είσοδο στην χώρα προσφύγων και μεταναστών, εγκλωβισμένη πλέον μεταξύ των ιδεοληψιών της και του αριστερού “ανθρωπισμού” της εξαθλίωσης επιλέγει να παραμένει θεατής σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο θέατρο του παραλόγου.
Η πρωτοφανής προχειρότητα και οι διαρκείς αυτοσχεδιασμοί στη διαχείριση του προβλήματος οδηγούν τόσο την κοινωνία όσο και τους πρόσφυγες - μετανάστες στα όριά τους. Προκαλούνται ήδη αντιδράσεις που κινδυνεύουν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο, όπως έγινε χθες στην Αθήνα, στο Πειραιά, στη Μόρια, στην Ειδομένη.
Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, κυκλώματα εμπόρων ελπίδας και άγνωστες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) δρουν ανεξέλεγκτα  εκτός νομιμότητας, προσβάλλοντας τις βασικές λειτουργίες και τους μηχανισμούς ενός σύγχρονου Κράτους δικαίου.
Οι αστυνομικές Αρχές μεταβάλλονται άλλοτε σε διαιτητή και άλλοτε σε παρατηρητή,  καθώς αυτό υπαγορεύουν οι εντολές που λαμβάνουν από τα συναρμόδια Υπουργεία.
Είναι πραγματικά τραγική η εικόνα της πατρίδας μας λίγους μήνες πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, όπως τραγική και εξαιρετικά θλιβερή είναι και η εικόνα όλων αυτών των ανθρώπων που βιώνουν καθημερινά τον ‘’ανθρωπισμό’’  της Αριστεράς του τίποτα».