Επικαιροτητα

Ενημερωτική εκδήλωση για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, πραγματοποιήθηκε σήμερα 31/01/2018 στις 11:00 π.μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Προσοτσάνης από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης.
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι ένα ολοκληρωμένο  προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει:
- Εισοδηματική ενίσχυση: Το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας.
- Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:  Διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης εκάστου προγράμματος:
Με δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους.
Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος ενημερώθηκαν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και για τις τροποποιήσεις των αιτήσεων τους που οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, πριν  παρέλθει ένας χρόνος από την ημερομηνία της πρώτης υποβολής. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Φεβρουάριο του 2017.    Ευχαριστούμε πολύ τους ωφελούμενους του Δήμου μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.

Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Δράμας εφάρμοσε πρώτο Πανελλαδικά όλες τις εγκυκλίους του προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) και υποστήριξε 1.142 συνδημότες. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει τα εύσημα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην πρόσφατη συνάντηση όλων των Δήμων στην Αθήνα. Τα στελέχη του Υπουργείου υπέδειξαν την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Δράμας ως την πλέον πρωτοπόρα σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και συνέστησαν σε όλους τους φορείς που υλοποιούν το αντίστοιχο πρόγραμμα, να απευθύνονται στο Δήμο Δράμας για κάθε απορία.
Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει: «Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν και ασχολήθηκαν με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, στους υπαλλήλους του Δήμου μας και στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Αριστείδη Μωυσιάδη που καθημερινά βρίσκονται στο πλευρό όλων των συνδημοτών μας που έχουν ανάγκη».


Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και βουλευτές άλλων νομών της Ν.Δ. προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Εσωτερικών για τις διαδικασίες αξιολόγησης των Προγραμμάτων «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» και «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

Το πρόγραμμα με τίτλο «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2014 και ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου 2015, στο πλαίσιο προώθησης ενός νέου μοντέλου «ενεργητικό πολιτικών» ένταξης που συμπληρώνουν τρεις θεμελιώδες προτεραιότητες, την στήριξη του εισοδήματος, την σύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες.
Το Υπουργείο Εργασίας τον Ιούλιο 2016 υιοθέτησε την επέκταση της εφαρμογής του Προγράμματος και το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου 2016 και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Για τα εν λόγω προγράμματα προβλέπεται ρητώς μια διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης  από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού υιοθετώντας τις σχετικές ρήτρες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη (Δεκέμβριος 2016) περί καλής διακυβέρνησης των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, αξιοποιήθηκαν τα πορίσματα των αξιολογήσεων;

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση

«Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-  Οικονομικών
-  Εσωτερικών
Θέμα: Διαδικασίες αξιολόγησης των Προγραμμάτων «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» και «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Στο πλαίσιο προώθησης ενός νέου μοντέλου «ενεργητικών πολιτικών» ένταξης (που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές επιδοματικές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας, επιδιώκοντας τρεις θεμελιώδεις προτεραιότητες: α) στήριξη του εισοδήματος για να διασφαλίζεται αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων χωρίς επαρκείς πόρους, β) σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω μέτρων προώθησης στην απασχόληση, γ) βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες), το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας εγκαινίασε το Νοέμβριο του 2014 την πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με την έκδοση της υπ. αρ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». Το Πρόγραμμα με τίτλο «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» ξεκίνησε σε 13 Δήμους στις 15 Νοεμβρίου 2014 και ολοκληρώθηκε στις 15 Απριλίου 2015.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υιοθέτησε τον Ιούλιο του 2016 την επέκταση της εφαρμογής του Προγράμματος με την έκδοση της υπ. αρ. Δ23/οικ.30299/2377/7.7.2016 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Το Πρόγραμμα με τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» ξεκίνησε σε 30 Δήμους στις 14 Ιουλίου 2016 και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Και οι δύο σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπουν ρητώς μία διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των εν λόγω Προγραμμάτων από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (βλ. σχετικά το άρθρο 7 της υπ. αρ. 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και το άρθρο 12 της υπ. αρ. Δ23/οικ.30299/2377/7.7.2016 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), υιοθετώντας τις σχετικές ρήτρες του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Κοινωνική Ένταξη (Δεκέμβριος 2014) περί καλής διακυβέρνησης των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
1.    Έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης των εν λόγω Προγραμμάτων από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού;
2.    Πως αξιοποιήθηκαν τα πορίσματα των σχετικών αξιολογήσεων για τη διαδικασία σχεδιασμού της πανελλαδικής εφαρμογής του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» από 1.1.2017;
3.    Εφαρμόσθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες η διαδικασία εκ των προτέρων εκτίμησης του κοινωνικού αντίκτυπου του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» που ενεργοποιήθηκε με τις διατάξεις της υπ. αρ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»;
4.    Έχει σχεδιασθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού το πλαίσιο αξιολόγησης της πανελλαδικής εφαρμογής του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» από 1.1.2017 με βάση το άρθρο 11 υπ. αρ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24.1.2017 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»;

Ζητούμενα Έγγραφα  
1.    Εκθέσεις αξιολόγησης  του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» και «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
2.    Έκθεση σχεδιασμού της πανελλαδικής εφαρμογής του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» από 1.1.2017
3.    Μελέτη εκ των προτέρων εκτίμησης του κοινωνικού αντίκτυπου του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»  από 1.1.2017
4.    Πλαίσιο αξιολόγησης της πανελλαδικής εφαρμογής του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» από 1.1.2017»

Από σήμερα Τετάρτη 1-2-2017 ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Η Υποβολή της αίτησης για το ανωτέρω πρόγραμμα μπορεί να γίνει:
α) από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους, με τους κωδικούς του taxis μέσω της ειδικής εφαρμογής
β) από τα  ΚΕΠ και τέλος
γ) από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου.
Όσοι δημότες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτησή παρακαλούνται, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους ,να επικοινωνούν πρώτα με την Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου για να ενημερώνονται σχετικά στο τηλ. 2521352418 ή στα ΚΕΠ .
Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Δεν υπάρχει ορισμένο χρονικό περιθώριο υποβολής αίτησης θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις καθημερινά .

Ερώτηση κατέθεσε ο Τομεάρχης Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο σχετικά με την εξαίρεση των Δήμων του Νομού Δράμας από το προνοιακό πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
Ενώ οι Δήμοι του Νομού μας συγκεντρώνουν αθροιστικά και σωρευτικά τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους, όχι μόνο δεν επελέγησαν αλλά, ως διαφαίνεται καταργείται και το υφιστάμενο πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλοτικά η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το εγγυημένο εισόδημα.
 
Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της ερώτησης:


Θέμα: “Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης”

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 235 του Ν. 4389/2016 τίθεται σε εθνική εφαρμογή αρχές Ιουλίου τρέχοντος έτους το προνοιακό πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», δυνάμει του οποίου σε τριάντα (30) μικρούς και μεσαίους δήμους της Χώρας θα ενισχυθούν τα διαβιούντα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας νοικοκυριά. Ενώ, όμως, τόσο ο Δήμος της Δράμας, όσο και οι λοιποί Δήμοι του Νομού, συγκεντρώνουν αθροιστικά και σωρευτικά τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις του Νόμου, δηλαδή τόσο τα πληθυσμιακά κριτήρια, όσο και τους δείκτες φτώχειας και ανεργίας, παρά ταύτα, όχι μόνον δεν επελέγησαν για την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος, αλλά, ως διαφαίνεται, καταργείται και το υφιστάμενο πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλοτικά από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το εγγυημένο εισόδημα.

Το τελευταίο αυτό γεγονός έχει προκαλέσει έκδηλη ανησυχία, αγανάκτηση και κυρίως απελπισία στους υφιστάμενους δικαιούχους του προγράμματος, οι οποίοι, ενώ ελάμβαναν αυτή την πενιχρή έστω οικονομική βοήθεια, πλέον επί της Κυβερνήσεως της Αριστεράς, θα στερηθούν και αυτή ακόμη. Και ναι μεν υφίσταται η δέσμευση για την σταδιακή ένταξη των λοιπών δήμων της Χώρας που δεν επελέγησαν στο πρόγραμμα του κοινωνικού εισοδήματος, πλην, όμως, δεν υφίσταται ούτε ακριβές χρονοδιάγραμμα αλλά ούτε και ακριβές πλαίσιο εφαρμογής, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η αβεβαιότητα και κυρίως η οργή στους πολίτες ενός ακριτικού Νομού ως αυτού της Δράμας που διαβιώνει υπό συνθήκες σταδιακά αυξανόμενης απομόνωσης και εξαθλίωσης.

Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.    Για ποιο λόγο, με ποια δεδομένα και εν τέλει με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η μη ένταξη των Δήμων του Νομού της Δράμας στο ανωτέρω πρόγραμμα;
2.    Τι θα γίνει με τους υφισταμένους δικαιούχους του προγράμματος εγγυημένου εισοδήματος στην Δράμα; Πώς θα ανακτήσουν τα εισοδήματα που τους περικόπτει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;
3.    Πότε αναμένεται να επεκταθεί και στους υπόλοιπους δήμους της Χώρας το πρόγραμμα του «κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης»;