Επικαιροτητα

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Άγγελος Λύσελλης, ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης, δομή που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης  λειτουργεί από  την 2η Οκτωβρίου 2017,  κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00 με 17:00 επί της οδού Μ .Αλεξάνδρου 2. Τα στελέχη του Κέντρου θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην έδρα του δήμου και σε κάθε οικισμό του με επιτόπιες επισκέψεις.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται με τρεις υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, Ψυχολόγο, Οικονομολόγο και Κοινωνική Λειτουργό.
Με τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός σημείου αναφοράς για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου Προσοτσάνης με όλα τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για μια νέα δομή που έχει στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς ευάλωτες ομάδες πληθυσμού για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διάκρισης, αλλά και της κοινωνικής και εργασιακής (επαν)ένταξης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακρίνονται σε τρεις (3) κεντρικούς άξονες:
Α) Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές για τον καλύτερο συντονισμό του συνολικού κοινωνικού έργου
Γ)  Παροχή Υπηρεσιών, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων

Ωφελούμενοι είναι κάτοικοι του Δήμου Προσοτσάνης, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας Προσοτσάνης, ενδεικτικά  δύναται να παρέχει τις παρακάτω  υπηρεσίες:
-Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες, επαγγελματικού προσανατολισμού
- Παροχή οικονομικών υπηρεσιών-συμβουλών σε ευπαθείς ομάδες προς διευκόλυνση και διευθέτηση των θεμάτων τους.
-Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
-Υποστήριξη ηλεκτρονικών αιτήσεων ωφελουμένων σχετικά με τα προγράμματα ανθρωπιστικής κρίσης (κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης).
-Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
-Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο.
-Μικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά ) για μαθητές ΑμεΑ , παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, μετανάστες και Ρομά

Εγκρίθηκε στο σύνολο του αιτούμενου προϋπολογισμού (374.400,00 €) και για την άμεση εφαρμογή του, η πρόταση με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου» (διάρκειας τουλάχιστον για πέντε έτη), από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020».
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου αποτελεί μία νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά, το οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Παράλληλα, θα αποτελέσει συμπληρωματική δομή της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου και θα παρέχει ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών (πληροφόρησης, συμβουλευτικής, ανάπτυξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, προώθησης της προσωπικής και κοινωνικής ευημερίας, ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής αρωγής, συμπαράστασης κ.ά.), με στόχους την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.
Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παγγαίου θα λειτουργήσει υπό την εποπτεία και τη συνεργασία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Παγγαίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί οκταώρου βάσεως, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα δραστηριοποιηθεί στα πεδία: 1. Υποδοχής – Ενημέρωσης – Υποστήριξης των πολιτών, 2. Συνεργασίας με Υπηρεσίες και Δομές του Δήμου Παγγαίου, 3 Παροχής Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Ο ενδεικτικός αριθμός των άμεσα ωφελουμένων θα είναι τουλάχιστον 800 άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, ενώ ο ενδεικτικός αριθμός των έμμεσα ωφελουμένων θα είναι η πρόσληψη έως τεσσάρων επιστημόνων (κοινωνικών λειτουργών κ.ά.) με διαδικασίες ΑΣΕΠ, για την ομαλή, άρτια και ολοκληρωμένη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, για πέντε (5) έτη.
Από τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας, αναμένονται πολύ θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες του Δήμου Παγγαίου ως προς την υποστήριξη της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης των ειδικών κατηγοριών ωφελουμένων αλλά και ως προς τη βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Παγγαίου προς όλες τις ομάδες πληθυσμού, λόγω της ενίσχυσής της με επιπλέον προσωπικό.