Επικαιροτητα

Επιστολή Επιμελητηρίου Δράμας προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού


Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι με αφορμή τον νόμο 4399/2016 στον οποίο καθορίζεται ότι δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια που αφορούν του κωδικούς δραστηριότητας λατομικών και λοιπών υποστηρικτικών εξορυκτικών δραστηριοτήτων -08 και -0, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κύριος Στέφανος Γεωργιάδης έστειλε την παρακάτω επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κύριο Γιώργο Σταθάκη.

Η επιστολή έχει ως εξής:

«κύριε Υπουργέ,
με τον νόμο 4399/2016 καθορίζεται ότι δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια που αφορούν του κωδικούς δραστηριότητας λατομικών και λοιπών υποστηρικτικών εξορυκτικών δραστηριοτήτων -08 και -09.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 στ. Β΄,  «2. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια: […] Β.

Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» (ΥΑ 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β΄ 2149) και Εγκ./ Πολ. 1133/2008), και με την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58: -05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης) […]». (Σημ. οι δραστηριότητες του κλάδου 08.1 και του κλάδου 09.9 αντιστοιχούν σε λατομικές δραστηριότητες που αφορούν φυσικά πετρώματα (ενδεικτικά, σχιστολιθικά ασβεστολιθικά κ.λ.π.)

Η διάταξη αυτή αποκλείει ουσιαστικά από την ΠΕ Δράμας την συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων για τους κάτωθι λόγους:

Η οικονομία της ΠΕ Δράμας στηρίζεται κατ΄εξοχήν στην Λατομική δραστηριότητα εξόρυξης μαρμάρου (μη μεταλλικών ορυκτών).

Οι εξαγωγές της ΠΕ Δράμας για το έτος 2015 είναι αυξημένες κατά 18% σε σχέση με το 2014, εξαιτίας της λατομικής δραστηριότητας.
Εκατοντάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου δραστηριοποιούνται στην περιοχή και χιλιάδες θέσεις εργασίας διατηρούνται και αυξάνονται.

Το 80% των εξαγωγών τις ΠΕ Δράμας προέρχεται από την βιομηχανία μαρμάρου με την λατομική δραστηριότητα.    

Ο αποκλεισμός του κλάδου της εξόρυξης από τον νέο επενδυτικό νόμο, την στιγμή μάλιστα που οι επιχειρήσεις έχουν πληθώρα επενδυτικών σχεδίων, τόσο για τον εκσυγχρονισμό όσο και για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις θέσεις εργασίας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την οικονομία.

Κύριε Υπουργέ,
παρακαλούμε να αποδεχθείτε το απολύτως δίκαιο αίτημα των επιχειρήσεων μελών μας και του Επιμελητηρίου Δράμας, να προβείτε σε τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4399/2016 ως κάτωθι:

1.στο άρθρο 7 παρ. 2 στ. Β΄ του άνω νόμου να γίνει η προσθήκη των της φράσης με υπογράμμιση, ώστε να διαμορφωθεί ως εξής: «Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [ΥΑ 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β΄ 2149) και Εγκ./ Πολ. 1133/2008], και με την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58: -05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης), με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 στ. δ του παρόντος άρθρου».

2.Στο άρθρο 7 παρ. 4 στ. δ΄ να γίνει η προσθήκη στ. δ΄(με αυτόθροη αναρίθμηση του υφιστάμενου στ. δ΄ σε στ. ε΄) ως εξής: «δ. Στον τομέα των λατομικών και εν γένει εξορυκτικών εργασιών, κατ` εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια: αα. κ.ο.κ. (όλες οι δραστηριότητες του κλάδου 08.1 και του κλάδου 09.9)» (Σημ. η αρίθμηση αα΄ και εφεξής θα ακολουθήσει τους κλάδους της ΥΑ 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β΄ 2149)).

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας διότι ολόκληρη περιοχή, η ΠΕ Δράμας αποκλείεται ουσιαστικά στην συντριπτική της πλειοψηφία, από επενδύσεις στο νέο Επενδυτικό νόμο».

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δράμας, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 και ώρα 21.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του Επιμελητηρίου Δράμας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών.
2. Ενημέρωση από την αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε, στα πλαίσια των
διαβουλεύσεων που προβλέπονται για το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD) του
ΠΑΑ 2014-2020.
3. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 81η ΔΕΘ
4. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην έκθεση ALEXPO 2016
5. Οικονομικές Ενισχύσεις
6. Ανάθεση συντήρησης Λογισμικού των έργων «ΚΟΜΒΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚJΝ
ΥΠΗΡΕΣΙJΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» και «ΟΛΟΚΛΗΡJΜΕΝΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦJΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙJΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝJΣΗΣ» στην εταιρεία Knowledge
Broadband Services A.E.
7. Ανακοινώσεις προτάσεις.

Το Επιμελητήριο Δράμας μετά από τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα βίας με τραυματισμούς στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας, εκφράζει την έντονη ανησυχία του εξαιτίας της επικινδυνότητας και της οξυμένης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.

Επισημαίνουμε ότι η ΒΙ.ΠΕ Δράμας είναι χώρος εγκατεστημένων επιχειρήσεων με εργαζομένους και τέτοια γεγονότα προκαλούν έντονο προβληματισμό και ανασφάλεια σε όλους μας. Η διατήρηση της ειρήνης και της εύρυθμης λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ είναι υποχρέωση όλων μας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα το επόμενο διάστημα, αλλά δυστυχώς οι μέχρι τώρα εξελίξεις μας δημιουργούν αμφιβολίες.  

Ο συγκεκριμένος χώρος φιλοξενίας εξελίσσεται σε ένα ιδιότυπο «γκέτο».  Οι τοπικοί φορείς και πολίτες έχουν προσφέρει τα μέγιστα, όπως και η Ελληνική Αστυνομία, αλλά δυστυχώς αυτό δεν επαρκεί.  Το επίσημο κράτος και η κυβέρνηση να αναλάβουν άμεσα τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν και τις ευθύνες τους.

Καλούμε επίσης τα αρμόδια Υπουργεία να πάρουν άμεσα αποφάσεις και να προβούν σε ενέργειες ώστε να ανοίξει η σιδηροδρομική γραμμή στην Ειδομένη, διότι το κόστος για χιλιάδες επιχειρήσεις και μεταφορικές εταιρείες είναι δυσβάσταχτο.

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούμε την γρήγορη αντιμετώπιση όλων αυτών των φαινομένων διότι οδηγούμαστε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.  

Page 3 of 3