Επικαιροτητα

Ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και βουλευτές άλλων νομών της ΝΔ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις επικείμενες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις λόγω της προσωπικής διαφοράς.
Το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας βρίσκεται σε πλήρη αναστάτωση και αγωνία για τις νέες άδικες, αχρείαστες και επώδυνες μειώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που θα συντελεστούν από τον Δεκέμβριο του 2018 και μετά, ενώ οι αντιφατικές και αντικρουόμενες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών επέτειναν τη σύγχυση και την ανησυχία.
Ακολουθεί το  πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Επικείμενες μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις λόγω της προσωπικής διαφοράς»

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4387/2016 και τη σχετική υπουργική απόφαση με αριθ. 26083/887/2016 (ΦΕΚ Β 1605/Β/7-6-2016), έπρεπε μέχρι 30/9/2017, να έχουν καταχωρηθεί και επανυπολογισθεί όλες οι κύριες συντάξεις που καταβάλλονταν μέχρι 12/5/2016, να προσδιορισθεί η απορρέουσα από την προσωπική διαφορά μείωσή τους και από 1/1/2018 να εισαχθούν στο οικείο πληροφοριακό σύστημα κάθε ασφαλιστικού φορέα.
Ως προς τις επικουρικές συντάξεις, ο επανυπολογισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016 και τη σχετική υπουργική απόφαση με αριθ. 25909/470/2016 (ΦΕΚ Β' 1605/07-06-2016), ολοκληρώθηκε και εφαρμόσθηκαν -αναδρομικά από 1/6/2016- οι μειώσεις της προσωπικής διαφοράς σε συνταξιούχους που το άθροισμα κυρίων και επικουρικών συντάξεων δεν υπολειπόταν του ποσού των 1.300 ευρώ μικτά. Μάλιστα, οι μειώσεις σε πολλές περιπτώσεις ήταν μεγαλύτερες από το 18% του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης.
Στη συνέχεια, με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 4472/2017, τροποποιήθηκαν οι παραπάνω διατάξεις του Ν. 4387/2016 και επιβλήθηκε περικοπή της προσωπικής διαφοράς μέχρι το 18% του καταβαλλόμενου, κατά την 12/5/2016, ποσού κύριων και επικουρικών συντάξεων. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη και την οριστική κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων, οι μειώσεις πλέον υπερβαίνουν κατά πολύ το προαναφερθέν 18%.
Επειδή, το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας βρίσκεται σε πλήρη αναστάτωση και αγωνία για τις νέες άδικες, αχρείαστες και επώδυνες μειώσεις της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που θα συντελεστούν από τον Δεκέμβριο του 2018 και μετά.
Επειδή, οι αντιφατικές και αντικρουόμενες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών επιτείνουν την σύγχυση και την ανησυχία.
Επειδή, οι επώδυνες μειώσεις –λόγω προσωπικής διαφοράς- ήδη εφαρμόζονται μετά την 12/5/2016, σε όλες τις νέες συντάξεις που εκδίδονται, αλλά και σε όλες τις συντάξεις χηρείας πριν και μετά τη 12/5/2016.
Επειδή, οι προαναφερόμενοι νόμοι και κανονιστικές πράξεις ισχύουν και δεν έχουν ούτε τροποποιηθεί ούτε ανακληθεί ούτε καταργηθεί.  

Ερωτάται η κα. Υπουργός:
1.    Ποιο είναι το ποσό της μείωσης που προκύπτει από την προσωπική διαφορά, ως αποτέλεσμα του επανυπολογισμού των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, συνολικά και ανά τ. ταμείο, καθώς και το πλήθος των συνταξιούχων στους οποίους αντιστοιχεί η περικοπή αυτή, συνολικά και ανά τ. ταμείο;
2.    Ποιο είναι το ποσό των οικογενειακών επιδομάτων που καταργούνται, για κύριες και επικουρικές συντάξεις, συνολικά και ανά τ. ταμείο, καθώς και το πλήθος των συνταξιούχων στους οποίους αντιστοιχεί η περικοπή αυτή, συνολικά και ανά τ. ταμείο;
3.    Στο ποσό της περικοπής της προσωπικής διαφοράς μέχρι το 18% των καταβαλλόμενων επικουρικών, θα ληφθεί υπόψη η μείωση της προσωπικής διαφοράς που ήδη επιβλήθηκε αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2016;  Τι θα ισχύσει για το όριο των 1.300 ευρώ μικτά (άθροισμα κύριας και επικουρικής), μετά  τον επανυπολογισμό της κύριας σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων;
4.    Σε πόσες νέες και παλαιές συντάξεις –πριν και μετά τη 12/5/2016- έχει ήδη εφαρμοστεί η μείωση λόγω προσωπικής διαφοράς και ποιο το ύψος της;
5.    Πότε οι μειώσεις από τις προσωπικές διαφορές, κυρίων και επικουρικών συντάξεων, θα εμφανισθούν στα μηνιαία εκκαθαριστικά των συνταξιούχων;»

Ερώτηση στη βουλή κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την δήλωση για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών. Ειδικότερα αναφέρουν τα ακόλουθα:

«Στις 23/1/2015 εκδόθηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εγκύκλιος για το μάθημα των θρησκευτικών με Αριθ. Πρωτ.: 12773/Δ2/23/01/2015 η οποία προσδιορίζει ότι:
1)    Η απαλλαγή χορηγείται με απλή υπεύθυνη δήλωση (του ν.1599/1986), η οποία μπορεί να κατατεθεί μόνο από 1/9 έως και 20/9 κάθε σχολικού έτους.
2)    Πρέπει να δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής ότι ο μαθητής «δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης».
3)    Η υπ. δήλωση πρέπει να υπογράφεται είτε από τον μαθητή, αν είναι ενήλικος, είτε και από τους δύο γονείς (μία δήλωση για τον καθένα) αν είναι ανήλικος. Καθώς η κάθε δήλωση του ν.1599/1986 είναι ατομική θα πρέπει να γίνεται μία δήλωση από τον κάθε γονέα.
4)    Εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγχουν την τεκμηρίωση των προβαλλόμενων λόγων, υπονοώντας τυχόν ληξιαρχική πράξη που έχει δοθεί στο σχολείο και αναφέρει, υποχρεωτικά, το θρήσκευμα. Για αυτό, συνιστάται να επισυνάπτεται στη δήλωση ληξιαρχική πράξη που δεν αναφέρει θρήσκευμα, ενώ να απαιτηθεί σε νωρίτερο χρόνο η διαγραφή (ή τροποποίηση/μεταβολή) του θρησκεύματος από τα αρχεία του σχολείου, αν το παιδί έχει καταχωρηθεί ως χριστιανός ορθόδοξος.
5)    Οι μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην τάξη τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος των Θρησκευτικών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

Με την εγκύκλιο αυτή εισάγεται η ομολογία πίστης ανηλίκου και εμμέσως και των γονέων του, μια διαδικασία που αντίκειται στο Ελληνικό Σύνταγμα και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 13, το οποίο κατοχυρώνει την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης. Παράλληλα και προς επίρρωση αυτού, η ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) κατοχυρώνει στο άρθρο 9, παρ.1, εδάφιο β, την ατομική ή συλλογική ελευθερία εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η ελευθερία εκδήλωσης των θρησκευτικών πεποιθήσεων συνιστά την αρνητική όψη της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης. Αξίζει να επισημανθεί ότι η ΕΣΔΑ έχει υπερνομοθετική ισχύ και συνεπώς κάθε κανόνας του εσωτερικού δικαίου οφείλει να είναι σύμφωνος με αυτή.

Είναι προφανές ότι η εν λόγω εγκύκλιος καθιερώνει διακρίσεις ανάμεσα στον σχολικό πληθυσμό, διακρίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ρατσιστικές εκδηλώσεις η /και περιθωριοποίηση όσων επιλέγουν να μην παρακολουθήσουν ένα ομολογιακό μάθημα, όπως είναι μέχρι τώρα το μάθημα των θρησκευτικών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1)    Ποιες ενέργειες προτίθεται να αναλάβει ώστε να αρθεί η αντισυνταγματική εγκύκλιος;
2)    Θα δοθεί παράταση στην αίτηση για απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών πέραν της 20ης Σεπτεμβρίου που οριζόταν με την παρούσα εγκύκλιο;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Καραγιαννίδης Χρήστος
Καββαδία Aννέτα
Καρακώστα Ευαγγελία
Κυρίτσης Γιώργος
Πάλλης Γιώργος
Παπαδόπουλος Χριστόφορος
Σκούφα Ελισσάβετ-Μπέττυ
Σπαρτινός Κώστας
Σταματάκη Ελένη

Για την αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στον ΕΝΦΙΑ αναφέρεται η ερώτηση που κατέθεσε ο Τομεάρχης Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης με 66 βουλευτές άλλων νομών της Ν.Δ.
Στην προηγούμενη ερώτηση από 27 Μαΐου με την οποία ζητήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για τον ποσοτικό στόχο των εισπράξεων από τον ΕΝΦΙΑ που έθεσε η κυβέρνηση για το 2016 δεν δόθηκε καμία απάντηση και επειδή η κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών, οφείλουν να δώσουν άμεσες απαντήσεις και να σεβαστούν τους κανόνες του κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατατέθηκε η παρακάτω ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Κύριο Υπουργό Οικονομικών


ΘΕΜΑ: «Αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στον ΕΝΦΙΑ».


Κύριε Υπουργέ,

Η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη πλέον, ότι θα υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις από τις αυξήσεις που θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Επιχειρεί να πάρει πίσω την ένταξη των αγροτεμαχίων στο συμπληρωματικό φόρο αλλά και τη ρύθμιση για την κατάργηση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, ΑμεΑ, τριτέκνων και πολυτέκνων, που τυγχάνει να έχουν έσοδα από τόκους, οι οποίοι μπορεί να αποτελούν και τις οικονομίες μιας ζωής για μια οικογένεια.

Ακόμα όμως και αν ανακαλέσει αυτές τις διατάξεις, οι επιβαρύνσεις από την αύξηση του ΕΝΦΙΑ για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, εξακολουθούν να παραμένουν δυσβάσταχτες.
Είχαμε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή από τις 27 Μαΐου, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για τον ποσοτικό στόχο των εισπράξεων από τον ΕΝΦΙΑ που θέτει η κυβέρνηση για το 2016.

Είχαμε επισημάνει επίσης, ότι η κυβέρνηση στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συμπεριελήφθη στο πολυνομοσχέδιο στο οποίο ψηφίστηκαν οι αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ, δεν είχε καμία αναφορά για τα ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν.

Στην ερώτηση αυτή η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός δεν έδωσαν καμία απάντηση.

Οι λόγοι είναι ευνόητοι.

Για να μην αποκαλυφθεί η αύξηση του ΕΝΦΙΑ από μια κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό που είχαν υποσχεθεί προεκλογικά την κατάργηση του.

Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης, ότι μόλις ο ένας στους οχτώ πολίτες, θα δει αύξηση στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, δεν ισχύουν και δεν πείθουν κανένα.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, θα καταρρεύσουν μόλις σταλούν τα εκκαθαριστικά στους πολίτες. Είναι βέβαιο, ότι θα υπάρξουν νέες και πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Στη διαπίστωση αυτή, συντείνουν τα ακόλουθα:

-Υπάρχει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, αφού αυξήθηκαν οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου κατά 25%.

-Λόγω της αύξησης των συντελεστών του συμπληρωματικού φόρου και της μείωσης του αφορολογήτου ορίου στο συμπληρωματικό φόρο, από τις 300.000 ευρώ, στις 200.000 ευρώ, θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, η αντικειμενική αξία της οποίας υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.


-Οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, με αντικειμενική αξία άνω των 400.000 ευρώ, θα δουν στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ αύξηση φόρου ακόμα και σε ποσοστό 300%.

-Θα υπάρξει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τα ιδιοχρησιμοποποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων, με συντελεστή ένα (1) τοις χιλίοις.

-Αυξάνεται από 2,5 σε 3,5 τοις χιλίοις, ο συντελεστής φορολόγησης στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους. Επίσης, αυξάνεται, για τα ακίνητα τους, από 2,5 σε 5,5 τοις χιλίοις, ο συντελεστής φορολόγησης για τις  εταιρείες επενδύσεων.

-Θα αυξηθεί η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, αφού στο νομοσχέδιο, που κατέθεσε και ψήφισε η κυβέρνηση δεν υπάρχει πλέον η μείωση του 20%, που ίσχυε μέχρι πέρυσι.


Κατόπιν αυτών, είναι βέβαιο, ότι τα ποσά που θα βεβαιωθούν για τον ΕΝΦΙΑ του 2016, θα είναι πολύ υψηλοτέρα από πέρυσι.

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών , οφείλουν να δώσουν άμεσες απαντήσεις πλέον.

Οφείλουν να σεβαστούν τους κανόνες κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Γιατί δεν υπήρχε στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνόδευε το πολυνομοσχέδιο, η σχετική ποσοτικοποίηση για τα επιπλέον έσοδα του ΕΝΦΙΑ 2016.

2. Πόσο ήταν το ποσό που βεβαιώθηκε και ποιο το ποσό που εισπράχθηκε από τον ΕΝΦΙΑ 2015.

3. Ποιος είναι ο ακριβής ποσοτικός στόχος που τίθεται για την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ 2016, μετά τις αλλαγές και τις νέες επιβαρύνσεις;


Οι ερωτώντες βουλευτές

1) Βεσυρόπουλος Απόστολος – Βουλευτής Ημαθίας ΝΔ
2) Σταϊκούρας Χρήστος – Βουλευτής Φθιώτιδος ΝΔ
3) Δήμας Χρίστος – Βουλευτής Κορινθίας ΝΔ
4) Πλακιωτάκης Ιωάννης – Βουλευτής Λασιθίου ΝΔ
5) Χατζηδάκης Κωστής – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
6) Γεωργιάδης Άδωνις – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
7) Αυγενάκης Λευτέρης – Βουλευτής Ηρακλείου ΝΔ
8) Τσιάρας Κώστας – Βουλευτής Καρδίτσας ΝΔ
9) Κουμουτσάκος Γεώργιος – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
10) Κεφαλογιάννη Όλγα – Βουλευτής Α’ Αθηνών ΝΔ
11) Δένδιας Νίκος – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
12) Βορίδης Μάκης – Βουλευτής Αττικής ΝΔ
13) Βρούτσης Γιάννης – Βουλευτής Κυκλάδων ΝΔ
14) Τραγάκης Ιωάννης – Βουλευτής Β’ Πειριαώς ΝΔ
15) Κεραμέως Νίκη – Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ
16) Οικονόμου Βασίλης – Βουλευτής  Επικρατείας ΝΔ
17) Χαρακόπουλος Μάξιμος – Βουλευτής Λάρισας ΝΔ
18) Κόνσολας Εμμανουήλ – Βουλευτής Δωδεκανήσου ΝΔ
19) Κεφαλογιάννης Γιάννης – Βουλευτής Ρεθύμνης ΝΔ
20) Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
21) Φορτσάκης Θεόδωρος – Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ
22) Καράογλου Θεόδωρος – Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ
23) Κέλλας Χρήστος – Βουλευτής Λάρισας ΝΔ
24) Καραμανλής Κώστας – Βουλευτής Σερρών ΝΔ
25) Αντωνιάδης Ιωάννης – Βουλευτής Φλωρίνης ΝΔ
26) Αντωνίου Μαρία – Βουλευτής Καστοριάς ΝΔ
27) Γεωργαντάς Γεώργιος – Βουλευτής Κιλκίς ΝΔ
28) Βαγιωνάς Γεώργιος – Βουλευτής Χαλκιδικής ΝΔ
29) Δημοσχάκης Αναστάσιος – Βουλευτής Έβρου ΝΔ
30) Γιακουμάτος Γεράσιμος – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
31) Παπακώστα Κατερίνα – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
32) Κικίλιας Βασίλης – Βουλευτής Α’ Αθηνών ΝΔ
33) Καλαφάτης Σταύρος – Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ
34) Μπούρας Αθανάσιος – Βουλευτής Αττικής ΝΔ
35) Καρασμάνης Γεώργιος – Βουλευτής Πέλλας ΝΔ
36) Σταμάτης Δημήτρης – Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ
37) Σκρέκας Κώστας – Βουλευτής Τρικάλων ΝΔ
38) Καραμανλή Άννα – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
39) Ανδριανός Γιάννης – Βουλευτής Αργολίδας ΝΔ
40) Ασημακοπούλου Άννα – Μισέλ – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
41) Αθανασίου Χαράλαμπος – Βουλευτής Λέσβου ΝΔ
42) Γκιουλέκας Κωνσταντίνος – Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ
43) Παναγιωτόπουλος Νίκος – Βουλευτής Καβάλας ΝΔ
44) Καββαδάς Αθανάσιος – Βουλευτής Λευκάδας ΝΔ
45) Βλάσης Κώστας – Βουλευτής Αρκαδίας ΝΔ
46) Κοντογεώργος Κώστας – Βουλευτής Ευρυτανίας ΝΔ
47) Γιόγιακας Βασίλειος – Βουλευτής Θεσπρωτίας ΝΔ
48) Αραμπατζή Φωτεινή – Βουλευτής Σερρών ΝΔ
49) Βλάχος Γεώργιος – Βουλευτής Αττικής ΝΔ
50) Δαβάκης Αθανάσιος – Βουλευτής Λακωνίας ΝΔ
51) Κακλαμάνης Νικήτας – Βουλευτής Α’ Αθηνών ΝΔ
52) Βούλτεψη Σοφία – Βουλευτής Β’ Αθηνών ΝΔ
53) Γιαννάκης Στέργιος – Βουλευτής Πρέβεζας ΝΔ
54) Κουκοδήμος Κώστας – Βουλευτής Πιερίας ΝΔ
55) Κασαπίδης Γεώργιος – Βουλευτής Κοζάνης ΝΔ
56) Στύλιος Γεώργιος – Βουλευτής Άρτας ΝΔ
57) Κυριαζίδης Δημήτρης – Βουλευτής Δράμας ΝΔ
58) Μαρτίνου Γεωργία – Βουλευτής Αττικής ΝΔ
59) Μπασιάκος Ευάγγελος – Βουλευτής Βοιωτίας ΝΔ
60) Μηταράκης Νότης – Βουλευτής Χίου ΝΔ
61) Κατσαφάδος Κώστας – Βουλευτής Πειραιώς και Νήσων ΝΔ
62) Τζαβάρας Κωνσταντίνος – Βουλευτής Ηλείας ΝΔ
63) Αναστασιάδης Σάββας – Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ
64) Μπουκώρος Χρήστος – Βουλευτής Μαγνησίας ΝΔ
65) Ράπτη Έλενα – Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης ΝΔ
66) Κατσανιώτης Ανδρέας – Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ
67) Κεδίκογλου Συμεών – Βουλευτής Εύβοιας ΝΔ

Ερώτηση για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε χώρους τουρισμού και πολιτισμού, και συγκεκριμένα στα τουριστικά καταλύματα, τις παραλίες & τις θάλασσες και τα μουσεία & τους αρχαιολογικούς χώρους, κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι, Γιώργος Αμυράς (Β’ Αθήνας), Ιλχάν Αχμέτ (Ροδόπης) και Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι βουλευτές, με αφορμή στοιχεία νέας Παγκόσμιας Έρευνας για την Υγεία, σύμφωνα με την οποία ποσοστό 15% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με κάποιας μορφή αναπηρία, καθώς και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που δείχνουν ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχουν ένα μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία, επισημαίνουν τα πολλαπλά οφέλη από την εξασφάλιση ενός προσπελάσιμου τουριστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος για τα ΑμεΑ. Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει στη χώρα μας, η προσπελασιμότητα στους χώρους τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος δεν έχει εξασφαλιστεί πλήρως.

Ρωτούν, λοιπόν, τους υπουργούς πόσα από τα πιστοποιημένα καταλύματα είναι προσβάσιμα για τα ΑμεΑ και παρέχουν ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες, πόσες και ποιες παραλίες στην Ελλάδα διαθέτουν υποδομή και ειδικούς μηχανισμούς για πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα, πόσα και ποια μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ, καθώς και ποια μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι διαθέτουν ιστοσελίδες, που πληρούν τις οδηγίες WCAG για περιεχόμενο προσβάσιμο σε ΑμεΑ και τέλος ποιος είναι ο σχεδιασμός των υπουργείων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους πολιτισμού και τουρισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: α) τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, β) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και γ) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΘΕΜΑ: Προσβασιμότητα ΑμεΑ σε χώρους τουρισμού και πολιτισμού

Σύμφωνα με νέα Παγκόσμια Έρευνα για την Υγεία, περίπου 785 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 15 ετών (ποσοστό 15% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού), ζουν σήμερα με κάποιας μορφής αναπηρία, εκ των οποίων τα 110 εκατομμύρια (ποσοστό 2,2%), αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες. Επιπλέον, τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δείχνουν ότι, ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους έχουν ένα μέλος της οικογένειάς τους με αναπηρία. Σημειώνεται, δε, ότι το ποσοστό αυτό γίνεται πολύ μεγαλύτερο, της τάξεως του 50%, εάν συνυπολογιστούν και τα εμποδιζόμενα άτομα.

Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στη καθημερινότητά τους αλλά και την αναψυχή τους λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) και η Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας (International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF), τονίζουν το σημαντικό ρόλο του περιβάλλοντος όσον αφορά στη διευκόλυνση ή τον περιορισμό της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα της ζωής τους. Για την εξάλειψη της αρνητικής αντιμετώπισης της αναπηρίας απαιτείται άρση των ανισοτήτων τόσο στο σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος, μέσω της ενσωμάτωσης του «καθολικού σχεδιασμού» όσο και στην πληροφόρηση μέσω των νέων τεχνολογιών.

Ειδικά στον τομέα του τουρισμού, η εξασφάλιση ενός προσπελάσιμου τουριστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τα ίδια τα ΑμεΑ όσο και για τις επιχειρήσεις και το κράτος, καθώς συνεπάγεται τόσο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, όσο και την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και την υψηλότερη ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις.

Παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει, η προσπελασιμότητα σε πολιτιστικούς χώρους και γενικότερα σε χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος δεν έχει εξασφαλιστεί πλήρως στη χώρα μας. Οι περισσότεροι χώροι πολιτισμού είναι προσβάσιμοι σε κάποια τμήματά τους, ενώ τα περισσότερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα εξασφαλίζουν την προσπέλαση έως τα δωμάτια, δεν διευκολύνουν όμως τη χρήση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων κλπ.

Ειδικότερα:
Τουριστικά καταλύματα: Τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τον Προσβάσιμο Τουρισμό» (“European Network for Accessible Tourism”), πάνω από 50 εκ. ΑμεΑ ταξιδεύουν ετησίως στην Ευρώπη.

Αν στον αριθμό αυτό συνυπολογιστούν και οι συνοδοί τους, γίνεται αντιληπτό το πόσο θα μπορούσε να ωφεληθεί η χώρα μας αν έστω και ένα μέρος του πληθυσμού αυτού είχε τη δυνατότητα να επισκεφτεί τους τουριστικούς προορισμούς και τις αντίστοιχες υποδομές της Ελλάδας.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, οι περισσότερες υποδομές της δεν είναι φιλόξενες για τους τουρίστες με αναπηρία. Μάλιστα, παρατηρείται ότι πολλά τουριστικά καταλύματα εμφανίζονται ως προσβάσιμα, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα.

Παραλίες & θάλασσες: Στην Ελλάδα, όπου ο θαλάσσιος και ο παράκτιος τουρισμός αποτελούν σημαντικές μορφές του τουρισμού, πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των ΑμεΑ στη θάλασσα. Η ύπαρξη στις παραλίες ειδικών μηχανισμών που αποτελούνται από ράγες σταθερής τροχιάς, μέσα στις οποίες ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα μπορεί να κινηθεί μέσα και έξω από το νερό, βοηθούν τα ΑμεΑ να έχουν αυτόνομα πρόσβαση στη θάλασσα.

Μουσεία & αρχαιολογικοί χώροι: Η πιο μεγάλη κατηγορία πολιτιστικών χώρων στην Ελλάδα είναι τα μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο που απαιτείται έχει καθοριστεί, πληθώρα νέων μουσείων έχουν υιοθετήσει τη φιλοσοφία της καθολικής σχεδίασης, εντούτοις δεν είναι λίγα τα μουσειακά κτίρια που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη με κάποια αναπηρία από το να τα επισκεφθεί. Στους πολιτιστικούς χώρους ιδιαίτερης σημασίας, πρέπει να προστεθούν και οι αρχαιολογικοί χώροι.

Ειδικά όσον αφορά στου διαδικτυακούς τόπους των φορέων αυτών, είναι σημαντικό να πληρούν τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG), οι οποίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Ιστού (Web Accessibility Initiative - WAI), προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα ενημέρωσης των ΑμεΑ.

Δεδομένων των ανωτέρω, ερωτώνται οι Υπουργοί:

1) Πόσα από τα πιστοποιημένα καταλύματα είναι προσβάσιμα για τα ΑμεΑ και παρέχουν ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες; Τι ποσοστό του συνόλου των πιστοποιημένων καταλυμάτων αντιπροσωπεύουν; Σε ποιες Περιφέρειες κατανέμονται; Τι έλεγχοι γίνονται προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση αυτών των καταλυμάτων;

2) Πόσες και ποιες παραλίες στην Ελλάδα διαθέτουν υποδομή και ειδικούς μηχανισμούς για πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα;

3) Πόσα και ποια μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι είναι προσβάσιμα σε ΑμεΑ; Τι ποσοστό του συνόλου των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων αντιπροσωπεύουν; Ποια μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι διαθέτουν ιστοσελίδες που πληρούν τις οδηγίες WCAG για περιεχόμενο προσβάσιμο σε ΑμεΑ;

4) Ποιος είναι ο σχεδιασμός των υπουργείων σας για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους χώρους πολιτισμού και τουρισμού;

Ερώτηση κατατέθηκε από τον Τομεάρχη Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη μαζί με 42 βουλευτές άλλων Νομών της Ν.Δ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου, για τα τραγικά λάθη στη συμφωνία με τη Νότια Αφρική για την προστασία της φέτας.

Η πάγια πρακτική της σημερινής κυβέρνησης να μεταθέτει τις δικές της αυταπόδεικτες ευθύνες στην προκάτοχο κυβέρνηση, επιχειρείται και σ’ αυτό το ζήτημα που «καίει» τους αιγοπροβατοτρόφους και αφορά την ίδια την εθνική μας οικονομία.

Το ακριβές κείμενο της ερώτησης και αίτησης κατάθεσης εγγράφων έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 
ΘΕΜΑ: «Με τη γνωστή πρακτική μετάθεσης ευθυνών επιχειρείτε να ¨κουκουλώσετε¨ τα τραγικά σας λάθη στη συμφωνία με τη Νότια Αφρική για την προστασία της φέτας».

Ο κ. Αποστόλου απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή (15/7/16), προς το τέλος της ομιλία του έκανε ξεκάρφωτη αναφορά και στη συμφωνία με τις Τρίτες Χώρες λέγοντας  «…κάνουμε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε τα ΠΟΠ προϊόντα μας, ιδιαίτερα τη ΦΕΤΑ, μέσα από τις Συμφωνίες που έχετε μονογράψει (ΣΣ εννοώντας την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ), οι οποίες μας έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Όμως εμείς αντιστεκόμαστε»!

Επίσης, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, σε αναφορά που είχα καταθέσει με αφορμή σχετική επιστολή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Γαλακτοκομικών Προϊόντων, μου απέστειλε απάντηση (αριθ. πρωτ. 73400/11-07-2016) που απάντηση στις ανησυχίες των παραγωγών δεν δίνει..

Τα παραπάνω, όπως και το απίστευτο αλαλούμ στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν δυστυχώς όσα επανειλημμένα έχω καταγράψει και καταθέσει επίσημα για την επί ενάμιση χρόνο εξοργιστική καθυστέρηση να… ασχοληθούν με το μείζον αυτό θέμα και την πρωτοφανή ολιγωρία τους στις όποιες διαπραγματεύσεις.

Αποκαλύπτεται επίσης ότι κατά την πάγια πρακτική της σημερινής Κυβέρνησης, επιχειρείται και σ’ αυτό το ζήτημα που ¨καίει¨ τους αιγοπροβατοτρόφους μας και αφορά την ίδια την εθνική μας οικονομία, να μετατεθούν οι δικές τους αυταπόδεικτες ευθύνες, στην… προκάτοχο Κυβέρνηση!

Ενισχύεται δε αυτή η πεποίθηση και από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, που λέει στην απάντησή της ότι «… η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων…» χωρίς να αναφέρει πότε έγινε αυτό, επιρρίπτοντας ταυτόχρονα ευθύνες στην Κομισιόν για μη τήρηση των ευρωπαϊκών ¨κόκκινων γραμμών¨.

ΕΠΕΙΔΗ, περίτρανη απόδειξη της απίστευτης καθυστέρησης και ολιγωρίας τους είναι, ότι η πρώτη σύσκεψη στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, συνεκλήθη στις 4 Μαρτίου 2016, ενώ η πρώτη κοινή επιστολή των δύο συναρμόδιων Υπουργείων προς την Κομισιόν εστάλη την 1ηΑπριλίου 2016. Καθώς επίσης το γεγονός ότι στα συμβούλια Υπουργών Γεωργίας στις 16 Μαρτίου και 16 Νοεμβρίου του 2015, στα οποία συζητήθηκαν οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Τρίτες Χώρες, ο κ. Αποστόλου που συμμετείχε, δεν αντέδρασε ως όφειλε, μη κάνοντας ούτε νύξη για την συγκεκριμένη συμφωνία…

ΕΠΕΙΔΗ, μέσα σ’ αυτό το αλαλούμ, από τη μια ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ισχυριζόταν αρχικά ότι  η συμφωνία είχε – δήθεν – κλείσει τον Μάρτιο του 2014, αργότερα… μετέθεσε την ημερομηνία στον Σεπτέμβριο του 2014. Αλλά ο Αναπληρωτής του στη Βουλή… προτίμησε άλλη ημερομηνία – τη 15η Ιουλίου 2014 – κατά την οποία δήθεν ¨η χώρα μας μονόγραψε αυτή τη συμφωνία¨ και ενώ, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομίας, στην απάντησή του… δεν γνωρίζει (!!) πότε έκλεισαν οι διαπραγματεύσεις…

ΕΠΕΙΔΗ, εάν η Συμφωνία είχε κλείσει το 2014, πώς γίνεται σχεδόν δύο χρόνια μετά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να δηλώνει στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας για ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ το οποίο ετοιμάζεται να υπογράψει η Ε.Ε. με την Νότια Αφρική (Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπ. Α.Α.Τ στις 14.4.2016). Και στο συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας του Μαΐου του 2016, ο ίδιος να μιλάει (πάλι) για συμφωνία που ετοιμάζεται να υπογράψει η Ε.Ε. με τη Νότια Αφρική (Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. 17.5.2016)…

ΕΠΕΙΔΗ, στις 13/5/2016 η ολλανδική Προεδρία, ενημέρωσε τα κράτη – μέλη ότι, η υπογραφή της συμφωνίας δεν μπορεί να προχωρήσει, αν δεν συμφωνήσουν όλα του κράτη – μέλη. Άρα υπήρχε ακόμη χρόνος για διαπραγμάτευση που αφέθηκε να χαθεί αναξιοποίητος.

ΕΠΕΙΔΗ, από τις 30 Ιουνίου στη Βουλή, τόνιζα ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για βελτίωση της συμφωνίας, και εφιστούσα την προσοχή, επικαλούμενος πληροφορίες από ευρωβουλευτές μας, ότι «στις 10/6/2016 απεστάλη από την Κομισιόν σε όλες τις χώρες-μέλη για υπογραφή, το τελικό σχέδιο απόφασης για τη συμφωνία για αποδοχή με τη ¨σιωπηρή διαδικασίᨻ - όπως λέγεται στην κοινοτική ορολογία με ημερομηνία λήξης την 15/6/16, αλλά σφύριζαν αδιάφορα…  

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα πάλι με πληροφορίες των ευρωβουλευτών μας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά – σύμφωνα με την απάντηση του Γενικού Γραμματέα Οικονομίας, - στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων της 1ης Ιουνίου 2016, «η Ελλάδα ήρε, (ΣΣ δηλαδή απέσυρε) την επιφύλαξη για την υπογραφή της συμφωνίας», - αποδεχομένη αυτήν χωρίς καμία αντίρρηση»…

ΕΠΕΙΔΗ, δεν συμπεριελήφθη τελικά το Κείμενο Δήλωσης της Ελλάδας στη Συμφωνία αλλά μόνο η Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γι’ αυτό άλλωστε και ο Υπουργός στο Δελτίο Τύπου της 07/06/2016 (στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α. & Τ.) δεν αναφέρεται καθόλου σ’ αυτό, αποσιωπώντας αιδημόνως ότι έχασε μια ακόμα μάχη στις Βρυξέλλες…

ΕΠΕΙΔΗ, έτσι εξηγείται η ¨περίεργη¨ στάση της Προέδρου της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, να τερματίσει άρον - άρον τη συζήτηση στις 30/06/2016 για το συγκεκριμένο θέμα, με το πρωτάκουστο ¨επιχείρημα¨ ότι λόγω της Συνεδρίασης της Ολομέλειας θα πρέπει να διακοπεί η συζήτηση…

ΕΠΕΙΔΗ στην ίδια Επιτροπή, ο Υπουργός Α.Α. & Τ. δεν τόλμησε να παραδεχθεί ότι είναι αυτός που μαζί με τον Υπουργό Οικονομίας, άναψαν το πράσινο φώς στην Κομισιόν να προχωρήσει η Συμφωνία με τη Ν. Αφρική χωρίς να διατυπώσουν – ούτε για τα προσχήματα – την παραμικρή διαφωνία…

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο Υπουργός:

1. Γιατί δεν ανακοινώνει επισήμως την αποδοχή και υπογραφή της Συμφωνίας ΕΕ – Ν. Αφρικής και πότε επιτέλους θα καταθέσει στη Βουλή – όπως επίμονα έχω ζητήσει και όπως υποχρεούται:
* όλα τα έγγραφα των ετών 2013, 2014, 2015 και 2016 που αφορούν στην υπόθεση αυτής της συμφωνίας.
* την επιστολή των δύο Γενικών Γραμματέων (Υπ.ΑΑΤ και Οικονομίας) προς την Κομισιόν για το ίδιο θέμα την οποία επικαλέστηκε και – βέβαια – την επιστολή της Κομισιόν η οποία προφανώς προηγήθηκε και στην οποία υποχρεώθηκαν να απαντήσουν οι Γραμματείς.
 
2.   Αν και πότε – για να λάμψει η αλήθεια – θα καταθέσει στο Κοινοβούλιο το έγγραφο που με ΕΛΛΗΝΙΚΗ υπογραφή θα ¨αποδεικνύει¨, υποτίθεται, τον ψευδή ισχυρισμό ότι επί της προηγούμενης Κυβέρνησης μονογράφηκε αυτή η συμφωνία.

3. Πότε σκοπεύουν να φέρουν στη Βουλή για επικύρωση τη συμφωνία – και το αργότερο, βέβαια, μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2016 - όπως ζητάει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Γαλακτοκομικών Προϊόντων και όπως, κυρίως, απαιτούν οι παραγωγοί μας, για να πληροφορηθούν επιτέλους, τί μέλλει γενέσθαι, και ποιοι και πώς υπερασπίζονται τον ιδρώτα τους, το εισόδημα και την επιβίωσή τους.


 Οι Ερωτώντες Βουλευτές
1.    ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
2.     ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
3.     ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
4.     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5.     ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
6.     ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
7.    ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
8.     ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΆΝΝΑ – ΜΙΣΕΛ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
9.     ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
10.     ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
11.     ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
12.     ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ
13.     ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
14.     ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΡΈΒΕΖΑΣ
15.     ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
16.     ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
17.     ΔΗΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
18.     ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΒΡΟΥ
19.     ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
20.     ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
21.     ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  ΆΝΝΑ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΩΝ
22.     ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
23.     ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
24.     ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
25.     ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
26.     ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
27.     ΚΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
28.     ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
29.     ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
30.     ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
31.     ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
32.     ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
33.     ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΝΟΤΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΧΙΟΥ
34.     ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
35.     ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
36.     ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
37.     ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
38.     ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
39.     ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
40.     ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΆΡΤΑΣ
41.     ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
42.    ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
43.    ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Επίκαιρη ερώτηση (αρ.πρωτ.1134) κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, Χαρά Κεφαλίδου, προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο, σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα εξαιτίας των οφειλών προς τους Διερμηνείς Ε.Ν.Γ. που εργάζονται στο Πρόγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας (ΟΜ.Κ.Ε.) έχει προβεί, από το 2015, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για αύξηση του εγγεγραμμένου ποσού της επιχορήγησης για το έτος 2016, τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί.

Η Βουλευτής ρωτά τον κ. Υπουργό σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε και να είναι δυνατή η συνέχιση του Προγράμματος Διερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα και η Πολιτεία να πληρoί τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 9 για την “Προσβασιμότητα” της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία η χώρα μας επικύρωσε με το νόμο 4074/2012.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς:  Τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο
Θέμα: «Διακοπή ενίσχυσης Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα».

Με έκτακτη ανακοίνωση της ΟΜ.Κ.Ε. την 07/07/2016 πληροφορηθήκαμε τη διακοπή λειτουργίας του προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα εξαιτίας των οφειλών προς τους Διερμηνείς Ε.Ν.Γ. που εργάζονται στο Πρόγραμμα.
Σε εφαρμογή του άρθρου 15 ν.3106/2003 το Υπουργείο σας με την Αριθ.Π3β/φ.ΘΕΣΜ/ οικ.134606/7/11/2006 Υ.Α. έχει αναθέσει την εφαρμογή των προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.
 Παρά το ότι από τα μέσα του 2015 η ΟΜ.Κ.Ε. έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος.
Παρά τις επανειλημμένες επαφές, συναντήσεις, έγγραφες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου (βλ. Αρ. Πρωτ.159,163/05-05-2016) για το έτος 2016 ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για αύξηση του εγγεγραμμένου ποσού των 30.000,00€ σε πίστωση επιπλέον 50.000,00€ επιχορήγησης, τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί.
Καλά τα ωραία λόγια σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου προάσπισης ζωής, υγείας αξιοπρέπειας και κοινωνικής προστασίας των ΑμΕΑ αλλά δε φτάνουν.  

Ουσιαστικά, καταργείτε το δικαίωμα των Κωφών-Βαρηκόων στην επικοινωνία και συνέπεια αυτής την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υγειονομική περίθαλψη, τη δημόσια διοίκηση κ.λ.π. Παραβαίνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση της Πολιτείας να καλύπτει τις επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών-Βαρηκόων, βάσει των άρθρων 4 και 21 του Συντάγματος της χώρας μας και των διατάξεων της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκε με το ν.4074/2012.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε και να είναι δυνατή η συνέχιση του Προγράμματος Διερμηνείας στην Νοηματική Γλώσσα και η Πολιτεία να πληρoί τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 9 για την “Προσβασιμότητα” της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία η χώρα μας επικύρωσε με το νόμο 4074/2012 ;

Νέα Ερώτηση – ΑΚΕ για το ζήτημα της περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων των Ενόπλων Δυνάμεων κατατέθηκε από τον Τομεάρχη Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και βουλευτές της Ν.Δ. άλλων Νομών,  προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο προηγούμενο ερώτημα που κατατέθηκε με Αρ. Πρωτ. 3594/263/01-03-2016  δεν δόθηκε απάντηση στο μείζονος σημασίας θέμα της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων καθ’ όσον οι αρμόδιοι Υπουργοί, εσφαλμένα νομίζουν ότι η μέθοδος διαφυγής είναι καλύτερη από την υποχρέωση να απαντήσουν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης – ΑΚΕ:

Θέμα: Τι γίνεται με την περιουσία των ασφαλιστικών φορέων των Ενόπλων Δυνάμεων;

Κύριοι Υπουργοί,
Επανερχόμαστε στο ζήτημα της περιουσίας των ασφαλιστικών φορέων των Ενόπλων Δυνάμεων (Αρ. Πρωτ. 3594/263/01-03-16), καθώς θεωρούμε το θέμα μείζονος σημασίας. Δυστυχώς, δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση, αφού νομίζετε, εσφαλμένα, ότι η μέθοδος της διαφυγής είναι καλύτερη από την υποχρέωση σας να απαντήσετε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Στην ομιλία σας στη Βουλή, στις 26/01/2016, κατά τη διάρκεια της συζήτησης πολιτικών αρχηγών για το Ασφαλιστικό, αναφερθήκατε στην κινητή και ακίνητη περιουσία του Ασφαλιστικού φορέα των Ενόπλων δυνάμεων λέγοντας ότι η ίδια ανέρχεται περίπου στα 35-36 δις. Επανήλθατε σε εκδήλωση στο ΕΒΕΑ στις 08/06/16 και μιλήσατε για την «αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας». Είναι φανερό ότι η μεγάλη ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών φορέων των Ένοπλων Δυνάμεων δε θα περιέλθει στο ΕΦΚΑ, όπως όλα τα κινητά και ακίνητα των υπολοίπων Ταμείων. Την ίδια στιγμή τα μετοχικά Ταμεία όπως και η ασφάλιση των στρατιωτικών θα περιέλθει στο ΕΦΚΑ χωρίς όμως περιέργως να τα ακολουθεί η ακίνητη περιουσία τους. Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος γι’ αυτή την εξαίρεση; Τι λέει γι’ αυτό ο κος. Τσίπρας και ο κος. Κατρούγκαλος;
Κατόπιν αυτού,

Ερωτάστε:
1.    Η περιουσία των 35 δις των Ταμείων (εννοείτε των Μετοχικών) που ισχυρίζεστε ότι κατέχουν είναι λογιστικά αποτυπωμένη ως Κεφάλαιο των Ισολογισμών τους;

2.    Ποια η ετήσια απόδοση της περιουσίας και σε τι ποσοστό των εσόδων των Ταμείων αντιστοιχεί;

3.    Είναι η περιουσία καταχωρημένη στα Μητρώα Παγίων τους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη λογιστική μέθοδο από τα λογιστικά πρότυπα; Υφίστανται στο αρχείο των Ταμείων όλα τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα που συνοδεύουν κάθε ακίνητο (τίτλος κτήσης, τοπογραφικό, σχέδιο κτλ);

Θα θέλαμε, όπως η απάντηση σας ιδιαίτερα στο μέρος που αφορά την ακίνητη περιουσία των Μετοχικών Ταμείων να συνοδεύεται από αντίγραφα Μητρώων Παγίων και Ισολογισμών τους, ώστε να αποδεικνύεται η αξία των 35 δις ευρώ που μας αναφέρατε στην Βουλή.

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αναφορικά με τις αλλαγές που επέρχονται ως αποτέλεσμα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13727 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ορίστηκαν η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της θητείας και την υποβολή αίτησης μονιμοποίησης στο Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΠΠΥ). Όπως ισχύει σήμερα η σχετική νομοθεσία, αίτημα υποβολής μονιμοποίησης έχουν όλοι οι ΠΠΥ που μεταξύ άλλων προϋποθέσεων δεν έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος ηλικίας.

Όμως, με δεδομένο ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των μονίμων πυροσβεστών αυξάνονται, η δυνατότητα των ΠΠΥ να επιτύχουν τη μονιμοποίησή τους περιορίζεται εξαιτίας του δικού τους ηλικιακού ορίου, το οποίο ενώ θα έπρεπε να αυξηθεί αναλογικά, αντιθέτως παραμένει σταθερό. Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι οι ΠΠΥ αδικούνται και από το γεγονός ότι στην περίπτωση των δημοτικών αστυνομικών που αιτούνται μονιμοποίηση στην ΕΛ.ΑΣ., το όριο ηλικίας είναι τα 45 χρόνια.

Με την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης συνδέεται και ένα ακόμα πρόβλημα, το οποίο αφορά τον πίνακα επιλαχόντων ΠΠΥ, του οποίου η ισχύς λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Είναι εύκολα κατανοητό ότι η ταυτόχρονη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και η μη παράταση της ισχύος του εν λόγω πίνακα για τουλάχιστον δύο χρόνια θα έχει ως αποτέλεσμα η προσδοκία και το δικαίωμα στην εργασία να σταματήσει στο τέλος αυτής της χρονιάς.

Επειδή το εργασιακό καθεστώς πολλαπλών ταχυτήτων και ο κατακερματισμός των εργασιακών δικαιωμάτων δεν μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν χωρίς να δημιουργεί νέα προβλήματα και σοβαρές δυσλειτουργίες στον κρίσιμο τομέα της Πυρόσβεσης

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Τι μέτρα θα λάβει ώστε να υπάρξει αντίστοιχη αύξηση των ορίων ηλικίας για τη μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης;

2) Ποιες ενέργειες θα προωθήσει προκειμένου να παραταθεί η ισχύς του πίνακα επιλαχόντων για τουλάχιστον δύο χρόνια, ώστε αν προκύψουν κενά λόγω αποχωρήσεων ή συνταξιοδοτήσεων να καλυφθούν από τους επιλαχόντες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Καραγιαννίδης Χρήστος
Αυλωνίτου Ελένη
Βαρδάκης Σωκράτης
Βάκη Φωτεινή
Γιαννακίδης Στάθης
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Καραναστάσης Απόστολος
Μιχελογιαννάκης Γιάννης
Μορφίδης Κώστας
Μουσταφά Μουσταφά
Μπαλαούρας Γεράσιμος
Μπαξεβανάκης Δημήτρης
Σιμορέλης Χρήστος
Σκούφα Ελισσάβετ
Σταματάκη Ελένη
Σταμπουλή Αφροδίτη
Στέφος Γιάννης
Τζούφη Μερόπη
Τσίρκας Βασίλης
Τσόγκας Γιώργος
Ψυχογιός Γιώργος

«Αδιαφορεί η κυβέρνηση για τη διόγκωση των προβλημάτων στην Υγεία».

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, για τη διόγκωση των προβλημάτων στο χώρο της Υγείας και την αδιαφορία της κυβέρνησης. Η Βουλευτής επεσήμανε ότι οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό προκαλούν μεγάλη ανησυχία στους πολίτες και καθιστούν ανυπόφορες τις εργασιακές συνθήκες για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τόνισε ότι η Yγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και επένδυση στις σύγχρονες κοινωνίες, γι’ αυτό και το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει το αγαθό αυτό ισότιμα, αποτελεσματικά και ποιοτικά, σε αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που μόνο αστοχίες, παραλείψεις και ακατάσχετη υποσχεσιολογία έχουν επιδείξει.  

Η Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, επικρίνει τον υπουργό για την άρνησή του να προσέλθει στη Βουλή, προκειμένου να συζητηθεί η Επίκαιρη Επερώτηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, που έχει κατατεθεί από 10/3/2016, για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας. Μεταξύ άλλων ρωτά τον υπουργό για την αδράνεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση σχετικά με τις προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση.


Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό
 
Θέμα: «Αδιαφορεί η κυβέρνηση για τη διόγκωση των προβλημάτων στην Υγεία»


Τους τελευταίους μήνες τα προβλήματα στο χώρο της υγείας διογκώνονται, με αποτέλεσμα  οι πολίτες να απευθύνονται σε  ένα αποδιαρθρωμένο και εξουθενωμένο σύστημα υγείας, και να βιώνουν την κατάρρευση νοσοκομείων και κέντρων υγείας, ενώ δεν λαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες τη στιγμή που τις έχουν ανάγκη.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί προκλητικά τα προβλήματα αλλά κωφεύει και στις εκκλήσεις των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που αντιδρούν και διαμαρτύρονται σχεδόν καθημερινά τον τελευταίο καιρό για λύση των προβλημάτων που αυτό αντιμετωπίζει.

Η υγεία αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και επένδυση στις σύγχρονες κοινωνίες, γι’ αυτό  το κράτος οφείλει να εξασφαλίζει το αγαθό αυτό ισότιμα, αποτελεσματικά και ποιοτικά. Η σημερινή συγκυβέρνηση όμως, σε αντίθεση με τις προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων που την απαρτίζουν, μόνο αστοχίες, παραλείψεις και ακατάσχετη υποσχεσιολογία έχει να επιδείξει.

Είναι σαφές ότι η κατάσταση στο χώρο της υγείας αντί να βελτιώνεται, επιδεινώνεται δραματικά κάθε μέρα της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.

Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό προκαλούν μεγάλη ανησυχία στους πολίτες και καθιστούν ανυπόφορες τις εργασιακές συνθήκες για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Την ίδια ώρα, 150 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παραμένουν κλειστές.

Έχει καταρρεύσει το σύστημα Δημόσιας Υγείας. Χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταφεύγει στη δικαιοσύνη επικαλούμενος ότι το Υπουργείο Υγείας δεν πράττει τα δέοντα ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί, όχι μόνο η επιδημία αλλά ακόμα και η εποχική γρίπη, με αποτέλεσμα φέτος να αναφέρεται ρεκόρ θανάτων, 197 άτομα, αριθμός που δεν σημειώθηκε ούτε στην περίοδο της πανδημίας της γρίπης που είχε πλήξει όλο τον πλανήτη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναζητά υπευθύνους μέσα από το Υπουργείο Υγείας.

Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ απέναντι στους προμηθευτές υγείας αυξάνονται τους τελευταίους μήνες με ιλιγγιώδη ρυθμό και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημόσιων νοσοκομείων έχουν εκτροχιαστεί. Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση εξακολουθεί να υπόσχεται παροχές χωρίς να εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους.     
Επίσης το Υπουργείο Υγείας πρέπει να απολογηθεί στη Βουλή για το τι πραγματικά συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει και οδηγήθηκε σε πλήρη διάλυση ο τομέας υγείας.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
1.    Γιατί αρνείστε να προσέλθετε στη Βουλή προκειμένου να συζητηθεί η Επίκαιρη Επερώτηση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ που έχει κατατεθεί από 10/3/2016 για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας;
2.    Γιατί δεν πράττετε απολύτως τίποτα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας;
3.    Πόσοι επιπλέον θάνατοι προκλήθηκαν από την αδράνειά σας αλλά και τις σκοπιμότητες με τις προσλήψεις που τελμάτωσαν την λειτουργία των Μ.Ε.Θ.;
4.    Γιατί προχωρήσατε με τόσο αργό ρυθμό στις διαδικασίες πρόσληψης των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού που είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση;
5.    Πως διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα (άδειες, άδειες κύησης κλπ) όσων σύναψαν συμβάσεις έργου με τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Οργανισμούς, για καθαριότητα, σίτιση κλπ, αφού θεωρούνται πλέον εργολάβοι;
6.    Αληθεύουν οι καταγγελίες των εργαζομένων στο Ε.Κ.Α.Β. για κομματικές μετακινήσεις;
7.    Ποια είναι τα χρέη του ΕΟΠΠΥ σήμερα; Πόσο είναι το ποσό των εισφορών υγείας που κατευθύνεται στον ΕΟΠΠΥ κάθε μήνα και ποιες είναι οι αντίστοιχες υποχρεώσεις;

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν βουλευτές  του ΚΚΕ με θέμα, τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα σε λατομεία της ΠΕ Δράμας. Στην ερώτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας (Δράμα, Καβάλα, Νέστος) αποτελεί το σημαντικότερο λατομικό κέντρο της Ελλάδας, όπου η παραγωγή ξεπερνά το 90% του συνόλου των ογκομαρμάρων που παράγονται στη χώρα μας.

Παρά την καπιταλιστική κρίση που έπληξε την εγχώρια ζήτηση, οι εξαγωγές παρουσιάζουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Εξαγωγική προορισμοί είναι κατά βάση η Κίνα, αλλά και άλλες, κυρίως ασιατικές αγορές. Στην εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρου εκτιμάται ότι εργάζονται 4 έως 5 χιλιάδες εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη περιοχή. Η ΠΕ Δράμας είναι το σημαντικότερο κέντρο της περιοχής, όπου δραστηριοποιούνται και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου.

Παρ’ όλα αυτά το μάρμαρο αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα, όπως και αυτό του τουρισμού, όπου η ανάπτυξη ενός κλάδου δεν σημαίνει και καλυτέρευση των όρων απασχόλησης για τους εργαζόμενους, το αντίθετο μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μειώσεις στους μισθούς κυρίως στους νεότερης ηλικίας εργαζόμενους, επέκταση στο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων, ελαστικοποίηση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας.

Πολύ σημαντική πλευρά αποτελούν και οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους που λόγω της αύξησης της εντατικοποίησης της εργασίας, της μη τήρησης ούτε των στοιχειωδών μέτρων, έχουν γίνει πολύ συχνό φαινόμενο τα εργατικά ατυχήματα, πολλά από τα οποία είναι και θανατηφόρα. Η κατάσταση το τελευταίο διάστημα έχει ξεπεράσει κάθε όριο με δύο νεκρούς εργάτες λατόμους σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στις 27 Μάη και 13 Ιούνη σε δύο επιχειρήσεις της ΠΕ Δράμας.

Παράλληλα στα πλαίσια των περικοπών-αναδιαρθρώσεων σε δημόσιες υπηρεσίες που υλοποίησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζονται και με την σημερινή, οι υπηρεσίες ΣΕΠΕ και οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας έχουν αποδυναμωθεί- υποστελεχωθεί. Να τονίσουμε ότι Επιθεώρηση Μεταλλίων που είναι αρμόδια για να πραγματοποιεί ελέγχους σε λατομεία, υπάρχει μόνο στην Θεσσαλονίκη και είναι υποστελεχωμένη, καθιστώντας σχεδόν απαγορευτικό να πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλη την Βόρεια Ελλάδα.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα πρόκειται να πάρει η κυβέρνηση για:
•    Να γίνει ολοκληρωμένη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων, να αποδοθούν οι ευθύνες και να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των οικογενειών των θυμάτων.
•    Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων στο σύνολο των εργαζομένων στους χώρους των λατομείων.
•    Την ενίσχυση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας (Ε.Μ.Β.Ε.) με επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό και την ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και την ταυτόχρονη ενίσχυση των Υπηρεσιών του ΣΕΠΕ προκειμένου μέσα και από συστηματικούς ελέγχους να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους των λατομείων».

Page 1 of 2